22/06/2019

Lichtdorp

Personal freedom is impossible without economic freedom.
A working family, even one living in a modern city apartment, cannot be free, dependent as it is on an employer who determines one’s salary,
on utility companies with the power to supply or withhold heat, water and electricity, on the availability of groceries and on the prices of food products and consumer services.
The family is slave to all of these, and the children in such a family are born into a slave mentality.

(Anastasia, Boek 5: 'Who Are We?')

Gekke leiders in een voorbije wereld

Wanneer je de main stream en de alternatieve media wat volgt, dan kom je al snel tot het volgende wereldbeeld. Er is enerzijds een prachtige planeet vol leven, schoonheid, overvloed en vrijheid waar alle basisvoorzieningen in principe gratis aanwezig zijn (voedsel, water, onderdak, energie, verwarming,...). En anderzijds werd op deze planeet een maatschappelijk systeem geïnstalleerd wat lijkt op een soort veredelde gevangenis. De elite, de grootbanken en de macht achter de schermen houden samen met de overheid de mensheid al eeuwenlang in een grimmige toestand van slavernij en afhankelijkheid. Deze egocentrische en narcistische service-to-self groepen staan al lang niet meer ten dienste van een zich ontwikkelende en evoluerende mensheid. In ruil voor het invullen van de basisbehoeften (onderdak, voeding, energie, water, een job,...) wordt een hoge prijs betaald door de bevolking. De prijs is levenslange slavernij aan een valse matrix die overvloed heeft vervangen door schaarste en heimelijk de macht en de kracht van de Mensen wegneemt. Het primaire doel van deze onrechtvaardige constructie is om de bevolking dom en krachteloos te maken (via leugens, brood en spelen), afhankelijk te houden (via belastingen en wetten), de vrije wil te sturen (via mindcontrol), een fake leven op te dringen (consumentisme en materialisme) en het lichaam te verzwakken door giftige lucht, voedsel, water, vaccins en wat nog al niet. Omdat we onze soevereiniteit vrijwillig hebben afgestaan, zijn de meesten nu slaven geworden in een eindeloze cyclus van schulden, betalingen, oorlogen en ziektes. We leven in de eindfase van een kakistocracy, we laten ons besturen door de meest corrupte, onbekwame en ziekelijke geesten die streven naar een globale massa destructie in naam van geld, macht en ego.


Folks, it's time to evolve. That's why we're troubled.
You know why our institutions are failing us, the church, the state, everything's failing?
It's because...they're no longer relevant. We're supposed to keep evolving.
(Bill Hicks)

Is dit het leven waar we van dromen? Is dit de erfenis die we aan onze kinderen willen nalaten? Willen we echt doorgaan met het voeden van bedrijfsbelangen die de wereld en de mensheid om zeep helpen? Willen we deze tijdlijn van onderdrukking en beperking verder steunen? En klopt dit wereldbeeld eigenlijk wel? Het antwoord is ja en nee. Ja, de Nieuwe Wereld Orde is een zeer reëel scenario en de elite probeert haar agenda voor totale controle en macht ten allen prijze uit te voeren. En nee, dit scenario hoeft niet uitgespeeld te worden... op voorwaarde dat we massaal wakker worden en actie ondernemen.

Want er is een weg uit de impasse. We kunnen samen als broeders en zusters de neerwaartse spiraal van lijden stoppen en een paradijs op Aarde co-creëren waar iedereen het geboorterecht heeft op een vrij en soeverein bestaan. Maar het vraagt een drastische beslissing. Men kan het systeem niet veranderen door de middelen die nu ingezet worden (stemmen, referenda, petities, betogingen, stakingen,...). Mensen komen massaal en maandenlang op straat (gele hesjes, klimaatjongeren,...) maar er komen geen fundamentele oplossingen. Er wordt veel beloofd maar er verandert nooit iets, de status quo wordt ten allen prijze behouden en de agenda wordt uitgevoerd. Integere politici die dingen ten gronde willen veranderen, worden uit de weg geruimd (Pim Fortuyn, John & Robert Kennedy, Gandhi, M.L. King, Lech Kaczynski, ...). Veel van de 'wapens' die de elite inzet om hun plannen uit te voeren, kunnen we nog steeds uitschakelen (althans voor wie wakker genoeg is). Maar bij een aantal lukt dit niet langer tenzij we afhaken en uit het systeem stappen. De eerste stap is zoveel mogelijk Mensen informeren over wat er speelt achter de schermen én ook de (vele) oplossingen tonen. De tweede stap is verantwoordelijkheid nemen voor je dagelijkse gedachten en daden. De derde stap is meditatie en Zelfrealisatie. Welke werkelijkheid creëer je dagdagelijks? Want jij bent een schepper die via jouw bewustzijn de toekomst manifesteert.

Our economy is based on spending billions to persuade people that happiness is buying things,
and then insisting that the only way to have a viable economy is to make things for people to buy
so they'll have jobs and get enough money to buy things.

(Philip Slater)

Ontsporingen in de matrix

Ontsporingen waar men nog rechtstreeks kan ingrijpen:
°°° Giftig ggo voedsel en giftig leidingwater -> zelf voedsel telen (of lokaal/bio kopen) en regenwater zuiveren.
°°° Round up en bestrijdingsmiddelen -> zelf voedsel telen.
°°° Grote corporaties en bedrijven plunderen en vernietigen de Aarde -> weiger hun producten, steun lokale en kleinschalige zelfstandigen.
°°° Ongebreidelde bomenkap -> massaal bomen aanplanten en de gemeentes ter verantwoording roepen.
°°° Climate change -> overal familiedomeinen starten waar duizenden bomen op groeien.
°°° Smartphone als big brother controle app -> niet kopen.
°°° Slimme meters -> weigeren.
°°° Vaccinaties -> weigeren en het eigen immuunsysteem versterken.
°°° Chemische medicijnen voor chronische welvaartsziekten -> afbouwen en weigeren, overschakelen op kruiden en natuurlijke, energetische en holistische alternatieven. 
°°° Onbetaalbare huizen en bouwgronden -> een tiny house op een stuk terrein.
°°° Een saaie stressjob in een systeem van amper rondkomen -> begin een familiedomein (minimaal 30.000 € opbrengst per jaar).
°°° De ratrace van overleven in een ziekmakende en ontspoorde maatschappij -> begin een familiedomein op een ecodorp.
°°° Te weinig quality time met je kinderen, partner en jezelf -> begin samen een familiedomein.
°°° Misdadige banken en rente -> niet lenen, geen geld op de bank, alles cash betalen.
°°° Transhumanisme en smart cities --> terug naar de natuur en een analoog leven.

Nu de Mensen wakker worden en zich vele vragen beginnen te stellen, schakelt de (r)overheid een versnelling hoger en willen ze allerlei dingen gaan verplichten.
°°° Verplichte slimme meters -> ga off-the-grid en wordt autonoom qua energie en water.
°°° Verplichte vaccinaties -> procederen via zelfbeschikkingsrecht, dat is een universeel mensenrecht erkend door de VN en het betekent dat iedereen soeverein eigenaar is van zijn of haar lichaam en zelf mag beslissen wat er mee gebeurt, een verplichte vaccinatie is een rechtstreekse aanval op de soevereiniteit van de persoon, het is een penetratie in het lichaam met een (dodelijk en ziekmakend) wapen en staat gelijk aan verkrachting of poging tot beschadiging/doodslag.

Ontsporingen waar men weinig aan kan veranderen:
°°° Geo engineering en chemtrails
°°° EM Straling, 5G en A.I.
°°° Oorlog en terreur

Bij deze laatste drie zijn de belangen zo hoog dat hier maar een paar drastische middelen overblijven om ze te stoppen. Eén ervan is geweldloze, burgerlijke non-coöperatie, maar de mensheid is wellicht niet wakker/moedig genoeg voor deze stap. Dat wil zeggen: iedereen (!) stopt met het systeem te voeden (niet werken, niet naar school, auto laten staan, niet winkelen, geen betalingen doen,...) net zolang tot de overheid luistert. Want men kan geen spel spelen zonder spelers. Wanneer de spelers afhaken, verliest het systeem momentum en energie en klapt het in elkaar. Daarna kunnen we samen een nieuwe samenleving co-creëren zonder parasitair systeem en corrupte overheid en gebaseerd op de natuurwetten.
Een andere manier is meditatie. Waardoor men niet alleen de eigen vibratie verhoogt maar ook loskomt van een geïnfiltreerde mind vol angst- en schaarste denken. Het is belangrijk om steeds in je kracht en liefde te blijven wanneer je overspoeld wordt door negatieve informatie. In plaats van emotioneel te reageren (angst, boosheid, verdriet, moedeloosheid,...), kan men beter overgaan tot actie en het zoeken van oplossingen. Hierbij helpen meditatie en mindfulness.
De derde manier is het autonome familiedomein dorp die zichzelf in alles kan voorzien en waar soevereine mensen hun talenten delen in functie van elkaar en het grote geheel. Een Lichtdorp waar de energie zo hoog is dat er als het ware een ondoordringbaar veld rondzit waar de negativiteit van de duistere wereldorde geen vat op heeft.

Ontelbare Mensen zijn bezig om deze dorpen en domeinen vorm te geven. Dit komt zelden tot nooit in de media. Hou deze visie levend in jezelf, koester deze droom, zelfs al ben je nu (nog) niet in staat om hem te manifesteren. Stop met de kracht buiten jou te leggen en je macht af te staan aan allerlei dubieuze figuren en instanties. Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen via bewuste keuzes en nieuwe paradigma's. Want ooit, op een dag heel dichtbij, worden de eerste Lichtdorpen op Aarde geboren als voorlopers van een 5D hartbeschaving. Onthoud dit: wanneer je aandacht geeft aan de nieuwe Aarde, aan de wereld die jij wilt manifesteren, dan wordt de matrix niet langer gevoed, dan ontbeert hij jouw energie en lost op in schaduw en illusie. En ook dit: wanneer je zelfvoorzienend wordt dan koppel je jezelf los van ALLE verdienmodellen die de industrie en de marketing guru's telkens weer uitvinden en opdringen, je wordt (terug) echt vrij.

Disobedience is the true fondation of liberty.
The obedient must be slaves.
(Henry David Thoreau)

Groene ongehoorzaamheid

Je kunt nooit iets veranderen
door de bestaande werkelijkheid te bestrijden.
Om iets te veranderen,
bouw je een nieuw model dat het oude overbodig maakt
Naast burgerlijke ongehoorzaamheid is er andere en snel groeiende grassroot beweging ontstaan: de groene of vruchtbare ongehoorzaamheid (la désobéissance fertile). Het gaat om ontelbare mensen overal in de wereld die bewust kiezen om terug in verbinding met zichzelf, met anderen en met de natuur te leven. Men wacht niet langer op beslissingen en toestemmingen van de overheid, want die komen er toch nooit. Men stapt uit de angst en controle mechanismen en gehoorzaamt niet langer beperkende wetten, maar men doet wat JUIST is, men leeft de oplossing. Dit in tegenstelling tot burgerlijke ongehoorzaamheid die vooral acties opzet om het systeem te boycotten. Bij vruchtbare ongehoorzaamheid gaat men geen energie steken in het strijden tegen het systeem, maar gaat men gewoon daadwerkelijk tonen hoe het anders kan (en moet).

In Frankrijk (en andere landen) kopen Mensen bossen, weiden en stukken land niet enkel om die te beschermen en te herstellen, maar ook om er te experimenteren met nieuwe manieren van (samen) wonen en leven in harmonie met de natuur. En er zijn ook wakkere landeigenaars die hun grond vrij beschikbaar stellen aan wie geen geld heeft om te kopen. De wetten en regels die 'rijk en machtig' opstellen, staan allemaal in functie van een vernietigende groei-economie en een onrechtvaardig geldsysteem en houden nooit rekening met de natuur. Dit kan niet langer. Dit moet anders. Het is genoeg geweest. Het is vijf na twaalf. Bossen, planten en dieren verdwijnen in alarmerend tempo. Oceanen en rivieren zitten vol plastiek. Aarde en lucht zijn verzadigd met giffen. Stralingsmasten en camera's bepalen het stadsbeeld. Enzovoort, het is een eindeloze lijst.
Vruchtbare ongehoorzaamheid is de groene revolutie die het praktische antwoord toont op de vernietiging van moeder Aarde. Geen enkele dwaze wet kan en mag dit stoppen want het gaat om de toekomst van alle levende wezens, de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. De planeet behoort toe aan ons allen samen, we kunnen het bestuur van de Aarde niet overlaten aan onbekwame en ziekelijke psychopaten. Het behoeden en behouden van onze woonplaats vraagt onze bewuste en moedige medewerking. En we kunnen nu onderhand stoppen met wachten op de juiste politicus, president of guru, WIJ zelf zijn degenen waarop we wachten. Take back your Motherland!

You are free to choose, but you are not free from the consequences of your choice.

Tijdlijnen op 3D

Een korte vooruitblik op de 2 hoofd tijdlijnen die momenteel ontstaan. Choose wisely!

De digitale technologische tijdlijn (wordt voorlopig nog gekozen door de overgrote meerderheid):

°°° Climate change en CO2 agenda, geo-engineering, dimmen van het zonlicht, chemtrails, vaccins, ggo's, round up, pesticiden, chloor, fijnstof, plastics.
°°° Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat.
°°° Smartphones, videogames, slimme apparaten, smart cities.
°°° Kinderen worden zo vroeg mogelijk afgesneden van hun bron-essentie (via vaccins) en in verwarring gebracht over hun fysieke en geestelijke identiteit (gendergelijkheid).
°°° 5G, slimme camera's, wifitracking, sociaal krediet systeem, volledige controle van iedereen, volledig toezicht op wat gebeurt.
°°° Wearable technology, smart watches, slimme kledij, bluetooth, digitale tattoo's, virtual reality headsets.
°°° Terravorming, vernietiging van onze natuurlijke habitat, ontbossing.
°°° De brein interface inplantchip wordt het nieuwste speeltje.
°°° Internet of Things, artificiële intelligentie, allerlei huis-, tuin- en industrie robotten.
°°° Tienduizenden satellieten omringen de Aarde en zorgen voor een ondoordringbaar stralingsgrid, privacy is verdwenen, alles over iedereen is gekend.
°°° Sex en intimiteit worden losgekoppeld van de voortplanting, kinderen met aangepast DNA worden 'gemaakt' in fertiliteitslabo's.
°°° Transgender agenda, LHBTIQAPC regenboog beweging, de vernietiging van het traditionele gezin als fundament onder de mensheid, normalisering van pedofilie.
°°° Depopulatie, onvruchtbaarheid, verplichte vaccins, agenda 2030, Kalergi plan, wereldwijde oorlogen, terminator robots, vluchtelingen, mislukte oogsten, fake voedsel.
°°° Transhumanisme, posthumanisme, avatar uploads, digitaal geld.
°°° Eindfase ergens tussen 2035 en 2040: Technologische singulariteit, cyberhumans, volledige geautomatiseerde controle door de overheid, big brother prison planet.

Eindresultaat: een zielloze mens zonder hartconnectie en met verdoofd bewustzijn die volledig en permanent verbonden, gestuurd en gecontroleerd wordt door artificiële intelligentie en demonische krachten.

De analoge natuurlijke tijdlijn:

°°° Loskoppelen van de matrix, schaduwwerk, inserties verwijderen.
°°° Gelijkgestemden vinden en gemeenschappen vormen.
°°° Samen streven naar heling, autonomie en zelfredzaamheid.
°°° Het (klassieke) gezin is de hoeksteen van het familiedomein en het Anastasiadorp.
°°° Een Ruimte van Liefde op een Familiedomein in een Ecodorp en omringd door de frequentie en vibratie van de natuur.
°°° Meditatie, mindfulness, connectie met de innerlijke zon (sol, soul).
°°° Kinderen krijgen de ruimte, de omhulling, de begeleiding en de natuurlijke omgeving om zich Zelf te ontwikkelen.
°°° Integratie en be-leving van 5D energieën (wijsheid, liefde, vreugde, eenheid, verbinding, creativiteit) op het 3D speelveld.
°°° Het begin van ongekende avonturen in bewustzijn en in de vele werelden van een eindeloos universum.

Eindresultaat: een vrije en soevereine mens die in harmonie leeft met moeder Aarde en alle medebewoners.Wherever you are, and whatever you do, be in love.
(Rumi)

Dimensies & frequenties

Dimensies of dichtheden zijn begrippen uit de esoterie en geesteswetenschap om bepaalde bewustzijnsgebieden aan te duiden. Een fragment uit het Glossarium bericht: 'Een dimensie is een frequentieveld binnen een bepaald lichtspectrum. De dichtheid waargenomen door het huidige dagbewustzijn van de Mens noemt men gemakshalve 3D en wordt gelimiteerd door de zintuigen van het fysieke lichaam en de beperkingen van de mind (we nemen minder dan 1% van de totale ‘realiteit’ waar). Zo kan het menselijk oog slechts een beperkt gebied van het oneindige lichtspectrum waarnemen, namelijk tussen 400 en 800 terahertz. De detectie van geluid door het menselijk oor valt tussen 20 en 20.000 Hz. Zodoende zijn het grootste deel van de schepping, het synthetisch holografisch universum en de vele wezens daarbinnen, niet waarneembaar voor het normale zintuiglijke dagbewustzijn. Over het aantal dichtheden/dimensies zijn de meningen verdeeld. Het astrale gebied of 4D vibreert op een iets hogere frequentie dan 3D en correspondeert met de menselijke ziel en haar hogere zintuigen (chakra’s). Het Zelf (Spirit of Atman), de Levensvonk die de Mens verbindt met de Prime Creator, vibreert op 6D niveau.'

De mensheid wordt collectief wakker, we worden bewust van wie we in essentie zijn en wat onze oorsprong en bestemming is. De sluier die het bewustzijn eeuwenlang verduisterde wordt ijler, het denken wordt sneller, de kennis groter, de inzichten ruimer, de paradigma's dieper, de ervaringen anders, de leugens ontmaskerd, de waarheid transparanter. Het 3D bewustzijn was de evolutiefase waar de Mens ervaringen van dualiteit, afscheiding en een egocentrisch, service-to-self standpunt mocht ontdekken. Een noodzakelijke stap in het grote levensspel, maar het bracht ook allerlei angst-, controle- en machtsspelletjes op Aarde. Deze fase komt nu ten einde en de oude wereld die daarop was gebaseerd, zal verdwijnen. Tevergeefs probeert de deep state deze oude wereld nog in stand te houden (ze noemen het de Nieuwe Wereld Orde), maar hun pogingen zijn gedoemd te mislukken. Als gevolg van het ruimere en meer omvattender collectief bewustzijn zal automatisch ook een nieuwe wereld worden gemanifesteerd. De eerste exponenten daarvan zien we nu overal opduiken. De permacultuur Lichtdorpen zijn een mooi voorbeeld. Een 5D bewustzijn creëert een 5D speelveld en omgekeerd. Materie volgt energie en frequentie. Wanneer de vibratie van de Mensen verandert (verhoogt), verandert ook de waarneembare wereld.

De frequentie van jouw bewustzijn bepaalt het dimensieveld dat je waarneemt. Tomorrowland en Guardians of the Galaxy zijn bvb. 2 films die dit thema (op Hollywood wijze) behandelen. Het 3D veld wordt meestal als een zware en moeilijke dimensie beschouwd waar 'lessen' vrij snel geleerd worden en de ervaringen intens en extreem kunnen zijn. Hoe hoger de frequentie/dimensie, hoe lichter en liefdevoller het allemaal wordt. Dit zijn enkele typische kenmerken van het 3D bewustzijnsveld: er is geen duidelijke en heldere connectie tussen de avatar (het body/mind complex) en Hoger Zelf, een beperkt en verduisterd bewustzijn, een hoofdzakelijk ego-gerichte samenleving, een matrix van angst, schaarste en beperking, voortdurend conflicten en strijd, oordeel en veroordeling, tegenstellingen en bedreigingen, goed en slecht,...Vanaf 2012 begon de frequentie op Aarde te stijgen naar het 4D veld, een soort tussenstadium.

Maar we evolueren naar 5D en steeds meer Mensen ervaren de kenmerken van het 5D bewustzijn, zoals: bewuste connectie met Hoger Zelf, een service-to-others mentaliteit (geen ego maar ziel), vruchtbare samenwerking met anderen (niet ik maar wij), een eenheidsgevoel, onvoorwaardelijke liefde, het openen van het hart, verbinding met al wat is (Mensen, dieren, planten), wijsheid in plaats van kennis, vergeving, vrijheid, het ontwikkelen en delen van talenten, een gezonde levensstijl, geweldloosheid,...Deze frequentie verhoging op persoonlijk vlak zal ook op macro en mondiaal vlak voor grote veranderingen en verschuivingen zorgen. Alle structuren en organisaties die nog steeds steunen op oude 3D paradigma's (macht, ego, angst, schuld, controle, beperking, tekort,...) zullen verdwijnen. Dit geldt niet enkel voor de grote peilers der maatschappij (economie, politiek, religie, onderwijs, zorgsector,...) maar ook bij interpersoonlijke relaties. Alles wat niet in balans is, wordt in balans gebracht. De hogere energietrilling dwingt ons om alles los te laten en op te ruimen wat niet langer voedend en in evenwicht is. Vele oude patronen, blokkades, trauma's en beperkende geloofsovertuigingen dienen geheeld te worden. Daarom zitten velen in de knoop met zichzelf of worden zelfs ziek. Het oude leven kan hen niet langer gelukkig maken. Schaduwwerk en zelfonderzoek zijn essentieel. Relaties met partners, kinderen, familie en vrienden (waar respect en gelijkwaardigheid ontbreken), komen onder grote druk te staan.
Grote en belangrijke vragen komen nu op in de Mens. Wat inspireert mij, wat maakt me blij? Wat kan mijn bijdrage zijn aan het geheel? Wat brengt meer vreugde, harmonie en liefde op de wereld? Het leven is steeds minder een worsteling en steeds meer een magische dans waar we vertrouwen op ons innerlijk weten. Het zelfvoorzienende, autonome, permacultuur Lichtdorp is de ideale exponent van een 5D cultuurtijdperk en dit idee zal alleen maar aan kracht en invloed winnen naarmate de vibratie van de planeet verhoogt.


Everything in the universe is within you. Ask all from yourself.
(Rumi)

Overzicht 3D - 4D - 5D

Ascensie is een fancy new age woord om aan te geven dat Mensen 'wakker' worden en dat hun bewustzijn een dieper inzicht verwerft en ruimer, omvattender, liefdevoller wordt en meer verbonden is met Hoger Zelf en Bron. Een ruimer bewustzijn betekent ook een andere perceptie op het leven en (gezien we scheppers zijn) ook automatisch de creatie van een nieuwe wereld. Dit proces van ontwaking/evolutie is nu mondiaal volop bezig en is niet te stoppen, enkel te vertragen. En dat probeert de elite/deep state dan ook uit alle macht te doen, hun middel bij uitstek zijn de massale (verplichte) vaccinaties. Het bewuster worden gebeurt in fases en gradaties die vaak benoemd worden als 'dimensies'. We gaan van 3D naar 4D en nog later naar 5D, ieder op zijn eigen ritme en tempo. Eenvoudig gezegd evolueren we van een slaaf naar een Soevereine Mens, van vergetelheid naar herinnering, van zoeken naar weten, van angst naar liefde. Laten we eens enkele kenmerken overlopen van de drie voornaamste dimensies die de Mens momenteel (in zichzelf) kan herkennen. (Anastasia leeft permanent in een 5D bewustzijn).

Fysiek niveau
3D -> Materie is solide en onderhevig aan natuurwetten zoals zwaartekracht, de tijd is lineair en loopt van verleden naar toekomst --- het fysieke lichaam is ontregeld en in disbalans, een hoog stressniveau, allerlei klachten en ziekten, burn out, allergieën en auto-immuun problemen --- het veroordelen van het eigen lichaam als schuldig, gebrekkig of lelijk --- het bestrijden van ziektesymptomen door middel van medicatie --- het manipuleren van het bewustzijn en de ervaringen via drugs en medicatie --- de voeding is energetisch zwaar en gewelddadig (het moedwillig doden van hogere diersoorten als voedselbron of bij de jacht) en 2 stappen verwijderd van rechtstreekse opname van prana (levensenergie).
4D -> Alles is energie en doordringt elkaar, er zijn vele tijdlijnen en universa --- het besef dat de oorzaak van ziekte geestelijk en energetisch is (bewustzijn, denken, voelen) --- de geleidelijke ontdekking van zelfgenezing --- fysieke symptomen die wijzen op ontwaking zoals een verstoord slaappatroon, gezoem in de oren, wazig zien, hoofdpijn,... --- de voeding is energetisch licht, geweldloos en hoofdzakelijk plantaardig (eigen geteelde groenten en fruit) en 1 stap verwijderd van prana opname.
5D -> Het universum is mentaal, bewustzijn is de basis, alles is nu, alles is verbonden --- het fysieke lichaam is in balans --- er zijn geen ziekten, er is permanente gezondheid --- soms  nog symptomen van ontwaking zoals integratie van nieuwe informatie, DNA veranderingen, celgeheugen healing,... --- fysieke voeding is facultatief, men kan rechtstreeks prana opnemen en omzetten --- het fysieke lichaam verandert naarmate het Lichtlichaam (Merkaba) sterker wordt.

Emotioneel niveau
3D ->
De (vaak onbewuste) basisgevoelens zijn angst, schuld, tekort, wantrouwen,... --- 'negatieve' gevoelens worden zoveel mogelijk vermeden en weggestopt --- men leeft vanuit reactiepatronen in plaats van bewuste, creatieve actie --- de respons op angst is ofwel vechten, vluchten of bevriezen.
4D -> Voortdurend heen en weer geslingerd tussen angst/liefde, tekort/overvloed, vertrouwen/wantrouwen --- het begin van het 'ontwakingsproces' --- de donkere nacht van de ziel (vaak getriggerd door een belangrijke en soms intense en pijnlijke levenservaring) --- steeds meer aanvaarding van de emoties en gevoelens als noodzakelijk voor energie transformatie.
5D -> Liefde, overvloed, vertrouwen zijn enkele basisgevoelens --- alle gevoelens hebben een functie en bedoeling --- kwetsbaarheid als kracht --- emoties en gevoelens worden ervaren zonder pijn noch oordeel --- een innerlijke vrede die niet kan worden verstoord door externe gebeurtenissen.

Mentaal niveau
3D ->
Het ego heeft de leiding --- men neemt rationele beslissingen vaak gebaseerd op angst --- het denken en gedachten zijn willekeurig en lineair en niet onder controle --- men leeft mentaal in het verleden of de toekomst - hoofdzakelijk een slachtoffer/dader en slaaf/meester bewustzijn --- men stelt zich weinig vragen over het sociale systeem en de maatschappij waarin men leeft --- men identificeert zich volledig met de persoonlijkheid (ego), met de rollen die men speelt en de labels die men kleeft.
4D -> Voortdurend wisselen tussen hoofd en hart --- intense ervaringen van dualiteit, polariteit, donker/licht --- men wordt steeds alerter en gevoeliger voor wat verkeerd loopt in het 'systeem' --- men wil dingen veranderen (in de buitenwereld) en andere mensen wakker maken --- men projecteert nog steeds de eigen overtuigingen en patronen op anderen --- de energieën worden geïnterpreteerd door middel van mentale verhalen.
5D -> Het hart heeft de leiding --- men zet intenties neer, zonder referentie naar verleden of toekomst --- parallel denken, men leeft in het nu en van moment tot moment --- alles is nu, en er zijn vele verschillende realiteiten en tijdlijnen beschikbaar en aanwezig --- alles is goed, aanvaarding van al wat is --- geen identificatie met verhalen en labels --- volledig vertrouwen op Zelf.

Spiritueel niveau
3D ->
Men is spiritueel onbewust en slapend --- men leeft in de illusie dat men afgescheiden is van de Bron --- er is geen bewuste en open connectie met Hoger Zelf --- men bekijkt het leven vanuit een vaak materialistische, ofwel atheïstische ofwel streng dogmatisch religieuze levensvisie --- het manifesteren en creëren duren lang en is vooral materialistisch geïnspireerd.
4D -> Spirituele ontwaking --- mogelijkheid tot astrale projectie en 'out-of-body' ervaringen --- bewustzijn wisselt tussen eenheid en polariteit --- nog steeds disconnectie tussen avatar (de persoonlijkheid) en Hoger Zelf (de speler) --- meditatie en mindfulness --- channeling --- zoektocht naar antwoorden in de buitenwereld (kerken, healers, guru's, leraren, dogma's, engelen, rituelen,...) --- het manifesteren en creëren is bewust, gaat steeds sneller en is gebaseerd op spirituele idealen en hulpvaardigheid.
5D -> Men is spiritueel wakker en bewust --- intuïtief weten en doen --- bewuste connectie met Hoger Zelf en eenheidsbewustzijn --- leven is mediteren (oefeningen en rituelen zijn onnodig) --- zoektocht in de buitenwereld is onnodig, alle antwoorden zitten in jeZelf, het lichaam en gevoelens zijn de referentiepunten --- constant mee surfen op de stroom van leven --- het manifesteren en creëren is vrijwel ogenblikkelijk en gebaseerd op dienstbaarheid en het hogere levensplan.

Energetisch niveau
3D ->
Gesloten hartcentrum --- geen mogelijkheid om energieverbinding te maken met Bron en Hoger Zelf --- de nodige energie wordt afgetapt van anderen via permanente nood aan feedback, bevestiging, aandacht, discussie, oordeel, ruzie,...
4D -> Hartcentrum is open maar ongetraind --- de verbinding met Bronenergie is actief --- alle energieën in de omgeving worden opgenomen zonder filter (hooggevoeligheid) --- de eerste reactie is vaak nog angst en de nood aan bescherming --- het stap voor stap leren ontwikkelen van energetische filters (de opbouw van het energetisch immuniteit systeem).
5D -> Het hartcentrum is open en volledig getraind als energie transformator --- permanente connectie met Bronenergie --- het energetisch immuniteit systeem is actief en werkt optimaal --- de intuïtie werkt fulltime en optimaal (100% energy reading capaciteiten, leugens worden dadelijk opgemerkt) --- telepathisch contact met anderen --- de mind werkt als een 'synthesizer' die nieuwe informatie combineert met intuïtie.

Relatie niveau
3D ->
Karmische relaties (zielcontracten, lessen leren), spiegelrelaties (kwetsuren en trauma's uitwerken, getriggerd worden door de projecties van de ander), ego-relaties (energie aftappen om het pijnlichaam te voeden, narcisme, al dan niet subtiele machtsverhoudingen zoals slaaf/meester en dader/slachtoffer) --- relaties gebaseerd op het invullen van behoeften --- voorwaardelijke liefde --- lust, seks, jaloezie --- ik heb je nodig, je bent van mij, ik kan niet zonder jou, ik verlang naar jou.
4D -> De relaties zijn meer in evenwicht en empathisch --- men doet schaduwwerk om oude patronen, beperkende overtuigingen en de eigen blinde vlekken te helen --- er is bewuste samenwerking en hulp bij elkaars dromen --- ik bewonder jou, je bent mijn beste vriend --- de focus ligt op het beste in elkaar naar buiten brengen --- het samenzijn is mooi en verheffend.
5D -> De relaties zijn volledig vrij en open, er is geen angst voor verlies of gekwetst worden --- er is veel vreugde en humor --- elke partner staat volledig in eigen kracht en tapt niet af van de ander --- men neemt zelf verantwoordelijkheid voor gedachten, gevoelens en daden --- er is dienstbaarheid en onvoorwaardelijk liefde (omdat liefde geen enkele reden behoeft) --- niet het kleine ik heeft lief, maar de Liefde in mij heeft lief.

If the innocence of the children is taken there is nothing left to safe.

Hieronder een filmpje over de Russische Anastasiadorpen. De video toont dat er momenteel verschillende dorpjes of wijken naast elkaar beginnen te ontstaan, als een cluster van nederzettingen. Deze cluster heet 'Kind Land' of 'vriendelijk land' (Dobraya Zemlya) en bestaat uit de afzonderlijke dorpjes Rodnoe, Chudnoe, Dobroe, Ladnoe, Mirnoe, Zavetnoe en Solnechnoe. In totaal meer dan 250 familiedomeinen en honderden bewoners en heel veel kinderen (95% van de families hebben kinderen, vaak meer dan 2). Nog enkele jaren en er komen hele regio's die bestaan uit Anastasia dorpen.

Over de kinderen nog dit.
Sinds 2010 (of zelfs nog vroeger) worden alle kinderen geboren in een digitale wereld die gestuurd wordt door artificiële intelligentie en kunstmatige frequenties. Een wereld zonder internet, computer, smartphone, google, facebook, videogames, enzovoort...kennen ze helemaal niet. Ze hebben niet de verbinding met de Aarde, de natuur, de Mensen,... die de kinderen van vroeger wel nog hadden. Ze zitten 90% van de tijd binnen omringd door straling terwijl ze staren op schermen waar propaganda en mindcontrol hen manipuleren en verdoven.
Oudere generaties weten nog hoe het was zonder tv, internet, smartphones, camera's, privé data opslag,... en hoe de interpersoonlijke relaties tussen Mensen dan waren en hoe er toen nog echte privacy was. En wie op zoek gaat, ontdekt al snel wat de uiteindelijke agenda is van dit heel recente virtuele en digitale controlesysteem: transhumanisme en een volledig gecontroleerde samenleving zonder echte vrijheid. De generaties na 2030 zullen al die wezensvreemde technologie zelfs niet langer op en rond zich dragen, maar IN zich, rechtstreeks en voorgoed verbonden met big brother. Hun hogere menselijke vermogens worden verlamd en vervangen door surrogaten.
De kinderen in de Anastasia dorpen krijgen een heel andere omgeving en educatie aangeboden, andere waarden, normen en mogelijkheden. Ze groeien op in de natuur met echte vriendjes (geen virtuele) en met zo weinig mogelijk artificieel intelligente technologie. Hun hogere menselijke vermogens worden actief, het bewustzijn ruimer, het denken sneller, de liefde groter, de samenwerking vanzelfsprekend.


A new species is arising on the planet.
It is arising now, and you are it!

(Eckhart Tolle)

Het Lichtdorp

Dit is een autonoom dorp bestaande uit unieke en creatieve familiedomeinen rond een centrale dorpskern waar bewuste en wakkere Mensen samenwerken aan een wereld van overvloed, vreugde, vrede en liefde. Ieder familiedomein is een zelfvoorzienend permacultuur paradijs (van ongeveer 1 hectare) gebaseerd op een hernieuwbare kringloop van materie, energie en informatie. Het is een duurzaam ecosysteem wat in staat is om zichzelf te onderhouden en nieuwe bronnen te genereren die de behoeften van het gezin invullen. Het domein en het dorp herstellen niet alleen de Aarde, de lucht en de waterlagen, maar verhogen de biodiversiteit op spectaculaire wijze en verfraaien de omgeving tot een tuin vol schoonheid en leven. Een tuin voor de eeuwigheid, want de domeinen zijn vrij overerfbaar aan de nakomelingen en worden generatie na generatie mooier en completer.

