11/11/2019

Verborgen Archeologie


Machu Pichu (Peru)

Everything we’ve been taught about the origins of civilization may be wrong.
(Danny Hilman Natawidjaja, PhD, geologist)

In een nieuwe reeks blogberichten (Verloren Verleden) willen we even stilstaan bij verschillende baanbrekende en boeiende thema's en theorieën die dankzij internet nu makkelijk en vrij toegankelijk zijn en die een nieuw licht werpen op de geschiedenis van de mensheid, de planetaire evolutiefasen en de kosmologie van het universum. Is het mogelijk dat de algemeen aanvaarde theorieën helemaal niet kloppen en dat er over vrijwel alles wordt gelogen? Worden dingen verborgen gehouden om onze ware afkomst te verbergen en de mensheid in een staat van afhankelijkheid en vergetelheid te houden? Net zoals Anastasia beweert in de boekenreeks met de verhalen over een elite die ingrijpt in het bewustzijnsveld der mensheid om een agenda van macht en controle op Aarde uit te rollen?
Naast de 'main stream' archeologen, antropologen en paleontologen zijn er ook een hele reeks 'alternatieve' onderzoekers die prachtig werk leveren en hun ontdekkingen en bevindingen delen via websites en YouTube. Die ontdekkingen zijn soms best wel indrukwekkend en zetten de bestaande theorieën over onze afkomst en geschiedenis als mensheid regelmatig op losse schroeven. Dat is helemaal niet erg want echte wetenschap betekent ook altijd openstaan voor nieuwe ontdekkingen, zelfs indien die nieuwe bevindingen de oude theorieën naar de prullenbak verwijzen. Maar helaas worden dingen soms verborgen gehouden om de algemeen aanvaarde consensus te kunnen behouden. Een voorbeeld is de controverse rond de vernietiging en de ontvreemding van de skeletten van reuzen in het Smithsonian Institute.

In dit eerste bericht staan we even stil bij de megalithische constructies en raadselachtige artefacten en de bijna onvermijdelijke conclusie die volgt uit de ontdekkingen. Het lijkt er namelijk op dat er ooit (lang geleden) hoogstaande beschavingen op Aarde waren die een grote technologische en spiritueel/esoterische knowhow hadden, veel groter dan wat wij nu hebben. Veel van de 'bewijzen' en verslagen over deze belangrijke beschavingen zijn in de loop der tijden verdwenen of zelfs bewust vernietigd.

Dwaasheid, censuur of blinde vernietiging?

Petra (Jordanië)
Een bekend voorbeeld van een jammerlijke vernietiging is de bibliotheek van Alexandrië. In 48 BC wordt de dan 700 jaar oude bibliotheek en ook de universiteit en het onderzoekscentrum van Alexandrië platgebrand en verwoest, gedeeltelijk door de Romeinen, en later door andere veroveraars waaronder christenen die wetenschappelijk onderzoek te bedreigend vonden voor hun geloof. Denk aan de gruwelijke moord door fundamentalistische christenen op de vooruitstrevende Hypathia in 415, één van de laatste geleerden van Alexandrië. Men vermoedt dat tijdens de opeenvolgende vernietigingen ongeveer 500.000 perkamenten en boekwerken in de vlammen verdwenen. Dit was de schatkamer van de oude tijd vergelijkbaar met Wikipedia of Google nu. Alexandrië was de bakermat waar astronomie, astrologie, wiskunde, meetkunde, taalkunde, geneeskunde en vele andere wetenschappen tot grote bloei kwamen. Om maar iets te noemen: de stoommachine werd al uitgevonden door Heron van Alexandrië zo'n 2.000 jaar voor James Watts er mee op de proppen komt. Het was ook in Alexandrië dat Eratosthenes (vrijwel perfect) berekende dat de Aarde rond was, 1.500 jaar voor Copernicus. Het is ook vrij zeker dat de bibliotheek informatie bevatte over oudere, antediluviale beschavingen (zoals Atlantis en Lemurië) en de (echte) afstamming van de Mens. Antediluviaal betekent prehistorisch of voor de zondvloed zo'n 13.000 jaar geleden. 

Ook meer dan 300 andere antieke bibliotheken in Europa en het midden Oosten werden in de eerste eeuwen na Christus vernietigd! Deze verwoesting stopt de vooruitgang en ontwikkeling van de Westerse beschaving met 1.000 jaar en vernietigt belangrijke informatie over de afkomst en geschiedenis van de Mens en vorige beschavingen. De Vaticaanse bibliotheek (80 kilometer boekenrekken!) wordt daarna de grootste (en helaas) geheime bibliotheek ter wereld. De toegang tot deze schatkamer is strikt gereglementeerd, enkel toegankelijk voor erkende en goedgekeurde onderzoekers en je kunt enkel de boeken inkijken die reeds bekend zijn. Men kan dus nooit ontdekken wat daar allemaal (aan onbekende werken) bewaard wordt. Ook geen enkel boek verschenen na 1939 kan worden geraadpleegd (wellicht om de banden tussen het Vaticaan en de Nazi's te verbergen). Het is overduidelijk dat er allerlei dingen verborgen worden. We kunnen hier trouwens opmerken dat een kerkreligie die geheimen heeft (zoals het christendom) geen religie is, maar een controle mechanisme.

De destructie van oude bewijsstukken en het herschrijven van de geschiedenis is eigenlijk nooit gestopt. De 66 officiële Bijbelboeken van de canon (die worden beschouwd als de enige die geïnspireerd zijn door God), werden gekozen in 367 AD door Athanasius uit een hele reeks beschikbare werken. Waarom juist die werken en niet de andere? De apocriefe geschriften en de later gevonden Nag Hammadi teksten horen daar bijvoorbeeld niet bij. In feite bestaat er geen originele en oorspronkelijke Bijbel, door de eeuwen heen werd de Bijbel vele malen aangepast, veranderd en herschreven. Het is ook opmerkelijk dat vele verhalen uit Bijbel teruggaan op oudere teksten uit de tijd van de Sumeriërs en de Egyptische dynastieën (zie ook de Jezus mythe). En het is ook geen geheim dat alle christelijke feestdagen overeenstemmen met dagen waarop oude heidense rituelen plaatsvonden en dat kerken en kathedralen gebouwd werden op heidense krachtplaatsen. Het verdraaien van de waarheid en het overnemen/integreren van bestaande rituelen is een truc die vele machthebbers toepassen. De geschiedenis wordt altijd geschreven en herschreven door de overwinnaar. Napoleon zei zelfs: 'History is a set of lies agreed upon'.

Recente vernietigingen en diefstallen vonden onder meer plaats tijdens de oorlog in Irak (2003) toen VS soldaten de musea in Bagdad plunderden en meer dan 15.000 Mesopotamische artefacten van onschatbare waarde ontvreemden en 12.000 archeologische sites beschadigd raakten. Ook terreurgroep IS vernietigt heel wat antieke schatten in het midden Oosten. En ook tijdens de communistische revoluties in Rusland (1917) en China (1966) werden tal van artefacten, tempels, kerken, bouwwerken, steden, kloosters, vindplaatsen,... vernietigd. Toen de Spanjaarden en Portugezen in de 15e eeuw in midden en zuid Amerika landden, werden ook daar de geschreven codices der inheemse volkeren samen met veel gebouwen vernietigd. Enzovoort, het is een eindeloze lijst. De vraag is waarom verwijzingen naar onze geschiedenis en afkomst (moedwillig) vernietigd en/of gestolen worden. Is er iets dat men verborgen wil houden?

 No, the problem at Göbekli Tepe is the pristine, sudden appearance of what appears to be an already seasoned civilization
so accomplished that it 'invents' both agriculture and monumental architecture at the apparent moment of its birth.

(Graham Hancock)

Megalithische constructies

Naadloos aansluitende en megatonnen wegende blokken
De hele wereld ligt bezaaid met allerlei megalithische bouwwerken. Mega betekent groot en Lithos betekent steen. Het zijn dus hele oude constructies gemaakt uit grote, zware stenen zoals menhirs, dolmen, steencirkels, hunebedden, piramiden, obelisken, beelden, tempels en zelfs hele steden. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over deze oeroude overblijfselen. Hoe oud zijn ze precies, hoe werden de stenen getransporteerd, hoe werden de constructies gebouwd, waarom en door wie? Niemand die het echt weet, hoewel er heel veel theorieën de ronde doen. Sommige bouwwerken zijn zelfs nu nog steeds niet na te bouwen met de moderne technieken en kranen. Bijvoorbeeld (om maar iets te noemen): keizware stenen met onregelmatige vormen die precies in elkaar passen (er is geen speld tussen te krijgen) en constructies die onmogelijk met primitieve werktuigen kunnen gemaakt worden.

Hoe konden de zogenaamde 'primitieve' culturen vaak uit het stenen, bronzen en ijzeren tijdperk of Indiaanse stammen van lang geleden deze soms verbluffende bouwwerken maken? Bekende onderzoekers en archeologen zoals Graham Hancock, Robert Bauval en Brien Foerster beweren dat er ooit een hoogstaande en geavanceerde beschaving op Aarde was (of zelfs meerdere) die prachtige steden en tempels bouwden door middel van onbekende technieken die nu verloren en vergeten zijn geraakt. Andere onderzoekers zoals Erich von Däniken denken dat buitenaardse rassen verantwoordelijk zijn voor sommige constructies. Zou het kunnen dat de Anunnaki de bouwers zijn van de piramiden? Het blijft een intrigerende vraag.

Er zijn vele duizenden megalithische bouwwerken (meer dan 5.000 steencirkels alleen al), dit zijn enkele belangrijke sites:
Persepolis - Gate of Nations

Maar wellicht het grootste megalithische mysterie blijft Göbleki Tepe in Turkije. Een compleet raadsel. Tenminste, als we de algemene geschiedenis als waarheid aanvaarden dan kan dit tempel/woon complex gewoonweg niet bestaan. Verbluffende architectuur, hoogstaande innovaties, schitterend vakmanschap, onbegrijpelijke ingenieurs ontwerpen,...allemaal gebouwd 12.000 jaar geleden. Dat is 6.000 jaar voor Stonehenge, toen zat Europa nog in het stenen tijdperk (volgens de schoolboeken). Er leefde daar gedurende 3.000 jaar een hoge beschaving en toen (9.000 jaar geleden) werd Göbleki Tepe verlaten, niemand weet waarom. De mainstream archeologen en geschiedkundigen lopen hier met een grote boog omheen (net zoals bij vele andere megalithische bouwwerken) vaak omdat ze zich anders genoodzaakt zouden zien hun hele opleiding, loopbaan en vastgeroeste ideeën in vraag te stellen. Nog in Turkije werd onlangs een andere nederzetting ontdekt van 11.800 jaar oud, inclusief stadsplanning en riolering, niet dadelijk iets wat de cultuur der jagers/verzamelaars uit die tijd zouden kunnen bouwen. Ontdek meer via Graham Hancock's lezing 'Magicians of the Gods'.

 Human history has become too much a matter of dogma taught by 'professionals' in ivory towers as though it's all fact.
Actually, much of human history is up for grabs.
The further back you go, the more that the history that's taught in the schools and universities begins to look like some kind of faerie story.

(Graham Hancock)

Een ander raadsel zijn de vele ruïnes, piramiden en nog vele onbekende dingen die onder het Sahara woestijnzand verborgen liggen. De Sahara was 5.000 jaar geleden namelijk een groene, tropische oase met prachtige rivieren en de grootste meren op Aarde en wellicht de locatie van een hoogstaande beschaving. Was is daar gebeurd? Is er een verband met Atlantis? En wat te denken over de vele onderwater steden die overal in de oceanen worden gevonden. Zijn dit overblijfselen van verdwenen beschavingen die verzwolgen werden door het water? Enkele namen:
Göbleki Tepe (Turkije)
Een ander 'raadsel' zijn de vele paleolithische vondsten die de klassieke Darwin evolutietheorie tegenspreken en naar de prullenmand verwijzen. Er zijn duizenden zulke vondsten zoals de afdruk van een schoen in Nevada die 200 miljoen jaar oud is of de (door Mensen) versierde metalen ballen uit Zuid Afrika die naar schatting 2,8 miljard jaar oud zijn. Michael Cremo schreef er een dik boek over: 'Forbidden Archeology' en op YouTube zijn tal van boeiende video's te vinden.
Al deze ontdekkingen laten bepaalde onderzoekers concluderen dat planeet Aarde al miljoenen jaren moet bewoond zijn door Mensen zoals wij. De algemene consensus is dat de moderne Mens maximaal 200.000 jaar bestaat en afstamt van eerder levende primaten (mensapen) en het is net deze algemeen aanvaarde theorie die belet dat de wetenschap tot nieuwe conclusies komt. Er is namelijk een 'kennisfilter' in de wetenschap waardoor ongemakkelijke ontdekkingen die de bestaande theorieën overhoop halen niet ernstig genomen worden. Er zijn vele redenen waarom wetenschappers zo strak vasthouden aan 'foute' of wankele theorieën en het vraagt moed om toe te geven dat je (al jaren) verkeerd bent. Maar goed, het ontkrachten van de Darwin evolutietheorie is voor een andere keer.
En wat te denken van de meer dan 2.700 Nazca lijnen in Peru die vaak kilometers groot zijn en enkel vanuit grote hoogte te zien als tekeningen van dieren, planten en mythologische figuren. Nog steeds weet niemand wie, waarom en wanneer ze gemaakt werden. Waren het de Inca's, buitenaardsen of een vroegere beschaving uit het Atlantis tijdperk?

Voor wie verder wil onderzoeken en kennismaken zijn dit enkele voordrachten:
Michael Cremo - Megalithomania Interview --°°--  Michael Cremo - Evidence for Extreme Human Antiquity --°°-- Michael Cremo - Secret Discoveries of Early Man --°°-- Graham Hancock - Quest For The Lost Civilization --°°-- Graham Hancock - Ancient Civilizations --°°-- Graham Hancock - America Before: The Key to Earth’s Lost Civilisation

Paaseiland
De geschiedenis van de moderne mensheid begint volgens de standaard theorie in Mesopotamië met de Sumerische beschaving (4.000 BC - 500 BC in Irak, Syrië, Turkije). Daarna volgen de oude en grote beschavingen die iedereen wel kent: Harappa of Indus beschaving (3.200 BC - 1.900 BC in de Indus vallei) --°°-- Oud Egypte met de 31 dynastieën (3.300 BC - 332 BC rond de Nijldelta) --°°-- de Maya beschaving (2.600 BC - 900 AD, Yucatan) --°°-- de Chinese beschaving (1.600 BC - 1.000 BC aan de Gele en Blauwe rivier oevers) --°°-- de Griekse beschaving (2.700 BC - 479 BC rond de middellandse zee) --°°-- het Perzische Rijk (550 BC - 650 AD in het Midden-Oosten) --°°-- het Romeinse Rijk (750 BC - 476 AD in Europa, noord Afrika en Midden-Oosten) --°°-- de Kelten (of Galliërs) (600 BC - 100 BC in Europa) --°°-- de Azteken (1.345 AD - 1.521 AD in Mexico) --°°-- de Inca's (1.438 AD - 1.532 AD in Peru).

Veel minder bekend en bestudeerd, zijn vele andere beschavingen die vaak soms ouder zijn dan de Sumerische of Indische. Denk aan de Aborigines cultuur in Australië die naar verluid 60.000 jaar zou zijn, de Indianen in Canada en heel Amerika, de Ved-Russische beschaving, de vele Afrikaanse stammen, of de Cucuteni–Trypilli cultuur in Oost Europa (5.500 BC - 2.750 BC), enzovoort. Dit waren niet per se primitieve en prehistorische holbewoners maar vaak rijke culturen die steden bouwden en een hoge kennis hadden. De tijdlijn van de menselijke beschaving is duidelijk aan herziening toe.

Maar een andere vraag waar onderzoekers het niet over eens geraken, is de reële mogelijkheid dat er ook voor de zondvloed (circa 11.000 BC) hoogstaande beschavingen op Aarde bestonden. De wereldwijde zondvloed zou dan veel bewijsstukken en overblijfselen weggevaagd hebben. Zowel de Griekse wijsgeer Plato als vele oude geschriften van de Sumeriërs, de Egyptenaren en de Mayas beweren dat er inderdaad oude beschavingen waren voor de grote natuurramp. Men spreekt dan over het 'Gouden Tijdperk' en de 'Dynastie van de Goden' en Atlantis en Lemurië. Vele grote steden verdwenen voorgoed in de golven (Eridu, Badtibira, Larak, Sippar, Shuruppak,...). De Sumeriërs maakten een duidelijk onderscheid tussen de tijd voor de zondvloed en de tijd erna en schreven dat de pre-zondvloed beschavingen op wetenschappelijk en technologisch vlak heel ver gevorderd waren. De Sumeriërs noemden hen zelfs goden en halfgoden, zoals ook in de Bijbel vermeld staat (Elohim). Waren dit Mensen zoals wij, overlevenden van Atlantis, of waren het buitenaardsen (Anunnaki en andere rassen)?

Ook over de oorzaak van die zondvloed zijn verhalen bekend, zelfs de Bijbel spreekt er over. De Sumeriërs, Egyptenaren, Indiërs, Chinezen, Grieken, Maya's, Azteken, de Indianen, enzovoort...allen spreken over een grote 'oorlog in de hemel' waardoor een groot deel van het leven en de beschavingen op Aarde vernietigd werden. Een soort ruimteoorlog die gepaard ging met vulkaanuitbarstingen, komeetinslagen, meteorieten, aardbevingen, tsunami's, eindeloze regenvlagen en tot slot een ijzige koudeperiode (ijstijd). Was de oorzaak een passage van planeet Nibiru, of regelrechte star war toestanden, of een planetaire botsing, of Anunnaki interventies,...? Geologische onderzoeken tonen inderdaad aan dat rond die tijd de temperaturen op Aarde drastisch daalden. Men vond zelfs mammoeten en andere dieren die nog gras in de mond hadden en in enkele minuten tijd bevroren raakten en vele honderden diersoorten stierven uit tijdens de mondiale catastrofe.

Making sense of the Great Pyramid and the information encoded in it
requires a fundamental re-visioning of history and the nature of man.

(William Fix, in Pyramid Odyssey)

De planeet met de piramiden

Piramide van de Zon, Bosnië
Er staan vele duizenden piramiden op alle continenten van de Aarde, zelfs op Antarctica. In China alleen al zijn er 2.000 (helaas laat de Chinese regering niet toe om ze te onderzoeken). De grootste (220 meter) én oudste is niet die van Gizeh in Egypte, maar wellicht de 'Piramide van de Zon' in Bosnië die maar liefst 35.000 jaar oud zou zijn. Dat is lang voor de tijd dat onze beschaving ontstond in Sumerië zo'n 6.000 jaar geleden. De geschiedenis die we via onderwijs en main stream media ingelepeld krijgen, is dus niet correct. Integendeel, er wordt heel wat verborgen gehouden en verdraaid en daar zijn tal van redenen voor.

Volgens verschillende onderzoekers zijn de piramiden energiecentrales die gebruikt werden door een hoogtechnologische beschaving die duizenden jaren geleden op Aarde leefde. Zou het kunnen dat onze 'voorouders' beschikten over 'vrije' energie en dat dit feit blijkbaar iets is wat niet bekend mag worden? Maar wie bouwde dan al deze piramiden?
Het is heel goed mogelijk dat de hoogstaande beschaving die voor de zondvloed op Aarde leefde (de Atlantiërs) de echte bouwers waren van de piramiden. En hun functie was dus niet een immense grafkelder voor één of andere farao. De piramiden hadden (volgens de onderzoekers van Gizeh en Bosnië) vier hoofdfuncties:


° een complexe planetaire 'vrije' energiecentrale 
° een krachtplaats voor energetische en fysieke heling en genezing 
° een tempel voor spirituele ontwikkeling en bewustwording
° een portaal voor interstellaire communicatie (met buitenaardse beschavingen)

Uit de top van de Piramide van de Zon (Bosnië) komt een elektromagnetische straal (28kHz frequentie) die sterker wordt naarmate ze dieper in de ruimte gaat. Een uniek feit wat de wetenschappers voor een raadsel stelt. Bovendien werden tal van gangen, kamers en onderaardse meren in de piramide ontdekt. Onze voorouders hadden dus blijkbaar de beschikking over onbeperkte, duurzame energie terwijl wij nog steeds afhankelijk zijn van dure en vervuilende olie en kerncentrales. Zou het kunnen dat de elite tal van innovaties verborgen houdt, om zo macht en geld bij de top te houden en de mensheid te kunnen blijven controleren?

 We cannot fathom technology that is unknown to us, and we seldom consider things that seem impossible to us.
(Christopher Dunn, The Giza Power Plant: Technologies of Ancient Egypt )

Het raadsel van Gizeh

Plateau van Gizeh
De bekendste piramide staat in Egypte. Het piramide complex van Gizeh is een wereldwonder wat nog steeds tal van vragen oproept en vele mysteries bewaart. Eén ding is alvast duidelijk, dit verbluffende meesterwerk werd heel zeker niet gebouwd door duizenden slaven als een graftombe voor een of andere farao. Egyptische graven uit de tijd van de dynastieën zien er namelijk helemaal anders uit dan een piramide. Bovendien werd nog nooit een mummie gevonden in een piramide. Nergens zijn hiërogliefen of fresco's te vinden in de 3 kamers, iets wat standaard aanwezig was bij alle grafkelders, vooral die van koningen en farao's. Behalve...in een kleine afgesloten en ontoegankelijke ruimte in één van de smalle schachten die vertrekt uit de kamer van de Koningin richting buitenkant. Een robotcamera ontdekte daar 4.500 rode hiërogliefen die tot op heden nog niet ontcijferd werden (de ruimte is onbereikbaar) maar opnieuw veel vragen oproepen. Trouwens, hoe maak je met primitieve werktuigen perfect gesneden schachten in een megagrote granieten constructie. Een robotcamera stootte in één van de schachten die vertrekt uit de kamer van de Koningin op een afsluiting. Tot op heden weet niemand wat zich achter deze 'deur' bevindt.

En hoe maak je steenharde mortel die duizenden jaren de felle zon kan weerstaan (men ontdekte een onbekende component in de mortel die nog steeds niet gereproduceerd kan worden). Men vermoed dat er nog meer onontdekte tunnels en schachten zijn. En hoe krijg je blokken van 70 ton de hoogte in als je weet dat de huidige moderne kranen amper 20 ton kunnen heffen? De piramide bevat 2.500.000 blokken die werden aangevoerd uit een groeve 1.000 kilometer verwijderd van Gizeh. Wanneer we de officiële uitleg volgen en ervan uitgaan dat de piramide in 25 jaar tijd gebouwd werd door 6.700 werkers dan zou er iedere 2 minuten een blok met precisie en op de juiste plaats zijn gemetseld. Dit is gewoon onmogelijk.

Integendeel, de mathematische precisie, het baanbrekende ingenieurschap, de kosmische connecties, de accurate perfectie van de uitlijning met Orion, de centrale middelpunt positie op Aarde, enzovoort...alles wijst erop dat de grote piramide van Gizeh een vergevorderde en hoogtechnologische constructie is die we met onze huidige wetenschappelijke kennis (nog) niet kunnen begrijpen en verklaren. Ook vreemd is dat op de duizenden Egyptische hiërogliefen (een soort stripverhalen) nergens melding wordt gemaakt van piramiden of van de Sfinx. Het lijkt alsof de piramiden er al stonden toen de Egyptische beschaving een aanvang nam. Maar wat zijn ze dan wel?

 If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.
(Nikola Tesla)

Onderzoekers concluderen nu dat de grote piramide wel eens een oeroude energiecentrale zou kunnen zijn die elektriciteit kon opwekken en verdelen. Nieuw onderzoek toont aan dat de piramide in staat is om elektromagnetische energie op te slaan in de kamers (bovengronds en ondergronds) en onder de piramide. Men kan uiteraard hier makkelijk de link maken met de vrije energie Wardencliff toren van Nikola Tesla.
Maar hoe werden de piramiden gebouwd? En door wie? En wanneer precies? Ook hier blijven veel vragen onbeantwoord. Over de bouwmethode kunnen we wellicht antwoorden vinden bij cymatics. Dat is de oude wetenschap die onderzoekt hoe geluid invloed heeft op materie. Het is niet onwaarschijnlijk dat complexe bouwwerken (zoals de piramiden) gebouwd werden door middel van geluid, vibratie en frequentie. Men dient te begrijpen dat de grote piramide in Gizeh, met de technieken die we nu hebben, nog steeds niet zou kunnen worden gebouwd. Enkele dingen...

° De miljoenen enorme stenen blokken komen van kilometers ver en werden perfect op maat gesneden op een manier die geen enkele moderne machine dat kan.
° Men codeerde phi en pi in de hele structuur, zo nauwkeurig dat de moderne architectuur geen flauw idee heeft hoe dat kan.
° De coördinaten van de Gizeh piramide komen blijkbaar overeen met de snelheid van het licht.
° Het piramidecomplex komt perfect overeen met de gordel van sterrenstelsel Orion.
° De resonantiefrequentie van de vier kamers in de piramide komt overeen met die van het menselijk DNA.

Enzovoort..de grote vraag is natuurlijk: wat gebeurde er met al die verbluffende kennis en vermogens van toen? Was er ooit een geavanceerde beschaving op Aarde die onze huidige wetenschap en techniek ver overtrof? En werd die weggevaagd door de wereldramp gekend als de zondvloed (13.000 jaar geleden)? En wat stond er geschreven op de piramide van Gizeh? Inderdaad, de 4 zijden van de piramide waren afgewerkt met 144.000 witte, gepolijste kalkstenen en beschreven met een tekst in 4 talen. Die kalkstenen laag werd door een aardbeving losgeschud en daarna gebruikt door de Egyptenaren bij het bouwen van andere tempels en moskeeën.

 I believe we are a species with amnesia, I think we have forgotten our roots and our origins. I think we are quite lost in many ways.
And we live in a society that invests huge amounts of money and vast quantities of energy in ensuring that we all stay lost.
A society that invests in creating unconsciousness, which invests in keeping people asleep
so that we are just passive consumers or products and not really asking any of the questions.

(Graham Hancock)

Carnac (Frankrijk)
Het lijkt er op dat de Mens een deel van zijn eigen geschiedenis 'vergeten' is en veel dommer of onwetender is geworden naarmate de 'moderne tijd' naderbij komt. Werd dit doelbewust veroorzaakt door een machtige elite, een paar bloedlijn families die nu nog steeds over de planeet heersen, zoals ook Anastasia beweert met haar verhaal over de priesterkastes. Het lijkt erop dat de moderne menselijke geschiedenis en beschaving niet begon bij de Sumeriërs maar dat er wellicht meerdere hoogstaande beschavingen aan vooraf gingen. Anderen beweren dat planeet Aarde al eonen lang het strijdtoneel is van een oorlog tussen buitenaardse rassen en alien fracties (bekend in de mythen der mensheid als (de val der) engelen, demonen en andere geestelijke wezens).

Ook de Sfinx is een heel mysterieus beeldhouwwerk met kamers onder en in het leeuwenlichaam en een zonnetempel tussen de voorpoten (die in de 19e eeuw werd verwijderd). Radaronderzoek toont dat er onder de Sfinx een immense, ondergrondse stad zit, de City of the Gods genoemd. De Egyptische regering doet al 3 decennia top secret opgravingen om het complex onder de grond te onderzoeken.

De piramiden waren dus mogelijks grote centrales die vrije energie aftapten uit het universum. Dit doet uiteraard denken aan de uitvindingen van Nikola Tesla die gelijkaardige technieken en toestellen bedacht (zoals de Wardenclyffe toren) om energie uit het zwaartekrachtveld van de Aarde te halen. Ook Wilhelm Reich en Thomas Henry Moray (en anderen) ontdekten dat het universum een onbeperkte bron van energie is die kan worden afgetapt en de kosmos in feite een groot radio zendstation is. De universele energie is onder vele namen bekend: orgon, tachyon, nulpunt, prana, chi,...En is het niet heel toevallig dat deze 3 uitvinders heel wat tegenstand en moeilijkheden ondervonden tijdens hun leven. Veel van hun geheimen namen ze trouwens mee in het graf, de mensheid is wellicht niet klaar voor vrije energie. In de plaats werd gekozen voor kernenergie. Maar atoomenergie leidt volgens schrijver Robert Jungk in zijn boek (The Nuclear State) tot processen van verharding in Mens en maatschappij. Een verharding die zichtbaar wordt in de Mens als kanker en in de maatschappij als autoritaire politiestaten. Terwijl vrije energie tot vrijheid van de Mens leidt en tot horizontaal georganiseerde samenlevingen met overal op Aarde draadloze en onschadelijke energie in overvloed.

Sacsayhuaman (Peru)
 Einstein was once asked how it felt to be the smartest man alive.
Einstein replied: 'I don't know, you'll have to ask Nikola Tesla.'
 
Gevaarlijke Wetenschappers

Tot slot een korte introductie tot enkele wetenschappers / uitvinders / schrijvers die de gevestigde orde en bestaande theorieën overhoop halen en aldus voor sommigen een bedreiging vormen. Vaak worden ze (onterecht) weggezet als pseudo-wetenschappers. Enkele namen: Laurence Gardner, Robert Bauval, Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Zecharia Sitchin, Graham Hancock, Michael Baigent, Brien Foerster, Michael Cremo, Lloyd Pye, Rupert Sheldrake, Nassim Haramein, Santos Bonacci,...

Tesla Coil
Wilhem Reich, een Oostenrijks psycholoog ontdekt een methode om allerlei ziekten (waaronder kanker) te genezen via kosmische energie (orgon). Hij is Jood en vlucht in 1939 naar de VS waar hij orgon-accumulatoren bouwt en verder onderzoek doet. De FDA en het medische establishment zijn allerminst opgetogen met zijn hoopgevende resultaten en alternatieve geneeswijzen. In plaats van zijn ontdekkingen te onderzoeken en te gebruiken voor genezing wordt hij in 1956 opgepakt en valselijk beschuldigt van communistische activiteiten. Zijn accumulatoren en meer dan 6 ton (!) boeken, essays en onderzoeken worden vernield en verbrand door de FDA (het is de grootste daad van censuur ooit in de VS). Enkele dagen voor zijn vrijlating in 1957 sterft hij in de gevangenis (hoogstwaarschijnlijk vermoord). Na zijn dood wordt alle informatie over Reich verwijderd uit de media (net zoals bij Nikola Tesla en Victor Schauberger). De hardnekkigheid waarmee deze geniale man monddood werd gemaakt, toont dat hij wellicht iets heel belangrijks op het spoor was. Namelijk de levensenergie die het hele universum in stand houdt (chi, prana, orgon,...). Men kan hem beschouwen als één van de pioniers op vlak van energetische geneeskunde in het Westen. Kate Bush schreef de song 'Cloudbusting' als eerbetoon aan hem.

Nikola Tesla: de grootste uitvinder van de moderne tijd (en je vind er weinig van terug in de schoolboeken). Einstein was uiteraard geen dommerik en Edison eigenlijk een corrupte oplichter die voor het grote geld koos, maar Tesla was het echte genie én met het hart op de juiste plaats. Vele honderden patenten staan op zijn naam (700+), teveel om op te noemen. Enkele van zijn uitvindingen: de radio, de hydrogenerator (op de Niagara watervallen), de inductiemotor, het neonlicht, röntgenstraling, shadowgraphs, de teslaturbine (beter dan de huidige automotor), de elektrische motor, wisselstroom, de afstandsbediening, robotica, de laser, het draadloos versturen van elektriciteit, draadloze communicatie, helicopter, zonne- en windgenerators, plannen voor de smartphone (100 jaar geleden al) en misschien wellicht ook een mogelijkheid tot vrije energie (nulpunt energie), hoewel dit laatste door velen betwijfeld wordt. Niettemin is de verbrandingsmotor hopeloos achterhaald.
Gratis energie en elektrische auto's vonden de oliebaronnen en energiebedrijven toen geen goed idee en zijn patenten werden opgeborgen en voor militaire en economische doelen misbruikt. Niettemin is de technologische wereld waarin we nu leven grotendeels gebaseerd op Tesla uitvindingen. Het enige verschil is geld, macht en olie (hebzucht), want een echte Teslawereld draait op hernieuwbare energie en heeft dus geen petroleum, kernafval en olie-oorlogen nodig. Naar het einde van zijn leven toe besefte hij dat de wereld niet klaar was voor (het ethisch gebruik van) veel van zijn uitvindingen en hij nam nog vele geheimen mee in het graf. Verder kijken: Tesla vs Edison - The Current War --°°-- Nikola Tesla: The Greatest Humanitarian & Most Dangerous Man --°°-- The Man History Tried to Forget 

Thomas Henry Moray
(dokter in de electrotechniek) vond het Moray Radiant Energy vrije energie apparaat uit. Daarmee slaagde hij erin (gedurende een aantal dagen) zo'n 50 kilowatt te produceren door energie uit de ruimte op te vangen. De deskundigen uit die tijd (1920) vonden geen bedrog of oplichting, het toestel werkte echt. De werkzame kern van het apparaat was de Moray Valve, een speciale diode opgebouwd en bestaande uit een combinatie van triboluminescent zink, een bepaalde halfgeleider en een radioactief element. Daarmee werd energie uit de ruimte getrokken en omgezet in elektriciteit. Deze elektriciteit liet apparaten werken zonder hitte te ontwikkelen en lampen branden met een veel witter licht. De aanvraag tot patentregistratie mislukte omdat Moray gebruik maakte van een koude kathode die onbekend was in die tijd, en hij niet kon verklaren waar de energie vandaan kwam. In de jaren 1930 meldde Moray dat hij en zijn familie werden bedreigd en beschoten bij verschillende gelegenheden en dat zijn laboratorium geplunderd werd om zijn vrije energie onderzoek en (succesvolle) publieke demonstraties te stoppen. Een assistent van Moray (en vermoedelijk een geheim agent van de Russen), vernietigde de uitvinding met een hamer in 1939 omdat Moray de geheimen van zijn apparaat niet volledig wilde prijsgeven. Latere modellen maakten gebruik van staven die eruitzagen als koper en zilver zonder verdere aarding noch antenne. Moray beschouwde de ruimte als een oceaan vol vibrerende energiedeeltjes en schreef er ook een boek over: 'The Sea of Energy in which the Earth Floats'. De kosmos is gevuld met onmetelijke energie die bruikbaar is om de hele Aarde elke dag te voorzien van (gratis) electriciteit zonder de planeet te vervuilen en leeg te plunderen.

Slotbedenking

Science must include all facts, even those not fitting with the previous theory or ideology.
Including only facts fitting with the previous theory or ideology is called...pseudo-science.

Het lijkt er sterk op dat de huidige mensheid bijlange niet de eerste grote technologische en hoogstaande beschaving op Aarde is. En dit inzicht is best wel verbijsterend want het zet aan om een nieuwe wereldbeeld (en toekomstbeeld) te construeren. De vorige grote beschaving (Atlantis) ging ten onder door een immense ramp. Wellicht door een combinatie van verschillende factoren (zoals natuurrampen, zelfvernietiging via hightech wapens, of het gevolg van een ruimte oorlog). Verder staat het vast dat vrijwel alle culturen ter wereld verslag uitbrengen over een wereldwijde zondvloed die (volgens sommigen) zo'n 10.000 tot 13.000 jaar geleden plaatsvond (er is nog steeds discussie over het precieze tijdstip). Het verhaal van opeenvolgende planetaire beschavingen en cataclysmen past trouwens in de occulte mensheidsgeschiedenis zoals die verteld wordt in esoterische scholen zoals Antroposofie, Theosofie, Rozenkruisers en vele andere. Verder is het duidelijk dat onze ware geschiedenis verborgen wordt gehouden of althans flink verdraaid en herschreven, dat de duizenden piramiden op Aarde een belangrijke functie hadden (wellicht onder meer als energiecentrale), dat veel 'wetenschappers' en archeologen niet buiten hun beperkte en aangeleerde kenniskader durven/willen kijken (en daardoor eigenlijk aan pseudo-wetenschap doen) en dat dankzij internet al deze bewustmakende informatie nu voor iedereen vrij toegankelijk is.

Interessante YouTube kanalen over megalithische constructies en oude beschavingen:
Brien Foerster --°°-- Atlantean Gardens --°°--  Ancient Architects --°°-- Praveen Mohan --°°-- Lost History Channel --°°-- Megalithomania --°°-- Graham Hancock --°°-- UnchartedX --°°-- Ancient Origins --°°-- Ancient Astronaut Archive --°°-- Lloyd Pye

Volgende keer deel 2: vreemde mysteries en verbluffende theorieën. --°°-- Maar eerst wat muziek...

Het Wonder van Stevie. Toen popmuziek kunst werd. Muzikanten, fans en journalisten beschouwen de 'classic period' van Stevie Wonder als het hoogtepunt van muzikale creativiteit en genialiteit uit de hele moderne muziekgeschiedenis. In amper 4 jaar tijd maakt hij 5 perfecte platen gevuld met tientallen onvergetelijke hits (en hij speelt vrijwel alle instrumenten zelf). Music Of My Mind (1972) - Talking Book (1972) - Innervisions (1973) - Fulfillingness' First Finale (1974) en in 1976 het absolute meesterwerk 'Songs In The Key Of Life', een ode aan het leven en de liefde en de plaat die algemeen beschouwd wordt als het beste album uit de geschiedenis van de popmuziek.
Stevie Live Full Concert (HQ): Musikladen 1974 & Part 2 --°°-- London 2008 --°°-- Glastonbury 2010

Use your heart to love somebody.
And if your heart is big enough, use your heart to love everybody.

(Stevie Wonder)
As
Don't You Worry Bout A Thing


My brain is only a receiver, in the Universe there is a core from which we obtain knowledge, strength and inspiration.
I have not penetrated into the secrets of this core, but I know that it exists.

(Nikola Tesla)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten