11/02/2020

Het Heilige Geheim


De originele video is ondertussen op privé gezet door Simona Rich, hier kun je de tekst nog lezen (Engels).


You yourself are even another little world and have within you the sun and the moon and also the stars.
(Origenes)

Waarom waarschuwt Anastasia voor seksuele handelingen die ontstaan uit lagere driften en lusten? Ze spreekt over het verlies van vitale energie wanneer intimiteit niet geworteld is in hogere motieven zoals de conceptie van nieuw leven en het aantrekken van een ziel. Bij de Krishna toegewijden kan seks alleen binnen het huwelijk en enkel om kinderen te verwekken. En we kennen uiteraard allemaal het celibaat bij de priesters, kloosterlingen en monniken. Binnen het tantra yoga pad bestaan verschillende technieken om de ejaculatie en het klassieke klaarkomen uit te stellen. De bedoeling is het verzamelen en opladen van de scheppende energie om een hoger bewustzijn te bereiken door de Kundalini kracht te wekken. Wat is hier aan de hand, welk geheim schuilt hierachter? En waarom staat er een immens beeldhouwwerk van een dennenappel (pijnappelklier) in Vaticaanstad en op vele oude artefacten wereldwijd? Een aanverwante vraag kan men stellen rond de immense porno industrie en de bezetenheid van de elite voor pedofiele seks en andere ontsporingen. Welke energie wordt opgewekt door zelfbevrediging voor het scherm en het misbruiken van kinderen? En vooral, wat gebeurt er met die energie en wie profiteert hiervan? Seksuele energie is levensenergie en, hoe gek het ook klinkt, er zijn entiteiten (archonten en andere) die hier op teren en voedsel uit halen en zo de Mens uitputten en op een lager bewustzijnsniveau houden. De kunst is nu om jouw scheppende levensenergie bij jezelf te houden en te gebruiken voor spirituele, mentale en fysieke ontwikkeling.   
In deze tijden van openbaringen (apocalyps) en bewustwording beginnen de oude geloofssystemen hun geloofwaardigheid steeds meer te verliezen. Gezien wij spirituele wezens zijn, zal religie altijd een aantrekkingskracht blijven uitoefenen op de zoekende Mens. Maar er is een verschil tussen religie en de kerkinstituten die religie misbruiken als machtsmiddel. Religie komt van religare en dat betekent verbinden, namelijk de Mens die verbinding zoekt en maakt met zijn goddelijke kern. En daar heb je geen bijbels, kerken, moskeeën, priesters of pausen voor nodig. Het is een natuurlijk en innerlijk proces.

De Jezus mythe

Het bekendste en meest gelezen boek is nog steeds de bijbel niettegenstaande reeds veelvuldig werd aangetoond dat het een verminkt en aangepast boekwerk is, wat in de loop der tijden veelvuldig werd gemanipuleerd ten behoeve van de Vaticaanse machtselite. Pas bij de ontdekking van de Dode Zee rollen uit Nag Hammadi (1945) en de Qumran perkamenten ontstond een ander beeld van het Jezusverhaal en het Christus bewustzijn. Daarin vond men onbekende evangeliën (Thomas, Philippus, Waarheid) en belangwekkende teksten die een duidelijk gnostieke leer uitdragen. Gnosis betekent 'innerlijk weten', kennis van het hart. Het is het weten dat de Mens diep en onlosmakelijk verbonden is met het Licht en met een goddelijke kern. De Ene Schepper is in ieder Mens aanwezig. Alles is één en verbonden. Alle externe goden zijn misleidingen en lagere wezens met een agenda. Er is geen profeet, kerk of godsdienst nodig om tot 'bevrijding' te komen en de 'hemel' in te gaan. De Katharen wisten dit en vormden zo een bedreiging voor het Vaticaan die bang was om haar machtspositie te verliezen. Onder meer daarom werden ze uitgeroeid.

Een boeiend standpunt met betrekking tot de bijbel is de mogelijkheid dat het Jezus verhaal eerder een symbolische en alchemistische betekenis heeft en niet letterlijk dient begrepen te worden. De bijbel en de apocriefe teksten beschrijven dan een 'heilig geheim' en verhalen dan over oeroude gebeurtenissen op Aarde in versluierde taal en ingebed in een heel toegankelijk verhaal vol symboliek. Enkel de ingewijden begrepen wat er precies werd bedoeld met de getallen en aspecten uit het levensverhaal van Jezus.

Wie iets van astrologie af weet, kan vaststellen dat de bijbel vol symboliek staat die verwijst naar de dierenriem, de zon, de planeten en astronomie. Of de historische Jezus echt bestaan heeft, valt niet te bewijzen. Behalve de bijbelboeken (evangeliën) en apocriefe geschriften is er geen enkele geschiedkundige bron die dit aantoont. Nochtans waren de Romeinen nauwkeurige geschiedschrijvers die bijhielden wat er in hun provincies aan de hand was. Wel waren er vele mogelijke 'kandidaten' met de naam Jezus die rond die tijd leefden, de bekendste is wellicht Yeshua Ben Pandira. Bepaalde onderzoekers komen tot de conclusie dat Jezus een mythische figuur was en hoogstwaarschijnlijk 'verzonnen' werd op het Vaticaans concilie van 325 in Nicea door het samenvoegen van oude mythen en legenden om zo een religie van macht en controle te creëren. Het Jezus verhaal zou dan in feite symbolisch verwijzen naar astronomische en esoterische fenomenen en niet over een historische figuur gaan.

Anderen, zoals Joseph Atwell, beweren dat de Romeinen en hun keizers (die uitstekende imperialisten en veroveraars waren) een messiaanse figuur annex religie bedachten (gebaseerd op informatie uit oude heidense en occulte mysteriescholen) als een politiek machtsmiddel (een soort psy-op avant la lettre) om het grote rijk te verenigen en de voortdurende opstanden in de provincies te voorkomen. Het is altijd goed om zich af te vragen wie het meest profiteert van een bepaalde situatie, beslissing of (fake) verhaal. In het geval van het christendom is het glashelder. Dankzij hun Jezus figuur is het Vaticaan uitgegroeid tot een machtig instituut en volgens sommigen hebben de Jezuïeten de touwtjes (nog steeds) in handen op deze planeet. De Romeinse beslissing om een sterke religie te creëren heeft dus quasi tot wereldheerschappij geleid. Vooral als je weet dat mogelijks ook de Islam door het Vaticaan werd gelanceerd.  

Enkele verborgen verwijzingen naar de zodiak in de bijbel. Jezus wordt geboren uit een Maagd. Hij is de zoon van God en belichaamt dus een evenwicht (Weegschaal) tussen geest en materie. Bij de geboorte zijn de herders en hun schapen aanwezig (Ram) en bij de kribbe staan een paard (Boogschutter) en een geit (Steenbok). Koning Herodes laat uit voorzorg alle baby's vermoorden (Schorpioen). Later verandert Jezus water in wijn (Waterman). Hij wordt gedoopt wanneer hij 30 jaar oud is en de Zon komt Waterman binnen 30 dagen na 25 december. Jezus roept twee vissers bij hem en zegt dat ze hem moeten volgen en dat hij van hen 'vissers van mensen' gaat maken (Vissen). Ook loopt hij over het water (Vissen). Jezus vertelt vele parabels zoals die van de twee zonen (Tweelingen) en het verloren schaap (Ram). Naar het einde toe wordt hij weggevoerd naar Golgotha (letterlijk de 'schedelplaats') waar hij op een kruis wordt genageld (Weegschaal) tussen 2 misdadigers (Tweelingen). Na zijn dood (Steenbok) valt er duisternis over de Aarde, net zoals de zon tijdens de winter zonnewende voor de langste nachten zorgt. Hij verblijft 2,5 dagen in het graf, wat precies overeenstemt met de tijd dat de zon 'stilstaat' tijdens de winter zonnewende vooraleer terug te 'verrijzen' en de dagen langer worden. Op 25 december wordt de zoon (de zon) herboren. Jezus herrijst uit het graf en herstelt de balans (Weegschaal) tussen geest en materie. Ook in de 'Openbaring van Johannes' wemelt het van de zodiak verwijzingen zoals: het lam (Ram), de leeuw (Leeuw), de os (Stier), sprinkhanen als schorpioenen,...Of Jezus al dan niet bestaan heeft, mag iedereen zelf beoordelen. Feit blijft dat het verhaal ook alchemistisch/symbolisch kan begrepen worden. Jezus is niet de 'zoon' van God, maar de zon (in de schepping van God).

Begrippenlijst (alfabetisch)
die kan helpen om de anatomie van het hele proces beter te begrijpen

° Cauda equina --> letterlijk 'paardenstaart' is een bundel zenuwen die in het onderste deel van het ruggenmergkanaal op het niveau L2 (tweede lumbale wervel) ophoudt, tussen de wervels loopt en in het heiligbeen uitmondt.
° Cerebrum --> of de grote hersenen omvatten het grootste deel van de hersenen en bestaan uit de 2 hersenhelften en een aantal andere structuren. Hier bevindt zich ook de neocortex of het hoger menselijk brein. En verder het limbisch brein (emoties en gevoelens) en het reptielenbrein (overleven, instinct).
° Cerebellum --> of de kleine hersenen liggen onder de grote hersenen (Cerebrum) en bestaan uit 2 helften ter grootte van een perzik.
° Chakra --> de traditionele uitleg is dat chakra's energieknooppunten zijn in het subtiele astraal lichaam die in meditatie geschouwd eruit zien als lotussen en raderen. Er zijn 7 hoofdchakra's (die elk hun eigen specifieke geestelijke, emotionele, psychologische en fysieke aspecten vertegenwoordigen) en daarnaast nog vele kleinere chakra's.
° Chiasma opticom --> of optisch chiasma of 'kruising der oogzenuwen' is een plat lichaam in de frontale kwab van de hersenen.
° Claustrum --> letterlijk 'afgesloten plaats', een neurale structuur in het midden van de grote hersenen. 
° Cortex --> of hersenschors is de buitenste laag van de grote hersenen en het gebied waar informatie uit de rest van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt.
° DMT --> of Dimethyltryptamine is een alkaloïde molecule en neurotransmitter met psychoactieve, entheogene en spirituele eigenschappen die in kleine hoeveelheden door het lichaam en het brein aangemaakt wordt. Men noemt het ook de 'spirit molecule' en het kent een lange geschiedenis als bewustzijnsveranderend middel onder meer via Ayauhuasca ceremonies.
° Granulationes arachnoideae --> zijn kleine uitsteeksels van het spinnenwebvlies die door de buitenste beschermlaag van de hersenen lopen.
° Hersenvocht --> of liquor is een waterige vloeistof die zich in en om de hersenen en het ruggenmerg bevindt ter bescherming en als transportmiddel van voedingstoffen. In de tekst wordt ook CFS (Cerebro Spinal Fluid) gebruikt.
° Hypothalamus --> is een klein geheel van structuren gelegen onder de thalamus en onderdeel van het limbisch breinsysteem.
° Klieren --> de endocriene klieren zijn organen die verschillende hormonen produceren die op hun beurt veranderingen kunnen veroorzaken in de stofwisseling en het menselijk lichaam. De bekendste endocriene klieren zijn de pijnappelklier, de hypofyse, de schildklier en bijschildklieren, de bijnieren en de alvleesklier. Endocrien betekent dat de klieren hun stoffen intern en rechtstreeks afgeven aan het bloed. Daarnaast zijn er ook exocriene klieren die hun stoffen extern afgeven aan het lichaam bvb. via een buisje, zoals de speekselklieren, traanklieren, zweetklieren,...
° Kundalini --> volgens de traditionele uitleg is Kundalini een spirituele kracht/energie die als een slang opgerold ligt aan de basis van de wervelkolom. Wanneer Kundalini ontwaakt en op en neer doorheen de nadi's en chakra's stroomt, volgt een intense spirituele ontwaking en worden tal van paranormale vermogens manifest.
° Laterale ventrikel --> zijn kleine holtes in de hersenen die specifiek hersenvocht produceren.
° Magnetiet --> of Fe3O4 is een magnetisch en elektro-receptief ijzermineraal wat zich in de hersenen bevindt waardoor onder meer de zoogdieren en vogels het magnetische veld van de Aarde kunnen detecteren om zich te oriënteren.
° Medulla oblongata --> het verlengde ruggenmerg is het gedeelte van de hersenen dat de hersenstam met het ruggenmerg verbindt.
° Nadi's  --> volgens de yoga traditie zijn er 72.000 nadi's of subtiele energiekanalen die de prana (levenskracht) transporteren doorheen het lichaam. De drie bekendste en belangrijkste zijn Ida, Pingala en Sushumna die alle drie langs de wervelkolom lopen van de kruin tot aan het bekken. Ida is het passieve, vrouwelijke yin kanaal (maan) en Pingala het actieve, mannelijke yang kanaal (zon). Beide kruisen elkaar (onder meer) in de ajna chakra (derde oog). Sushumna is het neutrale middenkanaal waar zich 8 chacra's bevinden.
° Nervus vagus --> of zwervende zenuw is de tiende hersenzenuw die begint als een vertakking van het medulla oblongata (verlengde merg) en loopt omhoog en omlaag van en naar de buikholte. Het is de langste van alle hersenzenuwen.
° Nucleus caudatus --> of staartkern is een structuur van het corpus striatum in de hersenen.
° Pijnappelklier --> of epifyse is een endocriene klier in de hersenen (die onder meer melatonine afgeeft) en wordt in de Oosterse filosofie als de zetel der ziel beschouwd.
° Hypofyse --> is een endocriene klier die verschillende hormonen afscheidt en ligt onder de hersenen.
° Plexus Sacralis --> of heiligbeensvlecht is een groep zenuwen die ontspringen uit het ruggenmerg tussen de niveaus L4 en S4. Volgens de yoga filosofie bevindt zich hier het tweede chakra (Swadhisthana) die in verband staat met seksualiteit, creativiteit, relaties en emoties.
° Plexus Solaris --> of zonnevlecht is een zenuwknoopcentrum gelegen ter hoogte van de maag. Volgens de yoga filosofie bevindt zich hier het derde chakra (Manipura) als zetel van de ego-persoonlijkheid.
° Ruggenmerg --> of medulla spinalis is de naam voor het centrale zenuwstelsel wat door het wervelkanaal in de wervelkolom loopt. Het centrale kanaal (canalis centralis) is gevuld met hersenruggenmerg vloeistof (hersenvocht) en omgeven door grijze stof.
° Sacrum --> of heiligbeen is een driehoekig wervelbeen onderaan de wervelkolom.
° Somatostatine --> is een hormoon met verschillende functies wat door de hypothalamus en andere organen wordt geproduceerd.
° Substantia nigra --> of donkere kern is een pigmenthoudende kern in het middendeel van de hersenen.
° Thalamus --> betekent letterlijk 'slaapkamer' en is evolutionair gezien een ouder gedeelte van de tussenhersenen. Het is een belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van zintuigen op weg naar de hersenschors (cortex).

De Heilige Secretie

For God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you Gentiles, too.
And this is the secret: Christ lives in you. This gives you assurance of sharing his glory.

(Colossians 1:27)

De Heilige Secretie (HS) is een natuurlijk bio-ritmisch proces van het menselijk lichaam en maakt deel uit van een moleculaire cyclus. Het is de naam voor een natuurlijk voorkomende en onoplosbare vloeistof die het menselijk brein produceert. Het lichaam is in staat om deze substantie via biochemische reacties alchemistisch om te zetten in een bewustzijnsverhogende verbinding waardoor 'verlichting' kan ervaren worden. Deze HS, in het Engels ook wel 'Chrism' of 'Christ Oil' genoemd, staat in verband met het natuurlijke spirituele ritme van het lichaam, en meer bepaald de maancyclus. Net als het circadiaan ritme (slaap-waak ritme) wordt de HS gestuurd door kosmisch/astronomische energieën afkomstig van de maan en de sterren. In de baarmoeder is de baby verbonden met de moeder (en haar hormonale secreties) via de navelstreng. Maar bij de geboorte wordt die navelstreng losgemaakt en beginnen de astronomische invloeden op de cellulaire vorming van het kleine lichaam, waardoor de individuele energievorm wordt verbonden met het bredere superorganisme dat Gaia (Moeder Aarde) wordt genoemd en met de kosmische frequenties die op dat moment aanwezig zijn en hun imprint nalaten. Alle bioritmen starten bij de geboorte en volgen vanaf dan een continue cyclus die afhankelijk is van elektromagnetische en andere omgevingsfrequenties. Wat de HS betreft, wordt het lichaam in het bijzonder beïnvloed door de maanenergie, de dichtstbijzijnde satelliet van de Aarde.

In het ruggenmerg en de hersenen bevindt zich een vloeistof die bekend staat als hersenvocht of Cerebral Spinal Fluid (CSF). Deze olieachtige stof stroomt door het centrale zenuwstelsel, spoelt de hersenen van gifstoffen en levert voedingsstoffen en hormonale secreties. Dit gebeurt continu. Op het moment van de geboorte en het losmaken van de navelstreng zijn deze interne vloeistoffen bijzonder gevoelig voor de sterke elektromagnetische instroom van de zon en de sterren. Deze astronomische imprint in het CSF op het moment van de geboorte vertaalt zich dan in wat we kennen als 'het sterrenbeeld' of de gesternte waaronder we geboren zijn. Zo krijgt ook de astrologie een wetenschappelijk/biologische onderbouwing. Onder invloed van die energetische invloed past de pijnappelklier zijn ritme aan om verbinding te houden met het 'grotere bewustzijn'. Als gevolg hiervan begint het lichaam een proces van 'conservering' telkens wanneer de maan(energie) in ons sterrenbeeld verblijft (plusminus 2,5 dagen, 12 keer per jaar).

