08/04/2017

Interventie 1: Anunnaki
The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write,
but those who cannot unlearn the many lies that have been conditioned to believe,
and seek out the hidden knowledge that they have conditioned to reject.

(Gavin Nascimento)

Ditmaal een onwaarschijnlijk verhaal over de (mogelijke) oorsprong en geschiedenis der mensheid, over de zogenaamde interventietheorie die stelt dat planeet Aarde bezocht en gekaapt werd (en wordt) door buitenaardse beschavingen en dat de oorspronkelijke oermens lang geleden een reeks genetische aanpassingen heeft ondergaan met de bedoeling een ras van gehoorzame werkslaven te maken. Het is een uitgebreid en boeiend onderwerp wat nog steeds onderzocht wordt door tal van amateurs en wetenschappers. Deze theorie vraagt weliswaar een open geest van de lezer maar mogelijkerwijze vallen er ook een aantal puzzelstukjes op hun plaats. In ieder geval kunnen we rustig stellen dat de vakken geschiedenis en archeologie zoals ze onderwezen worden op school flagrant onvolledig en incorrect zijn. Er blijft veel verborgen wat niet verteld wordt. Of deze interventietheorie nu al dan niet klopt, dient iedereen voor zichzelf te onderzoeken. Bij mij heeft het alvast gezorgd voor een flinke verruiming van bewustzijn, een belangrijke paradigma verschuiving in de zin van: er is veel meer mogelijk dan datgene wat ons voorgespiegeld wordt (via media, wetenschap en onderwijs). En als overtuigd anti-theïst (ik ga ervan uit dat alle religies pure mindcontrol zijn), brengt deze informatie mij een bevestiging dat de ‘goden’ gewoon (mede)bewoners zijn uit het universum.Disclaimer: dit is een samenvatting van de informatie die momenteel op mijn pad komt en hoeft jouw waarheid of perceptie niet te zijn. Schrijven over wat mij boeit (al dan niet openbaar), is de manier waarop ik dingen verwerk. Ik beschouw onderstaand bericht niet als de 'ultieme waarheid' maar als een onderzoek en een poging om bepaalde theorieën die mij boeien te verwoorden. Het internet barst van allerlei beweringen en verhalen, maar niet alles is fake en conspiracy. Meestal is het een mengeling van waarheid en fictie, want deze matrix is gekaapt en draait op software gebaseerd op leugens, geweld en controle. Zoek zelf jouw eigen weg en waarheid en zie dit verhaal als een eventuele aanzet tot eigen onderzoek. De 'werkelijkheid' is veelgelaagd, erg complex en vaak confronterend. Als dit verhaal niet resoneert met jouw wereldbeeld, laat het dan gewoon los. 

Er is meer tussen hemel en aarde dan wij vermoeden of kunnen dromen.
(Shakespeare)

Om echt vrij te zijn dient men vooreerst inzicht te verkrijgen in de afkomst en de oorsprong van de mens. Het zijn de aloude vragen: wie ben ik, wat doe ik hier, waar kom ik vandaan, waar ga ik heen,...of de ultieme vraag: waarom bestaat er überhaupt eigenlijk iets? Of zoals op de tempel van Delphi stond gebeiteld: Ken Uzelf. Is de mens een toevalstreffer ontstaan door eindeloze mutaties van ééncelligen in de oersoep van het leven? Of is er meer aan de hand? Is bewustzijn een bijproduct van het brein of bestaat bewustzijn ook los van de fysieke hersenen? Begint mijn leven bij de geboorte en eindigt het met de dood of is mijn aanwezigheid tijdloos, vormloos en ruimteloos? Is datgene wat de gebrekkige zintuigen en de beperkte vermogens van de mens ervaren de enige realiteit of zijn er vele andere dimensies en werelden die we (nog) niet kunnen detecteren? Is de mens helemaal alleen in het heelal of wordt het universum bewoond door ontelbare beschavingen? Het zijn cruciale vragen omdat de antwoorden jouw persoonlijke perceptie zullen kleuren en uiteindelijk bepalen in welke mate je (echte) vrijheid ervaart.

 You take the blue pill—the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
You take the red pill—you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Remember: all I'm offering is the truth. Nothing more.

(Morpheus, The Matrix)

Elke ziel die op Aarde geboren wordt, komt terecht in een zware dimensie (of bewustzijnsveld) van beperking, manipulatie en controle die in stand wordt gehouden door middel van verschillende matrix systemen. De eerste stap om opnieuw echt vrij te worden en de smaak van overvloed, creatiekracht en onvoorwaardelijke liefde te proeven (onze ware essentie), is inzicht verkrijgen in de diverse gevangenis systemen (de rode pil nemen). Steeds meer mensen onderkennen de fysiek/materiële/economische traumamatrix waar een kleine groep psychopaten de macht wil grijpen over de hele wereld en de mensheid. Deze fysieke en zichtbare matrix die het dagelijkse leven stuurt, heeft evenwel een psycho-spirituele en exopolitieke matrix als basis en oorzaak. Het matrixsysteem bestaat als het ware uit verschillende levels, niveaus en dimensies. Dit bericht en ook het volgende gaan daar dieper op in. Wat dit allemaal uiteindelijk met Anastasia, familiedomeinen en ecodorpen te maken heeft, zal later toegelicht worden. Gaia (moeder Aarde), de volstrekt unieke en verbijsterend mooie genetische database voor dit universum, wordt misbruikt om een technologische slavenwereld te installeren die dient als voedingsbron voor diverse rassen. Een terugkeer naar essentie, liefde, natuur, soevereiniteit, vrede en vrijheid is de eerste stap om de horror en het verdriet te transformeren naar schoonheid en vreugde.

Searching for truth is like searching in a pitch dark black room for a black cat that isn’t there.
(Soren Kierkegaard)

Laten we eerst enkele evolutie theorieën bekijken die proberen onze afkomst te verklaren en die pogen om een kosmologische geschiedenis op te stellen van de planeet, de mens en het leven an sich. Hou in gedachten dat dit allemaal theorieën zijn. Het zijn verhalen, aannames en mogelijkheden die momenteel geen keihard objectief en sluitend bewijs kennen maar niettemin allerlei verschillende agenda’s dienen. Wellicht bevatten ze hier en daar fragmenten van hoe onze geschiedenis nu werkelijk in elkaar steekt en naar mijn aanvoelen is de ‘echte’ waarheid over onze oorsprong een combinatie van 3 verhalen: schepping, evolutie én interventie. Namelijk schepping van Spirit (Hoger Zelf), evolutie van de fysieke en fijnstoffelijke voertuigen van Spirit en interventie op het fysieke en astrale plan door zowel organische als artificiële intelligenties. Of volgende variatie kan ook: Spirit (Ik Ben) werd nooit geschapen, we zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn (ja, het is een onbegrijpelijk mysterie) en we switchen tussen een bestaan in ruimte-tijd-vorm en een slaap in vormloze leegte. Wijzelf zijn de schepping en vormen het hele verhaal.
Wel werden en worden de fysieke, emotionele en mentale voertuigen die Spirit gebruikt als expressie en exploratiemiddel in ruimte-tijd-vorm voortdurend gemanipuleerd door verschillende fracties met verscheidene agenda’s en bijbedoelingen. De goden en duivels, de engelen en demonen die voorkomen in de heilige boeken, oude legenden en klassieke mythen kunnen evengoed verwijzingen zijn naar (goedwillende en kwaadwillende) buitenaardsen en inter-dimensionale kosmonauten. Spirit duikt diep in de dualiteit hier op 3D en dat betekent dat positief en negatief noodzakelijke polariteiten zijn en allebei nodig in het kosmische spel, in het taoïsme heten ze yin en yang. Met andere woorden: de Illuminati, Annunaki en Archonten zijn noodzakelijke spelers in het grote drama, door onszelf gewild en ook mee gecreëerd en in stand gehouden. De sleutel ligt dus bij ons want wij als Spirit/mens zijn perfect in staat een totaal andere realiteit te kiezen en te manifesteren, zonder parasieten en controlesystemen.

De klassieke evolutietheorie of darwinisme. 

Scientists have long known that darwinism is false.
They have adhered to the myth out of self-interest and a zealous desire to put down God.

(Phillip E. Johnson)   

Volgens deze theorie is het leven lang geleden ontstaan toen in de prehistorische tijd voortdurende blikseminslagen interacties en wijzigingen veroorzaakten in de chemicaliën en elementen van de 'oersoep' waardoor uiteindelijk levende cellen ontstonden (die dan evolueerden tot de mens van nu). Tal van wetenschappers hebben ondertussen deze bliksemtheorie proberen te toetsen in labo's door de omstandigheden na te bootsen uit de prehistorie, maar zonder succes. Bovendien is het een raadsel waarom er maar één genetische code is voor al het leven op Aarde. Als het leven ontstaan is in een oersoep, dan is het onvermijdelijk dat zich organismen met een verscheidenheid van genetische codes ontwikkelen.
Een ander argument wat gebruikt wordt bij deze theorie is 'micro-evolutie'. Men veronderstelt dat minimale fysieke wijzigingen binnen een soort zouden kunnen voorkomen over de loop van tienduizenden jaren. Zoals de nek van een schildpad die langzaam wat langer wordt om hoger groeiende vegetatie te eten, of de bek van een vogel die geleidelijk verandert om meer gevarieerd voedsel aan te kunnen. Men theoretiseert dan verder en stelt dat als deze kleine wijzigingen zich kunnen ontwikkelen via honderden generaties, dan ook de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat een bepaalde soort evolueert in een totaal andere soort, als er maar genoeg tijd overgaat. Darwin zelf gaf duidelijk aan dat dit slechts een theorie is en er zijn (tot op heden nog steeds) geen voldoende bewijzen gevonden om dit verhaal te bevestigen. Koortsachtig zoeken wetenschappers naar de 'missing link', dat wil zeggen 'transitie soorten', namelijk soorten die de tussenstappen vertegenwoordigen wanneer op macro niveau de ene soort evolueert in een andere soort. Het feit dat de missing link soorten niet gevonden worden en ook nu niet aanwezig zijn in de natuur, toont aan dat het darwinistisch evolutiemodel niet correct is en ook nooit te bewijzen valt, het is gewoon een aanname, een dubieuze hypothese.

The idea that some lives matter less is the root of all that is wrong with the world.
(Paul Farmer)

Maar dat is eigenlijk niet het ergste, er zijn tenslotte onnoemelijk veel theorieën die uiteindelijk, na nieuw onderzoek, verkeerd blijken te zijn en verdwijnen in de nevelen der tijd. Veel desastreuzer is het feit dat deze gebrekkige theorie nog steeds onderwezen wordt op scholen waar ze vaak als enige waarheid gepropageerd wordt én dat ze als ideologie misbruikt wordt door de elite om een duistere agenda te rechtvaardigen. Het geloof in neo- en sociaal darwinisme (het recht van de sterkste, natuurlijke selectie, toeval als evolutiefactor, de genen bepalen de mens,...) was en is namelijk medeoorzaak van kortzichtigheid, onnoemelijk veel lijden, materialisme, competitie en het economisch/sociaal model van 'ieder voor zich', werken als slaven om geld te verzamelen en ongezond egoïsme.
Eugenics is een ander weerzinwekkend gevolg van darwinistisch misdenken, namelijk het idee dat er een eliteklasse van mensen bestaat (of genetisch ontworpen kan worden) die over beter genenmateriaal en karaktertrekken beschikken dan andere mensen. En dat het dus normaal en gewenst is om enerzijds te selecteren op die specifieke genen, gewenste kenmerken en raszuiverheden en anderzijds de 'ongewenste en onproductieve' mensen te steriliseren, te aborteren en te elimineren. Hitler werd helemaal wild van dit idee van een übermensch en bracht het op gruwelijke wijze in praktijk. Hitler en anderen geloofden trouwens dat het blanke, Arische ras directe afstammelingen waren van de Anunnaki god Enki en dat dit ras dus het geboorterecht had om over de mensheid te regeren.

 What's gotten in the way of education in the United States is a theory of social engineering
that says there is only one right way to proceed with growing up.

(John Taylor Gatto)

Controle en human farming dus, precies wat de elite wil en trouwens ook al heel lang doet, namelijk het selecteren en manipuleren van de menselijke constitutie, haar biologie, het individuele bewustzijn en de ziel om die terug te brengen naar een lagere vibratie, naar een slavenmentaliteit, naar een zieke zombie. Met een mooi woord noemen ze het ook social engineering, de mensheid kneden en sturen richting gehoorzaamheid en conformiteit. Door middel van knutselvoedsel vol chemie, gemartelde dierenlijken vol additieven, chloor en fluor in drinkwater, chemtrails, giftige medicijnen, synthetische rommel, stralingsvelden, leugenmedia, angstinductie, chaoscreatie, valse wetenschap, verkeerde informatie, perceptie management, dumbing down onderwijs, transhumanisme,...wordt de (ziel van de) mens verzwakt, verdwaasd en uiteindelijk vernietigd. En uiteraard ook door direct fysieke ingrepen zoals de gedwongen sterilisatie van miljoenen Aboriginals, Indianen, Chinezen, Japanners,...de lijst is eindeloos. Of de gruwelijke en systematische vernietiging van 'ongewenste' Joden, Cambodjanen, Chinezen, mindervaliden, zigeuners, communisten, homoseksuelen, andersdenkenden,...Tijdens ieder decennium sinds het begin der menselijke ‘beschaving’ heeft ergens op Aarde wel een gruwelijke volkerenmoord plaats gevonden. Of ook nog het voluit propageren en aanmoedigen van abortus. Darwinisme wordt gebruikt om al deze genocides goed te praten en is op die manier satanisme geworden.

 The moment you change your perception is the moment you rewrite the chemistry of your body.
  (Bruce Lipton)

Een andere typische neo-darwinistische aanname blijkt ondertussen ook al volledig achterhaald. Namelijk het geloof dat de genen de menselijke constitutie en bepalen. Al tientallen jaren bewijst de epigenetica dat wij niet onze genetische code zijn, integendeel, wij zelf zijn de schrijvers van onze eigen genetische code en we zijn in staat die code te veranderen via perceptie en bewustzijn (zie Bruce Lipton, Nessa Carey). Wat een bevrijdend idee om te beseffen dat we via ons bewustzijn in staat zijn ons eigen leven en toekomst te sturen! We zijn daadwerkelijk krachtige, soevereine scheppers en één van de agenda's binnen het neo-darwinisme is om deze waarheid te vernietigen en te verbannen uit ons bewustzijn.
Niettemin is er wel degelijk sprake van een evolutie der menselijke fysieke lichamen doorheen de tijd, evenwel niet op de manier zoals door het neo-darwinisme wordt aangenomen. Het is Spirit zelf die de atomaire/moleculaire blauwdruk van het lichaam samenstelt en aanpast doorheen de generaties, rekening houdend met factoren als erfelijkheid, planetaire omgeving, bewustzijnsniveau, ziele-ontwikkeling, perceptieverschuiving, ervaringskeuzes,...

Creationisme of scheppingsleer.

Dit is het geloof dat al het leven werd geschapen door God via een bijzondere scheppingsdaad. Er zijn verschillende fracties binnen het creationisme. Sommigen geloven dat de schepping zich in amper 6 dagen voltrok zoals beschreven staat in de Bijbel, anderen geloven dat het wellicht miljoenen jaren in beslag nam, maar niettemin werd en wordt alles door God gestuurd en gewild. Bij deze laatste groep gelovigen zijn er ook die aannemen dat de schepping een combinatie is van enerzijds bewuste creatie (door God) en anderzijds evolutie van soorten en rassen.

De 3 grote monotheïstische wereldgodsdiensten aanvaarden slechts één Scheppergod als eerste bron en het begin van alles (Oerknal) en geven 'het' de naam Allah (Islam), Jahweh (Joden) of God (Christenen). Ook het Hindoeïsme (Brahma), Confucianisme (Tao) en Boeddhisme ( Dharmakaya) kennen een gelijkaardige opvatting van één Goddelijke Bron waar alles uit voortkomt.
Vele oude mythologieën en kosmologieën van natuurvolken vertellen een gelijkaardig verhaal. Er is ook vaak een Scheppergod maar daarnaast zijn er ook tal van lagere goden die de evolutie en de mensheid beïnvloeden en begeleiden. In de Griekse mythologie heten ze bvb. Gaia, Ouranos, Kronos, Zeus,...Bij de Egyptenaren was Ra de oppergod en was er ook nog Set, Osiris, Thoth, Isis, Hathor,…Op wikipedia staat een lange lijst van namen die aan de talrijke ‘goden’ werden gegeven. In feite krioelt het in de geschreven geschiedenis en in oude scheppingsmythen van allerlei goden en halfgoden die zich boven de mens stellen en van hen gehoorzaamheid en aanbidding verwachten.

 Religion is the tric to prefent the poor people to kill the rich.

De Demiurg is de schepper van het synthetisch universum (tot dimensie 5).
Het is hier dus belangrijk een onderscheid te maken tussen de Ene Levensbron, Al Wat Is, Oneindigheid, Levenskracht, Schepper,...of hoe je het grote Mysterie (wat wijzelf ZIJN) ook wilt benoemen en daarnaast het hele pantheon van lagere (en tijdelijke) 'goden' die vaak een eigen misleidende en beperkende agenda willen opdringen aan de mensheid. In de Bijbel is deze verwarring voortdurend aanwezig tussen Jehovah, Jahweh, Elohim, Adonai,...en de Ene. Er is een hele hiërarchie van goden en verheven wezens met aan de top van de piramide de scheppergod van dit universum. De Gnostici noemen hem de Demiurg (letterlijk wereldbouwer) en hoewel zij beweren dat dit wezen ons universum schiep, is hij NIET de Ene. Volgens de Gnostici is Jahweh uit het Oude Testament de Demiurg, een arrogante god van controle en ego die dit universum als een spirituele gevangenis schiep. Alle georganiseerde religies zonder uitzondering aanbidden één of meerdere van die lagere goden en uiteindelijk de Demiurg, vaak zonder het te beseffen. Met name concepten zoals hiërarchie, priesterkastes, schuld, boete, angst, straf, biecht, hel, hemel, reïncarnatie, karma, engelen, opgestegen meesters, galactische federatie, ashtar commando, channeling boodschappen...komen van de lagere ‘goden’ en vaak van wezens met een verborgen (ego)agenda.
Deze concepten of overtuigingen zijn daarom niet perse vals en onwaar (je creëert zelf wat je gelooft, je construeert je eigen universum en ervaring), het hangt ervan af vanuit welk bewustzijnsveld of dimensie je ze bekijkt. In wezen betekenen ze een omweg naar echte vrijheid, hoewel ze voor sommige mensen een tijdelijk houvast en troost kunnen betekenen. Het zijn zelfgecreëerde en in stand gehouden illusies, beperkende aspecten van ons eigen bewustzijn en percepties. Het zijn oerroude mind-implantaten die we nu onderhand wel kunnen loslaten. Het zijn paradigma’s en programma’s die in het bewustzijn werden ingebracht om de mensheid te controleren en manipuleren.
Ook wij zijn scheppers en dus in wezen gelijk aan de 'goden', we hoeven niemand te aanbidden (ook de Ene niet), of om gunsten te vragen of  in angst en zonde te leven. Zoek niet langer buiten jou, geef je kracht niet langer weg aan wie of wat dan ook, je bent een Levende, Soevereine Schepper die bezig is een eigen universum te creëren. Dit universum bevindt zich momenteel nog in gecondenseerde vorm in het fysieke lichaam (maar dat is een ander verhaal, misschien voor een volgende keer).

Intelligent ontwerp.

