15/10/2020

Ecodorpen

Findhorn in Schotland

 An ecovillage is a human scale, full-featured settlement which integrates human activities harmlessly into the natural environment,
supports healthy development and can be continued into the indefinite future.
(Robert Gilman)

Ecodorpen, leefgemeenschappen, soul communities, transitiewijken, co-housing projecten, tiny house communities, permacultuur boerderijen, duurzame woongroepen, communes, rainbow villages,...De zoektocht naar alternatieve vormen van samen leven is wellicht nog nooit zo groot geweest als nu. Dit zal wel te maken hebben met de belabberde toestand in de Westerse wereld. De steden zijn onleefbaar, de economie wankelt, de virus maatregelen werken verstikkend, de vrijheid verdwijnt, de controle neemt toe, de maatschappij glijdt weg naar angst en afstandelijkheid, steeds meer depressies, eenzaamheid en zelfmoorden, de politiek kiest nooit voor de burgers maar altijd voor macht en geld, de planeet wordt verder leeg geplunderd, de gezonde bomen blijft men omhakken, velen werken als slaven in een ziek systeem, de noodzakelijke levensbehoeften worden alsmaar duurder, de belastingsdruk onhoudbaar, het leven steeds meer fake en kunstmatig,...enzovoort. Velen zijn het allemaal beu en willen het systeem verlaten, veranderen of verbeteren. De Mensen ontwaken, de oplossingen zijn reeds lang voorhanden en overal ontstaan projecten en initiatieven gericht op autonomie, duurzaamheid, zelfvoorziening, samenwerken en vrijheid. Zo verliest de oude wereld aan kracht en momentum en kiezen bewuste Mensen een andere weg die tot een samenleving zal leiden waar harmonie, vrede en overvloed vanzelfsprekend zijn.


Zo zien we overal het opstarten van netwerken van gelijkgestemde zielen die elkaar ontmoeten in real life. Het is de volgende stap op weg naar een nieuwe wereld, een wereld waar we niet langer alleen maar verbonden zijn via digitale social media, maar écht bij elkaar wonen, leven en creëren. Hoe werkt het? Begin met een klein groepje (10 zielsvrienden/familie) en kom regelmatig samen (in levende lijve) om elkaar te steunen, waarderen, inspireren, bemoedigen, helpen en horen. Van daaruit groeien allerlei initiatieven, wellicht zelfs het plan om samen een terrein of boerderij te kopen en een kleine gemeenschap te starten. Het hangt in de lucht, velen zijn nu zoekende en willen de gekkigheid verlaten, maar weten niet hoe en wat. Elkaar echt ontmoeten in openheid, respect en vreugde verankert zo'n soulgroepje en geeft het wortels. Daarna is het een kwestie van water geven (er energie en tijd in stoppen) om de gezamelijke dromen en ideeën te manifesteren. In dit bericht vind je een lijst van bestaande gemeenschappen ter inspiratie en aanmoediging.

Laurieston Hall in Schotland

Find your tribe. Create your future.

Ecodorpen bestaan in alle kleuren en smaken en elk ecodorp(je) is uniek. Toch kunnen we enkele kenmerken en definities opstellen waaronder de meeste ecodorpen vallen. De benaming 'eco-dorp' vertelt al iets. Er is een ecologische peiler die thema's en technieken bundelt zoals duurzaamheid, permacultuur, zelfvoorziening, natuurherstel, biolandbouw, voedselbossen, hernieuwbare energie,...En er is een sociale en culturele peiler die we kunnen terugvinden in het dagelijkse leven als dorpsgemeenschap. Dit vertaalt zich dan in het zoeken naar, het experimenteren met en het leven van nieuwe en alternatieve vormen van economie en gemeenschapsvorming. De grote diversiteit binnen de ecodorp wereld onstaat omdat elk ecodorp ontworpen is door de Mensen die er wonen en gebaseerd op hun eigen unieke visie, cultuur en interesses. Dit zijn enkele voorbeelden van mogelijke woon- en leef gemeenschappen.

  • Familiedomein dorp - Een oorspronkelijke woon- en leefvorm die eeuwen geleden vooral in Rusland aanwezig was (rurale nederzettingen) en al een tijdje opnieuw in de belangstelling komt door de Anastasia boekenreeks. Typische kenmerken zijn: de families wonen als buren naast elkaar op domeinen van ongeveer 1 hectare - het creëren van een ruimte van liefde -  het streven naar autonomie en zelfvoorziening - het toepassen van permacultuur en biotuinbouw - het kiezen voor ecologie, duurzaamheid, hernieuwbare energie en waterzuivering - een terugkeer naar eenvoud en essentie - het samenwerken met fauna en flora - een spirituele levensvisie - ziele educatie - holistische geneeskunst - creatieve ontplooing - integratie van generaties - externe en interne samenwerking. De insteek is het behouden, behoeden, verfraaien en verrijken van de planeet door verantwoordelijkheid te nemen voor een perceel van 1 hectare. Een principe wat bekend is bij vele natuurstammen zoals de aboriginals. Een 'totem' toegewezen krijgen bij de aboriginals betekent dat je het behoederschap krijgt over iets uit de natuur. Op die manier helpt het hele dorp om hun omgeving te beschermen. Een sterk idee wat men dus ook terug kan vinden in het familiedomein concept. Daar krijgt een gezin het behoederschap en de verantwoordelijkheid over een stukje van moeder Aarde. Niet alleen om er zelfvoorzienend te leven maar ook om het mooier en rijker en gezonder te maken. Zo kunnen we de planeet (en onszelf) helen en in overvloed en vrede samen een paradijs co-creëren.
  • Ecodorp - Op een ecodorp woont iedereen in een eigen woning meestal rond een dorpskern. Er zijn onnoemelijk veel varianten en er wordt vaak gestreefd naar een mate van evenwicht tussen privacy en eigen ontwikkeling enerzijds en gemeenschappelijke taken zoals voedselvoorziening en onderhoud van het dorp anderszijds. Peilers zijn ecologie, zelfvoorziening, duurzaamheid met vaak ook een holistische en spirituele insteek. Een kleinere versie van een ecodorp is een ecowijk, namelijk enkele straten waarvan de bewoners samen een gezamenlijke, ecologische visie kiezen. Dit concept is sterk toegenomen dankzij de transitiebeweging.
  • Co-housing - Bij samenhuizen wordt vaak een groot gebouw of boerderij gedeeld waarbij het accent op een aantal gemeenschappelijke activiteiten ligt. Iedere bewoner beschikt wel over een private woonst maar de maaltijden zijn mogelijk samen; er is een gemeenschappelijke tuin, eetzaal, washuis en kinderopvang; vervoer en materiaal kunnen gedeeld worden en er zijn regelmatig gemeenschappelijke activiteiten.
  • Commune - De bewoners wonen vaak samen in gemeenschappelijk gebruikte gebouwen en doen meestal alles of toch zoveel mogelijk samen waarbij ook de (materiële) bezittingen gedeeld worden. De verbindende visie kan spiritueel, sociaal of politiek zijn. Communes hebben een lange traditie en ontstonden vaak als tegenbeweging of als idealistische afsplitsing, zoals de Essenen, de eerste Christelijke gemeenten en de hippie beweging in de jaren zestig.
  • Kibboets - Collectieve landbouw nederzettingen die in Israël ontstonden en als grondslag sterk socialistische principes hanteren.
  • Ashram - Een typisch Indiase woon-, werk-, leef- en ontmoetingsplaats met sterk spiritueel/religieuze inslag onder leiding en inspiratie van een goeroe of mysticus. 

 Forget not that the earth delights to feel your bare feet and the winds long to play with your hair.
(Khalil Gibran)

Hieronder enkele basisbegrippen en vertrekpunten voor het ontwikkelen van een ecodorp of een leefgemeenschap.  De Mensen die zich engageren, bepalen samen de visie en toekomstplannen van de gemeenschap.

ecologisch wonen en leven --- duurzaamheid --- recyclage --- lange termijn denken --- hernieuwbare energiebronnen --- waterzuivering --- wateropslag --- lokaal biologisch voedsel verbouwen --- biodiversiteit verhogen --- permacultuur --- natuurlijke en kosmische cycli volgen --- herstel van de natuur --- lokale en regionale economie --- kleinschaligheid --- antiglobalisme --- groen zakendoen --- complementaire munten --- ‘lets’ systemen --- ruilhandel --- vrijwilligerswerk --- sociale opvangstructuren --- integratie van kinderen, ouderen en gehandicapten --- directe democratie --- sociocratie --- samenspraak --- samen beslissen --- samen werken --- samen delen --- conflictoplossend --- luisteren --- verbindende communicatie --- vergeven --- naastenliefde --- gezonde levensstijl --- zuiverheid in denken, praten en doen --- holistische en zachte geneeskunde --- helingbiotoop --- krachtplaatsen --- persoonlijke bewustzijnsontwikkeling --- vrijheid en privacy --- zelfrealisatie --- engagement --- verantwoordelijkheid nemen --- betrokkenheid --- dienstbaarheid --- uitwisselen en doorgeven van kennis, inspiratie en ervaringen --- alternatief onderwijs --- iederwijs school --- creativiteit --- kunstzinnige activiteiten --- muziek --- dans --- spiritualiteit zonder dogma’s --- goddelijkheid vinden in contact met natuur en mens --- het leven vieren --- andere culturen respecteren 

Een succesvol ecodorp of leefgemeenschap opstarten en levensvatbaar houden, is niet evident. Negen op de tien projecten mislukken nog tijdens de opstartfase of gedurende de eerste jaren. De belangrijkste vier oorzaken zijn: (1) onoverbrugbare verschillen in visie, (2) geldperikelen, (3) eindeloze problemen met bureaucratie en officiële toestemmingen en (4) allerlei 'ego' discussies en confrontaties. Lees meer over mijn eigen pogingen om een familiedomein dorp te starten: Het Verhaal van Rivendell. Niettemin lukt het soms wel en ondertussen zijn er zo'n 10.000 actieve ecodorpen en leefgemeenschappen wereldwijd. Hieronder een handige en diverse lijst met de focus op Europa, sommige zijn actief, andere zitten in de opstartfase. Er zijn daarnaast nog vele andere projecten die geen website of social media pagina hebben. Sommige gemeenschappen zoeken nog deelnemers, andere zijn te bezoeken (na afspraak) en de meeste aanvaarden ook werkvrijwilligers (tegen kost en inwoon). Evenwel zijn veel gemeenschappen nu dicht voor bezoekers vanwege de Covid crisis.

Auroville in India

BELGIE

NEDERLAND

FRANKRIJK

SPANJE

PORTUGAL

ITALIE

DUITSLAND - OOSTENRIJK - ZWITSERLAND

VERENIGD KONINKRIJK - IERLAND

SCANDINAVIE

BALKAN & OOST EUROPA

REST VAN DE WERELD (selectie bekende dorpen)

ANASTASIA DORPEN (Permacultuur familiedomeinen van 1 hectare per gezin) - Selectie

ALGEMEEN

VIDEOS

 Damanhur --- Tamera --- Lammas --- Findhorn --- Dancing Rabbit --- Awakened Life --- Auroville --- Crystal Waters --- Matavenero --- Communities of Hope --- A Simpler Way

Just living is not enough.
One must have sunshine, freedom, and a little flower.

(Hans Christian Andersen)

Als muzikale afsluiter kiezen we dit maal enkele favoriete kinderkoren. Op de meeste ecodorpen (en zeker op de Russische Anastasiadopren) wordt erg veel tijd genomen om het leven te vieren, om te feesten, te dansen en samen te zingen. Het zijn uitstekende middelen om de harmonie en verbinding in een gemeenschap te bewaren en te versterken.
Enjoy & Be Happy!


White Winter Hymnal
A Million Dreams


We don’t inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children.
(Native American proverb)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten