15/10/2018

De Vierde WegThe conscious and intelligent manipulation of the organised habits and opinions of the masses is an important element in democratic society.
Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country.
We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested largely by men we have never heard of.
This is a logical result of the way in which our democratic society is organised.

(Edward Bernays 1928)

In vorige berichten kwamen al enkele gezichtspunten aan bod over het hiërarchisch en patriarchale macht en controle systeem, de big brother piramide matrix, de fysiek/materiële geld en geweld constructie waarin vele Mensen op Aarde in grote mate gevangen zitten. Maar deze matrix is in feite het gevolg van een onderliggend 'probleem', een soort individuele onwetendheid, onmacht en passiviteit, men kan zeggen een onvolwassen mensheid die haar inherente vermogens niet ten volle beseft noch gebruikt dan wel weigert te ontwikkelen, wellicht omdat ze er geen kennis over bezit. En uiteraard ook omdat het grootste deel der mensheid gewoon niet doorheeft dat ze voortdurend psychologisch, mentaal, emotioneel en sociaal gemanipuleerd en geconditioneerd worden. Deze onwetendheid kan een aantal oorzaken hebben naargelang de geraadpleegde bronnen.