29/09/2018

Sprookjesland

De bewoners van Sprookjesland

Let yourself be silently drawn by the strange pull of what you really love.
It will not lead you astray. 

(Rumi)

Het blijft altijd boeiend en inspirerend om een typisch Russisch Anastasiadorp wat beter te leren kennen (al is het dan via internet). Zo kan men ontdekken hoe het leven op zo'n dorp van dag tot dag verloopt. Ditmaal gaan we op bezoek in Skazochnyy Kray (Sprookjesland), een bedrijvig dorpje in zuid Rusland. In dit vorige bericht werden al 15 andere Russische dorpen bezocht en kort toegelicht.

Een sprookjesachtig landI went to the woods because I wanted to live deliberately…and not, when I came to die, discover that I had not lived.
(Henry David Thoreau)

Familiedomein dorp ‘Sprookjesland’ bevindt zich in het Seversky district in de Russische provincie of regio (kraj) Krasnodar. Dit gebied (ongeveer zo groot als de Benelux) ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan de Zwarte Zee, de Zee van Azov en het Kaukasus gebergte (met de Elbroes als hoogste berg van Europa). Hieronder volgt een (vrije en ingekorte) vertaling en samenvatting van wat op hun website staat te lezen.

Grondplan van het dorp, er zijn 10 'wijken', de groene percelen zijn nog vrij
Het dorp heeft een oppervlakte van 140 hectare en bevat alles wat een Mens nodig heeft om geluk en welzijn te vinden: zuivere lucht, vruchtbaar land, bronwater, een kronkelende bergrivier, een heldere vijver, een magisch bos, vruchtdragende tuinen, geurige weides, nuttige hagen en warme gezellige huizen. Alle huisdieren en bosdieren worden als vrienden en helpers gezien. De bewoners kiezen een gezonde vegetarische voedingswijze en behandelen de natuurlijke bewoners van Sprookjesland respectvol en liefdevol: de dieren, de vogels, de vissen, de insecten maar ook de planten en zelfs het land en het water. Het hele dorpsgebied en de natuur eromheen beschermen de bewoners van de nederzetting, zorgen voor hun gezondheid, bevorderen de versnelling van hun gedachten, verbinden hen met de Schepper en met het hele universum.

Sprookjesland is een nederzetting van voorouderlijke landgoederen (familiedomeinen) en een fantastisch aards paradijs, een echte plaats van kracht. Er wonen gelukkige en harmonieuze families die hun patrimoniale landgoederen creëren. Het dorp wordt elke dag mooier. Door hier te leven ontdekken de bewoners hun ware vermogens, hun verborgen capaciteiten, hun talenten en passies en gebruiken deze ten dienste van hun familiedomein, van het dorp, van de hele Aarde en het universum.
Het dagelijkse leven in het dorp verloopt vlot en vreugdevol. Iedereen doet zijn of haar favoriete ding en helpt elkaar waar mogelijk en waar nodig. Samen met vrienden en buren worden bloemen en bomen geplant, huizen gebouwd, het gemeenschappelijke territorium wordt mooier gemaakt en belangrijke gebeurtenissen krijgen een viering. Er is vertrouwen onder de dorpelingen, er wordt naar iedereen geluisterd en beslissingen neemt men samen.

Op de gemeenschappelijke weide is een speeltuin aangelegd, en er staat ook een gemeenschappelijk huis en een sportcomplex waar festivals, seminars, tentoonstellingen, wedstrijden en beurzen doorgaan, waar ambachten worden georganiseerd en waar bezoekers kunnen verblijven. In het dorp krijgen de kinderen en volwassenen allerlei lessen aangeboden: lichamelijke opvoeding, dansen, tekenen, acteren, tuinspelen,...In het gemeenschapshuis vinden festivals, vieringen, seminars, tentoonstellingen en workshops plaats. Dit draagt ​​bij tot de succesvolle groei en ontwikkeling van het dorp als geheel en van elke inwoner en gast in het bijzonder.
Het dorp telt ondertussen tal van ambachtsmensen en vaklui waardoor de bewoners steeds beter in staat zijn zichzelf te beredderen op vlak van grondwerken, bouwen, tuinieren, energie, sanitair, enzomeer. Af en toe worden geschoolde leraren en vakmensen uitgenodigd die komen helpen, inspireren en onderwijzen. De wijsheid van de ouderen en de pure gedachten van de kinderen worden gekoesterd en gehoord. Bij het nemen van belangrijke beslissingen worden de ouderen en de kinderen altijd geraadpleegd, wat het dorp beschermt tegen fouten en overhaaste beslissingen.

Iedereen in Sprookjesland creëert goedheid, liefde en schoonheid om zich heen. Het dorpsleven bloeit en ontwikkelt zich harmonieus. Op elk familiedomein wordt een echte ‘Ruimte van Liefde’ gecreëerd. Het dorp onderhoudt innige betrekkingen met de vele andere familiedomein dorpen in het zuiden van Rusland en zorgt voor een constante uitwisseling van ervaringen en kennis. Er zijn regelmatig gezamenlijke projecten, evenementen, feesten en vakanties die helpen om een stevig netwerk te bouwen en de verschillende dorpen te verenigen en te ondersteunen.

De bewoners van het dorp zijn erg begaan met het milieu en het behoeden en beschermen van de natuur. Er is een grote diversiteit aan activiteiten op het dorp, er zijn Mensen die cederolie maken, volkoren meel malen of gezonde koffie van eikels produceren. Er worden heerlijke koekjes gebakken, artisanaal brood gemaakt, natuurlijke cosmetica en plantaardige zeep geproduceerd. Sommigen houden van ambachtelijk handwerk en maken sieraden, naaien prachtige kleding uit natuurlijke stoffen, bakken keramiek en allerlei kleiproducten en nog veel meer. Het dorp biedt iedere bezoeker en inwoner de mogelijkheid om lichaam en geest te ontspannen, om contact te maken met een natuurlijke levensstijl en te genieten van lekker voedsel en de helende natuur. Onder begeleiding van de bewoners zijn uitstappen mogelijk naar de dolmen, de hunebedden, de Kaukasus en andere prachtige plekken van de Krasnodar regio.

Onder de bewoners zijn er musici, artiesten, yoga-instructeurs, praktiserende psychologen, masseurs, getalenteerde leraren en opvoeders. In het dorp wonen er houtbewerkers, kachelmakers, timmerlieden en bekwame bouwers. Er zijn ook computerchefs, programmeurs en specialisten op allerlei vlak.
De nederzetting onderscheidt zich door een vriendelijk, hardwerkend en gemotiveerd team. Er is regelmatig tijd voor ontspanning, vakantie en feestelijkheden die worden bezocht door bewoners van naburige nederzettingen. Ook organiseren ze vaak concerten, beurzen, markten en gemeenschappelijke werkdagen waar vrijwilligers en bewoners samenwerken aan een project. Elk familiedomein is autonoom op vlak van elektriciteit, water, warmte en communicatie.

De vele dromen, plannen en ideeën bedacht voor het welzijn van de Aarde en het leven, worden snel en productief gerealiseerd door de bewoners. Men helpt en steunt elkaar waar nodig. Iedereen leeft in welvaart en welzijn, voorziet zichzelf en zijn familie in alles wat nodig is en deelt de overschotten met hen die dit wensen en nodig hebben. Het grondgebied van Sprookjesland is een ruimte die de Mensen wekt en hen laat herinneren dat zij de scheppers van hun leven en toekomst zijn. Bezoekers komen tot rust in het dorp en krijgen een rondleiding en de mogelijkheid om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Velen ontwaken daardoor en beginnen de echte betekenis van het leven en de waarde van de natuur te zien en te begrijpen. 

In het dorp wordt een ‘School van Geluk’ gecreëerd waar zowel kinderen als volwassenen opgeleid worden in de kunst van het leven. Elke afgestudeerde begrijpt de wereldorde en kent en accepteert het plan van de Schepper. Wie afstudeert aan deze school is in staat om geluk en liefde te verspreiden rondom zich. En de leraren zijn de natuur en het leven zelf. De school biedt de mogelijkheid om de antwoorden te vinden die nodig zijn om een gelukkig en harmonieus leven uit te stippelen.

In het dorp wordt de energie van liefde zorgvuldig en respectvol behandeld. Jongens bereiden zich voor om een ​​man te worden, met als belangrijke taak om hun vriendin gelukkig te maken. En meisjes worden getraind in de vaardigheden van vrouwen, met als belangrijke taak om hun geliefde gelukkig te maken.

Elke bewoner draagt bij tot het succes en de harmonie van het dorp en neemt met vreugde de verantwoordelijkheid op die daarbij hoort. Iedereen doet wat hij graag doet en goed kan, deelt zijn meesterschap en kennis en voert de taken op de best mogelijke manier uit. De bewoners zijn intelligente, geletterde, interessante, sterke en gelukkige mensen. Ze zijn geestelijk rijk en optimistisch.

Samen ontwikkelen en behoeden ze de cultuur van hun voorouders die ooit in patrimoniale landgoederen in dit gebied woonden. Ze herinneren en herstellen de oude volksliederen, dansen, poëzie en rituelen en creëren ook nieuwe riten. Met zorg en respect behandelen ze de cultuur en de tradities die al eeuwen worden doorgegeven van generatie op generatie. Ze zorgen voor de zuiverheid ervan, en beschermen ze tegen vernietigende invloeden van buitenaf. Tegelijkertijd leven ze in vrede en vriendschap met andere mensen, die ook dragers zijn van culturen.

De Mensen in het dorp vinden perfecte oplossingen voor alle mogelijke problemen en de dagelijkse taken. Samen worden sterke collectieve mentale beelden gecreëerd. Ze kennen zichzelf als God. Door de kracht van het denken en de energie van hun daden herbouwen ze deze planeet, deze prachtige Aarde en het hele universum.

Deze succesvolle en snel groeiende nederzetting zoekt nog nieuwe gelijkgestemde bewoners die enthousiast hun eigen en unieke Ruimte van Liefde willen creëren op Sprookjesland!


Poëtisch toekomstbeeld voor het dorp geschreven door de bewoners.

Ons dorp is een prachtig mooi land!
Het geeft licht en leven aan alle goede mensen.
Het schenkt ons waarlijk alles om geluk en welzijn te vinden.
Prachtige tuinen, wilde bossen en een rivier die ons land voedt.
Zonnestralen verlichten bij zonsopgang de mooie bergen!
De gedachten zijn hier snel en precies.
Er is ruimte voor iedereen die een Schepper wil zijn.
De voorouderlijke landerijen laten de grote Mensenfamilie herleven!
We helpen de spirits en moeder Aarde!
En creëren samen een stukje paradijs op onze geliefde planeet.
De tuinen van overvloed groeien ieder jaar en schenken de mensen gezondheid en vreugde.
Ons dorp staat open ​​voor iedereen die gelukkig wil zijn.
Elke nieuwe dag komt er meer helderheid en liefde in de wereld.
Dat is de verdienste van een Levensdorp!
Ons huis is een gastvrije baken voor verdwaalde zielen in de duisternis van de nacht.
We laten het oorspronkelijke Thuisveld herleven dat lange tijd voor ons verborgen was.
We herinneren de Mensen aan wie ze werkelijk zijn!
Zodat ze het nooit meer vergeten.
Scheppers van vreugde en liefde!

Overzicht met kernwoorden.

°°° Naam en website van het dorp ---- сказочный край – Skazochnyy kray – letterlijke vertaling: Sprookjesachtig Land.
°°° Ligging ---- Seversky district, Kraj Krasnodar, Noord-Kaukasus, Rusland.
°°° Oprichting ---- de initiatiefnemers zijn Michail Kondratov en Ivan Galdin. Het dorp werd gestart op 20 januari 2013 en is dus nog een jong dorp. Zowel in 2014 als 2015 werden telkens 9 kinderen geboren op het dorp.
°°° Oppervlakte van het dorp ---- 140 hectare waaronder 40 hectare fruit en noten en verder veel loofwoud, vlakke weiden, bergen en een rivier. Er is mogelijkheid om uit te breiden.
°°° Grootte van de individuele familiedomeinen ---- 1 tot 1,5 hectare.
°°° Juridisch ---- de familiedomeinen zijn persoonlijke en overerfbare eigendommen met individuele rechthebbenden.
°°° Kostprijs per familiedomein ---- 500.000 roebel (6900 euro), dit is inclusief de bijdrage voor de verbindingswegen en de bijdrage aan het dorp, er zijn ook enkele gratis percelen beschikbaar.
°°° Inrichting van het familiedomein ---- elk landgoed heeft een autonome watervoorziening (via een waterput), elektriciteit (meestal zonnepanelen), verwarming (hout), voedseltuinen en communicatie.
°°° Bouwvergunning ---- er is toestemming voor bouwconstructies met officiële registratie gecombineerd met landbouwgrond voor landbouwproductie - het familiedomein kan ingeschreven worden als boerderij (dacha) en de bewoners genieten een wettelijke verblijfsvergunning.
°°° Infrastructuur ---- de weg naar het dorp is gedeeltelijk geasfalteerd plus 1,5 km onverharde weg, de wegen in het dorp zijn aardewegen versterkt met zand en grindmengsel, er wordt gewerkt aan de versterking van de wegen naar elk landgoed (de hoofdwegen zijn al versterkt). Verplaatsing binnen het dorp gebeurt per paard, fiets of andere niet-vervuilende middelen.
°°° Bos ---- er is veel loofbos (vooral eik) en het bos wordt als uiterst belangrijk en levensnoodzakelijk beschouwd.
°°° Accommodatie ---- er zijn reeds een aantal gemeenschappelijke faciliteiten zoals een composttoilet (voor bezoekers), een speeltuin, een gastenverblijf, een informatiestand,..Nog meer gebouwen worden gepland.
°°° Huizen en gebouwen ---- enkel natuurlijke materialen zijn toegestaan. Men kan zijn huis zelf bouwen met vrienden en buren ofwel een bouwfirma inhuren.
°°° Water ---- er is een vijver (niet geschikt om in te zwemmen) en er is een rivier (om te zwemmen).
°°° Drinkwatervoorziening ---- er zijn openbare bronnen, er zijn boorputten (17-18 meter) op elk familiedomein, en er is een specialist onder de bewoners die waterputten kan graven.
°°° Elektriciteit ---- enkel duurzame en hernieuwbare bronnen zijn toegestaan. Elektriciteit, verwarming en water zijn allemaal autonoom op de individuele domeinen, er worden geen leidingen voor nutsvoorzieningen gepland.
°°° Bewoners ---- ze komen uit alle regio’s van Rusland en ook uit Duitsland en Canada, de meeste zijn jonge gezinnen. Meer dan 60 gezinnen creëren momenteel hun Ruimte van Liefde, 36 gezinnen leven reeds permanent op het dorp, anderen zijn de overstap aan het maken.
°°° Inkomsten ----  verschillende eco-bedrijfjes werden reeds gestart (imkerij, groenteverkoop, artisanale bereidingen, volksambachten,...) en andere worden gepland (dorpswinkel, on line business, handwerk, pottenbakkerij, houtbewerking, plantenkwekerij,..). De eerste jaren zijn de nieuwe bewoners druk bezig met de constructie van het huis en inrichting van het domein. Daarna zullen ook allerlei beurzen, markten en workshops georganiseerd worden.
°°° School ---- er is een eigen dorpsschool gepland, in afwachting studeren de kinderen in het naburige dorp Grigorievskaya (1 km). Een andere goede school is in Novodmitrievskaya (op 8 km)
°°° Mobiele communicatie ---- MTS, Megafon, Tele2, Beeline. --- Internet (3G) van MTS, met een extra antenne is het signaal stabiel.
°°° Winkel ---- op 1 km van het dorp.
°°° Afstanden tot de dichtstbijzijnde gemeenten ---- 5 km naar Smolenskaya (dorp), 1 km naar Grigoryevskaya (dorp), 30 km naar Severskaya (stad), 45 km naar Krasnodar (hoofdstad).


Enkele technische en praktische aspecten van het dorp.

Beauty surrounds us, but usually we need to be walking in a garden to know it.
(Rumi)

Het Familiedomein

°° Dit is een stuk grond van minstens één hectare en toebehorend aan de persoon of de familie die er verblijft (en omvat ook alle aanplantingen en gebouwen op de site). Het domein is een familiebezit wat van generatie op generatie wordt doorgegeven (overerfbaar).
°° Elke persoon (of familie) die het idee van voorouderlijke landgoederen begrijpt en aanvaardt, kan eigenaar worden van een familiedomein. Enkele richtlijnen voor de inrichting van het domein: een levende omheining rond het perceel, een grote diversiteit aan planten en bomen, een vijver, een uitgebreide groentetuin en boomgaard, een low impact gezinswoning. Een deel van het domein wordt voorbehouden voor een (voedsel)bos. Bij het tuinieren worden geen chemische producten noch kunstmest gebruikt.
°° Het familiedomein is de plaats waar het gezin zich kan verbinden met de natuur, de aarde, de planten, de dieren en het universum. Het is de ideale omgeving voor de fysieke en spirituele ontwikkeling van de Mens en helpt bij het behoud en de manifestatie van de hoogste menselijke energieën en frequenties.

Afspraken

Op het dorp gelden enkele simpele afspraken om de onderlinge relaties tussen de buren te reglementeren en de harmonie, rust en schoonheid op het dorp te bewaren.

°° De basis om goede betrekkingen te onderhouden tussen de bewoners zijn wederzijds respect, broederlijke hulp, vertrouwen en samenwerking. De verantwoordelijkheid voor alles wat er op het dorp gebeurt, wordt gedragen door iedereen samen.
°° Hou bij elke actie of activiteit rekening met de Mensen om u heen en met de levende natuur.
°°  Het familiedomein is de levensruimte van een gezin. Het bezoeken van familiedomeinen en het nemen van video's en foto’s is alleen toegestaan ​​met toestemming van de bewoners.
°° Het dorp kiest voor een gezonde en vegetarische levensstijl. Alcohol, tabak en andere drugs zijn niet toegestaan.
°° Religieuze overtuigingen en politieke propaganda zijn privé zaken en horen thuis op het familiedomein, maar mogen het dorpsleven niet verstoren en kunnen aan niemand opgedrongen worden.

Richtlijnen voor de lay-out van het familiedomein en de aanplant van gewassen.

°° Enkel natuurlijke materialen (klei, leem, stro, hout, natuursteen, aarde,...) zijn toegestaan voor de bouw van het huis.
°° De grenzen van het familiedomein worden aangegeven door een levende omheining.
°° Hou bij de keuze van de planten voor de haag ook rekening met de grootte van de volwassen plant.
°° Hou bij het plannen van de familiedomeinen rekening met de wegen: de breedte van de hoofdweg is 8 meter (6 meter weg en 1 meter per zijgracht) en de breedte van het voetpad tussen de familiedomeinen is 3 meter.
°° Behoud de reeds bestaande hoge struiken en bomen aan de rand van het familiedomein en overleg hierover met je buren.
°° Als het familiedomein grenst aan het bos, dient er een vrije strook van 5 meter breed zonder beplanting of gebouwen tussen bos en domein te blijven vanwege de brandveiligheid.

Dieren

°° Alle dieren zijn onze vrienden en helpers. Het jagen op dieren, het slachten van dieren en het fokken van dieren voor vlees zijn niet toegestaan.
°° Wie dieren heeft, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor hun gedrag. Het belangrijkste principe is om de (tuinen van de) buren niet te beschadigen en geen overlast te veroorzaken. Er is een uitgebreide reglementering betreffende dieren beschikbaar op het dorp.

De natuur

°° De relatie met de levende natuur op het dorp is gebaseerd op respect en samenwerking.
°° Alle activiteiten en handelingen op het dorp zijn in harmonie met de natuur. Producten, werkwijzen of handelingen die de natuur en de Mens schade berokkenen zijn niet toegestaan.
°° Alle wasmiddelen (voor vaat, kledij, zeep, shampoo, enz.) dienen ofwel natuurlijk te zijn (mosterd, as, zeepkruid, wasnoten,...) ofwel gecertificeerde biologisch afbreekbare producten.
°° Huishoudelijk afval wordt zoveel als mogelijk vermeden (plastic), gerecycleerd (herbruikbare spullen) of gecomposteerd (organisch materiaal).
°° Er is de aanbeveling om watervrije composttoiletten te gebruiken op basis van zaagsel, bladafval of turf. Septische putten worden afgeraden om de zuiverheid van de watervoerende grondlaag te behouden. Afvalwater kan gezuiverd worden via riet- en plantenvelden (helofytenfilter).

Gebruik van wegen

°° Het onderhoud en de aanleg van de verbindingswegen binnen het dorp worden door de bewoners samen gedaan.
°° De maximale snelheid van het verkeer in het dorp is 20 km per uur. Auto's en vrachtwagens zijn enkel toegestaan tijdens de bouwwerkzaamheden. Er zijn speciale parkeerplaatsen voor bezoekers.

Verantwoordelijkheid

°° Disputen en meningsverschillen betreffende het harmonieus samenleven op het dorp worden zoveel mogelijk onderling en binnen de gemeenschap opgelost met instemming van alle partijen.
°° In geval van schade aan bewoners of aan het dorp als geheel dient deze te worden gecompenseerd zoals overeengekomen door de partijen.
°° De eigenaren van de familiedomeinen zijn verantwoordelijk voor de gasten, bezoekers, wooffers,...die ze uitnodigen, met name voor het respecteren van de verblijfsregels.

Richtlijnen voor bezoekers en gasten

°° De relaties tussen de bewoners en de bezoekers zijn gebaseerd op wederzijds respect, eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen. Denk voor je iets doet altijd eerst even na hoe dit de Mensen om je heen en de levende natuur zal beïnvloeden.
°° Respecteer de wilde planten (bomen, struiken, bloemen) en de aangelegde tuinen van het dorp. Het aanbrengen van veranderingen in de natuur is alleen toegestaan ​​na overeenstemming met de bewoners van het dorp.
°°  Het individuele familiedomein is de privéruimte van een gezin. Het bezoeken van een familiedomein en het nemen van video's en foto’s is alleen toegestaan ​​met toestemming van de eigenaars.
°° Wees voorzichtig en respectvol en probeer de natuurlijke bewoners op het dorp niet te storen (dieren, vogels, vissen, slangen, bijen, insecten,...). Vissen, jagen en andere soortgelijke activiteiten zijn verboden.
°° Bezoekers kunnen enkel hun eigen dieren meebrengen na toestemming van het dorp. Het is ook noodzakelijk om kennis te nemen van de ‘uitgebreide reglementering betreffende dieren’ en deze te ondertekenen.
°° Bezoekers houden zich aan een gezonde levensstijl tijdens hun verblijf. Het hele dorp is vrij van alcohol, tabak en drugs.
°° Religieuze of politieke propaganda zijn niet toegestaan ​​in het dorp.
°° Enkel biologisch afbreekbare onderhoudsmiddelen en cosmetica en natuurlijke producten voor persoonlijke hygiëne zijn toegestaan.
°° Voor de brandveiligheid is het verboden om kampvuren te maken behalve op de speciaal uitgeruste vuurplaatsen met behulp van sprokkelhout. Het verbranden van afval is niet toegestaan.
°° Op de openbare plaatsen zoals het strand, de vijver en de rivier is een badpak of zwembroek verplicht (behalve voor kinderen jonger dan 4 jaar).
°° Het voltallige dorp kiest een diervriendelijke en geweldloze voedingswijze. Daarom wordt enkel vegetarische voeding toegestaan.
°° De maximale snelheid van het verkeer in het dorp is 20 km. Auto's mogen enkel parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen.
°° Uit respect voor de bewoners kan na 22.00 uur geen storend lawaai meer gemaakt worden op het dorp en dient het stil te zijn.
°° Er zijn openbare compost toiletten voor de bezoekers. Wildplassen is niet toegestaan.
°° Hou het dorp schoon en opgeruimd, sorteer en werp uw afval in de voorziene vuilnisbakken of neem het terug mee wanneer u het dorp verlaat.
°° Materiële schade veroorzaakt door de gast dient door hem of haar te worden vergoed.
°° Bij niet-naleving van het reglement krijgt de gast eerst een opmerking. Bij herhaalde overtredingen dient de bezoeker het dorp te verlaten.

Sprookjesland staat open voor gezinnen (met of zonder kinderen) die willen aansluiten en het gedachtegoed van Anastasia onderschrijven. Als je nog geen gezin hebt gesticht, richt dan eerst jouw energie op het vinden van je geliefde wederhelft. Op het dorp worden regelmatig specifieke feesten en samenkomsten georganiseerd die de mogelijkheid bieden om een partner of soulmate te vinden.

Procedure om aan te sluiten

Er is geen proefperiode maar een individuele benadering en evaluatie van de nieuwe bewoners. Het belangrijkste criterium is een sterk gezin, het aanvaarden van de regels en waarden, het meewerken aan het samen gecreëerde toekomstbeeld voor het dorp en de bereidheid om zich met hart en ziel te engageren bij de manifestatie van de persoonlijke en collectieve dromen.

Fase 1 - voorafgaande kennismaking
Tijdens deze fase is er de mogelijkheid om zowel het dorp als de individuele bewoners een eerste bezoek te brengen om kennis te maken met hun levenswijze en met de dagelijkse gang van zaken. De potentiële nieuwe bewoners raken vertrouwd met de waarden, de normen en de intentie van de dorpsgemeenschap. Voorafgaand aan het bezoek dient men de informatie en het stappenplan op de website te lezen. Daarna dient men een vragenlijst in te vullen en op te sturen en volgt ongeveer 2 weken later de uitnodiging voor een uitgebreider bezoek (en een eventuele siteselectie).

Fase 2 - kennismaking met bewoners, siteselectie
Tijdens het uitgebreide bezoek maken de bewoners en de nieuwkomers gedurende een periode persoonlijk kennis met elkaar. Het hele dorp wordt samen verkend en bekeken zodat je het land voor jouw familiedomein kunt vinden. Aan de hand van de persoonlijke ontmoetingen beslissen de bewoners dan gezamenlijk en unaniem (binnen de 2 weken) over de toetreding van het nieuwe gezin tot het dorp.

Fase 3 - aankoop van een familiedomein
Tijdens deze fase verwerft het gezin hun gekozen site en worden ze deel van de dorpsgemeenschap. Ze kunnen deelnemen aan de vergaderingen en de besluitvorming van het dorp. Na de aankoop van de site kan men onmiddellijk beginnen met de inrichting van het familiedomein (het planten van gewassen, het voedselbos en de omheining, het graven van vijvers en een waterput, het bouwen van een huis en de verhuis naar het landgoed).
Fase 4 - het leven in Sprookjesland
Drie maanden na de verhuis naar het familiedomein wordt men officieel inwoner van het dorp en verkrijgt men alle rechten en plichten. Man kan nu een activiteit opstarten, projecten beginnen, helpen bij de projecten van anderen,... Het familiedomein is nu uw overerfbaar eigendom.

Elke fase is een stap op weg naar een leven in Sprookjesland. We wensen je een leuke en nuttige tijd op weg naar je droom!Het pad naar vrijheid

Do what you love!
You are paying with your own life.

Er zijn (volgens bepaalde klokkenluiders) drie niveaus te onderscheiden in het piramidaal controlesysteem wat de mensheid in kluisters en beperking houdt.

1. Geopolitiek: de geïnstalleerde traumamatrix op Aarde van religie, geld, banken, overheid, geweld, overal gif, werken als slaven, mind en mediacontrol, false flags, angstinductie, gehoorzaamheid, dwaze wetten, geboorte en dood in een fysiek omhulsel met geheugenverlies, vernietiging van moeder Aarde,...
2. Exopolitiek: deep state, de NWO (nieuwe wereld orde), artificiële intelligentie, smart cities, transhumanisme, alien rassen, valse goden, loosh energie, genetische manipulatie van mensen en dieren,...
3. Cosmopolitiek: de matrix van het valse (spirituele) licht, opgestegen meesters, engelen, archonten, de demiurg (als de egomind schepper van dit universum), de oogst en het 'vangen' van de individuele zielen (wat het uiteindelijke doel is),...

We zitten momenteel in de overgang tussen level 1 en 2. Hollywood brengt deze realiteitsframes regelmatig onder de aandacht via films als 1984 (NWO), They Live (mindcontrol), The Matrix (de Aarde als virtuele slavenplaneet), The Truman Show (sociale controle), Eyes Wide Shut (geheime genootschappen), Jupiter Ascending (harvest of the souls), Lucy (transhumanisme), Transcendence (singulariteit), Ex Machina (A.I.) en in vele, vele andere films.

Zelf ben ik een ietwat andere mening toegedaan dan bovenstaande indeling, maar onderken ook wel drie sluiers die het bewustzijn beperken.  Met name een fysieke matrix ontworpen als een virtuele realiteit en (in oorsprong) bedoeld als een simulatie speelveld tot ervaring en exploratie van liefde, creativiteit (schoonheid) en wijsheid, maar die gekaapt is door wezens met een duistere agenda. Een psychologische matrix die de mind en de geest van de Mens wil sturen en bedwingen. En een spirituele matrix die de connectie of éénheid tussen avatar (speler) en Zelf (essentie) wil verbreken.

Niettemin is de oplossing en uitweg op alle 3 niveaus de Ruimte van Liefde op een permacultuur familiedomein in een Levensdorp vol vrienden. Een familiedomein brengt Integraal Welzijn. Het brengt de bewoners de ervaring van Wellness en Welzijn op persoonlijk, sociaal, mondiaal en universeel vlak.

De eerste fase en de basis is de creatie van een efficiënt en autonoom functionerend (permacultuur) landgoed die de bewoners (gratis en onbeperkt) voorziet in de 4 basisbehoeften (voedsel, water, energie en onderdak). Waardoor ze grotendeels vrij worden van het systeem van geld, geweld en controle.
De tweede fase is de uitbreiding van het netwerk van familiedomeinen, enerzijds door de creatie van ecodorpen en anderzijds door educatie en inspiratie. De permacultuur pioniers delen dan hun kennis en expertise met wie enthousiast en klaar is om het systeem te verlaten. Hun paradijselijke familiedomeinen en hun harmonieuze levenswijze tonen dan dat dit krachtige idee werkzaam, haalbaar en logisch is. Waardoor steeds meer mensen aansluiten bij deze (r)evolutie naar overvloed en vrijheid.
De derde fase is het verdwijnen van de grote matrixsystemen van onderdrukking en vernietiging (zoals corporaties, geld, regeringen, farmaceutica,...) omdat ze niet langer gevoed worden en niet langer nodig zijn. De oude en onrechtvaardige structuren verdwijnen, niet door geweld of opstand, maar omdat mensen hun energie, tijd en focus verplaatsen naar de oplossing in plaats van het probleem te blijven voeden.

En die oplossing is heel eenvoudig eigenlijk: een familiedomein op een dorp maakt de bewoners vrij van de systemen...waardoor je vanzelf tot je Zelf komt. En wie (echt) vrij is, die leeft niet langer in angst en beperking. En wie creëert zonder angst en beperking kan alles manifesteren, ook en vooral een nieuwe wereld. Veel mensen beseffen niet echt tot wat ze allemaal in staat zijn. Er is een hemel op Aarde mogelijk als we kiezen om de Ruimte van Liefde in ons hart te openen.

Vergeet niet: wij ZIJN de Aarde en als levende Creators scheppen we nu verschillende versies van het 'videogame' (hologram), we weven en bedenken verschillende toekomstbeelden en dus ook verschillende speelplaneten. Zo is er al een nieuwe Aarde en die wordt gecreëerd door onze lichte gedachten en positieve acties. Steeds meer Mensen zijn actief betrokken bij de manifestatie van het tijdperk van lichtheid, levensvreugde en liefdesverhalen. Zij zijn de bewaarders, aanbrengers en activators van het nieuwe speelveld. En de Anastasiadorpen zijn de lichtbakens die het hologram van de nieuwe Aarde helpen verankeren.

Daarnaast is er ook een duistere Aarde vol geweld en angst en negativiteit...waar mensen voortdurend in strijd zijn met zichzelf, met elkaar en met de natuur. Ook dit veld blijft bestaan en wordt de thuis voor zielen die nog steeds ervaringen in beperking en afscheiding kiezen. Ieder Mens wordt geroepen. Het is onmogelijk om nog onwetend te blijven. Alle informatie en wijsheid worden geopenbaard. Alle oplossingen en mogelijkheden worden getoond. Alle ontsporingen en misdaden worden onthuld.

Welk toekomstbeeld geef jij energie en bestaansrecht?
Waar is je aandacht en focus op gericht? 
Welke wereld creëer jij elke seconde van je leven?
Choose wisely!

 

I am singing someday love will reign
Throughout this world of ours
I stepped into
Another world

If you cannot do great things, do small things in a great way.
    (Napoleon Hill)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten