29/11/2019

Vreemde Mysteries & Theorieën


Er waren ooit 4 eilanden op de Noordpool met de berg Meru in het midden
Mercator kaart 1595

The more you know of your history, the more liberated you are.
(Maya Angelou)

De ware geschiedenis der mensheid is een wonderlijk, ongelofelijk en fascinerend verhaal wat niet in de schoolboekjes staat. Het verbergen en verdraaien (en zelfs vernietigen) van informatie over onze afkomst is een truc die de 'powers in charge' toepassen om onwetendheid, verwarring en leugens te verspreiden. In een nieuwe serie blogberichten willen we enkele aspecten onder de aandacht brengen die de lezer wellicht kunnen triggeren tot verder onderzoek. His-story (namelijk het verhaal wat de elite vertelt ) wordt dan Our Story (het verhaal over de reis van de ziel op 3D). De komende jaren zal deze informatie steeds belangrijker en main stream worden en dieper insijpelen in het collectieve bewustzijn waardoor we gaan her-inneren wie/wat we zijn.

De wereld is rijk aan verhalen en mythen, maar wat is waarheid en wat is verzonnen? Het blijft een moeilijke puzzel maar 1 ding staat vast: er is veel meer aan de hand dan wat de officiële kanalen en bronnen (willen, kunnen of durven) vertellen. Het is overduidelijk dat er zaken worden verborgen gehouden, dat de geschiedenis werd en wordt vervalst en dat er een agenda speelt die de waarheid over onze afkomst en evolutie verdraait. Eén manier om de geschiedenis te manipuleren is bijvoorbeeld om slechts 1 kant van het verhaal bekend te maken (in de schoolboekjes), uiteraard altijd de kant van de overwinnaar of van degene met een agenda. Een bekend voorbeeld is de tweede wereldoorlog die bijna uitsluitend de kant van de geallieerden vertelt. Of de duizenden verboden boeken op de zwarte lijst van het Vaticaan (in voege tot 1966).
 
Vorige keer (Verborgen Archeologie) hadden we het al over oude artefacten en megalithische constructies en hier volgt een kleine selectie intrigerende verhalen en verbluffende theorieën die aan het denken zetten. Of ze al dan niet waar zijn, mag de lezer zelf beoordelen. Dit bericht is deel 2 in de serie 'Verloren Verleden'. Elk onderwerp hieronder krijgt een korte tekst ter kennismaking want over ieder thema kun je in feite een boek schrijven. In het Glossarium bericht lees je meer over thema's die vaak gelinkt worden aan samenzweringstheorieën maar in feite onthullende info bevatten. Aandacht: regelmatig worden video's verwijderd van YouTube en websites geblokkeerd zodat er wellicht dode linken in de tekst zitten.

# 01 # Alien interventie

Anunnaki afgebeeld met
vleugels (ruimteschip?), 'handtas' en dennenappel (pijnappelklier)
De Anunnaki (een langlevend, mensachtig alienras afkomstig van planeet/zonnestelsel Nibiru) landt vele millennia geleden op Aarde en ontwerpt een slavenras door de toenmalige homo erectus genetisch te manipuleren. Wij (als gevangen zielen) incarneren telkens opnieuw in deze aangepaste en gebrekkig functionerende body/mind avatars via een gehackte reïncarnatie cyclus. Lees op deze blog een uitgebreid bericht over de buitenaardse interventie en zie ook verder bij punt 13. Dit sluit (gedeeltelijk) aan bij het verhaal over de androgyne goden (androgyn betekent tweeslachtelijk, dus zowel man als vrouw). Na de zondvloed (13.000 jaar geleden) verschijnen over de hele wereld verhalen en mythes over tweeslachtelijke 'goden' die volgens de overleveringen de Mens maken uit 'klei'. Beelden van deze creator goden zijn overal terug te vinden op Aarde. Opvallende kenmerken zijn de 6 vingers en tenen, de handtas die ze meedragen, de visschubben en hun tweeslachtelijkheid. Een theorie stelt dat deze 'goden' overlevenden waren van het gezonken Atlantis en de opdracht vervulden om wijsheid, kennis en het menselijk DNA verder te dragen. Het is in ieder geval glashelder dat de Anunnaki echt bestonden/bestaan en ooit op Aarde waren of er zelfs nu nog steeds zijn, de bewijzen zijn alomtegenwoordig. Twee mogelijkheden: ofwel zijn het dan inderdaad buitenaardsen ofwel een menselijke soort die ook op Aarde evolueerde naast de homo erectus.

De bekendste Anunnaki theorie is die van Zecharia Sitchin en de Sumerische kleitabletten. Hoe komt het toch dat de mensheid al eeuwenlang gecontroleerd en gestuurd kan worden door een kleine elite psychopaten en dat vrijwel iedereen gehoorzaam en zonder morren werkt als slaven om een onrechtvaardig piramidesysteem in stand te helpen houden? Volgens Sitchin en anderen werd het menselijk DNA lang geleden (veelvuldig) aangepast door verschillende groepen buitenaardsen op zoek naar goud en andere grondstoffen met de bedoeling een werkslaaf te maken die makkelijk luistert naar autoriteit (in de vorm van goden, farao's, koningen, pauzen, priesters, presidenten, de overheid, politie,...). Sommigen beweren dat de Anunnaki ondertussen verdwenen zijn (na de zondvloed) maar de systemen voor sociale controle die ze introduceerden (hierarchie, religie, geld, overheid, geweld) werken nog steeds verder, ook al omdat wij als mensheid geprogrammeerd en genetisch 'bedraad' zijn om braaf mee te werken met de overlords. Toen de Anunnaki de Aarde verlieten, namen andere groepen (zoals de 13 bloedlijn families) hun taak als heersers over...tot op de dag van vandaag. Andere onderzoekers beweren dat de Anunnaki nog steeds op Aarde zijn (wellicht op de zuidpool) en samenwerken met de deep state (schaduwregering).

# 02 # CERN

De bekende deeltjesversneller in Zwitserland zorgt regelmatig voor de nodige controverse, vooral wanneer men de openingsceremonie (2016) voor de Gotthard tunnel bekijkt. Dat was een uitermate bizar 'feest', bijgewoond door vele wereldleiders, vol illumati symboliek en compleet met het 'alziend oog' en Satan als wereldheerser. Volgens velen was dit een occult ritueel om bepaalde duistere dimensies (de onderwereld) te openen. Het zoeken naar methoden om ruimte/tijd dimensies te openen behoort tot de experimenten die CERN op haar programma heeft. Later in 2016 werd nog een ritueel mensenoffer gebracht voor het Shivabeeld aan de ingang van CERN. Mocht CERN er in slagen een mini zwart gat te creëren (zoals wordt gezegd) dan kan dit desastreuze gevolgen hebben voor de hele planeet. Volgens de laatste berichten zijn bepaalde afdelingen binnen CERN nu stilgelegd voor onbepaalde tijd. Sommigen beweren dat buitenaardsen hebben ingegrepen om rampen in het tijd/ruimte veld te voorkomen.

# 03 # Black Knight satelliet

Deze satelliet, die al duizenden jaren rond de Aarde cirkelt, is een mysterieus object van onbekende oorsprong. Bovendien zond de satelliet gedurende vele jaren korte-golfsignalen uit die werden geanalyseerd en gedecodeerd door astronoom Duncan Lunan. Daaruit zou blijken dat de satelliet afkomstig is uit het sterrenstelsel ‘Epsilon Boötis’ en daar zo’n 13.000 jaar geleden vertrokken is. 

 # 04 # Antikythera apparaat

De 2.000 jaar oude Antikythera computer. Dit intrigerende apparaat werd gevonden in een gezonken schip in de Griekse wateren en kon ingewikkelde astronomische tijdsberekeningen uitvoeren. De precisie en techniek is vergelijkbaar met de Zwitserse uurwerken en uit de reconstructie blijkt dat de makers toen al wisten dat de zon de centrale ster is waarrond de planeten draaien, kennis die pas 1.500 jaar later door Copernicus en Galilei werd (her)ontdekt. Bovendien wijst de ingenieuze constructie erop dat dit zeker niet de enige analoge computer was die toen bestond.

# 05 # Reuzenbomen op Aarde

Een berg of...een gefossiliseerde boomstronk?
Voor de zondvloed stonden er op Aarde enorme bomen die honderden kilometers hoog waren en zo dik als een berg. Denk aan de moederboom uit de Avatar film. Of de wereldboom Yggdrasil uit de Edda. Of de 2 bomen uit de tuin van Eden. Elke cultuur en mythologie kent verhalen over enorme bomen die het leven (en enorme hoeveelheden zuurstof !) op Aarde in stand hielden. Men kan de resten van die bomen daarvan nog terugvinden als afgeplatte bergtoppen en in de gigantische ondergrondse kolen voorraden. De gebieden vol bomen die we tegenwoordig een bos, een woud of een jungle noemen of de dikke sequoia's (mammoetbomen) van 80 meter hoog zijn slechts flauwe twijgjes in vergelijking met de majestueuze kilometerhoge monsterbomen die ooit de Aarde bevolkten.

# 06 # Reuzen op Aarde

In alle culturen en landen zijn er legenden over Mensen zo groot als reuzen die ooit op Aarde leefden. Men vond ook skeletten, fossielen, werktuigen en gebouwen die daarop wijzen. De Bijbel spreekt over de tijd dat er reuzen waren, denk aan Goliath en David en de Nephilim. Ook in de Dode Zeerollen, het boek van Henoch of het Gilgamesj epos staan verwijzingen naar reuzen. Er is zelfs een apocriefe tekst van de Manicheeërs met de titel 'Boek der Reuzen' waarin het ontstaan van de reuzen wordt beschreven. Namelijk uit seksuele relaties tussen de 'wachters' (gevallen engelen of bouwer-goden) met de Aardse vrouwen (zie ook het Anunnaki verhaal). Ook de Hindoe, Chinese en de Griekse mythologieën staan bol van verhalen over reuzen. Nog maar honderd jaar geleden stonden de kranten regelmatig vol over allerlei ontdekkingen van skeletten van reuzen. Het verhaal gaat dat het Smithsonian instituut de opgegraven skeletten weigert openbaar te maken. In de Siberische Denisova grot werden overblijfselen gevonden die wijzen op extreem grote mensachtigen gedateerd op 170.000 jaar geleden. Kijk even naar een boeiende docu over de tijd toen de reuzen nog op Aarde leefden: part 1 & part 2 & part 3.

# 07 # De langgerekte schedels

Langgerekte schedels uit Peru
Overal in de wereld vond en vindt men nog steeds (duizenden) vreemde schedels met een langgerekt uiteinde bovenaan. De uitleg is dan vaak dat dit komt omdat de moeders het hoofd van hun kinderen insnoerden zodat er misgroeiingen ontstonden. Het is alvast vreemd dat dit verschijnsel wereldwijd in alle culturen plaatsvond. Maar na degelijk onderzoek blijkt dat de door Mensen veroorzaakte vervormingen enkel voor een klein percentage van de schedels opgaat. Het grootste deel (wellicht 80%) betreft schedels van ofwel 'buitenaardsen' ofwel een onbekend ras mensachtigen. Men vermoedt dat de moeders hun kinderen misvormden als een soort nabootsing of aanbidding van de 'goden' of buitenaardsen die toen op Aarde waren. De schedels hebben een DNA wat niet gelinkt kan worden aan planeet Aarde en ze ontbreken ook de typische naad in het midden die bij mensenschedels aanwezig is. Uit oude afbeeldingen weten we dat onder meer de Anunnaki en de farao's afgebeeld worden met langwerpige schedels. Kan het zijn dat de farao's afstammen van de Anunnaki? Bestond er naast de Neandertal, de Cro-Magnon, de moderne Mens en de andere mensenrassen ook nog een onbekend ras met langgerekte schedels? Evolueerden zij op Aarde of zijn het buitenaardsen?

In de oudste, ondergrondse tempel ter wereld, het Hal Saflieni Hypogeum in Malta (5.000 jaar oud) werden in 1902 33.000 lichamen en verlengde schedels gevonden, gedateerd tussen 3.000 en 2.500 BC, die sporen tonen van geavanceerde chirurgie. De tempel heeft 3 niveaus, bevat diverse geometrische patronen en symbolen en heeft unieke, akoestische eigenschappen die in staat zijn om menselijke emoties te beïnvloeden en om Mensen te helen. Wellicht hielp de akoestiek om mystieke ervaringen op te roepen tijdens rituelen via fractale, non-lineaire frequenties, iets wat de wetenschap nu nog maar pas begint te ontdekken. Deze frequenties zijn ook in staat om materie te veranderen. De Hypogeum ontdekking is een mooi voorbeeld van wat er gebeurt wanneer dingen die de mensheid niet mag weten, worden verdraaid en verborgen. Enkele vaststellingen. De resultaten van de ontdekker en onderzoeker van het Hypogeum, Emmanuel Magri, werden nooit gepubliceerd en al zijn notities zijn verdwenen. Het oorspronkelijke getal van 33.000 werd later verminderd naar 7.000 en nog later naar 100. In 1985 werden de 7.000 schedels niet langer tentoongesteld aan het publiek, ze werden verwijderd en zijn sindsdien spoorloos. In 1973 werd het Hypogeum van Santa Lucia dadelijk na de ontdekking afgesloten zonder verder onderzoek. In 1820 werd het Hypogeum van Gozo ontdekt en opnieuw begraven om pas in 1964 terug geopend te worden en pas in 1987 werd het onderzocht. Heel vreemd. Wat is er waar van de verhalen dat er reuzen leven onder de grotten van het Hal Saflieni Hypogeum? En zijn de verhalen waar dat er kinderen zijn verdwenen in de onderaardse gangen?

# 08 # Het mysterie van de Maan
 
Vreemde constructies op de Maan
Er doen vele wonderlijke verhalen de ronde over de Maan want er zijn enkele merkwaardige anomalieën die tot allerlei speculaties leiden. Om te beginnen is de Maan heel erg groot als satelliet, namelijk een vierde van de grootte van de Aarde. Voorlopig is die verhouding uniek in het universum. De diameter van de Maan is 400 keer kleiner dan die van de Zon, en de Maan staat ook net 400 keer dichter bij de Aarde dan de afstand Aarde-Zon. Dat betekent dat we vanop Aarde perfecte Zonsverduisteringen kunnen zien (de Maan-cirkel past dan precies op de Zon-cirkel), ook al uniek. Terwijl alle planeten een ellipsbaan beschrijven, gaat de Maan in een perfecte cirkel rond de Aarde (eveneens uniek in het universum dat we kennen). Zo ontstaat de impressie dat Zon en de Maan dezelfde grootte hebben aan de hemel. Bovendien draait de Maan in 27,3 dagen rond de Aarde. Maar de Maan draait ook in 27 dagen rond haar eigen as waardoor we steeds dezelfde kant van de Maan zien (jawel, ook dit is uniek in het universum). Dit maakt dat de 'achterkant' van de Maan een ideale plaats zou zijn om geheime basissen met geheime technologie te verbergen. Maar zelfs op de zichtbare kant van de Maan en op Mars en Venus zijn anomalieën te vinden die wijzen op bewoning, technologie en leven. Denk ook aan het 'gezicht' en de stad Cydonia op Mars.

Toen in 1969 de Apollo 12 maanlander met een klap terug op het maanoppervlak viel, werd een trilling gemeten die een uur duurde. Bij de volgende missie werd opnieuw getest en toen duurde de trilling 3 uur, net alsof er een 'bel' klonk. Dit gaf voeding aan de theorie dat de Maan wel eens hol zou kunnen zijn. Een ander vreemd fenomeen zou de holle Maan theorie kunnen steunen. Alle kraters op de Maan zijn min of meer uniform qua diepte. De meteoriet inslagen zouden normaal diepe én ondiepe putten moeten slaan. De holle Maan aanhangers veronderstellen dat er een beschermlaag onder het oppervlak zit die de inslagen opvangt om de binnenkant van de Maan te vrijwaren van impact. Verschillende objecten en artificiële constructies werden reeds ontdekt op de Maan, zelfs een buitenaards ruimteschip. Volgens NASA zijn dit echter 'optische illusies'.

Een kwaadaardig buitenaards ras hackt het bewustzijn van de Mens
via de Maan/Saturnus matrix frequenties om ons gevangen te houden als energetische voedselbron
Vele oude teksten en verhalen spreken over een tijd toen er nog geen Maan aan de hemel stond (onder meer Aristoteles, Zulu tribe en Chibchas tribe). Het is alvast duidelijk dat de Maan een belangrijke invloed heeft op het aardse leven (de oceaangetijden, waterbewegingen, de seizoenen, het plantleven, enzovoort). Men kan speculeren dat een groot (kunstmatig?) object op een bepaald moment op een specifieke plaats in een baan rond de Aarde werd gebracht om (welbepaald) leven op Aarde mogelijk te maken en de woelige condities te stabiliseren. Maar wie plaatste de Maan daar? En wat zijn dan de redenen? Ondertussen wil China in 2020 een kunstmatige maan in een baan rond de Aarde brengen om bepaalde steden te verlichten en zo te besparen op straatverlichting. Dat onze Maan een kunstmatige satelliet zou zijn, is dus nog niet zo'n gek idee. Want bedenk tot wat een iets verder gevorderde beschaving allemaal in staat zou kunnen zijn.

Volgens David Icke en anderen speelt er zelfs een duistere agenda en zou het maanobject samen met Saturnus een energetisch grid rond de Aarde in stand helpen houden om het bewustzijn van de Mens te beïnvloeden en de matrix van controle en macht in stand te houden. Een kunstmaan maken die een grid in stand houdt en het leven op Aarde manipuleert, is helemaal niet zo ver gezocht als we zien wat nu al mogelijk is. Werd onze Maan daar geplaatst door een hoogstaande beschaving die ooit op Aarde leefde of zijn buitenaardse rassen verantwoordelijk? Opvallend is de overduidelijke symboliek (een middel tot zwarte magie) zowel bij de elite, als bij de religies en bij de logo's van grote bedrijven die constant verwijzen naar Saturnus (Satan). Denk ook aan de zwarte kubus (symbool voor Saturnus) die de Islam aanbidt in Mekka en de kubus op het hoofddeksel der Joden (de Tefillin). Sommigen beweren dat de Maan een heel oud ruimteschip is wat hier gestrand is en zorgde voor de kolonisatie van de Aarde.

Een andere groep stelt zich ook de nodige vragen bij de maanlandingen. Men beweert dat ze werden gefaked en blijkbaar gefilmd in een studio door Stanley Kubrick. Er kunnen in ieder geval argumenten aangevoerd worden waarom de maanlandingen een hoax zouden kunnen zijn. De uitleg is dan dat de VS de wedloop naar de ruimte perse wou winnen (van Rusland) en een fake maanlanding filmde als backup mocht de echte maanlanding mislukken. Sommigen beweren ook dat astronauten niet in staat zijn de magnetische Van Allen gordel voorbij te komen vanwege de straling die nefast is voor levende wezens. Er is ook een filmpje waarin een NASA medewerker beweert dat we tegenwoordig niet meer naar de Maan kunnen omdat de technologie verloren is gegaan. Duidelijk een slechte leugen, maar waarom al die geheimzinnigheid?
Wat is er allemaal nodig voor een succesvolle missie: de lancering, een reis van ongeveer 400.000 km heen en terug door onbekend gebied, twee onbeschermde tochten doorheen de Van Allen gordels, zonnevlammen die de instrumenten kunnen laten crashen, de maanlanding zelf, het overleven van extreme temperaturen en kosmische straling, de lancering terug, de module opnieuw aankoppelen aan de raket, de terugreis, een veilige landing in zee na passage door de atmosfeer en recuperatie. Dat allemaal in de jaren zestig en met op het eerste zicht een rudimentair in elkaar geknutseld toestel (de maanmodule Eagle leek meer op een plastieken speelgoedtuig dan op een degelijk ruimteschip) en zonder noemenswaardige praktijkervaring of eerdere successen. Integendeel, er waren heel wat mislukkingen en ontplofte raketten tijdens de testfasen. De kans op succes was dus klein, er kon van alles mis gaan en dat beseften de ingenieurs ook, maar de reputatie van de VS stond op het spel. Vandaar dat men (volgens de aanhangers van de fake maanlanding theorie) besloot om alles in scene te zetten. De prijs van een mislukking (die dan nog live op tv uitgezonden werd voor heel de wereld !) was veel te hoog. Dit mocht en zou niet mislukken. Op de persconferentie achteraf zitten de astronauten er trouwens bij alsof het een begrafenis is in plaats van een glorieuze overwinning. Het is vrij duidelijk dat ze een verhaaltje opdissen en hun lichaamstaal spreekt boekdelen, ze verzwijgen iets en zitten te liegen. Niettemin worden de argumenten van de fake maanlanding believers op vele websites onderuit gehaald.

Devil's Tower (Wyoming, VS), versteende reuzenboom of vreemde rots?
# 09 # Arctica en Antarctica

Op oude kaarten (van over heel de wereld) en in oude verhalen wordt aangetoond dat de Noordpool een continent is (zie kaart bovenaan dit bericht) bestaande uit 4 landen met in het midden een magnetische berg (Meru) plus een grote opening die de toegang is tot een verborgen wereld in de (holle) Aarde (Agartha of Shamballa).  Op deze video kun je de Agartha ingang zien vanaf het Russisch ruimteship MIR. Het is vrij onwaarschijnlijk dat gerenommeerde cartografen (zoals Mercator en Ortelius) in die tijd bewust foute kaarten zouden maken. Rond het begin van de 17e eeuw werden alle kaarten blijkbaar aangepast en werd de Noordpool afgebeeld als een ijszee. Ook het eiland Frisland (tussen Schotland en IJsland) verdween plots van alle kaarten, net als vele andere eilanden. Hier kun je een Noordpool kaart van Mercator zien (ook Frisland staat er nog op). Frisland is het groene eiland net onder IJsland op deze kaart.

Over de Zuidpool doen ook de meest wilde verhalen de ronde, onder meer de befaamde ijsmuur (waar de platte Aarde eindigt), militaire basissen (de Nazi's zaten er al, en zitten er nog steeds), piramiden onder het ijs, aliens, ufo's, oude beschavingen, een gevangenis voor de 'gevallen engelen', en nog veel meer.  In 1947 zonden de Amerikanen een militaire (oorlogs)missie onder leiding van admiraal Byrd naar de zuidpool. De missie kreeg de naam 'Operation Highjump'. Ze werden echter verslagen door een superieure verdedigingsmacht van (naar alle waarschijnlijkheid) Duitsers en buitenaardsen die gebruik maakten van ufo technologie. Later verklaarde admiraal Byrd zelfs dat er achter de zuidpool nog uitgestrekte en onontdekte gebieden liggen. 

# 10 # De platte Aarde

Deze theorie, die al een tijdje op YouTube circuleert, stelt dat de Aarde een stationair en vlak veld is onder een 'kunstmatige' dome (het firmament) en dat de ruimte niet echt bestaat maar een projectie is. Dit idee vinden we ook terug in vele films, denk aan de The Truman Show of The Hunger Games waar Katniss Everdeen er zelfs in slaagt de koepel te laten barsten. Rond de Aarde ligt dan een hoge ijsmuur (jawel, net als in Game of Thrones) en daarachter liggen nog veel meer (onontdekte) landen en continenten. Er zijn dus ook (volgens de flat earthers) geen sterren, geen planeten, geen satellieten, geen ISS ruimtestation, geen raketten die de atmosfeer verlaten, er is geen zwaartekracht, de zon en de maan staan veel dichter dan we denken, de Aarde draait niet rond haar as en zit niet in een arm van de Melkweg, er is geen Big Bang, ook geen evolutie en nog wel meer absurde en onwaarschijnlijke beweringen. Aarde en Mens zijn uniek en alleen en het middelpunt van alles. Een platte Aarde veronderstelt in principe ook dat miljoenen wetenschappers, piloten, zeevaarders, astronomen, militairen, astrologen, ingenieurs,...allemaal verkeerd zijn of mee in het complot zitten of niet beter weten. Sommigen platte Aarde aanhangers beweren dat de Aarde geen object is, maar eerder een 'rijk', een gebied, een sfeer zonder rand, een systeem, een 3D projectie, een omgeving speciaal bedacht/ontworpen voor menselijke ervaring en evolutie.

Op YouTube wemelt het van video's die proberen te bewijzen dat de Aarde plat is (het lijkt wel een nieuwe sekte en veel believers in de platte Aarde zijn blijkbaar inderdaad christenen en Jezus-volgers). Een bekende naam is Eric Dubay die 200 argumenten boven haalt om de platte Aarde te bewijzen. Maar die worden dan later allemaal ontkracht op deze videoreeks. Er is ook een Wikipedia pagina die de geschiedenis van het platte Aarde fenomeen behandelt. En er zijn ook steevast andere YouTubers die de platte Aarde 'bewijzen' wetenschappelijk proberen onderuit te halen, zoals SciManDan, Professor Dave of deze playlist. De algemene wetenschappelijke consensus is trouwens dat de Aarde eerder een eivorm heeft, dus eigenlijk niet helemaal rond.

Achter de ijsmuur (zuidpool) liggen nog veel meer continenten
In discussie gaan met een platte Aarde gelover is als een mijnenveld binnenwandelen of een gesprek aanknopen met een getuige van Jehovah. Alles wat ze aanvoeren als bewijs kan in feite ook worden weerlegd via wetenschappelijke onderbouwingen, maar het tegenargument is dan dat de main stream wetenschap en NASA (gedeeltelijk) corrupt zijn en veel wetenschappelijke aannames gebaseerd zijn op onbewezen theorieën. Sommigen beweren dat beide opties waar zijn (een platte én een ronde Aarde) afhankelijk van de ervaringsdimensie en tijdlijn waarin je zit. De 3D Aarde is rond, maar de hogere lichamen (uitdrukkingsvormen) van het Aarde-bewustzijn (5D, 7D) zijn niet langer rond. Anderen zeggen dat het uiteindelijk niet zoveel uitmaakt welke vorm de Aarde heeft. Maar dat is niet zo. Als we inderdaad op een stilstaande, platte Aarde leven als in een soort kunstmatig terrarium en de ruimte niet echt is, wie heeft dit dan zo 'gemaakt'? En waarom? En wat dan met de veel oudere theorie die stelt dat de Aarde hol is en bewoond van binnen?

Een andere groep beweert dat de platte Aarde theorie een CIA psy-op is om de 'truther' beweging belachelijk te maken, verwarring te zaaien en de verbinding met de Aarde en het universum te breken. En dat lukt wonderwel, in plaats van een nieuwe samenleving te creëren en de deep state af te voeren naar de psychiatrische instelling, gaat men over tot eindeloze discussies (verdeel en heers, weet je wel). De CIA zou ook hebben toegegeven dat ze het verhaal de wereld instuurden als een oefening en test in mindcontrol. Het gevolg is dat alles wat de truther beweging nu naar buiten brengt en wél waar is (9/11 inside job, deep state, moord op JFK, vaccins zijn giftig, pedofiele royalty en elite, enzovoort) nu helemaal niet meer ernstig wordt genomen omdat die info afkomstig is van 'debielen' die nog geloven dat de Aarde plat is. En gezien flat earthers beweren dat de ruimte niet bestaat dan zouden er dus ook geen buitenaardsen zijn die vroeger en nu de evolutie op Aarde beïnvloeden (zie punt 1 en 13). De platte Aarde psy-op beschermt op de manier de alien machthebbers achter de schermen. Tenzij die aliens wonen op de onbekende gebieden achter de zuidpool.

Er zijn wel een aantal vreemde dingen aan de hand en we weten ook dat NASA niet altijd de waarheid vertelt maar dat wil daarom niet zeggen dat de Aarde plat is. Het moet toch eenvoudig zijn om een 4K camera op de Maan of Mars te zetten die 24/7 een livestream uitzendt naar de Aarde. Waarom gebeurt dit niet? Nu, binnenkort zal de waarheid wellicht duidelijk worden. De commercialisering van de ruimte staat volop in de startblokken. Verschillende privéfirma's bieden al uitstapjes aan. Virgin Galaxy van Richard Branson, Space X van Elon Musk, Blue Origins van Jeff Bezos, Space Adventures, Roscosmos,...het ruimte toerisme is begonnen. Steeds meer (rijke) astro-toeristen zullen binnen enkele jaren zelf kunnen zien wat de vorm van de Aarde is. Andere vreemde verhalen zijn de militaire operaties Fishbowl, Teapot, Deep Freeze, Dominic en High Jump. De reis van admiraal Byrd (High Jump) naar de noordpool was een heel geheimzinnig gedoe en Byrd beweerde dat er nog veel meer land is op Aarde waar de mensheid niets van af weet. Bij het Fishbowl experiment  (1962) werden nucleaire raketten afgevuurd om de dome die rond de Aarde zit (het firmament) op te blazen (althans dat beweren sommige flat earthers). Iets anders zijn de kosmologieën van tientallen oude beschavingen (Veda, Kelten, Maya, Navajo, Inca, Vikings, Egypte, Grieken, Romeinen,...) die de Aarde steevast als een platte schijf beschrijven met een dome bovenaan en een onderwereld onderaan. Dit geeft te denken. Is het platte Aarde verhaal een verwarrend gedachte experiment met de bedoeling om het zorgvuldig opgebouwde wereldbeeld overhoop te halen (verwarring zaaien en verdeeldheid brengen) of is er iets anders aan de hand? Wordt er dan echt over alles gelogen? Ondertussen komen de flat earthers steeds met nieuwe modellen die pogen om de kloof tussen rond en plat te dichten, zoals deze 2 video's: nORB Theory Geocentric 3D Model en UNIversal DISClosure. Bekende namen die een soort torus of toroidaal model voorstellen zijn dan  Martin Kenny en Devin Madgy. Niettemin blijft het allemaal bijzonder speculatief, onbewezen en ongeloofwaardig.

Hoe kun je vaststellen of we op dit moment slapen en al onze gedachten een droom zijn,
of dat we wakker zijn en met elkaar praten in de waaktoestand?

(Plato in Theaetetus)

# 11 # De virtuele simulatie matrix

Dit is een heel boeiend en belangrijk thema. Wat is realiteit, wat is bewustzijn? Bestaat de 'realiteit' wel zonder een waarnemer? Is dit leven echt of slechts een droom? Steeds meer wetenschappers onderzoeken de reële mogelijkheid dat we in een virtuele wereld leven, een soort multilevel, multiplayer, realtime videogame waarin we als speler (Zelf) een avatar (mind/body suit) animeren en allerlei avonturen en ervaringen beleven op een holografisch ruimte/tijd speelveld (3D Aarde). Men veronderstelt dan dat de Plancklengte de basiseenheid is van de pixelgrootte van het geprojecteerde 3D simulatie hologram. Maar als dit een virtuele matrix is waar bevindt zich dan de oorspronkelijke wereld (base reality) en hoe kom je daar? En worden onze realiteit én bewustzijn gemanipuleerd door alien technologie via het Saturnus/Maan grid, zoals David Icke beweert? Of is dit vreemde leven allemaal een droom in Bewustzijn? Er zijn verschillende standpunten met betrekking tot de simulatie theorie die grofweg onder te verdelen zijn in duistere/negatieve standpunten en lichtere/positieve versies.

Sommige stromingen binnen de Gnostiek zagen de wereld en het fysieke lichaam eeuwen geleden reeds als een gevangenis voor de ziel. Volgens hen is de 3D wereld een valse realiteit, een simulacrum gecreëerd door een valse en lagere god (Yaldabaoth de Demiurg, een 'misgeboorte' van de Aeon Sophia) en gecontroleerd/geïnfiltreerd door zijn handlangers, de Archonten. Dit zijn artificiële intelligenties zonder ziel die jaloers zijn op de mensheid vanwege ons scheppend vermogen om de realiteit te co-creëren. Ze werken via angst, nabootsing en misleiding en ze proberen de Mensen onwetend te houden over onze Goddelijke oorsprong ('we are Infinite Awareness' volgens David Icke).

Ook recente onderzoekers beweren dat bepaalde spelers dit game gehackt of gekaapt hebben en de Mens via DNA manipulatie, biowapens en mindcontrol in 'slaaptoestand' houden waardoor we onze oorsprong en onmetelijke creatiekracht vergeten en denken dat dit hele circus echt is, waardoor we al vele eonen gevangen zitten in een voortdurende loop (van geboorte/dood/vergetelheid/reïncarnatie) als voedselbron voor parasieten hogerop de piramide. Deze (buitenaardse) spelers controleren ook de deep state en installeren via hen en door middel van mind manipulatie een angst matrix en controle grid op de planeet. Naar verluid zou door de 'ontwaking' (ascensie) op Aarde er nu wel steeds meer 'gaten' in het elektromagnetisch zielegrid komen. De aanbeveling (voor wie genoeg heeft van dit Aardse dramaspel) is dan ook om bij de dood niet naar het licht te gaan maar de intentie vasthouden om dit kunstmatig universum te verlaten en het oorspronkelijke levensveld op te zoeken en via de gaten in het grid te 'ontsnappen'. Het licht en de tunnel, de geliefden die je opwachten, ontmoetingen met god of Jezus,...het zijn allemaal mind illusies die de Archonten gebruiken na de dood om je over te halen binnen het grid te blijven en in de reïncarnatie valkuil te trappen.

Ook het bereiken van 'verlichting' en het hele new (c)age lichtwerkers gedoe zijn Archonten programma's bedoeld om de reïncarnatie cyclus in stand te houden doorheen de diverse dimensies. Er valt niets te bereiken, we zijn oneindige, onbegrensde aspecten van het Grote Mysterie die allerlei 'spelletjes' verzinnen en er dan in verstrikt raken en zich Zelf vergeten. Je kunt niet ontsnappen uit de matrix door te streven naar 'verlichting', integendeel, je bevestigt alleen maar de overtuiging dat je vastzit in het spel van dualiteit. Kijk maar naar de miljoenen Mensen die al eeuwenlang ashrams en kloosters bezoeken, naar goeroes luisteren, dure workshops volgen, zich suf mediteren, in een zen klooster gaan zitten,  dagelijks yoga oefeningen doen, mantra's zingen, de nieuwste mindbevrijdende technieken gebruiken, enz. Je zou dan toch verwachten dat er ondertussen ontelbare 'verlichte' en bevrijde Mensen moeten rondlopen maar het tegendeel is waar. Boeddhisme brengt boeddhisten voort, geen Boeddha's. Niet dat meditatie slecht is, maar echte bevrijding is iets helemaal anders, het is ontwaken uit de droom, voorgoed. De meeste goeroes en leraren zijn, in het beste geval althans, wel wakker maar nog steeds in de droom. Het grootste deel van de spirituele 'markt' is bezig met wakker worden in de droom, it's all mind games en ego stuff. Heel weinig zoekers zijn bereid het (niet-bestaande) egozelf af te breken tot op het niets zodat de droom(staat) uiteen spat als illusie.

Wat je wel kunt doen, is tijdens het leven in 3D de intentie hebben dat je na de dood bij jeZelf blijft en niet wenst in te gaan op alle verlokkingen en verhalen. Men kan tot niets gedwongen worden, ieder Mens is een vrije Creator en als je het 3D/4D systeem wilt verlaten dan kun je deze intentie vasthouden en uitspreken. Ook het hindoeïsme spreekt over maya, we zijn enkel bewust van een soort illusiewereld, een droomwereld waar we via het rad van wedergeboorte telkens naar terugkeren en altijd maar nieuw karma veroorzaken waardoor bevrijding uiterst moeilijk wordt. Ook Wes Penre en Martin Vrijland houden de visie aan dat de virtuele matrix gehackt is door wezens en krachten met negatieve bedoelingen.

Een meer positieve insteek komt van wetenschapper Tom Campbell en 'Out Of Body' expert Robert Monroe die veel onderzoek deden en doen naar het virtuele wereld model. Zij spreken over een simulatie realiteit met als bedoeling om te leren de 'entropie' te verlagen (simpel gezegd: om meer liefde te leren). Meer nog, alle 'realiteiten', ook degene waar we na de dood bewust van worden, zijn allemaal virtuele simulaties die gegenereerd worden door de frequentie en perceptie van het bewustzijn. Je wordt (bijna automatisch) aangetrokken tot het (hemel)veld wat correspondeert met de frequentie van jouw bewustzijn op het moment van het sterven. De oorspronkelijke basisrealiteit is de Leegte, het Grote Niets vol Potentie, vaak aangeduid als de Schepper.

Nog een andere visie stelt dat het ook mogelijk is dat we dit game of life zelf ontwerpen en schrijven als een soort holodeck ter exploratie, uitbreiding en ervaring van Zelf/Bron/Mysterie/God. We bedenken het meest complexe, uitdagende en boeiende game ooit. Het grootste kosmische spel ooit. We gebruiken onze verbeelding en imaginatie vermogens om een droomwereld te manifesteren. Net zoals Anastasia in de boekenreeks een auto manifesteert via haar supersnelle gedachtekracht. Simulaties binnen simulaties, demonen en goden, hackers en helpers, good guys en bad guys, parasieten en predatoren, dood en geboorte, lichaam en mind, levels en dimensies, liefde en angst, vreugde en horror,...wat een avontuur. Iedereen weet ook de 'uitweg', maar niemand wil dit game missen (want het is een eigen keuze). Niemand zit gevangen (niet echt, misschien is er een tijdelijke verduistering), we kiezen deze ervaringen zelf en doen dit heel bewust en schrijven dagelijks mee aan het script. Wie de identificatie met de illusie opgeeft, is vrij (nirvana of uitgedoofd). Geen identificatie = geen inhoud, geen ervaring, de Grote Stilte. Zoals Talking Heads zingt: 'Heaven is a place where nothing ever happens'.

De variant op dit scenario is dus zoals gezegd het gehackte game. Als fragmenten of fractalen van de Schepperbron beschikken we over dezelfde scheppende vermogens. We creëren werelden en universa ter vermaak en ervaring (simpel gezegd) via de 'wetenschap der verbeelding'. Ieder Mens kan gelijk welke (virtuele) wereld bedenken, compleet met bijhorende speelvelden, opdrachten en levels. Probeer het maar eens en begin te fantaseren en te dagdromen, het is echt kinderspel voor een Mens. Niet alle wezens in het universum kunnen dit. Schrijvers, componisten, ontwerpers van videogames, filmmakers, kunstenaars, verhalenvertellers,...de Mens is een geboren creator van werelden waarbij de eigen fantasie en imaginatie de enige begrenzingen zijn. Eenmaal we dan een wereld tot aanschijn gedacht hebben (in Bewustzijn), kunnen we ook andere zielen en spelers uitnodigen om die wereld te bezoeken en mee te spelen in en met ons game. Tot zover geen 'probleem', want alles is op basis van vrije wil. 

Op een dag was er echter een entiteit die het universum bedacht waar we nu in 'spelen'. Evenwel had die entiteit een bepaalde (verborgen) bedoeling met het 'Aardespel'. Hij wou voor God spelen en controle en misplaatste macht uitoefenen. Hij bedacht een ingenieus een aanlokkelijk multilevel game waar de spelers dankzij hun avatar unieke fysiek/zintuigelijke ervaringen konden hebben. Als je een videogame speelt, zijn er altijd een aantal regels, afspraken en beperkingen. Zo ook met het Aardespel, elke speler die wil meedoen, tekent vooraf een zielcontract vol clausules waarin hij akkoord gaat met een aantal afspraken zoals geheugenverlies, geen mogelijkheid om bewust de avatar te verlaten (tenzij bij de dood van het fysieke voertuig), een gehackt bewustzijn, DNA manipulatie, verlamde creatiekracht, angst inserties, etherische implantaten,...De entiteit die het Aardespel bedacht, is gekend in de esoterie als de Demiurg en zijn handlangers als de Archonten. Wij Mensen zielen werden verleid tot dit spel en (wat veel erger is) we worden er ook in vast gehouden (via de reïncarnatie loop) als energetische voedselbron (loosh energy) voor de Demiurg en zijn leger van niet-fysieke entiteiten en fysieke handlangers op Aarde (de illuminati en elite). Het spel is corrupt en de Mens zit dan ook midden in een soort strijd gewikkeld met als inzet zijn ziel. Het is een complex en ingewikkeld verhaal, veel te lang voor dit bericht. Eén manier om dit specifieke, virtuele game te verlaten, is om de zielcontracten te annuleren zodat je steeds vrijer wordt en de Aarde gevangenis matrix kunt loslaten (game over). 

# 12 # Tartaria en de vervalste geschiedenis

De moddervloed
De meest recente theorie die YouTube onveilig maakt en zo mogelijk nog vreemder (en ongeloofwaardiger) klinkt dan het platte Aarde verhaal is de geschiedenis van het Tartaria imperium. Blijkbaar was er (amper een flinke eeuw geleden) een hoge beschaving in wat nu Rusland en Siberïe is, genaamd Tartarië die onder meer de beschikking had over vrije energie en andere spectaculaire technologieën en het grootste imperium ooit was in 1.666. De vrije energie werd uit de ether gehaald en verspreid via antennes en torens op kerken en gebouwen. De Mensen uit Tartarië hadden oorspronkelijk een hoge graad van bewustzijn en wijsheid die werd gedowngrade in de loop der tijd door de elite (net zoals nu gebeurt trouwens). Dit komt weliswaar overeen met het Anastasia verhaal wat spreekt over een vredevolle, hoogstaande beschaving (Vedrussia) en een parasitaire priesterkaste (elite) die infiltreerde en hen een bepaalde 'beeldcultuur' opdrong, maar dat was wel duizenden jaren geleden.

Deze hoogstaande cultuur werd vernietigd en opgenomen in het Russische rijk eind 18e eeuw en uiteindelijk definitief neergeslagen door de communistische revolutie. Volgens de Tartaria aanhangers was er ook een enorme en wereldwijde apocalyptische modder zondvloed, anderen beweren zelfs een kernoorlog. De ramp eistte vele doden en er waren veel weeskinderen die dan getransporteerd werden doorheen het land (en de wereld) om gebieden opnieuw te bevolken. Daarna werd de hele geschiedenis herschreven en aangepast. In enkele generaties tijd werd dit verhaal volledig uit het collectieve geheugen gewist. De reden voor massale vernietiging was om een reset door te voeren in de mensheid en om de vrije en gratis energie technologie (gebaseerd op Tesla uitvindingen) te vernietigen waardoor olie, gas en kolen veel geld (en absolute macht) konden (blijven) genereren voor een kleine elite. Volgens deze zeldzame film hadden de Russen al vrije energie in 1850. En de Tartaria onderzoekers beweren dan ook dat (de mogelijkheid tot) vrije, duurzame en gratis energie het grootste geheim is wat de elite verbergt voor de mensheid.   

Kan het zijn dat deze vrij recente theorie (in combinatie met het platte Aarde verhaal) opnieuw een psyop is om verwarring te zaaien in de truther gemeenschap. Waarom wordt dit verhaal nu gepusht? De foto's en tekeningen uit Tartaria voor de moddervloed tonen de vrije energie antennes in de steden. Zie bijvoorbeeld deze video (en vele andere). Is dit om de truther beweging gewend te maken aan het idee van 5G en andere antennes?

Nu is het wel zo dat vrijwel alles wat we aangeleerd krijgen op school over geschiedenis, archeologie en oude beschavingen vaak verkeerd is en bewust gemanipuleerd werd. Ook Isaac Newton beweerde al (in zijn tijd) dat de geschiedenis en chronologie vervalst waren en helemaal niet kloppen met wat er werkelijk aan de hand is en was op Aarde. Maar het Tartarië verhaal vraagt wel een heel ruime en open geest en erg veel verbeelding en speculatie. Is het überhaupt mogelijk dat de wereld 150 jaar geleden draaide op vrije energie en dat deze kennis helemaal uit de herinnering en uit alle boeken is verdwenen? Uiterst onwaarschijnlijk. De Russische onderzoeker Anatoly Fomenko beweert dat er 1.000 jaar geschiedenis 'verdwenen' is en dat de algemeen aanvaarde (en incorrecte) geschiedenis aangepast en geschreven werd in de 17e eeuw. Hij stelde zelf een eigen en nieuwe chronologie op.

Tientallen ET rassen zijn betrokken bij de evolutie op Aarde
Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not.
Both are equally terrifying.

(Arthur C. Clarke)

 # 13 # Buitenaardsen, ufo's en dimensies

Blue Arcturian Priestess
Het grootste en meest uitgebreide thema in de alternatieve media (naast het bespreken van de fratsen van de deep state/illuminati), zijn de vele verhalen rond ET's, aliens en buitenaardse rassen. Het is uiteraard een grote en belangrijke vraag: zijn we alleen in het heelal of is er nog ander leven? Men spreekt vaak over 'Disclosure' of onthulling binnen de truther beweging. Namelijk de bekendmaking dat de mensheid (en dan vooral de militairen en overheden) al decennialang (wellicht millenialang) contact hebben met buitenaardsen. Dit contact wordt officieel ontkend en verzwegen hoewel er mogelijke aanwijzingen zijn zoals ufo waarnemingen, ontvoeringen, mutilaties van dieren, graancirkels, en vele klokkenluiders (uit militaire en regeringskringen) die het ET contact onthullen. Steven Greer, Jordan Sather, David Wilcock en Corey Goode zijn bekende namen in de Disclosure gemeenschap, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hun onthullingen ook waar zijn. Men mag niet vergeten dat deze onderzoekers ook geld verdienen met hun uitspraken, boeken en YouTube kanalen. Vaak wordt ook het Roswell incident aangehaald en onlangs nog Area 51. Veel moderne technologie zou afkomstig zijn van buitenaardsen en gebruikt worden om een Secret Space Program op te zetten. Dit 'geheime' programma lijkt soms wel op het scenario van een science fiction film. Men kan trouwens vaststellen dat veel technologie die recent in de mensheid geïntroduceerd werd en wordt (geo-engineering, smartphones, smart cities, 5G kill grid, transhumanisme, brein inplantchip, cryptogeld,...), vaak gericht is op mind control, op sociale controle en op het (opnieuw) downgraden en in slaap leggen van de hogere menselijke vermogens en creativiteit. Nanotechnologie en ET wapentuig om een politiestaat te vestigen (als we dit toestaan en daarvoor kiezen).

Linda Moulton Howe beweert (ook) dat het universum een computersimulatie is, een virtuele matrix, een 3D hologram geprojecteerd uit een andere dimensie door technologisch ver gevorderde intelligenties. Zijn dit dan ET's en aliens? Of zijn het de geestelijk/spirituele wezens die bekend staan in de esoterie als Tronen, Serafijnen, Aartsengelen, en dergelijke? Zijn ET's en engelen dezelfde entiteiten gewoon met een andere naam? Zijn de goden kosmonauten? Zijn ET's niet zozeer afkomstig van andere planeten of uit de holle Aarde maar eerder uit andere dimensies? Of creëerden wij zelf dit hologram en is het universum een manifestatie van Bewustzijn, een droom van de Ene ter exploratie en expansie van Zichzelf? Vragen vragen, vragen.

Draco 
We hadden het hierboven al over de Anunnaki en de Archonten die de Aarde gebruiken als een soort 'energieboerderij' en slavenplaneet, maar er zouden nog vele tientallen andere buitenaardse rassen betrokken en verbonden zijn met planeet Aarde en haar evolutie. De Mens werd reeds vele malen genetisch gemanipuleerd waardoor het menselijke DNA ook materiaal bevat van buitenaardse rassen. Meer nog, veel oude culturen beweren dat de menselijke soort niet oorspronkelijk van Aarde komt maar ontstond op andere zonnestelsels (namelijk Lyra). We komen van de sterren. 
De 'negatieve' aliens (en de royalty en de elite die de Aarde besturen) voeden zich niet enkel met energetische bio-fotonen en frequenties (opgewekt door emoties zoals angst, woede, haat, verdriet), maar ook met echt bloed en organen rijk aan hormonen (adrenochrome) wat vooral verkregen wordt door kinderen op gruwelijke wijze te misbruiken (jaarlijks verdwijnen miljoenen kinderen over heel de wereld). Bloedrituelen lopen als een rode draad doorheen de geschiedenis van de mensheid. Dit schetst een erg somber beeld van planeet Aarde als een boerderij waar onze ziele-energie wordt geoogst, leven na leven na leven. Maar er is ook hulp en het lijkt er op dat de eeuwenoude strijd tussen goed en kwaad, gesymboliseerd in de Bijbel als Jezus en Satan, zich niet enkel afspeelt in onszelf én op Aarde maar zich verder zet in de ruimte. Michael Salla schreef decennia geleden al een overzicht van de goede en slechte ET rassen en hun specifieke agenda voor Aarde en mensheid. Men kan makkelijk begrijpen waar de Star Trek en Star Wars films hun inspiratie haalden, de realiteit lijkt namelijk nog vreemder dan fictie. Hier nog een uitgebreid overzicht van de vele rassen.

In de New Age wereld wemelt het van gechannelde boodschappen afkomstig uit (dubieuze) bronnen zoals het Ashtar Command, een vloot ruimteschepen die rond de Aarde cirkelen om een oogje in het zeil te houden en ons te helpen bij de 'Ascensie' (evolutie naar een hoger/ruimer bewustzijn) en 'The Event' (een ingrijpende gebeurtenis die de mensheid zal bevrijden). Channeling houdt altijd het gevaar in dat het medium gebruikt wordt om een valse/dubbele agenda door te geven. Er is ook nog de Galactische Federatie van Licht, een vereniging van vredelievende (en hoog geëvolueerde) buitenaardse beschavingen (zowel mensachtige rassen als andere) die galactische conflicten proberen op te lossen op vreedzame wijze. Er zouden zowaar duizenden ruimteschepen rond de Aarde cirkelen om toe te kijken hoe we onze shit gaan oplossen, want blijkbaar is Aarde een bijzonder plekje in het onmetelijke universum. Helaas kunnen ze niet rechtstreeks ingrijpen in de warboel op Aarde gezien de 'Wet van Niet-Inmenging' die vraagt om zich niet te bemoeien met de evolutie van een planeet. De 'stoute' alien rassen trekken zich daar evenwel niets van aan. Het zou ook de reden zijn waarom we de vele buitenaardsen niet kunnen zien, ze verbergen zich (via technologie, gedachtekracht of via verblijf in 4D) om ons niet te beïnvloeden. 
Daarnaast zijn er de boodschappen van de 'contactees', ofwel Mensen die in contact staan met buitenaardsen en daar verslag over uitbrengen. Een bekende naam is Lisa Renee. Volgens hen zijn er ontelbare bewoonde planeten in het multiversum, bevolkt met allerlei rassen en wezens. Specifieke rassen die betrokken zijn bij de evolutie op Aarde zijn dan vooral Mensen, Zeti Reticuli, Draco’s, Greys, Reptilians, Aethiens, Andromedanen, Sirians, Anunnaki, Nordics, Arcturianen,...Vele rassen zijn vergevorderd op technologisch en mentaal vlak en maken gebruik van telepathie, teleportatie, (de)materialisatie, interdimensionaal reizen, tijdreizen, antizwaartekrachttechnieken, levende robots, levende lichtschepen, volledige controle over energie,...

Wat is er nu aan de hand op Aarde? Wel, sommigen beweren dat er een galactische, interdimensionale oorlog bezig is waarbij onder meer de Aarde en de ziel/het bewustzijn van de Mens de targets zijn. (Meer daarover in het volgende deel 3: Tijdlijnen). We zijn handelswaar en energetische slaven met een slavennummer vanaf de geboorte (rijksregister), en de ongelofelijk sterke mindcontrol en dagelijkse manipulatie via A.I. en leugenmedia houdt iedereen in slaaptoestand. De hiërarchische piramide die de matrix van controle op Aarde in stand houdt, heeft haar wortels in niet-fysieke dimensies en buitenaardse gebieden. De deep state en de schaduwregering zijn slechts de managers van het systeem, en de volledig corrupte overheid slechts de armzalige pionnen die een agenda uitvoeren, maar boven hen allemaal staan de bestuurders van deze planeet zoals de 13 bloedlijn families, het Vaticaan en geheime genootschappen. En die aanbidden op hun beurt een valse godentiteit gekend onder verschillende namen als Satan, Lucifer, Demiurg terwijl ze ook samenwerken met ET's en AI's die de negatieve, duistere kant kiezen. Er woedt dus een soort psychisch/mentale oorlog op vele fronten tegelijk vergelijkbaar met wat Star Wars en Star Trek en vele andere films ons tonen.
Ja, het klinkt als pure science fiction, en het verhaal valt niet echt te bewijzen, behalve via verslagen van OBE's en gechannelde boodschappen. Er zijn in ieder geval verhalen en mythologieën bekend van ruimte oorlogen in het verleden, wat op zich niet zo verwonderlijk is. Denk aan het Mahabharata epos, de Orion Wars en de Lyrian Wars. Als het universum echt volop bewoond is en krioelt met allerlei soorten leven, dan is het vrij zeker dat er ook een heel pak conflicten en oorlogen uitgevochten werden en worden.

Zoals gezegd is dit een heel uitgebreid onderwerp waar dikke boeken over volgeschreven kunnen worden. Op de Glossarium pagina vind je nog meer uitleg over Channeling, Dimensies, Disclosure, E.T.'s, Ufo's, Secret Space Program, enzovoort.

Slotbedenking

Antikythera klok, zie punt 4
Het is eigen aan onze tijd dat veel verborgen zaken in de openbaarheid komen. Dankzij internet verspreidt oude en nieuwe informatie zich razendsnel en overal. Toch blijft een kritische blik hoogstnodig om het kaf van het koren te scheiden. Verwarring zaaien is een veelgebruikte techniek om de massa op een dwaalspoor te zetten. Reeds vele eeuwen worden leugens verspreid, laag na laag na laag, het graven naar échte waarheid is een moeilijke klus. Het lijkt wel alsof niemand nog de waarheid weet. Misschien zijn de 13 verhalen in dit bericht allemaal verzinsels of misleidingen, misschien bevatten sommige ook waarheid, het belangrijkste aspect is dat de zoektocht naar historische waarheid volop bezig is. In deze reeks berichten (Verloren Verleden) worden een aantal fascinerende onderwerpen (die deel uitmaken van mijn eigen zoektocht), kort samengevat ter introductie. Het is aan de lezer om dieper het konijnenhol in te duiken en zelf onderzoek te doen want dat is de beste manier om bevrijd te raken uit de eeuwenlange propaganda en mind control.
Eén ding wordt steeds meer duidelijk: er werd en wordt over alles gelogen en er is heel veel wat niet bekend is of wordt verzwegen. De geschiedenis werd gemaakt, het is een fake constructie, onze oorsprong werd gewist, ons verleden herschreven volgens de agenda van de elite. Mensen bewonen deze Aarde al miljoenen jaren en onze beschaving is slechts een zwakke degradatie van wat ooit een gouden tijdperk was op Aarde. En die degradatie en verzwakking gaat tegenwoordig in ijltempo richting zombietoestand door de chemtrails, vaccinaties, smartphones en andere biowapens. Nieuwe inserties (inplantingen) komen er nu bij (transhumanisme) naast de reeds bestaande 'verkeerde' en misleidende inplantaten zoals de angst voor de dood, de overtuiging dat we sterfelijk zijn, het geloof in een of andere externe god, het doden van dieren als normaal beschouwen, geld als centrale factor in het leven, geloof in autoriteit, enzovoort.
Er komt zoveel aan de oppervlakte dat het steeds lastiger wordt om het overzicht te bewaren. Er is een informatie overload en het is een helse opdracht om alle puzzelstukjes in elkaar te passen. Het verstand draait overuren en raakt er niet wijs uit waar de leugens eindigen en de waarheid begint. Misschien weet het hart wel de uitkomst...en misschien leeft iedereen wel een eigen waarheid. Want het is waar wat de grote leraren vertellen. Er zijn maar 2 dingen waar je echt zeker van kunt zijn, er zijn maar 2 dingen die waar zijn: namelijk dat je bestaat en dat je bewust bent. Al de rest zijn slechts verhalen en concepten die zich mogelijks in een droomwereld afspelen. Niettemin gaan we in de volgende berichten proberen om bovenstaande puzzelstukjes uit het 'verhaal in wonderland' tot een coherent geheel te smeden.

Volgende keer: Tijdlijnen op Aarde

Bonus

# 01 # Reality is stranger than fiction
Er zijn uiteraard nog veel meer vreemde mysteries en theorieën maar dit bericht zou veel te lang worden. Hier nog enkele onderwerpen:

Vimana's, de vliegende machines uit Atlantis en de Mahabharata
° De UFO's van de Nazi's
° Het VRIL Genootschap en Nazi-UFO’s
° Viktor Schauberger UFO's of Nazi Germany
° Maria Orsitch, VRIL en Thule Genootschap
° Operation Highjump
° Vimana's, de Indische Anti-zwaartekracht Ruimteschepen
° Thule, Hyberborea, Atlantis, & Antediluvian Bloodlines
° Het Philadelphia Experiment
° De Holle Aarde
° Maldek, Orion & The Star Wars

° Atlantis
° Lemurië

° The Sumerians
° Ancient Civilisations (Brien Foerster)

° Sirius & Sirius 2
° Mars was Inhabited
° Man or Monkey which came First?
° De Zondvloed (The Deluge)
° The Bermuda Triangle

° The Piri Reis Map
° Mandela Effect 
° Life on Mars
° Return of the Gods - Erich von Däniken 
° The Akasha Records
° New Human Hybrids
° The Ark of the Covenant - een hightech wapen
° Project Looking Glass
° Secret Space Program

# 02 #  Music & Sci-Fi Movies

Fragment 1: In de 28ste eeuw maakt de Aarde deel uit van een grote groep Galactische beschavingen die cultuur en kennis uitwisselen met elkaar en met de andere bewoners van het universum...begeleid door de songs van David Bowie.
Fragment 2: De meester aan het werk (Stanley Kubrick), gefilmd in 1968 zonder CGI.
Fragment 3: Bob Dylan opent de superhero film Watchmen.


De Blauwe Donau
The Times They Are A Changin'


When we remember we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained.
(Mark Twain)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten