05/02/2024

De Tekos Woudschool

Het standaard onderwijssysteem anno 2024 modelleert de kinderen en jongeren en stuurt ze in een welbepaalde richting gebaseerd op een toekomstvisie gekend als de grote reset. Het is een tijdlijn waar digitale controlesystemen, nanotechnologie, robotica en transhumanisme deel van uitmaken. Maar er is ook een ander wereldbeeld mogelijk, een meer organische tijdlijn die beschreven staat in de Anastasia boeken. Om dit toekomstbeeld te manifesteren zijn alternatieve educatievormen nodig én natuurlijk ook ouders die ervoor kiezen. In Boek 3 van de Rinkelende Dennen Serie wordt de Tekos school van academicus Mikhail Schetinin vermeld. Hij ontwikkelde een eigen pedagogie die voor controverse zorgde maar ook veel aanhangers had. Daarover meer in dit bericht. Maar eerst nog enkele pijnpunten duiden bij het hedendaagse, reguliere 'onder'wijs.