25/11/2020

Hartbeschaving

 

De wereld is gebouwd op verhalen.

De wereld bestaat uit mythen, theorieën, overtuigingen, verklaringen, verhalen en geschiedenissen die we onszelf en elkaar vertellen en voor waarheid aannemen. Elke grote cultuur en beschaving heeft haar eigen verhalen die de grote vragen proberen te beantwoorden (wie ben ik, waartoe dient alles, wat is realiteit, hoe kunnen we het beste samenleven,...). Maar onze tijd kenmerkt zich door een vacuüm, de antwoorden van vroeger voldoen niet langer om de vragen en uitdagingen van nu bevredigend op te lossen. Er is een collectieve en individuele transformatie aan de gang. Een oud verhaal wordt vergeten, een oude wereld verdwijnt. Overal ter wereld zijn vele Mensen en groepen bezig met zoeken naar nieuwe antwoorden op de vele uitdagingen. Er ontstaat daardoor een nieuw paradigma gebaseerd op een holistisch gedachtegoed. Met zijn allen schrijven we nu dag na dag een nieuw verhaal waardoor ook de wereld mee verandert.

01/11/2020

Wereldwijd Artsen Verbond

Elke dag groeit de goed onderbouwde kritiek en weerstand tegen de Covid maatregelen en steeds meer mensen beginnen de waarheid te zien. De reeds lang vooraf geplande Covid crisis en fake pandemie is een rookscherm om de grote machtsovername door te kunnen voeren die ondertussen gekend is als 'The Great Reset' en 'The  Fourth Industrial Revolution'. Zie dit bericht voor meer uitleg en achtergronden: De Laatste Vrije Mensen. Andere berichten in de Covid serie: Het Corona Keerpunt en Medische Fraude.

15/10/2020

Ecodorpen

Findhorn in Schotland

 An ecovillage is a human scale, full-featured settlement which integrates human activities harmlessly into the natural environment,
supports healthy development and can be continued into the indefinite future.
(Robert Gilman)

Ecodorpen, leefgemeenschappen, soul communities, transitiewijken, co-housing projecten, tiny house communities, permacultuur boerderijen, duurzame woongroepen, communes, rainbow villages,...De zoektocht naar alternatieve vormen van samen leven is wellicht nog nooit zo groot geweest als nu. Dit zal wel te maken hebben met de belabberde toestand in de Westerse wereld. De steden zijn onleefbaar, de economie wankelt, de virus maatregelen werken verstikkend, de vrijheid verdwijnt, de controle neemt toe, de maatschappij glijdt weg naar angst en afstandelijkheid, steeds meer depressies, eenzaamheid en zelfmoorden, de politiek kiest nooit voor de burgers maar altijd voor macht en geld, de planeet wordt verder leeg geplunderd, de gezonde bomen blijft men omhakken, velen werken als slaven in een ziek systeem, de noodzakelijke levensbehoeften worden alsmaar duurder, de belastingsdruk onhoudbaar, het leven steeds meer fake en kunstmatig,...enzovoort. Velen zijn het allemaal beu en willen het systeem verlaten, veranderen of verbeteren. De Mensen ontwaken, de oplossingen zijn reeds lang voorhanden en overal ontstaan projecten en initiatieven gericht op autonomie, duurzaamheid, zelfvoorziening, samenwerken en vrijheid. Zo verliest de oude wereld aan kracht en momentum en kiezen bewuste Mensen een andere weg die tot een samenleving zal leiden waar harmonie, vrede en overvloed vanzelfsprekend zijn.

28/08/2020

De Laatste Vrije Mensen

 

Speeltijd in de Thaïse scholen

Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens:
de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.

(Efeziërs 6:12)

Men kan de wereldwijde impact van de Covid-19 plandemie zien als een globaal ritueel. Dit bewustzijnsritueel toont de mensheid een kruispunt naar de toekomst waar twee wegen uit vertrekken. Het ene pad loopt naar een big brother politiestaat met volledige controle over alles en iedereen. Het andere pad is een weg naar vrijheid en een nieuwe 'normale' samenleving ingebed in een open en respectvolle maatschappij. Steeds meer Mensen worden wakker en snappen dat er iets niet klopt. Dank zij de gedwongen opsluiting en de extreme maatregelen beginnen velen na te denken en zelf op onderzoek te gaan. En dat is op zich heugelijk nieuws. Een grote groep gelooft nog steeds de officiële uitleg die via de mainstream wordt verkondigd. Een kleinere groep onderzoekt de vele conspiracy feiten en fabels, sommigen zien de toekomst somber (globalistische machtsovername), anderen zijn optimistisch (Trump, white hats en Q ruimen de deep state op). Nog anderen beginnen te twijfelen en voelen dat er meer aan de hand is. Want het wordt onderhand steeds duidelijker dat er hele foute dingen gebeuren naar aanleiding van Covid-19. De bekende maatregelen (maskers, afstand houden, handen wassen, quarantaine, tracking apps,...) worden door steeds meer wetenschappers, dokters en onderzoekers als nutteloos en verkeerd bestempeld. Ze dienen een heel andere agenda. Zijn wij de laatste generatie die in vrijheid en creativiteit kan samenleven? En waarom al die leugens en hysterie rond Covid-19? Daar weet Robert F. Kennedy Jr. een antwoord op:

22/08/2020

Medische Fraude

 Doctors are men who prescribe medicine, of which they know little,
to cure diseases, of which they know less, in human beings, of whom they know nothing.

(Voltaire)

Ziekte als businessmodel 

Dit is het verhaal over hoe de geneeskunde 120 jaar geleden in de VS werd gekaapt door 2 rijke ondernemers (Andrew Carnegie en John D. Rockefeller) en werd omgevormd tot een businessmodel wat nu gekend is als big pharma en big medicine. Ze begrepen al snel dat ziekte en zieke Mensen uitstekende middelen waren (en zijn) om ongekende winsten binnen te rijven onder meer door echte en blijvende genezing te verhinderen. De industriële allopathische genees(on)kunde steunt op 3 peilers: chemische medicijnen, chirurgie en bestraling die alle drie enkel de symptomen bestrijden en nooit de oorzaak aanpakken (want Mensen écht genezen is helemaal de bedoeling niet). Wat is de hoofdoorzaak van bijna alle ziekten en gebrekkig werkende cellen? Het zijn (naast ziekmakende gedachten) vooral giftige omgevingsfactoren en een disharmonische levensstijl. Het zijn dingen zoals industriële vervuiling en zware metalen in water, lucht, grond (fijnstof, pesticiden, chemtrails), giftig voedsel, verzurende factoren (junkfood, roken, alcohol, suiker,...), mentale stress, emotionele disbalans, slaapgebrek, elektrosmog (straling) en medicijnen (pillen en vaccins). Wanneer men de oorzaak van ziekte wegneemt en gunstige condities creëert, dan geneest het lichaam in 95% van de gevallen vanzelf.

06/06/2020

De Zweethut Ceremonie
We do not go into ceremony to talk about God.
We go into ceremony to talk with God.
(Quanah Parker, Comanche)

De zweethut is samen met de Regendans en de Zonnedans wellicht de bekendste ceremonie van de First Nations of Native Americans (Lakota, Hopi, Sioux, Ojibweg, en vele andere). Onder begeleiding van een aangewezen persoon (sjamaan, medicijnman, oudere) gaat men enkele uren doorbrengen in een donkere en heel warme hut. Het is wat vergelijkbaar met wat ook andere volkeren en culturen kennen zoals de sauna in Scandinavië, de banya in Rusland, de temazcal in Mexico, het caldarium van de Grieken en Romeinen, of de stoombaden (haman) van de Turken. Niettemin is er een groot verschil. Een zweethut ceremonie duurt om te beginnen een volledige dag en wordt door de Native Americans bovendien gezien als een heilig ritueel. Er kunnen verschillende redenen zijn om een zweethut te doen:
° als voorbereiding op andere activiteiten (zoals een vasten periode of een vision quest)
° als middel tot heling (door spirituele reiniging)
° om te genezen van een kwaal (door fysieke en energetische reiniging en door de (lichaams)hitte die bacteriën doodt)
° om antwoorden te vinden (door een innerlijke reis)
° om dingen los te laten en een nieuw begin te maken (een nieuwe levensfase).

17/04/2020

Het Corona Keerpunt


Er is slecht nieuws en er is goed nieuws. Het slechte nieuws is dat een jaarlijkse griepuitbraak en een fake epidemie worden misbruikt om Mensen op te sluiten, hun vrije wil af te nemen en allerlei totalitaire maatregelen door te voeren om een big brother controle maatschappij op Aarde te vestigen, waaronder de (fel gecontesteerde) uitrol van 5G, verplichte vaccinaties, een economsiche crash en een globalistische dictatuur. Het goede nieuws is dat dit plan nooit zal en kan slagen en dat de slapende massa in snel tempo wakker wordt en hierna hopelijk zal meebouwen aan een nieuwe en betere wereld. Corona zorgt dus voor een keerpunt, zoveel is zeker, niets gaat nog hetzelfde zijn. 

04/04/2020

Het Familiedomein


Kies eerst van alle mogelijke gunstige plaatsen op Aarde die plek die jou het meest aanspreekt.
De plek waar je zou willen wonen. Waar je ook je kinderen zou willen zien opgroeien.
Waar je achterkleinkinderen goede herinneringen aan je zullen koesteren.
Die plek moet een voor jou aangenaam klimaat hebben.
Neem op die plek één hectare grond voor eeuwig in bezit.

(Anastasia)

Vele lezers van de Anastasia boekenreeks worden geraakt door de logische en eenvoudige oplossingen die de 10 boeken bespreken en aanreiken en die aansporen om een zinvol en zelfvoorzienend leven te starten. Al snel komt men tot de conclusie dat het belangrijk is om een 'Ruimte van Liefde' te creëren voor zichzelf en voor het gezin, de kinderen, de kleinkinderen en de volgende generaties. De basis voor een nieuwe samenleving is het familiedomein, een stuk land van ongeveer 1 hectare groot, waar alles voorhanden is om autonoom te leven, waar alle basisvoorzieningen kunnen ingevuld worden en waar ook een inkomstenbron kan gestart worden. Het levende hart van het familiedomein is de 'Ruimte van Liefde', een shift/sprong in bewustzijn waardoor men directe verbinding maakt met de eigen essentie (Atman/Spirit/Hoger Zelf), met moeder Aarde (Gaia) en met de Ene Schepperbron.

09/03/2020

Fake World vs Real Life
Hoe werkt dit Aardse spel eigenlijk? Creëren we collectief een fysieke 3D realiteit om als spirituele wezens een menselijke ervaring te kunnen hebben? Verloopt alles perfect en precies zoals het moet of is er een ingreep gebeurd en werd dit game of life gehackt? Zijn de duistere tegenmachten een onmisbaar onderdeel van het spel om bewustzijnsgroei te faciliteren en het geheel van uitdagende tijdlijnen en boeiende verhalen te voorzien? Zitten we gevangen in een computer programma? Worden we langzaam aan transhumane robots? Werd een sluier over de wereld gelegd en het geheugen gewist waardoor velen de weg kwijt zijn? Is de wereld gek geworden? Zitten we ingeplugd in een matrix via nanotechnologie en mindcontrol en zijn we energievoedsel voor hongerige parasieten? Worden we doelbewust zwak, ziek, klein en afhankelijk gehouden waardoor we makkelijker te controleren zijn? Hoe vinden we terug verbinding met onsZelf, met anderen, met de natuurlijke wereld, met het universum, met de Schepperbron? Hoe doorbreken we de massale hypnoseshow? Kunnen we ontsnappen uit de kunstmatige gevangenis en een echt, vrij bestaan kiezen of dienen we te conformeren aan een fake en opgedrongen leven in loondienst van een elite? Wanneer zal de vrede en liefde in onze harten ontwaken en alles doorstralen en verlichten? En wie zal uiteindelijk kiezen voor een ervaring als gehoorzame robot en wie wil liever (terug) een echte, vrije Mens zijn? Laten we de valse en echte wereld eens naast elkaar zetten...

11/02/2020

Het Heilige Geheim


De originele video is ondertussen op privé gezet door Simona Rich, hier kun je de tekst nog lezen (Engels).


You yourself are even another little world and have within you the sun and the moon and also the stars.
(Origenes)

Waarom waarschuwt Anastasia voor seksuele handelingen die ontstaan uit lagere driften en lusten? Ze spreekt over het verlies van vitale energie wanneer intimiteit niet geworteld is in hogere motieven zoals de conceptie van nieuw leven en het aantrekken van een ziel. Bij de Krishna toegewijden kan seks alleen binnen het huwelijk en enkel om kinderen te verwekken. En we kennen uiteraard allemaal het celibaat bij de priesters, kloosterlingen en monniken. Binnen het tantra yoga pad bestaan verschillende technieken om de ejaculatie en het klassieke klaarkomen uit te stellen. De bedoeling is het verzamelen en opladen van de scheppende energie om een hoger bewustzijn te bereiken door de Kundalini kracht te wekken. Wat is hier aan de hand, welk geheim schuilt hierachter? En waarom staat er een immens beeldhouwwerk van een dennenappel (pijnappelklier) in Vaticaanstad en op vele oude artefacten wereldwijd? Een aanverwante vraag kan men stellen rond de immense porno industrie en de bezetenheid van de elite voor pedofiele seks en andere ontsporingen. Welke energie wordt opgewekt door zelfbevrediging voor het scherm en het misbruiken van kinderen? En vooral, wat gebeurt er met die energie en wie profiteert hiervan? Seksuele energie is levensenergie en, hoe gek het ook klinkt, er zijn entiteiten (archonten en andere) die hier op teren en voedsel uit halen en zo de Mens uitputten en op een lager bewustzijnsniveau houden. De kunst is nu om jouw scheppende levensenergie bij jezelf te houden en te gebruiken voor spirituele, mentale en fysieke ontwikkeling.   

10/01/2020

Tijdlijnen

Het is in de oneindige oceaan van mijzelf dat de schepping van de geest, de wereld genoemd, plaatsvindt.
(Ashtavakra Gita) 


In deel 3 van de serie 'Verloren Verleden ' bekijken we verschillende tijdlijnen. Lees deel 1: Verborgen Archeologie en deel 2: Vreemde Mysteries.