Deze conservering en opslag in de hersenen zorgt voor de opbouw van DMT (of de spirit molecule) in de CSF. Gedurende de 2,5 dagen dat de CSF overvloediger door de hersenen spoelt, verhoogt de opslag en de levendigheid van de hormonen en neurotransmitters. Wanneer de persoon een 'goed Mens' is en gedurende deze tijd van bewaring en opstapeling van DMT een 'deugdzaam leven leidt en een rechtvaardig pad' volgt, dan zullen de hersenen de opeenhoping van substanties vrijgeven wanneer de maanenergie het sterrenbeeld van het individu begint te verlaten (na 2,5 dagen). Dan stroomt een overvloed aan DMT moleculen door het lichaam en het brein waardoor de persoon gevoeliger, bewuster en spiritueel verbonden wordt. Bovendien wordt het bloed gereinigd en het verouderingsproces gestopt en/of vertraagd. Allemaal dankzij het behoud van de HS.

Een esoterisch kerstverhaal

Volgens de oude hermetische wijsheid zijn onze lichamen alchemistische instrumenten. We hebben de mogelijkheid om 'lood in goud' te veranderen. Het geheim is de wetenschap van fysieke en fysiologische regeneratie (celherstel). Het lichaam bezit het vermogen om nieuw bloed te produceren en slapende hersencellen te wekken. De bijbel spreekt over deze wetenschap in allegorische, symbolische verhalen. In de esoterie noemt men dit 'het Grote Werk'. In alle tradities vindt men verwijzingen naar deze Heilige Afscheiding, dit zijn er enkele: Amrita en Soma (India), Ambrosia (Grieken), Manna (Joden), Nectar van Onsterfelijkheid, Levenselixir, Ojas,...De aartsvaders en andere alchemisten gebruikten deze wetenschap om honderden en zelfs duizenden jaren gezond te leven. Wanneer het nieuwe bloed wordt geproduceerd, wordt het oude (giftige) bloed door het lichaam verwijderd.

Twaalf keer per jaar (één keer per maand), scheiden de grote hersenen (cerebrum) een olievloeistof af wanneer de maan in het zonneteken staat waarin je bent geboren. Dit verwijst naar het verhaal van Jezus en de 12 apostelen. Jezus staat symbool voor de zon die tijdens het jaar door de 12 tekens van de dierenriem gaat. Deze heilige olie wordt in het Grieks 'Christos' wordt genoemd (betekent letterlijk 'de gezalfde'). Het is in feite het verhaal van de Christus in ons allemaal. De bijbel is geschreven in codetaal en is een handleiding over fysiologische regeneratie en astrologie die Mensen een pad naar verlichting (verzoening) biedt. Het Jezus verhaal is het verhaal over jouw ontwaking en bevrijding. Jij bent de hoofdrolspeler. Niemand komt je redden.

De 'Tempel van God' is geen gebouw maar verwijst naar jouw eigen lichaam. De olie wordt afgescheiden in het cerebrum door het (heilige) claustrum of 'santa' claustrum, gelegen in het midden van de grote hersenen. Het verhaal van de kerstman (santa claus) komt van deze innerlijke wetenschap omdat de kerstman (spirituele) geschenken naar beneden brengt in je schoorsteen (ruggengraat). De olie gaat eerst naar de pijnappelklier en de hypofyse. Deze klieren staan bekend als Jozef en Maria. Dit gebied werd het Oog van Horus genoemd in de Egyptische mysteriescholen. Daarna daalt de olie via het wervelkanaal (symbolisch de Jordaan rivier) naar beneden tot in de sacrale gebieden (symbolisch de Dode Zee). De olie die langs het ruggenmerg stroomt, komt uit de bovenste hersenen, de Schepper of Vader, de 'Allerhoogste'. Claustrum betekent letterlijk 'klooster' en maakt kenbaar dat dit een heilige plaats waar iets waardevols en kostbaars aanwezig is. De kostbare vloeistof die vanuit het claustrum naar beneden stroomt, scheidt zich dan deels in de pijnappelklier en deels in de hypofyse, twee speciale laboratoria in het hoofd. In de pijnappelklier wordt de olie goudgeel en krijgt elektrische eigenschappen, gesymboliseerd als honing. In de hypofyse wordt ze een witachtige vloeistof met magnetische eigenschappen, melk genaamd. Dit verwijst naar het beloofde land dat stroomt van melk en honing. De twee klieren vertegenwoordigen het mannelijke en vrouwelijke, de Jozef en Maria van het fysieke lichaam, en zijn de ouders van de spirituele zoon geboren in de zonnevlecht van elke Mens, beginnend rond de leeftijd van twaalf jaar (Jezus in de tempel).

De pijnappelklier is verbonden met de pingala zenuwbaan en de hypofyse met de ida zenuwbaan.  Deze staan ook bekend als de kundalini (goddelijk vuur) en de kundabuffer (negatief aangewend vuur). De 2 zenuwbanen strekken zich helemaal uit langs de wervelkolom en de 'levensboom' (nervus vagus) en gaan naar de plexus sacralis (heiligbeensvlecht) en de sacrumgebieden van het lichaam (onderste wervels). De plexus sacralis bevat een zeer sterke seksuele energie. Het is in wezen een prachtige levensenergie, die bij het 'oogsten' kan veranderen in een elektrische energie die terug naar de hersenen stijgt langs de 33 wervels van de wervelkolom (Jacob's ladder). Dit verwijst de 33 graden bij de vrijmetselaars en naar Jezus die op 33-jarige leeftijd 'verrees uit de doden' en terugkeerde naar hogere geestelijke rijken. Daarom is de HS een spirituele reis. Het gebied van de zonnevlecht en de sacrale plexus staan bekend als Bethlehem, wat letterlijk betekent het 'huis van brood' (verwijzend naar Jezus die zei: 'Ik ben het brood des levens').

De 'melk en honing' dalen af via de 'maan ganglion van Gasser' (een zenuwknoop in het hoofd) naar de zonnevlecht (Bethlehem). In de zonnevlecht is een vingerhoedvormige depressie (de kribbe) en hierin wordt het psychofysieke zaad of het heilige kind afgezet. De samengevoegde vloeistoffen produceren als het ware een kiemzaad in de solar plexus (Bethlehem). Dit gebeurt elke maand bij alle Mensen vanaf de puberteit (12 jaar). In symbolische taal verwoordt de bijbel dit als de geboorte van Christus(zaad) in een kribbe te Bethlehem. In de bijbel staat dat de Joden ooit kunnen terugkeren naar het beloofde land van 'melk en honing' wanneer ze de geboden van God opvolgen. Dit verwijst naar de terugkeer van het zaad naar het brein waar de beide klieren zijn. En dat kan enkel succesvol zijn wanneer de persoon een goed Mens is en een spiritueel pad volgt. Men is dan 'wedergeboren' en wordt 'gered' door Christus door een innerlijke hergeboorte. In feite is dit een natuurlijk en automatisch proces. Maar de Mens is zo ver afgedwaald van een harmonische, gezonde en liefdevolle levensstijl dat het zaad elke maand verkommert en vernietigd wordt door dingen als alcohol, drugs,  slechte gewoonten, kwade gedachten, ziekte veroorzakende handelingen, lagere begeerten, kortom een ontspoorde levenswijze. Zo blijft de Mens verstoken van een maandelijkse verjongingskuur en van het volledige gebruik van zijn breincapaciteiten. De yogi's uit India en Tibet gebruiken asana's, bhanda's en pranayama om de olie naar boven te pompen, ook een rechte rug is vereist tijdens de oefeningen en meditaties.

Verkeerde en disharmonische gedachten en daden (de 'zonden' genaamd) vertragen of verhinderen de opklimming van het Christuszaad langs de ruggengraat op weg naar het beloofde land. Het zaad, geboren in de zonnevlecht, stijgt op en wordt dan 'gedoopt' in de ruggenmergvloeistof (symbolisch de Jordaan), net zoals Jezus werd gedoopt in de rivier de Jordaan. Het zaad wordt als het ware 'gezalfd' door de olie van het ruggenmerg en reist omhoog om 'gekruisigd' te worden op de plaats genaamd 'Golgotha' (letterlijk de schedel). De kruisiging van Jezus staat dus in feite symbool voor de Christus olie die de kruisende ida en pingala zenuwbanen passeert in de schedel. De kruisiging betekent niet de dood van het zaad, maar wordt gevolgd door een incubatie- en transmutatieperiode van ongeveer drie dagen waardoor het krachtiger wordt en voor vernieuwing en spirituele verlichting kan zorgen zodat de persoon spoedig het (innerlijke) 'Koninkrijk van de Hemel' kan realiseren (verrijzenis van Jezus na 3 dagen).

Wie de Matrix filmtrilogie heeft bekeken, weet wellicht dat het fysieke lichaam van de Mens in wezen een soort energetische 'batterij' is. Maar wanneer die batterij leeg raakt en niet bijgevuld wordt, sterft het lichaam na een bepaalde tijd. De meesten verspillen hun kostbare energie en laten (vaak onbewust) de krachten der duisternis toe die zich gretig voeden met de mentale, emotionele en spirituele energie van de Mens. Het is echter ook mogelijk om jouw energie bij jezelf te houden, waardoor je sterker wordt en langer en gezonder leeft. Net zoals petroleum kan geraffineerd worden tot benzine waardoor die een hogere brandbaarheid en 'frequentie' krijgt, net zo kan men de olie transmuteren of raffineren waardoor die zo sterk gerevitaliseerd wordt dat ze het lichaam regenereert en de dood 'overwint' (verrijzenis van Jezus). Wanneer men het zaad en de olie niet elke maand verspilt, dan wordt het lichaam (de lamp) verlicht door Goddelijk Bewustzijn. Het verouderingsproces is het gevolg van het verminderen van de olieproductie en het verzuimen van het laten circuleren van de olie via de ruggengraat. Uiteindelijk stopt de olieproductie in het brein en sterft het lichaam.

Gevolgen wanneer er veel olie in het lichaam circuleert

° De algemene moraal en de stemming zijn stabiel en vreugdevol en er is geen prikkelbaarheid, angst of nervositeit.
° De spijsvertering en assimilatie zijn perfect.
° Het gehoor en het gezichtsvermogen zijn goed.
° Tanden en skelet vergaan niet.
° Men kan goed slapen.
° Men heeft geen medicijnen nodig.
° Men heeft minder voedsel nodig.
° De behoefte aan stimulerende middelen is verdwenen.
° Het lichaam bestrijdt kankercellen en andere ziekten en geneest volledig van mentale, emotionele en fysieke ziekten.
° Men voelt geen enkele aandrang om zichzelf op geen enkele manier te misbruiken.
° Men is immuun voor verkoudheid en andere infectieziekten.
° De kracht van de jeugd is aanwezig en de zwakheden van ouderdom zijn afwezig.
° Men ervaart een onbeperkte vitaliteit.

Volgens de esoterische leer zijn de pijnappelklier en de hypofyse beiden verbonden met een zenuw die het ruggenmerg kruist aan de basis van de schedel (in de medulla oblongata). Beide zenuwen lopen parallel aan elkaar langs de ruggengraat, de hypofyse lichaamszenuw aan de linkerkant en de pijnappelklier zenuw aan de rechterkant. Deze twee zenuwen komen samen in de zonnevlecht. Daar ontvangt hun eenheid de 'Heilige Adem' en wordt het Christuszaad geboren. Men kan dit zien als een esoterische drie-eenheid: de pijnappelklier is mannelijk, de hypofyse is vrouwelijk, en de adem is de Heilige Geest. Daarom is goed en diep ademen belangrijk zodat ook de zonnevlecht genoeg zuurstof krijgt.
Vanaf de puberteit vormt zich elke synodische maanmaand (29,5 dagen) en zolang men leeft een zaad in de zonnevlecht (telkens wanneer de maan in jouw zonneteken komt). Net zoals Herodes en anderen probeerden om Christus te doden en te verleiden, zo zullen ook hartstochten, verlangens en emoties proberen dit zaad te doden. Het doel is om het zaad te redden ongeacht hoe sterk de duistere krachten het proberen te vernietigen. Wanneer het niet wordt vernietigd, zal het Christuszaad worden opgetild en in de vloeistof van het ruggenmerg stromen (de Jordaan) en aldus gedoopt en gezalfd worden. Evenwel is dit nog maar het begin van de reis, het zaad is nog steeds in gevaar en wanneer men de lagere verlangens niet meester wordt, zal het langs de wervelkolom afdalen naar de Dode Zee (sacraal gebied) en sterven.

Wanneer men er in slaagt de olie terug naar boven te sturen, nemen haar frequentie en trilling toe. Wanneer de olie de 33e wervel bereikt, wordt ze figuurlijk 'gekruisigd' omdat de nervus vagus (zwervende zenuw) en ida en pingala worden 'gekruist' tijdens het traject en de olie verder reist om zich opnieuw te verbinden met de pijnappelklier en de hypofyse. De kruising gebeurt in het verlengde ruggenmerg waar de olie contact maakt het Cerebellum (of Golgotha, de schedelplaats). De olie (Christus) verlicht de optische thalamusklier, die ook bekend staat als 'het licht van de wereld', op het punt van 'kruisiging' of kruising. Dan blijft ze ongeveer 2,5 dagen in het ongewisse (dood als het ware), net zoals Jezus stierf op 33-jarige leeftijd en 2,5 dagen in het graf bleef. Dit vindt plaats bij de 33e wervel van beneden af geteld.

Wanneer de olie/het zaad erin slaagt om door de ruggengraat naar boven te reizen, zal het gekruisigd worden aan de basis van de schedel en zich transformeren in een kracht die in staat is het individu te laten herboren te worden. Drie dagen na de kruisdood stond Jezus op met een getransformeerd lichaam. En wanneer het Christuszaad wordt 'gekruisigd', volgt een transformatie en vergeestelijking van het lichaam waardoor het hoger trilt. Dit gebeurt wanneer slechts één zaadje wordt gered, de meeste Mensen slagen er helaas niet in om ook maar één zaadje te conserveren tijdens hun leven. De volgende maand ontstaat een nieuw zaadje en dit tweede zaadje is nu fijner en krachtiger vanwege het opgeslagen eerste zaadje. Dit komt omdat de pijnappelklier (de vaderklier) een deel van de essentie van het terug gekeerde zaad/olie absorbeert en de afgescheiden 'honing' de volgende keer daardoor sterker is. Hoe meer zaden kunnen worden bewaard en behouden, en hoe meer men de verrijkte olie-essentie kan terugbrengen, hoe groter de transformatie. De aanbeveling in de bijbel is om ten minste een tiende deel van je inkomsten (van de olie) terug te geven aan de bron (de hersenen). Dit is de parabel van de tienden.

De boodschap van Jezus is naastenliefde want om het zaad te redden, dient men te kiezen voor onvoorwaardelijke liefde, vrede en onbaatzuchtigheid. Men noemt het ook Boeddha of Christus bewustzijn. Wanneer iemand in deze staat van heiligheid leeft, wordt elke maand het zaad gered en reeds na enkele maanden verkrijgt de persoon een ruimer bewustzijn steeds wanneer de olie over de hersenen wordt gegoten. Dit is de ware zalving door God waar de bijbel naar verwijst bij de beschrijving van de externe zalving met olijfolie. De hele cyclus van het opslaan van zaad is in wezen een heel natuurlijk proces voor wie een goed Mens is die in harmonie met de natuurwetten leeft. In onze tijd zijn er evenwel hele duistere machten actief die de mensheid op een negatief pad houden en tal van verlokkingen, leugens en verleidingen op Aarde brengen waardoor velen (onbewust) hun Christuszaad verspillen.


Master your sexual energy. Porn is a form of mass control.
Porn is free because it is used to manipulate the senses, turn people into slaves and rob them of their vital life force energy.
It pollutes your mind and conditions your perception of sex, and injects the analogy into your subconscious,
thus creating a society where everyone views everyone as an object.
People have no control or mastery over their life force (sexual) energy, which can be transformed to develop the spirit body and do inner alchemy,
because the've became blind slaves of the porn industry and have no awareness of this energy
or how to channel it into creative, healing, generative, spiritual energy to revitalize nervous system, brain and all the organs of the body.
The mainstream world controls you by controlling your senses; junk foods, porn, television, shopping, materialism,...
When you feed the soul instead of the senses, you attain mastery of self.


Recapitulatie: hoe werkt het afscheiden van de HS nu precies

° Lunaire energie komt jouw sterrenbeeld binnen (12 keer per jaar). Op Moontracks kun je zien wanneer de maan precies in jouw sterrenbeeld komt.
° Het magnetiet in de hersenen werkt als resonerende antennes die de maan frequentie vertalen naar een biochemisch proces.
° Het claustrum is een neuraal gebied in het midden van de hersenen. Het is de zetel van bewustzijn en de fysieke voorraadplaats van levensenergie (prana).
° Het claustrum produceert een secretie en geeft neurotransmitter signalen af aan de pijnappelklier en hypofyse.
° Door het 'trillen' van hypofyse en pijnappelklier onder invloed van de lunaire energie wordt melatonine opgeslagen die het vermogen heeft de 'geestmolecule' in het 'graf' (hypothalamus) om te zetten (tijdens de 2,5 dagen)
° De pijnappelklier (vader Jozef, yang, zon) en de hypofyse (moeder Maria, yin, maan) laten vervolgens hun heilige secreties (de melk en honing) vrij in de levende wateren van het lichaam (hersenvocht).
° De afscheiding van de pijnappelklier heet melatonine (die honingkleurig is) en de afscheiding van de hypofyse heten oxytocine en vasopressine (die melkkleurig zijn)
° Deze afscheidingen reizen af ​​naar het heiligbeen (sacrum) waar pingala en ida energieën met elkaar verweven zijn om het spirituele zaad voort te brengen.
° De Heilige Secretie gaat de solar plexus binnen (Bethlehem) waar het zich verbindt met de 'Heilige Geest' (prana of levensenergie) waardoor een 'Christuszaadje' geproduceerd wordt.
° Om het zaadje te kunnen bewaren, dient men deugdzaam en liefdevol te leven. De evangeliën (en andere heilige boeken) staan vol met raadgevingen daaromtrent.
° De hersenen pompen iedere 6 tot 10 seconden cranio-sacraal vocht (CFS) vanuit het hoofd via het ruggenmerg naar het heiligbeen (sacrum). Deze cranio-sacrale pomp brengt het zaadje terug naar de schedelplaats.
° De spirituele geestmolecule wordt dus samen met hormonen en prana omhoog gepompt door de wervelkolom en langs de 33 wervels (Jacob's ladder) en het hart en de keel.
° Het zaad wordt gekruisigd (dubbel gekruist) bij het optisch chiasma, de plaats waar de oogzenuwen elkaar kruisen en waar ook de nervus vagus zenuw loopt (de levensboom).
° Door die 'kruisiging' stijgt de frequentie van het Christuszaad waardoor de Mens in staat is zijn goddelijke natuur te realiseren.
° Daartoe dient hij tijdens de 2,5 dagen dat het zaad rust (gestorven is aan het kruis) zich te onthouden van seks en allerlei 'onheilige' gedachten, daden en verleidingen.
° Jezus bleef 2,5 dagen in het graf en de maan vertoeft 2,5 dagen in een zonneteken.
° De heilige essentie passeert vervolgens de 'granulationes arachnoideae' (zowel bloed als water) voordat het binnengaat in het bloed.
° Vanaf hier reist de Christus (letterlijk de gezalfde in het Grieks) terug, passeert de 'substantia nigra' (donkere plaats) en komt terecht bij de 'laterale ventrikel' (het graf of de grot, bedekt met een wit laken, waarachter zich de 'nucleus caudatus' bevindt).
° Hier rust de geestmolecule totdat ze wordt geactiveerd voor afgifte door het verlaten van maanenergie uit het resonerende sterrenbeeld.
° Na 2,5 dagen reist het zaad dan naar de pons of brug van Varol en van daar naar de thalamus.
° Eenmaal aangekomen in de optische thalamus zorgt het verrijkte en geactiveerde zaadje voor tal van inzichten, vermogens, regeneratie, verlichting, bevrijding.
° Op dit punt, wanneer de olie exponentieel versnelt om de pijnappelklier te raken, worden miljoenen slapende hersencellen geactiveerd en gebeurt de activering van het ware spirituele zelf en de herinnering aan wie je bent en waarom je bent geïncarneerd.

Een spiritueel pad naar Mens wording

Uit het bovenstaande blijkt dat de afscheiding uit het claustrum inderdaad het begin is van het interne conserveringsproces, maar het is (nog) geen olie. In plaats daarvan signaleert het de afgifte van een biochemische stof die later de heilige olie zal creëren (via DMT-conversies). In de moderne wetenschap wordt deze afscheiding somatostatine genoemd. Zo kan het claustrum met recht zijn titel als zetel van het bewustzijn handhaven. Het is essentieel om de 'heilige secretie' te bewaren en haar energetische vibratie te verhogen, vooral tijdens de 2,5 dagen rust. De leer die Jezus verkondigde (naastenliefde) kan hierbij helpen om onszelf fysiek, psychologisch en spiritueel te helen, zodat we 'de weg van de heer' kunnen gaan. Enkele tips, niet enkel tijdens de 2,5 dagen maar uiteraard ook daarna.

°° Maak je niet kwaad, koester geen wrok en hou van je zelf, van je vrienden en van je vijanden.
°° Wees dankbaar en oefen dankbaarheid.
°° Pleeg geen overspel, ook niet in gedachten.
°° Verspil geen seksueel vocht tijdens de 2,5 dagen, bekend als sperma bij de man of vrouwelijk ejaculaat bij de vrouw. Kortom, geen seks.
°° Ook daarna dient men heel spaarzaam te zijn voor wat betreft seksuele betrekkingen, strikt celibaat is niet nodig, maar kwaliteit gaat boven kwantiteit en intimiteit tussen 2 partners is een heilig gebeuren.
°° Seksuele alchemie is het behouden van het sperma/ejaculaat waardoor het terug wordt opgenomen door het lichaam (in plaats van 'verspild') om zo de hersenen en het centrale zenuwstelsel te ondersteunen en te regenereren.
°° Bid en mediteer. Streef een serene en kalme levensstijl na waardoor de zuurstof inname verhoogt (een belangrijke component van de DMT molecule).
°° Vast regelmatig en hou het lichaam licht alkalisch (groenten, fruit). Hoe minder het lichaam met vertering en ontgifting bezig is, hoe meer het zich kan richten op heling en conservering van de HS.
°° Kies een gezonde voedingswijze (vegetarisch/veganistisch, levend voedsel, bio of zelfkweek, licht alkalisch) en een gezonde levensstijl (geen alcohol, tabak en drugs).
°° Alle esoterische scholen en spirituele paden benadrukken dat een geweldloze levenswijze cruciaal is. Het doden van dieren en de consumptie van (dieren)lijken vormen een grote belemmering voor spirituele ontwaking en geestelijke vooruitgang omdat zo'n keuze vooral gericht is op de 3 onderste chakra's (de 'lagere' dierlijke natuur in de Mens). 
°° Alcohol, lagere begeerten en verkeerd eten, vernietigen de olie.
°° Doe ademhalingsoefeningen en ga vaak in de natuur om de zuurstof niveaus te verhogen.
°° Vermijd kunstmatige EMF straling afkomstig van draadloze apparaten en dergelijke omdat die de natuurlijke cycli en kosmische frequenties verstoren.
°° Zorg voor een voldoende aanvoer van negatieve ionen door bvb. in de natuur te gaan wonen of blootsvoets door de tuin te wandelen.
°° Ontwikkel een positieve mindset.
°° Kies voor 'feel good' activiteiten (waaronder energetische oefeningen en technieken) waardoor de zuivering ondersteund wordt.
°° Hou van je naaste zoals van jezelf, en omgekeerd.
°° Wees vriendelijk en behulpzaam naar anderen toe wat zal zorgen voor feel good hormonen en een stralende aura.
°° Maak je geen zorgen over morgen.
°° Leef in het nu, wees alert en aandachtig op wat hier en nu gebeurt, beoefen mindfulness, verruim je perceptie.
°° Oordeel niet (je kent het pad niet van de ander) of je zult zelf ook beoordeeld worden.
°° Vraag en het wordt geschonken.
°° Aan de vruchten kent men de boom. Een goede en gezonde boom produceert goede en gezonde vruchten.
°° Zie het grotere plaatje en kies acties en levensdoelen in het belang van het grote geheel.
 
Gelijkaardige richtlijnen vind men terug bij alle esoterische tradities. Er is een duidelijke verwantschap met het Indische yoga pad wat de waarde van een gezonde, spirituele en evenwichtige levenswijze alleen maar bevestigt. In mindere mate vinden we ook overeenkomsten met het achtvoudige boeddhistische pad en groeperingen als de Essenen, Katharen, Manicheërs en andere gnostieke stromingen. Yoga is een uitgebreid en uitstekend onderbouwd spiritueel pad, een esoterisch systeem wat uiteindelijk tot bevrijding (moksha) en Zelfrealisatie kan leiden. Het bestaat uit verschillende grote takken waaronder Raja Yoga (meditatie), Jnana Yoga (zelfkennis en studie), Bhakti Yoga (dienstbaarheid en overgave), Karma Yoga (handeling zonder gehechtheid), Hatha Yoga (oefeningen voor beheersing), Laya of Kundalini Yoga (eenwording), Mantra Yoga (klank en zang), Kriya Yoga (interne actie),...

Het achtvoudige yoga pad (volgens Patanjali):

1. Yama (de 5 ethische richtlijnen): Ahimsa (geweldloosheid in gedachte, woord en daad), Satya (waarheid en oprechtheid in gedachte, woord en daad), Asteya (niet stelen), Brahmacharya (celibaat en onthouding), Aparigraha (onhebzuchtigheid, beteugeling van verlangens en begeerten).
2. Niyama (de 5 voorschriften): Saucha (zuiverheid en reinheid intern en extern), Santosha (tevredenheid en aanvaarding), Tapas (ascese, alertheid, zelfdiscipline), Swadhaya (zelfstudie van heilige boeken), Ishwara pranidhana (overgave aan God).
3. Asana (de lichaamshoudingen): lichamelijke yoga
4. Pranayama (de adembeheersing): het leren controleren van de prana
5. Pratyahara (de beheersing der zintuigen): het terugtrekken van de zintuigen uit de buitenwereld
6. Dharana (concentratie): het stil leggen van het denken en concentratie op een speciaal onderwerp
7. Dhyana (meditatie): eenpuntige gerichtheid
8. Samadhi (verlichting): assimilatie en bevrijding

The workings of the human body are an analogy for the workings of the universe.
(Leonardo Da Vinci)

De pijnappelklier, het derde oog of de 'straal van Anastasia'

Hoewel de moderne wetenschap en geneeskunde nog maar pas begonnen zijn om de cruciale rol van de pijnappelklier te begrijpen, was deze 'zetel van de ziel' al bekend bij vele oude culturen en beschavingen. De pijnappelklier is de rechtstreekse verbinding met de hogere werelden en een ruimer bewustzijn en de her-innering aan wie/wat we in wezen zijn. Het is niet toevallig dat de duistere krachten er alles aan te doen om de pijnappelklier te verlammen en uit te schakelen via vaccinaties, giftig voedsel, chemtrails en EMF's. Anastasia woont midden de uitgestrekte Siberische bossen op een veldje in de taiga en ver verwijderd van technologie en moderne informatiekanalen en toch weet ze alles wat gebeurt op Aarde en kan ze overal op 'bezoek' gaan met haar bewustzijn en blijft ze verbonden met de hogere dimensievelden. Zij zegt dat dit kan dankzij haar 'lichtstraal' wat in feite verwijst naar een volledig actieve en perfect functionerende pijnappelklier, onze antenne naar het licht van andere dimensies en realiteiten.  

Bij de boeddhisten is de pijnappelklier een symbool van spiritueel ontwaken. In het hindoeïsme is zij de zetel van intuïtie en helderziendheid. De hindoe wijzen ontdekten trouwens via diepe meditatie (innerlijk schouwen) dat het individuele zielatoom (jivatman) zich in het hart bevindt (en niet in de pijnappelklier). Voor taoïsten is de pijnappelklier het oog van de geest of het hemelse oog. In het Oude Egypte vinden we talloze verwijzingen naar het derde oog en de pijnappelklier. De Oude Grieken geloofden dat de pijnappelklier de verbinding was met het denken. Herophilus beschreef het als de 'sluitspier van het denken'. De Franse wiskundige en filosoof Rene Descartes deelde deze mening. Sprekend over de pijnappelklier schreef hij in 'Traité de l'homme': 'Mijn mening is dat deze klier de belangrijkste zetel van de ziel is en de plaats waar alle gedachten worden gevormd.' Al duizenden jaren wordt de pijnappelklier gezien als een verbindende schakel tussen de fysieke (3D) wereld en de geestelijke dimensies.

Het was ook bekend als het innerlijke oog of het derde oog. Waarom? Wanneer men de pijnappelklier open snijdt, vindt men de zogenaamde pinealocyten die lijken op de staven en kegels in het netvlies van de ogen. De pijnappelklier heeft zelfs netvliesweefsel en dezelfde fysieke bedrading als de visuele cortex van de hersenen. In 'Light: Medicine of the Future' legt Jacob Liberman uit dat licht bij vogels, hagedissen en vissen de pijnappelklier rechtstreeks door de schedel stimuleert. Bij veel reptielen heeft de pijnappelklier alle fotoreceptieve elementen die kenmerkend zijn voor een oog. Het wordt daarom een ​​'derde oog' genoemd, omdat het in veel wezens qua structuur en activiteit op een oog lijkt. Bij zoogdieren stimuleert licht de pijnappelklier echter uitsluitend via de ogen. Liberman gelooft dat Mensen aanvankelijk lichtstimulatie kregen via de bovenkant van het hoofd (kruin), zoals wordt beschreven in vele mystieke en oude tradities. De pijnappelklier vertegenwoordigt dan het naar binnen kijkende oog. Dit betekent dat het activeren van dit derde oog ons helpt om het leven voorbij de typische beperkingen van de zintuiglijke waarneming te zien, waardoor een helder (in)zicht ontstaat.

And Jacob called the name of the place Peniel, saying: 'for I have seen God face to face, and my life is preserved'.
(Genesis 32:30)

In het midden van de hersenen ligt de pijnappelklier verborgen in een klein grotachtig gebied achter en boven de hypofyse. Deze kleine klier in de vorm van een dennenappel en niet veel groter dan een erwt speelt een essentiële rol in hoe we slapen, presteren, beslissingen nemen en de realiteit waarnemen. Een gezond functionerende pijnappelklier is essentieel voor psychologische ontwikkeling, het leveren van topprestaties en spiritueel ontwaken. Het is de lichtmeter van het lichaam en ontvangt lichtinformatie via de ogen en stuurt vervolgens hormonale berichten naar het lichaam. Dankzij die informatie kan de Mens een zogenaamd circadiaans ritme volgen en weet het lichaam wanneer het licht of donker is, welk seizoen het is en of dagen langer of korter worden. De pijnappelklier verzendt de informatie naar de rest van het lichaam door het afscheiden van het hormoon melatonine rechtstreeks in de bloedbaan. Dit hormoon regelt de slaappatronen en beïnvloedt de voortplantingsorganen bij zowel mannen als vrouwen. Na de puberteit krimpt de pijnappelklier en geeft minder melatonine af. De hoeveelheid melatonine die de pijnappelklier synthetiseert en afscheidt is afhankelijk van de blootstelling aan licht. We produceren minder melatonine overdag en verhogen de secretie tijdens de nacht.

In de jaren negentig ontdekte de Britse wetenschapper Jennifer Luke hoge concentraties fluoride in de pijnappelklier van haar proefpersonen. Fluoride, dat kan voorkomen in leidingwater en pesticiden, hoopt zich meer op in de pijnappelklier dan in enig ander deel van het lichaam. Deze ophoping van fluoride vormt fosfaatkristallen, waardoor een harde schil rond de pijnappelklier wordt gevormd, calcificatie genoemd. De verkalking van de pijnappelklier verlaagt de productie van melatonine, verstoort de slaap-waakcyclus en de regulatie van het circadiane ritme (bioritme of de biologische klok). De belangrijkste oorzaken voor de verkalking zijn het toevoegen van fluoride aan tandpasta en kraanwater (vooral in de VS), de vele vaccinaties en het eten van bespoten groenten en fruit. Het aluminium uit vaccins en het glyfosaat uit bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen in de hersenen en de pijnappelklier. Deze aluminiumverbindingen, het kwik en andere adjuvanten veroorzaken 'immunoexcitotoxicity', een wetenschappelijke term om aan te geven dat vaccinaties de breinfuncties verstoren waardoor aan autisme gerelateerde ziektebeelden ontstaan en het 'licht van de ziel' (pijnappelklier) gedoofd wordt. Dat is ook wat mysticus Rudolf Steiner 100 jaar geleden al zei: 'De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product'. Zie ook hier: de vaccinatie misdaad. Vaccinaties veroorzaken ontstekingen in de hersenen, steeds meer dokters en wetenschappers komen met deze en andere waarheden naar buiten zoals Dr. Lawrence Palevsky. Vrij recent zijn daar ook nieuwe verstorende factoren bijgekomen, met name de overdaad aan EMF's afkomstig van wifi en andere draadloze toepassingen.

Er zijn aanwijzingen dat kinderen nu eerder de puberteit bereiken als gevolg van gefluorideerd water en tandpasta. Simpel gezegd, wanneer de pijnappelklier is verkalkt, dan raakt de Mens uit balans met de natuur,  wordt de kwaliteit van de slaap verstoord en de biologische functies van de hersenen belemmerd. Op die manier raken we losgekoppeld van ons oerinstinct, van de planeet en van elkaar. Maar er zijn nog meer gevolgen van fluoride consumptie voor het lichaam naast calcificatie van de pijnappelklier. Het veroorzaakt artritis en nierziekten, het verlaagt het IQ en veroorzaakt hersenschade, het schaadt de mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid, het verzwakt het skelet, het brengt cardiovasculaire ontsteking en atherosclerose en verhoogt de loodabsorptie.

Zonder een optimaal functionerende pijnappelklier worden we veel makkelijker beïnvloed door mediaberichten, vormen we valse overtuigingen en nemen we slechte beslissingen. Een verkalkte pijnappelklier beperkt het geweldige menselijke potentieel wat iedereen bezit. De 'aanval' op de pijnappelklier kadert dan ook in een agenda om een gehoorzame en een volgzame bevolking te handhaven. Recenter onderzoek toont dat de pijnappelklier ook DMT kan produceren in uiterst kleine hoeveelheden. DMT wordt ook de 'spirit molecule' genoemd en is een bekend onderdeel van de Ayahuasca drank en is in staat mystieke en spirituele ervaringen op te roepen. Het ontkalken van de pijnappelklier is dus een belangrijk onderdeel voor het ontwaken omdat dit onze perceptie van de werkelijkheid verhoogt. Er zijn drie stappen:
Stap 1: eliminatie van de voedingsmiddelen en omgevingsfactoren die extra verkalking veroorzaken.
Stap 2: verwijdering van de bestaande verkalking.
Stap 3: het creëren van een externe omgeving die een gezonde werking van de pijnappelklier ondersteunt.
Wie in West-Europa woont, heeft geluk, hier drinkt slechts 3% van de bevolking gefluorideerd water. Opgelet, het is belangrijk onderscheid te maken tussen natuurlijk fluoride en synthetisch fluoride. Natuurlijk fluoriet is een sporenelement en de minerale vorm van calciumfluoride. Het is een aqua-gekleurde steen, gevonden in de aarde zoals elk ander mineraal. Maar het fluoride dat wordt toegevoegd aan water of tandpasta zijn synthetische materialen zoals waterstoffluoride of natriumfluoride. Het zijn giftige chemische bijproducten uit de aluminium-, staal-, cement- en andere fabrieken. Synthetische fluoriden zijn ook gevaarlijke afvalproducten van de fosfaatmeststoffen industrie.

Enkele tips om de pijnappelklier te beschermen en te ontkalken:

° Gebruik waterfilters om het leidingwater te zuiveren.
° Gebruik tandpasta zonder fluor. Kies een biologische tandarts die werkt met veilige vullingen.
° Neem geen vaccinaties maar versterk je eigen immuunsysteem.
° Slik geen calciumsupplementen met synthetisch calcium. Eet liever voedsel rijk aan calcium zoals brandnetel, chiazaad, amandelen, boerenkool, gemalen eierschalen,...
° Gebruik geen anti aanbakpannen met PFOA en PFC.
° Kies voor biologische en volwaardige voedingsmiddelen. Eet gezond, vers en levend voedsel. Vermijd vis en schaaldieren (bevatten teveel kwik).
° Stop met alcohol en roken.
° Kies natuurlijke schoonmaakmiddelen, cosmetica en verzorgingsproducten.
° Vermijd bewerkte voedingsmiddelen en voedingsmiddelen bespoten met pesticiden en bestrijdingsmiddelen.
° Beperk of vermijd de EMF's afkomstig van wifi, bluetooth, draadloze en smart apparatuur in huis (Dect telefoon, babyfoon, hoofdtelefoon, smart meters, microgolf oven,...), maak alles zoveel mogelijk bekabeld.
° Enkele voedingsmiddelen die de ontkalking kunnen ondersteunen: kurkuma, zeewieren (iodine) en algen (spirulina), koolsoorten, chaga paddenstoelen, rauwe cacao, appelazijn en noten.

Extra tips om de werking van de pijnappelklier te ondersteunen, het bioritme te herstellen en de slaapkwaliteit te verhogen:

° Gebruik zo weinig mogelijk spaarlampen en led-verlichting in huis, kies voor gewone gloeilampen.
° Vermijd zoveel mogelijk artificieel licht na zonsondergang.
° Verzacht het (blauw)licht afkomstig van computerscherm en smartphone bvb. door f.lux software te gebruiken.
° Neem zoveel mogelijk zonlicht op. Draag geen zonnebril.
° Slaap in totale duisternis in een kamer zonder elektronica (smartphone, computer, router, digitale wekker,...).

Vijf technieken om de pijnappelklier te activeren

Waarschuwing. De stimulering van de pijnappelklier mag men niet lichtvaardig opnemen (zoals in sommige New Age kringen gebeurt). Wanneer de pijnappelklier 'vastraakt' dan  kan dit schizofrenie, wanen en hallucinaties veroorzaken. Sommige tradities waarschuwen ook tegen esoterische en occulte methoden om je bewustzijn te veranderen zonder een degelijke begeleiding. Bij oude culturen stonden sjamanen en ingewijden in voor de oefeningen en initiaties. In onze tijd is iedereen zelf verantwoordelijk om de innerlijke reis naar ontwaking en hogere ontwikkeling te gaan. De veilige manier is dat het derde oog zich op natuurlijke wijze opent wanneer de persoon 'klaar' is. Een slecht functionerende pijnappelklier belemmert de toegang tot ons volledig potentieel. En volgens de yoga filosofie veroorzaakt een geblokkeerde ajna chakra (het derde oog) dingen als onzekerheid, verwarring, jaloezie, cynisme en pessimisme. Wanneer het derde oog open is, nemen we de werkelijkheid anders waar. We ervaren meer duidelijkheid, intuïtie, empathie, focus en daadkracht. Kwaliteiten die essentieel zijn voor spirituele en psychologische ontwikkeling. Een optimaal werkende pijnappelklier brengt verder een verbeterde verbinding met de natuurlijke wereld, de bereidheid om ego-bezigheden los te laten die onze ziel belemmeren, heldere dromen, astrale projectie, lucide dromen, een hogere verbeelding en meer creativiteit.

1. Meditatie
De meest traditionele methode om het derde oog te openen is door middel van formele zit-meditatie. De pijnappelklier is gevoelig voor de bio-elektrische signalen van licht en donker in de omgeving. Meditatie kan deze bio-elektrische energie activeren. En door oefening kun je deze energie op de pijnappelklier richten, haar stimuleren en helpen openen. Wil de meditatie effectief zijn, dan dient de geest stil te worden zodat de verspreide energie in het lichaam zich kan consolideren en concentreren. Het is evenwel bijzonder moeilijk om de denkgeest stil te leggen via intentie en inspanning. In plaats daarvan observeren we de geest als een neutrale getuige (van de gedachten, gevoelens en sensaties die opkomen en weggaan) waarna de geest vanzelf (na een tijd) rustiger en stiller wordt. Richt dan de aandacht (zonder inspanning of kracht maar rustig en vanzelf) op het derde oog gebied net boven en tussen de twee ogen. Eventueel kun je visualiseren dat je een goudwit licht door het midden van het derde oog ademt. De sleutel is om ontspannen te blijven en de oefening niet te forceren. Laat het willen of het verwachten van enig resultaat los, omdat dit spanning creëert die de energiestroom blokkeert. De gerichte aandacht op de pijnappelklier stuurt interne energie naar deze regio. Door ontspannen focus komen neuropeptiden en stikstofmonoxide vrij waardoor een nog grotere ontspanning volgt en de meditatie dieper wordt. Bedenk dat melatonine de belangrijkste chemische stof is die door de pijnappelklier wordt geproduceerd en in omloop wordt gebracht.  Vandaar dat men in de hersenen van meditatie beoefenaars een toename van de melatonine secretie vaststelt. Na een tijd kun je een lichte druk of een pulserend gevoel beginnen opmerken. Het kan voelen alsof er een mini-hart op je voorhoofd klopt wat aangeeft dat de meditatie werkt. In India kent men deze techniek als Shambhavi Mahamudra en dit zijn de instructies.

2. Zonkijken (Sungazing)
Dit is een krachtige, oude techniek waarbij men rechtstreeks in de zon kijkt gedurende een tijd. Door het staren in de zon (en door vaak te zonnebaden) neemt het lichaam de energie van de zon rechtstreeks op via ogen en huid. Bij het ouder worden verschrompelen de pijnappelklier en de grijze breincellen, maar men heeft vastgesteld dat bij personen die zonkijken dit degeneratief proces niet alleen stopt maar dat de pijnappelklier groter wordt en de breincellen zich herstellen. Men start het zonkijken de eerste dag met 10 seconden staren in de zon ENKEL tijdens het ondergaan of opkomen van de zon (met maximum 1 uur speling). De zonnestralen zijn dan onschadelijk voor de ogen en bevatten geen UV straling. Elke dag kijkt men 10 seconden langer in de zon, liefst op blote voeten in contact met de aarde, tot men 45 minuten bereikt. Een interessante bijkomstigheid is dat men na enkele maanden eventueel zonder voedsel kan omdat men de prana levensenergie nu rechtstreeks kan opnemen. Het hongergevoel verdwijnt en eten wordt een keuze, geen noodzaak. Nu is (regelmatig) vasten en minder eten een zegen voor het lichaam, iets wat al veelvuldig wetenschappelijk werd vastgesteld. Hoe minder je eet, hoe meer (pranische) energie je genereert. Vasten zorgt ook voor een detox van het lichaam wat gunstig is voor de pijnappelklier.

3. Qigong
Deze oude Oosterse techniek is ondertussen algemeen bekend, men kan het woord vertalen als 'het cultiveren van de levensenergie' of 'energievaardigheid'. Qigong oefeningen vergroten de gevoeligheid van de beoefenaar voor de energiestromen in het lichaam, chi (of qi) genoemd. Vervolgens leert men om deze energie te sturen via zachte fysieke bewegingen en de ademhaling. En uiteindelijk leert de beoefenaar om de chi te verplaatsen door intentie en wilskracht. Veel Mensen hebben geblokkeerde energie meridianen en chakracentra die beletten dat de chi de endocriene klieren bereikt. Met behulp van qigong kunnen de blokkades opgeheven worden waardoor de energie het hele lichaam doorstroomt en de pijnappelklier activeert. In de Taoïstische meditatie praktijken gebruikt men de term 'kristallen paleis' om het hersengebied aan te geven waar drie belangrijke klieren liggen: de pijnappelklier, de hypofyse en de hypothalamus.

4. Binaurale Beats
Binaurale hersengolf stimulatie. Wanneer men tegelijkertijd een zuivere sinusgolf in het linkeroor en een andere sinusgolf in het rechteroor hoort, creëert dit een auditieve illusie die een binaurale beat wordt genoemd. YouTube staat vol met Binaurale Beats videos (hoofdtelefoon noodzakelijk). Zoek naar Binaurale videos die de delta-, theta- en gamma- frequenties activeren. Kan ook gebruikt worden in combinatie met meditatie.

Hersengolf frequenties en hun relatie tot bewustzijn.
Gamma (40 - 100 Hertz): extatische piekervaringen / eenheid
Hoge bèta (22 - 40 Hertz): angst / nervositeit
Lage bèta (14 - 22 Hertz): waakzaamheid / focus
Alpha (8 - 14 Hertz): fysiek ontspannen / meditatief
Theta-golven (4 tot 8 Hertz): diep ontspannen / REM-slaap
Delta (0,5 - 4 Hertz): diepe, droomloze slaap / diepste meditatie
Geluidstrillingen, vibraties en klanken hebben een sterke invloed op body en mind. Iedereen die graag muziek luistert, kan dit zelf ervaren. Bepaalde frequenties kunnen zelfs kankercellen vernietigen, denk aan dr. Rife of Fabien Maman. Chanting en het zingen van mantra's is dan ook heel heilzaam en harmoniserend.

5. DMT
In het boek 'DMT: The Spirit Molecule', beweert psychiater en onderzoeker Rick Strassman dat de pijnappelklier nog een andere belangrijke chemische stof produceert, namelijk N,N-dimethyltryptamine of DMT. DMT is een natuurlijk hallucinogeen wat buitengewone visioenen en mystieke bewustzijnstoestanden kan produceren, ook bekend geraakt door de groeiende interesse voor Ayahuasca ceremonies. DMT komt van nature voor in het lichaam en maakt deel uit van de normale samenstelling van Mensen en allerlei dieren en planten. In de jaren zeventig ontdekten Japanse wetenschappers dat de hersenen DMT via de bloed-hersenbarrière naar de weefsels transporteren. Men kan de vraag stellen waarom de hersenen en de Mens zo'n bijzondere stof bevatten? Volgens Graham Hancock werkt DMT als de 'lens' van de pijnappelklier waardoor het bewustzijn in staat is zich te verruimen en andere realiteiten waar te nemen. Blijkbaar produceert de pijnappelklier elke nacht een minimale hoeveelheid DMT tijdens de droomfases. Bij gebruik van Ayahuasca, Iboga en Psilocybine krijgen de hersenen een DMT-boost die mogelijks de verkalking van de pijnappelklier kan verhelpen en voor activatie zorgen. Hoewel entheogene stoffen en psychedelica kunnen helpen om tijdelijk het bewustzijn te openen, toch bieden methoden als meditatie meer blijvende resultaten.

Bronnen & Info

°°° Santos Bonacci  °°° Universal Truth School °°° Mauro Zappaterra °°° Victoria Loalou °°° Kelly-Marie Kerr °°° Simona Rich °°° The Hidden Lighthouse °°° Bill Donahue °°° John St Julien Baba Wanyama °°° Messianic Kabbalah °°°
Gratis Boeken: °°° Manly P. Hall - The Occult Anatomy Of Man °°°  Carey Perry - God-man: The Word Made Flesh °°°

Op Moontracks kun je zien wanneer de maan precies in jouw sterrenbeeld komt.

Slotbedenking

Wat kunnen we meedragen uit dit verhaal? We hoeven niet buiten ons te zoeken naar antwoorden, alles is te vinden door naar binnen te keren via meditatie en contemplatie. Het lichaam is een wonderlijk instrument en herbergt diepe geheimen. Het is waarlijk een tempel voor ziel, geest en Zelf, een emanatie van de Ene Schepper. De meeste Mensen weten niets over de occulte geheimen van hun eigen lichaam. Tenzij ze de kennis bestuderen uit duizenden jaren geesteswetenschappelijk onderzoek uit India, Tibet, China en Egypte of van de mysteriescholen der Rozenkruisers.
Een tweede bedenking betreft de digitalisering en technologisering van de mensheid die volop aan de gang is. Dit 'machine' bewustzijn zorgt voor een disconnectie in de Mens. Het Licht van de ziel raakt verdoofd en de HS wordt voedsel voor parasitaire entiteiten. In snel tempo evolueren we naar een systeem van totale controle en ontmenselijking. Een dode maatschappij gerund door A.I. en psychopaten in paleizen. Het is duidelijk dat er hightech en kennis op Aarde is die niet gebruikt worden voor het algemeen goed en de creatie van een paradijs voor iedereen, maar die integendeel aangewend worden om de macht en het geld bij een kleine groep te houden en de massa in slavernij te binden. Het lijkt soms alsof de mensheid moreel en ethisch helemaal niet klaar is om met hoog innovatieve technologie om te gaan. Kijk maar eens hoe de jeugd totaal in de ban van de smartphone, apps en social media haar eigen menszijn aan het verliezen is (om maar 1 ding te noemen). Er zijn verschillende theorieën over hoe dat mogelijk is. De bekendste is het interventie verhaal. De mensheid wordt (al eeuwenlang) gestuurd en gemanipuleerd door verschillende fracties en groepen met duistere agenda's. De planeet wordt overgenomen en er is een terravorming bezig richting transhumanisme. De inzet is niets minder dan de ziel van de Mens. Op het moment van singulariteit (wanneer A.I. de totale macht heeft) en agenda 2021/2030 (wanneer de 'new world order' dictatuur over Aarde heerst), zal de Mens niet langer Mens zijn en de connectie met zichzelf en met het universum verliezen. Dit wordt verwacht rond 2045. Rudolf Steiner sprak al over Ahriman (een gevallen 'aartsengel'), de incarnatie van het kwade op Aarde (in de bijbel heet hij Satan). Ahriman trekt de Mens naar beneden en houdt hem gekluisterd aan materie via narcistische technologie, een mechanische visie op het universum, economische belangen boven menselijkheid stellen, corrupte partijpolitiek, fundamentalisme en een materialistische, geldbeluste samenleving.  

Er is een keuze te maken, veel Mensen beseffen dit niet eens. In dat opzicht is dit een eindtijd, een tijdsfase waarin twee hoofd tijdlijnen zich aftekenen, mooi gesymboliseerd door de 5G/5D tegenstelling. Beide toekomsten zijn valabel en mogen er zijn, het gaat om wat jij kiest en zult (helpen) manifesteren. 5G komt er ooit en zal samenhangen met dingen als the internet of things, A.I., sociaal krediet systeem, verplichte vaccinaties, smart cities, mind control, designer baby's, avatar bewustzijn uploads, huishoud robotten, inplant chips, digitaal geld, brood en spelen, een wereldregering, globalisme, fake food, nieuwe ziekten en virussen, angst en geweld, een hunger games society,...5G is het dodende netwerk wat bedoeld is om iedereen op te sluiten in een synthetische, machinewereld. Velen kiezen deze weg. De andere tijdlijn is de organische 5D tijdlijn en wordt het pad voor een minderheid. De wereld die de 5D Mensen samen zullen co-creëren begint zich nu af te tekenen aan de horizon. De Anastasia dorpen zijn al een klein voorsmaakje van wat komen gaat voor wie het systeem van het beest wil verlaten. Denk aan overvloed, harmonie, vrede, samenwerken, liefde, vreugde, gezondheid, permacultuur, bio mimicry, soevereiniteit, vrijheid, dienstbaarheid, schenkeconomie, autonomie, lokaal zelfbestuur, echte educatie, waarheid, schoonheid, spirituele levenswijze, natuurwetten, spel, feest, conflictresolutie,  passie, creativiteit, zelfvoorziening, geweldloosheid, zelfontwikkeling, het leven vieren, multidimensionaal inzicht, ...
Join us, and take back your motherland, je hebt niets te verliezen en alles te winnen. 

Er is letterlijk maar één Bewustzijn, gekend als God de Vader of Bron of Schepper (Ik Ben). Christus is geen figuur, maar is het zaad van ontwaken/verlichting in ieder van ons als Hoger Zelf. Christusbewustzijn is het her-inneren dat we eigenlijk één zijn met God. De Vader is één met al wat is en ook met ieder van ons want iedereen is een unieke menselijke manifestatie van God. Ieder Mens bevindt zich in een ander stadium van ontwaken voor deze prachtige, diepe en onbegrijpelijke waarheid.

Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent.
(Victor Hugo)


I Don't Know How To Love Him
Everything's Alright

Requiem - Mozart
From The New World - Dvorak 9


En elke dag opnieuw zal de wereld jouw hand grijpen en schreeuwen:
'dit is belangrijk, en ook dat is belangrijk, en kijk eens naar dit hier, en maak je zorgen over dat daar,
en ben je niet bevreesd dat dit gaat gebeuren, en lees dit bericht eens wat je bang zal maken,...'.

En elke dag opnieuw is het aan jou om je hand terug te trekken, die hand op je hart te leggen en te zeggen:
'nee, dit hier is wat belangrijk is, de liefde en vrede die ik voel in mijn hart en die altijd aanwezig is'.

Everything's Alright! You Are Safe!

1 opmerking:

  1. [url=http://meditationat4am.com/shambhavimudra.html] shambhavi mahamudra [/url] is great mudra and this article are great.

    BeantwoordenVerwijderen