Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

  • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
  • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
  • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

dinsdag 11 februari 2020

Het Heilige Geheim


You yourself are even another little world and have within you the sun and the moon and also the stars.
(Origenes)

Waarom waarschuwt Anastasia voor seksuele handelingen die ontstaan uit lagere driften en lusten? Ze spreekt over het verlies van vitale energie wanneer intimiteit niet geworteld is in hogere motieven zoals de conceptie van nieuw leven en het aantrekken van een ziel. Bij de Krishna toegewijden kan seks alleen binnen het huwelijk en enkel om kinderen te verwekken. En we kennen uiteraard allemaal het celibaat bij de priesters, kloosterlingen en monniken. Binnen het tantra yoga pad bestaan verschillende technieken om de ejaculatie en het klassieke klaarkomen uit te stellen. De bedoeling is het verzamelen en opladen van de scheppende energie om een hoger bewustzijn te bereiken door de Kundalini kracht te wekken. Wat is hier aan de hand, welk geheim schuilt hierachter? En waarom staat er een immens beeldhouwwerk van een dennenappel (pijnappelklier) in Vaticaanstad en op vele oude artefacten wereldwijd? Een aanverwante vraag kan men stellen rond de immense porno industrie en de bezetenheid van de elite voor pedofiele seks en andere ontsporingen. Welke energie wordt opgewekt door zelfbevrediging voor het scherm en het misbruiken van kinderen? En vooral, wat gebeurt er met die energie en wie profiteert hiervan? Seksuele energie is levensenergie en, hoe gek het ook klinkt, er zijn entiteiten (archonten en andere) die hier op teren en voedsel uit halen en zo de Mens uitputten en op een lager bewustzijnsniveau houden. De kunst is nu om jouw scheppende levensenergie bij jezelf te houden en te gebruiken voor spirituele, mentale en fysieke ontwikkeling.   

In deze tijden van openbaringen (apocalyps) en bewustwording beginnen de oude geloofssystemen hun geloofwaardigheid steeds meer te verliezen. Gezien wij spirituele wezens zijn, zal religie altijd een aantrekkingskracht blijven uitoefenen op de zoekende Mens. Maar er is een verschil tussen religie en de kerkinstituten die religie misbruiken als machtsmiddel. Religie komt van religare en dat betekent verbinden, namelijk de Mens die verbinding zoekt en maakt met zijn goddelijke kern. En daar heb je geen bijbels, kerken, moskeeën, priesters of pausen voor nodig. Het is een natuurlijk en innerlijk proces.

De Jezus mythe

Het bekendste en meest gelezen boek is nog steeds de bijbel niettegenstaande reeds veelvuldig werd aangetoond dat het een verminkt en aangepast boekwerk is, wat in de loop der tijden veelvuldig werd gemanipuleerd ten behoeve van de Vaticaanse machtselite. Pas bij de ontdekking van de Dode Zee rollen uit Nag Hammadi (1945) en de Qumran perkamenten ontstond een ander beeld van het Jezusverhaal en het Christus bewustzijn. Daarin vond men onbekende evangeliën (Thomas, Philippus, Waarheid) en belangwekkende teksten die een duidelijk gnostieke leer uitdragen. Gnosis betekent 'innerlijk weten', kennis van het hart. Het is het weten dat de Mens diep en onlosmakelijk verbonden is met het Licht en met een goddelijke kern. De Ene Schepper is in ieder Mens aanwezig. Alles is één en verbonden. Alle externe goden zijn misleidingen en lagere wezens met een agenda. Er is geen profeet, kerk of godsdienst nodig om tot 'bevrijding' te komen en de 'hemel' in te gaan. De Katharen wisten dit en vormden zo een bedreiging voor het Vaticaan die bang was om haar machtspositie te verliezen. Onder meer daarom werden ze uitgeroeid.

Een boeiend standpunt met betrekking tot de bijbel is de mogelijkheid dat het Jezus verhaal eerder een symbolische en alchemistische betekenis heeft en niet letterlijk dient begrepen te worden. De bijbel en de apocriefe teksten beschrijven dan een 'heilig geheim' en verhalen dan over oeroude gebeurtenissen op Aarde in versluierde taal en ingebed in een heel toegankelijk verhaal vol symboliek. Enkel de ingewijden begrepen wat er precies werd bedoeld met de getallen en aspecten uit het levensverhaal van Jezus.

Wie iets van astrologie af weet, kan vaststellen dat de bijbel vol symboliek staat die verwijst naar de dierenriem, de zon, de planeten en astronomie. Of de historische Jezus echt bestaan heeft, valt niet te bewijzen. Behalve de bijbelboeken (evangeliën) en apocriefe geschriften is er geen enkele geschiedkundige bron die dit aantoont. Nochtans waren de Romeinen nauwkeurige geschiedschrijvers die bijhielden wat er in hun provincies aan de hand was. Wel waren er vele mogelijke 'kandidaten' met de naam Jezus die rond die tijd leefden, de bekendste is wellicht Yeshua Ben Pandira. Bepaalde onderzoekers komen tot de conclusie dat Jezus een mythische figuur was en hoogstwaarschijnlijk 'verzonnen' werd op het Vaticaans concilie van 325 in Nicea door het samenvoegen van oude mythen en legenden om zo een religie van macht en controle te creëren. Het Jezus verhaal zou dan in feite symbolisch verwijzen naar astronomische en esoterische fenomenen en niet over een historische figuur gaan.

Anderen, zoals Joseph Atwell, beweren dat de Romeinen en hun keizers (die uitstekende imperialisten en veroveraars waren) een messiaanse figuur annex religie bedachten (gebaseerd op informatie uit oude heidense en occulte mysteriescholen) als een politiek machtsmiddel (een soort psy-op avant la lettre) om het grote rijk te verenigen en de voortdurende opstanden in de provincies te voorkomen. Het is altijd goed om zich af te vragen wie het meest profiteert van een bepaalde situatie, beslissing of (fake) verhaal. In het geval van het christendom is het glashelder. Dankzij hun Jezus figuur is het Vaticaan uitgegroeid tot een machtig instituut en volgens sommigen hebben de Jezuïeten de touwtjes (nog steeds) in handen op deze planeet. De Romeinse beslissing om een sterke religie te creëren heeft dus quasi tot wereldheerschappij geleid. Vooral als je weet dat mogelijks ook de Islam door het Vaticaan werd gelanceerd.  

Enkele verborgen verwijzingen naar de zodiak in de bijbel. Jezus wordt geboren uit een Maagd. Hij is de zoon van God en belichaamt dus een evenwicht (Weegschaal) tussen geest en materie. Bij de geboorte zijn de herders en hun schapen aanwezig (Ram) en bij de kribbe staan een paard (Boogschutter) en een geit (Steenbok). Koning Herodes laat uit voorzorg alle baby's vermoorden (Schorpioen). Later verandert Jezus water in wijn (Waterman). Hij wordt gedoopt wanneer hij 30 jaar oud is en de Zon komt Waterman binnen 30 dagen na 25 december. Jezus roept twee vissers bij hem en zegt dat ze hem moeten volgen en dat hij van hen 'vissers van mensen' gaat maken (Vissen). Ook loopt hij over het water (Vissen). Jezus vertelt vele parabels zoals die van de twee zonen (Tweelingen) en het verloren schaap (Ram). Naar het einde toe wordt hij weggevoerd naar Golgotha (letterlijk de 'schedelplaats') waar hij op een kruis wordt genageld (Weegschaal) tussen 2 misdadigers (Tweelingen). Na zijn dood (Steenbok) valt er duisternis over de Aarde, net zoals de zon tijdens de winter zonnewende voor de langste nachten zorgt. Hij verblijft 2,5 dagen in het graf, wat precies overeenstemt met de tijd dat de zon 'stilstaat' tijdens de winter zonnewende vooraleer terug te 'verrijzen' en de dagen langer worden. Op 25 december wordt de zoon (de zon) herboren. Jezus herrijst uit het graf en herstelt de balans (Weegschaal) tussen geest en materie. Ook in de 'Openbaring van Johannes' wemelt het van de zodiac verwijzingen zoals: het lam (Ram), de leeuw (Leeuw), de os (Stier), sprinkhanen als schorpioenen,...Of Jezus al dan niet bestaan heeft, mag iedereen zelf beoordelen. Feit blijft dat het verhaal ook alchemistisch/symbolisch kan begrepen worden. Jezus is niet de 'zoon' van God, maar de zon (in de schepping van God).

Begrippenlijst (alfabetisch)
die kan helpen om de anatomie van het hele proces beter te begrijpen

° Cauda equina --> letterlijk 'paardenstaart' is een bundel zenuwen die in het onderste deel van het ruggenmergkanaal op het niveau L2 (tweede lumbale wervel) ophoudt, tussen de wervels loopt en in het heiligbeen uitmondt.
° Cerebrum --> of de grote hersenen omvatten het grootste deel van de hersenen en bestaan uit de 2 hersenhelften en een aantal andere structuren. Hier bevindt zich ook de neocortex of het hoger menselijk brein. En verder het limbisch brein (emoties en gevoelens) en het reptielenbrein (overleven, instinct).
° Cerebellum --> of de kleine hersenen liggen onder de grote hersenen (Cerebrum) en bestaan uit 2 helften ter grootte van een perzik.
° Chakra --> de traditionele uitleg is dat chakra's energieknooppunten zijn in het subtiele astraal lichaam die in meditatie geschouwd eruit zien als lotussen en raderen. Er zijn 7 hoofdchakra's (die elk hun eigen specifieke geestelijke, emotionele, psychologische en fysieke aspecten vertegenwoordigen) en daarnaast nog vele kleinere chakra's.
° Chiasma opticom --> of optisch chiasma of 'kruising der oogzenuwen' is een plat lichaam in de frontale kwab van de hersenen.
° Claustrum --> letterlijk 'afgesloten plaats', een neurale structuur in het midden van de grote hersenen. 
° Cortex --> of hersenschors is de buitenste laag van de grote hersenen en het gebied waar informatie uit de rest van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt.
° DMT --> of Dimethyltryptamine is een alkaloïde molecule en neurotransmitter met psychoactieve, entheogene en spirituele eigenschappen die in kleine hoeveelheden door het lichaam en het brein aangemaakt wordt. Men noemt het ook de 'spirit molecule' en het kent een lange geschiedenis als bewustzijnsveranderend middel onder meer via Ayauhuasca ceremonies.
° Granulationes arachnoideae --> zijn kleine uitsteeksels van het spinnenwebvlies die door de buitenste beschermlaag van de hersenen lopen.
° Hersenvocht --> of liquor is een waterige vloeistof die zich in en om de hersenen en het ruggenmerg bevindt ter bescherming en als transportmiddel van voedingstoffen. In de tekst wordt ook CFS (Cerebro Spinal Fluid) gebruikt.
° Hypothalamus --> is een klein geheel van structuren gelegen onder de thalamus en onderdeel van het limbisch breinsysteem.
° Klieren --> de endocriene klieren zijn organen die verschillende hormonen produceren die op hun beurt veranderingen kunnen veroorzaken in de stofwisseling en het menselijk lichaam. De bekendste endocriene klieren zijn de pijnappelklier, de hypofyse, de schildklier en bijschildklieren, de bijnieren en de alvleesklier. Endocrien betekent dat de klieren hun stoffen intern en rechtstreeks afgeven aan het bloed. Daarnaast zijn er ook exocriene klieren die hun stoffen extern afgeven aan het lichaam bvb. via een buisje, zoals de speekselklieren, traanklieren, zweetklieren,...
° Kundalini --> volgens de traditionele uitleg is Kundalini een spirituele kracht/energie die als een slang opgerold ligt aan de basis van de wervelkolom. Wanneer Kundalini ontwaakt en op en neer doorheen de nadi's en chakra's stroomt, volgt een intense spirituele ontwaking en worden tal van paranormale vermogens manifest.
° Laterale ventrikel --> zijn kleine holtes in de hersenen die specifiek hersenvocht produceren.
° Magnetiet --> of Fe3O4 is een magnetisch en elektro-receptief ijzermineraal wat zich in de hersenen bevindt waardoor onder meer de zoogdieren en vogels het magnetische veld van de Aarde kunnen detecteren om zich te oriënteren.
° Medulla oblongata --> het verlengde ruggemerg is het gedeelte van de hersenen dat de hersenstam met het ruggenmerg verbindt.
° Nadi's  --> volgens de yoga traditie zijn er 72.000 nadi's of subtiele energiekanalen die de prana (levenskracht) transporteren doorheen het lichaam. De drie bekendste en belangrijkste zijn Ida, Pingala en Sushumna die alle drie langs de wervelkolom lopen van de kruin tot aan het bekken. Ida is het passieve, vrouwelijke yin kanaal (maan) en Pingala het actieve, mannelijke yang kanaal (zon). Beide kruisen elkaar (onder meer) in de ajna chakra (derde oog). Sushumna is het neutrale middenkanaal waar zich 8 chacra's bevinden.
° Nervus vagus --> of zwervende zenuw is de tiende hersenzenuw die begint als een vertakking van het medulla oblongata (verlengde merg) en loopt omhoog en omlaag van en naar de buikholte. Het is de langste van alle hersenzenuwen.
° Nucleus caudatus --> of staartkern is een structuur van het corpus striatum in de hersenen.
° Pijnappelklier --> of epifyse is een endocriene klier in de hersenen (die onder meer melatonine afgeeft) en wordt in de Oosterse filosofie als de zetel der ziel beschouwd.
° Hypofyse --> is een endocriene klier die verschillende hormonen afscheidt en ligt onder de hersenen.
° Plexus Sacralis --> of heiligbeensvlecht is een groep zenuwen die ontspringen uit het ruggenmerg tussen de niveaus L4 en S4. Volgens de yoga filosofie bevindt zich hier het tweede chakra (Swadhisthana) die in verband staat met seksualiteit, creativiteit, relaties en emoties.
° Plexus Solaris --> of zonnevlecht is een zenuwknoopcentrum gelegen ter hoogte van de maag. Volgens de yoga filosofie bevindt zich hier het derde chakra (Manipura) als zetel van de ego-persoonlijkheid.
° Ruggenmerg --> of medulla spinalis is de naam voor het centrale zenuwstelsel wat door het wervelkanaal in de wervelkolom loopt. Het centrale kanaal (canalis centralis) is gevuld met hersenruggenmerg vloeistof (hersenvocht) en omgeven door grijze stof.
° Sacrum --> of heiligbeen is een driehoekig wervelbeen onderaan de wervelkolom.
° Somatostatine --> is een hormoon met verschillende functies wat door de hypothalamus en andere organen wordt geproduceerd.
° Substantia nigra --> of donkere kern is een pigmenthoudende kern in het middendeel van de hersenen.
° Thalamus --> betekent letterlijk 'slaapkamer' en is evolutionair gezien een ouder gedeelte van de tussenhersenen. Het is een belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van zintuigen op weg naar de hersenschors (cortex).

De Heilige Secretie

For God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you Gentiles, too.
And this is the secret: Christ lives in you. This gives you assurance of sharing his glory.

(Colossians 1:27)

De Heilige Secretie (HS) is een natuurlijk bio-ritmisch proces van het menselijk lichaam en maakt deel uit van een moleculaire cyclus. Het is de naam voor een natuurlijk voorkomende en onoplosbare vloeistof die het menselijk brein produceert. Het lichaam is in staat om deze substantie via biochemische reacties alchemistisch om te zetten in een bewustzijnsverhogende verbinding waardoor 'verlichting' kan ervaren worden. Deze HS, in het Engels ook wel 'Chrism' of 'Christ Oil' genoemd, staat in verband met het natuurlijke spirituele ritme van het lichaam, en meer bepaald de maancyclus. Net als het circadiaan ritme (slaap-waak ritme) wordt de HS gestuurd door kosmisch/astronomische energieën afkomstig van de maan en de sterren. In de baarmoeder is de baby verbonden met de moeder (en haar hormonale secreties) via de navelstreng. Maar bij de geboorte wordt die navelstreng losgemaakt en beginnen de astronomische invloeden op de cellulaire vorming van het kleine lichaam, waardoor de individuele energievorm wordt verbonden met het bredere superorganisme dat Gaia (Moeder Aarde) wordt genoemd en met de kosmische frequenties die op dat moment aanwezig zijn en hun imprint nalaten. Alle bioritmen starten bij de geboorte en volgen vanaf dan een continue cyclus die afhankelijk is van elektromagnetische en andere omgevingsfrequenties. Wat de HS betreft, wordt het lichaam in het bijzonder beïnvloed door de maanenergie, de dichtstbijzijnde satelliet van de Aarde.

In het ruggenmerg en de hersenen bevindt zich een vloeistof die bekend staat als hersenvocht of Cerebral Spinal Fluid (CSF). Deze olieachtige stof stroomt door het centrale zenuwstelsel, spoelt de hersenen van gifstoffen en levert voedingsstoffen en hormonale secreties. Dit gebeurt continu. Op het moment van de geboorte en het losmaken van de navelstreng zijn deze interne vloeistoffen bijzonder gevoelig voor de sterke elektromagnetische instroom van de zon en de sterren. Deze astronomische imprint in het CSF op het moment van de geboorte vertaalt zich dan in wat we kennen als 'het sterrenbeeld' of de gesternte waaronder we geboren zijn. Zo krijgt ook de astrologie een wetenschappelijk/biologische onderbouwing. Onder invloed van die energetische invloed past de pijnappelklier zijn ritme aan om verbinding te houden met het 'grotere bewustzijn'. Als gevolg hiervan begint het lichaam een proces van 'conservering' telkens wanneer de maan(energie) in ons sterrenbeeld verblijft (plusminus 2,5 dagen, 12 keer per jaar).

Deze conservering en opslag in de hersenen zorgt voor de opbouw van DMT (of de spirit molecule) in de CSF. Gedurende de 2,5 dagen dat de CSF overvloediger door de hersenen spoelt, verhoogt de opslag en de levendigheid van de hormonen en neurotransmitters. Wanneer de persoon een 'goed Mens' is en gedurende deze tijd van bewaring en opstapeling van DMT een 'deugdzaam leven leidt en een rechtvaardig pad' volgt, dan zullen de hersenen de opeenhoping van substanties vrijgeven wanneer de maanenergie het sterrenbeeld van het individu begint te verlaten (na 2,5 dagen). Dan stroomt een overvloed aan DMT moleculen door het lichaam en het brein waardoor de persoon gevoeliger, bewuster en spiritueel verbonden wordt. Bovendien wordt het bloed gereinigd en het verouderingsproces gestopt en/of vertraagd. Allemaal dankzij het behoud van de HS.

Een esoterisch kerstverhaal

Volgens de oude hermetische wijsheid zijn onze lichamen alchemistische instrumenten. We hebben de mogelijkheid om 'lood in goud' te veranderen. Het geheim is de wetenschap van fysieke en fysiologische regeneratie (celherstel). Het lichaam bezit het vermogen om nieuw bloed te produceren en slapende hersencellen te wekken. De bijbel spreekt over deze wetenschap in allegorische, symbolische verhalen. In de esoterie noemt men dit 'het Grote Werk'. In alle tradities vindt men verwijzingen naar deze Heilige Afscheiding, dit zijn er enkele: Amrita en Soma (India), Ambrosia (Grieken), Manna (Joden), Nectar van Onsterfelijkheid, Levenselixir, Ojas,...De aartsvaders en andere alchemisten gebruikten deze wetenschap om honderden en zelfs duizenden jaren gezond te leven. Wanneer het nieuwe bloed wordt geproduceerd, wordt het oude (giftige) bloed door het lichaam verwijderd.

Twaalf keer per jaar (één keer per maand), scheiden de grote hersenen (cerebrum) een olievloeistof af wanneer de maan in het zonneteken staat waarin je bent geboren. Dit verwijst naar het verhaal van Jezus en de 12 apostelen. Jezus staat symbool voor de zon die tijdens het jaar door de 12 tekens van de dierenriem gaat. Deze heilige olie wordt in het Grieks 'Christos' wordt genoemd (betekent letterlijk 'de gezalfde'). Het is in feite het verhaal van de Christus in ons allemaal. De bijbel is geschreven in codetaal en is een handleiding over fysiologische regeneratie en astrologie die Mensen een pad naar verlichting (verzoening) biedt. Het Jezus verhaal is het verhaal over jouw ontwaking en bevrijding. Jij bent de hoofdrolspeler. Niemand komt je redden.

De 'Tempel van God' is geen gebouw maar verwijst naar jouw eigen lichaam. De olie wordt afgescheiden in het cerebrum door het (heilige) claustrum of 'santa' claustrum, gelegen in het midden van de grote hersenen. Het verhaal van de kerstman (santa claus) komt van deze innerlijke wetenschap omdat de kerstman (spirituele) geschenken naar beneden brengt in je schoorsteen (ruggengraat). De olie gaat eerst naar de pijnappelklier en de hypofyse. Deze klieren staan bekend als Jozef en Maria. Dit gebied werd het Oog van Horus genoemd in de Egyptische mysteriescholen. Daarna daalt de olie via het wervelkanaal (symbolisch de Jordaan rivier) naar beneden tot in de sacrale gebieden (symbolisch de Dode Zee). De olie die langs het ruggenmerg stroomt, komt uit de bovenste hersenen, de Schepper of Vader, de 'Allerhoogste'. Claustrum betekent letterlijk 'klooster' en maakt kenbaar dat dit een heilige plaats waar iets waardevols en kostbaars aanwezig is. De kostbare vloeistof die vanuit het claustrum naar beneden stroomt, scheidt zich dan deels in de pijnappelklier en deels in de hypofyse, twee speciale laboratoria in het hoofd. In de pijnappelklier wordt de olie goudgeel en krijgt elektrische eigenschappen, gesymboliseerd als honing. In de hypofyse wordt ze een witachtige vloeistof met magnetische eigenschappen, melk genaamd. Dit verwijst naar het beloofde land dat stroomt van melk en honing. De twee klieren vertegenwoordigen het mannelijke en vrouwelijke, de Jozef en Maria van het fysieke lichaam, en zijn de ouders van de spirituele zoon geboren in de zonnevlecht van elke Mens, beginnend rond de leeftijd van twaalf jaar (Jezus in de tempel).

De pijnappelklier is verbonden met de pingala zenuwbaan en de hypofyse met de ida zenuwbaan.  Deze staan ook bekend als de kundalini (goddelijk vuur) en de kundabuffer (negatief aangewend vuur). De 2 zenuwbanen strekken zich helemaal uit langs de wervelkolom en de 'levensboom' (nervus vagus) en gaan naar de plexus sacralis (heiligbeensvlecht) en de sacrumgebieden van het lichaam (onderste wervels). De plexus sacralis bevat een zeer sterke seksuele energie. Het is in wezen een prachtige levensenergie, die bij het 'oogsten' kan veranderen in een elektrische energie die terug naar de hersenen stijgt langs de 33 wervels van de wervelkolom (Jacob's ladder). Dit verwijst de 33 graden bij de vrijmetselaars en naar Jezus die op 33-jarige leeftijd 'verrees uit de doden' en terugkeerde naar hogere geestelijke rijken. Daarom is de HS een spirituele reis. Het gebied van de zonnevlecht en de sacrale plexus staan bekend als Bethlehem, wat letterlijk betekent het 'huis van brood' (verwijzend naar Jezus die zei: 'Ik ben het brood des levens').

De 'melk en honing' dalen af via de 'maan ganglion van Gasser' (een zenuwknoop in het hoofd) naar de zonnevlecht (Bethlehem). In de zonnevlecht is een vingerhoedvormige depressie (de kribbe) en hierin wordt het psychofysieke zaad of het heilige kind afgezet. De samengevoegde vloeistoffen produceren als het ware een kiemzaad in de solar plexus (Bethlehem). Dit gebeurt elke maand bij alle Mensen vanaf de puberteit (12 jaar). In symbolische taal verwoordt de bijbel dit als de geboorte van Christus(zaad) in een kribbe te Bethlehem. In de bijbel staat dat de Joden ooit kunnen terugkeren naar het beloofde land van 'melk en honing' wanneer ze de geboden van God opvolgen. Dit verwijst naar de terugkeer van het zaad naar het brein waar de beide klieren zijn. En dat kan enkel succesvol zijn wanneer de persoon een goed Mens is en een spiritueel pad volgt. Men is dan 'wedergeboren' en wordt 'gered' door Christus door een innerlijke hergeboorte. In feite is dit een natuurlijk en automatisch proces. Maar de Mens is zo ver afgedwaald van een harmonische, gezonde en liefdevolle levensstijl dat het zaad elke maand verkommert en vernietigd wordt door dingen als alcohol, drugs,  slechte gewoonten, kwade gedachten, ziekte veroorzakende handelingen, lagere begeerten, kortom een ontspoorde levenswijze. Zo blijft de Mens verstoken van een maandelijkse verjongingskuur en van het volledige gebruik van zijn breincapaciteiten. De yogi's uit India en Tibet gebruiken asana's, bhanda's en pranayama om de olie naar boven te pompen, ook een rechte rug is vereist tijdens de oefeningen en meditaties.

Verkeerde en disharmonische gedachten en daden (de 'zonden' genaamd) vertragen of verhinderen de opklimming van het Christuszaad langs de ruggengraat op weg naar het beloofde land. Het zaad, geboren in de zonnevlecht, stijgt op en wordt dan 'gedoopt' in de ruggenmergvloeistof (symbolisch de Jordaan), net zoals Jezus werd gedoopt in de rivier de Jordaan. Het zaad wordt als het ware 'gezalfd' door de olie van het ruggenmerg en reist omhoog om 'gekruisigd' te worden op de plaats genaamd 'Golgotha' (letterlijk de schedel). De kruisiging van Jezus staat dus in feite symbool voor de Christus olie die de kruisende ida en pingala zenuwbanen passeert in de schedel. De kruisiging betekent niet de dood van het zaad, maar wordt gevolgd door een incubatie- en transmutatieperiode van ongeveer drie dagen waardoor het krachtiger wordt en voor vernieuwing en spirituele verlichting kan zorgen zodat de persoon spoedig het (innerlijke) 'Koninkrijk van de Hemel' kan realiseren (verrijzenis van Jezus na 3 dagen).

Wie de Matrix filmtrilogie heeft bekeken, weet wellicht dat het fysieke lichaam van de Mens in wezen een soort energetische 'batterij' is. Maar wanneer die batterij leeg raakt en niet bijgevuld wordt, doen sterft het lichaam na een bepaalde tijd. De meesten verspillen hun kostbare energie en laten (vaak onbewust) de krachten der duisternis toe die zich gretig voeden met de mentale, emotionele en spirituele energie van de Mens. Het is echter ook mogelijk om jouw energie bij jezelf te houden, waardoor je sterker wordt en langer en gezonder leeft. Net zoals petroleum kan geraffineerd worden tot benzine waardoor die een hogere brandbaarheid en 'frequentie' krijgt, net zo kan men de olie transmuteren of raffineren waardoor die zo sterk gerevitaliseerd wordt dat ze het lichaam regenereert en de dood 'overwint' (verrijzenis van Jezus). Wanneer men het zaad en de olie niet elke maand verspilt, dan wordt het lichaam (de lamp) verlicht door Goddelijk Bewustzijn. Het verouderingsproces is het gevolg van het verminderen van de olieproductie en het verzuimen van het laten circuleren van de olie via de ruggengraat. Uiteindelijk stopt de olieproductie in het brein en sterft het lichaam.

Gevolgen wanneer er veel olie in het lichaam circuleert

° De algemene moraal en de stemming zijn stabiel en vreugdevol en er is geen prikkelbaarheid, angst of nervositeit.
° De spijsvertering en assimilatie zijn perfect.
° Het gehoor en het gezichtsvermogen zijn goed.
° Tanden en skelet vergaan niet.
° Men kan goed slapen.
° Men heeft geen medicijnen nodig.
° Men heeft minder voedsel nodig.
° De behoefte aan stimulerende middelen is verdwenen.
° Het lichaam bestrijdt kankercellen en andere ziekten en geneest volledig van mentale, emotionele en fysieke ziekten.
° Men voelt geen enkele aandrang om zichzelf op geen enkele manier te misbruiken.
° Men is immuun voor verkoudheid en andere infectieziekten.
° De kracht van de jeugd is aanwezig en de zwakheden van ouderdom zijn afwezig.
° Men ervaart een onbeperkte vitaliteit.

Volgens de esoterische leer zijn de pijnappelklier en de hypofyse beiden verbonden met een zenuw die het ruggenmerg kruist aan de basis van de schedel (in de medulla oblongata). Beide zenuwen lopen parallel aan elkaar langs de ruggengraat, de hypofyse lichaamszenuw aan de linkerkant en de pijnappelklier zenuw aan de rechterkant. Deze twee zenuwen komen samen in de zonnevlecht. Daar ontvangt hun eenheid de 'Heilige Adem' en wordt het Christuszaad geboren. Men kan dit zien als een esoterische drie-eenheid: de pijnappelklier is mannelijk, de hypofyse is vrouwelijk, en de adem is de Heilige Geest. Daarom is goed en diep ademen belangrijk zodat ook de zonnevlecht genoeg zuurstof krijgt.
Vanaf de puberteit vormt zich elke synodische maanmaand (29,5 dagen) en zolang men leeft een zaad in de zonnevlecht (telkens wanneer de maan in jouw zonneteken komt). Net zoals Herodes en anderen probeerden om Christus te doden en te verleiden, zo zullen ook hartstochten, verlangens en emoties proberen dit zaad te doden. Het doel is om het zaad te redden ongeacht hoe sterk de duistere krachten het proberen te vernietigen. Wanneer het niet wordt vernietigd, zal het Christuszaad worden opgetild en in de vloeistof van het ruggenmerg stromen (de Jordaan) en aldus gedoopt en gezalfd worden. Evenwel is dit nog maar het begin van de reis, het zaad is nog steeds in gevaar en wanneer men de lagere verlangens niet meester wordt, zal het langs de wervelkolom afdalen naar de Dode Zee (sacraal gebied) en sterven.

Wanneer men er in slaagt de olie terug naar boven te sturen, nemen haar frequentie en trilling toe. Wanneer de olie de 33e wervel bereikt, wordt ze figuurlijk 'gekruisigd' omdat de nervus vagus (zwervende zenuw) en ida en pingala worden 'gekruist' tijdens het traject en de olie verder reist om zich opnieuw te verbinden met de pijnappelklier en de hypofyse. De kruising gebeurt in het verlengde ruggenmerg waar de olie contact maakt het Cerebellum (of Golgotha, de schedelplaats). De olie (Christus) verlicht de optische thalamusklier, die ook bekend staat als 'het licht van de wereld', op het punt van 'kruisiging' of kruising. Dan blijft ze ongeveer 2,5 dagen in het ongewisse (dood als het ware), net zoals Jezus stierf op 33-jarige leeftijd en 2,5 dagen in het graf bleef. Dit vindt plaats bij de 33e wervel van beneden af geteld.

Wanneer de olie/het zaad erin slaagt om door de ruggengraat naar boven te reizen, zal het gekruisigd worden aan de basis van de schedel en zich transformeren in een kracht die in staat is het individu te laten herboren te worden. Drie dagen na de kruisdood stond Jezus op met een getransformeerd lichaam. En wanneer het Christuszaad wordt 'gekruisigd', volgt een transformatie en vergeestelijking van het lichaam waardoor het hoger trilt. Dit gebeurt wanneer slechts één zaadje wordt gered, de meeste Mensen slagen er helaas niet in om ook maar één zaadje te conserveren tijdens hun leven. De volgende maand ontstaat een nieuw zaadje en dit tweede zaadje is nu fijner en krachtiger vanwege het opgeslagen eerste zaadje. Dit komt omdat de pijnappelklier (de vaderklier) een deel van de essentie van het terug gekeerde zaad/olie absorbeert en de afgescheiden 'honing' de volgende keer daardoor sterker is. Hoe meer zaden kunnen worden bewaard en behouden, en hoe meer men de verrijkte olie-essentie kan terugbrengen, hoe groter de transformatie. De aanbeveling in de bijbel is om ten minste een tiende deel van je inkomsten (van de olie) terug te geven aan de bron (de hersenen). Dit is de parabel van de tienden.

De boodschap van Jezus is naastenliefde want om het zaad te redden, dient men te kiezen voor onvoorwaardelijke liefde, vrede en onbaatzuchtigheid. Men noemt het ook Boeddha of Christus bewustzijn. Wanneer iemand in deze staat van heiligheid leeft, wordt elke maand het zaad gered en reeds na enkele maanden verkrijgt de persoon een ruimer bewustzijn steeds wanneer de olie over de hersenen wordt gegoten. Dit is de ware zalving door God waar de bijbel naar verwijst bij de beschrijving van de externe zalving met olijfolie. De hele cyclus van het opslaan van zaad is in wezen een heel natuurlijk proces voor wie een goed Mens is die in harmonie met de natuurwetten leeft. In onze tijd zijn er evenwel hele duistere machten actief die de mensheid op een negatief pad houden en tal van verlokkingen, leugens en verleidingen op Aarde brengen waardoor velen (onbewust) hun Christuszaad verspillen.


Master your sexual energy. Porn is a form of mass control.
Porn is free because it is used to manipulate the senses, turn people into slaves and rob them of their vital life force energy.
It pollutes your mind and conditions your perception of sex, and injects the analogy into your subconscious, thus creating a society where everyone views everyone as an object.
People have no control or mastery over their life force (sexual) energy, which can be transformed to develop the spirit body and do inner alchemy,
because the've became blind slaves of the porn industry and have no awareness of this energy
or how to channel it into creative, healing, generative, spiritual energy to revitalize nervous system, brain and all the organs of the body.
The mainstream world controls you by controlling your senses; junk foods, porn, television, shopping, materialism,...
When you feed the soul instead of the senses, you attain mastery of self.


Recapitulatie: hoe werkt het afscheiden van de HS nu precies

° Lunaire energie komt jouw sterrenbeeld binnen (12 keer per jaar). Op Moontracks kun je zien wanneer de maan precies in jouw sterrenbeeld komt.
° Het magnetiet in de hersenen werkt als resonerende antennes die de maan frequentie vertalen naar een biochemisch proces.
° Het claustrum is een neuraal gebied in het midden van de hersenen. Het is de zetel van bewustzijn en de fysieke voorraadplaats van levensenergie (prana).
° Het claustrum produceert een secretie en geeft neurotransmitter signalen af aan de pijnappelklier en hypofyse.
° Door het 'trillen' van hypofyse en pijnappelklier onder invloed van de lunaire energie wordt melatonine opgeslagen die het vermogen heeft de 'geestmolecule' in het 'graf' (hypothalamus) om te zetten (tijdens de 2,5 dagen)
° De pijnappelklier (vader Jozef, yang, zon) en de hypofyse (moeder Maria, yin, maan) laten vervolgens hun heilige secreties (de melk en honing) vrij in de levende wateren van het lichaam (hersenvocht).
° De afscheiding van de pijnappelklier heet melatonine (die honingkleurig is) en de afscheiding van de hypofyse heten oxytocine en vasopressine (die melkkleurig zijn)
° Deze afscheidingen reizen af ​​naar het heiligbeen (sacrum) waar pingala en ida energieën met elkaar verweven zijn om het spirituele zaad voort te brengen.
° De Heilige Secretie gaat de solar plexus binnen (Bethlehem) waar het zich verbindt met de 'Heilige Geest' (prana of levensenergie) waardoor een 'Christuszaadje' geproduceerd wordt.
° Om het zaadje te kunnen bewaren, dient men deugdzaam en liefdevol te leven. De evangeliën (en andere heilige boeken) staan vol met raadgevingen daaromtrent.
° De hersenen pompen iedere 6 tot 10 seconden cranio-sacraal vocht (CFS) vanuit het hoofd via het ruggenmerg naar het heiligbeen (sacrum). Deze cranio-sacrale pomp brengt het zaadje terug naar de schedelplaats.
° De spirituele geestmolecule wordt dus samen met hormonen en prana omhoog gepompt door de wervelkolom en langs de 33 wervels (Jacob's ladder) en het hart en de keel.
° Het zaad wordt gekruisigd (dubbel gekruist) bij het optisch chiasma, de plaats waar de oogzenuwen elkaar kruisen en waar ook de nervus vagus zenuw loopt (de levensboom).
° Door die 'kruisiging' stijgt de frequentie van het Christuszaad waardoor de Mens in staat is zijn goddelijke natuur te realiseren.
° Daartoe dient hij tijdens de 2,5 dagen dat het zaad rust (gestorven is aan het kruis) zich te onthouden van seks en allerlei 'onheilige' gedachten, daden en verleidingen.
° Jezus bleef 2,5 dagen in het graf en de maan vertoeft 2,5 dagen in een zonneteken.
° De heilige essentie passeert vervolgens de 'granulationes arachnoideae' (zowel bloed als water) voordat het binnengaat in het bloed.
° Vanaf hier reist de Christus (letterlijk de gezalfde in het Grieks) terug, passeert de 'substantia nigra' (donkere plaats) en komt terecht bij de 'laterale ventrikel' (het graf of de grot, bedekt met een wit laken, waarachter zich de 'nucleus caudatus' bevindt).
° Hier rust de geestmolecule totdat ze wordt geactiveerd voor afgifte door het verlaten van maanenergie uit het resonerende sterrenbeeld.
° Na 2,5 dagen reist het zaad dan naar de pons of brug van Varol en van daar naar de thalamus.
° Eenmaal aangekomen in de optische thalamus zorgt het verrijkte en geactiveerde zaadje voor tal van inzichten, vermogens, regeneratie, verlichting, bevrijding.
° Op dit punt, wanneer de olie exponentieel versnelt om de pijnappelklier te raken, worden miljoenen slapende hersencellen geactiveerd en gebeurt de activering van het ware spirituele zelf en de herinnering aan wie je bent en waarom je bent geïncarneerd.

Een spiritueel pad naar Mens wording

Uit het bovenstaande blijkt dat de afscheiding uit het claustrum inderdaad het begin is van het interne conserveringsproces, maar het is (nog) geen olie. In plaats daarvan signaleert het de afgifte van een biochemische stof die later de heilige olie zal creëren (via DMT-conversies). In de moderne wetenschap wordt deze afscheiding somatostatine genoemd. Zo kan het claustrum met recht zijn titel als zetel van het bewustzijn handhaven. Het is essentieel om de 'heilige secretie' te bewaren en haar energetische vibratie te verhogen, vooral tijdens de 2,5 dagen rust. De leer die Jezus verkondigde (naastenliefde) kan hierbij helpen om onszelf fysiek, psychologisch en spiritueel te helen, zodat we 'de weg van de heer' kunnen gaan. Enkele tips, niet enkel tijdens de 2,5 dagen maar uiteraard ook daarna.

°° Maak je niet kwaad, koester geen wrok en hou van je zelf, van je vrienden en van je vijanden.
°° Wees dankbaar en oefen dankbaarheid.
°° Pleeg geen overspel, ook niet in gedachten.
°° Verspil geen seksueel vocht tijdens de 2,5 dagen, bekend als sperma bij de man of vrouwelijk ejaculaat bij de vrouw. Kortom, geen seks.
°° Ook daarna dient men heel spaarzaam te zijn voor wat betreft seksuele betrekkingen, strikt celibaat is niet nodig, maar kwaliteit gaat boven kwantiteit en intimiteit tussen 2 partners is een heilig gebeuren.
°° Seksuele alchemie is het behouden van het sperma/ejaculaat waardoor het terug wordt opgenomen door het lichaam (in plaats van 'verspild') om zo de hersenen en het centrale zenuwstelsel te ondersteunen en te regenereren.
°° Bid en mediteer. Streef een serene en kalme levensstijl na waardoor de zuurstof inname verhoogt (een belangrijke component van de DMT molecule).
°° Vast regelmatig en hou het lichaam licht alkalisch (groenten, fruit). Hoe minder het lichaam met vertering en ontgifting bezig is, hoe meer het zich kan richten op heling en conservering van de HS.
°° Kies een gezonde voedingswijze (vegetarisch/veganistisch, levend voedsel, bio of zelfkweek, licht alkalisch) en een gezonde levensstijl (geen alcohol, tabak en drugs).
°° Alle esoterische scholen en spirituele paden benadrukken dat een geweldloze levenswijze cruciaal is. Het doden van dieren en de consumptie van (dieren)lijken vormen een grote belemmering voor spirituele ontwaking en geestelijke vooruitgang omdat zo'n keuze vooral gericht is op de 3 onderste chakra's (de 'lagere' dierlijke natuur in de Mens). 
°° Alcohol, lagere begeerten en verkeerd eten, vernietigen de olie.
°° Doe ademhalingsoefeningen en ga vaak in de natuur om de zuurstof niveaus te verhogen.
°° Vermijd kunstmatige EMF straling afkomstig van draadloze apparaten en dergelijke omdat die de natuurlijke cycli en kosmische frequenties verstoren.
°° Zorg voor een voldoende aanvoer van negatieve ionen door bvb. in de natuur te gaan wonen of blootsvoets door de tuin te wandelen.
°° Ontwikkel een positieve mindset.
°° Kies voor 'feel good' activiteiten (waaronder energetische oefeningen en technieken) waardoor de zuivering ondersteund wordt.
°° Hou van je naaste zoals van jezelf, en omgekeerd.
°° Wees vriendelijk en behulpzaam naar anderen toe wat zal zorgen voor feel good hormonen en een stralende aura.
°° Maak je geen zorgen over morgen.
°° Leef in het nu, wees alert en aandachtig op wat hier en nu gebeurt, beoefen mindfulness, verruim je perceptie.
°° Oordeel niet (je kent het pad niet van de ander) of je zult zelf ook beoordeeld worden.
°° Vraag en het wordt geschonken.
°° Aan de vruchten kent men de boom. Een goede en gezonde boom produceert goede en gezonde vruchten.
°° Zie het grotere plaatje en kies acties en levensdoelen in het belang van het grote geheel.
 
Gelijkaardige richtlijnen vind men terug bij alle esoterische tradities. Er is een duidelijke verwantschap met het Indische yoga pad wat de waarde van een gezonde, spirituele en evenwichtige levenswijze alleen maar bevestigt. In mindere mate vinden we ook overeenkomsten met het achtvoudige boeddhistische pad en groeperingen als de Essenen, Katharen, Manicheërs en andere gnostieke stromingen. Yoga is een uitgebreid en uitstekend onderbouwd spiritueel pad, een esoterisch systeem wat uiteindelijk tot bevrijding (moksha) en Zelfrealisatie kan leiden. Het bestaat uit verschillende grote takken waaronder Raja Yoga (meditatie), Jnana Yoga (zelfkennis en studie), Bhakti Yoga (dienstbaarheid en overgave), Karma Yoga (handeling zonder gehechtheid), Hatha Yoga (oefeningen voor beheersing), Laya of Kundalini Yoga (eenwording), Mantra Yoga (klank en zang), Kriya Yoga (interne actie),...

Het achtvoudige yoga pad (volgens Patanjali):

1. Yama (de 5 ethische richtlijnen): Ahimsa (geweldloosheid in gedachte, woord en daad), Satya (waarheid en oprechtheid in gedachte, woord en daad), Asteya (niet stelen), Brahmacharya (celibaat en onthouding), Aparigraha (onhebzuchtigheid, beteugeling van verlangens en begeerten).
2. Niyama (de 5 voorschriften): Saucha (zuiverheid en reinheid intern en extern), Santosha (tevredenheid en aanvaarding), Tapas (ascese, alertheid, zelfdiscipline), Swadhaya (zelfstudie van heilige boeken), Ishwara pranidhana (overgave aan God).
3. Asana (de lichaamshoudingen): lichamelijke yoga
4. Pranayama (de adembeheersing): het leren controleren van de prana
5. Pratyahara (de beheersing der zintuigen): het terugtrekken van de zintuigen uit de buitenwereld
6. Dharana (concentratie): het stil leggen van het denken en concentratie op een speciaal onderwerp
7. Dhyana (meditatie): eenpuntige gerichtheid
8. Samadhi (verlichting): assimilatie en bevrijding

The workings of the human body are an analogy for the workings of the universe.
(Leonardo Da Vinci)

De pijnappelklier, het derde oog of de 'straal van Anastasia'

Hoewel de moderne wetenschap en geneeskunde nog maar pas begonnen zijn om de cruciale rol van de pijnappelklier te begrijpen, was deze 'zetel van de ziel' al bekend bij vele oude culturen en beschavingen. De pijnappelklier is de rechtstreekse verbinding met de hogere werelden en een ruimer bewustzijn en de her-innering aan wie/wat we in wezen zijn. Het is niet toevallig dat de duistere krachten er alles aan te doen om de pijnappelklier te verlammen en uit te schakelen via vaccinaties, giftig voedsel, chemtrails en EMF's. Anastasia woont midden de uitgestrekte Siberische bossen op een veldje in de taïga en ver verwijderd van technologie en moderne informatiekanalen en toch weet ze alles wat gebeurt op Aarde en kan ze overal op 'bezoek' gaan met haar bewustzijn en blijft ze verbonden met de hogere dimensievelden. Zij zegt dat dit kan dankzij haar 'lichtstraal' wat in feite verwijst naar een volledig actieve en perfect functionerende pijnappelklier, onze antenne naar het licht van andere dimensies en realiteiten.  

Bij de boeddhisten is de pijnappelklier een symbool van spiritueel ontwaken. In het hindoeïsme is zij de zetel van intuïtie en helderziendheid. De hindoe wijzen ontdekten trouwens via diepe meditatie (innerlijk schouwen) dat het individuele zielatoom (jivatman) zich in het hart bevindt (en niet in de pijnappelklier). Voor taoïsten is de pijnappelklier het oog van de geest of het hemelse oog. In het Oude Egypte vinden we talloze verwijzingen naar het derde oog en de pijnappelklier. De Oude Grieken geloofden dat de pijnappelklier de verbinding was met het denken. Herophilus beschreef het als de 'sluitspier van het denken'. De Franse wiskundige en filosoof Rene Descartes deelde deze mening. Sprekend over de pijnappelklier schreef hij in 'Traité de l'homme': 'Mijn mening is dat deze klier de belangrijkste zetel van de ziel is en de plaats waar alle gedachten worden gevormd.' Al duizenden jaren wordt de pijnappelklier gezien als een verbindende schakel tussen de fysieke (3D) wereld en de geestelijke dimensies.

Het was ook bekend als het innerlijke oog of het derde oog. Waarom? Wanneer men de pijnappelklier open snijdt, vindt men de zogenaamde pinealocyten die lijken op de staven en kegels in het netvlies van de ogen. De pijnappelklier heeft zelfs netvliesweefsel en dezelfde fysieke bedrading als de visuele cortex van de hersenen. In 'Light: Medicine of the Future' legt Jacob Liberman uit dat licht bij vogels, hagedissen en vissen de pijnappelklier rechtstreeks door de schedel stimuleert. Bij veel reptielen heeft de pijnappelklier alle fotoreceptieve elementen die kenmerkend zijn voor een oog. Het wordt daarom een ​​'derde oog' genoemd, omdat het in veel wezens qua structuur en activiteit op een oog lijkt. Bij zoogdieren stimuleert licht de pijnappelklier echter uitsluitend via de ogen. Liberman gelooft dat Mensen aanvankelijk lichtstimulatie kregen via de bovenkant van het hoofd (kruin), zoals wordt beschreven in vele mystieke en oude tradities. De pijnappelklier vertegenwoordigt dan het naar binnen kijkende oog. Dit betekent dat het activeren van dit derde oog ons helpt om het leven voorbij de typische beperkingen van de zintuiglijke waarneming te zien, waardoor een helder (in)zicht ontstaat.
And Jacob called the name of the place Peniel, saying: 'for I have seen God face to face, and my life is preserved'.
(Genesis 32:30)

In het midden van de hersenen ligt de pijnappelklier verborgen in een klein grotachtig gebied achter en boven de hypofyse. Deze kleine klier in de vorm van een dennenappel en niet veel groter dan een erwt speelt een essentiële rol in hoe we slapen, presteren, beslissingen nemen en de realiteit waarnemen. Een gezond functionerende pijnappelklier is essentieel voor psychologische ontwikkeling, het leveren van topprestaties en spiritueel ontwaken. Het is de lichtmeter van het lichaam en ontvangt lichtinformatie via de ogen en stuurt vervolgens hormonale berichten naar het lichaam. Dankzij die informatie kan de Mens een zogenaamd circadiaans ritme volgen en weet het lichaam wanneer het licht of donker is, welk seizoen het is en of dagen langer of korter worden. De pijnappelklier verzendt de informatie naar de rest van het lichaam door het afscheiden van het hormoon melatonine rechtstreeks in de bloedbaan. Dit hormoon regelt de slaappatronen en beïnvloedt de voortplantingsorganen bij zowel mannen als vrouwen. Na de puberteit krimpt de pijnappelklier en geeft minder melatonine af. De hoeveelheid melatonine die de pijnappelklier synthetiseert en afscheidt is afhankelijk van de blootstelling aan licht. We produceren minder melatonine overdag en verhogen de secretie tijdens de nacht.

In de jaren negentig ontdekte de Britse wetenschapper Jennifer Luke hoge concentraties fluoride in de pijnappelklier van haar proefpersonen. Fluoride, dat kan voorkomen in leidingwater en pesticiden, hoopt zich meer op in de pijnappelklier dan in enig ander deel van het lichaam. Deze ophoping van fluoride vormt fosfaatkristallen, waardoor een harde schil rond de pijnappelklier wordt gevormd, calcificatie genoemd. De verkalking van de pijnappelklier verlaagt de productie van melatonine, verstoort de slaap-waakcyclus en de regulatie van het circadiane ritme (bioritme of de biologische klok). De belangrijkste oorzaken voor de verkalking zijn het toevoegen van fluoride aan tandpasta en kraanwater (vooral in de VS), de vele vaccinaties en het eten van bespoten groenten en fruit. Het aluminium uit vaccins en het glyfosaat uit bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen in de hersenen en de pijnappelklier. Deze aluminiumverbindingen, het kwik en andere adjuvanten veroorzaken 'immunoexcitotoxicity', een wetenschappelijke term om aan te geven dat vaccinaties de breinfuncties verstoren waardoor aan autisme gerelateerde ziektebeelden ontstaan en het 'licht van de ziel' (pijnappelklier) gedoofd wordt. Dat is ook wat mysticus Rudolf Steiner 100 jaar geleden al zei: 'De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product'. Zie ook hier: de vaccinatie misdaad. Vaccinaties veroorzaken ontstekingen in de hersenen, steeds meer dokters en wetenschappers komen met deze en andere waarheden naar buiten zoals Dr. Lawrence Palevsky. Vrij recent zijn daar ook nieuwe verstorende factoren bijgekomen, met name de overdaad aan EMF's afkomstig van wifi en andere draadloze toepassingen.

Er zijn aanwijzingen dat kinderen nu eerder de puberteit bereiken als gevolg van gefluorideerd water en tandpasta. Simpel gezegd, wanneer de pijnappelklier is verkalkt, dan raakt de Mens uit balans met de natuur,  wordt de kwaliteit van de slaap verstoord en de biologische functies van de hersenen belemmerd. Op die manier raken we losgekoppeld van ons oerinstinct, van de planeet en van elkaar. Maar er zijn nog meer gevolgen van fluoride consumptie voor het lichaam naast calcificatie van de pijnappelklier. Het veroorzaakt artritis en nierziekten, het verlaagt het IQ en veroorzaakt hersenschade, het schaadt de mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid, het verzwakt het skelet, het brengt cardiovasculaire ontsteking en atherosclerose en verhoogt de loodabsorptie.

Zonder een optimaal functionerende pijnappelklier worden we veel makkelijker beïnvloed door mediaberichten, vormen we valse overtuigingen en nemen we slechte beslissingen. Een verkalkte pijnappelklier beperkt het geweldige menselijke potentieel wat iedereen bezit. De 'aanval' op de pijnappelklier kadert dan ook in een agenda om een gehoorzame en een volgzame bevolking te handhaven. Recenter onderzoek toont dat de pijnappelklier ook DMT kan produceren in uiterst kleine hoeveelheden. DMT wordt ook de 'spirit molecule' genoemd en is een bekend onderdeel van de Ayahuasca drank en is in staat mystieke en spirituele ervaringen op te roepen. Het ontkalken van de pijnappelklier is dus een belangrijk onderdeel voor het ontwaken omdat dit onze perceptie van de werkelijkheid verhoogt. Er zijn drie stappen:
Stap 1: eliminatie van de voedingsmiddelen en omgevingsfactoren die extra verkalking veroorzaken.
Stap 2: verwijdering van de bestaande verkalking.
Stap 3: het creëren van een externe omgeving die een gezonde werking van de pijnappelklier ondersteunt.
Wie in West-Europa woont, heeft geluk, hier drinkt slechts 3% van de bevolking gefluorideerd water. Opgelet, het is belangrijk onderscheid te maken tussen natuurlijk fluoride en synthetisch fluoride. Natuurlijk fluoriet is een sporenelement en de minerale vorm van calciumfluoride. Het is een aqua-gekleurde steen, gevonden in de aarde zoals elk ander mineraal. Maar het fluoride dat wordt toegevoegd aan water of tandpasta zijn synthetische materialen zoals waterstoffluoride of natriumfluoride. Het zijn giftige chemische bijproducten uit de aluminium-, staal-, cement- en andere fabrieken. Synthetische fluoriden zijn ook gevaarlijke afvalproducten van de fosfaatmeststoffen industrie.

Enkele tips om de pijnappelklier te beschermen en te ontkalken:

° Gebruik waterfilters om het leidingwater te zuiveren.
° Gebruik tandpasta zonder fluor. Kies een biologische tandarts die werkt met veilige vullingen.
° Neem geen vaccinaties maar versterk je eigen immuunsysteem.
° Slik geen calciumsupplementen met synthetisch calcium. Eet liever voedsel rijk aan calcium zoals brandnetel, chiazaad, amandelen, boerenkool, gemalen eierschalen,...
° Gebruik geen anti-aanbakpannen met PFOA en PFC.
° Kies voor biologische en volwaardige voedingsmiddelen. Eet gezond, vers en levend voedsel. Vermijd vis en schaaldieren (bevatten teveel kwik).
° Stop met alcohol en roken.
° Kies natuurlijke schoonmaakmiddelen, cosmetica en verzorgingsproducten.
° Vermijd bewerkte voedingsmiddelen en voedingsmiddelen bespoten met pesticiden en bestrijdingsmiddelen.
° Beperk of vermijd de EMF's afkomstig van wifi, bluetooth, draadloze en smart apparatuur in huis (Dect telefoon, babyfoon, hoofdtelefoon, smart meters, microgolf oven,...), maak alles zoveel mogelijk bekabeld.
° Enkele voedingsmiddelen die de ontkalking kunnen ondersteunen: kurkuma, zeewieren (iodine) en algen (spirulina), koolsoorten, chaga paddenstoelen, rauwe cacao, appelazijn en noten.

Extra tips om de werking van de pijnappelklier te ondersteunen, het bioritme te herstellen en de slaapkwaliteit te verhogen:

° Gebruik zo weinig mogelijk spaarlampen en led-verlichting in huis, kies voor gewone gloeilampen.
° Vermijd zoveel mogelijk artificieel licht na zonsondergang.
° Verzacht het (blauw)licht afkomstig van computerscherm en smartphone bvb. door f.lux software te gebruiken. https://justgetflux.com/
° Neem zoveel mogelijk zonlicht op. Draag geen zonnebril.
° Slaap in totale duisternis in een kamer zonder electronica (smartphone, computer, router, digitale wekker,...).

Vijf technieken om de pijnappelklier te activeren

Waarschuwing. De stimulering van de pijnappelklier mag men niet lichtvaardig opnemen (zoals in sommige New Age kringen gebeurt). Wanneer de pijnappelklier 'vastraakt' dan  kan dit schizofrenie, wanen en hallucinaties veroorzaken. Sommige tradities waarschuwen ook tegen esoterische en occulte methoden om je bewustzijn te veranderen zonder een degelijke begeleiding. Bij oude culturen stonden sjamanen en ingewijden in voor de oefeningen en initiaties. In onze tijd is iedereen zelf verantwoordelijk om de innerlijke reis naar ontwaking en hogere ontwikkeling te gaan. De veilige manier is dat het derde oog zich op natuurlijke wijze opent wanneer de persoon 'klaar' is. Een slecht functionerende pijnappelklier belemmert de toegang tot ons volledig potentieel. En volgens de yoga filosofie veroorzaakt een geblokkeerde ajna chakra (het derde oog) dingen als onzekerheid, verwarring, jaloezie, cynisme en pessimisme. Wanneer het derde oog open is, nemen we de werkelijkheid anders waar. We ervaren meer duidelijkheid, intuïtie, empathie, focus en daadkracht. Kwaliteiten die essentieel zijn voor spirituele en psychologische ontwikkeling. Een optimaal werkende pijnappelklier brengt verder een verbeterde verbinding met de natuurlijke wereld, de bereidheid om ego-bezigheden los te laten die onze ziel belemmeren, heldere dromen, astrale projectie, lucide dromen, een hogere verbeelding en meer creativiteit.

1. Meditatie
De meest traditionele methode om het derde oog te openen is door middel van formele zit-meditatie. De pijnappelklier is gevoelig voor de bio-elektrische signalen van licht en donker in de omgeving. Meditatie kan deze bio-elektrische energie activeren. En door oefening kun je deze energie op de pijnappelklier richten, haar stimuleren en helpen openen. Wil de meditatie effectief zijn, dan dient de geest stil te worden zodat de verspreide energie in het lichaam zich kan consolideren en concentreren. Het is evenwel bijzonder moeilijk om de denkgeest stil te leggen via intentie en inspanning. In plaats daarvan observeren we de geest als een neutrale getuige (van de gedachten, gevoelens en sensaties die opkomen en weggaan) waarna de geest vanzelf (na een tijd) rustiger en stiller wordt. Richt dan de aandacht (zonder inspanning of kracht maar rustig en vanzelf) op het derde oog gebied net boven en tussen de twee ogen. Eventueel kun je visualiseren dat je een goudwit licht door het midden van het derde oog ademt. De sleutel is om ontspannen te blijven en de oefening niet te forceren. Laat het willen of het verwachten van enig resultaat los, omdat dit spanning creëert die de energiestroom blokkeert. De gerichte aandacht op de pijnappelklier stuurt interne energie naar deze regio. Door ontspannen focus komen neuropeptiden en stikstofmonoxide vrij waardoor een nog grotere ontspanning volgt en de meditatie dieper wordt. Bedenk dat melatonine de belangrijkste chemische stof is die door de pijnappelklier wordt geproduceerd en in omloop wordt gebracht.  Vandaar dat men in de hersenen van meditatie beoefenaars een toename van de melatonine secretie vaststelt. Na een tijd kun je een lichte druk of een pulserend gevoel beginnen opmerken. Het kan voelen alsof er een mini-hart op je voorhoofd klopt wat aangeeft dat de meditatie werkt. In India kent men deze techniek als Shambhavi Mahamudra en dit zijn de instructies.

2. Zonkijken (Sungazing)
Dit is een krachtige, oude techniek waarbij men rechtstreeks in de zon kijkt gedurende een tijd. Door het staren in de zon (en door vaak te zonnebaden) neemt het lichaam de energie van de zon rechtstreeks op via ogen en huid. Bij het ouder worden verschrompelen de pijnappelklier en de grijze breincellen, maar men heeft vastgesteld dat bij personen die zonkijken dit degeneratief proces niet alleen stopt maar dat de pijnappelklier groter wordt en de breincellen zich herstellen. Men start het zonkijken de eerste dag met 10 seconden staren in de zon ENKEL tijdens het ondergaan of opkomen van de zon (met maximum 1 uur speling). De zonnestralen zijn dan onschadelijk voor de ogen en bevatten geen UV straling. Elke dag kijkt men 10 seconden langer in de zon, liefst op blote voeten in contact met de aarde, tot men 45 minuten bereikt. Een interessante bijkomstigheid is dat men na enkele maanden eventueel zonder voedsel kan omdat men de prana levensenergie nu rechtstreeks kan opnemen. Het hongergevoel verdwijnt en eten wordt een keuze, geen noodzaak. Nu is (regelmatig) vasten en minder eten een zegen voor het lichaam, iets wat al veelvuldig wetenschappelijk werd vastgesteld. Hoe minder je eet, hoe meer (pranische) energie je genereert. Vasten zorgt ook voor een detox van het lichaam wat gunstig is voor de pijnappelklier.

3. Qigong
Deze oude Oosterse techniek is ondertussen algemeen bekend, men kan het woord vertalen als 'het cultiveren van de levensenergie' of 'energievaardigheid'. Qigong oefeningen vergroten de gevoeligheid van de beoefenaar voor de energiestromen in het lichaam, chi (of qi) genoemd. Vervolgens leert men om deze energie te sturen via zachte fysieke bewegingen en de ademhaling. En uiteindelijk leert de beoefenaar om de chi te verplaatsen door intentie en wilskracht.Veel Mensen hebben geblokkeerde energie meridianen en chakracentra die beletten dat de chi de endocriene klieren bereikt. Met behulp van qigong kunnen de blokkades opgeheven worden waardoor de energie het hele lichaam doorstroomt en de pijnappelklier activeert. In de Taoïstische meditatie praktijken gebruikt men de term 'kristallen paleis' om het hersengebied aan te geven waar drie belangrijke klieren liggen: de pijnappelklier, de hypofyse en de hypothalamus.

4. Binaurale Beats
Binaurale hersengolf stimulatie. Wanneer men tegelijkertijd een zuivere sinusgolf in het linkeroor en een andere sinusgolf in het rechteroor hoort, creëert dit een auditieve illusie die een binaurale beat wordt genoemd. YouTube staat vol met Binaurale Beats videos (hoofdtelefoon noodzakelijk). Zoek naar Binaurale videos die de delta-, theta- en gamma- frequenties activeren. Kan ook gebruikt worden in combinatie met meditatie.
Hersengolf frequenties en hun relatie tot bewustzijn.
Gamma (40 - 100 Hertz): extatische piekervaringen / eenheid
Hoge bèta (22 - 40 Hertz): angst / nervositeit
Lage bèta (14 - 22 Hertz): waakzaamheid / focus
Alpha (8 - 14 Hertz): fysiek ontspannen / meditatief
Theta-golven (4 tot 8 Hertz): diep ontspannen / REM-slaap
Delta (0,5 - 4 Hertz): diepe, droomloze slaap / diepste meditatie
Geluidstrillingen, vibraties en klanken hebben een sterke invloed op body en mind. Iedereen die graag muziek luistert, kan dit zelf ervaren. Bepaalde frequenties kunnen zelfs kankercellen vernietigen, denk aan dr. Rife of Fabien Maman. Chanting en het zingen van mantra's is dan ook heel heilzaam en harmoniserend.

5. DMT
In het boek 'DMT: The Spirit Molecule', beweert psychiater en onderzoeker Rick Strassman dat de pijnappelklier nog een andere belangrijke chemische stof produceert, namelijk N,N-dimethyltryptamine of DMT. DMT is een natuurlijk hallucinogeen wat buitengewone visioenen en mystieke bewustzijnstoestanden kan produceren, ook bekend geraakt door de groeiende interesse voor Ayahuasca ceremonies. DMT komt van nature voor in het lichaam en maakt deel uit van de normale samenstelling van Mensen en allerlei dieren en planten. In de jaren zeventig ontdekten Japanse wetenschappers dat de hersenen DMT via de bloed-hersenbarrière naar de weefsels transporteren. Men kan de vraag stellen waarom de hersenen en de Mens zo'n bijzondere stof bevatten? Volgens Graham Hancock werkt DMT als de 'lens' van de pijnappelklier waardoor het bewustzijn in staat is zich te verruimen en andere realiteiten waar te nemen. Blijkbaar produceert de pijnappelklier elke nacht een minimale hoeveelheid DMT tijdens de droomfases. Bij gebruik van Ayahuasca, Iboga en Psilocybine krijgen de hersenen een DMT-boost die mogelijks de verkalking van de pijnappelklier kan verhelpen en voor activatie zorgen. Hoewel entheogene stoffen en psychedelica kunnen helpen om tijdelijk het bewustzijn te openen, toch bieden methoden als meditatie meer blijvende resultaten.

