Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

maandag 22 maart 2010

Een Nieuwe Lente


Een Nieuwe Lente

Two roads diverged in a wood, and I –
I took the one less travelled by.
And that has made all the difference.


Frisgroene blaadjes en knoppen aan takken, kleurige voorjaarsbloemen in tuinen, vrolijk vogelgekwetter uit boomkruinen, zonnestralen die steeds warmer schijnen, levend licht verlengt de dagen,…de winter loopt ten einde en de voelbare kracht van een nieuwe lente doorstroomt nu mens en aarde. Tijdens de winter trekt de natuur zich terug in rust en stilte. Het is een ideale tijd voor contemplatie en verwerking, voor introspectie en meditatie. Een beweging naar binnen toe om in de lente terug open te bloeien in initiatief en actie.

Belangrijkste wapenfeiten tijdens de afgelopen winter waren een heel pak nieuwe en boeiende ontmoetingen en vriendschappen, de opstart van ‘Cirkel van Harmonie’, het schrijven van een nieuwe pagina voor de Rivendell website (over permacultuur) en het verder meebouwen aan Anastasia gemeenschappen. Momenteel staan 4 ecodorp projecten in de steigers die rechtstreeks en onrechtstreeks met elkaar verbonden zijn: Nederland, Vlaanderen, Vogezen en Zuid Frankrijk. Het Iluvanya project in de Vogezen is ondertussen reeds opgestart, de andere 3 bevinden zich in verschillende stadia van voorbereiding. Erg dankbaar voel ik mij om hieraan in vreugde en verbondenheid te kunnen meewerken.

Het is fijn als je een doel hebt om naar toe te gaan,
maar uiteindelijk is het de reis die telt.

De vele inzichten uit de Anastasia boekenreeks kunnen op even zo vele manieren in de praktijk worden gebracht. In afwachting van het effectief wonen en leven op een familiedomein is een persoonlijke energetische en mentale voorbereiding geen overbodige luxe. Hoe kom je en blijf je in een positieve gedachtestroom, hoe versnel je het denken, hoe creëer je een ruimte van liefde, hoe pas je de verbeeldingswetenschap toe, hoe manifesteer je individuele en gezamenlijke dromen, hoe maak je contact met de Schepper,…zijn enkele vragen die het lezen van de boeken kunnen oproepen. In Rusland liet Vladimir Novikov zich inspireren door de boeken en ontwikkelde samen met andere enthousiaste lezers enkele eenvoudige technieken om de eigen vibratie te verhogen en de veldstructuur (aura) te helen. Om aan zoveel mogelijk mensen deze technieken te kunnen aanleren, richtte Novikov overal verspreid in Rusland ‘centra voor harmonie’ op. Daar wordt geoefend en uitgewisseld, geëxperimenteerd en gedemonstreerd.

Op uitnodiging van Anastasiadorp Nederland kwamen Novikov en assistente Yulia tijdens de herfst 2009 een intensieve workshop geven in Nederland. Het werd een bijzondere, boeiende en erg liefdevolle week, waar tal van technieken werden besproken, geoefend en geleerd. Enkele oefeningen die aan bod kwamen: het leren aanvoelen der veldstructuur van planten en mensen, het opsporen en verwijderen van blokkades in de aura, de chakra’s activeren, het creëren van een ruimte van liefde, wijzigingen aanbrengen in verleden en toekomst, verbeelding als middel tot creatie, verbinding maken met de innerlijke Essentie en de Schepper, energieën voelen en sturen,…

De ontmoeting met Novikov en met de deelnemers aan de workshop opende voor mij een nieuwe fase in de realisatie van een ecodorp. Namelijk de bevestiging en onderkenning van het belang van een energetisch/spirituele basis die de grondslag vormt voor het ecodorp (of desgevallend elk ander project). Een basis, geworteld in vertrouwen en openheid, waarbij mensen in verbinding treden met zichzelf, met elkaar, met de Schepper en samen een veld van liefde, respect en harmonie co-creëren. De intentie is altijd een betere wereld te scheppen en de mensheid vreugde en geluk te brengen. Een ruimte van liefde kan de basis worden voor elke activiteit. Er zijn verschillende technieken om een ruimte van liefde te creëren. Belangrijk blijft altijd de intentie en vibratie der deelnemers. In onderstaand filmpje zie je hoe Novikov en Yulia door middel van klank, beweging, focus, visualisatie en liefde een hoger trillingsveld manifesteren.


In navolging der Russische centra werd eerst ook in Nederland (Raduga) en onlangs in Vlaanderen een centrum voor harmonie (Cirkel van Harmonie) opgericht. De bedoeling is veelvoudig en kan samengevat worden via volgende basisvisie.

De intentie van ‘Cirkel van Harmonie’ is het creëren van een wereld waar alle Mensen gelukkig zijn.
De wens om iedereen vreugde te schenken is de basis van alle activiteiten, woorden en gedachten.
Deze co-creatie manifesteert zich vanuit verbondenheid met de Bron.

Hieronder volgen enkele mogelijkheden om deze basis intentie te verwezenlijken.
 • De menselijke frequentie harmoniseren met die van de Schepper in ons.
 • Meewerken aan het Scheppingsplan en zo de eigen Goddelijke droom tot leven wekken.
 • De creatie van een Ruimte van Liefde als het hart en de basis van alle activiteiten.
 • Het bewust creëren van positieve en collectieve beelden.
 • Het leren aanvoelen van de veldstructuur van de mens en de omringende wereld.
 • Het activeren en gebruiken van de eigen spirituele en energetische vermogens.
 • Het opheffen van blokkades en fouten door middel van de verbeeldingswetenschap.
 • Het bewust samenwerken met de natuur, de levende Aarde en de kosmische energieën.
 • Het vrijmaken en stimuleren der zielekracht.
 • Educatie en overdracht van informatie door energetische uitwisselingen (biolaser-effect).
 • De creatie van ecologische familie domein dorpen om harmonie, autarkie en overvloed te brengen.
 • Het informeren over en bevorderen van een gezonde, zuivere en evenwichtige levensstijl.
 • Het aanleren, beoefenen en verspreiden van allerlei kunstzinnige en creatieve activiteiten als middel om de vibratie te verhogen, om heling te bereiken en om schoonheid en vreugde te ervaren en te bestendigen.
 • Het ontwikkelen van nieuwe dromen en wegen betreffende de ziele-educatie en de begeleiding van kinderen tot gelukkige volwassenen.
 • Het informeren over natuurlijke zwangerschap en geboorte.
 • Het verwerven en beschermen van het geboorterecht van iedere Mens op landbezit als middel om zijn familie te onderhouden, autonomie te verwerven en geluk te vinden.
 • Wegen ontdekken en vrijmaken om de wederhelft te kunnen ontmoeten.
 • Het meebouwen aan de ontwikkeling van een mooie en vredevolle wereld, van een gezonde en rijke aarde en van een gelukkige en liefdevolle mensheid.
Dus ook de realisatie van een familiedomein dorp behoort de doelstellingen van Cirkel van Harmonie. Zo’n cirkel kan namelijk fungeren als een centraal, energetisch veld waarrond zich een dorp ontwikkelt. Als het kloppend hart van een levende droom. Een Cirkel van Harmonie biedt de bewoners de kans met woorden, gedachten en daden mooie beelden van harmonie en liefde tot leven te brengen en samen de collectieve droom van Schepper, Aarde en Mensen tot bewustzijn te manifesteren.
Ondertussen heeft de Vlaamse ‘Cirkel van Harmonie’ reeds enkele weekenden georganiseerd om de technieken van Novikov verder te oefenen en te verspreiden en om de realisatie van een Anastasiadorp in Vlaanderen te ondersteunen. Samenkomsten die verrijkend en inspirerend zijn vooral ook door de ontmoeting met gelijkgestemden en de verdere uitbouw van een groeiend Anastasia netwerk. Het met elkaar delen van de eigen droom is een erg krachtige manier om te creëren. Tijdens zo’n weekend wordt intensief gesproken, geknutseld, getekend, gezongen,…kortom gerichte aandacht geschonken aan mooie en positieve beelden, aan de eigen (ecodorp en familiedomein) droom en aan het verspreiden van geluk en vreugde. Een groep genereert een veel sterker energieveld dan een persoon alleen. De creatiekracht van een groep die op 1 lijn zit met elkaar en met de Bron en vanuit liefde ageert, is verbluffend. Een mooie oefening blijft mij bij: in een cirkel vertelt ieder om beurt (aan de hand van een eigen gemaakt object/tekening) de eigen droom en beschrijft zo een (toekomst) beeld van leven en wonen in harmonie met elkaar en de natuur. Ieder persoonlijk verhaal wordt door de hele groep mee bevestigd en gevisualiseerd en het Universum ingestuurd.

De dagdagelijkse aandacht wordt op die manier verlegd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de gedachten en beelden die mensen dagelijks denken voor 90 % dezelfde zijn als die van de dag voordien. Uiteindelijk worden deze beelden en gedachten werkelijkheid, dat leert ons de ‘Wet van Aantrekking’. Wat nu als die dagelijkse gedachten en beelden negatief en beperkend zijn? Hoe kom je uit die spiraal, uit die vicieuze cirkel? Want, negatieve gedachten creëren de ervaring van een negatieve werkelijkheid, waardoor je opnieuw negatief blijft denken. De kunst is opkomende negatieve en beperkende gedachten niet te bevestigen en aan te houden, maar ze los te laten en te vervangen door positieve gedachten van overvloed, vreugde en oneindige mogelijkheden. Het verleggen van de aandacht naar gouden toekomstbeelden gaat bijna vanzelf wanneer een groep gelijkgestemden zich focust op positieve gedachten. Zo’n weekend of samenkomst is dan ook altijd een sterke impuls tot en een aanvoer van mooie, inspirerende en positieve beelden en gedachten. Een weldadige douche van liefde en licht. Een hoogtrillend en deugddoend energieveld dat nog dagenlang doorwerkt.

There are some people who live in a dream world, and there are some who face reality;
and then there are those who turn one into the other.

We bezitten allemaal de innerlijke kracht en het vermogen om alles te zijn, te doen en te hebben om onze ziel, geest en lichaam volledig tot expressie te kunnen brengen. Maar hoe laten we die kracht in ons ontwaken?
Uiteindelijk kan geen enkele uiterlijke omstandigheid ons beletten om overvloed en geluk te ervaren. Want deze Goddelijke kracht is in iedereen aanwezig en kan aangesproken worden. Een eerste stap is leven in harmonie met de Universele wetten en beseffen dat de Bron een intelligent en onuitputtelijk ‘veld, wezen, universum’ van oneindige mogelijkheden is. Verbinding en samenwerking met de Bron is dan ook de snelste en zekerste manier om alle dromen en verlangens te realiseren. Dit kan door positieve gedachten naar de Bron te sturen (die dan terugkeren in de materie), vertrouwen en geloof in je eigen dromen, dankbaarheid voor wat er nu is en meer te geven dan wat je ontvangt (zie een uitgebreidere tekst hierover in het nieuwsbericht van 14/12/2009). Een sleutel om je goed te voelen: zoek wat jou gelukkig maakt en doe het! Dure cursussen volgen en boeken lezen over persoonlijke groei brengt je zelden echt geluk. Het is veel eenvoudiger: doe wat je graag doet en wat je gelukkig maakt en doe dat voortdurend. Prioriteit nummer 1 is: get happy!


Maar goed, de lente ontwaakt in vele harten, de bergen roepen en een nieuwe reis staat op het programma, dus deze blog wordt terug actief. Een reis naar het geliefde Katharenland met de bedoeling een mooie kerngroep samen te krijgen om het Zuid-Franse ecodorp-project vorm, liefde en aandacht te geven. Met een beetje spijt verlaat ik mijn Vlaamse en Nederlandse vrienden (voor eventjes toch), maar mijn hart voelt ook vreugde en enthousiasme bij de gedachte terug naar de mooie Pyreneeën af te reizen. Het collectieve energieveld in Vlaanderen voelt voor mij heel zwaar en deprimerend, er hangt veel stress, angst, ziekte en vernietiging in de lucht. Een onderdompeling in de ongerepte natuur en onbezorgdheid van de Aude zal een welgekomen verademing zijn.
Vooral ook door het vooruitzicht mee te kunnen bouwen aan een nieuwe wereld, een echte thuis, een mooi dorp waar liefde straalt en waar alle harten open bloeien in vreugdezonnen.

En traditiegetrouw muziek om af te sluiten. Ditmaal ongeveer het mooiste muziekstuk ooit door een mens gecomponeerd (met hulp uit hogere regionen, dat wel) en ook heel toepasselijk tijdens deze paasperiode. De reis naar vrede, vreugde, verbondenheid, vrijheid en naar mijn eigen Essentie gaat onverminderd verder.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten