12/12/2011

Vrijheid ?!

 
None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

15/07/2011

Wales deel 7: Transformatie


Who you really are is Non-Physical Energy focused in a physical body,
knowing full well that all is well and always has been, and always will be.
You are here to experience the supreme pleasure of concluding new desires,
and then of bringing yourself into vibrational alignment with the new desires that you've concluded,
for the purpose of taking thought beyond that which it has been before.

Wales deel 6: De nieuwe Mens


Things are coming into your experience in response to your vibration.
Your vibration is offered because of the thoughts that you are thinking,
and you can tell by the way you feel what kinds of thoughts you are thinking.
Find good feeling thoughts and good feeling manifestations must follow.

Wales deel 5: Family Plot


You have sole ownership of your vision.
And the Universe will give you what you want within your vision.
What happens with most people is that they muddy their vision with "reality". 
Their vision becomes full of not only what they want
but what everybody else thinks about what they want, too.
Your work is to clarify and purify your vision
so that the vibration that you are offering can then be answered.

14/07/2011

Wales deel 4: Zelfvoorziening


We live in two worlds...
the world into which we were born, and the otherworld that was born within us.
Both may be a blessing or a curse. We choose.

Wales deel 3: One Planet Policy


We hold these truths to be self-evident,
that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights,
that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

Wales deel 2: Tir Y Gafel


As a Celt I hold the best and worst of mankind: 
in my right hand I hold honour, decency and belief; 
in my left hand I hold aggression, rebellion and passion. 
I spend 50% of my time fighting with myself, 
and 50% of my time finding ways to make my two hands clap.

Wales deel 1: Lammas


To take a step into the future we need to shift our weight to the opposite foot.
To think about the future we also need to shift the emphasis to the opposite hemisphere of the brain.
The way for a technological society to take a step into the future
is to shift the weight of its emphasis from machines to myth.

30/05/2011

One World, One Heart, One Love


Seeds, like hearts must open to grow.

Voor het eerst bezocht ik een meeting van de Belfort-Group, de onafhankelijke burgerbeweging die zich ijverig inzet om verborgen waarheden aan het licht te brengen, belangwekkende en cruciale informatie te verspreiden, positieve acties op te zetten en op die manier de bewuste burger te informeren en wakker te maken. De touwtrekker van de beweging is oud-burgemeester Peter Vereecke, een ware held, die moedig en enthousiast de strijd aangaat voor een rechtvaardige en mooie wereld. Tot voor kort waren de drie hoofdthema’s die de Belfort-Group vooral onder de aandacht wilde brengen: vaccinaties, chemtrails en de codex alimentarius. Niet dadelijk opbeurende onderwerpen en voor een aantal mensen ook teveel conspiracy theorie en doemdenken, maar wellicht en nog steeds noodzakelijk en belangrijk om ook deze manipulaties en machtsmiddelen bij een groot publiek kenbaar te maken. Niettemin vaart de Belfort-Group steeds meer een andere koers en opteert om naast het aankaarten van de wantoestanden ook de vele beschikbare oplossingen en kansen te tonen. En die zijn er heel zeker, want alles is namelijk aanwezig om die nieuwe en mooie wereld te vestigen, we hoeven alleen maar nieuwe keuzes te maken, zo eenvoudig is het. Vandaar dat ik deelgenoot wilde zijn op hun laatste meeting: One World, One Heart. Een namiddag waar een viertal sprekers hetzelfde onderwerp vanuit hun eigen onderzoek en ervaring kwamen belichten, namelijk de invloed en het belang van het magnetisch veld der Aarde en de verschillende manieren tot heling van het energielijnen-grid die onze levende planeet gezond en krachtig houdt.


De eerste spreker kwam helemaal uit de USA en is de bezieler van het Global Coherence Initiative (GCI), een wetenschappelijk onderbouwd project met de bedoeling om veel mensen (minimaal 350.000) te verenigen die dan met de juiste intenties en vanuit het hart het mondiaal bewustzijn transformeren om zo meer harmonie en vrede op Aarde te brengen en de shift naar een nieuwe wereld te bespoedigen. Via voelen en denken de wereld en mensheid positief beïnvloeden. Hoe gaat dat in zijn werk?

