04/09/2017

Spirituele Permacultuur


The future is bright, fruitful and positive.
(Bob Marley)

Enkele vorige berichten (Traumamatrix, Anunnaki, Archonten, Artificiële Intelligentie en het komende bericht 'De Grote Jaren') schetsen o.m. een (erg summier en persoonlijk) beeld van de ongelofelijke geschiedenis der mensheid (die compleet anders is dan wordt onderwezen op school) en de penibele situatie waar we individueel en collectief in verzeild zijn geraakt. De volgende berichten gaan over oplossingen en tonen een mogelijke weg uit de matrixvelden van controle en slavernij. En in mijn visie speelt de creatie van een Ruimte van Liefde op een Permacultuur Familiedomein daarin een belangrijke rol als middel tot bewuste actie, als uitnodiging tot een leven in verbondenheid, als een kans om het hartbewustzijn te openen en als een mogelijkheid tot diepe herinnering aan wie de Mens in wezen is, namelijk een Levende, Soevereine, Onbeperkte Schepper die in slaap is gesukkeld en deze bevrijdende waarheid compleet vergeten is (uit eigen vrije keuze).
Let food be your medicine and medicine be your food.
(Hippocrates)


Levend voedsel ontspruit, groeit en sterft. Fake voedsel niet.
Real food doesn't need an ingredient label and it doesn't make claims.
Voeding is sinds mensenheugenis een belangrijk thema op Aarde (en in het universum). Sommige onfortuinlijke mensen spenderen een dagtaak aan het bijeen schrapen van één sobere maaltijd per dag. Anderen tafelen rijkelijk, uitgebreid en dagelijks in dure restaurants. Sommigen sterven van honger, anderen eten zich dik en ziek. Een verbijsterende hoeveelheid kookboeken blijven steevast bestsellers in de tanende wereld der boekenverkoop. Iedere tv-zender in elk land zendt wel één of zelfs meerdere kookprogramma’s uit die druk bekeken worden. Er bestaan eindeloos veel recepten en er is een ongebreidelde keuze aan gerechten, van novelty food tot het verorberen van insecten. Deze grote belangstelling voor het bereiden en proeven van eten komt wellicht omdat voeding niet enkel dient om het fysieke lichaam in leven te houden, maar ook zorgt voor een uitgebreid scala aan zintuiglijke smaaksensaties waar veel mensen verslaafd aan raken. Het eten van Aards voedsel is een lekkere (en tijdelijke) ervaring die stopt bij de dood van het fysieke lichaam. Het is één van die vele aangename en unieke bezigheden tijdens een fysieke levenservaring in de materiële 3D wereld, net zoals knuffelen, dansen, seks, sport,...en andere lichamelijke activiteiten.

Daartegenover staat de soberheid en minimale aandacht die sommige spirituele gemeenschappen schenken aan de dagelijkse maaltijd. Hun focus gaat naar andere bronnen van (energetisch en pranisch) voedsel en en ze stellen zich tevreden met een dagelijkse kom rijst, wat groenten en een mok warme thee. Hun verlangen naar voedsel is ondergeschikt aan hun streven naar geestelijke ontwikkeling en het bereiken van zelfrealisatie.
Ook Anastasia op haar veldje in de taiga bekijkt voeding op een ietwat afwijkende wijze. Net als slapen en ademhalen is eten volgens haar gewoon gehoor geven aan een spontane, natuurlijke reactie van het lichaam. Geen geklooi met potten en pannen maar gewoon eten wanneer je echt honger voelt en plukken wat op dat moment rijp is op het familiedomein. Geen poespas rond ingewikkelde recepten en vreemde ingrediënten maar dankbaar de levende, rauwe voeding ontvangen die de natuur lokaal, overvloedig en gratis aanbiedt. 

Hoewel voedsel wel degelijk een grote invloed uitoefent op lichaam en geest, is het mijn visie dat ieder mens volstrekt uniek is en dus ook een eigen, uniek en specifiek voedingspatroon heeft (wat in de loop van het leven trouwens kan veranderen). Raw food, paleodieet, macrobiotiek, veganisme,...of welk dieet dan ook aanbevelen aan iedereen als de ideale voedingswijze is erg kortzichtig en simpelweg verkeerd. Wat goed is voor mij is daarom nog niet goed voor jou. Anastasia beweert dat het lichaam zelf perfect in staat is om voor ieder mens een ideaal en op maat gesneden dieet samen te stellen. Het komt er op aan opnieuw te leren luisteren naar wat het wijze lichaam communiceert door middel van proeven. Het smaakzintuig laat op die manier het bewustzijn weten wat het precies nodig heeft. Uiteraard dient men het lichaam eerst te zuiveren en vrij te maken van allerlei rommel (door kuren, kruiden, vasten en levende voeding) zodat haar detectiefunctie terug optimaal werkt. Fragment uit boek 1:

Ik reikte naar een tomaat, maar Anastasia hield me tegen:
"Wacht eens, Vladimir. Zo moet je niet eten."
"Hoe zo?"
"Ik heb allerlei verschillende dingen voor je klaargemaakt, zodat je eerst alles kan proeven en het je kan genezen."
"Wat het?"
"Jouw lichaam. Als je van alles iets geproefd hebt, kiest jouw lichaam wat het nodig heeft. Je krijgt dan de behoefte om meer te eten van wat je lichaam heeft uitgekozen. Jouw lichaam bepaalt zelf wat het tekort komt."


Disclaimer: de Anastasia boekenreeks bevat een wonderlijke diepgang en vele prachtige inzichten die velen tot inspiratie dienen om een nieuw leven te beginnen in harmonie met de natuur en met elkaar. Daar is geen speld tussen te krijgen en ik kan iedereen van harte aanbevelen om de boeken te (her)lezen. Niettemin is het ondertussen duidelijk dat het Anastasia personage niet in fysieke vorm op Aarde leeft (zoals vele fans beweren) maar enerzijds als een mythe of archetype kan beschouwd worden of anderzijds als een mediamiek ontvangen boodschap. Vladimir Megre liet zich bij het schrijven van de fictieve maar uiterst boeiende verhalen onder meer inspireren door bestaande mensen zoals healer Olga Guz, kluizenares Agafja Lykov en schrijfster Helena Roerich.  Het kritiekloos navolgen van haar levenswijze en het letterlijk overnemen van de aanbevelingen in de boeken gebeurt zoals steeds op eigen verantwoordelijkheid. Laat je dus wel degelijk inspireren door Anastasia en de sterke Russische zielsboodschap in de boeken maar volg altijd jouw eigen waarheid en unieke pad.

I would rather be on my farm, than emperor of the world.
(George Washington)

Tegenwoordig zijn er 2 compleet verschillende landbouwtechnieken, ruwweg gezegd de reguliere, conventionele giflandbouw en de biologisch/ecologische methode of natuurlijke landbouw. Dat was 150 jaar geleden nog helemaal niet zo. Alles was toen ‘biologisch’, want er bestond nog geen kunstmest, chemische bestrijding, antibiotica of gmo’s. Wel werd er al aan monocultuur gedaan maar het voedsel was 150 jaar geleden toch veel gezonder, smaakvoller en rijker aan inhoudsstoffen dan nu.

Laten we even enkele natuurlijke landbouwtechnieken overlopen. Onderstaande methodes om voedsel te telen of dieren te houden hebben alvast volgende gemeenschappelijke kenmerken: men gebruikt geen kunstmest, gif, antibiotica of gmo’s en de bedoeling is om zoveel mogelijk samen te werken met de natuur.
Deze 9 methodes combineren o.m. volgende natuurlijke technieken om tot een ecologische en duurzame landbouw te komen: vruchtwisseling, mulching, de keuze voor resistente oerrassen en heirloom zaden, natuurlijke pestbestrijding, diversiteit, bodemverbetering, groenbemesters, compost, diervriendelijkheid, homeopathie,…


# 01 #    *Het Familiedomein als Basis voor Spirituele Permacultuur*

 De verlossing uit de impasse waarin de planeet en de mensheid zijn terechtgekomen,
ligt in de creatie van een ‘Ruimte van Liefde’ op een eigen hectare,
waar je levende voeding teelt en het contact met de wijsheid van de natuur en de Bron in jezelf kunt herstellen.

(Anastasia)

Het principe van spirituele permacultuur (of Anastasia landbouw) is nauw verbonden met het concept van het familiedomein zoals uitgebreid uitgelegd staat in de boeken en op de website. Een familiedomein is kort gezegd een terrein tussen 0,5 en 2 hectare groot waar de bewoners autarkisch wonen en samenwerken met de natuur en met de nabije en verre buren. Autarkie houdt in dat men autonoom en (economisch) onafhankelijk is van het netwerk (off the grid) en streeft naar een zelfvoorzienend leven op vlak van o.m. energie, verwarming, water, voedsel en diverse planten (als geneesmiddel en bij lichaamsverzorging). Op het familiedomein komt een (vaak zelfgebouwde) low-impact woning voorzien van hernieuwbare energiebronnen. Drinkwater komt uit een waterbron, een waterput of via de opvang en zuivering van regenwater. Op het domein zijn verschillende moestuinen, vijvers, bijenkorven en ook een voedselbos om de bewoners te voorzien in groenten, fruit, noten en nog veel meer. Het familiedomein is de ideale biotoop voor mensen die een evenwicht zoeken tussen het comfort van moderne (en ethisch toegepaste) technologie (een RAM pomp bvb.) en een eenvoudig leven omringd door natuur, familie en vrienden. 

Een familiedomein heeft een grotere kans om (volledig) zelfredzaam te worden wanneer ook op de omliggende percelen gelijkaardige projecten gestart worden. Zo’n gemeenschap van ecologische buren kan men dan een ecodorp, ecowijk of familiedomein-dorp noemen. De voordelen zijn legio: de financiële armslag wordt groter, er kan een gezamenlijke bron zijn die het hele dorp voorziet in zuiver water, er kan een rivier zijn waar een hydro-generator iedereen gratis elektriciteit levert, er is hulp van en uitwisseling met de buren mogelijk, er zijn gedeelde apparaten en voertuigen, er kan een schooltje gestart worden als er veel kinderen zijn,…

Er is nog een extra bonus, een autonoom familiedomein is namelijk de ideale BOL (Bug Out Location). Dit is een term uit de wereld der preppers waarmee een plaats bedoeld wordt waar men 'veilig' en zelfvoorzienend kan verblijven in tijden van crisis, rampspoed en chaos. Preppers zijn mensen die zich willen voorbereiden op allerlei onheil door voorraden op te slaan en survival skills te leren. Ja, want er is tenslotte genoeg om bang voor te zijn, daar zorgen zowel de alternatieve als de main stream media wel voor met hun dagelijkse porties fearporn. Ik noem maar wat: wereldoorlog, beurscrash, economische crisissen, natuurrampen, burgeroorlog, vieze virussen en epidemieën, zonnevlammen (killshot), chemtrails, nucleaire rampen, terroristen, fundamentalisten, lege warenhuizen, een meteorietinslag, stoute aliens,...de lijst gaat maar door. Lig daar zeker niet wakker van want de macht tot verandering ligt bij ons door het inzetten van de kracht van de wetenschap der verbeelding (punt 11). We zijn geen slachtoffers van het noodlot of van de cabal, maar de scheppers van onze eigen toekomst. Stop dus met creëren wat je niet wenst te ervaren, en begin uitsluitend te focussen op wat je wel wilt ervaren.

Zodoende is de ideale, ecologische biotoop voor spirituele permacultuur zonder twijfel het familiedomein. En het woord ecologie is perfect van toepassing op het concept van het familiedomein want het komt van het Grieks Oikos (huis, landgoed, leefomgeving) en Logos (volgens de Goddelijke orde) en ecologie betekent dus letterlijk een landgoed in harmonie met het Goddelijke. Het is een plaats waar de Goddelijke vonk (Spirit of Zelf) een ware thuis kan vinden en een diepe verbinding met haar oorsprong kan aangaan, wat op zich een spirituele insteek is.      

Hieronder volgen enkele aspecten van Anastasia landbouw of spirituele permacultuur.

# 02 #    *Permacultuur*

Zorg dragen voor de Aarde, zorg dragen voor de mensen en de overvloed delen met iedereen. 

Op de website staat een uitgebreide pagina over permacultuur (of permanente agricultuur) en er zijn ook tal van gratis e-boeken in de bibliotheek. Permanente agricultuur beoogt een samenwerking tussen de mens en de omliggende natuur gericht op een lange termijn overleving van beide. Het bundelt een pak theoretische en praktische kennis om een optimaal functionerend ecosysteem te ontwerpen. Daarbij wordt de mens als onderdeel van het ecosysteem beschouwd en niet als iets wat ernaast of erboven staat. Deze ontwerpen kunnen gericht zijn op voedselvoorziening, waterzuivering, bosbeheer, woonarchitectuur, werkomgeving, enz. De grote kracht bij permacultuur blijft altijd het samenwerken met de natuur (in plaats van ertegenin) wat de efficiëntie, productiviteit en duurzaamheid van een ecosysteem optimaliseert. Dit gebeurt door de principes en wetmatigheden aanwezig in de natuur te herkennen en te integreren in het ecosysteem. Een minimale input levert zo een maximale output en ook de opbouw en het onderhoud van het hele systeem vraagt weinig werkkracht en hulpbronnen. 

Permacultuur is dus de kunst om stabiele, zelfregulerende en geïntegreerde systemen en kringlopen te ontwerpen die perfect in staat zijn om alle behoeften van de mens (energie, water, voedsel, onderdak,…) op efficiënte, duurzame en ecologische wijze in te vullen zonder daarbij de grondstoffen uit te putten, maar de Aarde integendeel steeds rijker en vruchtbaarder te maken waardoor overvloed op alle vlak en voor iedereen ontstaat. De permacultuur systemen zijn geïnspireerd op allerlei principes en technieken die in de natuur voorkomen (mimicri) en hun werkzaamheid daar al eeuwen bewezen hebben. Grondige observatie van natuurlijke kringlopen en het nabootsen ervan in huis-, tuin- en werkomgeving is dan ook een hoofdpeiler binnen de permacultuur. Lees verder op de website.


Spirituele permacultuur gaat nog een stapje verder. Men vertrekt van een holistische levensvisie die stelt dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en door elkaar beïnvloed wordt. Men onderkent het feit dat materie in wezen energie is die altijd een geestelijke oorsprong heeft (namelijk bewustzijn). De fysieke wereld (mensen, dieren, planten, de natuur,…) zijn uitdrukkingen van geestelijke en bewuste wezens. En het is mogelijk om te communiceren met hen. Spiritus is latijn en betekent letterlijk ziel, geest of levensadem. Spiritueel verwijst dus o.m. naar het vitale, animerende levensprincipe wat in mensen, dieren en andere wezens werkzaam is. Er zijn tal van definities verbonden met spiritualiteit: bewustzijn, verbondenheid, eenheid, zelfrealisatie, Godsbesef, geestelijke ontwikkeling, persoonlijke groei,...

Anastasia stelt dat het mogelijk is reconnectie te maken met de eigen essentie (Spirit of Zelf) en met Bronbewustzijn (Prime Creator) via de omringende natuur en de ruimte van liefde die zich op het familiedomein manifesteert. Een eerste stap is zoveel als mogelijk de dode, technologische, artificiële wereld te verlaten en daadwerkelijk gaan leven midden de levende natuur. Het familiedomein concept biedt daartoe een ideale mogelijkheid. Enkele hectare natuurpracht vol lekkere lucht, voedzame pollen, gezonde planten, genezende geuren, helende kleuren, rustbrengende waterpartijen, vrolijke vlinders, mooie vogelgeluiden, vriendelijke dieren, helpende natuurwezens,...vormen een uitstekende biotoop om de mind te stillen en het hart te openen voor de her-innering aan onze ware oorsprong en opdracht. Een tweede stap is observatie van en communicatie met de natuurelementen waardoor een samenwerking kan ontstaan.

De permacultuur principes, inzichten en technieken kunnen overal toegepast worden, niet enkel in een groentetuin of op een familiedomein. Ook organisaties, groepen, ecodorpen, bedrijven, besturen,...en zelfs ons eigen persoonlijke, innerlijke en uiterlijke leven kunnen worden ontworpen volgens permacultuur ideeën. Een fantastisch boek daarover is ‘People & Permaculture’ van Looby Macnamara, een echte aanrader. Het zou te ver leiden om dit boek uitgebreid te belichten in dit blogbericht, maar het belang van zone 00 (wijzelf) bij de creatie van projecten is cruciaal en allesbepalend. Persoonlijke zelfzorg, een juiste intentie en een gezonde, evenwichtige, holistische levensstijl vormen de basis voor een positieve toekomst. Je kunt niet voor de Aarde en de medemens zorgen als je niet eerst goed voor jezelf zorgt. Je kunt geen vrede en harmonie in de wereld brengen als die niet eerst in jezelf bewust aanwezig zijn. Je kunt geen ruimte van liefde en oneindige overvloed creëren buiten jou, als je niet eerst zelf 100% beseft, weet en leeft dat jij die liefde en overvloed BENT. 

# 03 #    *Plantenzaad & Plantgoed*

Before planting, put into your mouth one or more little seeds,
hold them in your mouth, under the tongue, for at least nine minutes.

(Anastasia)

Men kiest bij voorkeur zaad van heirloom rassen en authentieke variëteiten. Die zijn van nature resistenter en beter bestand tegen schadelijke insecten en schimmels. Bovendien produceren deze rassen op hun beurt ook zelf nieuwe zaden (in tegenstelling tot hybriden en terminator zaden) zodat men jaar na jaar en generatie na generatie verder kan telen zonder afhankelijk te worden van zaadbedrijven en gmo-producenten. Deze overvloed aan zaden kan bewaard worden in een zaadbank. Elk familiedomein bezit zodoende na enkele jaren een uitgebreide collectie aan (vaak unieke en zeldzame) zaden en stekjes die geruild worden met buren en andere tuiniers.
Anastasia beschrijft ook een specifieke techniek om de zaden te informeren over de fysiek/mentale toestand van de familiedomein bewoners. Dank zij deze informatie kan het opgroeiende zaad de juiste combinaties van stoffen, mineralen, vitaminen, enzymen en energieën opslaan in de plant en aanbieden aan de mens. Het zaad wordt op die manier een natuurlijke dokter. Hier volgt de oorspronkelijk passage uit boek 1.

Gezondheid en gratis levend voedsel binnen handbereik.
Elk zaadje dat geplant wordt, bevat een enorme hoeveelheid kosmische informatie, onnoemelijk veel groter dan alle door mensen ontworpen informatiedragers. Zo weet het zaadje tot op de milliseconde nauwkeurig wanneer het weer tot leven moet komen. Het weet wanneer het moet ontkiemen, welke sappen het uit de aarde moet opnemen en hoe het de straling van verschillende kosmische lichamen (zon, maan, en sterren) kan benutten. Het weet ook wat voor soort gewas het moet worden en welke vruchten het moet gaan dragen. Deze vruchten zijn bedoeld als voedsel voor de mensen. Deze vruchten kunnen – veel effectiever en krachtiger dan alle bestaande en in de toekomst nog door mensen te ontwikkelen medicijnen – helpen met het voorkomen en bestrijden van ziekten van het menselijk lichaam. Het zaad moet daarvoor wel weten in welke conditie dat specifieke lichaam verkeert en voor welke ziekten dat lichaam vatbaar is.
Met andere woorden, de plant dient in contact te komen met de betreffende persoon om aan zijn vruchten tijdens het rijpingsproces de juiste hoeveelheid van de benodigde bestanddelen mee te kunnen geven die nodig zijn voor het genezingsproces.
Om dat contact tot stand te brengen en het zaad van de komkommer, de tomaat, of welke plant dan ook die men gaat verbouwen, in de gelegenheid te stellen de benodigde informatie op te nemen, raadt Anastasia de volgende procedure aan:
Neem voordat de zaden geplant worden, één of enkele droge zaden – dus niet eerst bevochtigen of weken – en houd deze ten minste negen minuten in je mond, onder de tong. Houd ze vervolgens ongeveer een halve minuut tussen je handpalmen, terwijl je blootsvoets op het zaaibed staat.
Open vervolgens de handpalmen, breng het zaad naar de mond en adem de lucht die je in je longen hebt uit over het zaad. Met de verwarmende uitademing nemen de piepkleine zaadjes informatie op over alles wat er in je lichaam gaande is.
De volgende stap is dat je het zaad een halve minuut in je geopende handpalmen houdt, zodat het kennis kan maken met de hemellichamen. Het zaad kan nu het moment van ontkiemen bepalen. De sterren zullen daarbij helpen en de kiemen van het benodigde licht voorzien.
Nu kan het zaaigoed gezaaid worden. Geef het zaad niet meteen water; dat zou de informatie van de vloeistoffen uit de mond en de handen wegspoelen. Het beste is om het zaaibed pas na drie etmalen te besproeien.
Het zaaiproces moet worden uitgevoerd op dagen die daar volgens de maankalender (de mensheid beschikt daar al eeuwenlang over) geschikt voor zijn. Vroeg zaaigoed kan beter tegen niet-begieten dan laat zaaigoed. Te vroeg zaaien is niet zo erg als te laat zaaien, als er tenminste niet gesproeid wordt. Vroeg zaaien als de grond nog vochtig is, is het beste. Wied ook niet al het onkruid dat samen met het zaaigoed opkomt. Laat in elk geval één plant staan van iedere soort onkruid die opkomt. De rest kan kort worden afgeknipt, om de wortels van het zaaigoed niet te beschadigen.
Volgens Anastasia zal het zaad op deze wijze de maximale hoeveelheid informatie opnemen over de persoon in kwestie. Tijdens het groeiproces neemt de plant dan de energie op – uit de aarde en de kosmos – die bevorderlijk is voor die specifieke persoon. Het onkruid mag niet verwijderd worden, omdat het daar niet zonder reden groeit. Sommige soorten behoeden de plant voor ziekten, andere kunnen aanvullende informatie leveren. Verder is het noodzakelijk om tijdens de groei regelmatig in de buurt van de plant te verkeren en deze minstens één keer bij volle maan aan te raken.
Volgens Anastasia kunnen de op deze wijze geteelde gewassen, als ze worden gegeten door degene die de planten verzorgde, hem of haar volledig van iedere ziekte genezen. Ook vertragen ze het verouderingsproces van het lichaam, helpen ze de mens los te komen van slechte gewoonten en verslavingen, doen ze de verstandelijke vermogens aanzienlijk toenemen en brengen ze innerlijk vrede teweeg. De werking is het krachtigst als ze binnen drie dagen na de oogst geconsumeerd worden. Het is raadzaam om deze procedure te doorlopen met alle gewassen die in de moestuin gezaaid worden. Het hoeft  niet met alle komkommers of tomaten, maar bijvoorbeeld met enkele plantjes per soort gewas. De op deze wijze geteelde planten zullen niet alleen qua smaak verschillen van de andere. Chemische analyse zal uitwijzen dat ook de samenstelling anders is.

Voor het aanplanten van stekjes, jonge bomen etc. geldt het volgende advies: maak het pootgat met blote handen of woel op zijn minst met blote handen en voeten door de aarde in het gat. Spuug vervolgens in het gat. Op mijn vraag ‘waarom’, legde Anastasia uit dat door het zweet van de voeten allerlei stoffen worden afgescheiden (waarschijnlijk gifstoffen), die informatie geven over de toestand van het lichaam. De stekjes ontvangen deze informatie en geven deze door aan hun vruchten die vervolgens de strijd kunnen aanbinden met eventuele kwalen. Anastasia raadde dan ook aan om zo nu en dan met blote voeten door de moestuin te lopen.
Er is maar één belangrijke dokter en dat is je organisme zelf. Vanaf het allereerste begin beschikte de mens over het vermogen om te bepalen welk kruid er op welk moment moest worden ingenomen. Iedereen wist dat op onderbewust niveau. Het lichaam weet hoe we moeten ademen en wat we moeten eten. Het kan ziekten voorkomen nog voordat de symptomen voelbaar zijn. Er is niemand die deze privé arts kan vervangen: jouw eigen organisme, persoonlijk aan jou gegeven door God. Ik vertel je hoe je dat allemaal weer terug kunt krijgen. Als je een relatie opbouwt met de verschillende gewassen in je tuin, zullen zij je verzorgen en genezen. Zij zullen zelf een heel nauwkeurige diagnose stellen en het meest effectieve geneesmiddel produceren dat precies op maat is gemaakt voor jou.

(Vladimir Megre – Boek 1: Anastasia – pagina 69 - © Uitgeverij Schildpadboeken)

 # 04 #    *Levende Omheining*

Typisch opstartend Russisch familiedomein.
Rond het familiedomein en eventueel ook rond de diverse percelen en biotopen komt een omheining van levende bomen, struiken en gewassen. Zo’n groene strook van planten rond het familiedomein biedt vele voordelen en valt te verkiezen boven houten schuttingen, betonplaten en draadafsluitingen. Het oogt niet alleen veel mooier, maar een omheining vol struiken, heesters en bomen biedt vele voordelen: het beschermt tegen wind en felle regenvlagen, biedt onderdak en nestplaats aan nuttige vogels, dieren en insecten, levert extra voedsel en andere bruikbare grondstoffen (brandhout, biomassa,…), verhoogt de diversiteit en zuurstofproductie en dient als natuurlijke afbakening van het domein. Enkele typische permacultuur haagplanten zijn: meidoorn, hazelaar, duindoorn, laurier, mirabel, hibiscus, bottelroos, vlierbes, kerspruim, erwtenstruik, krentenboompje,...Je vind er nog meer op dit overzicht: levende omheining.  

# 05 #    *Wilde Planten*

De grootwarenhuizen bieden hooguit een vijftigtal soorten genetisch gemanipuleerde groenten en fruit aan die vaak intensief geteeld worden, daarbovenop een zware chemische behandeling, bestraling en vergassing ondergaan en via vervuilend en duur transport van over de hele wereld aangevoerd worden. Nochtans zijn er duizenden eetbare gewassen op Aarde waarvan ook vele variëteiten lokaal op het familiedomein kunnen geteeld worden. Anastasia leeft vooral van de wilde planten die rondom haar veldje groeien en de bomen, struiken en paddenstoelen verderop in het woud. Wilde planten betekenen een erg nuttige aanvulling op het dagelijkse menu, zowel in salades en soepen als in sappen en smoothies. Ze zijn vaak rijk aan mineralen, vitaminen, eiwitten, vetten, koolhydraten, enzymen, chlorofyl en levend sapwater. Hun smaak is daardoor ook veel intenser en sterker. Veel wilde planten worden vaak als onkruid bekeken en snel verwijderd uit de tuin. Toch verdienen ze een belangrijke plaats op een permacultuur familiedomein. Bovendien ontspruiten ze vaak vanzelf en hoef je er dus weinig werk aan te besteden.

En hou ook in gedachten dat planten nooit zomaar toevallig ergens komen opduiken. Ze geven allereerst al aanwijzingen betreffende de kwaliteit en samenstelling van de grond op een bepaalde plaats (indicatorplant). Maar verder brengen ze ook een boodschap voor de bewoners en die kan medicinaal, therapeutisch of gastronomisch zijn.  Alles is verbonden met elkaar (op kwantumniveau) en wanneer men dagelijks (op blote voeten) door de tuinen wandelt en met de handen in de aarde wroet waardoor informatie wordt overgebracht, zal de natuur geschikte planten laten groeien die heling en harmonie bij de bewoners brengen.

Sommige wilde planten kunnen ook perfect tussen de gecultiveerde groenten staan en helpen bij pestcontrole, bevruchting, mineralenaanvoer en bemesting (combinatieteelt). Enkele bekende en eetbare wilde planten: zevenblad, paardenbloem, brandnetel, daslook, dovenetel, kaasjeskruid, klaver, viooltje, sleutelbloem, roomse kervel, citroenverbena, look zonder look, lindeboomblad,...Hier vind je nog veel meer wilde planten en ook op deze fotopagina.

Indicatorplanten geven informatie over de grondkwaliteit van een terrein. Hieronder enkele voorbeelden. Zie ook de uitgebreide lijst op ‘t-over-leven.
 • Vruchtbare grond: akkerdistel, bernagie, brandnetel, dovenetel, ereprijs, paardebloem, vogelmuur
 • Zure grond: spurrie, varkensgras, weegbree, zuring
 • Alkalische grond: akkerviooltje, herik, klaproos
 • Algeheel arme grond: veldzuring, klaproos
 • Compacte grond: grassen, grote weegbree, zilverschoon
 • Te weinig stikstof in de tuin: klaversoorten, wikkesoorten
 • Slecht doorlatende grond: akkerpaardestaart, klein hoefblad, kruipende boterbloem, mossen
# 05 #    *Bostuinieren*

You didn't come into this world.
You came out of it, like a wave from the ocean.
You are not a stranger here.
(Alan Watts)

Anastasia leeft in de taiga, een uitgestrekt gebied van wouden en steppes. De bossen rond haar veld voorzien in voldoende voeding en beschutting zonder dat er arbeidsintensieve ingrepen nodig zijn want de natuur doet al het werk. Dat is ook één van de voordelen van een goed aangelegd voedselbos, na enkele jaren ontstaat er een zichzelf onderhoudend ecosysteem met een minimale input (werk) en maximale output (oogst). De aanbeveling luidt dat een derde van het familiedomein bestaat uit bos wat dus een oppervlakte betekent tussen 3000 m2 en 6000 m2 afhankelijk van de grootte van het domein. Ruim voldoende plaats om een voedselbos aan te leggen. Op de website vind je een erg uitgebreide pagina en een gratis e-boek over de aanleg van een voedselbos.

Maar in het kort: een voedselbos lijkt op een gewoon bos met de typische beplanting in 7 of 9 lagen (hoge en lage bomen, heesters, struiken, kruiden, bodembedekkers, knollen, klimmers, waterplanten,..) met dit verschil dat alle begroeiing bruikbaar en multifunctioneel is (eetbaar, brandstof, groenbemesting, pestcontrole, bevruchting,…). Een typisch voedselbos bevat dus in plaats van beuken, eiken en naaldbomen eerder een synergetische samenwerking van fruitbomen, notelaars, bessenstruiken, wilde eetbare planten, mulchplanten, bijenplanten,...De bosgrond wordt jaarlijks gevoed door vallende herfstbladeren, groenbemesters, mulchplanten,...De boomkruinen zorgen voor beschutting en schaduw, terwijl de erosie minimaal en de diversiteit optimaal is. Typische tuinbezigheden zoals wieden, ploegen, bewerken en bewateren zijn nauwelijks nodig. Bomen, planten, insecten en dieren vormen samen een harmonieuze en autonoom werkende biotoop. De grote hoeveelheid humus in de grond werkt als een spons die water opneemt en zo de grondwaterstand herstelt.

Op het familiedomein kun je zo’n productiebos nabootsen door fruit- en notenbomen te planten, met daaronder struiken en bessen, en allerlei wilde planten, klimplanten, kruiden, bodembedekkers en knolgewassen te verspreiden. Zo kun je het hele jaar lekker en voedzaam fruit, noten, zaden, bladeren en wortels oogsten. Je kiest best ook zoveel mogelijk doorlevende en zich zelf uitzaaiende planten die weinig aandacht vragen in plaats van eenjarige cultuurgewassen die veel meer werk en tijd opeisen.

Onderzoek toont ook aan dat bossen een helende en harmoniserende werking uitoefenen op mensen. De kleuren, geuren en geluiden, de lucht, aarde, planten en dieren,...een bos is een levende omgeving waar de mens op natuurlijke wijze energetisch opgeladen wordt en makkelijk tot rust komt. In Japan is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezende werking van wonen in bosrijk gebied.
De lucht in een bos is rijk aan 'phytoncide', een complexe mengeling van essentiële oliën, pollen en edele gassen die bomen 'uitademen' als bescherming tegen allerlei ongedierte. Dit phytoncide verhoogt de weerstand van de Mens en geeft een boost aan het immuunsysteem.

De Japanse term voor 'forest bathing' is Shinrin-yoku en dit zijn enkele (wetenschappelijk) bewezen voordelen: °°° een verhoging van de NK cellen (natural killer) die indringers neutraliseren °°° een versterking van het immuunsysteem °°° een verlaging van de bloeddruk °°° een verlaging van het stressniveau °°° een beter gemoed en dus een positieve levensinstelling °°° een grotere focus ook bij kinderen met ADHD °°° een sneller herstel na ziekte of operatie °°° meer energie °°° beter slapen°°°
Wanneer bosbaden een dagelijkse bezigheid wordt dan kunnen we volgende voordelen verwachten: °°° er ontwikkelt zich een grotere intuïtie °°° men heeft steeds voldoende energie °°° men opent het vermogen tot directe communicatie met de natuur en natuurwezens °°° de levenskracht (chi/prana) begint sterker doorheen het lichaam te stromen °°° de vriendschapsbanden verdiepen °°° het algemeen geluksgevoel verhoogt °°° men ervaart een diepe vrede en tevredenheid °°°

Bovendien is een bos niets minder dan een fantastische en eeuwenoude bibliotheek en wie in staat is echt te kijken, te luisteren en te voelen zal vele wijze inzichten verkrijgen. Een mooi voorbeeld is Victor Schauberger, een Oostenrijkse boswachter die tal van inspiraties mocht ontvangen gewoon door de bossen en de rivieren te observeren. Hij ontwikkelde zijn uitvindingen (zoals een vrije energie generator en een water vitalisator) door de natuur na te bootsen. Dit boek over zijn boeiende leven is een aanrader.

# 06 #    *Moestuinen*

Naast het voedselbos blijft er op de leefhectare nog ruim voldoende plaats over om diverse andere tuinen en biotopen te creëren. Denk hierbij aan hugelkultur bedden, een groentecirkel, een medicinale tuin, een kruidenspiraal, een bloemenweide, een paddenstoelen kweekplek, een waterzuiverend rietveld of enkele poelen en vijvers,...Op de voedselbospagina vind je uitgebreide informatie over deze en nog andere percelen. Om de diverse tuinen te beplanten, kiezen we bij voorkeur oerrassen, heirloom zaden, meerjarigen, vaste planten, fruitbomen, bessen, vergeten groenten en wilde planten. Ook de courante, eenjarige groenten kunnen een plaatsje krijgen in de groentecirkel. Op de florapagina vind je een selectie van meer dan 750 planten om uit te kiezen.
De moestuinen en voedselpercelen worden bewerkt en onderhouden door middel van beproefde permacultuur technieken zoals vruchtwisseling, combinatieteelt, de inzet van dieren, multifunctionele planten en systemen, swales, wateropvang, diversiteit, gilden, randen en boorden, recycleren, composteren,...Bekijk de permacultuurpagina voor meer inzicht en uitleg.

Een vruchtbare en voedzame bodem vormt de basis voor een gezonde tuin die jaar na jaar overvloed schenkt en steeds sterker wordt. Onder meer daarom wordt de grond altijd bedekt gehouden met mulch, stro, groenbemesters of organisch materiaal. Dankzij de lokale productie, de immense diversiteit en de permanente opbrengsten op het familiedomein verkrijgt men niet alleen gezond, krachtig, lekker en gratis voedsel binnen handbereik, maar men wordt ook onafhankelijk van de bestaande infrastructuren zoals transport en warenhuizen, men steunt niet langer de vernietigende sectoren zoals gifboeren, slachthuizen, gmobedrijven en dubieuze multinationals en men spaart vooral veel geld uit (wat dan weer de misdadige banken voor een stuk buiten spel zet). 

# 07 #    *Frequentie Specifiek*


The chief physician is your own body. Right from the start it was endowed with the ability to know which herb should be used and when. How to eat and breathe.
It is capable of warding off disease even before its outward manifestation.
And nobody else can replace your body, for this is your personal physician, given individually to you by God, and personal only to you.
I am telling you how to provide it with the opportunity to act beneficially on your behalf.
If you make the connections with the plants in your garden-plot, they will take care of you and cure you.
They will make the right diagnoses all by themselves and prepare the most effective medicine especially designed for you.

(Anastasia)

Kirlian fotografie toont de fotonen uitstraling van levende wezens.
Op verschillende manieren worden de planten op het familiedomein geïnformeerd over de fysiek/mentale toestand der bewoners. Het zaad wordt vooraf in de mond genomen, men tuiniert (indien mogelijk en wenselijk) op blote voeten, de aarde wordt bewerkt met de handen, het zweet en de urine dringen in de grond, er is een dagelijkse wandeling door de tuinen waarbij planten worden aangeraakt en aangesproken, de bewoners maken bewust verbinding met de tuinen en gewassen, de resten uit het droogtoilet worden gecomposteerd en verwerkt in de tuinen,...Door al deze handelingen komen de zaden en planten voortdurend in contact met de energie van de Mens waardoor er frequentie-specifieke voeding ontstaat. Dit is helend voedsel specifiek toegespitst op de bewoners qua samenstelling en golflengte.
Anastasia vertelt dat in vroegere tijden een gestolen appel uit een familiedomein een negatieve uitwerking had op de dief, het voedsel was niet voor hem bestemd en energetisch in strijd met zijn lichaam. Daarentegen had een appel die in liefde geschonken werd aan voorbijgangers en buren net dezelfde helende werking en ongelofelijke smaak als voor de bewoners van het domein. Dit geeft toch te denken over het voedsel wat tegenwoordig aangeboden wordt in de warenhuizen en winkels. Waar komt het vandaan, wie heeft het allemaal in handen gehad, wat is er allemaal mee gebeurd, hoe werd het geteeld en vooral vanuit welke intentie, met hoeveel liefde en respect werd het behandeld,…? Het hele teeltproces (het land, de mest, de boer, de boerderij, de zaadkeuze, het zaaimoment, de opgroei, de bestrijdingsmiddelen, de oogst, het transport, de bewaring, de winkelverkoop,...), het heeft allemaal een invloed op de kwaliteit en de energetische lading van het voedsel (die trouwens gemeten en gefotografeerd kan worden).

Dieren opgesloten en gemarteld in kooien en volgespoten met medicijnen die na een kort en pijnlijk leven in vreselijke omstandigheden machinaal afgeslacht worden en uitsluitend als consumptievee gezien worden,... deze ‘voeding’ brengt geen vreugde, vrede en gezondheid op het bord. Dat snapt zelfs een kind. Dit is voedsel verzadigd van negatieve energieën zoals angst, lijden, pijn en stress. Het is het voedsel van de dood.
Op het familiedomein groeit levend en gezond voedsel geteeld en behandeld met respect en liefde. Dat merk je en dat proef je. De planten zijn rijk aan mineralen, vitaminen, enzymen,...en bevatten alle bouw- en beschermstoffen die het fysieke lichaam nodig heeft. Daarnaast zijn ze geladen met positieve informatie en ze dragen energieën van liefde in hun cellen die ze graag aan de mensen terug schenken. 

# 08 #    *Dieren*

For as long as men massacre animals, they will kill each other.
Indeed, he who sows the seed of murder and pain cannot reap joy and love.

(Pythagoras)

Anastasia leeft in harmonie met de (wilde) dieren en werkt met hen samen op verschillende vlakken. Ook in de permacultuur worden dieren als onmisbaar gezien vanwege hun multifunctionaliteit en o.m. ingezet bij het onderhoud der tuinen. Een bekend voorbeeld zijn kippen die in enkele dagen tijd een perceel zaaiklaar kunnen maken door de grond om te woelen, ongedierte op te pikken en ondertussen alles te bemesten. In ruil schenken ze ook nog eieren als voedselbron. Ook varkens worden soms op die manier ingezet. Paarden en ezels kunnen zware stammen uit het bos verplaatsen, grasweides kort houden en als rijdier gebruikt worden. Anastasia ziet dieren (ook wilde dieren) als volwaardige en evenwaardige medebewoners waarmee een warme vriendschap kan opgebouwd worden. Dieren helpen graag de mensen, ze hunkeren naar de liefde en de aandacht die mensen hen schenken.

Een familiedomein is dan ook een geweldloze plaats waar dieren nooit mishandeld of gedood worden en uit vrije wil bij de Mens blijven. De relatie mens-dier is op de eerste plaats gebaseerd op respect en liefde. Men kan nu opwerpen dat planten ook gedood worden bij consumptie. Maar dat is niet helemaal correct. Appels, bessen, noten, fruit, vruchten, vele groenten (tomaten, courgettes, pompoenen, bonen,…) vallen gewoon af wanneer ze rijp zijn en rotten weg op de grond als je er niks mee doet. Wie een appel eet, doodt daardoor de appelboom niet. Ook wilde planten en meerjarigen sterven niet wanneer je ze eet, maar ontspruiten ieder jaar opnieuw uit de grond.

In vorige berichten lazen we dat er lang geleden een kwaadwillende interventie is geweest in de mensheidsevolutie waardoor hiërarchie, geweld en doodslag (en vele andere inserties) in het planetaire en individuele bewustzijn werden ingebracht. Sindsdien is het ieder voor zich en geldt het recht van de sterkste om te kunnen overleven. Roofdieren en vleeseters doden andere dieren, sommige mensen doden hun eigen soortgenoten en velen eten dagelijks dierenlijken. Kortom er is een hele voedselketen van geweld, pijn en doodslag ontstaan op Aarde. Het wordt als heel normaal beschouwd om het leven van een ander wezen te nemen (als voedselbron of omwille van allerlei andere redenen) en velen doen het dagelijks. Het is een compleet waanzinnige handeling die in feite neerkomt op diefstal en moord. In de oorspronkelijke wereld (bewustzijnsveld of dimensie) waar wij vandaan komen, is doodslag en diefstal onbestaand. Het is nu één van de taken als mens op 3D Aarde om de destructieve en beperkende implantaten afkomstig van de artificiële ‘intelligenties’ (Archonten) te transformeren in zichzelf en terug vrij te worden van deze ‘bezetenheid’ en van het angstvirus. Een ideale plaats en ruimte om een geweldloze levensstijl te cultiveren en het hart te openen voor al wat leeft, is het familiedomein. Daarom noemt het ook een ruimte van liefde.
Een geweldloze, vegetarische levenshouding is een integraal onderdeel van spirituele permacultuur. Op geen enkele manier wordt inbreuk gepleegd op de soevereiniteit en vrijheid van een ander voelend zielewezen. Eén van de allergrootste misdaden ooit in de lange en bloedige geschiedenis der mensheid is de dagelijkse marteling en vernietiging van miljoenen dieren, waaronder de zachtaardige koe en het erg intelligente varken. Zolang deze barbaarse uitroeiing van voelende en bewuste medebewoners verder duurt, kan er NOOIT vrede en harmonie op Aarde ontstaan. Wie nog twijfelt aan deze bewering kan wellicht zijn of haar onwetendheid en ontkenning verdrijven door enkele beklijvende docu’s te bekijken: Earthlings °°° Forks Over Knives °°° Gary Yourofsky °°° Food Inc °°° Farm To Fridge °°° Farmageddon °°° Lucent °°°

The idea that some lives matter less is the root of all that is wrong in the world.
(Dr. Paul Farmer)

Een vegetarische levensstijl (geen gedode zoogdieren noch vissen) is voor iedereen makkelijk haalbaar, maar steeds meer Mensen gaan nog een stap verder en worden veganisten (en mijden ook alle zuivelproducten en eieren). Niet enkel voor de gezondheid (teveel zuivel veroorzaakt osteoporose en andere problemen) maar ook vanuit ethische overwegingen. Miljoenen koeien worden dagelijks gemarteld en vermoord in de zuivelindustrie. De koeien (die de meest zachtaardige, nieuwsgierige en vriendelijke dieren zijn), worden behandeld als machines en zonder onderbreking gewelddadig en kunstmatig geïnsemineerd zodat ze keer op keer zwanger worden en melk blijven produceren. De loeiende kreten van de koeien wanneer hun pasgeboren baby wordt afgenomen, gaan door merg en been. Als de baby mannelijk is dan heeft hij geen nut voor de melkindustrie en wordt dadelijk afgenomen van de moeder en gedurende zijn korte leven in een hok opgesloten, volgespoten met medicijnen en poedervoeding en verkocht als mals kalfsvlees. Als het een vrouwtje is dan begint voor haar een kort, pijnlijk en gruwelijk leven als productiemachine. De kalfjes krijgen geen lekkere melk van mama koe want die melk is voorbehouden voor de Mens. De koe krijgt hormonen om de melkproductie te verhogen en hele ladingen antibiotica om de vele infecties te bestrijden (opgelopen door de martelpraktijken). Over de griezelige legbatterijen waar zieke en gepijnigde kippen aan de lopende band giftige eieren produceren, zal ik maar zwijgen. Dit is de 21ste eeuw en vele ‘beschaafde’ mensen ondersteunen nog steeds een systeem waar voelende en denkende medebewoners veroordeeld worden tot een leven van gruwelijke en eindeloze marteling. Het goede nieuws is dat wij ook de mogelijkheid hebben om dit te beëindigen. Kopen is kiezen. En kiezen is (de toekomst) creëren.

# 09 #    *Het Familiedomein als Voedselparadijs*      

In Russia there comes the hope of the world, not as that sometimes termed of the communistic, or Bolshevik, no; but freedom, freedom! That each man will live for his fellow man! The principle has been born. It will take years for it to be crystallised, but out of Russia comes again the hope of the world.
(Edgar Cayce, 1944)

Een typische Dacha
In de jaren rond 1960 beslisten partijleider Chroesjtsjov en het Russische ministerie van landbouw tot het schenken van percelen grond aan wie dat wou om de aanleg van collectieve boomgaarden te bevorderen. Dit werden Dacha’s genoemd en al snel werden deze tuinen een middel om te overleven tijdens moeilijke tijden. In 1999 hadden in Rusland 35 miljoen families (70% van de bevolking) een volkstuintje (Dacha) en bewerkten samen 8 miljoen hectare land en produceerden 40% van de Russische landbouwproductie. Dit zijn de hoogste cijfers wereldwijd voor kleinschalige privé tuinbouw. Deze miljoenen moestuintjes leveren samen 92% van de aardappelen, 77% van de groenten, 87% van fruit en de bessen, 60% van het vlees en 50% van de melk voor de Russische bevolking. Indrukwekkende cijfers, die de nationale economie een flinke boost geven. En ieder jaar stijgen deze cijfers. In 2004 produceerden de Dacha tuiniers al 51% van de totale agrarische output in Rusland met een waarde van 14 biljoen dollar. Rusland is flink op weg om zelfvoorzienend te worden op vlak van (bio)voeding, terwijl ze maar 110 groeidagen per seizoen hebben. In landen die genieten van een betere klimaatzone zijn de opbrengsten veel hoger. Deze lokale productie betekent dat een land minder afhankelijk wordt van dure import, maar integendeel het surplus aan voeding eventueel kan exporteren naar andere landen. Rusland is zelfs goed op weg om wereldwijd de grootste producent van biologische voeding te worden (en dat is een bewuste keuze van de regering die onlangs nog alle genetisch gemanipuleerde gewassen heeft verboden). De Russische Dacha’s bewijzen dat het perfect mogelijk is de hele wereld te voeden met de opbrengsten uit kleinschalige en lokale familiedomeinen, zonder de noodzaak en de inzet van gmo’s, agrarische industrie, zware machines, giflandbouw en transportbedrijven. Laat dit alvast een aansporing zijn om de eigen tuin met het typische grasveld om te toveren naar een mooie groentetuin. 

# 10 #    *Anastasiadorpen*

Start van een Anastasiadorp
Sinds het verschijnen van de Anastasiaboeken (die erg populair zijn in Rusland en de buurlanden) integreren veel volkstuiniers nu ook de permacultuur ethiek en haar technieken op hun Dacha’s. Een tweede gevolg is het ontstaan van kin’s domain dorpen overal. Dat zijn autonome, duurzame en zelfredzame permacultuur dorpen bestaande uit 10 tot soms 100 privé Dacha’s elk tussen 1 en 3 hectare groot. Tot 20 jaar geleden was de ecodorp beweging vrijwel onbestaande in Rusland. Dertien jaar terug, in 2004, waren er al 150 ecodorpen operationeel. En momenteel (september 2017) staat de teller op 380+ actieve familiedomein dorpen terwijl honderden nieuwe plannen en prille projecten nog in de voorbereidingsfase zitten. De Russische regering heeft trouwens een aantal wetten goedgekeurd waardoor het verwerven van grond voor een Dacha of voor het opstarten van een ecodorp administratief en financieel veel makkelijker gaat. Meer nog, in het oosten van het land worden gronden weggeschonken aan potentiële bewoners die een project willen starten. Het gaat om een oppervlakte van miljoenen km2 die worden vrijgemaakt om paradijselijke, zelfvoorzienende voedseltuinen te creëren. Een voorbeeld wat wereldwijd navolging verdient. 

Verschillende zieners, waaronder Rudolf Steiner, Alice Bailey en Edgar Cayce, voorspelden dat de hoop voor de hele wereld uit Rusland zou komen. Ooit, in de nabije toekomst, breekt er een tijdperk van vrijheid en liefde aan waar mensen elkaar onvoorwaardelijk zullen helpen en zorg gaan dragen voor hun leefmilieu. De ecodorp beweging, de terugkeer naar de natuur, de keuze voor een eenvoudig leven, het streven naar autonomie, de onderlinge hulp, de doorbraak van permacultuur, het vrijgeven van vrije energie,...het zijn wellicht de voorbodes van dit gouden tijdperk van vrede en vreugde.

# 11 #    *Take Back Your Motherland*

Bijna 400 Anastasiadorpen en miljoenen familiedomeinen (Dacha's) in Rusland
Een spirituele component van de Russische Anastasiadorpen omvat het begrip ‘Moederland’, wat verwijst naar een gevoel van verbondenheid met het geboorteland Rusland en een zekere (nationalistische) waardering voor de oude Vedische cultuur en haar zeden en gewoonten. Wat zich dan onder meer uit in sociale activiteiten zoals folklore, poëzie, muziek, dans, feesten, klederdracht, artisanale creaties, handwerk, spiritualiteit,...Evenwel betekent liefde voor het Moederland (althans in mijn visie) meer dan het in standhouden van traditionele waarden, het aanleren van oude ambachten of het zingen van bardenliedjes, het betekent meer dan trouw zweren aan de vlag of het verdedigen van de landsgrenzen tegen invallende vijanden,...Het betekent vooral ook het besef dat planeet Aarde de levende en zorgzame moeder is van al wie haar bewoont. De Aarde is een intelligent en bewust wezen wat ons voortdurend, onvoorwaardelijk en overvloedig alles schenkt wat nodig is om fysiek in welzijn en voorspoed te leven (tenminste mochten we met haar willen samenwerken). De bescherming van onze moederplaneet dient dan ook een topprioriteit te zijn. Wij allen zijn de hoeders en de stewards van deze mooie Aarde. Er zijn onwetende, onbewuste individuen, bedrijven en coörperaties die de Aarde leegroven, uitputten, vernietigen en verkrachten in naam van afgod geld. Wij als mensheid kunnen deze parasieten stoppen gewoon door een andere levensstijl aan te nemen waarbij we hun producten eenvoudigweg weigeren te kopen. Wat niet gekocht wordt, zal niet meer geproduceerd worden want alles draait om winst en geld. Wil je geen gmo voedsel, pesticiden of additieven op je bord, stop dan met zulke producten te kopen. Wil je geen dieren doden, stop dan met vlees eten en melk drinken. Enzovoort. Het is allemaal heel eenvoudig hoor.

Er is voldoende plaats op Aarde om meer dan 20 biljoen Mensen comfortabel te huisvesten. In 2011 was er 5 biljoen hectare bebouwbaar land beschikbaar (en dus bruikbaar als woon- en leefplaats). Dit is zonder de steden, woestijnen, bossen, bergen en jungles gerekend. Momenteel leven er 7 biljoen Mensen op Aarde wat betekent dat ieder persoon over 0,7 hectare kan beschikken. Een gezin met 2 kinderen heeft dan recht op 2,8 hectare, wat ruim voldoende is om een prachtig permacultuur voedselparadijs te starten, zelfvoorzienend en vrij te worden, de planeet mooier en groener te maken en om makkelijk overvloed, gezondheid en welzijn te vinden. De woon- en natuurgebieden op Aarde werden gestolen van de mensheid door bedrijven en regeringen vanwege geldgewin en machtsbezit. De mensheid dient het land terug te nemen, ofwel via wettelijke procedures zoals in Rusland, ofwel via burgerlijke ongehoorzaamheid en anarchie (= geen meesters en geen slaven), ofwel via geleidelijke transities zoals Ubuntu (zie punt 16).

# 12 #    *De Wetenschap der Verbeelding*

This world is but a canvas for our imagination.
(Henry David Thoreau)

Een andere spirituele peiler op de kins domain dorpen is de studie van de ‘Wetenschap der Verbeelding’ en de andere kosmische natuurwetten. De ecodorpen streven naar een globale, ecologische cultuur waar elke persoon een rol vervult als vrije, soevereine co-creator. Men leert er de ‘Wetenschap der Verbeelding’ bewust toepassen, ook bekend als de ‘Wet van Aantrekking’, met name de ontwikkeling van het creatieve vermogen tot scheppen door middel van zuivere gedachten en gevoelens en een liefdevolle relatie met de natuur. Dit vraagt het besef dat de Mens in wezen een Levende Schepper is en dat gedachten krachten zijn die vroeg of laat tot manifestatie komen. Dit is eeuwenoude kennis die door de kwantumfysica wordt bevestigd, de waarnemer beïnvloedt door intentie en observatie het resultaat (double slit experiment). Het is bewustzijn die de golfpotenties uit het Veld laat ‘instorten’ tot een waarneembaar hologram (materie). De gedachten en gevoelens van alle mensen samen (het collectief mondiale bewustzijnsveld) manifesteert via de wetenschap der verbeelding de dagelijkse realiteit op Aarde. Vandaar dat de machten achter de schermen constant de bevolking manipuleren en sturen via mindcontrol en indoctrinatie. Ze vertellen ons voortdurend wat we moeten denken en bespelen onze gevoelens zodat wij hun agenda onbewust uitvoeren en net die wereld creëren en in stand houden die zij wensen (een piramidesysteem vol controle, hiërarchie, geld, geweld, angst,…). Op het familiedomein dorp wordt de wetenschap der verbeelding bewust ingezet en gebruikt om gezamenlijk een nieuwe wereld te manifesteren, een hemel op Aarde, een samenleving gebaseerd op vrede, liefde, creativiteit, overvloed, geluk, geweldloosheid en solidariteit.


# 13 #    *Het Familieboek*

Dit brengt ons bij een volgende spirituele peiler voor de bewoners van een Anastasiadorp: het familieboek. Daarin worden de gedachten en de woorden neergepend die een nieuwe wereld zullen laten ontstaan. Geen mindcontrol woorden en leugens maar mindpower gedachten en waarheid. Ieder familieboek zal uniek zijn en kan wellicht hoofdstukken bevatten over holistisch tuinieren, natuurlijke zwangerschap, educatie van kinderen, zelfvoorziening en permacultuur, ecologische huizenbouw, spiritualiteit, en nog veel meer. Van generatie op generatie wordt het boek doorgegeven aan de nakomelingen en aangevuld met de eigen ervaringen der bewoners en de bereikte resultaten op het familiedomein. Dit wordt dan de echte geschiedenis van de nieuwe wereld en niet de vervalste geschiedenis die op school ‘onderwezen’ wordt.  Fragmenten uit mijn eigen familieboek zijn verwerkt in de website en op deze blog.

# 14 #    *Educatie* 

 You either learn your way towards writing your own script in life,
or you unwittingly become an actor in someone else's script.

(John Taylor Gatto)

Een vierde spirituele peiler op het dorp is educatie, een Grieks woord (educare) wat letterlijk betekent datgene wat in de kern aanwezig is tot ontwikkeling brengen. Dat is toch even een ander uitgangspunt dan bij het woord ‘onderwijs’ wat letterlijk betekent minder wijsheid dan in oorsprong aanwezig. Onderwijs maakt dom en is eenzijdig gericht op cognitieve kennis en het reproduceren van mindcontrol info. De klassieke schoolsystemen doven de inherente creatieve vermogens en hersenspoelen de kinderen tot uniforme, gehoorzame werkslaven. Gelukkig zijn er ook zielescholen zoals Sudbury waar kinderen hun eigen potentieel mogen ontdekken, hun verbinding met Spirit kunnen herinneren en hun hart dagelijks aansluiten op de universele database van kennis en wijsheid. Op veel Anastasiadorpen wordt thuiseducatie gegeven of is er een alternatief schooltje waar kinderen zich tot vrije en harmonieuze volwassenen kunnen ontwikkelen, mede dankzij de natuur als onuitputtelijke, levende bibliotheek en de dagelijkse activiteiten op het dorp.  De Sarang ‘school in India toont dat je niet in een betonnen schoolgebouw hoeft opgesloten te worden om iets van waarde te leren. Integendeel, de natuur, boeiende projecten en inspirerende leraars zijn alles wat nodig is.

Echte educatie bevat een cruciaal en helaas vaak vergeten element: spelen. De saaiste cultuur op Aarde is de Baining stam uit Papoea-Nieuw-Guinea, een natuurvolk die het spel uit hun leven hebben gebannen en die nooit ruimte voor spel en amusement maken maar altijd gericht zijn op werk en plicht en daardoor een diep ongelukkig en saai bestaan leven.

Finland heeft het beste schoolsysteem in de wereld met de gelukkigste leerlingen. Het staat ieder jaar op nummer 1 in de top 20 van de beste schoolsystemen ter wereld. Nederland staat op 11 en België op 12. Een belangrijk onderdeel van hun succes ligt in de voortdurende aanmoediging tot spel, exploratie en nieuwsgierigheid. 
Dit zijn enkele verschillen:

°°° de schooltijd begint pas op zevenjarige leeftijd °°° tijdens de eerste 6 jaar van de schooltijd is er geen enkele beoordeling of test °°° er is maar één verplichte test op 16jarige leeftijd °°° pas op 16 jaar dient de leerling te beslissen over voortgezet onderwijs °°° er worden geen punten en toetsen gegeven, enkel beschrijvende feedback per kind °°° er is geen huiswerk °°° elk kind is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces en krijgt een geschikt en aangepast programma °°° het kind leert zelf doelen stellen en eigen, unieke oplossingen bedenken °°° de nadruk ligt op differentiatie in plaats van op standaardisering °°° de kinderen zijn gelukkig en zelden schoolmoe °°° er is heel weinig tot geen pestgedrag °°° alle onderwijs is gratis °°° er is veel aandacht voor handvaardigheid, kunst, muziek en sport °°° de nadruk ligt niet op competitie en brainwash maar op samenwerking en liefde °°° er heerst een cultuur van vertrouwen tussen iedereen in plaats van wantrouwen en jaloezie °°° creativiteit, spelen en initiatief nemen, worden constant aangemoedigd °°° alle kinderen zitten in dezelfde klas °°° kinderen met achterstand worden individueel begeleid via bijscholing °°° de kinderen hebben langere pauzes en meer vakantie dan in andere landen °°° de focus ligt op het ontwikkelen van de persoonlijke talenten van ieder kind °°° alle leraren moeten een universitaire opleiding voltooien en staan in hoog aanzien °°° er zijn voortdurend bijscholingscursussen voor de leraren °°° leraren hebben dezelfde (hoge) sociale status als dokters °°° leraren krijgen de vrijheid om hun onderwijs zelf vorm te geven waardoor ze gelukkig en enthousiast zijn °°° leraren ontwikkelen specifieke opdrachten aangepast aan elk kind afzonderlijk °°° leraren geven maar 3 tot 4 lessen per dag (45 min) zodat ze tijd hebben om hoogstaande en creatieve lessen te ontwikkelen °°°

Spelen is creativiteit beleven, ontdekken, fantasie ontwikkelen, vreugde delen, uitvinden, lachen, plezier maken, thuiskomen in je Zelf,...Het familiedomein is de perfecte uitnodiging en mogelijkheid om je eigen kunstzinnigheid, creativiteit en talenten uit te leven. Doen wat je graag doet, genereert energie en brengt voldoening en vreugde. Er is veel te doen op het domein maar er is nooit stress of moeten, er is vrijheid en speelsheid. Een voedselbos aanleggen, moestuinen aanplanten, een eigen woning bouwen, bloemen zaaien, een natuurlijke vijver ontwerpen, lekkere bereidingen en ambachtelijk handwerk maken, een bezoekje aan de buren brengen, het delen van kennis en wijsheid, het beoefenen van muziek en kunst, tijd maken om te feesten en dansen, mediteren en wandelen,...Je investeert in je toekomst terwijl je ondertussen een paradijs creëert en jezelf amuseert. Het is vooral (opnieuw leren) spelen, een onmisbare maar vaak vergeten component en cruciale peiler van een leven vol vreugde en voldoening.  

# 15 #    *Massawapens van Bevrijding*

Revolution starts with a garden.

Zo’n 150 jaar geleden waren de meeste families op het Europese platteland redelijk zelfvoorzienend. Vrijwel iedereen had toen een groentetuintje, een boomgaard, enkele boerderijdieren,...Dit kan men nog goed merken aan de gebouwen in de kleine, authentieke gehuchtjes op het Franse platteland. In het dorpje waar ik nu zit, was ooit een gemeenschappelijke broodbakoven, een openbare drink- en wasplaats met bronwater, een gezamenlijk onderhouden boomgaard, een tarweveld, een wijngaard,...Onder de huizen waren ruimtes voorzien om dieren te houden: kippen, een vetgemest varken, waakhonden, ezels,...Verwarming gebeurde op houtkachels en de brandstof vond men gratis in overvloed in de omringende wouden. Elektriciteit was er nog niet, men ging vroeg naar bed en stond op samen met de zon. De mensen maakten alles zelf, lokaal en met hulp van de buren, iedereen kende wel een ambacht, men maakte brood, taart, wijn, kruidenzalfjes, huizen, wegen, drinkbekers, noem maar op,…

Toen kwam de industriële revolutie, overal kwamen lelijke fabrieken en triestige arbeiderswijken waar kinderarbeid en alcoholisme hoogtij vierden. De mensen gaven hun kracht uit handen. Ze werden slaven in het geldsysteem. Men had steeds minder tijd om zelf brood te bakken of de groentetuin te onderhouden. Iedereen werkte nu voor iemand anders en beulde zich af om voldoende geld te verzamelen om de dingen te kopen die vroeger door de dorpsgemeenschap zelf werden vervaardigd. Het comfort en de luxe namen wel toe maar de prijs was hoog: men gaf zijn vrijheid en gezondheid gedeeltelijk op.

Met de digitale revolutie werden nog meer verleidelijke gadgets, apps en allerlei luxe behoeften gecreëerd en de mens heeft tegenwoordig een dagtaak om een job, hypotheek, vrienden, relaties, kinderen, hobby’s, ontspanning, reizen, shoppen, fakebook, en allerlei stuff...tot een bevredigend leven te combineren. Wat een stressvol bestaan in dienst van baas, bank en staat.

En ondertussen is het hele leven van geboorte tot dood overgenomen door bedrijven en firma’s die alles aanleveren wat de mens denkt nodig te hebben en daarnaast nog allerlei onnodige dingen opdringen en nieuwe behoeften creëren. Voeding, water, huizen, energie, verwarming, educatie, verzorging, genezing,...de basisbehoeften worden nu ingevuld door anderen en vaak aan prijzen die velen niet langer kunnen betalen. De mens is volledig afhankelijk geworden van ‘het systeem’, van een geld- en groeieconomie die draait op uitbuiting en vernietiging, van winkelketens, transportfirma’s, energiebedrijven, banken en corrupte regeringen. De mens is erg kwetsbaar geworden en pas op de dag dat de aanvoerlijnen stilvallen, zullen velen beseffen hoe arm ze in werkelijkheid zijn. De echte rijkdom zijn niet de dure villa’s, smartphones en wagens voor de deur, maar de boomgaard vol levende voeding en de solidaire hulp van de buren bij problemen.  Kortom, de mens is onvrij, afhankelijk en kwetsbaar geworden (uit eigen keuze dan nog) en betaalt daar een hoge prijs voor. Bedenk ook even dat je al die stuff niet betaalt met geld, maar wel met de tijd en de energie die je spendeert om dat geld te verdienen. Met andere woorden: je betaalt met je eigen leven! Hoe verschrikkelijk dwaas is het niet om jouw korte leven te verspillen aan het verliezen van je vrijheid. Inderdaad, de meeste volwassenen moeten wel volslagen knettergek zijn om zo’n slavenbestaan in dienst van afgod geld elke dag opnieuw voort te zetten. Of liever, ze verkeren in een hypnotische slaaptoestand.

Growing your own food is a revolutionary act.

Back to nature betekent een terugkeer naar eenvoud, essentie en vrijheid. Het betekent niet dat we allemaal terug als onze voorouders moeten gaan leven. Het betekent onafhankelijk zijn van de destructieve systemen, het betekent werken voor jezelf en je familie in plaats van werken voor iemand anders of voor een bedrijf, het betekent jouw kracht terugnemen en je droom leven, het betekent eenvoud kiezen boven consumptiewaanzin, het betekent samenwerken met elkaar in plaats van te concurreren en te veroordelen. Een familiedomein voorziet zichzelf in alle basisbehoeften en is onafhankelijk van multinationale bedrijven. Mocht een groot deel van de mensheid de keuze maken een familiedomein te creëren dan is er op korte tijd een heel nieuwe samenleving. Alle grote gifbedrijven verliezen hun afzetmarkt, honger en armoede verdwijnen, transporten vallen stil, vervuiling en leegroof stoppen, afgod geld verliest zijn aantrekking, eenzaamheid en depressies verminderen, welvaartsziekten stoppen, vluchtelingenstromen houden op, diefstal is onnodig geworden,...Daarom stelt Vandana Shiva onomwonden dat de grootste revolutionaire daad die een mens ooit kan stellen het telen van de eigen voeding is. Het familiedomein op een ecodorp brengt dit nog een stap verder. Men wordt vrij en onafhankelijk van de matrix en wanneer voldoende mensen zich geroepen voelen om deze weg te gaan dan stuikt de matrixpiramide simpelweg in elkaar wegens gebrek aan basisenergie. Dit maakt het familiedomein concept een uiterst krachtig wapen tot bevrijding en verlossing.
     
# 16 #    *Ubuntu*

 The gift economy represents a shift from consumption to contribution,
from transaction to trust, scarcity to abundance and isolation to community.

(Charles Eisenstein)

De derde ethische grondpeiler uit de permacultuur raadt aan om de overvloed gratis met iedereen te delen. Dus om de overschot van de opbrengsten gewoon zomaar weg te schenken aan wie daar behoefte aan heeft. Dit klinkt op het eerste zicht in tegenstrijd met één van de 12 permacultuur basisprincipes: zorg voor opbrengst. Want opbrengsten zijn belangrijk om investeringen terug te winnen en het project levensvatbaar te houden. Zonder inkomstenstroom blijft een project niet overleven in deze geldmaatschappij. Hoe vallen deze 2 uitgangspunten te rijmen? Wat doen we met de overschot: wegschenken, ruilen of verkopen?

Het is een onweerlegbaar feit dat het huidige geldsysteem gebaseerd op schuld, rente en grootbanken (samen met religies en regeringen) dé grondoorzaak is van vrijwel alle ellende, alle oorlogen, afscheiding, armoede en honger op Aarde. Het geld- en rentesysteem werd lang geleden met duistere bedoelingen op Aarde geïnstalleerd en zorgt voor verdeling, macht, angst, corruptie en competitie en geld houdt ook de onrechtvaardige piramide van controle in stand. Geld is in wezen helemaal niet nodig en we dienen er zo snel mogelijk van af te komen. En rente is misdadig en zet de hele samenleving onder zware druk en resulteert in een groei-economie die de planeet uitput.

Maar het is ook een feit dat de meeste mensen helemaal nog niet klaar zijn om het geldsysteem los te laten, de eeuwenlange programmering zit diep in het celgeheugen verankerd. Eerst dient het individuele en mondiale bewustzijn wat ruimer en liefdevoller te worden. Er dient vertrouwen en dienstbaarheid te groeien, meer openheid en behulpzaamheid, meer vrijgevigheid en vriendschap.

Zolang er één of ander geldsysteem blijft bestaan (of een alternatief zoals complementaire munten, bitcoin of ruilhandel), zullen inkomsten en uitgaven noodzakelijk zijn. Maar het is alvast perfect mogelijk om met minder geld toch een zinvol en menswaardig bestaan te leven. Simpelweg door enerzijds de uitgaven te minimaliseren en anderzijds door makkelijke inkomsten te genereren uit het familiedomein. De keuze voor een leven in eenvoud en daarnaast een vruchtbare samenwerking met buren en andere co-creators zijn alvast 2 belangrijke peilers om de uitgaven flink te beperken. En een ‘volwassen’ familiedomein levert zoveel opbrengst dat er makkelijk een geldstroom of ruilhandel kan opgezet worden. Laten we even een rekensom maken.

Growing your own food is like printing your own money.
(Ron Finley)

Een familiedomein van 1 hectare staat vol fruit, groenten en noten. Onderstaand voorbeeld is ter illustratie en zal verschillen naargelang bewoners, klimaat, oppervlakte, voorkeuren,...We gaan uit van volwassen planten (bij de hoogstammen kan dit verschillende jaren duren). Een gezamenlijke aankoop van het plantgoed via een dorps-coöperatieve garandeert lage prijzen. Daarentegen zijn de verkoopprijzen hoger dan bij producten uit de giflandbouw vanwege de hoge kwaliteit (bio, vol smaak en levenskracht).    
 • 20 appelbomen (10 hoogstammen, 5 middenstammen en 5 laagstammen). Totale jaarlijkse opbrengst is 1500 kg. Investeringsaankoop is 350 euro. Verkoopwaarde is 4500 (marktprijs bioappel 3 euro/kg)
 • 10 perelaars, opbrengst 500 kg, investering 200, verkoop 1500
 • 5 kerselaars, opbrengst 150 kg, investering 100, verkoop 1500
 • 5 pruimelaars, opbrengst 300 kg, investering 100, verkoop 900
 • 2 abrikoos, 2 perzik, 2 moerbei, 2 vijg, 4 druif, opbrengst 350 kg, investering 200, verkoop 1500
 • 5 walnoten, opbrengst 250 kg, investering 180, verkoop 2000
 • 10 amandelbomen, opbrengst 250 kg, investering  200, verkoop 2000
 • 50 hazelaars, opbrengst 500 kg, investering 250, verkoop 3000
 • 100 klein fruit (zwarte bes, framboos, aalbes, kruisbes, bosbes, veenbes, braambes, gojibes,…), opbrengst 250 kg, investering 400, verkoop 2500
 • diverse eenjarige groenten (broccoli, tomaat, prei, rode biet, wortelen,…), verkoop 5000
 • diverse vergeten groenten (pastinaak, warmoes, boerenkool, eeuwige moes, aardpeer, zoete aardappel , yakon, oca,…), verkoop 5000
 • paddenstoelen (shiitake, oesterzwam,…), verkoop 1000
 • diverse voedselbereidingen, verkoop 2000

Bij deze simulatie brengt het familiedomein dus jaarlijks meer dan 30.000 euro op. Bedenk dat bovenstaande aanplantingen niet de volledige hectare omvatten, er is nog plaats voor veel meer gewassen. De opbrengsten kunnen op lokale marktjes verkocht worden of via thuisverkoop (pluktuinen) of via vaste afname van restaurants.

We zien dus dat een volwassen familiedomein een overvloed aan opbrengsten produceert die verkocht, geruild en weggeschonken kunnen worden. En dit geldt dan enkel nog maar het voedsel. Op het domein zijn nog tal van andere inkomstenbronnen mogelijk naargelang de creativiteit, de passie en de kennis der bewoners. In de laatste editie van de Anastasia krant 'The Earth' worden maar liefst 140 geld-genererende activiteiten opgesomd. Zolang het geldsysteem nog bestaat, kan het familiedomein alvast de nodige inkomsten opbrengen om te blijven functioneren en allerlei vaste kosten te voldoen. Daarnaast kan het surplus ook geruild of weggeschonken worden. Er ontstaan dus 2 stromen: enerzijds een klassieke geldstroom, anderzijds een uitwisseling via een lokale schenkeconomie. In de loop der tijd kan wellicht de geldstroom geleidelijk en steeds meer vervangen worden door de schenkeconomie. Het familiedomein dorp wordt op die manier de bakermat voor een nieuwe economie, een nieuwe levensvisie waar we onvoorwaardelijk alles gaan delen met iedereen die dat wenst. Net zoals de natuur dat al eeuwen doet en de zon elke dag zomaar haar levenskracht en warmte over de mensheid spreidt. Het lijkt wat op communisme maar is het niet, want echte vrijheid en liefde blijven ten allen tijde de basis. Niets is verplicht, ‘moeten’ bestaat niet, alles is een vrije keuze. Iedereen kan doen wat hij of zij wenst of verlangt zolang men daarbij de vrijheid van een ander wezen op geen enkele wijze beperkt en afneemt.

Een volwassen en optimaal functionerend familiedomein resulteert in wat genoemd wordt oneindige duurzaamheid: er is genoeg van alles, voor altijd en voor iedereen. De planeet wordt mooier, rijker en groener en herkrijgt haar grotere biodiversiteit. Honderd jaar geleden bestonden er nog duizenden appelvariëteiten, nu nog slechts enkele tientallen, maar deze biologische verscheidenheid kan makkelijk terugkeren dankzij het permacultuur familiedomein. Het gevolg van deze oneindige duurzaamheid is eeuwige overvloed. De vruchten die moeder Aarde met ons deelt, zijn dan zo rijkelijk en royaal aanwezig dat niemand op de planeet nog honger, dorst of tekorten heeft. Ieder familiedomein is dan een prachtige tuin van Eden waar honderden eetbare en nuttige gewassen dagelijks en volop produceren. En de mensen op Aarde zijn dan zo altruïstisch en dienstbaar aan het ‘grote geheel’ dat ze alles vrijelijk delen met iedereen (Ubuntu).


 Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen
omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel
en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.

(Desmond Tutu)

De essentie van mens-zijn is het feit van onze onderlinge verbondenheid met elkaar, met de Aarde en met het universum. Ubuntu toepassen op de maatschappij heeft verstrekkende gevolgen en toont een prachtige manier om samen in harmonie te leven. De Aarde behoort toe aan iedereen en ieder mens heeft evenveel recht op haar overvloed om gelukkig en vredevol te kunnen leven. Hoe kan het dat staatsleiders beslissen om oorlogen en genociden te beginnen en miljoenen onschuldige slachtoffers te maken? Hoe kan het dat coöperaties de olie, het water en de kostbare mineralen in de grond opeisen, ontginnen en verkopen met grote winsten? Hoe kan het dat bedrijven grote gebieden opkopen en bossen omhakken, dammen bouwen en de natuur vernietigen tegen de wens van de bewoners in? Hoe kan het dat grond, water, voeding, planten,...eigendom zijn van firma's en eigenaars die er dan geld voor vragen waardoor vele mensen geen woonplaats of eten hebben? Deze coöperaties vernietigen de wereld en de mensheid voor wat dollars. Waarom laten wij dit toe? Omdat de elite dit in hun wetten en afspraken zo geregeld heeft? Dit is geen geldige reden want het zijn de wetten van de overheersers en niet die van de mensheid. Hier zijn enkele andere, rechtvaardige wetten die werkelijkheid kunnen worden als we er voor kiezen.
 • Het land en de grond behoren aan de mensen (niet als eigendom, maar om iedereen op een eerlijke manier een geschikte woonplaats te kunnen geven).
 • Het water, de bossen, de rivieren en de zeeën behoren aan de mensen (niet om ze te vervuilen en te vernietigen, maar om ze te behoeden).
 • De bergen, de lucht, de dampkring en de ether behoren aan de mensen.
 • Het goud, platina, diamanten, chroom, koper, ijzer, uranium, tin, aluminium en alle andere mineralen in de grond behoren aan de mensen.
 • Alles wat op het land groeit behoort aan de mensen (en wordt eerlijk verdeeld onder elkaar).
 • De wilde dieren behoren niet aan ons of aan iemand anders, ze behoren tot de planeet en wij zijn hun hoeders en beschermers.
De Aarde is onze moeder - we zijn hier alleen vanwege haar - en we moeten haar dan ook eren en haar beschermen tegen schade.  De planeet, het land en al deze dingen behoren niet aan politiekers, de overheid of aan ondernemingen die onrechtmatig beweren er exclusieve rechten over te hebben. De regering heeft het land gestolen van de mensen. Wij, de mensen, zullen het terugnemen, niet om er rechten op te claimen, niet om roofbouw te plegen, niet om de natuur te vernietigen, maar wel om de Aarde te behoeden, haar rijker en vruchtbaarder te maken en hier een paradijs te creëren waar we op een betere manier met elkaar samen leven.
Dit zijn dan de nieuwe afspraken.
 • Geen geld, geen bitcoin, geen ruilhandel, geen handel meer tout court (het is namelijk helemaal niet nodig en het vernietigt alles).
 • Al het land en alle grondstoffen behoren toe aan iedereen.
 • Iedereen draagt uit vrije wil bij aan de gemeenschap door zijn/haar talenten en bekwaamheden onvoorwaardelijk te delen.
 • Elke bijdrage is gelijkwaardig en wordt gezien als een essentieel onderdeel van het geheel en is daarom even waardevol als elke andere bijdrage.
 • Overal ontstaan kleinschalige, zelfvoorzienende, autonome ecodorpen die zichzelf besturen.
Life is sharing. Sharing is caring.

Veel mensen hebben de onjuiste veronderstelling dat geld het gevolg is van de menselijke evolutie en van duizenden jaren van ruilhandel en handel. Maar dit klopt niet. Nauwgezet onderzoek van de menselijke geschiedenis laat zien dat het geld een paar duizend jaar geleden werd geïntroduceerd door een kleine groep van koninklijke en politieke elites als een superieur instrument tot slavernij van de bevolking. Sinds de allereerste introductie van geld controleert deze kleine en zeer machtige groep individuen het drukken en het beschikbare aanbod van geld, en daarmee rechtstreeks alle activiteiten op Aarde (verdeel en heers). Geld is de oorzaak van alle ellende op Aarde en van 99% der criminaliteit. Geld is ook de drijfveer achter de meeste der oorlogen van de afgelopen 2000 jaar en die oorlogen worden gefinancierd door de bankiers (meestal financieren ze alle partijen in het conflict voor maximale winst en controle).

Vraagt de zon geld om zijn warmte en energie aan ons te schenken? Vraagt de natuur geld om haar vruchten en opbrengsten beschikbaar te stellen? Vraagt moeder Aarde geld om haar zuurstof, water en grondstoffen aan ons te geven? Vraagt het leven geld om zich overal te manifesteren en energie uit wisselen? Verwacht de natuur überhaupt iets terug voor al haar giften? Misschien verlangt ze wel dat we haar met rust laten of haar behoeden. Maar geld komt daar helemaal niet aan te pas. Welnu dan, permacultuur stelt en bewijst dat de beste manier om in harmonie en overvloed op Aarde te leven, het nabootsen is van de natuur en haar werkingen en kringlopen. Simpel, makkelijk en effectief. Ook wij kunnen ons talent, onze kennis, onze vaardigheden, onze passies, ons geschenk aan de wereld zomaar onvoorwaardelijk delen met elkaar en met de gemeenschap. Als iedereen dat doet maken we dadelijk een sprong naar een hogere en duurzame beschaving die geen geld nodig heeft om perfect te functioneren.
Het geldsysteem verlaten brengt vrijheid, overvloed en rechtvaardigheid voor iedereen en niet slechts voor een kleine elitegroep zoals nu. Het Ubuntu systeem van 'gelijkwaardigheid' overstijgt de polariteit rijkdom en armoede, alsmede alle alternatieve geldsystemen. Het is een systeem bedoeld voor de echt geavanceerde beschavingen waarin iedereen gewaardeerd wordt voor wat hij of zij IN WEZEN IS (en niet voor zijn of haar bankrekening of connecties), en waar iedereen in staat is om vrij te doen wat men graag wil doen zonder zichzelf te moeten 'verkopen' voor geld.

# 17 #    *Een Ruimte van Liefde*

You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment.
Fools stand on their island of opportunities and look toward another land.
There is no other land; there is no other life but this.

(H. D. Thoreau)

Wat een Ruimte van Liefde precies is, valt moeilijk exact te definiëren, maar het is één van de centrale thema’s in de Zoemende Ceders boeken. Liefde begint alvast met respect en is onlosmakelijk verbonden met Vrijheid en Soevereiniteit. Respect en eerbied voor het leven, de natuur, de medemens,...liefde is zorg dragen voor de hele schepping. Behandel de wereld zoals jij zelf ook behandeld wilt worden. Maar zonder volledige vrijheid en echte soevereiniteit kan er nooit sprake zijn van onvoorwaardelijke liefde, dan gaat liefde enkel over het invullen van behoeften, het stellen van eisen, het maken van afspraken,… en dat is geen liefde maar ego.

Het familiedomein kan een echte Thuis worden waar een diepe verbinding mogelijk wordt met zichzelf, met elkaar, met de directe omgeving, met de buitenwereld en met het universum. Door het grotendeels ontbreken van de technologische controlematrix-systemen op het domein (geen camera’s, straling, gif, leugenmedia, mindcontrol, inserties,…) en door het transformeren van het angst- en schaarstedenken bij de bewoners (wat trouwens een langdurig afkick- en loslaatproces vraagt) en door de onderdompeling in de ongerepte natuur (zuivere lucht en water, gezond voedsel, rustbrengende natuurgeluiden, een stressloos bestaan,…) ontstaat vanzelf al een veld met een harmonieuze frequentie. De bewoners gaan wat minder luisteren naar het ego en gaan meer leven vanuit het hart. Het kernthema is zoals gezegd ‘zorg dragen’ voor elkaar en voor moeder Aarde.

De algemene levensvisie is holistisch, alles is verbonden met elkaar, alles is één op kwantumniveau. Wat je de ander of de natuur aandoet, dat doe je uiteindelijk jezelf aan. We zijn allemaal kinderen van dezelfde Bron. Iedereen heeft het geboorterecht op een volwaardig en menswaardig leven in vrijheid en op het zoeken naar geluk. De mens is geen machine in een dood universum, de mens is geen zak moleculen geprogrammeerd door mind software, de mens is geen robot in een technocyber gevangenis. De mens is veel en veel meer, hij is een Levende, Soevereine en Krachtige Schepper, een Goddelijke Aanwezigheid die tijdelijk in slaap is gesukkeld en onder hypnose zit. De mind van de Mens is namelijk gekaapt, geprogrammeerd en geïnfiltreerd door waanzinnige beelden, verkeerde gedachten en duistere inserties, wat we gemakshalve de matrix van angst, beperking en controle noemen (zie de Interventie berichten op deze blog). In wezen is vrijwel iedere volwassene volslagen knettergek want men wordt voortdurend gestuurd door het virus van angst en tekort. Er is maar 1 ruimte waar we nog vrij en onbezoedeld zijn, namelijk het krachtveld van het hart waar liefde, vrede en stilte woont, onze verbinding met Spirit/Zelf. Op het familiedomein kan een Ruimte van Liefde werken als een ideale vortex die de her-innering aan onze Oorspronkelijke Natuur terug wakker maakt. Het kan een poort zijn naar onze ware Thuis.

Een Ruimte van Liefde zendt een hogere frequentie uit omdat de vibratie van het hartbewustzijn die de Ruimte draagt, dichter bij het Oorspronkelijke Veld zit. Iedereen kan wel verschillen voelen wanneer je ergens binnenkomt. Sommige plaatsen voelen zwaar en donker aan (een gevangenis, ziekenhuis, slagveld, slachthuis,…), andere plaatsen voelen licht en vrolijk. Soms kom je een kamer binnen en voel je nog de spanning van een pas afgelopen ruzie. Op een andere keer wandel je langs een open plek in het bos en voel je rust en eenheid. Zowel de bewoners als de activiteiten, de omgeving, het bewustzijn en de aanwezige energieën op een bepaalde plaats zullen uiteindelijk de uitstraling en de vibratie van die plaats bepalen.

Een Ruimte van Liefde begint in het eigen hart van de bewoner(s). In het hart bevindt zich namelijk de verbinding met onze Essentie, het echte Zelf, de Goddelijke Vonk. Deze Essentie is Vrij en Puur, het is Soevereine Kracht en Liefde, het is Zaligheid en Eénheid, het is Onbeperkt Leven en Bewustzijn, Rimpelloze Aanwezigheid. Dat is wat we ZIJN. Wanneer de Mens zich dit terug herinnert (Zelfrealisatie) en dan vanuit het hart gaat leven, zonder angst, schuld noch blokkades, dan is het zaadje van onvoorwaardelijke liefde geplant en begint de Mens te stralen. De Mens wordt dan zelf een Bron. Een Zon die zijn omgeving verlicht. En het hartbewustzijn van zo’n Mens creëert een uitdijend veld van hoge vibratie, een Ruimte van Liefde. En alles wat zo’n Mens voelt, bedenkt en beslist vanuit het hart en in harmonie met de Bron zal deze Ruimte van Liefde nog versterken en vergroten. Het wordt een genezende en heelmakende oase voor planeet Aarde en voor alles wat zich in die Ruimte bevindt. In dat opzicht wordt de Ruimte van Liefde op het familiedomein een ankerplaats voor energieën en inspiraties uit hogere dimensies en vormt een rechtstreekse en bewuste verbinding met Prime Creator. Een plaats waar het hartsbewustzijn kan openbloeien. De combinatie wijsheid, liefde en vrede (allemaal typische 5D thema's) kunnen zich makkelijk manifesteren door, op en via het familiedomein. Op die manier komen krachtige energieën uit 5D op organische wijze in de 3D matrix op Aarde terecht waar ze voor verandering, heling en transformatie zorgen. Het zware en donkere energieveld in 3D wordt lichter en transparanter door geestelijke impulsen die zich op Aarde verankeren via en op het familiedomein. Een Ruimte van Liefde werkt dan als een eenvoudige kaarsvlam die in een oogwenk de duisternis verdrijft. Het is als een oase van licht (waarheid/liefde) in een wereld vol ego (onwetendheid/angst).

# 19 #    *Samen Sterk*

United we stand and thrive, divided we fall.

Na 2165 jaar Vissen tijdperk breekt met veel gedruis en gedram de era van Waterman (Aquarius) aan. Waterman, de grote Mensenvriend staat voor vrijheid, openheid, broederlijkheid, verdraagzaamheid, gelijkheid en samenwerking. Maar ook technologie, ontmaskering, intellect, fantasie, activisme, extremisme, dogma's,...behoren bij dit astrologisch teken. In ieder geval kunnen we verwachten dat ecologische projecten, technologische innovaties en baanbrekende initiatieven spectaculair zullen toenemen.
Samenwerking is een belangrijk thema wat in vele ecodorpen en gemeenschappen als een onmisbare peiler wordt beschouwd. Deze samenwerking en connectie speelt op vele niveaus. Uiteraard tussen mensen onderling (als dorpsgemeenschap of door middel van interacties met de regio en de wereld) of samenwerken met de natuur (via permacultuur) of zelfs met de niet-zintuiglijk waarneembare energieën en krachten.
In een dorp kunnen de bewoners voeding ruilen en elkaar helpen wanneer nodig is (bij huizenbouw, kinderoppas, boodschappen, aanplantingen,...). Elke bewoner kan die gewassen telen die hij lekker en noodzakelijk vindt en wat hij eventueel ontbeert bij de buren halen. Zo hoef je niet zelf voor alles in te staan. Ook kan een gemeenschappelijk stuk akkerland en boomgaard meer aanbod en variatie brengen. Wie graag brood bakt, ruilt zijn overvloed in de dorpswinkel voor een fles olijfolie geperst door een andere buur, enz. Het gaat om het creëren van win-win situaties waar iedereen happy van wordt. Samen dingen doen is veel leuker dan alleen ploeteren, en als Mensen de handen in elkaar slaan dan kunnen ze bergen verzetten.
Samenwerken met de aarde, de planten, dieren en insecten wordt de nieuwe trend, niet enkel omdat de resultaten verbluffend zijn, maar omdat het zo logisch is. Slechts 1 voorbeeld: bijen houden op het familiedomein garandeert bestuiving en bevruchting van fruitbomen en gewassen waardoor overvloedige oogsten mogelijk worden.
De connectie met deva’s, plantenzielen en natuurwezens tillen de levende tuin naar een hoger niveau. Die samenwerking kan tot wonderlijke resultaten leiden (denk aan de Findhorn tuinen) en een waar co-creatie veld op je hectare toveren. Het hart openen, meditatie, hulp vragen aan natuurwezens, praten met de planten, liefde uitstralen,… laten een schitterende tuin groeien. It's not about me, it's about all of us.

# 20 #    *De Makkelijke Weg*


There is no greater gift in life than seeing somebodys mask fall away and their hearts open wide
and tears streaming down the faces in gratitude for finding their way back to being WILD and FREE!
(Hoppi)

De oplossing is zo eenvoudig dat men die makkelijk over het hoofd ziet. Geef iedereen gratis een stukje land, vrij van belastingen en voldoende groot om met het gezin in voorspoed en overvloed te wonen en te leven. Er is genoeg plaats op Aarde om 20 miljard mensen een eigen stuk (vruchtbare) grond te geven. Inderdaad, de mythe van de overbevolking is een fabeltje door de elite graag verspreid omdat ze niet willen delen en de baas willen spelen. Plant op jouw hectare een voedselbos en tal van moestuinen, zet wat zonnepanelen, zorg voor wateropvang en waterzuivering, ga recycleren en composteren, leef eenvoudig en duurzaam, werk samen met buren en vrienden, wandel dagelijks door je tuinen, deel je gaven, talenten, kennis en humor en geniet ondertussen van de natuur en jouw unieke ruimte van liefde. Geen stress, geen zorgen, geen geld, geen geweld, geen meesters en geen slaven. Zoek ook niet langer naar excuses of uitvluchten om het niet te doen. Een nieuw leven beginnen, is gewoon een beslissing nemen en de eerste stap zetten.

Het gevolg van wonen in een Ruimte van Liefde omringd door natuur is rust en helderheid in de geest, vrede en harmonie in het hart, gezondheid en kracht in de buik. Gezien de buitenwereld in feite een hologram is die door de mind wordt gedownload uit het Veld van oneindige mogelijkheden en daarna geprojecteerd wordt als ‘buitenwereld’ (zoals de kwantum fysica ontdekt) en gezien die holografische projectie beïnvloedt wordt door het bewustzijn van de waarnemer, zal de eigen innerlijke Ruimte van Liefde uiteindelijk en onvermijdelijk een paradijselijke buitenwereld/realiteit manifesteren. Met andere woorden: het scenario voor een hemel op Aarde schrijven we zelf door en via onze dagelijkse keuzes en gedachten.

Zoals Buckminster Fuller zo krachtig zegt: 'Je kunt dingen niet veranderen, door de bestaande realiteit te bevechten. Om iets te veranderen, bouw je een nieuw model, dat het bestaande model overbodig maakt.' Dat nieuwe model kan het 'permacultuur familiedomein op een autonoom ecodorp' zijn. En zo'n familiedomein is de makkelijke weg om de matrix van angst, schaarste en beperking te verlaten en om te ruilen voor een paradijs van overvloed, vrijheid en liefde. Er is geen strijd, geen revolutie, geen oorlog nodig om de wereld beter te maken. Er is alleen een beslissing nodig, een keuze om het nieuwe model te steunen met al je energie en kracht.

# 21 #    *Ongehoorzaamheid*

 Je steunt een kwaadaardig systeem het meest effectief door diens bevelen en voorschriften gehoorzaam op te volgen.
Een kwaadaardig systeem verdient deze loyaliteit niet. Door loyaal te zijn neem je deel aan het kwaad.
Een goed mens zal zich met zijn of haar hele ziel verzetten tegen een kwaadaardig systeem.

(Gandhi)

Anastasiadorp ontwerp voor 12 familiedomeinen plus gemeenschapshuis.
De link tussen spirituele permacultuur en burgerlijke ongehoorzaamheid kan op het eerste zicht onduidelijk lijken maar die is er wel degelijk want beide acties/technieken gaan hand in hand samen bij de co-creatie van een nieuwe werkelijkheid. Burgerlijke ongehoorzaamheid is de meest snelle, accurate en geweldloze manier om het oude systeem te verlaten en de NWO te boycotten. De NWO (nieuwe wereld orde) is de hiërarchische, patriarchale maatschappij waar alles ordelijk, gecontroleerd en geprogrameerd verloopt, zonder vrijheid, creativiteit en liefde en die bestuurt wordt door artificiële intelligenties, misdadige regeringen en een kleine elite. En spirituele permacultuur is dan de ideale filosofie/levensstijl om een nieuwe samenleving vorm te geven op de puinhopen van die NWO angstmatrix.

 De staat vertegenwoordigt geweld in een gecentraliseerde en georganiseerde vorm.
(Gandhi)

Non-coöperatie (het weigeren om nog langer een ziek en onrechtvaardig systeem te steunen) is het krachtigste antwoord want het hele piramide systeem wordt gevoed en in stand gehouden door de 7 biljoen Mensen 'onderaan'. Non-coöperatie haalt de basis van het systeem onderuit waardoor het gewoonweg oplost en verdwijnt en waardoor er veel energie vrijkomt om je vrijheid te vieren en je dromen te manifesteren. Non-coöperatie vraagt veel moed en vertrouwen, vooral voor de order-volgers, namelijk voor de Mensen die de opdrachten en bevelen van hogerhand gedachteloos en kritiekloos uitvoeren, zoals militairen, huurlingen, politie, politici, vele ambtenaren...Zonder soldaten is er dadelijk geen enkele oorlog meer. Zonder militairen die klakkeloos alle bevelen uitvoeren, worden er geen bommen meer op kinderen gegooid. Zonder regeringen, hun geheime diensten en grootbanken verdwijnt ook de financiering van terreurbewegingen en de (false flag) aanslagen op burgerdoelwitten. Het (bij)geloof in autoriteiten, regeringen en order-volgers zijn de grootste obstakels op weg naar vrede, vrijheid en voorspoed. Just say NO. Wij zijn de toekomst. Jij bent het antwoord. Ongehoorzaamheid en non-coöperatie zijn drastische (maar geweldloze) beslissingen omdat extreme situaties nu eenmaal extreme maatregelen vragen.

Hier zijn enkele tips en stappen...

°°° leer een ambacht, ontwikkel een talent, wees creatief °°° leer en studeer over geneesplanten, levende voeding en bijen houden °°° stop met het destructieve 'systeem' te voeden via je werk en geld °°° verlaat de matrix van schaarste en beperking °°° stop met belastingen betalen (dit kan enkel met een grote groep) °°° stop met stemmen °°° stop met geloven in regeringen, religies en autoriteiten °°° stop met discuteren en oordelen op internet en social media °°° stop met tv kijken en beperk het smartphone gebruik °°° beperk of stop de negatieve (leugen)info en angstberichten uit main stream en alternatieve media °°° stop alle relaties met mensen die je neerhalen of kwetsen °°° stop met dingen kopen die door gifbedrijven worden gemaakt °°° stop met dieren doden en wordt vegetariër °°° steun kleinschalige projecten en lokale mensen °°° haal je geld van de bank en betaal zoveel mogelijk cash °°° geef thuisonderwijs aan je kinderen of start een zieleschooltje °°° ga niet bij het leger en huw geen militairen °°° ontferm je over een stuk land en begin groenten te telen °°° wordt producent in plaats van consument °°° kies voor lokaal zelfbestuur (in plaats van regeringen) °°° start met alternatieve geldsystemen, ruilhandel of gewoon zonder geld °°° streef naar autonomie en onafhankelijkheid °°° werk samen met elkaar, help andere pioniers °°° focus op jouw droom, op de creatie van een ruimte van liefde °°° doe dagelijks wat yoga, tai chi of meditatie °°° verander je perceptie: je bent geen slachtoffer en een slaaf maar je bent een levende, soevereine schepper in een universum van liefde en overvloed °°° geloof in jezelf, vertrouw op jezelf, hou van jezelf °°° geniet veel en lach vaak °°° speel met kinderen, dans met vrienden, knuffel met dieren, spreek met bomen °°° open je hart en volg je gevoel °°° zie een schitterende toekomst waar gelukkige mensen in vrede en overvloed samenleven °°°

# 22 #    *Zelfrealisatie* 
 
The discovery that peace, happiness and love are ever-present within our own Being,
and completely available at every moment of experience, under all conditions,
is the most important discovery that anyone can make.

(Rupert Spira)

Je bent niet jouw lichaam, je bent ook niet je gedachten, gevoelens, mind, ego of persoonlijkheid. Je bent het Bewustzijn of de Aanwezigheid waarmee, waardoor en waarin alles verschijnt en verdwijnt als tijdelijke manifestaties in een droomwereld. Zelfrealisatie is je Zelf herinneren als getuige, schepper en ervaarder van de levensfilm op het scherm van Bewustzijn. En die Aanwezigheid is volgens de Veda’s ‘sat, chid, ananda’, namelijk Zijn, Bewustzijn en Gelukzaligheid, onze ware natuur. Wie het Zelf realiseert, doorziet de misleidingen en manipulaties in de matrix, ontwaakt uit de droom en is vrij en ongebonden.  Men realiseert dan als Spirit de eigen permanente, geestelijke oorsprong, namelijk een 'Ik Ben' die werelden, dimensies en ervaringen beleeft als natuur en cultuur (spirituele permacultuur).
In het Maya bericht kwam reeds het Brahma verhaal voorbij, maar hier nogmaals de korte samenvatting.

Er is een oud verhaal uit India over God, Brahma, die helemaal alleen was. Behalve Brahma bestond er niets anders en Brahma verveelde zich. Brahma besloot een spelletje te gaan doen, maar er was niemand om mee te spelen. Daarom schiep hij een heel mooie godin, Maya, gewoon om plezier mee te hebben. Toen Maya eenmaal bestond en Brahma haar de reden van haar bestaan vertelde, zei ze: “Oké, laten we een prachtig spel spelen, maar dan moet je wel precies doen wat ik zeg.” Brahma ging daarmee akkoord en op Maya's aansporing creëerde hij het hele Universum. Hij schiep leven op Aarde: de dieren, de zeeën en oceanen, de dampkring, alles.
Maya zei: “Wat mooi is die wereld van illusie die je hebt gecreëerd. Nu wil ik dat je een soort dier maakt dat intelligent en bewust genoeg is om je schepping naar waarde te schatten.” Uiteindelijk schiep Brahma de mens, en toen hij dat had gedaan, vroeg hij Maya wanneer het spel nou eens zou beginnen.
“We beginnen nu meteen”, antwoordde ze. Ze nam Brahma en sneed hem in duizenden kleine stukjes. In iedere mens stopte ze een stukje Brahma en zei: ”Nu begint het spel pas echt! Ik zal ervoor zorgen dat je vergeet wie je bent, zodat je wanhopig op zoek gaat om jezelf terug te vinden.”
Maya creëerde de droom, en tot vandaag de dag probeert Brahma zich te herinneren wie hij eigenlijk is. Brahma zit binnenin jezelf en Maya probeert te verhinderen dat je je herinnert.
Als je wakker wordt uit de droom, word je weer Brahma en kun je je goddelijkheid weer opeisen.To believe that I, Awareness, share the limits and the destiny of the mind and body
is like believing that the screen shares the limits and destiny of a character in a movie.
(Rupert Spira)


Hoe mooi kan het leven zijn?
Het is maar hoe je kijkt. Het is maar wat je droomt.
Hoe mooi is jouw werkelijkheid?
Jij bent net zo rijk. Zo rijk als je je voelt.


I refuse to accept the view that mankind is so tragically bound to the starless midnight of racism and war
that the bright daybreak of peace and brotherhood can never become a reality...
I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word.
(Martin Luther King)


1 opmerking:

 1. Mooie website zeg! En schitterende foto's.

  Mvg, Antsoof

  BeantwoordenVerwijderen