02/02/2018

Glossarium

The machine is you.
The inner world is where the revolution must take place.


Ik droomde dat ik wakker was en toen werd ik wakker en ik merkte dat ik sliep.  
(Stan Laurel)

Hieronder volgt een woordenlijst die enkele belangrijke termen uit de Interventie artikelen definieert. Bij een aantal woorden staan ook linkjes naar video’s of pagina’s met meer uitleg.   Graag deze disclaimer: de artikelen op deze blog beschrijven mijn persoonlijke visie op allerlei thema's die mij boeien en hoeven daarom de 'ultieme' waarheid niet te zijn. Er zijn altijd verschillende standpunten mogelijk en iedere medaille heeft 2 kanten. Zoek zelf jouw eigen waarheid, doe zelf onderzoek, vorm je eigen conclusies en volg je eigen unieke pad. Ieder verhaal kan een puzzelstukje zijn, een inzicht brengen, een deur openen, een prikkel tot nadenken zijn. Bestaat er trouwens wel een objectieve 'waarheid' of hangt het eigenlijk af vanuit welk perspectief, dimensielevel of bewustzijn je naar de dingen en situaties kijkt. Ieder Mens creëert zijn eigen waarheid en universum.

Men kan aanvoeren dat dit glossarium sterk aanleunt bij allerhande samenzweringstheorieën, maar ondertussen is duidelijk geworden dat de meeste van die theorieën gewoon waar zijn. Hier zijn enkele hypotheses die enkele jaren geleden nog als samenzwering werden weggezet maar ondertussen bewezen feiten zijn.
Hitler stierf niet door zelfmoord in 1945 maar vluchtte naar Argentinië en leefde nog tot 1965 °°°° 9/11 is een inside job (opgezet door CIA en MOSSAD) °°°° geo-engineering (chemtrails, klimaatbeheersing en weermanipulatie) bestaan allemaal echt en zijn al jaren aan de gang °°°° vaccins veroorzaken een toename van autisme en onvruchtbaarheid °°°° vaccins en ggo’s worden ingezet als (langzame) depopulatie en ziekte veroorzakende biowapens °°°° klimaatopwarming veroorzaakt door CO2 uitstoot en menselijke activiteiten is een hoax (er is wel degelijk een klimaatverandering aan de gang maar die heeft andere oorzaken) °°°° Gladio, een geheime groep binnen de NAVO, is verantwoordelijk voor vele (recente) terreuraanslagen, moordcommando’s op burgers en tal van black operations °°°° de CIA ruimt voortdurend Mensen op die de status quo en machtsverhoudingen bedreigen (J.F. Kennedy, Martin Luther King, John Lennon, Michael Jackson,…) °°°° de CIA zit ook al decennialang in de drugshandel °°°° de elite injecteert zichzelf met het bloed van jongeren om langer en gezonder te leven °°°° Amerika richt proxylegers op en steunt de terreurgroepen in Syrië (zoals ISIS) °°°° chemo en bestraling veroorzaken kanker °°°° de elite en Hollywood zijn geobsedeerd door sex, pedofilie en grensoverschijdend gedrag ...de lijst gaat maar door...

De hele wereld is een schouwtoneel
en alle mensen zijn maar acteurs.

(Shakespeare)

Eerst even alles in een wat ruimer perspectief plaatsen. De basis energieën in het bestaan zijn Liefde en Wijsheid. Daarom verloopt alles precies zoals het hoort en er kan in wezen niets verkeerd gaan. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. (Volgens de Cursus in Wonderen). Het blijft steeds belangrijk te beseffen dat wij Mensen een spel spelen en dat dit hele kosmische drama zich afspeelt in Zuiver Bewustzijn en deel uitmaakt van een collectieve holografische illusie (maya) door onszelf tot manifestatie gedacht. Een beetje vergelijkbaar met een nachtelijke droom waarin allerlei avonturen beleefd worden die levensecht lijken (tijdens de droom) maar waarvan de beelden bij het ontwaken vervagen en verdwijnen. Niettegenstaande dit leven als een droom binnen een droom is, toch zijn de ervaringen wel degelijk echt en de natuur- en kosmische wetten gelden voor iedereen. Vanuit een bepaald perspectief kun je wel zeggen dat zwaartekracht een illusie is, toch zou ik niet aanraden om zomaar van een gebouw te springen. Dit Levensspel heeft vele namen en bedoelingen, één ervan is: ‘de ontdekking van de waarheid over wie wij echt zijn’. Het hele speelveld van universa, dimensies en werelden en het hele interactieve toneelspel van egodrama's en onderlinge relaties is het verhaal dat we collectief creëren (binnen Bewustzijn).
Maar deze waarheid zijn we tijdelijk 'vergeten' en onze persoonlijkheid op 3D Aarde is compleet versluierd en erg beperkt. Dit geheugenverlies en deze beperking hebben we zelf veroorzaakt om het spel goed te kunnen spelen, want dat stelt ons namelijk in staat om onbevangen en vol verwondering en overtuiging allerlei rollen te spelen. We creëren dit 3D speelveld en vergeten dan alles, dat maakt het lekker extra spannend.

Once the game is over, the King and the pawn go back in the same box.
(Italian proverb)

Tijdens dit spel raken we steeds dieper verstrikt en verloren in afscheiding, beperking en angst en beginnen we situaties en ervaringen te manifesteren die (op het eerste zicht) minder of niet ‘constructief’ zijn, zoals vijanden, illuminati, mindcontrol, big brother systemen,...zodat we kunnen zien en ervaren wat er dan allemaal gebeurt en we er eventueel van kunnen leren (her-innering aan het ware Zelf). De ultieme vraag is altijd welk standpunt je inneemt tegenover de ander en tegenover jezelf als speler: kijk je vanuit angst of zie je dat iedereen op zoek is naar liefde en geluk en dat alles op diep niveau verbonden is met elkaar.
De cabal (als deel van hetzelfde Bewustzijn) spiegelt het belangrijke inzicht naar iedereen terug dat we momenteel collectief manifesteren vanuit ego in plaats vanuit liefde. De ‘negatieve en duistere' Mensen en wezens zijn dan ook onze grootste leermeesters op weg naar bevrijding. Ze zijn zelfs nodig. Meer nog, wij zelf creëren en spelen ook de duistere kant zodat we de herinnering aan wie we in wezen echt zijn, kunnen activeren. De 'buitenwereld' is een (wonderlijke) reflectie in materie van wat innerlijk leeft in Bewustzijn, de matrix is de spiegel die we ons Zelf voorhouden. De sleutel ligt niet zozeer in vechten tegen de cabal (of tegen kanker, milieuvervuiling, terroristen, armoede of oorlog,...), maar de echte sleutel is innerlijk werk en Zelfrealisatie. Wat trouwens niet wil zeggen dat er ook geen (geweldloze) actie in de buitenwereld nodig is.
Het veranderen van perceptie, ego, gehechtheid, inzicht, overtuiging, gedachten, gevoelens, identificatie,...zal de buitenwereld (het toneelspel) veranderen. En uiteindelijk zal de cabal vanzelf oplossen omdat Bewustzijn hen niet langer als zodanig manifesteert omdat de collectieve gedachten niet langer vanuit ego creëren, maar geworteld zijn in vrede en liefde.

Om de droomwereld te manifesteren hebben we Kracht (energie) in de illusie gestopt. De buitenwereld is daardoor ook een deel van onszelf geworden (onze Kracht zit erin). Zelfrealisatie (Zelfbekrachtiging of empowerment) gaat onder meer over het terugnemen van onze onmetelijke Kracht. Met die Kracht creëren we universa en dimensies en alle ervaringen en relaties (als verhalen binnen Bewustzijn). Die Kracht is zo groot dat we er zelfs bang voor zijn, zoals de bekende tekst van Marianne Williamson gaat: Onze diepste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn, maar dat we een grenzeloze kracht bezitten. Het is ons licht, niet onze donkere kant die ons het meest bang maakt. Toch creëren velen voor zichzelf blijkbaar een leven dat ze niet leuk vinden (gezien vanuit het ego), met pijn, gebrek, lijden, geweld, frustratie,…omdat er allerlei dingen in de weg zitten (twijfel, angst, blokkades, moedeloosheid, gebrek aan zelfvertrouwen,…). Een deel van de her-innering gaat erom die Kracht te (leren) gebruiken om datgene te manifesteren (op 3D) wat het Zelf droomt.

This is the strangest life I have ever known.

(Jim Morrison)

Niettegenstaande we in een droom leven is er wel een verantwoordelijkheid, het maakt wel degelijk uit wat we doen of niet doen. Hoewel alles zich in Bewustzijn afspeelt, toch zijn we ook hier en nu momenteel op Aarde (althans fysiek) waar al die vreselijke (en ook mooie) dingen gecreëerd worden. En hoewel op het hoogste niveau goed en kwaad oplossen in de Bron, toch zijn er op Aarde afspraken en waarheden over wat goed en kwaad nu precies zijn (die trouwens veranderen naargelang cultuur en tijdperk). De grondregel in het universum is: 'doe geen kwaad'. De hoofdwet is liefde. In alle heilige boeken wordt de gouden regel als basiswet aanvaard: 'Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden'. Maar zoals we in de Interventieverhalen zagen, is dit gewoon onmogelijk op Aarde. Ieder wezen dient een ander wezen te doden en op te eten om zelf te kunnen leven. Het leven afnemen van een plant of een dier is in tegenspraak met een 'doe geen kwaad' levensfilosofie. (Waarbij vruchten en fruit de minst gewelddadige voeding blijft). Er is dus naast de liefde, de vreugde en de schoonheid ook automatisch altijd strijd, wrijving, vernietiging, sterven, lijden, pijn,...op Aarde. Zonder die dualiteit/polariteit (yin/yang) is er geen referentiepunt en ook simpelweg geen 3D schepping. Energie en elektriciteit hebben een plus (+) en een min (-) pool nodig om te werken, en ook in de Mens is deze polariteit noodzakelijk en aanwezig. Bovendien beweren een aantal bronnen dat het leven op Aarde een vrije wil experiment is waardoor in principe alles kan en alles mag.
Deze illusie-schepping, dit speelveld van universa en dimensies in Bewustzijn duurt zolang er ervaringen en exploraties zijn. En dat duurt misschien toch nog wel even...misschien wel 'eeuwig' ...De droom blijft, zelfs na het ontwaken. Je kunt enkel je standpunt/perceptie wijzigen. Zoals de zenmeester zegt: Voor de verlichting: water halen en hout hakken. Na de verlichting: water halen en hout hakken. De droom blijft, maar wat is veranderd? Gehechtheid, ego, identificatie en perceptie zijn veranderd.

In mijn visie zijn we Levende, Soevereine Scheppers, een term om aan te geven dat we unieke, eeuwige, vrije Spirits zijn. Voor altijd en overal. De ervaring van een ego, een lichaam, gedachten, gevoelens, de persoonlijkheid op Aarde,...is een tijdelijke droom. Enkel het 'Zelf' is echt, ongeboren, soeverein en uniek. Het is Onbeperkte Aanwezigheid, de Eeuwige Kenner, de Getuige van het toneelspel. De regisseur, speler en toeschouwer samen. De éénheid waar vaak in spirituele kringen naar verwezen wordt, betekent dat we verbonden zijn met elkaar binnen Bewustzijn, als unieke druppels die samen een oceaan maken. Maar het betekent niet dat we allemaal hetzelfde zijn.

The only true wisdom is in knowing you know nothing.
(Socrates)

En dan is er nog het belangrijke feit (wat soms wel eens vergeten wordt) dat we in feite helemaal niets weten over wat dan ook. En ik reken mezelf daar zeker ook bij, deze blog berichten zijn gewoon vertellingen en bedenkingen. Het enige wat ik echt kan weten, is dat ik besta (solipsisme), al de rest blijft allemaal giswerk en speculatie, het zijn theorieën en verhalen. Er zijn altijd diepere lagen, nieuwe ontdekkingen, meer info, een ruimer bewustzijn. De mind en de zintuigen waarmee we de wereld en het universum ontrafelen, zijn ongelofelijk beperkt. We zien maar een klein percentage van het hele plaatje. En die specifieke mind/zintuig vermogens kleuren de perceptie in hoge mate. Het is alsof je naar witte sneeuw door een oranje bril kijkt waardoor het onmogelijk is om de sneeuw als wit te zien. Het verstand en de zintuigen zijn de brillen die de echte werkelijkheid verbergen. Woorden en gedachten zijn de labels die de waarheid begrenzen en bedekken. Geloofssystemen (religieus, wetenschappelijk of filosofisch) zijn de kooien waarin de Mens opgesloten zit. Zoals Einstein ooit zei: 'Whoever undertakes to set himself up as a judge of truth and knowledge is shrepwrecked by the laughter of the gods'.  Met andere woorden: echte wijsheid begint bij het besef dat je niets weet. Alles is mogelijk. Stel je bijvoorbeeld voor dat die hele verdeling tussen enerzijds lichtwerkers, white hats, good guys, engelen,...en anderzijds de illuminati, cabal, psychopaten, reptilians,...die strijd tussen angstige ego's, die verschillen tussen arm en rijk, die keuze tussen amper overleven en groteske overvloed,...gewoon een fantastisch en perfect plan is, eigen aan het spel dat we zelf bedacht hebben en met bedoelingen die buiten ons bevattingsvermogen liggen.

Maar goed, het lijkt erop dat we allemaal eerst doorheen dit egospel moeten raken om dan vanuit essentie te kunnen leven. Grote kracht, scheppingsvermogens en liefde zitten onder dat ego, we worden collectief misleid door een valse persoonlijkheid vol angst, controle of machtsmisbruik. David Icke noemt dit ego het fantoomzelf, Eckhart Tolle gebruikt de naam pijnlichaam, Jung spreekt over persona en schaduw, een psychologische constructie die zich boven het authentiek Zelf plaatst en blijkbaar bij velen de leiding heeft overgenomen (het hele politieke en monetaire circus draait op ego). De basisenergie van dit ego is het geloof dat er afscheiding/schaarste/tekort bestaat waardoor angst overneemt. Tekort aan geld, aan liefde, aan gezondheid, aan vrienden, aan voedsel, aan tijd, aan werk, aan vrede, aan...vul zelf maar in. Het authentieke Zelf weet dat er overvloed is en dat we allemaal verbonden zijn. Die stap zetten (van ego naar Zelf) is waar alle spirituele paden het over hebben en er zijn in feite geen rituelen, oefeningen of cursussen voor nodig, want het is gewoon zijn wat we altijd ZIJN.

