04/04/2020

Het Familiedomein


Kies eerst van alle mogelijke gunstige plaatsen op Aarde die plek die jou het meest aanspreekt.
De plek waar je zou willen wonen. Waar je ook je kinderen zou willen zien opgroeien.
Waar je achterkleinkinderen goede herinneringen aan je zullen koesteren.
Die plek moet een voor jou aangenaam klimaat hebben.
Neem op die plek één hectare grond voor eeuwig in bezit.

(Anastasia)

Vele lezers van de Anastasia boekenreeks worden geraakt door de logische en eenvoudige oplossingen die de 10 boeken bespreken en aanreiken en die aansporen om een zinvol en zelfvoorzienend leven te starten. Al snel komt men tot de conclusie dat het belangrijk is om een 'Ruimte van Liefde' te creëren voor zichzelf en voor het gezin, de kinderen, de kleinkinderen en de volgende generaties. De basis voor een nieuwe samenleving is het familiedomein, een stuk land van ongeveer 1 hectare groot, waar alles voorhanden is om autonoom te leven, waar alle basisvoorzieningen kunnen ingevuld worden en waar ook een inkomstenbron kan gestart worden. Het levende hart van het familiedomein is de 'Ruimte van Liefde', een shift/sprong in bewustzijn waardoor men directe verbinding maakt met de eigen essentie (Atman/Spirit/Hoger Zelf), met moeder Aarde (Gaia) en met de Ene Schepperbron.

WAT?

Wat is een familiedomein? Het is alvast geen nieuw concept maar bestaat reeds duizenden jaren. Het is een stuk land waar men voor zichzelf en het gezin kan zorgen. Nog niet zo heel lang geleden beschikten de meeste Mensen over een moestuintje aan (of dicht bij) het huis om groenten te telen. In Rusland is deze traditie nog steeds erg populair, men noemt deze tuinen 'Dacha's'. Maar een familiedomein gaat veel verder. Men kan het vergelijken met wat in de Engelstalige landen 'Homesteading' of 'Smallholding' wordt genoemd. In feite is het een kleinschalige boerderij waar de mogelijkheden gecreëerd worden om zoveel mogelijk autonoom en vaak ook off-the-grid te leven. Er zijn ontelbare families over heel de wereld die deze levenswijze (met succes) uitproberen.

Sinds het verschijnen der Anastasia boeken (in de jaren '90) kreeg/krijgt dit idee een nieuwe en sterke impuls. Daar spreekt men over een 'familiedomein' of 'Kins Domain' (in de Engelse vertaling) en de definitie is dan ongeveer als volgt:  'Een familiedomein is een stuk grond van ongeveer 1 hectare waar de bewoners streven om een zelfredzaam, ecologisch en duurzaam leven op te bouwen. Belangrijke aspecten zijn de permacultuur tuinen vol eetbare gewassen, low-impact bewoning, hernieuwbare energiebronnen, afvalbeheer en watervoorziening.' De term 'familie' wijst op 2 specifieke kenmerken: het 1 hectare domein is geschikt (en groot genoeg) als woonplaats voor een hele familie (gezin, grootouders, kleinkinderen). En het domein is overerfbaar aan de nakomelingen waardoor het binnen de familie blijft en telkens mooier en autonomer wordt. Niettemin kan iedereen een familiedomein starten, ook wie geen gezin heeft.

WIE?

Voor wie is een familiedomein bedoeld? In principe is het voor iedereen die dit wenst. Uiteraard dient men dan graag op het platteland te wonen en in de tuin te werken. De bedoeling is ook om een inkomstenbron op het domein te starten (of op het ecodorp indien het domein deel uitmaakt van een grotere nederzetting), men werkt dan van thuis uit. Hier vind je 105 verdienmodellen.

WAAROM?

Er zijn een heleboel sterke en valabele argumenten om een permacultuur familiedomein te starten.  Zoveel zelfs dat het onbegrijpelijk is dat niet meer Mensen hiervoor kiezen en onbegrijpelijk dat een overheid niet alles in het werk stelt om dit idee te steunen. Hier zij enkele belangrijke pluspunten wanneer Mensen wonen, werken en leven op een paradijselijk eco-domein (er zijn er nog meer). Geen armoede en honger meer, geen werkloosheid en daklozen meer, geen zinloze jobs en werkstress meer, geen transport en vervuiling meer, geen maandelijkse facturen voor huis, water en energie meer, geen gmo gif en junkfood meer, geen vernietigend globalisme en petroleum afhankelijkheid meer. En verder: herstel en heling van bodem, water en lucht, verhoging van de biodiversiteit, verhoging van de biomassa, CO2 opvang door de bomen, een bloeiende lokale economie, een heropleving van het platteland en oude ambachten, echte educatie voor kinderen en volwassenen. En ook nog: minder druk op het sociaal stelsel en de verzorgingsstaat, minder ziekten en eenzaamheid, minder import nodig, meer contact met de natuur, een belangrijke toename in de productie van hoogwaardige biovoeding, gezondere Mensen,...de positieve impact en pluspunten gaan maar door en door. 


WAAR?

Waar wil je een familiedomein? Dit is een belangrijke vraag en wellicht de moeilijkste van het hele creatieproces. Locatie is alles en sommige families zoeken jaren naar een geschikte plek. Ook al omdat het familiedomein jouw definitieve woon-, leef- en werkplek wordt en overerfbaar aan je kinderen. Er spelen vele factoren mee: landkeuze, klimaat, omgeving, bereikbaarheid, ligging, prijs, water, grond, buren,...De meeste Mensen willen in eigen land zoeken hoofdzakelijk vanwege familie en vrienden. Een vaste job is minder een probleem omdat het net de bedoeling is om te werken van thuis uit op het domein. Het nadeel bij Nederland en België zijn de hoge prijzen voor een hectare (landbouw)grond en de vele regeltjes en wetten die in de weg zitten. Goedkopere landen zoals Frankrijk, Spanje, Portugal of Oost-Europa kunnen een optie zijn.

HOE?

Hoe begin je eraan? De 10 boeken beschrijven het hele proces om een familiedomein te creëren vrij uitgebreid maar soms is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Vandaar dit korte overzicht hoe je nu precies aan de slag gaat om een familiedomein project te realiseren. De sleutel die Anastasia gebruikt is de 'Wetenschap der Verbeelding'. De Mens is namelijk een Schepper (gemaakt naar het evenbeeld van de Ene) en het instrument om te scheppen is de mind (gedachten en gevoelens). Als allereerste stap dienen we een gedetailleerd beeld te maken van het familiedomein door het neer te schrijven, te tekenen, te ontwerpen, er over na te denken, te onderzoeken, enz. Pas daarna volgt de uitvoering en manifestatie. Een architect ontwerpt ook eerst het plan en de tekeningen voor hij het echte huis bouwt. Dus, de eerste fase van het project is om twee essays te schrijven: 'Waarom die keuze' & 'Wat wil ik precies'.


A. Waarom wil ik een familiedomein creëren?

Het antwoord op deze vraag zal voor iedereen anders zijn. En het opschrijven van jouw motivatie en beweegredenen kan helpen om meer duidelijkheid te krijgen en de dieper liggende impulsen te formuleren. Hoe kwam je op dit idee? Waarom vind je een familiedomein zo belangrijk? Wat betekent een familiedomein en een Ruimte van Liefde voor jou? Dit essay is ook het eerste hoofdstuk in jouw familieboek. Het familieboek dient om je nakomelingen op de hoogte te houden over alles wat van belang kan zijn bij de creatie van een nieuwe wereld. Zo kunnen zij, lang na jouw dood, nog kennismaken met je gedachten en ideeën en jouw werk voortzetten en aanvullen.
 
B. Hoe zal ik leven op mijn familiedomein?

Het eerste essay is meer de spirituele, mentale en emotionele basis van het project, het tweede essay is meer de praktische kant en is veel langer. Er zijn verschillende manieren om dit essay te schrijven. Het lijkt wat op het ontwerpen van een permacultuur project. In de permacultuur wordt aanbevolen om eerst een jaar lang een site te observeren, in kaart te brengen en te inventariseren voor je effectief iets onderneemt. Zo kun je het beste rekening houden met de energieën (water, wind, zon), de activiteiten (werk, ontspanning, zelfvoorziening) en de bewoners (Mensen, dieren, planten) bij het ontwerpen en plannen van het domein. Een mogelijkheid is bvb. om gewoon een dag uit je leven op het familiedomein te beschrijven op verschillende tijdstippen en tijdens de 4 seizoenen. Je gaat er dan van uit dat het familiedomein reeds ingericht is. Er staat al een huis, er is een tuin met planten, een voedselbos, enz. Hoe leef je van dag tot dag?

Je wordt vroeg in de ochtend wakker. Wat doe je dan? Eerst naar het toilet. Welk toilet heb je? Water toilet, droog toilet, buiten of binnen? Daarna jezelf wassen. Waar gebeurt dit? In huis, onder de douche? Of buiten bij de waterput? Als je een badkamer hebt, hoe verwarm je dan het water? Op de kachel of heb je elektriciteit? Waar komt die elektriciteit vandaan? Zonnepanelen, een generator, nutsbedrijven,...? Daarna wellicht ontbijten. Waar en hoe? Een warm ontbijt of rauw? Is het hele gezin samen aan de ontbijttafel? Eet je buiten aan het prieel tijdens de zomer? Wat doe je met het afval? En zo kun je verder de dag overlopen die telkens anders gaat zijn naargelang het seizoen. In de lente is het tijd om te zaaien en te planten, in de zomer en herfst om te oogsten, in de winter om in te maken en dingen te herstellen. Beschrijf in detail hoe dat allemaal verloopt. Stel je het familiedomein zo levendig mogelijk voor en integreer alle activiteiten in het geheel. Zo wordt steeds meer duidelijk waar het huis, de tuinen, de schuur, de waterput, de vijver, enz het beste kunnen zijn zodat alles handig en efficiënt is. Maar er is niet alleen tuinwerk. Er zullen ook andere activiteiten zijn. Welke zijn dat? Iets creatiefs, een ambacht, een familiebedrijf? Hoe verdien je geld en hoeveel geld denk je nodig te hebben maandelijks? Laat je inspireren door deze 105 verdienmodellen. Werk je online via internet of organiseer je ecotoerisme op je domein?  Wat doet je partner en je kinderen?  Over dit alles en nog veel meer moet VOORAF goed worden nagedacht. Want het ontwerp, de indeling en de zonering van het familiedomein hangen af van de antwoorden.

C. Zonering en invulling

Nu weet je al heel veel over jouw familiedomein waardoor de volgende stap bij het ontwerpen wat eenvoudiger wordt. In de permacultuur wordt gewerkt met verschillende zones. Een juiste en doordachte indeling in zones is belangrijk om de harmonische relaties tussen Mensen, planten en dieren te bewaren en te behouden. Een hectare mag dan groot lijken (10.000 m2), in feite is het net voldoende om de diverse biotopen een plaats te geven. Het is aan te bevelen een tekening te maken van de gewenste indeling. De verschillende zones, tuinen en biotopen zijn verbonden met wandelpaden en (eventueel) van elkaar gescheiden door hagen en levende omheiningen. Er zijn bij voorkeur één of meerdere hoofdpaden die doorheen het domein lopen en telkens nieuwe landschapscènes aan de wandelaar tonen. Het hoofdpad heeft tal van zijpaden die naar de verschillende biotoopjes leiden - een prieel, een vijver, een speelweide, een geheime tuin,...De hoofdroute doorheen het domein verbindt de belangrijkste elementen van het geheel. Een wandelaar ontdekt telkens nieuwe plekjes en gaat van de ene mooie verassing naar de andere boeiende ontdekking als op een spannende zoektocht.