Deze theorie is een (pseudo)wetenschappelijk onderbouwd antwoord op enkele aspecten uit het darwinisme. Een nieuwe theorie werd noodzakelijk omdat oude en recente empirische bewijzen het materialistische neo-darwinisme volledig onderuit halen. Er is namelijk geen enkel bewijs voor, integendeel, ontdekkingen binnen bvb. de genetica, de epigenetica, de biologie en de (verborgen) archeologie en antropologie tonen aan dat darwinisme gewoon niet klopt. Er zijn zoveel verschillen (anatomisch en genetisch) tussen mensen en primaten (mensapen) dat wij onmogelijk via evolutie van de aap kunnen afstammen. Slechts 2 voorbeelden: primaten hebben 48 chromosomen terwijl de mens er 46 heeft en er zijn momenteel al meer dan 6000 defecten in de menselijke genen ontdekt die daar niet thuishoren. Evolutie werkt niet op die manier. Er is een ingreep gebeurd. Hoe en waarom wordt verderop besproken. Lloyd Pye noemt darwinisme een regelrechte leugen, de ‘biggest hoax of all time’ die ons wordt ingeprent zodat we onze ware essentie en afkomst niet ontdekken.

Bij intelligent ontwerp draagt men biologische bewijzen aan dat macro evolutie (de ene soort verandert in de andere soort) onmogelijk is op Aarde. De theorie luidt dat het leven (zelfs op moleculair niveau) zo ongelofelijk complex is (irreduceerbare complexiteit) dat het enige plausibele antwoord enkel kan zijn dat een hoog intelligent (eventueel bovennatuurlijk) wezen doelbewust en opzettelijk het leven creëerde. Wie dat wezen of deze architect (ontwerper) is, wordt niet gespecificeerd. Deze theorie sluit uiteraard nauw aan bij het creationisme maar dan zonder de dogma's, verzinsels, geboden en rituelen uit de religies en godsdiensten. Denk ook aan de uitspraak van Einstein: 'Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.'

Westerse en Oosterse esoterie.

 Gnosis is the awareness of who you are and knowing it.
You know you are a divine spark.

Esoterie is een verzameling verborgen kennis en occulte wijsheden die in oude tijden enkel aan ingewijden werd verstrekt, vaak in mysteriescholen en na een jarenlange voorbereiding. In onze tijd is esoterische kennis algemeen voorhanden en voor iedereen vrij toegankelijk (ook via internet, boeken en groepen). Belangrijke Westerse esoterische scholen en inwijdingswegen zijn Antroposofie, Theosofie, Rozenkruisers, Gnosticisme, Hermetisme,... In het Oosten kennen we o.m. Kabbala, Soefisme, Vajrayana,...
De esoterisch, kosmologische evolutieleer is heel complex en uitgebreid maar ook erg boeiend studiemateriaal. Enkele inzichten: alles wat bestaat heeft een geestelijke oorsprong; het Absolute (de onkenbare Bron) emaneert uit Zichzelf de hele schepping (alles is een uitvloeiing van de Schepperbron); er is een cyclische, progressieve evolutie doorheen vele planetaire toestanden en bewustzijnsstadia (yuga's of eonen of ronden); er is interactie en uitwisseling tussen de mens op Aarde en allerlei wezens van velerlei aard (in de Christelijke traditie benoemd als een negendelige hiërarchie waaronder cherubijnen, aartsengelen, engelen,...); de mens (en ook dieren, planten en mineralen) zijn wezens in voortdurende ontwikkeling waarbij hun eeuwige, geestelijke aspect telkens aangepaste voertuigen creëert om te ervaren en te evolueren.  
  
Nieuwere theorieën omvatten speculaties over parallelle universa en multiversa of ook nog een holografisch universum en de mogelijkheid dat we in een computersimulatie leven (zie de film The Matrix), een virtuele wereld (eventueel) geprogrammeerd en bestuurd door een technologisch hoger geëvolueerde beschaving (maar dan wezens zonder empathie, gevoelens en liefde). Dat onze wereld een bewust ontworpen, organische matrix zou kunnen zijn, wordt onder meer afgeleid uit het feit dat we steeds meer de broncode (de software) van dit hologram ontdekken (zoals de Fibonacci code, gouden ratio, heilige geometrie, fractalen, Pi algoritme,...). Maar wie schreef dan de software? En waarom? Wat ons bij de laatste theorie brengt: interventie.

Interventie.

De Maya raket man op het grafdeksel van Pakal I
Deze theorie wint tegenwoordig steeds meer veld en aanzien hoewel ze al heel lang bestaat. Men noemt het ook de paleocontact hypothese. Er zijn tal van archeologische, historische, biologische en antropologische bewijzen voor te vinden en alle oude beschavingen en geschriften maken er melding van (weliswaar vaak in cryptische taal). Net zoals bij de virtuele wereld theorie gaat de interventie theorie ervan uit dat de moderne mens (homo sapiens) gecreëerd (of althans aangepast) werd door een extern wezen of liever door een buitenaards ras (of meerdere rassen) van wetenschappelijk en technologisch hoog geëvolueerde wezens.

We are not alone in the universe.
They have been coming here for a long time.

(Edgar Mitchell, NASA, Apollo 14, zesde man op de maan)

De mogelijkheid dat buitenaardse beschavingen of inter-dimensionale wezens bestaan en ook nog eens veel verder geëvolueerd zijn dan wij, is helemaal geen vreemde gedachte. Tenslotte zijn er triljoenen en triljoenen zonnen en planeten en het is compleet uitgesloten dat wij moederziel alleen zijn in dit immense multiversum wat werkelijk wemelt van het leven. Er zijn maar 2 mogelijkheden. Ofwel zijn we alleen. Ofwel zijn we niet alleen en dan is het vrij zeker dat er hier en nu bezoekers zijn. Vandaar is het een kleine stap om de mogelijkheid te overwegen dat geavanceerde beschavingen de Aarde lang geleden bezocht hebben. Of dat deze buitenaardsen (zowel welwillende als kwaadwillende) momenteel nog steeds in onze buurt gestationeerd zijn en de mensheid gadeslaan, begeleiden, controleren of zelfs gevangen houden (zonder dat de meerderheid der mensheid zich daarvan bewust is). Of dat het (eencellig) leven op Aarde lang geleden ‘gezaaid’ werd door een buitenaards ras van wetenschappers die ons nog regelmatig komen opzoeken telkens wanneer hun planeet of ruimteschip in ons zonnestelsel verschijnt. Of dat er in de ruimte regelrechte starwars uitgevochten worden door (kwaadwillende) buitenaardse fracties die overhoop liggen met elkaar waarbij soms complete planeten en beschavingen verwoest worden. Of dat bepaalde alien rassen al eeuwenlang mensen ontvoeren voor onderzoek en genetische experimenten. Of dat de technologische hoogstandjes en razendsnelle innovaties van de afgelopen 50 jaar (computer, chips, nanotechnologie, geoengineering, Haarp, scalargolven, ufo’s, nulpuntenergie, antizwaartekracht,…) in feite afkomstig zijn van buitenaardsen die samenwerken met de machtselite om zo hun eigen agenda te kunnen doordrukken (de vestiging op Aarde van een artificiële, zielloze big brother wereld). Of dat er naast allerlei organische rassen zoals de mens (wat een trinair ras is met een liefdeskern) ook kunstmatige intelligenties bestaan (binaire rassen) zonder de mogelijkheid tot empathie, liefde of verbeelding.


When that truth of alien intervention in our planet's affairs and our ongoing contact with an alien culture is finally revealed, 
it won't be frightening even though it will be a shock.
(Colonel Philip J. Corso, U.S. National Security)

De bekendmaking van dit jarenlange contact tussen de mensheid en buitenaardse rassen wordt ook wel disclosure genoemd en er zijn vele onderzoekers bij betrokken. Wanneer men de heilige boeken leest met deze mogelijkheden in het achterhoofd dan krijgen de verhalen een andere invulling. Het staat bol van de verwijzingen naar wezens die benoemd worden als goden, halfgoden, aartsengelen, (gevallen) engelen, elohim,...Misschien kozen onze voorouders net deze namen om buitenaardse bezoekers (en hun planeten) te benoemen omdat hun onmetelijke macht en onbegrijpelijke technologie voor aanbidding en verwondering zorgden bij de toenmalige mensheid.

Er zijn vele verschillende interventietheorieën en die van Zecharia Sitchin is wellicht de bekendste, vooral bij mensen die vaak de alternatieve media raadplegen. Sitchin wordt door de wetenschappelijke wereld niet echt ernstig genomen en wordt vaak als een pseudo-wetenschapper weggezet (net als Von Däniken en Velikovsky). Anderen zien hem als een bevlogen onderzoeker in staat om het Sumerische spijkerschrift te lezen en die 30 jaar onafgebroken en diepgaand onderzoek heeft verricht.
Het verhaal gaat ongeveer als volgt (in eigen woorden samengevat en voor zover ik het begrijp). Hou ook in gedachten dat dit verhaal zich over een periode van 400.000 jaar afspeelt en hier in slechts enkele alinea's verteld wordt. Er zijn veel hiaten en ontbrekende passages.

Anunnaki

Met een verbluffende abruptheid verschijnt in deze kleine Sumerische moddertuin het gehele culturele syndroom,
dat sindsdien het kernpunt is geweest van alle hoge wereldbeschavingen.

(Joseph Campbell)

Sumer (Bijbelse naam Sjinar of Samaria) is de naam van een beschaving en een landstreek (tussen de rivieren Eufraat en Tigris) in het zuiden van Mesopotamië (Irak) en wordt door wetenschappers wel eens de wieg der beschaving genoemd omdat dit cultuurrijk veel ouder is dan het Babylonische tijdperk (1800-539 voor Chr.), de Egyptische dynastieën (3300-332 voor Chr.), de Indus beschaving (3300-1800 voor Chr.) of de Maya’s (2000 voor Chr.).
De Sumerische geschiedenis zou zelfs teruggaan tot 6000 voor Christus en de bewoners van Sumer bereikten rond 4000 voor Christus in uiterst korte tijd een onwaarschijnlijke hoge vorm van beschaving met tal van uitvindingen en innovaties zoals het schrift, drukkunst met rubberstempels, de rotatiepers, ingenieuze irrigatie systemen, landbouw, veredelde graansoorten, veeteelt, domesticatie van dieren, wiskunde, algebra, geometrie, astronomie, astrologie, kalenders, allerhande werktuigen, metaalbewerking, glasblazen, textielweven, prachtig borduurwerk, cosmetica, maquillage, de spiegel, keramiek, verftechnieken, petroleumraffinage, vergevorderde scheikunde en geneeskunde, chirurgie, stralingstherapie, prachtige grote steden, ongelofelijke tempels en paleizen, diverse boten, allerhande voertuigen, zeevaart, rechtbanken, het parlement, wetgeving, burgemeesters, militaire legers, wapenuitrusting, de eerste scholen, bibliotheken, (wereld)handel, het eerste geldsysteem, vele biersoorten, wijn, kaas, culinaire delicatessen, en niet te vergeten muziek en andere kunsten, muziekinstrumenten, liederen, zang, dans, partituren,...dit alles en nog veel meer werd ontwikkeld door zogezegd ‘primitieve’ oermensen.
Een ander groot raadsel is de Sumerische Koningslijst waarop een overzicht van de geschiedenis van Sumer gebeiteld staat. Het kleitablet begint als volgt: Nadat het koningschap uit de hemel was gekomen, arriveerde het in Eridoe. Aloelim werd koning: hij heerste 28.800 jaar. Alaljar heerste 36.000 jaar. Twee koningen; ze heersten 64.800 jaar. Eridoe werd later de naam voor onze planeet (Earth, Erde, Aarde). Vanaf de aankomst van de hemelkoningen tot aan de zondvloed (11.000 voor Chr.) heersten er slechts 8 regeerders over Sumer gedurende een periode van 241.200 jaar, wat betekent dat de koningen vele tienduizenden jaren oud werden. Ook Adam en zijn nageslacht (de aartsvaders) werden volgens Genesis gemiddeld 900 jaar. Na de zondvloed leefden de koningen (en ook de mensen) minder lang.

Het meest verwarrende feit is wellicht dat de reguliere wetenschap er nog steeds geen flauw benul van heeft wie de Sumeriërs waren, waar ze vandaan kwamen, waarom ze plotseling verdwenen en hoe deze uitzonderlijke beschaving het licht zag. De verschijning van deze beschaving (die de grondslag vormt voor de hele Westerse cultuur) was er ineens, onverwacht en kwam uit het niets. Want volgens de algemeen geldende theorie was de mens tot aan die tijd een soort veredelde holbewoner die pas het steentijdperk (paleolithicum) had verlaten en een jager-verzamelaar die in miljoenen jaren nauwelijks evolueerde. En dan ontstaat er zomaar vanzelf en vrij snel (in vergelijking met de voorgeschiedenis der mens) een vergevorderde beschaving in Mesopotamië. Hoe kan dat? De Sumeriërs zelf beweren (op hun kleitabletten) dat ze dit met de hulp van hun goden deden. Althans, met de hulp van wezens die zij als goden aanzagen en benoemden. Wie waren die goden?

Beings descended from the sky in flying vessels...
white men in flying rings, who can touch the sky.
(Chilam Balam, Ancient Mayan Book)

De interventie theorie beweert dat dit gebeurde door tussenkomst van een hoog geëvolueerd buitenaards ras (de Anunnaki) die de normale menselijke evolutie danig versnelde door allerlei kennis te introduceren en ingrepen uit te voeren. Een ras van mensachtigen (maar fysiek veel groter en sterker) die als goden over de mensen regeerden dank zij hun vergevorderde technologie, hun geavanceerde wapens en hun wetenschappelijke kennis die voor de mensheid van toen wonderlijk, onbegrijpelijk en ontzagwekkend moeten zijn geweest. Onder meer de bouw van honderden piramiden verspreid over de hele Aarde (die onder meer als een navigatie- en gidssysteem voor hun ruimtevaart dienden) en de Nazca lijnen in Peru worden toegeschreven aan deze kosmonauten.

Alle oude culturen (Sumer, Assyrië, Babylonië, Egypte, Indië, Griekenland, Rome,…) kennen een uitgebreid pantheon van tientallen goden. Maar volgens Sitchin gaat het telkens over dezelfde goden die bij iedere cultuur een andere naam krijgen en verwijzen naar planeten en buitenaardse bezoekers. Deze ‘goden’ hebben veel eigenschappen die overeenstemmen met die van sterfelijke mensen. Ze kunnen gelukkig en tevreden zijn of boos en jaloers. Ze maken onderling voortdurend ruzie en ze vechten, voeren oorlog en vernietigen steden en mensen als het hen uitkomt. En net als de mens brengen ze nageslacht voort door seksuele omgang (met elkaar en ook met mensen). Ze bemoeien zich voortdurend met het leven der mensen, zowel op positieve als negatieve wijze. Volgens de verhalen verplaatsen ze zich met ontzaglijke snelheden in vliegtuigen en raketten (Sjem of Moe in het Sumerisch). Vandaar dat ‘engelen’ en ‘cherubijnen’ met vleugels afgebeeld worden en er sprake is van ‘vogelmensen’ afgebeeld als arenden. Ook de Bijbelse uitdrukkingen over opstijgen, neerdalen, ten hemel opnemingen, uit de hemel naar de aarde komen, enz. verwijzen naar het gebruik van snelle vliegtuigen en space shuttles.

Er is ook een hiërarchie tussen de goden onderling. Er is altijd een groep van 12 oppergoden en die zijn verbonden met 12 hemellichamen. Denk ook aan de 12 apostelen, 12 maanden in het jaar, 12 tonen in een toonladder,...Bij de Grieken heten ze Zeus (Jupiter), Poseidon (Neptunus), Hades, Hera, Hestia, Demeter, Athene, Apollo, Ares (Mars), Aphrodite (Venus), Dyonisus en Artemis. Andere belangrijke namen zijn Gaia (Aarde), Hermes (Mercurius), Kronos (Saturnus). Bij de Sumeriërs heten de 12 oppergoden (of leiders van de ruimte-expeditie) Anu, Enlil, Enki, Nanna, Oetoe, Isjkoer, Antoe, Ninhil, Ninki, Ningal, Inanna en Ninhoersag.
Daarnaast zijn er ook tal van lagere goden en halfgoden. Naast de Annunaki leiders waren er namelijk ook nog andere expeditieleden nodig zoals astronauten om de ruimteschepen te besturen, wetenschappers, soldaten en werkers. Erich von Däniken, Zecharia Sitchin en andere onderzoekers beweren dat de goden uit de heilige boeken en klassieke mythen in feite verwijzen naar buitenaardse astronauten en kosmonauten.
Er zijn zoveel archeologische bewijzen, tekstuele verwijzingen en mythische overleveringen beschikbaar om de interventietheorie te staven dat dit verhaal afdoen als fantasie gewoon ontkenning en kortzichtigheid is en dus niet echt getuigt van een wetenschappelijke benadering. Bij vrijwel alle oude beschavingen zijn deze bezoekers uit de ruimte bekend onder vele diverse namen: Archonten (bij de Gnostici), Anunnaki (bij de Sumeriërs), in de Bijbel heten ze Elohim en Nephilim (vertaald als de gevallenen, de reuzen), Demonen (Christendom), Djinn (Islam), Slangengoden (Verre Oosten), Snake Brothers (Hopi), Flyers (Centraal Amerika), bij de Kelten bekend als Tuathe De Danann (de drakenheren van Anu), Nummo (bij de Afrikaanse Dogon stam), Chitawri (Zulu), gevallen engelen, wachters, star people,...

 There was a time, the Sumerians told, when civilized Man was not yet on Earth, when animals were only wild and undomesticated and crops were not yet cultivated. At that long ago time there arrived on Earth a group of fifty Anunnaki. Lead by a leader whose name was E.A. (meaning 'Whose home is water') they journeyed from their home planet NIBIRU ('planet of crossing') and, reaching Earth, splashed down in the waters of the Persian Gulf... The time: 445,000 years ago.
(Zecharia Sitchin, The Cosmic Code, p.42)

De Sumeriers gebruikten kleitabletten om hun verhalen, transacties en ook hun geschiedenis bij te houden en begin vorige eeuw werden er heel wat gevonden. In totaal zijn er tienduizenden tabletten beschikbaar. Het zijn de oudste geschreven documenten die ooit ontdekt zijn en een klein deel ervan doet gedetailleerd verslag van een buitenaards bezoek aan de Aarde door astronauten afkomstig van een andere planeet. De informatie uit die tabletten is dus veel ouder dan de Bijbel, de Koran, de Veda’s, de Popol Vuh of andere heilige boeken. Meer nog, vele andere heilige boeken beschrijven (herhalen) als het ware een eigen (kortere) versie van het Sumerische verhaal. Denk aan de oorlog in de Mahabarata waar het gebruik van kernwapens en ruimteschepen (vimana’s) ook al beschreven staat. Het eerste Sumerische Enki tablet beschrijft namelijk wat lijkt op een kernoorlog op Aarde duizenden jaren geleden. De tabletten zijn hier (video) of hier (video + tekst) na te lezen (in het Engels).

Zecharia Sitchin vertaalde vele tabletten en schreef er een pak boeken over (Earth Chronicles serie) en komt tot de conclusie dat zo’n 432.000 jaar geleden buitenaardse wezens naar de Aarde kwamen en dat ze ongeveer 300.000 jaar geleden de toenmalige oermensen genetisch manipuleerden tot slavenras zodat die de agenda van de bezettingsmacht zouden dienen. Deze buitenaardse rassen (die er uitzien als de huidige mens met een grotere gestalte) staan bekend als Anunnaki (letterlijk: van koninklijke bloede) en hun thuisbasis heet Nibiru of Planeet X, een planeet met een omlooptijd van 3600 jaar rond onze zon (volgens de berekeningen van Sitchin).

Onderzoeker Sitchin noemt Nibiru de 12de planeet omdat die samen met 11 andere hemellichamen (inclusief de zon en de maan) tot ons zonnestelsel behoort (maar evenwel een lange, uitzonderlijke en elliptische baan rond de zon beschrijft). Satellieten (manen) van planeet Nibiru zouden in een ver verleden tijdens een doortocht een ramp in het zonnestelsel hebben veroorzaakt wanneer ze inslaan op de toenmalige planeet Tiamat waardoor die een duw krijgt en in een nieuwe baan dichter bij de zon komt. De botsing slaat evenwel een groot gat in Tiamat en vele brokstukken worden de ruimte in geslingerd waar ze uiteindelijk de Asteroïdengordel vormen.
De gehavende Tiamat is onze huidige Aarde en de Stille Oceaan getuigt nog van die zware impact lang geleden. Volgens Sitchin werd gedurende deze ‘aanvaring’ ook het eerste leven ‘gezaaid’ op Aarde door het contact tussen levendragende deeltjes aarde, water en lucht van Nibiru (en haar satellieten) met planeet Tiamat waardoor de eerste organische levensvormen op Aarde ontstonden (men noemt deze zaaihypothese ook panspermia). De vroegere planeet Tiamat had ook manen en één ervan is onze maan geworden (Kingoe) terwijl de andere manen van Tiamat door de krachtige inslag nu kometen zijn in lange elliptische banen rond de zon. Dit alles wordt uitgebreid beschreven in het Mesopotamisch scheppingsepos Enuma Elish.

De baan van Nibiru brengt deze bij iedere doortocht naar de plaats waar eens Tiamat ronddraaide (tussen Mars en Jupiter) en dat is dus betrekkelijk dicht bij de Aarde, wat mogelijkerwijze voor allerlei turbulenties kan zorgen (zoals poolverschuivingen) gezien Nibiru bijna even groot is als Jupiter. Alle volkeren van de oude wereld beschouwden de periodieke nadering van Nibiru (de planeet van de kruising genoemd), als een teken van beroeringen, mogelijke klimatologische rampen, grote veranderingen en nieuwe tijden. Denk hier ook aan het verhaal/voorspelling van de Hopi Indianen over de blauwe en rode Kachina. Op het internet wemelt het ondertussen van websites die een nieuwe doortocht van Nibiru aankondigen en paniekerig aansporen om maatregelen te nemen. En de elite bouwt blijkbaar grote ondergrondse steden (DUMB bases) en verzamelt en bewaart alle plantenzaden in grote schuilkelders diep binnen in de bergen (een nieuwe ark van Noah). Is er iets op komst, of is het allemaal angstpropaganda? Andere bronnen berekenen een Nibiru doortocht en aankomst pas rond 3000 na Christus. Verwarring en verdeling alom dus, precies zoals de elite het graag ziet.

Maar goed, blijkbaar waren er dus al 12 planeten bekend bij de Sumeriërs wat toch wel vreemd is want Uranus werd dankzij de telescoop pas ontdekt in 1781, Neptunus in 1846 en Pluto in 1930. Bovendien beschikten de Sumeriërs over efemeriden (planeetstanden) en gedetailleerde kalendersystemen (net zoals de Maya’s trouwens) die onmogelijk zonder precisie-instrumenten en vergevorderde meet- en wiskunde kunnen opgesteld worden. Een compleet raadsel. Verder kenden ze alle 28 sterren-constellaties in de Noordelijke hemel (die pas in 1925 werden opgelijst) en ook een groot deel uit de Zuidelijke hemel. Ze hadden de precessie van de equinoxen ontdekt (veroorzaakt door de wiebelende aardas), kenden dus het grote Platonisch jaar en wisten dat de Aarde een bol was. Dit wordt tegenwoordig fel bestreden door de platte Aarde gelovers op YouTube (maar dat is een ander verhaal). Ze waren in staat afstanden tussen sterren correct te meten en hadden uitgebreide lijsten van honderden ver verwijderde hemellichamen met informatie over hun relatie tot elkaar en tot de Aarde. Het is onmogelijk om zoveel astronomische wijsheid te verzamelen op zo’n korte tijd. En al deze kennis wijst naar hetzelfde onderwerp: ruimtevaart.

 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren,
en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.
(Genesis 6:4, Statenvertaling)

Anu is een reus in vergelijking met de mens.
De Anunnaki rassen die op verovering en expeditie rondtrekken in het universum zijn vaak een dominant en arrogant volkje. Volgens sommige bronnen zijn ze merkelijk groter dan mensen (2,5 meter), knap en blank, met blond haar en blauwe ogen en ze leven vele tienduizenden jaren lang (omgerekend in Aardse jaren). Deze lange levensduur wordt evenwel tegengesproken door andere onderzoekers. Niettemin werden de aartsvaders (met hun Anunnaki genen) volgens de Bijbel allemaal 800 jaar en ouder. In vergelijking met mensen zijn de Anunnaki dus reuzen. Ondertussen zijn er bewijzen en aanwijzingen gevonden voor het bestaan van reuzen op Aarde. Er zijn verschillende fracties binnen de Anunnaki rassen, sommige zijn welwillend en empathisch, anderen zijn kwaadwillend en arrogant. Ook zijn er verschillende andere alien rassen betrokken bij de manipulatie der mensheid en de verovering van planeet Aarde (Draco’s, Reptilians, Greys, Nordics,…) en net als bij mensen zijn sommigen ter goeder trouw en anderen hebben een duistere agenda. Volgens de Sumeriërs, de Dogon (Mali) en vrijwel alle oude culturen werd de mens geschapen of liever herschapen als een werkkracht van en voor deze ‘goden’.

Waarom de Anunnaki rassen hier kwamen en de toenmalige mensheid onderwierpen en manipuleerden is niet helemaal duidelijk, wellicht spelen er verschillende agenda's. Volgens Sitchin was de atmosfeer op hun eigen thuisplaneet aan het verdwijnen en hadden ze dringend gouddeeltjes nodig om die te herstellen. Dit goud (en ook andere waardevolle ertsen en mineralen) vonden ze op Aarde (eerst in het water van de Perzische Golf en later in het zuiden van Afrika) en ook op Mars en vooral op haar maan Phoebus (waar ze basissen hadden/hebben). In Afrika werden trouwens talrijke verlaten mijnschachten ontdekt die tienduizenden jaar oud zijn. Niemand begrijpt hoe die daar komen. De Afrikaanse Dogon stam vertelt trouwens een gelijkaardig interventie verhaal. Tijdens zijn lange omlooptocht door het heelal (3600 jaar) en ver verwijderd van de warmte van de Zon zou men kunnen veronderstellen dat het erg koud en levenloos op Nibiru is. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Wetenschappers ontdekten bij de doortocht van Pionier 10 bijvoorbeeld dat Jupiter eigen planetaire bronnen van energie en warmte bezit. Nibiru kan ook eigen vulkanische of laag radioactieve stralingsenergiebronnen bezitten die voor warmte en licht zorgen en die door de dampkring vastgehouden worden. Een soort broeikaseffect die Nibiru beschermt tegen koude en uitsterving en ook het aanwezige water vasthoudt waardoor organisch, mensachtig leven mogelijk blijft. Deze verdwijnende dampkring, die een essentiële factor is om te overleven, zou nu dankzij (massa’s) goudmoleculen hersteld en intact gehouden kunnen worden. Volgens de Sumeriërs was Nibiru trouwens een groene, levende planeet met een overvloed aan water en een stralend roodgloeiend uiterlijk.

Volgens anderen gebruikten ze ook (monatomisch) goud als inwendig supplement om hun eigen levensduur te verlengen tot onsterfelijkheid en om gezond te blijven. In de Bijbel wordt dit supplement manna genoemd, bij de alchemisten bekend als het levenselixir of de steen der wijzen en tegenwoordig bekend als ormus. De aartsvaders werden wellicht 800 jaar dankzij dit krachtig middel wat blijkbaar inwerkt op het DNA. Genesis 2:11: En het goud van dit land is goed; daar is ook bedolah, en de steen sardonix. Deze eeuwenlange Anunnaki begeerte naar goud vinden we ook (en nog steeds) terug bij de royalty en hun kroonjuwelen, de expedities op zoek naar goud/El Dorado, de elite en hun honger naar rijkdom, een monetair systeem gebaseerd op goud en de goudkoorts van mensen. Lange tijd werkten de Anunnaki zelf in de mijnen om goud te verzamelen en te transporteren naar Nibiru. Maar er kwam opstand onder de Anunnaki die het zware en ongezonde werk in de mijnen beu waren en de halfbroers Enki en Enlil (de expeditieleiders) kregen van hun vader Anu (de baas op Nibiru) toestemming om een ras van werkslaven te creëren. Daartoe manipuleerden ze de toenmalige oorspronkelijke aardebewoners zodat die voor hen konden werken in de mijnen. Enlil vindt het evenwel van meetaf aan een slecht idee en verdedigt het standpunt dat de Anunnaki niet voor God moeten spelen en niet zomaar kunnen ingrijpen in de evolutie van een ander ras. Maar het voortbestaan van Nibiru en de Anunnaki staan op het spel en na vele discussies en vergaderingen geeft Anu tenslotte groen licht voor het plan.

Laat hem het juk dragen ...Laat hem de arbeid der goden verrichten!
Ze riepen de godin, Mami, (en zeiden tot haar)
'Jij bent de godin der geboorte, schep arbeiders!
Schep een primitieve arbeider, opdat hij het juk moge dragen!
Laat de arbeider het moeizame werk der goden doen!'
(Tabletten van Enki)

In het medisch labo, gelegen in de tuin van Edin (letterlijk ‘de vlakte’ en het gebied waar de Anunnaki hun landingsbasis hadden) werd het DNA van een mannelijke Anunnaki gecombineerd met dat van een vrouwelijke oermens (homo erectus) waardoor hun nageslacht een ‘upgrade’ kreeg en in staat was de bevelen van de Anunnaki op te volgen en te werken in de mijnen en in hun paleizen. Enki en zijn halfzuster (en liefdespartner) Ninmah/Ninki (hoofd medische dienst) slaagden er na een lange tijd en tal van mislukkingen in om een succesvol mengwezen te maken. Men noemde dit mengwezen een Lulu Amelu (primitieve werker) en dit was dus in feite de eerste reageerbuisbaby. Maar deze aangepaste mens was een steriele hybride en kon zelf niet voor nakomelingen zorgen, er was telkens een Anunnaki draagmoeder nodig om een nieuwe Lulu te baren (kunstmatige inseminatie). Ninmah werd later Mami genoemd, de moeder van alle mensen (dixit de Sumeriërs), omdat zij de eerste draagmoeder was. Vandaar stamt ook het woord mamma of het Engelse mommy.
Het voordeel van kunstmatige bevruchting is de makkelijke controle over de hoeveelheid werkers die geboren werden. Maar er was ook een nadeel want deze methode was te omslachtig, vooral omdat de vraag naar deze werkslaven exponentieel toenam en er slechts een kleine groep Anunnaki op Aarde was en dus niet voldoende draagmoeders. Wetenschappers Enki en Ninmah gingen opnieuw aan de slag in het labo en voerden een beenmergtransplantatie uit (het verhaal van de rib van Adam in Genesis) waardoor er geen afstotingsverschijnselen meer optraden tussen het Anunnaki sperma en de eicel van een mens. Ook schakelden ze bepaalde Anunnaki genen uit in het menselijk genoom, zoals het gen voor een lange levensduur. Deze hele procedure van trial and error, van homo erectus tot homo sapiens, duurde trouwens naar verluid 50.000 jaar! Maar uiteindelijk was de aangepaste mens nu zelf tot voortplanting in staat. Dit werd een ras van ‘modelslaven’ of Adapa, in de Bijbel aangeduid met de verzamelnaam Adam (laat ons mensen maken naar ons evenbeeld).
De genetische ingreep verliep evenwel niet vlekkeloos en perfect en dat hoefde ook niet, want het was voldoende dat de slaaf kon werken, bevelen opvolgen en de ‘goden’ aanbidden. Vandaar de 6000 genetische defecten waar we nog steeds mee opgezadeld zitten. Ook de opeenvolging binnen het menselijk genoom vertoont 'gaten' (wellicht door de slordigheid van de ingreep), waardoor de kans op oncontroleerbare celgroei bij de mens toeneemt (kanker). Wetenschappers (zoals professor Sam Chang) ondekten trouwens recent dat er buitenaardse genen in het menselijk DNA zitten. Alle primaten hebben 48 chromosomen (24 paar) terwijl de mens (homo sapiens) er 46 bezit (23 paar). De interventie theorie stelt dat Anunnaki genetici chromosoom 2a en 2b in elk paar fuseerden tot 1 zodat het compatibel was met de Anunnaki genen. Niettemin bezat de aangepaste mensaap nu ook de genen van een hoger geëvolueerd ras en dat verklaart de plotse sprong van homo erectus naar homo sapiens zonder tussenstappen (transitiesoorten). De eerste mensen beschouwden de Anunnaki als werkelijke goden en scheppers verblind als ze waren door het zien van hun vergevorderde technologie en wetenschap. En ook door het feit dat ze voor hen moesten werken in de mijnen en tempels in ruil voor hun leven, voor onderdak, voedsel en wat onderwijs. Dit is het begin van aanbidding en het ontstaan van religies en afgoderij, het moment dat de mens zijn kracht weggeeft en zijn soevereiniteit afstaat. In het Oude Testament zijn de namen der leiders der Anunnaki (Anu, Enki, Enlil, Nin-Hur-Sag,...) trouwens vervangen door het woord God of een synoniem (Jahweh, Jehovah, Heer, Adonai, Elohim,…).

Neanderthaler + Anunnaki = Homo Sapiens

Hier merken we dat de klassieke evolutietheorie samenkomt met de interventietheorie en met de verhalen uit het Oude Testament. De homo erectus (aapmens) kan het product zijn van een langzame en natuurlijke evolutie die miljoenen jaren geleden begon toen levend, organisch materiaal op Aarde viel na de botsing tussen Tiamat en Nibiru (de zaai-hypothese). Dit betekent dus ook dat er vanaf het prille begin al een relatie bestaat tussen de Anunnaki en de aapmens qua genetische codes en wij dus in feite (fysiek) verwant zijn aan hen, evenwel minder ontwikkeld (althans toen op dat moment in onze evolutie). Deze hominoïde werd dan zo’n 300.000 jaar geleden genetisch opgewaardeerd door de Anunnaki om gehoorzame, primitieve werkers te maken en verklaart de plotse verschijning van de homo sapiens op Aarde. Zonder deze ingreep was de aapmens wellicht ook langzaam verder geëvolueerd tot de moderne mens (homo sapiens) van nu maar dan pas na een tijdspanne van miljoenen jaren. Of misschien ook niet want momenteel bestaan er nog steeds hominoïden (= rechtop lopende primaten) op Aarde als een aparte evolutietak, wat zou betekenen dat er geen macro-evolutie plaatsvindt. Ze staan bekend als Bigfoot, Yeti, Alma en Agogwe en ze hebben zich terug getrokken in de onherbergzame, ondoordringbare en afgelegen gebieden op Aarde.

De broeders Enki en Enlil hadden een verschillende zienswijze op de genetische ingrepen en op de toekomst der mensheid. Bovendien waren beide halfbroers aartsvijanden die constant met elkaar overhoop lagen (o.m. vanwege de troonopvolging). Dit is trouwens een terugkerend feit in vele oude mythen: er is constant oorlog en ruzie tussen de ‘goden’ onderling, het lijken wel een stelletje ontevreden kinderen. Maar goed, Enki had toch een wat ethische kant en stond eerder positief tegenover de mensheid van toen en bracht hen beperkte vrijheid, vruchtbaarheid en zoals gezegd ook allerlei kennis (astrologie, astronomie, wiskunde, akkerbouw, veeteelt, spirituele kennis,…) terwijl Enlil de mens als een ordinaire slaaf en onderdaan beschouwde die in onwetendheid gehouden diende te worden. Die Enlil werd trouwens later in de Bijbel de jaloerse god Jahweh/Jehovah genoemd, Enki werd Adonai en zijn zoon Nanna werd bekend als Allah, de moslimgod. Bovendien was er het gevaar dat het slavenras te intelligent, te opstandig en te talrijk zou worden en dus uiteindelijk een gevaar voor de suprematie van de kleine groep bezetters. Wellicht werd ook een deel van het DNA uitgeschakeld (tegenwoordig junk DNA genoemd) om zo de vermogens van de mens te beperken en het bewustzijn te verlagen.

Bij de vele pogingen om een geslaagde werkmens te maken experimenteerden Enki en Ninmag (de moedergodin) en hun team lustig verder met genetische kruisingen, klonen en transplantaties en creëerden naast tal van mislukkingen en misbaksels ook een hele reeks nieuwe wezens die nu nog steeds bekend staan als de fabeldieren (draken, cyclopen, dryaden, eenhoorns, faunen, feniksen, griffioenen, harpijen, minotaurus, satyr, sfinx, sirene, zeemeermin, nimfen,…). Dit is niet zo vreemd als het lijkt want ook tegenwoordig zijn er tal van experimenten aan de gang om kruisingen te creëren. Deze mythologische dieren werden later allemaal weggevaagd door de zondvloed rond 11.000 voor Chr. en de nucleaire oorlog (2024 voor Chr.).

En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in die dagen mooie en bevallige dochters geboren werden.
En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar:
'Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken'
 En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten.
En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op.
En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken.
Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan...

(Henoch 6,7)

Kinderoffers bij Anunnaki godin Innana (of Ishtar)
De knappe Anunnaki vermengden dus hun genen met die van de  aapmens met als gevolg dat de vrouwelijke mensen zo aantrekkelijk geworden waren dat de Annunaki er verlustigd op werden en seksuele gemeenschap hadden met hen. Dit nageslacht (tussen de Anunnaki ‘goden’ en de mensen) waren een soort half-goden, bastaardgoden of reuzen en kenmerkten zich door brutaliteit en ongekende moed, wat dus uitstekende soldaten oplevert. Een flauwe afspiegeling en nabootsing daarvan vinden we later nog terug in de goed getrainde en onbevreesde Spartaanse, Griekse en Romeinse veroveringslegers. In de Bijbel heten deze bastaarden Nephilim (denk ook aan het verhaal van David en Goliath). Er waren nu dus 4 soorten mensachtigen op Aarde: de Anunnaki (verdeeld in 2 groepen: hogere goden zoals de leiders en lagere goden met name de werkers), de Adamu (een mix tussen homo erectus en Anunnaki DNA), de Nephilim en de oorspronkelijke aardebewoners zoals homo erectus en wellicht cro magnon.
Maar al deze ingrepen, interventies en manipulaties veroorzaakten ook een zodanige demonische en satanische infiltratie en degradatie van het mensen- en dierenras (denk hierbij niet alleen aan fysieke mankementen en gruwelijke misvormingen maar ook aan mensenoffers, kinderoffers, verkrachting, pedofilie, incest, slavernij, bestialiteit, kannibalisme,…) dat een drastische ingreep nodig werd: de zondvloed. Het werd namelijk zo bont en grotesk op Aarde dat bepaalde fracties binnen de Anunnaki ervoor pleiten om heel de boel maar op te ruimen. Bovendien vonden sommige Anunnaki leiders het niet kunnen dat er voortdurend  seksuele gemeenschap was tussen beide rassen. Enlil vond het vlakaf immoreel en ziekelijk en haatte zowel de Adamu als de Nephilim. Blijkbaar was vrijwel iedereen in die tijd bezeten door seks en lust (nog steeds heel herkenbaar in onze tijd waar porno, pedofilie en seksexploitatie alomtegenwoordig zijn). Enlil beraamde het plan om de Adamu en Nephilim uit te roeien. Eerst werden ziekten verspreid en hongersnood veroorzaakt om de bevolking te decimeren maar later bedacht en berekende men dat de nieuwe, aankomende doortocht van Nibiru (na 3600 jaar) het ijs op de poolkappen door de aantrekkingskracht zou verstoren en samen met overvloedige regen voor een heuse zondvloed zou zorgen. Bij iedere doortocht van Nibiru is er andere constellatie in ons zonnestelsel waardoor niet altijd grote rampen voorkomen, het hangt af van de planeetstanden.

Daarna zei de Allerhoogste: 'Ga naar Noach en zeg hem in mijn naam: 'Verberg jezelf!' en openbaar hem het einde dat nadert, dat de gehele Aarde vernietigd zal worden, 
en er een zondvloed gaat komen over de gehele aarde, die alles wat op Aarde is zal vernietigen. 
En geef hem dan aanwijzingen, zodat hij kan ontkomen en zijn zaad gespaard mag blijven voor alle generaties van de wereld'. 
(Henoch 10: 1-4)

Enlil (zittend) geeft de mens (die kleiner is) een ploeg en beveelt hem het land te bewerken.
Merk het zonnestelsel links bovenaan met alle planeten en de maan draaiend rond de zon.
Men verzweeg de op handen zijnde ramp voor de mensheid in de hoop op een totale genocide. Maar Enki liet Noah in het geheim een ark bouwen en redde daarmee een deel van de (zuivere) mensen, dieren, zaden en vooral de genen database en technieken. Noah werd gekozen omdat hij genetisch zuiver was (geen bastaard). En ook omdat Noah zich niet bezig hield met al die seksuele afwijkingen als sodomie e.d. en zich dus niet gedroeg als een verwilderde demon, zoals velen in die tijd. De Anunnaki trokken zich terug in hun ruimteschepen rond de Aarde en hun basissen op Mars en aanschouwden de verwoesting door de zondvloed (13.000 jaar geleden). Hun eeuwenlange inspanningen, artefacten, bouwwerken, mijnen, ruimtehavens, steden, fabeldieren,...werden in één klap weggevaagd en bedolven onder kilometers modder (vandaar dat er weinig overblijfselen gevonden worden, behalve de piramiden). Na de zondvloed strandt de Ark op de berg Ararat en begint de herbevolking van de Aarde. De mensheid was gered en mocht zich vermenigvuldigen. De 'goden' stelden de Aarde open voor de nieuwe mens, homo sapiens. De Anunnaki kwamen terug maar beslisten om het vanaf nu anders aan te pakken. I will remember My covenant which is between Me and you and every living creature of all flesh; the waters shall never again become a flood to destroy all flesh. (Genesis 9:15).

Het Sitchin verhaal eindigt met de lokale kernoorlog in 2024 voor Christus (tussen Enki en Enlil aanhangers). Er zijn diverse theorieën over wat daarna gebeurde met de Anunnaki en hun invloed op mens en planeet. Volgens sommigen trokken ze zich rond 550 voor Christus terug (een groep ging ondergronds, een andere groep vertrok de ruimte in), evenwel pas na het aanstellen van hun vazallen. Ze introduceerden hier een piramide machtsstructuur gebaseerd op geld, religie en hiërarchie met de bedoeling de mensheid te blijven besturen en controleren. Dit werden dan de priesterkastes (bij Anastasia), de farao's, koningen, keizers, bloedlijnen, royalty,...waarvan hun nakomelingen nu, na al die tijd, nog steeds de plak zwaaien anno 2017 en bekend staan als illuminati, cabal, deep state, schaduwregering, zionisten, het Vaticaan, enz.
En de mens? Die werkt zich nog steeds te pletter en is nog steeds een werkslaaf die zijn Goddelijke oorsprong vergeten is. Maar niet lang meer.

Genesis, de creatiemythe

Who really knows, and who can swear,
How creation came, when or where!
Even gods came after creation's day,
Who really knows and who can truly say,
When and how did creation start?
Did He do it? Or did He not?
Only He, up there, knows, maybe;
Or perhaps, not even He.
(Rig Veda)

Onderzoekers zoals Erich von Däniken en Zecharia Sitchin vonden vele en duidelijke aanwijzingen voor buitenaards bezoek aan de Aarde in het verre en nabije verleden. Niettemin beweren tegenstanders dat Sitchin de tabletten niet correct vertaalde en/of interpreteerde en er toch ook foutieve beweringen in zijn boeken staan. Aan de andere kant is er ook het gegeven dat alle oude beschavingen hetzelfde interventie verhaal vertellen in hun mythen. Ook in het eerste Bijbelboek Genesis staan verwijzingen naar het interventie verhaal (in symbolische en mythologische taal). Er zit dus zeker iets van waarheid in, hoewel de Bijbel (zelfs de oorspronkelijke Aramese en Hebreeuwse versies) danig verminkt en verkeerd begrepen zijn. Volgens onderzoekers zijn reeds meer dan 5000 verkeerde vertalingen in de Bijbel gevonden (King James versie).

Anu (bovenaan) kijkt toe hoe Anunnaki genetici het DNA manipuleren (de levensboom symboliseert het genoom)
Toch wel grappig en opmerkelijk dat het woord Genesis bijna letterlijk de genen van Isis betekent. Isis is de Egyptische godin van vruchtbaarheid en magie en slaagde erin om zwanger te worden van haar man Osiris nadat hij gedood en in stukken gehakt was door Seth. Zij baart dan later een zoon (Horus). Dit kan wijzen op een genetische techniek zoals kunstmatige inseminatie. Isis is een andere naam voor de Sumerische Inanna en de Babylonische Ishtar, het gaat telkens om dezelfde Anunnaki oppergodin (van oorlog, liefde, sex, vruchtbaarheid en macht) die in ieder cultuurtijdperk een andere naam krijgt. Later wordt ze in het christendom geïntroduceerd en vereerd als de maagd Maria, die ook zwanger wordt zonder man en een zoon baart (Jezus/Horus). De CIA / MOSSAD koos trouwens niet toevallig deze naam voor hun terreurgroep ISIS.

De tuin van Eden verwijst naar de landstreek waar de Anunnaki steden gelegen waren. Daar bevond zich ook het labo waar genetische experimenten uitgevoerd werden om het DNA van de oorspronkelijke menselijke oerrassen te vermengen met o.a. buitenaards DNA om homo erectus tot slaafmens te manipuleren (in het zweet uw aanschijns zult hij brood eten). Adam en Eva lopen ‘naakt’ rond in de tuin van Eden waarbij naakt verwijst naar hun onwetendheid, naar de gemanipuleerde mens zonder kennis over zijn ware afkomst en die eerst niet in staat is tot voortplanting (hybride). Pas na verschillende nieuwe genetische ingrepen onder leiding van Enki (die zijn halfbroer Enlil daarvan niet op hoogte brengt), wordt de hybride mens nu zelf vruchtbaar en verwerft seksuele vermogens. Enlil is evenwel niet akkoord met zijn halfbroer en hij laat de mens verdrijven uit het paradijs (Eden, het gebied waar de Anunnaki wonen). Misschien ook omdat het gevaar bestond van teveel slaven in de tuin van Eden nu de mensen zelf voor nageslacht konden zorgen en er kans op opstand was. De voortdurende ruzie en meningsverschillen tussen beide halfbroers is herkenbaar in het Oude Testament als de wispelturigheid van Jahweh/Jehovah die de ene keer goedaardig en vergevingsgezind is en het gebod uitvaardigt dat doden verkeerd is en de andere keer kwaadaardig en arrogant is en zelf mensenoffers vraagt. Het gaat namelijk om 2 verschillende 'goden'. Enki wil de mens kennis brengen en intelligent maken, evenwaardig aan de 'goden'. Enlil ziet de mens als een domme slaaf en minderwaardig, wat dan later terugkomt als en uitmondt in de onderdrukking van de vrouw. Deze eeuwenoude vete zal later trouwens een climax bereiken tijdens een lokale nucleaire oorlog (in 2024 voor Christus volgens Sitchin) en de vernietiging van Sodom en Gomorra en de Sumerische beschaving door kernwapens. Het geologisch litteken van deze kernbommen is nu nog altijd te zien als de Dode Zee en haar omgeving, de zoutpilaren die niet smelten, de zwarte rotsen,...Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities, and also the vegetation in the land. But Lot’s wife looked back, and she became a pillar of salt.(Genesis 19:24-26).

De Heer zag dat alle mensen op Aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt.
(Gen. 6:5-7)
Volgens sommigen was Jezus een Anunnaki rebel, volgens anderen heeft hij nooit echt bestaan maar werden oude mythen en verhalen
door de kerk gerecycleerd en aangepast om macht, controle, aanbidding, geld en afhankelijkheid te creëren. 
Jahweh verbiedt de mens om te eten van de boom van kennis (van goed en kwaad) in de tuin van Eden want ‘...ten dage dat gij daarvan eet zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God zijn’. Deze kennisboom heeft dus waarschijnlijk enerzijds te maken met voortplanting/seksualiteit en met het verschil tussen de oermensen die als wilde apen copuleren met elkaar en met andere dieren (sodomie dus, en dit wordt als slecht aanzien) en de ‘normale’ seks bij de Anunnaki goden (wat als goed bestempeld wordt). In het oude Testament wemelt het van de waarschuwingen tegen sodomie. En anderzijds symboliseert de boom van kennis het nieuw verworven vermogen van de mens om zelf voor nakomelingen te zorgen zonder de Anunnaki draagmoeders. Deze kennis maakt de mens dus ‘gelijk aan de God’ en maakt hem ook ‘vrij’ van verdere Anunnaki ingrepen.
In de Bijbel is het de slang die dit geheim vertelt aan Eva. Jahweh vertegenwoordig de strenge Enlil, de ordehandhaver van de mens en de slang symboliseert Enki (en niet Satan zoals iedereen aanneemt), de wetenschapper die de mens letterlijk het geheim der vruchtbaarheid geeft. De slang als symbool verwijst naar de caduceus, het embleem van alchemist en arts Enki en een duidelijke verwijzing naar de dubbele DNA spiraal, en wordt nu nog steeds gebruikt in de medische wereld. De nieuwe mens is nu zelf tot voortplanting in staat maar dat komt met een prijs, namelijk pijn en moeite. Tegen de vrouw zei Hij: 'Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.' (Genesis 3:16). Heeft dit te maken met de 6000 genetische defecten in het menselijk genoom (in Genesis de boom van leven genoemd) of met de geslachtsgemeenschap tussen de bevallige mensenvrouwen en de grote Anunnaki waardoor de baby's te groot zijn voor het geboortekanaal? De 2de zin maakt alvast duidelijk dat de Anunnaki de baas blijven.

Ook kan de boom van kennis een hint zijn naar een ‘slechte’ god (Enlil) die een verbod uitvaardigt op (bevrijdende) kennis en een ‘goede’ god (Enki of de slang) die de mens allerlei kennis en innovaties brengt. En het verhaal van de boom van leven kan ook een hint zijn naar de lange levensduur van de Anunnaki (tienduizenden jaren), mede dat zij het monatomisch goud (manna). Door hun DNA met dat van de aapmens te vermengen, zou de homo sapiens in principe nu ook van een lange levensduur kunnen genieten (zoals de aartsvaders), maar dit vermogen werd bij de gewone mens gemanipuleerd tot maximum 150 jaar. Toen zei de Heere: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. (Genesis 6:3) 

En Elohim zeide: "´Laat ons de mens maken naar ons beeld, onze gelijkenis'. (Genesis 1:26)
Zie! De mens is geworden als wij, en heeft kennis van goed en kwaad! (Genesis 3:22)

Om te vermijden dat de mens de ware toedracht ontdekt over de interventie en zodat hij die gebeurtenissen ‘vergeet’, brengen de Anunnaki schuld en zondebesef in het menselijk bewustzijn (verboden vruchten). A-dam komt uit het Sumerisch en betekent (volgens Alan Parks) letterlijk het ‘koloniseren van dieren’. Adam is dus niet de eerste mens maar de eerste slaaf in een kudde. De erfzonde verwijst naar de genetische experimenten en de vermenging van DNA om zo betere werkslaven te maken die hun Goddelijke oorsprong (Spirit) vergeten. De zondeval is de verdrijving uit Eden (het Anunnaki woongebied vol overvloed, rijkdom, prachtige steden en tempels, wetenschap, technologie,...) waardoor de mens de protectie van goedgezinde Anunnaki verliest en er nu alleen voor staat in een woeste wereld vol gevaren. Bovendien is hij door de vele genetische ingrepen niet langer aangepast aan de natuurlijke omgeving (zoals de primaten). Hij heeft kledij nodig, bescherming, onderdak, meer slaap, is vatbaarder voor ziekten, enz.

Caduceus, het symbool van Enki, op Sumerische vazen
Er werden allerlei dieren gekweekt in de aardse reservaten maar de mens werd er als laatste toegevoegd (pas op het einde van dag 6 zoals in Genesis staat). Er staat ook nergens in de Bijbel dat God de mens heeft geschapen. Er staat wel het volgende: 'en de Elohim zeiden: laten we de mens naar ons evenbeeld scheppen'. Elohim is meervoud wat dus wijst op meerdere goden (of buitenaardse bezoekers). Er staat ook dat God Adam in de tuin van Eden plaatste. Dus God schiep hem niet uit het niets, maar plaatste een reeds bestaand wezen van buitenaf erin. En Jahweh plant een tuin in Eden, vanaf het oosten, en Hij plaatst daar de mens die Hij vorm gaf (Genesis 2:8). Verder staat er nog dat God tegen Adam en Eva zegt: wees vruchtbaar, vermenigvuldig u en bevolk de Aarde opnieuw. God said unto (Adam and Eve): Be fruitful, and multiply, and replenish the earth...(Genesis 1:28). Nog een aanwijzing dat ze niet de eerste mensen waren, maar wel de eerste geslaagde genetische experimenten, de eerste slavenarbeiders. En nu ze niet langer hybride zijn, kunnen ze zich inderdaad vermenigvuldigen.
Zoals gezegd zijn de Bijbel en andere heilige boeken erg verwarrend omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Ene en de vele ego-goden met een eigen agenda (zoals Jahweh, Allah, Shiva,…). Het menselijk DNA werd ook vermengd met dat van apen (genetische experimenten) waardoor men ten onrechte veronderstelt dat de mens van de apen zou afstammen. Helaas is de mens door de vermenging met ander DNA nu een schizofreen wezen geworden met gebrekkige genen, slechts 2 DNA strengen (in plaats van 12) en hopen niet-geactiveerd (junk) DNA waardoor we niet ons volledige potentieel leven.

Niets in het universum is uitsluitend wit-zwart, licht-duister, goed-slecht, het is meestal een mengeling. De Anunnaki brachten dan misschien wel vooruitgang, technologie en kennis en ze gaven een boost aan de menselijke evolutie maar ze deden dit zonder toestemming waarbij ze sjoemelden met ons DNA. De Anunnaki (en Illuminati) beschouwen de mens als hun creatie en speeltuig, als hun onderdanen die patriarchale controle en hiërarchie nodig hebben. Zij ontberen de vrouwelijke, koesterende, zorgzame eigenschappen van de mens en zijn jaloers op ons vermogen tot (onvoorwaardelijke) liefde. Ze teren op leugens en geweld en komen over als dominant, koud, manipulatief en grote controlfreaks. Maar de tijd is nu gekomen dat de mensheid uit vrije wil en bewuste keuze de tirannie en de leugens volop weigeren en een paradijs van vrijheid zullen manifesteren als de Levende, Soevereine Scheppers die we zijn. Want (en dit is cruciaal om te begrijpen en de sleutel tot alles), wij zijn niet ons lichaam, noch onze mind. De Anunnaki manipuleerden dan misschien wel het fysieke mensaap lichaam en controleren na al die eeuwen nog steeds de mind via massahypnose en leugens, maar de inwonende Spirit die het body-mind-soul complex tijdelijk als avatar gebruikt, is vrij en onaantastbaar. Spirit is de ongeboren, eeuwige en zuivere liefdeskern die jij BENT en die verbonden is met de Ene en die uit vrije wil gekozen heeft om het avontuur en de creativiteit van het levensmysterie aan te gaan en die hier en nu op Gaia een prachtige en onwaarschijnlijke taak op zich neemt. Dat zien we volgende keer. 

Enki (als slang) geeft de mens kennis en seksuele voortplanting (appel), Enlil is niet akkoord en verdrijft hen uit het paradijs.

Het is werkelijk opvallend dat alle scheppingsverhalen, mythen en legenden van vrijwel alle volkeren op Aarde min of meer hetzelfde verhaal vertellen. Van de Indianen tot de Aboriginals, van de Maya’s tot de Babyloniërs, van de Indiërs tot de Afrikaanse stammen,...overal vinden we verwijzingen en aanwijzingen naar een interventie van buitenaardsen en een DNA ingreep bij de oermensen. Maar het verhaal gaat nog veel dieper. Kwamen de Anunnaki goud delven op Aarde? Of hadden ze gewoon parasitaire neigingen en schuimen ze het universum af als piraten op zoek naar makkelijke slachtoffers? Of speelt er nog iets meer?

Dat lezen we volgende keer in Interventie deel 2: Archonten

Enkele belangrijke data betreffende de interventie evolutietheorie:
 • 4,5 biljoen BC: de Zon creëert Tiamat, de voorloper van de Aarde. 
 • 200 miljoen BC: Nibiru en haar maan crasht met Tiamat en 'zaait' daardoor de eerste levensvormen op Aarde (Panspermia). Door de nieuwe baan om de zon veranderen de levensomstandigheden op de planeet en de evolutie en diversiteit van levensvormen nemen toe.
 • 450.000 BC: een klein groep Anunnaki hominoïden (minder dan 1000) landen op Aarde en bouwen een eerste nederzetting.
 • 400.000 BC: de Anunnaki beginnen met genetische experimenten en creëren allerlei (niet-intelligente) hybriden, hominoïden en dieren. 
 • 300.000 BC: de Anunnaki creëren (na talrijke mislukkingen en pogingen) de intelligente homo sapiens (Adam en Eva) als stamouders voor een ras van werkslaven.
 • 250.000 BC: de 'nieuwe' mensen vermenigvuldigen zich snel en groeien in aantal. Om de controle te bewaren wordt de mens aangeleerd de Anunnaki bezetters als goden te vereren.
 • 12.000 BC: de Anunnaki versterken hun greep op de mensheid. Tempels en beelden worden opgericht om de aanbidding van de Anunnaki als goden te valideren. Nieuwe planten- en dierensoorten worden geïmporteerd uit Nibiru. Planten worden veredeld en dieren gedomesticeerd als voedselbron voor de slaven en mijnwerkers.
 • 11.200 BC: een nieuwe passage van Nibiru veroorzaakt een zondvloed over de Aarde. De genetische database wordt bewaard in een zaden- en soortenbank (Ark van Noah) en na de ramp gebruikt om de beschaving opnieuw te starten. 
 • 9.000 BC: de Anunnaki copuleren met mensen (inteelt) wat het menselijk genoom steeds meer vermengd met dat van hen. Hun nageslacht zijn de Nephilim, de reuzen of 'helden' (Hercules, Goliath, Titanen,...).
 • 6.000 BC: de Anunnaki creëren bloedlijnen die in hun naam over de mensen moeten regeren. Ze installeren koningschap als hiërarchisch middel tot gehoorzaamheid. Hun nazaten zijn de royalty en bloedlijn families die nu nog steeds over Aarde heersen. Daarnaast creëren ze de georganiseerde religies als middel tot controle en aanbidding.
 • 2.024 BC: een kernoorlog vernietigt de Sumerische beschaving. De meeste Anunnaki verlaten de Aarde en keren terug naar Nibiru. 
Tijdlijn volgens Sitchin (van 500.000 tot 311 voor Christus): Anunnaki Chronology
Tijdlijn volgens Dan Sewell Ward (van 15 biljoen BC tot 2003 CE): A Brief Chronology
Tijdlijn volgens Sumerische Teksten (van 4,5 miljoen BC tot 311 BC): Sumerian Chronology
De Sumerische Tabletten (de 14 Enki Tabletten, Engelstalig):  Samenvatting - Full Text Video
De Sumerische Tabletten (7 Enki Tabletten, Nederlandstalig): Verloren Boek Van Enki
Enuma Elish (het oudste geschreven scheppingsverhaal en de bron voor Genesis): The Seven Tablets of the History of Creation 
De Anunnaki Geschiedenis volgens Michael Sokolov: Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4
Bronnen en verder onderzoek: Zecharia Sitchin (Earth Chronicles) - Lloyd Pye - Graham Hancock (Fingerprints Of The Gods) - William Bramley (Gods Of Eden) - John Lamb Lash (Not In His Image) - Michael Tellinger (Slave Species Of The Gods) - Chris Hardy (DNA Of The Gods) - Wes Penre Collection - Neruda Interviews
Websites: Sacred Text Archive - Bibliotheca Pleyades - Whale - Enki Speaks - We The Anunnaki - Halexandriah - Bible Origins

We are the stars which sing
We sing with our light
We are the birds of fire
We fly over the sky

Our light is a voice
We make a road for the spirit to pass over
For the spirit to pass overGeen opmerkingen:

Een reactie posten