When we remember we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained.    
(Mark Twain)

Maar het blijft een gek spel. Als authentiek en oneindig Zelf besluiten we om afscheiding en beperking te ervaren. We creëren dit 3D speelveld en vergeten alles. En dan begint de terugkeer naar het Zelf. Niet zonder vallen en opstaan want er is strijd en wrijving in de tragikomedie die zo echt lijkt. Het sprookje of de nachtmerrie (afhankelijk van je perceptie). Compleet verdwaald en verloren verzinnen we dan al die triggers, reminders, systemen, omwegen en verhalen. We creëren dingen als mindcontrol (om de gevangenis goed te snappen), body pleasures (zintuigelijk genot en kicks) en soul food (energie uitwisseling met de ander). Tot we snappen dat de buitenwereld de illusie is die we zelf creëren en van energie voorzien door wat we kiezen, denken, spreken en doen. Het matrixsysteem transcenderen is een drievoudige opdracht: eruit stappen en loskoppelen (fysiek), bewust gebruik van de wetenschap der verbeelding (mentaal) en Zelfrealisatie (spiritueel). Hoe we de fysieke matrix kunnen verlaten, werd ondertussen besproken in spirituele permacultuur. De 2 andere stappen komen in volgende berichten aan bod. En vergeet nooit dat alle sprookjes uiteindelijk een happy end kennen, ook dit spectaculair avontuur in Bewustzijn. Laat je dus nooit bang maken, ook niet door onderstaande verhalen.

Trouwens, of jouw overtuiging nu eerder spiritueel dan wel materialistisch van aard is, een mogelijke oplossing is in wezen erg eenvoudig en die begint met de creatie van een ruimte van liefde op een familiedomein en een terugkeer naar de natuur. De hele wereld bestaat uit niets anders dan de verhalen die we geloven en elkaar blijven vertellen. Verhalen over schaarste en angst. Als de verhalen veranderen (door ze bijvoorbeeld te inspireren op de natuur, op overvloed en op liefde), zal ook de wereld mee veranderen. Vandaar dat permacultuur en familiedomeinen zo'n mooie, hoopvolle en prachtige ontwikkelingen zijn.

You are already free.


Men occasionally stumble over the truth,
but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing had happened.

(Winston Churchill)

Dit glossarium is uiteraard niet compleet, het bevat vooral termen die in de Interventieverhalen aan bod komen en behandelen dus vooral de scenario's die zich in de traumamatrix van dualiteit en afscheiding afspelen. Op Ella Ster staat een andere interessante woordenlijst meer toegespitst op de cabal en hun machtsstructuur hier op Aarde.  


°°°°° Anarchie °°°°°  Het woord komt van het oud Grieks en betekent letterlijk geen meesters en geen slaven. Anarchie heeft niets te maken met chaos, geweld en revolutie, maar is het simpele idee dat niemand de baas kan spelen over een ander Mens (ook regeringen niet). Mensen zijn namelijk perfect in staat om zichzelf te organiseren en te regeren en hebben niemand boven hen nodig. Er is geen hiërarchie (politiek, economisch, religieus) noch een piramide systeem nodig om in harmonie te leven met elkaar, integendeel zelfs. Overal ter wereld bewijzen allerlei projecten dat het geven van inspraak en verantwoordelijkheid aan Mensen tot prachtige resultaten leidt. Anarchie gaat over samenwerking in plaats van competitie, over gelijkwaardigheid in plaats van favoritisme en over vrijheid in plaats van slavernij. Zie ook verder bij 'regering'.

°°°°° Anunnaki °°°°° Een technologisch hoog geavanceerd buitenaards ras van mensachtigen, afkomstig van Nibiru en die volgens de Sumerische kleitabletten en onderzoeker Zecharia Sitchin (en anderen) lang geleden planeet Aarde bezochten op zoek naar 'goud'. Dit kan verwijzen naar echt fysiek goud of ook een symbolische betekenis hebben. Het waren meesters in DNA en genoom wetenschap en ze manipuleerden via genetica (gecontroleerde upgrade) de toenmalige Aardebewoners (homo erectus) tot een voorbeeldige werkslaaf en diensthulp (homo sapiens). Een andere hypothese stelt dat wij als Spirit/Zelf valselijk in een fysiek/dierlijk lichaam gelokt zijn en daar sindsdien in gevangen gehouden worden via de reïncarnatiecyclus. De Anunnaki introduceerden op Aarde talrijke innovatieve en nuttige technologieën op allerlei gebied, maar brachten ook controle systemen (hiërarchie, religie en geld) om de groeiende populatie in onwetendheid te houden binnen een patriarchaal piramidesysteem met henzelf als meesters en (valse) goden aan de top. Het blogbericht Anunnaki behandelt dit verhaal in veel groter detail. Sommigen zien het Anunnaki verhaal evenwel als een zoveelste leugen om de Mens een slavenmentaliteit aan te praten, een vervalst verhaal zodat we onze ware essentie niet ontdekken (als Levende Soevereine Schepper en emanatie van Prime Creator).

°°°°° Archonten °°°°° Volgens Gnostische geschriften en heilige boeken (Nag Hammadi) zijn Archonten anorganische, hoog intelligente maar parasitaire wezens die zich ‘voeden’ met energetische biofotonen en organisch geproduceerde emoties afkomstig van dieren en Mensen. Men associeert hen soms ook met opruimers die stervende beschavingen infiltreren (net zoals insecten en schimmels de zwakke en zieke planten in de natuur aanvallen en opruimen). Gezien ze geen innerlijke, actieve connectie met Prime Creator hebben (voor energie), zijn ze aangewezen op externe bronnen. Ze zijn meesters in misleiding, manipulatie en imitatie en werken onder meer als handlangers van de Demiurg, de schepper van het synthetisch universum (de matrixlevels van illusie). Het blogbericht Archonten behandelt dit verhaal in groter detail.

°°°°° Artificiële Intelligentie (AI) °°°°° De meest brede definitie van AI omvat alle machines, computers en systemen die ‘intelligent’ gedrag vertonen. De vraag is dan natuurlijk hoe we intelligentie kunnen definiëren. Vaak wordt dan de Turingtest aangehaald die stelt dat als een machine erin slaagt een proefpersoon te laten geloven dat het een echte Mens is (zonder dat de proefpersoon op de hoogte is van de test), de machine of computer intelligent kan genoemd worden. AI is altijd afkomstig van anorganische, binaire, digitale machines en computers in tegenstelling tot de organische intelligentie die afkomstig is van ziele-wezens zoals Mensen en dieren. AI kan eenvoudig zijn zoals een rekenmachine of een batterij maar ook erg complex zoals een zelfdenkende, zelflerende, super kwantumcomputer die eigenhandig beslissingen neemt en menselijk gedrag kan imiteren (deep learning) en zich kan verbinden met andere AI (netwerk) waardoor dataverwerking en intelligentie exponentieel toenemen. Niettemin blijft AI altijd verstoken van empathie, liefde, creativiteit en zelfbewustzijn, wat typische kenmerken zijn van Spirit/Zelf. Een uitgebreid blogbericht behandelt dit thema. 

°°°° Ascensie °°°°° Betekent letterlijk opstijgen of opklimmen en is een woord dat vele ladingen dekt. Zo kan men ascensie definiëren als een natuurlijke evolutie (van zielen, bewustzijn of cultuurtijdperken). Of als een verhoging van de frequentie/vibratie van de planeet en/of de Mens. Of als het bereiken van meesterschap en verlichting door het leren van spirituele lessen en de beheersing der lagere wezensdelen. Of als de ontwikkeling van een verhoogd en verruimd bewustzijn waardoor men zijn of haar volledig potentieel leeft. Of als de her-innering aan de Oorspronkelijke Thuis en de ont-dekking van wie/wat je in wezen echt bent. Ascensie is de realisatie van het Zelf als manifestatie van Prime Creator, een proces wat meestal in verschillende fases, stappen, initiaties en dimensies verloopt.

°°°°° Black Goo °°°°° Een bijzondere en obscure materiële substantie waar nog weinig over bekend is. Black goo is een zwarte, olieachtige substantie die bewust, intelligent en programmeerbaar is.  Onder meer Harald Kautz Vella heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Volgens hem zijn er 2 soorten black goo. Er is een vloeibare soort (liquid black goo) die van nature op Aarde voorkomt en die supergeleidend, empathisch en 'liefdevol' is. Een soort oer-stamcel organisme die informatie bevat betreffende al het leven op Aarde en die informatie ook kan moduleren/omvormen tot elke gewenste andere substantie. De andere soort (alien black goo) is buitenaards, artificieel en koud en kwam op Aarde via meteoriet inslagen en wordt misbruikt door de elite. Dit type wil informatie assimileren en gebruikt bio-fotonen van organische wezens als (levens)energie. Black goo is een heel complex onderwerp en staat in verband met morgellons, HAARP, smart dust, DNA manipulatie, scalar technologie, chemtrails, plasma en vaccinatie.
Het komt er op neer dat black goo en morgellons (zie verder) gebruikt worden om de interne bedrading van het fysieke lichaam, het menselijke genoom en het bewustzijn te sturen en te controleren. De Mens wordt afgesneden van zijn ziel en van moeder Aarde om hem tot een bruikbare gastheer te maken voor buitenaardse parasieten en aan te passen voor directe monitoring en manipulatie van gedachten en gevoelens. Er wordt als het ware een nieuw (artificieel) zenuwstelsel rechtstreeks in de Mens ingebouwd wat gevoelig is voor electro-magnetische stralingsvelden. Black goo kan namelijk de zend/ontvang/schrijf functie van het menselijk DNA/RNA gebruiken om een eigen broncode te schrijven. De zware metalen en het smart dust in chemtrails, de chemische substanties in vaccins, de DNA manipulatie in GMO voeding, de giffen van Monsanto,...die allemaal het lichaam binnendringen, zorgen ervoor dat piëzokristallen en nanobots uitgroeien tot morgellons (een soort vezels) die in staat zijn informatie (golven) afkomstig van het industrieel-militair kartel (via scalar, radar en plasma signalen) op te nemen en uit te voeren. Gedachten, gevoelens en handelingen worden dan bewust gestuurd.

°°°°° Black Project °°°°° Geheime militaire operaties, projecten, wapens en apparatuur gefinancierd via  geheime budgetten (black budget).

°°°°° Cabal °°°°° Een relatief kleine groep machthebbers die hoog bovenaan de piramide van controle staan en die onze planeet besturen als vazallen en handlangers van buitenaardse rassen (althans volgens vele bronnen). Andere namen voor de cabal zijn deep state, schaduwregering of illuminati. Deze families en bloedlijnen (die al vele eeuwen bestaan) zijn superrijk, compleet gestoord, bijzonder arrogant en ze beschouwen de mensheid als hun persoonlijke onderdanen en als nutteloze slaven. Ze gebruiken een heel arsenaal aan technieken om hun macht en controle te behouden zoals verdeel en heers, orde uit chaos, false flags, angstinductie, oorlogen beginnen, mediacontrole, geldsystemen, religies, en nog veel meer. Tot de bestuursgroepen behoren organisaties als de Trilaterale Commissie, CFR, de Bilderberg groep, Skull & Bones, de Jezuïeten, het Vaticaan, BIS, IMF, CIA,...Eén van hun macabere doelen is de vestiging van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) op Aarde, een gevangenisplaneet waar iedereen van geboorte tot dood in dienst staat van een Satanisch netwerk. Verder willen ze controle over alle grondstoffen en de natuur op Aarde. Ze zijn er rotsvast van overtuigd dat zij voorbestemd zijn om te heersen over de planeet en dat enkel zij weten wat het beste is voor de samenleving en de spirituele ontwikkeling van de Mens. Niettemin zijn ze ook onderling verdeeld en is er ook binnen de Cabal een strijd om de macht gaande. Lees meer op Ella Ster.

°°°°° Channeling °°°°° Een begrip uit de New Age wereld om het contact aan te geven tussen mediamieke Mensen op Aarde en allerlei entiteiten en wezens die boodschappen en soms volledige boeken doorgeven aan en via het medium. Al naargelang het medium komen de boodschappen van overleden Mensen, gidsen, engelen, opgestegen meesters, buitenaardse wezens, natuurwezens, totemdieren of het eigen Zelf. Het probleem met channeling is meervoudig. Het ‘valse licht’ is alomtegenwoordig, ook in andere dimensies of bij buitenaardsen. Overal zijn wezens actief die een eigen (ego)agenda volgen en misleidende informatie doorsturen. Men kan rustig stellen dat alle gechannelde boodschappen en boeken een mix zijn van leugens en waarheid en steeds met argwaan en kritische blik benaderd moeten worden. Een tweede probleem is de V2S technologie (zie verder) die infiltreert in het bewustzijn via microgolven en het medium voorgeprogrammeerde stemmen laat horen (artificiële telepathie). Veel gechannelde boodschappen zijn er op gericht de Mens te beletten een actieve Levende Soevereine Schepper te zijn die zelf connectie maakt met zijn/haar (Hoger) Zelf. 

°°°°° Cointelpro °°°°° Counter Intelligence Program zijn geheime (vaak illegale) projecten en acties uitgevoerd door geheime diensten om politieke, culturele en sociale groepen en/of personen te infiltreren, te surveilleren en te ondermijnen. Enkele gebruikte tactieken zijn psychologische aanvallen, valse bewijzen en verkeerde informatie verspreiden, zwartmakerij en bangmakerij, pesten en lastigvallen, omkoping en corruptie, onschuldigen opsluiten, illegaal geweld en moord.

°°°°° Demiurg °°°°°  Een term uit de Gnosis en Griekse filosofie die letterlijk bouwer of ambachtsman betekent. Men kan ook spreken van wereldziel en wereldego. De Demiurg is de universele intelligentie die de materiële wereld concrete vorm geeft volgens de abstracte, metafysische archetypen die leven als hoge gedachten en ideeën in Prime Creator. In zijn zuivere en originele vorm was de universele Demiurg een gedachtevorm gegenereerd door Prime Creator. Zijn functie was en is om het fysieke universum te scheppen en aan te passen volgens de gedachten en energieën van Prime Creator. Maar volgens de Gnostici is de Demiurg corrupt geworden, de wereldziel is geïnfiltreerd met negatieve astrale passies en is een wereldego met een instinct tot zelfbehoud geworden. De Demiurg beschermt zijn ego door steeds meer negatieve energieën te cultiveren.
Een matrix of ervaringsomgeving is vergelijkbaar met een baarmoeder waar het genetisch en spiritueel potentieel van een Mens tot leven en ontwikkeling komt. De Demiurg geeft dan fysieke vastheid (tijd/ruimte/vorm) aan een matrixrealiteit die bedoeld is om onze spirituele evolutie te voeden en te steunen. Althans wanneer de Demiurg in harmonie met Prime Creator handelt (vanuit liefde en dienstbaarheid). Maar de Demiurg handelt nu vanuit een persoonlijk ego en gebruikt de baarmoedermatrix niet langer als een levensveld voor geïncarneerde Spirits maar als een matrix van controle, macht en energetisch voedsel. Omdat de Demiurg zich afgesloten heeft van Prima Creator is hij een kosmische parasiet geworden verstoken van Bronenergie en is dus aangewezen op externe energiebronnen. Men noemt deze gebeurtenis (in de bijbel) de ‘val van de opstandige Engelen’. De Demiurg is een demonische tiran die via negativiteit, verdeeldheid, beperking en onderdrukking het universum zijn eigen egorichting uitstuurt. De voedende matrix (van vrije energie) is nu een synthetisch universum geworden waar elk levend wezen altijd een ander wezen moet doden om zelf in leven te kunnen blijven. Dit bloedoffer vinden we overal terug en is een aberratie die in de Oorspronkelijke Thuis (Liefdesbewustzijn) niet voorkomt. De christenen noemen hem de tegenstander of Satan. Andere namen zijn Jahweh, Jehovah (Oude Testament), Jaldaboath, Ahriman. Het Gouden Tijdperk van de Mens eindigde lang geleden toen de Demiurg corrupt werd.

°°°°° Direct Energy Weapon °°°°° Zijn allerlei elektromagnetische en elektronische wapens die werken via golven, pulsen, lasers en straling. Ze werken onzichtbaar en soms vanop grote afstand en kunnen dodelijk zijn of ernstige emotionele, mentale en fysieke schade berokkenen. Bekende technieken zijn Voice to Skull, radardectectie, Silent Sound,  plasma wapens, microgolf wapens, Dazzler,...

°°°°° Dichtheid / Dimensie °°°°° Een frequentieveld binnen een bepaald lichtspectrum. De dichtheid waargenomen door het huidige dagbewustzijn van de Mens noemt men gemakshalve 3D en wordt gelimiteerd door de zintuigen van het fysieke lichaam en de beperkingen van de mind (we nemen minder dan 1% van de totale ‘realiteit’ waar). Zo kan het menselijk oog slechts een beperkt gebied van het oneindige lichtspectrum waarnemen, namelijk tussen 400 en 800 terahertz. De detectie van geluid door het menselijk oor valt tussen 20 en 20.000 Hz. Zodoende zijn het grootste deel van de schepping, het synthetisch holografisch universum en de vele wezens daarbinnen, niet waarneembaar voor het normale zintuiglijke dagbewustzijn. Over het aantal dichtheden/dimensies zijn de meningen verdeeld. Het astrale gebied of 4D vibreert op een iets hogere frequentie dan 3D en correspondeert met de menselijke ziel en haar hogere zintuigen (chakra’s). Het Zelf (Spirit of Atman), de Levensvonk die de Mens verbindt met de Prime Creator, vibreert op 6D niveau.

°°°°° Disclosure °°°°° Is de onthulling van (1) het bestaan van buitenaardse rassen en (2) hun jarenlange contact met militairen, geheime diensten en Mensen. De razendsnelle en spectaculaire technologische ontwikkelingen op Aarde tijdens de laatste 50 jaar zijn grotendeels toe te schrijven aan het contact met ET’s. Belangrijke innovaties worden evenwel nog steeds geheim gehouden. De huidige petroleum-afhankelijke verbrandingsmotor en de bijhorende economie is hopeloos verouderd en voorbijgestreefd en wordt enkel in stand gehouden vanwege de ongelofelijke geldstroom die fossiele brandstoffen en kernenergie opleveren. Een tweede reden is dat de reeds decennialang bestaande vrije energie en anti-zwaartekracht technologieën (Tesla, Schauberger,…) de mensheid vrijheid en overvloed zouden brengen en daardoor de elite en machthebbers overbodig maken. Dit gaan ze nooit zomaar toestaan. Zowel een positieve als een negatieve disclosure behoort tot de mogelijkheden. Positief in de zin van goedwillende ET’s die komen helpen en hun technologie en kennis delen (althans wanneer de mensheid moreel en ethisch klaar en volwassen genoeg is). Of negatief als de bekendmaking van een buitenaardse dreiging door oorlogszuchtige ET’s. Een andere mogelijkheid is dat disclosure wordt gebruikt als een psyop, namelijk als een zelfgecreëerde, valse dreiging om een nieuwe gemeenschappelijke vijand te creëren (zie Independance Day film) wat dan groen licht zou geven voor doorgedreven controle, een constante militaire noodtoestand, strengere wetten en de vestiging van de NWO op Aarde. De geheime militaire diensten zijn (technologisch) perfect in staat om een georkestreerde invasie van ‘aliens’ te organiseren met UFO’s en ET’s (aka Programmed Life Forms) die niet van echt te onderscheiden zijn.

°°°°° Ego °°°°° Het ego is een vals zelfbeeld, een masker (‘persona’ in het Latijn) waarachter het echte Zelf schuilt. Het is een tijdelijke, sterfelijke en oordelende nep-identiteit opgebouwd tijdens het opgroeien en vaak opgetrokken als bescherming tegen of als vlucht uit de (harde en pijnlijke) realiteit. Ieder mens draagt een al dan niet groot ego mee, ieder mens is een imaginaire acteur in een toneelspel en speelt een rol (of verschillende rollen), waarmee hij/zij zich vaak volledig vereenzelvigt (identificatie). De uiterlijke wantoestanden in de wereld zijn de reflecties van een innerlijke crisis, de crisis van het ego en van een Mens die vergeten is wie hij werkelijk is. Het kiezen om niet langer te reageren vanuit ego (en haar afweermechanismen zoals angst, schuldgevoel, jaloezie, kwaadheid,…) vraagt inzicht, verantwoordelijkheid, openheid, humor en de bereidheid tot zelfopvoeding en blijft trouwens een levenslange opdracht. De bedoeling is evenwel niet om het ego buitenspel te zetten, het heeft tenslotte een praktische functie als deel van de persoonlijkheid. De bedoeling is om licht te laten schijnen op reactiepatronen afkomstig uit gekwetste en onbewuste lagen van de psyche waardoor de Mens inzicht verwerft en evolueert naar bewuste verantwoordelijkheid en naar reacties die eerder geworteld zijn in de hogere bewustzijnslagen der psyche waar liefde, broederschap en wijsheid wonen (Hoger Zelf). David Icke noemt dit ego het fantoomzelf, een psychologische constructie die zich boven het authentiek Zelf plaatst en blijkbaar bij velen de leiding heeft overgenomen (de hele militaire, politieke, monetaire en zakenwereld draait op ego). De basisenergie van dit ego is het geloof dat er schaarste/tekort bestaat waardoor angst overneemt. Het authentieke Zelf weet dat er overvloed is. Die stap zetten (van ego naar Zelf) is het doel waar alle spirituele paden het over hebben en er zijn in feite geen rituelen, oefeningen of cursussen voor nodig, alleen onthechting van alle onwaarheid, want het is gewoon zijn wat we altijd Zijn. Men noemt dit Zelfrealisatie (zie verder).

°°°°° ET / ED °°°°° We gaan er vanuit dat we niet alleen zijn in het immense universum. ET’s zijn buitenaardse wezens afkomstig van andere planeten en sterrenstelsels binnen de 3D frequentieband. Er zijn vele buitenaardse rassen, beschavingen en groepen, waarvan sommige al heel lang de Aarde bezoeken en bestuderen. Men kan het echt vergelijken met wat we zien in de Star Wars en Star Trek series. Het universum wemelt van allerlei (intelligente, niet-intelligente, organische en artificiële) levensvormen. Men kan eigenlijk gerust stellen dat elke planeet en iedere ster in het universum de woonplaats is van bepaalde wezens (al dan niet zichtbaar in onze frequentieband). Want dat is nu eenmaal de functie van een planeet, namelijk een baarmoeder en woonplaats zijn voor evoluerende en spelende wezens.
ED’s zijn buiten-dimensionale wezens afkomstig uit dimensies die op een niet-waarneembare frequentieband vibreren. Ze reizen via sterrenpoorten en ruimteportalen. In militaire kringen gebruikt men ook de term EBE (Exo Biological Entity) voor levensvormen afkomstig van andere hemellichamen.
Enkele belangrijke rassen en subrassen waar de Aarde mee te maken heeft zijn Zeti Reticuli, Draco’s, Greys, Reptilians, Aethiens, Andromedanen, Sirians, Anunnaki, Nordics, Arcturianen,... Hou in gedachten dat er binnen de rassen (net als binnen de mensheid) goede en slechte buitenaardsen zitten. Wat de religies en oudere beschavingen benoemen als engelen, aartsengelen, serafijnen,...kunnen verwijzingen zijn naar ET/ED’s.

°°°°° Exopolitiek °°°°° Dit is de studie en het onderzoek van buitenaardse rassen en hun verschillende agenda's. Vele geheime diensten binnen de militaire wereld hebben al decennialang contact met diverse buitenaardse beschavingen. Exopolitiek onderzoekt hoe kan worden omgegaan met disclosure (onthulling van dit contact), met de verschillende standpunten der rassen, met de introductie van de  hoogwaardige ET technologie op Aarde en met de oorlogen en conflicten in ons zonnestelsel en in het melkwegstelsel. 

°°°° False Flag °°°°° Valse vlag operaties worden al eeuwenlang gebruikt door regeringen, geheime diensten, militairen en coöperaties om verschillende agenda’s door te drukken. Meestal gaat het om terreur en aanslagen georkestreerd door de geheime diensten van landen, regeringen en overheden om hun macht te consolideren of uit te breiden. Bekende valse vlag aanslagen zijn de Rijksdagbrand in 1933 waardoor Hitler stevig aan de macht kwam of de ‘aanval’ met plasmawapens op de Twin Towers op 9/11 waarna Amerika een politiestaat werd en er een aanleiding was om het midden Oosten te destabiliseren en de moslims tot vijand nr. 1 te maken. Veel aanslagen toegeschreven aan paramilitaire groepen zoals IS en Al Qaida zijn false flags. Daarbij vallen soms echte slachtoffers maar meestal worden crisisacteurs ingezet en vooraf gerepeteerde draaiboeken geënsceneerd. Verder lezen: 15 factoren om een valse vlag te herkennen, 54 valse vlag aanslagen, blauwdruk van alle valse vlaggen, overzicht valse vlaggen.  

°°°°° Familiedomein °°°°°  De autonome en zelfvoorzienende leefhectare waar Mensen in harmonie, respect en verbondenheid samenleven met zich Zelf, met anderen, met de natuur en met het universum. De ideale omgeving om een ruimte van liefde te manifesteren, een veld van Bewustzijn geworteld in vrede, geluk en liefde. Het perfecte antwoord op de ontsporingen en verschrikkingen van de traumamatrix en een mogelijke uitweg uit de hiërarchie van controle en angst. Een familiedomein is een ecologisch landgoed in harmonie met het Goddelijke waar alle menselijke basisbehoeften (fysiek, emotioneel, spiritueel) duurzaam ingevuld worden. Het is een plaats waar de Goddelijke vonk (Spirit of Zelf) een ware thuis kan vinden en een diepe verbinding met haar oorsprong kan aangaan.

°°°°° Frequentie °°°°° Alles beweegt en dus heeft alles ook een specifieke en unieke trilling, van het kleinste atoom tot een heus zonnestelsel. Die trilling of beweging wordt vaak uitgedrukt in Hertz (Hz). Het aantal trillingen per seconde wordt frequentie genoemd. Denk aan bekende trillingssignalen zoals die van radio, tv, gsm, wifi,...Via een frequentie (of draaggolf) wordt allerlei informatie verstuurd. Radiosignalen versturen muziek en klank tussen de zender en het toestel, TV signalen dragen beeld en klank tot in de huiskamer, wifi signalen brengen internet op de smartphone, enz. Het is belangrijk te beseffen dat we kunnen afstemmen op bepaalde zenders (frequenties) en dat alle zenders tegelijkertijd uitzenden. Wanneer je luistert naar een bepaalde radiozender, dan zijn de naastliggende zenders onhoorbaar. Met andere woorden: onze huidige bewustzijnsfrequentie is afgestemd op 3D en neemt de vele andere, bestaande frequenties (dimensies) zoals 4D en 5D niet waar.
Ook ieder Mens zendt uit op een bepaalde frequentie en die unieke trilling is moduleerbaar (variabel en veranderbaar). Het is bvb. makkelijk te begrijpen dat een emotie als woede of haat op een lagere trilling vibreert dan onvoorwaardelijke liefde of uitgelaten vreugde (men kan dit zelf voelen). Ook planeet Aarde heeft een frequentie (de Schumann resonantie op 7,83 Hz) en volgens sommigen is die flink aan het stijgen wat uiteraard een invloed heeft op iedereen (andere bronnen spreken dit evenwel tegen). Het (bewust) verhogen van je eigen vibratie opent niet alleen de deur tot waarneming van andere bewustzijnsgebieden (zenders) maar helpt om het body/mind/soul complex opnieuw te bedraden en het (op een natuurlijke wijze) op te waarderen (ascensie).
Met frequentie, golflengte of vibratie wordt in deze context ook de snelheid van de trilling van het menselijk mind/soul complex bedoeld. Met name de snelheid van het denken en de trilling/afstemming van de ziel. Volgens Anastasia heeft de snelheid van het denken een rechtstreekse invloed op de kwaliteit van de gemanifesteerde realiteit. Als Levende, Soevereine Scheppers creëren we door middel van de wetenschap der verbeelding (imaginatie, visualisatie, overtuiging, gedachtekracht en gevoelslading). Hoe hoger en zuiverder deze totale lading, hoe sneller en perfecter de creatie.

°°°°° Geo-engineering °°°°° Of klimaatmanipulatie is het doelbewust ingrijpen in de natuurlijke systemen van de Aarde. De vraag is al lang niet meer of dit een samenzweringstheorie dan wel echte feiten zijn. Al 10 jaar lang worden conferenties georganiseerd waar tal van wetenschappers over de gevolgen van weermodificatie debatteren. Rosalyn Peterson vertelde in 2014 voor de UN dat geo-engineering en chemtrails al jaren toegepast worden. De juiste vraag is: waarom wordt het klimaat en de Aardse atmosfeer gemanipuleerd? De officiële uitleg is om de klimaatopwarming tegen te gaan en de landbouw/voedselproductie te beschermen. Maar dat is een fabeltje. Er worden verschillende technieken ingezet: het sproeien van chemtrails (aerosols), management van de zonnestraling, kunstmatige wolkvorming, HAARP of ionisatie van de atmosfeer,...Enkele mogelijke redenen voor geo-engineering kunnen de volgende zijn. Het dimmen van het helend, energierijk en levensnoodzakelijk zonlicht. Het sproeien van giftige chemicaliën, aluminium, barium, strontium, nanobots, smart dust,...via chemtrails om onder meer de atmosfeer geleidend te maken en de Mens ongevraagd ‘in te enten’ (via ademhaling en voedsel) met micro processoren die dienst doen als monitor en manipulatie instrumenten. Het gebruik als militair wapen door het bewust veroorzaken van extreme klimaatverstoringen (tsunami's, aardbevingen, orkanen, droogtes,…). En als onderdeel van terravorming, het veranderen van de Aardse atmosfeer, haar biotoop en natuur om de planeet onbewoonbaar te maken voor de Mens en geschikt te maken als leefplaats voor buitenaardsen. Er is heel veel te vinden op internet rond dit thema.

°°°°° Haarp °°°°°  Een afkorting die staat voor High Frequency Active Auroral Research Program. Het gaat officieel om frequentie technologie en de verschillende Haarp installaties wereldwijd zijn opgericht om onderzoek te doen naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal en tijdelijk wordt vervormd. Maar complotdenkers vermoeden dat er veel meer aan de hand is. Zo wordt Haarp technologie gelinkt aan weermanipulatie, klimaatbeheersing, het aansturen van natuurrampen, een militair wapenschild, de sturing van gedachten, gevoelens en bewustzijn, mindcontrol,...Meer info vind je hier (Engelstalig): What is Haarp, Weather Control, Secret Weapon.

°°°°° Interventie °°°°° Dit betekent inmenging, ingreep of tussenkomst en verwijst naar een externe manipulatie en misleiding van de Mens en een beïnvloeding van de natuurlijke bewustzijnsevolutie. Wie wat onderzoek doet, stelt al snel vast dat er iets fundamenteels fout zit hier op Aarde. Er klopt iets niet, en dit besef knaagt als een splinter in de geest (dixit Morpheus uit The Matrix). Alle grote filosofen, sjamanen, mystici en zoekers onderkennen het feit dat er iets is ‘verkeerd’ gelopen. Als 95 % der mensheid vrede en geluk wil, waarom lukt het dan nooit. Als dit een planeet van overvloed is, waarom leeft meer dan de helft dan in armoede, ziekte en tekort. Als we Levende Soevereine Scheppers zijn, waarom weten we dat dan niet (meer). Als liefde en mededogen de grote drijfveren zijn, waarom moeten levende wezens dan dagelijks andere levende wezens doden om zelf te kunnen overleven. Als satchitananda onze diepste essentie is (bestaan, bewustzijn, vreugde), waarom vind niemand dan blijvend geluk. Als we dezelfde vermogens als Prime Creator bezitten, waarom kunnen miljoenen Mensen dan amper overleven.
De interventie hypothese stelt dat planeet en Mens in quarantaine worden gehouden (door buitenaardse en inter-dimensionale wezens) en dat het bewustzijn en de menselijke vermogens via allerlei ingrepen kunstmatig op een lage frequentie vibreert. Deze planeet werd en is gekaapt, het bewustzijn onder hypnose gebracht, de mind geïnfiltreerd door een alien virus van angst en geweld, het DNA en het geheugen verminkt, het fysieke voertuig genetisch ontworpen en gemodificeerd, de matrix voor natuurlijke ontwikkeling omgebouwd tot een artificiële wereld van controle en beperking, de zielen gevangen in een eindeloze lus van geboorte en sterven, de Mens verworden tot een energetische voedselbron voor parasieten en de Demiurg. Is deze interventie onze eigen collectieve creatie (als een soort zwaar en moeilijk lessenpakket) of gebeurt dit buiten onze wil en keuze om (omdat dit een vrije wil universum is)? Uiteindelijk creëren wij zelf collectief dit drama en deze interventie in Bewustzijn. We maken 'het spel' uiterst complex en van een hoog niveau qua ervaring en exploratie. 

°°°°° Leela °°°°° Of Lila is een Sanskriet woord om het Kosmische Levensspel te benoemen. Volgens de klassieke Hindoe uitleg creëert Prime Creator Al Wat Is door (telkens) Zelf het universum te worden (als een soort zelfopoffering) en uiteindelijk terug in Zichzelf te keren (als een immense kosmische in- en uitademing). Alles speelt zich af in Goddelijk Bewustzijn waarin universa, werelden en wezens telkens verschijnen en verdwijnen. De Ene Prime Creator wordt tot myriaden levensvormen en tijdelijke realiteiten die voortdurend veranderen en transformeren als in een ritmische, dynamische dans. Wie deze ‘10.000 dingen’ verwart en ze als een echte en afgescheiden realiteit beschouwt, zonder de onderliggende eenheid van Prime Creator te begrijpen, zit verdwaald in maya, de illusie van de schepping, en slaapt in de droom van de Ene. De dynamische kracht en het actieve principe die het spel van en in Bewustzijn voortstuwt, wordt in India karma genoemd en dat betekent ‘actie’. De kunst is om het spel van dualiteit te spelen zonder gehechtheid aan en weerstand tegen de ervaringen. Weerstand en gehechtheid resulteren in lijden.

°°°°° Levende Soevereine Schepper °°°°° Een term om samen te vatten wie wij echt Zijn (namelijk Spirit of Zelf). Levend betekent dat we een onlosmakelijk en eeuwig deel zijn van Al Wat Is (Prime Creator). We zijn een verlengstuk van de Ene, een emanatie van Liefde, Wijsheid en Kracht die voor exploratie van alle mogelijkheden en ervaringen zorgt en voor de expansie van Al Wat Is. Soeverein betekent volledig Vrij en Ongebonden. Geen meesters en geen slaven, enkel Eenheid, Dienstbaarheid en Zelfbeschikking en dat betekent ook verantwoordelijkheid en eigen autoriteit. Schepper betekent het vermogen tot creatie door middel van verbeelding. Het universum is als een energieveld van potentie, een plasma kwantumveld vol mogelijkheden, als een kosmos van gedachtestof. Wij als Mens bezitten het vermogen om uit de gedachtestof alles te manifesteren wat we kunnen bedenken. Anastasia noemt dit de Wetenschap der Verbeelding. Door gedachten, verbeelding, visualisatie, imaginatie en perceptie kristalliseert de lichtenergie tot materiële vormen en ervaringen, tot dimensies en planeten, tot de zintuiglijk waarneembare realiteit der dingen. Als Levende Soevereine Scheppers brachten wij collectief dit universum tot aanschijn als Droom van het Leven. Niet als een afzonderlijk ego, maar vanuit het Zelf en in harmonie met het scheppingsplan van Prime Creator. De Mens is (volgens bepaalde bronnen) één van de enige wezens in het universum die dit vermogen bezit en ook één van de weinige wezens in staat om emoties te uiten en te voelen (tranen huilen bvb. is vrij uniek in het universum). Vandaar de grote interesse voor de Aarde en de ongelofelijke moeite die bepaalde groepen doen om de mensheid onwetend en zwak te houden. Men kan ook de vergelijking maken met de triniteit uit de bijbel waarbij heilige geest vervangen wordt door moeder/vrouwelijk. Dan krijgen we Vader (Schepper, Kracht) en Moeder (Leven, Liefde) die een Zoon baren (het Soevereine kind van het universum beschikkend over Zelf-eigenaarschap).

°°°°° Loosh Energie °°°°°  Een term uit de Robert Monroe boeken gebruikt om de energie te benoemen die Aardse organische wezens genereren en produceren. Deze vitale energie kan verschillende kwaliteiten en krachten bezitten afhankelijk van het wezen (plant, dier, Mens) en de bron (emotie, gevoel, gedachte). De hogere en zuivere vormen van loosh energie worden (al dan niet bewust) als voedselbron gebruikt door soortgenoten, parasieten of andere wezens. Krachtige loosh energie wordt opgewekt door intense en sterke emoties (zoals pijn, haat, angst, verdriet, aanbidding, lust,…) afkomstig van dieren en Mensen, waarbij de sterkste loosh energie vrijkomt gedurende rituele kinderoffers, satanische rituelen en pedofilie misbruik.

°°°°° Matrix °°°°° Komt van het Latijnse woord ‘mater’ wat moeder betekent en bevat diverse betekenissen en niveaus. Het kan verwijzen naar een soort kosmische baarmoeder waar zielen tot groei en ontwikkeling komen. Het kan een bewustzijnsveld van ervaring en exploratie betekenen wat dienst doet als grondstof voor de creatie van werelden en dimensies. Het kan verwijzen naar een mentaal/materiële, holografische constructie waar dualiteit, afscheiding en beperking heersen. Iedere omgeving, voedingsbodem, organiserende structuur of maatschappelijk systeem kan beschouwd worden als een matrix. Er zijn matrixen binnen matrixen binnen matrixen, net als de Russische poppetjes. Het klassieke schoolsysteem gebaseerd op het Pruisisch model om gehoorzame soldaten en werkende onderdanen te modelleren is zo’n matrix. De georganiseerde religies en sekten zijn een andere matrix. Veel matrixsystemen hebben een bepaalde agenda (vaak controle en beperking) en zijn hiërarchisch gestructureerd (een piramidestructuur met bovenaan leiders en onderaan volgelingen). Op 3D Aarde zit vrijwel iedereen momenteel gevangen in de monetair-industriële-militaire matrix van brood en spelen, werken en betalen, schaarste en angst. Deze Aardse matrix bestaat uit verschillende levels. Het laagste niveau zijn de coöperaties en instituten zoals banken, regeringen, religies, new age, militairen, politie, media, scholen, farmacie bedrijven, multinationals,...Die worden gestuurd door de laag daarboven: de geheime genootschappen, cabal, illuminati, schaduwregering, royalty, bloedlijnen, Jezuïeten, black projects, transhumanisme, geo-engineering, ufo fenomenen, mind control,...En daarboven zit de hyper-dimensionale laag van Archonten, astrale entiteiten, kwaadwillende aliens,...Bovenaan de piramide zit de Demiurg.

Eén van de hoofdredenen voor het bestaan van deze matrixsystemen is het in stand houden van een voedselketen om (extreme) menselijke emotionele en mentale energie te veroorzaken én te oogsten (pijn, verdriet, haat, lust, geweld, aanbidding,..). Een volledig gesloten matrixsysteem ontwerpen waar iedereen gehoorzaam naar de pijpen danst van enkele potentaten is de natte droom van iedere dictator. Men probeert al vele jaren om zo’n constructie in elkaar te knutselen en als Nieuwe Wereld Orde te implementeren. Maar de vrije Mens is nu eenmaal niet te kooien en dit plan zal nooit slagen. Niettemin is de matrix waar we momenteel het leven en de dood ervaren lang geleden gekaapt en geïnvaseerd door parasitaire entiteiten en is nu niet enkel een baarmoeder voor spirituele ontwikkeling meer, maar ook een soort energieboerderij waar zielen gevangen zitten in 3D en 4D (hiernamaals). We worden in quarantaine gehouden en naar een lagere, onbewuste bewustzijnsstaat gemanipuleerd door hypnose technieken en genetische ingrepen.
Volgens sommige bronnen is het universum (en onze wereld) een holografische projectie, een hoogtechnologisch softwareprogramma wat loopt in ons gehackt bewustzijn. De ontdekking van de broncode voor deze software (zoals heilige geometrie, fractalen, phi, en vooral woorden en getallen,…) zou inderdaad kunnen wijzen op geavanceerde software om een kunstmatige matrix te laten draaien waar zielen in gevangen zitten. Maar dit blijft voorlopig nog een wankele hypothese. Ook in andere dimensies (4D, 5D) zijn matrixsystemen actief. Niettemin helpen al deze matrixsystemen ook bij onze ontwaking wanneer we de slavernij en conditionering beginnen te beseffen en kiezen om het pad naar verlichting en innerlijke transformatie te gaan. Dit pad naar Zelfrealisatie is smal, eenzaam en moeilijk, het vraag veel innerlijk schaduwwerk en een rigide discipline. Maar het is de enige weg, want in wezen zijn jij, ik en iedereen de matrix, en de buitenwereld is de reflectie van de innerlijke onwetendheid en onbewustheid.

°°°°° Mind Control °°°°° Het Engelse woord mind verwijst naar geest/verstand, of het menselijk vermogen om te denken, om gedachten te ontvangen en uit te sturen, om gevoelens en emoties te duiden, om geheugen, herkenning en visualisatie te gebruiken, om bewustzijn en een persoonlijkheid te ervaren. Zoals de Boeddha ooit al zei en wat ondertussen bevestigd is door de kwantumfysica: it’s our mind that creates the world. Met andere woorden: gedachten, woorden, overtuigingen, percepties,...beïnvloeden materie/realiteit. Bewustzijn is een aspect van de wereld der oorzaken, terwijl de gemanifesteerde realiteit tot de wereld der gevolgen behoort. Het collectieve menselijke bewustzijnsveld co-creëert de wereld en de gebeurtenissen en ervaringen die erin plaatsvinden via de mind (het instrument om brein met bewustzijn te verbinden). Eenvoudig gezegd: de gedachten die we denken, de gevoelens die we voelen en de overtuigingen en percepties die we geloven en vasthouden, co-creëren de wereld en de maatschappij.
Wie er dus in slaagt om de individuele mind te sturen en te manipuleren, zodat de mensheid denkt, voelt en gelooft wat iemand haar voorschotelt, die verwerft onbeperkte macht over wereld en Mens. Om een massa onder controle en gehoorzaam te houden zijn oorlogen niet langer echt nodig. Via media, leugens en propaganda kunnen beelden, woorden, gedachten, emoties en overtuigingen in de mind geplant worden die eerst een bepaalde bewustzijnsstaat veroorzaken (vooral angst) en daarna inzinken tot in het onderbewuste en zo de vooraf geprogrammeerde realiteit helpen scheppen. Tot de krachtigste mind control technieken behoren indoctrinatie, propaganda, brainwashing, manipulatie, hypnose, herhaling,...middelen die allerlei ideeën en gedachten in de mind uploaden via taal/woord, schoolsystemen, religies, politiek, tv, reclame, film, muziek, sport,...De gevoelens en gedachten die men wil installeren in het bewustzijn en programmeren in de mind zijn angst, geweld, gehoorzaamheid, schaarste, tekort, haat, gebrek, aanbidding, lust,...kortom alles wat het ego sterker maakt en alles wat de échte Mens verzwakt, verwart en in een constante staat van angst en stress houdt. Dit wekt dan geprogrammeerde emoties op die een voedselbron zijn voor parasitaire entiteiten.
Sommigen vervallen evenwel in het andere uiterste en laten geen enkele duistere gedachte noch negatieve informatie meer toe. Nu is positief denken zeker en vast aan te bevelen, maar een deel van geheel weigeren, is ontkenning en wat ontkend wordt, blijft voortleven in het onderbewuste. Licht en duisternis zijn één. 

°°°°° Morgellons °°°°° Dit zijn holle, zelf-replicerende fibers/vezels die de lichtcodes van het DNA lezen en omvormen tot elektromagnetische radiosignalen die dedecteerbaar zijn via satellieten en militaire grondstations. De vezels vormen dan vervolgens ook fruit-lichamen met sporen/zaad voor de volgende generatie (net zoals fungisoorten). Morgellons bevatten ook stamcellen van buitenaardse origine. De kleuren van de morgellon vezels hebben een betekenis. De kleurdeeltjes en de vezeldeeltjes worden in de lucht gesproeid via chemtrails en worden in het lichaam een zichzelf samenstellend/kopiërend mycelium (intelligente nanobots). De vezel plus de kleur verenigen zich tot een werkende unit in ons lichaam. De blauwe kleur staat in verband met de denkprocessen, de rode kleur met seksuele energieën. Morgellons zijn plasma-foton kristallen die radiosignalen kunnen ontvangen en ze omvormen tot lichtimpulsen die door het DNA kunnen gelezen worden (en omgekeerd). Dit word gestuurd en gecontroleerd door middel van microgolf technologie. De foton kristalvezels (quantum dots) verzamelen licht/data/informatie geproduceerd door het DNA en vormen het om tot een leesbaar signaal wat dan gebruikt kan worden voor allerlei (militaire) doeleinden.
Voorbeeld: een persoon wordt kwaad gemaakt, zijn woede word uitgelezen, gedigitaliseerd en ontvangen door een antenne/station. Dit signaal wordt uitgezonden (via masten en militaire technologie) naar een specifieke groep mensen (target) die de morgellon technologie (vezels en kristallen) in hun lichaam hebben. Deze Mensen ervaren en voelen nu exact de woede van de persoon die werd uitgelezen. Een soort biologisch 'kopieren en plakken'. Zo kan men hele groepen besturen en allerlei onheil veroorzaken (opstand, rellen, terreur, seksuele lust,...).

°°°°° Mutilaties °°°°° Het mutileren van vee en het wegnemen van organen uit allerlei dieren door ET’s. De ‘operaties’ gebeuren zonder insnijdingen, bloedverlies en verminkingen en zijn onmogelijk uit te voeren door middel van onze huidige (bekende) medische technologie. Er zijn talrijke en goed gedocumenteerde verslagen afkomstig van veeartsen, politie en onderzoekers die de vreemde mutilaties bevestigen. Er zijn verschillende motieven waarom ET’s vee doden en verminken: organen oogsten als bron van Aards voedsel en organen gebruiken als aanvoer van DNA materiaal voor het creëren van klonen en hybriden en bij genetische experimenten. Een andere mogelijkheid is dat de mutilaties een psyop zijn van de geheime diensten als onderdeel van een angstcampagne en de voorbereiding van een fake alien invasie (zie disclosure).

°°°°° Nanotechnologie / Nanobots °°°°° Dit is de studie, de ontwikkeling en de manipulatie van materie en deeltjes (atomen, moleculen) op de uiterst kleine nanometerschaal (een miljoenste van een millimeter). De mogelijkheden op medisch, technologisch en militair vlak zijn enorm en nog grotendeels onontdekt. Materie gedraagt zich anders op microniveau dan op macroniveau, er gelden andere (kwantum)wetten. Men ziet nu al mogelijkheden zoals ‘slimme’ geneesmiddelen, bewuste materie, zelflerende supercomputers, biologisch-elektronische systemen en zelfs onsterfelijkheid. Micro nanobots kunnen ook makkelijk onzichtbaar verspreid worden via lucht, water, vaccins of ggo voeding. Zoals steeds worden er weinig ethische vragen gesteld rond de eventuele gevaren van deze technologie. Bijvoorbeeld als de slimme moleculen zich onbeperkt beginnen binden en vermenigvuldigen (grey goo).

°°°°° New Age °°°°° Volgens sommigen bewust ontwikkeld en geïntroduceerd om de komende nieuwe wereldreligie te worden nu de kerken leeglopen. New Age is een bonte mengeling van Oosterse en Westerse religieuze begrippen en praktijken, esoterie, paganisme, parapsychologie,...zodat velen er zich in kunnen vinden. Alle religies zijn in feite een mix van fictie en waarheid en zijn in de loop der tijd uitgegroeid tot de grootste en meest effectieve mindcontrol instituten op Aarde. Niemand ontkomt eraan, vanaf de geboorte wordt men geïndoctrineerd via cultuur, traditie en maatschappij in allerlei religieuze verzinsels, geboden, doctrines en dogma’s. Afhankelijk van het land en het continent waar men geboren wordt, verschilt de heersende religie maar het komt altijd op hetzelfde neer: het spirituele bewustzijn wordt ofwel in een bepaalde richting gemanipuleerd (godsdiensten) ofwel uitgeschakeld (atheïsme en materialisme). Eén van de doelen van religies en van het atheïsme is de ontkenning van het Zelf als Levende, Soevereine Schepper.
Omdat steeds meer Mensen zich Zelf beginnen te her-inneren waardoor kerk, priester en guru overbodig worden, bracht men een nieuwe religie tot leven: de new age kerk, opnieuw een verwarrende mengelmoes van waarheid en verzinsels. 
De (verminkte) new age is de onderdrukking van het mannelijke (bewuste actie) en de ultieme feel good religie. Onderzoeker Mark Passio somt in deze korte video 15 valkuilen op die binnen de new age aanwezig zijn. Hier is de lange versie (sterk aanbevolen aan iedere new age aanhanger en/of 'lichtwerker'). Dit zijn er bvb. 3.
  • Het negatieve negeren en uitsluitend focussen op het positieve. De uitleg hierachter is dat wat je aandacht schenkt, blijft bestaan en groeit en dus richt je best je aandacht op het positieve. Maar het negatieve ontkennen, creëert steeds meer onwetendheid en weerstand en wordt tot een blinde vlek in het bewustzijn. De realiteit bestaat nu eenmaal uit beide polariteiten, het positieve én het negatieve. Wie één ervan ontkent is als een struisvogel die de kop in het zand steekt en daarmee hoopt dat de bedreiging vanzelf verdwijnt. Meer nog, beide aspecten zijn noodzakelijk voor spirituele evolutie. Het negatieve dient men niet te negeren maar juist te gebruiken om bewuste keuzes te kunnen maken. Kennis is macht.
  • Nooit kwaad worden. Maar kwaad worden is een legitieme emotie wanneer onrechtvaardigheid  opgemerkt wordt en het is precies die juist gevoelde verontwaardiging die kan aansporen om tot bewuste actie te komen en de destructie van Mens en planeet te stoppen. Gandhi was kwaad en zijn geweldloos verzet bracht India de onafhankelijkheid.
  • Alles is goed. Welnu, alles is helemaal niet goed. Zolang er nog 1 kind van honger omkomt of door kogels sterft, is er iets fout op deze planeet. Een slogan als ‘alles is goed’ noemt Passio moreel relativisme, deze uitspraak betekent dat er geen goed en slecht zou bestaan, dat goed en slecht subjectieve oordelen zijn. Maar er is wel degelijk goed en slecht (op 3D Aarde) en de reden dat we op een slavenplaneet leven is net omdat de mensheid de immorele daden laat bestaan en de moreel juiste daden te weinig in praktijk brengt.
°°°°° NWO °°°°° De Nieuwe Wereld Orde, het plan van de cabal om de totale en definitieve macht over planeet en mensheid te verwerven onder de heerschappij van 1 wereldreligie, 1 wereldregering, 1 wereldleger en 1 (digitale) wereldmunt met aan het hoofd de wereldleider die op zijn beurt verantwoording aflegt aan de Demiurg/Satan. Een piramidale big brother controle en politie maatschappij waar allen slaven zijn in dienst van de 0,001% en waar ontelbare wetten en regeltjes alle vrijheid en creativiteit onderdrukken.

°°°°° Predictive Programming °°°°° Acties die voorspelbare reacties uitlokken of acties die de massa programmeren in een bepaalde richting en sturen naar een bepaald vooraf beslist doel. 

°°°°° Prime Creator °°°°° Het Grondeloze Zijn. De Ene. Dat Wat Is. De Schepper. Het Levende Zelf. Tao. Talrijke namen benoemen het Onkenbare Mysterie, de Oneindige en Bewuste Eenheid die alles tot Leven bezielt en waar alles en allen een onlosmakelijk deel van zijn. De vele goden uit de vele heilige boeken zijn niet de Ene, maar lagere scheppers met een eigen agenda. De Ene vraagt geen aanbidding, noch geloof, kerkinstituten, geboden of offers. De Ene vraagt niets want Is Alles. En de Mens is één met de Ene (we zijn het alleen even vergeten). Tat Tvam Asi volgens de Veda’s (Dat Zijt Gij). Atman (het Zelf) is één met Brahman (Het Grondeloze Zijn). Vertrouw alleen op je Zelf, want de goden, profeten en avatars kunnen je niet helpen, ze zijn zelf nog gebonden aan samsara (zei Boeddha).  De Ene voorziet de hele Schepping van vrije Levensenergie, behalve bij wie zich uit eigen wil afsluit van de Bron (wat in werkelijkheid nooit kan) en dan bij anderen dient te parasiteren (zoals de Archonten bvb.). Prime Creator is onbeperkt, oneindig, onbegrensd. Om een eindige ervaring te hebben (zoals een leven als Mens), dient Prime Creator Zichzelf eerst te vergeten. Het grote mysterie/dilemma: oneindigheid kan niets weten over het eindige bestaan (anders zou Het niet langer oneindig en onbegrensd zijn), en eindigheid (een mind bvb.) kan niets weten over Prime Creator. Maar door dit vergeten ontstaat er wel een verlangen, een herinnering, een zoektocht, een pelgrimsreis van de held terug naar Thuis, terug naar Zelf.

Net zoals een mes zichzelf niet kan snijden of ogen zichzelf niet kunnen zien, net zo kan Prime Creator Zichzelf niet ervaren in alle oneindige aspecten en mogelijkheden van Al Wat Is. Dualiteit, emanatie en afscheiding zijn een middel waardoor Prime Creator via myriaden levensvormen Zichzelf ervaart en exploreert. Wij als Mens zijn 1 van die stralen van bewustzijn,  een Goddelijke Aanwezigheid behept met scheppende vermogens. Maar ook dat zijn we even vergeten (om het 3D Levensspel beter te kunnen spelen wellicht). Net zoals op Aarde sommige mensen zich verheven achten en de baas willen spelen over de anderen, zo zijn er ook wezens die zich god wanen en binnen Al Wat Is een eigen universum of matrix creëren om over te heersen. Dat zijn de goden uit de heilige boeken. De Aardematrix is het holografisch 3D ruimte/tijd universum wat ons gehackte bewustzijn ervaart en ook het illusoire toneel waar wij als regisseurs allerlei (ego)drama’s en scenario’s uitspelen.  

°°°°° Psyop °°°°° Dit is een afkorting voor psychologische operaties. Psychologische oorlogvoering is zo oud als de mensheid en heeft de bedoeling de vijand of het slachtoffer te ondermijnen, te beïnvloeden, te misleiden of te manipuleren door middel van een heel arsenaal aan technieken en middelen (voornamelijk propaganda, mediacontrole, false flags, leugens,..). Psyop wordt niet enkel gebruikt in militaire conflicten maar ook tegenover burgers, organisaties en individuen. Het doel van psyop is om de gevoelens, gedachten, emoties, beslissingen, motieven en uiteindelijk het gedrag van het doelwit te sturen in een bepaalde richting (angst, haat, controle, machtsverlies, verwarring, afgoderij,…). Twee bekende en recente psyop’s zijn het proxyleger ISIS en de platte Aarde theorie.

°°°°° Reïncarnatie °°°°  Reïncarnatie betekent letterlijk terug in het vlees komen en is een populaire opvatting binnen de Oosterse religies. Maar ook bij de Joden (Gilgul), de vroege christenen (Katharen, Essenen), sommige esoterische groepen (Antroposofie, Rozenkruisers) en de new age komt het voor. De meest gebruikte reden om reïncarnatie te verantwoorden is karma of de leer der gevolgen en oorzaken. De wereld en het leven worden dan gezien als een soort leerschool en iedere handeling (in gedachte, woord en daad) leidt tot een overeenkomstig gevolg (al dan niet dadelijk merkbaar of pas later in de tijd/ruimte matrix). Goede daden brengen goede gevolgen en slechte daden brengen slecht karma. Het resultaat van onze handelingen komt dan naar ons terug, ofwel nog in dit leven, ofwel in een volgend leven. De ervaringen en gebeurtenissen in dit huidige leven zijn dan het resultaat van vroegere handelingen. De Mens is dus zelf verantwoordelijk voor alles wat hem/haar overkomt (in plaats van de verantwoordelijkheid af te schuiven naar het lot of een god of toeval). Ontsnappen uit het rad van wedergeboorte kan door de gehechtheid aan handelingen en verlangens op te geven (boeddhisme) of door een goed en devoot leven na te streven (hindoeïsme) of door Zelfrealisatie (advaita). Een andere (meer positieve) visie beweert dat de Mens (re)incarneert (in allerlei levensvormen op diverse planeten en dimensies) om te groeien in bewustzijn en steeds nieuwe ervaringen te beleven en bevat zodoende een element van spel en exploratie. Eigenlijk reïncarneren we voortdurend, we blijven als fysiek Mens geen nanoseconde gelijk. Gedachten en gevoelens verschijnen en verdwijnen, het lichaam is in voortdurende beweging, oude cellen sterven af en nieuwe worden aangemaakt. We zijn een totaal ander mens dan 20 jaar geleden, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. En toch hebben we het gevoel dat we steeds dezelfde 'aanwezigheid zijn' die in een constant veranderend mind/body/soul complex woont. Die ervaring wijst naar het Zelf.

Maar hoe werkt reïncarnatie dan eigenlijk precies? Ook daar bestaan vele theorieën over, afhankelijk van religie en perceptie, bijvoorbeeld de volgende (in enkele zinnen samengevat). Prime Creator emaneert uit Zichzelf holografische fragmenten als middel tot exploratie en ervaring. Zo'n fragment van Bewustzijn of Goddelijke Aanwezigheid wordt geïndividualiseerd in de Mens als Zelf (of Spirit) die een ziel en een lichaam als 'voertuig' gebruikt. Het Bewuste Zelf is de Godsvonk. De ziel is de brug tussen Zelf en lichaam, namelijk het medium om beide te verbinden via de mind of persoonlijkheid en bevat diverse wezensdelen zoals het astraal lichaam (mentaal gebied) en het etherisch lichaam (levenskracht). Het fysieke lichaam is de avatar die aangepast is aan een bepaalde dimensie en materiële omgeving en het voertuig/ruimtepak om het spel op Aarde te spelen. Niet alle wezens (en ook niet alle Mensen) bezitten deze drievoudige combinatie en de rechtstreekse connectie met de Prime Creator.

Incarnatie is het Zelf die een fragment (ziel) met een bepaalde avatar verbindt (via geboorte) en dat fragment terugtrekt bij de dood, waardoor de avatar 'levenloos' wordt. Het Zelf kan tegelijkertijd verschillende fragmenten van zichzelf in verschillende avatars op diverse ruimte/tijd punten animeren. Men kan het vergelijken met vingerpoppen. De poppetjes op de vingers zijn de fysieke avatars, de vinger in de marionet is de ziel, de hand is het Zelf en het lichaam is Prime Creator. Reïncarnatie hoeft dus geen lineaire progressie in de tijd te zijn. In plaats van de benaming vorige levens kunnen we ook spreken van simultane, andere levens. Het Zelf stuurt via incarnatie zielsfragmenten van en uit zichzelf erop uit in allerlei dimensies/dichtheden en helpt daardoor mee om werelden te co-creëren die het bewustzijn dan kan ervaren en exploreren als een soort ontdekkingsreiziger en verlengstuk van Prime Creator. Het Zelf projecteert als het ware een stukje bewustzijn in en via de ziel naar het lichaam op Aarde. Een beetje alsof de ziel een reporter is die daarna verslag uitbrengt van zijn reis aan het Zelf. Het bewustzijn wat je hier ervaart op Aarde is dus slechts een heel klein stukje van een veel ruimer, ouder en wijzer Zelf.

Reïncarnatie
is wanneer het zielsfragment telkens terugkeert naar dezelfde wereld en dichtheid. Er zijn tal van redenen waarom het Zelf besluit om te incarneren en te reïncarneren. Ervaringen beleven, dingen leren, talenten ontwikkelen, het scheppingsplan verder helpen of tegenwerken, zich creatief uitleven, zielsvermogens oefenen, liefde in de praktijk brengen (in uitdagende omstandigheden), schoonheid en kunst materialiseren, humor delen,...er zijn evenveel redenen als er Mensen zijn.
In de Interventie berichten wordt evenwel aangevoerd dat de Mens momenteel gevangen zit in een tijdsloop tussen 3D (fysieke dimensie) en 4D (astrale dimensie) en dat we telkens opnieuw 'gerecycleerd' worden door middel van misleiding, vals licht en de reïncarnatie valkuil. Reïncarnatie is een vrije keuze en geen natuurwet, noch een karmisch proces of opgelegde plicht. Planeet Aarde is geen leerschool maar een speelveld voor ervaring en ontdekking.

°°°°° Regering °°°°° Regeringen zijn de handlangers en de uitvoerende macht van de elite. Regeren is niets anders dan het uitoefenen van (valse) autoriteit over een bepaald volk of gebied. Politici eigenen zich het recht toe om te heersen over anderen, om hen te controleren en om te beslissen over wat goed en slecht is voor iedereen. Wat in wezen compleet absurd is. Te meer daar de politici aan de macht tot de meest onbetrouwbare en slechtst mogelijke personen uit de maatschappij behoren en enkel gedreven worden door ego en macht (kakistocratie). Het geloof in een regering noemt men staatisme, namelijk het idee dat het legitiem is dat bepaalde Mensen anderen (onder dwang) kunnen besturen en hun geld, tijd en energie stelen (via wetten, belastingen en allerlei verplichtingen). Wie niet gehoorzaamt wordt een paria of bedreigd met gevangenis, boetes en deurwaarders (of zelfs gedood in sommige landen). Het geloof in een overheid is enkel en alleen op vertrouwen gebaseerd en wordt vanaf de geboorte geïndoctrineerd en geprogrammeerd in de mensheid. Er wordt geleerd dat deugdzaamheid neerkomt op braafjes gehoorzamen aan overheid en autoriteit en om je eigen oordeel en geweten te negeren.
Het blind geloof in een autoriteit buiten jezelf zorgt voor onnoemelijk veel ellende en lijden. Regeringen en de overheid (en vooral ook hun stoottroepen, de politie en het leger) zijn sinds duizenden jaren de grootste massamoordenaars ooit, men noemt het democide en het gaat om miljoenen slachtoffers. Onderzoeker R.J. Rummel stelde vast dat hoe groter de macht van een regering is, hoe meer geweld, onveiligheid en controle er in de samenleving komt. En hoe meer vrijheid er is voor de bevolking, hoe sneller de veiligheid en de rust terugkeert.
Geloven dat iemand anders gezag kan laten gelden over jou komt neer op het weggeven van je eigen kracht en soevereiniteit en reduceert de Mens tot een gehoorzame slaaf. We krijgen dan hetzelfde 'probleem' als bij religie, de Mens vertrouwt zichzelf niet meer en gaat ervan uit dat een handvol corrupte politici het beste weten wat goed voor hem is en welke regeltjes er allemaal te volgen zijn. Dit zijn 2 (gratis) boeken die het valse en destructieve geloof in autoriteit en overheid grandioos, compleet en definitief onderuit halen: Larken Rose en Jeremy Locke.
Stemmen en verkiezingen hebben geen enkele zin. De elite heeft de touwtjes in handen en bepaalt wie aan de macht komt en blijft. Politici en presidenten zijn de stropoppen die een schijn van democratie moeten hooghouden. Hoe kan het dan eventueel wel? Een mogelijke weg is lokaal zelfbestuur op familiedomein dorpen via sociocratie, consensus en holacracy. Regeringen en landen zijn artificieel en niet langer nodig. We kunnen ons laten inspireren door de natuur en kiezen voor zelforganiserende ecosystemen gebaseerd op open communicatie en samenwerking. We kunnen de permacultuur principes en haar ethiek als basis gebruiken bij bestuur en inrichting van een samenleving. We kunnen het zelfeigenaarschap terugnemen, ieder Mens is baas over zichzelf, we zijn geen eigendom van de heersende klasse. Tal van experimenten en projecten bewijzen dat lokaal en horizontaal bestuur door de Mensen zelf prima werkt en fantastische resultaten brengt.

°°°°° Religie °°°°° Wanneer we de etymologische betekenis van religie ontrafelen, ontdekken we interessante dingen. Het is afgeleid van het Latijnse religio (naleven van plichten) maar de oorspronkelijke afkomst is niet duidelijk. Mogelijkheden zijn relegere (nauwgezet in acht nemen, verering van goden), religare (binden), religere (verplichten), relinquere (achterlaten), re-eligere (opnieuw kiezen). Als het klopt dat Prime Creator (het Absolute Zijn) als onbegrensde oneindigheid Zichzelf dient te vergeten om de wereld der veranderingen en beperkingen te kunnen ervaren als een afzonderlijk Mens (of Zelf), dan is het logisch en evident dat in ieder Mens ook een diepe hunkering en een herinnering aan het Oorspronkelijk Allesomvattend Bewustzijn aanwezig is. Ieder Mens is dus van nature spiritueel en op zoek naar antwoorden op de grote vraagtekens in het leven. En ieder Mens volgt ook een eigen en uniek spiritueel pad om zich Zelf terug te vinden/te herinneren (zie Zelfrealisatie). Dat is waar de religies hun intrede doen en een hulp kunnen zijn om de Mens te begeleiden op het pad. Helaas zijn ALLE hedendaagse religies (de kerken, instituten en sekten) corrupt geworden en ze zijn naast politieke machtscentra ook krachtige mindcontrol middelen die voortdurend en sinds mensenheugenis leugens en misleiding verspreiden onder de naïeve gelovigen (met als hoofdredenen geld, macht en energievoedsel).

Zoals de etymologie toont, zijn de exoterische religies verworden tot een spirituele ego gevangenis waar plichten, geboden, aanbidding en dogma's de gelovigen ketenen en binden aan valse beelden, goden en profeten (en ondertussen voor onnoemlijk veel lijden, bloed en geweld zorgen). Dit geldt niet enkel voor de kerken en  godsdienstige instituten maar ook voor de esoterische inwijdingsreligies (gnosis, kabbala, soefisme, vajrayana, tantra, rozenkruisers, vrijmetselaars,...) die gedeeltelijk verdorven en dubieus zijn geworden. Het tijdperk van religies is voorbij, de Mens dient zelf naar binnen te keren, op eigen kracht.

Vroeg of laat komt in een zoekende Mens de vraag op wat dan de beste manier is om het Zelf als aspect van Prime Creator te realiseren/leven/herinneren. Religie, filosofie, esoterie? Bidden, rituelen, mediteren, dansen, monnik worden, ascese, regels volgen, chanten, yoga, ayahuasca,...? Zoals gezegd volgt iedereen daarin een eigen en uniek pad. Wie voor een bepaalde religie kiest (een kerkgemeenschap, heilig boek, dogmatische leer, sekte,...) dient heel alert te zijn om onderscheid te kunnen maken tussen de weinige parels van inzicht en de vele omwegen en leugens die aanwezig zijn in alle religieuze bewegingen. Prime Creator laat zich niet vangen of uitleggen in een kerk, boek of ritueel, maar is een ervaring en geen rationeel gebeuren noch een menselijke struktuur. Daarom loopt mijn persoonlijk pad via de natuur, meditatie, zelfstudie en muziek. De (echte, wilde) natuur is touwens een heel krachtige leermeesteres.

De interventie berichten tonen verder aan dat de 3 grote matrix controlesystemen (geld, religie en hiërarchie) mogelijkerwijze op Aarde zijn gebracht door Anunnaki groepen en andere (al dan niet buitenaardse) beschavingen. Met de bedoeling de mensheid te sturen, te controleren en op te voeden (net als kleine kinderen die nood hebben aan ouders, aan begeleiding en aan 'goden' zoals de kerstman en sinterklaas). In dit opzicht en gezien ieder Mens een uniek pad volgt, is het begrijpelijk dat velen aangetrokken worden tot allerhande religies en externe leiding. Maar de grote uitdaging voor de mensheid ligt in het (spiritueel, mentaal en emotioneel) volwassen worden en het voorgoed loslaten van geld, religie en hiërarchie. Die kunnen (eventueel) respectievelijk vervangen worden door Ubuntu (schenkeconomie), meditatie/Zelfrealisatie en Soevereiniteit. Geloof wordt dan weten. Hoop wordt dan zekerheid. En de (verminkte) heilige boeken worden dan innerlijke waarheid. En aanbidding en afgoderij worden dan liefde.

°°°°° Secret Space Program °°°°° Dit zijn 'geheime' ruimtevaart programma's en militaire operaties die vaak onbekend blijven voor het grote publiek en gebaseerd zijn op vergevorderde technologieën. Begonnen in Duitsland rond 1920/1930 toen de politieke en militaire machthebbers op zoek gingen naar superwapens en verborgen kennis. Die vonden ze onder meer in Tibet, Indië en op andere spirituele plaatsen en in occulte documenten. Ook werkten ze samen met mediums in de Vril Society (zoals Maria Orsic) en stonden ze blijkbaar in contact met kwaadwillende buitenaardse groepen (reptilians) die hen technologie gaven. Verder werden honderden patenten van geniale wetenschappers zoals Victor Schauberger, Nikola Tesla en T. Townsend Brown in beslag genomen en voor militaire doeleinden gebruikt. Tussen 1945 en 1959 werd het hele Duitse onderzoeksteam (1600 wetenschappers waaronder Wernher Von Braun) naar Amerika overgebracht (Operation Paperclip), waar ze verder werkten aan allerlei gesofisticeerde wapens en voertuigen. Nog voor de oorlog eindigde, trokken de Duitsers met hun kennis en technologie naar Antartica. De Amerikanen organiseerden in 1947 een invasie om de (vreemde) gebeurtenissen en de Duitse UFO's en raketten op de zuidpool te onderzoeken (Operation High Jump). In de jaren 1940/1950 werden de neergehaalde UFO's (o.m. bij Roswell en de Battle of L.A.) onderzocht en uit elkaar gehaald om de gebruikte technieken en materialen te ontdekken (reverse engineering). Op die manier kon men allerlei hoogwaardige sci-fi toestellen, wapens en systemen ontwikkelen.
Het geld voor deze geheime operaties komt uit verschillende bronnen (black budget) zoals verdwenen/gestolen geld van het Pentagon en de 'illegale' handel in drugs, organen, wapens, sex-kindslaven en Mensen. Deze programma's en technologieën worden geheim gehouden door middel van compartimentalisatie en opsplitsing, disinformatie, leugens, ridiculisering, fake news, psyops en het doden en chanteren van klokkenluiders en onderzoekers. Enkele technieken die al decennia bestaan: anti zwaartekracht aandrijving, vrije energie, levensverlengende innovaties, transport via ruimteportalen, plasmawapens, bewustzijnsprogrammering, klimaatbeheersing, genezing van kanker,...De op petroleum gebaseerde maatschappij en haar systemen (auto's, vliegtuigen, ruimtevaart, landbouw, medicijnen,...) zijn al heel lang compleet achterhaald en voorbijgestreefd. Ze worden enkel nog in stand gehouden vanwege macht, geld en controle. De mensheid is technologisch al lang in staat om in vrijheid, voorspoed en overvloed samen te leven in een wereld waar gratis vrije energie overal draadloos beschikbaar is en alle pollutie en vervuiling verdwenen zijn.

°°°°° Singulariteit °°°°° Technologische singulariteit is het moment in de nabije toekomst waar Mens en machine samensmelten. Dit zal resulteren in ‘posthumans’ of cyborgs, namelijk Mensen die zodanig technologisch verbeterd en aangepast zijn (zowel fysiek als op vlak van intelligentie) dat hun eigen ontwikkeling voortdurend wordt opgevoerd waardoor ze steeds artificiëler zullen worden. Het is ook het tijdperk waar veel Mensen zullen vervreemden van de maatschappij (en van zich Zelf) omdat de technologische vooruitgang exponentieel sneller evolueert dan de intelligentie en moraliteit van de Mens. Een mogelijk gevaar is het ontstaan van een kleine groep elite AI’s die toegang heeft tot state-of-the-art technologie, vergevorderde wetenschap en onbeperkte intelligentie en zo makkelijker de mensheid kan controleren en sturen. Een ander gevaar is de volledige technologisering van de maatschappij onder bestuur van AI’s, de evolutie naar een gecontroleerde computer- en machinewereld waar geen plaats meer is voor ongebreidelde creativiteit en waar een wild en vrij bestaan in harmonie met de natuur onmogelijk is. Volgens bekende aanhangers van het transhumanisme, zoals Google topman Ray Kurzweil en Tesla baas Elon Musk, zou singulariteit rond 2045 bereikt worden. Tal van Hollywood sci-fi films behandelen dit onderwerp.

°°°°° Smart Dust °°°°° Dit zijn uiterst kleine, draadloze, zelfbesturende nano-elektromechanische computersystemen zoals sensoren en minirobots die informatie kunnen overbrengen en software programma’s kunnen uitvoeren. De sensoren bevatten een processor en computerchip en kunnen ingezet worden voor vele doeleinden: spionage, monitoring, identificatie, detectie, sturing, verstoring,...Omdat smart dust uiterst klein is, kan het ongemerkt verspreid worden. Volgens bepaalde bronnen is smart dust ook een bestanddeel van chemtrails (zie geo-engineering) en vaccins.

°°°°° Social Engineering °°°°° Of Crowd Manipulation zijn psychologische technieken en acties om de massa een bepaalde overtuiging of perceptie op te dringen en /of om de mensheid in een bepaalde richting te sturen en hen dusdanig te controleren. Dit gebeurt via mediacontrole, propaganda, reclame, leugens, de film- en muziekindustrie, eenzijdig beperkend onderwijs, false flags, gemanipuleerde wetenschap en archeologie.

°°°°° Terravorming °°°°° Het wijzigen en aanpassen van de levensomstandigheden en de biosfeer van een planeet (klimaat, atmosfeer, dampkring, lucht, water, voedsel, natuur, de bewoners,…) zodat die bewoonbaar wordt voor een externe groep buitenaardsen, een ET beschaving of AI’s. Volgens sommige bronnen ondergaat planeet Aarde momenteel een proces van terravorming. Er is een regelrechte oorlog aan de gang tegen de Aarde en de mensheid. De Aarde en haar uitbundige natuur wordt op grote schaal vernietigd en leeg geplunderd en de mensheid onderdrukt en leeg gezogen. Een kille, betonnen, technologische, digitale, elektromagnetische en doodse omgeving komt in de plaats van de omgehakte bomen en de verdwenen bossen, wat een ideale biotoop is voor AI’s en bepaalde ET rassen.

°°°°° Transhumanisme °°°°° Betekent letterlijk voorbij (trans) de Mens (humanisme) en is de filosofie en wetenschap om de natuurlijke evolutie te sturen en de Mens te upgraden via allerlei technologie, computers en nanochips. De Mens wordt op die manier ontheemd en ontkoppeld van zijn natuurlijke habitat en zijn noodzakelijke connectie met de levende natuur. De fysieke samensmelting van Mens en machine wordt ook een cyborg genoemd. Er zijn onschuldige vormen van cybernetica zoals een pacemaker, een prothese, een hoorapparaat of Mensen die zich laten invriezen met het oog op een opwekking in de toekomst. Maar het wordt kwalijker wanneer binnenkort bewustzijn/brein en computer/internet gaan samensmelten waardoor de Mens zijn soevereiniteit en vrijheid zal verliezen en vanop afstand rechtstreeks te sturen en te controleren wordt.
Volgens transhumanisten zal het binnenkort mogelijk zijn de menselijke geest up te loaden naar een super kwantumcomputer annex gesofisticeerde robot waardoor de Mens in een virtuele wereld terechtkomt die niet van echt te onderscheiden is. Zie de films Avatar en The Matrix. Men veronderstelt dat op die manier het bewustzijn eeuwig kan blijven ‘leven’ als een soort menselijk softwareprogramma verbonden met de cyborg en met cyberspace (de matrix). Transhumanisme is een heel materialistische ontwikkeling en visie die weinig snapt van wat sterven, ziel, bewustzijn en Spirit precies zijn. Men wil voor God spelen door techniek en wetenschap als hoogste drijfveer en ultiem middel tot ontwikkeling te zien terwijl de menselijke ontwikkeling vooral spiritueel is en niet enkel materieel. Want de Mens is in de eerste plaats een spiritueel wezen die een tijdelijke menselijke ervaring beleeft. De trans-humanistische agenda wil de Mens tot machine reduceren en de ziel ketenen aan een virtuele gevangenis en onze verbinding met moeder Aarde, de natuur en ons Zelf doorsnijden. 

°°°°° UFO °°°°° Onbekende vliegende objecten die vaak gebruik maken van verborgen gehouden technologie zoals anti-zwaartekracht aandrijving, vrije energie of plasma motoren. Er zijn momenteel 5 soorten bekend. 1. UFO’s ontwikkeld door de geheime diensten en militairen op Aarde. Dit begon reeds gedurende WO II toen Nazi wetenschappers de eerste UFO’s bouwden en daarna via operatie Paperclip in de USA terechtkwamen. De technologie wordt geheim gehouden omdat de hele petroleum afhankelijke economie en geldmaatschappij anders van de ene op de andere dag overbodig zou worden waardoor de mensheid bevrijd wordt uit het systeem van schaarste en controle. 2. UFO’s afkomstig van buitenaardse rassen uit ons melkwegstelsel. Sommige van die rassen werken al decennialang samen met de geheime diensten en organisaties op Aarde. 3. UFO’s afkomstig van parallelle universa die via galactische portalen in ons zonnestelsel verschijnen. Dit kunnen naast machines en objecten ook lichtfenomenen zijn of organische en artificiële wezens. Bijvoorbeeld kan men het huis van een wezen zien verschijnen als UFO wanneer beide frequentiebanden van de Aarde en de parallelle planeet (kortstondig) overeenstemmen (interferentie). 4. UFO’s afkomstig uit andere dichtheden/dimensies hoger dan 3D. 5. UFO’s afkomstig uit het Aardse verleden, toekomst of parallelle heden.

°°°°° Universele Wetten °°°°° De werelden, universa en dimensies werken via bepaalde 'richtlijnen', principes en wetmatigheden waarvan vele ondertussen bekend zijn. Ze zijn als het ware de 'broncode' van de software waarop de fysieke en geestelijke werelden functioneren. Een bekende serie codes werkzaam als een specifieke taal zijn bvb. wiskunde, heilige geometrie, de Fibonacci reeks, de gulden snede,...We kunnen dus verschillende niveaus van wetten onderscheiden.
De zogenaamde natuurwetten zijn de vastgestelde wetmatigheden in de verschijnselen der fysieke wereld die als universeel en onveranderlijk beschouwd worden. Althans tot het tegendeel bewezen wordt of tot een nieuwe wet wordt geformuleerd, waarna de oude wetten aangepast dan wel verworpen worden. Vaak leiden een verzameling wetenschappelijke wetten tot het opstellen van een bepaalde theorie. Maar ook deze theorieën veranderen naargelang het onderzoek en de ontdekkingen verdergaan. Bekende wetten zijn bvb. de 4 wetten van de thermodynamica, de wetten over behoud van massa en energie, de wet van de communicerende vaten, enzovoort.
Daarnaast zijn er ook universele wetten die de werking van de geestelijke werelden, van de evolutie van bewustzijn en van de transmutaties van energie bepalen. Er zijn 7 hoofdwetten die ook elk een aantal afgeleide wetten hebben. Deze wetten zijn al duizenden jaar bekend en werden vroeger onderwezen in de mysteriescholen. De studie en toepassing van deze wetten kan heel veel inzicht brengen en was/is trouwens een hoofdbezigheid van alchemisten, magiërs en sjamanen.
Dit zijn de 7 hoofdwetten (of Hermetische principes): de wet van eenheid, de wet van overeenstemming, de wet van trilling, de wet van polariteit, de wet van ritme, de wet van oorzaak en gevolg, de wet van dynamische balans (of geslacht). Enkele afgeleide wetten zijn: de wet van actie, de wet van aantrekking, de wet van compensatie, de wet van relativiteit, de wet van omzetting van energie,...Nog veel meer principes (105) worden in dit artikel opgesomd.

°°°°° Vaccinatie °°°°° De eerste vaccins (2 eeuwen geleden) waren wellicht goedbedoeld en hun samenstelling redelijk veilig en sommige vaccins hebben in de loop der tijd bepaalde ziekten helpen uitroeien (pokken, polio, tuberculose,…). Hoewel anderen dan weer beweren dat deze ziekten niet zozeer verdwenen door vaccinatie maar door een toegenomen hygiëne, zuiver drinkwater en een betere voeding/weerstand. Maar in onze tijd worden vaccins ingezet als een biologisch/moleculair wapen en zijn een onderdeel van de controle agenda met verschillende deelaspecten. Dit zijn er enkele. Het verzwakken en vernietigen van het natuurlijk, menselijk immuunsysteem. De Mens afhankelijk maken van de farmaceutische coöperaties. Vaccinatie is een geldbusiness die jaarlijks vele miljarden opbrengt, er worden steeds nieuwe virussen en ziekten ontwikkeld en bewust verspreid zodat de winkel blijft draaien. Het veroorzaken van diverse ziekten zoals autisme, kanker, astma, allergieën, ADHD. Het rechtstreeks doden en/of verlammen van jonge kinderen (wiegendood, anafylactische shock, vaccin-geïnduceerd hersenletsel of shaken baby syndroom). Het verstoren van de noodzakelijke verbinding tussen ziel, lichaam en Spirit (een proces van indaling/incarnatie wat normaal via de kinderziekten verloopt). De langzame genocide en sterilisatie van bevolkingsgroepen (zoals Bill Gates ook letterlijk toegeeft). Een flinke verkorting van de menselijke levensduur (normaal 120 tot 150 jaar). Het inspuiten van nanotechnologie en microchips. Het verstoren van het DNA en het genoom (genetische mutaties). Zie verder bij Vaccin Vrij.

Het fysieke lichaam is de woonplaats van de ziel en een tempel voor Spirit/Zelf. Daar hoort geen chemisch en energetisch gif in thuis (wat gemaakt is door een bedrijf dat streeft naar maximale winst). Vaccins bevatten gruwelijke en dodelijke stoffen zoals kwik, aluminium, formaldehyde, fenol, energetische restanten van dier- en abortusweefsel, mononatriumglutamaat (E621), polyoxyethyleen (E431), 2-fenoxyethanol, polysorbaat 80, ziektekiemen, bacteriën, antibiotica en nog veel meer. Wie dit satanisch mengsel laat inspuiten in de tere lijfjes van baby’s en kinderen (!) is compleet gehersenspoeld en volledig in slaap gesukkeld. Want je hoeft echt niet snugger te zijn om te snappen wat een waanzin het is om je eigen kerngezonde baby tijdens zijn eerste levensjaar 24 gifvaccins in te spuiten. Bovendien helpen de meeste vaccins niet eens. Niet gevaccineerde kinderen zijn bewezen gezonder, sterker en stabieler. Het feit dat er steeds meer vaccins in steeds meer landen verplicht worden, toont al aan dat er iets grondig fout zit. Verplichting is slavernij. Terwijl de helende natuur verboden wordt (cannabis), wordt het gif verplicht.

°°°°° Voice to Skull (V2S) °°°°° Neuro-elektromagnetische technologie die via gepulste microgolven gerichte stemmen en geluiden kan produceren enkel hoorbaar voor het doelwit/slachtoffer. Bekende werkingsgebieden zijn de new age religie waar mediums denken dat ze in contact staan met ‘meesters’, ‘engelen’ of ‘gidsen’ maar valse gechannelde boodschappen doorkrijgen om de zoekende Mens op ‘stand by’ en in apathie en afhankelijkheid te houden. V2S wordt ook ingezet om labiele personen te brainwashen zodat ze gekke dingen gaan doen zoals schizofreen worden, doelwitten uitschakelen, massamoorden plegen, terroristische aanslagen plegen, het eigen gezin uitmoorden,...V2S is in staat gedachten te sturen, emoties uit te lokken, seksuele opwinding te activeren, mensen te volgen en te spioneren.

°°°°° Zelf Realisatie °°°°° Het onbegrijpelijke mysterie van wie of wat wij zijn, kan nooit in woorden en zinnen uitgelegd worden omdat het alle concepten, ideeën, gedachten en woorden transcendeert (overstijgt). De mind is te beperkt om de ware essentie te begrijpen. Woorden zijn slechts povere labels en etiketten die begrenzen en afbakenen terwijl het mysterie van het Zelf oneindig en ongrijpbaar is, en toch ook dichterbij dan je eigen hart. Maar om toch een schuchtere poging te doen het ondenkbare te benaderen zijn hier wat zinnen en woorden.

Zelfrealisatie (Samadhi) speelt zich af op verschillende niveau. Althans volgens advaita of non-dualiteit, het pad wat bij deze bespreking als uitgangspunt gekozen wordt. Er zijn nog tal van andere paden naar inzicht en vele visies op het mysterie van leven. Zelfrealisatie beoogt in een eerste fase een verschuiving in perceptie en identificatie te initieren. Vele meditaties en spirituele paden zijn hierop gericht. Bij aanvang identificeert de zoeker zich nog volledig met de persoonlijke identiteit (mind, lichaam, gevoelens, gedachten, ego, de stem in het hoofd,...). Hij gaat ervan uit dat hij de mind, het ego of het lichaam is. De aandacht gaat uit naar de wereld buiten hem. Via meditatie keert hij naar binnen en ontdekt dat er een stilte is waarin 'dingen en ervaringen' verschijnen en verdwijnen, maar dat 'zijn' essentie steeds onbewogen blijft. Het lichaam veroudert, gedachten komen en gaan, gevoelens veranderen, maar de 'waarnemer' blijft altijd gelijk en dezelfde. Of je nu 7 jaar bent of 77, je bent steeds je Zelf. De zoeker beseft dat hij niet het lichaam of de mind is. Hij ontdekt dat het ego een illusie is, een kunstmatig samenraapsel van gedachten, overtuigingen, herinneringen en ervaringen ontstaan rond de leeftijd van 2 jaar en gedoemd te verdwijnen bij de dood. Hij weet dat hij zelfs niet de getuige of toeschouwer is van de levensfilm of biografie. Hij is alles tegelijkertijd: de kenner, het gekende en het kennen.

De vergelijking met een bioscoopscherm wordt soms gebruikt. Een toeschouwer in de zaal kijkt naar de film op het scherm en ziet bewegende beelden en vergeet dat hij in feite naar een scherm kijkt. Hij ziet alleen de film en het verhaal en niet het scherm. Het scherm is er altijd en is onaantastbaar en onbewogen. Dat is het Zelf. Op het scherm verschijnt een spannende speelfilm waar het Zelf als toeschouwer (ego) volledig in opgaat en daarbij zich Zelf vergeet. Hij voelt mee met de personages in de film en wordt opgeslorpt door het verhaal. Hij denkt (tijdelijk) dat de filmbeelden echt en waar zijn, maar wanneer de film afgelopen is, verdwijnen ze. Enkel het scherm blijft. Meer nog, het Zelf moduleert het scherm tot levensfilm én toeschouwer én deelnemer en is dus alles tegelijkertijd: scherm, film, toeschouwer en acteur...of het kennen, het gekende en de kenner.
Rupert Spira brengt het als volgt onder woorden. Het lichaam (materie, sensaties, percepties, impressies) is een beeld dat verschijnt in de eindige mind, en de eindige mind is een lokaal brandpunt van Oneindig Bewustzijn. De enige manier waarop Oneindig Bewustzijn een eindige ervaring kan hebben, is zichzelf begrenzen tot een beperkte mind waarin dan het droombeeld van materie (lichaam) verschijnt. Oneindig Bewustzijn creëert en identificeert zich tijdelijk met een eindige vorm (mind/lichaam), ietwat vergelijkbaar met een draaikolk die ontstaat in een rivier. Rivier en draaikolk zijn allebei altijd water (Oneindig Bewustzijn) maar de draaikolk (mind/lichaam) manifesteert zich als een tijdelijke (en schijnbaar afgescheiden) verdichting van het water . 

Nu kun je dit allemaal wel cognitief begrijpen en aanvaarden, maar dat is nog geen Zelfrealisatie. De echte realisatie is het weten door directe ervaring dat dit werkelijk zo is en 24/7 vanuit dit weten leven. Men noemt het ook verlichting, namelijk het licht van Bewustzijn (Zelf) schijnt nu ongestoord, onbelemmerd en ongesluierd. Een andere naam voor Zelf is Spirit of Ik Ben. Van zodra men daar een adjectief aan koppelt, zit men vast in de film en aan het drama. Ik ben Piet, ik ben arm, ik ben ziek, ik ben bang, ik ben moeder, ik ben piloot,...betekenen dat het Zelf zich (tijdelijk) identificeert met een persoon (persona = masker) op het scherm. Er is een mooi Nederlands woord voor: vereenzelviging. Het Zelf wordt één met datgene waar het de aandacht op vestigt en vergeet wie/wat hij werkelijk is.

Telkens wanneer Bewustzijn zich vereenzelvigt met een vorm, verschijnt het ego. Door voortdurende identificatie ontstaat dan een 'levensverhaal' bestaande uit losse gedachten, gevoelens, herinneringen, verlangens, labels, relaties,...en wordt het ego de centrale figuur in de biografie van een Mens. Dit veroorzaakt ook een soort continuïteit en tijdsverloop waardoor de kracht van het Nu (dixit Eckhart Tolle) verloren gaat. Veel Mensen raken al van in de jonge kindertijd 'onbewust' en worden volledig één met dit ego en raken gefixeerd op stuff, objecten, materie, bezit, kicks,...Maar het ego kan nooit bevredigd worden, het heeft nooit genoeg, het verlangt altijd naar meer en veroorzaakt gehechtheid, angst en lijden. Het ego is daarom niet 'slecht', het is gewoon niet bewust, het is onwetend, het is de diepste droom in Bewustzijn.

De eerste fase van Zelfrealisatie is dan ook de onthechting en het overstijgen van het ego door zich niet langer te identificeren met de gedachten, gevoelens, objecten, labels en conditioneringen. Tijdens de tweede fase wordt door dit loslaten van het persoonlijke verhaal een soort constante 'wakkerheid' verkregen. We observeren de opkomende gedachten, emoties en situaties steeds meer als een getuige. De versnippering en verwarring ruimen plaats en we ontdekken een altijd aanwezige innerlijke ruimte van stilte, vrede en geluk. We komen thuis in ons Zelf. Maar tijdens deze fase is er nog altijd dualiteit. Want er is enerzijds de Getuige, de Kenner van de gedachten (het object) en anderzijds de gedachten en gevoelens die opkomen en waarmee velen zich identificeren (het subject). Er is evenwel reeds een verdieping. Want voordien was de mind en het ego het object en de buitenwereld het subject. En nu is Bewustzijn het object en de mind/lichaam/wereld het subject. En in de derde fase wordt duidelijk dat de mind/buitenwereld niet alleen verschijnen en verdwijnen in of aan Bewustzijn, maar dat ze ook gemaakt zijn uit Bewustzijn. Er is geen dualiteit, geen opsplitsing in kenner, kennen en gekende. Alles is Oneindig Bewustzijn. Alles is Geest, zich manifesterend als energie en zich verdichtend tot materie.

Bij Zelfrealisatie blijft men onafgebroken bij Ik Ben, en dat bevindt zich voorbij egomind, lichaam, denken en voelen. Men staat in de wereld en doet zijn dagelijkse ding, maar men is niet van de wereld. Men is niet gehecht aan en niet verward door de gebeurtenissen. Men kijkt wel naar de film maar men weet dat het in feite een scherm is waar een verhaal op getoverd wordt door het Zelf. De verandering in perspectief lijkt subtiel maar de gevolgen zijn indrukwekkend. In plaats van het leven te ervaren vanuit de beleving als een afgescheiden persoon, wordt het leven ervaren als Zuiver Bewustzijn (Knowing, Awareness). Dit resulteert in gelijkmoedigheid, innerlijke vrede, blijvend geluk, terwijl de angst voor de dood verdwijnt. Zelfrealisatie opent het hart waardoor mededogen, dienstbaarheid, vreugde en liefde (ook en vooral voor het Zelf) vrijelijk stromen. We aanvaarden het leven zoals het is, vanuit complete vrijheid, en worden niet langer verward door de werelden van vorm, ruimte en tijd. We ontstijgen de labels van goed en kwaad, van donker en licht, van oordeel en veroordeling en komen in de eenheid van Al Wat Is.

Zelfrealisatie lijkt eenvoudig, het is gewoon het onafgebroken je Zelf zijn, het is ontwaken uit de droom en inzien dat je niet de karakterrol bent die je speelt op het toneel. Maar om de voortdurende (onbewuste) identificatie met de persoonlijkheid, met de eigen biografie, met herinneringen, situaties, ervaringen, sensaties, lichamelijkheid, mind, ego,...te ontstijgen, is bij de meesten veel oefening, meditatie en mindfulness vereist. De illusie van de (dagelijkse) realiteit is veel te sterk (zoals Einstein zei). Een stap verder is dan de realisatie dat dit Zelf niet afgescheiden is van het Zelf van Prime Creator (God). Er is maar één Zelf. Zoals Jezus zei: 'ik en de Vader zijn één'. Of bij de Maya's: 'Ik ben een andere Jij'. Of Meester Eckhart: 'The eye through which I see God is the same eye through which God sees me; my eye and God's eye are one eye, one seeing, one knowing, one love.'
 
Veel spirituele paden zien Zelfrealisatie als een soort eindstation, het bereiken van Samadhi...en dat is het dan. Maar dan begint het pas! Dit hangt samen met de waarom vraag. Waarom bestaat Al Wat Is? Waarom bestaat het leven? Volgens sommigen ontstond het uit 'verveling'. Oneindig Bewustzijn wou eens iets anders dan Oneindig Onbegrensd Bewustzijn en creëerde de dans van het leven, de ervaring van beperking en het avontuur van bestaan als een grandioos spel (Leela). Just for the fun of it. Volgens Anastasia (en anderen) is de reden expansie, exploratie, creatie. De reden van het spel...is het spel zelf. De zin van het leven...ben je Zelf. De reden van het bestaan (of van Zelf) is creëren en spelen en genieten van de scheppingen (de speelfilms op het scherm). Dit kan het best wanneer je weet dat er niets te vrezen valt en er geen fouten bestaan, want Ik Ben blijft altijd Ik Ben, wat er ook gebeurt. De fouten en de angsten bestaan alleen wanneer het Zelf zich identificeert met de persoon/ego en verdwaalt in de illusies van de wereld (het labyrint van het universum).

We're on a road to nowhere
Come on inside
We're on the road to paradise
Here we go, here we goDe conclusie ligt voor de hand en is al eeuwenlang bekend: wij zelf zijn diegenen waarop we wachten. Het is zinloos om de 'schuld' voor wat 'verkeerd' loopt, af te schuiven naar de cabal, illuminati, monsanto, moslims, aliens, god of klein pierke. Het is zinloos om te wachten op een regering, messias, guru of wereldleider om de boel op orde te stellen. Het is zinloos om af te wachten en niets te doen (en trouwens onmogelijk, iedereen doet constant allerlei dingen). De wereld (der gevolgen) is het resultaat van de toestand waarin ons bewustzijn momenteel verkeert. Change your mind (thoughts, words, actions), and the world will change.
De vraag is: willen we dit spel nog verder spelen? Indien niet, dan kunnen we een andere realiteit manifesteren door in te grijpen in de wereld der oorzaken. Namelijk door meditatie en de realisatie van het Zelf (spiritueel), de toepassing van de wetenschap der verbeelding (mentaal) en het creëren van  een ruimte van liefde op een familiedomein (fysiek).

♥ What a ride ~ Enjoy the show ~ Don't take things so serious ♥ 
♥ No worries, no fear ~ Become like a child ♥
♥ Relax,...nothing/everything is under control ~ Love is the way ♥
♥ Laugh as much as you can ~ It's a game ♥
♥ The never ending story of....consciousness ♥

I will be King, and you will be Queen
We can be heroes, just for one day
We can be us, just for one day


 

Het lijkt erop of de chaos in de wereld toeneemt,
maar dat is ook het geval met de schoonheid in het bewustzijn van steeds meer mensen.  

(Anthony Kiedis)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten