Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

31/12/2010

Wake Up EverybodyWake up everybody
No more sleepin' in bed
No more backward thinkin'
Time for thinkin' ahead

The world has changed
So very much
From what it used to be
There is so much hatred
War and poverty, whoa, oh

Wake up, all the teachers
Time to teach a new way
Maybe then they'll listen
To what'cha have to say

'Cause they're the ones who's coming up
And the world is in their hands
When you teach the children
Teach 'em the very best you can

The world won't get no better
If we just let it be, na, na, na
The world won't get no better
We gotta change it, yeah
Just you and me

Wake up, all the doctors
Make the old people well
They're the ones who suffer
And who catch all the hell

But they don't have so very long
Before the Judgment Day
So wont'cha make them happy
Before they pass away


Wake up, all the builders
Time to build a new land
I know we can do it
If we all lend a hand
The only thing we have to do
Is put it in our mind
Surely things will work out
They do it every time

The world won't get no better
If we just let it be, na, na, na
The world won't get no better
We gotta change it, yeah
Just you and me

It's the god hour
The morning I wake up
Just for the breath of life I thank my maker
My mom say I come from hustlers and shakers
My mom built it on skyscrapers and acres
He said take us back to where we belong
I try to write a song
As sweet as these arms the one the type to bare arms
And wear my heart on my sleeve
Even when I fell in God I believe
Read the days that weave through the maze
The seasons so amazing
Feed them and raised them
Seasons are aging
Earthquakes, wars, and rumors
I want us to get by but
We're more than consumers
We more than shooters, more than looters
Created in this image so God live through us
And even in this generation, living through computers
Only love love love can reboot us

Wake up, everybody
Wake up, everybody
Need a little help, y'all
Yes I do, need a little help

Need a little help, y'all ay
Wake up everybody
Wake up everybody
Wake up everybody

20/12/2010

EquiDe wereld van macht en ego verdwijnt
en de wereld van kracht en hart verschijnt.

Wellicht één der grote vragen en uitdagingen bij mensen die ‘ontwaken’ en bewust worden, is hoe vrij te worden van de oude systemen en actief mee te werken aan de nieuwe wereld. En gelukkig zijn er steeds meer wegen en mogelijkheden om los te komen uit de beperkende en onrechtvaardige structuren die de oude wereld in stand houden. Er zijn ondertussen massa’s filmpjes te zien die helder maken hoe de vork precies aan de steel zit, dus niemand hoeft nog onwetend te blijven. Hier volgen er een aantal. Welbekend is The Story Of Stuff over de groei- en verspil economie die in snel tempo alle grondstoffen uit moeder Aarde leegrooft. Ook een topper is Money as Debt die duidelijk maakt hoe de bankwereld is ontstaan en de nefaste en onrechtvaardige rol die rente en interest spelen. The Madness of a Lost Society vertelt kort en bondig hoe een statisch maatschappijmodel via duizenden, vaak verouderde wetten en plichten onze vrijheden afneemt. En Mondialisation, le travail pourqoui? gaat over het nut van werken in en voor een systeem dat uiteindelijk enkel gericht is om de oude wereld van consumptie, ego en hebzucht in stand te houden via afstompende slavenarbeid. Allemaal heel ontluisterend en bewustmakend.
De vraag is hoelang de grote structuren en machtsblokken, die allemaal onderling verbonden zijn, deze wereld van concurrentie, competitie, angst en materialisme nog in stand zullen kunnen houden. We merken allemaal dat er serieuze barsten in de constructie komen en de grondvesten onder onze beschaving instorten. Dat is trouwens eigen aan de evolutie en geen reden om bang te zijn. Beschavingen ontstaan, kennen een hoogtepunt en vergaan, waarna een nieuwe beschaving vorm krijgt. Dat is al honderden eeuwen zo. En nu zitten we volop in de ondergang van de industriële en patriarchale egobeschaving. De grote steunpilaren van kapitaal en macht zijn verroest en rot en het is enkel een kwestie van tijd voor deze waanzinwereld in duigen valt. De grote machtsblokken, zoals religie, regeringen, monetair systeem, farmacie, olie,…die ons (geholpen door media en militairen), al decennialang afhankelijk en onwetend houden, vallen nu steeds meer door de mand. Vooral met hulp van het vrije internet.
En het mooie is dat er al lang vele alternatieven bestaan om een nieuwe en meer harmonische wereld te creëren op het puin van de oude. Dit zijn er enkele. Opgelegde ‘schuld en boete’ religie wordt vrije spiritualiteit. Landen met schijndemocratieën en dictaturen worden regio’s met sociocratische dorpen die zelfbestuur hanteren. Consumptie economie wordt sociale economie. Chemische farmacie wordt natuurlijke fytotherapie. Symptoom geneeskunde wordt energetische geneeskunst. Giflandbouw wordt permacultuur. Olie- en kernenergie wordt hernieuwbare en/of vrije energie. Vervuilend transport en auto’s worden antizwaartekracht voertuigen. Patriarchaat wordt matriarchaat. Allerlei uitkeringen worden vervangen door een basisinkomen voor iedereen. De euro wordt equi. Enzovoort.

Be Love
Choose Right
Connect


Het vreemde is evenwel dat de overgrote meerderheid der mensen nog altijd bij het oude systeem blijft en de nieuwe wereld niet bewust kiest. De echte crisis op Aarde is eigenlijk niet het huidige systeem dat aan het instorten is, maar het feit dat de meeste mensen niet aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen. Ze houden vast aan de bestaande systemen en aan hun vertrouwde leven, hopend op verandering. Denk bvb. aan de bankrun van 7 december die een flop was, omdat bijna niemand bereid was zijn geld uit het misdadige monetaire systeem te halen. Maar het systeem, de regering, de macht,…die gaat de verandering nooit brengen. Die willen de huidige machtsverhoudingen behouden en zelfs versterken. Alleen mensen die bereid zijn tot nieuwe keuzes en daar ook naar handelen (!), kunnen een nieuwe Aarde creëren voor zichzelf en hun kinderen. En dat vraagt moed, want er is veel tegenkanting en obstructie vanuit vele hoeken. Mensen ervaren veel weerstand om de oude systemen te verlaten omdat er angst is voor materiële onzekerheid (onderdak, energie, voeding,…), en omdat de verzorgingsstaat zo aanlokkelijk blijft en de beïnvloeding door de media zo overweldigend is. Maar de crash is onvermijdelijk en het kan raadzaam zijn het zinkend schip te verlaten en je energie zoveel mogelijk te richten op de oplossingen. In deze turbulente tijden zijn drie dingen belangrijk: blijf in je hartekracht , verbind je met zielsgenoten en maak de juiste keuzes. Laat ik enkele nieuwe keuzes en alternatieve oplossingen belichten.

Gelijke toegang tot het leven omdat we dat zelf kiezen.

Ik had onlangs het genoegen een voordracht bij te wonen van de sympathieke Astrid Van Triet over het nieuwe ruilmiddel de equi (wat staat voor equivalent of gelijkwaardig). Er is veel over te vertellen en ik verwijs verderop naar enkele websites waar nog veel meer informatie te vinden is.
Equi schenkt aan iedereen de mogelijkheid tot gelijke, onvoorwaardelijke en voldoende toegang tot het leven. Dit is een zin met diepgaande boodschap. En het enige wat je hoeft te doen om die toegang te verwerven, is ervoor kiezen. Iedereen zomaar vrije toegang tot het leven geven zonder voorwaarden, ongeacht wie je bent of wat je doet, is een totaal nieuw paradigma. In het huidige systeem krijg je namelijk enkel voldoende toegang tot het leven als je werkt, in een uitkeringsstelsel zit, de juiste connecties hebt, voldoende euro’s verzamelt, in het sociale opvangsysteem belandt, enz. Nu de crisis hard toeslaat, vallen steeds meer mensen uit de boot, terwijl de kloof tussen arm en rijk groeit. Maar de oplossing is vrij eenvoudig, namelijk een gelijk basisinkomen voor iedereen. Dit is een onderdeel van het equi model. Iedere maand krijgt iedere deelnemer 750 equi op zijn/haar rekening. Dit bedrag stemt overeen met de huidige levensduurte in Nederland en is voldoende om in de basisbehoeften te voorzien. Het bedrag kan evenwel hoger of lager worden naargelang de consumptie- en andere prijzen stijgen of dalen.
Kun je zomaar uit het niets iedere maand 750 equi schenken aan iedereen die meedoet? Blijft de balans dan wel in evenwicht? Wat staat daar tegenover? Want,... voor wat, hoort wat. Toch? Wel, de mens zelf is de tegenwaarde. Iedere mens representeert economische waarde. Gewoon het feit dat wij leven op Aarde, hier aanwezig zijn en deelnemen aan de maatschappij waar we dagelijks onze tijd, energie, diensten en arbeid spenderen en delen, is de investering die het basisinkomen rechtvaardigt. Wij creëren economie gewoon door in leven te zijn, want we kopen voedsel, energie, zorgen voor huisvesting, enz. Op die manier zorgt iedere mens voor 750 equi aan economie. Vreemd om er zo over te denken, niet? Wat een totaal nieuw gezichtspunt. Niet status, werk, bezit of geld rechtvaardigt en ondersteunt het bestaan op Aarde. Nee, ieder mens komt iets unieks brengen op Aarde en dat alleen al betekent overvloed, waar een basisinkomen tegenover kan staan. En gezien het leven in wezen gratis is, zijn ook de 750 equi gratis. Dit basisinkomen geeft iedereen even veel en genoeg toegang tot het leven. Alle andere constructies, zoals belastingen, uitkeringen, subsidies, sociale zekerheid,…vallen dan weg. Niet alleen wordt op die manier alles plots veel eenvoudiger, maar ook zijn alle controlesystemen niet langer nodig. En dat betekent vrijheid. Niemand hoeft nog afstompend, zinloos en vervelend werk te doen, maar kan zich nu richten op het ontwikkelen en delen van de talenten, passies en creativiteit. Niemand is nog afhankelijk van de verzorgingsstaat. Wie hulpbehoevend is, wordt opgevangen door familie, vrienden of de lokale gemeenschap. Wie meer euro’s of equi’s wenst, kan blijven werken of een tijdelijke job zoeken, die wellicht zelfs een beter loon zal opleveren omdat er minder kandidaten zullen zijn. Het aspect ‘overleven’ valt weg en maakt plaats voor creatief leven en in vrijheid jezelf kunnen zijn.


