Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

29/10/2010

Kiesha CrowtherHet enige wat we kunnen doen is de verhalen blijven vertellen
en hopen dat iemand ze hoort.
Hopen dat er in de luidruchtig weerklinkende nachtmerrie
van steeds weer het laatste nieuws
en roddels over beroemdheden
wellicht andere stemmen te horen zijn,
die spreken van het leven van de geest
en de reis van de ziel.

Al sinds mijn jeugd weet ik mij omringd en gesteund door krachtige inspirators en boeiende verhalen vertellers, en daar ben ik echt dankbaar voor. De eerste twee kwamen mijn leven verrijken en mijn wereldbeeld verruimen toen ik 15/16 jaar was. Het magistrale epos ‘In de ban van de Ring’ van Tolkien hielp mij herinneren aan de wereld der elementalen (feeën, elfen, kabouters,…), de Keltische cultuur, de kracht en wijsheid der natuur, de (huidige) strijd tussen licht en duister in en buiten onszelf, de noodzaak van dromen en fantasie en nog zoveel meer. De tweede was Carlos Castaneda en zijn grappige en magische avonturen met sjamaan Don Juan die mij terug lieten weten dat de fysieke wereld slechts het materiële aspect is van een onmetelijk Universum bestaande uit vele dimensies en bewustzijnsgebieden die voor iedereen toegankelijk zijn. En dat het leven een eeuwige reis is, waar geboorte en dood slechts overgangen en poorten in zijn. Later kwamen nieuwe boeken, mensen en gidsen mij inspireren. Ik noem er slechts enkele. Rudolf Steiner bracht mij de meest coherente, gedetailleerde en uitgebreide (geesteswetenschappelijke) visie op het raadsel van het leven en het mysterie van de mens. Neale Donald Walsh, Esther en Jerry Hicks, Louise Hay en vele anderen wezen mij op de kracht van positief denken en onze onbeperkte creatieve mogelijkheden.

En toen kwam Anastasia. Als een betoverend lied kwam zij op een heuglijke dag mijn leven binnen gewaaid en raakte mijn hart zoals nooit voordien gebeurd was. Zoveel herkenning, diepe wijsheid, eenvoudige waarheid en liefde heb ik nog nergens in een boek gevonden. Het is zo inspirerend dat ik graag, onvoorwaardelijk en vol vertrouwen, wil meewerken aan het helpen verwezenlijken van haar dromen, die ook mijn dromen zijn, namelijk de co-creatie van een paradijs op Aarde.
En dit jaar kwam een nieuwe parel van liefde mijn pad verlichten: little grandmother Kiesha Crowther, een jonge sjamaan en één der 13 behoeders van wijsheid die momenteel op Aarde zijn. Ik heb ondertussen alle filmpjes van haar gezien (zie blogbericht: The Tribe of Many Colors van 30 mei 2010) en wonderlijk genoeg was zij op 28/10 in Nederland voor een lezing. Een kans om niet te missen en om een tijd in haar aanwezigheid en energie te zijn. Dus hup, de ‘familiy of love’ de camper in en op weg naar Nederland, zonder verwachtingen, maar met open hart en geest.


Nederland is erg druk en altijd vol files, overal auto’s en beton, maar de rit is gezellig en ons groepje van 6 praat onderweg honderduit over alles en nog wat. Ruim op tijd komen we aan in Zeist en kunnen zelfs nog genieten van een gezamenlijke picknick in de camper. De mooie zaal (een wit kerkje) zit propvol stralende mensen die Kiesha willen zien en haar boodschap rechtstreeks horen. En die boodschap is eigenlijk dezelfde als wat ze in haar filmpjes vertelt. Kiesha is een gewone, eenvoudige en lieve jonge vrouw, bescheiden, vriendelijk en ook erg emotioneel als ze over de Aarde en de natuur praat en de ongelofelijke vernietigingen en vervuilingen die op onze moederplaneet plaatsvinden. Maar ze brengt ook een schitterende en hoopvolle tijding, die ook bij Anastasia en anderen weerklinkt. Hier volgt een korte samenvatting (het filmpje bovenaan was het begin van de lezing).

You are the great 'I Am' !
And Earth is your mother !

Wij allen zijn God en Godin, letterlijk en daadwerkelijk kinderen van God, geliefd, sterk, in staat tot bewuste creatie en een onmisbaar deel van de Bron. We dienen ons terug te herinneren wie we zijn. En we dienen te kiezen om niet langer te leven vanuit het verstand en het ego, maar wel om het hart te openen en liefde alle beslissingen te laten nemen.
Grote veranderingen dienen zich aan en zijn reeds begonnen, een poolshift is momenteel gaande. De Noordpool is niet langer op dezelfde plek, daarvan getuigen de trekvogels die de weg kwijtraken en alle vliegvelden die hun instrumenten moeten aanpassen. Het verschuiven van de polen en van de aardkorst kan enkele natuurrampen teweeg brengen, zoals aardbevingen en tsunami’s, maar minder erg dan velen voorspellen. Niemand kent de exacte datum voor de grote ‘shift’, maar de vele doemscenario’s zijn niet aan de orde. De Maya’s hebben nooit een doemscenario verkondigd, dat doet de media. Integendeel, het is gewoon het einde van een pijnlijk tijdperk, niet van de Aarde of van de mensheid. Een oud, onrechtvaardig en onwerkbaar systeem verdwijnt en maakt plaats voor een nieuwe en mooie samenleving.
Disclosure is nu zeer nabij. Dit is de bekendmaking van het reeds jarenlange contact met buitenaardsen. Onze wetenschappers stuurden signalen en raketten naar de kosmos en er is antwoord gekomen ! Steeds meer UFO’s worden nu gezien door grote groepen mensen. Jaarlijks worden miljoenen dollars gespendeerd om dit contact verborgen te houden voor de mensheid. Wellicht is dit zelfs het grootste geheim van de afgelopen 100 jaar en dit zal nu weldra ontsluierd worden. Onze sterrenbroeders staan met liefde en mededogen klaar om ons te helpen zodat wij onszelf uit de neerwaartse spiraal kunnen halen. Ze tonen zich momenteel (nog) niet omdat wij bang van hen zijn. Maar hun liefde is tienduizend maal tienduizend keer groter dan onze liefde. En hun vergevorderde technologische kennis kan ons helpen de planeet te redden. Deze kennis is nu in handen van regeringen en militairen voor egoïstische doeleinden. Maar deze technologie kan ook door het hart bestuurd en ontwikkeld worden, in plaats van door het verstand en het ego, en zo ten goede komen aan iedereen en voor het algemeen welzijn. Zo staat er volgens Kiesha ergens een grote toren, ontwikkeld volgens patenten van Nicola Tesla, die de hele Aarde van gratis vrije energie kan voorzien.
Er zijn slechts 2 dingen die compleet dezelfde energie bezitten, namelijk moeder Aarde en de mens. Wat we haar aandoen, dat doen we onszelf aan. De olieramp in de golf van Mexico, die een ware ravage aanricht onder de zeedieren en op de Amerikaanse kusten, is één der recente voorbeelden van de hebzucht der mensen waardoor de planeet en de mensheid in gevaar komen. Maar moeder Aarde is heilig en heel geliefd door vele wezens op Aarde en in het Universum. Haar vernietiging zal niet toegestaan worden. De Aarde is ons aller moeder en zij verschaft voedsel, water, onderdak en energie voor alle wezens die haar bewonen. Er is genoeg voor iedereen, er is overvloed. Iedereen heeft recht op toegang tot die overvloed en dat kan pas nadat de oude systemen verdwenen zijn en wij samen een nieuwe wereld creëren.
Er zijn 13 kristallen schedels (databanken) uit de tijd van Atlantis die vrijwel alle informatie en kennis bevatten uit die tijd en uit nog vroegere era’s. Deze kennis zal vrijgegeven worden.