The purpose of the heart is to know yourself to be yourself and yet one with God.

Wat mystici, magiërs, wereldleraren, druïden en sjamanen al eeuwenlang weten, is nu ook bevestigd door de huidige wetenschap, namelijk dat het hart veel meer is dan een pomp die bloed rondstuurt doorheen het lichaam. Het hart is een krachtig voel- en zendorgaan en werkzaam op vele niveaus. Het zendt voortdurend informatie naar het brein, het lichaam en de omgeving en genereert een krachtig elektromagnetisch veld. De kwaliteit van die hartinformatie bepaalt mee de werking van het brein en beïnvloedt zelfs de magnetische velden rond de Aarde. Een kloppend hart vormt een hartritme patroon, een frequentiegolf, net als een muziekinstrument. Jawel,onze harten zingen hun eigen lied. Elk hartritme is heel individueel en variabel en kan harmonieuze of verstorende frequenties uitzenden. Een hart vol frequenties van frustratie, angst, stress,…beïnvloedt op negatieve wijze de breinwerking van het lichaam en ook de omgeving. In die mate dat het brein dan niet optimaal meer kan denken en er beperkende gedachten ontstaan. Bij liefdevolle en vreugdevolle gevoelens (dit zijn coherente of samenhangende hartritmes) werkt het denken optimaal, bereiken we betere studieresultaten, verbetert het geheugen, enz…Dit is allemaal wetenschappelijk bewezen ondertussen. Het hart is de sterkste en meest consistente generator van ritmische informatie patronen die een mens bezit en dit hart is in voortdurende communicatie met lichaam en brein via neurologische, biochemische, energetische en fysieke processen. Dit hartgolven veld is zelfs 5000 maal sterker dan het breinveld. Met andere woorden: we bereiken en co-creëren veel meer via bewust en gericht gebruik van gevoelens, dan via denken en gedachten. Een sleutel waar ook de Law of Attraction (The Secret) beoefenaars ondertussen zijn achtergekomen. Het is dus zaak niet enkel te letten op wat je denkt ('your mind creates the world' zei Boeddha al), maar vooral ook op hoe je je voelt. Negatieve emoties en gevoelens zetten een negatieve spiraal in werking die tot ver buiten het lichaam voel- en merkbaar is. Een hart in vrede daarentegen zendt een genezend veld uit naar de omgeving. Denk aan het vertoeven in de nabijheid van een heilige, een avatar of een spirituele meester en de gunstige invloed die daarvan uitgaat. Zoals gezegd is dit allemaal oude wijsheid, maar het mooie is dat dit bewezen kan worden met meetapparatuur en onderzoeken. Ons denken en voelen beïnvloeden materie en andere wezens én we kunnen dit bewust sturen.

 The heart is wiser than the intellect.

