28/08/2020

De Laatste Vrije Mensen

 

Speeltijd in de Thaïse scholen

Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens:
de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.

(Efeziërs 6:12)

Men kan de wereldwijde impact van de Covid-19 plandemie zien als een globaal ritueel. Dit bewustzijnsritueel toont de mensheid een kruispunt naar de toekomst waar twee wegen uit vertrekken. Het ene pad loopt naar een big brother politiestaat met volledige controle over alles en iedereen. Het andere pad is een weg naar vrijheid en een nieuwe 'normale' samenleving ingebed in een open en respectvolle maatschappij. Steeds meer Mensen worden wakker en snappen dat er iets niet klopt. Dank zij de gedwongen opsluiting en de extreme maatregelen beginnen velen na te denken en zelf op onderzoek te gaan. En dat is op zich heugelijk nieuws. Een grote groep gelooft nog steeds de officiële uitleg die via de mainstream wordt verkondigd. Een kleinere groep onderzoekt de vele conspiracy feiten en fabels, sommigen zien de toekomst somber (globalistische machtsovername), anderen zijn optimistisch (Trump, white hats en Q ruimen de deep state op). Nog anderen beginnen te twijfelen en voelen dat er meer aan de hand is. Want het wordt onderhand steeds duidelijker dat er hele foute dingen gebeuren naar aanleiding van Covid-19. De bekende maatregelen (maskers, afstand houden, handen wassen, quarantaine, tracking apps,...) worden door steeds meer wetenschappers, dokters en onderzoekers als nutteloos en verkeerd bestempeld. Ze dienen een heel andere agenda. Zijn wij de laatste generatie die in vrijheid en creativiteit kan samenleven? En waarom al die leugens en hysterie rond Covid-19? Daar weet Robert F. Kennedy Jr. een antwoord op:

Every part of our lives will be subject to control.
This virus is about training us for submission, training us to do what we're told.
To not go to the beach unless we're told, to not kiss our girlfriend without their permission.
They're turning us into production units and consuming entities.
They are going to rob us not only of our democracy and our liberties, but our souls.
They are going to inject us with the medicines they want and they're going to charge us for the diseases they give us.
They are going to control every part of our lives.

Using fear to steal your freedom and energy

Hoe willen 'ze' die doorgedreven controle bereiken? De agenda's 21 en 2030 werden vele decennia geleden al gepland en tot in de details uitgedokterd en voorbereid. Het is de overname van de planeet (globalisme en wereldregering) onder het mom van 'Duurzame Ontwikkeling'. Ze noemen het de 'De Grote Reset' en 'De Vierde Industriële Revolutie'. Het hele plan is open en bloot te vinden op de vele officiële websites (zie verder). De trigger of het startschot voor de uitrol van hun 'nieuwe wereld orde'...is Covid-19. Het is duidelijk dat Covid en de maatregelen gecreëerd worden om de grote veranderingen (het nieuwe normaal) door te voeren. De bevolking in angst, verdeeldheid en verwarring houden, de economie vernietigen, de afhankelijkheid van het systeem vergroten, de menselijke identiteit vernietigen, de geschiedenis wissen,...Men wil de boel opkuisen en met een schone lei beginnen en Covid is het rookscherm dat wordt opgetrokken om de machtsovername te maskeren. En 'opkuisen' dien je letterlijk te nemen, met dank aan de komende Covid vaccins. De cruciale factor in heel dit wespennest is 5G waarvan de stralingseffecten dezelfde symptomen veroorzaken als Covid. Ze hebben 5G nodig om de big brother gevangenis te installeren.

Wereldoorlog 3 begon op 9/11 - 2001. Er zijn 2 partijen: enerzijds de elite en hun loopjongens (overheid, militairen/politiemacht, banken, bloedlijn families,...) en anderzijds de wakker wordende mensheid die merkt dat vrijheid een illusie is in een lockdown society vol camera's en tracking apps. Deze keer geen bommen en granaten als favoriet wapenarsenaal maar...gif in alle mogelijke vormen. Gif als middel tot biologische oorlogvoering, het is veel efficiënter en er is minder destructie en bloed. De etymologische betekenis van virus is trouwens 'vergif'. Hier zijn de belangrijkste en ondertussen bekende gifbronnen: 5G en andere straling, vaccins, chemtrails, medicijnen, fluor in drinkwater, ggo's, bestrijdingsmiddelen in landbouw en voeding, fijnstof, uitlaatgassen, tabak, additieven, plastiekpartikels, weekmakers, enzovoort. Maar hun favoriete speeltje is nu blijkbaar een in een labo gemanipuleerd virus wat automatisch leidt naar een verplicht vaccin vol gevaarlijke kankerverwekkende en DNA veranderende rommel. Een vaccin verplichten ligt moeilijk, daarom creëren ze een hoop angst en dreiging (zonder spuit geen normale samenleving meer) zodat veel Mensen vanzelf een vaccin zullen nemen. Waarom willen ze zo graag een vaccin opdringen? Het heeft te maken met depopulatie en een bewustzijnsverlagende DNA verandering van organische Mens naar een hybride, gehoorzame robot. Het gaat om de ziel en het bewustzijn van de Mens, zoals Rudolf Steiner 100 jaar geleden al voorspelde.

Het grote thema van deze tijd is de ontmenselijking en digitalisering van de samenleving. Een uitgebreide uitleg (met ook de spirituele component van het verhaal) vind je dit blogbericht: Mens & Machine. Al die tech snufjes en apparaten zijn verslavend als gek (vooral voor kinderen en jongeren) en laten de digitale maatschappij wel draaien, maar het gaat uiteindelijk om de volledige controle over jouw ziel en bewustzijn. De Mens wordt ingeplugd in het A.I. systeem, dat is nu volop bezig. De echte organische realiteit wordt vervangen door een fake virtuele realiteit. De bestaande cultuur en tradities worden ontmanteld (herschrijven van de geschiedenis, het weghalen van standbeelden, leegroven van musea (in het midden oosten), de genderverwarring, designer baby's, blank en zwart tegen elkaar opzetten, hervorming van de politie, dumbing down onderwijs, en nog veel meer...). Wat 'ze' willen doen is de Mens eerst strippen van zijn eigenheid en soevereiniteit (de deconstructie fase of de vernietiging van de sociale structuren) en dan via 'social engineering' terug modelleren tot een gehoorzame, globalistische modelburger (de reconstructie fase). Mao, Stalin, Hitler en andere dictators gebruikten dezelfde technieken om de massa te bespelen en een nieuwe orde te installeren. Maar ditmaal zijn de plannen veel groter. De menselijke persoonlijkheid en uniekheid worden afgebroken en opnieuw samengesteld conform hun regels en visies. De lockdown maatregelen hebben dan ook niets met een virus te maken maar met een mondiaal mindcontrol ritueel (het is massa hypnose).

Agenda 21 heeft tot doel alles op Aarde te inventariseren en te managen (grondstoffen, energie, voedsel, natuur, steden, dieren, planten, mensen én jouw DNA). Men wil controle over alles, over leven en dood, over wie geboren wordt en wie sterft. Men wil controle over de vraag of jij voldoende 'waarde' hebt (sociaal krediet systeem) om te mogen blijven leven volgens de databank van A.I. Zo is agenda 2030  dan een eerste tussenstap binnen het grote Agenda 21 plan (wat over een periode van 100 jaar wordt uitgerold). De grote mondiale uitdagingen die ze telkens lanceren (terrorisme, 9/11, climate change, pandemie, burgeroorlog, economische crash, voedseltekorten en straks de aliens) en die gepaard gaan met angstzaaierij (media mindcontrol) vragen mondiale oplossingen (een nieuwe wereld orde onder medisch/militair/technocratisch bestuur). Officieel noemen ze het 'the great reset' en de 'vierde industriële revolutie'. Het betekent totale, digitale connectie met A.I. in beide richtingen (mens/machine) en als deze agenda lukt dan is alle vrijheid voorgoed weg. Men wil een planeet en een (beperkte) mensheid 'ontwerpen' en conditioneren die makkelijk te besturen zijn in smart cities (internet of things en 5G).  En ze zijn er trouwens van overtuigd dat er veel te veel Mensen zijn en een deel van het plan is dan ook een reductie van de wereldbevolking onder meer via het komende vaccin (wat onder meer onvruchtbaarheid veroorzaakt). De tijd voor petities en betogingen is al lang voorbij, er zijn andere acties nodig om deze agenda nog te kunnen stoppen. Wie wil jij zijn? Een volledig bestuurbare robot of een volledig bewuste Mens? Er is niet veel tijd meer...Be a hero.

De ontmenselijking

Onder het mom van een jaarlijks griepvirus en een fake epidemie worden draconische maatregelen opgedrongen aan een bevolking die dagelijks in een angstpsychose gehouden worden door media en onwetende beleidsmensen. Men noemt de gevangenismaatschappij al het 'nieuwe normaal' maar gelukkig beginnen steeds meer Mensen in te zien dat ze alle vrijheden zullen verliezen indien ze volgzaam blijven akkoord gaan met wat de elite beslist. Laten we eens het 'nieuwe normaal' overlopen.

