22/01/2021

17 Duurzame Doelen

 Russische familiedomeinen op een levensdorp

De Verenigde Naties hebben een plan voor de wereld. Dit plan is ondertussen bekend als Agenda 2030 en bevat 17 duurzame doelen die men tegen het jaar 2030 wil verwezenlijken. Agenda 2030 is een blauwdruk om een betere en duurzamere toekomst te realiseren en is een tussenstap binnen de grotere Agenda 21. Die laatste Agenda is het alles omvattende plan voor de 21ste eeuw. De Agenda werd opgesteld in samenwerking met de denktanken en (geheime) genootschappen van de elite. Men spreekt dan vaak over de schaduwregering, de deep state, cabal, nieuwe wereld orde, illuminati,...Tot het selecte clubje behoren superrijke families (Rothschild, Rockefeller,..), bloedlijn families en royalty, elitaire genootschappen (Zwarte Zon, Ridders van Malta, Vrijmetselaars, Skull & Bones,...), het Vaticaan, Jezuïeten, allerlei belangengroepen (Trilaterale Commissie, Council on Foreign Relations, Club van Rome, Bilderberg groep,...), grootbanken (BIS, ECB, FED,...) en nog wel meer spelers op het toneel. Ze behoren tot de top van de machtspiramide en eigenen zich de taak toe om de wereld te besturen en in een bepaalde richting te stuwen (zonder inspraak van de bewoners van de planeet). Hoewel er veel onderlinge strijd is aan de top toch sturen ze gezamenlijk aan op een globalistische en technocratische toekomst die niet in het belang is van Mens en planeet. Maar steeds meer Mensen worden nu wakker (mede dank zij het Covid circus) en beginnen de agenda te doorzien, terwijl anderen al langer bezig zijn met nieuwe richtingen te verkennen. Er zijn in feite twee hoofdtijdlijnen bezig en ze worden steeds duidelijker. Zieners zoals Anastasia, Christina von Dreien, Oracle Girl, Sascha Stone, en vele anderen praten er al langer over.

In de recent verschenen film 'The Blueprint' (die zich afspeelt in 2040) worden die 2 tijdlijnen ook getoond. Enerzijds een big brother politiestaat in streng gesurveilleerde megasteden waar mensen als slaven ingeplugd zitten in een destructief systeem en lam gespoten zijn door vaccins en pillen. En anderzijds een mooie, vredevolle liefdeswereld in de vele lichtdorpen en eco-oases die omringd zijn door natuur en waar Mensen soeverein en vrij zijn. Het opmerkelijke is dat beide tijdlijnen volledig klaar en operationeel zijn en uitgerold worden 'as we speak'.

De Dystopische Tijdlijn kunnen we nalezen in de boeken van WEF baas Klaus Schwab: 'Covid-19; The Great Reset' en 'The 4th Industrial Revolution' of in het Lock Step scenario van de Rockefeller Foundation of bij de 17 duurzame doelen van de VN (Agenda 2030). Deze 17 doelen lijken op het eerste zicht een nobel streven (armoede en honger uitbannen, de biodiversiteit beschermen, duurzame energiebronnen, gelijkheid, onderwijs voor iedereen, werk voor iedereen, enzovoort). Maar de manier waarop men dit wil bereiken, is via beperking en controle, namelijk door het afnemen van alle vrijheden, rechten, menselijkheid en creativiteit. De elite aan de piramidetop wil de wereld volledig 'resetten' naar een nieuw (technocratisch en globalistisch) model. Het is een uitgebreid plan maar het komt er op neer dat men alles op Aarde wil inventariseren, managen én controleren: Mensen, dieren, planten, grondstoffen, land, oceanen, de ruimte, tot zelfs het DNA toe. Vorig jaar verscheen daarover een uitgebreid bericht op deze blog. In een promotiefilmpje (wat ondertussen verwijderd werd uit de VN website vanwege protest) vatten ze het samen in één zin: 'You will own nothing, and you will be happy'. Je zult niets meer bezitten (want alles zal toebehoren aan de elite) en je zult gelukkig zijn (want wie protesteert wordt uitgerangeerd en er zijn gelukspillen te koop).

De Organische Tijdlijn wordt sterker en sterker en is NIET te stoppen, dit komt omdat de vibratie van de Mens hoger wordt of anders gezegd: we worden wakker/bewust en een volledig bewuste en Soevereine Mens kan nooit in slavernij gehouden worden. Het enige wat hier van tel is hoe snel deze tijdlijn zich zal manifesteren en dat hangt af van het aantal Mensen die aansluiten en nieuwe keuzes maken. Want het vraagt daadwerkelijke actie en bewuste keuzes (je kunt geen 2 meesters dienen). In ieder geval zal de wereld in 2025 totaal anders zijn dan nu (in positieve zin). We zien reeds aspecten van deze tijdlijn in de vele grasroots bewegingen, de ecodorpen en familiedomeinen, de Russische Anastasiadorpen, de permacultuur oplossingen, de collectieve meditaties, de connecties met zielsgroepen, de terugkeer naar de natuur,...We kunnen verder opmerken dat alle 17 VN doelen ook op een andere en betere manier kunnen verwezenlijkt worden...jawel, op en via het familiedomein! De Anastasia boeken waren en zijn dan de eerste aanzet voor de praktische basis van de 'nieuwe wereld eenheid'. Maar eerst...

Wat is een familiedomein?

Deze blog bevat ondertussen een schat aan informatie over familiedomeinen (wie, wat, waar, waarom en hoe). Zie onderaan dit bericht. Kort gezegd: een familiedomein is een perceel land van 1 hectare (10.000 m2) waar een gezin een autonoom en zelfvoorzienend leven uitbouwt. Het familiedomein wordt na verloop van tijd een groen, duurzaam en ecologisch voedselparadijs en overerfbaar aan nakomelingen.

Is het mogelijk op deze planeet te wonen en te leven zonder moeder Aarde leeg te roven, te vervuilen en te vernietigen?
Is het mogelijk om iedereen (gezond) te voeden, uit armoede te halen, te huisvesten, educatie aan te bieden en een zinvol bestaan te tonen?
Is het mogelijk om de Aarde te helen, te regenereren en haar overvloed en schoonheid nog te vergroten?
Is het mogelijk in harmonie en vrede te leven met zichzelf, met elkaar en met alle medebewoners op de planeet?

Het antwoord is telkens een volmondig ja! Dit alles is perfect mogelijk dank zij het familiedomein, het is de oplossing voor bijna alle uitdagingen en wereldproblemen. Het is een prachtig en beproefd model: elke familie neemt het behoederschap en de verantwoordelijkheid over een klein stukje van moeder Aarde (1 ha). Daar creëert men een paradijsje voor zichzelf, voor het gezin en voor de toekomstige generaties. Iedereen wordt voorzien in de basisbehoeften, iedereen heeft genoeg, meer nog, er is zoveel overvloed dankzij ontelbare voedselbossen en moestuinen dat honger en armoede voorgoed tot het verleden behoren.

Op een typisch familiedomein vinden we low impact ecohuisjes, vaak off grid en gebouwd uit natuurlijke materialen. Verder zijn er allerlei tuinen (groenten, kruiden, boomgaard, weide, bloemen,...), een voedselbos, bijenkorven, vijvers, dierenverblijven, magische plekjes...en het hele perceel is omringd door een levende omheining. Alles wordt beheerd en gecreëerd via biologische methoden en permacultuur technieken. Er is geen vervuiling noch verspilling, wel recyclage en regeneratie. Bij iedere volgende generatie wordt het familiedomein mooier, productiever en autonomer. Wanneer elke familie een stuk land onder haar hoede neem dan kan de wereld heel snel getransformeerd worden in een hemelse oase van groene paradijsjes. Momenteel komt de impuls tot familiedomein bewoning uit de Mensen zelf die geïnspireerd raken door de boekenreeks of via andere kanalen en ergens een stuk land kopen of verwerven. Maar de echte doorbraak kan komen wanneer de overheid dit idee volop zou steunen en gronden beschikbaar wil stellen (zoals trouwens in Rusland nu al gebeurt). Een land en haar bewoners heeft immers niets te verliezen maar alles te winnen door dit woonmodel groen licht te geven en te steunen. Wat kan er mooier zijn dan Mensen die bereid zijn de Aarde te behoeden, te verfraaien en te beschermen en daarbij ondertussen grond, water en lucht zuiveren en de biodiversiteit vergroten. Dit concept verdient dan ook alle steun vanuit de overheid.

Verschillende familiedomeinen rond een centrale kern worden dan ecologische en zelfvoorzienende dorpen. Laten we deze nederzettingen levensdorpen of lichtdorpen noemen. In Rusland zijn er ondertussen 400+ zulke dorpen waarvan de grootste tot wel 300 domeinen bevatten. Een levensdorp is niet hetzelfde als een ecodorp zoals die al vele decennia gekend zijn overal in de wereld. Er zijn een aantal belangrijke verschillen.

  • Elke familie woont op 1 hectare en is zelf volledig verantwoordelijk voor inrichting en levensonderhoud.
  • Een levensdorp bestaat uit een gemeenschap van familiedomeinen (van 5 tot wel 300 families).
  • De percelen zijn afgezoomd met een levende omheining waardoor privacy en de eigen persoonlijke ruimte van liefde een fysieke markering krijgt.
  • Er is de mogelijkheid voor gemeenschappelijke activiteiten met buren maar dat is geen 'verplichting' of afspraak maar eerder een uitnodiging.
  • Er is de mogelijkheid tot delen, schenken en ruilen maar alles is gebaseerd op vrije wil.
  • Het doel is streven naar zelfredzaamheid en leven van de mogelijkheden die het land biedt (zie verdienmodellen).
  • Het familiedomein is in principe belastingvrij en overerfbaar aan nakomelingen.

De VN als wereldregering van de elite wil de hele planeet veroveren en naar haar hand zetten door middel van 17 doelstellingen. Die worden verkocht aan de bevolking als zijnde duurzaam, gewenst en noodzakelijk om een veilige en gelijkwaardige toekomst voor volgende generaties te waarborgen. Niets is minder waar. Wanneer we kijken naar het Chinese model zien we al een glimp van wat de VN in petto heeft voor de hele wereld. Een stevig gesurveilleerde maatschappij met sociaal puntensysteem, heropvoedingskampen, overbevolkte megasteden, camera's, 5G, internet of things, het verdwijnen van privacy, doorgedreven censuur, digitalisering, smart cities, cryptogeld, inplantchips, vaccinaties, eenheidsworst, genetisch gemanipuleerd gifvoedsel, een voorwaardelijk basisinkomen met verplichte gehoorzaamheid, geboortecontrole, genocide op andersdenkenden, en een totale controle en mindsturing voor iedereen van geboorte tot dood. Dit is niet de toekomst die wij als mensheid willen manifesteren. Het mooie en opmerkelijke is dat de 17 duurzame doelen voor een betere wereld ook op een organische en natuurlijke manier kunnen bereikt worden. Inderdaad, via het autonome en zelfvoorzienende familiedomein. En dit model is nog veel urgenter geworden nu veel landen aansturen op een apartheidsmaatschappij via een vaccinatiepaspoort. Mensen die zich conformeren aan de gekke besluiten van de elite en de vaccins nemen, krijgen privileges, de anderen vallen uit de boot en worden uit de maatschappij gestoten. Hoog tijd dus om het 'systeem van het beest' te verlaten. Het enige wat hoeft te gebeuren, is de grond terug schenken aan de mensheid. En het enige wat de Mensen dienen te doen, is hun soevereiniteit en vrijheid claimen en leven. Laten we de 17 VN doelen even overlopen in functie van een familiedomein.


17 duurzame doelen

Doel 1: Geen armoede.

Waarom is er armoede? Dit komt vooral vanwege politieke, sociale en economische redenen. En een hoofdreden is het feit dat veel gezinnen geen toegang hebben/krijgen tot het bezitten van eigen land waarop en waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het land werd en wordt afgenomen van de Mensen en er is (soms veel) geld nodig om terug eigenaar te worden van een stuk grond. En die ongelijkheid tussen arm en rijk wordt steeds extremer. In India bezitten de 16 rijkste Indiërs evenveel als 600 miljoen van hun medeburgers en dat is in alle landen zo. Als voorbereiding op The Great Reset kopen de rijken alle land op, zo kocht Bill Gates onlangs vele hectares landbouwgrond in de VS en zal daar gmo gewassen verbouwen. Het geboorterecht van ieder Mens is een stukje grond waarop hij voor zichzelf en zijn gezin kan zorgen en de basisbehoeften kan invullen (voedsel, water, onderdak, levensonderhoud, energie). Wanneer die basisbehoeften voldaan zijn, is er al dadelijk minder geld nodig en ontstaat de rust om een inkomstenbron te starten. Deze zelfbekrachtiging wordt nog sterker wanneer men samenwerkt met gelijkgezinde gezinnen. Dan worden de oorzaken van de armoede en de armoede zelf weggenomen. Een gezin op een familiedomein krijgt de kans om een inkomen te genereren door allerlei landgebonden activiteiten, creatieve talenten, thuiswerk, en nog veel meer. Er is berekend dat een volwaardig en volledig operationeel familiedomein minimum 30.000 euro netto per jaar opbrengt. Het familiedomein beëindigt de armoede door de Mens zelf in zijn kracht en waarde te laten.

Doel 2: Geen honger.

Waarom is er honger? Opnieuw zijn politieke, sociale en economische redenen de oorzaak. Maar wie op een familiedomein woont, kan onmogelijk honger lijden. Het domein is een waar voedselparadijs en het mooie is dat een voedselbos vol vaste planten na enkele jaren en zonder veel onderhoud een overvloed aan voeding produceert. De bekende familie Dervaes uit Los Angeles produceert op amper 500 m2 zo'n 3.500 kg biologisch voedsel per jaar, voldoende voor 90% van hun levensbehoeften. En ze genereren daar bovenop meer dan $20.000 per jaar via de verkoop van de overschot. Stel je voor wat je kunt doen op 1 hectare. Stel je voor wat zou gebeuren mocht slechts 10% van de mensen op een familiedomein wonen en hun overvloed delen of verkopen. Niemand zou nog honger hebben, nergens en nooit meer.

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn.

Wat zijn enkele basis voorwaarden voor een goede gezondheid? Gezonde voeding, zuiver water, zuivere lucht en zuurstof, beweging, vrienden,...allemaal dingen die volop aanwezig zijn op het familiedomein en het levensdorp. Een hectare vol eetbare gewassen levert hoogwaardige en biologische kwaliteitsvoeding (quasi gratis), de vele bomen en struiken zorgen voor zuivere lucht en waterretentie, het drinkwater komt van gezuiverd regenwater of grondwater en er zijn krachtige en helende pollen in de lucht. Verder zorgt de creatie van een mooi familiedomein voor voldoende beweging en een dagelijks vertoeven in de buitenlucht en de natuur. En op het levensdorp wonen tal van vrienden voor contact, hulp en genegenheid.

Doel 4: Kwaliteitsonderwijs.

Welk 'onder'wijs wil de VN aan de kinderen geven? Het antwoord is makkelijk te raden wanneer we kijken naar de evolutie van het onderwijs in de VS. Men wil gehoorzame en dociele werkunits die het bestaande systeem en de standaard paradigma's in stand houden en bevestigen. Op de levensdorpen wordt de educatie verzorgd door de kinderen en de ouders zelf in het dorpsschooltje. En op het familiedomein kiezen we voor unschooling, huiseducatie of microschooltjes. De kinderen groeien op omringd door natuur en boeiende en inspirerende bezigheden (huizenbouw, voedselteelt, handwerk, ambachten, kunst, creativiteit en nog veel meer). Ze leren van het leven zelf en krijgen een complete en holistische educatie (lichaam, ziel en geest - willen, voelen en denken) op hun eigen tempo en ritme en met aandacht voor hun talenten. Lees ook de Vrije Educatie pagina die geschreven werd naar aanleiding van de verstikkende maatregelen op de Covidscholen en bedoeld voor ouders die hun kinderen willen weghalen uit de systeemscholen.

Doel 5: Gendergelijkheid.

Mannen en vrouwen zijn in de eerste plaats gelijkwaardige Mensen. Ze kunnen zich verenigen en besluiten om een 'ruimte van liefde' te creëren op een familiedomein waar ze samen een gelukkig gezin vormen. Hoewel man en vrouw gelijkwaardig zijn toch hebben ze ook elk een eigen, unieke taak, energie en kwaliteit. Die worden gerespecteerd en naar waarde geschat.

Doel 6: Zuiver water en sanitaire voorzieningen.

Een familiedomein wat bestaat uit 1/3 bos plus nog eens duizenden planten en struiken zuivert niet alleen de lucht maar houdt ook water vast, belet de erosie, en laat nieuwe bronnen ontspruiten. Het is algemeen bekend dat bomen en bossen water aanbrengen en de regen bewaren in hun compostlagen. Op het familiedomein zijn vijvers, wateropvangsystemen, zuiveringsrietvelden, droogtoiletten en wellicht ook bronnen en waterputten. Dit alles zorgt voor voldoende (drink)water en sanitaire afvoersystemen die niet vervuilend zijn. Organisch materiaal wordt gecomposteerd, niet-recycleerbaar afval wordt zo veel mogelijk beperkt en het domein wordt milieuvriendelijk beheerd. Wat ook logisch, want niemand met gezond verstand wil op een vervuild, vies en giftig terrein wonen.

Doel 7: Betaalbare en schone energie.

Een familiedomein is bij voorkeur off-grid en voorziet zichzelf in schone en duurzame energie via hernieuwbare bronnen (zon, wind, water en aarde). Het gebruik van petroleum afhankelijke energiebronnen, voertuigen en werktuigen wordt beperkt of zelfs uitgeschakeld.  

Doel 8: Fatsoenlijk werk en economische groei.

Een familiedomein biedt tal van mogelijkheden om geld en ruilmiddel te genereren en is een onschatbare bron van inkomsten. Op dit bericht vind je 105 verdienmodellen die dankzij het familiedomein in het levensonderhoud kunnen voorzien. Uit berekeningen blijkt dat een volledig operationeel en goed functionerend familiedomein makkelijk 30.000 euro netto per jaar opbrengt. Bovendien brengen deze 'jobs' geen schade toe aan het milieu, de Mens of de planeet. Men spreekt over economische groei, maar een kapitalistische plunder-economie kan niet eeuwig blijven groeien op een eindige planeet. Het familiedomein zorgt voor ecologische groei, iedereen heeft voldoende van alles zonder de planeet leeg te roven. Integendeel, de ecologische biodiversiteit groeit, de Aarde wordt hersteld, de grond opgewaardeerd en gemineraliseerd en de overvloed verdeeld onder iedereen (schenk-economie).

Doel 9: Industrie, innovatie en infrastructuur.

In plaats van steeds grotere corporaties, industrieën, multinationals en concerns die hun globalistische tentakels overal uitstrekken en alles verstikken en wegdrukken, gaan we de omgekeerde beweging maken. We kiezen voor lokale initiatieven en economie, kleinschaligheid, schoonheid, regionale netwerken, permacultuur technieken, natuurlijke oplossingen, regeneratie,...De familiedomeinen zijn zelfstandige basisunits verbonden in levensdorpen die op hun beurt aansluiting vinden bij naburige dorpen en zo een bepaalde regio een unieke kleur en eigenheid geven. De push van de elite om iedereen in de 5G gecontroleerde en lelijke gifsteden met miljoenen inwoners te dwingen, verliest zijn aantrekking wanneer iedereen de mogelijkheid krijgt een natuurparadijs te creëren of aansluiting te vinden in een levensdorp.     

Doel 10: Minder ongelijkheid.

Alle gezinnen op Aarde krijgen dankzij het familiedomein de kans om inkomsten te genereren, op een mooie plek te wonen en om een mooie toekomst voor zichzelf en hun nakomelingen te creëren. In de boekenreeks worden voorbeelden aangehaald hoe ook gevangenen, weeskinderen en politici terug geïntegreerd worden in het sociale en vrije leven dankzij het familiedomein. Er is geen nood meer voor patriarchale en piramidale machtssystemen die altijd tot corruptie en misbruik leiden. Elk dorp of regio neemt beslissingen via directe (en echte) democratie en sociocratie en er is een horizontaal gedragen beslissingsvlak. Geen meesters en geen slaven meer, we hebben die tijd nu lang genoeg gehad en het werkt niet.

Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen.

De vraag is dan hoe men de grote steden duurzaam wil maken en wat men onder duurzaamheid begrijpt. De trend is om te evolueren naar smart/slum cities. In de megasteden vind je de 2 uitersten: een rijk gedeelte beschermd door camera's en politie en arme sloppenwijken vol armoede en geweld. In bepaalde steden zijn beiden gedeelten zelfs gescheiden door een muur (Mumbai, Lima, Mexico, Kaapstad,...). Een andere trend is de introductie van 5G, internet of things en allerlei smart technologie die de Mens nog meer afsluit van natuur, vrijheid en de organische wereld. Is dat de toekomst die we wensen? Anastasia zegt: 'Ruim eerst de plaats op waar je nu bent, en bouw dan je familiedomein'. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zijn levenswijze en gedrag. De eerste stap is je eigen omgeving opkuisen. Dit kan door transitiegroepen te steunen, bomen te planten, buurtacties te plannen, een moestuin aan te leggen, aankoop coöperaties te starten,...maar uiteindelijk is het familiedomein de ultieme oplossing. Want het is onderhand duidelijk dat het familiedomein en de levensdorpen volledig duurzaam en ecologisch vriendelijk zijn op de hoogst mogelijke manier. Een interessante mogelijkheid zou kunnen zijn om de steden te omringen met een groene gordel vol familiedomeinen en levensdorpjes. Die kunnen dan voorzien in het biovoedsel voor de stedelingen en hen ontvangen op de domeinen waardoor hun gezondheid en blijheid toeneemt.

Doel 12: Verantwoordelijke consumptie en productie.

Mensen die een familiedomein proberen op te starten, nemen duurzame productie en consumptie uiterst serieus. Dit is ook logisch en normaal. Gezien ze op hun eigen land wonen en op wandelafstand van hun voedsel en andere voorzieningen zijn ze hyper-bewust voor wat betreft restafval, tuinbouw methoden, niet-recycleerbare spullen, enz. Men wil ten eerste het eigen land netjes, mooi en ecologisch houden en ten tweede zo weinig mogelijk industriële 'Made in China' plastiek binnen brengen. Het meeste restafval op het familiedomein wordt gecomposteerd, gerecycleerd of gezuiverd en gefilterd. Er is weinig tot geen industriële vervuiling, grote petroleum afhankelijke machines worden vermeden. Voeding, bereidingen, kleding, geneesmiddelen, bouwmaterialen, ambachtelijke creaties,... de meeste producten zijn handgemaakt, artisanaal en milieuvriendelijk en creëren geen afval. Men is ook bewust qua consumptie, het gaat niet langer om consumeren maar om consuminderen, afbouwen, eenvoud, de ecologische voetafdruk neutraal houden of zelfs negatief.

Doel 13: Klimaatactie.

Het familiedomein is het hoogste, meest schaalbare en haalbare model voor klimaatactie wat momenteel beschikbaar is. Dit komt door het vele groen op de hectare en het herstel van de grond die beiden een grote impact hebben op lucht, water en aarde. Het domein bevat een levende omheining, een voedselbos en talrijke tuinen (moestuinen, kruidentuinen, bloemenweides, boomgaard,...). Het gaat om duizenden bomen, struiken en planten die zuurstof produceren en CO2 opnemen, regen aantrekken, de watervoorziening in evenwicht brengen, de grond regenereren en nog veel meer. In een levensdorp zijn tientallen zulke domeinen en vele levensdorpen samen (zoals in Rusland) hebben een enorm positieve impact op het milieu en het klimaat. Er ontstaat een sterke regeneratieve cyclus die de mogelijkheid biedt om de planeet te transformeren tot een bloeiende tuin van overvloed. Gezien alle voedsel binnen handbereik is en de domeinen zelfvoorzienend en autonoom zijn, is negentig procent van het (heel vervuilende) transport over zee, lucht en autobanen niet langer nodig.

Doel 14: Leven onder water.

De oceanen en rivieren zijn vervuild, hoe kunnen we dit aanpakken? Het vervuilen van hun eigen water is ondenkbaar voor gezinnen op de familiedomeinen. Ze zouden er niet eens aan denken. Integendeel, ze doen er alles aan om het water op hun perceel schoon te maken en te houden. In de eerste plaats door de vele planten en bomen en ook door het grijs water eerst te zuiveren via een rietveld voor het in de natuur komt. Veel bewoners zijn vegetarisch en dat helpt om overbevissing tegen te gaan en de verspilling van water door de veeteelt te verminderen. Al het water wat op een familiedomein in de grond gaat en later naar beekjes, rivieren en oceanen stroomt, is dus zuiver. Mocht iedereen dit doen, in combinatie met de andere pluspunten, dan kunnen we snel terug naar de tijd van propere rivieren en zeeën.

Doel 15: Leven op het land.

De Aarde is vervuild en verkracht, ontbost en ontheiligd, vernietigd en geplunderd en het blijft maar doorgaan. Opnieuw kunnen we het familiedomein naar voren schuiven als oplossing. De bossen, bomen, tuinen, vijvers, insecten, bijen, dieren,...op het domein veranderen de hectare stap voor stap in een regeneratieve oase. Het plantenleven verzorgt en versterkt de bodem want grond is wellicht de belangrijkste schakel in het herstellen van die bodem. Familiedomeinen en permacultuur technieken kunnen dorre en uitgeputte gronden in enkele jaren veranderen in weelderige bossen waar dieren graag vertoeven. Dit kost de overheid niets, behalve de grond beschikbaar stellen. De gezinnen doen de rest, namelijk de Aarde en zichzelf helen en gezond maken. In Rusland worden gratis hectares geschonken aan wie een leven wil starten op het land. Dit is de sleutel. Het land keert terug naar de mensheid die vrijwillig en enthousiast een glorieuze taak opneemt: de Aarde tot groen paradijs toveren. In dit model is dierenwelzijn en het behoud van de biodiversiteit een topprioriteit. Via permacultuur methodes beheren de gezinnen hun eigen bossen, tuinen, domeinen en dorpen waardoor grootschalige infrastructuur en onderhoudskosten voor de staat wegvallen.

Doel 16: Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen.

Levensdorpen zijn zelfbesturend via sociocratie, samenspraak en consensus. Het zijn hechte sociale netwerken waar alle families in de nederzetting een nauwe band met elkaar hebben. De bewoners dragen zorg voor zichzelf, voor elkaar en voor het dorp. Er zijn regelmatig vergaderingen waar de bewoners samen beslissen over de toekomst van hun dorp. Er zijn regelmatig feesten om de vriendschapsbanden op hartniveau te vieren en te versterken. Er is vrede en welzijn want iedereen heeft genoeg van alles en alle basisbehoeften zijn ingevuld. Er is geen jaloezie of misdaad, de Mensen werken met plezier aan hun paradijs, beoefenen hobby's en creatieve talenten en helpen elkaar waar nodig. Het leven gaat over familie, vriendschap, zorg dragen, genieten, creëren, delen, vreugde beleven en liefde geven. Het familiedomein model biedt een kader voor een ecologisch duurzame en vreedzame samenleving van het hoogste type.

Doelstelling 17: Partnerschappen voor de doelstellingen.

De VN bedoelt hier het vinden van partners (financiering, expertise, sponsoring, technologie, wetenschap, handel,...) om hun doelen te verwezenlijken. Wie zijn de 'partners' op de familiedomeinen? Vooreerst de gezinsleden, de vrienden en de buren op het levensdorp. Wanneer zich in een regio meerdere levensdorpen ontwikkelen dan ontstaat nog meer uitwisseling en ondersteuning. Maar de grootste partner op het domein is wellicht de rijke natuur die heelt, leeft, geneest en alles aanlevert wat nodig is. We zien dat familiedomeinen in staat zijn om alle 17 VN doelstellingen te vervullen op een logische en haalbare manier door de Mensen zelf in hun kracht, waardigheid en soevereiniteit te zetten. Dit is volstrekt uniek omdat alle andere modellen slechts één, twee of een paar van de doelen invullen. Het familiedomein en de levensdorpen zijn een grassroot beweging door en van het volk zelf. Er is geen hiërarchie en controle nodig, het enige wat hoeft te gebeuren is het land en de planeet teruggeven aan de hele mensheid samen. Het zijn de gezinnen die de gezondheid, het welzijn en het herstel van de planeet en zichzelf direct in eigen handen nemen en werken aan een duurzame toekomst voor de generaties die volgen.  

Meer inspiratie over dit thema op deze blog: Levensdorpen in de Matrix --- Spirituele Permacultuur --- Moederland Partij --- Living the Dream --- Sprookjesland --- Verdienmodellen --- Lichtdorp --- Zelfvoorziening --- Het Mooiste Verhaal --- Het Familiedomein --- Ecodorpen --- Hartbeschaving

Er is maar 1 regel:
do no harm, just love. 


When a man is denied the right to live the life he believes in,
he has no choice but to become an outlaw.

(Nelson Mandela)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten