Covid Database


Disclaimer: Dit bericht is een samenvatting van mijn persoonlijke zoektocht naar antwoorden en inzicht. Is dit de ultieme en objectieve 'waarheid'? Nee, natuurlijk niet want niemand kent die, dit is enkel mijn persoonlijke visie en waarheid op dit moment in de tijd (februari 2021). En wellicht is het een mengeling van feiten, theorieën en verhalen die hopelijk kunnen aanzetten tot nadenken. Want het wordt sterk aanbevolen aan de lezer om zelf op onderzoek te gaan in het spinnenweb van misleiding en de overvloed aan informatie. Kennis is macht, en in deze troebele evolutiefase kan de juiste kennis jouw leven redden. En daarnaast kan dit bericht helpen om andere invalshoeken en percepties te ontdekken. Passages uit dit bericht kunnen vrijelijk gedeeld worden mits bronvermelding (Anastha Aurora Seminole) en verwijzing naar deze pagina.

 Your fear doesn't overrule my freedom.

De Covid Hoax

Hoax is Engels en betekent oplichting, bedrog en vervalsing. Eén jaar na de Wuhan uitbraak van een Corona virus en de daaropvolgende wereldwijde paniekreactie is er zoveel informatie bekend en beschikbaar dat we inderdaad gerust van een Covid hoax kunnen spreken. Dat wil niet zeggen dat Covid helemaal niet zou bestaan en ook niet dat er geen doden zijn gevallen. De oplichting en het bedrog hebben vooral te maken met het officiële verhaal wat wordt verteld, de verregaande maatregelen, de medialeugens, de corruptie binnen de overheid, de doorgedreven vaccinatie en test campagnes en de onderliggende agenda.

Hoe kun je een reset naar een big brother systeem doorvoeren zonder dat 8 miljard mensen in opstand komen? Die agenda is een totalitaire wereldregering, een digitale wereldmunt gekoppeld aan arbeid en gehoorzaamheid, en volledige controle en management van de bevolking. 'You'll own nothing and you'll be happy' zoals ze op hun websites zelf zeggen. Je zult niets meer hebben (alles behoort aan hen, ook jouw lichaam en gedachten) en je zult gelukkig zijn (wellicht door de mindcontrol en DNA ingrepen).  De sinds eeuwen beproefde tactiek om dit te bereiken: probleem-reactie-oplossing.

 • 1. Creëer een probleem: Covid-19 false flag, de destructie van de economie, monetaire crash, sociale ontwrichting, faillissementen, overbodige testen en andere nutteloze maatregelen,...
 • 2. Uitlokking en financiering van de reactie: angst en paniek bij de bevolking, lockdown, media manipulatie, georchestreerde rellen, de roep naar oplossingen.
 • 3. Breng de oplossing: vaccinatie (sterilisatie en genocide), totale controle, sociaal krediet systeem, 'the great reset', new world order.

In 16 stappen naar een totalitaire politiestaat. Dit is één van de scenario's, er zijn er nog andere maar de uitkomst is hetzelfde. We zitten aan stap 9, het einde van fase 1 is voorzien voor maart 2025, ze zitten mooi op schema niettegenstaande de groeiende weerstand en ontwaking. Na stap 9 is er geen weg meer terug, wie het vaccin neemt, is voorgoed verloren. Het staat allemaal op hun officiële websites, wie denkt dat dit conspiracy is, zal straks ontwaken in een nachtmerrie.

 • 1. Controleer de media en de politieke partijen van de 193 landen die zetelen in de VN.
 • 2. Verspreid een Coronavirus wat in een labo werd gemanipuleerd zodat het iets dodelijker wordt dan de griep. (Creëer een probleem).
 • 3.  Gebruik de media om voortdurend angst te zaaien en vervals de gegevens over het aantal échte gevallen. (Lok een reactie uit).
 • 4. Gebruik een onbetrouwbare PCR test en verhoog de amplificaties zodanig dat er veel (fake) 'gevallen' gedetecteerd worden waardoor de lockdown kan verantwoord worden.
 • 5. Begin met de 'the great reset', vernietig de kleinhandel en de zelfstandigen via lockdowns, versterk de globalistische dictatuur, ontmoedig het cash geld, zaai verwarring en angst,...
 • 6. Gebruik verder de fake PCR test om de (valse) 'besmettingen' flink op te drijven en de massa bezorgd en angstig te houden. (De casedemic)
 • 7. Verplicht mondmaskers als middel tot gehoorzaamheid, gedragsverandering en mindcontrol (slaven programmering) en om bij iedereen de weerstand te verzwakken door zuurstofgebrek en bacteriologische infecties. Ontwikkel A.I. algoritmes die gemaskerde mensen kunnen herkennen.
 • 8. Bereid de massa voor op totale sociale controle en noodwet verordeningen (medische martial law), moedig contact tracing aan en het verklikken van 'ongehoorzamen'.
 • 9. Verdeel de eerste vaccins en mRNA injecties. (Breng de oplossing). Hier zijn verschillende scenario's mogelijk. Bijvoorbeeld: na injectie wordt vastgesteld dat de besmettingen inderdaad dalen, men kan dit faken door de manipuleerbare PCR test af te stellen op een lager aantal amplificaties, zo bewijst men (onterecht) dat de vaccins werken en worden ook de twijfelaars overtuigd. De testen kunnen daarna opnieuw gebruikt worden om volgende virusgolven en mutaties aan te tonen en volgende vaccins op te dringen door het aantal amplificaties terug te verhogen. De bedoeling is dan om elk seizoen of jaarlijks te vaccineren met instructies voor het DNA (wat het lichaam van binnenuit aanpast aan een transhumane maatschappij). Er zijn nog meer scenario's zoals een nieuw bewapend en dodelijk virus (labo gemanipuleerd) wat via een terreurdaad in de mensheid komt.
 • 10. Voer de gezondheidspas en digitale ID's in en creëer een apartheid maatschappij. Begin met het globaal digitaal ID als download app op de smartphone waardoor iederen 24/7 traceerbaar is. (ID 2020)
 • 11. Activeer de 5G microgolf netwerken en het verzamelen en verbinden van persoonlijke data binnen het IoT (Internet of Things). De straling verlaagt de zuurstofopname in het bloed waardoor symptomen ontstaan die vergelijkbaar zijn met Covid, waardoor men steeds beter de vaccins kan verantwoorden.
 • 12. Monitor de bevolking via 5G, drones en camera's en beboet iedereen die de regels niet respecteert, ongehoorzame burgers worden opgepakt en gevangen genomen. Via de vaccins kan men de overbevolking onder controle houden (sterilisatie en genocide).
 • 13. Introduceer digitaal geld (cash geld verdwijnt), de vaccinatiepas en het sociaal kredietsysteem.
 • 14. Introduceer het basisinkomen gekoppeld aan voorwaarden (vaccinatie) voor de vele miljoenen mensen die hun job kwijt zijn. (You will own nothing and be happy).
 • 15. Introduceer de RFID chip (handchip, later breinchip) voor constante 24/7 monitoring, en rechtstreekse manipulatie van bewustzijn en gedachten.
 • 16. De new world order gaat van start (Agenda 2030). Het einde van de organische, vrije mens. De Aarde is een hightech gevangenisplaneet met gestuurde robotmensen als slaven voor een kleine elite met absolute macht.

Als je het eenmaal ziet, is het zo helder als pompwater, de installatie van de nieuwe wereld orde is volop bezig. Covid is de oorlogsverklaring van de elite aan de voltallige mensheid. Stop met maskers opzetten, je te laten testen en de vaccins te nemen. Betaal geen boetes, negeer alle maatregelen. Wees een vrije en soevereine mens, geen breindode en bange slaaf. Het is de enige weg uit de matrix, niemand komt ons 'redden'. Het is ondergaan of in je kracht staan. Covid is een fake PLANdemie opgezet door WEF (Klaus Schwab), WHO en andere elitaire organisaties, het is een false flag, en alle maatregelen zijn illegaal, hoeveel wetten en ministeriële besluiten ze ook verzinnen en maken. De mensenrechten en de natuurrechten (natural law) zijn de enige die nu nog van kracht zijn.

Covid Serie

° De Vaccinatie Misdaad
° Het Corona Keerpunt
° Medische Fraude
° De Laatste Vrije Mensen
° Wereldwijd Artsen Verbond
°
Vaccinatie Info Pagina

When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw.
(Nelson Mandela)

De overheden en officiële instanties liegen over de cijfers, de PCR test en de ernst van Covid. Waarom? Alle landen hebben lang geleden een overeenkomst getekend om samen een agenda uit te voeren, namelijk Agenda 2030 - The VN goals to transform the world. Covid-19 is een gemanipuleerde griepachtige infectie die als een politiek machtsmiddel wordt ingezet om die agenda uit te voeren flink geholpen door een corrupte media. Die agenda heeft vier overkoepelende doelstellingen: depopulatie, decarbonisering, globalisering en digitalisering. Wat is die agenda precies? Hier vind je een Nederlandstalige uitleg van de 17 VN doelen. Men noemt het ook de Great Reset, technocraat Klaus Schwab (World Economic Forum) schreef er een heel boek over: Covid-19, The Great Reset. Tegen 2030 willen ze een communistische werelddictatuur vestigen (Happytalism noemen ze het zelf). Het komt er in het kort op neer dat de overheid (de wereldregering) tegen dan alles bezit en alles beslist, bestuurt en controleert bij iedereen van geboorte tot dood. Geen vrijheid en creativiteit meer. Daartoe dient het oude systeem eerst te crashen (dit is nu volop bezig) en de bevolking monddood gemaakt door een heel bataljon belachelijke maatregelen (die de gezondheid ondermijnen en de sociaal/economische weefsels breken). Het virus is niets meer dan het angstmiddel wat ze gebruiken om iedereen gehoorzaam te houden en 'af te richten' (gedragsbeheersing). De Covid vaccins zijn bedoeld als biowapen (verzwakking, genetische manipulatie, sterilisatie en genocide).  

Hoe zou zo'n genocide via vaccinatie er kunnen uitzien? Dit is een mogelijk scenario (opgelet, dit is speculatie en geen vaststaand feit):

1. Sommige Covid vaccins bevatten nieuwe besmettelijke virale stammen (Covid-21) die dan verspreid worden onder bevolking door de gevaccineerden. Op die manier kan het verhaal van de gevaarlijke 'virusuitbraak' verder gesponnen worden, desnoods jaar na jaar. Er hoeft slechts 1% van de Covid vaccins besmet te zijn om de uitbraak in stand te houden.
2. De vaccins worden zo ontworpen (in feite 'bewapend') dat ze een hoog sterftecijfer zullen veroorzaken bij blootstelling aan een toekomstige secundaire infectie. Deze fatale reactie wordt een 'cytokinestorm' genoemd (hypercytokinemia), ofwel een hyper-ontstekingstrauma wat leidt tot een snelle dood.

Mensen zullen dus niet meteen doodvallen na inenting met de Covid vaccins. In eerste instantie zal alles prima verlopen, zonder veel bijwerkingen, tot de volgende grote epidemie (biologische aanval) zich aandient. Het sterftecijfer zal dan extreem hoog zijn (wellicht zo hoog als 75% en gespreid over alle leeftijdsgroepen). De volgende virale stam die via de vaccins zal worden verspreid is Covid-21 en die kan terecht worden beschouwd als de tweede helft van een binair wapensysteem met hoog sterftecijfer. De massale sterfgevallen zullen dan gebruikt worden om strenge maatregelen te rechtvaardigen. Meer nog, de mensen zullen er zelf om vragen, want er heerst (nu al en straks nog meer) massahysterie en massahypnose. Er komt dan een strenge, medische noodwet met quarantaine, isolatie, avondklok, opsluiting in kampen, verplichte vaccinaties onder geweld en uitroeiing van dissidenten. Alle tegengeluiden worden gecensureerd en alle kritische social media platformen verwijderd.

Zo ontstaat een dodelijke lus van hysterie en tirannie. Hoe meer mensen sterven, hoe meer hysterie de media verspreidt en hoe meer tirannie door de staat wordt gerechtvaardigd. Dit leidt dan tot meer vaccinaties, die op hun beurt meer gewapende virale stammen verspreiden, wat resulteert in een nieuwe golf van sterfgevallen, hysterie en dictatuur. Het is het perfecte scenario voor depopulatie (met dank aan de corrupte media): gemanipuleerde virusinfecties verspreiden als angstmiddel zodat de bevolking zich vrijwillig laat injecteren met killervaccins.

My body, my choice! No Vaccines!

 

Covid Terugblik, het Verhaal van 2020 

The ultimate tyranny in a society is not control by martial law.
It is control by the psychological manipulation of consciousness, through which reality is defined so that those who exist within it do not even realize that they are in prison.
They do not even realize that there is something outside of where they exist.

(Barbara Marciniak)

°°° Bijna alle landen op de wereld tekenen een overeenkomst met de WHO om hun aanbevelingen op te volgen bij een pandemie, later verandert de WHO de criteria voor een pandemie waardoor Covid als pandemie wordt bestempeld terwijl dat helemaal niet zo is.
°°° Men kiest een bewezen oorlogsmisdadiger als directeur van het WHO (Tedros) en men volgt de raad op van een software verkoper (Gates) om de volksgezondheid te regelen.
°°° Diezelfde Gates heeft patenten op systemen die de menselijke activiteit koppelen aan een ingeplante chip en digitaal geld (met patentnummer 666, hoe verzinnen ze het).
°°° Men oppert het idee voor een basisinkomen (gezien de vele werklozen en armoede door de maatregelen) gekoppeld aan voorwaarden (vaccinatie?, inplantchip?, gehoorzaamheid?, Chinees kredietsysteem?,...).  
°°° Men vindt bewijzen dat virussen in labo's worden gemaakt en dan doelbewust losgelaten op de mensheid.
°°° Men organiseert in 2019 een simulatie over een wereldwijde viruspandemie enkele maanden voor de Wuhan uitbraak (Event 201).
°°° Iedereen op Aarde wordt doodsbang gemaakt voor een jaarlijkse griepachtige infectie die perfect te voorkomen en te genezen is en met een overlevingspercentage van 99,95%.
°°° Het is net deze onterechte angst (verspreid door media en overheid) die het immuunsyteem ondermijnt en mensen ziek en depressief maakt.
°°° Iedereen op Aarde draagt mondmaskers waarvan bewezen is dat ze niet helpen en dat ze integendeel ziekte veroorzaken door zuurstofgebrek en bacteriologische infecties. (Tijdens de Spaanse griep pandemie in 1919 stierven de meesten door de vaccinaties en de maskers.)
°°° De kinderen en jongeren dragen 8 uur lang maskers, worden geïsoleerd van elkaar, getest en getraumatiseerd, gemanipuleerd en bang en schuldig gemaakt (en dit is wellicht nog de grootste schande van heel dit fake circus).
°°° Men gebruikt een fake PCR test die ongeschikt is om infecties vast te stellen en die zodanig kan gemanipuleerd worden dat je er alles mee kan aantonen. Deze test zal worden gebruikt in combinatie met de mutaties om de opeenvolgende 'golven' te orchestreren tot de vooropgestelde datum is bereikt (fase 1: 31 maart 2025 en fase 2: eind 2030).
°°° Men vervalst de echte cijfers, 95% van de Covid doden hadden zware onderliggende ziekten en waren gemiddeld 85 jaar, ze sterven niet aan Covid, maar met Covid of soms zonder Covid, maakt allemaal niet uit, iedereen die sterft, wordt geteld als Covid dode.
°°° Men betaalt ziekenhuizen meer geld wanneer ze als doodsoorzaak Covid opgeven.
°°° Er is geen oversterfte te wijten aan Covid in 2020, dat blijkt nu het jaar voorbij is.
°°° De IC's en ziekenhuizen hebben het tijdens bepaalde periodes druk (zoals ieder jaar), maar dat heeft niets met Covid maar wel vanwege bezuinigingen en verkeerde politieke beslissingen.
°°° Er zijn bewijzen en statistische cijfers die onweerlegbaar aantonen dat lockdowns helemaal niets uithalen in de 'strijd' tegen het virus, maar wel de maatschappij volledig ontregelen.
°°° Er wordt in allerijl een experimenteel vaccin opgedrongen waar maar liefst 95% van alle overheden ter wereld mee akkoord gaan (ook de zogenaamde rebelse landen).
°°° De mRNA vaccins helpen niet om infectie te voorkomen, noch om besmetting te voorkomen, maar verzachten slechts enkele milde symptomen terwijl ze een hele rij (bij)werkingen veroorzaken waaronder ADE, een cytokine storm en de dood.
°°° Wat is dan de ware reden van het vaccin (gezien het in feite niet nodig is, het ook niet werkt, de firma's geen aansprakelijkheid willen en het bewaard moet worden bij extreme vriestemperaturen alsof het gevaarlijk en kwetsbaar is)?
°°° Men wil het fysieke lichaam (tempel van de ziel) rechtstreeks binnendringen (wattenstaven en vaccins) en daar genetische veranderingen in aanbrengen via nanotechnologische experimenten.
°°° De WHO en de overheden zeggen nu al dat de maatregelen zullen blijven zelfs na het vaccin, zelfs wanneer Covid weg is, want er zijn altijd nieuwe virussen en belagers (en het vaccin werkt niet, zeggen ze zelf).
°°° Trouwens, sommige vaccins bevatten resten van de kweekbodems, namelijk van levend geaborteerde en versneden foetussen en zichzelf duplicerende tumorcellen, je spuit dus gewoon vreemd DNA en kankercellen in je lichaam (waarom denk je dat kinderkanker zo fel stijgt de laatste decennia? hoe meer vaccins de kinderen krijgen, hoe meer kankers).
°°° De WHO past de definitie van groeps-immuniteit aan, die is vanaf nu enkel nog te bereiken via globale vaccinatie terwijl vroeger ook het doormaken van de ziekte meetelde. We zijn dus ondertussen ver verwijderd van échte wetenschap, dit zijn politieke beslissingen.
°°° Men wil iedereen een gezondheidspas opdringen (medische apartheid) en selecteren wie nog kan deelnemen aan de maatschappij en wie uitgestoten wordt (regelrecht fascisme).
°°° Men blijft maar halsstarrig weigeren om te wijzen op het versterken van het immuunsysteem, het belang van gezonde voeding en vitamine D en C en op de verschillende geneesmiddelen voor Covid en Corona infecties.
°°° Men blijft halsstarrig weigeren om de terrein theorie van Béchamp (virussen zijn lichaamseigen opruim- en herstel eiwitten) te valideren of zelfs maar te onderzoeken.
°°° Geen enkel virus voldoet aan de wetenschappelijke postulaten en protocollen van Koch.
°°° Er is nog nooit bewezen dat ziekmakende en besmettelijke virussen bestaan. Nog nooit, de kiemtheorie en de besmettingstheorie zijn gewoon een niet bewezen theorie.
°°° Het is nu bekend dat nog nooit een levend virus werd geïsoleerd en geanalyseerd in vitro, om het vaccin te maken gaan ze uit van een computer gegenereerd virusgenoom uit een database (knip- en plakwerk).
°°° In verschillende landen werden bewijzen gevraagd die aantonen dat het Covid-19 virus bestaat. Geen enkel labo, wetenschapper of 'expert' kon tot nu toe het bewijs leveren. Het Covid-19 virus bestaat niet als zodanig.
°°° Als er geen virus is gevonden (tot op heden), hoe kunnen ze dan een vaccin maken?  
°°° Het 'bestrijden' en voorkomen van virussen via vaccins is zowat het allerstomste wat je kunt doen, het werkt voor geen meter en het zorgt voor een heleboel problemen en ziekten, tot zelfs de dood toe.
°°° Vaccins zorgen voor 'dependency on vaccine induced immunity'. Dat betekent dat de vele vaccins gegeven sinds de geboorte het immuunsysteem zodanig verzwakken dat het niet goed meer werkt en je voor altijd afhankelijk bent van vaccins en pillen.
°°° Bovendien willen de farmabedrijven geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van hun medisch experiment. Dit is uniek in de zakenwereld en zou bij iedereen alle alarmbellen moeten laten afgaan.
°°° Zogenaamde virussen (exosomen) en bacteriën horen bij het leven, ze vervullen belangrijke functies en zijn noodzakelijk bij veel processen.
°°° Men blijft ontkennen en verbergen dat niet-gevaccineerde kinderen/volwassenen veel gezonder en sterker zijn dan wel gevaccineerde.
°°° Men probeert in veel landen het recht op wapens bij de burgers af te nemen.
°°° Men neemt in enkele maanden tijd een heel pak grondrechten en mensenrechten af van de burgers.
°°° Alle sociale media platforms worden gecensureerd. YouTube kanalen en FB pagina's van onderzoeksjoernalisten die soms miljoenen abonnees tellen, worden verwijderd.
°°° Factcheckers die betaald worden door bedrijven en de 'drieletter' organisaties worden ingehuurd om het overheidsverhaal recht te houden.  
°°° Men probeert iedereen zoveel mogelijk op te sluiten en hen te verplichten tot voortdurend contact met A.I. via schermpjes en internet.
°°° Men vernietigt bijna moedwillig de kleinhandel, de economie, de sociale structuren, de psychologische gemoedsrust, de vriendschappen, de levensvreugde, de familiebanden,...
°°° Iedereen kan zien dat de overheid niet langer ten dienste staat van haar burgers (zoals dat hoort bij volksvertegenwoordigers) maar net alles doet om macht en geld te misbruiken in hun eigen belang en dat van de grote corporaties.
°°° De mensen worden aangezet om elkaar te verklikken alsof er echte vijanden in de straat wonen in plaats van buren en vrienden.
°°° We zien dat de main stream media gretig de leugens en fake informatie blijven verspreiden en al lang geen echte onderzoeksjournalisten meer tellen maar slechts blinde papegaaien zijn die het officiële verhaal napraten.
°°° Niemand heeft het nog over climate change en terroristen of waren dit ook al 'mindcontrol' middelen om de bevolking in angst te houden?
°°° Conclusie: men heeft een fictief probleem gecreëerd (een onzichtbaar en onbestaand virus) om een heel andere agenda uit te rollen, namelijk een financieel/monetaire/sociale staatsgreep via medische martial law (the great reset).
°°° Maar er is ook goed nieuws: iedereen wordt onderhand wakker (de een al wat sneller dan de ander).
°°° De toekomst is mede-afhankelijk van ons, van onze keuze tussen medewerking aan het systeem of het kiezen voor ongehoorzaamheid. De keuze tussen fascisme of vrijheid.


Covid & Vaccin Bedenkingen

Make yourself sheep 🐑 and the wolves 🐺 will eat you.
(Benjamin Franklin)

# 01 #
Laat geen angst noch een slachtoffer mentaliteit toe, want dat is precies wat 'ze' willen. Het feit dat ze (de media, overheid, 'experts',...) angst en propaganda gebruiken om hun agenda (vaccinatie) uit te voeren bewijst niet alleen dat hun argumenten uiterst zwak zijn, maar ook dat er helemaal geen pandemie is. Bij een echte pandemie zijn de doden niet te tellen en hoeft niemand te worden overtuigd want men ziet en merkt het zelf wel. Er was in 2020 geen oversterfte door Covid, er is geen pandemie en ook geen epidemie. Nu dient de media dagelijks angstverhalen over besmettingen en muterende virussen rond te strooien en dient de overheid absurde maatregelen op te leggen om de bevolking bang te houden. Het is een vaak gebruikte en een favoriete psychologische controle techniek: angst propageren voor virussen en vaccins, voor terroristen en aanslagen, voor klimaatveranderingen en oorlogen, voor Russen, Chinezen en moslims, enzovoort, elk jaar is er wel een nieuwe 'vijand'. Altijd maar angst, angst, angst als middel tot mindcontrol. Angst brengt een gevoel van machteloosheid en apathie, van blinde gehoorzaamheid en volgzaamheid en dat is uiteraard het primaire doel voor diegenen die de macht willen behouden en de beslissingen nemen: een bang volk wat luistert naar de overheid. Angst zorgt ook voor stress en een verzwakking van het immuunsysteem waardoor infecties en ziektes makkelijker toeslaan, net iets wat absoluut niet aan te raden is en zeker niet in Covid en Corona tijden. Angst vernietigt langzaam maar zeker de mens. Laat je dus niet bang maken, het is allemaal propaganda en mensen zijn in wezen net krachtige, soevereine en vrije wezens die zelf kunnen en zullen beslissen over hun lichaam, hun leven en hun toekomst. 

 # 02 #
Opgelet met berichten in de mainstream én de alternatieve media, niet alles wat op internet verschijnt, is daarom ook waar. Veel berichten hebben een onderliggende agenda (vaak verdeel en heers of afhankelijkheid creëren). Veel berichten halen je naar beneden indien je niet stevig geworteld bent in jouw hart (essentie). Het hele plaatje van wat er momenteel aan de hand is op Aarde is voor veel mensen te overweldigend en te ontmoedigend en vraagt een grote mate van volwassenheid, inzicht en tools om alles te verwerken. Alles wat verborgen is, wordt nu openbaar. Daarom wordt gezegd dat we in de tijd van de openbaring leven (apocalyps). Velen verkiezen ook om het allemaal niet te weten, het is te veel en te extreem soms. Bijna niemand kan geloven dat de overheid meewerkt aan een plan om mensen te doden (vaccinatie) en de maatschappij te ontwrichten (maatregelen). Nochtans toont de geschiedenis niets anders dan overheden die hun burgers onderdrukken en uitroeien (300 miljoen doden in de 20ste eeuw alleen al door beslissingen van overheden). Niettemin is het noodzakelijk dat het duistere en het duivelse in het licht van bewustzijn komt te staan zodat het kan getransformeerd worden. Men kan stellen dat er een oorlog bezig is tegen de mensheid, een soort endgame. Het oude systeem stort in elkaar, niets wordt nog hetzelfde, maar het biedt wel de kans om op de puinhopen samen iets nieuws te creëren, een betere, vrijere en gezondere wereld. Het hangt helemaal van ons af. Indien we niets doen, dan zal de elite verder hun great reset uitrollen, de technocratisch/globalistische big brother gevangenis.

# 03 #
Informeer zoveel mogelijk mensen, hoe groter de groep die de ware toedracht kent en besluit om vaccins én testen te weigeren, hoe meer kans om te slagen in de opzet (geen verplichte vaccinaties, geen vaccinatiepas, geen medische martial law). Op social media zijn er talloze kanalen en groepen actief die eigen onderzoek doen. Vele dokters en wetenschappers spreken zich uit. Er zijn petities en websites. Er is onderbouwde informatie genoeg om het hele virus en vaccin verhaal te ontmaskeren als wellicht de grootste medische hoax ooit in de geschiedenis der mensheid.

# 04 #
Het probleem is dat er geen openbaar en objectief debat mag en kan gevoerd worden over vaccinaties. Een vrij en open debat is wellicht te gevaarlijk voor de farma industrie. De algemene overtuiging is nog steeds: vaccinaties zijn noodzakelijk, logisch en één der grootste wetenschappelijke ontdekkingen ooit en ze kunnen niet in vraag gesteld worden, en anti-vaxxers zijn allemaal verward, slecht geïnformeerd of gewoonweg freaks die in complot theorieën geloven. Maar er zijn steeds meer mensen met veel vragen (ook bij virologen en dokters) en er is steeds meer verwarring. The science is helemaal niet settled. Een volwassen debat (zonder big farma virologen en lobbyisten), dus met neutrale mensen die pro en contra tegen elkaar zetten én ook de alternatieve pistes bekijken (immuniteit versterken op natuurlijke wijze), is noodzakelijk. Een debat over cijfers en tabellen gaat evenwel geen duidelijk antwoord opleveren omdat met statistieken alles te bewijzen valt, zowel de pro en contra argumenten. Maar een gevolg kan wel zijn dat er voldoende argumenten verzameld worden om Covid (en andere) vaccinaties vrijwillig te laten en niet te verplichten omdat er een duidelijk en bewezen risico aan vastzit. Een debat kan ook al snel verzanden in welles/nietes spelletjes tussen voor- en tegenstanders wat ook niet de bedoeling is. 
 
# 05 #
Er zijn eigenlijk 3 verschillende werkgebieden en discussiepunten die met elkaar verweven zijn. Als eerste zijn er de reeds bestaande vaccins zelf (zoals voor de kinderziekten) en hun vele nadelen en gevaren. Ten tweede zijn er de vele Covid vaccins, waaronder ook (de experimentele) mRNA vaccins die nanotechnologie en (volgens Martin Vrijland) ook CRISPR technologie zouden kunnen bevatten. Dit laat toe om (vanop afstand en via 5G) het DNA en het bewustzijn (gedachten en gevoelens) te manipuleren. Mocht dit waar zijn, dan heeft vaccinatie niets meer te maken met ziektepreventie en bescherming, maar is het een manipulatie instrument. Dat geven de farma producenten ook zelf toe want ze spreken over het injecteren van een 'operating system' met instructies voor het DNA. En het derde thema is het vraagstuk van de verplichting. Kan men een vrije mens verplichten tot iets waar hij/zij niet mee instemt? Dingen verplichten gebeurt namelijk voortdurend in de maatschappij (belastingen betalen bvb. of gaan stemmen is in België ook nog steeds verplicht). Maar hier gaat het over de verplichting om medische ingrepen toe te staan die bewezen gevaarlijk en schadelijk zijn en ook onvoldoende onderzocht en getest werden (lange termijn gevolgen). De vraag is dan in hoeverre een overheid haar burgers kan dwingen tot iets wat ze niet willen en wat dodelijk kan zijn (in functie van het algemeen belang en de volksgezondheid).
 
# 06 #
Een vaak gebruikt argument is de groepsimmuniteit. De vaccinatiegraad moet minimaal 70% tot 95% zijn want zo kun je kudde immuniteit garanderen, indien de vaccinatiegraad lager is, kunnen epidemieën ontstaan. Een hoge vaccinatiegraad beschermt de zwakkeren en kinderen tegen ziektes. Althans, zo wordt gezegd. Deze beweringen kloppen eigenlijk niet en kunnen makkelijk weerlegd worden. Vaccinatie met chemische cocktails en schadelijke adjuvanten is trouwens niet hetzelfde als immunisatie via natuurlijke processen en het doormaken van een ziekte. Integendeel zelfs, vaccins verspreiden vaak de ziekte waartegen ingeënt wordt en beletten zo een hoge groepsimmuniteit. Groepsimmuniteit via vaccinatie is eigenlijk een mythe, een zoveelste truc van big pharma om hun rommel te kunnen verkopen. 
 
De theorie van groepsimmuniteit werd in 1933 uitgevonden door A.W. Hedrich. Hij keek hoe vaak mazelen epidemieën in de VS voorkwamen tussen 1900 en 1931 (dat was vóór de introductie van een vaccin tegen mazelen). Hij concludeerde dat er geen mazelen meer plaatsvonden wanneer 68% van de kinderen de ziekte had doorgemaakt en een natuurlijke weerstand had opgebouwd. Jaren later namen vaccinonderzoekers deze conclusie over, maar ze brachten twee cruciale veranderingen aan (waardoor de theorie helemaal onderuit wordt gehaald):
1. Er werd niet meer gesproken over het doormaken van de ziekte, maar over vaccineren als bescherming tegen uitbraken en men beweerde dat de conclusie van Hedrich hierop betrekking had.
2. Zonder wetenschappelijke onderbouwing werd het percentage gevaccineerden om groepsimmuniteit te bereiken verhoogd van 68% naar 95%. Ten onrechte werd verklaard dat wanneer 95% van de kinderen gevaccineerd zijn er geen mazelen meer kunnen voorkomen.
Onlangs besliste het WHO zelfs dat men enkel groepsimmuniteit kan bereiken via vaccinatie en men verwerpt de mogelijkheid dat dit ook kan via het doormaken van de ziekte, wat uiteraard compleet belachelijk is. Het hele verhaal van groepsimmuniteit is dus gebaseerd op leugens en pseudo-wetenschap.
 
 # 07 #
Een andere (gaslighting) techniek die gebruikt wordt, is de mensen die kiezen om zich niet te laten vaccineren, dan maar openbaar beschuldigen, blameren, veroordelen en onder druk zetten. Men gebruikt dan allerlei foute argumenten zoals beweren dat we groepsimmuniteit moeten bereiken (zie hierboven) of dat we moeten solidair zijn met elkaar om deze (gefabriceerde) crisis te overwinnen en de zwakkeren te beschermen. Laten we enkele fouten in deze gedachtegang opsommen.
 • Een mens is een soeverein en vrij wezen en is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn gezondheid. Het is tegenwoordig makkelijk om zichzelf te beschermen tegen virussen en bacteriën via verschillende methoden (preventie, voeding, kruiden, essentiële oliën, orthomoleculaire supplementen, gezonde levensstijl, voldoende bewegen, zuurstof, enz...) en tegelijk het eigen immuunsysteem te versterken. Wie verzuimt om voor zichzelf te zorgen en zijn algemene conditie dag na dag verzwakt, draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de gevolgen. Wie door een foute levenswijze zijn nieren stuk maakt of door te roken zijn longen vergiftigt, kan wellicht hopen op een donororgaan voor transplantatie maar dit dient altijd een vrije keuze van de donor te zijn. Zo ook met vaccinaties. Iemand anders ter verantwoording te roepen vanwege een foute levenswijze of onwetendheid over hoe het immuunsysteem werkt en wat de agenda van big pharma is, kan geen reden zijn om vaccinatie af te dwingen van een vreemde. 
 • Volgens de virologen moeten we ons binnenkort jaarlijks of halfjaarlijks laten inenten tegen Corona mutaties uit solidariteit. Mag ik dan uit solidariteit ook vragen om vanaf nu alle ongezonde voeding uit de winkelrekken te halen, alle pesticiden uit de landbouw, alle milieuvervuilende stoffen, chemicaliën, plastics,... te verwijderen uit samenleving en milieu, overbodige stralingsbronnen zoals 5G te vervangen door bekabeling, enzovoort. En mag ik dan vragen, uit solidariteit, om de hele bevolking aan te sporen tot een 100% natuurlijk leven inclusief gezonde voeding om zo ziekten preventief aan te pakken? En uit solidariteit kunnen we ook nog opteren om te leven met minder lawaai, minder werkdruk, minder stress,..en nog veel meer dingen die ziek maken. Ja maar, die dingen zijn niet besmettelijk en virussen wel, zou je kunnen opwerpen. Welnu, virussen zijn ook niet besmettelijk (zie verder voor uitgebreide uitleg).
 • Wanneer een overheid inspeelt op jouw emoties (je doet het voor een ander, wees niet egoïstisch) en op je moraal (wees solidair) en op die manier gehoorzaamheid afdwingt, dan verlies je als mens jouw zelfbeschikkingsrecht. En het is ook morele chantage. Afgedwongen solidariteit en behulpzaamheid horen niet thuis in een vrije samenleving en doen denken aan strikt autoritaire regimes zoals Noord Korea en Nazi Duitsland ('De wensen en de zelfzuchtigheid van het individu moeten ondergeschikt zijn. Een mens moet zijn persoonlijke mening en belangen opzijzetten en beide opofferen' - Adolf Hitler).   
 • Bovendien is het vaccineren van iedereen geen garantie dat het virus daarmee verdwenen is en dat iedereen nu beschermd is. Want vaccinatie is geen immunisatie. En Corona virussen muteren waardoor men altijd achter de feiten aanloopt en vaccinatie tegen influenza of Covid eigenlijk zinloos is.
 • Laten we ook niet vergeten dat er veel betere methoden zijn om mensen te beschermen tegen ziekten dan hen injecteren met schadelijke stoffen, ziektekiemen en/of mRNA moleculen. En laten we niet vergeten dat het overlevingspercentage heel hoog is (99,95%) en dat de meeste mensen zonder veel problemen de Covid infectie doormaken en antistoffen hebben aangemaakt.
 • Er is veelvuldig vastgesteld dat het merendeel van de Covid doden ernstige onderliggende aandoeningen hadden (waaronder ook overgewicht) en/of bejaard waren. Er is geen enkel geval bekend van iemand die gestorven is aan Covid alleen. Men sterft niet aan maar met Covid. Het komt altijd door de complicaties, door de combinatie met andere ziekten, door een verzwakt en vervuild lichaam, door foute medische handelingen, enzovoort. Vaccinatie heeft weinig zin, want er is geen pandemie, en men dient eerst de onderliggende problemen aan te pakken en enkel de zwakke personen te isoleren (en niet de hele bevolking te gijzelen). Dit noemt men de 'omgekeerde lockdown' en die wordt aanbevolen door duizenden dokters en experts (zie hier).
 • De vaccin producenten vertellen op hun bijsluiter dat de mRNA vaccins niet voorkomen dat men Covid krijgt en niet voorkomen dat de persoon besmettelijk is voor anderen, het verlicht enkel wat zware symptomen. Het aansporen van de hele bevolking om zich te laten vaccineren 'uit solidariteit' heeft dus niets met gezondheid te maken. Het is (zoals gezegd) een verdienmodel, een verkooptruc.
 • Een volgend punt is de verbijsterende vaststelling dat de hele virologie wellicht gebaseerd is op een foute en voorbijgestreefde theorie, een hypothese die nog nooit werd bewezen. Er is nog nooit een virus geïsoleerd, ook niet het SARS-CoV-2 virus. Virussen voldoen niet aan de postulaten van Koch. Virus betekent oorspronkelijk 'vergif' en niet ziektekiem, wat er al op wijst dat virussen ook lichaamseigen excreties (kunnen) zijn die bepaalde functies uitoefenen (waaronder interne vervuiling/gif opruimen). Verschillende dokters en wetenschappers onderzoeken andere theorieën (terreintheorie, exosomen) die meer overeenstemmen met de werkelijke realiteit. Exosomen werden 30 jaar geleden al ontdekt. Drie belangrijke redenen waarom wordt vastgehouden aan een voorbijgestreefde theorie (virussen als besmettelijke en ziekmakende organismen) zijn de enorme druk van de farmalobby vanwege de exuberante winsten die vaccins opleveren, de hele medische infrastructuur en curriculum die stoelen op een verkeerd uitgangspunt (de strijd tegen indringers en ziekte) en de oogkleppen en/of het narcisme van virologen die niet in staat zijn fouten te erkennen of hun carrière (ego) in het gedrang te brengen. Zie verderop voor meer uitleg.
 • Leven is risico's nemen. Het is onmogelijk om volledige of zelfs gedeeltelijke zekerheid, veiligheid en bescherming te bereiken via de maatregelen en vaccins. Er zullen altijd virussen, bacteriën en gevaren zijn. Kan men de hele maatschappij op slot doen en vernietigen en de (gezonde) bevolking gijzelen om 0,05% van de reeds zieke hoogbejaarden te beschermen? Wetende dat er betere methoden zijn om hen te vrijwaren van besmetting en ziekte? Wetende dat die maatregelen en vaccins enorm veel schade berokkenen? Wat een absurd idee. Er zijn effectieve en goedkope medicijnen beschikbaar (Ivermectine en andere) en men kan kiezen voor een omgekeerde lockdown. Vaccins zijn niet nodig. Maatregelen zijn niet nodig.    
# 08 #
Een echt vaccin voldoet aan 2 voorwaarden. Bescherming bieden tegen infecties en virussen en de verspreiding van ziektekiemen verminderen. De mRNA vaccins voldoen niet aan deze voorwaarden (volgens de producenten). Men kan ze dus geen vaccins noemen. Maar wat zijn ze dan wel? De firma's spreken zelf over een 'operating system', het is een stukje genetische code
die het DNA kan aanzetten om een immuunrespons op het Covid virus te stimuleren. Simpel gezegd, de lichaamscellen worden aangezet om een soort ziekteverwekkend fabriekje te worden. Het komt er op neer dat gezonde mensen ziek worden gemaakt. En zieke mensen brengen geld op, veel geld gedurende lange tijd.
 
Laten we eens horen wat Dr. David Martin (en andere dokters) vertellen. De mRNA vaccins zijn geen vaccins. Maar ze kregen onterecht de term ‘vaccin’ opgeplakt waardoor ze op die manier de wetgeving en de richtlijnen van het ministerie van volksgezondheid kunnen omzeilen. Dit mRNA is verpakt in een enveloppe van vet (lipide) wat aan een cel wordt afgeleverd. Het is een 'medisch apparaatje' dat ontworpen is om de menselijke cel te stimuleren om een ziekteverwekker te worden, het zijn instructies voor het DNA. De benaming 'vaccin' is een wettelijk gedefinieerde term gebruikt in de volksgezondheid. Deze term heeft een wettelijke normering en een vaccin moet specifiek (1) de immuniteit van de persoon stimuleren en (2) de overdracht (of besmettelijkheid) tegengaan. Een mRNA vaccin voldoet niet aan deze normen, het is geen vaccin maar een behandeling, een therapie. En die behandeling voorkomt niet dat men besmet raakt, noch dat men ziek wordt, noch dat men besmettelijk is voor anderen. Maar een 'behandeling' kan geen goedkeuring krijgen van volksgezondheid, want dan kunnen mensen bijvoorbeeld vragen: 'welke andere behandelingen zijn er nog?' Daarom gebruiken ze de benaming vaccin. En wat meer is, door de term vaccin te gebruiken, opent men ook een discours binnen de publieke opinie en krijg je voor- en tegenstanders. Een behandeling of therapie krijgen voor iets wat je niet hebt (SARS-CoV-2) is even absurd als chemo krijgen wanneer je geen kanker hebt. En dat is precies wat er aan de hand is. Men injecteert in het menselijk systeem een mechanisch en pathogeen apparaat in de vorm van een moleculair pakketje fysische technologie om de cel te activeren om een ziekteverwekker te worden. Dit is niet wat een vaccin doet. We dienen echt uit de verhalen van big pharma te stappen en stoppen met deze behandelingsmethode een vaccin te noemen waardoor zinloze discussies ontstaan tussen voor- en tegenstanders. Over een therapie hoef je niet te redetwisten, je kiest ervoor of je kiest er niet voor, want je hebt medische vrijheid en vrije keuze voor wat betreft jouw gezondheid en de behandeling die je wenst. De mRNA behandeling is ontworpen om (gezonde mensen) ziek te maken. Een groot deel van de geïnjecteerden zullen klinische bijwerkingen krijgen (soms op korte maar vaak ook op lange termijn). Mogelijke (bij)werkingen zijn de dood, auto-immuunziekten, multiple sclerose, de ziekte van Lugaric, Alzheimer, kanker en allergische reacties op de lipiden (polyethyleenglycol) die dienst doen als transportmedium voor het mRNA.

# 09 #
En zo komen we bij het verbijsterende feit wat op zich al genoeg is om de hele vaccin hoax te ontmaskeren. Het feit dat mensen niet langer vertrouwen op hun immuunsysteem, op hun eigen zelfgenezend vermogen, maar liever hun kracht en gezondheid afstaan aan corrupte bedrijven en pseudo-wetenschappers. Het feit dat nergens en nooit wordt gepraat over het versterken van de weerstand en het optimaliseren van het immuunsysteem zou op zijn minst argwaan en vragen moeten oproepen. Al miljoenen jaren leven mensen met virussen en bacteriën. En er is perfect mee samen te leven wanneer de omstandigheden gunstig zijn, namelijk levende voeding, een goede gezondheid, goede levensomstandigheden, goede hygiëne en sanitair, voldoende zuurstof en zonlicht, enz. Lees hier de tips van Dr. Hilde De Smet. Daarom zijn de 'besmettelijke' ziekten verdwenen, niet door vaccinatie, maar door de verbetering van het inwendig en uitwendig terrein. En we merken nu net dat alle maatregelen er op gericht zijn om het immuunsysteem te ondermijnen en de mens te verzwakken. Verbijsterend wanbeheer.

# 10 #
En Covid is een gevaarlijk beestje. Het heeft eigenhandig de jaarlijkse griep gedood, die is er niet meer. En ook hart- en vaatziekten en kanker zijn door Covid uitgeschakeld. Iedereen sterft nu aan (of liever met) Covid en alle ziekenhuisbedden zijn voorbehouden voor de Coronagriep. Maar Covid veroorzaakt nog meer ellende. Of liever de absurde maatregelen ten gevolge van de opgeklopte angst voor een onzichtbaar en dood 'virus'. Economie naar de haaien, zelfmoorden, faillissementen, getraumatiseerde kinderen en jongeren, wegkwijnende bejaarden, genocide (op kinderen) door de lockdown in  overbevolkte landen, wantrouwen en verraad bij de mensen, maskers die niets uithalen maar wel zuurstofgebrek en andere ziekten veroorzaken, politie die de kant van de elite kiest en alle protest uit elkaar klopt, verboden te praten met elkaar op bus en metro, het houdt maar niet op...Ondertussen braken TV, kranten en de debiele 'experts' dagelijks de grootste bagger uit om mensen in hypnose en angst te houden. En de resultaten liegen er niet om. De gemiddelde burger is gedegradeerd en ontmenselijkt tot een zombie met slavenmasker op die verleerd is om zelf na te denken en bang is om liefde en knuffels te krijgen/geven en braafjes ja knikt op wat de psychopaten en narcisten allemaal verzinnen. Het is verbijsterend en knettergek hoe de mensheid op amper 6 maand tijd zo laag gezonken is. De brainwash is zo diep dat velen nu zelfs hun eigen kinderen (laten) aanvallen en pijnigen met een niet-verplichte en nutteloze PCR test. En hen straks wellicht ook nog een giftig vaccin laten toedienen. Er zijn geen woorden meer om deze complete waanzin te beschrijven. De wereld is een open instelling geworden en de grootste gekken staan aan het roer richting afgrond. En dit is helaas nog maar het begin van de totale destructie van mens en maatschappij om daarna de grote 'reset' te kunnen doorvoeren, een fascistisch/communistische gevangenis. Hell is empty and all the devils are here. (William Shakespeare)
 
# 11 #
Covid is een aanval op de mensheid, niet door een virus, maar door een corrupte overheid die onwettelijke en nutteloze maatregelen uitvaardigt om een onderliggende agenda uit te kunnen rollen terwijl ze ondertussen hun eigen bevolking verzwakken. Het is een duivels plan in een transhumane  agenda van 'terravorming'. De planeet krijgt een make-over naar een digitale technocratie. Alles wat levend en organisch is wordt aangevallen. De mens als sociaal wezen wordt kapot gemaakt, alle privacy verdwijnt, je lichaam wordt lam gespoten en je ziel verziekt, creativiteit is uitgebannen en jouw eigen toekomst gehypothekeerd. Stap voor stap wordt een politiestaat opgedrongen. Wat ooit begon in maart 2020 met de zin
'het is maar voor enkele weken tot de IC's vrij zijn' is uitgelopen op een eindeloze gijzeling van de hele bevolking. Er komen alsmaar maatregelen bij, steeds strenger en langer en gekker, en bij elke stap verdwijnt een stukje vrijheid en menselijkheid voorgoed. De laatste volstrekt belachelijke aanbevelingen zijn anale testen (vernedering) en het dragen van 3 maskers boven elkaar (verstikking). Waar ligt de grens om te zeggen STOP, NEE, dit is niet hoe dit verhaal zal eindigen? Ik sta op en weiger dit 'systeem van het beest' nog langer te volgen, te steunen en te gehoorzamen.

# 12 #
Het werd ondertussen al veelvuldig aangetoond, bewezen, verkondigd en geschreven, onder meer door de uitvinder van de PCR test zelf, ook door Fauci, en zelfs door het WHO: de PCR test is niet accuraat, niet wetenschappelijk verantwoord en ongeschikt om een ziekmakend virus of een infectie te detecteren. Een positieve PCR test betekent eigenlijk niets meer dan dat er op het wattenstaafje genetisch materiaal wordt gevonden, maar dat wil niet zeggen dat het SARS-CoV-2 virus aanwezig is, het wil ook niet zeggen dat je ziek gaat worden en het wil niet zeggen dat je besmettelijk bent voor anderen. Het kan even goed materiaal zijn van andere Coronavirussen of een deeltje van een virus. En gezien iedereen Coronamateriaal in zich draagt (van vorige verkoudheden), kan iedereen positief testen afhankelijk van hoe gevoelig de testmethode is afgesteld en het aantal cycli dat men doorloopt. Zelfs fruit test positief. De vraag is dan, wetende dat de PCR test en ook de sneltest eigenlijk fake zijn, waarom iedereen perse moet getest worden? En dan nog met een lange wattenstaaf die tot tegen de hersenen wordt geduwd? Er doen verschillende antwoorden de ronde.
 • Men wil het DNA van iedereen opslaan in een database. Waarom? DNA is jouw persoonlijke blauwdruk en via nanotechnologie en 5G kan men dan draadloos individuen targetten, beïnvloeden en data uploaden in of downloaden uit het bewustzijn. Dit is geen sci-fi of conspiracy, dit is nu al mogelijk. Nanotechnologie kan ingespoten worden via vaccins en 5G wordt nu overal uitgerold. Wie zijn DNA afstaat, is dan volledig controleerbaar, de perfecte slaaf.
 • Men brengt nanotechnologie in (A.I.).
 • Men brengt een labo gemanipuleerd virus in (biowapen).
 • Men vaccineert via de neus (wordt al langer toegepast in de veeteelt).
 • Men beschadigt/verstoort belangrijke gebieden in de schedel (amygdala of angstcentrum en epifyse of spiritueel centrum).
 • Men blijft testen (tot zelfs de kinderen toe) en men blijft vals positieven verkondigen om de angst er in te houden, de vaccins te promoten en de absurde maatregelen te verantwoorden. Die maatregelen vernietigen de economie en de sociale structuur waardoor:
  • De kleinhandel overgenomen kan worden door de grote corporaties.
  • De oude maatschappij op de schop gaat zodat er plaats is om het nieuwe systeem in te voeren (the great reset of nieuwe wereld orde).
  • De overheid sterker wordt en de mensen afhankelijker van het nieuwe systeem wat op komst is.
  • De mensen onrustig en angstig worden en elkaar beginnen te wantrouwen en vrezen (waardoor ze makkelijker gehoorzamen en beheersbaar zijn).
  • Sommige groepen in opstand komen en geweld gebruiken (al dan niet uitgelokt door dubbelagenten) waardoor een nog striktere martial law uitgerold kan worden.
# 13 # 
Maar niet alleen wil men iedereen perse (desnoods maandelijks) testen met een fake test. Men wil ook iedereen absoluut vaccineren, liefst jaarlijks want Corona virussen muteren en er zijn er altijd nieuwe op komst. Goed wetende dat vaccins weinig uithalen en meer schade aanrichten dan voordeel brengen. Wil men misschien mensenlevens redden? Niet echt, er sterven elke dag 25.000 mensen aan honger en die kunnen makkelijk geholpen worden via voedsel en een basisinkomen, dus levens redden kan niet de reden zijn want er zijn betere manieren dan vaccineren om dat te doen. Waarom wil men iedereen die het vaccin weigert, uitsluiten uit de maatschappij? Dit is medische tirannie. Wat met de vrije keuze en het recht om zelf te beslissen over jouw eigen gezondheid, lichaam en leven. Het is voor de groepsimmuniteit wordt dan geroepen. Maar zo werkt groepsimmuniteit helemaal niet, vaccinatie is niet hetzelfde als immunisatie (zie punt 6). Wat steekt hier allemaal achter? De vaccins beschermen niet tegen besmetting, ze voorkomen niet dat je ziek wordt of sterft, ze geven geen immuniteit, ze veroorzaken (ernstige) bijwerkingen, de mRNA injecties maken van jouw cellen virusfabriekjes (niemand weet voor hoelang), noch de overheid noch de firma's willen aansprakelijkheid, er zijn ondertussen verschillende effectieve geneesmiddelen tegen Covid, 99,95% van de bevolking heeft geen last van het virus en de maatregelen zullen niet verdwijnen na massa vaccinatie. Er zit dus iets anders achter, maar wat? Wanneer we dan even kijken naar de geopolitieke ontwikkelingen die in snel tempo plaatsvinden, ontdekken we interessante dingen. Het is duidelijk dat er een onderliggende agenda speelt en de maatregelen (waaronder vaccins) verschillende plannen dienen die niet in het belang zijn van de mensheid. In dit bericht vind je meer achtergrond. Enkele mogelijke bedoelingen van de vaccins.
 • Vaccins zijn uiteraard een heel lucratief en perfect businessmodel en zonder risico voor de firma's. Ze verdienen veel geld aan de vaccins maar ook aan de pillen die de gevolgen en bijwerkingen behandelen (vaccinatieschade). Wie zich laat vaccineren wordt voorgoed klant bij de farma industrie (vaccin als gateway drug). En daarbovenop zijn ze gevrijwaard van aansprakelijkheid en schadevergoedingen. De virologen en 'experts' die op TV de vaccins aanprijzen, hebben allemaal aandelen in de farma industrie en wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Slim bekeken van de virologen want de ROI (Return on Investment) is fenomenaal hoog. Volgens Bill Gates 1 op 20, dus 1 euro investeren brengt 20 euro op.   
 • Vaccins verzwakken en verstoren de natuurlijke werking van het aangeboren immuunsysteem. De mensheid wordt generatie na generatie minder sterk en minder weerbaar en meer afhankelijk van externe middelen (en een ware melkkoe voor big pharma). Een fysiek zwakke bevolking is makkelijker te controleren.
 • De nanotechnologie (DARPA Hydrogel) in de vaccins kan in combinatie met de DNA afname via de PCR test, CRISPR technologie en 5G de mens verbinden met het digitale grid, the internet of things (IoT) en A.I. Vanaf dan is men beïnvloedbaar en kunnen gedachten/emoties gedownload en geupload worden.
 • De hoofdreden is wellicht de transhumanistische agenda. Bondskanselier Merkel en anderen laten al uitschijnen dat er jaarlijks verschillende vaccins gaan komen tegen de alsmaar muterende virussen, waaronder de experimentele en controversiële mRNA vaccins en nog meer 'exotische' soorten. Binnen enkele jaren komt de breinchip voor mensen op de markt. Elon Musk heeft al met succes een breinchip bij een varken en een chimpansee ingeplant. Zijn uiteindelijke doel is het laten samengaan van mens en machine (A.I.). Klaus Schwab (WEF) zegt in zijn boek (Covid-19: The Great Reset) dat mensen niet alleen regelmatig gevaccineerd moeten worden maar zelfs een breinscan dienen te ondergaan voor ze grenzen overgaan (reizen). Dit laat toe om te screenen of je een potentieel gevaar bent (terrorist). Wat de vele (gentechnologische) vaccins zullen doen is de biologische mens van binnenuit 'aanpassen' en veranderen. Het levende en organische fysieke lichaam alsook de mind worden gemodificeerd en gemanipuleerd richting de transhumane mens en later de posthumane mens. Dit gaat hand in hand met de 'terravorming' van de Aarde (5G digitale megasteden) en 'the great reset', de volledige make-over van de planeet. Zie bij Database verderop voor meer info.
 • De samenstelling der (komende) vaccins wijst op een veelgelaagde agenda.
  • 1. Luciferase Enzym (doel is koppeling aan een slavernij systeem):
   - Oplichtend en onderhuids controle enzym.
   - Bevestigt de succesvolle transfectie (het veranderen van het genetisch materiaal van een cel).
   - Bevestigt de succesvolle gen modificatie.
   - Wijst een persoonlijke barcode/ID nummer toe (ID2020).
   - Essentieel voor blockchain cryptocurrency.
  • 2. Darpa Hydrogel (doel is nanotechnologie inbrengen):
   - Bouwt een voorontworpen structuur die zich hecht aan het weefsel.
   - Hecht zich aan het centrale zenuwstelsel om te verbinden met A.I.
   - Creëert een intern monitor systeem voor 24/7 controle.
   - Maakt downloads en uploads mogelijk (van gedachten en gevoelens).
  • 3. mRNA Vaccin (doel is controle over het menselijke lichaam en leven):
   - Transfectie: mogelijkheid en toestemming om verschillende virussen in het lichaam aan te maken.
   - Mogelijkheid en toestemming tot genetische modificatie.
   - Mogelijkheid tot beheersing van het stervensproces en tijdstip (door tumoren, virussen en kanker te creëren).

# 14 #
Wanneer we nog even alles op een rijtje zetten, wordt de Covid hoax wel erg duidelijk.
 
Het virus.

 • SARS-CoV-2 is nog nooit geïsoleerd.
 • Het virusgenoom is deels computer gegenereerd uit een database (er is tot op heden geen ziekmakend Covid virus gevonden).
 • De PCR test is ongeschikt om Covid (of gelijk welk ander virus) te detecteren.
 • Een 'positieve' besmetting betekent niets, enkel dat er Corona fragmenten aanwezig zijn (en dat is bij iedereen zo, zelfs op fruit zitten er).
 • De vele valse positieven en de fake testen worden gebruikt om de nutteloze maatregelen verder te verantwoorden (tot 'the great reset' voltooid is rond 2030).
 • Waar is de griep gebleven? Is Covid gewoon de jaarlijkse griep?
 • Er is geen oversterfte in vergelijking met andere jaren, er zijn evenveel of zelfs minder doden dan het aantal griepdoden uit andere jaren.
 • Zijn virussen eigenlijk exosomen, lichaamseigen excreties (uitwerpselen) en herstel- en opruimeiwitten?
 • Indien wel, dan bestaan besmettelijke en ziekmakende virussen niet (the science is not settled).
 • Virussen maken in dat geval deel uit van het lichaamseigen schoonmaaksysteem waarbij het DNA eiwitten aanmaakt om afstervend celmateriaal op te ruimen.

Het verdienmodel

Ze gebruiken de virusleugen al decennialang als verdienmodel. Hoe werkt het?

 • 1. Kies en gebruik de symptomen van een bekende ziekte (griep, verkoudheid, longonsteking,...).
 • 2. Kleef er een nieuw etiket op zoals 'een onbekende, dodelijke virale ziekte' en verzin een nieuwe naam (SARS-CoV-2).
 • 3. Laat 'experts' opdraven die de virusleugen verkondigen.
 • 4. Laat de media dagelijks angstverhalen en leugens verspreiden.  
 • 5. Verhoog de angst en de paniek door cijfers en statistieken te verzinnen/vervalsen.
 • 6. Gebruik een onbetrouwbare test om de leugen nog te versterken.
 • 7. Boycot de werkende geneesmiddelen en verzwijg de natuurlijke oplossingen.   
 • 8. Breng het vaccin op de markt en rijf miljarden dollars binnen.
 • 9. Het vaccin veroorzaakt ernstige ziektebeelden waardoor nog meer geld kan verdiend worden door de medicijnen en hospitalisaties.
 • 10. Herhaal om de x aantal jaar. (Spaanse griep, varkensgriep, Mexicaanse griep, Hong Kong griep, HIV, Ebola, BSE,...).
 • Bonus 11. Gebruik de virus hoax om een wereldwijde machtsovername te organiseren.

De big pharma propaganda strategie:

 • Disease branding: het systematisch overdrijven van het gevaar van een virus.
 • Het systematisch benadrukken en overdrijven van de efficiëntie en veiligheid van vaccins.
 • Het systematisch afzwakken van de risico's en het terzijde schuiven van de slachtoffers van vaccins.
 • Desinformatie campagnes, lobbywerk, smeergeld, censuur, chantage, corruptie, leugens,...  
 • Doorgedreven publicitaire campagnes om hun producten te promoten. 
 • Gateway drugs: het ontwikkelen van producten (zoals vaccins) die het gebruik van andere medicijnen sterk doet toenemen (vaccinatieschade medicijnen).

Waarom worden de mensen dan ziek als het niet van een virus is? Jarenlange ongezonde levenswijze, chemische vergiftiging, verkeerde voeding, ongelofelijke toename van artificiële stralingsbronnen, zware luchtvervuiling, stress en angst. Het lichaam van veel mensen is compleet verstoord en zwaar vervuild waardoor het 'virussen' (exosomen) produceert als detox en zelfgenezingstactiek. De pseudo virologen beweren dan dat de aangetroffen virussen externe belagers zijn die moeten bestreden worden met maatregelen en vaccins. Wat uiteraard niets uithaalt. Het eerste wat hoeft te gebeuren is detoxen en gezond beginnen leven en niet in constante angst en stress zitten.

Het Covid vaccin.

 • Het is niet verplicht.
 • Het is niet getest op lange termijn gevolgen (langer dan 2 maanden).
 • De vaccins zijn enkel getest op gezonde personen boven 18 zonder onderliggende aandoeningen.
 • Men weet niet wat de reacties zijn op zwakkeren en men kent de gevolgen niet in combinatie met andere medicijnen.
 • Het vaccin is niet veilig voor zwangere vrouwen.
 • Het vaccin is niet veilig voor vrouwen die wensen zwanger te worden in de maanden na de injectie.
 • Men weet niet of het vaccin onvruchtbaarheid veroorzaakt.
 • Het vaccin voorkomt niet dat de persoon Covid krijgt.
 • Het vaccin voorkomt niet dat de persoon besmettelijk is voor anderen.
 • Met andere woorden: de maatregelen blijven bestaan, ook wanneer iedereen gevaccineerd is.
 • De producenten en de overheid wijzen alle aansprakelijkheid af !!!
 • Pfizer en andere farma bedrijven krijgen vrijwel ieder jaar monsterboetes voor oplichting, misleiding en gesjoemel.
 • De 95% positieve testresultaten van sommige vaccins zijn op onwetenschappelijke manier verkregen (het is een verkooptruc).
 • Er zijn serieuze (bij)werkingen mogelijk (waaronder zware shock, verlammingen en de dood).
 • De mRNA vaccins zijn medische experimenten (in principe verboden bij wet).
 • De mRNA vaccins zitten nog steeds in de onderzoeksfase (tot 2023), de mensen zijn nu dus proefkonijnen.
 • De mRNA vaccins zetten het lichaam aan tot inwendige 'virusproductie', het gevaar voor een auto-immuunziekte is niet onmogelijk.
 • De gevaccineerden die naderhand met het 'wilde' virus in aanraking komen, kunnen ernstige reacties krijgen (ADE - Antibody Dependent Enhancement).
 • De PEG (Poly Ethyleen Glycol) die dient als transportmedium voor de mRNA moleculen is omstreden omdat het bij veel mensen allergische reacties uitlokt.
 • Er zijn goede, veilige en effectieve geneesmiddelen.
 • Bovendien is het overlevingspercentage extreem hoog (99,95%).
 • Uit alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt steeds dat niet-gevaccineerden veel sterker en gezonder zijn dan wel-gevaccineerden.
 • Het vaccin is dus niet nodig en vormt een onnodig risico.

De maatregelen.

 • Ze zijn onnodig.
 • Ze werken niet.
 • Ze veroorzaken meer schade dan Covid zelf. 
 • Ze dienen een andere agenda.
 • Ze gaan over gedragsverandering, gehoorzaamheid en psychologische oorlogvoering.
 • Ze maken deel uit van de ontmenselijking en het vernietigen van de sociale structuur.
 • Ze gaan niet verdwijnen, ook niet na massa vaccinatie.
 • Het regeringsbeleid inzake Corona is niet alleen ineffectief maar ook misdadig, de regering dient in beschuldiging gesteld en veroordeeld te worden.

De onderliggende agenda (Covid is een rookscherm voor iets anders).

 • Geld, veeeel geld verdienen.
 • Verdeel en heers: mensen opzetten tegen elkaar, pro en anti-vaxxers tegenover elkaar.
 • The great reset (Klaus Schwab) en the 4th industrial revolution (technocratie).
 • Financieel/monetaire hervorming van een failliet systeem.
 • Afschaffen van cash geld en invoering van cryptocurrency gekoppeld aan een persoonlijk dossier.
 • Basisinkomen voor wie gehoorzaamt en alle regels opvolgt en alle vaccins neemt (slavernij).
 • Centralisering van de macht op de controlepiramide (globalisering - wereldregering).
 • Vernietiging van de kleinhandel en lokale economie.
 • Invoering van een sociaal krediet en controle systeem naar Chinees model.
 • Verzwakking, vernedering en verwarring van de bevolking en psychologische gedragsmanipulatie (via zinloze maatregelen).
 • Sterilisatie, genocide en fysieke modificatie (gentherapie) via biowapens (vaccins).
 • (Nabije toekomst) breinchip implantaat gekoppeld aan A.I. (transhumanisme).

De grote fascistische reset.

De agenda van Klaus Schwab, het WEF, en de 4de Industriële Revolutie zoals uitgelegd in zijn boek 'Covid-19: The Great Reset'. Samenvatting.

 • De Covid crisis wordt gebruikt om een wereldwijde reset door te voeren maar zonder de noodzaak of keuze voor democratisch beslissingsrecht, verantwoording en referenda. Het is dus een dictatoriale en planetaire machtsovername (wereldoorlog 3).
 • De Covid plandemie werd uitgedokterd en gepland omdat het eerdere 'climate change' verhaal niet heeft gewerkt (het klimaatverhaal werd gestart om hetzelfde doel te bereiken).
 • Men kan het perspectief uit Klaus Schwab's boek een 'technocratisch fascistische visie' noemen.
 • Deze visie is gebaseerd op transhumanisme of het samensmelten van mens en machine.
 • Eén van de hoofddoelen is om de mensheid opnieuw te 'ontwerpen' (social engineering) en aan te passen aan de belangen van het roofkapitalisme.
 • Dit monopolie kapitalisme zal enkel de belangen van de grote corporaties behartigen en niet deze van de kleine ondernemer.
 • De staat wordt volledig gebruikt om de belangen van de rijke elite te beschermen en te bevorderen. Overheden, politici en hun ordehandhavers (politie, militairen) zijn niets meer dan de uitvoerders van de plannen die de 'rijk en machtig' groepen bedenken.
 • Mensen zijn slechts secundaire deelnemers in een enorme commerciële en technocratische onderneming.
 • Iedereen leeft en werkt in relatieve afzondering, verbonden met het internet en cyberspace, en onderhevig aan nieuwe vormen van toezicht en controle die op hun beurt het menselijk gedrag vormen en bepalen.
 • Nanotechnologie en high tech hulp-, modificatie- en bestuursmiddelen worden in het lichaam gebracht (via opeenvolgende verplichte vaccinatie campagnes). De toekomstige transhumane robotmens zit 24/7 gekoppeld aan A.I.
 • Een meedogenloze propaganda en (fake) verhaal-creatie via tal van omgekochte en censurerende mediabronnen zijn de middelen om de agenda te implementeren (de informatie oorlog).
 • Dit plan en deze overname van de wereld betekenen het einde van het natuurlijk en organisch menselijk leven en van de menselijke samenleving/beschaving.

De spirituele oorlog.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt een oorlog tegen de voltallige mensheid gevoerd zonder kogels en bommen. De inzet is het bewustzijn / de ziel van elke mens en de wapens zijn van biologische, psychologische, elektronische en technologische oorsprong. Dit is het endgame waarvan vele profetiën over voorspellen.

 • Virussen worden 'bewapend' en gemodificeerd in labo's en dan losgelaten op de mensheid.
 • Vaccins zijn niet langer vaccins, maar gentherapie met instructies voor het DNA.
 • Jaarlijkse vaccinaties garanderen regelmatige toegang tot het lichaam wat de mogelijkheid opent om (langzame time-released) genocide en sterilisatie uit te voeren. 
 • Chemtrails met chemische componenten en 'microdust nanobots' worden gesproeid over grond, dier en mens.
 • Mediapropaganda en fake news worden ingezet om de massa te bespelen en in angst te houden.
 • Zinloze Covid maatregelen ontwrichten de maatschappij, vernietigen de economie en traumatiseren de bevolking.
 • Camera"s, apps, satellieten, smart cities, A.I., IoT, 5G,...vormen een big brother controle grid rond de Aarde om het bewustzijn te 'vangen' en de mens te monitoren.
 • High tech wapens worden ingezet om doelgerichte frequenties af te vuren, targets uit te schakelen, het klimaat te beheersen, natuurrampen te veroorzaken, oogsten te laten mislukken,...
 • De natuurlijke wereld wordt vervangen door een elektronisch stralingsgrid en de connectie tussen mens en Aarde wordt doorgesneden. Een mens weg van de natuur wordt langzaam gek en ontworteld.
 • Verregaande wetten beperken de vrijheden en mensenrechten van iedereen. 
 • Vaccinatiepaspoorten creëren verdeling en een systeem van apartheid en de 'plicht' tot gehoorzaamheid.
 • Vervalste en herschreven geschiedenis, frauduleuze wetenschap, verborgen technologie, religies als mindcontrol tool en dumbing down fake onderwijs brengen kinderen en volwassenen op een dwaalspoor.  
 • En nog veel, veel meer...

Oplossing.

 • Stop met gehoorzamen aan alle regels en wetten die de menselijkheid bedreigen en de ziel geweld aandoen.
 • Negeer alle maatregelen, betaal geen boetes, ga geen 'contract' aan met instanties.
 • Weiger alle vaccins en testen.
 • Haal je kinderen uit de brainwash scholen.
 • Stop met angst, stop met elkaar te verklikken, stop met de mainstream media.
 • Verlaat het systeem, het gaat crashen.
 • Stap uit het verhaal van overheid en media (het is mindcontrol).
 • Zet je TV uit (hypnose apparaat).
 • Gooi je smartphone weg (controle apparaat en dagelijkse A.I. connectie, 24/7 digitalisering, vernietigt jouw organische verbinding met je ziel en moeder Aarde).
Er zit ook een positieve kant aan de Covid hoax. Mensen worden massaal wakker (the great awakening) en bewust van de hoax. De vlucht uit de stress en de steden en een terugkeer naar eenvoud en natuur nemen spectaculair toe. De crisis dwingt mensen tot een drastische keuze: opstaan in kracht en soevereiniteit of ondergaan in slavernij.

 Stappenplan
 • Zorg voor een uitstekende fysieke en mentale conditie. Dit is prioriteit nr. 1. Eet gezond (veel bio groenten en fruit), kruiden, volop zonlicht (zonder zonnecrème), bewegen, dansen, natuurwandelingen, ontgiften, mediteren, mindfulness, loslaten, energiewerk, schaduwwerk,...
 • Wees heel selectief naar wie je luistert en op wie je vertrouwt. Vertrouw je de overheid die al vele beloftes heeft gebroken en dagelijks ontelbare leugens vertelt? Of vertrouw je op jezelf en op het Universum (God, Bron, Liefde, of hoe je het ook wilt benoemen...).
 • Overweeg om de steden te verlaten (indien je kunt). Ga naar het platteland, bossen, bergen, afgelegen streken, de natuur,...waar minder stress hangt en meer ruimte en mogelijkheden zijn.
 • Haal jouw geld uit de bank en uit aandelen en investeer in crisisbestendige en tastbare activa: land, gebouwen, gouden en zilveren munten, planten, zelfvoorziening,...
 • Wees alert en kritisch, iedereen voelt dat er iets niet klopt aan het hele Corona verhaal, er is een verborgen agenda. Trap niet in de farmapropaganda rond de Covid testen en mRNA vaccins, blijf weg uit de ziekenhuizen, bouw het (eventuele) medicijngebruik af en zoek alternatieven in de wereld der kruiden en holistische gezondheidszorg.
 • Start een groententuin. Zoek grond, verzamel zaden en planten, wordt zoveel mogelijk autonoom (op vlak van voedsel, drinkwater, energie, financieel). Of nog beter: start een familiedomein.
 • Maak contact met gelijkgestemden, vorm groepen, steun elkaar, zoek oplossingen, start samen vrije ecodorpen of duurzame wijken.
 • Stop met TV kijken, mijd de mainstream media, verspreid bewustmakende informatie (indien je dat belangrijk vind). Nogmaals: STOP MET TV KIJKEN! (TV is een brainwash apparaat).
 • Ga niet in discussie op social media, het is zinloos, het vreet energie en het brengt verdeling en afscheiding. Verspreid gewoon info of verlaat de social media.
 • Mijd negatieve en narcistische personen en focus op je droom, op de creatie van een betere wereld. Geloof in jouw eigen onbeperkte creatiekracht en omring je met vrienden die jou steunen en aanmoedigen.
 • Verspreid positiviteit en oplossingen. Alles is voorhanden om een paradijs op Aarde te creëren, we hoeven er enkel voor te kiezen.
 • Laat je niet angstig en bang maken, angst is een lage frequentie waardoor je verlamd raakt en in een voortdurende stress situatie belandt waardoor je vatbaarder wordt voor ziekte en depressie.
# 15 #
Het verzamelen van informatie én mensen om een sluitend dossier te maken, kan een goede stap zijn. Er is geen consensus in de wetenschappelijke wereld over het nut, de veiligheid en de werkzaamheid van vaccins. Er is enorm veel bezwarende info beschikbaar over vaccins, maar het dient soms vertaald en geïnventariseerd te worden. Ook op websites zoals VaccinVrij staat al veel info verzameld. Onderzoeken tonen aan dat vaccins risico's inhouden en ieder jaar duizenden slachtoffers maken, zowel dode kinderen als volwassenen met blijvende letsels. En waar een risico is, dient vrije keuze te zijn zonder consequenties en restricties. Een andere stap is samenwerken met de vele groepen en bewegingen die tegen verplichte vaccinaties zijn in vrijwel elk land van de wereld. Samen staan we sterk. In Europa is er het EFVV (European Forum For Vaccine Vigilance).
Verschillende regeringen starten met een 'noodwet' om de fundamentele mensenrechten en grondwetten te kunnen omzeilen en om zo Covid vaccinaties te kunnen verplichten. Een mogelijke oplossing hier is een proces aanspannen tegen de overheid, dit vraagt goede advocaten, veel geld en wederom degelijk onderzoek.

# 16 #
Gedwongen vaccinaties onder militaire dwang in quarantainekampen (zoals soms wordt beweerd), zullen niet direct gebeuren. Wel probeert men om de vaccinaties onrechtstreeks toch te verplichten. Dit doet men via regelrechte chantage en gaslighting technieken. Vaccinaties worden gekoppeld aan speciale gunsten (reizen, toegang tot horeca, cultuur en winkels) of worden soms aanlokkelijk gemaakt door het aanbieden van geld. Men creëert een apartheidssamenleving waar gevaccineerden normaal kunnen leven en ongevaccineerden niet langer mogen deelnemen aan de maatschappij. Wat zijn de volgende maatregelen voor de niet-gevaccineerden? Zware boetes, gevangenis in quarantaine kampen, verlies van uitkeringen, verlies van werk en job mogelijkheden,... Of nog erger: de kinderen van ouders die weigeren te vaccineren, oppakken en onder overheidstoezicht plaatsen. Dat zijn allemaal regelrechte chantage middelen en criminele maffia praktijken. Hier zijn 2 oplossingen: opnieuw een proces starten tegen de overheid. Want dit kan gewoon allemaal niet zomaar, iedereen heeft het geboorterecht om zijn of haar leven in vrijheid te kiezen en in te gaan tegen wetten die discrimineren en vrijheden afpakken. De tweede oplossing is het systeem verlaten en volledig autonoom worden in ecodorpen (met thuisonderwijs en leven van het land). Dit kan alleen in groep (zie de Rivendell Village website en blog). In het meest extreme geval weiger je dan om nog langer deel uit te maken van de maatschappij (matrix) en verlies je in principe alle rechten (uitkering, ziekteverzorging, enz.) maar ben je ook vrij van je plichten zoals vaccins (Amish people in de VS). Zolang de maatschappij draait op geld is dit heel moeilijk te realiseren, enkel in een schenkeconomie zou dit kunnen.

# 17 #
Uiteindelijk komt het neer om volledig in jouw kracht en overtuiging te gaan staan en vlakaf en duidelijk te weigeren. Een weigering die gesteund wordt door degelijke, duidelijke en onmiskenbare informatie/argumentatie en door vele en steeds meer gelijkgestemden. Het is aan de mens zelf om een grens te trekken en NEE te zeggen, rustig, overtuigd en onverbiddelijk. Het vraagt moed om een standpunt in te nemen wat ingaat tegen de algemeen aanvaarde normen en beslissingen van hogerhand. Vooral als je merkt dat nog steeds veel mensen in een toestand van trance lijken te zitten, velen lopen met maskers en zijn onder hypnose van TV en media, velen zijn zwaar gehersenspoeld en er is veel weerstand en onbegrip, ook binnen familie en vrienden. Laten we elkaar dus bekrachtigen en steunen in deze strijd voor vrijheid en gezondheid. Laten we ons organiseren en een actieplan tot verzet opmaken. 
 
NEE - NEE - NEE
OPSTAAN EN NEE ZEGGEN
BETOGEN EN PETITIES ZIJN ZINLOOS
STOP MET PARTICIPEREN AAN HET SYSTEEM
STAP UIT HET VERHAAL VAN OVERHEID EN MEDIA
JE BENT EEN VRIJE EN SOEVEREINE MENS
 

PCR Test

De PCR test is niet accuraat en ongeschikt om een ziekmakend virus te detecteren. Niet alleen de uitvinder van de test zelf beweert dit (Kary Mullis), maar ook tal van andere onderzoekers. Het is volstrekt waanzinnig om aan de hand van een ontoereikende test drastische beslissingen en maatregelen te nemen die de hele economie ontwrichten en meer schade veroorzaken dan het virus zelf. Men gaat ook volledig voorbij aan enkele basisvragen zoals: wat is een virus, wat is een exosoom, is een virus besmettelijk, maakt een virus ziek, enzovoort. Over deze vragen bestaan geen eenduidige antwoorden. 

Wat zegt de virologie over virussen? Coronavirussen zijn een onderfamilie van virussen die zich kenmerken door een krans (corona in het latijn) rond de virusdeeltjes. Corona is al vele eeuwen aanwezig in de mensheid en komt tijdens elk griepseizoen terug. In een normaal griepseizoen vinden we vooral Rhinovirussen, Influenza A en B en Coronavirussen. Bekende Coronavirussen zijn MERS en SARS en het nieuwe SARS-CoV-2 virus die een kruisbestuiving is tussen SARS en Corona en vooral zorgt voor problemen met longen/ademhaling. Griep wordt veroorzaakt door de Influenzavirussen. De ziekte die SARS-CoV-2 veroorzaakt noemen we Covid-19. De PCR test wordt gebruikt om infecties met SARS-CoV-2 te meten. Een infectie is een lichamelijke reactie op micro-organismen die zich vermenigvuldigen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn zoals door verzuring beschadigde weefsels als gevolg van toxines en afvalstoffen die het lichaam niet tijdig kan elimineren. Onthoud dat een PCR test geen infecties kan meten.

Een virus bestaat uit genetisch materiaal in een lipidencapsule waarop proteïnen zitten. Een PCR test meet slechts een klein deeltje van het totale genetische materiaal. Een positieve PCR test betekent eigenlijk niets meer dan dat er op het wattenstaafje genetisch materiaal werd gevonden, maar dat wil niet zeggen dat het SARS-CoV-2 virus aanwezig is. Toch neemt men aan dat het genetisch materiaal wat men vind uniek is voor het nieuwe virus en dat het wijst op besmetting. Maar het kan evengoed materiaal zijn van andere Corona virussen of een deeltje van een virus. De PCR test kan moleculen detecteren die bij alle mensen voorkomen. Iedereen kan in feite positief testen, het hangt gewoon af van hoe gevoelig de testmethode is afgesteld en het aantal cycli dat men doorloopt (amplificatie). De vraag is: hoe kun je zeker weten dat een test ook daadwerkelijk het resultaat geeft dat je verwacht. Dit doet men door een test te valideren tegen de zogenaamde gouden standaard.

De gouden standaard in de virologie is het fysiek daadwerkelijk waarnemen van het virus zelf. De procedure is als volgt. Het bloedstaal wordt in een centrifuge rondgezwierd waardoor de verschillende dichtheden in het bloed zich gaan scheiden, zware deeltjes zakken en lichte deeltjes drijven boven. In één van de vele verschillende laagjes zitten de virussen met hun eigen specifieke massa. Die haal je eruit om ze onder een elektronenmicroscoop te fotograferen. Je krijgt dan een heel specifieke en typerende, grammatische foto. Op die manier kun je in theorie aantonen dat het virus daadwerkelijk fysiek werd gevonden. Maar wat is nu het probleem? De meeste afbeeldingen van virussen zijn CGI, dus geen echte foto's van virussen maar impressies die met de computer zijn gemaakt. Het is een voorstelling, een interpretatie, niet de echte werkelijke situatie.

Hoe werkt een elektronenmicroscoop precies? Eén ding staat vast: men kan er geen levende organismen mee fotograferen. Om een staal klaar te maken, zijn verschillende behandelingen vereist: dehydratie, vacuüm trekken en chemisch kleuren. Deze technieken veroorzaken de dood/de vernietiging van wat je wil bekijken. Het vacuüm trekken is nodig omdat anders de elektronen die op het object worden afgevuurd, afketsen op de luchtmoleculen. Dat is ook de reden waarom het staal vrij van water moet zijn: de watermoleculen zouden het beeld verstoren. En niet onbelangrijk, er dient ook een metaallaag overheen te gaan zodat de elektronen niet geabsorbeerd worden door het zachte biologische materiaal. Het liefst met tungsten want dat reflecteert de afgevuurde elektronen nog het best. Dit zijn uiteraard geen natuurlijke condities en men kan terecht de vraag stellen of een foto van een elektronenmicroscoop nog wel een realistische weergave is van wat er echt gebeurt?

Het afvuren van miljoenen elektronen (vergelijkbaar met een golf elektriciteit) verwarmt het staal onder de microscoop tot wel 150 graden Celcius! Foto's die verkregen worden via dergelijke ingrepen, kunnen geen basis zijn om geldige conclusies te trekken voor wat betreft cellen die ziek worden door verzuring, toxines en afvalstoffen. Kan men bvb. effectief bewijzen dat virussen een ziekte veroorzaken? Zo ja, hoe kun je dat dan aantonen via een techniek die de cellen vooraf doodt en manipuleert? Indien we in aanmerking nemen dat het bestaan van het mazelen virus nog steeds niet is bewezen en dat het HIV virus nog nooit werd geïsoleerd, kunnen we rustig stellen dat ook het SARS-CoV-2 virus voorlopig niet bestaat. En dan schiet er eigenlijk nog weinig over van de hele klassieke virologie theorie.

Eenmaal je de fysieke isolatie van een virus hebt, kun je testen volgens de gouden standaard. Het betekent dat elke keer een PCR test positief uitvalt men het virus ook uit dat staal moet kunnen isoleren. Maar het probleem is dus dat er nog nooit een oorspronkelijk SARS-CoV-2 virus geïsoleerd werd, door niemand. Er bestaat geen wetenschappelijk paper met de beschrijving en eigenschappen van het virus, met een overzicht van het genoom en de sequenties, enz. Wat de virologen als SARS-CoV-2 genoom voorstellen is een computer gegenereerde sequentie en niet afkomstig van het echte, 'levende' virus. Wat in feite het startpunt zou moeten zijn voor de ontwikkeling van allerlei testen en protocollen.

Er is dus geen virus geïsoleerd en de PCR test is niet bedoeld om virussen te vinden. De test vindt kleine deeltjes van virussen maar dat kunnen evengoed andere deeltjes zijn met dezelfde genetische code of zelfs exosomen van jouw eigen genoom met dezelfde virale sequenties. Ook is de test extreem gevoelig voor 'vervuilingen', het simpelweg ademen boven het wattenstaafje door de verpleegkundige kan de test al besmetten. Trouwens waarom moet het staafje zo diep ingebracht worden? Tot tegen het slijmvlies net voor de bloed hersenbarrière op een plaats die in contact staat met het gehele limbische systeem. Het lijkt me helemaal geen goed idee om met een wattenstokje tegen de hersenbarrière aan te drukken. Er wordt zelfs beweerd dat men op die manier DNA kan afnemen van iedere geteste persoon of zelfs iemand kan besmetten met een virus via de test.

Niemand zou zich moeten laten testen, het is niet verplicht en de PCR test is fake (zelfs de WHO zegt het), de test kan geen infectie opsporen, er zijn 97% vals positieven, en positief betekent enkel dat ze Corona eiwitdeeltjes aantreffen, IEDEREEN heeft Coronadeeltjes zitten, de test dient enkel om de mensen in angst te houden en de maatregelen op te leggen, niets meer...en ja, het  brengt ook geld op voor big pharma natuurlijk.

° Duitse regering bevestigt dat de PCR test geen infecties kan opsporen
° Moleculair bioloog Peter Borger legt uit waarom de PCR test niet werkt -
De test werd ontworpen (en gevalideerd) op basis van een genoom wat nooit uit een echt virus werd gesequenced.
° Berlijnse senaat bevestigt Coronafraude - De PCR test kan geen infectie aantonen.
° CDC verandert richtlijnen bij PCR test - Een positieve PCR test betekent niets als je geen klachten hebt en het lab meer dan 30 cycli draait (wat ze allemaal doen).
° De WHO verandert 'stiekem' de richtlijnen voor PCR test -  Een positieve test bewijst geen besmetting.
° De WHO geeft toe: de PCR test werkt niet (18:04)
° Premier Rutte vertelt de waarheid: testen heeft geen zin wanneer je geen klachten hebt
° Portugees gerecht oordeelt de PCR test 'onbetrouwbaar' en de lockdown 'onwettig'
° Dr. Tom Cowan - PCR Test & Kary Mullis
(05:07) 

Hoe de PCR test kan gebruikt worden als middel om nanotechnologie en virussen in te brengen en de hersenen te beschadigen.

° Vaccinweigeraars kunnen gevaccineerd worden via de PCR test - Johns Hopkins University
°  Medicijn afgifte via het nasaal inbrengen van een wattenstaaf
° Op nanotechnologie gebaseerde toediening van geneesmiddelen van neus tot hersenen
°  Het omzeilen van de bloed/hersen barrière en medicijn afgifte van het reukslijmvlies naar het centraal zenuwstelsel.
° Wetenschappers waarschuwen voor een potentiële golf van aan Covid gekoppelde hersenschade -
Meer bewijs voor de theorie van hersenbeschadiging veroorzaakt door ontsteking of besmetting door het testen.
° 'Verborgen epidemie’ na Covid-19 -
Wetenschappers slaan alarm wegens melding van beroertes en zenuwbeschadigingen.
° Waarschuwing voor ernstige hersenaandoeningen bij mensen met milde coronavirus-symptomen
° Intranasale medicijnafgifte omzeilt de bloed-hersenbarrière
°  Neus-tot-hersenafgifte van antipsychotica met behulp van nanotechnologie: een overzicht
°  FBI bevestigt: de mislukte tests van CDC waren besmet met het Coronavirus
° Celeste Solum: Do NOT get tested (18:04) -
It's worse than you can imagine. 
° Gerecht in Peru oordeelt dat Covid werd gestart door Bill Gates, Soros & Rockefeller -
Een geplande pandemie.  


Kiemtheorie vs Terreintheorie

There are three classes of people:
those who see, those who see when they’re shown, those who do not see.

(Leonardo da Vinci)

Virus betekent letterlijk 'gif'. Het is een Latijns woord wat oorspronkelijk verwijst naar etter, pus, de vuiligheid die het lichaam afscheidt wanneer een wonde heelt. Het is in wezen niets meer dan het excrement van bacteriën, die keihard werken om de wonden te helen. De ruim 3 kilo aan bacteriën die in het lichaam wonen, zijn keiharde werkers en noodzakelijk, en niet één ervan is schadelijk. Virussen zijn geen levende, besmettelijke en ziekmakende 'vijanden'. Wat men virussen noemt, zijn exosomen of uitscheidingen van het lichaam die ontstaan bij allerlei zuiverings-, verdedigings- en herstelprocessen. Iedereen is 'besmet' met (Corona)virussen, al sinds het begin der tijden en dat zal zo zijn tot het einde der tijden. Zelfs fruit test positief. No big deal, het hoort bij het leven. Het erge is dat dit gegeven wordt misbruikt om een controle agenda uit te voeren en dat de (gecontroleerde) media daar gretig aan meedoen.

Steeds meer dokters en wetenschappers schuiven de kiem- en besmettingstheorie die de klassieke virologie hanteert, aan de kant wegens hopeloos voorbijgestreefd. Er werd nog nooit een levend virus in vitro geïsoleerd. Er werd nog nooit wetenschappelijk aangetoond dat een virus een ziekte veroorzaakt of besmettelijk is. De kiemtheorie is een mythe waar big pharma al decennialang flink garen bij spint. Wellicht wordt ze daarom verder gepropageerd. Een andere kijk biedt de terreintheorie en de visie dat 'virussen' eigenlijk lichaamseigen solventen zijn (exosomen) die gelinkt kunnen worden aan het opruimwerk in een vervuild lichaam.

Wat weten we nu over een virus?

 • Een virus kan zichzelf niet kopiëren.
 • Het heeft daarvoor de hulp nodig van de duplicatie-apparatuur van een gastheercel om enzymen en andere moleculen te lenen om meer virussen te maken.
 • Een virus leeft niet (zoals een bacterie), het is gewoon een goed georganiseerde moleculaire boodschapper (Fabio Romero, Instituut voor Menselijke Virologie).
 • Het menselijk lichaam heeft triljoenen virussen en micro-organismen, en ze zijn in alle organen aanwezig (huid, darmen, slijmvliezen,...).
 • De aanwezigheid van een virus betekent niet dat het virus de oorzaak is van een bepaalde ziekte. Dit is hetzelfde als beweren dat brandweerlieden de oorzaak zijn van de brand die ze komen blussen. Correlatie is geen causatie.
 • We ademen voortdurend virussen in, we eten ze op, we raken ze aan.
 • Geen enkel klinisch virologisch onderzoek sinds 1933 heeft een verband kunnen aantonen tussen een virus en besmetting. Er is geen enkel bewijs dat een virus een ziekte veroorzaakt. Niet één!
 • Dr. Vernon Coleman looft 500.000 pond uit aan wie kan aantonen dat een virus een ziekte veroorzaakt. Nog steeds is prijs niet opgehaald.
 • Virussen kunnen het lichaam niet binnenkomen via de huid of de ogen. Zulke vectoren werken niet omdat de slijmvliezen en het immuunsysteem kleine hoeveelheden vreemde eiwitten zoals virussen neutraliseren.
 • Virussen kunnen het lichaam niet binnenkomen via wonden omdat we naar buiten bloeden, niet naar binnen.
 • Virussen 'bestaan' niet buiten petrischaal oplossingen of buiten een levend lichaam.
 • Virussen kunnen niet functioneren zonder een gastheercel die ze produceert en codeert, en virussen kunnen zichzelf niet dupliceren zonder een gastheercel.
 • Virussen infecteren of vallen geen cellen aan. Ze kunnen dit helemaal niet omdat ze niet leven.
 • Virussen lossen ook bijna nooit levend weefsel op, tenzij in specifieke omstandigheden zoals polio en degeneratieve zenuwaandoeningen waarbij sprake is van metaaltoxiciteit.
 • De primaire functie van virussen is het oplossen van dode materie.
 • De menselijke cellen produceren verschillende virale stammen, afhankelijk van de conditie van het betrokken weefsel.
 • Er zijn 320.000 virale stammen die inherent zijn aan het menselijk lichaam, en elke cel bevat de virale eiwit make-up om elke stam te produceren wanneer het lichaam erom vraagt.
 • Virussen worden door de bloedcellen via RNA/DNA opdrachten gecodeerd en in sequentie gezet om specifiek dood en stervend weefsel en afval af te breken. Virussen zijn zeer specifieke eiwitstructuren.
 • Hoesten, niezen en spugen is geen vector voor de overdracht van virussen. Speeksel- en slijmvliezen breken dergelijke deeltjes af. De huid is ook geen vector omdat virussen geen dode huidlagen kunnen doordringen.
 • De enige manier om een virus in het lichaam te krijgen is via directe injectie (vaccin) of via bloedtransfusies van een patiënt die een virus heeft.
 • In dergelijke gevallen analyseert het lichaam het virus als vreemd materiaal dat moet worden geëlimineerd. Aangezien het virus niet afkomstig is uit het lichaam van de gastheer, kent dat lichaam de tijd en de plaats niet dat het virus actief zal zijn en het heeft ook de sleutel niet om het te decoderen (RNA of DNA codering door de cel) en kan het de tijd van zijn activiteit niet vinden. Als zodanig wordt het geanalyseerd als een vreemde stof die moet worden geëlimineerd. Eiwitoplosmiddelen (virussen) worden dan vervaardigd met verschillende sterktes om dit afval te verwijderen (wanneer levende microben het niet kunnen elimineren).
 • Virussen zijn het gevolg van interne toxiciteit die door de omgeving wordt veroorzaakt. Virussen zijn cyclisch in dieren.
 • Virussen 'voeden zich' met afvalstoffen in het bloed en weefsel.
 • Doorheen het jaar, bij seizoensovergangen en bij klimaat en temperatuurveranderingen, zal het lichaam massa's giftige stoffen in het bloed dumpen om deze te verwijderen (een natuurlijk zuiveringsproces). Sommige van deze stoffen zijn zo giftig van aard (zoals kwik, aluminium, formaldehyde en andere chemische bijproducten), dat levende microben er zich niet mee kunnen voeden en ze niet kunnen elimineren zonder te sterven. In dat geval maakt het lichaam niet-levende proteïnen aan (virussen) op de overeenkomstige plaats van het lichaam waar reiniging en opruimwerk noodzakelijk is. Deze giftige stoffen worden dan gedemonteerd en afgebroken door de virussen, zodat het lichaam ze kan elimineren en waardoor de homeostase wordt hersteld.
 • De enige manier waarop virussen als biologische wapens kunnen worden gebruikt is via injectie. Het is zeker mogelijk dat door de mens gemodificeerde virusstammen zich in de nu reeds bestaande bestaande vaccins bevinden, maar zoals eerder gezegd, lichaamsvreemde virusstammen worden niet herkend. De gemodificeerde virussen in vaccins kunnen echter wel zo worden ontworpen dat ze extreme reacties uitlokken via de hulpstoffen en de verschillende niveaus van weefsel sterilisatie.
 • Virussen zijn lichaamsspecifiek en kunnen niet overgedragen worden naar andere soorten, dat wil zeggen, van dier naar mens. De mens kan onmogelijk een dierlijke influenza 'krijgen'. Ten eerste omdat virussen niet besmettelijk zijn. En ten tweede omdat dierlijk RNA/DNA niet compatibel is met menselijk RNA/DNA. De enige manier waarop dierlijk weefsel kan worden gevonden in menselijk bloed is door rechtstreekse injectie van dierlijk weefsel in de bloedbaan (vaccins), waardoor het spijsverteringssysteem omzeild wordt. Alleen dan zal er varkensweefsel, vogelweefsel of apenweefsel aangetroffen worden. Wanneer dierlijk vlees door een mens wordt geconsumeerd, wordt het omgezet in menselijk weefsel. Menselijke cellen kunnen geen dierlijke cellen of virussen produceren. Wanneer we virussen ontwikkelen, dan zijn het menselijke virussen. Zelfs wanneer dierlijke virussen menselijke cellen 'hacken', kunnen menselijke cellen onmogelijk dierlijke virussen produceren.
 • De huidige psychose dient om de bevolking in angst te houden voor een onbestaande en onzichtbare vijand en ondertussen de aandacht af te leiden van de onderliggende agenda: de installatie van een fascistische wereldorde en het transhumanisme. De enige dingen waar je tegenwoordig waarschijnlijk aan zult sterven zijn de effecten van kunstmatige EMF straling (waaronder 5G), ouderdom, vaccinaties en medicijnen, een ongezonde levensstijl, dode voeding en angst...

Virussen worden dus in en door het menselijk lichaam gecreëerd. Ze zijn 100% organisch en kunnen als zodanig het lichaam niet schaden of ziek maken. Integendeel, ze worden gecreëerd om vanaf een cellulair niveau het onderhoud van het lichaamsweefsel en de lichaamsfuncties te verzekeren, door een soort 'lenteschoonmaak' en zuiveringsproces. Vaccins en chemische medicijnen daarentegen zijn synthetische brouwsels die 'vreemde' elementen bevatten die het menselijk lichaam niet op een gezonde manier kan integreren. Daarom staat er ook een hele lijst van bijwerkingen opgesomd op de bijsluiter, een teken dat het lichaam in de aanval gaat tegen de lichaamsvreemde substanties.

De gangbare 'kiem-theorie' (externe belagers die ziekte veroorzaken), is gebaseerd op het frauduleuze werk van Louis Pasteur en is helaas nog steeds de belangrijkste visie binnen de virologie van de laatste 160 jaar. Deze kiem-theorie is evenwel voorbijgestreefd en dient te worden herzien. Dr. Fraser uit Canada en Dr. Powell uit Californië hebben geëxperimenteerd met miljarden ziektekiemen van allerlei soorten met de bedoeling om mensen te besmetten. Maar ze zijn niet in staat geweest om één enkele ziekte te produceren door middel van de introductie van ziektekiemen in de mens. Dr. Waite probeerde jarenlang de kiem-theorie te bewijzen, maar dat lukte hem niet. Tijdens de wereldoorlog werd een experiment uitgevoerd op Gallop's Island (Massachusetts), waarbij miljoenen griepkiemen werden geïnjecteerd bij meer dan honderd mannen en niemand kreeg de griep. Dr. Robert Willner injecteerde vele malen het bloed van een positief geteste HIV patiënt in zijn eigen vinger en werd niet besmet. Virussen zijn aaseters, geen ziektemakers.

De essentiële vraag is nog steeds: wat is een virus? Wat is haar functie, want alles in de natuur heeft een functie. Maakt het virus mensen ziek om zelf te kunnen overleven? Maar zonder gastheer overleef je zelf niet. Wat is dan het nut? Bovendien en zoals reeds gesteld: er werd nog nooit wetenschappelijk bewezen dat een geïsoleerd virus bestaat, het is nog steeds een theorie. Hoe komen ze dan aan 'virussen'?

Een viruskweek wordt eerst gefilterd en dan gecentrifugeerd om de eiwitten te scheiden volgens gewicht en van het andere materiaal. Die eiwitten bevatten RNA. Maar ook ons lichaam maakt messengerRNA aan. Een zogenaamd virus is dan vermengd met menselijk RNA. Dat is geen isolatie. Tijdens het filter proces worden stoffen gebruikt om bijvoorbeeld bacteriën te doden, om te verdunnen, te bewaren enzovoort. Deze stoffen zijn soms schadelijk. Zo gebruikten ze tijdens polio-filtraties kwik. En bij SARS-CoV-2 loodcitraat. Deze stoffen zorgen er voor dat er celdood optreedt. Men weet dus niet exact of de cellen ziek worden door het virus RNA of door het loodcitraat. Men zit zo vast in het paradigma: 'virussen maken ziek', dat men niet langer kritisch is over de onderzoeksmethode. Het filtraat is dus duidelijk geen isolaat, maar wat test men dan? Men onderzoekt eigenlijk of er een correlatie is tussen de gevonden RNA en de zieke mensen en hun symptomen. Maar correlatie (verband) is geen causatie (oorzaak). Er zijn teveel variabelen en er zijn amper toxicologische rapporten over de ziekte symptomen. Er kunnen dus vele oorzaken zijn voor de Covid ziekte in plaats van een 'virus'. De postulaten van Koch zijn alvast niet voldaan. Bij deze onderzoeken worden PCR testen gebruikt. Die zoals bekend vaak valse positieven geven, onbetrouwbaar zijn en niet geschikt om diagnoses te stellen. Trouwens, wat test je in feite, gezien er geen zuiver isolaat beschikbaar is. Het filtraat bevat immers ook menselijk RNA. De correlatie van de ziekte en het RNA wordt enkel bepaald door de PCR test die een ruime foutmarge heeft.

Kortom: the science is NOT settled. 'Virussen' leven niet en kunnen niet overgedragen worden, ze zijn niet besmettelijk, het zijn lichaamseigen eiwitcomplexen die opruimwerk doen in een vervuild lichaam. Griep is een ontgiftings- en zuiveringsproces van het lichaam waarbij het lichaam virussen aanmaakt om vervuilde cellen en het bloed te reinigen. Hoe komt Covid-19 dan in het lichaam en waaraan sterf je dan? Men sterft niet aan een virus maar door andere oorzaken. Alle virussen zijn goede virussen, ze zijn een gevolg, geen oorzaak. Sommigen beweren dat Covid-19 een man-made biowapen is wat via het griepvaccin in het lichaam komt. Wat dan in combinatie met een verzwakt, ziek lichaam en ongezonde levensomstandigheden en 5G tot de dood kan leiden. Hoe komt het dan dat een griepepidemie ontstaat tijdens de lente als een virus niet overdraagbaar is en velen toch op hetzelfde moment ziek worden? Het is een seizoensgebonden opruimfase van het lichaam. Het is een cyclus in het lichaam en wanneer je erg vervuild bent, wordt je ziek en maakt het lichaam virussen/exosomen om de boel opruimen. Wanneer alle beren uit hun winterslaap komen rond dezelfde tijd, zeg je ook niet dat er een besmettelijke beren epidemie is. Nee, het is een natuurlijke cyclus. Wat is dus de sleutel: dingen als raw food, gezond leven, groene sappen, op tijd zuiveren en vasten, enz.  Er zijn geen besmettelijke ziekteverwekkers die het lichaam aanvallen van buitenaf. Virussen, bacteriën en schimmels zijn de opruimploegen die een vervuild lichaam helpen schoonmaken. Als je dit begrijpt, zul je nooit meer bang zijn voor een virus of besmetting en zul je ook nooit een vaccin nemen. Want je begrijpt dan dat jijzelf de sleutel in handen tot je eigen gezondheid en genezing onder meer door een sterke immuniteit op te bouwen. Nog iets: en solvent (virus) van een dier kan onmogelijk overgedragen worden naar een andere soort (mens). Virussen zijn lichaamsspecifiek. Dus varkensgriep, vleermuizenvirussen, vogelpest virussen, apenvirus (HIV) kunnen nooit mensen besmetten. De enige manier om dierenvirussen in het lichaam te krijgen is via injectie (vaccins). Het lichaam detecteert dan lichaamsvreemd materiaal (wat niet kan verwerkt en geëlimineerd worden via het spijsverteringskanaal zoals normaal gebeurt) en gaat zichzelf aanvallen (auto-immuun ziekten).

Dit hele verhaal is wellicht moeilijk te geloven omdat iedereen de bekende kiemtheorie (Pasteur) heeft meegekregen op school (virussen en bacteriën zijn ziekteverwekkers). Niemand heeft het ooit over de terreintheorie (Antoine Béchamp en Claude Bernard) die correcter is (wat door Pasteur trouwens werd bevestigd). Als analogie. Stel, er ligt een dode muis op het veld, na 1 dag zit die vol vliegen die het aas opeten. De vliegen zijn niet de oorzaak van de dode muis, maar enkel het gevolg. In het lichaam zijn dode en vervuilde cellen (door een verkeerde levenswijze en giftige omgeving enz.). Het lichaam maakt virussen aan die de vervuilde en zieke cellen opruimen. Men wordt verkouden of krijgt griep, dit is een detox fase van het lichaam (zweten, koorts, diarree, snot,...het is een reiniging). Dan kijkt men in het lichaam en men vind eiwitten (die men virussen noemt) en men zegt dan dat die virussen de oorzaak zijn van de verkoudheid, terwijl ze eigenlijk het gevolg zijn, de opruimers. Net als bij de muis. Stel, je zit in de wachtkamer van de dokter met 10 man en 1 iemand is verkouden. Sommige raken besmet en anderen niet. Waarom niet iedereen? Omdat niet iedereen even vervuild en verzwakt is. Dat is de terreintheorie. Met een zuiver lichaam en een sterk immuunsysteem kun je nooit 'besmet' raken, want er is niks om op te ruimen in je lichaam. In de wachtkamer raken enkel die mensen 'besmet' die al zwak, ziek en vervuild zijn. Met de kiemtheorie kun je geld verdienen, vandaar dat die nog steeds wordt rond gebazuind. Je moet dan virussen en bacteriën bestrijden met pillen en vaccins, je moet dan strijden en vechten tegen iets. De farma industrie is rijk geworden via een leugen die al 200 jaar bestaat, elke dokter die er tegen in durft gaan wordt geboycot. Met de terreintheorie kun je geen geld verdienen, je dient gewoon gezond te leven. Volgens Bernard zijn er 4 factoren van belang om een gezond innerlijk milieu (terrein) te krijgen: (1) de zuur/base balans, (2) de elektrische/magnetische balans, (3) de mate van vergiftiging/vervuiling van het lichaam en (4) de nutritionele status van het lichaam (essentiële voedingsstoffen). Pasteur gaf trouwens op zijn sterfbed toe dat Bernard gelijk had. Mochten virussen echt externe en dodelijke ziekteverwekkers zijn, dan was iedereen miljoenen jaren geleden al uitgestorven.

Quotes

'Virussen zijn de uitscheidingen van een giftige cel. Het zijn stukjes DNA of RNA, met een paar andere eiwitten. Ze ontkiemen uit de cel wanneer die cel vergiftigd is en ze zijn nergens de oorzaak van.'  (Thomas Cowan MD op Rudolf Steiner's inzichten).

'Had it not been for the mass selling of vaccines, Pasteur’s germ theory of disease would have collapsed into obscurity.'  
(E. Douglas Hume) 

In 1915 schreef Dr. Montais een artikel voor het Britse medische topblad Lancet. Hij bestudeerde 21 gevallen van tetanus, die elk een 'Pasteuriaanse' inenting hadden gekregen. De conclusie van het artikel was dat de tetanus in alle gevallen veroorzaakt was door de inenting zelf. Dr. Montais zei dat 'Pasteur een nieuwe vorm van ziekte had gecreëerd.'
(Het Post-Antibiotische Tijdperk: Kiemtheorie door Tim O'Shea)  

'De dader is echter niet de microbe. Het is het niveau van toxiciteit in je eigen bloedstroom.' 
(Good-Bye Germ Theory, Dr. William P. Trebing, 2006)

'Je vertrekt van een verkeerde premisse en je kunt nooit het antwoord vinden op die manier. Virussen hebben geen kern, geen ademhalingssysteem, geen bloedsomloop, geen spijsverteringssysteem. Virussen leven niet. Het is alsof je zegt dat zeep leeft. Ze leven niet, het zijn oplosmiddelen, het zijn zepen. Nauwkeuriger gezegd, het zijn enzymen om weefsel te fractioneren voor afvalverwijdering.'  (Aajonus Vonderplanitz) 

'If the Germ Theory were true, no one would be alive to believe it.'
(BJ Palmer, D.C.)

° De Besmettingsmythe - Dr. Tom Cowan -  Ziekmakende, besmettelijke virussen bestaan niet. De hele Covid hoax is gebaseerd op fraude. Hier de PDF van dit belangrijke boek.
° De Besmettingsleugen samengevat - Martin Vrijland - Virussen zijn niet besmettelijk maar de foute therorie wordt wel gebruikt om iedereen te vaccineren met gentherapie en nanotechnologie.
° Covid-19 fraud: exosome theory vs virus theory (09:03)
° Dr. Andrew Kaufman - Are viruses actually exosomes? (14:47) - Dr. Andrew Kaufman explains what exosomes are and the possible confusion of exosomes as the body's own cell particles, which is still falsely claimed to be "viruses".
° Dr Stefan Lanka - Why HIV Has Never Been Isolated (19:49)
° Jeff Green - Viral Misconceptions - Presentation on The True Nature of Viruses (41:43) - Website Jeff Green: Viruses are not contagious
° Esoteric Biochemistry (49:40) -  Biochemistry proves you are afraid of and social distancing from yourself, not others. Germ "theory" destroyed.
° Dr. Tom Cowan & Dr. Andrew Kaufman - Response to Dr. Judy Mikovits about virusses and exosomes.

° Louis Pasteur vs Antoine Béchamp - The Germ Theory of Disease Causation -  We do not catch diseases. We build them.
° Louis Pasteur's Deathbed Words - Pasteur geeft toe dat de terreintheorie correct is.
° Dr. Tom Barnett - The Big Virus Hoax - You cannot catch a virus!
° Antoine Béchamp or Louis Pasteur - Who had their finger on the magic of life?
° The Deception of Virology - Why Coronavirus is not contagious
° Dr. Stefan Lanka - Dismantling the virus theory - The 'measles' virus as an example.
° Dr. Stefan Lanka - The Misconception Called 'Virus'
° Dr. Robert O Young - Dismantling The Viral Theory - Has the existence of polio, measles, HIV, Ebola, the flu, Zika and Corona viruses been demonstrated and scientifically proven?

° Aajonus Vonderplanitz - The Only Way to Get a Virus is to be Injected With it (34:41)
° Virussen bestaan niet
° Viruses Do Not Exist -  The Virus Hoax Created By The Pharma Cartel

° Pleomorfism and the Germ Theory Explained - Pleomorfisme is de wetenschap dat micro-organismen verschillende levenscycli en ontwikkelingsstadia hebben die kunnen variëren tussen virussen, bacteriën, gist en schimmels, afhankelijk van het soort micro-organisme en de omgeving waarin het wordt aangetroffen. Deze wetenschap werd/wordt volledig genegeerd en is uit de boeken geschreven en vervangen door het Monoformisme (organismen hebben maar één vorm en kunnen niet veranderen).
° Dr. Andrew Kaufman - Germ Theory Deception - The pandemic fraude runs deeper than you think.
° Dr. Andrew Kaufman - Are Viruses Actually Exosomes? (14:47)
° The Dream and Lie of Louis Pasteur - De fraude van oplichter Pasteur.
° The Dream and Lie of Louis Pasteur - PDF 166 pag - Vaccinatie is gebaseerd op fraude en een foute theorie en is verantwoordelijk voor enorm veel ziekten en doden.
° Arthur M Baker - Exposing the Myth of Germ Theory - PDF 10 pag.
° Antoine Béchamp - Antoine Béchamp was een wetenschappelijk genie van het niveau van Newton, Galileo of Copernicus.
° Debunking Germ Theory - Louis Pasteur Admitted He Was Wrong (11:01)
° Dr. Tom Cowan & Catherine Austin Fitts - The Fallacies of Germ Theory (09:50)
° Dr. Tom Cowan - Contagion Myth & Unconventional Ways To Treat Viruses (01:30:16)
° Dr. Tom Cowan - Is Germ Theory Wrong? (01:05:19)
° Dr. Tom Cowan - Do Germs Actually Make You Sick?  (01:23:45)
° Dr. Lorraine Day - The Germ & Virus Theory, Inversion of Truth (09:23)
° Aajonus Vonderplanitz - Viruses do not exist outside the body (08:24)
° Exosome Theory vs Virus Theory (09:03)
° Jeff G. - Viral Misconceptions - Presentation on The True Nature of Viruses (41:43)
° The Germ Theory: A Deadly Fallacy - What really makes you ill?
° Infectious Diseases – Dispelling The Myths - Besmettelijke ziekten onder de loep.
° Antibodies & Immunity: Dispelling Two More Myths
° John Rappoport - SARS-CoV-2 was never proved to exist
° John Scott - Germ Theory - Debunking the Corona/Covid scam.

DATABASE

One man who stops lying could bring down a tyranny.
(Alexander Solzhenitsyn)

Algemeen

° Bewuste Burgers - Vaccinatie Dossier 
° Wakkere Burgers - Het is tijd om écht wakker te worden.
° Artsen Covid Collectief - De stichting Artsen Covid Collectief bestaat uit een steeds groter wordende, actieve groep van artsen die zich zorgen maakt over het huidige beleid rondom Corona.
° Artsen Voor Waarheid - Het terug brengen van waarheid en ethiek binnen de geneeskunde en de samenleving.
° Artsen Voor Vrijheid - Getuigenissen van artsen, zorgverleners, wetenschappers, patiënten,...
° De omgekeerde lockdown -  Bescherm diegene die het nodig hebben, laat de rest van de populatie vrij bewegen zodat de ziekte zich natuurlijk kan verspreiden. Het zal op termijn het virus verzwakken.
° Stop World Control - Het plan om de wereld te beheersen.
° Corona fact sheet -  Feiten van en voor artsen & geïnteresseerde patiënten: 'Is dit vaccin nodig, veilig en effectief ?'
° Diepere inkijk in het Covid virus en de vaccins
° Code Rood: Alarm, de mensheid is in gevaar -
Marcel Messing schrijft een duidelijke synthese over de NWO problematiek.
° Corona Investigative - On the existence of viruses, history of virology, infectious disease theory, vaccination and especially the corona pandemic.
° The Big Virus Hoax - De grootste medische oplichting in de geschiedenis der mensheid.
° Bio Warfare 2020 - Video's van dokters en wetenschappers die de waarheid brengen.
° Top 11 van de feiten die de media verzwijgen ivm Covid - De vervalsing van de statistieken om de crisis te laten voortduren.
° 25 Questions to help wake up family and friends (04:51) - Vragen over Covid
° Planet Lockdown - Catherine Austin Fitts (48:30) - Covid is een smokescreen voor the great reset en andere politieke zetten op het wereld schaakbord en heeft niets met gezondheid of virussen te maken, maar alles met een financieel/monetaire staatsgreep via medische martial law. Het is vooral een financieel/monetaire staatsgreep (dankzij een magisch en onzichtbaar virus) richting een transhumanistisch, technocratisch, communistisch big brother controlesysteem.
° Duidelijke vragen die tot nadenken stemmen - Sanne Burger, de complot theorieën zijn feiten geworden.

° Stichting Vaccin Vrij - Voorspelling voor 2021, een rollercoaster
°
Covid Plandemie gepland tot  31 maart 2025 - Officiële PDF van de Wereldbank

SARS-CoV-2 Virus Isolaat

Zoals hierboven al vermeld, is het SARS-CoV-2 virus nog nooit geïsoleerd. Wat heel opmerkelijk is, want zonder hard bewijs kun je (bij echte wetenschap) niet beweren dat een virus überhaupt bestaat. Meer nog, er bestaat van geen enkel virus een isolaat wat voldoet aan de postulaten van Koch. Met andere woorden: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat 'virussen' de oorzaak zijn van besmettingen en ziekten. De virus theorie is nog steeds een THEORIE, die met man en macht in stand wordt gehouden door de farma industrie geholpen door pseudo-wetenschappers. Uiteraard vanwege de astronomische winsten die gemaakt worden. De hele vaccinatie business is gebaseerd op een foute theorie, alle maatregelen zijn gebaseerd op gebakken lucht.

° CDC scientists make 2 Covid admissions that destroy official narrative - Wetenschappelijke fraude: identificatie van het Covid virus wordt via een computerprogramma gecreëerd en het virus blijkt niet besmettelijk voor menselijke weefsels.
° In Search of the SARS-CoV-2 Isolate (13:47) - Prof. Marcel Tanner, Swiss epidemiologist, malaria researcher and public health specialist. To date, no virus isolate in the sense of the Kochs postulates of SARS-CoV-2, the corona virus, has been presented by science.
° The Virus has not been isolated - The Rooster in the River of Rats (35:19)
° Phantom Virus: in search of SARS-CoV-2 - Niemand heeft een gezuiverd virus isolaat, er is geen bewijs dat er besmettelijk en ziekmakend virus is.
° Canada heeft geen Covid virus isolaat - Canadian public health officials have no record of SARS-COV-2 isolation/purification performed anywhere, ever.
° 10 redenen dat SARS-CoV-2 niet bestaat - 10 Reasons that SARS-CoV-2 Is an Imaginary and Theoretical Virus
° Chinese top epidemioloog: er is geen Covid virus geïsoleerd 
° Ierse autoriteiten geven toe: er is geen virus
° Jon Rappoport: “Het bestaan van het SARS-CoV-2 virus is nooit aangetoond”

Covid

Covid-19 is een kunstmatig Coronavirus dat in Frankrijk werd gemaakt door het Pasteur Instituut (Parijs) onder leiding van dr. Frédéric Tangy. Het is een man-made labo virus. Dit deed men door het natuurlijke SARS-CoV Coronavirus te modificieren (aan te passen). Covid-19 is het resultaat van verschillende genetische manipulaties van een stam van het Coronavirus SARS-CoV (SARS staat voor 'ernstig acuut respiratoir syndroom'), bekend als nummer 031589 op de lijst van stalen die werden verzameld uit bronchoalveolaire wassingen van met SARS geïnfecteerde patiënten. Dit gebeurde vóór 2003 door wetenschappers van Institut Pasteur en in het Franse ziekenhuis in Hanoi (Vietnam).

1e stap: SARS-CoV-1 werd geproduceerd door een eerste octrooi (2003: Europees octrooi EP1694829 B1 en Amerikaans octrooi US012.8224A1) van SARS-CoV dat vóór 2003 in Hanoi werd ingezameld.
2e stap: SARS-CoV-2 was een voortzetting van het eerste Amerikaanse octrooi US012.8224A1, beschermd door het tweede Amerikaanse octrooi US8.243.718B2 (2011), van Sars-CoV-1.
3de stap: Covid-19 werd geproduceerd uit SARS-CoV-2 door in zijn genoom 4 sequenties van HIV1 (RNA AIDS-virus) in te brengen. Covid-19 werd vervolgens overgebracht van Frankrijk naar Wuhan waar de mensen van het Institut Pasteur het vrijgaven.

° Data en statistieken over Covid (37:46) - 
Van Ranst klaagt dat de weerstand die hij steeds meer krijgt 'teveel gedoe' is. Het zegt veel over de mindset van de 'experts' die eerder naar narcisme en gaslighting neigt. Blijkbaar kan hij er niet bij dat zijn verhaaltjes wel eens fout zouden kunnen zijn (of hij wil het niet toegeven want anders valt zijn carriëre en zelfbeeld in duigen). Het zint hem niet dat heel wat mensen de Covid false flag beginnen te doorzien. Wat trouwens niet eens zo moeilijk is als je de officiële cijfers erbij haalt en aan échte wetenschap doet. Die cijfers zijn duidelijk: er is geen pandemie, de maatregelen halen niks uit en de strenge martial law die de maatschappij op slot zet, is onverantwoord.
° Covid-19 is fake -  Niemand sterft aan Covid alleen. Covid is influenza, hypoxia of bacteriële infectie.
Alle drie zijn reeds bekend en te behandelen. Helaas zijn er mensen die eraan doodgaan. Net als aan veel andere ziektes...That's life...en helemaal geen reden om alles en iedereen kapot te maken en elke dag angst te zaaien.
° Covid-19 - Evidence of Global Fraud - Iain Davis - Stevige bewijzen dat Covid een verhaal van fraude is.
° Onderzoeker Sørensen: 90 procent zeker dat Coronavirus uit lab komt

Bijwerkingen en doden

Vaccins hebben geen 'toevallige' bijwerkingen, de adjuvanten die er in zitten, zijn precies bedoeld om reacties uit te lokken in de hoop het immuunsysteem te triggeren. De technische term in de big pharma wereld is 'toegangspoort medicijnen' (gateway drugs). Het zijn medicijnen die symptomen van andere klachten bestrijden of die ter preventie dienen (vaccins), maar op hun beurt allerlei ziekten en klachten veroorzaken (op korte en lange termijn) waardoor je voor altijd 'klant' blijft bij hun industrie. Daarom willen ze ook nooit aansprakelijkheid voor het risico. Hun natte droom is het ontwikkelen van zogenaamde 'kaskraker' medicijnen, die gemiddeld 1 miljard dollar per jaar opbrengen. Zo zal het HPV vaccin Gardasil tegen 2025 zo’n 7 miljard dollar opbrengen. Het is niet toevallig dat de 4 grootste vaccinproducenten (Merck, GSK, Sanofi en Pfizer) ook de medicijnen produceren die de meest voorkomende bijwerkingen van hun eigen vaccins behandelen: auto-immuun ziekten, astma, anafylaxie, allergieën, ADHD, reumatoïde artritis, epilepsie, enz. Vaccins zijn een verdienmodel wat gesteund wordt door uitgekiende marketing campagnes en hebben niets met gezondheid te maken. De Covid vaccins zullen triljoenen opbrengen en nog eens triljoenen achteraf door alle 'bijwerkingen'. Niets is gratis in deze wereld van geld en zakendoen. Indien toch iets gratis is, dan ben JIJ het product. Het vaccin is gratis, de winst komt als jij (het product) daarna ziek wordt en hun pillen koopt. En de regering betaalt de aankoop met ons belastingsgeld.

° Lijst van mogelijke bijwerkingen Covid vaccins (FDA) - Waaronder ook de dood. Zie hier voor Nederlandse versie.
° Bijsluiter van Pfizer vaccin voor professionelen - Bijwerkingen vanaf punt 4.4 - Het is niet veilig voor zwangere vrouwen. Het is niet veilig voor vrouwen die wensen zwanger te worden in de maanden na de injectie. Het is mogelijk dat je niet langer borstvoeding kunt geven na de vaccinatie. Het is niet veilig voor mensen die gevoelig zijn aan allergische reacties. Er is niet getest wat de langetermijn gevolgen zijn. Er is niet getest wat de gevolgen zijn in combinatie met andere medicijnen. Men weet niet of het vaccin onvruchtbaarheid veroorzaakt. Het vaccin voorkomt niet dat de persoon Covid krijgt. Het vaccin voorkomt niet dat de persoon besmettelijk is voor anderen. Het vaccin is niet getest op kinderen en mag niet gegeven worden aan personen onder de 16 jaar. Zowel de overheid als Pfizer weigeren alle aansprakelijkheid bij vaccinatieschade, bij dood en bij alle gevolgen van het vaccin.
° Bijsluiter van Moderna vaccin voor professionelen - Zie ook hier bij Moderna.
° Social media getuigenissen van slachtoffers - Verlammingen en doden wereldwijd.
° Onvruchtbaarheid en geboortedefecten - The new mRNA coronavirus vaccines will likely cause immune cells to attack placenta cells, causing female infertility, miscarriage or birth defects.
° Covid vaccin beschadigd het immuunsysteem - Bevestigd door verschillende onderzoeken en wetenschappers.
° Nanodeeltjes in Pfizer vaccin wekken allergische reacties op - Mensheid is proefkonijn voor medisch experiment.
° Dr. Vernon Coleman windt er geen doekjes om - dokters en verpleegpersoneel die Covid vaccins toedienen zijn oorlogsmisdadigers en dienen veroordeeld te worden. Het ergste is nog dat hij volledig gelijk heeft (als je het ware verhaal kent, wat nooit in de media komt).
° Er is geen oversterfte door Covid - De angstberichten van overheid en media zijn ongegrond.
° Mortality reality - Lockdowns halen niets uit en er is geen echte oversterfte.
° Honderden mensen belanden op spoed na Coronaprik
° Vaccins zorgen voor een explosie aan chronisch zieke mensen

° Professor Dolores Cahill
(12:36) - Why people will start dying after mRNA vaccination.
° Nanoparticles in Pfizer’s Covid-19 vaccine trigger rare allergic reactions -
Het gebruik van PEG (Poly Ethyleen Glycol) als nanotechnologie en transportmedium voor de mRNA moleculen is omstreden omdat het bij veel mensen allergische reacties uitlokt. Andere (bij)werkingen zijn verlammingen (Bell's palsy) en anafylactische shock. Onderzoek 1: Bilateral peripheral facial nerve palsy in acute poisoning with ethylene glycol - Onderzoek 2: Unusual Clinical Presentation of Ethylene Glycol Poisoning: Unilateral Facial Nerve Paralysis - FDA waarschuwing: FDA staff recommends watching for Bell's palsy in Moderna and Pfizer vaccine recipients.
° Veroorzaken de mRNA vaccins onvruchtbaarheid? - Zie ook hier: Sterilisation (40:48)
° mRNA coronavirus vaccines will likely cause immune cells to attack placenta cells, causing female infertility, miscarriage or birth defects - Dokters waarschuwen dat de vaccins onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken.
° Covid vaccins kunnen ADE veroorzaken (Antibody Dependent Enhancement) - Vorige Corona vaccins (SARS, MERS) werden niet goedgekeurd vanwege de grote risico's. 
° The Coming Genocide - De nachtmerrie waar voor gevreesd wordt: hyper-immuunreacties die pas maanden na inenting dood en verderf zaaien onder de gevaccineerden wanneer ze in contact komen met het 'wilde' virus. Er werd nog nooit een effectief en veilig vaccin ontwikkeld tegen een Corona virus.
° Zijn de ziekenhuizen echt overspoeld? - Er is meer aan de hand...

Er komen nu dagelijks berichten over sterfgevallen na vaccinatie, de lijst zou eindeloos lang worden om alles bij te houden. De autoriteiten zeggen dat er geen relatie is tussen vaccin en dood, het ligt volgens hen dan aan Covid of iets anders. De echte epidemie van doden moet natuurlijk nog komen door de lange termijn werkingen (ADE, cytokinestorm, auto-immuun ziekten) die zich zullen manifesteren in de komende maanden en jaren. Men gaat dit niet toeschrijven aan de vaccins maar aan infecties.

° Portugese zorgmedewerker sterft 2 dagen na Coronavaccin
° 143 doden in de UK (5 feb 2021)
° 329 doden in de VS (29 jan 2021)
° Ouderen sterven als vliegen na vaccinatie
° Tragedie in Spanje: 761 bejaarden sterven in 1 week
° Berlijn's verzorgingshuis: een kwart van de gevaccineerden sterft binnen enkele weken
° Schok: 36 jarige arts sterft na 2de vaccinatie
° 23 doden in Noorwegen na vaccinatie

Vaccins & Genocide

Het genetisch mRNA vaccin is gebouwd op een DNA-sjabloon wat is gedownload uit de genenbank. Enkele vragen: welke genetische codes zijn er gebruikt voor de ontwikkeling van het vaccin? En hoe kan zo'n artificieel knip en plak Coronavaccin ons beschermen tegen een niet in de natuur voorkomend Coronavirus? Iedereen die zich laat testen, wordt getagd met moleculaire nano quatumdots en geeft zijn DNA af aan de database (BOLD of het 'Barcode Of Life Datasystem'). Dit is de enige bedoeling van de fake testen. Alles op Aarde krijgt een magnetische barcode (ook ieder mens, dier en plant) en wordt gewijzigd op moleculair niveau (mutatie via vaccinatie) waardoor elke gevaccineerde patenteerbaar is. Je wordt 'eigendom' van een corporatie. Men gebruikt een infectieziekte (Covid) om een biomedische en wereldwijde politieke agenda uit te voeren, wellicht zelfs een exopolitieke agenda. Het sturen en aanpassen van de massa gebeurt niet alleen door mindcontrol vanaf de geboorte maar rechtstreeks via nanotechnologie en genoom-modificatie. Tweede objectief: genocide en selectie van wie blijft leven en wie niet. Derde objectief: terravorming en manipulatie van de mensheid richting een transhumane soort (iedereen heeft nu al ontelbare nanodeeltjes in het lichaam). De vaccins zijn chemische biowapens, de hydrogel nanobots zullen de cellen in het lichaam 'overnemen', ook de breincellen. Uiteindelijk 'sterft' het organische mensenwezen (en daarmee de spirituele connectie zoals Rudolf Steiner reeds voorspelde) en wordt een synthetische cyborg. Het klinkt als een Black Mirror aflevering, maar we weten ondertussen dat genocide en controle als een rode draad doorheen de geschiedenis loopt. Vorige eeuw doodde de overheid 300 miljoen mensen in allerlei oorlogen en opruimingen. Het is deze keer niet anders, alleen op grotere schaal en met gesofisticeerde middelen. Silent weapons for quiet wars

° Vaccinatie document - Over de veiligheid en noodzaak van de Covid vaccins onderbouwd met officiële cijfers.  De Covid vaccins zijn een medisch experiment en helemaal niet verplicht maar zelfs verboden (Code van Neurenberg). Indien we alle Belgen (11 miljoen) vaccineren, dan behoeden we (amper) 1100 mensen voor een Covid infectie maar kunnen we wel 55.000 'onverwachte voorvallen' verwachten (bijwerkingen) op korte termijn. Op lange termijn weet niemand wat de gevolgen zijn. Conclusie: vaccinatie zal de dingen alleen maar erger maken, het is een heel slechte 'oplossing', want er zijn veilige en effectieve geneesmiddelen en men kan het immuunsysteem versterken (wat veel beter werkt dan een vaccin).
° Del Bigtree at Anarchapulco 2020 (01:02:58) -  Er is niets goeds over vaccinatie te zeggen, vaccinatie redt geen enkel kind, maar maakt hen integendeel chronisch ziek en doodt ze. In 2018 in de VS alleen al: 6 miljoen vaccinatie schadegevallen waaronder 50.000 doden. En geen enkel vaccin biedt uiteraard bescherming tegen Covid, wie dit gelooft, heeft zaagmeel in het hoofd. De Covid vaccins verspreiden Covid (zoals we nu zien in Israël en andere landen). Geen enkel vaccin wordt getest op effectiviteit en veiligheid, geen enkel, nooit (dubbelblinde inerte placebo test). Het is een business model, niets meer, gebaseerd op een foute en voorbijgestreefde theorie! De farma industrie haalt de grootste omzet van alle sectoren, dubbel zoveel als olie, gas of wapens en doet dit via oplichting, lobbywerk en corruptie. Er komt een vaccinatie pas en zonder die pas kun je niet langer deelnemen aan de maatschappij. Dit is nazisme anno 2020. En in die pas komt het bewijs van injectie met een hele rij vaccins voor allerlei soorten virussen die elk seizoen muteren. Deze overdaad met gif zal leiden tot een ernstig zieke bevolking en uiteindelijk tot genocide.
° Proces op komst in de VS waarin zal worden aangetoond (met bewijzen en cijfers):
- De kwalijke rol van vaccinaties bij de toename aan chronische kinderziekten en kinderkanker.
- Het feit dat niet-gevaccineerden gezonder en sterker zijn dan wel-gevaccineerden, namelijk 1248 % gezonder bij volwassenen en 1099 % bij kinderen.
- Dat alle vaccins experimenteel zijn en daarom nooit kunnen verplicht worden.
- Dat vaccinaties geen enkele rol hebben gespeeld bij het uitroeien van ziekten, wat wel een rol speelt zijn betere levensomstandigeheden, voeding en hygiëne.
° Moderna admits that they are injecting an 'operating system' - Het zijn geen vaccins. Wat men inspuit, noemen de firma's zelf 'een operating system'. Het is vergelijkbaar met software die een programma uitvoert. Het is genetische code die het lichaam aanstuurt om proteïnen te maken. Hierdoor wordt het lichaam en het eigen DNA op artificiële wijze om de tuin geleid. Het immuunsysteem van de mens heeft zich na miljoenen jaren evolutie tot een quasi perfect werkend beschermsysteem ontwikkeld. Dit gaat men nu even 'aanpassen' en verwarren zonder te weten wat de gevolgen zullen zijn. Complete waanzin.
° Het mRNA vaccin is een Troyaans paard - De mRNA vaccins maken van jouw cellen virusfabriekjes die voortdurend antilichamen produceren zonder uitknop (dit proces is dus niet meer te stoppen). De antilichamen beginnen dan (onder meer) de longen aan te tasten en de macrofagen (witte bloedcellen) aan te vallen. Het immuunsysteem is na de mRNA injectie blijvend beschadigd. Men noemt dit ADE (Antibody-Dependent Enhancement) of ziekteversterking. Het virus bindt zich aan de antilichamen waardoor het virus in de gastheercellen penetreert en zich begint te vermenigvuldigen. Bij de minste infectie begint het lichaam in versneld tempo de eigen, gezonde cellen te belagen. Een grote groep gevaccineerden zal na enkele maanden tot een jaar zwaar ziek worden en sterven. Men zal dit (ten onrechte) toeschrijven aan een nieuwe mutatie van het virus (een nieuwe golf). Dit is dus niets minder dan een biologisch wapen met uitgestelde werking. Dr. Sherri Tenpenny.
° Polyethylene glycol as a cause of anaphylaxis - Het gebruik van PEG (Poly Ethyleen Glycol) als nanotechnologie en transportmedium voor de mRNA moleculen in de vaccins is heel omstreden omdat het bij veel mensen allergische reacties uitlokt. Andere (bij)werkingen zijn verlammingen (Bell's palsy) en anafylactische shock.
° De Covid vaccins - De werking en de gevaren van de verschillende Covid vaccins uitgelegd.
° Covid vaccines can destroy the immune system - The vaccine might make people susceptible to more severe disease once they’re exposed to the virus.
° Dr. Larry Palevsky - Pediatrician, is dropping some major truth bombs (28:04) - Over de gevaren van aluminium, adjuvanten en vaccins, enkel wetenschap en feiten.
° Global Vaccine Safety Summit 2020 (01:33:00) - Shockerende bekentenissen van wereldgezondheidsambtenaren over de veiligheid van vaccins.
° Stanley Plotkin Deposition (09:01:25) - Stanley Plotkin (vaccin ontwikkelaar en promotor) onder ede (volledige versie, 9 uur) in een shockerende video. Abortus weefsel in vaccins. Het testen van experimentele vaccins op weeskinderen en mentaal gehandicapten. Het testen van experimentele vaccins op baby's van moeders die in de gevangenis zitten. Het testen van experimentele vaccins op 1 miljoen mensen in Belgisch Kongo. Giftige bestanddelen in vaccins. En nog veel meer...

° Vaccins roeiden geen kinderziekten uit - Officiële data die aantonen dat de kinderziekten verdwenen door betere levensomstandigheden en niet door vaccinatie.
° De vaccinatieshow, vaccinatie als heilige graal - Vaccinatie tegen Covid is onnodig en hoogst onverantwoordelijk.
° AstraZeneca vaccin slechts 8% effectief bij 65 plussers
° Neuroloog Jan B. Hommel - Het Pfizer vaccin tegen Covid onderzocht
° Stop the Pfizer vaccine -
Dr. med. Wolfgang Wodarg - Rectraction paper for the Corman-Drosten paper for PCR test.
° Risk of Covid-19 vaccines worsening clinical disease - Studie die bevestigt dat de Covid vaccins ontoelaatbare risico's inhouden.
° Merck schrapt Coronavaccins - Het doormaken van de infectie is beter dan de prik.
° Medisch personeel zijn de grootste vaccinweigeraars - Ze vertrouwen het Covid vaccin niet.
° Vaccines are biological weapons (41:31) - Aajonus Vonderplanitz over terreintheorie en meer.
° 12.000 mensen testen positief na vaccinatie - In Israël zijn meer dan 12.400 mensen positief getest op Corona nadat ze waren gevaccineerd.
° De VAERS database van bijwerkingen en doden door de Covid vaccins
° Stichting Vaccin Vrij - Het verschil tussen een frikandel en vaccins -
Een politicus die vaccins met frikandellen vergelijkt, hoort eigenlijk niet thuis in een machtspositie waar beslissingen voor de hele samenleving worden genomen.
° Huisarts weigert patiënten te vaccineren
- Omdat er onvoldoende data beschikbaar is over gevolgen en bijwerkingen.
° Bewijs dat niet-gevaccineerde kinderen gezonder zijn dan wel gevaccineerde
° Pfizer vaccin goedgekeurd ondanks 'belangrijke problemen'
° Dr. John Schulpen - De gevaren van de Coronavaccins (1:08:23)
De Belgische arts John Schulpen, adviseert het Medisch Kenniscentrum in België over medicijnen, en houdt toezicht op klinische testen van medicijnen in ziekenhuizen. Hij waarschuwt voor DNA-veranderende eigenschappen van het Coronavaccin, over het toegevoegde enzym Luciferase dat op afstand oplicht en zichtbaar maakt wie wel en wie niet gevaccineerd is, en over de PCR testen.
° Professor Dr. Theo Schetters - Massa mRNA vaccinatie is onnodig en roekeloos (35:55) - Nog een professor immunoloog die de waarheid brengt: het is geen vaccin, maar experimentele DNA manipulatie en volstrekt te mijden onder alle omstandigheden. Waarschuw je familie en vrienden.
° Bereidheid tot vaccinatie moet worden gekocht - 500 dollar vaccinatiebonus voor Amerikaans ziekenhuispersoneel.
° Zwitsers zorgpersoneel voelt weinig tot niets voor een Covid vaccin - Hooguit een kwart van het Zwitserse zorgpersoneel wil zich met het covid-vaccin laten inenten.
° Een mRNA vaccin is geen vaccin maar genetische manipulatie - De hele mensheid is nu proefkonijn voor een experimentele injectie. En er is geen weg terug. Eenmaal de mRNA moleculen in het lichaam zitten, is het voor altijd. Daarom wil niemand aansprakelijkheid, noch de overheid, noch de farma bedrijven.
° De onzin van RNA vaccins voor Covid -  Covid-19 is een goedaardige ziekte waarvoor veilige en effectieve behandelingen bestaan. Maar die behandelingen worden verboden of onderdrukt terwijl men ons een gevaarlijk en ineffectief RNA-vaccin opdringt en daarbij gebruik maakt van chantage: geen vaccin = geen vrijheid. Dit RNA-vaccin, in plaats van een valse pandemie te voorkomen, zou heel goed kunnen recombineren met slapende endo-retrovirussen en een echte pandemie veroorzaken.
° Vaccines Contain Human Cell lines from Aborted Fetuses (02:09)
° Dr. Sherri Tenpenny explains how the depopulation vaccin works (01:02:59) -
Reeds vele dokters waarschuwden voor de gevaren van de Covid vaccins. Deze duizenden artsen, wetenschappers en onderzoekers worden systematisch gecensureerd en verwijderd van de klassieke social media. Er zijn dingen die niet mogen geweten worden. Dr. Tenpenny legt uit hoe en waarom veel gevaccineerden zullen sterven binnen de komende 2 jaar. Men gaat dit toeschrijven aan een mutatie van het virus maar in werkelijkheid komt het door het mRNA vaccin die ADE veroorzaakt en de T2 immuuncellen in het lichaam vernietigt waardoor de eigen weerstand tegen belagers verdwijnt (auto-immuun reactie). De minste infectie of verkoudheid zal dan fataal worden.
° Dr. Andy Wakefield - Dissecting The Vaccine (56:00) - Experimentele vaccins worden op grote schaal toegediend en niemand weet wat de gevolgen zullen zijn.

Maatregelen

° Asymptomatic Transmission of COVID-19 Did Not Occur in Study of 10 Million People
° Maatregelen hebben geen effect op de verspreiding van Covid

° Nanotechnology, Morgellons and PCR test -
Wordt er nanotechnologie ingebracht via de testen en waarom dan wel?
° Viroloog dr. Chris Smith - Maskers zijn nutteloos

° Lockdown werkt niet
- Tientallen wetenschappelijke papers en data die aantonen dat lockdowns niet werken en veel schade veroorzaken.
° Lockdowns do not control the virus - Bewijzen van het American Institute for Economic Research.
° Mondkapjes werken niet
- Maskers bieden geen enkele bescherming, integendeel, ze verhogen het risico.
° De onzin van mondkapjes -
Kinderen maskers opzetten is mishandeling.
° Maskerletsel bij kinderen
- 68% van de ouders meldt alarmerende psychologische en fysieke problemen.
° Dr. Ari Joffe: de schade door de lockdown is 10 keer groter dan het nut ervan

° Stanford studie vindt geen enkel bewijs dat lockdowns helpen.
° Children of the great reset
(06:01) - De maatregelen hebben een desastreuze invloed op de kinderen.
° Dokter is kwaad: de maskers zijn dodelijk! -
Binnenkort: mensen en jongeren worden ziek door de maskers (bacteriologische infecties)...de schuld wordt dan op Covid mutaties gestoken...dat leidt tot meer hospitalisaties...wat dan de druk op (verplichte?) vaccinaties zal verhogen...wat nog meer problemen zal veroorzaken (vaccinatieschade)...
° Dr. Jannes Koetsier: de grote vraag is waarom de regering doorgaat met zinloze Corona beleid.

° De overheid is mede verantwoordelijk voor een groot aantal zelfdodingen
° Mattias Desmet - Zijn Coronacijfers wel zo feitelijk als ze lijken? -
Desmet is zeer kritisch op de voorstelling van zaken door overheid en experts.

Geneesmiddelen tegen Covid

° Overheid houdt Covid geneesmiddelen tegen - Daarmee is de overheid medeplichtig aan moord.
° Gezondheidsprotocol - Een reeks aanbevelingen bij verplichte vaccinatie (ontstoren en ontgiften).
° Ivermectine toegestaan als geneesmiddel - Ivermectine krijgt een upgrade en wordt nu beschouwd als een optie bij Covid (voorheen werd het geneesmiddel afgeraden). Vaccinatie is niet nodig en ook nutteloos.
° Het verhaal van Ivermectine - En de werking bij Covid-19
° Hydroxychloroquine is effective for Covid-19
° Israël ontdekt nieuw geneesmiddel tegen Covid

The great reset

° De grote fascistische reset - De plannen van Klaus Schwab en het WEF
° The great reset explained in 5 minutes (05:40) -  What they don't want you to know.
°  The Great Reset van de VN uitgelegd (40:22) - De inventarisatie van en de controle over alles op de planeet (grondstoffen, planten, dieren, mensen).
° Klaus Schwab, de Great Reset woordvoerder - Recensie van zijn boek over de plannen van de elite.
° Ernst Wolff - The Economic Reset (16:27) - Een echte reden voor de Covid false flag hoor je hier. De economisch/monetaire reset is nodig omdat het financiële systeem op instorten staat. Er waren al 2 pogingen om het onhoudbaar systeem te redden in 1998 en 2008 door er ongelofelijk veel geld in te pompen en de interesten te verlagen. En nu staat het opnieuw op crashen. De reset is onvermijdbaar. Vanaf 2021 beginnen de drama's veroorzaakt door de maatregelen: kleinhandel verdwijnt, werklozen in overvloed, hyperinflatie,...De grote spelers (Amazon, grootbanken, ..) zijn zich al aan het voorbereiden, alles wordt digitaal en via internet. Alle kleine handelszaken en horeca, enz. gaan failliet. Overheid en presidenten hebben helemaal niets te zeggen, ze gehoorzamen aan de grote spelers met het grote geld (corporaties, hedge funds). Covid is volledig geënsceneerd en was het startschot voor de crash en de machtsovername tot een fascistisch systeem.
° The New Normal (31:06) - Samenvatting van het Covid verhaal in 2020.
° Ultimate proof: Covid-19 was planned -  Covid is het rookscherm om een nieuwe wereld orde te vestigen.
° Silent Weapons for Quiet Wars - PDF (45 p) - Bilderberg groep doctrine en agenda
° Angela Merkel - Jaarlijks vaccineren komt eraan - Alle voorspellingen van de conspiracy sites komen stap voor stap uit. Van 'het is maar voor enkele weken tot de IC's vrij zijn' in maart 2020 tot binnenkort 'elk seizoen vaccineren want het virus muteert'. De helft van de gevaccineerden haalt 2025 niet, de andere helft worden zombies. En de Covid hoax en maatregelen duren tot 2030 en verder. Just wait and see. Er is al een Hollywood film over (Songbird). De enige manier om dit circus te stoppen is NEE zeggen, massaal en iedereen. Indien dit niet gebeurt, zijn er maar 2 uitkomsten mogelijk: oorlog of genocide.
° Wat staat ons nog te wachten? (28:42) - Kort overzicht van de oorlog die bezig is (elite tegen de mensheid) en de uitrol van de agenda 2030.
° De komende SPARS epidemie van 2025 - Er wordt achter de schermen druk gewerkt aan de volgende neppandemie.
° The SPARS pandemic 2025-2028 - Een nieuwe simulatie (net als Event 21 die Covid voorafging) door de Johns Hopkins University die vooropstelt dat na het einde van de Covid PLANdemie in 2025, er een nieuwe neppandemie zou zijn (SPARS) die duurt tot 2028. Lees hier het hele scenario: SPARS Pandemic.
° Rockefeller 'Operation Lock Step' uit 2010 voorspelt lockdown scenario - Alles wordt en werd vooraf gepland, ze spelen een scenario na en voeren een agenda uit.
° The 2020 worldwide Corona crisis - Destroying civil society, engineered economic depression, global Coup d’État and the “Great Reset”.
° President van Belarus krijgt smeergeld aangeboden (1 billion dollar) door het IMF om zijn land in lockdown te brengen - Hij weigerde.

Controle staat

° Quantum Dots - Nanotechnologie tattoes die vaccineren en een markering achterlaten ter controle.
° Storing vaccine history under skin (MIT) - Het opslaan van vaccinatie data onder de huid.
° Biometric Tracking - Biometrisch ID ter controle van vaccinatie.
° Cryptocurrency System - Betaalsysteem gekoppeld aan persoonlijke data en lichamelijke activiteit.
° Digital ID - De relatie tussen vaccinatie, digitale ID, RFID chips en 5G.
° Nanobots in het brein - Volgens Ray Kurzweil (Google) zitten er tegen 2030 nanobots in het brein waardoor we verbonden zijn met 'the cloud' en cyberspace.
° ID2020 wordt door steeds meer landen overwogen en goedgekeurd, zoals in Duitsland. ID2020 is een gecentraliseerde elektronische gegevensverzameling van elke burger en ontwikkeld door GAVI (Bill Gates). In combinatie met inplantchips en/of nanotechnologie (vaccins) en 5G/6G kan dit gebruikt als digitaal controlesysteem. De brein computer interface werd ondertussen al ontwikkeld door Elon Musk (Neuralink). Zie video over Neuralink.
° Verplichte negatieve test in Slovakije - Zonder negatieve test mag je niet buiten komen.
° IMF suggests that your credit score could be based on your internet history - Het IMF stelt dus voor om jouw persoonlijke internetgeschiedenis te doorzoeken of je wel geschikt bent om met een bank samen te werken. Dit is de voorbode van het Chinese kredietsysteem model, waar de staat/bank beslist of je een lening of bankkaart krijgt, niet gebaseerd op je inkomen of solvabiliteit maar op je internetgeschiedenis. Dit is een onderdeel van de 'great reset', de totale controle over alles.
° Bill Gates, Vaccinations, Microchips and Patent 666
° NWO plans exposed by insider in 1969  -
Het plan tot wereldcontrole wordt al lang voorbereid.
° Covid is een decennia lang geplande hoax - Onder meer door de Deep State, Bilderberg, Bill Gates, Soros, de Rockefeller en de Rothschild families.
° Covid-19 Vaccin: project van een wereldomvattende genocide
° De Protocollen van Zion -
De duivelse agenda van de elite. 

Vaccinatie paspoort

En stap voor stap wordt de bevolking klaargestoomd voor de volgende stap in de agenda: de vaccinatiepas. De apartheidsmaatschappij komt eraan. Zonder vaccinpas wordt je uitgesloten van deelname aan de samenleving. Ook de quarantainekampen zijn al klaar in Duitsland en Nederland.

° Wat is een vaccin paspoort en welke landen vragen om dit in te voeren
° Niets zal het vaccinatie paspoort tegenhouden (als we niets doen)
° Iedere Belg kan een vaccinatie paspoort krijgen 

° Hoe ethisch verantwoord is een Covid paspoort?  -
Voor wie geen  groene pas kan tonen, gelden strikte beperkingen (komt eraan in 2021). Zorg voor een goed plan B in geval je uitgestoten wordt omdat je weigert mee te doen met testen en vaccins.
° Charles Michel (Europese Raad): Vaccinpaspoort te vroeg implementeren zou frustratie veroorzaken.
° Na Rusland, Israël, Denemarken is Polen het volgende land wat een vaccinatiepaspoort voorbereidt.

° Zweden en Denemarken willen vaccinatie paspoort tegen zomer 2021

° Applications now being developed for global vaccine passport - Vaccine passports are here and expected to become "widely available" during the first half of 2021.

Transhumanisme, Vaccins, Covid en 5G

° Ook de Britse Corona variant wordt veroorzaakt door 5G
° Wetenschappelijk onderzoek toont dat 5G Corona (symptomen) kan veroorzaken
° Micropatterned Nanocomposite Hydrogels for Biosensing Applications - Hier valt te waarschuwen voor de 'Amperometric Multiplexed Biosensors' gebaseerd op de 'Nanostructured Conductive Hydrogel Electrodes'. Men noemt dit 'nanotherapeutics'. Het gaat om een hydrogel (enzymen) die ingespoten worden en een intern grid vormen wat verbinding kan maken met externe sensors (wellicht via 5G). Zie ook: All Inkjet-Printed Amperometric Multiplexed Biosensors Based on Nanostructured Conductive Hydrogel Electrodes
° Belangrijk boek: Micro- and Nanotechnology in Vaccine Development
° Hydrogel Nanotechnology Biosensors collecting data for Artificial Intelligence AI DARPA -
Wat ze proberen te doen is het lichaam veranderen van binnenuit via nanotechnologie en enzymen (hydrogels) die geïnjecteerd worden via (opeenvolgende) vaccins tegen de telkens (zogezegde) 'muterende virussen'. Op de lange termijn wil men de mens laten samengaan met geautomatiseerde systemen en A.I. Het gaat ook om iedereen te kunnen monitoren. De hydrogels maken een grid in het lichaam wat kan verbinden met 5G waardoor het mogelijk wordt om informatie uit te wisselen (het uploaden/downloaden van fysieke, mentale en emotionele data). Data is de nieuwe olie en is goud waard. Data laat A.I. 'groeien' en met een sterke A.I. kun je de hele wereld beheersen. Ze verkopen deze controle agenda door een gefabriceerde plandemie te orchestreren waardoor ze de vaccins kunnen verplichten/opdringen. De komende vierde industriële revolutie zal alles grondig veranderen. Niets wordt nog zoals het was. De hydrogels veranderen de innerlijke structuur en de frequentie van het lichaam, alsook het DNA. Zo wordt onze oorspronkelijke menselijke en natuurlijke frequentie (moeder Aarde resonantie) van binnenuit veranderd naar een artificiële (en veel lagere) frequentie (een zwakkere aura). Dit sluit ook aan bij de algemene ontmenselijking die nu bezig is door de absurde maatregelen (beletten om de ademen, beletten om anderen te ontmoeten, beletten om je menselijkheid en creativiteit te leven, enz.). Mensen weg houden van elkaar en van de natuur en hen opsluiten in 5G slimme steden en betonnen huizen maakt hen ziek. De reden dat ze iedereen in de steden willen, is makkelijke controle op het gedrag der bevolking (en bijsturen wanneer nodig) en dagelijkse data collectie en overdracht. Daar kunnen ze op anticiperen en die data gebruiken om hun modificatie van de mens te finetunen én om de smart cities verder te ontwerpen zodat die optimaal geschikt zijn voor de transhumane mens. Data verzamelen doen ze nu al via de smartphone. Covid is een gedragsexperiment om nog meer data te verzamelen (hoe reageren we op extreme ervaringen) en om de vaccins (DNA instructies) te kunnen opdringen (operating system). Gezien de steden niet onze natuurlijke habitat zijn en we daar ziek worden en er niet willen blijven, zijn ze begonnen om de menselijke frequentie en structuur aan te passen aan de komende technocratische maatschappij. Onze lichamen worden klaargemaakt om in smart cities te gedijen. De hydrogel nanosensoren kunnen data verzenden waardoor men de aanpassing kan opvolgen en bijsturen indien nodig. De opeenvolgende plandemieën en vaccinatierondes tijdens de komende jaren zorgen dan voor nieuwe vaccincocktails naargelang de verandering verloopt. De mensen die zich nu laten vaccineren zijn proefkonijnen die de nodige data opleveren. Ze maken geen deel uit van de toekomstige mens na 'the great reset'. De 'nieuwe' mens wordt transhumaan en posthumaan. En hun kinderen worden geboren uit kunstmatige baarmoeders in fertiliteitsklinieken. Daarom willen ze ook nu al de kinderen aanvallen (testen, vaccins, maskers, isolatie,...) en hen soms zelfs weghalen bij de ouders. We dienen te wennen aan het idee dat kinderen niet van ons zijn, maar van de staat en dat ze moeten gehoorzamen aan wat de overheid beslist. De kinderen van de toekomst zullen allemaal 'genetisch' aangepast zijn aan het technocratische matrixsysteem en niet langer vruchtbaar. Men wil in feite een nieuw ras creëren. Een ras wat weliswaar intelligent en 'gezond' zou zijn maar geen liefde, empathie en creativiteit kent. Deze kille mens zal uiteindelijk toch ziek worden omdat we deel zijn van de natuur en niet zonder haar kunnen. De einddatum voor dit plan (het vervangen van de natuurlijke matrix door een electronisch grid) is 2030.
° Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem via 5G
- Hydrogel met nanotechnologie en biosensor kan al vanaf 2021 in de nieuwe generatie Covid vaccins.
° Hydrogel Biosensor - Implantable Nanotech in Vaccines

° Military Funded Biosensor for Pandemic Detection

° Project Rooftop -
Quantum dots and Luciferase enzym - Mark of the Beast 
° Codex DNA - Ontwerp en creatie van synthetisch DNA.
° Nano-Tech Mind Control Interface Links Humans to Quantum Computer (24:11)

Big pharma crimes

° Swine flu manufactored as a bio weapon - Uitgebreide bewijsvoering dat de varkensgriep een gemanipuleerd virus was en doelbewust als wapen werd verspreid in de mensheid.
° Farma bedrijf Pfizer en zijn lange criminele geschiedenis -  25 jaar omkoping, fraude, vervalsingen, verbroken contracten, steekpenningen en experimenten op mensen met ongeteste geneesmiddelen.
° Crimes of Covid vaccine maker Pfizer documented

Belangrijke video's

° Spacebusters - Once were the Living (01:54:48) - The Covid Hoax Explained
° Max Igan with Steve Whybrow & Eril Kaya - Reclaiming Sovereignty (54:33)
° Gesara & Nesara (03:01:03) - Over de monetaire slavernij, nieuwe wereld orde, soevereiniteit en overvloed.
° Wat staat er op het spel? (53:12) - Het nieuwe normaal, een update in 50 minuten.
° David Icke Summary (01:29:12) - David zet alles nog eens op een rijtje.
° Celeste Solum - The Frankenstein Concoction (02:01:36) - We weten ondertussen dat de pandemie fake is, het is een PLANdemie, SCAMdemie, CASEdemie. Er is geen SARS-CoV-2 isolaat. Het is dus onmogelijk om een accurate test of een werkend vaccin te maken. De mRNA injecties brengen DNA veranderende instructies tot bij de cellen. Dit is de reden voor deze false flag, het modificieren van de organische mens. 
° Dr. Sherri Tenpenny - The Depopulation Agenda (01:03:06) - Dierproeven bij SARS en MERS vaccins wijzen uit dat er hyper-immuunreacties ontstaan wanneer die in contact komen met het wilde virus met de dood tot gevolg. Zie ook hier.  
° Covid-19 vaccin biotechnologie uitgelegd - Videoreeks met onder meer Dr. Carrie Madey
° The deadly truth about vaccines (14:07)
° Murder by Vaccine (02:28:06) - Het plan om via een 'Troyaans paard' binnen te raken in de cellen en het immuunsysteem te ontregelen waardoor ziekte en dood ontstaan.
° Conversations from the Heart (29:28) - De test/initiatie die het leven nu oplegt aan iedereen is niets minder dan de bewuste keuze voor echte vrijheid en soevereiniteit. Alle andere alternatieven zijn waardeloos.

Zweden

Zweden wil geen lockdown: 'de mensen hebben genoeg geleden'. Bovendien veroorzaken de maatregelen een verzwakking van de algemene volksgezondheid en dat kan niet de bedoeling zijn. En de maskers zijn af te raden want ze helpen niet en geven een vals gevoel van veiligheid. Verder wordt de economie kapot gemaakt door de maatregelen en ook dat kan niet de bedoeling zijn. Slimme virologen daar in Zweden, zo bereiken ze kudde immuniteit. De statistieken tonen dat het Zweedse dodental per miljoen inwoners gedaald is naar het op 1 na laagste cijfer in Europa (enkel Zwitserland doet nog beter). Daarentegen doen landen met lockdown en strenge maatregelen het veel slechter.

° Sweden resists Covid hysteria: no lockdowns, no masks, no vaccine, no problem
° De Zweedse strategie heeft gewerkt -
De grafiek die ze verborgen houden.

Boeken

° Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties - PDF 198 pag - Een klare kijk op een 'standaard' medische ingreep.
° Benjamin Adamah - 5Gates - Plus selectie boeken over de Corona crisis.

Epiloog

This is the most dangerous time in the history of man. The seriousness of this plot cannot be underestimated.
It is not due to any threat of conventional war, and it is not due to any threat of nuclear decimation,
it is based on the fact that this is a psychological war waged by psychopaths against all mankind,
and it is being advanced by a small group of monsters that have taken control of the minds of the masses
through long-term indoctrination and policies meant to breed dependency.
Fear is the new weapon of mass destruction, not because it is legitimate, but because the people have lost all will to be free,
have lost all ability to think, and seek shelter and comfort as a collective herd only capable of existence in a society that is based on totalitarian rule.

(D. Barnett)

Wellicht voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid komen de nieuwgeborenen op een wereld waar het 'normaal' is dat mensen maskers dragen, afstand houden, zich isoleren, contact mijden en zich vrijwillig laten inspuiten met gif. Ze komen terecht in een wereld waar camera's, tracking apps en sociale kredietsystemen alles en iedereen 24/7 controleren. Ze weten niet beter. Net zoals de kinderen van tegenwoordig het heel normaal vinden dat er smartphones, google en internet zijn, net zo zullen deze nieuwgeborenen niet beter weten en opgroeien in een virtuele en digitale gevangenis waar menselijkheid en vrijheid stap voor stap vervangen worden door gehoorzaamheid aan A.I. en hogere bestuursmachten. De volwassenen van nu zijn de laatste generaties die het tij nog kunnen keren. Daarna is het te laat.

De groepen die aansturen op een transhumane en posthumane maatschappij denken honderden jaren vooruit. Ze hebben alle tijd, en sommigen beweren zelfs dat ze niet menselijk zijn. Ze gaan stap voor stap verder met een plan wat al decennialang wordt voorbereid en ze weten dat de organische mens gedoemd is te verdwijnen wanneer die blijft luisteren naar de gecontroleerde media en blijft doen wat de leugenpropaganda programmeert. Zelf denken, authentiek en onbevooroordeeld, hoort er niet meer bij, baas zijn over eigen lichaam en bewustzijn ook al niet, alles is geregeld en voorgekauwd, alles is smart en handig maar ook dood en zonder ziel.

Talrijke bewuste mensen zullen de vaccins nu en straks weigeren, velen zullen het matrixsysteem verlaten in min of meerdere mate. Het maakt de 'meesters' niet uit, ze hebben alle tijd, de volgende generaties zullen de vaccins en de ongelofelijke upgrade via ingeplante breinchips niet langer kunnen en willen weigeren. Net als veel native people van weleer tegenwoordig allemaal een iphone hebben en willen. Het sociale kneedwerk en het managen van de kudde gaan heel geleidelijk aan, ze hebben tijd, het plan tot wereldheerschappij is eeuwenoud. De technocraten en globalisten hebben alle geld en technologie, hun pionnen bezetten de sleutelposities, hun toekomstmodel mag dan aanlokkelijk verpakt zijn, het blijft een horrorscenario. Wie wil niet eeuwig leven, zonder ziekte, rechtstreeks aangesloten op de kennisbank van google, spelend met de nieuwste snufjes en verbonden met de hele wereld via digitale telepathie? De prijs is niet in euro's, de prijs is jouw vrijheid en soevereiniteit, de nieuwe wereld orde neemt jouw ziel en uniekheid.  

De kinderen van onze kleinkinderen zullen worden gemaakt en genetisch samengesteld in fertiliteitsgebouwen van de overheid en vanaf de geboorte ingechipt met nanotechnologie, ingespoten met vaccins en genummerd als slaven. Dit zal als heel normaal en logisch gezien worden. Men weet niet beter, zo is het nu eenmaal. De geschiedenis is herschreven en niemand uit de voorbije, organische tijd is nog in leven om te getuigen hoe het ooit anders was en kan. De natuur zal als vijandig en primitief gezien worden en trouwens ontoegankelijk. De voeding is artificieel en de megasteden volledig geautomatiseerd.

Een machinaal leven zonder creativiteit in functie van een artificieel grid waar zombiemensen dienen als batterijvoedsel voor energetische wezens. Men weet niet beter. Het verleden is weggevaagd, de programmering is alomvattend en compleet vanaf de eerste ademteug tot de zachte euthanasie na een leven als cyberrobot. Het is de overname van de planeet, de laatste oorlog, de eindstrijd om de ziel, de dood van de organische mens van vlees, bloed en geest.

Tenzij...
Tenzij het systeem van het beest faalt en liefde het haalt.
Tenzij we NU opstaan, de tirannie weigeren, elkaar omhelzen en een wereld zonder controle en angst kiezen.  
   

WAKE UP !

 I'm just a guy trying to make it in a world where human beings have forgotten the meaning of being human.
(John Trudell, Laķota poet) 

Anastha Aurora Seminole
Februari 2021

Geen opmerkingen:

Een reactie posten