Transitie in de praktijk.

Net zoals bij Lets systemen, kunnen mensen die aangesloten zijn bij het equi netwerk transacties van goederen en diensten doen die dan betaald worden met het nieuwe ruilmiddel. Dus in plaats van met euro’s te betalen, gebruik je equi. In eerste instantie en vanuit praktisch oogpunt gebeurt dit best eerst lokaal. Een groepje vrienden, familie of werkcollega’s kunnen aansluiten en onderling met equi beginnen werken. Naarmate meer mensen aansluiten, uit alle landen, groeit de groep en vergroten ook de mogelijkheden. Zo ontstaat er een complementair ruilmiddel-systeem naast de euromarkt. Mocht het monetaire bankstelsel crashen, dan is er dadelijk een (rechtvaardig en transparant) alternatief beschikbaar. Het equi systeem staat los van het huidige geldsysteem, het is bewust kiezen voor iets nieuws. Door je energie te onttrekken aan het oude systeem, verlaat je de oude wereld en creëer je mee de nieuwe tijd. Er is dus helemaal geen strijd nodig of de opdracht om tegen iets te zijn. Het is heel gewoon een nieuwe keuze. Het brengt de kracht weer helemaal terug bij de mens zelf. Jij bepaalt of je met equi wilt werken of niet.
Het mooie is dus dat het systeem (en de wetten) niet langer opgelegd worden vanuit de top der hiërarchie door leiders met een eigen ego-agenda( zoals nu). Nee, de mensen kiezen en creëren zelf een nieuwe manier van omgaan en uitwisselen met elkaar. En dat doen ze samen. Wat ons bij een ander begrip brengt: Crowd Power. Het betekent dat we de kracht niet langer halen bij instanties, wetten, externe bronnen,…maar uit de mensen zelf en hun vrije samenwerking, uit een groep mensen die hun talenten en mogelijkheden samenbrengen en delen onder elkaar.
Het creëren van het maandelijks basisinkomen en het faciliteren van de equi transacties tussen de deelnemers gebeurt allemaal via computer en internet, namelijk via de site Equi Place. Maar internet is niet de enige manier, ook andere systemen kunnen ontstaan om de transacties op te volgen, als mensen daar voor willen kiezen.
Een volgend punt van belang is dan ook de identificatie der deelnemers. Hoe weet je dat je met een echte mens te maken hebt? Dit kan door het Timay-id netwerk (afkorting van: this is me and you). Je zou het kunnen vergelijken met het rijksregister hier in België, maar zonder de noodzaak tot controle en volledig transparant. We gaan elkaar bevestigen als werkelijk bestaande persoon en dat is voldoende, zo kun je geregistreerd worden en met equi beginnen werken. Iemand persoonlijk kennen is voldoende om te registreren.
Nog even de nieuwe termen opsommen.

Equi = een ruilmiddel voor de nieuwe tijd
Timay-id = identificatie van de deelnemers
Crowd Power = kracht door in vrijheid samen te werken
Equi Place = de plaats der transacties (werkt zoals bvb. internet bankieren)

Een heel pak informatie voorwaar, die wellicht heel wat vragen oproept. Het duurt echt tijd om in te tunen en dit nieuwe paradigma volledig bewust op te nemen. Het opzoeken van de antwoorden zal nieuwe inzichten brengen. En je zult merken dat er op die manier een verschuiving in het bewustzijn plaatsvindt, je krijgt een totaal nieuwe kijk op en een nieuwe relatie tot geld, werk, waarde, overvloed, delen,… Equi brengt een nieuw bewustzijn, een sterk vertrouwen in onze eigen inherente kracht. Zodanig dat onze angst voor tekort verdwijnt en er geen onzekerheid meer is mochten oude systemen crashen. Ook de wedloop naar geld en de spilzieke consumptiedrang worden met nieuwe ogen gezien.

Ik zou zeggen: probeer het gewoon, het kost niks en ondersteunt de nieuwe wereld. Een goede aanzet is de Equi Place website eens bekijken. Je hoeft de internetlinks die je daar ziet staan in eerste instantie nog niet per se te volgen, dat kan je in een latere fase doen, wanneer je aan wat meer verdieping toe bent.

Laten we oprijzen uit ons ego en in onze kracht staan,
als de Goden en Godinnen die we zijn.


03/12/2010

Kasteel Nieuwenhoven


According to all known laws of aviation, there is no way that a bee should be able to fly.
Its wings are too small to get its fat little body off the ground.
The bee, of course, flies anyway.
Because bees don’t care what humans think is impossible.

Eén der leukste aspecten aan het schrijven van de Rivendell website en de regelmatige reizen doorheen Europa, zijn de vele mooie en boeiende contacten en de talrijke fijne en lieve mensen die mijn leven zijn komen verrijken gedurende de afgelopen 5 jaar. Het is inderdaad juist wat de spreuk vertelt: aankomen op de bestemming is niet de hoofdzaak, nee, het is tijdens de reis zelf dat de echte schatten te vinden zijn. Uiteraard is het bereiken van het (eind)doel de ultieme kers op de taart, maar de gebeurtenissen, ervaringen en ontmoetingen onderweg, de levenslessen en inzichten die zich aandienen tijdens zo’n tocht, dat zijn de echte parels van geluk en groei. Zelfs indien de droom (een levensdorp waar we in harmonie met elkaar en de natuur samen zijn) uiteindelijk niet tot manifestatie komt, toch voel ik me heel gelukkig en dankbaar voor alle inspanningen en avonturen tijdens deze leerrijke creatiereis. Maar, wees gerust, het levensdorp komt er, zelfs meerdere dorpen, dat is een innerlijke zekerheid die gevoed wordt door de levende droom van duizenden mensen.

En zo krijg ik op uitnodiging van een gelijkgestemde ziel de mooie gelegenheid een bezoek te brengen aan Kasteel Nieuwenhoven in Limburg, een magnifieke plek waar zich organisch en geleidelijk een leefgemeenschap aan het vormen is.

The future has to belong to those who believe in the beauty of their dreams.

Gelukkig neem ik de trein naar St Truiden, want een mistige dag en werkzaamheden op de snelweg zorgen voor kilometerslange files op de Belgische wegen. Is de mist ook een symbool voor het niet helder kunnen zien wat mijn volgende stappen exact zijn, welke richting mijn leven uit te sturen, wat nu precies te doen. Ik voel al langer dat ik op een kruispunt ben aanbeland waar ik rustig de verschillende paden bekijk die naar even zo vele avontuurlijke, maar ook wat onduidelijke toekomsten leiden. Het is eigen aan deze tijd en aan het gevoel dat leeft bij vele mensen. De oude structuren verdwijnen, onwerkzame banden worden verbroken, er is veel om los te laten, heel veel…en dat alles kan een mens onrustig, onzeker en wankelbaar maken. België zit vast, niet alleen door de files, maar ook energetisch, omdat de oude systemen allemaal vastlopen in hun eigen onmacht en onkunde. Het lijkt soms op ronddolen in het niemandsland tussen de wereld van macht en ego (die nu verdwijnt) en de wereld van kracht en hart (die langzaam verschijnt). Het is goed om rustig, alert en bewust te blijven en niet mee te surfen op de golven van angst, woede en verdriet die heel sterk aanwezig zijn. Ieder mens staat nu op dit kruispunt en dient te kiezen. En die keuze zal niet alleen de toekomst van Aarde en mensheid bepalen, maar ook het vervolg van jouw eigen leven.
Of is de mist, die het kasteel en de omliggende weiden verhullen in een witte en vochtige waas, een signaal dat deze plek geen toekomst biedt voor mij. Zijn de laaghangende wolken een symbool voor de zware druk die ik wel degelijk voel op deze mooie plaats.
(De foto’s komen van internet en zijn niet door mij genomen.)

We cannot live only for ourselves.
A thousand fibers connect us with our fellow men.

Kasteel Nieuwenhoven is prachtig gelegen op 18 hectare grond midden een uitgestrekt en prachtig Provinciaal Domein in wat al 1000 jaar een bos- en stiltegebied is. Er is een groot kasteelgebouw met vele bijgebouwen rondom, waar nogal wat renovatie- en ander werk aan moet gebeuren, en die later verschillende functies zullen vervullen. Zo komt er een winkel en ook 16 ecologische woonunits, die als ruwbouw verkocht zullen worden, waarna de bewoners ze zelf verder kunnen afwerken. Aanpalend naast het domein liggen nog vele hectares landbouwgrond en weiland, die eventueel later bijgekocht kunnen worden. Meestal van boeren die stoppen omdat hun bedrijf niet langer rendabel is, wegens moordende concurrentie, belachelijk lage prijzen en verkeerde landbouw methodes.
Op een eerste permacultuur tuin binnen een ommuurde plek, worden de groenten voor de vaste bewoners geteeld. Er is ook een tweede en grotere permacultuur tuin, compleet met swales en pas aangeplant voedselbos, waar trouwens de permacultuur opleidingen doorgaan en waar de groenten voor de winkel en de groentepakketten vandaan komen. Er zijn verder drie vijvers en nog veel bijkomende weides die in gebruik kunnen genomen worden. In het bos en het omliggende Provinciaal Domein staan oude bomen, waaronder een 600 jaar oude eik. De bewoners hebben nog vele plannen, zoals een systeem bouwen om regenwater tot drinkwater te zuiveren, vissenkweek, een living machine (die grijs en zwart water kan zuiveren),…

Het is altijd interessant om leefgemeenschappen te bezoeken, al is het maar om te merken hoe de vele uitdagingen aangepakt worden. Eén van die heikele thema’s is de financiering van een groot project, zoals een ecodorp. Er zijn vele verschillende methodes om het geld bij elkaar te krijgen, maar dat verhaal wil ik op een andere keer vertellen. In het geval van kasteel Nieuwenhoven werd een bvba opgericht en een lening aangegaan om het domein aan te kopen. Het geld voor de afbetaling van de lening komt van de workshops, de cursussen, verhuur van de woonruimtes, verhuur van de gronden en uiteindelijk de verkoop van de nieuwbouw woonunits. Het is een concept wat op veel ecodorpen en gemeenschappen toegepast wordt en wat ook heel goed kan werken, mits de afbetaling niet te hoog en dringend is en er voldoende pioniers (en eventueel sponsors) zijn om de draagkracht te spreiden.
Momenteel zijn reeds drie bedrijfjes actief (allemaal van medebewoners) die gronden en accommodatie huren van de bvba:
 • Landbouwbedrijf Permacultuur huurt 4 hectare en wellicht later nog meer en organiseert de opleidingen permacultuur, de groenten- en fruit teelt en de biowinkel. De winkelruimte voor groenteverkoop dient nog verbouwd te worden.
 • Landbouwbedrijf Alpacafokkerij huurt grond voor dierenkweek, dierenverkoop en wolproductie.
 • Vzw De Bruisende Stilte huurt gebouwen en organiseert allerlei activiteiten en workshops.

Er zijn een aantal kamers in de gebouwen die nu verhuurd worden aan medebewoners in afwachting van de bouw van de definitieve woonunits. Er wonen nu 15 mensen, voornamelijk mannen. Er is slechts 1 kind. In januari komt nog een koppel met 2 kinderen aansluiten. Uiteindelijk zal er plaats zijn voor in totaal 35 mensen en 16 woonunits. Deze limieten worden bepaald door de provincie en de stad St Truiden, die alle vergunningen toekent, ook voor renovatie, bewoning, parking, enz. Alles gebeurt in samenwerking met stad en provincie, die dit project trouwens welwillend zijn. St Truiden wil een groene en ecologische gemeente zijn en dit initiatief past perfect in hun beleid. Er zijn dus ook 16 domicilieadressen toegekend, wat wel belangrijk is, bvb. voor mensen met een uitkering. Het domein ligt in een stiltegebied, dus bewoning is wettelijk beperkt tot een bepaald maximum.
Kasteel Nieuwenhoven is meer een co-housing project dan een echt familiedomein dorp, hoewel de woonunits ook over een kleine privétuin zullen beschikken. Nieuwe potentiële bewoners doorlopen een proefperiode van 3 maanden (belevingsprogramma) om kennis te maken met de plek, de bewoners en het samen leven. Daarna is er de mogelijkheid eventueel mee in te stappen in het project en een woonunit te kopen.
De avondmaaltijd is meestal gezamenlijk. Wie zin heeft om te koken of om mee te eten, laat dat vooraf weten. De huidige bewoners huren (voorlopig) een kamer en betalen voor verblijf, voeding, enz. Wellicht tot de woonunits gekocht zijn, dan valt de huurprijs uiteraard weg. Iedereen wordt uitgenodigd zijn creatieve talenten te gebruiken. In de bewoordingen van het visiedocument: ‘de bereidheid om je grootsheid te leven’. Dit vraagt natuurlijk mensen die in hun kracht staan en de confrontatie met zichzelf en anderen durven aangaan. Velen komen even proeven, maar velen vertrekken ook weer, een verloop die typisch is bij veel leefgemeenschappen. Er zijn bewoners die buiten het domein werken in het ‘courante’ systeem, maar ook anderen die op het domein en binnen de gemeenschap een inkomen proberen te verwerven. Als de activiteit die een bewoner wil opzetten binnen de visie van het ecodorp past, dan kan dit toegestaan worden. Deze bewoners kiezen het statuut van zelfstandige om hun activiteiten officieel te maken. Momenteel zijn reeds volgende activiteiten door bewoners opgestart:
 • Young life art programma: jonge mensen die vastzitten terug op het spoor brengen, herbronning en tot jezelf komen
 • Permacultuur opleidingen: jaaropleidingen en korte aparte modules
 • Winkel voor biovoeding
 • Samenland groetenpakketten: biogroentjes en fruit voor bewoners en omwonenden
 • Ecovillage Design Course: opleiding en tools om een ecodorp op te starten
 • Verhuur van gebouwen en accommodatie voor allerlei workshops en verblijven
 • Rondleidingen op het domein
Iedere maandag is er vergadering met alle bewoners om de praktische zaken te bespreken en taken te verdelen. Er zijn regelmatig groepstaken samen met vrijwilligers. Het onderhoud van het domein (zoals de wegen bvb.) en gebouwen gebeurt gezamenlijk en wordt niet vergoed. Iedere woensdag komt ook de stuurgroep samen om de verdere organisatie en toekomst van het ecodorp en het domein te bespreken. Er is een duidelijk uitgeschreven visie die het project een basis bezorgt. Er is ook een huishoudreglement voor bewoners en bezoekers. Enkele punten zijn: respect voor de natuur, stilte respecteren, afval sorteren, verwarming niet onnodig opzetten, geen kaarsen en wierook op de kamers (brandgevaar), geen drugs, niet roken op het domein (behalve op een afgezonderde plaats),…

A healthy social life is found only, when in the mirror of each soul the whole community finds its reflection,
and when in the whole community the virtue of each one is living.

Mensen die werken voor de gemeenschap, zoals nu bij de renovatie der gebouwen, krijgen een loon uitbetaald. Dit is zeker niet evident, omdat sommige ecodorpen gemeenschapswerk door iedereen gezamenlijk en kosteloos laten dragen. In de typische communevormen (alles samen doen en alles samen delen), zorgt dit voor spanningen omdat sommige mensen veel werken en anderen minder. Sommige nemen hun verantwoordelijkheid, anderen ‘profiteren’ van de gemeenschap. Veel communes blijven dan ook niet bestaan of kennen een massaal verloop. De mensen blijven niet en trekken verder, waardoor ook geen coherente visie en doelstelling als basiskracht en fundament blijft. In andere ecodorpen wordt een takenplan opgemaakt en werkt iedere bewoner een aantal uren per week of per dag voor de gemeenschap. Het is een belangrijk thema: een evenwicht vinden tussen enerzijds eigen ruimte, tijd en privacy en anderzijds het gemeenschappelijke. Bij een familiedomein dorp (zoals Rivendell) zijn beide ook aanwezig, met name het wonen op de hectare in combinatie met het dorpsleven. Omdat de bewoners dan zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen hectare (inrichting, permacultuurtuin, woningbouw, inkomsten,..) is er veel minder sociale druk en spanning. Er is ook minder verloop omdat het familiedomein permanent wordt bewoond en (na een tijd) een zelfvoorzienend paradijs is, overerfbaar voor volgende generaties.

Oorspronkelijk hadden de initiatiefnemers het plan om op kasteel Nieuwenhoven een holistisch/spiritueel centrum op te starten als inkomstenbron, maar dat is uiteindelijk niet succesvol gebleken. Nu ligt de focus meer op de verkoop van woonunits en de verhuur van grond en accommodatie als inkomstenbron. Zo komt de nadruk grotendeels op die geldbeweging te liggen en de instandhouding van patriarchale systemen. Uiteindelijk niks mis mee, het is goed dat ecologische projecten het levenslicht zien. Hoe meer, hoe liever, wat mij betreft. De juiste en beste wegen vinden om de financiering rond te krijgen, blijft trouwens één der grootste uidagingen van opstartende projecten en ook van gezond functionerende dorpen. En mensen die pogen vorm en kracht te geven aan leefgemeenschappen kunnen niet genoeg aangemoedigd en gesteund worden. Ook de grote diversiteit en aanpak die merkbaar is bij de verschillende (ecodorp) initiatieven is een ware verrijking. Het levensdorp waar ik momenteel aan meewerk, legt de focus (naast familiedomein bewoning en permacultuur) op wat met een algemene term als ‘matriarchaat’ kan benoemd worden. Daarover komt later nog een pagina op de website.

Enjoy life. This is not a dress rehearsal.

Al met al was dit bezoek een boeiende ervaring. Er is nog heel veel werk op kasteel Nieuwenhoven, zowel aan de gebouwen, als op de gronden. Wat ook logisch is want, zoals bij alle ecodorpen, is dit project een echt levenswerk. Rivendell is, zoals gezegd, een familiedomein dorp en niet een co-housing project zoals Nieuwenhoven, maar toch wil ik even volgende punten aanstippen die dit bezoek naar boven brachten en van belang kunnen zijn.
Vooral de thema’s geld en werk komen aan de orde. Hieronder enkele uitdagingen die vroeg of laat op het creatiepad komen. Wie Anastasia boek 8.1 gelezen heeft en het verhaal van Colorado Kin’s Domains kent, weet dat integrale sponsoring van een project (‘warm’ schenkgeld) tot de mogelijkheden behoort. Toch ook de bedenking meegeven dat het Universum wellicht geen (integrale) sponsor zal aanbrengen als er voldoende geld in een groep is om een project zelf (gedeeltelijk of volledig) te financieren. Ook hier dient een ethisch en energetisch evenwicht te zijn (geld is energie) tussen interne en externe bronnen. Een tweede punt is dat zolang het huidige monetaire systeem bestaat (en dat kan toch nog even duren), ‘koud’ eurogeld noodzakelijk zal zijn. Dit zijn de thema’s die blijven hangen na dit bezoek.
 • Financiering van de aankoop van de grond. Mogelijkheden: eigen geld, lening, sponsoring, schenking (van grond),…
 • Financiering van de infrastructuur op het ecodorp, zoals wegen, onderhoud van gebouwen, gemeenschappelijke terreinen,…
 • Financiering van het familiedomein, zoals aankoop grond, bouw van een ecovoudig huis, aankoop plantgoed, zaad, duurzame energie,…
 • Financiering van de levensvatbaarheid van het dorp, zoals taksen, gemeenschappelijk gebouw, interesten, belastingen,…Mogelijkheden: bijdrage van bewoners, activiteit van het dorp
 • Financiering van het dagelijkse levensonderhoud, eventueel door het verwerven van een inkomen.
 • Opnieuw valt mij op hoe belangrijk en welk groot voordeel een bestaand gebouw op een terrein wel niet is, vooral als het nog verbonden is met allerlei nutsvoorzieningen. Dit maakt het veel eenvoudiger om een leefbare gemeenschap op te starten en allerlei toestemmingen te verkrijgen (zoals domicilie adressen, om er maar 1 te noemen). De andere kant van de medaille is dat een gebouw op een terrein de aankoopprijs fel verhoogt. Bij Nieuwenhoven is het gebouw zelfs een heus kasteel met vele bijgebouwen. Dit vergroot de mogelijkheden, maar legt ook een zware financiële druk en last op het project die voor mij heel duidelijk voelbaar was. Een project zoals een familiedomein dorp vraagt dit niet. Want tenslotte willen de bewoners allemaal zelf een low-impact woning bouwen. Een klein gebouw of hoeve als gemeenschapshuis is voldoende en zal de aankoopprijs ook schappelijk en betaalbaar houden.
 • Wat is het goede evenwicht tussen het gemeenschappelijk leven (dorpsleven, verbinding op hartsniveau, gemeenschappelijke taken) en het eigen familiedomein vorm geven en leven schenken. Dit zal wellicht duidelijk worden in de praktijk. Ik vraag me af hoe de Russische levensdorpen dit regelen.
 • Een ecodorp of leefgemeenschap vormgeven en opstarten is een levenswerk en vergt een enorme en jarenlange (persoonlijke en gemeenschappelijke) input aan energie, tijd, werk en geld. Dit valt echt niet te onderschatten. Niettemin blijft het ook belangrijk een evenwicht te zoeken tussen werk en ontspanning.
 • Zonder vreugde, gelach en humor is het onmogelijk een gelukkige gemeenschap te creëren. Dit is voor mij telkens de echte graadmeter bij de evaluatie van een ecodorp bezoek. Hoeveel liefde en vreugde is voelbaar en merkbaar? Deze cruciale sleutel ontbreekt heel vaak en is nochtans een hoofdpeiler bij de co-creatie van een nieuwe Aarde.
Ondertussen is de winter in het land. De sneeuw maakt alles wit en zuiver, alsof de aarde toegedekt wordt met een donzige mantel vol ijskristallen. Daaronder kiemt de nieuwe tijd als jonge, groene scheuten vol kracht en liefde. Volgend jaar staan alvast nieuwe reizen op stapel…en hopelijk de start van het Levensdorp. Alles is namelijk reeds aanwezig merk ik steeds weer: terreinen, geld, mensen, visie, kennis,…Enkel nog beslissen en beginnen. Zo kan 2011 het jaar van manifestatie worden. Vergunningen en toestemmingen komen later wel…of zullen niet meer nodig zijn. Laten we hopen...Focus op vrede en liefde. Altijd.
Laten we dit berichtje in de kerstmaand afsluiten met een toepasselijk liedje van mijn favoriete wonderkind. 100 % charme, bescheidenheid en talent.

Go Jackie go, Angel on Earth...may your voice keep on healing the world !


29/10/2010

Kiesha CrowtherHet enige wat we kunnen doen is de verhalen blijven vertellen
en hopen dat iemand ze hoort.
Hopen dat er in de luidruchtig weerklinkende nachtmerrie
van steeds weer het laatste nieuws
en roddels over beroemdheden
wellicht andere stemmen te horen zijn,
die spreken van het leven van de geest
en de reis van de ziel.

Al sinds mijn jeugd weet ik mij omringd en gesteund door krachtige inspirators en boeiende verhalen vertellers, en daar ben ik echt dankbaar voor. De eerste twee kwamen mijn leven verrijken en mijn wereldbeeld verruimen toen ik 15/16 jaar was. Het magistrale epos ‘In de ban van de Ring’ van Tolkien hielp mij herinneren aan de wereld der elementalen (feeën, elfen, kabouters,…), de Keltische cultuur, de kracht en wijsheid der natuur, de (huidige) strijd tussen licht en duister in en buiten onszelf, de noodzaak van dromen en fantasie en nog zoveel meer. De tweede was Carlos Castaneda en zijn grappige en magische avonturen met sjamaan Don Juan die mij terug lieten weten dat de fysieke wereld slechts het materiële aspect is van een onmetelijk Universum bestaande uit vele dimensies en bewustzijnsgebieden die voor iedereen toegankelijk zijn. En dat het leven een eeuwige reis is, waar geboorte en dood slechts overgangen en poorten in zijn. Later kwamen nieuwe boeken, mensen en gidsen mij inspireren. Ik noem er slechts enkele. Rudolf Steiner bracht mij de meest coherente, gedetailleerde en uitgebreide (geesteswetenschappelijke) visie op het raadsel van het leven en het mysterie van de mens. Neale Donald Walsh, Esther en Jerry Hicks, Louise Hay en vele anderen wezen mij op de kracht van positief denken en onze onbeperkte creatieve mogelijkheden.

En toen kwam Anastasia. Als een betoverend lied kwam zij op een heuglijke dag mijn leven binnen gewaaid en raakte mijn hart zoals nooit voordien gebeurd was. Zoveel herkenning, diepe wijsheid, eenvoudige waarheid en liefde heb ik nog nergens in een boek gevonden. Het is zo inspirerend dat ik graag, onvoorwaardelijk en vol vertrouwen, wil meewerken aan het helpen verwezenlijken van haar dromen, die ook mijn dromen zijn, namelijk de co-creatie van een paradijs op Aarde.
En dit jaar kwam een nieuwe parel van liefde mijn pad verlichten: little grandmother Kiesha Crowther, een jonge sjamaan en één der 13 behoeders van wijsheid die momenteel op Aarde zijn. Ik heb ondertussen alle filmpjes van haar gezien (zie blogbericht: The Tribe of Many Colors van 30 mei 2010) en wonderlijk genoeg was zij op 28/10 in Nederland voor een lezing. Een kans om niet te missen en om een tijd in haar aanwezigheid en energie te zijn. Dus hup, de ‘familiy of love’ de camper in en op weg naar Nederland, zonder verwachtingen, maar met open hart en geest.


Nederland is erg druk en altijd vol files, overal auto’s en beton, maar de rit is gezellig en ons groepje van 6 praat onderweg honderduit over alles en nog wat. Ruim op tijd komen we aan in Zeist en kunnen zelfs nog genieten van een gezamenlijke picknick in de camper. De mooie zaal (een wit kerkje) zit propvol stralende mensen die Kiesha willen zien en haar boodschap rechtstreeks horen. En die boodschap is eigenlijk dezelfde als wat ze in haar filmpjes vertelt. Kiesha is een gewone, eenvoudige en lieve jonge vrouw, bescheiden, vriendelijk en ook erg emotioneel als ze over de Aarde en de natuur praat en de ongelofelijke vernietigingen en vervuilingen die op onze moederplaneet plaatsvinden. Maar ze brengt ook een schitterende en hoopvolle tijding, die ook bij Anastasia en anderen weerklinkt. Hier volgt een korte samenvatting (het filmpje bovenaan was het begin van de lezing).

You are the great 'I Am' !
And Earth is your mother !

Wij allen zijn God en Godin, letterlijk en daadwerkelijk kinderen van God, geliefd, sterk, in staat tot bewuste creatie en een onmisbaar deel van de Bron. We dienen ons terug te herinneren wie we zijn. En we dienen te kiezen om niet langer te leven vanuit het verstand en het ego, maar wel om het hart te openen en liefde alle beslissingen te laten nemen.
Grote veranderingen dienen zich aan en zijn reeds begonnen, een poolshift is momenteel gaande. De Noordpool is niet langer op dezelfde plek, daarvan getuigen de trekvogels die de weg kwijtraken en alle vliegvelden die hun instrumenten moeten aanpassen. Het verschuiven van de polen en van de aardkorst kan enkele natuurrampen teweeg brengen, zoals aardbevingen en tsunami’s, maar minder erg dan velen voorspellen. Niemand kent de exacte datum voor de grote ‘shift’, maar de vele doemscenario’s zijn niet aan de orde. De Maya’s hebben nooit een doemscenario verkondigd, dat doet de media. Integendeel, het is gewoon het einde van een pijnlijk tijdperk, niet van de Aarde of van de mensheid. Een oud, onrechtvaardig en onwerkbaar systeem verdwijnt en maakt plaats voor een nieuwe en mooie samenleving.
Disclosure is nu zeer nabij. Dit is de bekendmaking van het reeds jarenlange contact met buitenaardsen. Onze wetenschappers stuurden signalen en raketten naar de kosmos en er is antwoord gekomen ! Steeds meer UFO’s worden nu gezien door grote groepen mensen. Jaarlijks worden miljoenen dollars gespendeerd om dit contact verborgen te houden voor de mensheid. Wellicht is dit zelfs het grootste geheim van de afgelopen 100 jaar en dit zal nu weldra ontsluierd worden. Onze sterrenbroeders staan met liefde en mededogen klaar om ons te helpen zodat wij onszelf uit de neerwaartse spiraal kunnen halen. Ze tonen zich momenteel (nog) niet omdat wij bang van hen zijn. Maar hun liefde is tienduizend maal tienduizend keer groter dan onze liefde. En hun vergevorderde technologische kennis kan ons helpen de planeet te redden. Deze kennis is nu in handen van regeringen en militairen voor egoïstische doeleinden. Maar deze technologie kan ook door het hart bestuurd en ontwikkeld worden, in plaats van door het verstand en het ego, en zo ten goede komen aan iedereen en voor het algemeen welzijn. Zo staat er volgens Kiesha ergens een grote toren, ontwikkeld volgens patenten van Nicola Tesla, die de hele Aarde van gratis vrije energie kan voorzien.
Er zijn slechts 2 dingen die compleet dezelfde energie bezitten, namelijk moeder Aarde en de mens. Wat we haar aandoen, dat doen we onszelf aan. De olieramp in de golf van Mexico, die een ware ravage aanricht onder de zeedieren en op de Amerikaanse kusten, is één der recente voorbeelden van de hebzucht der mensen waardoor de planeet en de mensheid in gevaar komen. Maar moeder Aarde is heilig en heel geliefd door vele wezens op Aarde en in het Universum. Haar vernietiging zal niet toegestaan worden. De Aarde is ons aller moeder en zij verschaft voedsel, water, onderdak en energie voor alle wezens die haar bewonen. Er is genoeg voor iedereen, er is overvloed. Iedereen heeft recht op toegang tot die overvloed en dat kan pas nadat de oude systemen verdwenen zijn en wij samen een nieuwe wereld creëren.
Er zijn 13 kristallen schedels (databanken) uit de tijd van Atlantis die vrijwel alle informatie en kennis bevatten uit die tijd en uit nog vroegere era’s. Deze kennis zal vrijgegeven worden.

Everyone is a son or daughter of God.

De aller sterkste zielen zijn nu op Aarde en ze zijn speciaal gekomen om een hartbeschaving te vestigen. We zelf hebben gekozen om hier en nu te zijn. Ons grote ‘Ik Ben’ heeft ons naar de prachtige Aarde gezonden om een nieuwe samenleving vorm te geven. De drie grote en voorbijgestreefde structuren en machtsblokken, met name geld, religie en regering, zullen verder instorten en verdwijnen. Angst heeft nu geen zin, deze onwerkbare systemen dienen te verdwijnen zodat plaats kan vrijkomen voor nieuwe mogelijkheden en samenleef vormen. De enige redding en het enige antwoord is ons herinneren wie we zijn en leven vanuit het hart. We zijn allemaal mooi en uniek. Oordelen over elkaar is zinloos. Mensen doden omdat ze een andere huidskleur hebben of gewoon omdat ze iemand liefhebben, is zo dwaas en getuigt van volledige onwetendheid.
We hoeven in wezen niks te doen, maar wel te zijn. Be Love. Always. Dat is het enige wat we moeten zijn. De liefde die diep in ons verscholen ligt, volop laten stralen. Er zijn vele middelen om in die liefdesenergie te komen en het hart te openen, zoals muziek, dans, kinderen, natuur, kristallen, inspirerende films,…Muziek is één van de krachtigste middelen omdat het een combinatie is van trilling, frequentie en gevoel en wij nu eenmaal energiewezens zijn. Slechts 5 minuten per dag luisteren naar mooie muziek brengt de mens in een heel ander veld van ervaren en bewust zijn.
We kunnen nu nieuwe en prachtige beelden visualiseren die de oude wereld vervangen door een nieuwe tijd. Alles waar we met gevoel aandacht aan geven, wordt vroeg of laat werkelijkheid in de materie. Onze gedachten zijn krachten. Onze liefdesenergie is vele malen sterker dan haat en angst. We kunnen steeds meer het kleine verstand en het angstige ego loslaten, de energievelden waar de meeste mensen nog in zitten, en ons hart opzoeken, er binnengaan en de liefde die daar als een parel verscholen ligt, delen met de wereld. Deze liefdesenergie is sterk genoeg om het mondiale bewustzijn en de toekomst te veranderen. Wanneer voldoende mensen het hart openen, zal de ‘shift’ een feit zijn en de nieuwe Aarde tevoorschijn komen. Er kunnen dan 3 dagen duisternis zijn. Geen zon te zien. Maar geen paniek, blijf kalm in vrede en rustig in vertrouwen en liefde. Na deze drie dagen ontwaak je op een nieuwe planeet.
De energie en lichtimpulsen die vanuit de kosmos de Aarde overspoelen, worden alsmaar hoger en sterker. Dit kan voor allerlei klachten zorgen, zoals hoofdpijn, duizeligheid, vage pijnen, vermoeidheid, enzovoort…Onze lichamen veranderen namelijk, het DNA verandert, onze spirituele vermogens ontwaken, we zijn op weg om ons volledige potentieel te gebruiken, 100 % breinwerking. We worden nieuwe mensen, die ook minder voeding, minder fysieke behoeften zullen hebben. We worden prachtige lichtwezens.
Tot zover Kiesha Crowther, naverteld met eigen woorden.


Where people stop believing the truth, they do not start to believe in nothing,
they start to believe in anything.

Er is vaak kritiek te horen op New Age sprekers en lichtwerkers, soms terecht, soms onterecht. De belangrijkste kritiek is meestal dat hun verhalen en woorden geen echte connectie hebben met het hier-en-nu. Alles is zo zweverig, niet geaard, alles wordt buiten onszelf geplaatst en gezocht en refereert naar het verleden of de toekomst. Er wordt gewacht op interventies, voorouders, buitenaardse redders, de instorting van het systeem, rechtvaardige leiders, een nieuwe Messias, een poolshift, 2012, meer geld, een fijne relatie, nieuwe vrienden, een leuke job, pensioen, een familiedomein,…Er wordt van uit gegaan dat pas dan een nieuw leven en een nieuwe tijd begint. Dat pas later het echte leven begint. Dat er eerst nog van alles zal gebeuren en dan wordt alles beter. Alsof we in een wachtkamer zitten en het leven aan ons voorbij trekt, terwijl wij rustig wachten op de eindbestemming.
Maar het is hier en nu dat het leven zich afspeelt. En de reis zelf is veel interessanter en boeiender dan het bereiken der eindbestemming. En het zijn onze keuzes nu en hier die de toekomst bepalen. Wachten is uitstellen.

Lead the life that’s yours instead of faking someone else’s.

Een tweede punt van kritiek of waar althans voorzichtigheid aangewezen is, en wat trouwens ook de valkuil is van alle religies en geloofssystemen, is namelijk dat New Age werkt als een zoveelste matrix. Een illusie wereld die ons weg leidt van innerlijke waarheid en rechtstreekse connectie met de Bron. Ook David Icke bestempelt de hele New Age 'business' als een afleidingsmanoeuvre, geïnfiltreerd door de duistere elite, die constant profeteert over en verwijst naar de nieuwe Aquariustijd die komt en de redding die nabij is en die naast een wereldregering ook graag een nieuwe wereldreligie zou installeren. Hier schuilt een heel reëel gevaar, namelijk dat we opnieuw in de beelden en dromen van iemand anders gaan leven en geloven, iemand met een onduidelijke agenda en ego bedoelingen. Religies (en New Age behoort daar ook bij) zijn hele krachtige instrumenten om een bepaald energieveld op Aarde te houden en mensen onwetend en afhankelijk te maken.

Ik zeg niet dat Kiesha daar deel van uitmaakt (volgens mij niet, volgens mij is haar liefde echt en haar boodschap integer; het is een lieve schat met het hart op de juiste plaats), maar als ik haar hoor vertellen dat tal van buitenaardsen staan te popelen om ons te helpen, maar het niet doen omdat wij bang van hen zijn, dan gaat mijn bullshit meter toch in het rood staan. Weeral de kracht buiten ons zelf plaatsen, afhankelijk van anderen, wachtend op redding. Nee toch, nee, wij zelf zijn degene waarop we wachten. En dat zegt ze trouwens zelf ook constant. En ook de Indiaanse wijzen zeggen hetzelfde. Wij bezitten alles om een nieuwe weg te kiezen. En wat meer is, en trouwens ook veel te weinig benadrukt wordt, ontelbare mensen zijn hier en nu al bezig met transitie en vernieuwing, met ecologie en duurzaamheid, met liefde en vrede. Er hoeft niet verwezen te worden naar verleden of toekomst waar de oplossingen zouden liggen. Nee, hopen mensen zijn bezig met een nieuwe Aarde en bezitten de wijsheid om alle uitdagingen en ‘problemen’ aan te pakken. Ik herinner mij dit prachtige filmpje waar Paul Hawken een ellenlange lijst toont van organisaties en mensen die hier en nu een positieve energie in de wereld zetten en oplossingen aanbrengen. Het is er allemaal al. En het is er hier en nu, op dit moment en op deze plaats. Alle kracht, wijsheid en liefde, alle overvloed, vrede en inspiratie. Het is er allemaal. Wij zijn het namelijk zelf.

We are at any given moment living the totality of everything.
Just remember that you are God, and act accordingly.

Ook tijdens de onlangs gehouden conferentie in Toulouse kwamen een selectie topsprekers uit de New Age wereld (Drunvalo Melchizedek, Lee Carroll, Gregg Braden, Patricia Cori, José Arguelles,…) met een gelijkaardige boodschap als Kiesha. Dank je wel Eddy voor onderstaande samenvatting.
 • Het zonnestelsel en onze Aarde volgen hun wetmatige en natuurlijke kosmische cycli en gaan momenteel door een tijdvenster (1997-2015) waardoor krachtige licht en fotonen energieën (informatie) ons vanuit het centrum van de Melkweg overspoelen.
 • Dit heeft tot gevolg dat ieder mens hier en nu voor een bepalende keuze staat en we als mensheid de mogelijkheid en de kans krijgen om een collectieve bewustzijnsverschuiving door te voeren door onvoorwaardelijk te kiezen voor liefde in plaats van angst. De keuze voor angst heeft de mensheid lange tijd in kluisters en onwetendheid gehouden. Maar weet dat onze projecties van angst voor de toekomst, zoals natuurrampen of nucleaire oorlogen, niet zullen en kunnen plaatsvinden, tenzij we blijven vasthouden aan die angst.
 • De oude onrechtvaardige en niet-duurzame systemen, instituten, krachten en energieën, zullen verder afbrokkelen en verdwijnen, om plaats te maken voor een hartbeschaving, een samenleving gebaseerd op liefde. Wij mensen zijn in wezen de behoeders van het fysieke bestaan, en worden als co-creators en kunstenaars uitgenodigd om van de Aarde een prachtig kunstwerk te maken. Dus kunstenaars en artiesten, bereid jullie voor om een nieuwe wereld vorm te geven !
 • Een nieuwe energie is nu op Aarde actief en die zal ons bewust maken van de onderlinge verbondenheid en eenheid van alles en iedereen.
 • Wetenschap en spiritualiteit zullen steeds dichter bij elkaar komen en vruchtbaar samenwerken.
 • De bekendmaking van het (jarenlange) contact met buitenaardse beschavingen is heel nabij.
 • Het Global Coherence Initiative, een wetenschappelijk gebaseerd initiatief, zal miljoenen mensen op hartsniveau met elkaar verenigen met de intentie om het mondiale bewustzijn te verschuiven van instabiliteit en tweedracht naar evenwicht, samenwerking en duurzame vrede.
Dus, lieve mensen, volhouden en bereid je voor om al je dromen waar te maken ! :-)

Binnenkort, op 11/11 verschijnt een nieuw bericht op de Rivendell website volledig gewijd aan een visioen van de nieuwe Aarde. Er zitten opmerkelijke overeenkomsten in met het verhaal van Kiesha (en ook met dat van Anastasia), hoewel ik de tekst al weken terug schreef. Het is voor mij duidelijk dat die nieuwe energie, vol bevrijdende informatie, als een liefdesdeken over de hele Aarde ligt en nu iedereen steeds meer inspireert. We krijgen allemaal dezelfde boodschap door, de een al wat bewuster dan de ander. We worden allemaal wakker geschud, de een hardhandig en de ander wat zachter. En dat zal onvermijdelijk tot een nieuw tijdperk leiden.

Een tijdperk van vrede, liefde en samenwerking.


Be Love.
It’s all you have to do.
14/09/2010

Summer of LoveEnkele van mijn toverwoorden van afgelopen zomer (en ook voor de toekomst) zijn zielenfamilie, vreugde, verbondenheid en liefde. En ontegensprekelijk waren deze energieën aanwezig op de festivals en activiteiten waar ik onlangs op aanwezig was. Een nieuwe reis naar de Pyreneeën zat er deze zomer blijkbaar toch niet in. Geen erg, want in België en Nederland stonden vele fijne en mooie projecten op stapel en worden erg inspirerende evenementen georganiseerd, waar ik met plezier deelgenoot aan was. Een (onvolledig) overzichtje, doorspekt met songteksten uit de hippietijd (klik op de tekst voor de bijbehorende song).


Te beginnen met het Anastasia-dorp festival in Nederland. Een bijzondere samenkomst van gelijkgestemde mensen die concreet meebouwen aan een nieuwe manier van leven, werken en wonen geïnspireerd door de mooie ideeën uit de Anastasia boekenreeks. In de buurt van een mogelijke locatie voor een Anastasiadorp (Borger-Odoorn) werd een festival georganiseerd, enerzijds als demonstratie van een eenvoudig en zelfvoorzienend leven en anderzijds ook om dieper contact te maken met elkaar, de omgeving en de toekomstige buren.
Een lange rit van 7 uur om vanuit Brugge tot bij het festival terrein te komen in het noorden van Nederland. Gelukkig (en voor het eerst !) rij ik niet alleen. Mijn campertje zit vol vrienden en de reis wordt een superleuke tocht gezegend met veel gelach en boeiende gesprekken. Zo boeiend en vrolijk dat ik boven Breda gewoon verkeerd rij en via een omweg en pas laat in de namiddag de kampeerplaats en het festivalterrein bereik. Beide plaatsen liggen ongeveer 4 kilometer van elkaar, eigenlijk wat onhandig door de noodzaak tot dagelijkse verplaatsingen tijdens het festival weekend, maar blijkbaar was dit de beste oplossing. Een groot terrein vinden waar zowel een festival kan plaatsvinden én meer als honderd kampeerders terecht kunnen, is wellicht niet eenvoudig.
Het weerzien met oude bekenden is altijd fijn en de sfeer zit goed. Er staan allerlei leuke momenten op het programma tijdens het weekend: de bouw van een strobalen speelhuisje, het vilten van een groot tapijt, een modeshow met kledij uit hennep, compost toiletten maken, sacrale dans, een lemen bakoven construeren, informatieve filmpjes kijken,…om maar enkele dingen te noemen. Erg mooi oogt ook de ronde permacultuur tuin, die enkele maanden geleden al werd opgestart , en nu met pracht en praal vol gezonde planten en levend voedsel staat. Bemoedigend en inspirerend is dan weer de Benini motor die toont dat vrije energie geen waanidee is maar werkelijkheid.

Twee dingen blijven mij alvast bij. Het mooiste is zeker wel het ontmoeten van een aantal nieuwe vrienden die tot mijn dichte zielenfamilie behoren. De ‘klik’ en (h)erkenning was er dadelijk en sindsdien trekken we vaak samen op en beleven mooie en vreugdevolle dagen. Welkom in mijn leven, lieve vrienden, en bedankt en blijf nog lang en wat hebben we zalig gelachen ! Maar ook met de vele vrijwilligers, organisatoren en bezoekers is er makkelijk verbinding en wordt snel duidelijk dat er overeenstemming en gelijkgezindheid is. In wezen willen we min of meer allemaal hetzelfde: in vrede en vreugde samenleven, dicht bij de natuur en onszelf, in harmonie en liefde, ecologisch en zelfvoorzienend, terwijl we onze overvloed delen en uitwisselen. Het valt mij ook op hoe veel mensen ondertussen de Rivendell website kennen en er stevig door geïnspireerd worden. Mooi en een deugddoende riem onder mijn hart om verder te doen. Het is boeiend om met deze (vaak erg jonge) mensen van gedachten te wisselen en hun vele vragen te beantwoorden. Ja, de wereld wordt wakker, zowel moeder Aarde als de mensheid. De nieuwe droombeelden en ideeën sijpelen de gedachten van elk mens binnen, onontkoombaar, als reinigend bronwater dat zijn weg zoekt naar de rivier des levens.
Een tweede gebeurtenis die mij geraakt heeft, is de magische voedsel vermenigvuldiging. Geen broden en vissen zoals in het Bijbelverhaal, maar allerlei voeding om de honderden mensen te spijzigen. Tijdens het festival werd namelijk zo weinig mogelijk (of zelfs geen) voedsel aangekocht, maar de techniek van vragen en creëren en de verbeeldingswetenschap toegepast om het juiste en noodzakelijke voedsel aan te trekken. Dit is wonderwel gelukt. Zelfs in die mate dat er na het festival nog een overschot aan voedsel was om uit te delen. Ja, er is overvloed in het Universum. Bezoekers brachten voedsel mee, boeren in de buurt schonken groenten, mooi om te zien…en opnieuw een bevestiging van onze inherente scheppingskracht.


Het enige minpuntje bij mij is telkens een gevoel van beperking en onvrijheid als ik in Nederland verblijf. Is het de strenge Calvinistische ondertoon of ligt het aan de erg op controle gerichte Nederlandse maatschappij? Feit blijft dat de vele regeltjes en wetten in Nederland een vrij en creatief leven voor een stuk in de weg staan. “Rules and regulations, who needs them! Open up the door. We can change the world” zongen Crosby, Stills, Nash & Young al in het nummer Chicago. Hopelijk zullen de komende Anastasia dorpen daar verandering in brengen. Bekijk meer foto’s van het Anastasia Festival.


Op de terugweg naar Vlaanderen hield onze karavaan (2 campers en een auto vol lachende gezichtjes) nog even halt bij het Earthship theehuis in Zwolle. Een hele mooie plek (met prachtige tuin) en erg inspirerend om (eindelijk) binnen in een Earthship te zijn. Is toch wel even heel anders dan een foto bekijken. Hoewel een Earthship voor mij niet echt een haalbare optie is als toekomstige woning (te duur), zijn er vele aspecten die bekoren. De kunstzinnige keramiek, de lemen wanden, de thermische massa heuvel, de autonomie,…Zeker wil ik later een aantal van die aspecten combineren in een eigen lemen huisje. Bekijk meer foto’s van het Earthship.


Enkele weken later was er al een tweede festival waar ons groepje naar toe trok en waar we konden kennismaken met de praktijk en theorie van permacultuur. Ditmaal in het Franstalige gedeelte van België. Opnieuw een uitgelezen kans om drie dagen lang met gelijkgestemden samen te zijn en uit te wisselen. Een uitgebreid programma ook, met vele boeiende workshops en voordrachten, en dat alles voor een erg democratische 30 euro. Ik noem er slechts enkele op: textiel kleuren met natuurlijke verfplanten, een bijenkorf maken, juwelen uit natuurmateriaal, trance dans, zang workshop, yoga, vuur maken, kaas maken, vilten, brood bakken, en nog zoveel meer…Ik hield zelf ook een voordracht over familie domein dorpen. Viel best mee, hoewel spreken voor een groep(je) mensen toch altijd het overwinnen van wat angst betekent. Gelukkig kreeg ik steun van Jan en Kurt en Jan en Line. En soms moet je de eigen grenzen verleggen, je eigen comfortzone durven verlaten en nieuwe dingen proberen. Zo groeien namelijk je vaardigheden, moed en kennis. Doe dagelijks iets waar je bang voor bent, verleg je grenzen en groei naar je diepste Essentie, dat Wonderlijke Wezen vol Kracht en Licht.

Heel indrukwekkend was ook de grote permacultuur tuin, toch 1 hectare schat ik, of zelfs groter. Het meeste voedsel voor de 1000 aanwezigen kwam uit deze tuin en werd door een enthousiast team tot lekkere, voedzame en gezonde maaltijden omgetoverd. En dat alles voor een vrije bijdrage. Overal stonden ook eenvoudige compost toiletten en Indische douches. Ja, ook al zoiets simpel en efficiënt. En alvast veel makkelijker zelf te maken dan bvb. een luxe badkamer. Er stonden houten hokjes (gebouwd met paletten) om wat privacy te creëren. Daarnaast gewoon een kuip (regen)water waar je een emmer van vult. Rest nog: jezelf inzepen (of laten inzepen kan ook…) en dan afspoelen met het water uit de emmer. Nu ben ik zelf iemand die graag een warme douche neem (zeker in de winter), maar ook hier ligt een mogelijkheid om je comfortzone te verlaten richting een sterk Jerommeke. Het lichaam wassen met koud water stimuleert de bloedsomloop en verhoogt de weerstand. Nu, zo koud is het niet, want de kuip staat de hele dag in de warme zon en ook de tuinslang wikkelt zich eerst doorheen een broeierige composthoop, zodat het water opgewarmd wordt. Ja, ik ben steeds meer gewonnen voor eenvoud. Luxe en modern comfort kosten toch soms handenvol geld en energie. Back to nature.En wat nog allemaal. Er was een vrij podium, enkele muziek groepen die tot laat in de nacht de kampeerders uit hun slaap hielden (hoort allemaal bij een feest), en een aanstekelijke gipsy fanfare als swingende afsluiter van een geslaagd Permafest. Een hele andere energie dan op het Anastasia festival waar kampvuur en late muziek totaal uitgesloten waren. Hier was het anders: dansen rond het kampvuur onder de sterrenhemel, samen muziek maken met djembé en didgeridoo, zingen en plezier delen, lachen en knuffelen,... Wat een lieve en vrolijke bende wereldverbeteraars was hier toch samen. My kind of people !
Bekijk meer foto’s van het Permafest.


Van knuffelen gesproken: tussendoor kwam er nog een knuffelfuif op mijn pad. Leuk initiatief, vooral voor mensen die knuffelen met een wildvreemde toch een te grote stap buiten hun comfortzone vinden. Tijdens de initiatie gaan we eerst wat contact maken met elkaar, het ijs breken en al een eerste keer knuffelen (voor wie zin heeft). Tijdens de fuif volgt om het uur het knuffellied en dan mag iedereen aan het knuffelen slaan. Kan knuffelen de wereld redden? Ik denk het eigenlijk wel. Hoe meer de liefde je hartje uitstroomt, des te beter. De (mondiale) ruimte van liefde wordt er alleen maar groter door.Mijn goede zielenvrienden van het eerste uur, Jan en Line, wonen op een schitterend familiedomein, een plek vol leven en inspiratie. Het is altijd dankbaar en fijn om er te zijn en mee te werken aan hun mooie projecten en dromen. Zo was er de kans mee te helpen met de verhuis van Line’s yurt. Er is een mooi plekje op het domein, naast de poel en met zicht op de weide, ideaal als yurtplaats. Eerst wordt een mooi platform gebouwd met autobanden en balken als fundering. De banden worden opgevuld met aarde en goed aangestampt, zodat ze keihard en sterk als beton worden (1 band bevat 2 kruiwagens aarde !). Daarboven komen de grote draagbalken en tussenstukken, waarop een houten planché vloer vastgemaakt wordt. De yurt wordt dan afgebroken en verbeteringen aangebracht. Omdat een Mongoolse yurt specifiek aangepast is aan het Mongoolse klimaat, waar weinig regen valt, is het noodzakelijk om wat aanpassingen uit te voeren, zodat hij klaar is voor het vochtige regenweer in Europa. Hier volgen enkele suggesties.

Vervang de raampjes in de koepel door nieuwe, stevige ramen uit polycarbonaat die er bovenop gevezen worden. Breng meer licht in de yurt door alle raampjes vrij te maken (traditionele Mongoolse yurtbewoners houden de helft van de koepelramen bedekt met vilt). Zorg dat de onderkant van het vilt en de canvas geen water kunnen opzuigen. Twee mogelijkheden zijn dan de yurt op een verhoog te zetten (stenen of een heus platform) en goede afwateringsgeultjes te graven rond de yurt. Behandel de canvas met een waterafstotend product. Ook het laatste, bovenste dekzeil kan beter uit waterbestendig materiaal bestaan. Een yurt moet ademen en kunnen uitdrogen na regen, anders krijg je schimmelvorming op het vilt en de canvas. Iedere 6 maand afbreken, alles controleren en terug opzetten wordt aanbevolen, zoals trouwens de nomadenvolkeren effectief ook doen.
Het grote voordeel van een yurt is zijn mobiliteit, het directe contact met natuur en aarde en ook wel de lagere aankoopprijs. Maar het blijft tenslotte een tent, hoewel duurzamer, steviger en beter geïsoleerd dan een kampeertent. Nadelen vind ik de kans op schimmel en de noodzaak tot regelmatig afbreken en terug opbouwen. Hoe dan ook dient een yurt goed aangepast te worden aan ons klimaat wil je er jaren van kunnen genieten.
Mijn plan was altijd om zelf een yurt te kopen als eerste woning op het ecodorp, maar ik heb nu toch wat twijfels. Ik zou eerder opteren om dadelijk te investeren in een strobalen/lemen huisje. Bekijk meer foto's van de Yurt Verhuis en ook hier.

Zo, ook de herfst belooft een boeiende en inspirerende tijd te worden met tal van leuke ont-moetingen en evenementen. Ik noem alvast het rookvrij dansfeest op 15 oktober wat jammer genoeg net samen valt met het Anastasia weekend in Hechtel. Ja, het leven is voortdurend kiezen. Kies altijd wat je hart influistert, want het verstand ziet de Waarheid niet. Enkel je hart ervaart Weten en Zijn.


De Summer of Love titel bovenaan verwijst natuurlijk naar de legendarische jaren ‘67 en ’68 toen de hippie beweging haar hoogdagen beleefde en tal van meetings en festivals plaatsvonden om meer peace, love & freedom in de wereld te brengen. Bloemen in het haar in plaats van te vechten in Vietnam, seksuele vrijheid, experimenteren met drugs, de eerste communes, de eerste grote popfestivals, overal kleur en creativiteit en natuurlijk schitterende muziek als verbindende factor. Een zalige tijd en voor altijd een deel van mijn leven. Een nieuwe wind waaide over moeder Aarde. Prachtige dromen over een paradijselijke wereld werden geboren in vele harten. Alles leek mogelijk en vrijheid en liefde waren het hoogste goed. De hippie vibes zijn nooit helemaal verdwenen. Ze leven verder, zijn geëvolueerd, blijven inspireren, zijn bewuster geworden,…En de hippie kernwaarden liefde, vrijheid, samenzijn en vreugde vond ik alvast terug tijdens de afgelopen mooie en weldadige zomer. Vooral de vreugde en humor waren van de partij en werken super helend. I love to laugh. Zo, lieve lezers, graag tot een volgend berichtje.

We are stardust
We are golden
And we've got to get ourselves back to the garden


The world is ready for a mystic revolution,
a discovery of the God in each of us.

30/05/2010

The Tribe of Many Colors


Dag 57 tot 62 - 25 tot 30 mei - The Tribe of Many Colors

You have been telling the people that this is the Eleventh Hour.
No you must go back and tell the people that:
This is the Hour.
And there are things to be considered:
Where are you living?
What are you doing?
What are your relationships?
Are you in right relation?
Where is your water?
Know your garden.

It is time to speak your Truth.
Create your community.
Be good to each other.
And do not look outside yourself for the leader.
This could be a good time!

There is a river flowing now very fast.
It is so great and swift that there are those who will be afraid.
They will try to hold on to the shore.
They will feel they are being torn apart, and they will suffer greatly.
Know the river has its destination.
The elders say we must let go of the shore, keep our eyes open and our heads above the water.
Push off into the middle of the river.
See who is in there with you and celebrate.

At this time in history, we are to take nothing personally.
Least of all, ourselves.
For the moment that we do, our spiritual growth and journey comes to a halt.
The time of the lone wolf is over.
Gather yourselves!
Banish the word struggle from your attitude and your vocabulary.
All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

We are the ones we've been waiting for!

Een boodschap van de Hopi's die al enkele jaren oud is. We zijn helemaal geen kleine en onmachtige slachtoffers, een speelbal van het noodlot of van allerlei omstandigheden. Wij zelf zijn diegene waar we op zoek naar zijn, waar we op wachten. Wij creëren de wereld en de toekomst door wat we kiezen en denken en voelen. In werkelijkheid zijn wij spirituele multi dimensionele wezens die gebruik maken van een fysiek voertuig om een menselijke ervaring te integreren in ons eeuwig bewustzijn. In werkelijkheid zijn we wijze Meesters en krachtige Geesten die geboren worden als mens om op deze prachtige planeet te spelen, te creëren en te ervaren. Om deze geliefde Moeder Aarde en al haar bewoners te behoeden, te verzorgen en te eren. Mens zijn is vreugdevol, het is een schitterende ervaring die we zelf gekozen hebben, een groot avontuur, een unieke kans tot groei. Bedenk hoe bijzonder het is om hier en nu in een lichaam te zijn en dit allemaal te beleven. Op de mooiste en meest unieke planeet in het Universum. Wat een wonder, wat een zegen. Er bestaan dan ook geen gewone momenten. Alles is heilig.

No warrior gives up on what he loves.
He finds the love in what he does.


Toch lopen velen met een bezwaard gemoed en een triestige blik. Hoe krijg je (terug) plezier in het leven, hoe breng je vreugde in het hart, hoe verhoog je je energie? Een goeie start is alvast (enkel) doen wat je graag doet, waar je warm en enthousiast van wordt. De dromen die je koestert, gewoon waarmaken. Je passies ontdekken en ze (be)leven. Een doel vinden die je hart raakt en zin geeft aan je leven. Niet teveel piekeren ook, denk zonnig en vrolijk. Niet altijd makkelijk, maar oefening baart kunst. Dan de natuur uiteraard. De natuur opzoeken is de beste manier om je energie te verhogen en je beter te voelen. Wat nog allemaal. Levende en hoogfrequente voeding vol licht, want je bent wat je eet. Denk aan verse plantensappen en smoothies als dagelijkse oppepper. Loop elke dag blootsvoets op gras of grond om contact te maken met de energieën van Moeder Aarde. Breng je chakra's in balans door meditatie, yoga, tai chi, enz. Speel met je huisdier. Bekijk inspirerende en positieve filmpjes op YouTube. En bovenal: herinner je wie je echt bent. Je bent niet het kleine angstige ego, maar een machtig, wijs en liefdevol 'Ik Ben'. Zet je ego uit, als je merkt dat het de leiding of de overhand neemt. En natuurlijk veel spelen, zingen en dansen. Zorgeloos creatief zijn en volop genieten. Net als kinderen, die opgaan in het spel en zichzelf en alle zorgen vergeten. Geluk is een keuze, een beslissing en werkt erg aanstekelijk. Geluk is niet afhankelijk van wie je bent, wat je bezit of wat je overkomt, maar enkel van hoe je denkt. En anderen gelukkig maken is de snelste manier om zelf gelukkig te worden.
Hoe vul je de dagen van het leven, wat wil je delen met de wereld? Dit is wellicht een vraag die kan opkomen als je, na enkele jaren, een grotendeels zelfvoorzienend paradijsje hebt gecreëerd. Uiteraard zal er altijd wel werk zijn op de hectare, maar zeker geen full-time job meer. Er is vrije tijd en de uitgelezen kans doet zich dan voor dat er tijd, ruimte en energie komt om je talenten te beoefenen, verlangens te verwezenlijken, nieuwe dromen te realiseren, je kennis en wijsheid te delen, te ontdekken en observeren, mooie beelden te visualiseren, je creativiteit te ontwikkelen en te uiten, ... Spelenderwijs scheppen en creëren, net als kinderen die zandkastelen bouwen. En natuurlijk liggen nog veel meer mooie taken te wachten eenmaal de ecodorp bewoners wat gesetteld zijn en een volgende fase aanbreekt. Educatie van kinderen en volwassenen, heling van mensen en Moeder Aarde, het aanbieden van holistische gezondheidszorg en allerlei energiewerk, workshops en cursussen organiseren, uitwisselen en samenwerken met andere gemeenschappen en groepen, de samenleving inspireren en alternatieven tonen,... Er is genoeg te doen om de nieuwe wereld vorm te geven.

Volgens sjamaan Kiesha Crowther zijn we allen grote creators die hier en nu op Aarde zijn om mee te werken aan de transitie naar een nieuwe tijd (zie verder). Een glorieus tijdperk breekt aan. De mens bezit een uniek vermogen, namelijk zijn onbeperkte denkkracht, waarmee hij werelden creëert. De huidige technologische wereld is dan ook een product van de menselijke gedachten. Maar gedachten veranderen in de loop van de tijd. Bewustzijn evolueert. Geschiedenis is namelijk niet de evolutie van technologie en productie, maar de evolutie ons denken, van bewust worden. In de nieuwe evolutiefase die nu aanbreekt, denken we andere gedachten en creëren we zo een andere wereld. Heel eenvoudig en efficiënt. We worden bewuster en beseffen dat er meer is dan technologie, veel meer. We beginnen te beseffen dat we machtige scheppers zijn, spirituele meesters, onsterfelijke zielen, dat er vele werelden, wezens en dimensies zijn, dat we allen verbonden zijn in éénheid,...We beginnen te denken met het hart, met zorg en mededogen en vanuit een gevoel van dienstbaarheid. We beginnen liefdevol te denken en warmte en genegenheid te zenden naar al wat is. En dat zal onvermijdelijk een nieuwe wereld tot aanschijn brengen. Onze intelligentie stond tot op heden meestal ten dienste van het verstand en het ego en bracht vele en mooie innovaties en uitvindingen voort, maar ook vernietiging en vervuiling. De tijd breekt aan dat we onze intelligentie in dienst van het hart en het hoger Zelf zullen plaatsen, en daar zullen onwaarschijnlijk prachtige en schitterende scheppingen en creaties uit voortvloeien.

When the Earth is dying there shall arise an new tribe of all colors and all creeds.
This tribe shall be called 'The Warriors of the Rainbow' and it will put its faith in actions not words.

Op een dag bezoek ik een jong koppel (Iris en Guibert) met hun tweejarig dochtertje (May) die hier in de buurt wonen. Zes maanden geleden woonden ze nog in een appartement in Parijs. Toen besloten ze uit het systeem te stappen. Ze gaven hun job op, kochten een lapje grond (3 hectare) en een yurt en sindsdien leven ze in de natuur, volledig off-grid en zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Ik sta versteld wat ze in zes maanden al bereikt hebben. De Mongoolse yurt staat op stevige funderingen en heeft binnenin een houten vloer, er zijn 2 zonnepanelen die voldoende elektriciteit leveren, de groentetuin is opgestart, en verder een kippenren met wel 25 kuikentjes pas uit het ei, een composttoilet en een douche met warm water opgewarmd door de zon. Er is ook een omheining gebouwd want ze hebben een paard en een ezel die ze niet enkel als rijdier gebruiken, maar ook om hout uit het bos te halen voor de kachel. Op het terrein wat ze kochten, stond een houten chaletje en dat is nu het atelier geworden waar Iris haar zelf ontworpen kledij maakt. Die verkoopt ze dan via haar internetwinkeltje en de opbrengst blijkt voldoende om de (lage) vaste onkosten te betalen (vooral benzine en communicatie). Met een speciaal bakje is internet blijkbaar ook mogelijk via satelliet verbinding, dus zonder kabel of telefoonlijn. Er is ook een waterput met bron op het terrein en een reservoir (voldoende voor 2 maanden) die water oppompt uit een aangrenzend riviertje. Alles samen een investering van 30.000 euro (aankoop van een prachtig en redelijk vlak terrein, yurt, zonnepanelen, materiaal, dieren,...), waarvan de helft voor aankoop van het terrein. Het kan dus wellicht nog goedkoper afhankelijk van de grondprijzen en de ligging. Ze willen ook enkele geiten aanschaffen voor melk en kaas. Bedenk dat dit stadsmensen zijn die weinig afweten van leven op het land. Alle kennis over geiten en kippen houden, groentetuin, zelfvoorziening, compost maken, enz...leren ze al doende, of via internet en vrienden. Ik vind het al met al fantastisch wat deze fijne mensen ondertussen verwezenlijkt hebben. Erg inspirerend en motiverend. De moed hebben alles achter je te laten, voluit voor je droom te gaan en een nieuw leven te beginnen. En het werkt erg aanstekelijk om te zien dat het nog lukt ook. Ze zijn heel gelukkig en tevreden en willen zeker niet meer terug naar hun vroeger leven in de stad, waar de stress en vervuiling te hoog zijn. Missen jullie vrienden en familie niet of de mogelijkheden tot cultuur en vertier die een stad kan bieden, vroeg ik hen? Helemaal niet, ze hebben in die korte tijd al een uitgebreide nieuwe vriendenkring. Vaak zijn het andere yurtbewoners of ecologische mensen uit de buurt, en dat zijn er niet weinig. Blijkbaar staat de Corrèze toch meer open voor alternatieve initiatieven, yurts en duurzame, groene projecten (zoals ecodorpen) in vergelijking tot andere departementen. Wat vertier betreft: leven in een stad biedt inderdaad vele mogelijkheden tot werk, cultuur en ontspanning, maar leven in de natuur brengt dan weer andere kansen, voordelen en ervaringen. Het hangt af van wat je wenst, wat je droom is, welke ervaring je zoekt.

Mijn keuze is alvast gemaakt en ik ben niet alleen. 'You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one', zong John Lennon al. Op mijn reizen en ook in Vlaanderen, merk ik dat steeds meer mensen een andere weg inslaan, nieuwe waarden en doelen kiezen, andere gedachten denken, positieve acties ondernemen, hun harten openen, concreet meebouwen aan een betere wereld. Zo groeit de groep der Regenboogstrijders zienderogen en zorgt voor een geweldloze, groene geboorte van een hartbeschaving. Wereldwijd zijn reeds miljoenen mensen en groepen bezig met het vormgeven van een nieuw tijdperk door middel van hun gedachten en daden, door hun hart te volgen (wat de rechtstreekse verbinding is met het hoger Zelf), in plaats van het ego te volgen.

Ondertussen beleef ik mijn eerste onweer en regennacht in de yurt. Het nachtelijk onweer is grandioos. De hele vallei licht telkens op bij iedere bliksem en toont mij bij elke korte flits de groene waaiende bomen en de donkergrijze wolken, waarna het terug donker wordt. De neervallende regen op de yurt maakt veel lawaai, bij hevige regenbuien is slapen wellicht niet mogelijk. Alhoewel, je wordt alles gewoon. Lichte regenval daarentegen, klinkt als een zacht wiegeliedje, erg aangenaam en rustbrengend. Leven in een yurt is leven in de natuur, dicht bij Moeder Aarde en als het regent en dondert besef je dat nog meer. Het is net alsof ik buiten ben in de open lucht, waar alle elementen voelbaar zijn, maar toch lig ik mijn warme bedje in een droge yurt.

Be the change.

Misschien door velen ondertussen al gezien, maar ik geef toch nog eens deze tip. Little Grandmother Keisha Crowther, een behoedster van de Indiaanse wijsheid en een erg oprechte, integere en bescheiden jonge vrouw (haar liefde voor Moeder Aarde en alle mensen straalt uit haar ogen), spreekt in haar boodschap voor 2010 (het jaar van manifestatie van onze dromen), over acht inzichten die kunnen helpen om een nieuwe wereld te co-creëren en jezelf terug te herinneren wie je echt bent. Het zijn ook 8 stappen om tot een duurzame samenleving te komen en de wijsheid te hervinden om in harmonie met alles te leven. Een erg boeiende en een hoopgevende boodschap. Wij allen zijn Goden en Godinnen die zelf gekozen hebben om hier en nu te zijn en om samen terug een hemel op Aarde te brengen. De geboorte van een nieuwe tijd is volop aan de gang en niet te stuiten. De oude systemen (religie, geld en macht/regering) zullen instorten en plaats maken voor vrede, waarheid en harmonie. Het verdwijnen van de oude wereld is noodzakelijk om ruimte te maken voor het nieuwe. En de belangrijkste sleutel is beginnen leven vanuit je hart. Klinkt simpel maar toch is het niet eenvoudig, gezien ego, verstand en allerlei angsten al zolang onze beslissingen bepalen. Maar onze kracht is onmetelijk en enkel de sterkste zielen zijn nu op Aarde om dit te verwezenlijken. En we creëren dit paradijs via ons denken en onze liefde, niet via geweld en revolutie. Dus open je hart en onderzoek je gedachten. Blijf altijd positief en schenk vaak denkkracht en voelkracht aan je mooie dromen en je liefdevolle gedachten. Vergeet gewoon alle doemscenario's en alle gepieker, want waar wij aandacht aan schenken wordt werkelijkheid. Herinner je de raad van Anastasia: begin elke dag met 15 minuten uitsluitend positieve gedachten en creëer mooie beelden voor jezelf, je geliefden en Moeder Aarde.
Kiesha Crowther - 2010 - deel 1 en deel 2 ......Return of the Ancestors - deel 1, deel 2 en deel 3......Kiesha Crowther - One with Nature

Een nieuwe beweging ontstaat nu op aarde: The Tribe of Many Colors. Mensen, jong en oud, uit ieder ras en geloof, uit elk land en iedere regio, die kiezen om de oude paradigma's en geloofssystemen te verlaten en een nieuwe weg te bewandelen. Ze negeren de afscheidingen opgeworpen door taal, religie, geslacht of huidskleur en onderkennen onze verbondenheid en eenheid. Ze leven en denken met het hart, ze kiezen liefde en samenwerking, eren en respecteren Moeder Aarde en de Schepping en veranderen op die manier de wereld, stap voor stap, hart na hart, geweldloos en in gratie.

En dat is een erg mooie gedachte om te eindigen, lieve lezers, want de lentereis zit erop, morgen vertrek ik terug richting Vlaanderen. Bedankt om mee te leven en te lezen. Er komt nu even een korte (schrijf)pauze. Niet voor lang, want er gebeurt veel en deze zomer biedt al mooie vooruitzichten zoals het Anastasia festival en ook een nieuwe reis, hopelijk naar de plek waar Rivendell Village zal ontstaan.

Be happy, enjoy life and take good care of each other and Mother Earth!
We are all one family.Imagine God said: "I am sending you to earth to play a little game for a while and then I'll beam you back. It's a grand experiment. Whatever you do, don't get to caught up in the results. You'll be given some lucky cards and you'll be forced to face some dragons, just like everyone else. There are really no rules, except what goes around, comes around. Let truth, beauty, curiosity and the expansion of happiness draw you forward along your path. Enjoy the game. Follow your spirit. Observe your reactions to the phenomena you encounter. See what it feels like to pretend to be an entity that is separate from Me. But, remember your origin. Don't worry about losing or winning the game because nobody actually wins and nobody actually loses, regardless of appearances. Be more concerned about losing yourself.
Now have fun".