28/08/2020

De Laatste Vrije Mensen

 

Speeltijd in de Thaïse scholen

Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens:
de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.

(Efeziërs 6:12)

Men kan de wereldwijde impact van de Covid-19 plandemie zien als een globaal ritueel. Dit bewustzijnsritueel toont de mensheid een kruispunt naar de toekomst waar twee wegen uit vertrekken. Het ene pad loopt naar een big brother politiestaat met volledige controle over alles en iedereen. Het andere pad is een weg naar vrijheid en een nieuwe 'normale' samenleving ingebed in een open en respectvolle maatschappij. Steeds meer Mensen worden wakker en snappen dat er iets niet klopt. Dank zij de gedwongen opsluiting en de extreme maatregelen beginnen velen na te denken en zelf op onderzoek te gaan. En dat is op zich heugelijk nieuws. Een grote groep gelooft nog steeds de officiële uitleg die via de mainstream wordt verkondigd. Een kleinere groep onderzoekt de vele conspiracy feiten en fabels, sommigen zien de toekomst somber (globalistische machtsovername), anderen zijn optimistisch (Trump, white hats en Q ruimen de deep state op). Nog anderen beginnen te twijfelen en voelen dat er meer aan de hand is. Want het wordt onderhand steeds duidelijker dat er hele foute dingen gebeuren naar aanleiding van Covid-19. De bekende maatregelen (maskers, afstand houden, handen wassen, quarantaine, tracking apps,...) worden door steeds meer wetenschappers, dokters en onderzoekers als nutteloos en verkeerd bestempeld. Ze dienen een heel andere agenda. Zijn wij de laatste generatie die in vrijheid en creativiteit kan samenleven? En waarom al die leugens en hysterie rond Covid-19? Daar weet Robert F. Kennedy Jr. een antwoord op:

22/08/2020

Medische Fraude

 Doctors are men who prescribe medicine, of which they know little,
to cure diseases, of which they know less, in human beings, of whom they know nothing.

(Voltaire)

Ziekte als businessmodel 

Dit is het verhaal over hoe de geneeskunde 120 jaar geleden in de VS werd gekaapt door 2 rijke ondernemers (Andrew Carnegie en John D. Rockefeller) en werd omgevormd tot een businessmodel wat nu gekend is als big pharma en big medicine. Ze begrepen al snel dat ziekte en zieke Mensen uitstekende middelen waren (en zijn) om ongekende winsten binnen te rijven onder meer door echte en blijvende genezing te verhinderen. De industriële allopathische genees(on)kunde steunt op 3 peilers: chemische medicijnen, chirurgie en bestraling die alle drie enkel de symptomen bestrijden en nooit de oorzaak aanpakken (want Mensen écht genezen is helemaal de bedoeling niet). Wat is de hoofdoorzaak van bijna alle ziekten en gebrekkig werkende cellen? Het zijn (naast ziekmakende gedachten) vooral giftige omgevingsfactoren en een disharmonische levensstijl. Het zijn dingen zoals industriële vervuiling en zware metalen in water, lucht, grond (fijnstof, pesticiden, chemtrails), giftig voedsel, verzurende factoren (junkfood, roken, alcohol, suiker,...), mentale stress, emotionele disbalans, slaapgebrek, elektrosmog (straling) en medicijnen (pillen en vaccins). Wanneer men de oorzaak van ziekte wegneemt en gunstige condities creëert, dan geneest het lichaam in 95% van de gevallen vanzelf.