Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

12/12/2011

Vrijheid ?!

 
None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Er is veel te doen rond de bewustmakende film ‘Thrive’. De maker (Foster Gamble) is lid van een uiterst rijke familie die onder meer een dubieuze multinational beheert (Procter & Gamble). De affiche en ook de film zelf zit vol Illuminati symboliek en zou bedoeld zijn om kijkers angstig te maken/te houden en een gevoel van machteloosheid te bezorgen. Althans volgens de tegenstanders. In een interview neemt Foster Gamble evenwel afstand van zijn familie en wenst met zijn geld voortaan positieve acties op poten te zetten zoals het Thrive Movement.
Bedenk verder dat het altijd om de boodschap gaat en niet om de boodschapper. Deze film maakt mensen wakker en bewust over wat er allemaal achter de schermen aan de gang is, waardoor positieve acties ontstaan en een nieuwe richting gekozen word. Het laatste halfuur in de film worden trouwens ook oplossingen aangebracht, zodat we het onrechtvaardige systeem kunnen transformeren via nieuwe keuzes en nieuwe gedachten. Hoewel die oplossingen wat zwak zijn en te weinig ver gaan, toch kunnen ze ook aansporen tot transitie en meer fundamentele oplossingen.
Kennis is macht. Wie door informatie angstig wordt, kan beter geen enkele nieuwe of oude media site meer bezoeken of de krant openslaan. Een opsomming van wat de financiële elite met de wereld van plan is (en dat is niet veel goeds), bezorgt mij geen angst maar moedigt juist aan de ketenen van slavernij te verbreken. De Illuminati hebben macht zolang wij hen die macht blijven geven en het kennen van hun morbide agenda is de eerste stap naar ontmaskering.
Jaren terug schreef ik onderstaand overzicht van de belangrijkste systemen/programma’s waarmee de elite probeert totale controle te verwerven, volledige macht te bereiken, angst te zaaien, zielen te binden en mensen te elimineren. Bij ieder thema wordt telkens ook een uitweg/oplossing gegeven die kan helpen om vrijheid terug te winnen. Slechts een handvol  illustere families bepalen het welzijn en de toekomst van de hele planeet en beheren vrijwel alle geld, grond, grondstoffen, eigendommen, politici en banken. Terwijl deze prachtige planeet makkelijk voor alle aardbewoners een paradijs kan zijn. Wij als 99 % kunnen een nieuwe toekomst kiezen als wij onze kracht niet langer weggeven aan deze families en aan het ingenieuze systeem wat zij gedurende honderden jaren opgebouwd en verfijnd hebben, namelijk de matrix van angst, tekort en financiële slavernij.
Belangrijk is te beseffen dat wij allen een persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de precaire situatie op Aarde. Bewustzijn groeit en evolueert door middel van uitdagingen, obstakels en het overwinnen van weerstand. Wij zelf als collectief bewustzijn hebben de Illuminati en het Aardse machtspel van angst, egoïsme en geweld in het leven geroepen om onszelf diepe lessen over liefde, vergeving, waarheid en wijsheid te leren. Een probleem kan nooit opgelost worden op het niveau waar het ontstond (Einstein). De vele lapmiddelen hebben weinig zin. Dit betekent dat wij een mondiale bewustzijnssprong naar een hoger bestaansveld dienen te maken om de chaos en onrechtvaardigheid op Aarde te transformeren. De Illuminati en hun spinnenwebben vol intriges en manipulaties zijn op die manier de springplank naar een nieuwe tijd, de brandstof voor nieuwe keuzes, de shocktherapie om de mensheid wakker te schudden.

Eerst even kijken naar de film (zolang hij nog beschikbaar blijft op het net).Twaalf Matrix Velden van controle en misleiding op Aarde.
De matrix programma's en de dualiteit op het Aardse speelveld.
Erg zwart/wit gebracht om de polariteiten duidelijk te stellen.

Hoewel een hoop mensen wellicht denken dat er in vele landen vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid heerst, toch is dit allemaal schijn. Het leven op Aarde is doelbewust georganiseerd volgens een uitgekiend model; een feodaal systeem van afhankelijkheid, manipulatie, mindcontrol en hersenspoeling; een big brother matrix van angst, kunstmatig gecreëerde schaarste, vernietiging en geweld; een verdeel en heers wereld waar religie, geld en oorlog al eeuwen de grote spelmakers lijken te zijn. Het mooie is nu dat dit systeem langzaam instort en zal verdwijnen, omdat mensen in razendsnel tempo bewuster worden en nieuwe keuzes gaan maken. Dank zij het internet verspreid bewustmakende informatie zich ogenblikkelijk en overal en kunnen makkelijk verbindingen ontstaan tussen allerlei bevrijdende initiatieven, en dat zijn er heel wat!. De grote kracht der 99 % ligt in samenwerking en verbroedering. Het op geregelde tijdstippen visualiseren van een betere wereld door duizenden mensen is geen nutteloze oefening. De gezamenlijk uitgestuurde energie en kracht beïnvloedt de gehele planeet en haar frequentie en de volledige mensheid op positieve wijze.
1. Fysieke Voeding & Drank

Je bent wat je eet. Matrix food (leidingwater en vrijwel alle warenhuis consumptievoedsel) is laag frequente (boviswaarde) en dode voeding zonder levenskracht. Giftig, bestraald, gemanipuleerd, vol chemische additieven. Op korte termijn haalt het de eigen energie naar beneden, op lange termijn bespoedigt het allerlei welvaartsziekten. De consumptie van industrieel vlees en vis veroorzaakt economisch, ecologisch, sociaal en lichamelijk onnoemelijk veel schade en lijden. Oceanen worden leeggevist, dieren worden op grootschalige en groteske wijze gemarteld en uitgeroeid.
Daarnaast proberen Monsanto en andere bedrijven de volledige zaadhandel in handen te krijgen en genetisch te manipuleren, alle voeding te controleren en de hele planeet te vergiftigen/besmetten en afhankelijk te maken van hun (schadelijke) producten en bestrijdingsmiddelen. Waterbronnen worden opgekocht als winstobject omdat zuiver water steeds schaarser wordt. Ondertussen sterven dagelijks mensen van honger en dorst terwijl grote bedrijven monopolies verwerven over alle voedsel en drank.

Positieve acties:
 • Koop uitsluitend biologische voeding en zuiver bronwater
 • Gebruik je macht als consument: wat je koopt, blijft; wat niet verkocht geraakt, verdwijnt uit productie
 • Teel zelf je eigen biologische voeding, desnoods op het terras of binnenshuis in potten
 • Huur een volkstuin of huur samen met vrienden een groter stuk grond om groenten te telen
 • Begin een voedselteam, zoek een pluktuin in de buurt
 • Wordt vegetariër, dit is wellicht de meest ingrijpende en positieve beslissing die je ooit in je leven kan nemen
 • Start een zaadbank en bouw een netwerk uit voor uitwisseling van biologische zaden
 • Bewaar de zaden van de (bio) groenten en het fruit wat je koopt en deel ze uit of stuur ze naar arme landen
 • Sluit aan bij transitie initiatieven of begin er zelf mee in je eigen gemeente
 • Schrijf gemeente, provincie en regering aan om een GMO vrije zone te eisen en om GMO producten te verbieden
2. Energetische Voeding

Ons bewustzijn wordt gevoed, getriggerd en bewerkt via verschillende kanalen. Alle informatie die wij toelaten is uiteindelijk ook energie en kan onze energetische lichamen beïnvloeden. Informatie (voeding) komt tot ons via de zintuigen en het verstand. De belangrijkste inputkanalen zijn ogen en oren (en de mond). Er is een onophoudelijke beeldenstroom via TV, internet, film,...en een oorverdovende geluidstroom via muziek, lawaai, auto's,... die onze subtiele wezensdelen niet enkel enorm belasten maar ook manipuleren. Omdat mensen in wezen ook (Goddelijke) energie zijn, veroorzaken alle muziek en klank frequenties ook een rechtstreekse beïnvloeding van het bewustzijn. Niet alleen is de huidige muziekklank niet meer zuiver (432 herz ipv 440 herz) maar heel veel ‘muziek’ en (onhoorbare) klanken verlagen ons bewustzijn.

Positieve acties:
 • Wees erg selectief betreffende de informatie (energie) die je toelaat en de keuze van muziek, films, video's, boeken,...
 • Raadpleeg ook neutrale en onafhankelijke mediabronnen
 • Geloof mij niet, geloof jezelf niet, geloof de anderen niet....maar….controleer, ervaar, leef en deel je licht/liefde
 • Zoek regelmatig de rust en de stilte der natuur op
 • Luister ook naar muziek met hoogwaardige informatie zoals klassiek (Bach), mantra's,...

