22/08/2020

Medische Fraude

 Doctors are men who prescribe medicine, of which they know little,
to cure diseases, of which they know less, in human beings, of whom they know nothing.

(Voltaire)

Ziekte als businessmodel 

Dit is het verhaal over hoe de geneeskunde 120 jaar geleden in de VS werd gekaapt door 2 rijke ondernemers (Andrew Carnegie en John D. Rockefeller) en werd omgevormd tot een businessmodel wat nu gekend is als big pharma en big medicine. Ze begrepen al snel dat ziekte en zieke Mensen uitstekende middelen waren (en zijn) om ongekende winsten binnen te rijven onder meer door echte en blijvende genezing te verhinderen. De industriële allopathische genees(on)kunde steunt op 3 peilers: chemische medicijnen, chirurgie en bestraling die alle drie enkel de symptomen bestrijden en nooit de oorzaak aanpakken (want Mensen écht genezen is helemaal de bedoeling niet). Wat is de hoofdoorzaak van bijna alle ziekten en gebrekkig werkende cellen? Het zijn (naast ziekmakende gedachten) vooral giftige omgevingsfactoren en een disharmonische levensstijl. Het zijn dingen zoals industriële vervuiling en zware metalen in water, lucht, grond (fijnstof, pesticiden, chemtrails), giftig voedsel, verzurende factoren (junkfood, roken, alcohol, suiker,...), mentale stress, emotionele disbalans, slaapgebrek, elektrosmog (straling) en medicijnen (pillen en vaccins). Wanneer men de oorzaak van ziekte wegneemt en gunstige condities creëert, dan geneest het lichaam in 95% van de gevallen vanzelf.


De esculaap (een slang die rond een staf draait) is het oorspronkelijke en exoterische symbool voor genezing sinds 1400 BC. Een slang werpt zijn oude huid af en het symbool van de ene slang verwijst naar de kracht van transmutatie en lichamelijke regeneratie. Het verwijst naar de mogelijkheid om het oude los te laten en opnieuw herboren te worden dankzij het sterke zelfhelende vermogen van de Mens. In 1902 werd in de VS echter de caduceus (2 slangen die rond een staf draaien) gekozen als symbool voor veel medische verenigingen. De caduceus is het symbool van de god Hermes (Griekenland) of Mercurius (bij de Romeinen), die ook de god van de handel is. De symboliek geeft aan dat sinds die tijd de natuurgeneeskunde (Asklepios) werd vervangen door de winstgevende handelsgeneeskunde (Mercurius). De tweede slang brengt ook polarisatie. Naast de opwaartse, helende, positieve kracht die tot ontwaking en verlichting leidt (de ene slang) komt nu een tweede neerwaartse en negatieve spiraal die wegleidt van hoger Zelf. Het is deze tweede slang die geïnfiltreerd is in de wereld van heling en ons wil laten geloven dat genezing enkel kan door ziekten te bestrijden met gif. Zo bedacht men ook de foute theorie dat microben Mensen ziek maken en dat de oplossing ligt in een gevecht met allerlei ziektekiemen door middel van wapens als chemie en vaccins. Zo propageerde men het incorrecte oorlogsmodel waar ziekte komt van onzichtbare en oncontroleerbare vijanden ergens buiten ons die bestreden moeten worden door pillen en apparatuur afkomstig van de medische handelsmachine. Zo beweert de allopathische westerse geneeskunde dat ziekten ontstaan door verkeerde genen, vijandige microben, mysterieuze kankers, onverklaarbare auto-immuun reacties en degeneratieve processen en dat de Mens voor genezing afhankelijk is van het medische systeem. Niets is minder waar! Maar, hoe kon dit zo gebeuren?

In 1847 werd de AMA (American Medical Association) opgericht, de grootste medische vereniging voor dokters en studenten in de VS. Vanaf het begin drongen ze aan om iedereen die geboren werd, trouwde of stierf officieel te registreren bij de overheid. Deze inschrijf procedures zijn in feite handelstransacties maar slechts weinig Mensen zijn daarvan op de hoogte (en dat is een heel ander verhaal). In 1897 werd de AMA een privé onderneming en in 1899 begonnen ze met het pushen van verplichte (en niet geteste) pokken vaccinaties. In 1905 richten ze de 'Council on Pharmacy & Chemistry' op om de normen en criteria vast te leggen bij de productie en promotie van medicijnen.  Farma producenten dienden nu bewijzen aan te dragen voor de werking van hun medicijn voor het kon gepromoot worden door AMA. Een andere mogelijkheid was het betalen van lobby- en smeergeld om een bepaald (niet getest) medicijn te kunnen adverteren in het tijdschrift van AMA. Farma bedrijven deden er dus alles aan om op een goed blaadje te staan bij het AMA en geld was daarbij een beproefd en succesvol middel.

De onderdrukking van de holistische geneeskunde

In 1904 werd door AMA de 'Council on Medical Education' opgericht om de richtlijnen op te stellen die de medische scholen dienden te volgen. Niet enkel het leerplan kwam onder hun controle maar ook welke geneeswijzen en geneesmiddelen hun goedkeuring kregen. Beproefde maar minder winstgevende disciplines zoals osteopathie en homeopathie werden niet gehonoreerd en verdwenen uit hun aanbevelingen. De belangrijkste opdracht en bedoeling van de AMA was en is om het totale monopolie te verwerven op de geneeskunde in de VS (en uiteindelijk de hele westerse wereld). En uiteraard om hun winstgevende basismethodiek tot 'genezing' (pillen/vaccins, chirurgie en bestraling) te promoten als de enige en beste manier om ziekten te behandelen. De AMA en de allopathische medici begonnen de heel populaire (natuurlijke) geneeswijzen die eind 19e eeuw veelvuldig en met succes toegepast werden in diskrediet te brengen. Ze startten een wedijver en concurrentie met de School voor Homeopathie om hun bekendheid en opmars tegen te houden. AMA is zonder twijfel één van de grootste frauduleuze organisaties in de medische wereld. Op hun 'palmares' staan oplichting, afpersing, omkoping, corruptie, chantage, misleiding en leugens. De leidende figuren van AMA waren toen trouwens niet eens dokters of wetenschappers maar dubieuze figuren zonder medische kennis.

In 1910 publiceerde AMA in samenwerking met de Carnegie Stichting een bulletin, bekend als het Carnegie Rapport 4, en geschreven door Abraham Flexner, die geen dokter was maar wel gelieerd aan de Carnegie en Rockefeller clan. Carnegie was toen de tweede rijkste man van de wereld (na Rockefeller) en zat in de staal industrie en had belangstelling voor alles rond educatie terwijl Rockefeller geld verdiende via de olie industrie en interesse had voor medisch onderzoek. De bedoeling van het rapport was om de kwaliteit van de geneeskundige diensten te verbeteren en om een professionele medische opleiding tot stand te brengen gebaseerd op de toenmalige wetenschappelijke kennis. Maar wat was toen het algemeen aanvaarde wetenschappelijke paradigma in de westerse wereld? Het materialisme!

Deze visie, die zijn opmars begon in de 17e eeuw, beweert dat het oorzakelijk aspect van al wat bestaat materie is en dat alle fenomenen verklaarbaar zijn vanuit materie (ook bewustzijn, ziel en geest). Materie is het enige wat bestaat. Een flagrante onjuistheid uiteraard maar wel met grote consequenties want het werd de basis voor de westerse geneeskunde. Het wetenschappelijk materialisme (of fysicalisme) stelt dat alles fysisch is en dat alle immateriële eigenschappen voortkomen uit het fysische. In de tijd voor de publicatie van het Flexner rapport waren er tweemaal zoveel holistische natuurdokters als allopathische dokters en werden medische opleidingen gegeven in kleine privéscholen. Dit veranderde volledig na het Flexner rapport en iedereen werd vanaf toen quasi gedwongen om de Carnegie richtlijnen te volgen. Dit rapport stelt onder meer dat het menselijke lichaam tot het dierenrijk behoort en bestaat uit weefsels en organen. Het groeit, reproduceert zichzelf en vervalt volgens algemene wetten en het kan aangevallen worden door vijandige fysische en biologische organismen. Alternatieve zienswijzen en geneesmethoden zoals kruiden, homeopathie, chiropractie, massage werden en worden als kwakzalverij bestempeld en verder genegeerd. De kleine privé scholen verdwenen of werden geïntegreerd in de grote universiteiten die gesponsord worden door industrie en bedrijven. In 10 jaar tijd verminderde het aantal medische scholen in de VS van 650 tot 50 en het aantal studenten van 7500 tot 2500 vanwege onder meer de hoge schoolkosten. Het rapport bevatte gedetailleerde richtlijnen betreffende medische scholing en zag farmacologie als enige oplossing om ziekten te bestrijden. Tot op heden kan geen enkele medische school gestart worden zonder toestemming van de overheid en alle medisch/wetenschappelijk onderzoek volgt de protocollen van het (volledig foute) materialistische paradigma. 

The doctor is to be feared more than the disease.
(Latijns spreekwoord)

In 1997 nam de WHO de controle over de medische wereld over en implementeerde de richtlijnen van het Flexner rapport over heel de wereld. Het resultaat was en is desastreus te noemen. Elk jaar sterven zo'n 784.000 mensen in de VS ten gevolge van medische (mis)handelingen en fouten, waaronder 106.000 aan correct ingenomen medicijnen. Miljoenen Mensen zijn gestorven door het pokken vaccin. En elk jaar spendeert men in de VS 282 miljard dollar aan iatrogene schade en sterfgevallen (dus door medische fouten en verwikkelingen). Elk jaar raken 1 miljoen Mensen in de VS ernstig gewond of zwaar ziek in en door het ziekenhuis en in 280.000 gevallen leidt dit tot de dood. De slechtste plaats om naar toe te gaan wanneer je ziek bent, is zonder twijfel het ziekenhuis (behalve bij acute trauma's zoals breuken). In 2004 spendeerde de VS 1,4 triljoen dollar (15% van het BNP) aan gezondheidszorg waarvan 1/3 naar de farmaceutische industrie ging. De farmareuzen (Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis, La Roche, Bayer, Merck, GlaxoSmithKline, Sanofi, Abbott,...) verdienen astronomische bedragen aan een zieke bevolking. In 2002 behaalden de 10 farmabedrijven op de Top 500 lijst van Forbes een winst van 36 miljard dollar, dat is meer dan de 490 andere topbedrijven SAMEN.

Na 100 jaar allopathische geneeskunde dringt de vraag zich op: wat ging er in godsnaam verkeerd? Ondanks de exuberante bedragen die big medicine en big pharma verdienen door hun producten en therapieën te slijten, zijn er nog nooit zoveel Mensen ziek geweest als nu. Het antwoord laat zich makkelijk raden: het gaat helemaal niet om gezondheid en om Mensen te helen, het gaat om geld, geld, geld. Het gaat om zoveel mogelijk Mensen zolang mogelijk ziek en afhankelijk houden. Big pharma en big medicine zijn daarmee verworden tot één van de grootste misdaad kartels op de wereld.

Het menselijk lichaam is een uiterst complex en innig verweven organisme. De allopathische geneeskunde ziet het lichaam als een machine met verschillende onderdelen. Deze opdeling leidt tot tientallen specialisaties zoals longarts, dermatoloog, reumatoloog, cardioloog,...die het holistische en verbindende aspect van menszijn volledig negeren. Bovendien worden de symptomen behandeld via de standaard procedures en gaat men voorbij aan het zoeken en aanpakken van de oorzaak. Er zijn allerlei pillen voor symptomen als hoofdpijn, cholesterol, keelpijn, hartklachten, depressie, huiduitslag, astma, enzovoort die werken als tijdelijke lapmiddeltjes zonder echte genezing te brengen. Zo blijven de patiënten levenslange klanten van de farma en ziekte industrie. Dokters krijgen geen enkele educatie betreffende voeding wat nochtans de belangrijkste basis is voor een gezond functionerend lichaam. Noch leren zij iets over biochemie, plantgeneeskunde, moleculaire biologie, naturopathie, homeopathie, psychologie, het belang van beweging,...en nog andere disciplines die kunnen helpen om een juiste diagnose te stellen en de oorzaak op te sporen van cellulaire ziekte. Het enige wat ze kennen en toepassen zijn hun drie winstgevende methodes: chemische pillen/vaccins, chirurgie en bestraling.

If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take,
their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny.
 
De moderne gifmengers

Chemische medicatie beïnvloedt het hele lichaam en niet enkel het gebied waar de zieke cellen en energetische verstoringen zijn. Men noemt dit (bij)werkingen en ze staan in lange opsommingen vermeld op de bijsluiters van pillen en vaccins. Ze kunnen soms de symptomen verlichten of (tijdelijk) wegnemen maar ze verstoren ondertussen ook de gezonde functies van het lichaam. Waardoor nieuwe ziektebeelden ontstaan waarvoor dan opnieuw medicatie voorgeschreven wordt. Het is een vicieuze cirkel van ziekte bestrijden met ziekmakende producten die symptomen behandelen maar nooit de oorzaak aanpakken waardoor de cellen ziek blijven en nog meer disharmonie ontstaat. Veel Mensen gebruiken een leven lang dagelijks medicatie wat in feite absurd is en al aangeeft dat (1) pillen nooit de oorzaak van ziekte wegnemen, (2) pillen nieuwe problemen veroorzaken en (3) pillen een fantastisch verdienmodel zijn. Vaak zijn de pillen/vaccins zelfs veel gevaarlijker dan het probleem waarvoor ze gefabriceerd worden. Zo blijft de geldmachine draaien en is de opzet van big medicine en big pharma geslaagd: zoveel mogelijk Mensen zo lang mogelijk afhankelijk houden van hun industrie.

Na een vaak lange lijdensweg van het innemen van nutteloze chemische medicatie en het verzuimen om de oorzaak aan te pakken, takelt het lichaam verder af en beginnen weefsels af te sterven en organen uit te vallen. Dan ontstaat een nieuw ziektebeeld: sepsis of interne vergiftiging door de jarenlange vervuiling waarbij bacteriën en virussen de zieke delen van binnenuit beginnen op te ruimen. En wat is dan de oplossing van de medische industrie? Nee, nog steeds niet de oorzaak opsporen en aanpakken maar wel de zieke delen wegsnijden of zelfs volledige ledematen amputeren. En wanneer de ziekte daarna nog terugkeert (wat logisch is als je de oorzaak niet weet en heelt) dan snijden ze nog meer weg. Zo werd ook een nieuwe en heel winstgevende handel aan big medicine toegevoegd: de transplantaties en de handel in organen. Een jarenlang gebruik van chemische medicatie in combinatie met een verkeerde levenswijze veroorzaken na verloop van tijd het uitvallen der organen. De falende organen worden dan vervangen door nieuwe organen die opnieuw chemische medicatie vereisen om de afstotingsverschijnselen te onderdrukken. Zoals gezegd: een heel winstgevende handel.

Let wel: chirurgie bestaat al duizenden jaren en in principe valt er wel iets voor te zeggen en het kan in sommige gevallen zelfs de beste oplossing zijn. Tal van mensenlevens zijn gered dankzij operaties, transplantaties en eerste hulp bij acute trauma's (breuken, kwetsuren, tandheelkunde). Maar de conventionele aanpak van ziekte via pillen/vaccins (wat neerkomt op een langzame vergiftiging) heeft gezorgd voor een ongelofelijke toename aan patiënten die in zo'n belabberde toestand verkeren dat operatie uiteindelijk nog het enige is wat overblijft. Het kan niet de bedoeling zijn om chronische ziekten te behandelen via chirurgie of om organen te vervangen. Het hoeft namelijk nooit zover te komen.

Cancer is so difficult to cure because it is so profitable to treat.
(Walter Last)

Bij bestraling of radiotherapie worden de zieke kankercellen beschadigd in de hoop dat ze verdwijnen. Maar ook de gezonde cellen rond de tumor worden bestraald en beschadigd en dat zorgt voor allerlei bijwerkingen en DNA veranderingen. Men kan ioniserende bestraling zien als een risicovol experiment op de patiënt waarbij de uitkomst heel onzeker is maar de financiële opbrengst des te hoger. Het is algemeen bekend dat de kankerbestrijdingsindustrie één van de meest winstgevende onderdelen is van het medische kartel. Dit komt voor een deel omdat er steeds meer Mensen (waaronder ook steeds meer kinderen) kanker krijgen door de reeds bekende oorzaken (zie boven). Maar kanker neemt toe en blijft bestaan omdat de oorzaken niet worden verwijderd én omdat de belangrijkste behandelmethoden (chemo en bestraling) niet werken. Onderzoek toont dat chemotherapie in 97% van de gevallen niets uithaalt. De enige reden waarom het dan toch verder gebruikt wordt, is geld. Dokters die chemo voorschrijven krijgen een vergoeding van de farma producenten. Dat is niet zo bijzonder, de farma bedrijven lobbyen nu eenmaal voortdurend bij overheid en artsen om hun producten te kunnen slijten. Meestal zijn er dan allerlei bonussen (zoals reizen) voor dokters die in zee gaan met een bepaald farmabedrijf. Maar chemo (cystostatica) zijn de enige medicijnen waarbij een dokter ook (veel) geld kan verdienen (in de VS) door die zelf te verkopen aan de patiënt als tussenpersoon. De enige reden waarom chemo nog wordt gebruikt (hoewel al veelvuldig werd aangetoond dat het niet werkt) is omdat het een inkomstenbron is van de dokter.

As to diseases, make a habit of two things — to help, or at least, to do no harm.
(Hippocrates)

Kanker is een holistisch fenomeen, je kunt het onmogelijk genezen via chemo en bestraling, dit zijn interventies die de kanker alleen maar erger maken. De meeste conventionele dokters zijn blind voor wat ziekte is, hoe ziekte ontstaat, en welke boodschap ziekte brengt. Al het geld wat verzameld en opgehaald wordt voor kankeronderzoek wordt gebruikt om conventionele, allopathische middelen en therapieën te ontwikkelen. Niets van dat geld wordt aangewend om onderzoek te doen naar kruiden, voeding, vitaminen, mineralen, homeopathie of acupunctuur want daar is weinig tot geen geld mee te verdienen. Eet meer groenten en fruit zeggen de kankerstichtingen, maar ze vergeten te melden dat je dan best kiest voor bio en non-gmo producten anders krijg je opnieuw chemisch gif binnen. Chemo medicijnen zijn afgeleiden van mosterdgas, een celvernietigend en uiterst dodelijk gif wat werd gebruikt in WO I en II als biologisch wapen. De reden waarom chemo uiteindelijk niet werkt in 97% der gevallen is net omdat mosterdgas (en de afgeleiden ervan) alles doodt zonder onderscheid. Het is gif! Het is duidelijk dat chemo en bestraling een oorlogszone in het lichaam creëren vol destructie en vernietiging zonder dat men ook maar enig idee heeft over wat kanker is en waarom het ontstaat. 

De modificatie van de Mens via vaccinatie

Het is wellicht niet toevallig dat de dubbele slang van de caduceus ook een hint kan zijn naar de dubbele helix van het DNA streng. De nieuwste generatie vaccins zijn namelijk RNA en DNA vaccins die in staat zijn binnen te dringen in de cellen. Zo komt lichaamsvreemd DNA rechtstreeks in de cel en beïnvloedt de werking ervan. De Mens wordt dan zelf een genetisch gemodificeerd organisme. De theorie achter de RNA en DNA vaccins is dat de cellen aangespoord worden om hun eigen viruseiwitten te maken die dan een immuunrespons uitlokken van het lichaam. Het is nog maar de vraag of dit zal werken, alle geteste proefdieren werden ziek tot nu toe en sommigen stierven. Bovendien weet niemand wat de effecten op lange termijn zullen zijn. Het is opnieuw een experiment op de mensheid. Welke genen worden precies door de vaccins gemodificeerd? Dat is niet duidelijk. Kan men het vruchtbaarheidsgen uitschakelen waardoor onvruchtbaarheid ontstaat? Wie weet, het zou de eerste keer niet zijn. En wanneer we de agenda van eugenisten zoals Bill Gates en Henry Kissinger kennen dan zou je wel erg naïef en dwaas moeten zijn om een vaccin vrijwillig te nemen. 

Toen de WHO en de Gates Foudation miljoenen Afrikanen een gratis pokkenvaccin gaven, ontstond de grootste auto-immuunziekte epidemie ooit gezien in Afrika (ondertussen gekend als HIV/AIDS) die tegen 2025 zo'n 90 miljoen Afrikanen zal doden. Hetzelfde verhaal in India, het poliovaccin veroorzaakte een polio epidemie en 500.000 verlamde kinderen. Momenteel is er opnieuw een ongeziene poging tot oplichting en misdaad aan de gang vanuit het medisch/industriële kartel. Onder het mom van een fake epidemie en een 'virus' wat veel minder doden veroorzaakt dan de jaarlijkse griep en gecombineerd met een ware angst- en paranoia propaganda van overheid en media wordt iedereen klaargestoomd om een uiterst riskant en dodelijk vaccin te nemen. Het nieuwe recombinant RNA/DNA Covid vaccin wat via elektroporatie vreemd DNA van varkens of apen in de cellen zal brengen om nieuwe eiwit instructiecodes te schrijven in jouw genetische opmaak zal gegarandeerd voor ziekte en ondergang zorgen.

Even meegeven dat er tot op heden GEEN ENKELE studie is die aantoont dat Covid-19 de oorzaak is van een ziekte of een sterfgeval. De vraag is ook nog steeds: wat is een virus nu precies? Bestaat een virus eigenlijk wel? Is Covid-19 een virus? Zijn virussen niet gewoon exosomen? Daar is veel onduidelijkheid en controverse over. Nog nooit werd een virus geïsoleerd. Nog nooit werd bewezen dat een virus een ziekte kan veroorzaken. Nog nooit werden zulke extreme maatregelen doorgevoerd om een virus te bestrijden (volgende keer meer over de onderliggende agenda). Nog nooit werd aangetoond dat de klassieke theorie der bacteriën inderdaad klopt (externe belagers die ziekte veroorzaken). In ieder geval: The science is NOT settled. Want dit is bvb. wat virologen beweren die zelden in de (gecontroleerde) main stream media aan het woord (mogen) komen. Virussen leven niet en kunnen niet overgedragen worden, ze zijn niet besmettelijk, het zijn lichaamseigen solventen (oplos eiwitten) die opruimwerk doen in een vervuild lichaam. Ze ontstaan wanneer vervuilde en vergiftigde cellen beginnen af te sterven. Griep en verkoudheid zijn bvb. ontgifting- en zuiveringsprocessen van het lichaam waarbij virussen worden aangemaakt om vervuilde cellen en het bloed te reinigen.

Hoe komt Covid-19 dan in het lichaam en waaraan sterf je dan? Men sterft niet aan een virus maar door andere oorzaken.  Alle virussen zijn goede virussen, ze zijn een GEVOLG, geen oorzaak. Sommigen beweren dat Covid-19 een man-made biowapen is wat via het griepvaccin in het lichaam komt. Wat dan in combinatie met een verzwakt, ziek lichaam en ongezonde levensomstandigheden (en wellicht 5G straling) tot de dood kan leiden. Hoe komt het dan dat een griepepidemie ontstaat tijdens de lente als een virus niet overdraagbaar is en velen toch op hetzelfde moment ziek worden? Het is een seizoensgebonden opruimfase van het lichaam. Het is een cyclus in het lichaam en wanneer je erg vervuild bent, wordt je ziek en maakt het lichaam virussen aan die de boel opruimen. Wanneer alle beren uit hun winterslaap komen rond dezelfde tijd, zeg je ook niet dat er een besmettelijke beren epidemie is uitgebroken. Nee, het is een natuurlijke cyclus. Wat is dus de sleutel tot gezondheid? Zoals steeds: levende voeding, groene sappen, gezond leven, op tijd zuiveren en vasten, zuurstof, zonlicht, enz.

Het blijkt ook dat een solvent (virus) van een dier onmogelijk kan overgedragen worden naar een andere soort (Mens). Virussen zijn lichaamsspecifiek. Dus varkensgriep, vleermuizenvirussen, vogelpest virussen, apenvirus (HIV) kunnen nooit Mensen besmetten. De ENIGE manier om dierenvirussen in het lichaam te krijgen is via injectie (vaccins). Nu blijkt dat iedereen die positief test op Covid de voorgaande jaren een griepvaccin heeft genomen. Toeval? No way. Het lichaam detecteert dan lichaamsvreemd materiaal (wat niet kan verwerkt en geëlimineerd worden via het spijsverteringskanaal zoals normaal gebeurt) en gaat zichzelf aanvallen (auto-immuun ziekten).

De PCR test zoekt niet naar Covid-19 virusdeeltjes maar test op een RNA sequentie, dus op genetisch materiaal. Daartoe nemen ze wat (onzuiver) materiaal uit de longen of de keel, versterken en plakken de genenreeksen bij elkaar tot een genoom en vergelijken dit met een 'virussen genen' bibliotheek. Maar, zoals gezegd, er is nog nooit een virus geïsoleerd wat kon worden opengemaakt om de RNA sequentie van een specifiek virus te ontdekken. Wat ze dan vinden is niet het Covid virus maar bestaande genenreeksen die overal en bij iedereen aanwezig zijn (ook op fruit zoals werd aangetoond), vandaar de vele positieve testen. De PCR test is dan ook compleet onbetrouwbaar om Covid op te sporen, zoals de ontwerper van de test ook toegeeft. Hij zegt dat het eigenlijk een techniek is om iets te fabriceren. Je start met een kleine hoeveelheid DNA en tijdens iedere cyclus verdubbelt het aantal. Zodat wanneer je 30 cycli uitvoert je miljarden keren meer materiaal hebt dan bij het begin. Vervolgens verbinden ze een fluorescerende molecuul aan het RNA tijdens de productie. Ze sturen licht van een bepaalde golflengte en ontvangen een antwoord in de vorm van licht in een andere golflengte. Op deze manier meten ze de hoeveelheid licht die terugkomt. Dit is de manier om te meten hoeveel RNA er is. De Canadese onderzoeker Crowe ontdekte in een onderzoek dat er 37 cycli uitgevoerd zijn. Als je niet genoeg licht gemeten hebt na 37 cycli dan ben je negatief, dus besmet. In een ander onderzoek werd echter uitgegaan van 36 cycli. Slechts twee onderzoeken beschreven welke grenzen ze hanteerden.  Daarom denkt hij dat het heel goed mogelijk is dat verschillende landen andere grenzen gebruiken. Landen kunnen de grenzen zelfs zodanig vaststellen zodat het aantal besmettingen stijgt of daalt!

Gedachten zijn krachten

Epigenetica of nieuwe biologie is de wetenschap die onderzoekt hoe gedachten, percepties en omgevingsfactoren zich vertalen/omzetten in de scheikundige en biologische processen die mee helpen bepalen wie je bent. De functie van de mind (geest) is om samenhang te creëren tussen wat we geloven en de 'realiteit' die we ervaren. Indien je gelooft dat er een dreiging is dan zullen de cellen zich voorbereiden op beschermende acties (vlucht- of vechtrespons). Maar de cellen maken geen onderscheid tussen een werkelijke dreiging (een aanvallende leeuw) of iets wat je gewoon gelooft omdat het in de krant staat. Cellen reageren enkel op de scheikundige stoffen (hormonen) die vrijkomen bij dreiging en angst (en het maakt niet uit of die angst terecht is of onterecht en gebaseerd op propaganda en leugens). Indien we geloven dat er gevaar is dan induceren we stress in het fysieke lichaam en in de cellulaire fysiologie. Voortdurende stress zorgt voor een verzwakking van de weerstand en een onnodige belasting van het immuunsysteem. Het moge duidelijk zijn dat de media en de maatschappij er blijkbaar op gericht zijn om stress en angst in mind en lichaam te brengen. De Covid-19 gekte en de dwaze, zinloze maatregelen zijn opnieuw een voorbeeld hoe makkelijk de massa bespeeld kan worden en in staat van angst en gehoorzaamheid gehouden wordt. Een onzichtbaar virus met een lage gevaargrens (minder gevaarlijk dan griep) kan dankzij de juiste propaganda op enkele weken tijd de hele mensheid in huisarrest plaatsen met een mondmasker op hun gezicht. Onbegrijpelijk voor wie de toegepaste mindcontrol technieken niet snapt.

Jouw gedachten, ongeacht of ze fout of juist zijn, veranderen jouw biologie. Je wordt wat je denkt. Signaal + eiwit = gedrag (volgens de epigenetica). Wanneer het gedrag van een Mens de gezondheid ondermijnt en een ongemak (ziekte) veroorzaakt dan zijn er maar twee mogelijke oorzaken. Gebrekkig functionerende eiwitten of verstorende signalen. Defecte eiwitten (zoals genetische geboortedefecten en willekeurige mutaties) creëren disharmonisch gedrag in de cellen wat leidt tot ziekte. Minder dan 1% van alle 'natuurlijke' ziekten wordt veroorzaakt door defecte eiwitten en meer dan 90% van de ziekten komt door de foute signalen die de cellen bereiken en het lichaam beïnvloeden. Wat zijn dan de belangrijkste (foute) signalen die de gezondheid ondermijnen?

1. Trauma of de fysieke beschadiging van het brein, de ruggengraat of het zenuwstelsel die de informatieoverdracht naar de cellen en organen verstoort waardoor misverstanden ontstaan in de communicatie.
2. Chemische gifstoffen die de overdracht verstoren van signalen tussen het brein en de cellen. Toxische chemicaliën vinden we terug in vaccins, medicijnen, voedsel, water en lucht.
3. Gedachten worden omgezet in scheikundige interacties die ofwel voor ziekte of voor genezing kunnen zorgen.

Een ziekte die veroorzaakt wordt door een gedachte ontstaat niet omdat het lichaam defect is maar omdat het signaal (gedachte) ongepast is. Dit is een van de grootste esoterische geheimen: gedachten zijn krachten. Het belangrijkste werkingsgebied op vlak van ziekte en heling is dan ook het bewustzijn. Disharmonische gedachten en gevoelens, alsook stress, zorgen en angsten zijn essentiële thema's bij het streven naar gezondheid en het voorkomen van ziekten. Veel Mensen zenden voortdurend ongeschikte en verstorende signalen (gedachten) uit die uiteindelijk na verloop van tijd leiden tot ongeschikt gedrag (ziekte).
 
Metafysisch staat Mercurius voor mind en fysiologisch gezien voor het zenuwstelsel en de ruggengraat. Het cerebrale ruggengraat systeem is de voortbrenger en drager van fysio-chemische elektriciteit, simpel gezegd de generator van energie of leven. De mind en de zenuwen gebruiken de elektrische energie van gedachten en het subtiele zenuwvocht in het hersen-ruggengraat systeem. Mercurius doet dit heilzaam/positief of destructief/negatief afhankelijk van de gedachten en acties. De geest (mind), die de vader is van gedachten, kan het lichaam haar levenskracht (elektriciteit) ontnemen via gedachten, emoties, handelingen. De opdracht van de geest (Mercurius) is om het fysieke lichaam te helen door zuivere gedachten en handelingen en door levende voeding en plantmedicijnen.

In de allopathische westerse geneeskunde worden diagnoses vaak gesteld gebaseerd op de ziektekiem theorie van Louis Pasteur. Die stelt dat virale en bacteriële aandoeningen worden veroorzaakt door specifieke micro-organismen die het lichaam van buitenaf binnendringen. Deze theorie beweert dat er slechte en gevaarlijke ziektekiemen bestaan die moeten worden bestreden en gedood en dat die vernietiging de enige juiste manier is om ziekte te behandelen en te voorkomen. Pasteur had namelijk kiemen gevonden in ziek weefsel en veronderstelde dat deze van buiten kwamen. De medische wereld aanvaardde dit idee en ontwikkelde middelen om de vermeende indringers te doden, meestal met weinig succes en veel ongewenste bijwerkingen. Deze kiemtheorie is niet correct.

Daarnaast is er ook de terrein- of cellulaire theorie die ontwikkeld werd door Antoine Béchamp. Hij ontdekte dat de aanwezigheid van ziektekiemen (zoals virussen en bacteriën) daarom niet betekent dat die ook de oorzaak zijn van een ziekte. Bacteriën zijn immers de aaseters van de natuur en worden aangetrokken door afstervend en dood weefsel. Kiemen of bacteriën hebben weinig invloed op gezonde, levende cellen. Ziektekiemen of microben gedijen als aaseters op de plaats van de ziekte. Ze leven van het onverwerkte metabolische afval en van ziek, ondervoed, niet-resistent weefsel. Ze zijn niet de oorzaak van de ziekte, net zo min als vliegen en maden de oorzaak zijn van het afval waar ze rond vliegen en in bewegen. Vliegen, maden en ratten veroorzaken geen afval, ze voeden zich ermee.  Men ziet altijd brandweerlieden bij brandende gebouwen, maar dat betekent daarom niet dat ze de brand hebben veroorzaakt. Béchamp was ervan overtuigd dat ziektekiemen niet afkomstig kunnen zijn van een uitwendige bron maar ontstaan binnen het systeem zelf. Hij kon ook aantonen dat bepaalde bacteriën zich spontaan ontwikkelen naar andere soorten, afhankelijk van de omgevingsfactoren. Iets wat volgens de bacteriologie van Pasteur niet mogelijk is.

Wherever the art of Medicine is loved, there is also a love of Humanity.
(Hippocrates)

De kiemtheorie als verdienmodel

De 4 postulaten van Dr. Robert Koch zijn een aantal regels die dienen om vast te stellen of een bepaalde ziektekiem de oorzaak is van een bepaalde ziekte. Covid-19 voldoet NIET aan deze postulaten en kan daarom niet aangemerkt worden als een ziekteverwekkend virus. En dat betekent ook dat een Covid vaccin totaal zinloos, overbodig en gevaarlijk is. De 4 Koch postulaten:

1. De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden in de patiënt of plant worden aangetroffen maar niet in het gezonde dier of plant.
2. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt.
3. Een proefdier of dezelfde soort plant dat met de gekweekte kiem besmet wordt, moet dezelfde ziekte krijgen.
4. De ziektekiem moet uit het proefdier of de proefplant geïsoleerd kunnen worden, en moet gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt.

Wanneer we deze 4 richtlijnen toepassen op infecties, besmettingen, bacteriën en virussen dan is het duidelijk dat de hele kiemtheorie van Pasteur en de behandelmethoden die eruit zijn voortgekomen (pillen en vaccins) op los zand gebouwd zijn. Ziektekiemen worden aangemaakt door het lichaam in een poging om een vervuilde omgeving op te ruimen. Daarna verdwijnen ze vanzelf. Dit werd reeds vele malen bewezen en nog steeds wordt het niet aanvaard door het medische establishment.

Een zogenaamde 'ziektekiem' zou wel eens een noodzakelijke microbe kunnen zijn die normaal gesproken niet schadelijk is. Microben smullen alleen van dood en stervend vlees, en ze zijn een integraal onderdeel van het menselijk eliminatie- en immuunsysteem. Het menselijk lichaam bestaat uit biljoenen microben en microzymen en je hebt ze absoluut nodig. Een Mens zou niet lang kunnen leven in een kunstmatig gezuiverde en steriele omgeving. De persoonlijke microbioom (beschermlaag) zou zwakker en minder gevarieerd worden. En de exosomen krijgen minder RNA (adaptieve gegevens) om mee te werken waardoor men vatbaarder wordt voor infecties (of microbiële disbalans). Een steriele hygiëne is alleen aangewezen bij acute situaties, zoals operaties, omdat het lichaam dan 'open' is en de beschermende filtersystemen omzeild worden (spijsvertering, ademhaling).

Er zijn verschillende redenen waarom de foute theorie van Pasteur nog steeds als uitgangspunt gebruikt wordt om infecties te genezen niettegenstaande al vele malen werd aangetoond dat ze onjuist is. Er is vooreerst de big pharma propagandamachine en hun gerichte sponsoring van onderzoek, en er zijn de oogkleppen en de cognitieve dissonantie van de gevestigde geneeskunde (het niet willen aanvaarden van de bepaalde feiten en waarheden omdat ze de vastgeroeste overtuigingen en vroegere aannames tegenspreken). Maar de hoofdreden is het lucratieve, commerciële winstmodel dat via het bestrijden van allerlei kiemen in stand kan gehouden worden. Steeds meer pillen en vaccins komen op de markt om infecties, bacteriën en virussen te bestrijden en die brengen astronomische winsten op. Met de terrein theorie als uitgangspunt draait alles rond een gezond evenwicht van het innerlijk milieu en dit kan door voeding, kruiden, levensstijl en andere dingen waar geen geld mee te verdienen valt. Er wordt dus onterecht aangenomen dat ziekte verspreid wordt door ziektekiemen of virussen buiten het lichaam. De frauduleuze kiemtheorie maakt de weg vrij om ontelbare chemische medicijnen te ontwikkelen en te verkopen en houdt vast aan het onwetenschappelijk geloof dat elke ziekte of aandoening afhankelijk is van medicijnen voor genezing. Wat een flagrante onwaarheid is.

De westerse levenswijze veroorzaakt een microbieel onevenwicht waardoor constant symptomen van infecties ontstaan die dan vaak bestreden worden via giftige vaccins. Deze vaccins verergeren de disbalans nog waardoor zich immuunreacties ontwikkelen die lijken op de symptomen van een besmetting door microben. Niet een besmetting van buitenaf want we weten nu dat de kiemtheorie van Pasteur verkeerd is. Nee, het lichaam zelf ontwikkelt de microben en heeft ze nodig om zich te beschermen tegen schade. Vaccins roeien ziekten niet uit maar brengen onnoemelijk veel schade toe aan het lichaam. Via vaccins komt onder meer vreemd genetisch materiaal in het lichaam wat er niet in thuishoort en wat wordt uitgescheiden op verschillende manieren. Dit resulteert vaak in uitscheidingsinfecties die vervolgens opnieuw worden behandeld alsof ze werden veroorzaakt door externe en overdraagbare ziekteverwekkers, terwijl ze in feite interne processen zijn en deel uitmaken van het eigen persoonlijke microbioom.

Injecties en vaccinaties omzeilen de van nature aanwezige filtersystemen van het lichaam en zorgen ervoor dat gifstoffen onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen. Men injecteert in feite zware metalen rechtstreeks in de hersenen waardoor alle lichaamssystemen in gevaar worden gebracht. Het is een compleet gestoord idee om microbiële infecties te 'behandelen' door de hersenen te infecteren met giftige zware metalen. Vandaar ook de wereldwijde epidemie van mentale ‘regressie’ (zoals autisme), waarvan ondertussen werd bewezen dat de oorzaak ligt bij de toegenomen vaccinatieschema's. De komende Covid vaccins zijn experimentele DNA vaccins die rechtstreeks ingrijpen in het genetisch materiaal van de Mens. Ze veroorzaken een blijvende genetische modificatie die nimmer nog kan terug gedraaid worden. Het betekent dat de schade die veroorzaakt wordt door de Covid vaccinaties (en er is ALTIJD schade), nu onomkeerbaar en onherstelbaar zal zijn en doorgegeven wordt aan de nakomelingen. Lees meer over vaccinaties in dit bericht: De Vaccinatie Misdaad.
Andere interessante documenten in verband met vaccinaties:

1. Overeenkomst van aansprakelijkheid - voorwaardelijke aanvaarding bij verplichte vaccinatie
2. Kennisgeving van weigering tot vaccinatie - claim tot soevereiniteit in 100 argumenten
3. Wetenschappelijke studies - dokters over de gevaren en risico's van vaccinatie
4. Ontgiften en ontstoren van vaccins
5. Vaccinatie: info, websites, video's
6. Vaccinatie websites wereldwijd
7. HPV vaccinatie weigering België -
document om HPV (en alle andere niet-verplichte vaccinaties) te weigeren

Never buy the cure from the one who sold you the disease.

Het hele westerse medische systeem is dus gebaseerd op fraude en op foute theorieën zoals de kiemtheorie en het materialisme. Het doel is niet om Mensen te genezen, iets wat trouwens quasi onmogelijk is als je vertrekt van een verkeerd uitgangspunt. Bovendien geneest de Mens en het lichaam in 95% van de gevallen zichzelf wanneer de juiste omstandigheden en ondersteuning aanwezig zijn. Nee, het doel van big medicine is blijkbaar geld verdienen, ziekten in stand houden, nieuwe ziektebeelden ontwikkelen, het lichaam verzwakken en Mensen afhankelijk houden van de ziekte-industrie. Het ergste is nog wel dat het westerse ziektemodel wordt opgedrongen aan iedereen als enige mogelijkheid en dat alternatieve behandelingen in diskrediet worden gebracht. Men kan terecht spreken van een medische dictatuur en tirannie en zeker wanneer men de huidige situatie bekijkt waar absurde maatregelen en verplichte vaccinaties door de strot worden geramd. De oplossing bij ziekte (zoals chronische aandoeningen) is je eigen genezing in handen te nemen, je eigen dokter te worden en therapieën kiezen die werken voor jou. Leer jezelf alles over kruiden, voeding, supplementen en gezond leven en vermijd chemische medicijnen en giffen. Daarbij kun je uiteraard samenwerken met holistische natuurartsen maar hoofdzaak is dat je zelf volledige verantwoordelijkheid neemt voor je levenswijze, gedachten, gevoelens, voedingspatroon, omgeving en relaties.

Enkele bekende medische fraudes en misdaden: Polio, Pokken, HIV/AIDS, Cholesterol, Alzheimer/dementie, Kanker, Chemo, Geboortetrauma, Besnijdenis, Diabetes, Mammografie, Psychiatrie, Virusvrees, Vaccinatie,... Zie ook: What Really Makes You Ill (David Parker & Dawn Lester).

Wanneer Mensen nu nog steeds niet snappen wat er aan de hand is en nog steeds de TV en de overheid geloven en vertikken om zichzelf te informeren, dan verdienen ze niet beter. In deze tijd van openbaring en internet, is geen enkel excuus nog geldig om onwetend te blijven. Kennis is macht. En toegepaste kennis is vrijheid en gezondheid. Al diegenen die straks het Covid vaccin nemen uit angst zijn gewoon niet klaar voor ontwaking en zullen de gevolgen daarvan dragen. Velen zullen trouwens het 'speelveld' verlaten. Al 30 jaar wordt met man en macht de agenda bloot gelegd en zijn klokkenluiders bezig om Mensen wakker te schudden. Meer kunnen we niet doen, wie het pad van ziekte, slavernij, angst en gehoorzaamheid kiest, is daar zelf verantwoordelijk voor.

Lees hier deel 1 in deze serie: Het Corona Keerpunt. Volgende keer meer over de verborgen en satanische Covid agenda. We zitten in het 'Endgame'. Op 31 maart 2025 is het doel van de fake Covid epidemie bereikt: de hele wereld zal dan veranderd zijn in een digitale big brother politiestaat naar Chinees model indien we niet MASSAAL opstaan in kracht, samenwerking en burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Maar laten we in afwachting nog even genieten van de fantastische coverband Foxes & Fossils.


Harvest Moon
Suite: Judy Blue Eyes


  Three things in life – your health, your mission, and the people you love. That’s it. 
(Naval Ravikant)

1 opmerking:

  1. Helemaal wat ik al tijden roep en waardoor FB mij als verdacht heeft geblokkeerd en mij in de gaten houdt op andere media. Bizar hoe sociale psychologie werkt. De ongezonde massa loopt met hun zinloze smoelbedekking rondt in afwachting van hèt vaccin. Door de domme massa worden we straks verplicht kapot gevaccineerd (want dan kunnen ze hun geconditioneerde gezichtsbedekking voor schijnveiligheid afdoen). Heel eng allemaal waar we onder mee moeten lijden....

    Bedankt voor het artikel.

    BeantwoordenVerwijderen