01/11/2020

Wereldwijd Artsen Verbond

Elke dag groeit de goed onderbouwde kritiek en weerstand tegen de Covid maatregelen en steeds meer mensen beginnen de waarheid te zien. De reeds lang vooraf geplande Covid crisis en fake pandemie is een rookscherm om de grote machtsovername door te kunnen voeren die ondertussen gekend is als 'The Great Reset' en 'The  Fourth Industrial Revolution'. Zie dit bericht voor meer uitleg en achtergronden: De Laatste Vrije Mensen. Andere berichten in de Covid serie: Het Corona Keerpunt en Medische Fraude.

Duizenden artsen, dokters, verpleegsters, wetenschappers en gezondheidswerkers zwijgen niet langer en zetten hun carrière en reputatie op het spel en brengen de waarheid naar buiten. Dit bericht is de vertaling van een open brief die te vinden is op de website: World Doctors Alliance. De brief is vooral gebaseerd op de situatie in de UK, maar is geldig voor elk land waar strenge maatregelen heersen. Op de website kun je de brief ook mee ondertekenen en deze dokters steunen. Onderaan de brief (op de website) vind je alle linken naar de onderbouwing van de onderstaande feiten en argumenten.

Het bestaan van Covid en de vele slachtoffers worden niet ontkend, maar de maatregelen staan niet in verhouding tot de ziekte. De beslissingen van de overheid en de reacties van de media zaaien onnodig angst en paniek. Het is net die angst die het immuunsysteem van de bevolking omlaag brengt en nog meer problemen veroorzaakt (naast de economische en sociale rampspoed door de lockdown). Het is trouwens opmerkelijk dat de overheid halsstarrig weigert om te wijzen op het grote belang van een sterke immuniteit en een goede weerstand in de strijd tegen Covid (die men kan verkrijgen door gezonde voeding, kruiden, supplementen, zuurstof, zonlicht, beweging, in de natuur zijn, contact met de buitenwereld en met anderen, knuffels, enzovoort). Er liggen inderdaad mensen in het ziekenhuis en op de IC's, ook dat wordt niet ontkend. Maar dit is het hele jaar zo en zeker tijdens een griepgolf. Er is geen verschil met andere jaren. Er is geen oversterfte. Het overlevingspercentage van mensen met Covid is meer dan 99%. De IFR (Infection Fatality Rate) is 0,23, wat vergelijkbaar is met de jaarlijkse griep. Het testen met een onnauwkeurige PCR test levert veel vals-positieven gezien iedereen Corona RNA sequenties in zich draagt. Een besmetting betekent dus niets (maar wordt wel gebruikt om paniek te zaaien). Je kunt geen beleid maken op basis van een onbetrouwbare amplificatie test. Er komen getuigenissen naar buiten (van verpleegpersoneel en dokters) die beweren dat de media berichtgeving over overvolle ziekenhuizen en een tekort aan IC's niet correct is. Er zijn al verschillende goed werkende (en goedkope) geneesmiddelen op de markt tegen Covid (die worden geboycot), zoals het Zelenko protocolTR-10 en Artemisia annua.

Vanaf hier volgt de vertaling van de openbare brief.

Inleiding

Er werd verteld dat de lockdown bedoeld was om 'de curve af te vlakken' en zo de gezondheidsdiensten te beschermen tegen een te grote toestroom van ziektegevallen op de IC's. Maar op geen enkel moment waren de gezondheidsdiensten in enig gevaar of overbelast en sinds mei 2020 zijn de Covid afdelingen grotendeels leeg en is het Covid dodental extreem laag gebleven.

Er zijn nu honderdduizenden zogenaamde 'gevallen' (cases), 'infecties' en 'positieve testen', maar nauwelijks zieke mensen. Bedenk ook dat 80% van de 'infecties' asymptomatisch zijn. Covid afdelingen waren in juni, juli, augustus en september 2020 over het algemeen leeg. Het belangrijkste is dat de Covid doden op een historisch dieptepunt liggen. Het is duidelijk dat deze 'gevallen' in feite geen echte 'ziektegevallen' zijn, maar eerder normale gezonde mensen. Zogenaamde asymptomatische gevallen zijn in de geschiedenis van de luchtwegaandoeningen nog nooit de oorzaak geweest van de verspreiding van infecties. Het zijn eerder symptomatische personen die luchtweginfecties verspreiden en niet de asymptomatische mensen. Het is ook overduidelijk dat de 'pandemie' in principe sinds juni 2020 voorbij is.

Het is vrij waarschijnlijk wat we kudde-immuniteit hebben bereikt en er is daarom geen behoefte aan een vaccin. Er bestaan veilige en zeer effectieve geneeswijzen en preventieve behandelingen voor Covid. Daarom vragen we een onmiddellijke stopzetting van alle lockdown maatregelen, waaronder sociaal afstand nemen, maskerplicht, het testen van gezonde personen, track and trace, immuniteitspaspoorten, vaccinaties, enz. Er werden een hele rij onwetenschappelijke en onzinnige beleidsmaatregelen uitgevaardigd die een flagrante inbreuk zijn op de onvervreemdbare grondrechten van de mensheid, zoals: vrij kunnen bewegen en zich verplaatsen, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering. Deze draconische totalitaire maatregelen mogen nooit worden herhaald.

Lockdown

 • Covid is minder dodelijk dan de griep uit vorige jaren. Van december 2017 tot maart 2018 waren er 50.100 griepdoden in Engeland en Wales. In 1969 waren er 80.000 griepdoden. Momenteel (31/10/2020) zijn er ongeveer 42.000 Covid-gerelateerde sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk.
 • Nog nooit in de geschiedenis werd de hele samenleving opgesloten wegens een respiratoir virus.
 • De verantwoording voor de lockdown was een wiskundig model van professor Neil Ferguson wat een half miljoen doden in de UK voorspelde. Dit model is evenwel overal beoordeeld als ongeschikt en het geschatte dodental is verkeerd gebleken met een factor 10 tot 12.
 • Het model van Ferguson werd niet door collega's getoetst voordat het door verschillende landen werd opgevolgd. Eminente epidemiologen (zoals professor Gupta van de Universiteit van Oxford), die het aantal doden veel lager inschatten, werden genegeerd.
 • Professor Ferguson heeft in zijn carrière al vele foute modellen bedacht, zo was hij ook al verkeerd over SARS, MERS, gekkekoeienziekte (CJD) en de Mexicaanse griep. Waarom werd er opnieuw naar hem geluisterd? 
 • Alle landen zonder lockdown (Zweden, Japan, Taiwan, Zuid-Korea en Wit-Rusland) hebben het allemaal aanzienlijk beter gedaan wat betreft het percentage doden onder de bevolking. Ze bereiken ook kudde-immuniteit en hebben een intacte economie.
 • Een lockdown redt geen levens. Volgens een publicatie in de Lancet: '.... in onze analyse werden volledige lockdowns en wijdverspreide Covid-19 testen niet geassocieerd met een vermindering van het aantal kritische gevallen of het totale sterftecijfer'.
 • De overgrote meerderheid der sterfgevallen zijn ouderen en hoogbejaarden.
 • De overgrote meerderheid der sterfgevallen doen zich voor bij mensen met reeds bestaande ernstige gezondheidsproblemen zoals kanker, hart- en vaatziekten, Alzheimer, diabetes, enz.
 • Covid vormt vrijwel geen risico voor mensen onder de 45 jaar. Die maken meer kans om getroffen te worden door de bliksem dan om aan Covid te sterven.
 • Covid vormt een heel klein risico voor gezonde mensen onder de 60 jaar. Die hebben een grotere kans om per ongeluk te verdrinken dan om aan Covid te sterven.
 • Nog nooit in de geschiedenis werden gezonde mensen geïsoleerd. Het hele land wordt zomaar onder huisarrest geplaatst. 
 • Enkel het isoleren van de zieken en de kwetsbaren is zinvol. Het isoleren van de gezonde mensen belemmert en vertraagt het bereiken van de kudde-immuniteit en is volstrekt nutteloos.
 • Om het wat in perspectief te plaatsen: in 2015 stierven in het Verenigd Koninkrijk 115.000 mensen door roken. In vergelijking met de 42.000 sterfgevallen als gevolg van Covid.
 • In de UK zijn er ongeveer 600.000 sterfgevallen per jaar, ruwweg zo'n 1600 doden per dag.

