25/11/2020

Hartbeschaving

 

De wereld is gebouwd op verhalen.

De wereld bestaat uit mythen, theorieën, overtuigingen, verklaringen, verhalen en geschiedenissen die we onszelf en elkaar vertellen en voor waarheid aannemen. Elke grote cultuur en beschaving heeft haar eigen verhalen die de grote vragen proberen te beantwoorden (wie ben ik, waartoe dient alles, wat is realiteit, hoe kunnen we het beste samenleven,...). Maar onze tijd kenmerkt zich door een vacuüm, de antwoorden van vroeger voldoen niet langer om de vragen en uitdagingen van nu bevredigend op te lossen. Er is een collectieve en individuele transformatie aan de gang. Een oud verhaal wordt vergeten, een oude wereld verdwijnt. Overal ter wereld zijn vele Mensen en groepen bezig met zoeken naar nieuwe antwoorden op de vele uitdagingen. Er ontstaat daardoor een nieuw paradigma gebaseerd op een holistisch gedachtegoed. Met zijn allen schrijven we nu dag na dag een nieuw verhaal waardoor ook de wereld mee verandert.
Het oude verhaal van afscheiding zegt dat we allemaal afzonderlijke wezens zijn in een wereld die losstaat van ons eigen wezen en op een Aarde die gezien wordt als een gebruiksvoorwerp. Psychologie zegt dat we een mind in een lichaam zijn. Religie zegt dat we een ziel zijn die incarneert in het vlees. Biologie zegt dat we een machine zijn geprogrammeerd door de genen en het DNA. Economie zegt dat we gedreven worden door zelfbelang en noodzakelijke groei. Politiek zegt dat we wetten, gehoorzaamheid en autoriteit nodig hebben. Al deze overtuigingen zorgen voor afscheiding en veroorzaken competitie en strijd en brengen een systeem waar Mensen concurreren met elkaar om hun eigen deeltje te hebben. Om zo'n onnatuurlijk systeem in stand te blijven houden, is controle nodig. De huidige beschaving kent dan ook een lange geschiedenis van overheersing en controle om die hele constructie overeind te houden. En ondanks de controle is het niet gelukt, we zijn via deze weg niet in het paradijs geraakt en de toren van Babel stort langzaam in.

Het oude geloof/verhaal is nu overal aan het verdwijnen, het is onwerkzaam geworden, het voldoet niet meer aan de nieuwe inzichten en het appelleert niet langer aan een ontwaakt bewustzijn. We weten het antwoord even niet meer, we weten even niet welke kant het uit moet met de wereld, we zitten in een soort vacuüm. Waardoor we open staan voor een nieuw verhaal. En dit nieuwe verhaal is niet langer gebaseerd op afscheiding maar op verbondenheid. Steeds meer wakkere Mensen zijn klaar om te leven als een verbonden mensheid in een economie van welzijn en voorspoed voor iedereen. Mijn welzijn is rechtstreeks verbonden met de ander, met de natuur, met de wereld. Wat ik de ander of de Aarde aandoe, komt hoe dan ook terug naar mij.

Geweld is niet de oplossing, want veroorzaakt altijd chaos, zelfschade en persoonlijk geweld in mijn eigen leefwereld. Controle werkt niet, want de wereld en de Mens zijn inherent vrij en soeverein. Een systeem wat die vrijheid en eigenheid ontkent en blijft ontkennen, is gedoemd te verdwijnen. Bewustzijn is een universeel gegeven en liefde de verbindende grondoorzaak van alles. De overtuiging wint veld dat alle wezens in bepaalde mate voelend en bewust zijn. Hoe we de natuur en de medemensen behandelen heeft altijd een weerslag op onszelf. We kunnen zorgen voor elkaar en voor de Aarde uit zelfbehoud, maar ook omdat onze liefde alles insluit. Het simpele feit dat we allemaal soms wel eens dagdromen over een mooiere en betere wereld bewijst dat die ook mogelijk is. Het lijkt op een hoopvolle belofte, op een verre utopie, maar het is een reële mogelijkheid.
 
 
Hoe kunnen we een betere wereld creëren?

Het rationele verstand ziet de weg niet wegens haar geloof in het verhaal van afscheiding. Een verandering in perceptie is wenselijk en nodig. En elke verandering gebeurt via kracht en inzicht, via een nieuw verhaal. Diegenen die nu de wereld besturen, hebben de macht in handen en houden er angstvallig aan vast. We geloven nog steeds al te vaak het verhaal wat ze ons vertellen en de visie die ze verkondigen waardoor we hun de macht geven om te beslissen over ons. Hoe kunnen we loskomen van hun hebzucht, bemoeizucht en controle? Je kunt hen niet bestrijden met nog meer macht en strijd. Je kunt het militaire apparaat niet verslaan met meer en betere wapens. Je kunt het politieke establishment niet veranderen door andere politieke partijen te verzinnen. Je kunt het monetair systeem niet verwijderen door nieuwe geldsystemen te gebruiken.

Enkel door een verandering op hartniveau, door een nieuw verhaal te verzinnen, door een uitholling van binnenuit kan het oude verdwijnen en een nieuwe wereld geboren worden. De huidige wanhoop en de opeenvolgende crisissen ontstaan als reactie op ons geloof in afscheiding en op een ongebreideld materialisme. We consumeren onszelf en de wereld kapot. We hebben op zijn minst 3 planeten nodig als iedereen een westerse levensstijl zou kiezen. Materialisme is een doodsteek voor een Mens op zoek naar geluk en vrede. Wat buiten ons zichtbaar is als verspilling, leegroof en vernietiging is voelbaar in onszelf als ontevredenheid, eenzaamheid en ziekte. We raken ontworteld van onze essentie, dat tonen ook de vluchtelingenstromen van zoekende en ontwortelde Mensen. 
 
 
Hoe kunnen we een nieuw verhaal schrijven?

Er zijn vele voorbeelden die enthousiast kunnen maken, zoals permacultuur en ecodorpen. Wat maakt jou warm en enthousiast, waar wil jij liefde en aandacht aan geven? De oplossingen zijn er al, de nieuwe verhalen worden elke dag sterker en overtuigender. Nu dienen ze nog mainstream te worden, maar het is slechts een kwestie van tijd en permacultuur wordt de logische weg naar overvloed. Nieuwe gemeenschappen zoals ecodorpen en duurzame wijken tonen de weg naar insluiting en broederschap in plaats van afscheiding en angst.

Het oude verhaal moet uit elkaar vallen en dat gebeurt nu. De structuren staan nog overeind, maar de inhoud is corrupt en het systeem is ziek. Het lijkt soms hopeloos, het is de eindfase van een tijdperk, woelig en onzeker. De oorzaak van het verhaal van afscheiding, van de groei economie, het geldsysteem, de patriarchale piramide,...was en is een evolutionaire, noodzakelijke en collectieve keuze. Inderdaad, we wilden eerst ervaren wat het is om in afscheiding te (over)leven,...om daarna terug te keren naar eenheid. Zo'n intense en soms pijnlijke keuze leert ons veel over onszelf, over het leven, over de liefde... We zijn als kinderen die spelen met onze vermogens tot creatie. We spelen verstoppertje voor de liefde die we zijn. Maar nu volwassenheid aan de bel trekt, nu we inzien dat het verhaal van afscheiding uitgespeeld is, wat gaan we nu doen?

Laten we eerst de boel opruimen en dan ondenkbare dingen manifesteren. Waarom niet het paradijs op Aarde! Onze vermogens zijn onbeperkt, de verbeelding is eindeloos, de liefde immens. De technologie en de wetenschap van afscheiding heeft de uitdagingen en problemen niet kunnen oplossen en veroorzaakt steeds meer ellende. De oplossing ligt niet bij de huidige technologie zoals die toegepast wordt bij de grote corporaties uit de industrie, agricultuur, farmacie, de digitalisering van alles,... De sleutel ligt bij een technologie gebaseerd op respect, inzicht, samenwerking en verbinding zoals morele techniek, holistische geneeskunde, permacultuur, schenk economie,..


Het geldsysteem veroorzaakt afscheiding en competitie door het creëren van kunstmatige schaarste en fictieve schuld. Er wordt een verhaal verteld dat er tekorten zijn op vlak van geld, tijd, schoonheid, liefde, voedsel, water, land,... Maar dat is niet zo, het is gewoon een verhaal, een leugen. Er is overvloed en er is genoeg van alles voor iedereen. Er is altijd al overvloed geweest. Om dit systeem in stand te houden, is een eindeloze economische groei en verspilling nodig waardoor de natuur en de planeet eigendom worden van corporaties en banken. Een kleine groep speelt de baas over land, grondstoffen, natuur en Mens waardoor de overgrote meerderheid veroordeeld wordt tot een leven in slavernij van het grootkapitaal. Onbeperkte groei op een eindige planeet kan niet, een reset is onvermijdelijk, zoals al vaak is voorgevallen in de geschiedenis, meestal via oorlog.

Ofwel verandert het geldsysteem en worden rente en schuld afgeschaft en drukken regeringen voortaan het geld, in plaats van privé bankiers. Ofwel introduceren we Ubuntu, iedereen krijgt gelijke rechten (en verantwoordelijkheid) voor alles op Aarde, we delen lasten en lusten. Het onvoorwaardelijk basisinkomen kan een tussenstap zijn en zal voor een explosie van ongebreidelde creativiteit zorgen. Gebrek en schaarste worden dan overvloed en schenken. Onrechtvaardigheid en tekort worden dan gelijkheid en broederschap. En de mogelijkheid opent zich om je hart te volgen en je passie te delen.

Het verhaal van afscheiding is een leugen en veroorzaakt daardoor een spirituele wonde in de Mens. We zijn een onlosmakelijk deel van 'Al Wat Is' en dit ontkennen en vergeten brengt een trauma ervaring in het bewustzijn. We voelen ons verloren en op drift en denken dat de verbinding en reünie met ons zelf, met de Bron, met het leven,...onbereikbaar zijn. Om dit trauma te maskeren, zoeken we dan soelaas in consumentisme, verslavingen, kicks, geweld,... Het is een existentiële crisis en de schijnbare verlatenheid brengt een gevoel van niet-bestaan, van dood en eenzaamheid.

De heling van de wonde begint bij de gemeenschap van vrienden en familie rond jou, de tribe van gelijkgestemden. In een tribe kent iedereen elkaar, men kent jouw verhaal van geboorte tot dood, men wordt gedragen door de groep via de relaties en interacties met elkaar. In een tribe is er verbinding met de natuur, met het voedsel, met je eigen thuis waar iedere bloem en elke boom persoonlijk gekend, gezien en gevoeld worden. Zonder die verbinding en samenwerking is de Mens op drift, hij voelt zich bang en onzeker, en onzekerheid leidt tot destructief gedrag. De wonde van afscheiding zorgt voor een oorlog tegen de symptomen van een stervende wereld, het creëert een valse vijand. Een bloeiende gemeenschap, een tribe kan vervulling, heling, hulp, koestering, veiligheid en omhulling brengen.


We bevinden ons in het tijd/ruimte continuüm tussen twee verhalen. We kunnen twee dingen doen. Iets nieuws proberen ofwel niets doen. Als we toch hetzelfde gaan doen als vroeger, dan kunnen we beter niets doen. Maar we kunnen ook iets nieuws proberen, we kunnen spelen en creëren, we kunnen dingen doen die onlogisch, naïef, onpraktisch, irrationeel, onrealistisch en out of the box zijn. De dingen die nu het meeste nodig zijn, brengen niet altijd geld op, en ze houden risico's in. Een nieuwe carrière starten, een ander levenspad kiezen, een ziek systeem verlaten, jouw dromen, talenten en passies volgen,...het vraagt moed, daadkracht en nieuwsgierigheid.

Het oude verhaal loslaten is een proces van afleren en van deprogrammeren en ook van overgave en stilte. Het vacuüm wat ontstaat is als een donkere nacht voor de ziel. Loslaten wat vertrouwd en gekend is, kan vermoeiend, confronterend en beangstigend zijn. Maar vanuit het nulpunt kan een nieuwe droom, een nieuw licht, een nieuwe wereld geboren worden. We kunnen een toekomst zien waar vogels zingen en kinderen lachen, waar we ons thuis voelen in de wereld en houden van alles wat we zien. Een wereld waar we alle bloemen en dieren kennen, waar welvarende gemeenschappen vol vrienden ons omringen, en waar een authentiek en creatief leven belangrijk zijn. Een wereld vibrerend van geluk en vreugde, met schoonheid alom, waar iedereen een geprezen artiest is die vervulling vindt in kunst, schoonheid, verwondering en behulpzaamheid. Een wereld waar iedereen nodig is, niemand kan uitgesloten worden, want elk wezen is een noodzakelijk en onmisbaar deel van Al Wat Is.

De wereld is gebouwd op verhalen. Dit is niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk zo. Bewustzijn creëert uit en in de Leegte vol Potentiële Mogelijkheden namelijk die scenario's en verhalen die wij Zelf verzinnen, bedenken en geloven. Verhalen construeren de wereld en de ervaringen die we willen be-leven. We schrijven Zelf het script voor de film waarin we meespelen. Duizenden verhalen van Mensen, groepen, sektes, ordes en partijen vormen samen de wereld. Geen enkel verhaal is waar en geen enkel verhaal is niet waar, het zijn illusies en aannames die echt lijken. Zie hoe krachtig het Zelf als Creator is! Het kristalliseert elk verhaal tot een tijdelijke en ervaarbare film op het scherm van bewustzijn.

Economen en bankiers vertellen het verhaal dat deze planeet een business is en wie het meeste geld bezit, mag beslissen wat er gebeurt. Politici vertellen het verhaal dat het leven van een onderdaan niets meer is dan werken om het zieke systeem te laten draaien, belastingen te betalen en s'avonds het brood en spelen aanbod als ontspanning te aanvaarden. Westerse religies vertellen het verhaal dat deze wereld een tijdelijke test is in afwachting van het leven na de dood en dat God aanbidding en gehoorzaamheid eist. Oosterse religies vertellen het verhaal dat het leven een leerschool is om karma uit te werken en de ziel vastgelopen zit in het wiel van wedergeboorte. Sommige wetenschappers vertellen het verhaal dat de Aarde een kluit materie is toevallig ontstaan uit een big bang en dat de Mens afstamt van een eencellig wezen wat tot aap uitgroeide. Materialisten vertellen het verhaal dat bewustzijn een bijproduct is van de hersenwerking en de Mens niets meer dan een verzameling organen zonder continuïteit noch hoger doel. Militairen vertellen het verhaal dat er overal mogelijke vijanden zitten en allerlei belangen te verdedigen zijn ten koste van onschuldige burgers en spelende kinderen. De gecontroleerde media vertellen verhalen vol leugens, angst en verleidingen om de massa te sussen en de status quo te handhaven. Enzovoort...enzoverder...

Wat geloof jij? Welk verhaal geef jij bestaansrecht en creatiekracht?
En wat als we een nieuw verhaal zouden vertellen aan elkaar?
Dat moeder Aarde een Thuis is voor iedereen, een Ruimte van Liefde, een paradijs in wording,
de mooiste plek in het universum, een speeltuin voor hemelse avonturen.
Schrijf jij ook mee aan dit nieuwe verhaal?
 
(Vrij naar Charles Eisenstein)
 

2 opmerkingen:

  1. The Vision is the Mission...
    Much love

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Zou zo graag in ,echt,contact komen met degen(n) die hier aan t woord zijn..
    Dan voel.k.me niet zo alleen temidden van de(sh)eople...

    BeantwoordenVerwijderen