Vaccinatie Info

 


Als je de gevaren niet kent, is vaccineren een domheid.
Als je de gevaren wel kent, een misdaad.

Op deze pagina wordt belangrijke informatie over de risico's en nadelen van vaccins en vaccinatie samen gebracht in een handig overzicht. Lees ook het uitgebreide blogbericht: De Vaccinatie Misdaad en de 4 aansluitende berichten over de Covid fraude: Het Corona Keerpunt, De Laatste Vrije Mensen, Wereldwijd Artsen Verbond en Medische Fraude.
Nieuwe pagina: Covid Database
 
De hele discussie over vaccinatie en virussen kan samengevat worden in enkele zinnen. Vertrouw je op je eigen zelfgenezend vermogen, op je natuurlijk immuunsysteem, op de kracht van een gezonde levenswijze, op het belang van goede voeding, heilzame kruiden, zonlicht, holistische geneeswijzen, enz? Of geef je jouw zelfbeschikkingsrecht weg en vertrouw je op wetenschappers en firma's die frauderen, die streven naar maximale winst en controle, die deel zijn van de ziekte industrie en die niet de bedoeling hebben om mensen blijvend te genezen en gezond te krijgen want dan verliezen ze hun inkomstenbron.
 
BASISINFORMATIE


DOCUMENTEN


Documenten 1, 2 en 3 zijn de standaard brieven en dossiers die kunnen gebruikt om (verplichte) vaccins legaal te weigeren. Document 4 is een overzicht van wetenschappelijke studies (3500+). In document 5 vind je tal van tips en adviezen om je lichaam en mind te ontstoren na vaccinatie (ook voor kinderen). Document 6 is een (gedeeltelijke) kopie van deze pagina maar dan als pdf. Document 7 biedt een overzicht van de belangrijkste vaccin-kritische websites. Document 8 is uitgebreid boek met vele linken over de vaccinatie fraude. 
 
Sinds de Covid crisis zijn nog meer brieven en documenten verschenen om maatregelen zoals testen en vaccins te weigeren. Hier is een selectie van templates die je kunt gebruiken om eventueel je eigen brief op te stellen.

Over de testen en vaccins
 
° 1 ° Weigering testen voor kinderen 1 - Brief voor school
° 2 ° Weigering testen voor kinderen 2 - Brief voor school (met artikelen Internationaal Recht) 
° 3 ° Verklaring geen toestemming voor Testen, Vaccins & Gegevensuitwisseling
° 4 ° Vaccinatie Veiligheidsclausule - Voor dokters en verplegend personeel
 
Over de maskers
 
° 1 ° Weigering mondmaskerplicht - Brief voor school (onderbouwd met wetenschap)
° 2 ° Mondmaskerplicht 1 - Juridische aansprakelijkheid
° 3 ° Mondmaskerplicht 2 - Ingebrekestelling van de overheid

Over de maatregelen

° 1 ° Maatregelen & mondmaskers 1 - Ingebrekestelling van de school
° 2 ° Maatregelen & mondmaskers 2 - Formulier voor ongeldig Proces Verbaal
° 3 ° Avenant fiche sanitaire - Weigering voor Frankrijk
° 4 ° Code van Neurenberg - Er is altijd vrijwillige toestemming vereist voor medische handelingen
° 5 ° Salduz 3 wet (België) - Bij politiecontrole: niets tekenen, niets toegeven, geen 'contract' aangaan, geen boetes betalen

VACCINATIE FABELS

Simplistisch gezegd zou je kunnen stellen dat de praktijk van vaccineren concreet neerkomt op het inspuiten van ziektekiemen (virussen), giftige hulpstoffen en/of boodschapper mRNA moleculen in een gezonde mens met een goed werkend immuunsysteem. Omdat niemand die nog goed bij zijn hoofd is, zich zomaar zal laten injecteren met ziekte, gif en muterende RNA moleculen, bedacht en bedenkt de farma- en vaccinindustrie voortdurend allerlei verhalen om de bevolking (en overheid) te misleiden zodat men toch maar hun producten zou blijven kopen en gebruiken. Hieronder staan 20 van die leugenverhalen.

° Mythe 1 Door vaccins is de (kinder)sterfte aan infectieziektes dramatisch gedaald
° Mythe 2 – Door vaccins zijn ziektes uitgeroeid
° Mythe 3 – Vaccins beschermen kinderen tegen infectieziekten
° Mythe 4 – Ongevaccineerde kinderen zijn een gevaar voor gevaccineerde kinderen
° Mythe 5 – Als we stoppen met vaccineren komen ziektes terug
° Mythe 6 – Vaccins zijn veilig. Dit is bewezen
° Mythe 7 – Andrew Wakefield is een fraudeur
° Mythe 8 – Vaccins kunnen geen autisme veroorzaken
° Mythe 9 – Bijwerkingen zijn altijd mild, en tijdelijk van aard
° Mythe 10 – Vaccins kunnen niet de ziekte veroorzaken waartegen ze ‘beschermen’
° Mythe 11 – Voor kudde-immuniteit is een vaccinatiegraad van 95% nodig
° Mythe 12 – Vaccins zijn gratis
° Mythe 13 – Vaccins worden rigoureus getest voordat ze op de markt komen
° Mythe 14 – Vaccins worden nauwlettend gevolgd en gecontroleerd door overheidsinstellingen
° Mythe 15 – Alle bijwerkingen worden gemeld en geregistreerd
° Mythe 16 – Infectieziektes zijn per definitie dodelijk en gevaarlijk
° Mythe 17 – Er is wetenschappelijke consensus over vaccineren
° Mythe 18 – Antilichamen beschermen tegen infectieziektes
° Mythe 19 – Vaccins kunnen geen schade aan het immuunsysteem of zenuwstelsel veroorzaken
° Mythe 20 – Ongevaccineerde kinderen lopen onnodig risico
 

KORTE SAMENVATTING

Na studie van honderden wetenschappelijke onderzoeken, kunnen we volgende samenvattende feiten opsommen (een meer uitgebreide samenvatting vind je in document 8 hier boven):

01. Vaccins werken ofwel niet, ofwel heel gebrekkig, ze zijn in de meeste gevallen nutteloos. Er is nog steeds geen enkele wetenschappelijke studie die kan aantonen dat vaccins goed en effectief werken. Geen enkel vaccin wordt getest via de standaard dubbel blind inerte placebo methode, wat de aanbevolen methode is voor alle medicijnen. Er bestaat dus geen enkel wetenschappelijk bewijs noch voor de werkzaamheid, noch voor de veiligheid van een vaccin.

02. Vaccins en combinatievaccins worden niet medisch getest op veiligheid en effectiviteit. Nooit. Combinatievaccins zijn exponentieel veel gevaarlijker dan monovaccins. De gevolgen van combinatie vaccins en de accumulatie van gevaarlijke stoffen door de herhalingsprikken zijn nog nooit onderzocht (noch op korte termijn, noch op lange termijn).

03. Vaccins werden ook nog nooit onderzocht op carcinogeen (kankerverwekkend) of mutageen potentieel, en op de schadelijke invloed op de vruchtbaarheid.

04. Vaccins bevatten giftige en lichaamsvreemde hulpstoffen en gevaarlijke en giftige besmettingen. Die zorgen voor tal van aandoeningen bekend als vaccinatieschade of post-vaccinaal syndroom. Dit kan gaan van milde reacties zoals koorts of roodheid tot zware (chronische) ziekten waaronder breinschade (vergelijkbaar met autisme), allergieën, auto-immuunziekten, kanker, dementie, onvruchtbaarheid en zelfs de dood. Vaccins bevatten neurotoxines zoals aluminiumzouten in hoeveelheden die veel hoger zijn dan de ‘veilige niveaus’ die door de FDA en EPA zijn vastgesteld. Dit zijn enkele inhoudsstoffen van vaccins, men onderscheidt werkstoffen, hulpstoffen en reststoffen: 
 • Werkzame bestanddelen: zoals levende en verzwakte virussen en bacteriën, geïnactiveerde virussen of bacteriën, gekloonde genen van pathogene micro-organismen (bij DNA vaccins),...
 • Hulpstoffen waaronder:
  •  vulmiddelen en stabilisatoren zoals sorbitol, glutamaat, polysorbaten, albumine, gelatine 
  •  adjuvanten zoals AS04, squaleen en aluminium 
  •  bewaarmiddelen zoals thiomersal, formaldehyde, 2-fenoxyethanol
 •  Reststoffen waaronder:
  • reststoffen van de kweekbodem zoals kippenembryo’s, humane embryocellen van geaborteerde foetussen, vreemd DNA
  • reststoffen van de productielijn zoals gist, antibiotica, lactose
05. Sommige vaccins worden gemaakt met behulp van cellijnen die zijn ontwikkeld met behulp van cellen afkomstig van levend geaborteerde foetussen. Deze vaccins bevatten resterende hoeveelheden DNA fragmenten van zowel jongens- als meisjescellen. Vaccins bevatten dus lichaamsvreemd DNA én foetaal DNA waardoor allerlei ziektebeelden kunnen ontstaan zoals gender-verwarring, breinschade, auto-immuunziekten en kanker.

06. Een nieuwe generatie vaccins werken via electroporatie waarbij een korte voltagepuls wordt toegediend waardoor kleine openingen in de celmembranen ontstaan waarlangs genetisch materiaal de cel kan ingaan. Vaccinatie is op die manier genen- en DNA therapie geworden, en een zware inbreuk op de soevereiniteit en een ingreep in de uniekheid van een fysiek lichaam.

07. Vaccins kunnen nano-partikels bevatten die in verband worden gebracht met de transhumanisme agenda.

08. Vaccins zijn onvermijdelijk onveilig (Arrest van het Hoog Gerechtshof der VS uit 2011).

09. Er worden verschillende belangrijke fouten gemaakt in verband met het steeds maar uitbreidende vaccinatieschema.
 • Er wordt veel te vroeg gevaccineerd, in een stadium wanneer de pasgeborene nog bezig is met de opbouw van zijn cellulaire (algehele) afweer en waardoor de baby de vroegtijdige vaccinaties met een verzwakking van zijn immuunsysteem moet bekopen.
 • Er worden teveel vaccins tegelijkertijd gegeven. Zo krijgen baby's van 2 maanden oud in twee maanden tijd achttien vaccins toegediend. In deze periode is het afweersysteem van het kind nog onrijp en kwetsbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het kind de massieve prikkeling van zijn specifieke afweersysteem door de vele ziektekiemen, lichaamsvreemde eiwitten en chemische verontreinigingen en toevoegingen maar moeilijk kan verwerken. Het gevolg hiervan is dat er juist in die periode allerlei chronische klachten van verminderde algemene weerstand ontstaan.
 • Er wordt te vaak gevaccineerd. De noodzaak om zo vroeg en zo vaak te vaccineren in een zo kwetsbare periode is nog nooit aangetoond.
 • Er wordt gebruik gemaakt van op dierlijke eiwitten gekweekte vaccins. Dientengevolge zijn vaccins altijd vervuild met lichaamsvreemde eiwitten en wekken zo allerlei allergieën op. Bovendien bevatten ze verschillende chemische toevoegingen die op hun beurt ook allergieën en allerlei andere bijwerkingen kunnen veroorzaken.
10. Vaccins kunnen de ziekte veroorzaken waartegen wordt ingeënt en zo epidemieën veroorzaken. Het injecteren van een vaccin biedt geen garantie tegen de ziekte. Integendeel, sommige gevaccineerde kinderen krijgen de infectieziekte die het vaccin moest voorkomen.

11. Vaccins verstoren en verhinderen een optimale werking van het eigen aangeboren immuunsysteem. Men noemt dit 'vaccine induced immunity'. Het betekent dat door de veelvuldige vaccinaties vanaf de geboorte het immuunsysteem zich onvoldoende kan trainen op het verwerven van een natuurlijke immuniteit en het afhankelijk wordt van externe middelen (wat wellicht de bedoeling is van de farma industrie). Uiteindelijk verzwakt de natuurlijke immuniteit zodanig dat zich allerlei ziektebeelden ontwikkelen vanwege de lage weerstand. 

12. Ongevaccineerde kinderen zijn veel sterker en gezonder dan wel gevaccineerde. Zowel de vaccin producenten als de overheid weigeren om een objectieve en onbevooroordeelde studie uit te voeren naar de verschillen tussen gevaccineerde en nooit gevaccineerde kinderen. Er werd nog nooit bewezen dat vaccins de immuniteit of gezondheid verbeteren in vergelijking met ongevaccineerden in gelijkaardige levensomstandigheden.
 
13. Kinderziekten doormaken is noodzakelijk en veilig en de beste manier om levenslang immuun te worden.

14. De nadelen van vaccinatie zijn zo alarmerend en ingrijpend dat ze niet opwegen tegen de (zogenaamde) voordelen. Niet vaccineren is de enige logische en meest wijze beslissing. 

15. Het farmaceutische bedrijf wat een vaccin maakt, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongewenste bijwerkingen, noch bij schade (op korte of lange termijn), noch bij overlijden. Dit is ongezien in de wereld van medicatie en zakendoen. De vele schadeclaims worden betaald door de overheid (belastingbetaler). Slechts 5% van alle vaccinatieschade wordt ook daadwerkelijk gemeld. Vaccins zijn zo risicovol dat de vaccin industrie er alles heeft aan gedaan om een vrijbrief te krijgen zodat ze niet langer verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de schade die hun producten veroorzaken. Dit is bvb. zo in de VS met het VAERS compensatie programma. In andere landen moeten de ouders zelf opdraaien voor de schade en kosten bij nevenwerkingen, letsels en sterfgevallen. En gezien vaccin producenten dus toch geen verantwoordelijkheid moeten nemen, is veiligheid niet langer hun eerste prioriteit en ontwikkelen ze steeds maar meer en nieuwe vaccins als verdienmodel. Evenmin kunnen de arts of de verpleger die dit vaccin toedient of de overheidsinstanties die dit vaccin aanbevelen, aansprakelijk worden gesteld.

16. Vaccinproducenten zijn beursgenoteerde bedrijven die simpelweg zoveel mogelijk winst willen maken voor hun aandeelhouders (ten koste van baby’s en kinderen). Het Amerikaanse CDC heeft (financiële) belangen bij de vaccinproducenten en is dus niet langer neutraal en onafhankelijk.

17. Vaccinproducenten spenderen miljarden euro's aan lobbywerk en het omkopen van wetenschappers en zitten voortdurend te liegen, te misleiden, en kritische onderzoeken en bewijzen weg te moffelen en dokters te bedreigen. Vaccinproducenten behoren tot de grootste fraudeurs en oplichters uit de zakenwereld.

18. Vaccinproducenten worden beschermd door de overheid en de WHO, niet vanwege de volksgezondheid, maar omdat er belangenverstrengeling is en er grote geldsommen betaald worden aan beleidsmensen.

19. De WHO (Wereld Gezondheid Organisatie) is een corrupte onderneming die gesponsord wordt door de farma industrie en stichtingen (zoals de Bill & Melina Gates Foundation) die voorstander zijn van verplichte vaccinaties en de eugenetica agenda. Aanbevelingen van de WHO zijn niet in het belang van de volksgezondheid. De directeur van het WHO, Tedros Adhanom, is een bewezen oorlogscrimineel met bloed aan de handen.

20. Kudde immuniteit via vaccinatie is een fabeltje, meer nog, precies door de overdaad aan vaccinaties is de natuurlijke kudde immuniteit verdwenen. Vaccinatie is niet hetzelfde als immunisatie

21. De beste optie is de weerstand, de immuniteit en het zelfgenezend vermogen van baby en kind te verhogen via borstvoeding, goede levensomstandigheden, hygiëne, gezonde voeding, kruiden, essentiële oliën, zuivere lucht, zuiver water, enzovoort.

22. De regering in de VS heeft dit jaar (2020) een proces verloren ivm met de veiligheid van vaccins. De rechtbank bevestigde dat vaccins nog NOOIT werden getest in de afgelopen 30 jaar op veiligheid en werkzaamheid. De farma industrie liegt dus al 30 jaar lang. Dit betekent dat vaccins wettelijk niet kunnen verplicht worden aangezien er geen garantie is op effectiviteit, werking en veiligheid. Vaccins zijn gewoon een business model en geen heilzaam product.

 Geen bewijs = geen vaccin. Dat betekent:
 1. Bewijs met wetenschappelijke onderzoeken dat alle inhoudsstoffen van een vaccin veilig zijn.
 2. Bewijs met wetenschappelijke onderzoeken dat een 95% dekkingsgraad noodzakelijk is om kudde immuniteit te bereiken.
Deze 2 bewijzen kunnen niet geleverd worden omdat ze niet bestaan en ook nooit kunnen bestaan. En dat betekent dat vaccins nooit kunnen verplicht worden en dat ieder mens het recht en de plicht heeft zichzelf en zijn kinderen te beschermen tegen schadelijke en onveilige injecties.
 
INHOUDSSTOFFEN
 
Onder punt 4 hierboven staan al enkele inhoudsstoffen maar de lijst is veel langer. In dit filmpje wordt kort uitgelegd hoe het pokkenvaccin wordt gemaakt uit niercellen van apen. Tegenwoordig zijn er verschillende methoden om een vaccin te ontwerpen waaronder nieuwe technieken zoals mRNA vaccins (zie verder). Vaak wordt beweerd dat de werkstoffen, hulpstoffen en reststoffen allemaal veilig zijn maar dat is een flagrante leugen. Ten eerste worden ze niet getest via de gouden standaard. Ten tweede komen ze rechtstreeks in het lichaam binnen en niet via de omweg van het spijsverteringskanaal waar ze kunnen geneutraliseerd worden (men zegt bvb. dat men meer aluminium binnenkrijgt via de voeding dan via vaccins maar het effect is totaal anders wanneer iets ingespoten wordt in de bloedbaan). Ten derde houdt men geen rekening met de accumulatie van stoffen door de overdaad aan vaccins binnen het vaccinatieschema. Ten vierde hoort lichaamsvreemd DNA (van foetussen en dieren) helemaal niet thuis in een mens. Het zorgt voor afstotingsverschijnselen en ontgiftingsreacties en het lichaam valt zichzelf aan (auto-immuunziekten).   

POLIO

Het polio verhaal is interessant om te kennen omdat het een prima voorbeeld is van de fraude en de misdaden die de grote industrieën voortdurend plegen (big pharma, big medicine, big agriculture,..). Vanaf de jaren 1800 werden steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen ingezet bij de land- en tuinbouw waaronder 'Paris Green' een uiterst giftige combinatie van arsenicum, lood en koper die neurologische afwijkingen (zoals verlammingen) veroorzaakte. Pesticiden zijn specifiek ontwikkeld om het zenuwstelsel van schadelijke insecten uit te schakelen, en dat is precies wat er ook gebeurt bij 'polio'. Bestrijdingsmiddelen zijn een heel lucratieve business en toen er een golf van verlammingen uitbrak (te wijten aan de giffen uit landbouw en industrie) begonnen de chemische lobbygroepen die hun verkoop niet wilden verliezen, het verhaal te verspreiden dat de verlammingsverschijnselen veroorzaakt werden door een 'virus'. Er werd een vaccin ontwikkeld en in 1956 vaardigde AMA (American Medical Association) een decreet uit waarbij verlamming niet langer als 'polio' mocht benoemd worden. Alle verlammingen werden nu ondergebracht onder de noemer AFP (Acute Flaccid Paralysis - acute slappe verlamming). Daaronder vallen  onder meer multiple sclerose, myotone dystrofie, ziekte van Bell, cerebrale parese, amyotrofe laterale sclerose, Guillain-Barré syndroom, meningitis, transverse myelitis, acute motorische axonale neuropathie, CVS, syndroom van Rye, en nog meer...Op die manier (naamsverandering) kon men beweren dat het vaccin succesvol was en polio had uitgeroeid wat uiteraard onmogelijk is gezien de neuro-pathologische ziektebeelden veroorzaakt worden door chemische giffen in de omgeving, in vaccins en op het voedsel. Want gezien ook het poliovaccin toxische stoffen bevatte (en nog steeds bevat) die gelinkt kunnen worden aan verlamming zag men een toename aan polio in de gebieden waar gevaccineerd werd. Op de bijsluiter van de meeste vaccins staat trouwens nog altijd verlamming of paralysis of iets dergelijks als mogelijke bijwerking. De échte oorzaak van 'polio' en AFP is vergiftiging door zware metalen in combinatie met auto-immuunziekten veroorzaakt door vaccins waarbij het lichaam het eigen neurologisch systeem aanvalt in een poging om de gifstoffen te verwijderen. Zowel aluminium als kwik (in vaccins) zijn gekend als zware giffen die neurologische afwijkingen kunnen teweegbrengen.   
 
Het eerste poliovaccin werd ontwikkeld door dr. Jonas Salk en getest op weeskinderen omdat daarvoor geen toestemming nodig was van ouders. Het gevolg was dat tientallen kinderen stierven, honderden verlamd raakten en 40.000 kinderen polio kregen door het vaccin (het zogenaamde Cutter incident). Er werd dan een 'verbeterd' vaccin ontwikkeld en toegediend aan miljoenen mensen. Dit vaccin bevatte zowel het SV40 Simian kanker virus als het AIDS virus en de gevolgen laten zich raden. Ontelbare kanker- en AIDS gevallen vanwege een gecontamineerd vaccin. Het polioverhaal behoort tot de 10 grootste medische misdaden ooit en tot op heden veroorzaakt het vaccin ondraaglijk leed en dood. Polio is geen virale ziekte en kan niet worden overgedragen, het wordt veroorzaakt door zware metalen, allerlei chemische giffen en het (niet-werkend) vaccin zelf.

° 20 things you don't know about polio
° Polio, a shot in the dark
PCR TEST
 
Er bestaan 7 humane Coronavirussen waarvan er 4 vrij ongevaarlijk zijn en vaak voorkomen, namelijk HKU1, HCoV-OC43, HCoV-229E en HCoV-NL63. Deze 4 worden in verband gebracht met symptomen zoals verkoudheid, hoesten en milde luchtwegproblemen. De andere 3 zijn MERS-CoV, SARS-CoV en SARS-CoV-2 die gelieerd worden aan ernstiger ziektebeelden. De PCR test die nu gebruikt wordt, kan niet detecteren met welk specifiek Coronavirus iemand besmet is, er zit geen controle en standaardisatie op. De meeste van de positieve testen betreffen eigenlijk 1 van de 4 'onschadelijke' soorten. Dit alleen al maakt de PCR test waardeloos om er de extreme maatregelen mee te verantwoorden die de sociale structuren en de hele economie vernietigen. Maar er is veel meer. Bij een PCR test wordt een specimen genomen via een uitstrijkje. Het RNA (1 streng) wordt er uitgehaald en omgezet in DNA (2 strengen). Dit moet omdat een PCR test alleen kan werken met DNA en niet met RNA. Bij de test wordt het DNA molecuul verhit tot 95 graden waardoor de twee strengen los komen van elkaar. Vervolgens laat men de temperatuur dalen en behandelt men de strengen met een primer (stukjes kunstmatig gefabriceerde sequenties). Tijdens dat proces verdubbelt de losgekomen DNA-streng zich, waardoor er twee dubbele strengen ontstaan. Men noemt dit proces amplificeren (vermenigvuldigen of versterken). Dit vermeerderingsproces kan men tot in het oneindige voortzetten. Na 30 van deze amplificatie cycli heb je al een miljard moleculen. De resultaten worden dan geïnterpreteerd op basis van de aanwezigheid van viraal RNA. Het probleem ligt in de grootte van vermeerdering van de sequentie. Bij 35 cycli (zoals nu wordt toegepast) is er heel weinig kans dat de test correcte resultaten geeft. Maar er is nog meer.
Kary Mullis, de uitvinder van de PCR test, zegt dat de resultaten van de test verkeerd geïnterpreteerd worden en dat de test niet accuraat is en helemaal niet mag gebruikt worden om besmettingen vast te stellen. Men kan er eigenlijk alles mee aantonen wat men maar wil. Een PCR test doet niets anders dan van een kleine hoeveelheid (RNA) een grote hoeveelheid maken, zodat er genoeg testmateriaal is om te analyseren. Maar je kunt daaruit niet concluderen dat iemand besmet is of ziek gaat worden. Je kunt daaruit zelfs niet concluderen dat wat je gevonden hebt (virale sequenties) datgene is wat je zoekt (SARS-CoV-2). En gezien de test nooit in een steriele omgeving gebeurt, is de kans zelfs aanwezig dat het wattenstaafje vooraf of nadien al besmet raakt met rondzwervende partikels die niet van de testpersonen afkomstig zijn.
De genetische sequenties die in de PCR testmethode worden gebruikt om SARS-CoV-2 op te sporen en om zo de Covid ziektegevallen en sterfgevallen te diagnosticeren, zijn aanwezig in tientallen sequenties van het menselijk genoom zelf, in die van een honderdtal microben, en in de primers en doelwitgenen. Kortom, de test is eigenlijk waardeloos en alle 'positieve' resultaten hebben geen enkele wetenschappelijke grond. Stephen Bustin, een van 's werelds meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van PCR testen, zegt dat onder bepaalde omstandigheden iedereen positief kan testen!
We dienen ook niet te vergeten dat het SARS-CoV-2 virus tot op heden niet werd geïsoleerd en geanalyseerd. Geen enkel labo wereldwijd kan het Covid virus tonen. Er is geen nieuw virus, misschien gaat het om het SARS-CoV-1 uit 2003, misschien is het nog iets anders wat de infectie veroorzaakt. De logische vraag is dan: als er geen nieuw virus is, en ook geen betrouwbare test, hoe kunnen ze dan een vaccin ontwikkelen ter preventie van Covid. Antwoord: dat kunnen ze niet. 