Een volgende stap is de vaststelling dat ook de Aarde en de Zon golven, velden, frequenties en deeltjes uitzenden en dus eigenlijk ook hun eigen lied zingen. De Aarde bezit een magnetisch veld en alle wezens op Aarde staan in interactie met dit veld. Ons zenuwstelsel en volledige wezen worden beïnvloed door dit magnetisch veld, niet enkel bloeddruk, hormoonwerking, enz. maar ook ons denken en voelen, zowel individueel als collectief. Veranderingen in het magnetisch Aardeveld hebben dan ook een meetbaar effect op allerlei conflicten, ongelukken, misdaden, rampen,…die zich afspelen op Aarde. Dit magnetisch veld wordt op haar beurt beïnvloed door enerzijds de zonnevlammen cyclus en anderzijds de mens zelf. De Zon stuwt met regelmaat enorme neutronengolven en winden de ruimte in die botsen met het magnetisch veld van de Aarde, wat voor een stuk als een buffer werkt. Denk aan de ozonlaag, want zonder de vele velden en sferen rond de Aarde zou de straling van de Zon menselijk leven onmogelijk maken. De uitbarsting der zonnevlammen gebeurt in 11jarige cycli, als een golfpatroon. Telkens een zonnevlam cyclus (die enkele jaren duurt) zich voordoet, merken we turbulente tijden op Aarde. Revoluties, oorlogen, rampen,…maar ook creatieve impulsen en wetenschappelijke doorbraken. Wetenschappers zoals Alexander Chizhevsky en Raymond Wheeler hebben de invloed van de zonnevlammen op het leven op Aarde onderzocht. Tijdens het hoogtepunt van cyclus 22 was er de invasie in Irak en Koeweit, cyclus 23 had 9/11 in petto, cyclus 24 is nog maar net begonnen en er zijn reeds de revoluties (Egypte, Tunesië, Yemen, Spanje nu,…), tornado’s, vulkanen en natuurlijk de Japanse catastrofe. Hoogtepunt van deze cyclus wordt 2012.
Bedenk dat deze krachtige zonnevlammen ook de mens niet onberoerd laten. De verhoogde straling en frequenties kunnen zorgen voor verwarring, frustratie, irritatie, vermoeidheid, pijnen, angst, ongeduld…Meditatie, de natuur en een vele technieken kunnen helpen om vrede, kracht en mededogen in het hart te (blijven) voelen tijdens de heftige omwentelingen. Op de HeartMath website staan enkele van deze technieken uitgelegd.

Niet enkel de zonnevlammen beïnvloeden het geo-magnetisch grid, ook de gedachten en gevoelens der mensen veroorzaken veranderingen in dit veld, zo tonen de onderzoeksresultaten aan. Je zou kunnen zeggen dat het geo-magnetisch veld der Aarde (en dus ook allerlei klimatologische en geologische gebeurtenissen) een afspiegeling zijn van het mondiale emotieveld der mensheid. Het veld toont buiten in de wereld en vlak voor onze neus de innerlijke strijd en vele gevoelens die woeden in iedere mens. Fascinerend toch, hoe de wetenschap al die oude kennis bevestigd. Alles is verbonden en één. Zo boven, zo beneden; zo binnen, zo buiten. Dus, wij allemaal zijn (al dan niet bewust) mede veroorzakers van de chaos en het geweld op Aarde. Maar het goede nieuws is dat wij ook de kracht en de wijsheid bezitten om vrede en liefde te voelen en zo het magnetisch veld te helen en een paradijs op Aarde te brengen.

Love is a decision - not an emotion.

De opzet van het Global Coherence Initiative is nu om een grote groep mensen samen te krijgen die gezamenlijk een positieve en liefdevolle hart-frequentie uitsturen om zo het magnetisch Aardeveld te helen en de shift in bewustzijn te vergemakkelijken. Er werden foto’s getoond van dit magnetisch veld en van de energielijnen die momenteel wereldwijd totaal verstoord zijn. Die verstoring komt niet enkel door de zonnevlammen maar ook door menselijke handelingen zoals tunnels boren, olieboringen, GSM masten, bruggen, wegen,…Om de veranderingen te meten die ontstaan in het magnetisch veld en van het mondiale bewustzijn als gevolg van de gezamenlijke hartmeditaties heeft GCI het plan om 12 meettoestellen op strategische plaatsen te bouwen. Momenteel zijn er reeds drie operatief en worden gegevens bijgehouden over de transformaties. Daarnaast wil GCI technieken aanleren aan individuen en groepen die kunnen helpen om de hartvibraties hoog te houden. Goed gerichte positieve hartenergie van een groep mensen is bij machte om aardbevingen te verhinderen, vulkanen rustig te houden, tsunamis te verzwakken, enz.

Ook de mensen van het GIRA project zijn op hun manier bezig om de verstoorde energielijnen in kaart te brengen en de beschadigde knelpunten te herstellen. Soms gebeurt dit samen met een sjamaan die dan als geleider dienst doet tussen menselijke en komische energie. De natuurvolkeren onderhouden zulke energie grids al eeuwenlang door gelijkaardig energiewerk te verrichten in hun eigen omgeving. Geregeld sturen zij energie naar gevaarlijke geo-magnetische lijnen in hun omgeving, of naar nabije vulkanen, enz...  Hierdoor wonen ze in relatief veilige zones, doordat ze de energie die ze krijgen van de Aarde ook terug geven. Zij leven energetisch in balans.
De Westerse levenswijze daarentegen (miljoenen auto’s, computers, tv’s, gsm’s, satellieten,…) veroorzaakt voortdurend interferentie met de Aarde, wat op zich een toenemende elektromagnetische vervuiling betekent. Het probleem is dat we te veel van de Aarde nemen, een te grote druk leggen, en maar weinig of niks teruggeven of herstellen...Uiteraard werkt het beide kanten op. Wat je zaait, zul je oogsten. Een industrieel/technologische samenleving vernietigt en belast de Aarde en haar energielijnen grid, waar wij midden in leven en door beïnvloed worden. We vernietigen onze woonplaats en verkrachten onze moeder Aarde. Deze verstoring van het geo-magnetisch veld ervaren wij rechtstreeks, zowel energetisch, mentaal, gevoelsmatig en fysiek. Een toename van allerlei ziekten en onbehagen is het gevolg.


Hoewel de situatie redelijk dramatisch is (de foto met de verstoorde energielijnen op Aarde oogt als een wirwar van spaghettislierten ipv mooie rechte lijnen),  toch kan een gemotiveerde groep mensen die een coherente hart-energie uitsturen naar de probleemgebieden de situatie terug in evenwicht brengen. In groep werken is krachtiger maar de verantwoordelijkheid en verandering begint bij jezelf. En iedereen telt, want iedereen is verbonden met het eigen hart en met het magnetische veld van de Aarde. Daarom de bewustmakende en belangrijke vraag: wat geef jij iedere dag aan het veld? Welke energie, emotie en gedachte schenk jij ieder moment aan het veld en aan de Aarde?

If you begin the day with love in your heart,
peace in your nerves, and truth in your mind, 
you not only benefit by their presence but also bring them to others, 
to your family and friends, 
and to all those whose destiny draws across your path that day.

We leven in tijden met ongekende mogelijkheden. Wat we nu rond ons zien is een grimmige wereld die enkel een afspiegeling is van de keuzes gemaakt door een ego in angst en onzekerheid en door gevoelens/gedachten van afscheiding en tekort. Het is aan elk van ons om nieuwe keuzes te maken gebaseerd op eenheid, samenwerking, liefde en mededogen. En NU is de tijd, niet morgen, niet straks. Let op iedere gedachte en elk gevoel wat ontstaat in jezelf en vraag je af of je dit echt wilt manifesteren. Indien niet, kies opnieuw. Leer technieken om voortdurend in vreugde en geluk te blijven. Stuur positieve gevoelens naar Aarde en mensheid. Het is simpel en het werkt, zo bevestigen de wetenschappelijke onderzoeken. Zoek verbinding met gelijkgestemden en neem samen actie. Sluit je aan bij GCI en GIRA om de krachten en energieën te bundelen. De groep wakkere burgers groeit dagelijks en de connectie via internet zorgt voor ongekende mogelijkheden om acties te coördineren en info te verspreiden.

It's time to come out...and play together !Tot slot nog 11 sleutels om je eigen frequentie te verhogen en het hart te openen:
de natuur, lachen/humor, dansen, muziek, zingen, vrienden, dieren, levende voeding, yoga/tai chi, kunst/creativiteit en tantra .
Geniet van de reis!

There is a light that shines beyond all things on Earth,
beyond us all, beyond the heavens, beyond the highest, the very highest heavens.
This is the light that shines in our heart.

16/05/2011

Waterzuivering


There can be no doubt that a society rooted in the soil
is more stable than one rooted in pavements.

11/02/2011

Informatie

Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?