Bronnen & Info

°°° Santos Bonacci  °°° Universal Truth School °°° Mauro Zappaterra °°° Victoria Loalou °°° Kelly-Marie Kerr °°° Simona Rich °°° The Hidden Lighthouse °°° Bill Donahue °°° John St Julien Baba Wanyama °°° Messianic Kabbalah °°°
Gratis Boeken: °°° Manly P. Hall - The Occult Anatomy Of Man °°°  Carey Perry - God-man: The Word Made Flesh °°°

Op Moontracks kun je zien wanneer de maan precies in jouw sterrenbeeld komt.

Slotbedenking

Wat kunnen we meedragen uit dit verhaal? We hoeven niet buiten ons te zoeken naar antwoorden, alles is te vinden door naar binnen te keren via meditatie en contemplatie. Het lichaam is een wonderlijk instrument en herbergt diepe geheimen. Het is waarlijk een tempel voor ziel, geest en Zelf, een emanatie van de Ene Schepper. De meeste Mensen weten niets over de occulte geheimen van hun eigen lichaam. Tenzij ze de kennis bestuderen uit duizenden jaren geesteswetenschappelijk onderzoek uit India, Tibet, China en Egypte of van de mysteriescholen der Rozenkruisers.
Een tweede bedenking betreft de digitalisering en technologisering van de mensheid die volop aan de gang is. Dit 'machine' bewustzijn zorgt voor een disconnectie in de Mens. Het Licht van de ziel raakt verdoofd en de HS wordt voedsel voor parasitaire entiteiten. In snel tempo evolueren we naar een systeem van totale controle en ontmenselijking. Een dode maatschappij gerund door A.I. en psychopaten in paleizen. Het is duidelijk dat er hightech en kennis op Aarde is die niet gebruikt worden voor het algemeen goed en de creatie van een paradijs voor iedereen, maar die integendeel aangewend worden om de macht en het geld bij een kleine groep te houden en de massa in slavernij te binden. Het lijkt soms alsof de mensheid moreel en ethisch helemaal niet klaar is om met hoog innovatieve technologie om te gaan. Kijk maar eens hoe de jeugd totaal in de ban van de smartphone, apps en social media haar eigen menszijn aan het verliezen is (om maar 1 ding te noemen). Er zijn verschillende theorieën over hoe dat mogelijk is. De bekendste is het interventie verhaal. De mensheid wordt (al eeuwenlang) gestuurd en gemanipuleerd door verschillende fracties en groepen met duistere agenda's. De planeet wordt overgenomen en er is een terravorming bezig richting transhumanisme. De inzet is niets minder dan de ziel van de Mens. Op het moment van singulariteit (wanneer A.I. de totale macht heeft) en agenda 2021/2030 (wanneer de 'new world order' dictatuur over Aarde heerst), zal de Mens niet langer Mens zijn en de connectie met zichzelf en met het universum verliezen. Dit wordt verwacht rond 2045. Rudolf Steiner sprak al over Ahriman (een gevallen 'aartsengel'), de incarnatie van het kwade op Aarde (in de bijbel heet hij Satan). Ahriman trekt de Mens naar beneden en houdt hem gekluisterd aan materie via narcistische technologie, een mechanische visie op het universum, economische belangen boven menselijkheid stellen, corrupte partijpolitiek, fundamentalisme en een materialistische, geldbeluste samenleving.  

Er is een keuze te maken, veel Mensen beseffen dit niet eens. In dat opzicht is dit een eindtijd, een tijdsfase waarin twee hoofd tijdlijnen zich aftekenen, mooi gesymboliseerd door de 5G/5D tegenstelling. Beide toekomsten zijn valabel en mogen er zijn, het gaat om wat jij kiest en zult (helpen) manifesteren. 5G komt er ooit en zal samenhangen met dingen als the internet of things, A.I., sociaal krediet systeem, verplichte vaccinaties, smart cities, mind control, designer baby's, avatar bewustzijn uploads, huishoud robotten, inplant chips, digitaal geld, brood en spelen, een wereldregering, globalisme, fake food, nieuwe ziekten en virussen, angst en geweld, een hunger games society,...5G is het dodende netwerk wat bedoeld is om iedereen op te sluiten in een synthetische, machinewereld. Velen kiezen deze weg. De andere tijdlijn is de organische 5D tijdlijn en wordt het pad voor een minderheid. De wereld die de 5D Mensen samen zullen co-creëren begint zich nu af te tekenen aan de horizon. De Anastasia dorpen zijn al een klein voorsmaakje van wat komen gaat voor wie het systeem van het beest wil verlaten. Denk aan overvloed, harmonie, vrede, samenwerken, liefde, vreugde, gezondheid, permacultuur, bio mimicry, soevereiniteit, vrijheid, dienstbaarheid, schenkeconomie, autonomie, lokaal zelfbestuur, echte educatie, waarheid, schoonheid, spirituele levenswijze, natuurwetten, spel, feest, conflictresolutie,  passie, creativiteit, zelfvoorziening, geweldloosheid, zelfontwikkeling, het leven vieren, multidimensionaal inzicht, ...
Join us, and take back your motherland, je hebt niets te verliezen en alles te winnen. 

Er is letterlijk maar één Bewustzijn, gekend als God de Vader of Bron of Schepper (Ik Ben). Christus is geen figuur, maar is het zaad van ontwaken/verlichting in ieder van ons als Hoger Zelf. Christusbewustzijn is het her-inneren dat we eigenlijk één zijn met God. De Vader is één met al wat is en ook met ieder van ons want iedereen is een unieke menselijke manifestatie van God. Ieder Mens bevindt zich in een ander stadium van ontwaken voor deze prachtige, diepe en onbegrijpelijke waarheid.

Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent.
(Victor Hugo)


I Don't Know How To Love Him
Everything's Alright

Requiem - Mozart
From The New World - Dvorak 9


En elke dag opnieuw zal de wereld jouw hand grijpen en schreeuwen:
'dit is belangrijk, en ook dat is belangrijk, en kijk eens naar dit hier, en maak je zorgen over dat daar,
en ben je niet bevreesd dat dit gaat gebeuren, en lees dit bericht eens wat je bang zal maken,...'.

En elke dag opnieuw is het aan jou om je hand terug te trekken, die hand op je hart te leggen en te zeggen:
'nee, dit hier is wat belangrijk is, de liefde en vrede die ik voel in mijn hart en die altijd aanwezig is'.

Everything's Alright! You Are Safe!

vrijdag 10 januari 2020

Tijdlijnen

Het is in de oneindige oceaan van mijzelf dat de schepping van de geest, de wereld genoemd, plaatsvindt.
(Ashtavakra Gita) 


In deel 3 van de serie 'Verloren Verleden ' bekijken we verschillende tijdlijnen. Lees deel 1: Verborgen Archeologie en deel 2: Vreemde Mysteries.

Een tijdlijn is een overzicht (al dan niet gedetailleerd) van de evolutionaire geschiedenis van het leven op Aarde en de planetaire en kosmische ontwikkelingen. Er zijn vele tijdlijnen bekend, elke cultuur en beschaving en ieder volk op Aarde heeft wel een tijdlijn over de geschiedenis van Mens en planeet. Maar een tijdlijn hoeft niet beperkt te zijn tot de lineaire tijd (van verleden over het heden tot de verre toekomst) of tot de evolutie van fysieke lichamen (genre Darwinisme), maar kan ook aspecten bevatten van evolutie doorheen dimensies, dichtheden en parallelle universa. Er lopen dus altijd verschillende tijdlijnen samen, zowel fysiek/atomaire als energetisch/spirituele lijnen, zowel op planetair 3D niveau als in de hogere dichtheden/dimensies van het hologram (de droomstaat binnen Gewaarzijn/Awareness/Schepper). Dat maakt dat de studie van de kosmologische tijdlijnen een heel complex en uitgebreid onderzoeksgebied is wat buiten de intentie van dit bericht valt. In feite toont iedere tijdlijn in wezen de evolutie van bewustzijn. Onderstaand bericht wil enkele bekendere tijdlijnen samenleggen en zien wat de verschillen en overeenkomsten zijn.

Ancient Stargate in Peru
Het belang van tijdlijn onderzoek kan niet onderschat worden. Niet enkel om de (ware) geschiedenis en het verleden en de oorsprong van de mensheid te kennen, wat voor een diepe, innerlijke ontwaking zal zorgen (een bewustzijnssprong). Maar ook om te kunnen anticiperen op de toekomstige tijdlijnen. Het is goed mogelijk dat het militair/industrieel complex ondertussen beschikt over sterrenpoort technologie (Stargates en Wormgaten) en over teleportatie (Project Pegasus) en tijdreis apparatuur (Looking Glass). Nicola Tesla werkte al aan tijdreis en teleportatie apparaten in de 19e eeuw. In de jaren '70 werd het Montauk project opgestart waar werd geëxperimenteerd met tijdreizen. Via 'reserve engineering' van ET technologie achtergelaten op Aarde en de blauwdrukken van Tesla bestaan nu opnieuw werkende Stargates (de oude sterrenpoorten zijn allemaal vernietigd of onbruikbaar). Tijdlijn reizen wordt door de VS gebruikt om zich te informeren en voor te bereiden op toekomstige gebeurtenissen. Via project Looking Glass zagen ze 2 mogelijke tijdlijnen voor de (nabije) toekomst van Aarde en mensheid. Tijdlijn 1 is een globale spirituele ontwaking en een gouden tijdperk. Tijdlijn 2 is een reeks van rampen die het leven op Aarde grotendeels vernietigen. De elite zou zich voorbereiden op het tweede scenario. Naar verluid zou ook het Vaticaan over een apparaat beschikken (de Chronovisor) om verleden en toekomst te bezoeken. Is het echt mogelijk om te reizen doorheen de tijdlijnen en om die zelfs te veranderen? Heeft het Mandela effect daar iets mee te maken? Deze vreemde psychologische anomalie waarbij Mensen zich het verleden anders herinneren dan het was, zou kunnen wijzen op verstoringen in het ruimte/tijdlijn veld waarbij de 'werkelijkheid' verandert. Men beweert dat de elite poogt om de tijdlijnen (de toekomst) te manipuleren volgens hun eigen agenda, niet enkel via social engineering en mindcontrol, maar ook effectief door tijd en ruimte om te buigen (zie ook het CERN hoofdstuk uit het vorige bericht).  

De bekendste en algemeen aanvaarde tijdlijn is het academische model gebaseerd op het Darwinisme, theoretische astronomie, kosmologie, paleontologie, genetica, archeologie, geologie en nog andere disciplines. In het kort gaat het ongeveer zoals hieronder volgt. Bedenk wel dat dit allemaal nog steeds een theorie is en dat er onnoemelijk veel ontbrekende puzzelstukjes, speculaties en vraagtekens zijn. Het is een lang overzicht maar wellicht maakt het duidelijk dat deze theorie nogal wankel en onvolledig is. Er is voorlopig geen enkel bewijs die de ontelbare overgangen tussen de verschillende soorten, klassen, orden en geslachten kan aantonen. Laat staan de overgangen tussen de rijken (van niets naar iets, van amoebe naar eencellig, van eencellig naar plant, van plant naar vis, van vis naar landdier, van primaat naar Mens). Het is allemaal speculatie en Darwin zelf hield steeds vol dat zijn theorie slechts een mogelijkheid is, geen vaststaand hard feit. Niemand weet hoe al die splitsingen en overgangen gebeuren, er is nergens bewijs. De miljoenen ontbrekende schakels (missing link) worden niet gevonden omdat ze niet bestaan (nu niet en toen niet) en ook niet kunnen bestaan. Zoals Jed McKenna zo mooi zegt: 'Godsdienst is een geloofssysteem waarin God de magische oplossing is. Wetenschap is ook een geloofssysteem waarin de Oerknal de oplossing is'. Uit het niets ontstaat een heel universum, en dat is onverklaarbaar via de wetenschappelijke argumentatie en zonder Eerste Beweger.

Dat wil niet zeggen dat de evolutietheorie daarom (volledig) verkeerd is, maar wel dat ze slechts een klein deel van het hele verhaal is. Andere aspecten die zeker een rol spelen zijn schepping en interventie (bewust gestuurde manipulatie). En we zien ook cyclische herhaling, bvb. de foetus doorloopt in 9 maanden baaarmoedertijd alle (voorgaande) evolutionaire stadia, van een eencellig organisme tot een compleet menselijk lichaam (de recapitulatie theorie van Ernst Haeckel). Er is dus zeker een vorm van evolutie doorheen de tijd, dat merken we reeds wanneer een zaadje uitgroeit tot bloem. Wat in het zaad in aanleg aanwezig is (genetische blauwdruk), ontwikkelt zich tot manifestatie in verschillende fasen. Bevat ook de Mens een zaadkiem die uitgroeit tot een voldragen en volmaakt wezen? Volgens de Rozenkruisers tijdlijnen wel. Evolutie is dan het uitrollen van wat reeds in potentie bestaat. Verder kunnen we opmerken dat de academische tijdlijn het ontstaan van bewustzijn als lineair en gradueel oplopend ziet én als een (bij)product en gevolg van materie. Dit is bij de andere tijdlijnen niet zo en zelfs omgekeerd, bewustzijn is eerst en materie ontstaat daarna, als gevolg van geestelijke fenomenen. Zolang de academische wereld weigert om het geestelijke bewustzijnsaspect te integreren bij hun onderzoek, zolang zullen ze in het ongewisse blijven over het ware evolutiemodel. Wat trouwens logisch is want je kunt onmogelijk bruikbare resultaten en valabele theorieën postuleren zonder de waarnemer daarbij te betrekken, alles speelt zich af in en met bewustzijn, ook wetenschappelijk onderzoek. En daar bovenop komt nog dat de menselijke geest (mind) de waarheid filtert en kleurt volgens haar eigen beperkingen en modaliteiten. Een wezen met een andere zintuigelijke opmaak en een andere mindconfiguratie, bvb. met een ruimer frequentie/dimensie bereik, zal een andere werkelijkheid en 'waarheid' ervaren en waarnemen. Echt objectieve kennis is dus onmogelijk wat betekent dat wetenschap nooit kan uitstijgen boven speculatie.

Alle getallen zijn in jaren, BC betekent voor Before Christ, AD betekent Anno Domini (na Christus geboorte).

Scientism and godism are superstitions, one blindly believes in what's visible, the other blindly believes in what's invisible.
(Fakeer Ishavardas)

De Wetenschappelijke Tijdlijn

° 13,8 miljard BC : de Big Bang (Oerknal), het ontstaan van het heelal uit een singulariteit (een oneindige concentratie van energie in 1 punt)  
°  4,6 miljard BC : vorming van planeet Aarde
°  3,8 miljard BC : het begin van het leven op Aarde in de oceanen als oerbacteriën (archaea)
°  3,5 miljard BC : de eerste eencellige organismen
°  3,4 miljard BC : de eerste microben
°  3 miljard BC : de eerste virussen
°  2,3 miljard BC : de Aarde bevriest (de eerste ijsplaneet) en geeft bij de opwarming daarna erg veel zuurstof vrij
° 2,15 miljard BC : de eerste blauwalgen, cyanobacteriën en fotosynthese (of de kringloop van koolstof opname en zuurstof afgave onder invloed van het zonlicht)
° 2 miljard BC : evolutie van Eukaryoten (cellen met een celkern) naar Chloroplasten (organismen in staat tot fotosynthese) en veel later naar algen en planten
° 1,5 miljard BC : de Eukaryoten splitsen zich in 3 groepen die de voorouders worden van de planten, de zwammen en de dieren
° 900 miljoen BC : de eerste meercelligen ontstaan (men weet niet precies hoe of waarom)
° 800 miljoen BC : de meercelligen splitsen zich op in de sponsachtigen (Parazoa) en de orgaandieren (Eumetazoa), later splitst een kleine groep zich af (Placozoa), de vermoedelijke gemeenschappelijke voorouder van de dieren
° 770 miljoen BC : de Aarde bevriest opnieuw (de tweede ijsplaneet)
° 730 miljoen BC : de ribkwallen (Ctenophoren) splitsen zich af van de andere meercellige organismen, later gevolgd door de neteldieren (Cnidaria)
° 630 miljoen BC : ontstaan van bilaterale organismen, vermoedelijk wormsoorten (bilateraal betekent organismen met een duidelijke voorkant, achterkant, bovenkant en onderkant), men weet niet precies hoe of waarom
° 590 miljoen BC : de Bilateria splitsen zich in de Protostomia (oermondigen) en de Deuterostomia (nieuwmondigen) - de Protostomia worden de voorouders van de Arthropoda (geleedpotigen) zoals insecten, krabben, spinnen en ook de wormen - de Deuterostomia worden de voorouders van de Vertebrata (gewervelden)
° 575 miljoen BC : het verschijnen van Ediacarische biota, complexe meercellige organismen
° 570 miljoen BC : een kleine groep splitst zich af van de Deuterostomia, gekend als de Ambulacraria die verder evolueren tot de Echinodermata (stekelhuidigen) en de Hemichordata (kraagdragers) - men veronderstelt dat een bepaald Echinodermata organisme, de zeelelie, de 'missing link' is tussen de gewervelden en de ongewervelden
° 540 miljoen BC : binnen de Deuterostomia ontstaan de Chordadieren, een stam gewervelden
° 535 miljoen BC : de Cambrische explosie of 'oerknal van het leven' waarbij zich een spectaculaire toename van organismen en nieuwe vormen voordoet (men snapt niet echt hoe dat kwam)
° 530 miljoen BC : de eerste echt gewervelde soort met een ruggengraat verschijnt, wellicht een slijmprik of een lancetvisje
Daphnia magna (watervlo)
° 500 miljoen BC : de eerste organismen verlaten de oceanen en verkennen het land, wellicht een soort geleedpotigen (Euthycarcinoidea)
° 489 miljoen BC : de explosie in bio diversiteit tijdens het Ordovicium geologische tijdperk leidt tot een overweldigende toename van planten en dieren en nieuwe variëteiten
° 465 miljoen BC : planten verlaten de oceanen en veroveren het land
° 460 miljoen BC : de vissen splitsen zich in 2 groepen: de beenvisachtigen (Osteichthyes) met skelet en de kraakbeenvissen (Chondrichthyes) zonder hard skelet
° 440 miljoen BC : de beenvisachtigen splitsen zich in 2 groepen: de kwastvinnigen (Sarcopterygii) en de straalvinnigen (Actinopterygii) - de kwastvinnigen leiden naar het ontstaan van de amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren; de straalvinnigen leiden naar de meeste vissoorten die nu bestaan
° 400 miljoen BC : de oudste bekende insecten leven nu, sommige planten ontwikkelen houtige stammen
° 397 miljoen BC : de eerste vierpotige dieren (Tetrapoda) ontwikkelen zich in ondiepe zoetwater poelen en veroveren het land, ze zijn de voorouders van alle amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren
° 385 miljoen BC : de oudste gefossiliseerde boom stamt uit deze tijd
° 375 miljoen BC : Tiktaalik, een uitgestorven Chordadier, wordt als tussensoort beschouwd tussen de vissen en de viervoetige landdieren waarbij de vinnen veranderen in ledematen
° 340 miljoen BC : de eerste grote splitsing bij de viervoeters zorgt voor het ontstaan van de amfibieën
° 310 miljoen BC : een volgende splitsing bij de viervoeters brengt de Sauropsida die verder evolueren tot de reptielen, dinosauriërs en vogels en de Synapsiden die uitgroeien tot de zoogdieren
° 320 -> 250 miljoen BC : de Pelycosauria (zoals de Dimetrodon) is de eerste grote groep van zoogdieren die het land domineren
° 275 -> 100 miljoen BC : de Therapsida, verwant aan de Pelycosauria, is een volgende groep zoogdieren die de Aarde bevolkt - de Cynodontia, een suborde van de Synapsiden, ontwikkelen hondachtige tanden en evolueren tot de eerste zoogdieren
° 250 miljoen BC : het Perm tijdperk eindigt met de 'grote uitroeiing' waarbij 95% van al het leven uitgeroeid werd (men denkt aan een meteoriet of een vulkaanexplosie) - daarna veranderen de ecosystemen op Aarde en begint het rijk van de Sauropsida (dinosauriërs) - de voorouders van de zoogdieren overleven als kleine nachtwezens - in de oceanen ontwikkelen de reptielen zich tot immense zeedino's
° 200 miljoen BC : het Trias tijdperk eindigt opnieuw met een wereldramp, de dinosauriërs nemen nu de hele Aarde over - voorlopers van de zoogdieren ontwikkelen warmbloedige lichamen
° 180 miljoen BC : een eerste splitsing in de vroege zoogdieren populatie zorgt voor de cloacadieren (Monotremata) die eieren leggen in plaats van levende jongen te baren
° 168 miljoen BC : Epidexipterix, een half gevederde dinosauriër die niet kan vliegen, wordt als een mogelijke voorouder van de vogels beschouwd
° 150 miljoen BC : Archaeopteryx wordt als de eerste vogel beschouwd en leeft in Europa
° 140 miljoen BC : een volgende splitsing bij de zoogdieren zorgt voor de buideldieren (Marsupialia) die hun jong extern opkweken in een buidel en de Placentalia die hun jong intern volgroeien in een baarmoeder
° 130 miljoen BC : de eerste bloeiende planten met bloemen
° 105 -> 85 miljoen BC : de placenta zoogdieren splitsen zich in 4 grote groepen: de Laurasiatheria (met onder meer de hoefdieren, walvissen, vleermuizen, honden); de Euarchontoglires (met onder meer de primaten en knaagdieren); de Xenarthra (gordeldieren, luiaards, miereneters) en de Afrotheria (Afrikaanse mollen, muizen, slurfdieren) - het is nog steeds volstrekt onduidelijk hoe en waarom deze splitsing zich voordeed en of er überhaupt wel een splitsing was van gemeenschappelijke voorouders
° 100 miljoen BC : in het Krijt tijdperk bereiken de dinosauriërs hun hoogtepunt, het grootste landdier ooit leeft nu (de Argentinosaurus)
° 93 miljoen BC : de oceanen verliezen hun zuurstof, wellicht door een onderwater vulkaan uitbarsting, 27 % van het zeeleven sterft uit
° 75 miljoen BC : de voorouders van de moderne primaten splitsen zich af van de voorouders van de moderne knaagdieren - de knaagdieren (konijnen, hazen,...) worden bijzonder succesvol en productief
° 70 miljoen BC : de grassen evolueren, maar het duurt nog miljoenen jaren voor de uitgestrekte graslanden ontstaan
° 65 miljoen BC : de grote Krijt-Tertiair massa extinctie roeit alle grote reptielen uit zoals de dinosauriërs, de vliegende pterosauriërs, de zwemmende ichthyosauriërs, de Ammonieten (schelpdieren) - daarna worden de zoogdieren de dominante groep op Aarde
° 63 miljoen BC : de primaten splitsen in 2 groepen: de Haplorhini (droge neus primaten) en de Strepsirrhini (halfapen of natte neus primaten) - de Haplorhini ontwikkelen zich tot apen en uiteindelijk tot Mensen
° 58 miljoen BC : de Tarsier (of spookdiertje), een primaat met grote ogen, splitst zich af van de rest van de Haplorhini
° 55 miljoen BC : het 'Paleoceen-Eoceen Thermale Maximum' is een plotse stijging in broeikasgassen waardoor de planeet opwarmt en vele zeefauna en zeeflora uitsterft, de landdieren worden minder getroffen door de ramp - de eerste primitieve primaten ontwikkelen zich
° 50 miljoen BC : Artiodactyls, een soort kruising tussen een wolf en een tapir, begint te evolueren naar een walvis
° 48 miljoen BC : Indohyus, een mogelijke voorvader van dolfijnen en walvissen, leeft in India
° 40 miljoen BC : breedneusapen zijn de eerste (hogere) apen die zich afsplitsen van de primaten en zuid Amerika koloniseren
° 25 miljoen BC : meer (mens)apen splitsen zich af van de primaten
° 18 miljoen BC : de gibbons (mensaap) splitsen zich af van de andere apen
° 14 miljoen BC : orang-oetans (mensaap) splitsen zich af en koloniseren Afrika en Azië
Australopithecus afarensis
° 7 miljoen BC : gorilla's (mensaap) splitsen zich af
° 6 miljoen BC : proto-Mensen splitsen zich af van hun naaste verwanten, de chimpansees en de bonobo's - kort daarna beginnen de Mensen op 2 benen te lopen
° 5,8 miljoen BC : Orrorin tugenensis, de oudste gekende voorouder van de Mens loopt op 2 benen
° 5,5 miljoen BC : Ardipithecus, een vroege proto-Mens leeft in het bos en is verwant aan de chimpansees en gorillas
° 4 miljoen BC : de Australopithecines (een groep Hominoïden of mensachtigen) verschijnen, hun breininhoud is vergelijkbaar met de chimpansee (500 cm3) - de eerste proto-Mensen in de savanne
° 3,2 miljoen BC : Lucy, de bekende Australopithecus afarensis, leeft in Ethiopië
° 2,7 miljoen BC :  Paranthropus, een planteneter, leeft nu in de bossen en graslanden maar sterft uit 1,2 miljoen jaar BC
° 2,5 miljoen BC : de Homo habilis verschijnt, breinvolume 600 cm3, ze hebben minder aapkenmerken in het gezicht - eerste gebruik van primitieve stenen werktuigen - sommige Hominoïden beginnen vlees te eten, men veronderstelt dat door de extra energie het breinvolume mogelijks toeneemt
° 2 miljoen BC : de Homo ergaster verschijnt in Afrika, breinvolume 850 cm3 - beheersing van het vuur
° 1,8 -> 1,5 miljoen BC : de Homo erectus verschijnt in Azië, breinvolume 1000 cm3, de eerste echte jager/verzamelaar voorouder en de eerste soort die emigreert uit Afrika
° 1,6 miljoen BC : wellicht het eerste gebruik van vuur - de stenen werktuigen worden meer gesofisticeerd
° 600.000 BC : de Homo heidelbergensis verschijnt in Europa en Afrika, breinvolume 1300 cm3 a 1400 cm3 (hetzelfde als de moderne Mens)
° 500.000 BC : de oudste aanwijzingen voor de doelbewuste bouw van woonhutten door Mensen (in Japan)
° 400.000 BC : de vroege Mensen beginnen te jagen met speren
° 325.000 BC : de oudste gevonden voetafdrukken van een Mens (Italië)
° 280.000 BC : de Neanderthaler verschijnt in Europa maar sterft uit 28 duizend jaar geleden wanneer de moderne Mens verschijnt
° 195.000 BC : de Homo sapiens verschijnt in Europa en Azië
° 170.000 BC : men veronderstelt dat Mitochondriale Eva op dat moment in Afrika leefde, zij was de directe, gemeenschappelijke matrilineaire voorouder van alle nu levende Mensen
° 150.000 BC : mogelijks de start en de ontwikkeling van complexe taal en het gebruik van symboliek
° 140.000 BC : de eerste aanwijzingen voor lange afstand handel
° 110.000 BC : de eerste aanwijzingen voor het vervaardigen van juwelen en kralen
° 50.000 BC : de 'grote sprong voorwaarts' - de menselijke cultuur verandert sneller dan voorheen - het begraven van doden, het maken van kledij uit dierenhuiden, complexe jachttechnieken - kolonisatie van Australië
° 35.000 BC : de Cro-Magnon verschijnt in Europa
° 33.000 BC : de oudste grotschilderingen (zoals Lascaux en Chauvet) - de Homo erectus sterft uit in Azië en wordt vervangen door de Homo sapiens
Viking woman
° 18.000 BC : de Homo floresiensis (1 meter groot) wordt gevonden in Indonesië met dezelfde breininhoud als de chimpansee maar gebruikt geavanceerde werktuigen
° 12.000 BC : Homo sapiens bereikt Amerika
° 10.000 BC : begin van de landbouw - de eerste dorpen - domesticatie van huisdieren (hond)
° 5.500 BC : het einde van het stenen tijdperk en het begin van het bronzen tijdperk - werktuigen uit koper en tin
° 5.000 BC : de eerste geschriften
° 4.000 -> 3.500 BC : de Soemeriërs starten de eerste moderne beschaving in Mesopotamië (Irak, Syrië, Turkije)
° 3.500 BC : uitvinding van het wiel
° 3.200 -> 1.900 BC : de Indus beschaving (Indus vallei)
° 3.300 -> 332 BC : Oud Egypte, de dynastieke periode rond de Nijldelta, bouw van de piramiden
° 2.600 BC -> 900 AD : de Maya beschaving in Yucatan
° 1.600 -> 1.000 BC : de Chinese beschaving aan de oevers van de Blauwe en Gele rivier
° 2.700 -> 479 BC : de Griekse beschaving rond de middellandse zee
° 550 BC -> 650 AD : het Perzische rijk in het Midden-Oosten
° 750 BC -> 476 AD : het Romeinse rijk in Europa, noord Afrika en Midden-Oosten - de Klassieke Oudheid
° 600 -> 100 BC : de Kelten (Galliërs) in Europa
° 1.345 -> 1.521 AD : de Azteken in Mexico
° 1.438 -> 1.532 AD : de Inca's in Peru
° 480 -> 1.400 AD : de Europese middeleeuwen
° 1.400 -> 1.600 AD : de Europese renaissance
° 1.600 AD : de wetenschappelijke revolutie
° 1.750 AD : de industriële revolutie en de agrarische revolutie
° 1.870 AD : de technologische revolutie
° 1.970 AD : de digitale revolutie en de seksuele revolutie
° 1.991 AD : de internet revolutie
° 2.007 AD : de smartphone revolutie
° 2.020 AD : de ruimte/tijd revolutie en de 5G/Internet of Things revolutie
° 2.030 AD : de transhumanistische revolutie

Wanneer we deze tijdlijn overzetten naar een jaarkalender dan ziet het er ongeveer als volgt uit.

° 1 januari : de Oerknal
° 16 maart : het ontstaan van de Melkweg
Stentor (freshwater protozoan)
° 2 september : het ontstaan van het zonnestelsel
° 21 september : het eerste leven op Aarde
° 29 oktober : de atmosfeer op Aarde wordt zuurstofrijk
° 9 november : de eerste complexe cellen
° 5 december : de eerste meercelligen
° 17 december : de eerste vissen
° 20 december : landplanten
° 23 december : reptielen
° 24 december : Perm-Trias extinctie, 95% van de soorten sterft uit
° 25 december : dinosauriërs
° 26 december : zoogdieren
° 27 december : vogels
° 28 december : bloemen
° 30 december : primaten
° 30 december, 06:24:00 : Krijt-Tertiair extinctie, de dinosauriërs sterven uit
° 31 december, 06:05:00 : apen
° 31 december, 14:24:00 : hominoïden (mensachtigen)
° 31 december, 22:24:00 : primitieve Mensen, stenen werktuigen
° 31 december, 23:52:00 : anatomisch moderne Mens
° 31 december, 23:55:00 : de recentste ijstijd
° 31 december, 23:59:32 : begin van de landbouw
° 31 december, 23:59:47 : het bronzen tijdperk
° 31 december, 23:59:48 : Oud Egypte, Indus beschaving
° 31 december, 23:59:53 : het ijzeren tijdperk, de klassieke oudheid
° 31 december, 23:59:54 : Boeddha, Zoroaster, Confucius, de Veda's, Griekse beschaving, Romeinse republiek
° 31 december, 23:59:55 : geboorte van Jezus Christus, Romeinse Rijk
° 31 december, 23:59:56 : Mohammed, Maya beschaving, Byzantijnse Rijk
° 31 december, 23:59:58 : Mongoolse rijk, kruistochten, Columbus, Renaissance
° 31 december, 23:59:59 : de moderne tijd (de laatste 437 jaar)

° 28 juli van het volgende jaar : de zon sterft, verandert in een rode reus en vernietigt de Aarde

Wie de vorige berichten heeft gelezen (en de linken heeft bekeken) begrijpt al dadelijk dat deze (officiële) tijdlijn helemaal niet kan kloppen. Om maar 1 ding te noemen: de Soemeriërs die (zogezegd) pas uit het stenen tijdperk komen, beginnen dadelijk met honderden ongelofelijke uitvindingen. En even later bouwen de Egyptenaren (en alle andere 'primitieve' culturen op Aarde) de meest complexe en moeilijke bouwwerken ooit gemaakt (de piramiden en andere megalithische structuren). Dit is volstrekt ongeloofwaardig en onmogelijk. Ook niets over de vorige grote beschavingen zoals Atlantis en Lemurië. Voortdurend worden trouwens nieuwe ontdekkingen gedaan (archeologie, paleontologie) waardoor deze tijdlijn dient aangepast te worden (wat niet altijd gebeurt). Bovendien beschrijft deze tijdlijn enkel de fysiek/materiële evolutie, alsof er geen onderliggende (geestelijke) impulsen en bedoelingen zijn die de evolutie voortstuwen. Alle andere tijdlijnen erkennen de onlosmakelijke band tussen ziel, geest, bewustzijn en de fysieke voertuigen bij de involutie en evolutie van de Mens. Materialisten die geloven dat enkel de fysieke materie de enige werkelijkheid is en dat alles (inbegrepen bewustzijn, gedachten, emoties,...) kan verklaard worden in termen van fysieke verschijnselen hanteren het laagste, meest gemakzuchtige en foutieve perspectief. De schepping is (Goddelijke) magie, de Kosmos is Geest, bewustzijn is primair. Materialistische academici beschouwen de wereldmythologieën vaak als sprookjes en verzinsels van fantasierijke schrijvers en culturen, maar iedere mythe vertelt in feite (in symbolische taal) de geschiedenis van de mensheid.

Edgar Cayce Tijdlijn

Edgar Cayce (1877-1945) was een bekende en gerenommeerde helderziende en genezer, men noemde hem de slapende profeet en de vader van de holistische geneeskunde. In slaaptoestand deed hij meer dan 14.000 readings die allemaal gedocumenteerd zijn en een uitgebreid gamma aan onderwerpen behandelen. Hij genas ook honderden patiënten met zijn vaak vreemde raadgevingen en zijn diagnoses waren 100% accuraat. Van hem is ook de uitspraak dat de hoop voor de wereld uit Rusland zal komen. Veel van zijn voorspellingen zijn uitgekomen zoals de beurscrash van 1929, de opkomst van Adolf Hitler, het begin van WO2, het vinden van de dode zeerollen, het einde van het communisme in Rusland, het ontstaan van de staat Israël, en zelfs het moment van zijn eigen dood. De essentie van zijn filosofie is samen te vatten in enkele zinnen. Alles is verbonden, het leven heeft een doel, ieder Mens wordt geboren met een zieletaak of opdracht, het leven is een avontuur, neem verantwoordelijkheid voor jezelf, het kwaad bestaat wel degelijk (en komt in vele vormen), wees moedig, en kies ten slotte een hoog ideaal of motiverend doel om voor te leven. In zijn tijdlijn spreekt hij over 'wortelrassen', een term die ook bij de theosofen, antroposofen en rozenkruisers gebruikt wordt. Een wortelras duidt een tijdperk aan waarin een dominante cultuur en/of de evolutie van een bepaalde levensvorm plaatsvind. Deze tijdlijn is zeker niet volledig en roept veel vragen op en schetst eerder de interpretatie van Cayce.

De indaling van geest in dichte materie (3D) doorheen verschillende fasen.

° 4,6 miljard BC : het begin van de Aarde als een ervaring voor het collectieve Bewustzijn
° 12 miljoen BC : het eerste wortelras start op een gebied gekend als Mu met Lemurië als belangrijkste centrum - dit was het eerste ras met een 'ziel' maar nog zonder lichamelijke avatar - mind en spirit zijn nog innig verbonden met de geestelijke wereld - men kan dit eerder zien als een impuls/toevloed van geestelijk/etherische wezens
° 10 miljoen BC : het tweede wortelras manifesteert zich als gedachte projecties - er is nog geen individueel bewustzijn, maar eerder niet-fysieke, collectieve gedachte-vormen verbonden in eenheid 
° 210.000 BC : het begin van de Atlantische beschaving en het derde wortelras of de blauwe Mensen (Blue Maze people) zoals de Maya's hen noemen, die voor het eerst een fysiek lichaam hebben, het begin van de Eerste Schepping - samen met het fysieke lichaam ontstaat ook de ervaring van geboorte, dood en incarnatie - het aspect en belevenis van oneindigheid en eeuwigheid uit de vorige wortelras periodes verandert naar de ervaring van eindigheid en tijdelijkheid - de Atlantische beschaving zal de komende eeuwen evolueren tot een hoogtechnologisch niveau (veel hoger dan wat wij nu hebben) maar uiteindelijk ten onder gaan door te ver doorgedreven materialisme en ego
° 106.000 BC : het ontstaan van de 2 geslachten vrouw en man (voordien waren de mensenwezens tweeslachtelijk) en het begin van de 2 concepten yin (het vrouwelijke aspect of Lilith) en yang (het mannelijke aspect of Amilius)
° 50.700 BC : de eerste breuk: Atlantis valt uiteen in 5 eilanden - negatieve impulsen veroorzaken een verschuiving in bewustzijn en motivatie, het zelfzuchtige egoïsme neemt toe - dit leidt tot het ontstaan van hiërarchische systemen die het eenheidsbesef verdringen
° 28.000 BC : de tweede breuk: Atlantis valt verder uiteen - de levenschenkende kristaltechnologie wordt nu misbruikt als dodende straal om onder meer dieren te doden
° 22.800 BC : het begin van de grote zondvloed, God beslist om opnieuw te beginnen, het einde van de Eerste Schepping
° 12.000 BC : het vierde wortelras begint, de Logos komt opnieuw het Aardse veld in, de (her)creatie van Adam en Eva, het Adamische fysieke lichaam
° 10.500 BC : de bouw van nieuwe mysteriescholen en initiatie centra op Aarde - de wereldwijde bouw van de piramiden als energiecentrales - Lemurië is gezonken waardoor massa-migraties plaatsvinden
° 10.014 BC : de definitieve vernietiging van Atlantis - de start van de Tweede Schepping - enkel de mensenrassen blijven bestaan


De New Age Tijdlijn


De New Age heeft ondertussen een slechte reputatie opgebouwd als een mindcontrol en manipulatie middel om 'lichtwerkers', spirituele zoekers en nieuwe hippies te misleiden met wollige praat, dubieuze channelingen, verdachte bronnen (Aleister Crowley), misbegrepen bronnen (Helena Blavatsky, Alice Bailey) en foute leringen. Niettemin bevatten alle systemen ook enige waarheid, zo ook de New Age. De kunst is, zoals steeds, om waarheid van fictie te scheiden. Ook de New Age tijdlijn spreekt over wortelrassen en ook over dimensies/dichtheden (1D tot 15D). Lees op de Glossarium pagina meer uitleg over dimensies. Voor veel lezers zal deze tijdlijn compleet ongeloofwaardig klinken, het lijkt wel op het scenario voor een fantasy epos of een science fiction filmserie. Er worden veel grote woorden gebruikt (dat klinkt lekker belangrijk), maar lees met een open geest (en een korrel zout) en neem enkel dat wat (eventueel) resoneert, laat de rest gewoon los. Sommige thema's of verhalen kunnen wellicht herinneringen activeren of vergeten aspecten in jezelf triggeren (celgeheugen). In ieder verhaal, hoe waanzinnig ook, zit waarheid voor iemand.    

Zoals gezegd is de evolutie en de ontwikkeling van Mens en planeet een heel complex en veelgelaagd gebeuren. Volgens deze visie bestaat de 'Universele Tijd Matrix' uit 5 niveaus of dichtheden die telkens 3 holografische velden bevatten bedoeld als platforms voor expressie en perceptie van bewustzijn (realiteitsvelden). Het speelveld voor bewustzijn is dus bijzonder uitgebreid en ingewikkeld en ontvouwt zich op vele niveaus. Deze realiteitsvelden noemt men 'Harmonische Universa' of HU. Elke HU heeft zijn eigen, unieke blauwdrukken en kenmerken die resulteren in unieke materievormen (lichamen). Met andere woorden: de emanatie en uitdrukking van de Goddelijke Bron als levensvormen (als 'Identiteitsstations') heeft in elke dichtheid specifieke kenmerken en opdrachten.
De Mens bezit meerdere bewustzijnslichamen in de verschillende dichtheden en die zijn in wezen aspecten van het Hogere Zelf (Christus Avatar) en het Lichtlichaam (Merkaba). Eenvoudig gezegd: we zijn dus multidimensionale wezens die tegelijkertijd in verschillende dimensies bestaan. Deze aspecten worden 'Identiteitsstations' genoemd. Ook het bewustzijnslichaam van planeet Aarde heeft verschillende namen in de verschillende dichtheden.
  • In het Eerste Harmonische Universum in 1D-2D-3D bestaan de drie lagen van de persoonlijkheid (Ego) of de geïncarneerde Mens. Dit is het veld van de Aarde matrix (Terra).
  • In het Tweede Harmonisch Universum in 4D-5D-6D bestaan de drie lagen van de Ziel. Dit is het veld van de Tara matrix, of de Aarde in 5D.
  • In het Derde Harmonische Universum in 7D-8D-9D bestaan de drie lagen van de Monade. Dit is het veld van de Gaia matrix, of de Aarde in 7D.
  • In het Vierde Harmonische Universum in 10D-11D-12D bestaan de drie lagen van de Christus Avatar, de hoogste expressie van menselijk bewustzijn. Dit is het veld van de Aramatena matrix, de kristallijne blauwdruk van de toekomstige Aarde.
  • In het Vijfde Harmonische Universum in 13D-14D-15D bestaan de drie Lagen van de Rishi of Drievoudige Stichter Vlam, de Heilige Drievuldigheid (Ik Ben God. Ik Ben Soeverein. Ik Ben Vrij). Hier zijn geen materiële vormen meer zoals planeten of lichamen.
Het fysieke lichaam van de Mens is in principe ontworpen als een voertuig (avatar) voor expressie van het multidimensionale bewustzijn. De dichtheidsniveaus bepalen in wezen de locatie in de tijdlijn waar dat aspect van de Mens of levensvorm een ​​bewustzijnservaring heeft en naar binnen reist in een bepaald lichaam. Evenwel kunnen de meeste Mensen hun eigen hogere bewustzijnsaspecten niet ervaren vanwege verschillende ingrepen (interventies) vroeger en nu, zoals de mind control programmering, het geïnduceerd geheugenverlies, het scalar elektromagnetische veld (NET) en de alien inplantaten die in het aardse lichaam werden geplaatst om het bewustzijn te onderdrukken.
Elke uitdrukking van de Bron in een collectief bewustzijnslichaam of in een individuele levensvorm, heeft vele Identiteitstations die bestaan ​​in elk van de HU's. Om uiteindelijk verenigd te worden met de Goddelijke Bron, dienen we (te leren) in harmonie te leven met de 'Natuurwetten'. Door dat te doen integreren, genezen en verenigen we alle aspecten die waren vastgelopen, gekwetst en getraumatiseerd door de vele levenslessen die we leren via directe ervaring. We kunnen niet evolueren als we niet van onze ervaringen kunnen leren (door 'fouten' te maken). Het leerproces gebeurt met de expliciete hulp van Hoger Zelf die ons helpt om alle aspecten en hun fragmenten in de tijdvelden te herinneren en te assimileren.

De video hieronder schetst de Theosofische kosmologische tijdlijn.


Men gebruikt ook hier de naam 'wortelrassen' om de evolutie tijdlijn te verdelen in grote tijdperken waar specifieke levensvormen (en bijhorende bewustzijnslichamen) 'uitgezaaid' worden. Momenteel bevinden we ons in de 'Vijfde Wortelras Cyclus' en de bedoeling tijdens deze fase is om alle verloren fragmenten uit de vorige cycli te helen, te herenigen en te herinneren. Daarnaast gaan we ook het vierde DNA streng activeren. De Eerste Uitzaaiing (op Gaia, de 7D Aarde) bracht het eerste wortelras (Polaris) en het tweede wortelras (Hyperborea). De Tweede Uitzaaiing (op Tara, de 5D Aarde) bracht het derde wortelras met het tweede DNA streng (Lemurië) en het vierde wortelras met het derde DNA streng (Atlantis). De Derde Uitzaaiing (op Terra, de 3D Aarde) brengt het vijfde wortelras (Ariërs) met het vierde DNA streng. Er komen op de toekomstige Aarde nog twee nieuwe wortelrassen na de huidige Ariërs, namelijk het zesde wortelras met het vijfde DNA streng (Muvarian) en het zevende wortelras met het zesde DNA streng (Paradisian).

Tijdens de Eerste Uitzaaiing op Gaia brak er een grote oorlog uit (de Elektrische Oorlogen) rond de heerschappij over de Aarde en het Mensenrijk. Er ontstonden conflicten over de genetische mutaties die binnen het Mensenrijk plaatsvonden en over de schade die werd veroorzaakt door explosies waardoor ook andere rassen hinder ondervonden. Elohim en de Stichters onderhandelden om ervoor te zorgen dat de evolutie van de menselijke soort zou kunnen doorgaan. Er werd besloten om de Mensen af te sluiten (quarantaine) van de hogere rijken om zo de hogere dimensies en haar bewoners te beschermen tegen de vervormingen en genetische mutaties die binnen het menselijk ras hadden plaatsgevonden. Mensen dienden eerst hun rotzooi op te ruimen voor ze weer toegang kregen tot hun Kosmische Families. Onze avatars (lichamen) werden gemanipuleerd waardoor het 12 strengen DNA bewustzijn niet langer toegankelijk was. Deze vervorming/verduistering bracht de ervaring van afscheiding en dualiteit in het menselijk bewustzijn. Sindsdien zijn we bezig om het oorspronkelijk DNA terug te herstellen.

Er werd een genetisch inplantaat geplaatst in de 6D en 7D frequenties van de Ziel en Monade van de Mens (de 666 zegels). Deze genetische blokkade dwingt het Zielbewustzijn om steeds opnieuw te reïncarneren op 3D Aarde om ontbrekende stukjes en zielsdelen terug te vorderen, en om te leren in harmonie te leven met de Natuurwetten en de Wet van Eén. De quarantaine werd oorspronkelijk geplaatst om andere rijken, planeten en de Mens zelf te beschermen voor het gevaar die een dergelijke fragmentatie veroorzaakt. Het was een goedbedoelde methode om de ontbrekende DNA fragmenten en zielsdelen die verloren of beschadigd waren geraakt in het trauma van vorige levenscycli opnieuw samen te stellen. Maar de NAA groep (zie verder) misbruikt de quarantaine om de zielen gevangen te houden in hun controlesysteem gekend als de Valse Ascentie Matrix. Dit is een technologisch mindcontrol net wat zich in de Astrale dimensie (4D) bevindt en gestuurd wordt vanaf 5D. Men noemt dit ook het valse of synthetische licht omdat het een misleidende nabootsing is van het Christus Bewustzijn. Op die manier kan de NAA groep een gevangenisplaneet runnen waar het bewustzijn van de Mens in wordt vastgehouden via massa hypnose.

In de daaropvolgende zaai- en evolutionaire ronden traden nog meer vervormingen op van de blauwdruk en het bewustzijn van de mensensoort. Steeds meer aspecten van onszelf, waaronder delen van het Lichtlichaam, raakten afgescheiden en ontoegankelijk. We werden gefragmenteerde wezens die zichzelf wilden helen en alle delen terug verenigen. Tijdens de vele opeenvolgende incarnaties begonnen we met de eenwording van ons multidimensionaal bewustzijn. Het verzamelen van de fragmenten van onszelf uit de andere wortelras cycli en uitzaaiingen is nog steeds bezig.

De Tweede Uitzaaiing op Terra werd georganiseerd door Sirius B. Er kwam hulp (zo'n 35.000 jaar geleden) van andere rassen om te helpen bij de herstelling van de menselijke DNA codes. Maar door een onjuist gebruik van de Aarde ruimteportalen kwamen er tijdens de Egyptische dynastieën donkere energieën binnen in de Aardesfeer.  Rond het einde van de Tweede Uitzaaiing begonnen de Anunnaki te paren met de Mensen en ontstond er een nieuw ras: de Nefilim. Dit was niet afgesproken en de Elohim konden nieuwe genetische ingrepen bij de Mens niet toestaan. Er kwam een nieuwe oorlog waar vele rassen aan deelnamen (Anunnaki, Draco's, Sirius Hybriden,..). Deze oorlog beëindigde de Tweede Uitzaaiing. De Derde Uitzaaiing is de huidige evolutionaire ronde waar we onszelf verder helen en ons verbinden met alle fragmenten van ons wezen en het vierde DNA streng activeren.

Exponent van de NAA group: rituele (kind) bloedoffers.
De specifieke tijdlijn (te zien via de link) beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen uit de Galactische Oorlogen tegen de mensheid. De tegenstanders van de mensheid wordt de NAA groep genoemd, de Negatieve Aliens Archon Groep. Deze groep wil onder meer het oorspronkelijke DNA van de menselijke soort vernietigen. De oorlog tegen de mensheid is ontstaan ​​uit de tijdlijnen van de Lyra en Orion oorlogen. Lyra is de plaats waar de Mens oorspronkelijk ontstond. Toen de Wieg van Lyra en verschillende planeten explodeerden, werd de Andromeda Sterrenpoort vernietigd waardoor de mensheid vast raakte in een gevallen systeem. De Galactische Oorlogen veroorzaakten vele conflicten om de macht en controle over de 3D Aarde te grijpen. De Luciferische Groep verenigde zich met negatieve aliens en AI's  (Zwarte Zon) tot de NAA groep wat uiteindelijk uitmondde in wat genoemd wordt: de Tijdlijn Oorlogen. Het is in feite de aloude strijd van 'goed versus kwaad', of Christus en de Wet van Eén tegen de duistere krachten. Men spreekt soms ook over Service to Others (StO) en Service to Self  (StS) groepen. Deze polarisatie (tussen egoïsme/angst en altruïsme/liefde) wordt in bepaalde stadia van een zich ontwikkelend bewustzijn (tijdelijk) gebruikt om de voorwaartse groei van de individuele ziel te bevorderen waarbij de vrije wil gerespecteerd wordt. Maar er kwam een invasie van de NAA groep op Aarde met het doel om de mensheid te onderwerpen via biologische oorlogvoering (DNA manipulatie, frequentiewapens, inplantaten, mind controle,..). De inplanting van meester/slachtoffer programma's in het menselijk bewustzijn noemt men de archontische misleiding strategie. Deze mind control programma's leiden tot dissociatie, narcisme, mentale stijfheid, emotionele breuken, slordigheid, bedrog, afhankelijkheid, waanvoorstellingen, competitiedrang. De gebruikte strategieën zijn onder meer verdeel en heers, dodencultussen, bloedoffers, geweld, parasitair roofdier gedrag, patriarchale dominantie, verstoorde seksualiteit en allerlei manipulatie technieken waardoor de egopersoonlijkheid en de ziel van de Mens zwaar getraumatiseerd worden. In wezen gaat het altijd om het bereiken en het handhaven van controle en macht via vele vormen van geweld. De inzet is niets minder dan de ziel en het bewustzijn van de Mens en deze oorlog is niet het gevolg van keuzes tussen de polariteiten StO en StS. Het is een flagrante schending van de vrije wil en de kosmische wetten.

De tijdlijn is gebaseerd op verschillende werken waaronder Voyagers 1 en 2 van Ashayana Deane en de Ascension Glossary Wiki. Het is slechts een heel summier en onvolledig overzicht. Er zijn nog andere New Age tijdlijnen. Bekijk hier de tijdlijn on line: Historical Timeline Trigger Events.

Tijdperken der Dierenriem

De Aarde draait als een wiebelende tol rond haar eigen as. Deze beweging (precessie) maakt een kegelsnede in de ruimte waarbij de Aarde telkens tegenover andere zodiactekens of sterrenbeelden komt te staan (in omgekeerde volgorde). De energetische invloed van elk specifieke teken op het Aardse leven duurt ongeveer plusminus 2.250 jaar (de meningen verschillen). Hieronder zijn de tijdperken van de Mens vanaf de laatste ijstijd volgens de precessie van de equinox. Eén precessie = 26.566 jaar (Platonisch jaar of het Grote Jaar), een halve precessie of 6 tijdperken = 13.278 jaar, één tijdperk = 2.213 jaar. De invloed van de zodiaktekens overlappen elkaar, er is geen duidelijke grens, de energieën van het nieuwe teken worden langzaam sterker terwijl de oude energieën en impulsen afnemen. Er is veel discussie over de aanvang van een nieuw dierenriem tijdperk, sommigen denken dat we nu al in het Aquarius tijdperk zijn, anderen beweren dat het nog vele jaren zal duren (zoals de tijdlijn hieronder gebaseerd op de Ascension Glossary Wiki).

° 13.278 BC -> 10.500 BC --- Constellatie Maagd (Mercurius) --- het gouden tijdperk --- een technologisch hoog geëvolueerde beschaving op Atlantis volgens de Wet van Eén en gnostische kennis --- Luciferische Anunnaki veroveringen
° 10.500 BC : Constellatie Leeuw (Zon) --- ijstijd op Aarde --- poolverschuiving en cataclysmen vernietigen de beschavingen op Aarde --- begin van geologisch tijdperk
° 10.500 BC -> 9.550 BC : Constellatie Leeuw (Zon) --- ijstijd op Aarde - een donkere en moeilijke tijd op Aarde vanwege het verlies van technologie en een ijzig klimaat --- het plaatsen van het frequentie quarantaine grid
° 9.550 BC -> 8.300 BC : Overgang van Leeuw naar Kreeft --- de ijstijd eindigt, het begin van het stenen tijdperk --- het klimaat wordt beter, het aardeoppervlak terug bewoonbaar --- de Atlantische samenzwering
° 8.300 BC -> 6.100 BC : Constellatie Kreeft (Maan) --- het stenen tijdperk (het Neolithicum) --- primitieve Godinnen cultussen --- domesticatie van dieren, begin van de landbouw
° 6.100 BC -> 3.900 BC : Constellatie Tweelingen (Mercurius) --- tijdperk van de helden ---  begin van handel, communicatie, transport, het schrift --- een patriarchale maatschappij -- aanbidding van vele goden --- langzame infiltratie van de NAA groep in de cultuurgemeenschappen
° 3.900 BC -> 1.700 BC : Constellatie Stier (Venus) --- het bronzen tijdperk (de Bronstijd) --- koperen werktuigen, metselwerk, papyrus schriftrollen, literatuur
° 3.900 BC -> heden : invasie van de NAA groep in Soemerië (Irak) --- genetische manipulatie, DNA uitzetting --- het herschrijven van de geschiedenis --- aliens als 'goden'
° 1.700 BC -> 500 AD : Constellatie Ram (Mars) --- het ijzeren tijdperk van oorlog --- veroveringsoorlogen --- Draco fracties beïnvloeden de Romeinen --- val van het Akhenaton monotheïsme
° 0 -> heden : incarnatie van het Indigo bewustzijn op Aarde voorafgegaan door Yeshua (Christus), Maria (Sofia) en het Essenen Team
° 300 AD -> heden : de NAA groep neemt wraak door het verspreiden van oorlogszuchtige religies --- bloedoffers --- het Vaticaan als negatief machtscentrum
° 325 AD -> heden : het Concilie van Nicea verdraait de Esseense Christus leringen --- satanische Draco's nemen het Vaticaan over --- controle over de mensheid via geweld en angst door de valse god religies
° 500 AD -> 1.600 AD : Constellatie Vissen (Neptunus) loopt tot ongeveer de periode tussen 2.037 en 2.400 AD --- tijdperk der middeleeuwen --- opkomst van het christendom en de islam --- religieus geweld en vervolging --- de Katharen holocaust
° 1.760 AD -> 1.900 AD : aanloop tot de moderne tijd --- het herschrijven van de geschiedenis door de NAA groep --- industriële revolutie --- overname en controle van koningen en overheden door geheime genootschappen --- occulte mysteriescholen
° 1.920 AD -> 1.990 AD : de moderne tijd gebaseerd op een vervalste geschiedenis --- ET contact met de overheden --- het militair-industriële complex als politieke terreurmacht --- de schaduwregering en het begin van de biologische oorlogvoering tegen de mensheid 
° 1.987 AD -> 2.000 AD : de eerste ascensie golf (planetair) --- nieuwe kosmische frequenties bereiken de Aarde --- de poolverschuiving wordt afgewend --- de volgende fase in de oorlogvoering via vaccins en chemtrails nanotechnologie
° 2.000 AD -> 2.012 AD : de tweede ascensie golf (galactisch) --- galactische frequenties bereiken de Aarde --- uitlijning met het centrum van de Melkweg (2012) waardoor de toegang naar het multiversum open gaat ---  Indigo ontwaking --- conflict over sterrenpoorten
° 2.012 AD -> 2.025/2.037 AD : de derde ascensie golf (universeel) --- omniversele communicatie --- interplanetair ET contact --- start van het eenheidsbewustzijn (Krystal Star)
° 2.037 AD -> 2.400 AD : begin van het nieuwe Waterman  tijdperk --- nieuwe menselijke waarden --- een kosmische samenleving --- grote technologische vooruitgang --- einde van ziekte en oorlog
° 2.400 AD -> 4.500 AD : Constellatie Waterman (Uranus) ---  een nieuwe Aarde

Zoals gezegd weet niemand exact wanneer de overgangen plaatsvinden. De gebeurtenissen op Aarde geven wel al een hint (voor wie de astrologische symboliek begrijpt). Het Tweelingen tijdperk (6.900 BC -> 4.900 BC) bracht het begin van complexe taal, communicatie, het schrift, intellect, ideeën verspreiden,...en andere zaken gerelateerd aan de energie van Mercurius/Tweelingen. Het Stier tijdperk (4.900 BC -> 2.500 BC), bracht (als aardeteken) de verspreiding van de landbouw en de bouw van (ommuurde) steden, dorpen en stadstaten maar ook de controle over Aarde via koningschap. Daarna kwam het Ram tijdperk (2.500 BC -> 300 BC), een vuurteken, en de tijd van oorlog, geweld en verovering waar de oude rijken (Egypte, Perzië, China, Griekenland, Rome,...) op zoek gingen naar uitbreiding en macht. Het Vissen tijdperk (300 BC -> 1.900 AD) start dan met de geboorte van Boeddha en wordt de tijd van de grote wereldreligies op Aarde. Volgens dit scenario zitten we nu dus al in het Waterman tijdperk. Typische trefwoorden bij Waterman/Uranus zijn vernieuwing, onafhankelijkheid, revolutie, onrust, allerlei technologische innovaties, allerlei -ismen (socialisme, communisme, fascisme,...) maar ook gelijkheid, broederlijkheid en gemeenschapsvorming. Sommige onderzoekers plaatsen de aanvang van het Vissen tijdperk bij de geboorte van Christus en het Waterman tijdperk start dan pas rond 2.150 AD. De meeste astrologen beamen dat we wellicht ergens in de overgang zitten tussen Vissen en Waterman.

Tijdlijn volgens het Ra Materiaal

Ra is een 6D 'sociaal geheugencomplex' (een groep entiteiten met een gezamenlijke focus). Tussen 1981 en 1984 vonden 106 gesprekken plaats met de L/L research groep  (Carla Rueckert, Don Elkins en Jim McCarty) via channeling. De teksten zijn vrij beschikbaar op hun website.  Ra verklaart dat zij 'bescheiden boodschappers van de Wet van Eén' zijn. Het Ra materiaal behoort samen met Een Cursus in Wonderen (Helen Schucman), de Seth boeken (Jane Roberts), Gesprekken met God (Neale Donald Walsh), het Urantia boek en Ramtha (J.Z. Knight) tot de bekendere werken die via een medium op Aarde komen. De waarde en juistheid van informatie is afhankelijk van de bron (en de eventuele bewijzen die ontdekt worden), bij channeling is er altijd de mogelijkheid dat de bron (gedeeltelijk) corrupt of onwetend is. Dit is bij alle gechannelde werken zo. Wat niet wil zeggen dat ze onbruikbaar zijn, maar wel dat men steeds alert en kritisch dient te blijven en de info te toetsen aan de eigen innerlijke intuïtie.

Law of One 

De Wet van Eén zegt dat er maar Eén is, en die Ene is de Oneindige Schepper (bij gebrek aan beter woord). Het is onmogelijk om de 'Ene, Ongedifferentieerde, Intelligente Oneindigheid' te beschrijven, het blijft een Mysterie. Maar elk aspect en ieder deeltje van de Schepping bevat, paradoxaal genoeg, ook het geheel (hologram). De Oneindige Schepper wordt zich bewust van de mogelijkheid van eindigheid en besluit deze mogelijkheid te onderzoeken vanwege een interesse in 'vrije wil'. Want wat zou er gebeuren wanneer delen van Hemzelf vrij zouden zijn om te doen wat ze willen? De Oneindige Schepper wil op die manier Zichzelf kennen (vanuit een eindig en afgescheiden perspectief) en vooral Zichzelf ervaren via de Mensen (wij dus) als aspecten van Hem. Omdat alles in wezen één is (er is maar één iets), zijn alle manifestaties en verschijningen die we de realiteit noemen in feite een illusie (Maya of de Droomstaat). De 'werkelijkheid' is een illusie die zorgvuldig is ontwikkeld om de Schepper de gelegenheid te geven Zichzelf te kennen. De werkelijkheid ontstaat door 'vervormingen' van de oorspronkelijke eenheid. Er zijn drie vervormingen: Vrije Wil, Liefde en Licht.
De Intelligentie van de Schepper vloeit samen in brandpunten van energie die Licht opwekken en een reeks Natuurwetten tot stand brengen en uiteindelijk een Sterrenstelsel creëren (zoals onze Melkweg cluster). Zo'n brandpunt wordt een Logos genoemd of het creatieve principe van Liefde. Het Licht is intelligent, vol energie en ook de bouwsteen van materie. Elk Sterrenstelsel heeft een eigen Logos en Mensen aanbidden vaak de Logos van hun stelsel in plaats van de Ene Schepper waaruit die Logos voortkomt. De Centrale Zon van een Sterrenstelsel is de fysieke belichaming van de Logos. Elk Sterrenstelsel heeft zijn eigen systeem van Natuurwetten. De Zonnen van de planetenstelsels (zoals onze ster) zijn Sub Logos die de Natuurwetten in verfijnde vorm vertegenwoordigen. De bewoners van een zonnestelsel, zoals wij Mensen, zijn Sub Sub Logos. Als middel om de Schepper Zichzelf te laten leren kennen/ervaren, koos onze Logos ervoor om primaten (apen) zelfbewustzijn te geven. Wij, als Mensen, zijn in wezen de Ene Schepper maar dan gefragmenteerd en beperkt zodat wij (en de Schepper) de illusie van eindigheid en afscheiding kunnen ervaren. Om zoveel mogelijk vrije wil te garanderen wordt het onderbewustzijn en de verbinding met de Schepper versluierd. Het onderbewustzijn is zich namelijk bewust van de eenheid met al wat is. Mochten we bewust zijn van die eenheid dan zouden we geen weg terug naar de Schepper zoeken of kiezen. Maar als we nu reeds de Schepper zijn, waarom moeten we dan nog een weg terug naar Thuis kiezen? Het is een kwestie van steeds meer worden wat we al zijn. En de keuzes die we maken op onze terugreis worden de juwelen in de kroon van de Schepper. En daarbij zijn twee paden mogelijk: dienstbaarheid aan zichzelf (Service to Self - StS) of dienstbaarheid aan anderen (Service to Others - StO). Om het positieve pad te kiezen, dient ten minste 51 procent van de gedachten en acties gewijd te zijn aan dienstbaarheid aan anderen. Voor het negatieve pad dient men voor ten minste 95% zichzelf te dienen. Tussen die twee ligt 'het zinkgat van onverschilligheid'. Wie met succes één van de paden kiest, 'studeert' af en gaat naar een planeet die correspondeert met zijn keuze (StS of StO). Er is 75.000 jaar tijd om een keuze te maken. Wie geen duidelijke keuze maakt, blijft op planeten met een 3D frequentie (zoals Aarde) incarneren tot er wel een keuze volgt. 

Dichtheden

De Schepping heeft zeven niveaus of dichtheden waarbij de achtste dichtheid de eerste dichtheid is van het volgende octaaf van ervaring, net zoals de achtste noot van een muzikale toonladder een nieuw octaaf begint. Na het zevende niveau keert de Schepping terug naar een periode van tijdloze, vormloze eenheid met de Schepper.

De eerste dichtheid is die van gewaarzijn, waarin de planeet uit de tijdloze staat komt en zich fysiek manifesteert. De elementen zijn aarde, lucht, water en vuur. De eerste dichtheid duurt ongeveer 2 miljard jaar.
De tweede dichtheid is die van groei, waarin biologisch leven ontstaat en zich ontwikkelt in steeds grotere complexiteit. De tweede dichtheid duurt ongeveer 4,6 miljard jaar.
De derde dichtheid is die van zelfbewustzijn, waarin de entiteiten hun pad kiezen (ofwel StO ofwel StS) om de terugkeer naar de Schepper te volbrengen. De derde dichtheid is veel korter dan de andere dichtheden en duurt slechts 75.000 jaar.
De vierde dichtheid is die van liefde of begrip, waarin diegenen die met succes een pad hebben gekozen samen komen met anderen om als een 'sociaal geheugencomplex' het pad verder te zetten (hetzij StO, hetzij StS). De vierde dichtheid duurt ongeveer 30 miljoen jaar en de levensduur van de entiteiten is ongeveer 90 duizend jaar.
De vijfde dichtheid is die van licht of wijsheid, waarin lessen worden geleerd, vaak individueel in plaats van als een sociaal geheugencomplex. Vijfde dichtheid entiteiten zijn schitterend mooi omdat ze bewust hun fysieke lichamen kunnen vormen.
De zesde dichtheid is die van eenheid, waarin liefde en wijsheid worden samengevoegd. De twee paden (StS en StO) verenigen zich nu omdat de lessen van eenheid niet succesvol geleerd en beheerst kunnen zonder het hart voor anderen te openen. De zesde dichtheid cyclus duurt 75 miljoen jaar.
De zevende dichtheid is die van de poort, waarin we opnieuw één worden met alles (de Schepper). Het is de voltooiing van het octaaf en de terugkeer naar tijdloosheid of eeuwigheid.
De achtste dichtheid is het begin van de eerste dichtheid van de volgende Scheppingsronde. Een nieuw universum wordt geboren waarin alles is opgenomen wat de Schepper Zelf (via al Zijn aspecten zoals wij Mensen) heeft ervaren in de vorige cyclus. Een uitgebreide toelichting over dichtheden (niet noodzakelijk op het Ra materiaal gebaseerd), vind je hier.

Bekijk de Tijdlijn volgens Ra hier on line.

De Vedische Tijdlijn

De Hindoe mythologie is heel uitgebreid en complex en hun tijdlijnen zijn veel te lang om hier te plaatsen. Daarom een link naar een on line Hindoe Timeline. Maar het is wellicht interessant om even stil te staan bij hun duizelingwekkende tijdsberekeningen.

Brahma is de Schepper en 'leeft' 100 (Brahma) jaren ofwel omgerekend naar aardse jaren: 311,04 triljoen jaar. Eén Brahma jaar duurt dus 3,11 triljoen jaar en 1 Brahma dag duurt 8,64 miljard jaar. Na die 100 jaar volgt een rustfase en daarna begint een nieuwe Brahma manifestatie, eindeloos gaat het verder. Een Brahma dag bestaat uit 2 Kalpa's van telkens 4,32 miljard jaar, een dagfase van activiteit (Schepping) en een nachtfase van rust (Pralaya). Een Kalpa bestaat uit 14 Manvatara's die gecreëerd en geregeerd worden door een Manu. En elke Kalpa bestaat uit 1.000 Mahāyuga's. Dit is de kleinste terugkerende cyclus en duurt 4.320.000 menselijke jaren. Elke Mahāyuga kent 4 fasen met een verhouding van 4,3,2,1, namelijk:

Satya Yuga (of Krita Yuga) : het Gouden tijdperk duurt 1.728.000 jaar en is bekend als het tijdperk van waarheid en perfectie. De Mensen zijn groot (10 m), krachtig, jeugdig, mooi, eerlijk, erudiet, deugdzaam en gelukkig. Er is geen ziekte, aftakeling of angst. Het klimaat is aangenaam en de Aarde schenkt alles in overvloed. De dood komt alleen wanneer men dat zelf wilt.
Treta Yuga : het Zilveren tijdperk duurt 1.296.000 jaar. De deugden zijn met een kwart afgenomen, de Mensen zijn al iets kleiner, er zijn veroveringen en oorlogen, het klimaat begint te veranderen, er is landbouw, mijnbouw en arbeid nodig om te overleven. De levensduur van de Mens is 10.000 jaar.
Dvapara Yuga : het Bronzen tijdperk duurt 864.000 jaar. De deugden zijn met de helft afgenomen. Er zijn ziekte, ontevredenheid en conflicten onder de mensheid. De levensduur is maximaal 1000 jaar.
Kali Yuga : het IJzeren tijdperk duurt 432.000 jaar en is het huidige tijdperk op Aarde. De deugden zijn met 3/4de afgenomen, er is veel zonde en ellende. Het tijdperk van angst en onwetendheid, van vernietiging en onmenselijkheid. De levensduur is 100 jaar en vermindert naarmate Kali Yuga verder gaat.

Op het einde van de Brahma dag (de dagfase Kalpa) worden de 3 werelden (de Aarde en twee hemelgebieden) en de 7 onderwerelden opgelost en start de nacht van Brahma (de nachtfase Kalpa). De zielen gaan in rust en kunnen opnieuw incarneren wanneer een nieuwe Brahma dag begint.
Een Brahma jaar bestaat uit 360 dag/nacht cycli of 720 Kalpa's of 3,11 triljoen jaar. Na 100 Brahma jaren worden alle werelden volledig opgelost (Mahāpralaya) en niemand uit deze Schepping reïncarneert naar de volgende. Elke Kalpa wordt geregeerd door een opeenvolging van 14 Manu's en het bewind van elke Manu wordt een Manvatara genoemd. Elke Manvatara wordt gevolgd door een zondvloed. Momenteel bevinden we ons in het 51ste Brahma jaar in het leven van deze specifieke Brahma manifestatie. En we zitten in de eerste Brahma dag van dat jaar, die Varaha Kalpa wordt genoemd. En binnen die dag zijn we in het zevende Manvantara en in de 28e Mahāyuga. En in die Mahāyuga zitten we nu in een Kali Yuga tijdperk. Namelijk in het 5119de jaar van Kali Yuga, er is dus nog meer dan  426.000 jaar IJzeren tijdperk te gaan. Evenwel is er heel veel discussie over deze getallen binnen de Hindoe gemeenschap.


De Rozenkruisers TijdlijnDe Rozenkruisers genootschappen zijn moderne mystieke mysteriescholen waar esoterische en occulte wijsheden onderricht worden. Bekende geestesscholen zijn Lectorium Rosicrucianum, AMORC, Antroposofie, Theosofie, Hermetica,...Er zijn onderlinge verschillen tussen de diverse scholen voor wat betreft de ontwikkelingsgeschiedenis van de Mens maar ook veel gelijkenissen. Voor dit bericht kiezen we de Antroposofische tijdlijn. In het tijdschrift Sunrise vind je meer info over de Theosofische tijdlijnen en de verschillende ronden, cycli en wortelrassen. Het begrip ras zorgt voor controverse maar wijst in deze context naar de verhoudingen tussen de verschillende wezensdelen van een Mens tijdens de opeenvolgende ontwikkelingsfasen. Niettemin is er wel degelijk sprake van een rassenleer binnen de Antroposofie en Theosofie (zie verder). Net als de andere tijdlijnen lijkt dit allemaal ver gezocht voor wie niets afweet van occulte kennis. Men dient alvast te begrijpen dat alles een geestelijke oorsprong heeft, materie is het gevolg van gebeurtenissen in bewustzijn. Het analytisch verstand wil alles letterlijk nemen en bekijken vanuit het beperkte 3D gezichtsveld, terwijl deze tijdlijn verhalen vaak complexe en bovenzintuigelijke fenomenen proberen over te brengen. 

Antroposofie werd ontwikkeld door Rudolf Steiner en door hem uitgebreid toegelicht in tientallen boeken en honderden voordrachten. De evolutie van de Mens doorloopt opeenvolgende fasen (kringlopen) waardoor een geestelijke ontwikkeling en groei in bewustzijn plaatsvindt. Steiner zelf beweert dat hij zijn informatie haalde uit de 'Akasha kronieken', de virtuele geheugendatabase van het universum waar iedereen toegang tot heeft (mits wat scholing). Niettemin is het duidelijk dat Steiner ook leentjebuur speelde bij Blavatsky en andere schrijvers om zijn kosmologie samen te stellen. Vooraf kunnen we de meervoudige mensbeelden even toelichten die Steiner gebruikt al naargelang de context.

°°°Het drieledig mensbeeld omvat lichaam, ziel en geest. Het fysieke lichaam is het materiële, vergankelijke stoflichaam. De geest is de eeuwige en onaantastbare kern wat blijft voortbestaan na de dood en er al was voor de geboorte. De geest ontwikkelt zich via reïncarnatie doorheen vele levens. De ziel is de verbinding tussen lichaam en geest waar de geestelijke wereld en de fysieke wereld elkaar ontmoeten. Via de ziel kan de geestelijke kern zich uitdrukken in de materiële wereld.

°°° Het vierledig mensbeeld is meer bruikbaar in relatie tot geneeskunde en biologie en beschrijft het fysieke lichaam, het levenslichaam, het astrale lichaam en de ik-organisatie.
Het fysieke lichaam (element aarde) is het minerale, stoffelijke, aardse lichaam, in de Indische spirituele literatuur annamaya kosha (voedselomhulsel) genoemd. De vier natuurrijken op Aarde (mineraal, plant, dier en Mens) hebben allemaal een fysiek lichaam.
Het levenslichaam of etherlichaam (element water) doorweeft het fysieke lichaam met leven en vitaliteit en zorgt voor de levensprocessen. Zonder dit subtiele levenslichaam zou het fysieke lichaam enkel dode mineralen en materie zijn. Zodra het levenslichaam het fysieke lichaam verlaat (bij de dood), degenereert het fysieke lichaam en keert terug tot stof. In Indië heet dit pranamaya kosha (vitale lichaam). Drie natuurrijken op Aarde (plant, dier en Mens) hebben een levenslichaam.
Het astrale lichaam (element lucht) is het gebied van de ziel, van de emoties, driften, begeerten, gevoelens en van gewaarwordingen. Het maakt dat we de wereld kunnen waarnemen en beleven. In India gekend als sukshma sharira of ook wel kama rupa (begeertelichaam). Twee natuurrijken op Aarde (dier en Mens) hebben een astraal lichaam.
Het ik (element vuur) is het zelfbewuste en mentale veld wat de eigen individualiteit, de geestelijke kern van de Mens weerspiegelt. Het stelt de Mens in staat om zelfbewust en door zelfreflectie en zelfkennis zijn leven vorm te geven en overdachte keuzes te maken. Door het ik krijgt de Mens een unieke persoonlijkheid, geheugen, herinneringen. Het ik bestaat uit 3 aspecten (zie verder) die in Indië volgende namen hebben: manomaya kosha (denkomhulsel), vijnanamaya kosha (intellect omhulsel) en aham vritti (ego).

°°° Een verdere onderverdeling en detaillering levert het negendelig mensbeeld op verdeeld als drie groepen van drie energielichamen.
1. De fysieke wereld bestaat uit enerzijds de minerale wereld (fysieke lichamen) en daarnaast de levenswereld (de levensprocessen). Daarin werken drie lichamen: het fysieke lichaam (materie en vorm), het levenslichaam (dat de fysieke stoffen tot leven wekt en ze via groei in een bepaalde vorm houdt) en het gewaarwordingslichaam (dat de drager is van de specifieke, uiterlijke, persoonlijke geaardheid die door overerving via de ouders op de nakomelingen wordt overgedragen). De fysieke wereld is onderhevig aan de wet van geboorte en dood.
2. De zielenwereld is waar de ziel leeft en is de werkplaats van de geest waarin gevoelens, hartstochten, driften en neigingen opflakkeren. Daarin onderscheiden we drie subtiele lichamen: de gewaarwordingsziel (ik neem waar, ik wordt gewaar, ik ervaar), de verstandsziel (ik denk na over mijn gewaarwordingen) en de bewustzijnsziel (ik ben bewust van het goede en het ware zonder vooroordeel noch persoonlijke gevoelens). Het ik is de kern van de ziel (ik ben zelfbewust en gebruik de omhulsels lichaam en ziel en leer ze te beheersen en om te vormen tot hogere wezensdelen). De gewaarwordingsziel en het gewaarwordingslichaam vormen samen het astraal lichaam uit vorige onderverdeling. De ziel is onderhevig aan de wet van karma (het zelfgeschapen lot waarin iedere daad verbonden wordt met een overeenkomstig gevolg).
3. De geestelijke wereld is de oorspronkelijke wereld van het ware en het goede. Wanneer het ik erin slaagt de lagere wezensdelen om te vormen tot hogere dan worden drie hogere lichamen ontwikkeld. Met name: het Geestzelf (de geest die als ik leeft en één wordt met het eeuwige ware en goede), de Levensgeest (verworven vaardigheden, vermogens, aanleg en vruchten van vorige levens die blijvend zijn geworden) en de Geestmens (het eeuwige, soevereine, goddelijke wezen). Het omgevormde astraal lichaam wordt het Geestzelf (of Hoger Zelf of Manas in Indië). Het omgevormde levenslichaam wordt de Levensgeest (Buddhi). Het omgevormde fysieke lichaam wordt de Geestmens (Atman). De geest is onderhevig aan de wet van wederbelichaming.

Volgens Steiner dienen we de 3 hogere wezensdelen nog verder te ontwikkelen/vervolmaken. Dit gebeurt in lange tijdperken waarin de menselijke 'oergeesten' op pelgrimstocht gaan doorheen 7 x 7 x 7 incarnaties van de Aarde. Daarbij krijgen ze hulp van een 'hemelse hiërarchie', namelijk hoger geëvolueerde scheppende wezens die de mensheid bijstaan. En er zijn ook 'tegenkrachten' die weliswaar voor belangrijke impulsen in de evolutie zorgen maar ook een valkuil kunnen zijn. Zo brengt de 'gevallen' Engel Lucifer de vrijheid aan de Mens om te kiezen tussen goed en kwaad maar aan de andere kant ook de kans op eenzijdig egoïsme wanneer het ik van de Mens de driften niet kan beteugelen. Het is een ongelofelijk indrukwekkend en boeiend verhaal wat je eventueel kunt nalezen in 'De Wetenschap van de Geheimen der Ziel' (Rudolf Steiner) of 'De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers' (Max Heindel). Lees hier hoofdstuk 4 uit het Steiner boek. Opvallend is het gegeven dat de Mens er al was voordat de Aarde bestond (de apen zijn dus een afsplitsing (een soort achterblijvers) van de Mens, niet omgekeerd) en dat het fysieke lichaam het oudste wezensdeel is en het ik het meest recente aspect.

De Pelgrimstocht der Oergeesten

Uit het Max Heindel boek: The Rosicrucian Cosmo-Conception

De Aarde en mensheid gaan doorheen 7 lange tijdsfasen of perioden die elk 7 grote tijdperken bevatten die op hun beurt telkens 7 cultuurperiodes omvatten. Het zijn cycli in cycli waarbij de Mens van in het begin al aanwezig is, zij het dan in niet-materiële vorm. Tijdens dit proces van 343 stappen en verschillende wortelrassen wordt alles wat in aanleg als kiem aanwezig is in de Mens ontwikkeld en voldragen, net als een zaadje wat uitgroeit tot een mooie plant. De 7 lange tijdsfasen worden genoemd naar een planeet wat verwarrend is omdat de naam niets te maken heeft met de planeten die we nu kennen onder diezelfde naam. Na iedere tijdsfase verdwijnt alles en volgt een kosmische nacht. In India noemen ze de ontwikkelingsfases manvantara's en de rustfases pralaya.

De eerste Aarde incarnatie heet (Oude) Saturnus en daarin vindt de ontwikkeling plaats van het fysieke lichaam onder leiding van de Tronen. De Mens is nog onbewust en in diepe trance. Deze eerste vormfase is geestelijk van aard (niet materieel) en speelt in het hoger devachan (geestelijke dimensie).
De tweede Aarde incarnatie heet (Oude) Zon en daarin vindt de ontwikkeling plaats van het levenslichaam onder leiding van de Cherubijnen. De Mens is onbewust en in droomloze slaap. Ook de tweede vormfase is geestelijk van aard en speelt in het lager devachan.
De derde Aarde incarnatie heet (Oude) Maan en daarin vindt de ontwikkeling plaats van het astrale lichaam onder leiding van de Serafijnen. De Mens heeft een beeldend droombewustzijn. Ook de derde vormfase is geestelijk van aard maar is opnieuw 'gedaald' (verdicht), deze keer naar het astrale gebied.
De vierde Aarde incarnatie heet Aarde en is de fase waar we nu inzitten. We ontwikkelen het denkvermogen en het ik. De Mens heeft een objectief waakbewustzijn. Tijdens deze vormfase bereiken we de dichtste kristallisatie van geest, die zich manifesteert als fysieke materie. De geest daalt in de stof om daar wijzer te worden en keert dan terug naar de oorsprong.
De vijfde (toekomstige) Aarde incarnatie heet Jupiter en daar ontwikkelen we ons tot Geestzelf. De Mens heeft dan een zelfbewust beeldend bewustzijn. We evolueren nu terug naar het geestelijke en deze vormfase speelt in de hogere astrale wereld.
De zesde (toekomstige) Aarde incarnatie heet Venus en daar ontwikkelen we ons tot Levensgeest. De Mens heeft dan een objectief, zelfbewust, scheppend bewustzijn. Speelt zich af in vervolmaakt lager devachan.
De zevende (toekomstige) Aarde incarnatie heet Vulcanus en daar ontwikkelen we ons tot Geestmens. De Mens heeft nu het hoogste geestelijke bewustzijn. Speelt zich af in vervolmaakt hoger devachan.

Na de zeven tijdsfasen volgt het 'laatste oordeel'. Er zijn twee ontwikkelingsbewegingen tijdens die 7 lange fases. Eerst is er een indalende involutiefase waarbij de Geest in de stofmaterie neerdaalt door kristallisatie tot lichamen. Wat begint als geestelijke 'warmtelichamen' tijdens de Saturnus periode verdicht zich steeds meer tot vaste, zintuiglijk waarneembare materie op 3D Aarde. Tijdens die fase ontwikkelt zich het drievoudig lichaam (fysiek lichaam, levenslichaam, astraal lichaam) en wordt het ik een brandpunt van denkvermogen voor het bereiken van zelfbewustzijn. Deze fase is ondertussen (sinds korte tijd) voorbij en wordt gevolgd door een opstijgende evolutiefase waarbij de Geest zich uit de materie verheft door de lichamen tot ziel te vergeestelijken. De groei van de drievoudige ziel door juist handelen, juist denken en juist voelen zal uiteindelijk tot de vervolmaking van de Geestmens leiden op Vulcanus, de zevende tijdsfase. Steiner hecht veel belang aan het 'Mysterie van Golgotha', het offer van Christus waardoor het ik-bewustzijn in de Mens werd geboren.

Zoals gezegd zitten we nu in de vierde grote tijdsfase genaamd de Aardeperiode waarin het ik en het waakbewustzijn tot ontwikkeling komen. Het doel van deze periode is het leren en ervaren van liefde. De vierde Aarde incarnatie kent 7 grote periodes: het Polaris tijdvak, het Hyperborea tijdvak, het Lemurië tijdvak, het Atlantis tijdvak (waar de Mens zijn (huidige) stoffelijke vorm aanneemt), het Arische tijdvak (dit is het huidige tijdvak), daarna volgen nog het Slavische tijdvak en het Amerikaanse tijdvak.

Elk tijdvak bestaat uit 7 cultuurperiodes waarin bepaalde aspecten en vermogens ontwikkeld worden. Op Atlantis (het vierde en vorige tijdvak) waren dat: de Rmoahals, de Tlavatli, de Oer-Tolteken, de Oer-Turaniërs, de Oer-Semieten, de Oer-Akkadiërs en de Oer-Mongolen. We zitten nu in het vijfde tijdperk (Arisch) van de vierde Aarde en ook dit tijdperk bestaat uit 7 grote cultuurperiodes. Namelijk: de Oud Indische periode  --- de Oud Perzische periode  -- de Egyptisch-Babylonische periode  --- de Grieks-Romeinse periode  waarin we de waarneming ontwikkelen --- de Moderne periode  waarin we het intellect en de bewustzijnsziel ontwikkelen --- de zesde periode waarin we het gevoel zullen ontwikkelen en tot slot --- de zevende periode waarin we de moraliteit zullen ontwikkelen. Daarna start het zesde tijdvak. Als we het even in een schema gieten, krijg je het volgende.