** Opgesloten worden in huis ** Mondkapjes op je gezicht ** Een anderhalve meter samenleving ** Om het uur handen wassen met chemisch spul wat de natuurlijke beschermlaag vernietigt ** Niet op bezoek mogen gaan bij de grootouders waardoor ze wegkwijnen en willen sterven ** Geen afscheid mogen nemen van stervenden ** Bang zijn om knuffels te geven ** Niet naar buiten kunnen wanneer en waarheen je wilt ** Niet samenkomen met meer dan drie personen ** Een aanbevolen vaccin voor iedere ziekte en elke nieuwe griepvariant ** Een verplicht vaccin in ruil voor deelname aan de maatschappij ** Geen normaal restaurant en café bezoek meer ** Telewerken van thuis uit tegen je zin ** Online onderwijs in plaats real life educatie ** Geen eigen bedrijfje kunnen beginnen of runnen door de vele regels en wetten ** Duizenden werklozen en faillissementen vanwege voortdurend wanbeleid door narcistische politici ** Voortdurende hersenspoeling door een dagelijkse beerput aan leugens via de media die graag paniek zaaien ** Cash geld als gevaarlijk en besmettelijk beschouwen ** Bang zijn voor andere Mensen en voor je familie ** Bang zijn om ziek te worden en te sterven ** Bang zijn om iemand aan te raken of te masseren ** Angst en stress normaal vinden ** Geen grote en kleine bijeenkomsten en evenementen meer kunnen bijwonen ** Spionage apps op jouw smartphone die alles bijhouden wat je doet, zegt en bezoekt ** Contact trackers en tracers om te zien met wie je omgaat ** Gezichtscamera's en drones die je temperatuur meten ** Drones die pizza's thuis leveren ** GGO en Monsanto voedsel in de meeste winkels ** Beperkte reismogelijkheden ** Verplicht getest worden op allerlei kwalen door middel van dubieuze testkits ** 5G netwerken en straling overal ** Artificiële wolkensluiers vol chemicaliën ** Buren die anderen verklikken ** Boetes en negatieve punten op je kredietscore voor wie zich niet conformeert aan de normen van de elite ** Een gradueel afpakken van al onze rechten en vrijheden ** Een chip in het lichaam en een digitaal brandmerk op de huid ** Vingerafdrukken en irisscan op je ID-kaart ** Een basisinkomen met een hele rij voorwaarden en plichten ** Designer baby's die voldragen worden in kunstmatige baarmoeders in fertiliteitsklinieken ** Altijd maar controle, controle, overal controle en al die camera's, camera's, overal camera's ** Camera's die kijken of je wel 1,5 meter afstand houd en of je wel gehoorzaam bent ** Toenemende censuur waardoor bevrijdende info en technieken en ongemakkelijke waarheden niet verspreid worden ** Een dictatoriaal bestuur en een hemeltergend machtsmisbruik ** Geheime diensten die terreuraanslagen bekokstoven om de angst hoog te houden ** Militairen en robocops op straat en iedereen is een verdachte ** Een kille, zielloze, hoogtechnologische, transhumane maatschappij ** Smart devices en wearables in en op het lichaam die alles registeren en monitoren ** De Mens die volledig verbonden is met cyberspace en A.I. ** De Mens als een smart robot in een smart world, in plaats van de Mens als een organisch Lichtwezen met echt gevoel en een vrij denken, die mag spelen en creëren op een natuurlijke Aarde.

Is dit de toekomst die we voor onszelf (en onze kinderen) willen creëren? De bovenstaande lijst toont enkele aspecten van de valse realiteit die ze boven op de organische wereld willen vastzetten onder het mom van een fake epidemie. Laat dit niet toe in je onderbewustzijn, dit zijn programma's die je mind vervuilen met psychologische downloads. Men veroorzaakt chaos zodat wij in onze schaduwkanten blijven hangen en niet naar onze licht/liefdekern gaan. Dit 'nieuwe normaal' is een machtsgreep, de 'intelligente lockdown' is een scam, een politiek spelletje.
 
Dodelijke maatregelen
 
We weten nu dat de vaak absurde maatregelen helemaal niets met het bestrijden van een gevaarlijk virus te maken hebben maar een heel andere agenda dienen. Het is psychologische oorlogvoering en 'social engineering' (zie deze belangwekkende samenvatting) waarbij de maatregelen verschillende doelen dienen waaronder:
 • Het afdwingen van blinde gehoorzaamheid en de conditionering van de 'kudde'. 
 • Het verzamelen van data door het testen van de 'kudde' (wie is een volgzaam schaap en wie komt in verzet).
 • Het hersenspoelen van de bevolking (social engineering) om hen alles blindelings te laten aanvaarden wat de elite in de toekomst ook mag beslissen.
 • Het vernietigen en verzwakken van het menselijke immuunsysteem en het fysiek lichaam schade toebrengen en vatbaar maken voor ziekte.
 • Het uitroeien van de bejaarden en het ontmoedigen/verwarren van labiele personen.
 • Het traumatiseren van de kinderen.
 • Het bang maken van de bevolking (angstige mensen zijn makkelijker te controleren).
 • De ontmenselijking van de mensheid en het breken van de sociale netwerken wat tot zelfmoorden leidt.
 • Het vernietigen van de economie, de cultuur en de maatschappelijke structuur.
 • De psychologische, politieke en sociale voorbereiding op de nieuwe wereld orde. 
Veel mensen denken nog steeds dat de overheid en beleidsmensen het goed voorhebben met de bevolking. Niets is minder waar. Ze voeren gewoon een satanische eugenetica agenda uit. Bij de kleine pionnen en slippendragers van macht en geld (zoals ambtenaren, virologen, politici, militairen,...) is het meewerken aan de agenda meestal onbewust gezien ze volledig gebreinwashd en onwetend zijn. Bij de grote kleppers (13 bloedlijn families, presidenten, topbankiers, topmanagers zoals Gates, Zuckerberg,...) gebeurt dit welbewust. Kijk even terug in de geschiedenis van de afgelopen eeuwen en ontdek dat de grootste massamoordenaar altijd en overal de overheid was en is. Men noemt het democide: 300 miljoen doden in de 20ste eeuw rechtstreeks veroorzaakt door de overheid. Maak niet de fout om te veronderstellen dat de overheid en de elite dit keer de waarheid vertellen en ten dienste staan van de mensheid en hen wil bijstaan op weg naar een samenleving van vrijheid en liefde. Veel topmensen uit de overheid maken deel uit van de satanische broederschappen die, zoals we ondertussen weten, onze kinderen (laten) ontvoeren, hen verkrachten, martelen,...en hun bloed drinken als verjongingskuur (research adrenochroom). Deze onmensen verdienen geen greintje respect. Wie nog steeds zijn vertrouwen stelt in de psychopaten en narcisten die de plak zwaaien over de mensheid, is dit keer voorgoed verloren en verdient eigenlijk niet veel beter dan een gifvaccin in het lijf. Ze logen en liegen over tabak, asbest, kwikvullingen, aluminium in deodorant, kankerverwekkende talkhygiëneproducten, hormoonvervangende therapie, lood in de verf, fluoride in drinkwater en in tandpasta, verzadigde vetten, pesticiden, GGO's, glyfosaat en Roundup, vaccinatie en autisme, klimaatopwarming, aspartaam, massavernietigingswapens in Irak, chemo en bestraling, Pearl Harbor, Kennedy moord, Vietnam, 9/11, 5G, chemtrails, pedogate,...Ze liegen over ALLES maar ze vertellen de waarheid over Covid-19? Komaan, wake up already!

Laten we enkele maatregelen en ontwikkelingen even kort overlopen. Herinner je nog waarom de maatregelen (zogezegd) werden ingevoerd? Flatten de curve, het was om de capaciteit van de IC's niet te overbelasten met zieken ten gevolge van een pandemie. Welnu, ondertussen is de pandemie voorbij, de IC's zijn leeg, we kunnen dus terug naar het oude normaal. Maar dat gebeurt niet, de maatregelen blijven van kracht, deze keer met de bewering dat er besmettingen zijn en positieve testen. Wat normaal is want quasi iedereen heeft Coronovirussen in het lichaam maar dat kan helemaal geen reden zijn om gezonde Mensen absurde maatregelen op te leggen. Integendeel, we kunnen best zo snel mogelijk de interactie aangaan met virussen en bacteriën om immuniteit te ontwikkelen (zoals in Zweden). Nee, de maatregelen zijn uitsluitend bedoeld om de Mensen uit elkaar te halen en hen te isoleren als machteloos individu. Want 'ze' weten dat wij de 99% vormen en wanneer wij gaan samenwerken en ons verbinden met elkaar en massaal afhaken, dat hun machtsspelletje dan voorbij is. De maatregelen zijn bedoeld als middel tot onderdrukking en paniekzaaierij.

