29/04/2017

Interventie 2: Archonten'Let me tell you why you’re here. You’re here because you know something.
What you know you can’t explain, but you feel it.
You’ve felt it your entire life, that there’s something wrong with the world.
You don’t know what it is, but it’s there, like a splinter in your mind…

(Morpheus, The Matrix)
 
De tovenaars en sjamanen uit de traditie van Don Juan beweren dat het universum roofzuchtig is en vol predatoren zit. Ze bedoelen dit niet metaforisch of symbolisch, maar ze weten en aanvaarden dit als een vaststaand en werkelijk feit. Net zoals er Mensen zijn die kippen houden in een kippenren, zo zijn er entiteiten die mensen houden als een soort vee en voedselbron. Sjamanen noemen deze wezens flyers. Soms zijn ze zichtbaar als een vlugge schaduw op het netvlies. Sjamanen kunnen energie zien en volgens hen straalt ons bewustzijn als een lichtgevende bal rond het lichaam. Dit licht is het voedsel voor de flyers en ze eten net zoveel tot het enige wat de Mens nog rest een lage vorm van bewustzijn is. De sjamanen beweren ook dat alle religies en spirituele tradities bedacht zijn door de flyers om de Mens stil, zwak en afhankelijk te houden. Enkel door middel van een keiharde discipline en vastberadenheid kan de Mens een bewustzijn ontwikkelen wat onverteerbaar is voor de flyers en dus vrij worden van hun roofzucht. Men noemt iemand die dit pad kiest een krijger. (Carlos Castaneda, Journey To Ixtlan, 1972, vrije vertaling)

08/04/2017

Interventie 1: Anunnaki
The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write,
but those who cannot unlearn the many lies that have been conditioned to believe,
and seek out the hidden knowledge that they have conditioned to reject.

(Gavin Nascimento)

Ditmaal een onwaarschijnlijk verhaal over de (mogelijke) oorsprong en geschiedenis der mensheid, over de zogenaamde interventietheorie die stelt dat planeet Aarde bezocht en gekaapt werd (en wordt) door buitenaardse beschavingen en dat de oorspronkelijke oermens lang geleden een reeks genetische aanpassingen heeft ondergaan met de bedoeling een ras van gehoorzame werkslaven te maken. Het is een uitgebreid en boeiend onderwerp wat nog steeds onderzocht wordt door tal van amateurs en wetenschappers. Deze theorie vraagt weliswaar een open geest van de lezer maar mogelijkerwijze vallen er ook een aantal puzzelstukjes op hun plaats. In ieder geval kunnen we rustig stellen dat de vakken geschiedenis en archeologie zoals ze onderwezen worden op school flagrant onvolledig en incorrect zijn. Er blijft veel verborgen wat niet verteld wordt. Of deze interventietheorie nu al dan niet klopt, dient iedereen voor zichzelf te onderzoeken. Bij mij heeft het alvast gezorgd voor een flinke verruiming van bewustzijn, een belangrijke paradigma verschuiving in de zin van: er is veel meer mogelijk dan datgene wat ons voorgespiegeld wordt (via media, wetenschap en onderwijs). En als overtuigd anti-theïst (ik ga ervan uit dat alle religies pure mindcontrol zijn), brengt deze informatie mij een bevestiging dat de ‘goden’ gewoon (mede)bewoners zijn uit het universum.