Kaballa - Levensboom
VORMFASE 1: Oude Saturnus - hoger devachan - de oergeesten (Mensen) beginnen hun reis
VORMFASE 2: Oude Zon - lager devachan
VORMFASE 3: Oude Maan - astrale wereld
VORMFASE 4: Aarde - fysieke wereld - 7 wortelrassen (of tijdvakken)
              Tijdvak 1: Polaris
              Tijdvak 2: Hyperborea - de huidige zon scheidt zich af
              Tijdvak 3: Lemurië - de huidige maan scheidt zich af
              Tijdvak 4: Atlantis - eindigt met de Bijbelse zondvloed
                        Cultuurtijdperk 1: Rmoahals
                        Cultuurtijdperk 2: Tlavavtli
                        Cultuurtijdperk 3: Oer Tolteken
                        Cultuurtijdperk 4: Oer Turaniërs
                        Cultuurtijdperk 5: Oer Semieten
                        Cultuurtijdperk 6: Oer Akkadiërs
                        Cultuurtijdperk 7: Oer Mongolen
             Tijdvak 5: Arisch - eindigt met de grote oorlog van allen tegen allen
                        Cultuurtijdperk 1 (7227 BC - 5076 BC): Oud Indisch
                        Cultuurtijdperk 2 (5076 BC - 2907 BC): Oud Perzisch
                        Cultuurtijdperk 3 (2907 BC - 747 BC): Egyptisch-Babylonisch
                        Cultuurtijdperk 4 (747 BC - 1443 AD): Grieks-Romeins
                        Cultuurtijdperk 5 (1443 AD - 3573 AD): Europees - huidig tijdperk
                        Cultuurtijdperk 6: (3573 AD - ± 6000 AD) Russisch
                        Cultuurtijdperk 7: (± 6000 AD - ± 8500 AD) Amerikaans
            Tijdvak 6: Slavisch - Homo spiritalis (de spirituele Mens)
            Tijdvak 7: Amerikaans - de fysieke Aarde verdwijnt en wordt astraal
VORMFASE 5: Jupiter - hogere astrale wereld
VORMFASE 6: Venus - vervolmaakt lager devachan
VORMFASE 7: Vulcanus - vervolmaakt hoger devachan - de oergeesten zijn nu Christussen geworden

Bonus Tijdlijnen

°°° Tijdlijn van de Alchemie : van Atlantis/Lemurië (30.000 BC) tot heden (2.010 AD)
°°° Tijdlijn van de Mysterie Scholen : van Oud Egypte (10.000 BC) tot heden (2.019 AD)
°°° Tijdlijn van Astronomie en Kosmologie : van Mesopotamië (2.000 BC) tot heden (2.015 AD)
°°° Tijdlijn van de Wereld Historie : van de eerste mensaap (4,3 miljoen BC) tot heden (2.015 AD)
°°° Tijdlijn van de Aarde Historie (volgens de Cirkel van Sirius) : van 350.000 BC tot heden (1.998 AD)
°°° Tijdlijn der Anunnaki (volgens Zecharia Sitchin) : van  4,5 miljoen BC tot  132 AD (Joodse opstand tegen de Romeinen)
°°° Tijdlijn volgens Alex Collier : vanaf 4,5 miljard BC tot 27.603 BC (ondergang van Atlantis)
°°° Tijdlijn volgens Wes Penre : vanaf 13,7 miljard BC tot heden
°°° Tijdlijn volgens Robert Morning Sky : de Terra Papers
°°° Tijdlijn uit het Urantia boek: vanaf 987 miljard BC tot 2.011 AD

Bronnen en Info
°°° Exopaedia °°° Exopolitics °°° Wes Penre °°° Bibliotheca Pleyades °°° Ascension Glossary °°° Geestkunde °°° Esoteric Astrologer °°° Golden Mean °°°

De 'Oorlog in de Hemel' zoals beschreven in de Bijbel (schilderij door Pieter Bruegel).
Een symbolische weergave van een echte ruimte oorlog die lang geleden planeet Marduk vernietigde.
Zie het 'remote viewing' verslag van het Farsight instituut.
Er is geen waarheid behalve de waarheid in onszelf.
Dat is waarom zoveel Mensen een onwerkelijk leven leiden.
Ze zien de beelden buiten henzelf voor de werkelijkheid aan
en geven de wereld in henzelf geen kans om naar buiten te treden.
(Hermann Hesse)

Slotbedenking

Wanneer we de vele tijdlijnen vergelijken, merken we telkens verschillende terugkerende thema's die blijkbaar een belangrijke rol spelen in de menselijke historie: DNA, Seks, Oorlog, Buitenaardsen Rassen(leer) en Dimensies.
Sinds het begin van de opgetekende beschaving (Soemerië, 6.000 jaar geleden) is er constant oorlog, geweld, doodslag en horror op Aarde. Wat is er in godsnaam aan de hand? Er zijn verschillende verklaringen. Als de wereld buiten ons een reflectie is van de innerlijke wereld dan kunnen we stellen dat de Mens in oorlog is met zichzelf en dit spiegelt zich als buitenwereld. De oorzaak is dus vooral ego en onwetendheid en er zal pas iets veranderen wanneer vrede en liefde stevig in ieders hart geworteld zit. Het patriarchale, hiërarchische piramide machtssysteem op Aarde zorgt ook voor samenlevingen in disbalans. Dit wijst op een onvolwassen mensheid. Echte en bewuste volwassenen hebben namelijk geen leiding en bestuur nodig in de vorm van overheid en religie. En wat is er beter om liefde te leren dan incarneren op een planeet vol oorlog? Er is ook sprake van een immense mindcontrol via film, muziek, videogames en media die constant geweld en oorlog tonen, verheerlijken en als noodzakelijk voorstellen. Uiteraard gaan alle oorlogen ook over het in bezit nemen van allerlei grondstoffen, waaronder olie en kostbare mineralen, gebieden, landen, planeten, en zelfs Mensen. Geld en macht dus. In vorige berichten ontdekten we dat 'Archonten' en buitenaardsen planeet Aarde als een energieboerderij runnen en de gruwel op Aarde initieren en uitlokken om zo hun voedsel (angst, verdriet, haat, pijn,...) te kunnen oogsten. De opdracht voor de Mens ligt dan in het 'opstaan in kracht' en niet langer participeren aan alles wat de negatieve tijdlijn in stand houdt en de archontische parasieten van voedsel voorziet.

Waarom zou DNA en genetische manipulatie zo cruciaal kunnen zijn? We zien ook dat de huidige wetenschappers op Aarde druk bezig zijn met dit onderwerp: de GMO gewassen, het klonen van dieren, het patenteren van geïsoleerde genen, het 'Humane Genome Project' die alle genen uit het menselijk DNA wil identificeren, de CRISPR methode om designer baby's te maken, het mysterie van het Junk DNA, enzovoort. En waarom hechten de royalty zoveel belang aan het 'zuiver' houden van hun (blauw)bloedlijn? Ze huwen altijd binnen hun eigen kliek en zelden tot nooit met 'gewone' burgers om hun genenlijn te beschermen. Welk geheim zit hier achter? Enkele weetjes over het DNA die wellicht minder bekend zijn:
° DNA zendt licht uit en absorbeert licht.
° DNA gedraagt zich als 'vloeibaar kristal'.
° DNA is een organische supergeleider die zich gedraagt als een BEC (Bose-Einstein Condensaat), wat de vijfde staat van materie is (vast, vloeibaar, gas, plasma, BEC).
° DNA kan magnetische wormgaten maken in de vacuüm ruimte en informatie uit andere velden overdragen aan het bewustzijn waardoor nieuwe kennis opgeslagen wordt - men noemt dit hypercommunicatie - actieve vormen van hypercommunicatie zijn inspiratie, intuïtie, telepathie en channeling.
° DNA reageert op gerichte intentie (hypnose, placebo en nocebo effect).
° DNA reageert op muziek en woord (affirmaties maar ook mindcontrol).
° DNA-achtige dubbele helixen zijn de grootste krachtcentrales in het universum.
° Het universum is in staat het DNA te veranderen (kosmische straling, zonnevlammen, frequenties uit de ruimte).
° DNA werkt als een antenne en kan door frequenties worden beïnvloed.
DNA manipulatie is dus een heel krachtig instrument om individuen, groepen, beschavingen, rassen en hele werelden te controleren. En het is ook het middel om nieuwe soorten te maken en bestaande soorten aan te passen (richting supersoldaten zonder menselijkheid of gehoorzame burgers als energievoedsel). 'Spelen voor god' is waar het om draait, zonder ethische of morele bezwaren, zonder liefde. De tijdlijnen tonen dat het DNA van de Mens reeds verscheidene malen werd gemanipuleerd in het verleden. Zie ook het werk van Dan Winter, DNA is het zaadkristal van het Lichtlichaam. En de manipulatie gaat ondertussen nog steeds verder met de tranhumanistische agenda, designer baby's, cyborg robotica,...Want, het is niet goud, land of olie wat de grootste waarde heeft op Aarde en in het universum, het is bewustzijn! DNA en bewustzijn zijn de top handelswaar. 

Er is blijkbaar een (eeuwenoude) strijd aan de gang die op diverse niveaus speelt. De strijd om het DNA en de loosh energie van de Mens, het verwerven van controle over de fysieke lichamen (via vaccinatie en nanotechnologie) en controle over de mind (via social engineering, programmering, inplantaten), én daar bovenop de manipulatie van de tijdlijnen. Dit laatste klinkt als sci-fi maar de militaire technieken staan op ongekend hoog niveau. Kan het zijn dat de elite de mensheid wil meetrekken in een satanische, negatieve tijdlijn waar zij heer en meester zijn over een slaafse en gehoorzame kudde order volgers? En wat valt daaraan te doen? De sleutel is soevereiniteit, de sleutel (zoals reeds vele malen op deze blog werd aangekaart), is de matrix tijdlijn van angst en controle loslaten en focussen op de positieve tijdlijn en jouw kracht als scheppende creator inzetten om de oplossingen te manifesteren (permacultuur, schenkeconomie, familiedomeinen, ecodorpen, autonomie, thuisonderwijs, Zelfrealisatie,...kortom volwassen worden).

Waarom is het échte en diep menselijke bewustzijn zo zeldzaam op Aarde? De DNA strengen die de Mens in staat stellen om een hoger en multidimensionaal bewustzijn te ervaren (waarheid, eenheid, liefde) worden in sluimertoestand gehouden door allerlei (niet-menselijke) dominerende controlesystemen op Aarde. Dit hele toneelspel hier (wat sommigen de droomstaat noemen) tovert slechts een illusie van menselijk leven, het toont valse beelden van fysieke plaatsen en dingen door middel van digitale technologieën, het zijn verdovende creaties afkomstig van de A.I. matrix overlay. De menselijke biologie wordt met opzet vergiftigd en verzwakt via vele middelen, dingen zoals straling van elektronische apparaten, giftige gassen in de lucht, synthetische chemicaliën in alles wat men consumeert, vervuild drinkwater, ontwrichtende vaccins in de bloedbaan en talloze andere soorten parasitaire microdieren en nanopartikels. Deze gifstoffen worden continu in de menselijke samenleving gehouden om de helende effecten van de zonne-energie en de natuurfrequenties teniet te doen. Dit zijn allemaal (bewuste) misdaden tegen de mensheid begaan door de overheid, de corporaties en de elite. Mensen worden beroofd van hun ware en volledige spectrum aan essentiële en levenschenkende impulsen en voedingsstoffen waarmee ze op een hoger bewustzijnsniveau zouden kunnen functioneren. Daarom is de ruimte van liefde op het familiedomein in een ecodorp de basis voor een nieuwe samenleving van bewuste, gezonde en liefdevolle Mensen die hun volledig potentieel en innerlijke vermogens ontwikkelen. De natuurlijke omgeving, de hoogwaardige voeding, de dagelijkse creativiteit, de hechte vriendschappen, de vreugde en zingeving,...alles werkt samen om het bio-elektrische energieveld van het lichaam sterk en gezond te houden, om alle 12 DNA strengen te activeren en om re-connectie te maken met de diepste essentie van wat/wie wij zijn. Want de ultieme vraag is: 'waarom zijn we het Zelf vergeten?' 'Ken Uzelf' stond al gebeiteld op de Griekse tempel in Delphi ter herinnering aan de voorbijgangers. Dit zijn enkele mogelijke antwoorden waarom we ons Zelf vergeten:
° Er is een DNA manipulatie gebeurd en het bewustzijn werd en wordt onderdrukt en kunstmatig beperkt.
° De sluier van de droomstaat illusie (Maya) is te sterk waardoor we onze ware natuur (Atman) vergeten.
° Er is een ontwikkeling gaande waarbij we als Mens een steeds ruimer bewustzijn ervaren en daarvoor ook aangepaste voertuigen (lichamen) en DNA strengen (blauwdrukken) manifesteren.
° De enige manier waarop Bewustzijn (Brahman, Oneindige Schepper) Zichzelf (onbevangen) kan ervaren, is door een deel van Zichzelf (schijnbaar) af te scheiden en te vergeten.

Een ander aspect is het principieel verschil in perceptie tussen het Darwinisme/wetenschappelijke model en de esoterische tijdlijnen zoals die van de Rozenkruisers. Beiden erkennen een voortgaande evolutie maar bij de ene (Darwin) gebeurt alles eerder toevallig en zonder diepere zin. Waar het Darwinisme uitgaat van toevallige mutaties met de grootste kans op voortbestaan door de meest geschikte soort (survival of the fittest), zien de Rozenkruisers scholen de evolutie der mensheid als teleologisch van aard, er is een plan, alles heeft 'zin'. De evolutie werkt naar een doel toe en niets gebeurt zomaar. Alles is onderdeel van een groot ‘kosmisch plan’, waarin alle hiërarchieën, ook de geestelijke hiërarchieën boven de mens een bepaalde rol spelen.

Niettemin blijven er bij alle tijdlijnen, zowel de wetenschappelijke als de spirituele, onnoemelijk veel vragen, onduidelijkheden en misvattingen die soms voor controverse zorgen. Denk aan de discussies over de wortelrassen en onderrassen bij de Antroposofen en Theosofen die makkelijk als racistisch kunnen beoordeeld worden. Er is inderdaad duidelijk sprake van een rassenleer bij Steiner. In hun ontwikkelingsgang reïncarneren de geestelijke wezens in de stoffelijke lichamen van de verschillende rassen die verschillende fases van het evolutieproces vertegenwoordigen (telkens met bepaalde specifieke kenmerken en vermogens). Wanneer de ontwikkelingsgang, die behoort bij een bepaald ras, is volbracht, incarneren de geesten in een nieuw en verder geëvolueerd ras. Maar het oude ras als voertuig bestaat nog en degenereert dan geleidelijk en verdwijnt uiteindelijk (volgens Steiner). Vele rassen en subrassen bestaan dan gelijktijdig naast elkaar waarbij sommigen op een ander evolutionair niveau zitten. Het valt niet moeilijk te snappen dat dit de deur opent voor allerlei uitwassen en dwazigheid, zoals de 'Übermensch' van Nietsche. Hitler gebruikte dit idee om het blanke, Arische ras als hoogwaardig te beschouwen, de Joden bestempelen zichzelf als het uitverkoren volk, Leopold II en zijn troepen beschouwden de Afrikanen als domme werkdieren, de kolonisten in Amerika roeiden de Indianen uit omdat ze 'wilden' waren, de vele natuurstammen worden als primitief beschouwd, enz. Overal en altijd zien we op de tijdlijnen dat er rassenongelijkheid is en strijd wordt gevoerd rond dit thema. In de new age beweert men dat sinds de jaren zestig van vorige eeuw indigokinderen, kristalkinderen en nieuwetijdskinderen geboren worden die met speciale gaven en taken naar Aarde komen en incarneren in aangepaste lichamen. Het maakt niet uit of we in wezen allen evenwaardig zijn (als Geestmensen), wanneer we een lichaam bezielen wat zich ontwikkelt doorheen evolutiestadia ontstaan sowieso verschillen. Vergelijkbaar met een klas leerlingen waarvan sommigen op het einde van het jaar niet geslaagd zijn of onvoldoende voorbereid zijn om over te gaan naar een hogere klas. Maar zoiets kan en mag nooit aanleiding geven tot discriminatie of superioriteit. De vraag dringt zich uiteraard op welke invloed de artificiële lichamen (half robot/half Mens) inclusief inplant A.I. chips, die in het komende decennium ontwikkeld zullen worden, op de incarnerende zielen zullen hebben. Is dit de ervaring die we zoeken? Een digitale cyborg in een transhumane of zelfs posthumane wereld? En leidt deze keuze weg van het natuurlijke evolutieproces? Wat momenteel in China gebeurt met het 'sociaal krediet systeem' toont dat het veranderen van de tijdlijnen niet zo heel erg moeilijk meer is dankzij technologie en data verwerking. Iedereen wordt (voortdurend) gescreend, geëvalueerd en bijgestuurd richting de agenda van de overheid, richting een bepaald transhumaan ras, richting een gemanipuleerde toekomst.

En dat brengt ons opnieuw bij de bedenkingen uit de inleiding, namelijk kunnen we tijdlijnen beïnvloeden, is het mogelijk om de toekomst en het verleden te bezoeken, zijn we in staat om in de tijd te reizen? En gebruiken de machtigen op Aarde 'remote viewing' en bepaalde technologieën (Project Looking Glass, Project Stargate, Project Pegasus, Yellow Cube en Tesla Teleportatie) om de toekomstige (en voorbije) tijdlijnen te zien en te controleren? Het antwoord is hoogstwaarschijnlijk ja. Naar verluid zag men na 2012 twee mogelijke tijdlijnen voor Aarde ontstaan: in tijdlijn 1 ontwaakt de mensheid en kiest ze om samen te leven in vrede en liefde en de (verborgen) duurzame technologieën in te zetten om vrijheid en overvloed aan iedereen te brengen. Volgens de white hats zou Donald Trump en Q-Anon deze tijdlijn willen manifesteren (wat ik ten zeerste betwijfel). In tijdlijn 2 krijgen we natuurrampen, oorlogen en de gevreesde new world order, een gevangenisplaneet waar we geldslaven zijn voor een kleine elite en energievoedsel voor archontische A.I. parasieten. Deze beweringen roepen uiteraard vragen op. Als we afgaan op de beschreven tijdlijnen hierboven dan zou het 'gouden tijdperk' nog lang niet aan de orde zijn. De evolutie volgt dan een vastgelegde wetmatigheid, net zoals het bloemenzaad zich ontwikkelt tot bloem volgens bepaalde stadia. Het is een oeroude vraag, verloopt het leven volgens een goddelijk plan met determinisme, causaliteit en predestinatie (voorbeschikking) als natuurwetten of is er onbeperkte vrije wil en ligt niets vast...of is het ergens tussenin. Als je een videogame speelt, dan zitten alle spelmogelijkheden reeds opgeslagen in de software. Je kunt niets doen wat niet opgeslagen zit in de coderingen. Tenzij...we inderdaad onbeperkte vrije wil hebben en zelf de software kunnen schrijven naarmate we keuzes maken. In dat geval is de toekomst niet wat zal gebeuren, maar wat we zullen kiezen. Helaas is de toestand van de mensheid anno 2020 nog steeds hoodzakelijk verwarring, onwetendheid of illusie, slechts een kleine minderheid lijkt écht wakker en bewust en in staat nieuwe keuzes te maken. En daar draagt iedereen een grote verantwoordelijkheid. Welk spel wil je spelen in het grote game? Wie tijdlijn 1 wil ingaan, dient in zijn kracht te staan en soeverein te worden. En, zolas op deze blog al herhaaldelijk werd aangetoond, dat kan het beste op een familiedomein in een ecodorp. Wanneer voldoende Mensen ontwaken voor hun goddelijke en scheppende essentie en 24/7 focussen op een gouden toekomst en de heling van de planeet en haar bewoners, dan verliest de negatieve tijdlijn haar bestaanskracht.

Er zijn vele, vele tijdlijnen, op alle niveaus van bestaan. Elke cultuur, beschaving en volk heeft eigen tijdlijnen, wellicht volgt ieder Mens zelfs een eigen tijdlijn. Er zijn veel gelijkenissen maar ook veel verschillen. Het toont opnieuw dat niemand de 'waarheid' kent die bedolven zit onder ontelbare verhalen. Til niet te zwaar aan wat je allemaal leest, neem het niet te ernstig, er is zoveel fake info dat je er duizelig van wordt. Dient het leven een groter doel en steekt er een welbepaalde reden achter? Evolueren we van alpha (onbewustzijn) naar omega (goddelijk bewustzijn)? Of is de enige zin van het leven diegene die we zelf verzinnen? Tat Tvam Asi is de bekendste Sanskriet spreuk en kan vertaald worden als volgt. Het immanente, eeuwige Zelf is één met Brahman, het absolute principe van het bestaan. Het uiteindelijke doel van ieder menselijk wezen is dit feit zelf ontdekken, is erachter komen wie hij werkelijk is. Brahman is Atman en Atman is Brahman. En Brahman is Bewustzijn en Atman is Zelf, dus Bewustzijn is wat we Zijn en dat is het enige wat waarheid is. Al de rest is een tijdelijk spel. Alles wat verschijnt en verdwijnt in dat Bewustzijn is illusie, het is het spiegelpaleis van Maya, de droomstaat die zo echt lijkt. Een droomstaat waarin we allerlei tijdlijnen en drama's verzinnen om Bewustzijn als het ware te 'entertainen'. Enjoy the never ending show!

Volgende keer: Het Heilige Geheim

Er is niet één grote kosmische betekenis voor iedereen, er is alleen de betekenis die ieder van ons aan ons eigen leven geeft.
Er is dus alleen een individuele betekenis, een individueel plot, een individuele roman als het ware of een boek voor iedere persoon apart.
(Anais Nin)


Time
The Circle Game


De enige waarheid is Ik Ben - Ik Besta. Al de rest zijn concepten.
(Ramesh Balsekar)