  3. Medicatie & Gezondheidszorg

  De belangrijkste drijfveer der meeste farmaceutische bedrijven is pillen en vaccins verkopen en geld verdienen door mensen ziek en zwak te houden. Gezonde mensen kopen immers geen pillen. Kruiden en vitaminen (die wel blijvende genezing zonder bijwerkingen kunnen brengen) zijn niet te patenteren en dus niet winstgevend genoeg om gebruikt te worden. Deze worden dan ook geboycot en in diskrediet gebracht. Farmacie is big business en er worden regelmatig nieuwe virussen en ziekten ontwikkeld in de farmaceutische laboratoria om de lucratieve handel draaiende te houden (zoals bvb. Mexicaanse griep). De vraag die Big Pharma zichzelf stelt is niet: hoe kunnen we mensen genezen? Maar wel: hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk onze producten laten kopen? Dit doen ze via verschillende technieken zoals pillen ontwikkelen die verslavend werken; pillen opdringen die geen blijvende genezing brengen maar symptomen onderdrukken; lobbywerk bij politiekers; sponsoring van eigen wetenschappelijk onderzoek; onderdrukken van objectief wetenschappelijk onderzoek; smeergeld en andere middelen om druk uit te oefenen op dokters, apothekers, rechters en autoriteiten; misleidende info via de media verspreiden; nieuwe aandoeningen en ziekten verzinnen; nieuwe ziekten en virussen ontwikkelen;…Grote groepen mensen zijn ondertussen verslaafd aan allerlei chemische pillen die tal van bijwerkingen veroorzaken en geen blijvende oplossingen brengen. De derde grootste doodsoorzaak in het Westen zijn allerlei medicijnen die op voorschrift en correct worden ingenomen, jaarlijks goed voor tienduizenden doden door bijwerkingen en allergie reacties. De reguliere gezondheidszorg draait op symptoombestrijding en is blind voor de werkelijke oorsprong der ziekten. Het holistisch/geestelijke mensbeeld wordt verworpen, enkel een materialistische benadering wordt onderwezen en getolereerd. Ziekenhuizen (zoals de naam al zegt) zijn gespecialiseerd in ziekten en niet in blijvende heling. Enkel bij acute noodsituaties (breuken, operaties, ongevallen,…dus bij allerlei noodhulp) kunnen ze nuttig zijn, voor chronische aandoeningen bieden ze zelden soelaas. 
  Het lijkt er steeds meer op dat alle medicatie en vaccinatie uiteindelijk slechts ordinaire en gevaarlijke propaganda materialen zijn om mensen krachteloos, afhankelijk, onbewust en ziek te houden. Steeds maar nieuwe ziekten worden uitgevonden om de giga winstmolen draaiende te houden, zoals orthorexia nervosa: mensen die bewust kiezen om gezond te eten zijn ziek volgens de psychiaters en dienen gifmedicatie te krijgen! De volgende stap is mij al bekend: onvoorwaardelijke liefde zal straks als ernstige aandoening gecatalogiseerd worden en mensen die elkaar zomaar helpen of zelfs een knuffel geven of eigen gezonde groentjes telen in de tuin komen in het gekkenhuis of in de gevangenis terecht.

  Positieve acties:
  • Bouw geleidelijk aan chemische medicatie af
  • Heel jezelf met natuurlijke middelen (fytotherapie, homeopathie, levende voeding, orthomoleculaire supplementen, zuiveringskuren, energetische- en informatiegeneeskunde,…)
  • Neem je eigen genezing ter hand op drie niveaus (lichaam, ziel en geest)
  • Werk zoveel mogelijk preventief
  • Weiger alle vaccins (een uiterst schadelijke mengeling van ziektekiemen, zware metalen, bewaarmiddelen en andere rommel)
  • Versterk je eigen immuniteitssysteem en gezondheid door levende voeding, zuiver water, de natuur, beweging, positief denken, humor, kruiden,…
  4. Educatie

  De indoctrinatie en hersenspoeling via het onderwijs start op prille kleuterleeftijd en loopt door tot aan de universiteit. Het programma dat neergeschreven wordt op de bio-computer van elk kind, stimuleert een erg eenzijdige ontwikkeling der vermogens en hersenspoelt opgroeiende mensen tot werkslaven die een vernietigend economisch/monetair systeem draaiende moeten houden. De courante, huidige onderwijssystemen leggen vooral de nadruk op cognitieve kennis, competitie, conditionering, presteren en uniformiteit.
  De kinderen worden volgepropt met (vaak nutteloze en zelfs verkeerde) informatie en in sneltempo klaargestoomd hun plaats in te nemen in de zielloze, materialistische consumptiemaatschappij. Velen verliezen onderweg hun kracht, motivatie en creativiteit. De talentvolle kristalkinderen worden ten onrechte ziek verklaard (ADHD,…) en verdoofd met medicatie. Alle schoolmethodes zijn erop gericht om de mens aan het systeem te onderwerpen, zodat iedereen hetzelfde opgroeit en in het systeem past. De vaak gelauwerde autoriteit op dit gebied John Taylor Gatto stelt onomwonden dat de scholen de creativiteit en aangeboren nieuwsgierigheid der kinderen doden.
  Het kind wordt gezien als een leeg vat dat gevuld dient te worden met nutteloze en verkeerde onzin. Het systeem van straffen en belonen, van competitie en prestatie, van uniformiteit en indoctrinatie, van conditionering en gehoorzaamheid is gebaseerd op het Pruisische model dat tot doel heeft/had efficiënte, gehoorzame werkslaven te modelleren. De kinderen groeien uit tot psychopathische, ongelukkige, bange, materialistische volwassenen.

  Positieve acties:
  • Geef kinderen thuiseducatie of kies een zieleschool (Sudbury, Freinet, Steiner, Anastasia,…)
  • Integreer bewustzijnsontwikkeling in scholen (meditatie, mindfulness, gnostisch onderzoek,…)
  • Ontdek de universiteit van het leven en de natuur en ga op zoek naar de universele wijsheid in eigen hart
  • Creatieve expressie is de grondslag van leren en evolueren
  • Denk buiten de kaders, denk zelf in plaats van anderen na te praten
  • Zoek onafhankelijke informatiekanalen

  5. Militair geweld & Genocide

  Oorlog is één der grootste en meest winstgevende industrietakken op Aarde. Geweld, repressie en het recht van de sterkste worden nog altijd uit machtsbehoud door de meeste regeringen gebruikt en aanvaard als oplossing voor conflicten. Terreur en valse angsten worden geënsceneerd om een politiestaat en grotere controle te rechtvaardigen (denk aan de Twin Towers aanslag opgezet door de Amerikaanse regering). De natte droom van de elite, namelijk de wereldbevolking terugbrengen tot 500 miljoen gechipte werkslaven, wordt stap voor stap uigevoerd door een wereldwijde genocide op grote groepen mensen (door middel van geweld, oorlogen, terreur, virussen, ziekten, rampen, giftige voeding, uitbuiting, vergiftiging, chemtrails, geo-engineering, GMO voeding, additieven, enz.).

  Positieve acties:
  • Weiger legerdienst, huw nooit militairen
  • Ban alle wapens het huis uit
  • Laat je nooit bang maken en zeker niet door politiekers, militairen en media
  • Transformeer het geweld in jezelf en vind innerlijke vrede
  • Laat nooit een chip inplanten in je lichaam (vanaf 2013 verplicht !)
  • Verspreid bewustmakende informatie over de ware agenda van de elite
  6. Regering & Wetgeving

  In ruil voor sociale zekerheid en de verlokkingen van de verzorgingsstaat geven we onze soevereiniteit en vrijheid weg en worden we gereduceerd tot gehoorzame werknemers van staat en kapitaal en uitgeperste belastingbetalers. We buigen voor eeuwenoude wetten en zinloze reglementen die opgesteld zijn om de bestaande machtsorde veilig te stellen en een algehele controle te legaliseren. De politieke wereld zit vol marionetten die de agenda van macht en kapitaal uitvoeren onder benaming dictatuur of (schijn) democratie.
  Maar democratie kan nooit werken omdat maximaal 49 % van de bevolking niet gehoord en gerespecteerd wordt. Bovendien wordt de keuze en de wil van de kiezer vaak genegeerd en de hoogdravende verkiezingsbeloftes nooit ingevuld.
  Rechtbanken en corrupte rechters wegen met 2 maten en gewichten. De samenleving is overgereglementeerd en de burger wordt in het gareel gehouden door een lawine van wetten, doorgedreven controle en harde repressie.
  De grootste truc die de elite bedacht heeft, is de maritieme wet. Bij de geboorte krijgt iedereen een (rijksregister)nummer en wordt een verhandelbaar product, een juridische entiteit die via de persoonsnaam gebonden is aan opgelegde wetgeving. Het geboortecertificaat wordt gebruikt als onderpand bij de Nationale bank voor (toekomstige) leningen van de staat ter waarde van 630.000 €. Bij de aangifte van de geboorte van een kind wordt een dode juridische entiteit “Natuurlijk Persoon” gemaakt. Dit ongevraagde staatsburgerschap is een overeenkomst die niet opzegbaar is, en dus “slavernij”. De enige methode om onder die slavernij uit te komen (hoe aangenaam en kleurrijk ook verpakt via allerlei rechten en sociale voorzieningen), is het claimen van achtereenvolgens je naam en je soevereiniteit.
  Heel weinig mensen beseffen dat er geen enkele wet, regel of macht boven hen kan staan (tenzij je hen die macht blijft verlenen). Deze maritieme wet hangt nauw samen met verschillende pauselijke encyclieken waarin de ziel van de mens geclaimd wordt via o.m. inschrijving in doopregisters, sacramenten,…. Zo valt de mens volledig in handen van de elite: de rechtspersoon is eigendom van de wet (met rechten en plichten) en de ziel komt in de grijpgrage handen van de kerk.

  Positieve acties:
  • Je bent geen burger, noch een (rechts)persoon, noch een rijksregisternummer; je bent een vrije mens van vlees en bloed, een wijze Ziel die geen enkele elitewet, dwaas reglement of onterechte belasting hoeft op te volgen
  • Wordt wereldburger
  • Wordt een soeverein mens via de stappen uitgelegd in deze presentatie
  • Bescherm je privacy en persoonlijke levenssfeer (contant betalen, geen schulden maken, beperk gsm en internetgebruik, verlaat sociale websites,…)
  • Streef naar een zo groot mogelijke autonomie en onafhankelijkheid op alle vlak (economisch, inkomsten, voedselvoorziening, energie, huisvesting,…)
  • Begin een ecodorp of sluit aan bij een intentionele gemeenschap
  • Laat je ontdopen
  • Eis referenda over alle belangrijke politieke en andere beslissingen (bvb. via internet)
  • Ga enkel stemmen als er daadwerkelijk positieve verandering mogelijk is, indien niet blijf dan thuis
  • Onderzoek andere vormen van bestuur zoals sociocratie, meritocratie, constitutionele republiek,…
  7. Monetair Banksysteem

  Een hogelijk corrupt en onrechtvaardig monetair stelsel, in stand gehouden door enkele hoofdbanken en machtige families, houdt de hele mensheid in een wurggreep. De (zeepbel) krediet maatschappij gebaseerd op leningen, schulden, interesten en beursspeculaties is een gemanipuleerde carrousel van recessie en depressie die megawinsten oplevert voor enkelingen ten koste van hardwerkende burgers die als gevolg tot armoede en afhankelijkheid gedoemd zijn. Er wordt uit het niets geld bijgedrukt alsof het lucht is (en dat is het ook) terwijl de belastingdruk onhoudbaar wordt. Rente en interest vragen zijn misdadige praktijken omdat het de armoede en afhankelijkheid verhoogt, er geld wordt verdiend op schuldengeld (= slavernij) en omdat er geld wordt terug geëist wat helemaal niet bestaat. Lees een eenvoudige uitleg over het waanzinnige bankenspel via bovenstaand linkje.

  Positieve acties:
  • Geld van de bank en de beurs halen of eventueel ethisch bankieren en beleggen (Triodos)
  • Een gelijk maandelijks basisinkomen voor iedereen, een gelijk pensioen voor iedereen
  • Rentevrij lenen  
  • Ontkoppelen van de wereldmunten (euro, dollar,...) en overstappen op de uitgifte door gemeenschappen en landen van eigen geld (zonder rente en zonder zakenbanken)
  • Opteren voor Equi, Lets systemen en ruilhandel
  8. Economie & Ecologie

  Een dolgedraaide economie gericht op groei, winst en hebzucht heeft de hele wereld in haar greep. De voortdurende plundering van alle grondstoffen en levensbronnen op Aarde, om slechts enkelen steeds rijker te maken ten koste van mens, dier, plant en mineraal, bedreigt het voortbestaan van alle (menselijk) leven op Aarde. De graai en verspil economie waarbij kunstmatig gecreëerde schaarste hoge winsten garandeert, kan vervangen worden door een nieuwe ethische economie die grondstoffen, voorraden, bronnen en hulpmiddelen aan iedereen gelijkwaardig ter beschikking stelt en niet enkel aan de 'happy few' zoals nu. Een sociale economie is nodig die volledig ten dienste staat aan het duurzaam voortbestaan van wereld en mens (tot vele generaties ver) en niet aan het spijzen van banken en vergroten van macht.

  Positieve acties:
  • Kiezen voor Resource Based Economy
  • Onderzoek het Venusproject
  • Koop locaal, steun locale producenten
  • Koop veel minder stuff
  • Recycleer en hergebruik zoveel mogelijk
  • Deel, ruil of schenk weg wat je niet gebruikt of teveel hebt
  • Leef, bouw en rij zo ecologisch mogelijk
  • Bereken je eigen ecologische voetafdruk en stuur bij indien nodig
  • Vermijd importproducten en vliegreizen, koop lokale producten
  • Begin een transitie initiatief
  9. Media

  Alle grote mediaconcerns (kranten, tijdschriften, radio, tv) zijn in handen van machtige lobby's die journalisten, berichten en nieuws manipuleren om hun eigen agenda door te drukken. De focus ligt op het zaaien van angst, het verheerlijken van geweld, het denigreren der menselijke waarden en het aanbieden van 'brood en spelen' om kijkers en luisteraars weg te leiden van hun eigen ontwaking en bewustwording. TV is de grootste bron en oorzaak van de mondiale hersenspoeling en dumbing down.

  Positieve acties:
  • Stop NU en VOOR ALTIJD met tv kijken, stop met video spelletjes en ontdek het echte leven
  • Ga zelf op zoek naar de waarheid via de onafhankelijke nieuwsbronnen op het internet (zolang het nog kan)
  • IJver voor een vrij internet
  • Kies inspirerende boeken en films om je ziel te voeden
  • Organiseer momenten van uitwisseling en creativiteit met vrienden en buren in je huiskamer

  10. Wetenschap & Technologie

  Objectief wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties die de mensheid kunnen bevrijden van fossiele brandstoffen en nucleaire energie krijgen nog steeds te weinig kansen. De vervuilende verbrandingsmotor is compleet achterhaald en blijft alleen bestaan omdat de olieconcerns alle alternatieven de kop indrukken zodat hun winsten behouden blijven. Vele onderzoeken en wetenschappelijke studies worden gefinancierd door coöperaties, militairen, farmaciebedrijven en regeringen en zijn helemaal niet objectief en bevrijdend. Wetenschappers en uitvinders die alternatieve modellen en nieuwe theorieën introduceren worden geboycot. Technologieën zoals Haarp, Echelon en geo-engineering worden misbruikt om totale 'mind- and soulcontrol' te verwerven.

  Positieve acties:
  • Keer terug naar essentie en zelfvoorziening zodat je niet afhankelijk blijft van technologie
  • Gebruik menswaardige technologie ten gunste van planeet en mensheid
  • Ga op onderzoek naar integere en objectieve wetenschappers en hun ontdekkingen
  • Verspreid informatie over de nieuwe technologieën en de nieuwe wetenschap
  • Bouw je eigen vrije energie toestel en wagen op water
  • Wordt immuun voor straling en manipulatie door je eigen frequentie te verhogen via meditatie.
  11. Religies & Geloofssystemen

  Wellicht de grootste bron van afscheiding en geweld ooit door de machtselite ontwikkeld, met als laatste grote tak de New Age/guru/channeling matrix waar heel wat goedhartige mensen in gevangen zitten. Alle religies brengen verdeeldheid, misleiding, angst en leugens. Zoals de bankier zegt tegen de pastoor: ‘hou jij ze dom, dan hou ik ze arm’. Onnoemelijk veel lijden en ontelbare doden zijn gevallen in naam van religies en ‘heilige boeken’.

  Positieve acties:
  • Negeer gechannelde boodschappen en New Age gezwets
  • Verlaat de georganiseerde religies en kerken, laat je ontdopen
  • Zoek de waarheid nooit buiten jou, keer naar binnen en heropen de rechtstreekse verbinding met de Bron
  • Jij zelf bent diegene waarop je wacht en waar je naar zoekt
  • God is Bewustzijn en dit Bewustzijn creëert het universum om Zichzelf in al zijn facetten te ervaren. We maken allemaal eeuwig en onlosmakelijk deel uit van dit Bewustzijn vol onvoorwaardelijke
   Liefde en Wijsheid
  • Respecteer ieders overtuiging en ervaring van het leven zonder oordeel

  12. Planetaire & Humanitaire Destructie

  De vernietiging en leegroof van onze prachtige thuis, moeder Aarde, gaat onverminderd verder. Dieren, planten en bossen verdwijnen, grondstoffen raken op, oceanen en rivieren worden vervuild, aarde en lucht bezoedeld. Bijen verdwijnen spoorloos, vele soorten sterven uit, bomen worden aan razend tempo gekapt. We delven ons eigen graf en dat van onze kinderen.
  Vlaanderen is ondertussen één der meest vervuilde plaatsen ter wereld. Een overbevolkte lap beton vol industrie en wagens. Daar bovenop komt de gifcocktail van chemische chemtrails die over ons heen wordt gesproeid.
  De electrosmog neemt onderhand hallucinante vormen aan. GSM, DECT telefoon, computer, draadloos internet, magnetron, overal zendmasten, een huis stampvol elektronische toestellen,...Onze energetische wezensdelen worden voortdurend blootgesteld aan allerhande stralingsbronnen die een resem van aandoeningen veroorzaken (van vermoeidheid tot kanker).
  Allerhande drugs, pillen, tv programma's, porno,... houden ons bewustzijn verlaagd, verslaafd en verdoofd.

  Positieve acties:
  • Denk 7 generaties terug en 7 generaties in de toekomst en neem dan lange termijn beslissingen
  • Werk samen met de Aarde en de natuur
  • Bestudeer permacultuur
  • Hou zelf bijen in de tuin
  • Plant overal (fruit)bomen, struiken en bloemen
  • Weiger je lichaam, die wonderlijke tempel waarin je ziel woont, te vergiftigen met drugs, alcohol en tabak
  • Zoek dagelijkse de laatste stukjes natuur op en zuig je longen vol gezonde pollen en zuurstof
  • Bouw een chembuster
  • Dien klacht in bij de politie wanneer je chemtrails opmerkt
  • Laat massaal je proteststem horen als weer eens bomen gekapt worden
  • DECT telefoon en magnetron wegdoen, geen draadloze toestellen
  • Zo weinig mogelijk GSM gebruiken
  • Niet bij zendmasten wonen
  • Verminder de elektronica in huis
  • Dagelijks de natuur opzoeken als tegengewicht (bos of strand).

   All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

  Bovenstaande velden zijn verweven met elkaar en vormen samen een goed doordacht plan om de mensheid te gijzelen en onbewust te houden. Het is de structuur van een fascistische gevangenis planeet die ons opgelegd wordt door een kleine groep machtswellustelingen en regelrechte psychopaten. Hun agenda is totale macht, controle en wereldheerschappij over een geselecteerde groep gechipte werkslaven.
  Dit ruikt misschien allemaal erg naar samenzweringen, complot theorieën, doemdenken en angstzaaierij, en sommigen kiezen dan ook bewust om deze informatie te negeren. Want zegt de ‘law of attraction’ niet dat je aantrekt waar je op focust, dat waar je aandacht aan schenkt ook groeit en sterker wordt. Dat is zo, maar de kop in het zand steken, helpt de ellende niet uit de wereld. Liefde en meditatie zijn niet genoeg, mensen dienen massaal afstand te nemen van de oude wereld en dit circus op te doeken door gerichte en doelbewuste acties.
  Jezelf terugtrekken in een ecodorp op een zelfvoorzienende en eetbare permacultuurtuin is een aanlokkelijk perspectief, maar zolang er niks fundamenteels verandert in het huidige economische, monetaire en politieke systeem blijft de slavernij aanwezig en de energie op de planeet hangen in de dimensie van hebzucht en angst.
  Deze oude wereld is nu met veel geraas aan het instorten, wat de nodige chaos en ellende brengt, maar de elite heeft nog heel wat duistere plannen in petto. De vraag is of er voldoende mensen op tijd wakker worden en het systeem ontmaskeren, de schuldigen straffen en buiten spel zetten (zoals in IJsland) en enkel nog voeding (tijd en energie) geven aan een wereld van harmonie, vrede en samenwerking. In Atlantis is het vorige keer niet gelukt en heeft de elite de toenmalige beschaving vernietigd. Eenzelfde duistere kliek heeft opnieuw de wereld in haar greep omdat wij dit gezamenlijk toestaan en zelfs zo gecreëerd hebben. De situatie wordt stilaan onhoudbaar en zal ofwel een nieuwe vernietiging teweegbrengen, ofwel een kans op een paradijs. En wijzelf zijn degene waarop we wachten en die dit gaan creëren.

  De oplossing ligt in wakkerheid en bewustwording van wat er aan de hand is, gerichte vragen stellen aan beleidsmensen, een totale weigering om nog langer mee te doen met dit gekkensysteem (burgerlijke ongehoorzaamheid), volledig focussen op positieve oplossingen en bovenal samenwerken en zich aansluiten bij gelijkgestemde initiatieven en groepen. De eerste stap is dus wakker en bewust worden van wat er nu aan de hand is op Aarde door een film zoals Thrive (Apocalyps betekent letterlijk onthulling), tweede stap is de schuldigen ontmaskeren en de duistere praktijken stoppen, derde stap is de schuldigen tot inzicht brengen (verlichten), daarna kunnen nieuwe keuzes genomen worden en nieuwe gedachten ontstaan die onvermijdelijk een nieuwe samenleving zullen creëren.
  Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en kiezen een nieuwe richting. Bedenk dat de machtselite hooguit enkele honderden mensen zijn, terwijl miljarden mensen vrede, overvloed, geluk en harmonie wensen. En ook de kracht bezitten om daadwerkelijk een nieuwe wereld te bouwen, nieuwe keuzes te maken en de evolutie te herschrijven.
  Stap uit de kudde ! Laat het systeem los ! Verlaat de vicieuze cirkel van werken en consumeren !
  Uiteraard komt alles goed. Het scheppingsplan werkt perfect en God maakt geen fouten. De Illuminati hebben verloren omdat hun taak voorbij is. Maar het is nu aan ons om de handen, harten en hoofden te zijn van het nieuwe Gouden tijdperk. We worden nu wakker en soeverein en verwerpen angst, geweld en egoïsme voorgoed. We zijn cocreators en kiezen bewust voor solidariteit, liefde en vrede. We delen de overvloed en helpen elkaar door samen te werken in kleinschalige ecologische gemeenschappen en transitie initiatieven die streven naar zelfvoorziening en harmonie.

  Lees ook hier: Onze vrijheid

  Welcome to your life.
  We have a lot to do.

  Occupy your mind
  Occupy your heart
  Occupy your life
  Occupy your love

  Word soeverein!
  Declare independence!
  Don't let them do that to you!
  15/07/2011

  Wales deel 7: Transformatie


  Who you really are is Non-Physical Energy focused in a physical body,
  knowing full well that all is well and always has been, and always will be.
  You are here to experience the supreme pleasure of concluding new desires,
  and then of bringing yourself into vibrational alignment with the new desires that you've concluded,
  for the purpose of taking thought beyond that which it has been before.

  Naast de meer algemene beschrijvingen in vorige berichtjes, wil ik nu graag ook wat persoonlijke bedenkingen en inzichten delen.
  Wat doet deze reis met mij en wat brengt hij naar boven?

  I am a freeman in a free world.

  Reeds meer dan 5 jaar ben ik continu bezig met de Rivendell droom en pogingen/voorbereidingen om een kins domain dorp en/of een familiedomein op te starten. Een boeiende en leerzame tijd met tal van interessante contacten en reizen. Voor het eerst heb ik nu het gevoel dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Alles wat nodig is om effectief te kunnen beginnen, is hier aanwezig in Wales. Goedkope en voldoende grond, de toestemming om te mogen bouwen op landbouw- en bosgrond, de juiste mensen en vrienden, praktische hulp van een bestaand familiedomeindorp (Tir Y Gafel), theoretische hulp bij de administratieve rompslomp, vergunningen en toestemmingen (Lammas) en bovenal de 'One Planet Footprint Policy' wet die off-grid en low impact leven zomaar mogelijk maakt.

  Ever tried? Ever failed?
  No matter. Try Again.
  Fail again. Fail better.  Het besef dat de droom hier werkelijkheid kan worden, brengt bij mij allerlei spoken en schaduwkanten, vele vragen en beslommeringen naar boven. Is dit nu werkelijk wat ik wil? Is Wales het juiste land voor mij (met dat triestige regenklimaat, op een eiland ver verwijderd van familie en Belgische vrienden plus de confrontatie met een andere cultuur)? Ben ik in staat én bereid het makkelijke luxeleventje in Vlaanderen op te geven? Ben ik klaar om een routinematig leven waar ik gepamperd wordt door de verzorgingsstaat en er een vals gevoel van zekerheid uithaal, in te ruilen voor een leven vol (creatieve) arbeid, vrijheid, avontuur, risico en eigen verantwoordelijkheid? Ben ik een echte pionier die de kracht bezit voortdurend te focussen op zijn droom tot die ook realiteit wordt, hoe lang dat ook mag duren en hoe moeilijk het ook kan zijn?
  Eén van mijn (vele) favoriete films is 'Far and Away', waarin Ierse immigranten de oversteek wagen naar het Wilde Westen om in de ruwe en wilde natuur van de American Plains een nieuw leven op te bouwen vanaf nul. Voor een stuk heel herkenbaar, ook het dubbele gevoel van enerzijds enthousiasme en het zien van de onbeperkte mogelijkheden als anderzijds de onzekerheid en angst om het vertrouwde leven vaarwel te zeggen en nieuwe horizonten te verkennen.

  It's not your work to make anything happen.
  It's your work to dream it and let it happen.
  Law of Attraction will make it happen.
  In your joy, you create something and then you maintain your vibrational harmony with it,
  and the Universe must find a way to bring it about.

  Een ander thema wat mij bezighoud is de immense taak een eigen huis te bouwen en de vele tuinen aan te leggen. Zelf bezit ik niet zo'n technische doe-het-zelf knobbel en de nodige knowhow om eraan te beginnen. Vandaar ook het cruciale voorbereidende jaar (zie deel 5) om kennis en ervaring op te doen. Ik begrijp volkomen de uitdaging en de schoonheid die ligt in het botvieren van je eigen creativiteit en fantasie op het ontwerpen en bouwen van een eigen huis. Wat een boeiende uitdaging! In mijn geval wordt het wellicht een lief elfenhuisje. Maar door het ontbreken van de technische vaardigheden zie ik momenteel (nog) niet hoe precies alles in zijn werk gaat. Op Tir Y Gafel woont een vrouw die, met weinig technische kennis, helemaal zelf haar roundhouse heeft gebouwd aan de hand van de instructies in een boek. Stap voor stap bestudeerde ze het boek en bouwde na wat er in stond uitgelegd. De ruwbouw is ondertussen af en stap voor stap klust ze nu verder aan de afwerking. Prachtig gewoon. Voor mij was dit een zoveelste teken en duwtje in de rug om mijn bezwaren en angsten te transformeren. In plaats van overal obstakels en moeilijkheden te zien, kun je ook kiezen om mooie kansen, onvergetelijke ervaringen en solide oplossingen te zien.

  Nobody else knows your reason for being. You do. Your bliss guides you to it.
  When you follow your bliss, when you follow your path to joy,
  your conversation is of joy, your feelings are of joy -
  you're right on the path of that which you intended when you came forth into this physical body.

  Een belangrijke factor en een grote hulp is uiteraard dat ik niet alleen ben om dit project te realiseren. Ik voel me gedragen en gesteund door Jan en Line en mijn lieve vriendin, maar ook door de mensen van Tir Y Gafel. Het immense voordeel om samen met een groepje vrienden iets te beginnen, is onder meer de emotionele, spirituele en fysieke steun die voorhanden is. Allemaal doorlopen we min of meer dezelfde innerlijke processen en het hart luchten, de vragen opperen en de bezwaren delen, bespoedigen en versoepelen de transformaties die nodig zijn om jezelf groen licht te geven tot deze mooie droom.
  Ik merk ook een wezenlijke versnelling der energieën. Het creëren en manifesteren gaat steeds sneller. Intenties, gedachten en dromen komen vlugger tot manifestatie. Op dat vlak is 2011 een jaar vol magie en alchemie. Dat belooft alvast voor de komende jaren. Het is dus belangrijk heel goed toe te zien op je eigen gedachten en gevoelens, want nog voor je met de ogen knippert, zijn ze werkelijkheid. Ook innerlijke transformaties gebeuren steeds sneller. Loslaten wat belemmert en de stroom volgen die jou vreugde brengt, is een belangrijke tip. Follow your bliss. Wat vreugde en blijheid brengt, is het juiste pad. Zo simpel is het.

  Use any excuse you can use to feel good - and watch what happens.

  Opnieuw midden in de natuur leven met alle aspecten die erbij horen, bevalt niet alleen, maar brengt mij ook heel veel rust en echtheid (geen elektriciteit, koken op de houtkachel, slapen in een tent, jezelf wassen in de beek (ja hoor, ijskoud water is ondertussen mijn vriend geworden!), werken op het land, geen auto maar alles te voet, genieten van de zonsondergang, de vogels en de bomen, het langzame ritme, een eenvoudig leven omringd door de elementen, de regen, de wind en de zon, lieveheersbeestjes op je hand,...). Ik kan best begrijpen dat niet iedereen op een familiedomein in de natuur wenst te leven. En misschien blijkt achteraf dat dit ook voor mij niet het ideale leven is. Maar dat is helemaal niet erg. Ik wens deze ervaring aan te gaan, want dat is de beste manier om te ontdekken wat ik wil en wie ik ben.
  Anastasia vertelt dat het mogelijk is volledig bewust te worden van je eigen Goddelijke (kosmische) essentie door middel van de re-connectie met de wijsheid die besloten ligt in de natuur en die ontsluierd  wordt door te leven in een ruimte van liefde op een familiedomein. Dit gegeven maakt zeker deel uit van mijn droom en wens. Een andere, meer praktische reden is gewoon het heel aanlokkelijke idee om zoveel mogelijk zelfvoorzienend en autarkisch te leven. Sommigen zien dat als een hoop werk, tijd en geld en het opgeven van luxe en comfort (wat niet klopt). Ik zie vooral vrijheid, autonomie en de mogelijkheid om bewust je eigen leven te creëren.

  There is no better way to earn money than to do the things that you love to do.
  Money can flow into your experience through endless avenues.
  It is not the choice of the craft that limits the money that flows - but only your attitude toward money.

  Een ander boeiend en confronterend thema betreft het verwerven van een inkomen eens je op het familiedomein woont. De 'One Planet Footprint Policy' wet stipuleert dat hetgeen je niet zelf kan voorzien en dus moet aankopen, gedeeltelijk betaald dient te worden met aan het land gebonden activiteiten. Dat bedrag is dus afhankelijk van wat je allemaal denkt nodig te hebben en zodoende een goede oefening in consuminderen en recycleren. In plaats van een betaalde job in het economisch werksysteem te zoeken, wordt nu de aandacht verlegd naar het ten gelde maken van de eigen talenten, passies en vakmanschap. Dat is een prachtige manier om terug in je eigen kracht te komen. Voor mezelf zie ik als eerste mogelijkheden om geld te verdienen onder meer de teelt van bepaalde gewassen (superfoods trekken mij aan), vegetarisch koken, artisanale producten, tincturen en kruidenpreparaten en zelfs DJ in Wales. Automatisch zullen later nog andere inkomstenbronnen ontdekt worden eenmaal het leven op de family plot wat rustiger is geworden en de grote werken voorbij zijn.

  If you know that all is well, you know all you need to know.
  And if you know life is supposed to be fun, you know more than almost anybody else knows.

  Een groot bezwaar, wat mij betreft, blijft het klimaat. Tijdens de afgelopen drie weken waren slechts enkele mooie en zonnige dagen te bespeuren. Meestal was het erg wisselvallig en kregen we eigenlijk (teveel) dagen waarop het onafgebroken regende en zelfs stormde. De zomer lijkt hier meer op een natte herfst. De gemiddelde temperatuur tijdens de warmste maand (juli) komt niet boven de 19 graden. Wellicht vinden de inwoners van Wales (en Brittanië) dit weertype heel gewoon, zelf vind ik het miezerig en deprimerend. Het voordeel is natuurlijk overal voldoende water, beekjes en rivieren en een groen landschap. En ook daar ligt een uitdaging om te spelen met de elementen en de positieve kanten van elke plaats te zien.

  Talking is teaching.
  Listening is learning.
  Education is sharing.
  Experience is a seed,
  and even the bitterest seed will grow.
  Culture is the fruit of common experience -
  a common responsibility and our common wealth.

  If work is love made visible,
  then love is everywhere you look.

  Toch rijpt al met al het besef dat alles hier gewoon voorhanden is en ligt te wachten op een volmondig en vreugdevol JA. Wellicht zijn er betere plaatsen, perfectere omstandigheden en mooiere omgevingen om een ecodorp te beginnen, maar dit betekent opnieuw wachten, zoeken, uitstellen. Bewust leven is ook de kansen zien die zich voordoen op het pad op een bepaald moment in de tijd en dan daadwerkelijk durven in de opening stappen voor de poort zich sluit en de kans voorbij is. Ik sta nu voor zo'n magische poort. Zulke momenten komen niet zo vaak voor in een mensenleven. Deze poort staat wijdopen en niets belemmert de doorgang. Er is geen strijd noch macht nodig, alleen een keuze. Aan de ene kant ligt de oude wereld en het oude vertrouwde leven. Voorbij de poort ligt een onbekend maar avontuurlijk en uitnodigend landschap te wachten op ontdekking. Een nieuw leven lokt, een nieuw begin, een nieuwe aarde die wacht op kundige handen, wijze ideeën en liefdevolle harten. Het doet mij denken aan dat ene zinnetje uit een andere favoriete en magische film, namelijk In America: "If happiness knocks on your door, you don't turn it down."

  En geluk kwam mij inderdaad overspoelen als een warme gouden waterval vol zachte strelingen. Een lief Keltisch elfje wandelde namelijk mijn leven in en bracht herkenning en liefde. En reisde mij zelfs helemaal na naar het verre Wales om samen te Zijn en te genieten en die ruimte van liefde mee vorm te geven. En alsof dat niet genoeg was, kwam daarna een achtjarig zielezusje vol vreugde met mij spelen, glimlachjes delen en wijsheid weven. Tel daarbij de liefde en verbinding die er is met Jan en Line en de reële kans om in Wales onze gezamenlijke droom neer te zetten en wellicht begrijpen jullie nog beter de impact en intensiteit van deze memorabele reis. In amper drie weken tijd ligt mijn hele oude en vertrouwde leven overhoop en stroomt mijn levensboot naar een nieuwe en veelbelovende toekomst. Uitgestuurde beelden en gedachten komen nu snel tot werkelijkheid. De bewuste creatiekracht neemt zienderogen toe. Op naar een gouden tijdperk, soepel en vanzelf, surfend op de vibratiegolven van een groeiende groep open harten.

  Er is maar één woord wat nu toereikend is: Dankbaarheid !
  Er is maar één gedachte die het allemaal samenvat: Eenheid !
  Er is maar één gevoel wat alles overheerst: Liefde !  May God grant you always...
  A sunbeam to warm you,
  A moonbeam to charm you,
  A sheltering angel, so nothing can harm you.
  Laughter to cheer you,
  Faithful friends near you.
  And whenever you pray,
  Heaven to hear you.

  Wales deel 6: De nieuwe Mens


  Things are coming into your experience in response to your vibration.
  Your vibration is offered because of the thoughts that you are thinking,
  and you can tell by the way you feel what kinds of thoughts you are thinking.
  Find good feeling thoughts and good feeling manifestations must follow.

  Low impact living is de toekomst. Tenminste als we deze mooie planeet ook voor volgende generaties leefbaar willen houden. Het concept is even ingenieus als eenvoudig. Geef mensen de kans een stukje van moeder Aarde te behoeden en rijker, mooier en vruchtbaarder te maken op duurzame en ecologische wijze. Als we dit allemaal doen is er genoeg van alles voor iedereen en maken we de planeet tot een groen paradijs. Ieder mens heeft recht op een stuk land, onderdak, water, energie en educatie. Luxe en comfort hoeven niet te ontbreken en ook de grondstoffen van de planeet niet uit te putten. Het gaat over een bewuste keuze om minder te consumeren, veel te recycleren en de eigen vervuiling op te ruimen of te vermijden. Permacultuur, vrije energie en sociale/lokale economie zijn de sleutels om een nieuwe samenleving te creëren en iedereen vrijheid en overvloed te schenken. Geen olieafhankelijke graai- en consumptie economie meer, maar ieder huishouden heeft zijn eigen duurzame energievoorziening en kiest voor samenwerking en uitwisseling.

  Wales neemt het voortouw in de transitie naar een nieuwe samenleving. De regering maakt low impact living mogelijk en wettelijk. En verder is hier reeds een netwerk van uitwisseling en allerlei ecologische projecten gaande, de freecycle websites (database van gratis spullen), vele fairtrade en transitie gemeenten, winkeltjes op basis van eerlijkheid (honesty shops) dus zonder personeel en waar je zelf de rekening maakt en betaalt, charity shops die goede doelen steunen, massa's lokale bioproducenten, de mogelijkheid om probleemloos thuisonderwijs te geven of een eigen school te beginnen.
  Heel wat boeiende mensen wonen hier zoals Mark Boyle die een jaar lang zonder geld leefde en nu als volgende stap gemeenschappen wil opzetten die zonder een geldsysteem leven, maar wel op basis van uitwisseling, ruilhandel en de overvloed en mogelijkheden die de natuur verschaft. Lammas biedt dan weer een kader om de vestiging van ecodorpen makkelijker te maken. Overal ontstaan dan ook eco-gemeenschappen en individuele projecten van families die de stap naar zelfredzaamheid zetten. Hier is ook het CAT (Centre for Alternative Technology), waar ze zowat alles verzameld hebben betreffende alternatieve systemen (op vlak van energie, ecologische bouw, waterzuivering, noem maar op...) zowel qua theorie als in de praktijk met voorbeelden en werkende toestellen. Wales lijkt wel een broeinest waar allerlei transitie oplossingen geleefd, gedemonstreerd en als experiment uitgetest worden.

  De nieuwe mens laat de oude systemen en structuren los omdat ze onrechtvaardig zijn en de planeet onder druk zetten.
  De nieuwe mens staat sterk in kracht, vreugde en liefde.
  De nieuwe mens volgt de kosmische natuurwetten die vrij maken en niet de menselijke wetten die beperken en controleren.
  De nieuwe mens is integer, bewust en dienstbaar.
  De nieuwe mens is een co-creator voor het hoogste goed, werkt mee aan het scheppingsplan en respecteert het grote geheel.

  Mijn bezoek aan Wales toonde nogmaals duidelijk aan dat een sterke en vernieuwende energie de mensheid tot ontwaken en bewustwording aanspoort en de hele planeet inspiratie brengt (zie ook het blogbericht 'Op Aarde komt alles goed'). Een nieuwe samenleving wordt nu geboren, niet door te strijden tegen de bestaande machten en structuren, maar door bewust nieuwe keuzes te maken en het oude gewoon los te laten. De transitie naar een planeet van vrijheid, vreugde, liefde en overvloed is niet te stuiten, want hangt helemaal samen met de geboorte van de Universele Mens tijdens het Watermantijdperk, een evolutionaire impuls die een volgende fase in het Scheppingsplan en bewustwordingsproces aanduid. Overal op Aarde ontstaan nu kleinschalige eco-nederzettingen opgezet door wakkere Mensen die de transformatie naar de nieuwe tijd de juiste en meest geschikte vorm willen geven. Regeringen, beleidsmensen en verouderde wetten zullen automatisch volgen en zich aanpassen, misschien na wat strijd, maar uiteindelijk dienen te zwichten voor de kracht van een vrije Mens, een co-creator die de verantwoordelijkheid voor het eigen leven en deze mooie planeet opneemt. Eindelijk thuis!

  You are the creator of your own life experience,
  and as the creator of your experience,
  it is important to understand that it is not by virtue of your action, not by virtue of your doing,
  it is not even by virtue of what you are saying that you are creating.
  You are creating by virtue of the thought that you are offering.

  Een mooi voorbeeld van de innerlijke beweging naar meer integriteit en vrijheid bij ontwakende mensen is het verhaal van Tir Y Gafel bewoners Leander & Katie. Leander legde een weg van twijfel en vele vragen af vooraleer de definitieve stap naar het leven op een ecodorp te zetten. Zoals velen had het koppel een mooi afgebakend en zekerheid biedend stadsleven opgebouwd met een eigen huis, vast werk, mooie carrière, lieve kinderen en de luxe van de consumptiemaatschappij. Maar toch bleef er iets knagen en ontwaakten nieuwe dromen bij hen. Toen Katie het Lammas project ontdekte, was ze niet te houden en voelde zich enorm aangesproken. Leander had heel wat meer weerstand en allerlei beslommeringen en bedenkingen. Zomaar alle zekerheid en een aangenaam luxeleven inruilen voor een pioniersbestaan vol risico en moeilijke (maar avontuurlijke) tijden. Was dit wel een wijze beslissing? Ook al omdat Leander eigenlijk heel lui is (zegt hij zelf al grappend) en een familieplot opstarten toch een serieuze uitdaging is. Maar waar een droom leeft en waar een wil is, daar is ook een weg. Katie nam de bouw van hun roundhouse op zich terwijl Leander de technische aspecten onderzocht. Een totaal ander leven ontvouwde zich, vol vrijheid en creativiteit. Ondertussen wonen ze al langer dan een jaar op hun plot en van een terugkeer naar het oude leven is helemaal geen sprake meer, integendeel. Leander heeft de moed gehad zijn hart te volgen en de sprong naar een nieuwe mens te maken.

  There are two mistakes one can make along the road to truth...
  not going all the way, and not starting.

  Wat gebeurt er met een mens die terug contact maakt met de natuur? Hoe is het om te ontwaken en je eigen essentie te ontdekken? Welke meerwaarde brengt een leven in harmonie, eenvoud en samenwerking omringd door goeie vrienden? Wat brengt die zo lang gezochte vrijheid? Woorden kunnen nooit ten volle beschrijven wat het werkelijke beleven van de ervaring teweegbrengt. Dat is de uitdaging die iedere wakkere mens kan aangaan. Het verlaten van de oever van het oude leven en de sprong in de stroom, op weg naar nieuwe landschappen en ervaringen. De huidige tijd op Aarde is uitermate geschikt om de transitie naar een nieuw bestaan te maken en, net als een slang, de oude huid af te werpen en een nieuwe, betere en volmaaktere versie van jezelf te creëren. Een ecodorp, waar de overvloedige natuur ondersteunend werkt, is dan het ideale biotoop om die nieuwe Mens te laten geboren worden.

  May you have the hindsight to know where you've been,
  the foresight to know where you're going,
  and the insight to know when you're going too far.

  Volgende keer het laatste deeltje in deze serie met een overzicht van persoonlijke bedenkingen.  Wales deel 5: Family Plot


  You have sole ownership of your vision.
  And the Universe will give you what you want within your vision.
  What happens with most people is that they muddy their vision with "reality". 
  Their vision becomes full of not only what they want
  but what everybody else thinks about what they want, too.
  Your work is to clarify and purify your vision
  so that the vibration that you are offering can then be answered.

  Alle bewoners op Tir Y Gafel hebben eerst een werkplan, een business plan en een permacultuur plan uitgedokterd vooraleer op de domeinen (plots) te beginnen. Uiteindelijk veranderen die plannen wel en worden aangepast naarmate de woningbouw en de aanleg van de tuinen aan de gang zijn, maar ze blijven wel een belangrijke en essentiële oefening om vooraf duidelijk te krijgen hoe, wat, waar, waarom en wanneer. Zonder plan zomaar beginnen op een plot kan makkelijk tot vergissingen en vertragingen leiden. Laten we even overlopen.

  De eerste stap is nadenken over wat je eigenlijk allemaal wilt doen en wat je allemaal nodig hebt op de plot. Wil je dieren houden, wil je extra groenten verkopen, zijn er ook kinderen, wat is je budget, welke soort woning wil je, hoe groot moet het huis zijn, hoe ga je voor energie zorgen, wil je alle voeding die je nodig hebt zelf telen, is er een waterbron of dient er wateropvang te komen, hoe werkt het afvalbeheer en waterzuivering, hoe ga je voor een inkomen zorgen, heb je extra ruimte nodig om mensen te ontvangen, enz? Wanneer je ongeveer weet wat je wilt, dan kun je beginnen aan de ontwerpplannen van de plot.


  Een eerste plan is dan het permacultuur ontwerp van de plot. Dit omvat eigenlijk de volledige inrichting van het domein. Het kan enkele tijd vergen om het terrein (in alle seizoenen) grondig te leren kennen (klimaat, overheersende winden, grondsoort, natuurlijke begroeiing, grondwater, neerslag,...). Dan kan de juiste inplanting gekozen worden voor het low impact huis, voedselbos, groentetuinen, fruitvelden, het composttoilet, de swales, een zwemvijver, bijenkorven, een leemoven en alles wat je wenst te creëren. Uiteraard is het aanbevolen om eerst de nodige kennis en inzichten op te doen over permacultuur (zie de permacultuur cursus op de website) om toch een soepel functionerend, natuurlijk en krachtig ecosysteem te kunnen opzetten. En verder komen allerlei bouwkundige vaardigheden en doe-het-zelf technieken heel zeker van pas.

  Het tweede plan kan het business plan zijn. Het eerste deel daarvan is het financieel overzicht, het kostenplaatje zeg maar. Dit is behulpzaam om binnen het budget te blijven en om een planning te maken van de investeringen. Wat kosten de bouwmaterialen, de werktuigen, de vele planten en bomen, eventueel het huren van de zwaardere machines, de tijdelijke caravan of yurt tijdens de woningbouw, het dagelijkse voedsel, de aanleg van wegen, enz? Wellicht is het nodig om een meerjarenplan te maken en de financiële lasten te spreiden.
  Het tweede deel van het business plan gaat over het verwerven van inkomsten en opbrengsten. Van wat ga je leven eenmaal op je plot? Welke opbrengsten leveren de vele tuinen (en eventueel de dieren)? Er zijn uiteraard diverse mogelijkheden die geld/opbrengst genereren, zowel op vlak van voedsel als allerlei kennis en workshops, het aanleren van oude ambachten tot de verkoop van tuinbouwproducten. Want tenslotte kan je het leven op een plot zien als werken en wonen op een kleinschalig en alternatief boerderijtje.
   
  Het derde plan is het werkplan. Hoe gaan we te werk om van een leeg terrein een prachtig woonparadijs te maken? In welke volgorde wordt alles aangelegd? Hoe organiseer ik de bouw van de woning? Worden vrijwilligers ingeschakeld? Waar haal ik de bouwmaterialen? Is er klei op het terrein als er een lemen huis komt? Waar kan ik recyclagematerialen vinden? Hoe gaan we voor energie zorgen? Hoe gebeurt de wateropvang? Welke planten en bomen moeten eerst in de grond? Waar dient een bomenhaag als windbreker te komen? En nog veel meer.

  Hard work is not the path to Well- Being.
  Feeling good is the path to Well-Being.
  You don't create through action; you create through vibration.
  And then, your vibration calls action from you.

  Zo kunnen we drie grote onderdelen onderscheiden om de plot leef- en bewoonbaar te maken, waarvoor je toch op minimaal 3 jaar moet rekenen om ze alledrie af te handelen. De afwerking duurt dan nog enkele jaren langer. Deze drie zijn: de bouw van het huis, de aanleg van de permacultuur tuinen en het installeren der drie basisvoorzieningen (energie, water, verwarming).
  De aanbeveling is om eerst minimaal een jaar uit te trekken om alle voorbereidingen te treffen vooraleer op de plot met de eigenlijke werken te beginnen. Dit is uiteraard afhankelijk van wat je allemaal wilt, maar de 2 hectare domeinen op Tir Y Gafel vragen zeker de nodige voorbereiding. Tijdens dit studiejaar worden de drie plannen uitgewerkt, informatieve boeken gelezen, eventueel cursussen en workshops gevolgd, inspirerende bezoeken gebracht aan bestaande ecodorpen, enz. Op die manier bereik je 2 dingen: je weet steeds beter wat je wilt en je leert de nodige knowhow om zoveel mogelijk zelf te doen. De vakgebieden en ambachten die je best (vooraf) aanleert omvatten onder meer uitgebreide permacultuur kennis, planten, bomen, kruiden, woningbouw (afhankelijk van het type woning), energievoorziening, waterbeheer,...
  Nog twee belangrijke tips: vraag jezelf eerst heel goed af of een low impact familiedomein opstarten echt wel datgene is wat je diep van binnen wilt. Indien wel, neem dan zeker je tijd en doe het rustig aan.

  If we were talking to you on your first day here we would say, "Welcome to planet Earth.
  There is nothing that you cannot be or do or have.
  And your work here, your lifetime career is...to seek joy.

  Het manifesteren van een ecodorp of een individueel familiedomein gebeurt in 5 grote stappen.
  • Dream. Alles begint met een droom, een beeld, een idee, een visie die ontwaakt in de mens en tot leven wil komen. Schrijf deze droom zo gedetailleerd mogelijk op.
  • Organise. Tweede fase is onderzoeken hoe deze droom (wettelijk) kan gerealiseerd worden. Wat zijn precies de wetten, reglementen, bouwvoorschriften, urbanisatieplannen, officiële verordeningen, dossiers, aanvragen, toestemmingen,...die in orde dienen te zijn om te kunnen beginnen. Het is uiteraard ook mogelijk om buiten de wet te opereren en illegaal te beginnen, zoals trouwens vele gemeenschappen hier doen. De restricties en risico's die daar aan vasthangen, verschillen van land tot land.
  • Buy. Als alles duidelijk is, kan een stuk land gekocht worden. Zoals gezegd kan in Wales ook landbouw- en bosgrond gekocht worden op om te bouwen, mits de keuze voor een low impact en zelfvoorzienend leven.
  • Planning. De voorbereiding kan beginnen met het uitwerken van de drie bovenstaande plannen (permacultuur-, business- en werkplan). Een goede planning is essentieel en zal veel 'problemen' vermijden.
  • Living. Verhuis nu naar het domein en begin aan de werken, rustig en stap voor stap.
  May there always be work for your hands to do.
  May your purse always hold a coin or two.
  May the sun always shine warm on your windowpane.
  May a rainbow be certain to follow each rain.
  May the hand of a friend always be near you.
  And may God fill your heart with gladness to cheer you.
  May you live as long as you want,
  And never want as long as you live.
  May your glass be ever full.
  May the roof over your head be always strong.
  And may you be in heaven half an hour before the devil knows you're dead.

  Mijn voornemen, na het bezoek aan Wales, is om alvast te beginnen met het uitwerken van de drie plannen, het verder verzamelen van alle bruikbare informatie (boeken en films) en wat kleinere projecten aan te pakken, zoals de bouw van een leemoven, als voorbereiding op een veel grotere uitdaging, namelijk de bouw van een heuse woning.
  Hieronder een lijst van schitterende basiswerken die bijna onmisbaar zijn bij het ontwerpen van de plot en het uitvoeren van de werken. Allen zijn te bestellen op amazon.com. Op de Rivendell website staan ook nog een aantal gratis boeken op de bibliotheek pagina.

  Permacultuur & voedselbos
  • Introduction to Permaculture - Bill Mollison & Reny Mia Slay
  • Earth User's Guide to Permaculture - Rosemary Morrow
  • The Earth Care Manual - Patrick Whitefield
  • Permaculture: a Designers Manual - Bill Mollison
  • How to Make a Forest Garden - Patrick Whitefield
  • Forest Gardening: Cultivating an Edible Landscape - Robert Hart
  • Plants for a Future - Ken Fern
  Low Impact woningen
  • Lloyd Kahn - Home Work
  • Cordwood Building - Rob Roy
  • The Natural Plaster Book - Cedar Rose Gaelberth
  • The Straw Bale House - David A. Bainbridge
  • Serious Straw Bale - Paul Lacinski
  • The Hand-Sculpted House - Ianto Evans
  • Building With Cob - Adam Weismann
  • The Cob Builders Handbook - Becky Bee
  • The Good House Book - Clarke Snell
  • Earthbag Building - Kaki Hunter
  • Building With Earth - Paulina  Wojciechowska
  • Earthship: How To Build Your Own (Vol 1, 2, 3) - Michael Reynolds
  • Building A Low Impact Roundhouse - Tony Wrench
  • The Treehouse Book - Peter Nelson
  • The Owner-Built Log House - B. Allan Mackie 
  Volgende keer het ecodorp als geboorteplaats van de nieuwe mens.

  Laugh often,
   Dream big,
  Reach for the stars!


  14/07/2011

  Wales deel 4: Zelfvoorziening


  We live in two worlds...
  the world into which we were born, and the otherworld that was born within us.
  Both may be a blessing or a curse. We choose.

  Het streven naar zelfvoorziening wordt door iedere familie op Tir Y Gafel enigszins anders aangepakt, maar er zijn ook een pak overeenkomsten en gezamenlijke afspraken. Als we de 5 belangrijkste basisvoorzieningen even overlopen waar de families zelfredzaamheid willen bereiken, namelijk onderdak, energie, water, voeding en afvalbeheer, dan kunnen we de uitdagingen beter inschatten. Hoe ver staat het nu op Tir Y Gafel.
  • Water. Dat is alvast geen probleem. Net buiten het dorp ligt een grote bron met voldoende en heel lekker water. Dit water wordt zelfs gebotteld door de eigenares en verkocht in Groot Brittanië als bronwater. Het ecodorp heeft een overeenkomst met de eigenares en mag dagelijks 500 liter drinkwater per familie gebruiken, ruim genoeg dus. Op bepaalde plaatsen in het dorp staan kraantjes waar het drinkwater kan afgetapt worden. Het water om te baden, te wassen en de tuinen te besproeien, wordt verzameld via de opvang van regenwater (in Wales zeker geen probleem) of de naastliggende rivier. Om het regenwater te stockeren op het domein wordt een (zwem)vijver aangelegd en watertonnen onder de dakgoten geplaatst.
  • Energie. Zoals in een vorig berichtje staat vermeld, wordt de duurzame energie voor heel het dorp binnenkort opgewekt door een watertrap op de rivier. In de tussentijd hebben de meeste families wat zonnepanelen staan of verbruiken heel weinig energie. Verwarming kan met de houtkachel en de houtvoorraad uit de omringende bossen. De meeste bewoners hebben ook een biomassa aanplanting opgestart, zodat ze binnen enkele jaren een continue aanvoer van brandhout ter beschikking hebben. Koken gebeurt meestal op gas of in de leemoven op hout.
  • Onderdak. De bouw van de low impact huizen is volop aan de gang, sommige zijn bijna klaar, anderen zijn half afgewerkt, en enkele staan nog maar pas in de steigers. De meeste families bouwen eerst een tijdelijk onderkomen als oefenproject in afwachting van het definitieve huis. Ondertussen wonen ze in caravans, yurts en tenten. Het huis staat niet los van het geheel, maar is onderdeel van het hele permacultuur ontwerpplan, waarbij de verschillende segmenten (huis, tuinen, vijver, energie, water, voeding, werk,...) en de verschillende zones elkaar ondersteunen en bevruchten.
  • Afvalbeheer. Het afval wordt zo laag mogelijk gehouden. Veel van het dan nog resterende afval is recycleerbaar als compost. Er zijn families die een plantenwaterzuivering in de tuin voorzien voor het huishoudelijk water. De instelling is: wat je niet vervuilt, dien je ook niet te zuiveren.
  • Voeding. Iedereen heeft een grote tuin met aangelegde groentebedden, boomgaarden en de eerste aanzet tot de latere voedselbossen. De variatie in de teelt der voeding is uiteraard afhankelijk van het gevolgde dieet der bewoners. Vegetariërs hoeven geen plaats te voorzien om consumptiedieren te houden en te voederen. Wie geen brood, pasta of granen eet, behoeft ook geen graangewassen te telen. Enzovoort. Eenmaal de tuinen volgroeid zijn, zullen ze ook een overproductie leveren wat dan geruild of verkocht kan worden.
  Al met al is op Tir Y Gafel dus al een mooie stap gemaakt richting zelfvoorziening. Er is nog een weg te gaan, maar die kan op eigen ritme en volgens eigen budget afgewerkt worden.

  I will not serve that in which I no longer believe whether it call itself my home, my fatherland or my church:
  and I will try to express myself in some mode of life or art as freely as I can and as wholly as I can,
  using for my defense the only arms I allow myself to use, silence, exile, and cunning.

  Sommige families, zoals Andy en Jane, produceren extra groenten en fruit om te verkopen en zo wat inkomen te verwerven. Er kan gekozen worden voor bepaalde teelten die het goed doen op de grond hier en ook vlot verkocht worden. Andy en Jane zullen onder meer asperges proberen.
  Bijna iedereen heeft hier ook een polytunnel staan. Wat mij betreft een totale aanrader. Het is een multifunctionele, goedkope en makkelijk zelf op te zetten tunnelconstructie die dienst doet als serre. Maar sommige bewoners maken er ook een speelhoek in voor de kinderen, een douchecabine of gebruiken de polytunnel zelfs als een tijdelijk onderkomen tijdens de bouw van het huis. Een ander voordeel is uiteraard de werking als serre. Groenten die in Wales onmogelijk buiten kunnen groeien (wegens te weinig warmte), zoals aubergines en meloenen,...doen het wel goed in de serre. Ook de seizoenen (en oogsten) worden verlengd door de warme serre, zodat er zeker 6 maanden voedselproductie is.

  All you gotta do is chill out...
  Let go of control and chill out...Let it be, trust.

  Het land Wales maakt deel uit van Groot Brittanië, wat bestaat uit nog 3 andere landen: Schotland, Engeland en Noord Ierland. Elk land heeft een eigen bestuur en een grote mate van onafhankelijkheid. Zo komt het dat Wales een eigen koers vaart en opteert om tegen het jaar 2050 een 'one foot print' land te zijn. Het hele land zal dan een ecologische voetafdruk van 1 planeet per inwoner hebben. Zo kan de Aarde iedereen blijven voeden en onderdak bieden, ook aan komende generaties. Een manier om dit te verwezenlijken is de nieuwe wet die hier sinds januari van kracht is en die het mogelijk maakt om een low impact huishouden op goedkope landbouw- en bosgrond te beginnen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, zoals streven (op eigen tempo en volgens eigen budget) naar zelfredzaamheid op vlak der basisvoorzieningen (onderdak, energie, water, voeding, afvalbeheer). Hetgeen niet verworven kan worden via zelfvoorziening (zoals kledij, schoenen, internet, benzine, gsm, enz.) of wanneer een familie kiest om deze en andere dingen gewoon aan te kopen, dan dient dit geld verdiend te worden met aan land gebonden activiteiten (zoals verkoop van groenten, artisanale voedingsproducten en dergelijke). Er wordt ook op toegezien dat enkel integere mensen met de juiste intentie gebruik maken van deze wet.
  Ik herhaal deze belangrijke regeringsbeslissing in Wales hier nogmaals omdat dit werkelijk een fantastische opening en een kans biedt tot transitie naar een rechtvaardige en duurzame wereld. Wales importeert nu 95 % van hun groenten en fruit uit andere landen (de weiden en velden hier zijn vooral voor schapen en veevoeder). Wanneer overal zelfredzame familiedomeinen en ecologische gemeenschappen ontstaan die in hun eigen voeding voorzien, zal de invoer van groenten en fruit drastisch verminderen en een gunstige invloed op de economie en de begroting van een land hebben. Dit geldt ook op vlak van energie. Kerncentrales zijn helemaal niet nodig als ieder huishouden of gemeenschap de eigen energie op duurzame wijze voorziet. Onbegrijpelijk dat niet elke regering dit inziet en een eenvoudige wetsaanpassing doorvoert zoals in Wales. Een land en haar bewoners worden er alleen maar beter en weerbaarder van en klaar voor de 21ste eeuw. Dit heeft Wales goed begrepen en aan wie de droom koestert om ooit op een kins domain te wonen, kan ik alleen maar zeggen: wie nu naar hier komt is op de juiste plaats op het juiste moment.

  Laten we die zelfvoorziening nog wat nader bekijken. Een goede oefening is een doordeweekse dag bekijken waar je nu leeft en zien wat je allemaal nodig hebt en gebruikt. Daaronder vallen bvb. energie, verwarming, elektrische apparaten, kookfornuis, koelkast, diepvries, kledij, zeep, scheermesjes, toiletpapier, cosmetica, voeding, drank, auto, benzine, computer, internet, gsm, fiets, geneesmiddelen, tijdschriften,...Daarna kun je overlopen waar zelfvoorziening kan bereikt worden op een voor jou haalbare manier en wat eventueel kan vermeden of losgelaten worden. Enkele voorbeelden: zeep wordt vervangen door zelf geteeld zeepkruid, een ijskelder bouwen als alternatief voor een koelkast, een medicinale kruidentuin om geneesmiddelen en cosmetica te vervangen,...Sommige dingen zijn niet zelf te voorzien, zoals gsm en computer abonnementen. Het geld daarvoor komt dan van inkomstenbronnen via landgebonden activiteiten en/of het verzilveren van passies en talenten (yogalessen geven, workshops organiseren, vegetarisch koken, klankschalen concerten en nog veel meer).

  May God grant you many years to live,
  For sure He must be knowing
  The earth has angels all too few
  And heaven is overflowing.

  The Shire, waar de Hobbits wonen, lijkt erg veel op Wales en ook het rustige levensritme is hier heel herkenbaar, net als het motto van de Hobbits: Celebrate a Simple Life.