05/02/2024

De Tekos Woudschool

Het standaard onderwijssysteem anno 2024 modelleert de kinderen en jongeren en stuurt ze in een welbepaalde richting gebaseerd op een toekomstvisie gekend als de grote reset. Het is een tijdlijn waar digitale controlesystemen, nanotechnologie, robotica en transhumanisme deel van uitmaken. Maar er is ook een ander wereldbeeld mogelijk, een meer organische tijdlijn die beschreven staat in de Anastasia boeken. Om dit toekomstbeeld te manifesteren zijn alternatieve educatievormen nodig én natuurlijk ook ouders die ervoor kiezen. In Boek 3 van de Rinkelende Dennen Serie wordt de Tekos school van academicus Mikhail Schetinin vermeld. Hij ontwikkelde een eigen pedagogie die voor controverse zorgde maar ook veel aanhangers had. Daarover meer in dit bericht. Maar eerst nog enkele pijnpunten duiden bij het hedendaagse, reguliere 'onder'wijs.

22/02/2022

Creatie van een Dorp


Dit bericht is een vrije vertaling van een artikel wat verscheen op de officiële 'Ringing Cedars of Russia' website. Het oorspronkelijke artikel werd uitgebreid met wat extra inzichten. Hou in gedachten dat dit stappenplan vertrekt van de Russische situatie op sociaal, economisch en politiek vlak. In Rusland gelden andere regels en wetten en zijn grotere dorpen makkelijker te realiseren wegens de uitgestrektheid van het land en de erg goedkope grondprijzen. Het bericht behandelt enkele praktische stappen bij de creatie van een zelfvoorzienend familiedomein dorp. De energetische en spirituele creatiestappen (die even belangrijk zijn) komen niet aan bod. Over deze thema's kun je hier wat meer lezen: Lichtdorp en Spirituele Permacultuur. Zoals wellicht bekend is een familiedomein dorp een unie van families die elk op een perceel van 1 hectare wonen, werken en leven, en daarbij streven naar financiële en maatschappelijke autonomie en eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun domein. Er verscheen reeds een uitgebreid bericht over belangrijke aspecten en stappen bij de creatie van een ecodorp: Stappenplan voor een Leefgemeenschap.

23/09/2021

De Polio HistorieInleiding

De geschiedenis van polio (kinderverlamming) is een beklemmend verhaal: lang, ingewikkeld en lelijk. Het is geen verhaal wat dokters en experts vertellen of wat in de medische opleidingen onderwezen wordt. Achter de rook en de propaganda vinden we dubieuze statistieken, het hernoemen van ziekten, oplichting, onkunde, chantage, foute beslissingen, experimenten op kinderen, zelfs moord. En daar bovenop nog eens de polio die veroorzaakt wordt door de Salk en Sabin vaccins. Het orale Sabin poliovaccin veroorzaakt trouwens tot op heden nog steeds verlammingsverschijnselen bij kinderen die ermee gevaccineerd zijn. Uit dagboeken van personen uit de hele wereld, die leefden toen de eerste vaccins op grote schaal werden toegediend, blijkt keer op keer dat hun kinderen na vaccinatie ongezonder en zieker werden en de ongevaccineerde kinderen altijd sterker en gezonder (op korte en op lange termijn). En dat is nog altijd zo. Zie ook bij de Amish people (geen vaccins, nooit ziek, sterke en gezonde kinderen). Sinds de start van het toedienen van de eerste vaccinaties lang geleden ontstond ook dadelijk vaccinosis (of ziekten veroorzaakt door vaccins). Vaccinosis ontstaat omdat vaccins onnatuurlijke, niet-organische, lichaamsvreemde immuunuitdagingen zijn. Vaccins genezen niet en ze voorkomen niets, ze veroorzaken enkel problemen voor de geïnjecteerden en winsten voor de bedrijven.

06/05/2021

Parallelle Samenleving


When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw.
(Nelson Mandela)

Wie de agenda kent, weet ondertussen dat de oude wereld en het oude normaal nooit meer terug komen. In de plaats komen er 2 andere en nieuwe wereldsystemen. Als eerste de Klaus Schwab/WEF/VN Great Reset. Met name de digitaal gestuurde en volledig gereglementeerde globalistische technocratie met sociaal krediet systeem naar Chinees model. Momenteel kiest het merendeel der Mensen al dan niet bewust deze weg. En deze toekomst biedt op het eerste zicht ook tal van voordelen: complete verzorgingsstaat, basisinkomen (met voorwaarden), smart cities, high tech upgrades,...Bekijk de video onderaan dit blogbericht om deze agenda te begrijpen: 'De waarheid over het huidige systeem'. Volgens onafhankelijk econoom en auteur Ad Broere zal in dit wereldsysteem het persoonlijk eigendom, het contante geld en de individuele vrijheid verdwijnen. De coronacrisis en fake plandemie versnellen deze ontwikkeling. We worden afgeleerd om op onszelf te vertrouwen, op het eigen immuunsysteem en op onze innerlijke wijsheid. We worden quasi gedwongen om te vertrouwen op dubieuze medische systemen en we zien lijdzaam toe hoe de lokale economie verdwijnt en vervangen wordt door digitale technologieën en overgenomen door grote corporaties. Het eigen beoordelingsvermogen, onze inherente creatieve vermogens en de menselijke grondrechten worden uitgeschakeld. Big government wil volledige controle en beslissingsrecht over het leven en het lichaam van iedereen. Zie hier het gesprek van Pieter Stuurman met Ad Broere: 'Parallelle Samenlevingen'. Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en het opzetten van parallelle economische systemen met een eigen munt (zonder rente) waarin Mensen elkaar steunen en waar lokale bedrijvigheid terug een prioriteit wordt. 'Ga niet in gevecht met het systeem, maar steun elkaar en blijf vastbesloten,' is zijn advies.

04/04/2021

Ubuntu
If it’s not good for everyone, it’s NO good at all.

Hoe kunnen we de (slaven)planeet omvormen tot een vrije wereld vol overvloed en liefde? Er zijn vele acties mogelijk. Zoals Nisargadatta ooit zei: 'Er is niets mis met de wereld. Wat er mis is, is de manier waarop je ernaar kijkt.' Want kijken is aandacht geven en energie schenken. Laten we ons blikveld dan maar verplaatsen naar de vele mooie ontwikkelingen die er zijn en naar de wakker wordende mensheid. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn de doorbraak en snelle verspreiding van permacultuur, ecodorpen, familiedomeinen, soevereiniteit,...maar ook geld is één van de sleutels om een nieuw paradigma op Aarde te brengen.

11/03/2021

Stappenplan voor een Leefgemeenschap

    Auroville

Het systeem verlaten

De crazy Covid maatschappij is voor veel Mensen de druppel. Genoeg is genoeg. Het is tijd voor iets anders, iets beters, iets met meer menselijkheid, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Niet als een vlucht uit het systeem, maar om daadwerkelijk en concreet mee te kunnen bouwen aan de oplossingen en aan een nieuwe wereld. En zo krijgen beproefde ideëen als ecodorpen en leefgemeenschappen een nieuwe en krachtige impuls tijdens deze Corona crisis. De projecten schieten overal uit de grond. Er zijn drie hoofdredenen.

22/02/2021

Dertig Dagen Spel


Eindelijk nog eens bericht in de 'Vrijheid' serie die zich vooral richt op bewustwording, natuurwetten (zoals de wet van aantrekking) en zelfhulp. In deel 11 een leuke 'opdracht' om in 30 dagen tijd een nieuwe perceptie aan te leren op een speelse manier.

22/01/2021

17 Duurzame Doelen

 Russische familiedomeinen op een levensdorp

De Verenigde Naties hebben een plan voor de wereld. Dit plan is ondertussen bekend als Agenda 2030 en bevat 17 duurzame doelen die men tegen het jaar 2030 wil verwezenlijken. Agenda 2030 is een blauwdruk om een betere en duurzamere toekomst te realiseren en is een tussenstap binnen de grotere Agenda 21. Die laatste Agenda is het alles omvattende plan voor de 21ste eeuw. De Agenda werd opgesteld in samenwerking met de denktanken en (geheime) genootschappen van de elite. Men spreekt dan vaak over de schaduwregering, de deep state, cabal, nieuwe wereld orde, illuminati,...Tot het selecte clubje behoren superrijke families (Rothschild, Rockefeller,..), bloedlijn families en royalty, elitaire genootschappen (Zwarte Zon, Ridders van Malta, Vrijmetselaars, Skull & Bones,...), het Vaticaan, Jezuïeten, allerlei belangengroepen (Trilaterale Commissie, Council on Foreign Relations, Club van Rome, Bilderberg groep,...), grootbanken (BIS, ECB, FED,...) en nog wel meer spelers op het toneel. Ze behoren tot de top van de machtspiramide en eigenen zich de taak toe om de wereld te besturen en in een bepaalde richting te stuwen (zonder inspraak van de bewoners van de planeet). Hoewel er veel onderlinge strijd is aan de top toch sturen ze gezamenlijk aan op een globalistische en technocratische toekomst die niet in het belang is van Mens en planeet. Maar steeds meer Mensen worden nu wakker (mede dank zij het Covid circus) en beginnen de agenda te doorzien, terwijl anderen al langer bezig zijn met nieuwe richtingen te verkennen. Er zijn in feite twee hoofdtijdlijnen bezig en ze worden steeds duidelijker. Zieners zoals Anastasia, Christina von Dreien, Oracle Girl, Sascha Stone, en vele anderen praten er al langer over.

25/11/2020

Hartbeschaving

 

De wereld is gebouwd op verhalen.

De wereld bestaat uit mythen, theorieën, overtuigingen, verklaringen, verhalen en geschiedenissen die we onszelf en elkaar vertellen en voor waarheid aannemen. Elke grote cultuur en beschaving heeft haar eigen verhalen die de grote vragen proberen te beantwoorden (wie ben ik, waartoe dient alles, wat is realiteit, hoe kunnen we het beste samenleven,...). Maar onze tijd kenmerkt zich door een vacuüm, de antwoorden van vroeger voldoen niet langer om de vragen en uitdagingen van nu bevredigend op te lossen. Er is een collectieve en individuele transformatie aan de gang. Een oud verhaal wordt vergeten, een oude wereld verdwijnt. Overal ter wereld zijn vele Mensen en groepen bezig met zoeken naar nieuwe antwoorden op de vele uitdagingen. Er ontstaat daardoor een nieuw paradigma gebaseerd op een holistisch gedachtegoed. Met zijn allen schrijven we nu dag na dag een nieuw verhaal waardoor ook de wereld mee verandert.

01/11/2020

Wereldwijd Artsen Verbond

Elke dag groeit de goed onderbouwde kritiek en weerstand tegen de Covid maatregelen en steeds meer mensen beginnen de waarheid te zien. De reeds lang vooraf geplande Covid crisis en fake pandemie is een rookscherm om de grote machtsovername door te kunnen voeren die ondertussen gekend is als 'The Great Reset' en 'The  Fourth Industrial Revolution'. Zie dit bericht voor meer uitleg en achtergronden: De Laatste Vrije Mensen. Andere berichten in de Covid serie: Het Corona Keerpunt en Medische Fraude.