11/11/2017

Moederland Partij

Take back your Motherland!


Een opmerkelijk gevolg van de Anastasia boekenreeks is dat er sinds hun verschijning in 1996 verschillende politieke partijen zijn ontstaan die het gedachtegoed uit de boeken als basis voor hun programma nemen. Dit is naar mijn weten uniek in de wereldgeschiedenis. Namelijk een verhaal over een Siberische blonde bosnimf wat inspireert tot een politiek partijprogramma met de opzet om een maatschappelijke verandering te initiëren. Vooral in Rusland en haar buurlanden, waar de boeken voor het eerst verschenen, is er veel politieke wil en ook voldoende steun vanuit de bevolking om zo’n ‘Moederland’ partij tot regeringsdeelname te verkiezen. Een mogelijke reden kan zijn dat het concept van een familiedomein helemaal niet nieuw is voor de Russen en de autoriteiten. Er zijn reeds lange tijd miljoenen dacha’s of volkstuinen in het land, waar families hun vrije tijd doorbrengen en voedsel telen. Het familiedomein concept is en blijft een schitterend idee, zoveel is in ieder geval zeker. En (volgens de boeken) was er duizenden jaren geleden een vredige en hoogstaande Vedische cultuur in Rusland van familiedomeinen in rurale nederzettingen. Dit wordt evenwel niet bevestigd door historici.

22/10/2017

Terra de Lutz


Life's purpose is to co-create together and feel joy in seeing the beauty of it all.

Deel van het terrein en de wijde omgeving (Massif des Corbières)

Een prachtig en boeiend ecologisch woon- en leefproject vierde onlangs haar éénjarig bestaan. Geïnspireerd door de Anastasia boekenreeks en op zoek naar een leven in harmonie met mens en natuur, kochten 2 zusters samen met hun bejaarde moeder vorig jaar een oude melkvee- en kaasboerderij in de omgeving van het befaamde dorpje Rennes-le-Château. Het is een pril en jong ecodorp wat nog volop in de pioniersfase zit, maar het enthousiasme is torenhoog en de mensen die het project dragen zijn super gemotiveerd. Er was onlangs een opendeurdag om nieuwe potentiële bewoners rond te leiden en hen uitleg te verschaffen. Dit is een verslag van mijn bezoek. Alle quotes komen uit de boeken en worden toegeschreven aan Anastasia, de foto's komen van hun website en uit eigen collectie.

04/09/2017

Spirituele Permacultuur


The future is bright, fruitful and positive.
(Bob Marley)

Enkele vorige berichten (Traumamatrix, Anunnaki, Archonten, Artificiële Intelligentie en het komende bericht 'De Grote Jaren') schetsen o.m. een (erg summier en persoonlijk) beeld van de ongelofelijke geschiedenis der mensheid (die compleet anders is dan wordt onderwezen op school) en de penibele situatie waar we individueel en collectief in verzeild zijn geraakt. De volgende berichten gaan over oplossingen en tonen een mogelijke weg uit de matrixvelden van controle en slavernij. En in mijn visie speelt de creatie van een Ruimte van Liefde op een Permacultuur Familiedomein daarin een belangrijke rol als middel tot bewuste actie, als uitnodiging tot een leven in verbondenheid, als een kans om het hartbewustzijn te openen en als een mogelijkheid tot diepe herinnering aan wie de Mens in wezen is, namelijk een Levende, Soevereine, Onbeperkte Schepper die in slaap is gesukkeld en deze bevrijdende waarheid compleet vergeten is (uit eigen vrije keuze).

21/08/2017

Yoga in het bos


The word yoga comes from Sanskrit, the language of ancient India. It means union, integration, or wholeness.
It is an approach to health that promotes the harmonious collaboration of the human being's three components: body, mind, and spirit.

(Stella Weller)

De 3 peilers waarop de meeste leefgemeenschappen en familiedomeinen steunen, zijn permacultuur, creativiteit en educatie. Vaak is er als vierde peiler ook nog een spiritueel/holistische levensvisie. Bij permacultuur kunnen we denken aan dingen als zelfvoorziening, biovoeding, duurzame huisvesting, hernieuwbare energie, afvalbeheer, enz. Creativiteit betekent het delen en ontwikkelen van de eigen talenten, skills, passies, kennis, gaven,...en uiteraard ook het ontwerpen en uitvoeren van allerlei kunstzinnige creaties en de inrichting van het familiedomein. En educatie (men noemt het ‘formation’ in Frankrijk) houdt in dat men allerlei nuttige informatie en praktijk ervaring deelt met bezoekers en bewoners tijdens workshops, cursussen, op school, of gewoon zomaar...

01/07/2017

Interventie 3: Artificiële Intelligentie

The ultimate battlefield is the mind.

Lees eerst interventie deel 1: Anunnaki en deel 2: Archonten om deel 3 beter te kunnen volgen. Ditmaal duiken we nog dieper in het konijnenhol en wellicht gaan sommige lezers afhaken. Niettemin zijn deze interventie verhalen nog maar het topje van de ijsberg. Wie verder zoekt, ontdekt steeds meer lagen en niveaus binnen het synthetisch universum. In een volgend deel gaan we alles resumeren en de link met de Anastasiaboeken en ecodorpen verklaren.   

Disclaimer: dit is een samenvatting van de informatie die momenteel op mijn pad komt en hoeft jouw waarheid of perceptie niet te zijn. Schrijven over wat mij boeit (al dan niet openbaar), is de manier waarop ik dingen verwerk. Ik beschouw onderstaand bericht niet als de 'ultieme waarheid' maar als een onderzoek en een poging om bepaalde theorieën die mij boeien te verwoorden. Het internet barst van allerlei beweringen en verhalen, maar niet alles is 'fake en conspiracy'. Meestal is het een mengeling van waarheid en fictie, want deze matrix is gekaapt en draait op software gebaseerd op leugens, geweld en controle. Zoek zelf jouw eigen weg en waarheid en zie dit verhaal als een eventuele aanzet tot eigen onderzoek. De 'werkelijkheid' is veelgelaagd en uitermate complex en de waarheid is vaak confronterend. Als dit verhaal niet resoneert met jouw huidige wereldbeeld, laat het dan gewoon los. Ieder Mens volgt een eigen, origineel pad en is een volstrekt unieke uitdrukking van de Ene. Deze kleurrijke diversiteit en oneindige verscheidenheid onder de mensheid stelt ons in staat een paradijs te co-creëren wanneer we samenwerken en onze kennis, wijsheid en talenten delen. 

29/04/2017

Interventie 2: Archonten'Let me tell you why you’re here. You’re here because you know something.
What you know you can’t explain, but you feel it.
You’ve felt it your entire life, that there’s something wrong with the world.
You don’t know what it is, but it’s there, like a splinter in your mind…

(Morpheus, The Matrix)
 
De tovenaars en sjamanen uit de traditie van Don Juan beweren dat het universum roofzuchtig is en vol predatoren zit. Ze bedoelen dit niet metaforisch of symbolisch, maar ze weten en aanvaarden dit als een vaststaand en werkelijk feit. Net zoals er Mensen zijn die kippen houden in een kippenren, zo zijn er entiteiten die mensen houden als een soort vee en voedselbron. Sjamanen noemen deze wezens flyers. Soms zijn ze zichtbaar als een vlugge schaduw op het netvlies. Sjamanen kunnen energie zien en volgens hen straalt ons bewustzijn als een lichtgevende bal rond het lichaam. Dit licht is het voedsel voor de flyers en ze eten net zoveel tot het enige wat de Mens nog rest een lage vorm van bewustzijn is. De sjamanen beweren ook dat alle religies en spirituele tradities bedacht zijn door de flyers om de Mens stil, zwak en afhankelijk te houden. Enkel door middel van een keiharde discipline en vastberadenheid kan de Mens een bewustzijn ontwikkelen wat onverteerbaar is voor de flyers en dus vrij worden van hun roofzucht. Men noemt iemand die dit pad kiest een krijger. (Carlos Castaneda, Journey To Ixtlan, 1972, vrije vertaling)

08/04/2017

Interventie 1: Anunnaki
The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write,
but those who cannot unlearn the many lies that have been conditioned to believe,
and seek out the hidden knowledge that they have conditioned to reject.

(Gavin Nascimento)

Ditmaal een onwaarschijnlijk verhaal over de (mogelijke) oorsprong en geschiedenis der mensheid, over de zogenaamde interventietheorie die stelt dat planeet Aarde bezocht en gekaapt werd (en wordt) door buitenaardse beschavingen en dat de oorspronkelijke oermens lang geleden een reeks genetische aanpassingen heeft ondergaan met de bedoeling een ras van gehoorzame werkslaven te maken. Het is een uitgebreid en boeiend onderwerp wat nog steeds onderzocht wordt door tal van amateurs en wetenschappers. Deze theorie vraagt weliswaar een open geest van de lezer maar mogelijkerwijze vallen er ook een aantal puzzelstukjes op hun plaats. In ieder geval kunnen we rustig stellen dat de vakken geschiedenis en archeologie zoals ze onderwezen worden op school flagrant onvolledig en incorrect zijn. Er blijft veel verborgen wat niet verteld wordt. Of deze interventietheorie nu al dan niet klopt, dient iedereen voor zichzelf te onderzoeken. Bij mij heeft het alvast gezorgd voor een flinke verruiming van bewustzijn, een belangrijke paradigma verschuiving in de zin van: er is veel meer mogelijk dan datgene wat ons voorgespiegeld wordt (via media, wetenschap en onderwijs). En als overtuigd anti-theïst (ik ga ervan uit dat alle religies pure mindcontrol zijn), brengt deze informatie mij een bevestiging dat de ‘goden’ gewoon (mede)bewoners zijn uit het universum.