04/04/2021

Ubuntu
If it’s not good for everyone, it’s NO good at all.

Hoe kunnen we de (slaven)planeet omvormen tot een vrije wereld vol overvloed en liefde? Er zijn vele acties mogelijk. Zoals Nisargadatta ooit zei: 'Er is niets mis met de wereld. Wat er mis is, is de manier waarop je ernaar kijkt.' Want kijken is aandacht geven en energie schenken. Laten we ons blikveld dan maar verplaatsen naar de vele mooie ontwikkelingen die er zijn en naar de wakker wordende mensheid. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn de doorbraak en snelle verspreiding van permacultuur, ecodorpen, familiedomeinen, soevereiniteit,...maar ook geld is één van de sleutels om een nieuw paradigma op Aarde te brengen.


Geld kan men namelijk zien als een uitvinding die momenteel enkel dient om te controleren, te verdelen (rijk versus arm) en de elite al haar macht te geven (zie dit bericht over het geldsysteem). Er is in wezen helemaal geen geld nodig om gelukkig, vrij en in overvloed samen te leven op Aarde. Er is ook geen alternatief muntsysteem of ruilhandel nodig. We hoeven enkel ‘onvoorwaardelijke contributie’ toe te passen. Iedereen deelt vrij en kosteloos zijn/haar talenten, passies en skills ten gunste van de hele gemeenschap. Zo'n ingrijpende keuze vraagt uiteraard een flinke perceptie verschuiving (voor de meesten), maar in feite is dit concept (schenk economie) logisch in al zijn eenvoud.

Waarom is het zo eenvoudig? Omdat het leven nu eenmaal eenvoudig is, hoewel men het blijkbaar altijd ingewikkeld wil maken Het is eenvoudig omdat Mensen diep van binnen graag willen dat iedereen het goed heeft. Omdat dienstbaarheid en mededogen een natuurlijke staat van zijn is bij Mensen die niet geprogrammeerd zijn vanaf de kindertijd met angst- en schaarsteverhalen. In Zuid Afrika noemen ze het Ubuntu en er is zelfs een heuse politieke partij die dit als programma voorstelt. Ubuntu is het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid in eenheid verbindt. De essentie van mens-zijn is het feit van onze onderlinge verbondenheid met elkaar, met de Aarde en met het Universum. We zien onszelf veel te vaak als individuen, afgescheiden van elkaar, terwijl we verbonden zijn en al onze handelingen en woorden invloed hebben op de hele wereld.

"Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij onderdeel is van een groter geheel en hij krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt." (Desmond Tutu)

Ubuntu is a philosophy that considers the success of the group above that of the individual.
(Stephen Lundin)

Ubuntu toepassen op de maatschappij heeft verstrekkende gevolgen en toont een prachtige manier om samen in harmonie te leven. De Aarde behoort aan iedereen en ieder Mens heeft evenveel recht op haar overvloed om gelukkig en vredevol te kunnen leven. Hoe kan het dat staatsleiders zomaar beslissen om oorlogen en genociden te beginnen en miljoenen onschuldige slachtoffers te maken? Hoe kan het dat corporaties de olie, het water en de kostbare mineralen in de grond opeisen, ontginnen en verkopen met grote winsten? Hoe kan het dat bedrijven grote gebieden opkopen en bossen omhakken, dammen bouwen en de natuur vernietigen tegen de wens van de bewoners in? Hoe kan het dat grond, water, voeding, planten,...eigendom zijn van firma's die er dan geld voor vragen waardoor vele Mensen geen woonplaats of eten hebben? Deze corporaties vernietigen de wereld en de mensheid voor wat dollars en euro's. Waarom laten wij dit toe? Omdat de elite dit in hun wetten en afspraken zo geregeld heeft? Dit is geen geldige reden want het zijn de wetten van de overheersers en niet die van de mensheid. Hier zijn enkele andere, rechtvaardige wetten die werkelijkheid kunnen worden als en wanneer we er voor kiezen.

 • Het land en de grond behoren aan de Mensen (niet als eigendom, maar om iedereen op een eerlijke manier een geschikte woonplaats te kunnen geven).
 • Het water, de bossen, de rivieren en de zeeën behoren aan de Mensen (niet om ze te vervuilen en te vernietigen, maar om ze te behoeden en te beschermen).
 • De bergen, de lucht, de dampkring en de ether behoren aan de Mensen.
 • Het goud, platina, diamanten, chroom, koper, ijzer, uranium, tin, aluminium en alle andere mineralen in de grond behoren aan de Mensen.
 • Alles wat op het land groeit behoort aan de Mensen (en wordt eerlijk verdeeld onder elkaar).
 • De wilde dieren behoren niet aan ons of aan iemand anders, ze behoren tot de planeet en wij zijn hun hoeders en beschermers.
 • De Aarde is onze moeder - we zijn hier alleen vanwege haar - en we moeten haar dan ook eren en haar beschermen tegen schade.

De planeet, het land en al deze dingen behoren niet aan politici, de overheid of aan ondernemingen die onrechtmatig beweren er exclusieve rechten over te hebben. De regering heeft lang geleden het land gestolen van de Mensen. Wij, de Mensen, zullen het terugnemen, niet om er rechten op te claimen, niet om roofbouw te plegen, niet om de natuur te vernietigen, maar wel om de Aarde te behoeden, haar rijker en vruchtbaarder te maken en hier een paradijs te creëren waar we op een betere manier met elkaar samen leven. Dit zijn dan de nieuwe afspraken.

 • Geen geld, geen ruilhandel, geen handel meer tout court (het is namelijk helemaal niet nodig en het vernietigt alles).
 • Al het land en alle grondstoffen behoren toe aan iedereen.
 • Iedereen draagt bij aan de gemeenschap door zijn/haar talenten en bekwaamheden onvoorwaardelijk te delen.
 • Elke bijdrage is gelijkwaardig en wordt gezien als een essentieel onderdeel van het geheel en is daarom even waardevol als elke andere bijdrage.
 • Overal ontstaan kleinschalige, zelfvoorzienende, autonome ecodorpen die zichzelf besturen.

Freedom is not our right. It is our gift from the divine creator.
No one has the right to take it away or enslave us in any way or matter.

Veel Mensen hebben de onjuiste veronderstelling dat geld het gevolg is van de menselijke evolutie en van duizenden jaren van ruilhandel en handel. Maar dit klopt niet echt. Nauwgezet onderzoek van de menselijke geschiedenis laat zien dat het geld duizenden jaren geleden werd geïntroduceerd door een kleine groep van koninklijke en politieke elites als een superieur instrument tot slavernij van de bevolking. Sinds de allereerste introductie van geld controleert deze kleine en zeer machtige groep individuen het drukken en het beschikbare aanbod van geld, en daarmee rechtstreeks alle activiteiten op Aarde (verdeel en heers). Geld (en de daarbij horende piramidale machtsstructuur) is (naast religieuze mindcontrol) de oorzaak van bijna alle ellende op Aarde en van 95% der criminaliteit. Geld is ook de drijfveer achter de meeste oorlogen van de afgelopen 2000 jaar en die oorlogen worden gefinancierd door de bankiers (meestal financieren ze alle partijen in het conflict voor maximale winst en controle).

Maar wacht eens, geen geld meer,... zal dat wel goed gaan? Wel, denk eens na: wat hebben we echt nodig als individuen en gemeenschappen om gelukkig te zijn en goed te leven? Het antwoord is al duizenden jaren hetzelfde. Voedsel, liefde, onderdak, gezondheidszorg, educatie, kunst, cultuur, wetenschap, technologie, energie, kleding, tafels, stoelen, boeken, laarzen, hoeden en veel van alle andere dingen die we vandaag hebben. We hebben geen geld nodig. Geld is gecreëerd als instrument van slavernij en macht om de beschikbaarheid van al deze dingen te controleren, en een wereld van schaarste te creëren, zodat er een constante vraag naar producten en diensten kan zijn. Dit alles gekoppeld aan een misdadige hiërarchische piramide en een corrupt banksysteem, zodat het voor gewone Mensen steeds moeilijker wordt om genoeg geld samen te krijgen om te overleven. Integendeel, velen worden constant uitgebuit door middel van geld en vallen uit de boot. Als ze geluk hebben, worden ze opgevangen door de sociale voorzieningen van een land. Misschien een zegen voor sommigen, maar afhankelijk zijn van een overheid is geen vrijheid. Als ze minder geluk hebben, worden ze dakloos, arm en bewoner van een sloppenwijk.

Vergeet niet dat geld niets doet - Mensen doen alles. Mensen planten de zaden, telen het voedsel, bouwen de bruggen, maken de wegen, lossen wiskundige problemen op, praten met elkaar, creëren kunstwerken en houden van elkaar. Geld doet niets, behalve verdeeldheid zaaien onder de Mensen op alle niveaus. Dus het antwoord op de problemen is duidelijk. Haal geld uit de samenleving en het hele  kaartenspel van de elite stort in elkaar en maakt plaats voor een maatschappij waar we (opnieuw) leren samen werken, samen leven, samen delen en samen plezier maken. Zo werkt het op veel planeten van vergevorderde buitenaardse beschavingen en zo was het ook op Aarde in de tijd toen geld of ruilmiddel niet bestonden. Iedereen draagt zijn talent of vaardigheden of passie bij tot voordeel van de hele gemeenschap. Een bakker blijft brood bakken, een boer blijft groenten planten, een loodgieter blijft zijn job doen, een muzikant maakt liedjes, een schrijver vertelt verhalen op papier, een moeder zorgt voor haar kind, enz. Alles blijft functioneren, iedere bijdrage is gelijkwaardig, er komt alleen geen geld meer aan te pas.

Vraagt de zon geld om zijn warmte en energie aan ons te schenken? Vraagt de natuur geld om haar vruchten en opbrengsten beschikbaar te stellen? Vraagt moeder Aarde geld om haar zuurstof, water en grondstoffen aan ons te geven? Vraagt het leven geld om zich overal te manifesteren en energie uit wisselen? Verwacht de natuur überhaupt iets terug voor al haar giften? Misschien verlangt ze wel dat we haar met rust laten of haar behoeden. Maar geld komt daar helemaal niet aan te pas. Welnu dan, permacultuur stelt en bewijst dat de beste manier om in harmonie en overvloed op Aarde te leven, het nabootsen is van de natuur en haar werkingen en kringlopen. Simpel, makkelijk en effectief. Ook wij kunnen ons talent, onze kennis, onze vaardigheden, onze passies, ons geschenk aan de wereld zomaar onvoorwaardelijk delen met elkaar en met de gemeenschap. Als iedereen dat doet maken we dadelijk een sprong naar een hogere en duurzame beschaving die geen geld nodig heeft om perfect te functioneren. Het geldsysteem verlaten brengt vrijheid, overvloed en rechtvaardigheid voor iedereen en niet slechts voor een kleine elitegroep zoals nu.