01. Mondkapjes

Dit is een teken van ontmenselijking en een aanslag op de persoonlijke vrijheid. De maskers bevestigen de angstpsychose, ze wekken een gevoel van verstikking op, ze zijn niet effectief, ze beletten een goede werking van het immuunsysteem, ze verbergen gezichtsuitdrukkingen en emoties zoals lachen, ze beletten goede zuurstofopname, het inademen van je eigen kooldioxide is niet gezond, ze ze zijn een broeihaard van bacteriën, en ze zijn bovenal een mindcontrol techniek die aangeeft dat je moet zwijgen. Denk even na:
 • Normaal kunnen ademen is een basisrecht en wordt nu verboden (I can't breathe).
 • Het is een psychologisch drukkingsmiddel om Mensen te beletten om voluit te mogen/kunnen spreken (censuur).
 • Het is een middel tot ontmenselijking en conditionering en het aanvaarden van een slavenmentaliteit.
 • Het is een middel om gehoorzaamheid aan de meesters af te dwingen.
 • Het is een middel tot vernedering en gedragsverandering.
 • Het dient als voorbereiding op het aanvaarden van verplichte vaccinatie door het aanleren van gewenning aan absurde regels.
 • Het dragen van een mondmasker is uiterst ongezond en schadelijk, daar is ongelofelijk veel wetenschappelijk onderzoek over.
 • Mondkapjes beschermen niet, ze houden geen virussen tegen.
Wat zegt de wetenschap over de mondkapjes? Zoals steeds zijn er verschillende meningen en theorieën. Verwarrend allemaal. Professor dokter Denis Rancourt deed onderzoek en verzamelde verschillende wetenschappelijke studies. Ook professor dokter Lisa Brousseau komt tot dezelfde conclusies. Voor wie geen zin heeft om de tientallen studies te lezen: mondmaskers werken niet en kunnen ook niet werken ongeacht of de partikels groot of klein zijn. Maar dat is niet het ergste. Ze veroorzaken zuurstofgebrek waardoor de weerstand verzwakt en waardoor je vatbaarder wordt voor ziekte. Het is heel eenvoudig te meten en te testen. Een tekort aan zuurstof (en alle maskers veroorzaken zuurstofgebrek) kunnen zelfs bij korte draagtijd al voor problemen zorgen (hoofdpijn, duizeligheid en ergere aandoeningen). Hypoxie is een conditie waarbij weefsels in het lichaam niet voorzien worden van voldoende zuurstof. En hypercapnie is een aandoening waarbij te veel koolstofdioxide in het bloed aanwezig is. De mondkapjes veroorzaken beide aandoeningen, dit zijn de gevolgen: hoofdpijn klachten, hoogteziekte (misselijkheid, braken, duizeligheid, kortademigheid, verlies van bewustzijn), ademhalingsproblemen, aderverkalking, verhoogde kans op hartaanvallen en beroertes, verslechtering van de longfuncties, verminderde immuniteit, versterkend effect op de ontwikkeling van tumoren, grotere kans op virale infecties, aantasting van het centrale zenuwstelsel, hersenschade, verstoring van de bloedsomloop en van de long-, nier- en hartfunctie.

Ademen = leven, het is de natuurlijke beweging van zuurstof opnemen en afvalstoffen afgeven, het is de uitwisseling van levensenergie (prana). Men kan zich de vraag stellen waarom de crisismanagers dit aangeboren menselijk basisprincipe willen verstoren en belemmeren via een masker wat niet werkt. En daarnaast worden de mondmaskers al snel een broeihaard van pathogenen en bacteriën die het gevaar op allerlei infecties en tandproblemen verhogen. Hoe langer de mondmaskers gedragen worden, hoe langer het 'virusprobleem' in de maatschappij zal blijven bestaan. De enige reden voor de maskers is...controle, gehoorzaamheid en onderdanigheid bij de massa implementeren (naast de dagelijkse portie angst). En laten we het maar niet hebben over de psychologische impact en onderbewuste programmering van deze 'muilkorven'. Of over de bejaarden, jongeren en zieken die massaal depressief worden of uit het leven willen stappen omdat al die maatregelen onmenselijk, asociaal en volstrekt nutteloos zijn. Of, nog een laagje dieper, over wat virussen nu precies zijn en of ze überhaupt wel overdraagbaar zijn. Virussen zijn lichaamseigen communicatie- en opruim eiwitten (exogenen), ze zijn het resultaat van een probleem, niet de oorzaak van het probleem. Kortom, Mensen dragen mondkapjes omdat ze bang zijn van de overheid met haar eindeloze boetes, niet omdat er een killervirus rondwaart.

02. Sociaal afstand houden (anderhalve meter samenleving en bubbels)

Dit betekent separatie, afscheiding en isolatie (verdeel en heers) en het vergroten van de angst voor de medemens. En dat betekent ook: geen pretparken meer, geen horeca, geen kermissen, geen festivals, geen concerten, geen theater, geen grote sportmanifestaties,...dit is het einde van de cultuursector, van restaurants en cafés, van gezellig en ongedwongen samenzijn. En een ongelofelijke toename aan zelfmoorden vanwege geestelijke schade, onterechte angst en het verlies aan sociaal contact. En daar bovenop een lawine aan faillissementen en nieuwe werklozen. Mensen hebben nood aan sociaal contact, aan samen dingen doen, aan knuffels en liefde. De anderhalve meter is ook nodig om de burgers makkelijker te kunnen screenen en volgen via de gezichtscamera's. Via cameracontrole, robotten en digitale afstandsmeters wordt toezicht gehouden op de anderhalve meter en andere maatregelen. Alle data worden opgeslagen in jouw persoonlijke dossier gelinkt aan je smartphone, digitaal ID, vaccinatiepaspoort, enz. Wie de regels overtreedt krijgt slechte punten of boetes die rechtstreeks van je score of rekening afgaan.

03. Quarantaine, lockdown en isolatie

Dit is het beletten om in de natuur te zijn en het verhinderen om familie en vrienden te zien. Bovendien is een algemene lockdown een heel slecht idee vanwege tal van redenen waaronder economische en sociale en een ware aanslag op de algemene volksgezondheid. Bejaarden willen niet langer leven omdat ze hun kinderen en kleinkinderen niet mogen zien. Mensen verliezen de wil en het verlangen tot leven. Men beweert zelfs dat de quarantaine een soort verdoken genocide (uitroeiing) is op de bejaarden omdat het pensioengeld ontoereikend is geworden om de vergrijzende bevolking uit te betalen. De impact op de kinderen van de maatregelen zoals isolatie is hallucinant, men 'ontwerpt' een generatie van getraumatiseerde volwassenen. De landen die geen lockdown kozen (Zweden, Taiwan,..) hebben het niet slechter gedaan dan de rest en bouwen ondertussen een natuurlijke kudde-immuniteit op.

04. Avondklok en noodwet (martial law)

 
Dit is opnieuw niets meer dan het propageren van angst en het aanzetten van de burgers tot blinde gehoorzaamheid. Het openbaar vertonen van macht en de introductie van gemilitariseerde politie in het straatbeeld (die te pas en te onpas geweld gebruiken) bevestigt de overtuiging dat het westerse 'beschavingsmodel' een oorlogszone is geworden. Men wil zoveel mogelijk wetten en regels verzinnen en opleggen zodat iedereen onvermijdelijk vroeg of laat in 'overtreding' gaat. Dit houdt de bevolking bang en onder controle. Dit zijn klassieke nazipraktijken die door elke dictatuur al decennialang worden toegepast. Het geeft opnieuw duidelijk aan dat de mensheid in oorlog is met autoriteiten en overheden die een tiranniek bestuur willen vestigen.

05. Boetes en burgerwachten

Een belangrijk onderdeel van de noodwetten zijn de geldboetes, die een ware stok achter de deur zijn om iedereen in de pas te laten lopen want niemand wil graag zijn zuurverdiende centjes afstaan aan de staat. De oplossing is het weigeren om de boetes te betalen (als groep) en dat kan (in België) via de Salduz 3 wet. Veel maatregelen zijn trouwens ongrondwettelijk en een inbreuk op de mensenrechten. De overheid eist dat we onze eigen gezondheid in gevaar brengen met maatregelen die geen enkele wetenschappelijke basis hebben (en een heel andere agenda dienen, namelijk The Great Reset naar een politiestaat). Dit is fraude. De overheid (en de 'experts') dienen aangeklaagd te worden voor misdaden tegen de mensheid. Niemand kan verplicht worden om zijn eigen gezondheid te beschadigen en zijn immuunsysteem te vernietigen. En overal waar een dictatoriaal regime de plak zwaait, zie je al snel de makke ordervolgers die uit angst en onwetendheid hun medemensen verklikken en verraden. In China wordt je zelfs beloond wanneer je vrienden en familie bij de overheid aangeeft als 'ongehoorzaam'.     

06. Tracking apps en camera controle

En naast de verklikkers en burgerwachten van vlees en bloed zijn er uiteraard de high tech snufjes zoals gezichtscamera's die alles registreren en opslaan in een persoonlijke database. Men weet wat je doet, waar je bent, wat je zegt, hoeveel je verdient, wie je ziet, hoe je leeft, wat je koopt, hoe je politieke voorkeur is, wat je seksuele fantasieën zijn, enzovoort. Het hallucinante is wellicht dat Mensen zelf spionage apps downloaden en voortdurend rondlopen met een smartphone op zak die alles traceert en doorspeelt aan big brother. Ik heb niets te verbergen, zeg je? Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat er om of de overheid en de bedrijven wel of niet te vertrouwen zijn (nee dus). Het gaat er om wat er gebeurt met jouw persoonlijke data en hoe makkelijk die te ontvreemden en te misbruiken zijn door hackers. Het gaat er om hoe A.I. omgaat met jouw gegevens die vaak fout geïnterpreteerd kunnen worden door een machine. 'Zeggen dat je het recht op privacy niet belangrijk vindt omdat jij niets te verbergen hebt, is hetzelfde als zeggen dat je vrije meningsuiting niet belangrijk vindt, omdat je niets te zeggen hebt.' (Edward Snowden)

07. Doorgedreven sanitatie

Het gebruik van alcoholische en chemische handgels is nefast voor de natuurlijke beschermlaag van de huid (microbioom). Het contact met de natuurlijke wereld (inclusief ziektekiemen allerhande) is noodzakelijk om het eigen immuunsysteem in goede conditie te houden. Gebruik desnoods een natuurlijke zeep of aloe vera gel.

08. Media leugens en social media censuur


De main stream media spelen een heel kwalijke rol in deze oorlog. Dagelijks verspreiden ze leugens om de angst en paniek epidemie verder te voeden. We weten natuurlijk dat 90% van de MSM in handen is van slechts 6 bedrijven die eigendom zijn van de elite. Echte en onafhankelijke journalistiek is dan ook steeds zeldzamer te vinden op TV en in krant en tijdschrift. Ook YouTube, Twitter, Facebook, Google, Amazon, enzovoort worden flink gecensureerd en filteren dagelijks duizenden berichten op 'fake news'. Censuur is altijd een aanslag op de vrije meningsuiting en is een typisch kenmerk van een dictatuur. Via internet kun je nog het werk van echte journalisten vinden, enkele namen: David Icke, James Corbett, Amazing Polly, Max Igan, Jeff Berwick, Age Of Truth, Spiro Skouras,...Enkele alternatieve mediakanalen: Bitchute, Lbry, altCensored,...

09. Medische boycot

Er zijn ondertussen al 10 effectieve (en goedkope) geneesmiddelen bekend die werken tegen Covid. Het bekendste is wellicht hydroxychloroquine in combinatie met zink en een antibioticum. Een ander is de plant Artemisia annua of zomeralsem. Deze middelen worden geboycot en onterecht in diskrediet gebracht. Een vaccin is dus helemaal niet nodig. De farma lobbygroepen doen er alles aan om geneesmiddelen waar ze niks aan kunnen verdienen te onderdrukken ten gunste van hun eigen gepatenteerde pillen en vaccins. Want waarom worden de Corona geneesmiddelen geboycot? Omdat je geen spoedprocedure kunt aanvragen voor een vaccin als er al een medicijn beschikbaar is! En die spoedprocedure verkort de testfase voor nieuwe vaccins van 15 jaar tot 1 jaar. Men wil perse iedereen injecteren met een experimenteel DNA vaccin wat onvoldoende getest is. Dit zou alle alarmbellen moeten laten afgaan.

10. Testen, besmettingen en vervalste cijfers
 
Dit is uiteraard de grootste truc die ze uit hun mouw schudden. De enige reden om te (blijven) testen is om de angst en de maatregelen aan te houden tot het vaccin er is. Meer niet. Tot vervelens toe werd reeds aangetoond dat de WHO PCR test (en ook andere testen) onbetrouwbaar zijn en ongeschikt om een besmetting aan te tonen. Zowel de ontwerper van de test (Dr. Kary Mullis) als vele dokters en wetenschappers zeggen dat de PCR test niet accuraat is om Corona besmettingen noch infecties aan te tonen. Een PCR test kan geen virussen detecteren (zie punt 3). Een PCR test toont alleen aan dat er op het wattenstaafje genetisch materiaal is gevonden, meer niet. Bovendien is er nog steeds geen enkel bewijs dat een ziekmakend virus überhaupt wel bestaat. Is dat niet ongelofelijk? Als je niet kunt bewijzen dat het virus bestaat, hoe kun je dan op een niet-bestaand virus testen en daarna beweren dat iemand besmet is? Foute testen worden dus gebruikt om zinloze maatregelen door te voeren! Sommigen beweren dat de testen (zowel de wattenstaaf/PCR test als de bloedafname test) vooral ook bedoeld zijn om DNA af te nemen. Het DNA is jouw unieke, persoonlijke blauwdruk en frequentie. Je wilt niet dat dit in handen valt van vreemden, want het is manipuleerbaar via 5G en nanotechnologie. Zo kan men vanop afstand jouw bewustzijn en genetische opmaak beïnvloeden. Science fiction, zegt u? Absoluut niet, kijk hier even hoe ver de technologie nu al staat: DNA frequency bioweapen. Anderen beweren dan weer dat er iets ingebracht wordt (zoals nanotechnologie of een virus) via het 15 cm lange staafje wat tot tegen de hersenbarrière gedrukt wordt. Als Covid echt zo besmettelijk is dat iedereen afstand moet houden en een masker opzetten, dan kan een gewone slijmafname in de mond of neus al voldoende 'virusmateriaal' opleveren om te testen. 

Hoe meer Mensen getest worden, hoe meer besmettingen vastgesteld worden. Dat is logisch, maar besmet zijn betekent niet automatisch dat je ook ziek wordt en sterft. Covid-19 heeft een overlevingspercentage van 99,96% en de meeste doden zijn 75+ en hebben andere aandoeningen. Ze sterven niet aan Covid maar met Covid. De maatregelen zijn onverantwoord en doen meer kwaad dan goed, dat is voor iedereen duidelijk onderhand. Maar wacht eens, besmet met wat? Want er werd nog nooit een virus geïsoleerd. Wat is dan het genetisch materiaal op het wattenstaafje? En dan komt de aap uit mouw. Men test op een DNA sequentie die bij IEDEREEN voorkomt ongeacht of je het virus hebt of niet, namelijk chromosoom 8. Zie hier het bewijs en de video met uitleg of een gesprek met dr. Kaufman. Het is allemaal pseudo-wetenschap, oplichting en willekeur. Men kan zelf bepalen hoeveel besmettingen er zijn afhankelijk van welke maatregelen men de burgers wil opleggen. Het ergste is dat de komende vaccins dit chromosoom 8 gaan uitschakelen waardoor verschillende aandoeningen zullen ontstaan waaronder kanker.

Zoals de spreuk zegt: 'je hebt leugens, je hebt grote leugens en je hebt statistieken'. Want statistieken kun je heel eenvoudig misbruiken om gelijk welke theorie of bewering te staven. We weten ook dat de cijfers worden gemanipuleerd. Ziekenhuizen en IC's zijn leeg, iedereen die sterft wordt aangemerkt als Covid dode. Ook alle jaarlijkse griepdoden worden nu geteld als Covid doden. Het is één grote fraude. De valse statistieken en cijfers worden dan misbruikt om de bevolking bang te houden zodat ze bereid zijn om hun vrijheden op te geven.

11. Covid en 5G
 
Is er een verband tussen Covid en 5G? Er zijn in ieder geval tal van aanwijzingen dat er een relatie is. De symptomen van een Covid besmetting komen aardig overeen met de ziektebeelden die zich voordoen bij blootstelling aan EMF en 5G straling. Tijdens de Covid paniek werd en wordt de 5G infrastructuur verder uitgerold. 5G is nodig om de big brother politiestaat soepel te laten functioneren. Via het Internet of Things is alles met alles verbonden en via de smartphone (en binnen enkele jaren de breinchip) is iedere burger rechtstreeks verbonden met A.I. en de controlestructuren. Sommigen beweren dat de 5G straling Mensen ziek maakt maar dat Covid als zondebok wordt gebruikt zodat het protest tegen 5G minimaal blijft. In Wuhan staan duizenden 5G masten. 5G vergiftigt en beschadigt de cellen waardoor ze exosomen (of virussen) aanmaken (als interne opruimers) en men daarna (ten onrechte) positief test voor Covid. Je wordt dan niet zozeer ziek van het virus maar van de straling. Het Covid virus wordt op die manier als een afleiding gebruikt voor de schadelijke 5G straling.

12. Economische instorting


De maatregelen hebben niets met een virus te maken, maar zijn bedoeld als psychologische voorbereiding op een nieuwe wereld orde en als sociale manipulatie richting meer gehoorzaamheid. Een onderdeel van het plan is de gecontroleerde vernietiging van de economie en de kleine ondernemingen waardoor de burgers nog meer afhankelijk worden van het systeem en van de grote corporaties en uit angst voor schaarste en voedseltekort de regels van de staat gewillig zullen opvolgen. Daar bovenop kan een georchestreerde monetaire crash het oude systeem dan de genadeklap geven en zo de weg vrijmaken voor een cashloze maatschappij met kredietscores gekoppeld aan persoonlijke dossiers (naar Chinees model).

13. Kiemtheorie en terreintheorie

Er komt later nog een uitgebreid bericht over de controverse tussen Pasteur (kiemtheorie) en Béchamp (terreintheorie). Ook in vorige berichten kwam dit al ter sprake, zoals hier: Medische Fraude. De westerse medische industrie (die voornamelijk draait op gepatenteerde pillen/vaccins, op geld verdienen dus) is gebaseerd op de foute theorie die stelt dat infecties ontstaan door externe en vijandige ziektekiemen die het lichaam aanvallen. De (juiste) terreintheorie stelt dat 'ziektekiemen' (bacteriën, virussen) deel uitmaken van een goed functionerend lichaam en enkel voor 'problemen' zorgen wanneer het terrein (het innerlijk milieu) in disharmonie is door een verkeerde levenswijze. De oplossing tot een goede gezondheid en echte genezing ligt dan ook niet in het strijden tegen het ziektekiemen (via pillen en vaccins) maar in het optimaliseren van het fysieke en mentale lichaam waardoor ziekte zich niet kan manifesteren.

14. Virus


Corona is een groep virussen die vaak in verband worden gebracht met aandoeningen van de luchtwegen, longen en verkoudheden. Bekende Coronavirussen zijn SARS en MERS. Het Coronavirus wat in 2020 een (fake) pandemie veroorzaakt en begon in Wuhan, heet officieel SARS-CoV-2 en de ziekte die met dit virus gepaard gaat, noemt men Covid-19. Het is trouwens nog steeds niet bewezen dat SARS-CoV-2 een virus is. Onthoud dat een virus nog nooit werd geïsoleerd. SARS-CoV-2 voldoet niet aan dr. Koch’s 4 postulaten. Dat is de gouden standaard om de oorzaak van een infectie (Covid-19) te linken aan een bepaalde ziektekiem (zoals SARS-CoV-2). Het échte virus is de onterechte angst en paniek die media en overheid blijven verspreiden.
Maar wat zijn virussen eigenlijk? Verschillende dokters en virologen beweren dat virussen solventen zijn die het eigen lichaam aanmaakt om vervuilde en gebrekkig functionerende cellen te helpen opruimen. Het is een verdedigingsmechanisme van het lichaam om de Mens in leven te houden door toxisch materiaal te consumeren. Virussen leven niet en zijn ook niet overdraagbaar. Ze zijn het gevolg van een interne toxiciteit veroorzaakt door de omgeving en een belastende levenswijze. De enige manier waarop men een lichaamsvreemd en ziekmakend virus binnen kan krijgen is via injectie (bvb. via een groepvaccin). Er komen steeds meer bewijzen boven water dat het SARS-CoV-2 virus niet natuurlijk is ontstaan (van vleermuis naar Mens), maar ontworpen en gemodificeerd werd in een labo (bewapend) en daarna bewust verspreid onder de bevolking als een biologisch wapen. De Franse dr. Frederic Tangy (directeur van de afdeling vaccin innovatie van het Pasteur instituut) zou hieraan meegewerkt hebben.

15. Vaccinatie

Waarom wordt er toch zo gehamerd op die vaccinaties terwijl we weten dat er vele goedkope en effectieve geneesmiddelen bestaan, dat er een 99,96% overlevingskans is bij Covid, dat er geen pandemie noch epidemie is, en dat vaccins niet werken bij muterende virussen? Er zijn verschillende redenen. Vooreerst geld, veel geld, want het jaarlijks vaccineren van de hele wereldbevolking betekent megawinsten voor bedrijven en aandeelhouders. Ten tweede kan (en zal) het vaccin gebruikt worden om nanotechnologie (en andere rommel) in het lichaam te brengen. Ten derde zijn de nieuwe DNA vaccins in staat om het menselijk genoom onherroepelijk te veranderen waardoor de Mens een genetisch gemodificieerd organisme wordt. De Covid vaccins zijn medische experimenten, niemand weet wat de gevolgen zullen zijn (op korte en lange termijn). Vaccin is eigenlijk een verkeerde naam, men spreekt tegenwoordig beter over een biowapen. Je moet wel heel onnozel zijn om een onwerkzaam, onvoldoende getest, experimenteel DNA vaccin wat lichaamsvreemd erfelijk materiaal bevat van een geaborteerde foetus in je lichaam te spuiten tegen een voortdurend muterend virus (of is het een exogeen?), een vaccin gemaakt door bewezen frauduleuze bedrijven die zoveel mogelijk winst willen maken en niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de schade die hun producten veroorzaken. 

16. Covidpass en digitaal ID

Al deze maatregelen dienen om de bevolking voor te bereiden op een nieuwe wereld orde. Een streng gecontroleerde technocratische maatschappij met transhumane onderdanen die afhankelijk zijn van een digitaal en A.I. gestuurd systeem. Wie wil participeren aan die samenleving dient zijn vrijheid en menselijkheid op te geven en in het bezit te zijn van een groen vaccinatiepaspoort en een digitaal ID gekoppeld aan een individuele database, jouw smartphone (en later inplantchip) en een positieve persoonlijke sociale kredietscore.  
 
De aanval op de kinderen 
 
Hoe kunnen we het beste omgaan met de diepe trauma's die de (absurde) maatregelen bij de jongste generatie (kunnen) veroorzaken? Er zijn niet alleen de acute en directe gevolgen zoals toegenomen kindermishandeling en incest in de huiskamers tijdens de lockdown, zuurstofgebrek door maskers, (a)sociale afzondering in school of weg moeten blijven van de grootouders. Maar er zijn vooral ook de gevolgen op lange termijn van deze 'kindermishandeling'. Welke boodschap krijgen de kinderen van nu mee? De angst voor een onzichtbaar virus, de onterechte angst voor andere Mensen en voor kinderen die 'besmet' kunnen zijn, de angst dat hun ouders of vriendjes kunnen sterven, de normalisering van dingen die eigenlijk helemaal niet normaal zijn zoals contact tracers, spionage en controlecamera's, anderhalve meter detectie apps, altijd maar boetes en regeltjes, een bevolking met maskers op, om het halfuur chemische handsanitizers en doorgedreven hygiëne, vaccins als enige en beste remedie voor alles en nog wat, ouders die gearresteerd worden omdat ze met krijt hartjes op de stoep tekenen,...

Kinderen hebben een groot aanpassingsvermogen en al snel vinden ze het 'nieuwe normaal' wellicht normaal en logisch. Het gaat nu even niet of Covid al dan niet gevaarlijk is of de epidemie al dan niet fake is. Het gaat over wat de maatregelen, de hysterie en de paranoia in de maatschappij doen met het bewustzijn van de opgroeiende kinderen, met de volgende generatie die de Aarde zal bevolken? Deze aanval op de kinderen, waaronder ook het 'dumbing down' onderwijs, de handel in seksslaven en het oogsten van adrenochrome, dient onmiddellijk te stoppen. Indien mogelijk, haal je kind van school en geef thuisonderwijs, en zeker indien de school maskers en andere maatregelen verplicht stelt.

Wat had ik graag gezien dat er in 2020 ontelbare ecodorpen en Anastasia leefgemeenschappen waren waar kinderen in vrijheid, vrede en zorgeloosheid naar hartenlust konden ravotten in de natuur. Geef ze alvast veel liefde en knuffels zodat hun hart(chakra) niet op slot gaat. Wees aanwezig voor hen en observeer hoe hun gedrag eventueel verandert en hoe ze omgaan met de situatie. Wellicht kunnen ze allerlei onverwerkte gedachten/emoties opkroppen en wegstoppen in het onderbewuste. Maak ruimte zodat de vragen die er zijn, bespreekbaar worden en de emoties geuit kunnen worden. Bedenk ook dat kinderen hun ouders observeren en hun gedrag en reacties als voorbeeld nemen.

De ontwikkeling naar volwassene verloopt in perioden, tijdens de eerste fase (tussen 0 en 7 jaar) is de basis input die het kind dient mee te krijgen: de wereld/het universum is fundamenteel goed. Goedheid betekent warmte, geborgenheid, liefde, goeie voeding, streling, knuffels, massage, zachte zang en verhaaltjes, een veilige plek om te slapen. De tweede fase tussen 7 en 14 jaar is de ontwikkeling van de individualiteit. In deze fase is schoonheid erg belangrijk. De expressie van schoonheid is bij ieder kind anders. Het kan via toneel, dans, muziek,...of ook via sport, boeken lezen en paardrijden. Lees verder op de blog: Bewust Ouderschap.

This is the most dangerous time in the history of man.
The seriousness of this plot cannot be underestimated.
It is not due to any threat of conventional war, and it is not due to any threat of nuclear decimation,
it is based on the fact that this is a psychological war waged by psychopaths against all mankind,
and it is being advanced by a small group of monsters that have taken control of the minds of the masses through long-term indoctrination and policies meant to breed dependency.
Fear is the new weapon of mass destruction, not because it is legitimate,
but because the people have lost all will to be free, have lost all ability to think,
and seek shelter and comfort as a collective herd only capable of existence in a society that is based on totalitarian rule.

(D. Barnett)

Conspiracy Facts

Even recapituleren. De fake pandemie, het gefabriceerde virusverhaal en de nutteloze maatregelen zijn een rookscherm om een onderliggende agenda uit te rollen. Namelijk de 'grote planetaire reset' richting een A.I. digitaal gecontroleerde big brother gevangenismaatschappij van gehoorzame werkslaven. De voorziene einddatum is 31 maart 2025. Het is een wereldwijde staatsgreep door de technocraten en globalisten die een doorgedreven 'ontmenselijking' willen doorvoeren en een virus gebruiken om iedereen in angstmodus te houden. De pandemie (of eerder de georchestreerde paniek) heeft NIETS met een virus te maken maar ALLES met sociale controle (technocratie) en het manipuleren van de algemene perceptie in de richting die de elite kiest. De Chinese, communistische dictatuur waar een sociaal puntensysteem en totale mindcontrol de bevolking in angst en slavernij houden, wordt het voorbeeld voor de rest van de wereld. Het komende (verplichte en experimentele) Covid DNA vaccin (met nano technologie, tracking systeem en onvruchtbaarheidscomponenten) speelt daarin een cruciale rol. De nutteloze en absurde Covid maatregelen zijn een ritueel om het menselijke immuunsysteem te verzwakken en de westerse burger te programmeren tot blinde gehoorzaamheid.
Het gaat om totale wereldcontrole over alles (mensen, kinderen, organen, dieren, planten, voedsel, energie, water, grondstoffen, land,...en tenslotte controle over het DNA, het bewustzijn en de ziel van iedereen). Niet goud, noch adrenochroom, noch kinderen (voor seks)...maar DNA is namelijk de tophandelswaar in het universum, de ultieme data en een bron van levende informatie. De uitrol van 5G is noodzakelijk om het big brother spionage netwerk 24/7 en in real time te runnen en de mindcontrol hightech nanobots in het lichaam te besturen. Dit netwerk hangt ook samen met (1) de transhumane agenda (de organische Mens verdwijnt en wordt een geprogrammeerde robot avatar, de wereld wordt een artificiële hightech prisonplanet), met (2) de singulariteit (A.I. neemt de controle over) en met (3) de terravorming naar een zielloze hunger games maatschappij. Eén van de stappen in het plan is ook de afschaffing van cash geld. Geen cash geld meer betekent:

 • De banken (en de elite) krijgen volledige controle over elke cent die je ontvangt en uitgeeft.
 • Iedere transactie die je uitvoert wordt gemonitord en opgeslagen.
 • Elke verplaatsing en actie zijn traceerbaar.
 • De toegang tot jouw geld kan met een muisklik geblokkeerd worden.
 • Alles wat je verdient wordt (zwaar) belast en is gekend, men kan automatisch (en wettelijk) geld van je rekening afnemen zonder jouw toestemming (boetes, taksen,...).
 • De regering beslist voortaan over wat je kunt doen met je geld en wat je nog kunt kopen en niet kopen (gekoppeld aan je gezondheidspas, zoals geen snoep bij overgewicht enz.).
 • Indien jouw transacties en aankopen niet conform de opgestelde regels zijn, dan wordt je rekening geblokkeerd (zoals bij het kopen van ongezond voedsel, reizen zonder Covidpass,...).

Nee, dit alles is geen conspiracy, maar het plan van de elite en door iedereen na te lezen in hun OFFICIËLE documenten en websites (die hieronder staan). Wie nu nog steeds de kop in het zand steekt en weigert de waarheid te zien, is een vogel voor de kat en gaat een helse tijd tegemoet.

Lock Step Tijdlijn (2010)

Zie ook hier: Pandemie Scenario en Lock Step

 • In het Fort Detrick klasse 4 labo onderzoekt men (2008-2013) waarom Coronavirussen zich vlot verspreiden onder vleermuizen maar het moeilijk hebben om Mensen te infecteren.
 • Men creëert daar een besmettelijk virus (SARS-CoV-2 of Covid-19) met een laag sterftecijfer door HIV inserties aan het SARS virus te koppelen waardoor dit hybride virus makkelijker de menselijke receptoren besmet.
 • In 2015 wordt in het Fort Detrick labo een bewapende versie van het virus gemaakt (met SARS/HIV/MERS componenten) wat een veel hogere sterftegraad kan veroorzaken.
 • Dit dodelijke virus (Covid-20?) dient als 'backup plan' en zal pas vrijgegeven worden als het echt nodig is tijdens FASE 3.
 • De Covid-19 virusstammen worden overgebracht naar het klasse 4 labo (Nationaal Microbiology Lab in Winnipeg Canada) en met opzet gestolen en gesmokkeld (Shi Zhengli) naar China's enige klasse 4 labo (Wuhan Institute of Virology).
 • Dit dient als rookscherm voor de verschillende scenario's waaronder het primaire script (de pandemie ontstaat op de wilde dieren markt van Wuhan via besmette vleermuizen) en het backup script (China ontwikkelt een dodelijk virus wat 'per ongeluk' verspreid wordt).
 • Alle betrokken gezagsfiguren (Fauci, Birx, Tedros, Gates,...) en organisaties (WHO, NIAID, CDC, VN, GAVI,...) worden gesponsord en op de hoogte gebracht van de op handen zijnde (militaire) operatie (een virus als biologisch wapen).
 • Het Gates wereldwijde vaccinatieplan wordt opgesteld, gefinancierd en uitgerold (Global Vaccin Action Plan, 2010-2020)
 • Het (verplichte) vaccinatie verificatiepaspoort (Covidpass) en de digitale identiteitspas (ID2020) worden ontworpen en voorbereid.
 • De virusuitbraak wordt gesimuleerd (oktober 2019) door een 'wargame' oefening (Event 201) om de verwachte respons, resultaten en tijdlijnen te bepalen.
 • Het virus wordt vrijgelaten door het Wuhan labo (november 2019) waarbij 'de schuld' bij de wildmarkt wordt gelegd en de 'zondebok' een vleermuis is.
 • Men verbergt de waarheid en wacht zo lang mogelijk om gepaste maatregelen te nemen om het virus de kans te geven zich wereldwijd te verspreiden. 
 • Wanneer een land besmet raakt, start men de quarantaine maatregelen en de lockdown om zo de natuurlijke kudde-immuniteit uit te stellen en de besmettingsgraad te verhogen.
 • Wanneer genoeg Mensen besmet zijn, start men met de strengere maatregelen (medische martial law) die de natuurlijke weerstand verder ondermijnen (afstand houden, handen wassen, maskers, sociale isolatie, fake testen,...) en die de Mensen in angst houden.
 • Men vervalst de sterftecijfers door iedereen die sterft automatisch te linken aan Covid, zelfs sterfgevallen die niets met het virus te maken hebben, om de angst en de naleving van de maatregelen maximaal te houden.
 • Men houdt de Mensen zo lang mogelijk in quarantaine en lockdown. Dit dient verschillende doelen:

  • de vernietiging van de lokale economie, van de kleine zelfstandigen, van de cultuursektor,  de sportwereld, de reissector,...
  • het creëren van burgerlijke onrust en onzekerheid
  • de vernietiging van de aanvoerlijnen voor voedsel en goederen om voedseltekorten te veroorzaken
  • het verzwakken van het immuunsysteem door het verbieden van interactie met de buitenwereld (wat noodzakelijk is om het immuunsysteem actief te houden)
  • de vernietiging van het algemeen welzijn onder meer door Mensen te verbieden tot echt sociaal contact en een leven in vrijheid

 • Men negeert alle 'alternatieve' en werkende geneesmiddelen en men blijft voortdurend herhalen dat enkel een vaccin de enige oplossing is.
 • Men negeert en/of verdraait alle nieuws uit landen die geen lockdown toepassen en ondertussen algemene kudde-immuniteit hebben bereikt.
 • Herhaal de quarantaine en andere maatregelen keer op keer (met tussenpozen) waardoor steeds meer Mensen uiteindelijk opstaan en protesteren en de maatregelen beginnen te negeren.
 • Beëindig FASE 1 en de quarantaine (juni 2020) maar laat virologen en beleidsmakers ondertussen wel zeggen dat het nog te vroeg is om uit isolatie te komen.
 • Wanneer alles terug min of meer wat 'normaal' functioneert, bestook dan na enkele weken de media met verontrustende cijfers over besmettingen.
 • Combineer dit met verhoogde sterfte- en ziektecijfers (die afkomstig zijn van de standaardziekten en van de Mensen met verzwakt immuunsysteem door de maandenlange isolatie).
 • Zo begint FASE 2 (okt/nov 2020) met de 2de golf en de 2de lockdown op een nog extremer niveau.
 • Geef de schuld aan de burgers, aan de betogers en demonstranten en aan de Mensen die zich niet aan de maatregelen houden ('we hadden toch gezegd dat het te vroeg was').
 • De FASE 2 quarantaine is veel strenger, met hoge boetes en gevangenisstraffen bij verzet.
 • Alle reizen zijn niet-essentieel, verhoog de controles en checkpoints, schakel militairen in, verplicht de tracking apps op de smartphone, neem controle over het voedsel en de brandstoffen.
 • Bij grootschalige tekorten hebben de burgers enkel toegang tot de essentiële producten/diensten wanneer ze eerst toestemming krijgen.
 • De FASE 2 lockdown duurt veel langer dan de eerste en zal de wereldeconomie vernietigen en ongeziene voedseltekorten veroorzaken.
 • Bespeel de media, blijf angst en leugens verspreiden, bestempel burgers die de maatregelen in vraag stellen als publieke vijanden, gebruik desnoods geweld bij betogingen en verzet.
 • Beëindig FASE 2 na minimum 6 maanden lockdown en dagelijkse leugenpropaganda en rol nu het vaccinatieprogramma uit (met Covidpass).
 • Zonder groene Covidpass als bewijs van vaccinatie is verdere deelname aan de maatschappij onmogelijk.
 • Bestempel anti-vaxxers als volksvijand nr. 1, als een bedreiging en de oorzaak van alle problemen.
 • Laat de media verkondigen dat we nooit terug naar 'normaal' kunnen totdat iedereen (jaarlijks) de vaccins neemt.
 • Wanneer de grote meerderheid der burgers akkoord gaat met het 'nieuwe normaal', laat die dan toe in het nieuwe (big brother) systeem.
 • Laat de minderheid die de agenda trotseert en kiest om het 'systeem' te verlaten voorlopig met rust, maar maak ze het op alle mogelijke manieren lastig en onmogelijk om voor zichzelf te zorgen.
 • Wanneer de grote meerderheid der burgers NIET akkoord gaat, start dan FASE 3 en laat het erg dodelijke SARS/HIV/MERS virus los (Covid-20?) als schrikmiddel om de mensheid alsnog te overhalen.
 • Gebruik de media om de burgers een schuldgevoel aan te praten: 'we hebben toch gezegd dat je onze maatregelen dient op te volgen en moet gehoorzamen'.
 • Voer nu het nieuwe economische model in (Microsoft patent 060606-Cryptocurrency System met behulp van Body Activity Data) dat gebaseerd is op menselijk gedrag en op bereidheid om te gehoorzamen. Zie ook de Black Mirror episode 'Fifteen Million Merits' of het Chinese sociaal kredietsysteem.
 • Doe wat je gezegd wordt en je wordt beloond (door punten op je kredietscore en het verkrijgen van toegang tot de dingen die je nodig hebt om te overleven). Wie weigert te gehoorzamen wordt bestraft en desnoods 'heropgevoed' in speciale kampen.
 • De vaccins bevatten nanopartikels (mindcontrol via 5G), tracking apps (controle agenda), veroorzaken onvruchtbaarheid (genocide agenda), veranderen het DNA (transhumanisme agenda) en veroorzaken ziekte en verzwakking (slaven agenda).
 • De technocraten en globalisten hadden al de media, het geld, de grondstoffen, de overheid en de militairen in hun macht, maar door de rechtstreekse toegang tot de bloedbaan en het DNA (via de vaccins) hebben ze nu ook het bewustzijn en de ziel van de Mens in handen.
 • De 'social engineering' (ontwerp en besturing) van de mensheid komt daardoor in een nieuwe fase, een geautomatiseerd en digitaal wereldbestuur door een kleine elite. Welcome to the machine.

Endgame

De 'great reset' is de herinrichting van de wereld volgens het Chinese communistisch/fascistische model door middel van technologie en medische martial law. De elite werkt reeds vele decennia lang aan de voorbereiding en uitvoering van dit plan. Het financiële en monetaire systeem was en is al lang failliet en zou op een dag toch crashen. De 'schuld' voor het failliete systeem wordt nu in de schoenen van het Covid virus geschoven, terwijl de werkelijke oorzaak bij de banksters ligt en de maatregelen die alles ontwrichten. Het is een gecontroleerde instorting. De fase tussen 2020 en 2025 wordt ook het endgame genoemd (het eindspel) en de Covid-19 fake pandemie in januari 2020 was de start van deze eindfase. Covid markeert de aanzet voor de wereldwijde instorting en de komende humanitaire nachtmerrie die uiteindelijk de Big Brother prisonplanet zal 'rechtvaardigen'. Covid-19 betekent trouwens Certificate Of Vaccination Identity - Artificial Intelligence (1 = A, 9 = I). De 19 verwijst ook naar 9/11 2001, de aanslag door Mossad/CIA op de Twin Towers en de start van de aanval op de mensheid 19 jaar geleden. Wanneer alles volgens plan verloopt (en het ziet er momenteel naar uit dat het hen gaat lukken) dan is op 31 maart 2025 de herinrichting voltooid en de wereld veranderd in een totalitaire gevangenis. 

Om de nieuwe wereldorde te vestigen is het nodig dat bestaande structuren eerst vernietigd worden zodat de ontredderde bevolking 'het nieuwe normaal' makkelijk zal aanvaarden. De meest beproefde techniek die reeds duizenden jaren wordt toegepast telkens wanneer de elite een bevolking wil uitroeien en/of overheersen, is de voedselketen breken. Gezien bijna iedereen (vooral in de steden) afhankelijk is van de bevoorrading der winkels om te kunnen overleven, is het erg makkelijk om een heel land en alle inwoners in korte tijd op de knieën te brengen door de aanvoerlijnen en voedselproductie te controleren en te vernietigen (wat momenteel op grote schaal gebeurt). Enkele voorbeelden uit de geschiedenis zijn Holodomor (Oekraïne - 10 miljoen doden), de grote sprong voorwaarts (China - 50 miljoen doden), de Native Americans (Noord Amerika, het afschieten van ALLE buffels, de voedselbron der Indianen - 100 miljoen doden), enzovoort. De stappen die zich de komende 5 jaar zullen ontvouwen (indien we niet massaal opstaan en weigeren te gehoorzamen):

 • 01. De vernietiging van de economie, van de voedselbevoorrading, van de sociale structuren en van het culturele leven waardoor de mensheid in shock, schaarste en tekort komt. De bevolking is tegen dan zo murw geslagen, zo geconditioneerd, zo wanhopig, zo gehersenspoeld...dat ze de oplossingen van de elite zonder morren zullen aanvaarden. Het is een schoolvoorbeeld van Hegeliaanse dialectiek of probleem-reactie-oplossing. De elite creert een probleem (fake pandemie, angst voor een virus en ontwrichting van de maatschappij), de Mensen vragen een oplossing (= reactie) en de reeds lang voorziene oplossing (een nieuwe wereld orde) wordt met open armen ontvangen (want iedereen wil terug 'normaal' leven, zelfs al is het een leven als slaaf). 
 • 02. De introductie van een centraal en digitaal gestuurde rantsoenering waarbij het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet.
 • 03. Het verder verzwakken en uitdunnen van de wereldbevolking via vaccins, medicijnen, GGO voedsel, chemtrails, hongersnood, Covid maatregelen, enzovoort.
 • 04. De invoering van een digitale dictatuur waar iedere mens 24/7 gecontroleerd en gemonitord wordt door A.I. en alle vrijheid en individualiteit verdwenen is. Totale gehoorzaamheid is verplicht, voor ALLES is toestemming vereist plus voldoende punten op je digitale ID en een groene vaccinatiepas. Wie ongewenst gedrag vertoont, verliest de toegang tot de levensbehoeften en wordt uitgesloten uit de maatschappij en desnoods heropgevoed in kampen. Wie niet gehoorzaamt of in verzet komt, wordt verwijderd (of vermoord zoals in China). Gehoorzame, volgzame en verklikkende 'onderdanen' krijgen privileges en beloningen.
 • 05. Robotica en A.I. krijgen de controle over Mens en maatschappij. De handhaving van de orde gebeurt door drones, camera's en robotten in plaats van politie en rechters.
 • 06. De nieuwe wereld orde werkt via een centraal bestuur (wereldregering, wereldmunt (digitaal), wereldleger, wereldreligie, wereldeconomie, wereld medisch systeem,...). Alle lokale initiatieven, alternatieve modellen en creatieve ontwikkelingen verdwijnen en zijn niet toegestaan.
 • 07. Cash geld verdwijnt en wordt vervangen door digitale punten (gebaseerd op gewenst en ongewenst gedrag) waarmee levensbehoeften en privileges (zoals reizen en concerten) kunnen 'gekocht' worden.
 • 08. De herinrichting van de leef-, woon- en werkplekken. Ieder mens wordt individueel gevolgd en gecontroleerd. Big Brother bepaalt waar je woont, welk werk je doet, wat je koopt en consumeert, welke Mensen je ontmoet, wat is toegestaan en wat niet. Iedereen dient in smart cities te wonen, het bezoeken van de natuur en het platteland is strikt gereglementeerd. Alle voedsel is behandeld en gemodificeerd.  
 • 09. De vaccins veroorzaken onvruchtbaarheid waardoor de kinderen niet langer op natuurlijke wijze op Aarde komen. Het gebeurt dan via kunstmatige reproductie in fertiliteitsklinieken en via artificiële baarmoeders.
 • 10. Het einde van de organische Mens die een creatieve ziel en een vrije geest in zich draagt. De totale ontmenselijking door de morbide maatregelen en vooral door de vaccins die het immuunsysteem verlammen en de connectie met Spirit doden. De samensmelting met A.I. (transhumanisme), nu al zichtbaar door de algemene smartphone verslaving, betekent dat je voorgoed een onderdeel bent geworden van een dood technologisch systeem en dat jouw menselijkheid verdwenen is. Net zoals bij de voedselpods in de Matrix Film Trilogie zit je dan aangesloten op het 'beest' en ben je niets meer dan een productie unit, niets meer dan vee op een boerderij.


Wake Up


Resist like your life depends on it, because it probably does.

Enkele basisvideo's om vrienden en familie wakker te schudden. Niets is nu belangrijker dan een bevolking die weet wat er aan de hand is en massaal stopt met de maatregelen op te volgen en de politiestaat te steunen. Vergeet betogingen en petities, enkel non-coöperatie of burgerlijke ongehoorzaamheid kan het tij nog keren.

VAXXED 1 en  VAXXED 2

 • Vaccins veroorzaken breinschade (gekend als autism spectrum disorders) en vele andere aandoeningen, daar is geen twijfel meer over mogelijk.
 • Vaccinproducenten zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van hun gifcocktails (dit is uniek in de medische farmawereld).
 • Vaccinatie is pseudo-wetenschap en gebaseerd op fraude en verkeerde theorieën.
 • Plus tal van getuigenissen van ouders waarvan hun kinderen vaccinatieschade hebben opgelopen, waaronder de dood.

PLANDEMIC 1 en PLANDEMIC 2 en FALL CABAL

 • Het plan om een wereldwijde politiestaat te vestigen onder het mom van een fake epidemie.
 • De grootste psychologische, militaire operatie tegen de mensheid ooit.
 • De vernietiging van de economie en de sociale structuren om een big brother systeem in de plaats te installeren.
 • 2020: het jaar waarin de Mensen massaal wakker worden.

Hier zijn 3 manieren om de big brother maatschappij te counteren en te stoppen.