Parallelle schade: de maatregelen zijn erger dan de kwaal

 • De maatregelen, zoals huisarrest, brengen onnoemelijk veel schade toe aan de fysieke en mentale gezondheid der bevolking.
 • Het beademen van de patiënten in plaats van hen zuurstof te geven, blijkt een dodelijke beslissing en een jammerlijke mislukking. Ventilatie veroorzaakt veel onnodige sterfgevallen.
 • Het onderbrengen van geïnfecteerde mensen in verzorgingstehuizen (in plaats van in ziekenhuizen) brengt de ouderen en zwakkeren onnodig in gevaar en resulteert in veel onnodige sterfgevallen. 
 • Blanco Do Not Resuscitate (DNR) orders worden aan duizenden mensen opgelegd zonder hun toestemming of zonder de toestemming van de familie. Dit is zowel onwettig als immoreel en leidt tot onnodige sterfgevallen in verzorgingstehuizen. (DNR betekent dat een patiënt niet langer medische behandelingen krijgt wanneer bepaalde lichaamsfuncties uitvallen waardoor een 'natuurlijke' dood onafwendbaar wordt).
 • Ziekenhuizen zijn in wezen 'Covid only' centra geworden en grote aantallen andere patiënten worden opzettelijk verwaarloosd, wat resulteert in vele duizenden onnodige sterfgevallen.
 • De overheid schat dat zo'n 200.000 mensen zullen sterven als direct gevolg van lockdown (dus niet van het virus). Ziekenhuizen die worden gesloten, zelfmoord en armoede zullen leiden tot meer sterfgevallen dan het virus. 
 • De remedie is erger dan de kwaal!

 Overlijdensakten 

 • De meeste mensen die sterven, lijden aan een combinatie van meerdere chronische ziekten tegelijk (zoals Alzheimer, kanker, hart- en vaatziekten en diabetes).
 • Een vermelding van Covid op de overlijdensakte (als bijkomende aandoening) wordt automatisch geteld als een Covid dode (als oorzaak). Dit is flagrant onjuist en zorgt voor een grote misvatting van de feitelijke cijfers. Er zijn veel minder echte Covid doden dan wordt gezegd en geteld. 
 • De UK Coronawet wijzigt de regels voor het ondertekenen van overlijdensakten in functie van Covid. 
 • Artsen kunnen de overlijdensakten tekenen zonder de patiënt fysiek te zien.
 • Onder de UK Coronwet is een bevestigend medisch certificaat voor crematies niet langer noodzakelijk.
 • Autopsies zijn zo goed als verboden. Dit kan aanleiding geven tot verkeerde diagnoses over de werkelijke doodsoorzaak en het vermindert de kennis over de ziekte zelf.
 • Erger nog, ook zorgpersoneel zonder degelijke medische opleiding kan een verklaring afleggen over de doodsoorzaak.
 • Covid wordt op de overlijdensakte gezet enkel op grond van een 'vermoeden' dat iemand Covid heeft. Dit is in principe onwettig, want het vervalsen van overlijdensakten is een misdrijf.
 • Mensen die binnen 28 dagen na een positieve PCR test sterven, worden geteld als Covid dode, zelfs indien ze sterven in een auto-ongeluk of aan een hartaanval.

Economische ondergang

 • Volgens rapporten zou maar liefst 6.500.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk hun baan verliezen als gevolg van de lockdown.
 • Het is bekend dat armoede een rechtstreekse en negatieve invloed heeft op de fysieke en mentale gezondheid. De verwachting is dat veel mensen met een slechte gezondheid voortijdig zullen sterven als een direct gevolg van de lockdown.

 Censuur

 • De overheid begaat een kwade misdaad door het censureren van artsen, verpleegkundigen en gezondheidspersoneel. De mensen hebben het volste recht om te weten wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Medici en verplegers hebben de plicht om voor de bevolking te zorgen en hen gerust te stellen. 
 • Artsen en verplegend personeel mogen het publiek niet laten weten dat de Covid afdelingen al maanden leeg zijn, noch dat de Covid doden al maandenlang een historisch dieptepunt hebben bereikt. Het verzwijgen en verdraaien van de waarheid brengt de bevolking onnodig in angst en ongerustheid.
 • Video's en artikelen van artsen en wetenschappers die een andere kijk op het overheidsverhaal naar buiten brengen, worden gecensureerd en hun video's en artikelen worden verwijderd.

 Testen en valse positieven

 • PCR-tests kunnen niet op nauwkeurigheid worden gecontroleerd omdat er geen 'gouden standaard' bestaat om ze te checken. Het virus is niet gezuiverd.
 • PCR-tests kunnen geen virale belasting detecteren en ze zijn gevoelig voor fout-positieven.
 • Een positieve PCR-test betekent niet dat iemand besmet is of besmettelijk is.
 • In feite is ongeveer 90% van de positieve 'gevallen' vals-positief. Met andere woorden: er is dus geen tweede golf en er is geen pandemie. 
 • Het rapport van de overheid schat een vals-positief percentage van tussen 0,8 en 4,0 % op basis van gegevens van andere virale infecties - niet op die van Covid. 
 • Virale fragmenten kunnen in het lichaam achterblijven tot enkele weken na de genezing van de infectie. 
 • Wanneer we wachten tot er nul positieve testen zijn dan zal de Covid crisis nooit eindigen. Iedereen is wel al eens verkouden geweest met een verkoudheid die veroorzaakt werd door een Coronavirus. Iedereen heeft wel een paar virale fragmenten in het lichaam die overeenkomen met het SARS-CoV-2 virus (het neefje van Corona).
 • Het testen van gezonde asymptomatische personen is onzinnig, onwetenschappelijk en een kolossale geldverspilling. Het testprogramma van de overheid kost £ 100 miljard, ongeveer twee derde van de jaarlijkse begroting voor de gezondheidssector.
 • Het testen op antilichamen is niet de 'gouden standaard' omdat veel mensen T-cel immuniteit hebben, en omdat het mogelijk is dat antilichamen niet circuleren na genezing van een infectie.

Hydroxychloroquine

 • Het controversiële geneesmiddel Hydroxychloroquine (HCQ) wordt ten onrechte in diskrediet gebracht door de WHO, CDC, NIH en de media.
 • HCQ geniet echter stevige steun van onder andere: professor Harvey Risch (epidemioloog van Yale), The American Association of Physicians and Surgeons (AAPS), American Frontline Doctors, Henry Ford Health System, professor Didier Raoult (microbioloog en gerenommeerde specialist in infectieziekten) en vele anderen. 
 • Het medisch-wetenschappelijk tijdschrift 'The Lancet' werd gedwongen om een kritische studie over HCQ in te trekken nadat de krant 'The Guardian' had ontdekt dat het artikel volledig verzonnen was en geschreven werd door een sciencefiction auteur en een pornoster. Zelfs na deze verbazingwekkende onthulling wordt HCQ in de meeste landen nog steeds verboden.
 • Volgens AAPS heeft HCQ een genezingspercentage van 90% indien het in een vroeg stadium toegediend wordt en in combinatie met zink.
 • HCQ is veiliger dan veel courante pillen zoals aspirine, Benadryl en Tylenol.
 • AAPS wijst er ook op dat er nog nooit een vaccin is geweest wat zo veilig is als HCQ. 
 • HCQ heeft al meer dan zestig jaar een vergunning en wordt wereldwijd door miljarden mensen veilig gebruikt. Er is een heel klein risico op arrythmie (onregelmatige hartslag), wat makkelijk te verhelpen is. 
 • Waarom wordt HCQ dan verboden? Is het omdat er geen enorme winsten te behalen vallen met dit niet te patenteren geneesmiddel?
 • HCQ werd met groot succes ingezet bij de SARS uitbraak in 2005.
 • Kortom, mocht HCQ vrij beschikbaar zijn dan was er nooit pandemie geweest!

Preventie

 • Men dient de bevolking te wijzen op preventieve maatregelen en aanbevelingen zoals HCQ, vitamine D, vitamine C en zink.
 • Calcifediol (25-hydroxyvitamine D) behandeling aan gehospitaliseerde Covid-19 patiënten in een vroeg stadium vermindert significant de opnamen op de intensive care.
 • Vitamine D vermindert de ernst van de Covid infectie.
 • Een veel betere strategie is vrijwillige isolatie van de zwakkeren (als ze daarvoor kiezen) in combinatie met preventieve maatregelen. De rest van de samenleving kan en moet dan gewoon normaal blijven functioneren.

Vaccin

 • Een te snel ontwikkeld vaccin is duidelijk niet in het belang van bevolking. 
 • Ook de vaccinproducenten vrijwaren van alle aansprakelijkheid bij schade is duidelijk niet in het belang van de bevolking.

 Belangenconflicten

 • Patrick Vallance (adviseur van de overheid) heeft £600.000 aandelen in GSK (GlaxoSmithKline). Hij heeft in de afgelopen jaren £5 miljoen aan aandelen in GSK verkocht die hij 'verdiende' terwijl hij aan het hoofd stond van GSK.
 • Chris Whitty, Chief Medical Officer UK, accepteerde meer dan £30 miljoen aan financiering van de Bill en Melinda Gates stichting om malaria vaccins te bestuderen.
 • Het is overduidelijk dat leden van SAGE, Public Health England (PHE), World Health Organisation (WHO), Centre for Disease Control (CDC), National Institute for Health (NIH) etc. veel belangenconflicten hebben. Ze accepteren allemaal heel grote 'donaties' van de farmaceutische- en vaccin industrie. Deze belangenconflicten corrumperen hun integriteit en onafhankelijkheid.
 • Het is ook duidelijk dat de regeringen zwaar gelobbyd worden door de farmaceutische industrie en de vaccin industrie en dat dit hun integriteit aantast. 

 Wie heeft er baat bij

 • Vaccinfabrikanten zullen triljoenen verdienen aan de Covid crisis, net als de track and trace fabrikanten en de farmaceutische industrie via de Covid-testen en de medicijnen.
 • UK premier Boris Johnson kondigde aan dat de nieuwe 'Moon Shot' test 100 miljard pond zal kosten, ongeveer twee derde van het jaarlijkse NHS budget (voor gezondheidszorg).
 • Deze enorme bedragen kunnen veel beter besteed worden aan de behandeling van patiënten die opzettelijk worden verwaarloosd tijdens de lockdown en die nu op lange wachtlijsten staan.

Besluit

Er bestaan verschillende effectieve en veilige behandelingen en preventieve medicijnen voor Covid. Er is geen enkele noodzaak en behoefte aan lockdown beperkingen en bijhorende maatregelen. De pandemie/epidemie is in wezen voorbij, zoals ook blijkt uit de lage sterftecijfers en ziekenhuisopnames van de afgelopen vier maanden.

Wij eisen de onmiddellijke en permanente stopzetting van alle lockdown maatregelen. Lockdowns redden geen levens, daarom werden ze nog nooit eerder in het verleden gebruikt. Burgerlijke vrijheden en fundamentele grondrechten worden zonder geldige reden afgenomen van de bevolking en dit mag nooit meer gebeuren. Preventieve maatregelen zoals HCQ, vitamine C, vitamine D en zink dienen makkelijk toegankelijk te zijn voor de bevolking. Isolatie dient vrijwillig te zijn. Mensen zijn perfect in staat om zelf de risico's in te schatten en moeten de vrijheid hebben om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Mensen hebben het recht om te kiezen of ze zich willen isoleren of niet. Ook bedrijven moeten het recht hebben om open te blijven als ze dat willen. Wij eisen dat artsen, verpleegkundigen, wetenschappers en gezondheidswerkers vrijuit kunnen spreken en nooit meer gecensureerd worden.

Professor Mark Woolhouse, epidemioloog en specialist in infectieziekten van de Edinburgh University, en lid van de Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviours (die de regering adviseert), verklaart: '...de lockdown is een monumentale ramp op wereldschaal, de remedie is erger dan de ziekte. Ik wil nooit meer een nationale lockdown zien. Het was een tijdelijke maatregel die het stadium van de epidemie die we nu zien gewoon vertraagde. Het zou nooit iets fundamenteel veranderen, hoe laag het aantal gevallen ook was....We mogen absoluut niet terugkeren naar een situatie waar kinderen niet kunnen spelen of naar school gaan. Ik ben van mening dat de schade die de lockdown toebrengt aan het onderwijs, aan de toegang tot de gezondheidszorg en aan de bredere aspecten van de economie en samenleving minstens even groot zijn als de schade die Covid-19 aanricht.'

De World Doctors Alliance is het volledig eens met de beweringen van professor Woolhouse, hij heeft gelijk! We mogen nooit meer in lockdown gaan!

Tot zover de brief van het Artsen Verbond.

Maar er zijn nog veel meer acties aan de gang (naast de vele betogingen en petities overal). Hier zijn er enkele:

 • Een Duitse groep advocaten gaat een (internationaal) proces aanspannen (zie video hierboven). Bedrijven en zelfstandigen kunnen aansluiten om een schadevergoeding te eisen wegens geleden verliezen. De schadeclaims gaan in de miljarden lopen. Na diepgaand onderzoek blijkt namelijk:
  • 1. Er is geen Covid pandemie (die is al voorbij sinds mei), er is enkel een PCR test epidemie, een test die trouwens waardeloos is om Covid te detecteren.
  • 2. De maatregelen hebben geen enkele wetenschappelijke onderbouwing en dienen een heel andere agenda (zie bericht De Laatste Vrije Mensen).
  • 3. De Duitse overheid (en wellicht ook in andere landen) wordt onder druk gezet door corrupte virologen, de WHO en farmabedrijven. Die verdienen massa's geld aan de testen en straks aan de vaccins.
  • 4. Het is de grootste medische misdaad tegen de mensheid. Alle maatregelen zijn compleet nutteloos en onnodig en veroorzaken dagelijks grote fysieke, emotionele en mentale schade (vooral ook bij kinderen).

 • Het Hof van Beroep in Brussel verklaart de klacht van Viruswaanzin tegen de maatregelen als 'ontvankelijk'. De regering dient de maatregelen te onderbouwen met daadwerkelijke bewijzen om hun noodzaak en werking te verantwoorden. Enkele vragen die kunnen gesteld worden:
  • Bestaat er echt een nieuw en dodelijk virus? (Het CDC geeft toe dat er geen SARS-CoV-2 virus geïsoleerd is (nog nooit), ze gebruiken reeds bestaand RNA uit een virus databank, zie ook hier en hier). 
  • Kan een PCR test accuraat een SARS-CoV-2 virus identificeren?
  • Kan een PCR test accuraat bevestigen dat een positief getest persoon andere mensen kan besmetten met een dodelijke ziekte?
  • Kan men aantonen dat het permanent dragen van een mondmasker daadwerkelijk beschermt tegen infecties? 
  • Kan men aantonen dat het dragen van een mondmasker onschadelijk is voor de drager?
  • Kan men aantonen dat een lockdown en de maatregelen het sterftecijfer omlaag brengen?
  Men kan deze vragen niet positief beantwoorden, er zijn geen bewijzen. Integendeel, er zijn massaal veel bewijzen dat het antwoord op de vragen telkens negatief is.

Wie nog steeds gelooft dat de verregaande maatregelen enkel genomen worden om een griepvirus tegen te houden, heeft zand in de ogen en zaagmeel in het hoofd. Letterlijk tienduizenden academici trekken aan de alarmbel, veroordelen de beslissingen van de overheid en stellen oplossingen en alternatieven voor. We merken dat de overheid daar niet op ingaat maar angst blijft verspreiden en de burgerrechten en mensenrechten afneemt. Hier is duidelijk sprake van een onderliggende agenda, een machtsovername zonder weerga onder het mom van een fake epidemie. Indien de mensheid blijft gehoorzamen dan wordt de digitale, technocratische en fascistische controlestaat een feit. Dan wordt iedereen een gevangene in eigen huis en ingeplugd in de A.I. machine. Voorgoed. Het is tijd om de maskers af te zetten en de overheid, de virologen, de farmaceuten en de macht achter de schermen ter verantwoording te roepen.

 Covid is the flu wrapped around political agendas.

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten