Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

31/12/2010

Wake Up EverybodyWake up everybody
No more sleepin' in bed
No more backward thinkin'
Time for thinkin' ahead

The world has changed
So very much
From what it used to be
There is so much hatred
War and poverty, whoa, oh

Wake up, all the teachers
Time to teach a new way
Maybe then they'll listen
To what'cha have to say

'Cause they're the ones who's coming up
And the world is in their hands
When you teach the children
Teach 'em the very best you can

The world won't get no better
If we just let it be, na, na, na
The world won't get no better
We gotta change it, yeah
Just you and me

Wake up, all the doctors
Make the old people well
They're the ones who suffer
And who catch all the hell

But they don't have so very long
Before the Judgment Day
So wont'cha make them happy
Before they pass away


Wake up, all the builders
Time to build a new land
I know we can do it
If we all lend a hand
The only thing we have to do
Is put it in our mind
Surely things will work out
They do it every time

The world won't get no better
If we just let it be, na, na, na
The world won't get no better
We gotta change it, yeah
Just you and me

It's the god hour
The morning I wake up
Just for the breath of life I thank my maker
My mom say I come from hustlers and shakers
My mom built it on skyscrapers and acres
He said take us back to where we belong
I try to write a song
As sweet as these arms the one the type to bare arms
And wear my heart on my sleeve
Even when I fell in God I believe
Read the days that weave through the maze
The seasons so amazing
Feed them and raised them
Seasons are aging
Earthquakes, wars, and rumors
I want us to get by but
We're more than consumers
We more than shooters, more than looters
Created in this image so God live through us
And even in this generation, living through computers
Only love love love can reboot us

Wake up, everybody
Wake up, everybody
Need a little help, y'all
Yes I do, need a little help

Need a little help, y'all ay
Wake up everybody
Wake up everybody
Wake up everybody

20/12/2010

EquiDe wereld van macht en ego verdwijnt
en de wereld van kracht en hart verschijnt.

Wellicht één der grote vragen en uitdagingen bij mensen die ‘ontwaken’ en bewust worden, is hoe vrij te worden van de oude systemen en actief mee te werken aan de nieuwe wereld. En gelukkig zijn er steeds meer wegen en mogelijkheden om los te komen uit de beperkende en onrechtvaardige structuren die de oude wereld in stand houden. Er zijn ondertussen massa’s filmpjes te zien die helder maken hoe de vork precies aan de steel zit, dus niemand hoeft nog onwetend te blijven. Hier volgen er een aantal. Welbekend is The Story Of Stuff over de groei- en verspil economie die in snel tempo alle grondstoffen uit moeder Aarde leegrooft. Ook een topper is Money as Debt die duidelijk maakt hoe de bankwereld is ontstaan en de nefaste en onrechtvaardige rol die rente en interest spelen. The Madness of a Lost Society vertelt kort en bondig hoe een statisch maatschappijmodel via duizenden, vaak verouderde wetten en plichten onze vrijheden afneemt. En Mondialisation, le travail pourqoui? gaat over het nut van werken in en voor een systeem dat uiteindelijk enkel gericht is om de oude wereld van consumptie, ego en hebzucht in stand te houden via afstompende slavenarbeid. Allemaal heel ontluisterend en bewustmakend.
De vraag is hoelang de grote structuren en machtsblokken, die allemaal onderling verbonden zijn, deze wereld van concurrentie, competitie, angst en materialisme nog in stand zullen kunnen houden. We merken allemaal dat er serieuze barsten in de constructie komen en de grondvesten onder onze beschaving instorten. Dat is trouwens eigen aan de evolutie en geen reden om bang te zijn. Beschavingen ontstaan, kennen een hoogtepunt en vergaan, waarna een nieuwe beschaving vorm krijgt. Dat is al honderden eeuwen zo. En nu zitten we volop in de ondergang van de industriële en patriarchale egobeschaving. De grote steunpilaren van kapitaal en macht zijn verroest en rot en het is enkel een kwestie van tijd voor deze waanzinwereld in duigen valt. De grote machtsblokken, zoals religie, regeringen, monetair systeem, farmacie, olie,…die ons (geholpen door media en militairen), al decennialang afhankelijk en onwetend houden, vallen nu steeds meer door de mand. Vooral met hulp van het vrije internet.
En het mooie is dat er al lang vele alternatieven bestaan om een nieuwe en meer harmonische wereld te creëren op het puin van de oude. Dit zijn er enkele. Opgelegde ‘schuld en boete’ religie wordt vrije spiritualiteit. Landen met schijndemocratieën en dictaturen worden regio’s met sociocratische dorpen die zelfbestuur hanteren. Consumptie economie wordt sociale economie. Chemische farmacie wordt natuurlijke fytotherapie. Symptoom geneeskunde wordt energetische geneeskunst. Giflandbouw wordt permacultuur. Olie- en kernenergie wordt hernieuwbare en/of vrije energie. Vervuilend transport en auto’s worden antizwaartekracht voertuigen. Patriarchaat wordt matriarchaat. Allerlei uitkeringen worden vervangen door een basisinkomen voor iedereen. De euro wordt equi. Enzovoort.

Be Love
Choose Right
Connect


Het vreemde is evenwel dat de overgrote meerderheid der mensen nog altijd bij het oude systeem blijft en de nieuwe wereld niet bewust kiest. De echte crisis op Aarde is eigenlijk niet het huidige systeem dat aan het instorten is, maar het feit dat de meeste mensen niet aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen. Ze houden vast aan de bestaande systemen en aan hun vertrouwde leven, hopend op verandering. Denk bvb. aan de bankrun van 7 december die een flop was, omdat bijna niemand bereid was zijn geld uit het misdadige monetaire systeem te halen. Maar het systeem, de regering, de macht,…die gaat de verandering nooit brengen. Die willen de huidige machtsverhoudingen behouden en zelfs versterken. Alleen mensen die bereid zijn tot nieuwe keuzes en daar ook naar handelen (!), kunnen een nieuwe Aarde creëren voor zichzelf en hun kinderen. En dat vraagt moed, want er is veel tegenkanting en obstructie vanuit vele hoeken. Mensen ervaren veel weerstand om de oude systemen te verlaten omdat er angst is voor materiële onzekerheid (onderdak, energie, voeding,…), en omdat de verzorgingsstaat zo aanlokkelijk blijft en de beïnvloeding door de media zo overweldigend is. Maar de crash is onvermijdelijk en het kan raadzaam zijn het zinkend schip te verlaten en je energie zoveel mogelijk te richten op de oplossingen. In deze turbulente tijden zijn drie dingen belangrijk: blijf in je hartekracht , verbind je met zielsgenoten en maak de juiste keuzes. Laat ik enkele nieuwe keuzes en alternatieve oplossingen belichten.

Gelijke toegang tot het leven omdat we dat zelf kiezen.

Ik had onlangs het genoegen een voordracht bij te wonen van de sympathieke Astrid Van Triet over het nieuwe ruilmiddel de equi (wat staat voor equivalent of gelijkwaardig). Er is veel over te vertellen en ik verwijs verderop naar enkele websites waar nog veel meer informatie te vinden is.
Equi schenkt aan iedereen de mogelijkheid tot gelijke, onvoorwaardelijke en voldoende toegang tot het leven. Dit is een zin met diepgaande boodschap. En het enige wat je hoeft te doen om die toegang te verwerven, is ervoor kiezen. Iedereen zomaar vrije toegang tot het leven geven zonder voorwaarden, ongeacht wie je bent of wat je doet, is een totaal nieuw paradigma. In het huidige systeem krijg je namelijk enkel voldoende toegang tot het leven als je werkt, in een uitkeringsstelsel zit, de juiste connecties hebt, voldoende euro’s verzamelt, in het sociale opvangsysteem belandt, enz. Nu de crisis hard toeslaat, vallen steeds meer mensen uit de boot, terwijl de kloof tussen arm en rijk groeit. Maar de oplossing is vrij eenvoudig, namelijk een gelijk basisinkomen voor iedereen. Dit is een onderdeel van het equi model. Iedere maand krijgt iedere deelnemer 750 equi op zijn/haar rekening. Dit bedrag stemt overeen met de huidige levensduurte in Nederland en is voldoende om in de basisbehoeften te voorzien. Het bedrag kan evenwel hoger of lager worden naargelang de consumptie- en andere prijzen stijgen of dalen.
Kun je zomaar uit het niets iedere maand 750 equi schenken aan iedereen die meedoet? Blijft de balans dan wel in evenwicht? Wat staat daar tegenover? Want,... voor wat, hoort wat. Toch? Wel, de mens zelf is de tegenwaarde. Iedere mens representeert economische waarde. Gewoon het feit dat wij leven op Aarde, hier aanwezig zijn en deelnemen aan de maatschappij waar we dagelijks onze tijd, energie, diensten en arbeid spenderen en delen, is de investering die het basisinkomen rechtvaardigt. Wij creëren economie gewoon door in leven te zijn, want we kopen voedsel, energie, zorgen voor huisvesting, enz. Op die manier zorgt iedere mens voor 750 equi aan economie. Vreemd om er zo over te denken, niet? Wat een totaal nieuw gezichtspunt. Niet status, werk, bezit of geld rechtvaardigt en ondersteunt het bestaan op Aarde. Nee, ieder mens komt iets unieks brengen op Aarde en dat alleen al betekent overvloed, waar een basisinkomen tegenover kan staan. En gezien het leven in wezen gratis is, zijn ook de 750 equi gratis. Dit basisinkomen geeft iedereen even veel en genoeg toegang tot het leven. Alle andere constructies, zoals belastingen, uitkeringen, subsidies, sociale zekerheid,…vallen dan weg. Niet alleen wordt op die manier alles plots veel eenvoudiger, maar ook zijn alle controlesystemen niet langer nodig. En dat betekent vrijheid. Niemand hoeft nog afstompend, zinloos en vervelend werk te doen, maar kan zich nu richten op het ontwikkelen en delen van de talenten, passies en creativiteit. Niemand is nog afhankelijk van de verzorgingsstaat. Wie hulpbehoevend is, wordt opgevangen door familie, vrienden of de lokale gemeenschap. Wie meer euro’s of equi’s wenst, kan blijven werken of een tijdelijke job zoeken, die wellicht zelfs een beter loon zal opleveren omdat er minder kandidaten zullen zijn. Het aspect ‘overleven’ valt weg en maakt plaats voor creatief leven en in vrijheid jezelf kunnen zijn.


Transitie in de praktijk.

Net zoals bij Lets systemen, kunnen mensen die aangesloten zijn bij het equi netwerk transacties van goederen en diensten doen die dan betaald worden met het nieuwe ruilmiddel. Dus in plaats van met euro’s te betalen, gebruik je equi. In eerste instantie en vanuit praktisch oogpunt gebeurt dit best eerst lokaal. Een groepje vrienden, familie of werkcollega’s kunnen aansluiten en onderling met equi beginnen werken. Naarmate meer mensen aansluiten, uit alle landen, groeit de groep en vergroten ook de mogelijkheden. Zo ontstaat er een complementair ruilmiddel-systeem naast de euromarkt. Mocht het monetaire bankstelsel crashen, dan is er dadelijk een (rechtvaardig en transparant) alternatief beschikbaar. Het equi systeem staat los van het huidige geldsysteem, het is bewust kiezen voor iets nieuws. Door je energie te onttrekken aan het oude systeem, verlaat je de oude wereld en creëer je mee de nieuwe tijd. Er is dus helemaal geen strijd nodig of de opdracht om tegen iets te zijn. Het is heel gewoon een nieuwe keuze. Het brengt de kracht weer helemaal terug bij de mens zelf. Jij bepaalt of je met equi wilt werken of niet.
Het mooie is dus dat het systeem (en de wetten) niet langer opgelegd worden vanuit de top der hiërarchie door leiders met een eigen ego-agenda( zoals nu). Nee, de mensen kiezen en creëren zelf een nieuwe manier van omgaan en uitwisselen met elkaar. En dat doen ze samen. Wat ons bij een ander begrip brengt: Crowd Power. Het betekent dat we de kracht niet langer halen bij instanties, wetten, externe bronnen,…maar uit de mensen zelf en hun vrije samenwerking, uit een groep mensen die hun talenten en mogelijkheden samenbrengen en delen onder elkaar.
Het creëren van het maandelijks basisinkomen en het faciliteren van de equi transacties tussen de deelnemers gebeurt allemaal via computer en internet, namelijk via de site Equi Place. Maar internet is niet de enige manier, ook andere systemen kunnen ontstaan om de transacties op te volgen, als mensen daar voor willen kiezen.
Een volgend punt van belang is dan ook de identificatie der deelnemers. Hoe weet je dat je met een echte mens te maken hebt? Dit kan door het Timay-id netwerk (afkorting van: this is me and you). Je zou het kunnen vergelijken met het rijksregister hier in België, maar zonder de noodzaak tot controle en volledig transparant. We gaan elkaar bevestigen als werkelijk bestaande persoon en dat is voldoende, zo kun je geregistreerd worden en met equi beginnen werken. Iemand persoonlijk kennen is voldoende om te registreren.
Nog even de nieuwe termen opsommen.

Equi = een ruilmiddel voor de nieuwe tijd
Timay-id = identificatie van de deelnemers
Crowd Power = kracht door in vrijheid samen te werken
Equi Place = de plaats der transacties (werkt zoals bvb. internet bankieren)

Een heel pak informatie voorwaar, die wellicht heel wat vragen oproept. Het duurt echt tijd om in te tunen en dit nieuwe paradigma volledig bewust op te nemen. Het opzoeken van de antwoorden zal nieuwe inzichten brengen. En je zult merken dat er op die manier een verschuiving in het bewustzijn plaatsvindt, je krijgt een totaal nieuwe kijk op en een nieuwe relatie tot geld, werk, waarde, overvloed, delen,… Equi brengt een nieuw bewustzijn, een sterk vertrouwen in onze eigen inherente kracht. Zodanig dat onze angst voor tekort verdwijnt en er geen onzekerheid meer is mochten oude systemen crashen. Ook de wedloop naar geld en de spilzieke consumptiedrang worden met nieuwe ogen gezien.

Ik zou zeggen: probeer het gewoon, het kost niks en ondersteunt de nieuwe wereld. Een goede aanzet is de Equi Place website eens bekijken. Je hoeft de internetlinks die je daar ziet staan in eerste instantie nog niet per se te volgen, dat kan je in een latere fase doen, wanneer je aan wat meer verdieping toe bent.

Laten we oprijzen uit ons ego en in onze kracht staan,
als de Goden en Godinnen die we zijn.


03/12/2010

Kasteel Nieuwenhoven


According to all known laws of aviation, there is no way that a bee should be able to fly.
Its wings are too small to get its fat little body off the ground.
The bee, of course, flies anyway.
Because bees don’t care what humans think is impossible.

Eén der leukste aspecten aan het schrijven van de Rivendell website en de regelmatige reizen doorheen Europa, zijn de vele mooie en boeiende contacten en de talrijke fijne en lieve mensen die mijn leven zijn komen verrijken gedurende de afgelopen 5 jaar. Het is inderdaad juist wat de spreuk vertelt: aankomen op de bestemming is niet de hoofdzaak, nee, het is tijdens de reis zelf dat de echte schatten te vinden zijn. Uiteraard is het bereiken van het (eind)doel de ultieme kers op de taart, maar de gebeurtenissen, ervaringen en ontmoetingen onderweg, de levenslessen en inzichten die zich aandienen tijdens zo’n tocht, dat zijn de echte parels van geluk en groei. Zelfs indien de droom (een levensdorp waar we in harmonie met elkaar en de natuur samen zijn) uiteindelijk niet tot manifestatie komt, toch voel ik me heel gelukkig en dankbaar voor alle inspanningen en avonturen tijdens deze leerrijke creatiereis. Maar, wees gerust, het levensdorp komt er, zelfs meerdere dorpen, dat is een innerlijke zekerheid die gevoed wordt door de levende droom van duizenden mensen.

En zo krijg ik op uitnodiging van een gelijkgestemde ziel de mooie gelegenheid een bezoek te brengen aan Kasteel Nieuwenhoven in Limburg, een magnifieke plek waar zich organisch en geleidelijk een leefgemeenschap aan het vormen is.

The future has to belong to those who believe in the beauty of their dreams.