Dit zijn de belangrijkste zones:

01. Het woongedeelte.
Hier zul je vaak zijn, het is het hart van het domein. Wellicht is het een zelfgebouwd huis, een tiny house of zelfs meerdere kleine huizen samen. Ze kunnen onderling verbonden zijn of afzonderlijk staan. Er kan een apart gastenverblijf zijn. Beslis eerst welk huis of huizen je wenst want dit heeft een grote invloed op de rest van het ontwerp. Het huis en het omringende landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het uitzicht in het huis vanuit ieder raam is als een levend prentkaartje van schoonheid wat verandert van kleur en licht naargelang de seizoenen opschuiven door het jaar. Indien je zelf een huis bouwt, dien je rekening te houden met de panorama's en de oriëntatie van de ramen zodat je een mooi uitzicht krijgt op het domein. De indeling van het huis is een puur persoonlijke kwestie, het hangt af van de samenstelling en het dagelijkse ritme van het gezin. Er zijn tal van (ecologische low-impact) huismodellen mogelijk, kijk hier voor inspiratie en de verschillende natuurlijke bouwmaterialen en hier voor de tiny house modellen.

Vaak bouwen de bewoners eerst een kleiner en voorlopig huis in afwachting van de bouw van een groter en permanent huis. In de tussentijd leggen ze de tuinen aan. Het kleiner huis wordt dan later een gastenverblijf of een woonplek voor opgroeiende jongvolwassenen. Niettemin dient de locatie voor het definitieve huis reeds tijdens het ontwerp gekend en bepaald te zijn. Op die plek ga je dan geen bomen planten. Denk vooraf ook na over de verschillende bouwfasen, de organisatie van de bouwwerkzaamheden, de levering van bouwmaterialen, en andere zaken betreffende het definitieve huis (wat misschien pas jaren later gaat gebouwd worden). Teken een plan van het huis, bvb. op schaal 1:100. Kies ook de bouwmaterialen (die eventueel reeds aanwezig zijn op het domein of in de omgeving zoals hout, klei of stenen). De verhoudingen van het huis zijn erg belangrijk. Denk hier aan het 'gulden snede' principe of de heilige geometrie die de grote architecten uit de oudheid allemaal kenden en toepasten. Of Oosterse technieken als Feng Shui en Vastu die de energie in een ruimte (en op het terrein) gunstig laten circuleren. Het huis kan off-the-grid zijn, in dat geval dient men zelf mogelijkheden te voorzien om elektriciteit op te wekken (bvb. zonnepanelen), om water aan te sluiten (bvb. via een waterput) en om het huis te verwarmen (bvb. via houtkachels). Wie kiest voor een mobiele woning zoals een verplaatsbaar tiny house, een yurt of een wooncaravan heeft enkele voordelen. Het is vaak goedkoper, het is minder werk, er zijn minder wettelijke obstakels en minder vergunningen nodig (indien jouw terrein agrarische grond is) en je hebt dadelijk een woning.

02. De werkplaats.
Een hectare onderhouden vraagt ook ruimte waar men materiaal en goederen kan stockeren. De werkomgeving kan volgende dingen bevatten: een atelier, een garage, een schuur, een wasruimte, een badhuis, een winkeltje,...Dit is een essentieel element op het domein gezien de vele werkzaamheden die er zullen plaatsvinden. Met werkplaats worden alle gebouwen en constructies bedoeld die niet als woning dienen. Een atelier dient om al het materiaal te centraliseren en de plaats waar je allerlei herstellingen uitvoert en dingen ontwerpt en maakt. Een schuur dient als opslagplaats voor tuingerief, hooi, grasmachine, voorraad. Een composthoop dient om alle organisch materiaal om te zetten in nieuwe, voedzame grond. Een droogtoilet op korte afstand van het huis. Een afdak kan dienen om het brandhout te stapelen en droog te houden. Een garage om voertuigen en fietsen onder te brengen. De werkplaats hoeft maar een klein aantal gebouwen te bevatten, niettemin is het belangrijk dat ze juist geplaatst zijn, zowel wat betreft handigheid als esthetiek. We willen van het familiedomein geen stortplaats maken met allerlei rommel overal. Daarom kan het goed zijn om de werkplaats constructies wat te groeperen en ze te combineren. Zo kan men een schuur combineren met een zomerkeuken of een saunaruimte. Men kan het uitzicht van de werkplaats verfraaien door klimplanten en struiken rond de constructies te zetten of te camoufleren met pergola's, hagen, levende schermen van gevlochten wilgen.

03. De boszone.
Elk familiedomein bestaat uit 1/3 tot 1/4 bosgebied. Bomen bieden namelijk een hele reeks voordelen. Ze zijn mooi en leveren voedsel en zuurstof uiteraard, maar ook brandhout, bouwmateriaal, schaduw, humus,...Ze houden de waterhuishouding in evenwicht, brengen voedzame pollen in de lucht, en dienen als dieren- en insecten woonplaats. Het bosgebied omvat verschillende biotopen zoals een voedselbos en een boomgaard. Omdat een (hoogstam) boom liefst niet verplant wil worden en best dadelijk op de juiste plaats staat, is het noodzakelijk om vooraf een goed en doordacht ontwerp te maken. Een hectare is niet zo groot en wanneer je een voedselbos met hoge bomen moet integreren in het geheel dien je slim te werk te gaan. Een voedselbos bestaat uit 7 tot 9 lagen die gecombineerd worden tot een biotoop, waaronder hoge bomen, lage bomen, struiken, wilde planten, kruidlaag, klimmers, wortelgewassen, vijverplanten. Men kan de boomgaard in het voedselbos verwerken of er op laten aansluiten. Ook een tuinhuis, boomhut, dieren corral,...kunnen in de boszone verwerkt worden.

Begin eerst met de keuze van de bomen, struiken en klein fruit. Wat lust je graag en wat groeit goed in jouw klimaatzone? Heel veel hoogstammen heb je niet nodig om een gezin te voeden. Een twaalftal kan al voldoende zijn: kastanje, notelaar, appelaar, perelaar, kerselaar, pruimelaar, perzik, abrikoos,...Daartussen zet je midden en laagstammen zoals amandel, olijf, vijg, hazelnoot,...Aanvullen met bessen en struiken en klimplanten zoals druif en kiwi. Zoek informatie over elke plant zodat je weet waar ze best komt te staan (hoeveel water, zon of schaduw heeft ze nodig). Kies bij voorkeur oude raszuivere variëteiten (heirloom) die minder vatbaar zijn voor plagen.  Bedenk dat bomen groot kunnen worden en het bos steeds dichter en compacter toegroeit na verloop van tijd, hou dus voldoende afstand bij het planten. Het hele domein is trouwens omringd door een levende omheining van (eetbare) struiken en bomen die helpen om de grens af te bakenen en de wind te breken. Ook in de boszone kunnen hagen geplant worden om de wind te blokkeren. Een speciale plek wordt voorzien voor de familieboom. Traditioneel gezien is dit een Siberische ceder voor wie de Anastasia boeken volgt. Maar dit mag elke boom zijn waar je liefde voor voelt of een speciale band mee hebt. De familieboom komt op een centrale plaats en is de beschermer van het familiedomein. Het is een meditatieplaats onder de schaduw van de takken en ook de begraafplaats voor de overleden familieleden.

04. De tuinen.
Op de hectare vinden we diverse percelen die dienst doen als voedseltuinen. Hoewel groenten en kruiden ook in het voedselbos een plaats kunnen krijgen, kan het toch handig en leuk zijn om aparte plekjes aan te leggen voor specifieke gewassen. Zo krijgen de keukenkruiden een plaats dicht bij het huis en liggen ook de groentebedden niet te ver van de keuken gezien het dagelijkse gebruik. Dit zijn enkele mogelijke percelen (afhankelijk van je behoeften en wensen): moestuinen, mandalatuinen, kruidentuinen, medicinale plantentuinen, serres, bloemenweides, graslanden, graanvelden, recreatieplek, een geheime tuin,...Het is ondertussen bekend dat een goed functionerend familiedomein van enkele jaren oud een immense hoeveelheid voedsel produceert. Vaak veel te veel voor een gezin alleen. Die overvloed (en de afgeleide producten ervan) kunnen uiteraard een welkome inkomstenbron zijn. Hier vind je 105 verdienmodellen op het familiedomein. Werken van thuis uit wordt de nieuwe trend nu virussen de planeet onveilig maken.

05. De vijvers.
De meertjes, vijvers en poelen op het familiedomein zijn onmisbaar voor wateropslag, decoratieve schoonheid en als natuurlijke zwemvijver. Een logische en goede locatie voor een vijver is op het laagste punt van het domein zodat het smelt- en regenwater er automatisch heenstroomt. Veel hangt af van het reliëf, het klimaat, de jaarlijkse neerslag, de omgeving, de aanwezigheid van bronnen en ondergrondse wateraders, enzovoort bij het aanleggen van vijvers. Vooral in gebieden met droge en warme zomers is wateropslag essentieel. Het is zelfs mogelijk om een 'swale' of beekje op het domein te maken die langs de moestuinen slingert en alles van water voorziet en uitloopt in een vijver. In de vijvers leven waterplanten en kikkers die allerlei minder gewenste bezoekers eten zoals muggen en naaktslakken. De aarde die opgegraven wordt uit de vijvers kan worden gebruikt bij de bouw van het huis (adobe, leem). Het is dus aan te bevelen om de vijvers en (eventuele) terrassen en swales als eerste aan te leggen, nog voor men met de tuinen en het huis begint. In de permacultuur noemt men dit de aarde- en waterwerken. Er is vaak een graafmachine nodig die men kan huren/lenen om alle grondwerken uit te voeren. Ook dit toont opnieuw aan dat het vooraf maken van een degelijk ontwerp uiterst belangrijk. Indien je de aarde niet nodig hebt voor een huis dan kun je bvb. ergens een heuvel maken waarop een prieel komt met panoramisch zicht over het domein.

06. De creatieve zone.
Deze zone is voorbehouden voor het familiebedrijf en de (eventuele) inkomstenbron. Het hangt er dus van af welke activiteiten er precies gekozen worden en wat je daarbij allemaal nodig hebt. Dit kan gaan van groenteverkoop, inmaak, artisanale producten, ambachten, handwerk, kunst,...tot dienstverlening, internetwerk en energetische behandelingen. Ook kunnen daar workshops gegeven worden in functie van het familiebedrijf (potten bakken, timmerwerk, leembouw,...). Men kan deze zone combineren met de werkplaats of eventueel met de woning (als die groot genoeg is). Hoewel een aparte ruimte zeker aan te bevelen om werk en wonen gescheiden te houden.

07. De speelplek.
Op bijna alle Russische familiedomeinen en ecodorpen leven kinderen, vaak heel veel kinderen. Een openlucht speeltuin is de plek waar de kinderen in alle vrijheid hun ding kunnen doen. Het kan een weideperceeltje zijn, niet te ver van het huis, met een tuinhuisje of boomhut, een zandbak, een schommel,...Geef de kinderen ook een stukje grond waar ze hun eigen bloemen- en groentetuintje kunnen maken.

08. De dierenzone.
Wie dieren wil houden, dient hen ook plaats en onderdak te bieden. Onthoud dat dieren onze vrienden zijn en nooit kunnen gedood, geslacht of geëxploiteerd worden. Het is niet de bedoeling om ze op te eten of om ermee te kweken. De toekomst is een geweldloze samenleving waar de mensheid kiest om vreedzaam samen te werken met de dieren. Een dier vraagt voedsel, water, onderdak en aandacht, hou daar rekening mee, het betekent extra werk en tijd. Een paard of ezel bvb. hebben al snel een halve hectare graasland nodig plus hooi in de winter.

09. De bijenstal.
Nu de bijen verdwijnen zou ieder familiedomein een bijenstal kunnen zetten om de bevruchting op het domein te optimaliseren en de bijenpopulaties te ondersteunen. Zet de bijenstal of bijenkorven weg van het huis, ergens aan het voedselbos.Neem niet alle honing weg maar laat genoeg over voor de bijen.

10. De vuurplek.
Het kan goed zijn om 's avonds met het hele gezin rond het vuur te verzamelen, om verhalen te vertellen en liedjes te zingen. Kies hiervoor een rustige plaats omgeven door hagen die beschermen tegen de wind. Dit kan ook de plaats zijn waar de zweethut staat. Of een yurt voor meditaties en drumcirkels.
HET DORP

An ecovillage is a human scale, full-featured settlement which integrates human activities harmlessly into the natural environment,
supports healthy development and can be continued into the indefinite future.

(Robert Gilman)

De volgende logische stap is dat Mensen zich gaan organiseren in kleine nederzettingen van familiedomeinen. Zo'n ecodorp kan variëren in grootte tussen 5 en 200 families afhankelijk van locatie en interesse. Veel studies tonen aan dat de ecodorpen een valabel antwoord bieden op de grote uitdagingen van deze tijd. Je hebt ze ondertussen in alle kleuren en smaken, meer dan 10.000 wereldwijd ondertussen, waarvan de Anastasia dorpen een buitenbeentje zijn (omdat iedere familie een eigen hectare beheert en zelf zorgt voor inrichting en inkomsten). Alle ecodorpen kenmerken zich door deze 4 peilers die onderling innig verbonden zijn in een 'integraal ontwerp':

° Economie: menselijk, solidair, lokaal, kleinschalig, gedragen door de bewoners zelf, persoonlijk ondernemerschap, alternatieve geldsystemen, voedende en circulaire systemen, verantwoordelijke consumptie,...
° Sociaal: samenwerking, solidariteit, verbinding, vertrouwen, traditionele wijsheid, het leven vieren, levenslange educatie, gezondheid, heling, conflict resolutie, sociocratie, groepsbeslissingen, hartsgesprekken, forum, verbindende communicatie, gemeenschapsvorming, holistische geneeskunst,...
° Ecologie: permacultuur, zelfvoorziening, heling en herstel van de planeet, duurzaamheid, biodiversiteit, groen wonen en leven, hernieuwbare energie, wateropvang, zero waste, recyclage,...
° Cultuur: tradities eren, diversiteit eren, evenwichtige strategieën, wijsheid, innovaties, kunst, visie, reconnectie met de natuur, zelfreflectie, mindfulness, meditatie,...

Dit zijn enkele van de tools die ecodorpen gebruiken om in harmonie te leven en zichzelf en de planeet te helen: Verbindende Communicatie (Marshall Rosenberg), Spiral Dynamics, Katie Byron, Dragon Dreaming, Sociocratie, Energiewerk, Spiegelogie (Willem de Ridder), Schaduwwerk, Holacracy, Ubuntu, Kgotla, Ikigai,...


DE RUIMTE VAN LIEFDE

Het verschil tussen een autonome permacultuur boerderij en een Anastasia familiedomein ligt in wat de boeken een 'Ruimte van Liefde' noemen. In een vorig bericht kwam dit concept al ter sprake, hier volgt nog eens een samenvatting. De Ruimte van Liefde is geen specifieke plaats of een bepaalde theorie maar een ervaring, een levensinstelling, een hartbewustzijn. Het familiedomein kan een echte thuis worden waar een diepe verbinding mogelijk wordt met zichzelf, met elkaar, met de directe omgeving, met de buitenwereld en met het universum. Door het grotendeels ontbreken van de technologische controlematrix-systemen op het domein (geen camera’s, straling, gif, leugenmedia, mindcontrol, inserties,…) en door het transformeren van het angst- en schaarstedenken bij de bewoners (wat trouwens langdurig afkicken vraagt) en door de onderdompeling in de ongerepte natuur (zuivere lucht en water, gezond voedsel, een stressloos bestaan,…) ontstaat vanzelf al een veld met een harmonieuze frequentie. De bewoners gaan wat minder luisteren naar het ego en gaan meer leven vanuit het hart.

Het kernthema is ‘zorg dragen’ voor elkaar en voor moeder Aarde. De algemene levensvisie is holistisch, alles is verbonden met elkaar, alles is één op kwantumniveau. Wat je de ander of de natuur aandoet, dat doe je uiteindelijk jezelf aan. We zijn allemaal kinderen van dezelfde Bron. Iedereen heeft het geboorterecht op een volwaardig en menswaardig leven in vrijheid en op het zoeken naar geluk. De Mens is geen machine in een dood universum, de Mens is geen zak moleculen geprogrammeerd door mind software, de Mens is geen robot in een technocyber gevangenis. De Mens is veel en veel meer, hij is een Levende, Soevereine en Krachtige Schepper, een Goddelijke Aanwezigheid die tijdelijk in slaap is gesukkeld en onder hypnose zit. De mind van de Mens is namelijk gekaapt, geprogrammeerd en geïnfiltreerd door waanzinnige beelden, verkeerde gedachten en duistere inserties, wat we gemakshalve de matrix van angst, beperking en controle noemen. In wezen is vrijwel iedere volwassene volslagen knettergek want men wordt voortdurend gestuurd door het virus van angst en tekort. Er is maar 1 ruimte waar we nog vrij en onbezoedeld zijn, namelijk het krachtveld van het hart waar liefde, vrede en stilte wonen, onze verbinding met Spirit/Zelf. Op het familiedomein kan een Ruimte van Liefde een poort zijn naar onze ware thuis.

Een Ruimte van Liefde zendt een hogere frequentie uit omdat de vibratie van het hartbewustzijn die de Ruimte draagt, dichter bij het Oorspronkelijke Veld zit. In het hart bevindt zich namelijk de verbinding met onze Essentie, het echte Zelf, de Goddelijke Vonk. Deze Essentie is Vrij en Puur, het is Soevereine Kracht en Liefde, het is Zaligheid en Eénheid, het is Onbeperkt Leven en Bewustzijn, Rimpelloze Aanwezigheid. Dat is wat we ZIJN. Wanneer de Mens zich dit terug herinnert (Zelfrealisatie) en dan vanuit het hart gaat leven, zonder angst, schuld noch blokkades, dan is het zaadje van onvoorwaardelijke liefde geplant en begint de Mens te stralen. De Mens wordt dan zelf een Bron. Een Zon die zijn omgeving verlicht. En het hartbewustzijn van zo’n Mens creëert een uitdijend veld van hoge vibratie, een Ruimte van Liefde. En alles wat zo’n Mens voelt, bedenkt en beslist vanuit het hart en in harmonie met de Bron zal deze Ruimte van Liefde nog versterken en vergroten. Het wordt een genezende en helende oase voor planeet Aarde en voor alles wat zich in die Ruimte bevindt. In dat opzicht wordt de Ruimte van Liefde op het familiedomein een ankerplaats voor energieën en inspiraties uit hogere dimensies en vormt een rechtstreekse en bewuste verbinding met de Ene. Een plaats waar het hartbewustzijn kan openbloeien. De combinatie wijsheid, liefde en vrede (allemaal typische 5D thema's) kunnen zich makkelijk manifesteren door, op en via het familiedomein. Op die manier komen krachtige energieën uit 5D op organische wijze in de 3D matrix op Aarde terecht waar ze voor verandering, heling en transformatie zorgen. Het zware en donkere energieveld in 3D wordt lichter en transparanter door geestelijke impulsen die zich op Aarde verankeren via en op het familiedomein. Een Ruimte van Liefde werkt dan als een eenvoudige kaarsvlam die in een oogwenk de duisternis verdrijft. Het is als een oase van licht (waarheid/liefde) in een wereld vol ego (onwetendheid/angst).


Inspiratie & Documentatie

Tot slot en zoals gewoonlijk: muziek. Dit maal een ode aan één van de grote namen uit de Rock geschiedenis en een persoonlijke favoriet: Carlos Santana. Toegegeven, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Stevie Ray Vaughan,...allemaal uitstekende gitaristen, maar er kan er maar één de beste zijn en dat is Carlos. Een unieke en dadelijk herkenbare speelstijl gecombineerd met een buslading emotie en spiritualiteit en alles verpakt in uiterst dansbare latin vibes. Wat kan een Mens nog meer wensen. Luisteren naar Carlos is een metafysische ervaring. Er zijn een 20tal top albums en deze zijn mijn favorieten: Borboletta, Caravanserai, Welcome en Abraxas. De twee '70 live optredens tonen opmerkelijke verschillen met nu: geen smartphones, geen security. Het waren andere tijden toen: love, peace & freedom,... blij dat ik er bij mocht zijn.  

Tanglewood '70 Full Concert
Woodstock '69 Soul Sacrifice

Europa & Samba Pa Ti
Song Of The Wind


Another world is possible, live the solutions today.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten