03/06/2021

De Anastasia Boeken

 Ik besta voor degenen voor wie ik besta…
(Anastasia)

Anastasia, een heremiet in de taiga

In 1994 organiseert ondernemer en zakenman Vladimir Megre een expeditie naar het Russische hoge noorden. Hij vertrekt met drie boten vanuit Novosibirsk en reist over de rivier de Ob steeds verder de taiga in. Het doel is om handel te drijven en om economische activiteiten op te starten met de bewoners van het hoge noorden. Tijdens die tocht ontmoet hij twee bijzondere oude mannen die een interessant verhaal vertellen over de verbazingwekkende eigenschappen van de Siberische den (Pinus sibirica). Zo vertellen ze dat een Siberische den in staat is om kosmische energie op te slaan tijdens zijn 500 jarig bestaan. Dag en nacht vangen de ontelbare dennen naalden het hele spectrum van energie op die planeten, sterren en de zon voortdurend uitstralen. Deze energie slaan ze op en geven die dan op het juiste moment terug af aan de planten, de dieren en de Mensen rondom hen. Het is een natuurlijke en voortdurende uitwisseling van energie. Maar in heel zeldzame gevallen gebeurt het wel eens dat een den de opgeslagen energie niet spontaan terug geeft maar integendeel honderden jaren bewaart en vasthoudt. Na vijfhonderd jaar begint zo'n den een zoemend geluid te maken. Dit rustig rinkelend geluid is een signaal dat de boom klaar is om te worden gekapt zodat de Mensen kunnen gebruik maken van de sterke energie die opgeslagen zit in de boom.

De twee oude mannen vertellen Vladimir dat ze zo'n bijzondere zoemende den hebben ontdekt in de taiga en vragen hem of hij samen met zijn bemanning wil helpen om de boom om te hakken en het hout te verdelen onder de Mensen van het dorp. Door omstandigheden kan Vladimir op dat moment niet aan hun verzoek voldoen en hij keert terug naar Novosibirsk. Maar hij is erg geïntrigeerd door het verhaal van de mannen en hij begint een diepgaand onderzoek naar de Siberische den. Zo ontdekt hij het grote genezende potentieel van de den, zijn waarde in de volksgeneeskunde en de vele historische verwijzingen. Verder ontdekt hij de genezende kracht en de commerciële waarde van de olie die gemaakt wordt uit de pitten van de den. Hij besluit om een bedrijf te starten en de dennenolie zelf te produceren en te verdelen in Rusland. Zo organiseert hij in 1995 een tweede reis langs de Ob rivier om de 2 mannen opnieuw te ontmoeten en meer informatie te winnen over de geheimen van de Siberische den en de beste wijze om de olie te persen.

Je bent vrij, en iedere Mens is voor zichzelf een schepper.

Vladimir ontmoet Anastasia

Tijdens die reis bezoekt hij het dorp van de twee oude mannen. Daar ontmoet hij Anastasia die hem vertelt dat de twee mannen eigenlijk haar grootvader en overgrootvader zijn. Door haar diepgaande kennis, haar oprechte liefde en haar kijk op de wereld zal deze bijzondere vrouw een grote invloed hebben op het leven van Vladimir en op dat van de Russische lezers. In het begin ziet hij haar alleen maar als een jonge aantrekkelijke vrouw, die weliswaar veel af weet van de moderne maatschappij, maar die volkomen naïef lijkt in haar aspiraties om die maatschappij te veranderen en de grote wereldproblemen op te lossen vanuit haar afgelegen plek, ver weg in de eindeloze wildernis van Siberië. Haar visie en de vele praktische oplossingen die ze voorstelt, lijken te eenvoudig en te ver verwijderd van de dagelijkse realiteit. Maar dat is niet zo, zoals zal blijken, haar ideeën zijn logisch, haalbaar en uiterst effectief.

Anastasia neemt Vladimir mee naar haar woonplaats in het bos diep in de Siberische taiga waar hij drie dagen samen met haar doorbrengt. Anastasia leeft afgezonderd en alleen op een open plek in het bos, slaapt in de buitenlucht of soms in een berenhol, eet de vruchten en gewassen die in de vrije natuur rond haar plekje groeien, is bevriend met alle wilde dieren en heeft het nooit koud in haar lichte kledij. Ondanks haar isolement is ze op de hoogte van de kleine en grote mondiale uitdagingen en de frustraties die bij vele Mensen leven. Via haar ‘straal van licht’ ontvangt ze alle nodige informatie en kan ze alle plaatsen op Aarde en in het heelal bezoeken.  