Everyone is a son or daughter of God.

De aller sterkste zielen zijn nu op Aarde en ze zijn speciaal gekomen om een hartbeschaving te vestigen. We zelf hebben gekozen om hier en nu te zijn. Ons grote ‘Ik Ben’ heeft ons naar de prachtige Aarde gezonden om een nieuwe samenleving vorm te geven. De drie grote en voorbijgestreefde structuren en machtsblokken, met name geld, religie en regering, zullen verder instorten en verdwijnen. Angst heeft nu geen zin, deze onwerkbare systemen dienen te verdwijnen zodat plaats kan vrijkomen voor nieuwe mogelijkheden en samenleef vormen. De enige redding en het enige antwoord is ons herinneren wie we zijn en leven vanuit het hart. We zijn allemaal mooi en uniek. Oordelen over elkaar is zinloos. Mensen doden omdat ze een andere huidskleur hebben of gewoon omdat ze iemand liefhebben, is zo dwaas en getuigt van volledige onwetendheid.
We hoeven in wezen niks te doen, maar wel te zijn. Be Love. Always. Dat is het enige wat we moeten zijn. De liefde die diep in ons verscholen ligt, volop laten stralen. Er zijn vele middelen om in die liefdesenergie te komen en het hart te openen, zoals muziek, dans, kinderen, natuur, kristallen, inspirerende films,…Muziek is één van de krachtigste middelen omdat het een combinatie is van trilling, frequentie en gevoel en wij nu eenmaal energiewezens zijn. Slechts 5 minuten per dag luisteren naar mooie muziek brengt de mens in een heel ander veld van ervaren en bewust zijn.
We kunnen nu nieuwe en prachtige beelden visualiseren die de oude wereld vervangen door een nieuwe tijd. Alles waar we met gevoel aandacht aan geven, wordt vroeg of laat werkelijkheid in de materie. Onze gedachten zijn krachten. Onze liefdesenergie is vele malen sterker dan haat en angst. We kunnen steeds meer het kleine verstand en het angstige ego loslaten, de energievelden waar de meeste mensen nog in zitten, en ons hart opzoeken, er binnengaan en de liefde die daar als een parel verscholen ligt, delen met de wereld. Deze liefdesenergie is sterk genoeg om het mondiale bewustzijn en de toekomst te veranderen. Wanneer voldoende mensen het hart openen, zal de ‘shift’ een feit zijn en de nieuwe Aarde tevoorschijn komen. Er kunnen dan 3 dagen duisternis zijn. Geen zon te zien. Maar geen paniek, blijf kalm in vrede en rustig in vertrouwen en liefde. Na deze drie dagen ontwaak je op een nieuwe planeet.
De energie en lichtimpulsen die vanuit de kosmos de Aarde overspoelen, worden alsmaar hoger en sterker. Dit kan voor allerlei klachten zorgen, zoals hoofdpijn, duizeligheid, vage pijnen, vermoeidheid, enzovoort…Onze lichamen veranderen namelijk, het DNA verandert, onze spirituele vermogens ontwaken, we zijn op weg om ons volledige potentieel te gebruiken, 100 % breinwerking. We worden nieuwe mensen, die ook minder voeding, minder fysieke behoeften zullen hebben. We worden prachtige lichtwezens.
Tot zover Kiesha Crowther, naverteld met eigen woorden.


Where people stop believing the truth, they do not start to believe in nothing,
they start to believe in anything.

Er is vaak kritiek te horen op New Age sprekers en lichtwerkers, soms terecht, soms onterecht. De belangrijkste kritiek is meestal dat hun verhalen en woorden geen echte connectie hebben met het hier-en-nu. Alles is zo zweverig, niet geaard, alles wordt buiten onszelf geplaatst en gezocht en refereert naar het verleden of de toekomst. Er wordt gewacht op interventies, voorouders, buitenaardse redders, de instorting van het systeem, rechtvaardige leiders, een nieuwe Messias, een poolshift, 2012, meer geld, een fijne relatie, nieuwe vrienden, een leuke job, pensioen, een familiedomein,…Er wordt van uit gegaan dat pas dan een nieuw leven en een nieuwe tijd begint. Dat pas later het echte leven begint. Dat er eerst nog van alles zal gebeuren en dan wordt alles beter. Alsof we in een wachtkamer zitten en het leven aan ons voorbij trekt, terwijl wij rustig wachten op de eindbestemming.
Maar het is hier en nu dat het leven zich afspeelt. En de reis zelf is veel interessanter en boeiender dan het bereiken der eindbestemming. En het zijn onze keuzes nu en hier die de toekomst bepalen. Wachten is uitstellen.

Lead the life that’s yours instead of faking someone else’s.

Een tweede punt van kritiek of waar althans voorzichtigheid aangewezen is, en wat trouwens ook de valkuil is van alle religies en geloofssystemen, is namelijk dat New Age werkt als een zoveelste matrix. Een illusie wereld die ons weg leidt van innerlijke waarheid en rechtstreekse connectie met de Bron. Ook David Icke bestempelt de hele New Age 'business' als een afleidingsmanoeuvre, geïnfiltreerd door de duistere elite, die constant profeteert over en verwijst naar de nieuwe Aquariustijd die komt en de redding die nabij is en die naast een wereldregering ook graag een nieuwe wereldreligie zou installeren. Hier schuilt een heel reëel gevaar, namelijk dat we opnieuw in de beelden en dromen van iemand anders gaan leven en geloven, iemand met een onduidelijke agenda en ego bedoelingen. Religies (en New Age behoort daar ook bij) zijn hele krachtige instrumenten om een bepaald energieveld op Aarde te houden en mensen onwetend en afhankelijk te maken.

Ik zeg niet dat Kiesha daar deel van uitmaakt (volgens mij niet, volgens mij is haar liefde echt en haar boodschap integer; het is een lieve schat met het hart op de juiste plaats), maar als ik haar hoor vertellen dat tal van buitenaardsen staan te popelen om ons te helpen, maar het niet doen omdat wij bang van hen zijn, dan gaat mijn bullshit meter toch in het rood staan. Weeral de kracht buiten ons zelf plaatsen, afhankelijk van anderen, wachtend op redding. Nee toch, nee, wij zelf zijn degene waarop we wachten. En dat zegt ze trouwens zelf ook constant. En ook de Indiaanse wijzen zeggen hetzelfde. Wij bezitten alles om een nieuwe weg te kiezen. En wat meer is, en trouwens ook veel te weinig benadrukt wordt, ontelbare mensen zijn hier en nu al bezig met transitie en vernieuwing, met ecologie en duurzaamheid, met liefde en vrede. Er hoeft niet verwezen te worden naar verleden of toekomst waar de oplossingen zouden liggen. Nee, hopen mensen zijn bezig met een nieuwe Aarde en bezitten de wijsheid om alle uitdagingen en ‘problemen’ aan te pakken. Ik herinner mij dit prachtige filmpje waar Paul Hawken een ellenlange lijst toont van organisaties en mensen die hier en nu een positieve energie in de wereld zetten en oplossingen aanbrengen. Het is er allemaal al. En het is er hier en nu, op dit moment en op deze plaats. Alle kracht, wijsheid en liefde, alle overvloed, vrede en inspiratie. Het is er allemaal. Wij zijn het namelijk zelf.

We are at any given moment living the totality of everything.
Just remember that you are God, and act accordingly.

Ook tijdens de onlangs gehouden conferentie in Toulouse kwamen een selectie topsprekers uit de New Age wereld (Drunvalo Melchizedek, Lee Carroll, Gregg Braden, Patricia Cori, José Arguelles,…) met een gelijkaardige boodschap als Kiesha. Dank je wel Eddy voor onderstaande samenvatting.
 • Het zonnestelsel en onze Aarde volgen hun wetmatige en natuurlijke kosmische cycli en gaan momenteel door een tijdvenster (1997-2015) waardoor krachtige licht en fotonen energieën (informatie) ons vanuit het centrum van de Melkweg overspoelen.
 • Dit heeft tot gevolg dat ieder mens hier en nu voor een bepalende keuze staat en we als mensheid de mogelijkheid en de kans krijgen om een collectieve bewustzijnsverschuiving door te voeren door onvoorwaardelijk te kiezen voor liefde in plaats van angst. De keuze voor angst heeft de mensheid lange tijd in kluisters en onwetendheid gehouden. Maar weet dat onze projecties van angst voor de toekomst, zoals natuurrampen of nucleaire oorlogen, niet zullen en kunnen plaatsvinden, tenzij we blijven vasthouden aan die angst.
 • De oude onrechtvaardige en niet-duurzame systemen, instituten, krachten en energieën, zullen verder afbrokkelen en verdwijnen, om plaats te maken voor een hartbeschaving, een samenleving gebaseerd op liefde. Wij mensen zijn in wezen de behoeders van het fysieke bestaan, en worden als co-creators en kunstenaars uitgenodigd om van de Aarde een prachtig kunstwerk te maken. Dus kunstenaars en artiesten, bereid jullie voor om een nieuwe wereld vorm te geven !
 • Een nieuwe energie is nu op Aarde actief en die zal ons bewust maken van de onderlinge verbondenheid en eenheid van alles en iedereen.
 • Wetenschap en spiritualiteit zullen steeds dichter bij elkaar komen en vruchtbaar samenwerken.
 • De bekendmaking van het (jarenlange) contact met buitenaardse beschavingen is heel nabij.
 • Het Global Coherence Initiative, een wetenschappelijk gebaseerd initiatief, zal miljoenen mensen op hartsniveau met elkaar verenigen met de intentie om het mondiale bewustzijn te verschuiven van instabiliteit en tweedracht naar evenwicht, samenwerking en duurzame vrede.
Dus, lieve mensen, volhouden en bereid je voor om al je dromen waar te maken ! :-)

Binnenkort, op 11/11 verschijnt een nieuw bericht op de Rivendell website volledig gewijd aan een visioen van de nieuwe Aarde. Er zitten opmerkelijke overeenkomsten in met het verhaal van Kiesha (en ook met dat van Anastasia), hoewel ik de tekst al weken terug schreef. Het is voor mij duidelijk dat die nieuwe energie, vol bevrijdende informatie, als een liefdesdeken over de hele Aarde ligt en nu iedereen steeds meer inspireert. We krijgen allemaal dezelfde boodschap door, de een al wat bewuster dan de ander. We worden allemaal wakker geschud, de een hardhandig en de ander wat zachter. En dat zal onvermijdelijk tot een nieuw tijdperk leiden.

Een tijdperk van vrede, liefde en samenwerking.


Be Love.
It’s all you have to do.
14 opmerkingen:

 1. Hoi, ik ben ook een groot Anastasia fan vanaf het begin en heb 7 jaar geleden al meegeholpen aan een earthship... Maar ik heb even onderzoek gedaan over die Keisha Crowther eh het hele forum doorgelezen. Niemand van de echte oudste (Lakotha of Salish, wie dan ook)erkent haar. Zij is Fake, woon in een grote villa in Santa Fe, en niets van wat zij verdiend komt ten goede aan welke native american dan ook. Lees even en luister vooral naar je eigen intuitie...
  http://www.newagefraud.org/smf/index.php?topic=2871.870

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo Ploinkie, ik ben op de hoogte van deze verhalen als zou zij een oplichtster zijn. Kiesha zelf heeft daarover een bericht op haar website geplaatst - http://littlegrandmother.net/NEWURGENTMESSAGE.aspx - Er doen heel wat tegenstrijdige verhalen de ronde en (zoals je zegt) kan enkel onze intuïtie en gevoel bepalen wat voor ons waar of vals is. Ik haar mogen ontmoeten in Zeist en haar energie kunnen voelen en wat mij betreft is ze volkomen integer en zuiver. Bij het filmpje op YouTube waarin ze haar huis toont, heb ik niet de indruk van een grote villa, maar een gewoon Amerikaans huis.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Ploinkie, het ego is misleidend, het ego denkt, jij niet. Luister naar haar boodschap, de essentie van haar verhaal en voel wat jouw hart je ingeeft.solonia

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een tijdje terug zag ik een filmpje van haar op you-tube. De inhoud klonk als zovelen new age verkondigers. Mooie woorden. Toch kreeg ik een gevoel dat er iets niet klopt. Ze pakt het net niet. Dat voelde ik. Er mist wat. dessalnietemin kan eenieder uit haar boodschap halen wat nodig is voor dat moment in je leven. Daar zit voor mij schoonheid en echtheid in. Maar blijf trouw aan een eigen gevoel. Wat is DE waarheid? Zoveel mensen, zoveel wegen. Haal eruit wat voor jou goed is om jouw eigen levensweg te bewandelen. Zo blijf je goed voor jezelf en je omgeving :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Meegezogen worden in de projecties van anderen om deze val bestaande te houden. Niets anders dan een muizenval en de zieltjes trappen er allemaal in omdat ze hun zelf verloren hebben. Wees gewoon jezelf en volg niemand. Het zijn allemaal omwegen welke je van je eigen pad houden.

  Kiesha Crowther moet gewoon eens hard genomen worden van achteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De zoveelste anoniem - die van 5 augustus 2011 08:34 - volgt zo te lezen liefst z'n geslachtsdeel

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Natuurlijkanneke5/9/11 10:54

  Ik heb Kiesha gisteren in Egmond aan Zee mee mogen maken, een hele fijne, liefdevolle vrouw. Wat mensen voelen ´wat niet klopt´ heeft naar mijn idee te maken met haar onzekerheid, ze wordt op vele manieren belaagd door allerlei mensen en heeft hier grote moeite mee. Dit voel ik aan haar en ze zegt het ook regelmatig. Ieder mens heeft een disbalans, zo ook Kiesha, het is ook maar een mens, we hebben allemaal onze eigen dingen om mee te dealen in het leven. Ik heb haar omhelst en voel dat ze zuiver en puur is, maar ook onzeker, er zit ook een pijn in haar voor alle haat die ze moet dragen van de mensen die iets tegen haar hebben en dat is zwaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik ben ook in Egmond geweest gisteren en kan ook beamen dat Kiesha en oprecht en zuiver persoon is. Ik ben blij dat ze zelf begon over de kritiek die voornamelijk in Nederland op internet rond gaat. Ze heeft in het begin titels gekregen als sjamaan van mensen die deze titels eigenlijk niet mochten geven. Dit wist zij niet, er ontstond commotie hierover en het stond op internet en ging zijn eigen leven leiden.....Ook wordt er beweert dat Kiesha dit doet om er zelf beter van te worden. dit is op internet verspreid door tegenstanders van haar. En kijk eens naar het journaal, het gaat alleen maar over negatieve dingen. Die krijgen de aandacht en worden juist gevoed op deze manier. Dit slaat echt nergens op. Kiesha is geen goeroe of leraar, ze is iemand die de opdracht heeft meegekregen om een boodschap uit te dragen. Dit doet ze, eigenlijk tegen haar natuurlijke karakter in. Ze is niet een vrouw die in de belangstelling wil staan en beroemd wil worden. Dit merk je duidelijk als je haar mee maakt tijdens zo een meeting in Egmond. Van mij mag ze er trouwens miljoenen mee verdienen, ga jij (en dan spreek ik degenen aan die kritiek op haar heeft en haar niet vertrouwen)maar eens de wereld over zoals zij dit doet. Overal in de belangstelling, mensen willen je zien, aanraken enz, elk woordje wordt op een weegschaal gelegd maar toch doen ook al zit het niet in je aard. Heb ik heel veel respect voor.
  Dus lieve mensen, weg met al die negatieve verhalen en doemscenario`s over 2012. Laat de liefde in je hart en laat deze liefde naar andere toe stralen. Zo kunnen we de negatieve energie die op aarde heerst overwinnen. En we zullen winnen. Zeker weten.

  Lieve groetjes, Paul Wezenbeek

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Of luister eens naar de Lakota oudsten zelf: http://www.newagefraud.org/ kijk bij het forum! Dit zijn native americans die dus heel duidelijk vinden dat hun heilige rituelen en cultuur misbruikt worden door deze vrouw. Haar eigen familie zegt zelfs dat ze liegt over haar veleden, jeugd enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Op je gevoel afgaan is oké, maar je gevoel kan natuurlijk onbewust vertekend worden omdat je zo graag wilt zien wat je denkt te zien...Dat maakt ons mens. Maar blind je gevoel volgen en daarmee de eerste de beste die zegt een verlosser oid te zijn is nogal naïef. Ik ben ervaringsdeskundige dus weet er alles van.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Kiesha is duidelijk eerlijk. Je kunt "deskundig" bewijzen als iemand liegt of niet liegt, zij liegt niet. Ze heeft mij zeker vrijheid gebracht. ik ben een gelukkig mens geworden sinds ik haar dankzij de internet heb "ontmoet"

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ware kennis gaat eerst door het hart, wat een opening is tot het verkrijgen van hogere kennis. Kennis wat in ons weten besloten ligt en een oer oude intuïtie van de kennis bron naar voren haalt. Kiesha is op zich een warme persoonlijkheid maar ik mis een zekere diepere laag van informatie, informatie wat het Hogere hart doet raken, waarbij het net boven het bekende New Age verhaal uitstijgt.
  Een warme vrouw in staat andere te raken, maar na de zoveelste film dan wel woorden die ik van haar lees blijft het "hangen" en stilt mijn verlangen naar "waarheid" niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Daarbij veel van wat men ziet of denkt wat UFO's zijn, zijn door de mens geschapen. Er lopen thans 4 tijdlijnen cross over elkander, die los van elkander bepaalde veranderingen laten zien waar wij binnenkort de influx van krijgen, dan wel waar de Matrixen transparanter worden. De aarde, deze aarde maakt zich op om ook veranderingen tot stand te laten komen, nodig om een bepaalde energie af te werpen. Die keuze is lang geleden gemaakt en toestemming voor gegeven. Zij die behoren tot want men noemt The Watchers zullen hier zijn en over het gaande proces waken totdat het plaatsvindt dan wel voorbij is. Zij zullen de aarde niet redden omdat deze aarde er voor gekozen heeft om op dit niveau zich te verheffen tot een nieuwe evolutiegraad van de geest. Velen van ons zijn thans geïncarneerd, dan wel "lopen binnen" om dit proces te begeleiden. De enige wijze om hulp te bieden omdat het voor het eerst zal plaatsvinden vanuit de verschillende kernen waartoe deze aarde en de mens toe behoort. Zo is zij geschapen en zo staat het in haar coderingen. Kiesha is een frontrunner zeg maar, die mensen wakker kan schudden, harten kan doen raken. Maar mist een zekere laag van ware informatie.

  BeantwoordenVerwijderen