Het dorp hanteert een holistische en spirituele filosofie als basis voor een harmonieuze relatie tussen Mens en natuur. De dagelijkse levenswijze op het dorp is voedend, regenererend, geweldloos, constructief, behulpzaam, eerlijk, open, solidair,...Het dorp streeft naar een grote mate van zelfvoorziening en onderlinge steun en integreert wonen, werken, economie, landbouw, sociale contacten, educatie en spirituele noden op een zachte en menselijke manier. De woningen en gebouwen zijn opgetrokken uit lokale, natuurlijke materialen, off-the-grid en duurzaam. De tuinen worden aangeplant door de bewoners zelf en de zaden en kiemplanten worden geïnformeerd over de fysieke toestand van de bewoners (frequentie specifieke voeding). Elke plant en ieder dier op het domein kennen de bewoners en zijn met hen verbonden. De invloed van dit hoog energetische voedsel kan niet onderschat worden. De bewoners nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun domein, voor het dorp, voor de omgeving, voor de kinderen en de dieren en creëren samen een sociale structuur die Mensen valideert en aanmoedigt. Als de Aarde werkelijk onze Moeder is én een manifestatie van Prime Creator (of Vader) dan is het onze opdracht om haar te beschermen en te vrijwaren voor komende generaties. En de ideale manier om dat te doen is werkelijk eenvoudig. Iedere familie neemt een stukje van de planeet onder zijn hoede en maakt daar een 'Ruimte van Liefde'. Wanneer iedereen meedoet, dan wordt de Aarde op 1 generatie tijd een paradijselijke tuin van eden waar vrede en welzijn vanzelfsprekend zijn.

Een Lichtdorp ontstaat omdat een groep Mensen zich verbindt met als doel:

°°° om een spirituele, mentale, emotionele en fysieke ontwikkeling te ondersteunen naar een 5D bewustzijn
°°° om de snelheid van het denken te verhogen en slapende vermogens in de Mens te activeren
°°° om een zelfvoorzienend familiedomein te creëren waar men samenwerkt met de natuur en moeder Aarde
°°° om zichzelf te voorzien in levende voeding, krachtige geneeskruiden, zuiver water en helende pollen die lichaam en geest ondersteunen en gezond houden
°°° om een eenvoudig leven te leiden waar men terug ontdekt wat de echte essentie is van deze reis op Aarde
°°° om de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen op Aarde te behoeden en te verhogen
°°° om een onafhankelijke, gezonde en geweldloze levensstijl te leven en te promoten
°°° om een nieuwe generatie kinderen groot te brengen die belangrijke waarden meekrijgen zoals overvloed, samenwerking, empathie, altruïsme,...
°°° om een evenwicht te vinden tussen de intelligentie der natuur en moreel en ethisch verantwoorde technologieën (zoals permacultuur, bio-mimicry,..)
°°° om een nieuw verhaal te schrijven in het grote boek van de mensheid, het familieboek waar onze echte (verborgen) geschiedenis en oorsprong in opgeschreven staatWe create a New Earth from the place within us that is pure positive energy wanting to give and receive love.
It is time to awaken from the unconscious sleeping and live in the conscious dreaming.

(Betty Lenora)

Negen pijlers voor het ontwerpen van een succesvol Lichtdorp

1. Schoonheid en Harmonie


Geld verdienen en winst maken zijn niet langer de hoofdmotivaties om iets te creëren of om een bepaalde activiteit te beginnen. De impuls tot elke vorm van creativiteit en het vormgeven van een familiedomein komen uit het verlangen om de schoonheid en harmonie in de wereld te verhogen. Schoonheid brengt inspiratie, het resoneert met het leven en geeft ons het gevoel dat we deel uitmaken van een groter geheel. Harmonie en schoonheid kunnen we integreren in het dagelijkse leven door het toepassen van heilige geometrie en organische vormen bij het ontwerpen van domein en dorp. En door te kiezen voor ontwerpen die intelligent, praktisch en functioneel zijn. We laten de natuur zoveel mogelijk natuur zijn en beperken alle storende en visueel onaantrekkelijke elementen. Life is Art.

2. Universele Wetten

Er zijn menselijke wetten gebaseerd op angst en controle. En er zijn natuurlijke wetten die de basis voor het universum vormen. Deze laatste wetten vormen ook de structuur voor het leven op het dorp en brengen bijna vanzelf harmonie en vrede. Belangrijke natuurwetten vinden we terug in de hermetische principes (zie hieronder). Verder integreren we de natuurlijke tijd en de zon- en maan kalender (in plaats van de gregoriaanse kalender). We houden rekening met de vijf elementen leer (aarde, lucht, vuur, water, ether) en de Oosterse ontwerptechnieken Feng Shui en Vastu. Andere wetmatigheden vinden we binnen de alchemie, magnetisme, resonantie,...

Universele Wetten


1. De Wet van Eenheid
Alles in het universum komt uit, is aanwezig in en bestaat uit één en dezelfde Bron, een oneindig en onbegrensd Veld van Bewustzijn --- alles is onderling verbonden --- bewustzijn is primair.
2. De Wet van Overeenstemming
Het universum is gelaagd en er bestaan verschillende niveaus van werkelijkheid --- deze zijn niet ruimtelijk van elkaar gescheiden maar doordringen elkaar --- alle veranderingen op één niveau beïnvloeden alle andere niveaus.
3. De Wet van Trilling
Alles is energie (veroorzaakt door een wezen met bewustzijn) --- energie is beweging, trilling, frequentie, vibratie, klank --- alles wat bestaat, heeft een uniek trillingspatroon of frequentie --- hogere trillingen (liefde) kunnen lagere trillingen (angst) transformeren (Wet van Macht) --- het principe van harmonische resonantie stelt dat gelijke trillingen elkaar aantrekken (Wet van Aantrekking), we trekken aan wat we uitzenden (via gedachten, gevoelens, intenties) --- het spiegelprincipe stelt dat we mensen en gebeurtenissen aantrekken die (onbewuste) aspecten en overtuigingen van ons zelf laten zien, de wereld is een reflectie van ons innerlijk --- de Wet van Aandacht zegt dat door onze aandacht te focussen (gedachten + gevoelens + visualisatie + intentie) de energie sterker en coherenter wordt en de manifestatie van wat we wensen te creëren dichterbij komt ---  de Wet van Overgave is het principe dat energie de weg van de minste weerstand volgt (toegepast op onszelf) en dat betekent dat we het ego niet de leiding geven, maar ons overgeven aan de leiding door Hoger Zelf.
4. De Wet van Polariteit
Alles bestaat in relatieve dualiteit --- er bestaan geen absolute verschillen, alle verschillen zijn relatief - we nemen geen objectieve zaken waar, maar uitsluitend verhoudingen ten opzichte van elkaar - ook tegenstellingen zijn altijd relatief en betreffen verhoudingen ten opzichte van elkaar, ze bestaan in termen van relatie, niet in termen van realiteit --- alle tegenstellingen kunnen worden verzoend (Wet van Verzoening) op een hoger niveau in de vorm van een synthese die de kwaliteiten van de afzonderlijke elementen overstijgt - ook 'waarheden' zijn relatief en altijd slechts ‘halve waarheden’ --- waarheid bestaat slechts binnen een bepaalde context die wordt gevormd door het perspectief wat we innemen, en door (on)bewuste overtuigingen en het niveau van bewustzijn --- door een verandering van perspectief, overtuiging of staat van bewustzijn, verandert ook dat wat we beschouwen als waarheid.
5. De Wet van Ritme
Alles is voortdurend in verandering, niets blijft hetzelfde, alles stroomt --- alles kent een bepaald ritmisch proces van opgang en ondergang, opbouw en afbraak, geboorte en dood, inademing en uitademing, van manifesteren, verdwijnen en opnieuw ontstaan --- tijd is geen lineair proces maar een eindeloze serie cycli van vernieuwing in een zich herhalend patroon waardoor groei en ontwikkeling mogelijk is --- groei verloopt niet lineair, maar heeft een cyclisch spiraalsgewijs verloop, waarbij ontwikkeling zich niet geleidelijk voltrekt, maar sprongsgewijs.
6. De Wet van Oorzaak en Gevolg
Iedere oorzaak heeft een gevolg en ieder gevolg heeft een oorzaak --- iedere actie veroorzaakt een reactie en iedere reactie wordt veroorzaakt door een actie --- toeval bestaat dus niet (toeval is een niet-begrepen dynamiek) --- wat we waarnemen als de fysieke werkelijkheid zijn de zichtbare gevolgen van de subtiele dynamiek van niet-zichtbare, niet fysieke oorzaken - ieder woord en iedere handeling heeft zijn consequenties, wat we zaaien, zullen we oogsten --- de Wet van Karma is de Wet van Oorzaak en Gevolg op langere termijn betreffende de ontwikkeling van bewustzijn --- we creëren collectief en individueel de fysieke werkelijkheid, meestal onbewust, maar door verantwoordelijkheid te nemen voor onze gedachten, gevoelens en intenties kunnen we bewuste ‘veroorzakers’ worden van de gevolgen die we wensen --- dat wat we doen aan anderen, doen we uiteindelijk onszelf aan (de Gouden Regel: behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden) --- geef en je zult ontvangen (Wet van Compensatie), de bereidheid te geven wat we zelf zouden willen ontvangen, zorgt ervoor dat de overvloed van het universum in ons leven blijft circuleren --- de Wet van Synchroniciteit zorgt ervoor dat we de gevolgen van wat we met onze intentie hebben veroorzaakt, herkennen als een betekenisvolle gebeurtenis, als een situatie die (op onverklaarbare wijze in ons leven verschijnt maar) ons precies geeft wat we nodig hebben (op zielniveau).
7. De Wet van Dynamische Balans
Alles in het universum is samengesteld uit twee schijnbaar tegengestelde dynamische beginselen --- de naar buiten gerichte beweging van uitbreiding wordt vaak aangeduid als het mannelijk principe (yang) en de naar binnen gerichte beweging van samentrekking, begrenzing en omvatting als het vrouwelijk principe (yin) --- ook ieder Mens bezit zowel het naar buiten gerichte mannelijke aspect als het naar binnen gerichte vrouwelijk aspect, bijvoorbeeld in de vorm van het rationeel/logische verstand en het gevoelsmatig/intuïtieve vermogen --- alle vormen van leven, schepping en creativiteit ontstaan als gevolg van het feit dat het mannelijke aspect van de creatie (in de vorm van energie) zich uit in de harmonische en dynamische taal van vorm van het vrouwelijke aspect --- beide actieve beginselen (energie en vorm) dienen aanwezig te zijn om te creëren en te manifesteren --- energie alleen (zoals een idee) is niet levensvatbaar, maar een creatief vormend vermogen zonder energie of richting evenmin.

3. Culturele rijkdom en voorouderlijke kennis

Veel van onze ware geschiedenis als mensheid is vernietigd en herschreven. We worden opgevoed met leugens en foute theorieën. We worden dagelijks bestookt met verkeerde ideeën en voortdurend gestuurd en misleid door media en smartphone. Maar op het dorp laten we ons inspireren door het rijke erfgoed van onze voorouders en hun kennis over planten, bouwen, handwerk, ambachten,..en vele andere tradities. We denken 7 generaties terug en 7 generaties vooruit bij het nemen van beslissingen. Elk gezin schrijft een familieboek waar belangrijke kennis, verborgen wijsheid en vergeten waarheid in opgetekend staat. (Deze blog maakt deel uit van mijn eigen familieboek). 

4. Spel en feest

Spelen is het middel bij uitstek om te leren, te genieten, te ontspannen en te creëren. Feesten is het middel bij uitstek om het leven en elkaar te vieren en om vreugde in de gemeenschap te brengen. Sterke, eerlijke en harmonieuze interpersoonlijke relaties tussen de bewoners is de lijm voor een succesvolle gemeenschap.

5. Bio-mimicry en zelfherstellend bio-ecologisch ontwerp

We leren van de natuur en werken doelbewust samen met haar. Overvloed, autonomie en bodemherstel zijn dan de logische gevolgen. Toegepaste principes en technieken zijn permacultuur, grondwerken, voedselbossen, herstellende landbouw, ethische en morele techniek, hernieuwbare energie, recyclage, natuurlijke materialen,..

6. Visie en passie

Het dorp heeft een sterke en duidelijke gemeenschappelijke visie die alle bewoners samen verbindt. Iedereen deelt zijn talenten, passies en sterke punten, de som is meer dan de delen. De diversiteit van de bewoners is net een mooie basis voor een succesvol dorp. Iedereen neemt zelf verantwoordelijkheid voor de eigen woorden, daden en gedachten. Iedereen is betrokken bij de opvoeding der kinderen en de toekomst van het dorp.

7. Conflict resolutie

Er is een consensus of consent beslissingsprocedure binnen het dorp. Elk conflict wordt binnen 24 uur aangepakt. De bewoners zijn bereid tot zelfheling en schaduwwerk. Er is veel onderlinge hulp en positieve feedback. We zijn allemaal samen op weg naar bevrijding.

8. Spiritualiteit

Het pad naar Zelfrealisatie (volgens advaita of non-dualiteit). Bewustzijn = Aanwezigheid, het is puur Zijn en Weten, het Zelf, Ik Ben, Atman.

De eerste fase is de vaststelling en directe ervaring dat je niet je lichaam, je mind, je egopersoonlijkheid, je gedachten, je gevoelens, je percepties of je zintuigen bent, je bent niet de denker of het stemmetje in je hoofd. Al deze 'attributen' kun je observeren en alles wat je kunt observeren, ben je niet. Je bent het bewustzijn, de aanwezigheid die getuige is van het 'toneelspel', de kenner, de observator,...Ik Ben.
De tweede fase is de ervaring dat bewustzijn niet alleen de kenner is van alle ervaringen maar ook het medium waarin, waarmee en waardoor alles zich voordoet. Het is het veld waarin alle wezens, objecten, relaties, vormen, energieën,...zich manifesteren. De werelden en wezens zijn gemaakt van en in bewustzijn (awareness) en zijn gekend door bewustzijn. Lichaam en mind bevinden zich in bewustzijn (en niet omgekeerd). Bewustzijn moduleert zich tot ontelbare vormen en energieën. Alles is een spel in bewustzijn.
De derde fase is het weten dat dit bewustzijn tijd-, ruimte- en grenzeloos is, zonder attributen en onbewogen door wat er allemaal gebeurt. Er is geen oordeel (goed of slecht), enkel ervaring. Het is er altijd geweest en zal er altijd zijn en dit bewustzijn (Zelf) is ons zo dichtbij dat we het over het hoofd zien. Net zoals het oog zichzelf niet kan zien, net zo is het Zelf verborgen voor de zoeker. Want je bent al wat je zoekt.
De vierde fase is het besef dat er maar 1 ondeelbaar bewustzijn is. Tijdens een droom creëer je allerlei ervaringen en avonturen en toch speelt alles zich af in en met 1 mind, jouw geest. Ook het leven toont ontelbare ervaringen en wezens en toch speelt alles zich af in en met 1 bewustzijn, de Schepper of Prime Creator (of Vader zoals Anastasia het benoemt).

Kortom.
We bedenken, be-leven en dromen collectief dit aardse spel tot aanschijn als een soort experiment. We willen ervaren hoe het voelt om (schijnbaar) afgescheiden te zijn van de Bron en wat deze scheiding ons kan leren. We willen de onmetelijke, onbegrensde en oneindige mogelijkheden in bewustzijn exploreren. En we willen vooral de opwinding ervaren van hoe het voelt om te ontwaken in de droom en ons Zelf te herinneren. Vele Mensen zitten nu in dit proces van ontwaken en her-inneren zich de eeuwige aanwezigheid die ze zijn. Zelf-ontdekking. Meditatie en mindfulness zijn enkele tools om het Zelf als eeuwig bewustzijn te realiseren, om terug in het hart te komen en onvoorwaardelijke liefde te ontdekken. De bewoners van het Lichtdorp zijn zich allemaal bewust van hun spirituele oorsprong en bewandelen (elk op zijn of haar eigen tempo en in alle vrijheid) het pad naar Zelfrealisatie.

9. Economie en samenwerking


De motivatie om te werken in de oude wereld (3D) is voornamelijk geld, materie, carriere, verplichting, overleven, angst,...De motivatie om te werken in de nieuwe tijd (5D) is eerder vreugde, liefde, schoonheid, vrijheid, spelen, creëren in functie van het grote geheel,...We opteren voor een kleinschalige en lokale economie waar ook plaats is voor ruilhandel, overvloed delen en complementaire geldsystemen. Winsten worden gedeeltelijk terug geïnvesteerd in het domein en het dorp om het alsmaar beter en succesvoller te maken. Iedere bewoner voorziet in zijn levensonderhoud vaak door de vele mogelijkheden die het autonome permacultuur familiedomein biedt. Er is openheid naar en samenwerking met de 'buitenwereld' en andere gemeenschappen.

Je verandert nooit dingen door de bestaande realiteit te bestrijden.
Om iets te veranderen, bouw je een nieuw model dat het bestaande model overbodig maakt.

(Buckminster Fuller)

Een voorbeeld uit Rusland


De foto toont het permacultuur ontwerpplan van een nieuw Anastasia dorp in zuid Rusland. De pioniersgroep vond 100 hectare glooiend en groen landschap langs een rivier, omringd door bossen en dichtbij het Kaukasus gebergte. De bedoeling van dit specifieke dorp is om een educatief centrum te worden waar andere startende projectgroepen en familiedomein bewoners kennis en expertise komen opdoen. De uitgebreide uitleg bij de kaart is hier te horen (met drone beelden van het nog onbewerkte en lege terrein).

Het dorp is verdeeld in zones en de familiedomeinen (ongeveer 60) zitten verspreid tussen de verschillende educatiecentra. Dit specifieke dorp zal dus vooral bewoond worden door ambachtslieden, kunstenaars en lesgevers die workshops organiseren voor de bezoekers. Thema's van de workshops zijn onder meer permacultuur, hernieuwbare energie, eco-huizenbouw, ambachten, gemeenschapsvorming, natuurwetten,...

Enkele belangrijke zones op de kaart: een voedselbos, een boomgaard met 14.000 appelbomen, groentebedden en moestuinen, een wekelijkse markt, winkeltjes, 2 scholen, een mandala tuin, speeltuinen, vele vijvers en wateropslag, aquacultuur, eco-architectuur, domes voor de studenten, experimenteer ruimtes, kunstencentrum, amfitheater, een zone met hobbithuizen waar de ambachten gegeven worden (van smid tot meubels maken), conferentieruimte (1.000 plaatsen), café, restaurant, bloemenveld, gemeenschapshuis, kinderopvang, een earthship hotel, serres, arboretum, plantenkwekerij, sportveld, overal eetbare bomen en planten, wandelpaden, camping, festivalplaats, theater, labyrint, tempel,...De groep kocht nog 100 hectare extra land gelegen naast het dorp aan de andere kant van de rivier. Dit wordt opengesteld voor bezoekers en semi-permanente bewoners.

Steun de Levende Lichtdorpen van de nieuwe tijd.
Alles is klaar om de oude wereld te verlaten en samen een paradijs op Aarde te co-creëren. Join us!

Michael Jackson
Jonathan Elias
De toekomst is niet wat er zal gebeuren maar wat we zullen doen.

Eindeloos draait het wiel van evolutie verder naar bestemmingen die verborgen lijken in de schemer van de toekomst. Beschavingen komen op, bereiken een hoogtepunt, gaan in verval en verdwijnen dan weer. Soms duurt een tijdperk wel honderden of duizenden jaren (Egypte, Rome) maar uiteindelijk verdwijnt het in de nevel van het verleden en wordt er uit de as iets anders, iets nieuws geboren. De industriële revolutie veranderde Mens en maatschappij volledig. Handwerk werd machinewerk en kleinschalige en kunstzinnige ambachten werden grote en lelijke fabrieken. Daarna ging het snel en in amper enkele decennia explodeerde het technologische en digitale tijdperk in volle hevigheid en is de wereld een cyberdorp geworden waar iedereen verbonden is met elkaar via de cloud en virtuele media. Wat komt na het digitale tijdperk? Zijn we voor de zoveelste keer op weg naar zelfdestructie?
Er lijken verschillende toekomstbeelden te ontstaan. Een wereld waar de digitalisering en controlesystemen steeds groter, beter en ingrijpender worden en waar de Mens volledig afgesneden raakt van zijn natuurlijke habitat en essentie. Dit duister pad leidt naar globalisme, transhumanisme en een artificieel leven waar de Mens helemaal afhankelijk is van de overheid, de elite en allerlei apparaten. Een oppervlakkige, futuristische, en strikt gereglementeerde 'made in China' wegwerpmaatschappij met veel teveel camera's en zonder creativiteit en vrijheid.
En daarnaast een wereld waar de mensheid een sprong kan maken naar een hoger en ruimer bewustzijn door de re-connectie met de natuur en door de keuze voor een echt en bewust leven in harmonie met zichzelf, met elkaar en met de Aarde. Een leven in vrede en liefde waar je de vrijheid neemt om voor jezelf en je gezin te zorgen zonder meesters (met een agenda) boven jou. Een leven waar ethische en morele technologie volledig ten dienste staat van een evoluerende mensheid en het herstel en behoud van de planeet.
Zonder twijfel zijn de honderden Anastasiadorpen in Rusland een voorbode van een nieuw tijdperk en een nieuw bewustzijn (5D) waar het leven niet bepaald en gestuurd wordt door dode technologie en artificiële intelligenties maar waar Mens-zijn voorop staat en waar levende vermogens en natuurlijke processen gecultiveerd en ontwikkeld worden. Choose wisely! Want na de uitrol van 5G zit iedereen aangesloten op het 'internet of things' en sluit de poort van de digitale gevangenis en is ontsnappen heel lastig of zelfs vrijwel onmogelijk.  

Hooverphonic
Eva Cassidy

Whoever chooses life and creates living life will be eternal and resemble the grand Creator of the Universe.
Whoever visualises death in his imagination is doomed to death by his own thought.
(Anastasia in boek 8)

2 opmerkingen:

  1. Weet iemand een tel nr of emailadres van Eddy van het Pelgrimsnest in St Benoit aub ?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Weet iemand een tel nr of emailadres van Eddy van het Pelgrimsnest in St Benoit aub ? tina@misho.be

    BeantwoordenVerwijderen