Tijdens zijn driedaags verblijf en ook bij latere bezoeken, deelt Anastasia allerlei wereld veranderende inzichten en inspirerende beelden met Vladimir. Hij ontdekt dat ze over bijzondere psychische gaven en vermogens beschikt die niet dadelijk te verklaren zijn hoewel hij ze duidelijk kan waarnemen. Anastasia vraagt aan Vladimir om een reeks boeken te schrijven over de belangrijke inzichten en wijsheden die ze met hem bespreekt. Ze voorspelt dat de boeken een groot succes zullen worden en ontelbare Mensen zullen inspireren. Vladimir kan het niet geloven want hij is helemaal geen schrijver maar een zakenman. Eenmaal terug thuis in de stad waar hij woont, begint Vladimir toch met het opschrijven van zijn ervaringen en ontmoetingen met Anastasia in een poging om haar te helpen met het verspreiden van haar droom voor de wereld.

Het eerste boek wordt in eigen beheer uitgegeven en verspreidt zich snel via vrienden en mond aan mond reclame. En er gebeurt iets ongelooflijks: net zoals Anastasia had voorspeld wordt het boek buitengewoon populair en een overweldigend succes. Er volgen uiteindelijk 10 boeken in de 'zoemende ceders' reeks en momenteel zijn ze vertaald in meer dan 20 talen en er zijn meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht. Elk boek biedt specifiek onderricht over onderwerpen als menselijke integriteit, de ware oorspronkelijke creatiekracht van de Mens, bewuste interactie met de natuur (permacultuur), respectvolle samenwerking met dieren, het belang van het luisteren naar de kinderen, de keuze voor thuiseducatie, de keuze voor natuurlijke zwangerschap en geboorte, het kiezen voor levende voeding en natuurlijke geneeswijzen, het belang om een zelfvoorzienend leven te creëren, hoe we een samenleving kunnen herscheppen die gebaseerd is op vrede en samenwerking, het belang van ecologische en intentionele leefgemeenschappen, het begrijpen en respecteren van de natuurlijke ritmes van het leven, en de ongekende kracht van de menselijke geest.  

 

Anastasia is a warrior for the forces of light.
Her significance and greatness are something that will be appreciated by future generations.

Impact van de boeken

De oplossingen die Anastasia aanreikt en voorstelt, zijn even logisch als praktisch uitvoerbaar. Haar droom is een hemel op Aarde brengen, een wereld waar harmonie, vrede, vreugde en liefde opnieuw de rechtmatige heersers zijn. Haar krachtige vermogens gebruikt ze onvoorwaardelijk om haar droom te realiseren. Dat dit haar uiteindelijk zal lukken, wordt steeds duidelijker als je de ongelofelijke impact ziet die de boeken in Rusland en wereldwijd hebben. Miljoenen Mensen laten zich inspireren door de boeken, ontfermen zich over hun volkstuintje, schrijven liedjes en poëzie, verbroederen, planten bomen, gaan meer ecologisch leven, enzovoort. De boeken zetten - in zeer duidelijke taal - diepgaande ideeën uiteen over de opvoeding en educatie van kinderen, het belang van communicatie met de natuur, het belang van gezonde en levende voeding, de omgang met dieren en planten, het zelfvoorzienend familiedomein en de wetenschap der verbeelding. Russische professoren en wetenschappers schrijven sociologische studies en verhandelingen over de inhoud der boeken. Miljoenen Mensen over de hele wereld proberen de inzichten ook in de praktijk te zetten. In Rusland zijn momenteel 400 Anastasia ecodorpen en elke maand komen er nieuwe bij. Ook vele tienduizenden familiedomeinen zijn wereldwijd gestart. Vooral in Rusland, Oekraïne en Belarus lijkt zich een ecologische (r)evolutie af te spelen die gesteund wordt door de overheid door middel van het wegschenken van land aan de families die zelfvoorzienend willen leven. In oost Rusland gaat het om meer dan 8 miljoen hectare gratis grond (zie Moederland Partij).

Het autonome familiedomein als basisoplossing

Door te vertellen over familiedomeinen heeft Anastasia in feite het grootste geheim van Goddelijk leven onthuld.
Ze heeft de Mens de weg terug naar het paradijs getoond.

(Anastasia’s grootvader)

Het zelfvoorzienend familiedomein en bij uitbreiding het autonome ecodorp zijn de basisideeën uit de boeken waar alle oplossingen bijna vanzelf samenkomen. Wat is een familiedomein? Het is alvast geen nieuw concept maar bestaat reeds duizenden jaren. Het is een stuk land waar men voor zichzelf en het gezin kan zorgen en alle basisbehoeften kunnen ingevuld worden. Men kan het ietwat vergelijken met wat in de Engelstalige landen 'Homesteading' of 'Smallholding' wordt genoemd. Toch zijn er ook verschillen. In feite is het een kleinschalige en autonome boerderij waar de mogelijkheden gecreëerd worden om zoveel mogelijk zelfvoorzienend en vaak ook off grid te leven. Er zijn ontelbare families over heel de wereld die deze levenswijze (met succes) uitproberen.

Een familiedomein is dus kort gezegd een stuk grond van ongeveer 1 hectare groot (tussen 0,5 en 2 hectare afhankelijk van de grondkwaliteit en ligging), omringd door een levende omheining, waar de bewoners streven om een zelfredzaam, ecologisch en duurzaam leven op te bouwen. Zelfredzaamheid of autarkie houdt in dat men autonoom en (economisch) onafhankelijk is van het netwerk (off grid) en streeft naar een zelfvoorzienend leven op vlak van onder meer huisvesting, energie, verwarming, water, voedsel en afvalbeheer. Op het familiedomein komt een (vaak zelfgebouwde) low-impact woning voorzien van hernieuwbare energiebronnen. Drinkwater komt uit een waterbron, een waterput of via de opvang en zuivering van regenwater. Op het domein zijn verschillende moestuinen, vijvers, bijenkorven en ook een voedselbos om de bewoners te voorzien in groenten, fruit, granen, noten en nog veel meer. Het familiedomein is de ideale biotoop voor Mensen die een evenwicht zoeken tussen het comfort van moderne (en ethisch toegepaste) technologie en een eenvoudig leven omringd door natuur, familie en vrienden.

De term 'familie' wijst op 2 specifieke kenmerken: het 1 hectare domein is geschikt (en groot genoeg) als woonplaats voor een hele familie (gezin, grootouders, kleinkinderen). En het domein is overerfbaar aan de nakomelingen waardoor het binnen de familie blijft en telkens mooier en autonomer wordt. Niettemin kan iedereen een familiedomein starten, ook wie geen gezin heeft. Het familiedomein laat toe om een bron van inkomsten op te zetten door de landgebonden activiteiten die er mogelijk zijn. Men heeft berekend dat een volledig operationeel familiedomein minimaal 30.000 euro per jaar opbrengt. Er zijn honderden verdienmodellen mogelijk op het domein, uiteraard alles wat betreft voeding en voedselverwerking, maar ook telewerk, ecologische bouwprojecten, creatieve talenten, ambachten, artisanale producten, verzorging,...Een mooi voorbeeld in Frankrijk is de Ferme du Bec Hellouin in departement Eure.

Er zijn een heleboel sterke en valabele argumenten om een permacultuur familiedomein te starten. Zoveel zelfs dat het onbegrijpelijk is dat niet meer Mensen hiervoor kiezen en onbegrijpelijk dat een overheid niet alles in het werk stelt om dit idee te steunen. Hier zijn enkele belangrijke pluspunten wanneer Mensen wonen, werken en leven op een paradijselijk eco-domein (er zijn er nog meer). Geen armoede en honger meer, geen werkloosheid en daklozen meer, geen zinloze jobs en werkstress meer, geen transport en vervuiling meer, geen maandelijkse facturen voor huis, water en energie meer, geen gmo gif en junkfood meer, geen vernietigend globalisme en petroleum afhankelijkheid meer. En verder: herstel en heling van bodem, water en lucht, verhoging van de biodiversiteit, verhoging van de biomassa, CO2 opvang door de bomen, een bloeiende lokale economie, een heropleving van het platteland en oude ambachten, echte educatie voor kinderen en volwassenen. En ook nog: minder druk op het sociaal stelsel en de verzorgingsstaat, minder ziekten en eenzaamheid, minder import nodig, meer contact met de natuur, een belangrijke toename in de productie van hoogwaardige biovoeding, gezondere Mensen,...de positieve impact en pluspunten gaan maar door en door.  

In geen enkel melkwegstelsel zijn er snaren die een mooiere klank kunnen voortbrengen –
de klank van het lied van de menselijke ziel.

De leefgemeenschappen zijn de oases voor een nieuwe tijd

Een familiedomein heeft een grotere kans om (volledig) zelfredzaam te worden wanneer ook op de omliggende percelen gelijkaardige projecten gestart worden. De volgende logische stap is dus dat Mensen zich gaan organiseren in kleine nederzettingen van familiedomeinen. Zo’n gemeenschap van ecologische buren kan men dan een ecodorp, ecowijk of familiedomein-dorp noemen. Zo'n ecodorp kan variëren in grootte tussen 5 en 200 families afhankelijk van locatie en interesse. Veel studies tonen aan dat de ecodorpen een valabel antwoord bieden op de grote uitdagingen van deze tijd. De voordelen zijn legio: de financiële armslag wordt groter, er kan een gezamenlijke bron zijn die het hele dorp voorziet in zuiver water, er kan een rivier zijn waar een hydro-generator iedereen gratis elektriciteit levert, er is hulp van en uitwisseling met de buren mogelijk, er zijn gedeelde apparaten en voertuigen, er kan een schooltje gestart worden als er veel kinderen zijn,…


Alle ecodorpen kenmerken zich door deze 4 peilers die onderling innig verbonden zijn in een 'integraal ontwerp':

  • Economie: menselijk, solidair, lokaal, kleinschalig, gedragen door de bewoners zelf, persoonlijk ondernemerschap, alternatieve geldsystemen, voedende en circulaire systemen, verantwoordelijke consumptie,...
  • Sociaal: samenwerking, solidariteit, verbinding, vertrouwen, traditionele wijsheid, het leven vieren, levenslange educatie, gezondheid, heling, conflict resolutie, sociocratie, groepsbeslissingen, hartsgesprekken, forum, verbindende communicatie, gemeenschapsvorming, holistische geneeskunst,...
  • Ecologie: permacultuur, zelfvoorziening, heling en herstel van de planeet, duurzaamheid, biodiversiteit, groen wonen en leven, hernieuwbare energie, wateropvang, zero waste, recyclage,...
  • Cultuur: tradities eren, diversiteit eren, evenwichtige strategieën, wijsheid, innovaties, kunst, visie, reconnectie met de natuur, zelfreflectie, mindfulness, meditatie,...

Nieuwe beelden voor een mooie toekomst

Alleen liefde kan het welzijn van de Mens verheffen tot het hoogst bereikbare punt.  
(Anastasia’s grootvader)

Anastasia brengt nieuwe beelden in het bewustzijn van de lezer. Ze brengt een levensbeschouwing die tegelijk simpel en onmetelijk diepgaand is. Waarbij men zich gaandeweg een beeld kan vormen hoe een gelukkige beschaving eruit zou kunnen zien, een wereld waar vrije en gelukkige Mensen samenleven in harmonie en vrede. Een beeld dat alle facetten van het leven bestrijkt, uiteenlopend van het meest ongrijpbare zoals liefde, tot het meest praktische, zoals opvoeding en onderwijs, de economie, de staatsinrichting en de nationale politiek. Een beeld waarin de liefde en het leven zelf op planeet Aarde centraal staan. Waarin er ruimte komt om ons onbenutte menselijke potentieel aan te boren en te leren benutten. Waarin de Mensen, en ook de Aarde, de flora en de fauna kunnen herademen en de hele wereld een bloeiende tuin wordt waar vreugde en overvloed vanzelfsprekend zijn. Het zijn scheppende beelden als het begin van een hoopvolle toekomst. De zuiverheid en de kracht van haar woorden laten een diepe vreugde ontbranden die de lezer zal inspireren om een nieuwe weg in te slaan. Een pad naar meer vrijheid, samenwerking en overvloed. 

Een meesterlijk domein

In boek 10 geeft Anastasia een belangrijke sleutel om een nieuwe en betere wereld te creëren via deze ene en eenvoudige zin: 'Vervolmaak jouw woonplek'. Maar wat bedoelt ze eigenlijk? We weten ondertussen dat het autonome en overerfbare familiedomein, gelegen binnen een duurzame dorpsgemeenschap van gelijkgestemde vrienden, een uitstekende basis vormt voor vrijheid, overvloed, vreugde, voorspoed en een gouden toekomst. Dit kunnen we bvb. ook aftoetsen op de behoeftepiramide van Maslow. Die bestaat uit 5 niveaus en hoe meer niveaus ingevuld zijn, hoe beter en completer een Mens zich voelt. Het eerste niveau gaat over de primaire, fysieke behoeften: ademen, eten, drinken, slapen, seks, ontspanning en beweging. Het tweede niveau gaat over fysieke veiligheid en economische zekerheid: een comfortabele woning, werk/inkomsten, veiligheid, stabiliteit, een goede gezondheid, bescherming van lichaam en eigendom. Het derde niveau spreekt over sociaal contact en sociale acceptatie: relaties, liefde, vriendschap, erbij horen, genegenheid, familie. Op het vierde niveau vinden we waardering en erkenning: status, prestige, achting, succes, zelfwaardering, respect van en voor anderen. En het vijfde niveau is zelfontplooiing en zelfrealisatie: studie, creativiteit, problemen oplossen, educatie, ethiek, jezelf kunnen zijn, zelfbewustzijn. Dit niveau kan verder evolueren naar transcendente ervaringen van vrede, schoonheid, onvoorwaardelijke liefde, eenheid, onverstoorbare vreugde, spirituele groei.

Het is helemaal niet toevallig dat deze vijf niveaus allemaal bijna als vanzelf ingevuld (kunnen) worden op het familiedomein dorp. Niet voor niets wordt het familiedomein concept als het grootste en mooiste idee van deze tijd beschouwd. Hoewel er ook kritiek is op de piramide van Maslow, toch kunnen we onderkennen dat het invullen van deze menselijke behoeften een eerste, belangrijke stap kan zijn die de ideale condities creëren waardoor de Mens een steeds betere versie van zichzelf kan manifesteren.  Vervolmaak jouw woonplek betekent dan dat je het familiedomein steeds mooier, rijker, autonomer, perfecter, aangenamer, natuurlijker, duurzamer,...maakt. Dit proces gaat hand in hand met jouw eigen persoonlijke vervolmaking gezien de buitenwereld ook een reflectie is van jouw innerlijke wereld. Door te werken aan je woonplek, werk je ook aan jezelf... en omgekeerd. Je creëert een ruimte van liefde, een harmonische omgeving, een leefplek met een hoge (natuurlijke) frequentie en een helende uitstraling, een ware thuis waar je rust, vrede, verbinding, voldoening en zingeving vind. Niet enkel op praktisch vlak (zelfvoorziening, off grid wonen, inkomsten, vrienden als buren), maar ook op het energetische plan (mentaal en emotioneel evenwicht) en op het spirituele niveau (zelfontwikkeling, holisme, eenheid, verbinding met Al Wat Is). Moeder Aarde is verkracht en uitgebuit, misbruikt en geplunderd, onteerd en vervuild. Het is onze gezamenlijke taak om onze vrijgevige moeder te beschermen, te behoeden en te regenereren zodat ze kan herleven in een vernieuwende wedergeboorte. Daartoe krijgt iedere familie de verantwoordelijkheid over 1 hectare land, niet enkel om het steeds perfecter en mooier te maken maar ook als middel om voor zichzelf en het gezin te kunnen zorgen.  

Het domein is overerfbaar aan de nakomelingen en aan de volgende generaties waarbij de creaties alsmaar verder gaan en de plek steeds volmaakter wordt. Kinderen die geboren worden op zo'n schitterend domein en omringd door vele liefdevolle gedachten en gevoelens afkomstig van evenzovele vrienden en familiegenoten groeien dan uit tot krachtige, zelfbewuste en empathische leiders en kunstenaars die in staat zullen zijn deze wereld te redden uit de dystopische nachtmerrie waar de maatschappij in verzeild is geraakt. Deze kinderen ontsnappen aan de overal aanwezige beperkende en vernietigende systemen en programma's die hun zielen ontheiligen, hun lichamen beschadigen, hun geesten traumatiseren en hun slapende vermogens ontkennen. Een zaadje wat in ideale omstandigheden kan ontkiemen, groeien en bloeien wordt uiteindelijk een sterke en gezonde plant. Net zo wordt een kind geboren in een ruimte van liefde en omhuld door natuur en schoonheid uiteindelijk een zelfbewuste en unieke volwassene. Elke generatie wordt op die manier beter dan de vorige en de Aarde verandert in een groene en paradijselijke tuin van Eden. Vandaar de benaming 'meesterlijk domein' want het is de geboorteplaats voor Meesters en Wijzen.      

En haar zacht uitgesproken woorden vinden stilletjes hun weg
door een eindeloze stroom van informatie
die dreunend en krijsend op de tv-schermen
en in tal van andere media verschijnt.
Haar woorden vinden hun weg
en worden door Mensen waargenomen.
En degenen die deze woorden horen,
geven antwoord met een gitaarsnaar en een lied,
maar dikwijls ook met daden.
Ze geven hun leven gestalte
op een andere manier.

Boeken overzicht

Alle boeken zijn on line te bestellen bij Schildpadboeken of in de lokale boekhandel. Je kunt ze ook gratis on line lezen (Engels): Ringing Cedars.

Boek 1: Anastasia

De nuchtere Russische zakenman Vladimir Megre ontmoet op een reis met zijn koopvaardijschip over de rivier de Ob twee oude mannen. Zij willen zijn bemanning lenen om een zoemende Siberische den – vermaard om zijn heilzame werking – te oogsten. Megre gaat niet in op het dringende verzoek en zet zijn reis voort. Het voorval laat hem echter niet los, en een jaar later keert hij terug naar de plek van ontmoeting. Ditmaal zijn daar niet de beide mannen, maar ontmoet hij hun kleindochter, Anastasia. Het is het begin van een bijzondere relatie met een vrouw die - zonder huis - in volstrekte harmonie met haar omgeving in de taiga woont, nooit naar school is geweest en niettemin op de hoogte is van de gebeurtenissen in de wereld en de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Anastasia heeft niet alleen een visie voor de aarde en de mensheid, ze lééft die visie, en in dit eerste boek van deze serie maakt ze Megre deelgenoot. Voor een wereld in verwarring biedt ze inspiratie, een duidelijke visie, en haalbare oplossingen voor tal van mondiale uitdagingen.

Boek 2: De rinkelende dennen van Rusland

Een deel van dit boek is gewijd aan Vladimir Megre's terugkeer in de ‘gewone wereld' na zijn verblijf bij Anastasia. De reacties van lezers op het eerste boek hebben de auteur meer vertrouwen gegeven. Dit geeft hem de moed en inspiratie om in dit tweede deel enkele verhalen prijs te geven die hij eerder nog niet aan het papier durfde toevertrouwen. Megre neemt de lezer mee van de oude geschiedenis van de mensheid naar onze toekomst, van de harde werkelijkheid van het leven in Moskou naar de ‘magische' gebeurtenissen op het veldje in de taiga, van de dolmen in de Kaukasus naar de winning van pijnboompittenolie.

Boek 3: De Ruimte van Liefde

Vladimir Megre gaat opnieuw op reis naar de Siberische taiga. Onderweg merkt hij dat hij allang niet meer de enige is die Anastasia wil bezoeken. Zijn verhaal hierover biedt nieuw inzicht in de hel die we op deze planeet ongewild vaak zelf creëren, en over geweldloosheid en de onbegrensde macht van liefde. Tijdens het bezoek aan Anastasia ziet hij voor de eerste keer zijn zoon, en is hij in de gelegenheid om met Anastasia diepgaand van gedachten te wisselen over opvoeding en onderwijs. In dit derde deel bijzondere aandacht voor opvoeding en onderwijs, uiteenlopend van de rol van de ouders, tot het belang van borstvoeding, tot een voorbeeld van een school waar ‘Anastasia’s antisysteem’ in praktijk wordt gebracht, met wondere resultaten. Verder komen uitvoerig aan bod: de kracht van het denken dat de toekomst van de Aarde kan beïnvloeden, en adviezen hoe iedere Mens Anastasia’s droom van een gelukkig leven in praktijk kan brengen. Het begint allemaal met de schepping van een Ruimte van Liefde, waartoe we allemaal in staat zijn.

Boek 4: Schepping

‘Zie, Vladimir, het is maar zo’n klein zaadje. Maar wanneer je het in de aarde stopt, groeit er een machtige Siberische den uit. Niet een eik, een esdoorn, of een roos, alleen maar een prachtige den. Die den zal weer zaden produceren, en ieder zaadje zal, net als het allereerste, alle informatie van de oorspronkelijke bron bevatten. Het maakt niet uit wanneer het zaadje in contact komt met de aarde – al was het miljoenen jaren geleden of is het ver in de toekomst – er zal altijd alleen maar een dennenzaailing uit dit zaadje kunnen ontspruiten. Daarin, in ieder zaadje van Gods volmaakte Schepping, is alle informatie vastgelegd. Miljoenen jaren zullen verstrijken, maar die zullen de informatie van de Schepper niet kunnen uitwissen. En aan de Mens – het hoogste wezen van de schepping – heeft de Schepper alles geschonken op het moment van de schepping. Alle waarheid en alle toekomstige realisaties heeft de Schepper van het begin af aan in Zijn geliefde kind vastgelegd, geïnspireerd door Zijn grote droom.’

Anastasia vertelt het verhaal van de Grote Droom van de Schepper, de schepping van de Aarde, de eerste Mensen, hoe we bedoeld zijn, hoe we (kunnen) scheppen en hoe liever niet. Geen enkele samenvatting die wij kunnen bedenken, kan dit boek recht doen. We kunnen alleen zeggen: wie inspiratie zoekt, wie een oorspronkelijke kijk wil op de mogelijkheden van de moderne Mens om intens gelukkig te worden, wie worstelt met opvoeding en onderwijsvraagstukken en inzicht zou willen in hoe het ook zou kunnen – laat dit boek niet ongelezen.

Boek 5: Wie zijn wij?

In dit boek, dat werkt als een volle teug verademende boslucht, schetst Megre aan de hand van zijn belevenissen met Anastasia, het ontstaan van een schitterende toekomst, een ongekende wereld die binnen handbereik ligt van eenieder die er warm voor loopt: inspirerend, haalbaar, hoopgevend en vervullend. Velen van ons zien de Natuur als iets wat los staat van onszelf; als een omgeving waar we onze vakantie doorbrengen, of gaan wonen als we rijk zijn of gepensioneerd. En velen van ons zijn het leven in de grote stad, het werken in gebouwen met airco, en het eten van genetisch gemanipuleerd voedsel als 'natuurlijk' gaan beschouwen - net zo 'natuurlijk' en onvermijdelijk als milieuvervuiling, oorlog en de aanwezigheid van verwoestende wapen technologieën. In 'Wie zijn wij?' draait Anastasia die omgekeerde wereld om.

In deel 4 'Schepping' hebben we kunnen lezen hoe het - in den beginne - bedoeld was, en in 'Wie zijn wij?' kunnen we ons laven aan een beeld van hoe het kan worden. En zo kan het worden op deze Aarde als we in staat zijn ons allereerst een voorstelling te maken van een prachtige wereld, en dan de inspiratie en de daadkracht hebben om te werken aan de verwezenlijking daarvan. Anastasia laat ons zien dat zo'n betere en leefbare wereld geen utopie hoeft te zijn, dat het alleszins haalbaar is om in harmonie en zonder zorgen te leven, en dat we de tijd die dan beschikbaar komt, kunnen gebruiken voor zaken die ons vreugde en vervulling bieden. De ontplooiing van onze sluimerende vermogens zou daar wel eens een belangrijk onderdeel van kunnen zijn. 

Boek 6: Het Familieboek

Vladimir brengt een nieuw bezoek aan Anastasia’s woonplaats in het Siberische woud. De opmerkelijke gesprekken met zijn opgroeiende zoon nopen Vladimir om zijn visie op opvoeding, onderwijs, wetenschap, geschiedenis, familie en natuur bij te stellen. De diepzinnige parabels, de onthullende dialogen en de schitterende verhalen die Anastasia vertelt, laten auteur en lezer de ware geschiedenis van de mensheid ontdekken. Een verborgen geschiedenis en kennis die gedurende duizenden jaren misvormd en geheim werd gehouden. Deze informatie werpt een verhelderend licht op de oorzaken van oorlogen en de onderdrukking en het geweld in onze tijd. Tevens gidst en begeleidt het ons bij het bewaren en doorgeven van de wijsheid en universele waarheid die onze voorouders kenden en leefden.

Boek 7: De energie van het leven

Opnieuw wordt de ongelofelijke kracht van de menselijke gedachte bevestigd en haar rechtstreekse invloed op onze levens en op de toekomst van de planeet duidelijk. Hoe wij deze gedachtekracht bewust en creatief kunnen gebruiken en versterken, wordt op praktische en begrijpelijke manier uitgelegd. Ook nog meer verhelderende passages over de vergeten geschiedenis van de mensheid waarin onderwerpen als religie, raciale- en godsdienstconflicten en de ideale voeding aan bod komen. Een nieuwe denkwijze ontstaat en toont ons een weg uit de impasse waar de wereld zich in bevindt. Een levensstijl in echte harmonie met de natuur herbegint, die onvermijdelijk naar geluk leidt en een oplossing biedt voor persoonlijke en maatschappelijke problemen. 

Als Mensen hebben we allemaal de energie van het denken tot onze beschikking - de energie die de hoofdrol speelt in ieder scheppingsproces, omdat aan iedere manifestatie een gedachte voorafgaat. Anastasia's grootvader vertelt over het belang van onze gedachtesnelheid, hoe we deze kunnen verhogen - en hoe het eigenlijk gekomen is dat deze zo drastisch is afgenomen, met voorbeelden uit de lichte en duistere kanten van onze geschiedenis. En hoe onze voeding en ons contact met de natuur op onze gedachtesnelheid van invloed zijn. De gevolgen van 'ondoordachtheid' zijn overvloedig zichtbaar in de wereld om ons heen. De energie van het leven toont ons vervullende alternatieven.

Boek 8.1: Een nieuwe beschaving

De nieuwe beschaving, het achtste boek uit de serie, beschrijft een nieuw bezoek van Vladimir aan Anastasia en hun zoon en brengt nieuwe inzichten hoe we op een praktische manier kunnen samenwerken met de natuur. Steeds duidelijker en gedetailleerder toont Anastasia dat haar unieke levensstijl ook toegepast kan worden op onze levens en in onze wereld. Gezien de visie en denkbeelden uit de vorige boeken nu langzamerhand werkelijkheid worden en voor grote veranderingen zorgen (zowel in Rusland als wereldwijd), kan men gerust stellen dat een nieuwe beschaving geboren wordt. Het boek schildert ook een levendig beeld van de stralende toekomst die Amerika tegemoet gaat. Het conflict tussen rijk en arm, macht en hulpeloosheid, de stad en het platteland zal naar een volgend stadium transcenderen en grote individuele en maatschappelijke verschuivingen en transformaties teweegbrengen.

Geld, economie, democratie, politiek, het zijn begrippen die in onze huidige beschaving zo vaak opduiken, dat we ze bijna als natuurwetten beschouwen en geneigd zijn deze denkbeelden als uitgangspunt te nemen voor onze waarneming van de werkelijkheid en voor de oplossing van problemen in de samenleving. ‘Wat de werkelijkheid is, zou slechts door jouw eigen wezen moeten worden vastgesteld,’ herhaalt Anastasia keer op keer. Hoe zouden de wereld en ons leven eruitzien als we onze planeet en onze relatie met de planeet als de basis van welvaart en welzijn zouden beschouwen? Met als gevolg een economie op basis van het leven? Een hectare grond in eigen bezit voor iedere gezinseenheid die dat zou wensen, zou volgens Anastasia voldoende zijn om een leven in vrijheid, veiligheid en overvloed gestalte te geven.

Boek 8.2: Liefdesriten

Liefdesriten (deel 2 van boek 8, maar afzonderlijk uitgegeven) gaat een diepe confrontatie aan met onze algemeen aanvaarde houdingen en overtuigingen rond seksualiteit, familie, geboorte en opvoeding. Het hoge spirituele inzicht van onze voorouders was merkbaar in de betekenis en aandacht die zij hechten aan conceptie, zwangerschap, thuisbevalling en het grootbrengen van jongeren in een atmosfeer van liefde. In krachtige poëtische passages beschrijft Vladimir Megre deze oude manier van leven die geworteld was in geweldloosheid en liefde en die ook heden ten dage nog perfect toepasbaar is. Middels het levensverhaal van één familie, schildert hij die schitterende wereld van de oude Vedische beschaving in Rusland, het drama van hun ondergang en de wedergeboorte duizenden jaren later---in onze tijd.

Liefdesriten herbergt een levensfilosofie die onmetelijk rijk en diepgaand is. Geïnspireerd door de oude Ved-Russische beschaving, en in contrast met onze moderne westerse beschaving, schildert Anastasia beelden over liefde, over een hoogstaande cultuur van de verwekking, de zwangerschap, de bevalling – inclusief de gelijkwaardige rol van beide ouders daarin – en van de opvoeding. Beelden die onontbeerlijk zijn voor de vorming van een nieuwe beschaving.

Boek 10: Anastha - nog geen Nederlandse vertaling beschikbaar
If I Ain't Got You
Jungleland
De krachtigste energie in het universum is de energie van Zuivere Liefde.

1 opmerking:

  1. Ik vroeg mij ook af of je alleen ook een domein kan beheren en zie het in deze blog benoemt worden.

    BeantwoordenVerwijderen