Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

  • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
  • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
  • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

30/05/2011

One World, One Heart, One Love


Seeds, like hearts must open to grow.

Voor het eerst bezocht ik een meeting van de Belfort-Group, de onafhankelijke burgerbeweging die zich ijverig inzet om verborgen waarheden aan het licht te brengen, belangwekkende en cruciale informatie te verspreiden, positieve acties op te zetten en op die manier de bewuste burger te informeren en wakker te maken. De touwtrekker van de beweging is oud-burgemeester Peter Vereecke, een ware held, die moedig en enthousiast de strijd aangaat voor een rechtvaardige en mooie wereld. Tot voor kort waren de drie hoofdthema’s die de Belfort-Group vooral onder de aandacht wilde brengen: vaccinaties, chemtrails en de codex alimentarius. Niet dadelijk opbeurende onderwerpen en voor een aantal mensen ook teveel conspiracy theorie en doemdenken, maar wellicht en nog steeds noodzakelijk en belangrijk om ook deze manipulaties en machtsmiddelen bij een groot publiek kenbaar te maken. Niettemin vaart de Belfort-Group steeds meer een andere koers en opteert om naast het aankaarten van de wantoestanden ook de vele beschikbare oplossingen en kansen te tonen. En die zijn er heel zeker, want alles is namelijk aanwezig om die nieuwe en mooie wereld te vestigen, we hoeven alleen maar nieuwe keuzes te maken, zo eenvoudig is het. Vandaar dat ik deelgenoot wilde zijn op hun laatste meeting: One World, One Heart. Een namiddag waar een viertal sprekers hetzelfde onderwerp vanuit hun eigen onderzoek en ervaring kwamen belichten, namelijk de invloed en het belang van het magnetisch veld der Aarde en de verschillende manieren tot heling van het energielijnen-grid die onze levende planeet gezond en krachtig houdt.


De eerste spreker kwam helemaal uit de USA en is de bezieler van het Global Coherence Initiative (GCI), een wetenschappelijk onderbouwd project met de bedoeling om veel mensen (minimaal 350.000) te verenigen die dan met de juiste intenties en vanuit het hart het mondiaal bewustzijn transformeren om zo meer harmonie en vrede op Aarde te brengen en de shift naar een nieuwe wereld te bespoedigen. Via voelen en denken de wereld en mensheid positief beïnvloeden. Hoe gaat dat in zijn werk?

The purpose of the heart is to know yourself to be yourself and yet one with God.

Wat mystici, magiërs, wereldleraren, druïden en sjamanen al eeuwenlang weten, is nu ook bevestigd door de huidige wetenschap, namelijk dat het hart veel meer is dan een pomp die bloed rondstuurt doorheen het lichaam. Het hart is een krachtig voel- en zendorgaan en werkzaam op vele niveaus. Het zendt voortdurend informatie naar het brein, het lichaam en de omgeving en genereert een krachtig elektromagnetisch veld. De kwaliteit van die hartinformatie bepaalt mee de werking van het brein en beïnvloedt zelfs de magnetische velden rond de Aarde. Een kloppend hart vormt een hartritme patroon, een frequentiegolf, net als een muziekinstrument. Jawel,onze harten zingen hun eigen lied. Elk hartritme is heel individueel en variabel en kan harmonieuze of verstorende frequenties uitzenden. Een hart vol frequenties van frustratie, angst, stress,…beïnvloedt op negatieve wijze de breinwerking van het lichaam en ook de omgeving. In die mate dat het brein dan niet optimaal meer kan denken en er beperkende gedachten ontstaan. Bij liefdevolle en vreugdevolle gevoelens (dit zijn coherente of samenhangende hartritmes) werkt het denken optimaal, bereiken we betere studieresultaten, verbetert het geheugen, enz…Dit is allemaal wetenschappelijk bewezen ondertussen. Het hart is de sterkste en meest consistente generator van ritmische informatie patronen die een mens bezit en dit hart is in voortdurende communicatie met lichaam en brein via neurologische, biochemische, energetische en fysieke processen. Dit hartgolven veld is zelfs 5000 maal sterker dan het breinveld. Met andere woorden: we bereiken en co-creëren veel meer via bewust en gericht gebruik van gevoelens, dan via denken en gedachten. Een sleutel waar ook de Law of Attraction (The Secret) beoefenaars ondertussen zijn achtergekomen. Het is dus zaak niet enkel te letten op wat je denkt ('your mind creates the world' zei Boeddha al), maar vooral ook op hoe je je voelt. Negatieve emoties en gevoelens zetten een negatieve spiraal in werking die tot ver buiten het lichaam voel- en merkbaar is. Een hart in vrede daarentegen zendt een genezend veld uit naar de omgeving. Denk aan het vertoeven in de nabijheid van een heilige, een avatar of een spirituele meester en de gunstige invloed die daarvan uitgaat. Zoals gezegd is dit allemaal oude wijsheid, maar het mooie is dat dit bewezen kan worden met meetapparatuur en onderzoeken. Ons denken en voelen beïnvloeden materie en andere wezens én we kunnen dit bewust sturen.

 The heart is wiser than the intellect.

Een volgende stap is de vaststelling dat ook de Aarde en de Zon golven, velden, frequenties en deeltjes uitzenden en dus eigenlijk ook hun eigen lied zingen. De Aarde bezit een magnetisch veld en alle wezens op Aarde staan in interactie met dit veld. Ons zenuwstelsel en volledige wezen worden beïnvloed door dit magnetisch veld, niet enkel bloeddruk, hormoonwerking, enz. maar ook ons denken en voelen, zowel individueel als collectief. Veranderingen in het magnetisch Aardeveld hebben dan ook een meetbaar effect op allerlei conflicten, ongelukken, misdaden, rampen,…die zich afspelen op Aarde. Dit magnetisch veld wordt op haar beurt beïnvloed door enerzijds de zonnevlammen cyclus en anderzijds de mens zelf. De Zon stuwt met regelmaat enorme neutronengolven en winden de ruimte in die botsen met het magnetisch veld van de Aarde, wat voor een stuk als een buffer werkt. Denk aan de ozonlaag, want zonder de vele velden en sferen rond de Aarde zou de straling van de Zon menselijk leven onmogelijk maken. De uitbarsting der zonnevlammen gebeurt in 11jarige cycli, als een golfpatroon. Telkens een zonnevlam cyclus (die enkele jaren duurt) zich voordoet, merken we turbulente tijden op Aarde. Revoluties, oorlogen, rampen,…maar ook creatieve impulsen en wetenschappelijke doorbraken. Wetenschappers zoals Alexander Chizhevsky en Raymond Wheeler hebben de invloed van de zonnevlammen op het leven op Aarde onderzocht. Tijdens het hoogtepunt van cyclus 22 was er de invasie in Irak en Koeweit, cyclus 23 had 9/11 in petto, cyclus 24 is nog maar net begonnen en er zijn reeds de revoluties (Egypte, Tunesië, Yemen, Spanje nu,…), tornado’s, vulkanen en natuurlijk de Japanse catastrofe. Hoogtepunt van deze cyclus wordt 2012.
Bedenk dat deze krachtige zonnevlammen ook de mens niet onberoerd laten. De verhoogde straling en frequenties kunnen zorgen voor verwarring, frustratie, irritatie, vermoeidheid, pijnen, angst, ongeduld…Meditatie, de natuur en een vele technieken kunnen helpen om vrede, kracht en mededogen in het hart te (blijven) voelen tijdens de heftige omwentelingen. Op de HeartMath website staan enkele van deze technieken uitgelegd.

Niet enkel de zonnevlammen beïnvloeden het geo-magnetisch grid, ook de gedachten en gevoelens der mensen veroorzaken veranderingen in dit veld, zo tonen de onderzoeksresultaten aan. Je zou kunnen zeggen dat het geo-magnetisch veld der Aarde (en dus ook allerlei klimatologische en geologische gebeurtenissen) een afspiegeling zijn van het mondiale emotieveld der mensheid. Het veld toont buiten in de wereld en vlak voor onze neus de innerlijke strijd en vele gevoelens die woeden in iedere mens. Fascinerend toch, hoe de wetenschap al die oude kennis bevestigd. Alles is verbonden en één. Zo boven, zo beneden; zo binnen, zo buiten. Dus, wij allemaal zijn (al dan niet bewust) mede veroorzakers van de chaos en het geweld op Aarde. Maar het goede nieuws is dat wij ook de kracht en de wijsheid bezitten om vrede en liefde te voelen en zo het magnetisch veld te helen en een paradijs op Aarde te brengen.

Love is a decision - not an emotion.

De opzet van het Global Coherence Initiative is nu om een grote groep mensen samen te krijgen die gezamenlijk een positieve en liefdevolle hart-frequentie uitsturen om zo het magnetisch Aardeveld te helen en de shift in bewustzijn te vergemakkelijken. Er werden foto’s getoond van dit magnetisch veld en van de energielijnen die momenteel wereldwijd totaal verstoord zijn. Die verstoring komt niet enkel door de zonnevlammen maar ook door menselijke handelingen zoals tunnels boren, olieboringen, GSM masten, bruggen, wegen,…Om de veranderingen te meten die ontstaan in het magnetisch veld en van het mondiale bewustzijn als gevolg van de gezamenlijke hartmeditaties heeft GCI het plan om 12 meettoestellen op strategische plaatsen te bouwen. Momenteel zijn er reeds drie operatief en worden gegevens bijgehouden over de transformaties. Daarnaast wil GCI technieken aanleren aan individuen en groepen die kunnen helpen om de hartvibraties hoog te houden. Goed gerichte positieve hartenergie van een groep mensen is bij machte om aardbevingen te verhinderen, vulkanen rustig te houden, tsunamis te verzwakken, enz.

Ook de mensen van het GIRA project zijn op hun manier bezig om de verstoorde energielijnen in kaart te brengen en de beschadigde knelpunten te herstellen. Soms gebeurt dit samen met een sjamaan die dan als geleider dienst doet tussen menselijke en komische energie. De natuurvolkeren onderhouden zulke energie grids al eeuwenlang door gelijkaardig energiewerk te verrichten in hun eigen omgeving. Geregeld sturen zij energie naar gevaarlijke geo-magnetische lijnen in hun omgeving, of naar nabije vulkanen, enz...  Hierdoor wonen ze in relatief veilige zones, doordat ze de energie die ze krijgen van de Aarde ook terug geven. Zij leven energetisch in balans.
De Westerse levenswijze daarentegen (miljoenen auto’s, computers, tv’s, gsm’s, satellieten,…) veroorzaakt voortdurend interferentie met de Aarde, wat op zich een toenemende elektromagnetische vervuiling betekent. Het probleem is dat we te veel van de Aarde nemen, een te grote druk leggen, en maar weinig of niks teruggeven of herstellen...Uiteraard werkt het beide kanten op. Wat je zaait, zul je oogsten. Een industrieel/technologische samenleving vernietigt en belast de Aarde en haar energielijnen grid, waar wij midden in leven en door beïnvloed worden. We vernietigen onze woonplaats en verkrachten onze moeder Aarde. Deze verstoring van het geo-magnetisch veld ervaren wij rechtstreeks, zowel energetisch, mentaal, gevoelsmatig en fysiek. Een toename van allerlei ziekten en onbehagen is het gevolg.


Hoewel de situatie redelijk dramatisch is (de foto met de verstoorde energielijnen op Aarde oogt als een wirwar van spaghettislierten ipv mooie rechte lijnen),  toch kan een gemotiveerde groep mensen die een coherente hart-energie uitsturen naar de probleemgebieden de situatie terug in evenwicht brengen. In groep werken is krachtiger maar de verantwoordelijkheid en verandering begint bij jezelf. En iedereen telt, want iedereen is verbonden met het eigen hart en met het magnetische veld van de Aarde. Daarom de bewustmakende en belangrijke vraag: wat geef jij iedere dag aan het veld? Welke energie, emotie en gedachte schenk jij ieder moment aan het veld en aan de Aarde?
If you begin the day with love in your heart, peace in your nerves, and truth in your mind, 
you not only benefit by their presence but also bring them to others, 
to your family and friends, 
and to all those whose destiny draws across your path that day.

We leven in tijden met ongekende mogelijkheden. Wat we nu rond ons zien is een grimmige wereld die enkel een afspiegeling is van de keuzes gemaakt door een ego in angst en onzekerheid en door gevoelens/gedachten van afscheiding en tekort. Het is aan elk van ons om nieuwe keuzes te maken gebaseerd op eenheid, samenwerking, liefde en mededogen. En NU is de tijd, niet morgen, niet straks. Let op iedere gedachte en elk gevoel wat ontstaat in jezelf en vraag je af of je dit echt wilt manifesteren. Indien niet, kies opnieuw. Leer technieken om voortdurend in vreugde en geluk te blijven. Stuur positieve gevoelens naar Aarde en mensheid. Het is simpel en het werkt, zo bevestigen de wetenschappelijke onderzoeken. Zoek verbinding met gelijkgestemden en neem samen actie. Sluit je aan bij GCI en GIRA om de krachten en energieën te bundelen. De groep wakkere burgers groeit dagelijks en de connectie via internet zorgt voor ongekende mogelijkheden om acties te coördineren en info te verspreiden.

It's time to come out...and play together !
Tot slot nog 11 sleutels om je eigen frequentie te verhogen en het hart te openen:
de natuur, lachen/humor, dansen, muziek, zingen, vrienden, dieren, levende voeding, yoga/tai chi, kunst/creativiteit en tantra .
Geniet van de reis!

There is a light that shines beyond all things on Earth,
beyond us all, beyond the heavens, beyond the highest, the very highest heavens.
This is the light that shines in our heart.

16/05/2011

Waterzuivering

There can be no doubt that a society rooted in the soil
is more stable than one rooted in pavements.

Kuis je eigen vervuiling op, zegt Anastasia, en doe dit eerst en vooral op de plaats waar je nu woont. Iedereen, maar vooral ook de mensen die dromen om zelfvoorzienend en ‘off the grid’ te wonen, kunnen best even stilstaan bij de impact die ze veroorzaken door ergens te leven. De courante Westerse levensstijl gebaseerd op materie verzamelen en ongebreidelde consumptie en verspilling gecombineerd met een groei, graai- en geldeconomie levert de ideale voedingsbodem voor vernietiging, vervuiling en uitputting. Wat kunnen we zelf doen om deze vervuiling te vermijden en op te ruimen? Hoe mooi, logisch en rechtvaardig is het niet om tijdens het korte verblijf op moeder Aarde niet enkel helemaal niets te vervuilen, maar zelfs om de planeet mooier en beter en vervuld van meer overvloed en schoonheid achter te laten voor volgende generaties. Tenslotte krijgen wij deze mooie wereld slechts even in bruikleen en kunnen we onszelf zien als wijze behoeders die de Aardse schatten en prachtige natuur respecteren en eren. Respect is de eerste stap naar liefde en wat wij onvoorwaardelijk schenken aan de planeet, komt honderdvoudig terug als prachtige paradijzen vol overvloed, groene tuinen van Eden, vriendschap met dieren en communicatie met planten.
Je eigen rommel opkuisen is ook zelf verantwoordelijkheid nemen en een stuk van de eigen (creatie)kracht aanspreken. Dit brengt automatisch vrijheid en onafhankelijkheid dichterbij.

Het bestuderen en toepassen van de vele permacultuur principes kan alvast helpen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en de vervuiling te beperken en neutraliseren. Verschillende kringlopen kunnen onderzocht worden op verspilling en vervuiling en indien nodig aangepakt. Een belangrijke kringloop is bvb. de voedselcyclus. De beste oplossing hier is om zoveel als mogelijk lokaal en zelf de eigen voeding te telen, zonder sproeimiddelen en kunstmest, en de restafval te composteren (ook de humane mest via een compost toilet). Zo krijg je een gesloten en niet-vervuilende kringloop van land tot voedselbron en terug. Andere belangrijke kringlopen zijn bvb. energie, huisvesting en water(zuivering).

 Live truth instead of expressing it.

En zo volgt op een mooie en zonnige meidag een inspirerend bezoek aan Gilbert, een erg handige Harry, die ons toont en leert om makkelijk een zelf te bouwen waterzuiveringrietveld aan te leggen. Er zijn vele manieren en methoden om zo’n rietveld aan te leggen en de onderstaande beschrijving is dan ook slechts één voorbeeld van hoe het kan en zeker nog voor verbetering vatbaar (zegt trouwens ook Gilbert zelf). Hij is van plan een nieuw rietveld aan te leggen zonder de tussenliggende waterpartijen en met vierkante vorm in plaats van rechthoekig, zoals dat wat er nu ligt. Er zijn meer foto's met uitleg te zien op dit Picasa album: waterzuivering.

De bedoeling van een rietveld is het (huishoudelijk) afvalwater (grijs en zwart) te zuiveren via bepaalde planten vooraleer het terug in de natuur komt. Of zelfs om het terug drinkbaar te maken. Een eerste stap is uiteraard het afvalwater verzamelen op 1 plek. Gilbert bouwde daartoe een put met twee compartimenten. In het eerste compartiment komt het afvalwater toe (uit het huis en uit de septische put) en krijgt de tijd om tot rust te komen. Zo bezinken de zwaardere deeltjes naar de bodem en is er al een eerste zuivering. Dit bezinksel kan jaarlijks uitgeschept worden en uitgestrooid rond bomen. Het is evident dat er in het huishouden enkel ecologisch verantwoorde middelen (denk aan cosmetica, onderhoudsproducten, wasmiddelen,…) worden gebruikt die biologisch veilig en afbreekbaar zijn. Zo zal dit bezinksel ook geschikt zijn om terug in de natuur te komen. In het midden van de bezinkingsput is een overloop waardoor het water in het tweede compartiment kan lopen. Daarin ligt een dompelpomp die het water regelmatig overpompt naar een wachtput, namelijk het naastliggende bassin waar het water verzameld wordt en voorzien van zuurstof. Dit is belangrijk want zo vermijdt men niet alleen geurhinder en vastvriezen in de winter maar wordt ook al een eerste zuivering op gang gebracht. Het inbrengen van zuurstof gebeurt vrij eenvoudig met een aquariumpompje van 6 watt. Het water loopt dan naar het volgende bassin waar de eigenlijke plantenzuivering plaatsvindt. Het eerste deel van dit bassin is volledig gevuld met keien (grote keien zijn goed, lavastenen worden aanbevolen). Eens om de 5 jaar moeten alle planten en keien eruit om alles goed te reinigen, want uiteraard slibt alles langzaam dicht. Tussen de keien wordt eerst gele lis (Iris pseudacorus) en in het tweede deel kleine egelkop (Sparganium emersum) geplant. De plantenwortels tussen de keien zuiveren het doorlopende water. In de laatste delen van het lange bassin staat rivierriet (Phragmites australis) die het water nog verder zuiveren. En inderdaad, het water in het laatste bassin is zo helder als bronwater niettegenstaande er eendenkroos op ligt en er volop dikkopjes in zwemmen. Maar Gilbert laat zich niet kennen en drinkt met gerust gemoed van het gezuiverde water. Nog enkele tips voor de doe-het-zelvers: het bassin is tussen 30 en 50 cm diep, volledig met vijverfolie bedekt en de wanden verstevigd met zwavelgrond (tegen mollen en ratten). Je kunt het bassin zolang maken als je wilt en bvb. laten uitlopen in een vijver.

Anything else you're interested in is not going to happen if you can't breathe the air
and drink the water. Don't sit this one out. Do something. You are by accident of fate
alive at an absolutely critical moment in the history of our planet.


Nog veel meer is te ontdekken op het prachtige domein van Gilbert. Gezien de woning niet aangesloten is op de stadswaterleiding heeft Gilbert een installatie gebouwd om regenwater op te vangen en te zuiveren tot drinkwater. In de tuin zitten 4 regenputten in de grond (totale capaciteit 7000 liter) die met elkaar verbonden zijn via een ingenieus overhevelsysteem gebaseerd op de techniek van de communicerende vaten. Het hemelwater komt toe via de dakgoten en wordt eerst opgevangen in twee kleinere putten waar het met een dompelpomp door fijn inoxgaas wordt gesproeid om bladeren en andere verontreinigingen op te vangen. Dan komt het in de eerste waterput. Zwaardere deeltjes zakken naar de bodem. En gezien de overhevelsystemen het water zachtjes naar boven sproeien in de volgende waterput, blijft de bodem onaangeroerd en het bezinksel stil. Wanneer het water in de vierde put komt, heeft dus al een eerste automatische reiniging plaatsgevonden. Het water wordt dan met een centrifugeerpomp uit de vierde waterput het huis ingestuurd. Er zijn eerst verschillende aftakkingen voor keuken, badkamer en toilet. Verder op de leiding komt het water door drie filtersystemen: een zandfilter, een actieve koolfilter en een omgekeerd osmose apparaat. Dit water is nu volledig veilig en drinkbaar, zoals trouwens door laboratoriumonderzoek werd bevestigd.
Daarna lopen we nog door de mooie tuin waar onder meer een takkenhuis, een houtbewaarplaats met levend dak, een groentetuin en helemaal achteraan een zevental bijenkorven staan, want Gilbert is ook imker.

I cannot believe that the purpose of life is to be "happy."
I think the purpose of life is to be useful, to be responsible, to be compassionate.
It is, above all, to matter and to count, to stand for something,
to have made some difference that you lived at all.

Wederom een inspirerende namiddag die het streven naar zelfredzaamheid en de creativiteit bij iedereen aanwakkert. Bedankt Gilbert, voor de mooie uiteenzetting en het delen van je kennis en wijsheid. De transitie naar een nieuwe samenleving begint altijd bij de Mens die zijn eigen kracht en vrijheid terugneemt. Die, in plaats van kritiek en oordeel te uiten op wat allemaal verkeerd loopt, bewust meewerkt en verder bouwt aan de oplossingen die overal voorhanden zijn. Die zijn eigen omgeving en levensstijl onderzoekt en desnoods nieuwe keuzes maakt. Die kiest om de negatieve berichtenstroom en angstmedia zoveel mogelijk buiten zijn levensveld te houden en te focussen op de wereld die hij wél wil creëren en zo geboren zien worden. 

Happiness belongs to the self-sufficient.

Ik zag deze week een mooie film (The Pillars of the Earth) die zich afspeelt tijdens de middeleeuwen. Ik werd onder meer erg aangesproken en geraakt door het feit dat de mensen toen zowat alles zelf konden doen en grotendeels zelfbedruipend waren op vele vlakken. Er was een grote kennis aanwezig over allerlei ambachten en ook veel vakmanschap. Ik noem maar iets: kuiper, mandenvlechter, klompenmaker, kleermaker, wagenmaker, smid, schoenmaker, bakker, meubelmaker, houtdraaier, leerbewerker, handwever, touwslager, tingieter, verver, brouwer, glasblazer, ketelslager, kruidenvrouw en nog veel meer. Tegenwoordig komt alles uit China, wordt gemaakt uit plastic en kunststof en is totaal zielloos en uniform. De film handelt over de bouw van een kathedraal, wat meestal een levenswerk was van de meester-bouwer want de werken duurden decennia lang. Een knap staaltje van kunde en arbeid trouwens, zo’n kathedraal.
Het geeft toch te denken dat op heel korte tijd (hooguit 100 jaar) de mens volledig afhankelijk is geworden van vreemde bronnen en van het economisch/monetair/industrieel systeem en zelfs voor de basisvoorzieningen (voedsel, huisvesting, verwarming, energie, verplaatsing,…) niet langer zonder de ‘moderne’ infrastructuur, elektronica en apparatuur kan. Het maakt de stadsmens bijzonder kwetsbaar wanneer dit systeem ooit komt vast te lopen en alle aanvoerlijnen stilvallen. Ik zeg niet dat het vroeger allemaal beter was. Er is gewoon het feit dat, naarmate het leven complexer en drukker wordt, we steeds meer uit handen geven en verantwoordelijkheid afschuiven. De vraag is nog maar of we daar gelukkiger van worden. Een vreemdeling teelt onze voeding op grond die we niet kennen, iemand anders bottelt ons water, iemand bouwt ons huis, iemand schrijft gifmedicijnen voor, iemand vangt onze kinderen op na schooltijd, iemand bepaalt via de media wat we denken, kinderen maken onze kledij in sweatshops,…En dat kost allemaal handenvol geld. Verliezen velen zo niet hun wortels en hun verbinding met de natuur? Weten velen nog hun levenspad te vinden als anderen voortdurend bepalen wat te doen, hoe te leven, wat te kopen? Ondertussen werken velen zich te pletter om al die voorzieningen te kunnen blijven betalen. 
Kan het eigenlijk niet eenvoudiger? Is het mogelijk om meer vat op het eigen leven te krijgen? Velen zien een terugkeer naar eenvoud en zelfvoorziening als een stap achteruit. En zijn bang om het verworven comfort, de duurbetaalde luxe en het gemak en verpozing der technologie op te geven. Maar, zoals vroeger reeds gezegd, de bedoeling is uiteraard niet om met zijn allen terug in het bos te gaan leven in plaggenhutten en met de dagelijkse opdracht om voldoende voedsel te telen/vinden en hout te sprokkelen. Niettegenstaande er veel wijsheid te vinden is in de manier waarop natuurvolkeren en tribes leven en hun tradities een diepe bron van inspiratie kunnen zijn, toch is een terugkeer naar deze voorouderlijke levenswijzen niet de weg volgens mij. Ook het andere uiterste, namelijk een toekomst perspectief zoals bvb. het Venus Project waar geavanceerde hoogtechnologie een belangrijke peiler is bij de uitbouw van een moderne en duurzame ecogemeenschap, doet de weegschaal teveel doorslaan naar verstand, innovatie en materie/machines. Wellicht is een tussenweg beter, waar zowel verstand en hart gehoord worden. Wellicht wordt de toekomstige samenleving in eerste instantie een evenwichtsoefening tussen patriarchale en matriarchale impulsen die een nieuwe weg kunnen tonen naar een volwassen maatschappij waar bewoners het vrouwelijke en mannelijke in zichzelf tot harmonie hebben gebracht en technologie ten dienste staat aan het algemene welzijn van ieder wezen en de hele planeet. En wellicht is ook dit slechts een voorbijgaande overgangsfase. Als we zien hoe Anastasia leeft en woont, met weinig tot geen materiële verlangens en bezittingen en volkomen verbonden met haar essentie en met de wereld, genietend van de overvloed der natuur, dan krijgen we reeds een glimp van een mogelijke toekomstige Mens. Onderdak, voedsel, energie,…worden wellicht steeds minder belangrijk omdat onze fysieke en energetische behoeften veranderen, naargelang ook ons fysieke voertuig zich aanpast aan de nieuwe en krachtige energieën die Aarde en mensheid overspoelen en wakker schudden.

Om te zien wat er werkelijk gaande is in het Universum,
hoef je alleen maar in jezelf te kijken.

Altijd leuk een nieuwe Disney, vooral als er ook een eigenzinnige prinses meedoet.
Zie jij ook het licht? Het liefdeslicht dat brandt in ieders hart?

And at last I see the light
And it's like the fog has lifted
And at last I see the light
And it's like the sky is new
And it's warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once everything looks different
Now that I see you