Gelukkig neem ik de trein naar St Truiden, want een mistige dag en werkzaamheden op de snelweg zorgen voor kilometerslange files op de Belgische wegen. Is de mist ook een symbool voor het niet helder kunnen zien wat mijn volgende stappen exact zijn, welke richting mijn leven uit te sturen, wat nu precies te doen. Ik voel al langer dat ik op een kruispunt ben aanbeland waar ik rustig de verschillende paden bekijk die naar even zo vele avontuurlijke, maar ook wat onduidelijke toekomsten leiden. Het is eigen aan deze tijd en aan het gevoel dat leeft bij vele mensen. De oude structuren verdwijnen, onwerkzame banden worden verbroken, er is veel om los te laten, heel veel…en dat alles kan een mens onrustig, onzeker en wankelbaar maken. België zit vast, niet alleen door de files, maar ook energetisch, omdat de oude systemen allemaal vastlopen in hun eigen onmacht en onkunde. Het lijkt soms op ronddolen in het niemandsland tussen de wereld van macht en ego (die nu verdwijnt) en de wereld van kracht en hart (die langzaam verschijnt). Het is goed om rustig, alert en bewust te blijven en niet mee te surfen op de golven van angst, woede en verdriet die heel sterk aanwezig zijn. Ieder mens staat nu op dit kruispunt en dient te kiezen. En die keuze zal niet alleen de toekomst van Aarde en mensheid bepalen, maar ook het vervolg van jouw eigen leven.
Of is de mist, die het kasteel en de omliggende weiden verhullen in een witte en vochtige waas, een signaal dat deze plek geen toekomst biedt voor mij. Zijn de laaghangende wolken een symbool voor de zware druk die ik wel degelijk voel op deze mooie plaats.
(De foto’s komen van internet en zijn niet door mij genomen.)

We cannot live only for ourselves.
A thousand fibers connect us with our fellow men.

Kasteel Nieuwenhoven is prachtig gelegen op 18 hectare grond midden een uitgestrekt en prachtig Provinciaal Domein in wat al 1000 jaar een bos- en stiltegebied is. Er is een groot kasteelgebouw met vele bijgebouwen rondom, waar nogal wat renovatie- en ander werk aan moet gebeuren, en die later verschillende functies zullen vervullen. Zo komt er een winkel en ook 16 ecologische woonunits, die als ruwbouw verkocht zullen worden, waarna de bewoners ze zelf verder kunnen afwerken. Aanpalend naast het domein liggen nog vele hectares landbouwgrond en weiland, die eventueel later bijgekocht kunnen worden. Meestal van boeren die stoppen omdat hun bedrijf niet langer rendabel is, wegens moordende concurrentie, belachelijk lage prijzen en verkeerde landbouw methodes.
Op een eerste permacultuur tuin binnen een ommuurde plek, worden de groenten voor de vaste bewoners geteeld. Er is ook een tweede en grotere permacultuur tuin, compleet met swales en pas aangeplant voedselbos, waar trouwens de permacultuur opleidingen doorgaan en waar de groenten voor de winkel en de groentepakketten vandaan komen. Er zijn verder drie vijvers en nog veel bijkomende weides die in gebruik kunnen genomen worden. In het bos en het omliggende Provinciaal Domein staan oude bomen, waaronder een 600 jaar oude eik. De bewoners hebben nog vele plannen, zoals een systeem bouwen om regenwater tot drinkwater te zuiveren, vissenkweek, een living machine (die grijs en zwart water kan zuiveren),…

Het is altijd interessant om leefgemeenschappen te bezoeken, al is het maar om te merken hoe de vele uitdagingen aangepakt worden. Eén van die heikele thema’s is de financiering van een groot project, zoals een ecodorp. Er zijn vele verschillende methodes om het geld bij elkaar te krijgen, maar dat verhaal wil ik op een andere keer vertellen. In het geval van kasteel Nieuwenhoven werd een bvba opgericht en een lening aangegaan om het domein aan te kopen. Het geld voor de afbetaling van de lening komt van de workshops, de cursussen, verhuur van de woonruimtes, verhuur van de gronden en uiteindelijk de verkoop van de nieuwbouw woonunits. Het is een concept wat op veel ecodorpen en gemeenschappen toegepast wordt en wat ook heel goed kan werken, mits de afbetaling niet te hoog en dringend is en er voldoende pioniers (en eventueel sponsors) zijn om de draagkracht te spreiden.
Momenteel zijn reeds drie bedrijfjes actief (allemaal van medebewoners) die gronden en accommodatie huren van de bvba:
 • Landbouwbedrijf Permacultuur huurt 4 hectare en wellicht later nog meer en organiseert de opleidingen permacultuur, de groenten- en fruit teelt en de biowinkel. De winkelruimte voor groenteverkoop dient nog verbouwd te worden.
 • Landbouwbedrijf Alpacafokkerij huurt grond voor dierenkweek, dierenverkoop en wolproductie.
 • Vzw De Bruisende Stilte huurt gebouwen en organiseert allerlei activiteiten en workshops.

Er zijn een aantal kamers in de gebouwen die nu verhuurd worden aan medebewoners in afwachting van de bouw van de definitieve woonunits. Er wonen nu 15 mensen, voornamelijk mannen. Er is slechts 1 kind. In januari komt nog een koppel met 2 kinderen aansluiten. Uiteindelijk zal er plaats zijn voor in totaal 35 mensen en 16 woonunits. Deze limieten worden bepaald door de provincie en de stad St Truiden, die alle vergunningen toekent, ook voor renovatie, bewoning, parking, enz. Alles gebeurt in samenwerking met stad en provincie, die dit project trouwens welwillend zijn. St Truiden wil een groene en ecologische gemeente zijn en dit initiatief past perfect in hun beleid. Er zijn dus ook 16 domicilieadressen toegekend, wat wel belangrijk is, bvb. voor mensen met een uitkering. Het domein ligt in een stiltegebied, dus bewoning is wettelijk beperkt tot een bepaald maximum.
Kasteel Nieuwenhoven is meer een co-housing project dan een echt familiedomein dorp, hoewel de woonunits ook over een kleine privétuin zullen beschikken. Nieuwe potentiële bewoners doorlopen een proefperiode van 3 maanden (belevingsprogramma) om kennis te maken met de plek, de bewoners en het samen leven. Daarna is er de mogelijkheid eventueel mee in te stappen in het project en een woonunit te kopen.
De avondmaaltijd is meestal gezamenlijk. Wie zin heeft om te koken of om mee te eten, laat dat vooraf weten. De huidige bewoners huren (voorlopig) een kamer en betalen voor verblijf, voeding, enz. Wellicht tot de woonunits gekocht zijn, dan valt de huurprijs uiteraard weg. Iedereen wordt uitgenodigd zijn creatieve talenten te gebruiken. In de bewoordingen van het visiedocument: ‘de bereidheid om je grootsheid te leven’. Dit vraagt natuurlijk mensen die in hun kracht staan en de confrontatie met zichzelf en anderen durven aangaan. Velen komen even proeven, maar velen vertrekken ook weer, een verloop die typisch is bij veel leefgemeenschappen. Er zijn bewoners die buiten het domein werken in het ‘courante’ systeem, maar ook anderen die op het domein en binnen de gemeenschap een inkomen proberen te verwerven. Als de activiteit die een bewoner wil opzetten binnen de visie van het ecodorp past, dan kan dit toegestaan worden. Deze bewoners kiezen het statuut van zelfstandige om hun activiteiten officieel te maken. Momenteel zijn reeds volgende activiteiten door bewoners opgestart:
 • Young life art programma: jonge mensen die vastzitten terug op het spoor brengen, herbronning en tot jezelf komen
 • Permacultuur opleidingen: jaaropleidingen en korte aparte modules
 • Winkel voor biovoeding
 • Samenland groetenpakketten: biogroentjes en fruit voor bewoners en omwonenden
 • Ecovillage Design Course: opleiding en tools om een ecodorp op te starten
 • Verhuur van gebouwen en accommodatie voor allerlei workshops en verblijven
 • Rondleidingen op het domein
Iedere maandag is er vergadering met alle bewoners om de praktische zaken te bespreken en taken te verdelen. Er zijn regelmatig groepstaken samen met vrijwilligers. Het onderhoud van het domein (zoals de wegen bvb.) en gebouwen gebeurt gezamenlijk en wordt niet vergoed. Iedere woensdag komt ook de stuurgroep samen om de verdere organisatie en toekomst van het ecodorp en het domein te bespreken. Er is een duidelijk uitgeschreven visie die het project een basis bezorgt. Er is ook een huishoudreglement voor bewoners en bezoekers. Enkele punten zijn: respect voor de natuur, stilte respecteren, afval sorteren, verwarming niet onnodig opzetten, geen kaarsen en wierook op de kamers (brandgevaar), geen drugs, niet roken op het domein (behalve op een afgezonderde plaats),…

A healthy social life is found only, when in the mirror of each soul the whole community finds its reflection,
and when in the whole community the virtue of each one is living.

Mensen die werken voor de gemeenschap, zoals nu bij de renovatie der gebouwen, krijgen een loon uitbetaald. Dit is zeker niet evident, omdat sommige ecodorpen gemeenschapswerk door iedereen gezamenlijk en kosteloos laten dragen. In de typische communevormen (alles samen doen en alles samen delen), zorgt dit voor spanningen omdat sommige mensen veel werken en anderen minder. Sommige nemen hun verantwoordelijkheid, anderen ‘profiteren’ van de gemeenschap. Veel communes blijven dan ook niet bestaan of kennen een massaal verloop. De mensen blijven niet en trekken verder, waardoor ook geen coherente visie en doelstelling als basiskracht en fundament blijft. In andere ecodorpen wordt een takenplan opgemaakt en werkt iedere bewoner een aantal uren per week of per dag voor de gemeenschap. Het is een belangrijk thema: een evenwicht vinden tussen enerzijds eigen ruimte, tijd en privacy en anderzijds het gemeenschappelijke. Bij een familiedomein dorp (zoals Rivendell) zijn beide ook aanwezig, met name het wonen op de hectare in combinatie met het dorpsleven. Omdat de bewoners dan zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen hectare (inrichting, permacultuurtuin, woningbouw, inkomsten,..) is er veel minder sociale druk en spanning. Er is ook minder verloop omdat het familiedomein permanent wordt bewoond en (na een tijd) een zelfvoorzienend paradijs is, overerfbaar voor volgende generaties.

Oorspronkelijk hadden de initiatiefnemers het plan om op kasteel Nieuwenhoven een holistisch/spiritueel centrum op te starten als inkomstenbron, maar dat is uiteindelijk niet succesvol gebleken. Nu ligt de focus meer op de verkoop van woonunits en de verhuur van grond en accommodatie als inkomstenbron. Zo komt de nadruk grotendeels op die geldbeweging te liggen en de instandhouding van patriarchale systemen. Uiteindelijk niks mis mee, het is goed dat ecologische projecten het levenslicht zien. Hoe meer, hoe liever, wat mij betreft. De juiste en beste wegen vinden om de financiering rond te krijgen, blijft trouwens één der grootste uidagingen van opstartende projecten en ook van gezond functionerende dorpen. En mensen die pogen vorm en kracht te geven aan leefgemeenschappen kunnen niet genoeg aangemoedigd en gesteund worden. Ook de grote diversiteit en aanpak die merkbaar is bij de verschillende (ecodorp) initiatieven is een ware verrijking. Het levensdorp waar ik momenteel aan meewerk, legt de focus (naast familiedomein bewoning en permacultuur) op wat met een algemene term als ‘matriarchaat’ kan benoemd worden. Daarover komt later nog een pagina op de website.

Enjoy life. This is not a dress rehearsal.

Al met al was dit bezoek een boeiende ervaring. Er is nog heel veel werk op kasteel Nieuwenhoven, zowel aan de gebouwen, als op de gronden. Wat ook logisch is want, zoals bij alle ecodorpen, is dit project een echt levenswerk. Rivendell is, zoals gezegd, een familiedomein dorp en niet een co-housing project zoals Nieuwenhoven, maar toch wil ik even volgende punten aanstippen die dit bezoek naar boven brachten en van belang kunnen zijn.
Vooral de thema’s geld en werk komen aan de orde. Hieronder enkele uitdagingen die vroeg of laat op het creatiepad komen. Wie Anastasia boek 8.1 gelezen heeft en het verhaal van Colorado Kin’s Domains kent, weet dat integrale sponsoring van een project (‘warm’ schenkgeld) tot de mogelijkheden behoort. Toch ook de bedenking meegeven dat het Universum wellicht geen (integrale) sponsor zal aanbrengen als er voldoende geld in een groep is om een project zelf (gedeeltelijk of volledig) te financieren. Ook hier dient een ethisch en energetisch evenwicht te zijn (geld is energie) tussen interne en externe bronnen. Een tweede punt is dat zolang het huidige monetaire systeem bestaat (en dat kan toch nog even duren), ‘koud’ eurogeld noodzakelijk zal zijn. Dit zijn de thema’s die blijven hangen na dit bezoek.
 • Financiering van de aankoop van de grond. Mogelijkheden: eigen geld, lening, sponsoring, schenking (van grond),…
 • Financiering van de infrastructuur op het ecodorp, zoals wegen, onderhoud van gebouwen, gemeenschappelijke terreinen,…
 • Financiering van het familiedomein, zoals aankoop grond, bouw van een ecovoudig huis, aankoop plantgoed, zaad, duurzame energie,…
 • Financiering van de levensvatbaarheid van het dorp, zoals taksen, gemeenschappelijk gebouw, interesten, belastingen,…Mogelijkheden: bijdrage van bewoners, activiteit van het dorp
 • Financiering van het dagelijkse levensonderhoud, eventueel door het verwerven van een inkomen.
 • Opnieuw valt mij op hoe belangrijk en welk groot voordeel een bestaand gebouw op een terrein wel niet is, vooral als het nog verbonden is met allerlei nutsvoorzieningen. Dit maakt het veel eenvoudiger om een leefbare gemeenschap op te starten en allerlei toestemmingen te verkrijgen (zoals domicilie adressen, om er maar 1 te noemen). De andere kant van de medaille is dat een gebouw op een terrein de aankoopprijs fel verhoogt. Bij Nieuwenhoven is het gebouw zelfs een heus kasteel met vele bijgebouwen. Dit vergroot de mogelijkheden, maar legt ook een zware financiële druk en last op het project die voor mij heel duidelijk voelbaar was. Een project zoals een familiedomein dorp vraagt dit niet. Want tenslotte willen de bewoners allemaal zelf een low-impact woning bouwen. Een klein gebouw of hoeve als gemeenschapshuis is voldoende en zal de aankoopprijs ook schappelijk en betaalbaar houden.
 • Wat is het goede evenwicht tussen het gemeenschappelijk leven (dorpsleven, verbinding op hartsniveau, gemeenschappelijke taken) en het eigen familiedomein vorm geven en leven schenken. Dit zal wellicht duidelijk worden in de praktijk. Ik vraag me af hoe de Russische levensdorpen dit regelen.
 • Een ecodorp of leefgemeenschap vormgeven en opstarten is een levenswerk en vergt een enorme en jarenlange (persoonlijke en gemeenschappelijke) input aan energie, tijd, werk en geld. Dit valt echt niet te onderschatten. Niettemin blijft het ook belangrijk een evenwicht te zoeken tussen werk en ontspanning.
 • Zonder vreugde, gelach en humor is het onmogelijk een gelukkige gemeenschap te creëren. Dit is voor mij telkens de echte graadmeter bij de evaluatie van een ecodorp bezoek. Hoeveel liefde en vreugde is voelbaar en merkbaar? Deze cruciale sleutel ontbreekt heel vaak en is nochtans een hoofdpeiler bij de co-creatie van een nieuwe Aarde.
Ondertussen is de winter in het land. De sneeuw maakt alles wit en zuiver, alsof de aarde toegedekt wordt met een donzige mantel vol ijskristallen. Daaronder kiemt de nieuwe tijd als jonge, groene scheuten vol kracht en liefde. Volgend jaar staan alvast nieuwe reizen op stapel…en hopelijk de start van het Levensdorp. Alles is namelijk reeds aanwezig merk ik steeds weer: terreinen, geld, mensen, visie, kennis,…Enkel nog beslissen en beginnen. Zo kan 2011 het jaar van manifestatie worden. Vergunningen en toestemmingen komen later wel…of zullen niet meer nodig zijn. Laten we hopen...Focus op vrede en liefde. Altijd.
Laten we dit berichtje in de kerstmaand afsluiten met een toepasselijk liedje van mijn favoriete wonderkind. 100 % charme, bescheidenheid en talent.

Go Jackie go, Angel on Earth...may your voice keep on healing the world !