Samenvattend enkele redenen waarom de PCR test niet deugt en geen basis is om verregaande politieke en sociale maatregelen te verantwoorden:
 • De uitvinder van de PCR test zegt dat de test nutteloos is om virussen op te sporen, hij is niet ontworpen voor die functie. 
 • Er zitten op zijn minst 7 ontwerpfouten in de (Corman-Drosten) PCR test (zie video hieronder: 'het PCR doek valt') waardoor de test waardeloos is. Men heeft geen idee wat men precies test. 
 • De amplificatie cycli zijn te hoog waardoor de foutmarge buiten proportie is.
 • Het SARS-CoV-2 virus is nog nooit geïsoleerd. Wat gebruiken ze dan? Er werd een bestaand specimen genetisch materiaal van een Coronavirus uit een virus database genomen, door een computermodel gehaald, waarna het als het nieuwe Covid virus werd gepresenteerd.
 • De PCR testen detecteren fragmenten van genetisch materiaal dat markers draagt van een klein percentage van wat ze gebruikten om Covid te modelleren. 
 • Er is momenteel geen gouden standaard test voor de diagnose van Covid-19. De PCR test kan ingezet worden om een algemeen beeld van een volksepidemie te krijgen, maar NIET om individuen te diagnosticeren.
 • Iedereen heeft ooit al wel eens last gehad van verkoudheid, dus iedereen draagt Corona fragmenten in zich. Wanneer je voldoende uitstrijkjes neemt en ze voldoende keren vermeerdert dan test IEDEREEN positief, zelfs fruit test positief. 
 • Een positieve PCR test betekent helemaal NIET dat er een besmettelijk virus werd gevonden in het specimen, laat staan dat de geteste persoon een besmettingsgevaar vormt of ziek gaat worden.
 
Niettegenstaande al deze bezwaren blijft men oproepen om iedereen te testen waarbij men diep in de neus gaat tot tegen de hersenbarrière. De PCR test is wetenschappelijk waardeloos, er is geen epidemie, er bestaan goede geneesmiddelen tegen de Covid infectie, en in vorige jaren werd nog nooit getest bij Corona infecties. En, last but not least, bestaan ziekmakende virussen eigenlijk wel? Dit werd namelijk nog nooit wetenschappelijk aangetoond (hoe vreemd dit ook mag klinken). Alleen al deze 5 argumenten tonen dat er iets anders aan de hand is met heel dat testgedoe. Verschillende mogelijkheden worden geopperd. Wordt er DNA afgenomen (is onvermijdelijk bij uitstrijkjes en bloedafnames) en opgeslagen in een database? Worden er nanopartikels en/of een virus ingebracht waardoor de bevolking straks opnieuw ziek wordt en er strikte maatregelen en verplichte vaccinatie kan opgelegd worden? Of is het diep inbrengen van het wattenstaafje eigenlijk een vorm van nasaal vaccineren omdat de bereidwilligheid tot vrijwillige vaccinatie met de dag afneemt? Nasale vaccinatie wordt al jaren gebruikt in de dierengeneeskunde en bij het influenza vaccin voor mensen. De meest wijze, veilige en logische beslissing is dan ook om alle testen te weigeren.      

 
COVID-19 VACCINS

Er zijn maar liefst 214 verschillende Covid vaccins in ontwikkeling in tientallen labo's en farmabedrijven. Daarvan zijn er 39 in de fase van klinische evaluatie. Er worden 9 verschillende vaccinatie technieken en categorieën (platforms) op de markt gebracht, waaronder de omstreden RNA en DNA vaccinatie technieken die nog nooit eerder werden toegepast (men weet dus niet wat de gevolgen en (bij)werkingen op lange termijn zullen zijn). De ontwikkeling van een goedgekeurd vaccin duurt normaal meer dan 10 jaar, bij de Covid vaccins kan het blijkbaar in minder dan een jaar. Dit heeft nog weinig met wetenschap te maken en laat alle alarmbellen afgaan, men wil gewoon zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen. Ook niet vergeten dat de vaccin producenten niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die hun producten veroorzaken (zo'n vrijbrief is ongezien in de wereld van zakendoen). Hier zijn de belangrijkste platforms.
 • Vector virus vaccin (gebaseerd op een adenovirus) - AstraZeneca, Janssen, CanSino, Gamaleya, Pasteur Instituut
 • mRNA vaccin - Pfizer, Moderna, CureVac
 • mRNA vaccin met zelf-ontwikkelend RNA - VacEquity (Imperial college London), Arcturus Therapeutics
 • DNA vaccin met adjuvant - AnGes, Japan
 • DNA vaccin via electroporatie - Inovio
 • Niet-geactiveerd Coronavirus (Vero cellen) - Wuhan instituut
 • Niet-geactiveerd virus (CoronaVac) - Sinovac Biotech
 • Niet-geactiveerd vaccin met genetisch gemanipuleerd virus-antigeen, nanotechnologie en adjuvanten - Novavax, Sanofi
 • Niet-geactiveerd vaccin met peptide antigeen - Vector virology instituut (Rusland)
° KNVM Vaccinologie - Overzicht Covid-19 vaccin ontwikkeling (Nederlands)
° Covid-19 Vaccine Tracker - (Engels)

Vaccinatie is big business, het gaat om astronomische bedragen. De Covid vaccins zullen triljoenen dollars winst genereren voor de aandeelhouders. Gezondheid en het welzijn van de bevolking zijn van minder belang. De bedrijven nemen geen verantwoordelijkheid en bieden geen transparantie. Alle grote farma producenten hebben rechtszaken verloren wegens fraude, oplichting, bedreiging en leugens. Men kan niet bewijzen dat de embryo cellijnen, de adjuvanten, de chemicaliën, de reststoffen, de DNA technieken en de vaccins veilig en effectief zijn. Die bewijzen worden al vele jaren gevraagd maar nog steeds ontbreken ze. De heel eenvoudige reden is dat ze niet bestaan en nooit zullen bestaan. Het is technisch onmogelijk om veilige en effectieve vaccins te maken. Iedereen in de industrie weet dit. Men kan niet voorspellen wat de kruisreacties en gevolgen op lange termijn zijn. Wie wil in godsnaam een experimentele gif-cocktail laten inspuiten door een bedrijf wat geen aansprakelijkheid wil en reeds tientallen keren veroordeeld is wegens oplichting.

Alvast in de VS worden de vaccins uitgerust met een track- en opvolgsysteem, het zogenaamde 'pharmacovigilance system'. De bedoeling is om iedereen te monitoren gedurende minimaal 2 jaar (eventueel te verlengen). Dit om bij te houden of iedereen wel de 2de dosis heeft gekregen (veel Covid vaccins vragen telkens een dubbele behandeling tijdens dezelfde maand, die elk seizoen moet vernieuwd worden) én (ongelofelijk maar waar) het tracking systeem dient ook om de bijwerkingen en risico's in kaart te brengen. Dit komt omdat men onvoldoende tijd heeft gehad om de vaccins vooraf te testen. Men wil de veiligheid, de effectiviteit en de reacties monitoren en testen in real life om een database bij te houden voor verder onderzoek. Dit gebeurt in samenwerking met FDA, CDC, Google, Oracle en Sentinel (een elektronisch monitor systeem om medische data te verzamelen). Ter herinnering: Google censureert voortdurend vaccin-kritische video's op YouTube en de farmabedrijven zijn niet aansprakelijk voor vaccinatieschade. De mensen zijn dus niet alleen proefkonijnen voor experimentele vaccins maar worden jarenlang medisch gecontroleerd en gemonitord door farmaceutische bedrijven. De reden dat Google en Facebook vaccin kritische info censureren, is omdat beide bedrijven ook grote farmaceutische vaccinbelangen hebben, FB via Biohub en Google via Verily.

De ontwikkelingen en innovaties in de farma- en medicijnwereld gaan razendsnel. Men zoekt naar makkelijke methoden om snel te kunnen controleren wie al dan niet gevaccineerd is. Want het plan is om de Covid vaccins onrechtstreeks te verplichten via chantage en discriminatie. Zonder vaccin kun je niet meer participeren aan de maatschappij (werken, reizen, winkelen, cultuur,...). Bill Gates nam alvast een patent op een techniek om via nanotechnologie een lichtgevend enzym in te spuiten die als een blijvende tattoo onder de huid zichtbaar kan worden gemaakt. Dit bioluminescente enzym met de naam Luciferase zorgt ervoor dat de quantum dot tattoo vaccinatie met een infrarood scanner of aangepaste smartphone valt af te lezen. In de quantum dots kan allerlei digitale informatie worden opgeslagen zoals persoonlijke gegevens en het aantal vaccinaties wat men kreeg. Dit is dus een digitaal geïnjecteerd en onmogelijk te omzeilen vacciNAZIpaspoort en een teken van onderwerping aan overheid en big pharma. Een technologie die bedoeld is om de naleving van de vaccinatieplicht af te dwingen zoals door de WHO bevolen wordt. Daarnaast zijn er ook digitale gezondheidspassen in de maak zoals Clear Health Pass. Die zullen toelaten om terug te vrijelijk te kunnen deelnemen aan de samenleving mits een 'groene' pas met gevalideerde testen en vaccinaties. Dit is uitsluiting gebaseerd op medische dictatuur.

 • ChAdOx1 nCoV-19 Oxford 1 (Recombinant) - een DNA sequentie van een chimpansee Adenovirus 
 • L-Histidine - een essentieel aminozuur en een katalysator voor veel enzymen
 • L-Histidine hydrochloride monohydrate - een essentieel aminozuur en bevordert de aanmaak van T-cellen (afweercellen)
 • Magnesium chloride hexahydrate - een magnesiumzout uit waterstofchloride en essentieel voor veel cel activiteiten
 • Polysorbate 80 - een niet-ionogene emulgator (E433)
 • Ethanol - alcohol
 • Sucrose chloride - suiker
 • Disodium Edetate Hydrate - een zoutvorm
Dit vaccin bevat niets wat specifiek gericht is tegen Covid-19 en dat is wellicht niet zo verwonderlijk gezien het SARS-CoV-2 virus nog nooit werd geïsoleerd en geanalyseerd (volgens het CDC en verschillende labo's wereldwijd). Hoe kunnen ze dan een vaccin maken als ze niet over het virus beschikken!? Het vaccin bevat wel dierlijke en foetale DNA resten wat mogelijks als lichaamsvreemd materiaal wordt herkend door het eigen immuunssyteem. Zowel bij het ontwerpen, de ontwikkeling, de productie als het testen van dit vaccin wordt gebruikt gemaakt van abortus cellijnen (HEK293 en MRC-5). Hierbij kunnen cellijn resten van lichaamsvreemd foetaal DNA in het vaccin achterblijven. Recombinant DNA moleculen (rDNA) zijn kunstmatige en in een labo gemaakte DNA-moleculen. Men gebruikt technieken (zoals genetische uitwisseling en moleculair klonen) om genetisch materiaal uit meerdere bronnen samen te brengen, waardoor sequenties ontstaan die anders niet in het genoom voorkomen. Het hoeft geen betoog dat het klooien met en het klonen van DNA en het daarna rechtstreeks inspuiten in het lichaam helemaal geen goed idee is, tenzij je graag het risico loopt op  onvoorziene genetische interacties (zie bij CRISPR). Het agentschap voor medicijnen en gezondheidszorg van de UK overheid is op zoek naar A.I. software om de vaccinatie schadegevallen van de Covid vaccins te kunnen bijhouden. Men verwacht een 'hoog volume' aan bijwerkingen. De reden: de vaccins zijn nieuw en onvoldoende gekend (zeggen ze zelf). 
 
Hoe werken de nieuwe mRNA vaccins eigenlijk?  Bij 'klassieke' vaccinatie worden antigenen of verzwakte virussen of een recombinante virale vector ingespoten die een afweerreactie (antilichamen) triggeren. Die werkstoffen worden buiten het lichaam bereid en gekweekt en dat kost tijd. Wanneer ze in de bloedbaan worden geïnjecteerd, komen ze niet in de menselijke cel terecht. Bij de mRNA vaccins worden fragmenten van een synthetisch virale mRNA sequentie direct overgebracht (transfectie) naar menselijke cellen. Deze 'boodschapper' RNA moleculen  herprogrammeren de cellen om pathogene antigenen te produceren zoals bvb. virale eiwitpieken (spikes) of kankerantigenen. Deze opgewekte antigenen stimuleren vervolgens een adaptieve immuunrespons tegen de ziekteverwekker. Dit resulteert in de productie van nieuwe antilichamen die zich zullen binden aan het antigeen en T-cellen activeren die specifieke peptiden herkennen die worden voorgesteld op MHC-moleculen. In theorie hebben mRNA-vaccins geen rechtstreekse invloed op het DNA in de cel. Maar dat is helemaal niet bewezen en ook niet onderzocht. Want wat gebeurt er precies: men haalt de virulente genen uit het genoom van een virus en plaats in het lege virus vervolgens een Covid gen. Dit virus met Covid gen wordt dan geïnjecteerd. Zo komt er een hoge concentratie RNA’s in je cellen. Die kunnen door bepaalde reacties omgezet worden in DNA en in het eigen genoom terechtkomen. Zo kan het vaccin zorgen voor een genetische modificatie en mutatie van het eigen genoom. Men beweert wel dat dit niet gaat gebeuren, maar men weet het niet zeker, er is geen garantie.
De mRNA-molecule wordt getransporteerd naar de cel in een medicijnendrager, zoals lipiden nanopartikels, om de fragiele mRNA-strengen te beschermen en hun opname in de menselijke cellen te bevorderen. RNA vaccins zijn interessant voor de bedrijven vanwege de lage kostprijs en de hoge productie capaciteit. Het grote nadeel is het experimentele karakter omdat niemand weet welke reacties en gevolgen er op langere termijn zullen optreden. De ongewenste werkingen die wél al bekend zijn (wikipedia): onbedoelde immuunreacties, ontstekingen, auto-immuun reacties, sterke reactogene effecten, leverbeschadigingen, koorts, zwellingen, hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn,...Een groot bezwaar blijft de snelle ontwikkeling van de Covid vaccins waarbij bepaalde stappen en testfases zijn overgeslagen. Een vaccin ontwikkelen duur gemiddeld 10 jaar, nu proberen ze het op 10 maanden en zonder degelijke feedback en controle.

Een belangrijke vraag is waarom de vaccins moeten bewaard worden bij extreem lage temperaturen (tot -70°). Wat zit er dan wel in wat zo gevaarlijk of kwetsbaar is dat het dient geneutraliseerd te worden via bevriezing?  De officiële uitleg luidt dat het mRNA in de vaccins erg gevoelig is voor afbraak bij normale temperaturen. Door het in te vriezen is het bestand tegen destructie door enzymen. Maar ook virussen worden bewaard bij koude temperaturen. Wat als er iets verkeerd gaat bij de bewaring en slechte of gemuteerde vaccins ingespoten worden. Het zou de eerste keer niet zijn. Het lijkt er naar dat eenmaal het vaccin ingespoten wordt er tal van inhoudsstoffen actief worden: boodschapper mRNA moleculen, virussen, nanotechnologie,...Het antwoord is, volgens vaccinbedrijf Moderna, omdat de nieuwe vaccins potentieel gevaarlijke ingrediënten bevatten die nog nooit eerder in vaccins werden gebruikt. Een artikel op Children's Health Defense legt het uit: mRNA vaccins berusten op 'draagsystemen' van nanodeeltjes die de synthetisch-chemische stof polyethyleenglycol (PEG) bevatten. Het gebruik van PEG in geneesmiddelen en vaccins is erg controversieel vanwege de goed gedocumenteerde incidentie (aantal gevallen) van schadelijke PEG-gerelateerde immuunreacties, waaronder levensbedreigende anafylaxie (allergische shock). Ongeveer zeven op de tien Amerikanen zijn mogelijk al gevoelig voor PEG, wat kan leiden tot een verminderde werkzaamheid van het vaccin en een toename aan negatieve bijwerkingen. De massale Covid vaccinaties zullen de blootstelling aan PEG spectaculair laten toenemen. Moderna is zich terdege bewust van de veiligheidsrisico's die gepaard gaan met PEG en de andere riskante aspecten van de mRNA technologie, maar volgens hen telt enkel het eindresultaat  (geld?). En er zijn nog meer vragen. De nieuwe vaccins gaan de cellen in het lichaam aanzetten om virale eiwitten te maken waardoor het lichaam antistoffen produceert. Maar wanneer stoppen de cellen dan met virussen maken? Kan dit geen kettingreactie teweegbrengen? Antwoord: men weet het niet, het is een experiment. Uit het verleden weten we ondertussen dat de vaccin industrie regelmatig experimenteert op de bevolking. Denk bvb. aan het SV40 (Simian Virus) schandaal in de jaren '50 en '60 die een epidemie aan kanker veroorzaakte onder de polio gevaccineerden. En nog steeds zijn alle vaccins kankerverwekkend.

In feite zijn de mRNA vaccins van Moderna en Pfizer geen vaccins en ook geen medicijnen maar 'cellulaire manipulatie'. Wat men inspuit, noemen de firma's zelf 'een operating system'. Het is vergelijkbaar met software die een programma uitvoert op de computer. Het is genetische code die het lichaam aanstuurt om proteïnen te maken. Deze biologische moleculen coderen, decoderen, reguleren en veranderen de fysiologische instructies in het lichaam. Hierdoor wordt het lichaam en het eigen DNA op artificiële wijze om de tuin geleid. Het immuunsysteem van de mens heeft zich na miljoenen jaren evolutie tot een quasi perfect werkend beschermsysteem ontwikkeld. Dit gaat men nu even 'aanpassen' en verwarren zonder te weten wat de gevolgen zullen zijn. Complete waanzin.

We zitten in het tijdperk van genetische medicijnen en vaccins. Waar kan dit uiteindelijk allemaal toe leiden? Mike Adams aan het woord. Lipide nanodeeltjes veroorzaken hyperinflammatoire reacties in het lichaam die leiden tot ernstige reacties en mogelijks ook sterfgevallen. Waarom worden LNP's (Lipid Nanoparticles) in de nieuwe vaccins gebruikt? De nanodeeltjes kapselen de mRNA moleculen in om hen te beschermen tegen degradatie en om de cellulaire opname te bevorderen. Daarnaast werken ze als adjuvant, wat betekent dat ze zijn ontworpen om hyperinflammatoire reacties in het lichaam te veroorzaken, zodra ze worden geïnjecteerd. Deze techniek wordt bij veel vaccins gebruikt in een poging om de vorming van antilichamen uit te lokken. Dit laat de vaccinfabrikant trouwens toe om een hoge 'effectiviteit' te claimen, zelfs wanneer diezelfde adjuvantia ernstige bijwerkingen veroorzaken. Volgens recente vaccinatieproeven uitgevoerd door Moderna ondervond 100% van de menselijke proefpersonen in de testgroep met hoge doses vaccins bijwerkingen. Zoals gezegd (zie hierboven) verwacht ook de UK overheid heel veel bijwerkingen.

Het gevaar zit er in dat de sterfgevallen door de nieuwe vaccins... als Covid-19 sterfgevallen zullen worden gecategoriseerd om zo de zwendel gaande te houden. Dit laat de overheden toe om te beweren dat de pandemie steeds erger wordt en dat vaccinatie voor iedereen verplicht dient te worden. Die vaccinaties zullen op hun beurt nog meer mensen doden waardoor dezelfde feedback-loop in stand wordt gehouden. Uiteindelijk zullen de vaccins meer mensen doden dan het virus. We belanden dan in de medische nachtmerrie van George Orwell waar de 'behandeling' van de pandemie dezelfde pandemie in stand blijft houden, terwijl ondertussen de scam wordt gebruikt om alle burgerrechten en mensenrechten af te nemen en de dictatuur van de 'great reset' uit  te voeren.
 
CRISPR
 
Naast nanotechnologie worden ook nieuwe innovaties uit de biotechnologie ingezet bij de ontwikkeling en productie van vaccins. Eén daarvan is CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), een knip en plak techniek om DNA te veranderen. Heeft een organisme een ongewenste erfelijke eigenschap, dan knip je die ongewenste eigenschap uit het DNA. Wil je juist een eigenschap toevoegen, dan zorg je dat het organisme voortplantingscellen maakt, waaraan het DNA voor die eigenschap is toegevoegd. De mogelijkheden die CRISPR biedt, zijn heel groot. Men kan bepaalde genen uitschakelen en allerlei aanpassingen aan het DNA aanbrengen. CRISPR kan ook bij het ontwikkelen van nieuwe vaccins gebruikt worden, zowel bij de vaccin kweekbodems als bij het aanpassen van de virussen die ingespoten worden. Er zijn tal van bezwaren en gevaren bij deze derde generatie vaccins, waaronder ongewenste en ongekende mutaties en invoegingen die optreden eenmaal de gemanipuleerde cellen in het lichaam zitten. Nog nooit kreeg deze genbewerkingstechniek goedkeuring voor gebruik bij mensen. Tot nu dus, zelfs indien de techniek nog helemaal niet op punt staat. Farma bedrijven Pfizer en BioNTech gebruiken al CRISPR technologie om hun mRNA Covid vaccins te maken die dus in feite experimentele genen- en DNA modificatie therapieën zijn. Laat dit even goed doordringen. Er worden RNA sequenties ingebracht die het menselijk DNA zullen herschrijven en veranderen. Deze modificaties blijven aanwezig en worden overgedragen aan de nakomelingen. De oorspronkelijke mens zal er niet meer zijn, nooit meer. Men creëert zo een nieuwe mensensoort met ingebouwde bio- en nanotechnologie en aangepast genoom. En bedenk ook dat genetisch gemanipuleerde zaden en planten van Monsanto gepatenteerd kunnen worden en op die manier hun eigendom worden. Wie is dan de eigenaar van de gemanipuleerde mens die met gepatenteerde vaccins 'aangepast' werd? 
Het actieve ingrediënt in de genetische vaccins zijn mRNA mobiele strengen (genetische code) die de blauwdrukken voor eiwitten bevatten. Het mRNA in het Pfizer en BioNTech vaccin stuurt de cellen aan om een Coronavirus spike-building programma uit te voeren. De virale eiwitten die deze cellen produceren kunnen geen andere cellen infecteren, maar het immuunsysteem herkent ze als lichaamsvreemd genoeg om de verdedigingssystemen van het lichaam te activeren.
 

We merken een enorme belangstelling voor het DNA van de mens. Wat is de reden daarachter? DNA is code, het is de informatietaal die toelaat om verbinding te maken met de natuurlijke wereld (het lichaam is organisch en een deel van de natuur) én om contact te maken met de fijnstoffelijke dimensies (via meditatie of plant medicijnen). DNA manipulatie maakt deel uit van de transhumanistische agenda en het verkrijgen van toegang tot het lichaam (tempel van de ziel) om van binnenuit de mens te transformeren tot gehoorzame robot via beïnvloeding van het bewustzijn. Men wil de organische mens ombouwen tot een bio-technologische cyborg door het herschrijven van het genoom. Daartoe dient de connectie met de ziel verduisterd te worden waardoor het vermogen tot spirituele evolutie verloren gaat en de mens voor altijd een slaaf blijft. Rudolf Steiner voorspelde 100 jaar geleden al dat men via medicatie/vaccinatie de spirituele bewustzijnsontwikkeling van de mens zou verstoren. De kinderen van onze kinderen worden dan geboren in een dode, digitale, artificiële en technocratische machinewereld en weten niet beter. Vanaf de geboorte krijgen ze vaccinaties en een nanotechnologie ingespoten en er is niemand meer in leven die zich nog de natuurlijke wereld en de organische mens herinnert. Om dit alles te begrijpen, dient men te snappen dat we midden in een kosmische, exo-politieke oorlog zitten waarvan we nu een afspiegeling zien op Aarde. De tegenstanders zijn niet te onderschatten en zijn bekend onder vele namen, waaronder archonten,
psycho-spirituele parasieten die de valse autoritaire machtssystemen misbruiken om een duistere agenda uit te voeren. Vele sjamanen spreken over deze strijd, zoals Eril Kaya.           

De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product.
Vanuit een 'gezonde' levensbeschouwing zal men een vaccin vinden waardoor in het organisme dusdanig ingegrepen wordt,
liefst zo jong mogelijk, als het kan na de geboorte,  zodat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte kan komen: er is een ziel en een geest.
(Rudolf Steiner, GA 177, 7 okt 1917)


FRAUDE & OPLICHTING

Wie wil een spuit van een crimineel misdaadbedrijf? Inderdaad, vrijwel alle bedrijven die vaccins ontwikkelen worden regelmatig veroordeeld voor fraude, oplichting en gesjoemel. Ze liggen er zelf niet echt wakker van want hun winsten zijn astronomisch hoog, ze genieten een vrijstelling van aansprakelijkheid en ze spenderen meer dan de helft van hun winst aan lobbywerk, omkoperij en mediapropaganda. En ja hoor, de virologen die je dagelijks op het TV scherm ziet, zijn allemaal in loondienst van big farma (en wiens brood men eet, diens woord men spreekt).

Boetes voor vaccin producenten wegens oplichting, misleiding, vervalsing, wanbeheer. --- In 2003 werd AstraZeneca schuldig bevonden aan illegale marketing voor het kankermedicijn Zoladex (355 miljoen $ boete). Nog in 2003 raakte bekend dat hun medicijn Seroquel het risico op diabetes kon vergroten. Er werden meer dan 25.000 rechtszaken aangespannen wat uiteindelijk resulteerde in een schikking van 198 miljoen $ boete. AstraZeneca bracht Seroquel voortijdig op de markt zonder goedkeuring door de FDA en met onvoldoende veiligheidsstudies (en kregen nog eens een boete van 520 miljoen $). Ook kochten ze dokters om en lieten hen zelfgeschreven speeches houden en publiceerden zelfgeschreven artikelen. AstraZeneca kreeg 505 miljoen $ boete wegens belastingontduiking in de UK en 5,5 miljoen $ boete wegens het stimuleren van illegale betalingen aan China en Rusland. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange lijst van oplichtingen. --- Nog enkele cijfers: GlaxoSmithKline: 3 miljard $ in 2012 --- Merck & Co: 650 miljoen $ in 2008 --- Pfizer: 2,3 miljard $ in 2009 --- Johnson & Johnson: 2,2 miljard $ in 2013 --- fabrikant Gilead stopt 249 sterfgevallen in de doofpot --- farmareuzen krijgen monsterboete --- Johnson & Johnson krijgt de ene boete na de andere --- Wikipedia lijst van de farmafraude --- Top 30 farma fraude (slechts het topje van de ijsberg) --- enzovoort...

Maar wie betaalt dan de vaccinatieschade? Want zelf weigeren ze dus verantwoordelijkheid te nemen. In de VS wordt die betaald door de overheid (door de belastingbetaler) via VAERS en de teller staat momenteel op 4,2 miljard dollar aan goedgekeurde schadeclaims (waaronder blijvende letsels en de dood). Bedenk dat slechts 1% van de schadegevallen ook effectief wordt geclaimd, de echte aantallen zijn dus onnoemelijk veel hoger. In 19 andere landen werden door overheid ook compensatie programma's opgestart om de vele vaccinatie slachtoffers te vergoeden. In Nederland werd naar aanleiding van de Mexicaanse griep 5 miljoen € uitgetrokken en in België werd een solidariteitsfonds opgericht door vzw door Preventie Vaccinatieschade. In feite draaien de ouders zelf op voor de nadelige gevolgen (maar liefst 420 bijwerkingen staan vermeld op de bijsluiters, waaronder de dood). Maar er is nog veel meer belastinggeld mee gemoeid. Dit wordt gebruikt om de vaccins aan te kopen en het hele vaccinatie toedieningssysteem op te zetten, want vaccins zijn niet gratis uiteraard.

Het is technisch gezien onmogelijk om een veilig vaccin te maken. Het heeft te maken met de samenstelling en werkwijze van vaccins. Er is altijd acute schade, soms mild, soms ernstig. En er is ook schade op lange termijn die onvoldoende onderzocht wordt. Iedereen binnen de farmawereld weet dit, maar het wordt aanvaard als 'collateral damage' in het belang van de volksgezondheid. Daarom weigeren de vaccinbedrijven om hun producten wetenschappelijk te testen (via een dubbel blind inerte placebo test) en weigeren ze om verantwoordelijkheid te nemen voor de schade die hun producten veroorzaken (vrijstelling van aansprakelijkheid). Alleen al daarom kunnen vaccins nooit verplicht worden, waar een risico is, dient ook vrije keuze te zijn. Er zijn veel betere manieren om het immuunsysteem te ondersteunen (maar die brengen geen geld op).
 
VRIJE KEUZE

Honderden wetenschappelijke artikelen en honderden dokters bevestigen al vele jaren dat vaccinatie altijd een ernstig risico met zich meebrengt. Dit kan gaan van koorts, ontsteking en hoofdpijn tot kanker, auto-immuunziekten en de dood. Gezien vaccinatie een reëel gevaar betekent, dient er dus ook vrije keuze te zijn. Ook al omdat telkens weer blijkt dat niet-gevaccineerden veel gezonder zijn dan wel gevaccineerden. Vrije keuze betreffende medische ingrepen is een onbetwistbaar grondrecht wat trouwens gegarandeerd wordt door verschillende universele verdragen en verklaringen (zie hieronder). Men spreekt over 'geïnformeerde toestemming', dit betekent (1) dat de betrokkene het recht heeft op volledige en objectieve informatie over vaccins en vaccinaties en (2) altijd vrijwillige toestemming moet geven. De keuze om al dan niet te vaccineren dient vrijwillig te zijn en een persoonlijke beslissing van een soevereine mens. Ieder mens is onvoorwaardelijk eigenaar over zijn of haar lichaam. Niemand mag handelingen uitvoeren op of met jouw lichaam, als jij dat niet wilt. Zonder jouw vrijwillige toestemming mag een dokter je niet acuut of preventief behandelen. Geen enkele buitenstaander of overheid kan je dwingen tot het laten inspuiten met giftige en schadelijke bestanddelen. Ouders zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen kinderen tussen 0 en 18 jaar, zij beslissen op welke manier ze hun kinderen willen beschermen en hun weerstand sterker maken. Verplichte vaccinatie is een inbreuk op de integriteit en onaantastbaarheid van het lichaam. Menselijke waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden moeten volledig worden gerespecteerd. De belangen en het welzijn van het individu hebben prioriteit boven het belang van de wetenschap of de samenleving. De overheden gaan echter alles in het werk stellen om deze basis mensenrechten te schenden en vaccinaties te verplichten in het belang van de volksgezondheid. Zowel in de UK als in de VS zijn advocaten en dokters al bezig met wetsvoorstellen om de vrijheid van medische behandeling te omzeilen en vaccinaties aan iedereen op te leggen. 

° Universele Rechten van de Mens (artikel 3)
° Neurenberg Code (artikel 1)
° Universele Verklaring over Bio-ethiek en Mensenrechten (artikels 3, 6 & 28)
° Verklaring van Helsinki (diverse artikels over geïnformeerde toestemming)
LEVENDE FOETUSSEN & CELLIJNEN
 
Bij het ontwikkelen van vaccins wordt gebruikt gemaakt van celmateriaal afkomstig van levend geaborteerde foetussen. Op de (professionele) bijsluiters staan die vermeld als WI-38, MRC-5, HEK 293, WALVAX 2. Ze worden gebruikt bij volgende vaccins: polio, BMR, DTP, DKTP, hepatitis A en B, windpokken, gordelroos, hondsdolheid en verschillende Covid vaccins. Deze lichaamsvreemde verontreinigingen aanwezig in de vaccins en afkomstig uit ethisch en moreel verwerpelijke procedures (moord en kannibalisme) veroorzaken tal van ziektebeelden. Men dient enkele feiten heel goed te begrijpen (en ook waarom het ONMOGELIJK is om een veilig vaccin te maken):
 • De menselijke foetussen worden onverdoofd geaborteerd en LEVEND gebruikt en versneden.
 • Er zijn voortdurend nieuwe foetussen nodig omdat de cellijnen uitgeput raken en ongewenste bijwerkingen vertonen na een tijd.
 • Met de toename aan verschillende vaccins (waaronder Covid) stijgt ook het gebruik van abortus cellijnen.
 • Humane diploïde cellijnen hebben een beperkte levensduur, ze degenereren en worden kankerverwekkend.
 • De vaccin producenten weigeren moreel aanvaardbare alternatieven te gebruiken (wellicht omdat ze niet aansprakelijk zijn voor de vele slachtoffers).
 • Het lichaamsvreemd DNA uit de cellijnen veroorzaakt kanker (vandaar de spectaculaire stijging van kinderkankers).
 • Het lichaamsvreemd DNA uit de cellijnen veroorzaakt auto-immuunziekten (het lichaam valt zichzelf aan).
 • Het lichaamsvreemd DNA uit de cellijnen veroorzaakt neurologische en brein gerelateerde afwijkingen (autisme spectrum disorders). 
 
Het inspuiten van lichaamsvreemd DNA afkomstig van foetussen veroorzaakt auto-immuunziekten en andere aandoeningen. Bij de productie van sommige virale vaccins gebruikt men kweekmedia die menselijke diploïde cellijnen bevatten, oorspronkelijk bereid (1964 en 1970) uit geaborteerde foetale weefsels. Een eerste cellijn is WI-38 (Winstar Institute 38), met diploïde fibroblasten van menselijke longen afkomstig van een Zweedse vrouwelijke foetus die werd afgebroken, voorbereid en ontwikkeld door Leonard Hayflick in 1964 (nummer ATCC CCL-75). Deze cellijn wordt gebruikt in vaccins tegen mazelen/bof/rubella, waterpokken en gordelroos. Een tweede menselijke cellijn is MRC-5 (Medical Research Council 5 - nummer ATCC CCL-171), waarbij menselijke longfibroblasten van een 14 weken oude mannelijke foetus afkomstig van een 27-jarige vrouw uit de UK. De MRC-5 cellijn werd in 1966 voorbereid en ontwikkeld door J.P. Jacobs. Het wordt gebruikt voor vaccins tegen hepatitis A, hepatitis B, tyfus, polio, difterie/tetanus/pertussis, pokken, hondsdolheid en gordelroos.

Sommige virussen, zoals de bovengenoemde, zijn gastheer specifiek en om te overleven vormen ze een hechte band met de cellen die ze binnendringen. Wanneer een virus zich vermenigvuldigt, verkrijgt het fragmenten van het DNA van de cellen die het herbergen. Het virus in het vaccin draagt fragmenten van het menselijke DNA van de foetale cellen waarop het is gekweekt. Wanneer het gemodificeerde virale DNA in contact komt met het menselijke DNA van de persoon die het vaccin krijgt, vindt de zogenaamde homologe recombinatie van het DNA plaats (uitwisseling van genetische informatie). Met andere woorden, er worden cellen gevormd met een virus/foetale cel DNA samenstelling die als lichaamsvreemd worden herkend, waardoor een immuunrespons wordt opgewekt die erop gericht is deze 'abnormale' cellen te doden (ontsteking). De eigen cellen van de gevaccineerde persoon zijn het voorwerp van deze strijd die uiteindelijk een auto-immuunreactie en auto-immuunziekte veroorzaken (het lichaam valt zichzelf aan).

Reeds in 2011 wees Dr. Helena Ratajczak op het onweerlegbare verband tussen de toename aan autisme in de VS en de introductie van de kweektechniek met foetale cellen voor de bereiding van met name het BMR-vaccin. Dit zijn enkele van haar overwegingen: "Dit menselijke DNA zou de oorzaak kunnen zijn van pieken in incidentie (van autisme). Een volgende piek in de toename van de incidentie van autisme deed zich voor in 1995, toen ook het varicella-vaccin werd gekweekt op menselijk foetaal weefsel. Menselijk vaccin-DNA kan willekeurig tussen de genen van de ontvanger zijn ingevoegd voor een proces van homologe recombinatie, een proces dat spontaan alleen binnen een soort plaatsvindt.  Hotspots (gebieden van het genoom waar mutaties het meest voorkomen) voor DNA-insertie worden gevonden op het X-chromosoom in 8 genen die betrokken zijn bij de vorming van zenuwcel-synapsen, ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel en mitochondriale functie. Dit zou gedeeltelijk kunnen verklaren hoe het komt dat autisme vooral mannen treft (4 keer meer mannen dan vrouwen). Alles bij elkaar ondersteunen deze gegevens de hypothese dat achtergebleven menselijk DNA in sommige vaccins autisme kan veroorzaken."

Deze bevindingen stemmen overeen met die van Dr. Theresa Deisher en drie recente publicaties waarin de aanwezigheid van honderden genetische mutaties wordt gerapporteerd die aangeven dat de autismespectrumstoornis (ASS) een pathologie kan zijn die verband houdt met instabiliteit in het genoom door een significante milieucomponent. De toename van het aantal gevallen van autisme is opmerkelijk in de jaren tachtig/negentig waaronder 1988 en 1996 door de introductie van kindervaccins die besmet zijn met endogeen humaan retrovirus K (HERVK) en fragmenten van menselijk foetaal DNA. "Er is een groot aantal publicaties over de aanwezigheid van HERV (menselijke endogene retrovirussen) en de associatie met lymfoom bij kinderen", merkte Dr. Deisher op. “De MMR II-vaccins en varicella-vaccins, evenals alle vaccins die zijn geproduceerd met behulp van de WI-38 foetale cellijn, zijn besmet met dit retrovirus. En zowel ouders als doktoren hebben het recht om dit te weten."

Dr. Deisher veronderstelde dat zowel HERVK als menselijk foetaal DNA wat aanwezig is in vaccins die aan zuigelingen worden toegediend, kan bijdragen aan de genoom instabiliteit van kinderen met autisme door zogeheten 'novo puntmutaties' in het DNA van het kind te veroorzaken. Foetale DNA-fragmenten zijn ook inductoren van auto-immuunreacties (waaronder juveniele diabetes type 1, multiple sclerose en lupus), terwijl bekend is dat zowel DNA fragmenten als retrovirussen genomische inserties en mutaties veroorzaken. De FDA (VS) schrijft in een notitie: “Over de risico's van het substraat-DNA-residu wordt al 40 jaar gedebatteerd zonder definitieve uitkomst. De potentiële risico's worden als tweeledig beschouwd: ten eerste kan DNA een oncogeen (kankerverwekkend) potentieel hebben; ten tweede kan het DNA besmettelijk zijn."

Het team van Dr. Deisher ontdekte dat de foetale DNA-niveaus in vaccins varieerden van 142 ng tot 2000 ng per dosis, ver boven het niveau dat als 'veilig' werd beschouwd. Volgens het farmaceutische en onderzoeksinstituut van Dr. Deisher worden de volgende 24 vaccins geproduceerd met behulp van cellijnen van geaborteerde foetussen en / of bevatten ze DNA, eiwitten of celresten die verband houden met celculturen die zijn afgeleid van geaborteerde menselijke foetussen:
 • Polio PolioVax, Pentacel, DT Absorbed Polio, Quadracel (Sanofi)
 • Mazelen, bof, rubella Priorix, Erolalix (GlaxoSmithKline)
 • Waterpokken (Waterpokken en Gordelroos) Varilix (GlaxoSmithKline)
 • Hepatitis A Epaxal (Crucell / Bern)
 • Rabbia Imovax (Sanofi)
 • Covid-19 vaccins die gebruik maken van abortus cellijnen: Sinovac (China), Altimmune (USA), AstraZeneca (USA/UK), CanSino (China), Gamaleya (Rusland), Janssen (USA), Vaxart (USA), Anhui Zhifei (China), Medicago (Canada), Novavax (USA), Pittsburgh University (USA), Arcturus (USA), Moderna (USA), Pfizer (USA), BioNTech (Duitsland), Sanofi Pasteur (USA/Frankrijk), Inovio (USA)  
Andere toepassingen van geaborteerde foetussen bij de productie van vaccins:
 • RA27/3 (gebruikt in rubellavaccins) betreft 28 geaborteerde foetussen. Zevenentwintig gebruikt om het virus te isoleren dat vervolgens werd gekweekt in WI-38. Het acroniem RA273 betekent: R = rubella, A = abortus, 27 = 27 geteste foetus, 3 = 3e geëxplanteerd weefsel. De 27ste foetus was van een 25-jarige moeder die was blootgesteld aan rodehond. De foetus werd 17 dagen na de ziekte van de moeder chirurgisch geaborteerd en onmiddellijk ontleed. Explantaten van verschillende organen werden gekweekt en succesvolle celgroei werd bereikt vanuit de longen, huid en nieren. Het werd vervolgens gekweekt op WI-38. Stanley Plotkin, vaccin-ontwikkelaar heeft later onthuld, dat er nog eens 40 geaborteerde foetussen zijn gebruikt nadat nummer 27/3 met succes was geïsoleerd. In totaal zijn 80 abortussen nodig geweest voor het onderzoek en productie van het vaccin tegen rode hond.
 • A.C6 (gebruikt voor griep-, vogelgriep- en varkensgriepvaccins) werd in 1995 ontwikkeld op basis van 'embryonale retinale culturen' verkregen in 1985. Deze abortus werd uitgevoerd in Frankrijk bij een levende foetus na 18 weken zwangerschap (baby's van deze leeftijd kunnen uitrekken, gapen, in hun ogen wrijven, hun ogen openen en kunnen bijna buiten de baarmoeder leven). Volgens een FDA-centrum 'was de zwangerschap volkomen normaal' en werd de abortus uitgevoerd 'gewoon omdat de vrouw af wilde van haar baby'. Artsen wilden een gezonde foetus zoals deze omdat "een ongeboren kind met medische problemen of van ouders met medische problemen of met een familiegeschiedenis van medische problemen, niet aanvaardbaar is als bron van materiaal voor cellijnen die aan een strikt geregelde goedkeuring onderworpen zijn" (Fulwiler).
 • HEK293 is een cellijn afkomstig van menselijke embryonale nieren. De lijn is ontwikkeld door wetenschapper Alex van der Eb, begin jaren zeventig, in zijn laboratorium aan de Universiteit van Leiden, Nederland. De bron van de cellen was een gezonde, geaborteerde foetus. De HEK293 is zo genoemd omdat het het 293e experiment van Frank Graham was.
 • PER C6 werd in 2001 ontwikkeld vanuit een geïsoleerd oognetvlies van een geaborteerde baby van 18 weken oud. Men wou deze lijn onsterfelijk maken maar dat is niet gelukt. Kankerverwekkend in muizen en werd gebruikt in proeven met een HIV vaccin, maar het bleek ook daar kankerverwekkend. PER C6 is een gewone cel, maar wordt kankerverwekkend, nadat het is gemodificeerd om het 'duurzaam' te maken.  
 • WALVAX2 is een recente ontwikkeling waarbij men gebruik maakt van het longweefsel van een 3 maanden oud foetusmeisje. Dient ter vervanging van MERC-5 en WI-38, welke lijn aan het degenereren is en allerlei onverwachte en ongewenste reacties teweeg brengt. WALVAX2 is een gloednieuwe lijn, waarvoor 9 baby’s zijn geaborteerd.Die werden zo lang mogelijk in leven gehouden om een 'optimaal resultaat' te bereiken. Dit wordt de basis voor het nieuwe vaccin tegen MMR.
ONSTERFELIJKE KANKER CELLIJNEN
 
Onsterfelijke cellijnen zijn cellen die gemanipuleerd worden zodat ze zich voor onbepaalde tijd kunnen vermenigvuldigen en dus voor lange tijd kunnen gekweekt worden. Deze cellijnen zijn afgeleid van verschillende (dierlijke of menselijke) bronnen die chromosoomafwijkingen of mutaties hebben waardoor ze zich voortdurend kunnen delen, zoals tumoren. Omdat zichzelf reproducerende cellen handig en kostenbesparend zijn, worden onsterfelijke cellijnen veel gebruikt en kennen ze tal van toepassingen in de biotechnologie, medisch onderzoek en bij de productie van medicijnen en vaccins. Sommige lijnen  zijn ondertussen al 50 jaar oud en blijven verder 'groeien'. Onsterfelijke cellijnen kunnen ook gekloond worden waardoor een kloonpopulatie ontstaat die op zijn beurt voor onbepaalde tijd kan worden vermeerderd. Twee bekende onsterfelijke cellijnen zijn HEK293 (zie hierboven) en HeLa. Deze laatste komt van Henrietta Lacks, een zwarte vrouw uit Virginia die in 1951 werd gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker. De HeLa cellijn komt uit een monster dat door onderzoekers van de Johns Hopkins University uit haar baarmoederhals werd genomen. Deze cellijn werd dan onder meer gebruikt bij de ontwikkeling van het polio en HPV vaccin. Ook bij de ontwikkeling van de Covid vaccins worden onsterfelijke cellijnen gebruikt, afhankelijk van het specifieke vaccin platform (zie bij Covid-19 vaccins).

Er zijn verschillende ethische en gezondsheidvragen die men kan stellen. De Christelijke gemeenschap tekende alvast bezwaar aan vanwege de manier waarop veel (menselijke) cellijnen ontwikkeld worden, namelijk via abortus van levende foetussen, een procedure waar veel gelovigen niet wensen aan mee te werken omdat het ingaat tegen hun geweten. Daarop besloot het Vaticaan enkele richtlijnen te publiceren (in 2003 en 2017). Abortus blijft uit den boze maar in functie van de algemene volksgezondheid kan men de morele bezwaren even aan de kant zetten en toch een vaccin nemen, aldus het Vaticaan. Op gezondheidsvlak zijn 2 bezwaren duidelijk. De vaccins kunnen miniscule, lichaamsvreemde DNA fragmenten bevatten (van dieren of van menselijke foetussen) afkomstig van de reststoffen van de cellijnen. Deze kunnen allergische en auto-immuunreacties veroorzaken. Ten tweede kan men ook stellen dat eindeloos groeiende cellen in feite kankercellen zijn. Er is heel weinig onderzoek naar de gevolgen op lange termijn wanneer vaccins afkomstig van cellijnen vol tumorcellen ingespoten worden. Het is in ieder geval opvallend en verontrustend dat de toename aan kinderkankers gelijk oploopt met de toename aan kindervaccinaties. Tijdens de Golfoorlog (1990/1991) werden de militairen geïnjecteerd met verschillende vaccins. Velen werden daarna ziek (het Golfsyndroom) en tal van militairen stierven voortijdig aan kanker tijdens de jaren na de oorlog. Het Amerikaanse FDA publiceerde een verontrustend bericht dat de cellijnen vervuild zijn met kankerverwekkende virussen die dan terechtkomen in diverse kindervaccins. Het is uiteraard een vraag die veel dokters zich stellen: veroorzaken de tumorcellen in de cellijnen ook kanker in het lichaam eenmaal ze ingespoten zijn? Het antwoord: men weet het niet echt, maar hoogstwaarschijnlijk wel. Of men weet het wel, maar men verbergt de waarheid. Omdat het onmogelijk is om de vaccins volledig te zuiveren van de restanten van de kweekbodems (de cellijnen), komen er via vaccins fragmenten van tumorcellen en vreemd DNA in de menselijke bloedsomloop terecht, die het eigen DNA beïnvloeden en kleinere of grotere veranderingen veroorzaken, waardoor functies kunnen uitvallen en/of de celdeling op hol kan slaan (hetgeen dan tot kanker kan leiden).  Het probleem is dat de kanker zich soms pas ontwikkeld vele jaren na de vaccinaties en dat men het verband niet legt tussen beide. Ook omdat er weinig lange termijn onderzoek is betreffende vaccinatieschade.

 
PASTEUR vs BECHAMP
 
Sinds de bekendmaking van de geheime dagboeken van Louis Pasteur en de biografie van Gerald Geison (The Private Life of Louis Pasteur) weten we dat Pasteur geen echte wetenschapper was, maar eerder een arrogante, manipulatieve, oneerlijke oplichter die door de politiek van die tijd werd gecorrumpteerd om de fabel van de virus kiemtheorie (die op sterven na dood was) levend te houden. Er zijn zovele inconsistenties in de kiemtheorie dat de hele virologie die er op gebaseerd is eigenlijk naar de prullenmand kan. Het is overduidelijk dat de enige reden waarom een foute theorie nog steeds gepromoot wordt, de ongelofelijke financiële winsten zijn die dankzij kiembestrijding en vaccinaties kunnen verdiend worden.

Wat is ziekte? Wat is gezondheid? Er zijn verschillende visies en sommige staan lijnrecht tegenover elkaar. De westerse geneeskunde ziet ziekte als een 'probleem' wat dient bestreden te worden. Natuurgenezers zien ziekte eerder als een signaal waar naar geluisterd kan worden. Ziekte is het herstellen van een balans in een lichaam wat terug naar evenwicht, viatiliteit en harmonie streeft. Ziekte, ouderdom en dood maken onlosmakelijk deel uit van het leven wat zich uitdrukt als en in een tijdelijk, fysiek lichaam.

De controverse rond de vraag wat de echte oorzaak van ziekte is, vinden we onder meer terug in de discussie tussen Louis Pasteur en Antoine Béchamp/Claude Bernard. Pasteur beweerde dat externe ziektekiemen en microben de mens aanvallen en ziek maken. De logische oplossing lijkt dan om die schadelijke indringers te vermijden (maskers, afstand houden), te voorkomen (vaccinatie) en te doden (chemo, bestraling, anti-biotica). Anti betekent 'tegen', en bios betekent 'leven'. Men vecht tegen het leven, de westerse (allopathische) geneeskunde is in oorlog met ziekte. Oorlog betekent geweld, vernietiging en vechten tegen vijanden. Ziekte moet bestreden worden.

Béchamp daarentegen toonde aan dat dit niet alleen een hoogst simplistische, maar ook zeer onverstandige visie is. Hij ontdekte dat microben zoals bacteriën, schimmels, virussen en parasieten het vermogen hebben om te veranderen van vorm (biologische transmutatie of pleoformisme). Als gevolg van de aanvallen die ze te verduren kregen, veranderde een schimmel bijvoorbeeld in een parasiet, een bacterie in een virus, enzovoort. Ze begonnen zelfs samen te werken en hoe feller de aanval, hoe feller de reactie van de microben. Béchamp identificeerde 16 verschillende vormen. De Amerikaan Royal Rife identificeerde er later 4, maar wellicht zijn er veel meer.

Microben, bacteriën, virussen,...ze horen bij het leven en vervullen belangrijke functies. Het lichaam bevat ontelbare microben en allerlei organismen die een cruciale functie vervullen. De grote en belangrijke ontdekking van Béchamp was de vaststelling dat het 'innerlijke milieu' de cruciale factor is bij het al dan niet ontstaan van ziekte. En dat is ook logisch. Als je de verkeerde brandstof in je auto kapt, dan rijdt hij niet. Als je het lichaam intern vervuilt, krijg je problemen. Béchamp ontdekte dat wanneer hij ophield met het bestrijden van de microben maar in plaats daarvan het interne milieu verbeterde, de zogenaamde ziekteverwekkers juist meehielpen om de cellen te genezen. In plaats van zich te richten op de ziekte, begon hij te focussen op genezing en de zogenaamde ziekteverwekkers werkten mee. En omgekeerd, door te strijden tegen de ziekte ontpopten de microben zich tot de ergste vijanden. Het toont aan dat micro-organismen zowat de bouwblokken van het leven zijn die in nauwe relatie staan met leven, dood en ziekte.

Wat Béchamp aantoonde was dat micro-organismen genetisch gecodeerd zijn om zwakke cellen op te ruimen wanneer ze niet langer levensvatbaar zijn. Dat is een langzaam proces en elke cel bezit ook de veerkracht om te herstellen en sterker te worden. Dezelfde micro-organismen beschikken evenwel ook over de genetische code om de cellen levensvatbaar te houden. De micro-organismen veroorzaken dit niet onafhankelijk en autonoom maar komen pas in actie wanneer de omgeving van de cellen verandert (het interne milieu).

Naast celdegeneratie is dus ook celregeneratie mogelijk. Helaas werden de bevindingen van Béchamp (terreintheorie) afgewezen ten gunste van de kiemtheorie. En de hele huidige westerse geneeskunde is gebaseerd op die (incorrecte) theorie van Pasteur. Het gevolg is pasteurisatie, vaccinatie, medicatie, bestraling,... allemaal gericht op bestrijding en oorlogvoering. Dit vechten tegen het eigen lichaam is een verloren zaak. Bacteriën, virussen en andere micro-organismen tot vijand verklaren is alsof je een deel van jezelf buiten de natuur plaatst. Mochten virussen en microben echt gevaarlijke belagers zijn, dan was de wereldbevolking al lang volledig uitgestorven. Door tegen de natuur in te gaan in plaats van ermee samen te werken, is een verkeerde basis geschapen voor de huidige geneeskunde. Tegen het leven vechten is niet alleen dwaas en pure doodsenergie maar het veroorzaakt een toename aan dood en ziekten die men dan probeert te genezen met uiterst toxische medicijnen en vaccins. Een absurde en heilloze weg.
 
 
VIRUSSEN & EXOSOMEN

De 4 postulaten van Koch zijn een aantal regels opgesteld door de Duitse arts Robert Koch om te kunnen weten of een bepaalde ziektekiem de oorzaak van een bepaalde ziekte is. De postulaten zijn:
 • De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden in de patiënt of plant worden aangetroffen maar niet in het gezonde dier of plant.
 • De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt.
 • Een proefdier of dezelfde soort plant dat met de gekweekte kiem besmet wordt, moet dezelfde ziekte krijgen.
 • De ziektekiem moet uit het proefdier of de proefplant geïsoleerd kunnen worden, en moet gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt.
SARS-CoV-2 voldoet niet aan de postulaten van Koch. Niemand bezit een geïsoleerd Covid-19 virus wat verkregen is via de gouden medische standaard. Wat ze presenteren is een filtraat, geen isolaat. Met andere woorden: er is geen (nieuw en gevaarlijk) Covid killervirus, het is hooguit een jaarlijkse griepvariant. En gezien er geen Covid virus is, zijn de PCR testen onbetrouwbaar en waardeloos (ze testen op oude en bij iedereen aanwezige Corona sequenties die tot in het absurde vermeerderd worden) en zijn de komende vaccins onwerkzaam en gevaarlijk.

Het misverstand tussen virussen (als externe en ziekte veroorzakende belagers) en exosomen (lichaamseigen solventen) is hardnekkig en wijd verspreid. Een samenvatting kun je lezen in dit bericht: 'Is onze angst voor virussen terecht?' Virussen (of exosomen) zijn niets anders dan uitscheidingen van zieke cellen. Een virus op zich maakt niemand ziek. De aanwezigheid van virussen in het lichaam geeft aan dat er iets aan de hand is. Namelijk dat er cellen ziek zijn en dat die zieke cellen een exosoom/virus uitscheiden om andere cellen te waarschuwen en een genezingsproces op te starten. Het is een normale verdedigingsreactie van een goed werkend immuunsysteem. Enkel wanneer een lichaam erg verzuurd is, of wanneer men ongezond leeft of wanneer er andere (bijkomende) pathologieën zijn, kunnen problemen ontstaan. Met de Covid gekte laat men uitschijnen dat de detectie van exosomen in het lichaam wijst op een (levens)gevaarlijk virus. Wat dus niet klopt, een virus/exosoom is het gevolg van een disharmonie, niet de oorzaak. De enige manier om externe en ziekmakende virussen in het lichaam te krijgen is via injectie uit voorgaande vaccinaties (met lab-designed virussen), aldus Aajonus Vonderplanitz. Zijn lichaamseigen exosomen/virussen dan wel of niet besmettelijk? Niet in de klassieke zin van het woord, wel kunnen ze gelijkaardige (zuiverings)processen triggeren bij andere mensen die ongezond, verzuurd, verzwakt of ziek zijn. Een vaccin tegen virussen is dus compleet nutteloos en zinloos. Het kan onmogelijk werken en veroorzaakt nog meer ellende en schade. De oplossing ligt in het versterken en optimaliseren van het eigen immuunsysteem (een gezond innerlijk milieu) en het licht alkalisch houden van het lichaam.

° John Scott - Germ Theory - Debunking The Covid/Corona Scam 
° De 5 Biologische Natuurwetten - De Nieuwe Geneeskunde (4:11:19)
 
VRAGEN & EDUCATIE

In een wereld die overspoeld wordt door fake news is het steeds moeilijker om waarheid en fictie van elkaar te onderscheiden. In astrologische en esoterische boeken wordt gezegd dat we overgaan van het Vissen tijdperk (geloven) naar het Waterman tijdperk (onderzoeken en weten). De beste manier om kennis en antwoorden te krijgen over vaccins is dan ook zelf op onderzoek gaan. Educate yourself. Bedenk dat de virologen en experts die op TV en in de krant komen, niet neutraal en objectief (kunnen) zijn. Ze verkondigen één bepaalde visie, genoten een erg beperkte en eenzijdige opleiding en vertegenwoordigen een gevestigd (financieel en wetenschappelijk) establishment. Ze beroepen zich op bevindingen en onderzoeken die door de farma- en vaccin industrie zelf worden aangedragen en gesponsord. Men dient te begrijpen dat er geen wetenschappelijke consensus is over vaccins en vaccinaties, the science is NOT settled. En wat meer is, men laat geen open en objectief onderzoek en debat toe. De wetenschappers, professoren en artsen die een andere visie hebben en tegengestelde resultaten tonen, worden gecensureerd en geboycot. Dit is echte wetenschap onwaardig.   
 
Enkele vragen en bedenkingen rond Covid die kunnen aanzetten tot verder onderzoek:
 • Waarom wordt zo aangedrongen op het testen van iedereen terwijl de PCR test geen accurate resultaten geeft?
 • Is het normaal dat een hele samenleving wordt vernietigd en gegijzeld omwille van een jaarlijkse infectieziekte en foute testen? Wat zit hierachter?
 • Waarom wordt zo aangedrongen op het vaccineren van iedereen met een experimenteel en onvoldoende getest vaccin voor een ziekte met een overlevingskans van 99,95% en waarvoor verschillende effectieve geneesmiddelen bestaan?
 • Waarom worden die effectieve en goedkope geneesmiddelen geboycot en dokters die ze toedienen monddood gemaakt?
 • Is het normaal dat de vaccinproducenten niet aansprakelijk zijn voor de schade die hun producten veroorzaken?
 • Als vaccinatie echt en effectief werkt dan zijn de gevaccineerden toch veilig en beschermd voor het virus en voor de niet-gevaccineerden. En dan mag iedereen zelf beslissen wat te doen zonder dwang of uitsluiting.
 • Kan men een soevereine mens verantwoordelijk houden voor de gezondheid van anderen en kan men iemand verplichten tot vaccinatie ter bescherming van anderen die een zwak immuunsysteem hebben omdat ze bijvoorbeeld een verkeerde levensstijl kiezen? In dat geval kunnen we ook eisen dat iedereen die ongezond leeft, dadelijk stopt met die gewoonten (roken, alcohol, drugs, suiker, vlees, medicijnen,...) omdat ze de gemeenschap geld kosten (welvaartsziekten) en een gevaar vormen voor anderen (ongelukken onder invloed). Niemand is verantwoordelijk voor de angst van anderen (die bang zijn om ziek te worden). Angstpatronen en een goede gezondheid behoren tot de persoonlijke verantwoordelijkheid. De opdracht is volwassen worden, aan jezelf werken, je eigen patronen en blokkades helen en stoppen met je verantwoordelijkheid af te schuiven.
 • Waarom die belangstelling voor DNA en wat zijn de gevolgen van automatische genoom modificatie door de Covid vaccins?
NATUURLIJKE BESCHERMING
 
En zo spookt een nieuw gevaar rond op Aarde. Om de zoveel tijd wordt een virus op de mensheid losgelaten vergezeld van de nodige angstverhalen (AIDS, Ebola, Sars, Zika, H1N1, gekke koeienziekte, vogelgriep, varkensgriep, Mexicaanse griep, Corona,...). Maar het echte gevaar zit niet in het Covid-19 virus maar in wat je een 'gedachtevirus' zou kunnen noemen. Namelijk de angst en zelfs de paniek gedachten die via de media in jouw bewustzijn komen, waardoor je uit jouw centrum, jouw creatiekracht, jouw zielsconnectie gehaald wordt. Niet enkel de mainstream media maar vooral ook de alternatieve media verspreiden dagelijks de meest verstorende en negatieve berichten (fearporn). Wanneer je dan niet krachtig in jouw waarheid en essentie geworteld bent, dan zullen zulke verhalen gegarandeerd onbewust voor angst programmering zorgen.

En een mensheid in angst en onwetendheid zal alles aanvaarden wat de elite beslist (zoals verplichte vaccinaties) in de hoop dat ze dan 'veilig' zijn en beschermd worden. En eens te meer geeft de bange burger op die manier zijn kracht weg aan een corrupt systeem. De weg naar echte vrijheid is via soevereiniteit of zelfbeschikking (meesterschap over jezelf, je lichaam, je gedachten, je leven,...). Er zijn zeker gevaren op deze wereld, maar angst is niet het middel om zich daartegen te beschermen, juiste informatie en bewuste actie zijn dat wel. Voor wie zichzelf wil wapenen tegen Covid-19 en andere indringers zijn hier wat tips om je eigen weerstand te boosten. Een vaccin is niet nodig, het is nutteloos, riskant en verzwakt jouw aangeboren immuunsysteem.
 • Onthoud: een virus 'leeft' niet zelfstandig (zoals een bacterie), het is een structuur, een 'informatiepakket' die andere levensvormen nodig heeft om in symbiose te leven en het resultaat is van een verzwakte gastheer - indien het innerlijk milieu van de gastheer gezond en krachtig is, dan kan het virus niets uitrichten.
 • Wees bovenal heel selectief welke gedachten en denkbeelden je toelaat in je bewustzijn, gedachten zijn échte krachten die jou beïnvloeden.
 • Vaccinaties verzwakken en vernietigen het eigen immuunsysteem en maken iemand afhankelijk van het farmasysteem, hou daar rekening mee.
 • Zorg altijd voor een licht alkalisch lichaam (via bio groenten, fruit, groene sappen), en mijd dingen die verzurend werken (vlees, tabak, alcohol, medicijnen, koffie, suiker,...).
 • Voor zwangere vrouwen: geef zo lang mogelijk borstvoeding, dit biedt de beste bescherming voor de baby.
 • De natuurapotheek 1 (kruiden en medicinale planten): propolis (topmiddel), echinacea, vlierbes, ginseng, cat's claw, groene thee, kaneel, cayenne, spirulina, chlorella, essentiële oliën van oregano (is een topmiddel, doodt alle bacteriën en virussen), tijm, kaneel, tea tree, eucalyptus, rozemarijn,...
 • De natuurapotheek 2 (supermiddel): de essentiële olie van kruidnagel is de sterkste anti-oxidant en DNA hersteller uit de plantenwereld, de ORAC waarde is meer dan 1 miljoen (nummer 2 op de lijst is mirre met waarde 379.000) - kruidnagel doodt zelfs de eitjes van parasieten in het lichaam - kruidnagel e.o. altijd aanlengen met een draagolie zoals olijfolie.
 • De natuurapotheek 3 (voeding): gember, kurkuma, knoflook, citrusvruchten, bessen, broccoli, boerenkool, kokosolie, honing, enzovoort.
 • De natuurapotheek 4 (tuinkruiden te gebruiken als thee, tinctuur, in keuken, enz): tijm, salie, rozemarijn, mierikswortel, oregano, bonenkruid, waterkers,...
 • De natuurapotheek 5 (superfood): de 2 gratis en sterkste superfoods uit de tuin: brandnetel en paardenbloem, eet ze dagelijks vanaf ze opduiken (in de lente). Alle wilde planten zijn aan te raden en zitten boordevol essentiële en beschermende stoffen: duizendblad, daslook, klaversoorten, look zonder look, zevenblad, lindeblad, bieslook, kleefkruid, kaasjeskruid, kervel, mariadistel, veldzuring, Oost-Indische kers, maarts viooltje, en vele andere.
 • De natuurapotheek 6 (antivirale plant): zomeralsem of Artemisia annua is een uitstekend en bewezen middel tegen Covid en andere virussen en parasieten. 
 • De natuurapotheek 7 (paddenstoelen): medicinale paddenstoelen zoals shiitake, reishi, maitake, coriolus versicolor,..
 • Beweeg voldoende, wandel dagelijks in de natuur, neem voldoende zuurstof op (geen maskers dragen), maak je nooit zorgen, slaap voldoende, neem veel zonlicht op (of een vitamine D supplement), neem extra vitamine C.
 • Doe een zuiverende kuur, verlies overgewicht, stop met alcohol en tabak, verwijder alle draadloze spullen uit je leven.
 • In geval van zwakte en risico of bij noodgevallen: neem megadosissen vitamine C (tot 10 GRAM per dag, langzaam opbouwen), koop ascorbinezuur poeder (vit C) in bulk (20 € per kilo).
 • Maak zelf deze superkrachtige en natuurlijke pestbestrijdende siroop
 • Ga in de natuur wonen, samen met vrienden in autonome ecodorpen...and enjoy life (again).
Versterk je immuunsysteem, kies lichte gedachten, focus op je droom, richt je op je levensdoel, mediteer, oefen diepe ademhaling. Blijf dicht bij jezelf, bij de vrede in je hart, maar laat je vrijheid en soevereiniteit niet afnemen. Nooit. Wees de lichtdrager van de nieuwe wereld, wees de blauwdruk van het nieuwe bewustzijn.
 

 
WEBSITES (Nederland, België & Frankrijk)
 

WEBSITES
(Internationaal)

° European Forum For Vaccine Vigilance
° Vac Truth – Your child, your choice
° Think Twice – Uncensored information about vaccines and how they affect our children
° Vaccination Liberation – Free your mind from the vaccine paradigm
° Vaxxter – The ultimate guide to vaccine information
° Natural News – Defending life, health and liberty
° Wave – World association for vaccine education
° Whale – The vaccination racket
° National Vaccine Information Center – Your health, your family, your choice
° Vaccination Information Network – Don’t remain a victim to big pharma
° Sanevax – For safe vaccinations
° Vaccine Injury Info – More transparency on vaccines, vaccinations and vaccine injuries
° Death By Vaccination – If vaccines were safe, there would not be a VAERS court to pay out billions of dollars
° Learn The Risk – educating people worldwide on the dangers of pharmaceutical products
° Tinus Smits – Post-Vaccination Syndrome & the CEASE therapy
° Anderson Valley Vaccine Information Center – Unbiased, open source and educational
° Ambassadors For A Vaccine Free World – Vaccines are not healthy
° Regret – Ierse support groep van ouders en kinderen die getroffen zijn door het HPV vaccin

PETITIES & CROWDFUNDING


FREE E-BOOKS

° The Poisoned Needle - Eleanor McBean - Suppressed Facts About Vaccination
° Virus Mania -  Torsten   Engelbrecht   &  Claus   Kohnlein   -  How the Medical Industry Continually Invents Epidemics, Making Billion-Dollar Profits At Our Expense
° Dismantling The Virus Theory – Dr. Stefan Lanka (hier vind je de Nederlandse versie)
° Vaccination Roulette – Experiences, Risks and Alternatives
° Burton Report – Mercury in Medicine – Taking Unnecessary Risks
° Autism: a Unique Form of Mercury Poisoning –  The Coalition for SafeMinds
 
AANBEVOLEN FULL MOVIES & SERIES

° The Truth About Vaccines (10 delige serie) - Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10 - Panel gesprek 1 - Panel gesprek 2

° Vaxxed 1 (1:31:00) & Vaxxed 2 (1:36:13)
    - Vaccins veroorzaken breinschade (gekend als autism spectrum disorders) en veel andere aandoeningen, daar is geen twijfel meer over mogelijk.
    - Vaccinproducenten zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van hun gifcocktails (dit is uniek in de zakenwereld).
    - Vaccinatie is pseudo-wetenschap en gebaseerd op fraude en verkeerde theorieën.
    - Plus tal van getuigenissen van ouders waarvan hun kinderen vaccinatieschade hebben opgelopen, waaronder de dood.

° Silent Epidemic: The Untold Story of Vaccines (1:48:05) or on Bitchute
° The Greater Good: Real Stories of Vaccine Injury (1:24:24) or on Bitchute
° Shots in the Dark: Silence on Vaccine (1:30:05) or on Bitchute
° Vaccination: The Hidden Truth (1:30:31) or on Bitchute
° About All Those Vaccines (2:16:19) or on Bitchute
° HSM TV dialoog 'De Waarheid over Vaccinaties’ (3:01:03)
° Wij vaccineren niet! Mythes en Waarheid van de Vaccinatiecampagne (1:38:34)
° Désirée Röver: Vaccineren en de bijwerkingen, waarom weten ouders dit niet? (30:24)
° Frank Ruesink – Vaccinegate Nederland (20:39)
° De Overbodige Griepprik (35:27)
° The Dangers of Vaccines (200+ video playlist)
° Lethal Injection: The Story of Vaccination (2:51:57)
° Trace Amounts: Ethyl Mercury (2:13:11) or on Bitchute
° DPT Vaccine Roulette (51:44) or on Bitchute
° Eustace Mullins - Murder By Injection (28:46) or on Bitchute
° Vaccination- The Hidden Truth (1:30:31) or on Bitchute
° Dr. Gary Null - Vaccine Nation (1:29:40) or on Bitchute
° Dr. Russell Blaylock – The Central Mechanism by which Vaccines Induce Autism (1:09:08) or on Bitchute
° Dr. Gary Null – Autism Made in the U.S.A. (1:41:10) or on Bitchute
° Robert F. Kennedy Jr – Deadly Immunity (31:14) or on Bitchute
° Dr. Sherri Tenpenny – The Truth About Vaccines (55:55)
° Dr. Sherri Tenpenny – What the CDC documents say about vaccines (1:46:56)
° Dr. Andy Wakefield vs Brian Deer - De echte fraude onthuld (1:14:29)
° Dr. Chris Exley – Aluminium Toxicity (45:15)
° Dr. Suzanne Humphries – Lecture on Vaccines and Health (1:08:40)
° The Vaccinated Girls – Sick and Betrayed (38:54)

° Plandemic 1 - The Hidden Agenda Behind Covid-19 (26:08) or on Bitchute
° Plandemic 2 - Indoctornation (1:15:30)
    - Het plan om een wereldwijde politiestaat te vestigen onder het mom van een fake epidemie.
    - De grootste psychologische, militaire operatie tegen de mensheid ooit.
    - De vernietiging van de economie en de sociale structuren om een big brother systeem in de plaats te installeren.
    - 2020: het jaar waarin de mensen massaal wakker worden.


VIDEO KANALEN

° The HighWire with Del Bigtree
° YouTube Kanaal Stichting Vaccinvrij
° AltCensored (100.000 + video’s die verwijderd werden van YouTube wegens censuur)

WETENSCHAPPELIJKE STUDIES

° Vaccine Peer Review – 1.000 wetenschappelijke ‘peer reviewed’ onderzoeken
° Activist Post 2013 – 22 medical studies that show vaccines can cause autism
° Natural health strategies – Historical facts exposing the dangers and ineffectiveness of vaccines
° 157 research papers supporting the Vaccine/Autism link
° 30 scientific studies showing the link between vaccines and autism
° Vaccine Papers – Wetenschappelijke artikelen o.m. over de relatie aluminium-autisme
° US National Library of Medicine – 438 wetenschappelijke studies over ziekmakende vaccins.
° Miller's Review of critical vaccine studies – 400 wetenschappelijke studies samengevat
° J.B. Handley – Regelmatig updates van wetenschappelijk publicaties betreffende vaccins
° Unvaccinated children are healthier – Met onder meer studies bij de Amish people
° Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated children

DOKTERS & PROFESSOREN

VACCINATIE PLICHT EUROPA

° VRIJE KEUZE: Noorwegen, Zweden, IJsland, Finland, Denemarken, Groot Brittannië, Ierland, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Roemenië, Litouwen, Estland, Spanje, Portugal.
° VERPLICHTE VACCINATIE: België (1), Polen (10), Tsjechië (9), Slovakije (10), Hongarije (11), Frankrijk (11), Italië (10), Slovenië (9), Kroatië (10), Servië (11 + 6), Bulgarije (10)
 
MEMES & FOTOS

  
 
 

1 opmerking:

 1. Wat een interessante pagina !!! Ik wil jullie blijven volgen !!!
  Dank
  Wiske

  BeantwoordenVerwijderen