 • 1. De beste manier is massale burgerlijke ongehoorzaamheid. Iedereen weigert simpelweg om de maatregelen op te volgen en de boetes te betalen. Helaas zijn nog veel te weinig Mensen echt wakker en bewust om deze optie te laten slagen.
 • 2. Uit het systeem stappen (volledig off the grid en offline gaan). Dit kan best in kleine groepjes zoals zelfvoorzienende gemeenschappen en ecodorpen. Er zijn 2 nadelen. Er is nog altijd verbinding en interactie met het systeem nodig (reizen, verplaatsingen, bepaalde goederen, dokters, ziekenhuizen,...) waardoor volledige autonomie erg moeilijk is. Het tweede nadeel is dat deze oases van vrijheid vroeg of laat ook zullen worden opgenomen in het systeem (als de massa verder blijft gehoorzamen). Men wil namelijk planetaire controle over alles en iedereen, er worden geen uitzonderingen toegestaan.
 • 3. Guerilla oorlog. Een echte geweldadige opstand of revolutie is onrealistisch en kan nooit gewonnen worden, de overmacht van de elite qua militaire macht en middelen is simpelweg te groot. Maar wat wel kan zijn kleine verzetsacties en guerilla technieken om het systeem te boycotten en te saboteren. Bijvoorbeeld: alles altijd cash betalen, niets laten factureren maar onderling een zwart geldcircuit starten, thuisonderwijs geven, smartphone wegdoen (dit is momenteel het allerbelangrijkste wat je kunt doen), geen boetes betalen maar aanvechten via de Salduz wet (de Corona boetes zijn ongrondwettelijk in België), informatie verspreiden, niets kopen via de grote internetbedrijven (amazon, bol.com,..) maar de lokale economie steunen, schenkeconomie en ruilhandel, een groententuin starten, bewustmakende info verpreiden, een coverstory opstellen, ...


Zijn wij echt vrije Mensen... of zijn we eigendom van de staat?

We hebben onze macht overgedragen aan een entiteit die onze macht niet verdient.
We moeten onze zelfredzaamheid terugnemen. We moeten onze eigen gezondheidszorg terugnemen. 
We moeten ons eigen voedsel terugnemen. We moeten onze families terugnemen.
We moeten onze omgeving terugnemen. Omdat je ziet wat er gebeurt.
We gaven de macht aan een entiteit, en de entiteit vernietigt onze wereld om ons heen.

(LaDonna Brave Bull)

We are being forced to become the gods that we are! En dat is op zich krachtig en het werd trouwens meer dan tijd. Er worden 2 paden zichtbaar (3D of 5D) en iedereen maakt op dit moment een keuze welke toekomst hij/zij kiest. Een gehoorzame slaaf die in een digitale, transhumane, zielloze matrix wil blijven en dagelijks gemonitord wordt op gedrag en sociale punten. Of een vrije Mens die zijn wijsheid, meesterschap, soevereiniteit en liefde ontdekt en ook neerzet om zo een nieuwe samenleving te co-creëren. En die vrije Mens weet dat de beste manier om Covid te bestrijden, ligt in het versterken van de eigen immuniteit en het zelfhelend vermogen. Onder meer door voluit te leven en in contact te komen met de innerlijke en de uiterlijke natuur (en met virussen en bacteriën) en alles te weigeren wat de weerstand verzwakt (vaccins, mondkapjes, junkfood,...).

We kunnen ook kiezen voor een organische wereld en een hartbeschaving. Dit wordt dan het 'nieuwe normaal': vertrouwen, solidariteit, samenwerken, samenkomen, knuffels, liefde, permacultuur, een tuin voor iedereen, familiedomeinen, ecodorpen, leefbare steden, zuivere luchten, drinkbaar water, sterke immuniteit opbouwen, optimale weerstand, zelfgenezend vermogen ondersteunen, overvloed, autonomie, verantwoordelijkheid, volwassenheid, elkaar helpen, vrede, sterke immuniteit, holistische heelkunde, natuurlijke zwangerschap, planten en bomen, nog meer bomen, massa's bomen, vrijheid, gezondheid, creativiteit, educatie, lokale economie, levende voeding, sociocratie, alle dieren als vrienden zien, delen en ruilen, schenk economie, complementaire geldsystemen, duurzaamheid, leefbaarheid, verbindende communicatie, menselijkheid, zachtheid, kwetsbaarheid, autonomie, zelfvoorziening, onafhankelijkheid, lokaal bestuur, welzijn, meditatie, spiritualiteit, verbroedering, feesten, dansen, het leven vieren, de natuur eren, elkaar respecteren, lachen, plezier maken, een paradijs creëren, verbinding, eenheid, behulpzaamheid, goedheid, dienstbaarheid, verlichting, leven volgens de ene regel: do no harm en doe niet aan anderen wat je zelf niet wilt ervaren,... 
 
Wist je dat het volgens de orthodoxe kalender dit jaar 2012 is? Hadden de Maya's dan toch gelijk en is dit het einde van een tijdperk? Er komt een moment (nog dit jaar) waarop de Mensen die wakker zijn en begrijpen wat er aan de hand is, geen energie meer zullen steken in het wakker maken van anderen of niet langer zullen proberen om hen te wijzen op hun soevereiniteit en op de organische tijdlijn en de weg naar vrijheid. Men zal steeds meer merken dat sommige Mensen helemaal niet willen ontwaken om de waarheid te zien. Want om de waarheid te zien, moet je ook bereid zijn om je eigen schaduwkanten en diepste angsten te onderkennen en te integreren/transformeren. Echt ontwaken is vaak een erg confronterend en deprimerend proces en het vraagt moed en kracht. Het is dus begrijpelijk dat sommigen kiezen om te blijven waar ze zijn, onwetend en in slaap. 'Ignorance is bliss', zegt iemand in de Matrix film, iemand die liever in de fake wereld blijft. Men kan niet oordelen over een ander omdat men niet weet welk pad een bepaalde ziel volgt en welke lessen er te leren zijn.

Er zullen dus ruw weg twee groepen ontstaan die steeds verder uit elkaar gaan evolueren. Er zullen Mensen zijn die zich gaan aanpassen aan een zieke maatschappij en er zullen anderen zijn die hun moed verzamelen en iets nieuws in de plaats gaan zetten, een gezonde en vrije leefwereld. Dit kan heel pijnlijk zijn gezien families en vrienden kunnen betrokken zijn. Het zal veel mededogen en empathie vergen. Maar de groep die verder wil op de organische tijdlijn kan niet langer tijd en energie verliezen in de oude wereld. We zien nu eindeloze discussies op social media over allerlei onderwerpen, vaak over verhalen die nog meer ego, angst en machteloosheid genereren. Dit over en weer gekissebis vraagt tijd en energie en brengt zelden zoden aan de dijk. De wakkere Mens gaat beseffen dat hij zijn tijd en energie nu veel beter kan gebruiken om zichzelf vooruit te helpen en die nieuwe wereld te bouwen.

Het is ook heel duidelijk dat de ecodorpen en kleinschalige, autonome gemeenschappen een belangrijk onderdeel en zelfs de basis zullen zijn van die nieuwe wereld. Uit die warme en harmonieuze dorpen zullen wijze kinderen opgroeien tot nieuwe leiders die de wereld gaan inspireren en motiveren. De ecodorpen zullen na verloop van (langere) tijd zelfs de transhumane en globalistische groepen 'verdringen'. Daarom kwam Anastasia met een nieuw plan om de mensheid over de duistere periode heen te helpen: het behoud van jouw organische, menselijke natuur en de reconnectie met moeder Aarde en het universum via de ruimte van liefde op het familiedomein. Daarom is het familiedomein dorp het mooiste verhaal uit onze tijd en de makkelijkste weg naar vrijheid en protest.

Love will win!  Join us, and take back your freedom.
The time is NOW, the place is HERE. Are YOU the one?

Zoals steeds eindigen we met: time for music. Het is een intense tijd op Aarde, met heel sterke en diepe emoties waaronder angst, verdriet en onzekerheid, maar velen die wakker zijn voelen ook blijheid, vreugde en vertrouwen omdat de oude structuren gebaseerd op valse macht en controle nu omvallen en plaats maken voor betere tijden, mooie kansen en creatieve mogelijkheden. De hele wereld zit in een ongezien transformatieproces, een shift in bewustzijn, een individueel en collectief ontwaken. Er is triestheid want een oud tijdperk is voorgoed voorbij en dient te worden losgelaten want het komt nooit meer terug, vandaar 2 trieste composities, waaronder wellicht het meeste treurige muziekstuk ooit gecomponeerd, de derde symfonie van Henryk Gorecki (hier de integrale versie). Maar er is ook de boodschap van Aurora die wijst naar de reden waarom we hier en nu en altijd zijn: liefde! Onvoorwaardelijke liefde in al haar facetten!


Gorecki 3 - 2nd Movement
Schindler's List


2 opmerkingen:

 1. Wow, yes yes en nog eens yes... Ik heb hem in een allerlaatste poging gestuurd naar mijn broer, die aan de andere kant van de lijn zit. En wat jij schrijft, over die splitsing in werelden en een keuze met welke mensen je wel en met welke mensen niet omgaat, daar schreef ik vandaag nog een tekst over op mijn FB. Focus op waar IK gelukkig van word en zorgen voor mezelf en mijn gezin...

  BeantwoordenVerwijderen