Vele Mensen zitten zo sterk vast in het oude paradigma en wereldbeeld dat ze zich een samenleving zonder geld niet eens meer kunnen voorstellen. Ze geloven nooit dat dit kan werken of ze veronderstellen dat niemand nog iets gaat doen (en zeker niet de vuile en lastige jobs). Maar het kan wel. Meer nog, een geldloze maatschappij is een volgende trede op de evolutiespiraal der mensheid. De overgang kan geleidelijk gebeuren in verschillende stappen. De eerste stap kan bvb. zijn om geld eerst terug tot eerlijk en neutraal ruilmiddel te maken (zonder rente, grootbanken en beurzen). Nu is geld vooral een macht- en controlemiddel en een doel op zich geworden. Wanneer vrije energie, permacultuur en andere oplossingen eenmaal overal verspreid zijn, dan kunnen volgende stappen gezet worden op de weg naar een schenk economie. Het hele Universum is eigenlijk een 'schenk economie'. Het begint al met het geschenk van het leven. En daarna geven ouders liefde aan hun kinderen, de vrienden en families helpen elkaar, de natuur schenkt overvloedig (als we haar niet vernietigen), elke plant stelt honderden tot duizenden nieuwe zaden beschikbaar, vogels delen hun mooie melodieën, vrijwilligers helpen anderen, zelfs het internet staat vol met gratis software. Waarom zouden wij dan in hemelsnaam nog een (schadelijke) vrije markt geldeconomie nodig hebben als het hele Universum perfect functioneert zonder geld?

I am what I am because of who we all are.

Het Ubuntu systeem van 'gelijkwaardigheid' overstijgt de polariteit rijkdom en armoede, alsmede alle alternatieve geldsystemen en cryptocurrency. Het is een systeem bedoeld voor de echt geavanceerde beschavingen waarin iedereen gewaardeerd wordt voor wat hij of zij in wezen is (en niet voor zijn of haar bankrekening of connecties), en waar iedereen in staat is om vrij te doen wat men graag wil doen zonder zichzelf te moeten 'verkopen' voor geld. 

In vele opzichten is Ubuntu losjes gebaseerd op de oude tribale structuren van het Afrikaanse volk en andere inheemse stammen van de wereld. Duizenden jaren lang leefde de mensheid in kleine gemeenschappen en in harmonie met moeder Aarde. Ondertussen is onze samenleving op vele niveaus zo afgescheiden en vervreemd geraakt dat we nog nauwelijks begrijpen wat eenheid eigenlijk betekent. De Ubuntu manier van leven stelt ons in staat een verenigde samenleving op te bouwen, bestaande uit vele, kleinere gemeenschappen (ecodorpen). De Ubuntu manier van leven zal het harmonieuze evenwicht tussen de Mensen en de Aarde herstellen en versterken waardoor overvloed voor allen mogelijk wordt. Ubuntu creëert een omgeving waar Mensen de mogelijkheid en het verlangen krijgen om hun talenten en verworven vaardigheden te delen met iedereen, en dit tot voordeel van de hele gemeenschap. Dit geldt voor alle onderdelen in de samenleving, van wetenschap, technologie en landbouw tot gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Ubuntu betekent niet 'terugkeren naar het stenen tijdperk', zoals Mensen soms denken als ze voor het eerst over deze eenvoudige manier van leven horen. Het betekent een leven en een maatschappij vormgeven die afgestemd zijn op de natuurlijke orde der dingen en op de wetten der natuur. Het betekent diversiteit, creativiteit en solidariteit, niet uit verplichting, maar vanuit een vrije keuze gebaseerd op inzicht, maturiteit en liefde. 

Wij mensen zijn de hoeders van de planeet, maar om de Aarde te kunnen behoeden en beschermen moeten we haar eerst terugnemen van de onwettige regeringen die onrechtmatig het eigenaarschap over onze Aarde claimen en die de controle over haar verkopen aan de grote corporaties die haar plunderen en vernietigen. Ubuntu betekent in oorsprong 'mensheid' en vertegenwoordigt een filosofie en levenswijze waar de Mens en de leefgemeenschap als groter geheel centraal staan. Men wordt pas écht en authentiek Mens door de interactie met een gemeenschap van andere Mensen die ingebed en verbonden zijn met een maatschappelijke, sociale, culturele en spirituele wereld. Dit 'eenheidsgevoel' uit zich op sociaal vlak door gastvrijheid, dienstbaarheid, behulpzaamheid en een welgemeende warmte voor de medemensen. Op politiek vlak door gelijkheid en broederschap en de gelijke verdeling van de Aardse en wereldse rijkdommen. Deze (her)verdeling gebeurt niet op de klassieke verticale manier (piramide van macht) zoals bij communisme, fascisme of socialisme. Maar op horizontale wijze door de hele gemeenschap die samen verantwoordelijkheid dragen en inspraak hebben.

United we stand and thrive, divided we fall.

De moderne Ubuntu beweging ziet het zo (in de woorden van Michael Tellinger, vrije vertaling):

De transitie naar het Ubuntu vrije bijdrage systeem kan niet gebeuren in 1 stap. Het kan alleen in een aantal fasen of met kleine stappen worden ingevoerd om de Mensen te laten wennen aan de nieuwe manier van leven en aan de nieuwe vrijheid die wordt verkregen. Want dit zal zeer bevrijdend werken en spannende tijden brengen met een hoop onbegrensde mogelijkheden voor iedereen. De eerste fase zal de langzame en gestage decentralisatie zijn van de grootstedelijke jungles die, als gevolg van de jacht op geld, uitgegroeid zijn tot zielloze, smogvolle en misdaadrijke miljoenensteden vol straling en camera's en omringd door sloppenwijken en kansarme buurten. De herbevolking van de vele kleinere steden en dorpen zal de eerste doelstelling zijn. Sterke landelijke en agrarische gemeenschappen met een verscheidenheid aan privileges worden dan het platform voor alle toekomstige stappen. Het stimuleren en faciliteren van deze gemeenschappen en ecodorpen wordt gecombineerd met een eerste golf van vrijheden. Laten we onszelf nogmaals herinneren aan enkele van onze onvervreemdbare rechten: al het land, de grond, de rivieren, de grondstoffen, enz. behoren aan de Mensen en aan de gemeenschap. Waarom zouden we betalen voor iets wat van iedereen is? Zodoende zijn de eerste vrijheden die alle landelijke steden, gemeenschappen en ecodorpen kunnen krijgen: gratis elektriciteit, gratis water, gratis huisvesting en op middellange termijn: gratis voedsel. Alle mogelijke steun zal worden gegeven aan de boeren zodat ze voldoende biologisch voedsel kunnen telen voor hun eigen gemeenschap en voor andere gemeenschappen in hun gebied. Het doel is dat elke gemeenschap al het voedsel kan voorzien wat nodig is om in hun eigen behoeften te voorzien. Het uiteindelijke doel is niet alleen om gratis voedsel te voorzien, maar om langzaam te bewegen in de richting van de volledige verwijdering van het geld uit het systeem. Sommige mensen kunnen dit een schokkende en onmogelijke werkelijkheid vinden. Maar nogmaals, deze negatieve gevoelens over een geldloze samenleving zijn gebaseerd op duizenden jaren van indoctrinatie door diegenen die het geldaanbod en de geldstroom regelen en er belang bij hebben dat die blijft bestaan.

Het Ubuntu vrije bijdrage systeem is een blauwdruk voor een nieuwe sociale structuur waarin iedereen absoluut vrij en gelijk is. Het brengt:

 • Een samenleving die functioneert zonder het concept van geld, noch enige vorm van ruilhandel of handel, noch de gehechtheid aan de waarde van materiële zaken.
 • Een cultuur waarin elk individu wordt aangemoedigd om zijn passie te volgen en zijn natuurlijke talenten of verworven vaardigheden bij te dragen aan de samenleving tot groter voordeel van alle Mensen in de gemeenschap.
 • Een samenleving met een nieuwe reeks wetten op basis van de behoeften van de Mensen, en waar alles vrij en gratis wordt verstrekt aan iedereen die bijdraagt.
 • Een samenleving die een wetenschappelijke en technologische vooruitgang bevordert die ten dienste staat van de mensheid.
 • Een samenleving waarin kunst en cultuur bloeien waardoor Mensen het leven ten volle kunnen ervaren en genieten.
 • Een samenleving waarin, door de explosie van kunst en cultuur, de geestelijke groei van de burgers voor een snelle stijging van het bewustzijn zorgt zodat die de concepten van eenheid omarmen.
 • Het systeem biedt en brengt een onvoorstelbare overvloed van alles op alle niveaus van het leven, wat diegenen die nog gevangen zitten in de kapitalistische en consument gedreven hedendaagse maatschappij zich onmogelijk kunnen voorstellen. 

Moving from a money-driven society to a society driven by people, their talents and their passion for life.
Where everyone contributes their natural talents or acquired skills to the greatest benefit of all in their community.

Tot slot een fragment uit het boek 'Millennium: Tools For the Coming Changes' van Lyssa Royal (vrije vertaling).

Rijkdom is een maatstaf van wat jij hebt in vergelijking met wat anderen niet hebben (gebrek). Als iedereen gelijke toegang krijgt tot het leven en gelijkwaardig is, dan verdwijnt ook gebrek. Dan is iedereen 'rijk'.
Sommige buitenaardse beschavingen hebben een economisch systeem gebaseerd op gelijkwaardigheid, wat een weerspiegeling is van hun opvattingen betreffende de overvloed en de vrijheid in hun samenleving. Het gelijkwaardigheid systeem klinkt misschien simplistisch, maar het vereist eigenlijk een enorme spirituele evolutie en emotionele volwassenheid om het meester te worden en toe te passen. Om een analogie met onze wereld te gebruiken: wanneer je voedsel nodig hebt, ga je gewoon naar de supermarkt, neemt het eten en vertrekt zonder betalen. En wanneer iemand van jouw diensten wil gebruik maken, dan doe je dat zonder kosten aan te rekenen. Dit systeem brengt rijkdom voor iedereen zonder willekeur en zonder voortdurend veranderende wetten en waarden. Het fundament voor dit systeem is een diep gevoel van waardering voor elk lid van de samenleving. Iedereen staat te popelen om (belangeloos) hun mooie wereld verder creatief vorm te geven en te laten evolueren naar meer diversiteit, harmonie en geluk. De voldoening ligt niet in geld maar in creativiteit en de voorspoed van de hele gemeenschap. Dit soort planetaire economie werkt als een holistische eenheid. Misschien vraag je dan: "Wie haalt de vuilnis op of doet de onaangename taken?" Maar in een samenleving waar creatieve vrijheid wordt aangemoedigd in plaats van onderdrukt, zijn er vele uitvinders die technologieën creëren om alle uitdagingen aan te pakken, inclusief afval en vuile jobs. Er zijn alvast vrije energie apparaten die de energie behoeften op de planeet makkelijk, gratis en duurzaam voorzien. Zonder overheden of bedrijven die grote winsten maken of de nieuwe ontdekkingen voor zich houden, worden de belangen van de samenleving als geheel of als individu nooit over het hoofd gezien. De geest van de samenleving toont zich als een constant streven naar verbetering en creatieve vrijheid, in plaats van het streven naar constante winst. Dat is een kenmerk van een gezond holistisch organisme. Wanneer een behoefte of vraag ontstaat, dan is er iemand om die behoefte in te vullen. Misschien klinkt dit vreemd, maar kijk eens naar de vele enthousiaste uitvinders in jullie wereld die werken aan alternatieve brandstoffen en energie apparaten, maar die nog altijd worden geboycot door de grote bedrijven en belangengroepen.

Elke planeet kan uiteindelijk dit type samenleving ontwikkelen. Evenwel kan het momenteel niet op Aarde plaatsvinden wegens het huidige niveau van angst. Als op een dag alle wereldleiders zouden besluiten: "Oke, nu gaan we het Pleiadische gelijkwaardigheid systeem invoeren", dan zou er chaos zijn! Mensen zouden beginnen hamsteren als gek, want ze kunnen niet geloven dat ze dit verdienen of dat het systeem zal werken. Velen zouden zoveel grijpen als ze maar kunnen... snel, voordat iemand van gedachten verandert. Jullie planeet is gewoon emotioneel nog niet klaar om dit type systeem te installeren. Er is te veel geïnvesteerd in gebrek, schaarste en slachtofferschap. Er is te veel geïnvesteerd in de dualistische overtuiging van hebben en niet-hebben. Om dit systeem van 'gelijke verdeling van de welvaart en het welzijn' te kunnen toepassen (of een eigen versie ervan, aangepast aan planeet Aarde), dient er eerst een diepe innerlijke transformatie plaats te vinden bij de mensheid. Het communisme was een onvolwassen poging tot een gelijkwaardigheid systeem. Ook het kapitalisme is zo'n poging. Maar een echt gelijkwaardigheid systeem, die de hele samenleving ondersteunt en waardeert; verlangt en tolereert geen onderdrukkende controle, dwang of uniformiteit. Jullie samenleving raakt het oude spel van gebrek, schaarste en rijkdom nu steeds meer beu. Dit zal jullie op weg helpen naar nieuwe concepten en systemen die meer eigen verantwoordelijkheid verlangen, wat een voorloper is van een gelijkwaardigheid systeem, en wat dan zal verschijnen wanneer de tijd rijp is.


Vrijheid begint op het individuele niveau. Echter, vergeet niet dat vrijheid en gelijkheid inherente eigenschappen van de geest (spirit) zijn. Eenmaal die kenmerken van de ziel op een diep niveau erkend en herkend worden, dien je deze vrijheid (en gelijkheid) ook daadwerkelijk te leven en uit te drukken anders zal de cyclus van afhankelijkheid en corruptie zich voortzetten in een neerwaartse spiraal. Als je steeds meer zelf verantwoordelijkheid neemt en jezelf verbindt met anderen (die dezelfde keuzes maken), dan zul je altijd krijgen wat je nodig hebt en wanneer je het nodig hebt. Altijd. Het is een heel andere manier van leven. Woorden kunnen de ware diepte en betekenis van de vrijheid van de geest niet overbrengen, want woorden schieten altijd tekort in zulke zaken. Wees ervan bewust dat slavernij vooral ook een gemoedstoestand is en een toestand van het hart, en niet enkel een geïnstalleerde matrix van de elite. Kies voor vrijheid en leef die vrijheid, en zie hoe jouw leven en jullie planeet zich voor je ogen transformeert.
 
op een dag
vergat de bakster geld te vragen
toen zij het brood verkocht

lachend deelde zij het brood uit
aan de verbaasde mensen

wat leuk, zei de molenaar
en hij gaf de bakster een zak meel
wat leuk, zei de boerin
en ze gaf de molenaar een zak graan
wat leuk, zei de grondeigenaar
en hij gaf alle grond die hij bezat weg
aan de mensen die er gebruik van wilden maken

vanaf die dag
vergaten mensen steeds vaker geld mee te nemen
omdat geen mens er meer om vroeg

vanaf die dag
bestond er nog maar 1 soort ekonomie
de kadootjesekonomie!

waarom deden we dat niet eerder?
verzuchtten de mensen
we waren bang, zeiden de mensen,
we vertrouwden elkaar niet
we wilden geld voor onze waar en waar voor ons geld

velen van ons dachten alleen aan zichzelf
anderen wilden eerlijk ruilen

toen het egoïsme weg was
en toen het wantrouwen weg was
toen iedereen door had dat het beste voor iedereen
ook het beste voor ieder alleen is
toen vergaten we het geld
en we vergaten te ruilen want kadootjes stroomden onophoudelijk
over en weer

(Rymke Wiersma)

Colonial Mentality
Mama


Some people are so poor, all they have is money.
(Bob Marley)

Is This Love
One Love


Freedom is not our right. It is our gift from the divine creator.
No one has the right to take it away or enslave us in any way or matter. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten