Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

woensdag 7 november 2018

De Zandbak'I don’t want to live a fancy life,' she said. 'The race for money is like a rat race.
And the more we think we need, the worse it will get.
But let’s say we can reach enough to buy ourselves a small old house out in nature that we can build out later,
preferrably with some land around to grow some of our own vegetables and fruit, that would be paradise for me, really. 

Wouldn’t that be enough?'
(Sereno Sky, The Lonely Traveller)

In het vorige bericht benaderden we de psychologische mindcontrol via ‘de vierde weg’ geïnspireerd op Gurdjieff en Ouspensky. In dit bericht komt er andere invalshoek aan bod en gebruiken we een analogie (de zandbak) om een en ander duidelijk te maken. De zandbak analogie komt oorspronkelijk van Arthur & Fiona Christian van het Love for Life kanaal. Er zijn drie hoofdstukken in dit bericht. In deel 1 overlopen we enkele aspecten van het huidige systeem op Aarde wat voornamelijk gericht is op globalisme (en haar vele nadelen). In deel 2 gebruiken we een analogie om te verduidelijken hoe we het 'systeem van het beest' zelf mee helpen manifesteren en bevestigen via de gemanipuleerde mind (gedachten, emoties, woorden, taal,...). En deel 3 toont twee oplossingen om de 'Droom van het Leven' te herstellen: het Familiedomein op een Levensdorp en een nieuwe educatie gebaseerd op de Anastasia boeken.

Het aardse ruimtepak (lichaam) met zijn sensoren (zintuigen), bio-computer (mind) en personage (ego) vormen een eerste beperking die elke menselijke ervaring kleuren en bepalen. Want het mind/body complex werkt als een soort lens of mechanisme waardoor en waarlangs de Mens (als een uniek en individueel brandpunt van oneindig Bewustzijn) de wereld begrijpt, creëert en ervaart. Maar vanaf de geboorte wordt men nog eens gelabeld en krijg iedereen een naam, een religie, een nationaliteit, een ras, een status, een omgeving,...Dat is de tweede versluiering. En dan volgt een opvoeding gevuld met de gedachten, ideeën en theorieën van anderen. En daarna een voortdurende lawine van berichten, beelden, verhalen en (fake) nieuws via media en smartphone.

Op die manier wordt jouw leven ontworpen en subtiel gestuurd door andere mensen, door een 'informatie systeem'. En dat alles heeft ook een invloed op jouw relaties, levensstijl, waarden, meningen, interesses, gewoonten, behoeften,...op je gedachten en gevoelens. Jouw oneindige potentieel wordt ingeperkt, begrensd, gekooid, gevangen, misleid, misbruikt,...
Vanuit die instelling ga je dan een leven voor jezelf creëren en automatisch ook een bepaalde maatschappij en een (vooraf geprogrammeerde) wereld in stand houden. Gedachten zijn namelijk krachten, overtuigingen resulteren in acties, beelden worden uiteindelijk dingen (de wetenschap der ver-beeld-ding). Die menselijke gedachtekracht wordt al eeuwenlang gemanipuleerd om een bepaalde matrix op Aarde in stand te helpen houden.
Maar niet lang meer... 

Want steeds meer mensen laten de beperkende software programma's los die werden en worden ge-upload in hun mind en maken opnieuw verbinding met hun oorspronkelijke Zelf waar liefde, waarheid en wijsheid wonen...(meditatie kan helpen, en de natuur). Mindcontrol wordt dan mindpower. Van slachtoffer naar Creator. Het frequentieveld van de gedachtekracht verandert nu bij steeds meer mensen en zal een nieuwe wereld manifesteren. Dit proces van 'ontwaken' is wereldwijd aan de gang. De bijbel noemt het apocalyps (openbaring), de new age noemt het ascensie, in de oosterse religies spreken ze over moksha, de advaita noemt het Zelfrealisatie.

Wie was je voordat de wereld vertelde wie je moest zijn?
Het antwoord is niet te vinden met de mind, maar in de stilte van jouw hart.

Het systeem van het beest

We leven met zijn allen in de buik van het beest en creëren onder geprogrammeerde hypnose de surrogaatwerelden en virtuele simulaties (de aardse gebieden en de hemelgebieden). Hier volgen slechts enkele kenmerken van het virtuele wereldsysteem.

°°° De voedsel piramide °°°
 
Ieder levend wezen dient een ander levend wezen te doden om zelf in leven te kunnen blijven. Ieder wezen staat ergens op de piramide en geeft/neemt energetisch en fysiek voedsel. Dit toont aan dat we niet in de Oorspronkelijke Wereld leven (base reality) maar in een corrupt, holografisch, virtueel matrixsysteem. Als mensheid houden we ‘lagere’ diersoorten in gevangenschap om ze te pijnigen, te vergiftigen en vet te mesten en daarna op te eten. Deze hele 3D matrix is gebaseerd op het doden van levende wezens en op stervensprocessen (alles gaat dood) waardoor we makkelijk vastraken in een lage frequentieband. Veganisme en vegetarisme zijn dan ook de eerste stappen om de matrix te kunnen verlaten (zoals ook alle esoterische scholen aanbevelen).
Maar ook wij Mensen zijn een bron van voedsel voor bepaalde wezens. Het voedsel dat de entiteiten ‘boven’ ons op de piramide consumeren is onze zielen-energie (bio-fotonen). De ziel is een organisch/geestelijke ‘batterij’ die de avatar (het lichaam) in leven houdt en animeert tijdens een incarnatie. Deze ‘batterij’ is samen met onze emoties een soort supervoedsel voor bepaalde entiteiten/wezens (archonten bvb.). Ook de frequentietrilling (energetische lading of fijnstoffelijke substantie) van de vloeistoffen in het lichaam zijn een bron van voedsel (en vooral dan bloed, mannensperma, vrouwelijk ejaculaat en tranen). Planeet Aarde is in feite een boerderij voor energetisch voedsel en de Mensen worden leven na leven gerecycleerd en ‘geoogst’ via de reïncarnatie cyclus. In tal van Hollywood films wordt deze waarheid getoond (Jupiter Rising, The Matrix, Cloud Atlas, The Island). Want Hollywood vertelt (in deze omgekeerde wereld) in feite de (gedeeltelijke) waarheid vermomd als fictie, terwijl de media vooral leugens vertellen vermomd als feiten (fake news).

°°° De trauma matrix °°°

Een kleine, elitaire groep bestuurt en controleert de wereldbevolking volgens een destructieve agenda gebaseerd op geld, geweld, angst, schaarste en binnenkort transhumanisme en virtual (fake) reality. De machtsstructuur in de matrix is een piramidale hiërarchie gestut door verschillende pilaren zoals monetaire systemen, religies, big pharma, media kanalen, artificiële intelligentie, militaire groepen, occulte genootschappen, bloedlijnen en royalty. De massa wordt gestuurd (via mindcontrol) vanaf de geboorte door propaganda, social engineering, perception management en dumbing down onderwijs. Alles wordt gemanipuleerd en uitgevoerd als een vooraf uitgeschreven Hollywood script. Dit alles maakt dat er slechts een paar duizend managers aan de piramidetop nodig zijn om 8 miljard Mensen hun wil, agenda en matrixsysteem op te leggen aan de naïeve en gehoorzame massa.

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
(Johannes 1)

°°° De software codering °°° 

Het matrixhologram wordt gestuurd en gecreëerd door een softwareprogramma dat ieder Mens (onbewust) helpt meeschrijven. Bekende basis coderingen zijn geometrie, wiskunde, de gulden snede, de Fibonacci rij, symbolen, rituelen, cultuur,...en vooral taal, woord en alfabet waarover onderstaand bericht handelt. Taal, woord en klank zijn namelijk magische instrumenten tot manifestatie en hoe de (Engelse) taal vol zit met dubbelzinnigheden (dubbelspraak) en verborgen betekenissen wordt prachtig aangetoond in ‘The Golden Web’.

°°° De autoriteit mythe °°° 

De Mens heeft zijn aangeboren wijsheid en kennis, zijn inherente kracht, vrijheid en soevereiniteit weggegeven aan allerlei instanties buiten zich. Alle landen zijn dictaturen geworden onder het mom van democratie waar steeds meer regels, wetten en camera’s de massa volgzaam moet houden. Ieder kind wordt geboren als een genie en met een liefdevol hart. Maar onderwijs, opvoeding, vaccinaties, medicatie, chemtrails en allerlei storingsfactoren maken daar snel komaf mee. De enige geldige autoriteit is het eigen soevereine hart. De beste basis voor alle gedachten en keuzes is liefde. De makkelijkste weg naar inzicht, vrijheid en wijsheid is via de natuur.

°°° De priesterkastes °°° 

Zo noemt Anastasia de verborgen machten en krachten achter de schermen die (vergeet dit nooit!) volledig afhankelijk zijn van onze medewerking om hun spelletjes te kunnen opdringen. De dag dat we als mensheid kiezen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en eruit te stappen (leave the system) stort de hele piramide van controle in elkaar en slaan we het pad naar vrijheid in. Chronologie:
 • De priesterkastes gebruiken de wetenschap der verbeelding (mindcontrol) om valse beelden, verhalen en gedachten in het bewustzijn te brengen. Deze beelden genereren een collectief gedragen virtuele realiteit en piramidaal gestuurde patriarchale samenleving geleid door zo’n 300 families.
 • Men neemt het land af van de Mensen via oorlog, eigendomsrecht en wetgeving. Een Mens zonder land kan namelijk niet langer voor zichzelf en zijn gezin zorgen en is afhankelijk geworden van corporaties en externe autoriteiten. 
 • Men introduceert royalty, regeringen, politiek en hun militaire apparaten als sociaal controle- en manipulatie systeem.
 • Men introduceert de religies als spiritueel controle- en manipulatie systeem.
 • Men introduceert het geldsysteem gebaseerd op schuld en rente en belastingen als economisch controle- en manipulatie systeem. 
 • Deze systemen maken vele Mensen gek, corrupt, onwetend en egocentrisch.
 • Men begint de grote oorlog tegen allen en alles, de vernietiging van moeder Aarde, de giftige landbouw, de afslachting der dieren, de aanval op het lichaam via gedegenereerd voedsel en vaccinaties, het zaaien van terreur en oorlog, de chemtrails en stralingsvelden, enzovoort...
 • Men introduceert het digitale spinnenweb van mind- en heartcontrol via tv, games, smartphones, transhumanisme, the internet of things,...waar velen in verstrikt raken en hun eigenheid verliezen.
°°° Verdeel en heers °°° 

Dit is de oudste truc uit het boek en het is een uitstekende methode om de mensheid te overheersen en te sturen. Alle gevestigde instituten, maatschappelijke modellen, politieke bewegingen, sociale instanties,...zijn gericht op verdeling en afscheiding waardoor vele Mensen voortdurend in een vibratie van angst, strijd, competitie en afgunst gehouden worden. Enkele voorbeelden:
 • Religies --> mijn god is de enige ware god en is beter dan jouw god; sommige Mensen zijn uitverkorenen, anderen worden verdoemd; allerlei geboden, rituelen, dogma's en richtlijnen brengen verdeeldheid en controle.
 • Onderwijs --> een puntensysteem en examens om te verdelen in goede en slechte leerlingen.
 • Geld --> verdeling in rijk en arm.
 • Politiek --> rechtse en linkse partijen luisteren beiden naar dezelfde broodheren, stemmen is zinloos want alle kandidaten voeren de agenda uit, stemmen zorgt voor een vals gevoel van democratie en brengt onenigheid en verdeling in diverse kampen en standpunten.
 • Werk --> er zijn jobs met status, aanzien en rijkdom en jobs die afstompen, ondergewaardeerd en slecht betaald zijn.
 • Maatschappij --> iemand wordt beoordeeld naargelang hij/zij ‘geslaagd’ of ‘mislukt’ is in het leven volgens de verzamelde rijkdom en vriendenkring op social media.
 • Samenleving --> er zijn uitverkoren volkeren met vele privileges en er zijn volkeren die vernietigd en weggejaagd mogen worden (indianen, vluchtelingen, Roma, Palestijnen,…).
 • Rechtspraak --> niet iedereen is gelijk voor de wet.
 • Bestuur --> er zijn autoriteiten, koningen, generaals, pausen en presidenten en er zijn gewone burgers, arbeiders, soldaten en paria’s.
 • Economie --> verdeling in rijke landen en arme landen, er is uitbuiting, plundering, slavernij, mensenhandel,…
 • Racisme --> er zijn minderwaardige en superieure rassen.
 • Speciesme --> er zijn vrije dieren, wilde dieren voor de jacht, huisdieren en voedseldieren.
 • Genderisme --> de verdeling in steeds meer geslachtelijke en seksuele subgroepen.
 • Darwinisme --> de sterkste blijft, de zwakkere verdwijnt.
Dit hele verdeel en heers systeem zit zo diep ingebakken in het bewustzijn dat bijna niemand nog de verbondenheid en éénheid snapt die ons samen kan brengen in liefde, eerbied en solidariteit.

°°° De interventie °°° 

Volgens vele (zowel oude als recente) bronnen is er ooit een (kwaadaardige) ingreep gebeurd en die is nog steeds aan de gang. Er zijn talrijke signalen en situaties die erop wijzen dat er iets ‘verkeerd’ is gelopen. Dingen zoals eten en gegeten worden (voedselpiramide), de verplichting tot zinloos werk om de matrix van beperking en vernietiging in stand te houden, de noodzaak om geld te bezitten om op Aarde überhaupt te kunnen (over)leven, de wildgroei aan ziekten en trauma’s, het sterven van onschuldige kinderen, de waanzin van oorlog, verkrachting, misbruik en doodslag, enzovoort...Ongeacht wat voor uitleg je ook verzint (karma, god’s wil, straf, toeval, bad luck,…), er klopt iets niet met dit leven op deze ‘planeet’. Het leven op Aarde is voor de meesten loodzwaar, erg pijnlijk en komt in feite neer op dagelijks overleven in een vijandige hel (althans in vergelijking met de Oorspronkelijke Wereld waar onvoorwaardelijke liefde, volmaakte wijsheid en inherente vrijheid de grondtonen zijn). Het is niet duidelijk of we deze situatie als Spirit zelf hebben gecreëerd, of dat we hier (om één of andere reden) uit vrije wil zijn gekomen, of dat we (onbewust) werden misleid door kwaadwillende wezens en valse ‘goden’ en gevangen gezet in de slavenmatrix. Ongeacht hoe je het aardse leven op 3D ook bekijkt en verklaart (als een leerschool, een speeltuin, een groeiproces, een unieke ervaring, het afwerken van karma, een gevangenis, een energieboerderij of als een zelfgekozen creatie,…), het blijft een feit dat we (schijnbaar) afgesneden zijn van ons volledige potentieel, van de Oorspronkelijke Thuis en van het (echte) Zelf. In ieder geval is ontsnappen uit deze matrix razend moeilijk en tal van spirituele paden zijn volledig gericht op het verlaten van dit tranendal en het stoppen van de cyclus van recyclage. De oplossing die op deze blog al vele jaren wordt aangedragen, is spirituele permacultuur gecombineerd met gnosis en Zelfrealisatie.

°°° De leugen heerst °°° 

Waarom wordt over alles gelogen? Over de maan en de maanlandingen, over geo-engineering, over 9/11, over Antarctica, over de vorm van de Aarde, over kanker en vaccinaties, over ggo voedsel, over de evolutieleer en de planeet, over archeologie en de duizenden piramides, over ufo’s en buitenaardsen, over archonten en goden, over de wereldoorlogen, de nazi’s, de joden,...Waarom werden eeuwen geleden alle antieke bibliotheken (300+) vernietigd? Met daarin informatie over onze afkomst, bestemming en geschiedenis, en met vele belangrijke wetenschappelijke, filosofische, alchemistische, esoterische en spirituele perkamenten. Waarom zijn heilige boeken zoals de Bijbel vervalst en verminkt? Waarom wordt alles verdraaid en worden dagelijks YouTube kanalen verwijderd die bewustmakende video’s verspreiden?

°°° De technologie/natuur splitsing °°° 

Het fysieke voertuig van de Mens is een organische, biologische avatar die het best gedijt in een natuurlijke omgeving. Het heeft natuurlijk voedsel nodig zoals planten, water, zonlicht en zuurstof en het bestaat uit natuurlijke elementen, mineralen en vitaminen. De natuur is dus de ideale biotoop voor een Mens en brengt nog meer belangrijke zaken aan zoals rustgevende natuurgeluiden, donkere nachten, voedzame pollen, helende fytonciden, lekkere geuren, mooie kleuren, schoonheid en stilte,…Maar men doet er alles aan om de Mens weg te houden uit zijn natuurlijke habitat.
In de onnatuurlijke omgeving van een stad is nog weinig echte natuur te vinden. Integendeel, een grote stad is een druk wespennest vol beton, metaal, straling, auto’s, lawaai, technologie, stank, vervuiling,…Met de komst van de smart cities en 5G zal dit alleen nog maar erger worden. Het verschil met wonen en leven in de natuur is hemelsbreed. De Mens die in de stad verkiest te wonen, verliest de verbinding met zijn natuurlijke biotoop en het gevaar is reëel dat men stap voor stap en steeds meer een virtueel leven opgedrongen krijgt waar technologie, transhumanisme, robotisering en augmented reality de Mens verder zal afsnijden van zijn Oorspronkelijke Thuis en de verbinding met zich Zelf.       

°°° De virtuele simulatie °°°
 
Steeds meer wetenschappers onderzoeken de reële mogelijkheid dat we in een virtuele wereld leven, een soort multilevel, multiplayer, realtime videogame waarin we als speler (Zelf) een avatar (mind/body suit) animeren en allerlei avonturen en ervaringen beleven op een holografisch ruimte/tijd speelveld (3D Aarde). Het is zelfs heel goed mogelijk dat we dit  game of life zelf ontworpen en geschreven hebben als een soort holodeck ter exploratie en uitbreiding van Zelf. Volgens bepaalde bronnen zouden andere spelers dit game gehackt of gekaapt hebben en ons via mindcontrol laten geloven dat dit hele circus echt is (en geen bewustzijnsspel), waardoor we al vele eonen gevangen zitten in een voortdurende loop (geboorte/dood/vergetelheid). Het is dan verder ook mogelijk dat de Aarde een stationair en vlak veld is onder een kunstmatige dome en dat de ruimte niet echt bestaat maar een projectie is (zie The Truman Show). Dit onderwerp is zo boeiend, belangrijk en uitgebreid dat er binnenkort een volledig bericht aan gewijd wordt op deze blog.

De zandbak analogie

The moment a child is told what a bird is,
if they believe what they’re told,
they never see a bird again
they only see their thoughts.

Stel je een zandbak voor waar elke zandkorrel een gedachte is afkomstig van een andere Mens. In die zandbak bevinden zich ook emmers, schoppen, speelgoed,...die daar allemaal geplaatst zijn door andere Mensen. Dan zetten we baby’s en kinderen in de zandbak en vertellen hen om hun eigen, unieke levensdroom te creëren enkel met wat zich in de zandbak bevindt. Ze kennen dus alleen maar wat in de zandbak voorhanden is (namelijk de gedachten, ideeën en dingen die door anderen aangeboden worden). Het is duidelijk dat op die manier hun hele leven ontworpen wordt door iemand anders, met inbegrip van relaties, levensstijlen, waarden, meningen, interesses, gewoonten, behoeften,...Geen enkele gedachte of emotie is origineel of uniek of wordt door henzelf gecreëerd. Alles wat de kinderen doen is de gedachten van anderen recycleren en herkauwen. Alle kinderen in de zandbak zijn gevormd en gemodelleerd naar beelden en informatie van anderen of naar de verhalen die opgetekend staan in (heilige, wetenschappelijke of spirituele) boeken. Ze worden op die manier allemaal gekaapt en hun eigenheid vernietigd terwijl ze onbewust een nepleven voor zichzelf bedenken door middel van identificatie met de verhalen en beelden in de zandbak.

Elke zandkorrel is een 'naam' en iedere naam is een systeem-gedachte, een idee dat wordt uitgelegd (gelabeld) via onderwijs en school door middel van taal en cijfers. Het alfabet en woorden zijn labels, namen om dingen te benoemen en middelen om fenomenen te bestempelen. Alles bestaat uit namen, uit woorden en labels die ons uitgelegd en aangereikt worden door anderen als de enige keuzes in het leven. Men spreekt ook van semantiek (of betekenisleer) en vele filosofen hebben er boeken vol over geschreven (zoals Ludwig Wittgenstein en anderen). Deze labels, namen en bepalingen kleuren in grote mate ons wereldbeeld en ervaringen. Zoals het woord 'bepalen' ook duidelijk aangeeft: er worden palen rond gezet, de ervaring wordt begrensd door die te be-palen (met namen en labels).

Stel, je wandelt in het bos en merkt een levend wezen op. In de zandbak heb je geleerd (van anderen die het op hun beurt ook van anderen overnemen) dat dit wezen een berkenboom wordt genoemd waar een hele reeks eigenschappen aan worden gekoppeld (kleur, groeiwijze, nuttige delen, gebruik, eigenschappen, …). Dit aangeleerd label belet evenwel om rechtstreeks contact te maken met het levend wezen en informatie uit eerste hand te verkrijgen via directe communicatie. Een persoon die niet uit de zandbak komt en dus onbevangen en ongeconditioneerd het levend wezen ontmoet, zal een totaal andere verbinding en relatie aangaan met de berkenboom en de mogelijkheid openen om een directe één op één communicatie te onderhouden.

The real secret of magic is that the world is made of words,
and that if you know the words that the world is made of,
you can make of it whatever you wish.
(Terence McKenna)

 Versplinterde realiteit

De (Engelse) taal is een creatie tool.
Woorden zijn magische vibraties die 3D manifesteren.
Zie 'The Golden Web'
Wanneer we een onschuldige baby met lachende ogen in onze armen nemen dan zien we een schitterende Mens die in feite compleet is. Wanneer we dan de wereld aan kinderen beginnen uit te leggen (volgens onze gebrekkige kennis en vaak gebaseerd op leugens en misleiding), en hen instructies geven en allerlei labels plakken op dingen, dan vertellen we hen eigenlijk dat ze niet goed genoeg zijn om het allemaal zelf op hun eigen, unieke manier uit te vissen en te ontdekken. We  insinueren aan hen dat ze niet perfect en prachtig zijn en we installeren twijfel en onzekerheid. Deze versplinterde realiteit, dit verlies van connectie met hun inherente wijsheid (Zelf), genereert vaak destructieve emoties (angst, wantrouwen, schuld, twijfel,...) en onnatuurlijke gedragspatronen.

Leven in een zandbak vol gedachten en overtuigingen van anderen brengt twijfel en onzekerheid en zorgt dat de Mens in een 'gevallen' staat terechtkomt, schijnbaar afgesneden van de Bron. De zandbak vormt een nep-matrix waarin we opgroeien en waar ons voortdurend wordt verteld wat te denken, wat te voelen en hoe te handelen, net als een robot waarin een software disk geplaatst wordt met instructies en programma's over wat te doen en op welke manier. Dit is het artificiële leven van iedereen die opgesloten zit in de zandbak. We bedenken een levensdoel, een carrière en een manier van leven, en die zijn allemaal opgebouwd uit de zandkorrels (de gedachten en percepties van anderen). We geloven dat we de keuzevrijheid bezitten om voor onszelf een uniek leven te creëren door te kiezen uit de vele mogelijke omgevingen, schoolsystemen en levensstijlen. Maar het speelt zich allemaal af binnen de zandbak en deze levens zijn uiteindelijk slechts combinaties van zandkorrels die ons een (valse) illusie van vrijheid geven.

Openbaring

 An unexamend life is not worth living

De woorden en verhalen uit de zandbak zijn in het slechtste geval ook pertinente leugens. En zo bouwt de Mens zijn leefwereld op aan de hand van allerlei leugens en angstverhalen. Waardoor een wereld en maatschappij ontstaat die volledig de weg kwijt is en ontspoord geraakt. Onze tijd wordt ook wel apocalyps (openbaring) genoemd omdat alle oude en nieuwe leugens en misleidingen aan het licht komen.

Dit zijn bvb. enkele leugens of misleidingen (waarheid vermengd met leugens):
 • de Mens stamt af van de aap en de darwinistische evolutie theorie
 • materie veroorzaakt bewustzijn, de dood van het fysieke lichaam is het einde van bewust zijn
 • archeologie, antropologie, de piramiden, Atlantis, oude hoogstaande beschavingen
 • de maanlanding, het ISS, Skylab, SSP, ruimtereizen, outer space, Antartica
 • de moorden op de Kennedy's, Maarten Luther King, popsterren en vele andere figuren
 • 9/11, Osama Bin Laden, Al Qaida, Isis
 • Gladio, Bende van Nijvel, terreur aanslagen, false flags
 • deep state, commitee van 300, Bilderberg, Skull & Bones,
 • Vaticaan, pedofilie, satanisch misbruik door de elite en leiders
 • de massale ontvoering van miljoenen kinderen
 • de vorm van de Aarde, de planeten, de bewegingen van de Aarde, de zon, het universum, NASA
 • medicijnen en vaccins zijn veilig, de demonisering van homeopathie en natuurgeneeswijzen
 • wereldoorlog 1 en 2 en vrijwel alle andere oorlogen, de holocaust leugen
 • chemtrails, geo engineering, klimaatopwarming, vrije energie, anti-zwaartekracht
 Het kiezen van de zandbak

De zandkorrels waaruit we kunnen kiezen om ons leven op te bouwen, zijn allemaal gedachten behorend tot 'het matrixsysteem' en ons voorgeschoteld door anderen. Geen enkele systeem-gedachte behoort tot de 'Droom van het Leven'. Allemaal zijn ze vreemd aan wie wij in werkelijkheid zijn en uit balans met de 'Droom van het Leven'. De zandkorrels vormen onze overtuigingen, onze levensstijl, onze rassen en godsdiensten, onze statussen en standen en staan tussen ons in, ze verdelen ons en verbrijzelen onze eenheid met elkaar en breken onze verbinding als broeders en zusters van het leven. We voelen niet langer de natuurlijke band met het leven en alle medeschepselen, maar vallen terug op de orde van 'het systeem', de veiligheid van de zandbak, de conformiteit van de algemene norm, de conditionering sinds de geboorte,...want we hebben opgegeven wie we in essentie werkelijk zijn.

In plaats van de ware deugden van onvoorwaardelijke liefde te leven (wat de natuurlijke orde is in de Droom van het Leven), zijn we afgescheiden individuen geworden die verslaafd zijn aan de zandbak en voortdurend het 'systeem' van leven voorzien, wellicht omdat we niet beter weten. Zelfs wanneer we denken dat we vrijheid willen, zitten we vast in het systeem omdat onze gedachten aan vrijheid uiteindelijk zelf afkomstig zijn uit en gevoed worden door het systeem. We gaan akkoord met de gedachten en ideeën van anderen (derden) en gehoorzamen de gezagsdragers en autoriteiten. We accepteren de verhaaltjes uit de religies die ons loyaal houden aan het systeem en aan de valse goden, in plaats van loyaal te zijn aan ons Zelf.

Alle geloofssystemen komen uit het systeem, dus wat we ook geloven, de macht keert altijd terug naar het systeem. Omdat we het systeem nodig hebben om ons te beschermen tegen elkaar, geven we onze kracht weg aan degenen die de controle hebben en die ons al die twijfel, onzekerheid en leugens leerden. We werden gekaapt uit onvoorwaardelijke liefde, uit het veld van bewustzijn waar allen evenwaardig zijn en waar geen meesters en slaven nodig zijn. Ons gezamenlijk geloof in het systeem is de lijm die ons samenbindt en fungeert als de steunpijlers voor de piramide. Onze meesters zijn heel slim, ze verdelen ons in egopersonen, religies, standen, rijken, armen, burgers, koningen, soldaten,...en verbinden ons dan weer samen als één mensheid in hun eigen ontworpen ‘nieuwe wereld orde’ systeem.

We willen wel vrijheid, maar geen echte vrijheid. We willen vrijheid maar in een andere gedaante binnen het kader van het systeem en zonder de verantwoordelijkheid die bij echte vrijheid hoort. We willen vrede, maar we willen dat iemand ons vertelt hoe je tot vrede komt en we willen dat de autoriteiten voor die vrede zorgen. We willen gelijkheid en rechtvaardigheid maar we willen ook nog steeds gezagsdragers om die gelijkheid en rechtvaardigheid te handhaven. Onze voortdurende twijfel en onzekerheid over wie we werkelijk zijn en over ons vermogen om de volledige verantwoordelijkheid over ons leven te nemen, betekenen in feite dat we de ‘nieuwe wereld orde’ (nwo) uitnodigen. Een nwo waar een valse eenheid ons samen bindt, waar mensen een volledig geïnfiltreerd, geconditioneerd en gemanipuleerd bewustzijn kiezen, waar een (pseudo) eco-duurzame levensstijl (gefinancierd door de nodige belastingen) een echte verbinding met de natuur verhindert, waar één religie, één taal, één digitale munt, één regering, één wetgeving, één onderwijs, één militair apparaat,...alles uniform en controleerbaar houdt, waar voor iedereen en voor alles wordt gezorgd van geboorte tot dood en waar we een systeem krijgen van geschenkjes, privileges en heel veel plichten, maar met nieuwe 'namen' en een nieuwe verpakking. Er is niets natuurlijk aan de 'eenheid' van de nwo, omdat er nog steeds een organisatie van autoriteiten achter zit die ons vertellen (via media, onderwijs en ontelbare verhaaltjes) hoe te denken, wat te voelen, wie te zijn en hoe ons te gedragen.

De zandbak is hypnose in de droomwereld

Door de overvloed aan informatie uit de zandbak waardoor we 'betoverd' raken, vergeten we ons ware Zelf en aanvaarden we alles uit de zandbak in ons leven. We raken aangepast aan de schade die het systeem ons toebrengt en raken verslaafd aan de goede dingen die het systeem te bieden heeft, en zo blijven we vernietigen wie we werkelijk zijn, namelijk een Levende Schepper, de Unieke Droom van het Leven, een Soevereine Creator van Liefde en Schoonheid. In plaats van de natuurlijke orde van onvoorwaardelijke liefde te leven en te zijn, leven we in een nep-systeem waar ons een valse eenheid wordt opgelegd, want we hebben te veel twijfel en onzekerheid om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de verzorging en creatie van onze levens.

De organisatie achter de zandbak wordt soms de ‘satanische wereld orde’ genoemd. Het is een duistere kliek gestoorde en zielloze psychopaten en ze gebruiken hun geld, macht, invloed, occulte kennis en controle netwerken om de Mens voortdurend aan te vallen en zijn onvoorwaardelijke liefde te breken. Het trauma van deze aanvallen op het leven en op wie we werkelijk zijn, wordt steeds dieper en steeds meer mensen worstelen om te overleven, om een ​​dak boven het hoofd te hebben en eten op tafel te krijgen. De duistere kliek brengt steeds meer ziekte, meer oorlog, honger, armoede, geweld, conflict, leugens, vergif, controle,...kortom chaos en ellende, waarna ze hun eigen remedie zullen aanbieden, een nieuw ‘systeem’, een satanische wereldorde, waar de mens in twijfel, onzekerheid en angst zal in ronddolen, verdwaasd en verslaafd aan 'the internet of things'.

If you don't have a plan, you become part of somebody else's plan.

Mindcontrol van geboorte tot dood

Eén van de agendapunten der elite is om ons eerst volledig op de knieën te brengen, zodat we gretig en zonder morren alles zullen accepteren wat ze ons aanbieden, want het zal lijken als dé oplossing voor al onze problemen. Eerst complete chaos creëren om dan een (duivelse) orde in te voeren. Deze vooraf bepaalde nepremedie zal ruiken als rozen en zal verkocht worden met dure woorden als eenheid, bewustzijn, eco-vriendelijk, eerlijk, voel je god, eeuwig leven, altijd gezond,...maar het zal een onnatuurlijke en voorwaardelijke manier van leven zijn waar iedereen nog steeds onderaan de piramide bengelt en waar iedereen nog steeds in een verbrijzelde realiteit leeft. Een wereld waar de toegang tot voedsel en allerlei privileges zal afhangen van het vervullen van quota en de conformiteit aan de regels van het big brother controlesysteem. Microchips, iris detectie, gezichtsherkenning, duimafdrukken en een sociaal krediet systeem zullen bepalen wie toegang heeft tot uitkeringen, supermarkten, woonruimten, vliegmaatschappijen, autowegen,...Wie de quota niet haalt of de chip niet heeft, wordt de toegang geweigerd.

Dit is de moderne vorm van lijfeigenschap, waar iedereen belastingen, energie, tijd en levenskracht aan het satanische netwerk zal afstaan. Deze nieuwe wereld orde propageert een manier van leven zonder de deugden van onvoorwaardelijke liefde. Een systeem waar we vastgelijmd blijven aan een onnatuurlijke manier van leven die totaal uit verbinding is met de natuur en met ons ware Zelf. We zijn nog steeds aan het vechten met elkaar over van alles en nog wat, we zitten nog steeds gevangen in de verbrijzelde werkelijkheid, in de geconditioneerde zandbak. Daarom is de co-creatie van Levensdorpen en Familiedomeinen van cruciaal belang, omdat ze de Mens kunnen inspireren en helpen om ‘het systeem’ volledig te verlaten, en er nooit meer naar terug te keren.

Al sinds het begin der tijden wordt de mensheid geteisterd door een vreselijke en dodelijke plaag genaamd mindcontrol. Het gevolg van die conditionering is dat de mind der mensen volgepropt zit met scenario's over tekort, beperking, schuld, nederlaag, strijd en conflict. Men kan het collectieve herinneringen of archetypen noemen maar eigenlijk zijn het meer zelf-gestuurde verzinsels en zelf-vervullende voorspellingen. Mensen creëren allerlei scenario’s die net als de eeuwenoude mythen, parabels en legenden pogen om hun leven te verklaren. Deze scenario’s initieerden de geboorte van allerlei goden in ons wereldbeeld, het geloof in noodlot, het idee van trots en ijdelheid, het aanvaarden van strijd en ondergang, kortom een hele reeks conclusies over allerlei beperkingen.  Deze gedachtevormen bestaan uit lagere energieën die zich nestelen in het bewustzijn en daarna gevangen worden in woorden en beelden om een wereld uit balans te creëren en uiteindelijk hele beschavingen laten instorten.

Om er los van te komen is een langdurig proces van imaginatie, creatie, visualisatie, inventie,... nodig zodat de Mens op een andere manier naar het leven begint te kijken, dynamisch, voortdurend uitbreidend, gevuld met de energie van een zich ontplooiend bewustzijn. Dan is nederlaag onmogelijk of in ieder geval nooit definitief. Ergens diep in ons leeft een onblusbaar vuur van creatie, de Droom van het Leven. We kunnen het miljoenen jaren ontkennen maar uiteindelijk zal het uit zich Zelf naar boven komen en onze levens transformeren. Niets kan het bewustzijn stoppen wat in eeuwige poëzie ons bestaan schrijft, groter dan wat voor mythe ook, mooier dan welke hoop ooit. We zijn veel echter dan echt. Onze verbeelding is eeuwig.

If you don't claim your power, someone else will.

Levensdorpen in de matrix

De remedie voor dit alles is het Levensdorp, een autonome en zelfvoorzienende dorpsgemeenschap waar gezinnen samen wonen, leven, spelen en creëren op permacultuur familiedomeinen.

De via onderwijs en media opgedrongen gedachteconstructies en zandbak beelden die we voortdurend produceren, helpen mee de maatschappij, de wereld en zelfs deze 3D realiteit te scheppen en houden ons gevangen in slavernij. Indien we een andere wereld wensen dan dienen we andere gedachten te denken, nieuwe beelden te maken, bevrijdende educatie aan te bieden en vooral echt en daadwerkelijk anders te gaan leven (en dat betekent actie, in beweging komen) tot we de vrijheid bereiken die de Droom van het Leven voor ons bewaart.

Op een Levensdorp ‘oefenen’ we de praktijkervaring van een leven in vrijheid waarbij we stap voor stap de gedachten en gewoonten uit ‘het systeem’ loslaten door volledige verantwoordelijkheid te nemen en in kracht en respect samen te komen met gelijkgestemden waar we zorg dragen voor het land, voor de Aarde en voor elkaar. Het is belangrijk te beseffen dat alle programma’s, beelden en overtuigingen, die via onderwijs, media en mindcontrol in het bewustzijn werden en worden ingeplant, NIET thuishoren in het Levensdorp. Want anders krijgt men gewoon meer van hetzelfde en brengt men het destructieve en beperkende systeem in het Levensdorp binnen. Daarom is er een tussenfase, een transitie periode nodig waar we samen elkaar helpen om de beperkende mindcontrol te neutraliseren.

First, heal yourself

De zandbak wordt eerst vervangen door de ‘modderpoel’, een periode van afkicken en loslaten, van heropvoeding en mindpower. Dit kan een lang, pijnlijk en confronterend proces zijn waar we stap voor stap oude gewoonten en denkpatronen loslaten en transcenderen. Een nieuwe Mens wordt geboren omdat de oude overtuigingen oplossen en men steeds opnieuw een betere versie van zichzelf kiest. Een leven in echte vrijheid en verantwoordelijkheid vraagt oefening, aandacht, motivatie en inzet. Met de steun en de hulp van gelijkgestemden kan de fase van de modderpoel makkelijker aangevat worden. Het gaat niet om elkaar te veroordelen, maar om elkaar liefdevol helpen om de blinde vlekken, subtiele programma’s en automatische patronen te zien die vastzitten in het onderbewuste. Dit ontleren kan lastig en uitdagend zijn maar het is een noodzakelijke stap bij de creatie van ‘do no harm’ Levensdorpen net omdat die gedragen worden door een ander fundament gebaseerd op overvloed, vrijheid, geweldloosheid, samenwerking, liefde, zelfvoorziening en de unieke creativiteit van ieder Mens. Deze nieuwe inzichten komen niet vanzelf, men dient ze te activeren in zichzelf en ondertussen de oude angst en schaarste programma’s te deleten. Tijdens de modderpoel fase zijn er niet alleen dingen los te laten maar ook nieuwe dingen te leren. We leren verantwoordelijkheid nemen, samen werken met elkaar, zonder angst leven, proeven van echte vrijheid,... Het is een tijd van diepe heling want iedereen draagt trauma’s en kwetsuren mee veroorzaakt door het systeem. 

Gezien kinderen de volgende generatie zijn en de toekomst van de wereld, is de belangrijkste stap om hen uit de klassieke schoolsystemen te halen zodat ze niet langer de beperkende programma’s en leugens ingeprent krijgen. De volwassenen kunnen stoppen met hun kracht, energie, leven en tijd weg te geven aan allerlei instanties, autoriteiten en corporaties en niet langer mee te werken aan de instandhouding van een ziek en destructief systeem. Het is belangrijk te begrijpen dat de Levensdorpen en Familiedomeinen niet langer behoren tot het piramidesysteem van macht en controle, ze behoren niet langer tot de groei-economie en geldmaatschappij, tot de dumbing down onderwijs systemen en de big pharma medicatie fraude, tot het toneelspel van politiek en oorlog. 

Dit afstand nemen van de matrix is een grote en indringende stap die makkelijker wordt wanneer Mensen samenwerken met gelijkgestemden. Echte vrijheid bestaat niet zolang je nog afhankelijk bent van allerlei modellen en systemen die ontworpen werden/worden om iedereen volgzaam en bezig te houden. Het maakt niet uit welke naam het systeem draagt, kapitalisme, democratie, communisme, republiek, welvaartsstaat, onderwijs, christendom, islam, new age,...Het zijn allemaal ideeën, concepten en verklaringen van anderen die we vaak voor waar en vanzelfsprekend aannemen. En die ons beletten om een directe één op één ervaring met de schepping en de natuur te ontdekken en connectie te maken met de wijsheid en kracht van het Zelf. Zie je, het hele systeem is ontworpen om het bewustzijn in een lage vibratie te houden, om het te beperken en af te sluiten. Een kind wat opgroeit in harmonie met het leven en met de natuur als directe ervaringsschool leert om het bewustzijn te ontplooien, te expanderen, om verbinding te maken met al wat is.

At any given moment you have the power to say: 'This is not how the story is going to end'.

Leave the system

De uitweg uit het (sociaal/economisch/politieke) systeem is er onafhankelijk van worden. Er gewoon uit stappen. Door middel van dingen zoals lokale productie, eigen energievoorziening, permacultuur, voedselbossen, producent worden in plaats van consument, samenleven zonder geld (ubuntu), geweldloosheid, schenkeconomie, enz. De echte en enige oplossing wordt zichtbaar wanneer ieder Mens volledige verantwoordelijkheid neemt en opstaat in kracht, vrijheid en soevereiniteit. Elke Mens heeft het geboorterecht om het geschenk van het leven ten volle te leven. Alles is er al, land, grond, planten, geneeskruiden, voedsel, water, hout, overvloed,...alles is er gewoon. Er is geen geld of eigendom nodig, geen staat of regering, geen politie of corporaties, geen wapens of  kerncentrales, geen zakendoen of  brainwash scholen, geen globalisme of  koningen, geen meesters of slaven,...Er zijn alleen maar Mensen nodig die een paradijs van overvloed willen creëren waar we zorgzame behoeders van de Aarde worden en  waar we iedereen eren als een unieke, creatieve expressie van de Levende Schepper.  

Een hoofddoel van het Levensdorp is Mensen de kans te bieden zich Zelf te herinneren door onder meer de natuur als inspiratiebron en educatiemiddel te gebruiken in plaats van zich te laten indoctrineren door het huidige systeem van begrenzing en manipulatie. Dit systeem heeft een verborgen agenda en brengt een uitleg door derden naast allerlei instructies, suggesties en mindcontrol technieken om in het hoofd van kinderen te komen en hen een welbepaalde visie op de werkelijkheid op te dringen vaak gebaseerd op leugens.

Familiedomein dorp in Rusland
Het doel van een Levensdorp is om via samenwerking met gelijkgestemden een brug te bouwen waardoor de mogelijkheid ontstaat om ‘het systeem’ te verlaten. Het doel is om een omgeving te creëren (een Ruimte van Liefde) waar we niet langer onderhevig zijn aan indoctrinatie en mind manipulatie, maar waar we een rechtstreekse en onbevangen ervaring hebben van de Droom van het Leven. Waar wijzelf en onze kinderen opgewekt en geïnspireerd worden door de natuur en waar we aan niemand verantwoording hoeven af te leggen omdat we zelf verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een ‘do no harm’ levensstijl.

De co-creatie (samenwerking) verloopt in diep respect voor het uniek zijn van elke bewoner. Elke familie is onafhankelijk en zelfvoorzienend (voedsel, energie, water, woning,…) waardoor niemand jaloers of zich bedreigd hoeft te voelen. Er is geen reden tot hebzucht of angst voor tekort want het dorp kan makkelijk in alles voorzien en produceert bijna vanzelf overvloed op elk vlak. Die overvloed brengt ook een stuk zekerheid waardoor we kunnen ontspannen en focussen op andere dingen zoals het herstellen van moeder Aarde. Want zij is ons levend lichaam, ons levende bewustzijn.
De Droom van het Leven is de creatie op Aarde van wie jij in essentie bent. En de enige manier om iemand te helpen wakker worden is door zelf jouw essentie te leven en het voorbeeld te zijn. Alle gedachten zijn dromen. De gedachten in je hoofd zijn niet wie je werkelijk bent - het zijn niet jouw unieke, originele dromen. Je hebt ze niet gemaakt, ze werden ingeprent. Enkel het hart kent jouw ware wezen en unieke dromen. Gebruik de mind om die dromen te helpen manifesteren.

Op school word je dom

Althans volgens expert John Taylor Gatto. Omdat een baby en een kind nood hebben aan een externe begeleider/opvoeder voor ongeveer 7 jaar zal er altijd een vorm van beïnvloeding zijn. Maar hier zijn verschillende opties mogelijk. De zandbak is een analogie voor de maatschappelijke wereldmatrix die de rol van opvoeder opneemt en de kinderen een welbepaalde toekomst en richting uitstuurt. Wat zeggen de Jezuïeten ook weer: ‘geef mij een kind tot 7 jaar en ik geef je de man’. Indoctrinatie werkt wel degelijk.
Veel educatie systemen zijn nog steeds gebaseerd op het Pruisisch model. Dat systeem ontstond in de 19e eeuw met de bedoeling de kinderen en jongeren een welbepaalde richting op te sturen en om hen te kneden en te formeren tot volgzame burgers. Volgens John Taylor Gatto had de Pruisische overheid een duidelijk idee van wat gecentraliseerd onderwijs zou moeten opleveren:
 • Gehoorzame soldaten bij het leger.
 • Gehoorzaam personeel voor mijnen, fabrieken en boerderijen.
 • Ondergeschikte ambtenaren, getraind in hun functie.
 • Ondergeschikte bedienden voor de industrie.
 • Burgers die over de meeste onderwerpen dezelfde mening hebben.
 • Nationale uniformiteit in denken, woord en daad.
Ondertussen zijn tal van nieuwe educatie modellen ontstaan die een andere input kiezen (Steiner, Freinet, Montessori, methodescholen, religieuze en spirituele scholen, thuisonderwijs,...). En er zijn ook schoolsystemen die pogen om de invloed van de kunstmatige matrix te beperken en de inherente wijsheid van de ziel te activeren, denk aan de Sudbury scholen of de Tekos school in Rusland. Sommige ouders kiezen 'unschooling' en laten de kinderen hun gang maar gaan.
Een andere mogelijke invloedbron (programmering) is de natuur. Dat is de organische matrix. Deze aanpak komt uitgebreid aan bod in de Anastasia boeken en hier volgen enkele basis vertrekpunten om een educatie model te ontwikkelen gebaseerd op deze boeken.
 • De Mens is Goddelijke schepper, een Creator die de slapende spiritueel/psychische vermogens in zichzelf kan activeren en oefenen.
 • De natuur is dé ideale en levenschenkende biotoop om te observeren, om mee samen te werken en om in te spelen, te leren, te wonen en te leven.
 • Nieuwsgierigheid, verwondering en ontdekking zijn de aandrijfkrachten tot enthousiast leren.
 • Het kind is geen leeg vat dat gevuld moet worden, maar een open wonder wat gestimuleerd kan worden om zelf antwoorden te vinden.
 • Zowel de linker als de rechter hersenhelft (logica én kunst) krijgen gelijke aandacht.
 • Meditatie en spirituele oefeningen kunnen een dagelijkse rol spelen.
 • Cognitieve kennis enerzijds en affectieve empathie anderzijds zijn in evenwicht. Denken, voelen en willen worden gelijkmatig geoefend.
 • De innerlijke, aangeboren en inherente wijsheid en liefdeskrachten worden gewekt en ontwikkeld.
 • Spelend leren en leren spelen zijn hoofdactiviteiten waar ruimte voor magie ontstaat. Spel is de sleutel tot creatie.
 • Iedereen is leraar en leerling van en voor elkaar. Er is geen concurrentie of competitie maar samenwerking en behulpzaamheid.
 • Er ontstaat een bio-resonantie effect waardoor energetische en rechtstreekse overdracht van kennis en inzicht mogelijk wordt.
 • Individuele probleemoplossing wordt sterk aangemoedigd.
 • Het creëren van schoonheid, harmonie en humor is een dagelijks terugkerend aspect.
 • Er is veel aandacht voor de kunsten (muziek, beeldhouwen, schilderkunst, architectuur, dans, toneel,...).
 • Het leeraanbod en de omgeving bevatten alles om een zelfvoorzienend leven vorm te geven (voedsel telen, koken, huizen bouwen, ambachten, handwerk, permacultuur technieken,...).  
 • Er is geen beoordelingssysteem omdat de afhankelijkheid en controle van externe autoriteiten onnodig is bij soevereine kinderen en Mensen.
 • Er is een bewuste samenwerking en communicatie met dieren en planten (via telepathie en rechtstreekse beeldoverdracht).
 • Het dorp, de thuis, de omgeving, de naburige dorpen, mensen, dieren...ze zijn allemaal deel van de 'school'. Homeschooling wordt 'worldschooling'.
De matrix is de collectieve droom die we gezamenlijk dromen en waarin een A.I. programma loopt die het bewustzijn manipuleert. De film die we extern projecteren als de wereld wordt geschreven en gevormd door de letters, woorden, verhalen, geluiden, vormen, kleuren, geometrie, beelden, muziek,...die collectief door tradities, cultuur, religies, regeringen, scholen, films, internet en dergelijke in het bewustzijn worden ingebracht. Er was een tijd, heel lang geleden, dat we onze droom zowel individueel als collectief, bewust stuurden en controleerden. Maar velen zijn in slaap gevallen in de droom en laten zich onbewust programmeren tot allerlei wantoestanden en misdaden.
Niettemin zijn we allen in staat de collectieve droom te beïnvloeden en te veranderen. We zijn krachtiger dan we ons kunnen voorstellen. We creëren samen de droom die we leven noemen en we kunnen alles corrigeren wat we willen veranderen. Er is geen technologie of transhumanisme nodig om dit te doen. Evenwel bestaat de valkuil dat we nog maar eens gekaapt en gehackt worden en dat we de kracht buiten ons zoeken en gevangen raken in een nieuwe, digitale surrogaat wereld. Word wakker en bewust en wees liefde in je hele droom.

Alles wat we dromen is mogelijk. En we zijn nog maar net begonnen. Aan de horizon verschijnen de mooiste vergezichten. Groene weiden en spelende kinderen, vrolijke vlinders en lachende mensen, tuinen vol overvloed en samen dansen in het maanlicht. De toekomst wordt een schitterend liefdesverhaal geschreven met gouden letters door alle harten samen.

Volgende keer: mindfulness & bewust ouderschap.

Meet Sina, my favorite drummer on YouTube.


It's time to dream our own dream.


maandag 15 oktober 2018

De Vierde WegThe conscious and intelligent manipulation of the organised habits and opinions of the masses is an important element in democratic society.
Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country.
We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested largely by men we have never heard of.
This is a logical result of the way in which our democratic society is organised.

(Edward Bernays 1928)

In vorige berichten kwamen al enkele gezichtspunten aan bod over het hiërarchisch en patriarchale macht en controle systeem, de big brother piramide matrix, de fysiek/materiële geld en geweld constructie waarin vele Mensen op Aarde in grote mate gevangen zitten. Maar deze matrix is in feite het gevolg van een onderliggend 'probleem', een soort individuele onwetendheid, onmacht en passiviteit, men kan zeggen een onvolwassen mensheid die haar inherente vermogens niet ten volle beseft noch gebruikt dan wel weigert te ontwikkelen, wellicht omdat ze er geen kennis over bezit. En uiteraard ook omdat het grootste deel der mensheid gewoon niet doorheeft dat ze voortdurend psychologisch, mentaal, emotioneel en sociaal gemanipuleerd en geconditioneerd worden. Deze onwetendheid kan een aantal oorzaken hebben naargelang de geraadpleegde bronnen.

You are in prison.
If you wish to get out of prison, the first thing you must do is realize that you are in prison.
If you think you are free, you can't escape.
(G.I. Gurdjieff)

Wellicht is de mensheidsevolutie er gewoon nog niet aan toe om collectief de hogere vermogens te activeren (liefde, mededogen, Zelfrealisatie, soevereiniteit, vrijheid,...), met uitzondering van enkele 'verlichte' meesters hier en daar. Maar we zijn allen onderweg naar dit doel en de ontwaking neemt in onze tijd exponentieel toe. Of wellicht gebruiken de machthebbers allerlei methodes om continu het bewustzijn der Mensen te verdoven en te verlagen en hun potentiële zielvermogens te vernietigen (via vaccins, gmo's, junkfood, chemtrails, frequentiewapens, media manipulatie, school brainwash, propaganda, angstinductie, verdeel en heers tactieken,...). Volgens andere bronnen is de huidige Mens het gevolg van een genetische ingreep in een lang vervlogen tijd waarbij het DNA gemanipuleerd werd om een slavenras te creëren. Hier lees je meer over deze interventietheorie.

Two things in life are infinite; the stupidity of man and the mercy of God.
(G.I. Gurdjieff)

We kunnen de vraag stellen waarom de grote massa zomaar klakkeloos het systeem van slavernij, controle, regeringen, geld, geweld, koningen, presidenten, corruptie, oorlog, honger, armoede, onrechtvaardigheid,... al eeuwenlang aanvaardt en zelfs meehelpt om het in stand te houden, terwijl er gewoon veel betere alternatieven mogelijk zijn. Waarom laten de sheeple zich hersenloos richting afgrond leiden volledig in de ban van hun geldjob, smartphone, facebook en tv. Een mogelijk antwoord ligt in de ontkenning van en de onwetendheid over hun eigen unieke maar slapende vermogens, een totaal negeren van de ongekende mogelijkheden waarover ieder Mens beschikt om echte vrijheid te proeven en Zelfrealisatie/verlichting te bereiken. Een ander antwoord is zoals gezegd de constante psychologische en sociale beïnvloeding met als doel het gedrag en de perceptie der Mensen te sturen (social engineering). De quote boven dit bericht komt uit het boek Propaganda uit 1928 van Edward Bernays en dit boek leest als een handleiding hoe machthebbers de massa kunnen manipuleren (wat ze  ook voortdurend doen). Men kan deze onwetendheid en sociale manipulatie de psychologische matrix noemen.

In dit bericht benaderen we deze psycho matrix (heel summier en oppervlakkig) vanuit de invalshoek die Gurdjieff en Ouspensky neerschreven in het boek: De Vierde Weg. Dit is een weg naar zelfherinnering, wat de eerste stap is naar een permanent bewustzijn van Aanwezigheid (Ik Ben of  de Kenner van alle ervaringen en werelden). En wie zich Zelf herinnert, zal zich nooit meer identificeren met de illusies uit de matrixsystemen, laat staan erin verloren lopen. Het boek is complex en zeker niet makkelijk en het is ook niet de bedoeling om hier een samenvatting neer te schrijven, maar wel om er één aspect uit te lichten (zelfherinnering) als een soort korte introductie  en inleiding tot het omvangrijke en boeiende werk van Gurdjieff en Ouspensky.
We spreken in dit bericht over psychologie wat dus handelt over de psyche. Bij de indeling in een drievoudig mensbeeld onderscheiden we het lichaam (fysiek/etherisch voertuig), de ziel of psyche (gedachten, emoties, gevoelens, percepties, concepten, verlangens,...) en de geest of Spirit (de eeuwige waarnemer, een aspect of modulatie van Bron). We gebruiken ook het woord Zelfrealisatie wat overeenstemt met de innerlijke actualisatie van de Boeddhanatuur of het Christusbewustzijn. Namelijk een Mens die 'ontwaakt' is en weet dat hij het ongeboren, onsterfelijke, onbegrensde Bewustzijn is waarin, waarmee en waardoor alles zich afspeelt. En die in de wereld staat als een Schepper van Schoonheid en Liefde door middel van Wijsheid en Kracht.

Rond de jaren 1900 waren verschillende bijzondere psychologen actief die de werking der menselijke psyche in kaart brachten. We kennen allemaal Sigmund Freud, Carl Gustaf Jung en Rudolf Steiner. Minder bekend maar zeker even waardevol zijn de theorieën die Pyotr Demianovich Ouspensky en George Gurdjieff ontwikkelden. Het voorbeeld hieronder is gebaseerd op hun inzichten.

In order to awaken, first of all one must realize that one is in a state of sleep.
And in order to realize that one is indeed in a state of sleep,
one must recognize and fully understand the nature of the forces which operate to keep one in the state of sleep, or hypnosis.
It is absurd to think that this can be done by seeking information from the very source which induces the hypnosis.
....One thing alone is certain, that man's slavery grows and increases. Man is becoming a willing slave. He no longer needs chains.
He begins to grow fond of his slavery, to be proud of it. And this is the most terrible thing that can happen to a man.
(G.I. Gurdjieff)

De psychologische matrix is de sluier die over de psyche ligt, het is de onwetendheid betreffende onze werkelijke vermogens en essentie (wie/wat ben ik) en het is de constante indoctrinatie via ontelbare verhalen, beelden en indrukken. Wie diepgaand zelfonderzoek verricht (meditatie, introspectie en objectieve waarneming) komt tot enkel verbijsterende vaststellingen.
Ten eerste: vrijwel iedereen slaapt, ook diegenen die denken dat ze wakker zijn, want echt wakker zijn betekent in feite je (echte) Zelf herinneren en realiseren. Het betekent voortdurend en constant bewust zijn van wat er gebeurt en van wat je doet, denkt, gelooft en zegt. Tegenwoordig noemt men het ook mindfulness hoewel echte zelfherinnering nog veel dieper gaat. Wakker zijn is dus iets helemaal anders dan op de hoogte zijn van allerlei verborgen agenda's, de schaduwregering, deep state of van onze multidimensionale en spirituele bewustzijnsniveaus. Wie écht wakker is, wordt op geen enkel moment nog gestuurd en geleefd door externe factoren, uiterlijke invloeden, negatieve emoties, allerlei gedachtespinsels of de (fictieve) egopersoonlijkheid. Wie het Zelf heeft gerealiseerd, leeft voortdurend bewust, is volledig aanwezig in ieder moment, voelt zich verbonden met de hele schepping en is in staat de (Goddelijke) wil te gebruiken om zijn leven en ervaringen te creëren.

Let us take some event in the life of humanity. For instance, war. There is a war going on at the present moment. What does it signify?
It signifies that several millions of sleeping people are trying to destroy several millions of other sleeping people.
They would not do this, of course, if they were to wake up. Everything that takes place is owing to this sleep.
(G.I. Gurdjieff)

Gezien we niet (echt) bewust en wakker zijn, ervaren de meeste Mensen ook geen eenheid, er zijn alleen een groot aantal 'ikken' die onderling niet verbonden zijn en zelfs van elkaar niet afweten. Velen denken dat er een onveranderlijk 'ik' is die de dingen doet en zegt, maar zo'n leidend Zelf hebben de meeste mensen (nog) niet ontwikkeld of zich eigen gemaakt. Er zijn heel veel tijdelijke 'ikken' en er is geen centraal Zelf die de 'ikken' bestuurt. Een blijvend en bewust Zelf dienen we door intense studie en langdurig werk te verwerven, te activeren, te herinneren. Het komt niet vanzelf. Iedereen kent de ervaring van een 'ik' die de ene dag iets beslist maar de volgende dag (of het volgende uur al) de beslissing niet uitvoert of van idee verandert omdat dan een ander 'ik' de overhand heeft. Men kan deze 'ikken' ook als maskers of rollen benoemen (persona). Vrijwel iedereen speelt verschillende rollen, op het werk speelt men een andere rol dan thuis, of als ouder, als geliefde, of onder vrienden of bij een sportwedstrijd of wanneer men alleen is.

'Soms roep ik mijn ikken bij elkaar,
ik heb inmiddels al een aardig reservoir,
en als men vraagt:' hè, welke is eigenlijk waar?'
'ik', 'ik', 'ik' roepen mijn ikken dan door elkaar.
En dan zwaai ik met mijn voorzittershamer,
verzoek om stilte in mijn bovenkamer
en dan geef ik met een vorstelijk gebaar
het woord aan mijn ik van 9 jaar.'
(Harry Jekkers)

Deze rollen spelen we mechanisch en zijn dus niet bewust. Het is een gewoontepatroon, een automatisch programma, een aangeleerde conditionering. De 'gewone' Mens is dan ook een volledig mechanisch wezen (volgens Ouspensky), een slapende robot die zonder echte keuze reageert op impulsen uit zichzelf of uit de omgeving. Er zijn 4 soorten innerlijke impulsen waarop Mensen automatisch reageren: instinkt, bewegingsfuncties, emoties en gedachten. Enkel wanneer een Mens deze 4 impulsen volledig controleert, is hij wakker en bewust geworden en heeft meesterschap bereikt. Het gevoel van verbondenheid/éénheid en een objectief bewustzijn zijn dus mogelijkheden voor de Mens, iets waar je voor moet werken, het is niet vanzelfsprekend, in tegenstelling tot mechanische reactiepatronen. Wakker zijn is het gevoel dat je continu bewust leeft, dat elke keuze en iedere beslissing bewust en volstrekt duidelijk is, dat iedere ervaring en elk moment hier en nu en direct beleefd wordt in volledige verbinding met Zelf.
Bij kinderen is deze wakkerheid soms nog aanwezig, maar iedereen valt tijdens het opgroeien en volwassen worden langzaam in slaap en gaat een mechanisch leven 'lijden/leiden' waarbij men voortdurend 'problemen' probeert op te lossen die net ontstaan omdat men niet echt wakker is. Het is een vicieuze (en vermoeiende) cirkel, want de problemen zijn niet in de buitenwereld op te lossen, noch door mechanisch op de 4 impulsen te blijven reageren. Enkel door bewuste inspanning en 'werken aan je zelf' wordt men terug wakker en meester over zijn of haar leven, geluk en welzijn.


To know means to know all. Not to know all means not to know.
In order to know all, it is only necessary to know a little.
But, in order to know this little, it is first necessary to know pretty much.
(G.I. Gurdjieff )

Ouspensky en Gurdjieff ontwikkelden daartoe wat ze noemen: 'de vierde weg'. Het is een weg naar bevrijding volgens de stappen van het octaaf waarbij de ontwikkeling der Mens in 7 stadia verloopt.

°°° Mens nummer 7 heeft het Zelf gerealiseerd en alles ont-wikkeld wat voor een mens mogelijk is (althans in deze evolutiefase): objectief bewustzijn, wilskracht, onvoorwaardelijke liefde, Zelfherinnering, onsterfelijkheid, verbondenheid, eenheid,...
°°° Mens nummer 6 staat heel dicht bij nummer 7 maar sommige eigenschappen en vermogens zijn nog niet duurzaam geworden.
°°° Mens nummer 5 heeft eenheid bereikt en Zelfbewustzijn ontwikkeld.
°°° Mens nummer 4 is een soort tussenstadium, het is de mens die besloten heeft aan zichzelf te werken  om bewust en wakker te worden, om de weg naar Zelfrealisatie te gaan en het pad naar 'verlichting' te kiezen.
°°° Mens 1, 2 en 3 vormen dan de mechanische mensheid die in slaap is gevallen en automatisch reageert op allerlei innerlijke en uiterlijke impulsen. Het grootste deel der mensheid behoort tot deze groep. Deze Mensen ontwaken van tijd tot tijd een ogenblik (vaak na een shock of traumatische ervaring waardoor ze terechtkomen in het hier en nu) maar vallen dan terug in slaap en lopen verloren in hun mind, in verhalen uit de materiële matrix of in religieuze verblinding. Ze zijn innerlijk heel verdeeld (en weten dit niet) en wisselen voortdurend tussen de verschillende rollen en maskers, tussen intellectuele, emotionele, instinctieve en bewegings 'ikken'. Dit slapen en het ontbreken van eenheid zorgt voor het derde kenmerk, met name volledig mechanische reactiepatronen. Tijdens deze fase hebben Mensen de illusie dat ze vrij zijn, dat ze hun eigen weg gaan en hun leven in eigen handen hebben, maar dat is helemaal niet zo. Dat besef je pas echt als je begint met zelfonderzoek, introspectie en zelfherinnering. Willen (en vrije wil) kan alleen bestaan in een Mens die één leidend Zelf heeft, die meester is over zijn vermogens en bewustzijn.

Het verschil tussen Mens 1, 2 en 3 is hun centrum van belangstelling en bewustzijn bij het nemen van beslissingen. Mens 3 zal meestal handelen volgens gedachteconstructies en theoretische concepten (dus vanuit een voornamelijk mentaal wereldbeeld); Mens 2 reageert op grond van emotionele sympathieën en antipathieën en Mens 1 is eerder gericht op lichamelijke en instinctieve patronen. Dit hangt samen met de eerste 3 paden naar 'verlichting' (= wakker worden en je ware Zelf herinneren en realiseren). Het eerste pad van de fakir die meesterschap probeert te bereiken door het fysieke lichaam te leren controleren, vaak via allerlei houdingen, ademhalingstechnieken en voedingsvoorschriften. Het tweede pad van de monnik die streeft naar meesterschap over gevoelens en emoties en erg populair is in kloosters en abdijen. En het derde pad van de yogi die werkt via het verwerven van controle over de mind en de mentale wereld (gedachten, geloven, overtuigingen, concepten), vooral populair in het Hindoeïsme (raya en jnana yoga) en zenboeddhisme.

Het vierde pad

Without self knowledge, without understanding the working and functions of his machine,
man cannot be free, he cannot govern himself and he will always remain a slave
.
(G.I. Gurdjieff)

De vierde weg is een stelsel, een school, een pad om diegenen te helpen die klaar en bereid zijn een Mens nummer 4 te worden. Men noemt het ook het sluwe pad omdat men de 3 andere paden combineert en zo een shortcut neemt. Het is een moeilijk pad maar uitermate geschikt voor de westerse Mens omdat je je niet hoeft af te zonderen als een kluizenaar of ingewikkelde asana's moet volhouden en omdat je de directe confrontatie met het leven van alledag aangaat, wat een erg goede leerschool is. Veel oefeningen zijn gericht op zelfherinnering, op zelfobservatie, op het leren om alles bewust en met aandacht te doen, op regelmatig de mind stil te maken en het denken te stoppen of althans de gedachtestroom te observeren als buitenstaander. Erg belangrijk is ook de beslissing om alle negatieve gedachten en concepten volstrekt los te laten en weigeren toe te laten. Negatieve gedachten vreten energie, brengen geen oplossing aan, leiden tot niets (behalve tot meer negativiteit en depressie) en houden de Mens in een lagere slaap- en angsttoestand. Let wel, er is een belangrijk verschil tussen (voortdurend) negatief en pessimistisch denken (door onwetendheid en onvolledige informatie) en de negatieve, duistere praktijken in de wereld objectief observeren (zonder gehechtheid).

Maar dé basis van de vierde weg is dus zelfherinnering, wat iets helemaal anders is dan gewoon denken aan jezelf en je omstandigheden. Zelfherinnering is jezelf oefenen om een groter gewaar-zijn te ontwikkelen, om voortdurend en overal met aandacht aanwezig te zijn. Het is een vorm van actieve meditatie met de bedoeling om tegelijkertijd bewust te zijn van zowel jezelf als van de omgeving en wat er gebeurt, in plaats van in verzonkenheid rond te dwalen in de innerlijke wereld of zichzelf te verliezen in allerlei reacties op de vele impulsen en stimuli die voortdurend opduiken. Het is permanente alertheid. Zelfherinnering betekent bewust worden van het (Hoger/Dieper/Echte) Zelf.
Stel dat je 2 dagen geleden op de trein tussen Brussel naar Amsterdam zat. Kun je je nog herinneren wat er allemaal gebeurde tijdens die trip, wat er gezegd werd en op welk moment, welke Mensen in het compartiment zaten, waar je voorbij kwam en waar de trein stopte, wie er opstapte en de trein verliet, welke panorama's er te zien waren door het raam,...en dit alles in de juiste volgorde? En wat als het niet een korte treinrit is maar een hele dag om je te herinneren? Vrijwel niemand kan zich dit exact herinneren wat bewijst dat niemand (voortdurend) bewust aanwezig is en iedereen in feite (gedeeltelijk) slaapt en volledig verloren loopt in bespiegelingen, dagdromen, verbeelding, gedachten, emoties, instincten, bewegingen, identificaties,...in plaats van helder en bewust in het leven te staan.   

Niettemin is het belangrijk te beseffen dat de vierde weg geen eindpunt noch de ultieme waarheid betekent. Door de oefeningen en de introspectie wordt men bewust van de valse persoonlijkheid waardoor die afbrokkelt en er een leegte ontstaat. Maar wat dan? Het is niet zonder gevaar om de buffers, blokkades, identificaties en zelfbescherming die de egopersoonlijkheid in de loop van het leven heeft opgebouwd (en vaak met een goede reden!) zomaar af te breken zonder iets in de plaats te stellen. Daarom worden de 4 paden altijd aangeleerd in een 'school' (vroeger mysterieschool genoemd) onder leiding van een leraar die reeds Zelfrealisatie heeft bereikt. De leraar ziet er dan op toe dat naarmate de valse persoonlijkheid en onware percepties losgelaten worden er ook telkens hogere waarden, deugden en vermogens geïntegreerd worden. Let wel, veel goeroes en spirituele scholen die tegenwoordig actief zijn, werken eenzijdig en focussen vaak op de vernietiging van de egopersoonlijkheid zonder iets hogers/diepers in de plaats te stellen. Een goede school en leraar vinden is niet evident. Een goede leraar wil NOOIT volgelingen en aanbidders maar wijst een mogelijke weg, zodat de zoeker zijn eigen pad naar Zelfrealisatie kan vinden.

Sterf voor je sterft.

Een sterke uitspraak waarmee bedoeld wordt dat jouw identificatie met de mind/body avatar en haar illusies wegvalt waardoor het Zelf als essentie zichtbaar komt. Daarna komt de tweede dood wanneer het fysieke lichaam los gelaten wordt.
Als we de analogie van de octaaf gebruiken, kunnen we de 7 wegen als volgt beschrijven. In de muziek bevat een octaaf hele en halve toonafstanden. Bij onderstaande indeling zorgen de halve toonafstanden telkens voor een shock, een bewustzijnssprong.
°°° Do – het eerste pad: de fakir – verbonden met het bewegingscentrum – vraagt moed
°°° Re – het tweede pad: de monnik – verbonden met het emotioneel centrum – vraagt geloof
°°° Mi – het derde pad: de yogi – verbonden met het intellectueel centrum – vraagt concentratie

Tussen mi en fa ligt een halve toonafstand die een shock of sprong vertegenwoordigt.
°°° Fa – het vierde pad: de sluwe mens – de ervaring van leegte – vraagt kennis

We merken dat het vierde pad geen eigen centrum heeft in de Mens maar correspondeert met de grote leegte, het eindeloze niets wat zich uitstrekt achter de overdonderende en overheersende illusie der persoonlijkheid en de wereld. De oefening van zelfherinnering uit het vierde pad is als Alice die in het konijnenhol valt en terechtkomt in de oneindige leegte. Hoewel het voor even een bevrijdende ervaring kan zijn, toch is het geen plaats om lang in te verblijven. Het is als een voortdurende vernietiging van de egopersoonlijkheid, een dagelijks sterven zonder uitzicht op een hergeboorte. Want dit is niet het eindpunt, de weg gaat verder. Wie hier stopt, blijft in de leegte (wat trouwens moeilijk vol te houden is) en valt dan na een tijd altijd terug op één van de eerste drie paden. Hoewel kennis (pad 4) op zich wel een nobel streefdoel kan zijn, toch weten we ook dat kennis zonder begrip en bewustzijn (pad 5 en 6) makkelijk kan misbruikt worden voor onwaardige doelen. Bvb.: kennis over nucleaire energie zonder hoger bewustzijn en holistisch begrip brengt misplaatste macht en vernietiging. En zoals we zien is pad 7 verbonden met doel. Een mens die kennis, begrip en bewustzijn ontwikkeld heeft, werkt altijd voor een hoger doel (zoals meewerken aan het Goddelijke scheppingsplan).
°°° Sol – het vijfde pad – verbonden met het hoger emotioneel centrum – brengt universeel begrip
°°° La – het zesde pad – verbonden met het hoger intellectueel centrum – brengt universeel bewustzijn
°°° Si – het zevende pad – keuze van een doel (uit vrije wil) en volmaking van het octaaf (of van een cyclus)

Daarna volgt een nieuwe shock of bewustzijnssprong waarna een nieuw octaaf begint vanaf do, een volgend eon of tijdperk (kalpa) met nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en mogelijkheden.

De analogie met de koets uit de Hindoe traditie.
Zelfherinnering is weten dat je niet de mind, het ego,
het intellect, de zintuigen noch het lichaam bent.
Zolang het Zelf (Atman) niet de leiding heeft, is de Mens in slaap.
De sluwe mens die het vierde pad kiest, streeft ernaar zichzelf te wekken, zichzelf te vergeestelijken, Zelfrealisatie te bereiken. Zelfrealisatie betekent (onder meer) dat de zoeker zich realiseert dat alles wat hij zoekt reeds in hem aanwezig is, hij IS datgene wat hij (buiten zich) zoekt en hij weet dit ook. En dit weten is geen boekenwijsheid of spirituele lering, maar een diepe innerlijke ervaring. De totale menselijke ervaring speelt zich af in het bewustzijn zelf. Er is geen buitenwereld, alles wat de zintuigen registreren is een manifestatie van, met en in het bewustzijn. Als iemand je hand aanraakt, voel je niet de hand van de ander maar voel je de eigen sensaties van je huid en de elektrische impulsen van je zenuwen, allemaal activiteiten in jouw bewustzijn. Als we kijken naar een boom, ontvangen we lichtenergie via de ogen die de prikkels dan doorstuurt naar de achterkant van het brein (cortex) waar het stikdonker is en waar het plaatje van de boom dan zichtbaar wordt. Maar om iets te zien is licht nodig, hoe kun je nu zien als het binnenin je hersenpan donker is? De hele buitenwereld inclusief het fysieke lichaam, emoties, gedachten, mind, ego,... bevinden zich in bewustzijn. Er is niets buiten bewustzijn. En dit bewustzijn is één, er is maar één bewustzijn. Net zoals er maar één oceaan is waar tijdelijk geïndividualiseerde druppels (bewustzijn) in verschijnen en verdwijnen. Zelfrealisatie of verlichting brengt de zoeker het weten dat er maar één Zelf is, dat er geen afscheiding mogelijk is in één Bewustzijn (non-dualiteit). De Bhagavad Gita zegt daarover:
Wapens kunnen het niet klieven; vuur kan het niet verbranden;
water kan het niet bevochtigen; zelfs de wind kan het niet verdrogen.
Het kan niet worden gekliefd, verbrand, bevochtigd of verdroogd.
Het is voorbij tijd, allesdoordringend, onbeweeglijk en onveranderlijk.

De sluwe Mens oefent zich om blijvende waakzaamheid en bewuste wilskracht te verwerven, om de illusie van de persoonlijkheid te transmuteren in het goud van het individuele Zelf (alchemie). In deze strijd om de identificatie met de egopersoonlijkheid en de mind los te laten, dient hij de disciplines van de fakir, de monnik en de yogi te combineren en te integreren om zo de eigenzinnige fysieke, emotionele en mentale impulsen onder leiding van het Zelf te brengen. En hij dient deze immense opdracht niet te voltooien in de beschermende omgeving van een ashram, klooster of retraitehuis, maar juist in de woelige maatschappij terwijl het dagelijkse leven zijn tol eist en hem makkelijk afleidt van zijn doelen en wensen. En ondertussen dient hij niet te vergeten om voortdurend het Zelf te herinneren.

De wereld bestaat uit verhalen.

Modern civilization is based on violence and slavery and fine words.
(G. I. Gurdjief)

Wat kunnen we leren uit dit voorbeeld? Men kan de Mens zien als een wezen wat volop in ontwikkeling is doorheen vele 'incarnaties' (virtuele realiteitsframes voor exploratie en expansie). Of (anders gezegd): de Mens als een lokaal brandpunt van Zelf wat aspecten van bewustzijn genereert en leeft. Ieder Mens is in staat de inherente (hogere) vermogens in zichzelf te activeren en te ontplooien maar dat vraagt een flinke inspanning, veel toewijding en een volgehouden discipline. Verlichting, wilskracht, Zelfrealisatie en objectief bewustzijn komen niet vanzelf. En dat is maar goed ook want het is net door de eigen inspanning dat ze tot blijvende attributen worden van de volledig ontwikkelde Mens. Vergelijk het met de vlinder die zich uit de nauwe doorgang van de pop wringt waardoor zijn vleugels door de (in)spanning vol bloed gepompt worden en hij in staat is weg te vliegen. Wanneer men de vlinder uit de pop helpt door die open te maken, mist hij die inspanning en is nooit in staat te vliegen. Vandaar dat streven naar verlichting en een verruimd bewustzijn via entheogene planten en middelen (zoals ayahuasca, peyote, cannabis, bvb.) nooit blijvende resultaten kan brengen. Het kan wellicht een tijdelijk hulpmiddel zijn, maar voor de serieuze zoeker is dit een omweg die uiteindelijk nergens toe leidt, men geeft de eigen kracht weg in plaats van het wilscentrum in zichzelf te ontwikkelen.

Gezien erg veel Mensen 'slapende machines' zijn die simpelweg reageren op allerlei impulsen, kunnen ze ook erg makkelijk gemanipuleerd worden. En dat is nu ook net wat er gebeurt door en via de psychologische en sociale matrix die de ziel van de Mens voortdurend bespeelt, conditioneert en misleidt. Vanaf de geboorte wordt de Mens overspoeld met allerlei verhalen, labels, conditioneringen, trauma's, invloeden, leugens en misleidingen waardoor hij vergeet wie hij echt is en in slaap sukkelt. Het klassieke onderwijs lijkt erop gericht te zijn zo snel mogelijk de connectie met het Zelf door te knippen, het vermogen tot creativiteit te nekken en de ontwikkeling tot vrije en gelukkige Mens te boycotten. Men wil uniformiteit, gehoorzaamheid en inpasbare werkers om de piramide van geld en afgetapte levensenergie in stand te houden. Na de schooltijd nemen de media (tv, krant, film, internet, games) en de gevestigde orde (autoriteiten, kerkinstituten, bureaucraten,...) dan de rol van manipulators over en houden de kudde volgzaam en angstig. Brood en spelen, kicks en vertier worden aangeboden om mens 1, 2 en 3 bezig te houden zodat die geen tijd, interesse en zin hebben om op zoek te gaan naar echte vrijheid en Zelfrealisatie.
De wereld bestaat uit verhalen en die komen voornamelijk van de propagandakanalen der wereldleiders (deep state). Deze verhalen kleuren onze perceptie en sturen onze overtuigingen. Alles wat we voor waarheid houden, wordt voortdurend ingeprent in het Veld van Onbeperkte Mogelijkheden waardoor die verhalen tot  3D ‘realiteit’ manifesteren. Want wij allen zijn krachtige scheppers. Met andere woorden: wie onbewust blijft en verder slaapt, is medeplichtig aan het letterlijk in stand houden van de controlematrix door het bevestigen van de verhalen.

Besluit

I will tell you one thing that will make you rich for life.
There are two struggles: an Inner-world struggle and an Outer-world struggle...
you must make an intentional contact between these two worlds; then you can crystallize data for the Third World, the World of the Soul.
(G.I. Gurdjieff)

Voor Mensen die uit de matrix willen stappen en echt vrij willen worden, kunnen volgende tools en raadgevingen van pas komen.
De macht en controle piramide matrix die in enkele vorige berichten aan bod kwam (zoals Traumamatrix en Levensdorpen), kunnen we verlaten door er niet langer aan deel te nemen (leave the system), door empowerment (zelfbekrachtiging) en door NEE te leren zeggen tegen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks schade toebrengt aan mens, dier of planeet (do no harm).
En de psychologische matrix ontstijgen we door een spiritueel pad te gaan van zelfonderzoek, zelfontwikkeling en zelfopvoeding, door bewust te worden van het Zelf, door de identificatie met de illusiewereld los te laten (als observator een stap terug zetten), door de opgedrongen verhalen van beperking, angst, geweld en schuld weigeren toe te laten in het bewustzijn, door de ontwikkeling van de fantastische vermogens die ieder Mens als potentiële mogelijkheden in zich draagt en door diep respect te voelen voor het wonderlijke en onbegrijpelijke mysterie van het leven en de hele schepping. Een Mens die Zelfrealisatie bereikt heeft, is energetisch, emotioneel en mentaal losgekomen van alle matrixsystemen.

Oefeningen.

Remember you come here having already understood the necessity of struggling with yourself — only with yourself.
Therefore thank everyone who gives you the opportunity.
(G.I. Gurdjieff)

Tot slot volgen nog enkele typische oefeningen uit de school van Ouspensky en Gurdjieff voor Mensen die het vierde pad willen gaan. Het zijn eenvoudige oefeningen (voor beginners) en voor iedereen haalbaar. De meer ingrijpende technieken zijn enkel toegankelijk door aan te sluiten bij een school of leergroep.

Believe nothing, not even yourself.
(G.I. Gurdjieff)

°°°01°°° De belangrijkste oefeningen zijn technieken en opdrachten om tot (voortdurende) zelfobservatie te komen. De kunst is om je aandacht tegelijkertijd te verdelen tussen de innerlijke wereld en wat er in de buitenwereld gebeurt. Terwijl je dus handelt, spreekt, denkt of een activiteit uitvoert, ben je ook bewust (als een neutrale getuige en zonder oordeel of kritiek) van wat er binnenin jou gebeurt op dat moment. Alsof je een buitenstaander bent die toekijkt naar wat jij als persoon allemaal doet, denkt, voelt en waarneemt. Het is daarbij heel belangrijk om niet te oordelen over wat je als observator allemaal opmerkt over jezelf.
Om uiteindelijk tot zelfherinnering te komen is eerst een lange tijd van zelfobservatie nodig die verloopt in verschillende stadia van verdieping. We leren onszelf als personage steeds beter kennen en ontdekken hoe en waarom we functioneren in bepaalde situaties. We worden getuige van de rollen die we spelen en zien steeds beter het aangeleerde gedrag, de ingebakken reactiepatronen, de triggers en trauma’s, de blokkades en gewoonten, de verslavingen en beperkingen, de tegenstrijdigheden en angsten, de gaven en talenten,...Door observatie van de innerlijke wereld en door zich vrij te maken van identificatie met het personage dat we spelen, worden we niet langer een machine die automatisch reageert op externe en interne stimuli maar beginnen we het Zelf te her-inneren. En nogmaals, zelfobservatie is volstrekt neutraal en zonder oordeel. Je bent niet wat je observeert! Je bent de getuige.
Het vraagt wat oefening om (tegelijkertijd) een deel van je aandacht te focussen op de uiterlijke omstandigheden en ondertussen een ander deel te richten op de innerlijke wereld om jouw reacties, gevoelens en gedachten bewust waar te nemen. Maar na een tijd zie je jezelf acteren en interfereren in de wereld terwijl je ondertussen jouw voortdurend veranderende innerlijke staten van bewustzijn observeert. Wat men via zelfobservatie uiteindelijk waarneemt, is dat het personage of ego (waarmee we vaak vereenzelvigd zijn) een artificiële en tijdelijke constructie is. Door dit inzicht verliest het zijn greep op de Mens en kan het Zelf beginnen stralen. Let wel, zelfobservatie is een pijnlijk proces. Ten eerste omdat het oplossen van het ego een gevoel van leegte veroorzaakt (wat tijdelijk is). En ten tweede omdat de naakte observatie van het kleine en angstige ego heel confronterend is. De meeste Mensen lopen met een grote boog om dit pad heen, dit is geen feel good new age gedoe. Slechts weinigen zijn bereid hun kleine kantjes, egoïsme, narcisme, onvolwassenheid, negativiteit, angsten,...bewust onder ogen te zien. Maar zie het is als een slang die zijn oude huid afwerpt waardoor het oorspronkelijke Zelf kan geboren worden.
De aanbeveling om jezelf te observeren zonder oordeel of kritiek is een belangrijke richtlijn omdat anders het gevaar bestaat dat je vanuit het ego naar jezelf gaat kijken en dat is niet de bedoeling. Van zodra oordelen, (zelf)kritiek, voorkeur, afkeer, gemoedstoestanden, verklaringen, houdingen, enzovoort opduiken, zit je in reactiepatronen van het ego. Een voortdurende alertheid is dus geboden om in een neutrale positie te blijven. Het gaat ook niet om ontkenning van de egopatronen maar om onderzoek, begrip en kennis over hoe je functioneert. Do not judge what you see, just see it.
°°°02°°° Vermijd ten allen koste ‘negatieve inbeelding’. Dit zijn gedachtestromen die allerlei negatieve scenario’s, angstgedachten en donkere beelden genereren en in het bewustzijn houden. De moderne mediakanalen zijn hier heel goed in en voorzien dagelijks in een portie somber en deprimerend nieuws. Negatieve inbeelding neemt veel energie weg, het blokkeert de weg naar zelfontwikkeling, het is tijdverlies en we weten ondertussen uit ervaring dat 95% van de negatieve gedachten en de piekerende zorgen toch nooit uitkomen. We kunnen een deel van de kracht en energie terugnemen uit de piekergedachten en het negatieve denken door telkens (wanneer ze opkomen) afstand te nemen en neutrale getuige/observator te worden van wat er (in jou) gebeurt. Bewust worden en toeschouwer worden van de negatieve inbeelding helpt om het te stoppen en opent de weg naar een ruimer/dieper bewustzijn. Men kan de negatieve patronen dan verder onderzoeken om tot meer begrip en inzicht te komen. Identificeer je niet met de negatieve aspecten maar zoek dieper, waar komt het negatieve vandaan, is de oorzaak angst, pijn, verdriet,…?
°°°03°°° Oefening om te leren focussen: richt de aandacht op één ding of onderwerp gedurende een bepaalde (langere) tijd (bij Vipassana meditatie zelfs 10 uur per dag gedurende 10 opeenvolgende dagen). Bijvoorbeeld: het kijken naar de vlam van een kaars, het herhalen van een mantra, het observeren van de adem, het observeren van sensaties in het lichaam, het observeren van gedachten en emoties die komen en gaan,…
°°°04°°° Probeer een karaktertrek van een persoon waar je je mateloos aan ergert te verdragen.
°°°05°°° Wees je bewust van het feit dat de dingen waar je je aan ergert bij een ander, net die dingen zijn waar je zelf nog mee tobt. De dingen die je zelf hebt overwonnen, triggeren jou niet langer maar resulteren slechts in mededogen.
°°°06°°° Proef het eten met volle aandacht.
°°°07°°° Luister naar de klank van de stem van degene die tegen je spreekt. Probeer niet de woorden te (be-)grijpen.
°°°08°°° Luister naar de stilte, naar de pauzes tussen de woorden of tussen de noten van de muziek of tussen de natuurgeluiden.
°°°09°°° Luister naar muziek en observeer waar in het lichaam de muziek gehoord wordt. Observeer het verschil in lichamelijke gewaarwording van ritme, melodie en harmonie.
°°°10°°° Zie het leven als een spel waarbij alle rollen gelijkwaardig zijn.
°°°11°°° Observeer één van jouw eigen rollen en tracht de identificatie te ontmaskeren.
°°°12°°° Vermijd overdreven regelwerk en oefen het vertrouwen in de overtuiging dat de juiste oplossing altijd binnen handbereik is.
°°°13°°° Zodra je een (voor)oordeel ziet opkomen, kijk ernaar als een objectieve getuige en laat het dan los.
°°°14°°° Sluit activiteiten echt af door alles los te laten en volledig tot jezelf te komen na elke activiteit tijdens een moment van stilte. Oefen dit met telefoongesprekken. Begin een volgende activiteit met een schoon gemaakte geest.
°°°15°°° Stop met onnodig te praten. Als je merkt dat de ander niet luistert, stop direct. Als je merkt dat je opnieuw je standaard deuntje opvoert, stop direct.
°°°16°°° Verspil geen energie door overdadige krachtinspanningen (zoals het dopje van de tandpasta of de pot pindakaas te stevig aandraaien, een deur te hard dichtgooien,…). Let op de juiste maat.
°°°17°°° Observeer het functioneren van de drie centra (denken, voelen, willen) in je dagelijkse werk. Wat hoort bij het hoofd? Wat hoort bij het hart? Wat hoort bij de buik? Observeer hoe elk centrum functioneert door het te zien terwijl het gebeurt. Ieder moet voor zichzelf zijn eigen manier van functioneren en ook zijn eigen 'valsheid' ontdekken zodat die gezuiverd kan worden.
°°°18°°° Observeer je bewegingen zonder tussenbeide te komen. Onder een toeziende blik, die niet tussenbeide komt, kunnen we de juiste maat onderscheiden en worden onze bewegingen en handelingen preciezer, juister en daarmee helderder en duidelijker. Begin met het observeren van de handen terwijl zij werken, zonder tussenbeide te komen.
°°°19°°° Observeer (als een getuige of toeschouwer) het denken en de malende gedachten in het hoofd terwijl ze opkomen en weer verdwijnen. Wees bewust van je denken. Probeer een gedachtestroom te stoppen wanneer die in volle gang is. Na een tijdje oefenen, worden de malende en piekerende gedachten steeds minder en valt de innerlijke conversatie stil waardoor rust en vrede ervaren wordt.
°°°20°°° Mediteer over deze stelling: liefde begint op het moment waar niets wordt terug verlangd. En onderzoek dan jouw relaties en verhoudingen met deze zin als toetssteen om te zien of je liefdevol bezig bent.
°°°21°°° Praktische oefening: geef iemand wat jij denkt te missen. Toelichting: soms verlang je dat iemand jou aandacht geeft, of naar je luistert of dat iemand jou moet respecteren. Wanneer je daarin vastzit, keer dan de situatie eens om en schenk wat jij denkt te missen aan degene van wie je iets verwacht.
°°°22°°° Het neutraal waarnemen via de 5 zintuigen. Alles wat de zintuigen registreren (namelijk dat wat men ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft op een bepaald moment), wordt niet gelabeld noch geïdentificeerd noch beoordeeld  (als aangenaam, onaangenaam, slecht of goed). Het wordt gewoon onpartijdig geobserveerd. Praktische oefening: wees gedurende 15 minuten een objectieve waarnemer. Toelichting: een heel simpele oefening maar erg moeilijk om in de praktijk te brengen. Het is de ideale oefening om lege momenten te vullen bij het wachten op trein, bus of aan de kassa. Het gaat zo: neem je voor om gedurende 15 minuten alléén maar te kijken, luisteren, voelen, ruiken en/of proeven (de zintuiglijke functies), liefst in een drukke omgeving. Natuurlijk merk je dat jouw bewustzijn in no-time vastzit in één of andere gedachte, associatie, bespiegeling of oordeel. Wanneer je dit bemerkt, stop dan de gedachte en open jouw bewustzijn opnieuw zo ruim mogelijk en vergeet daarbij vooral niet dat bewustzijn een gegeven is. Elk 'zelf doen', werkt niet. Loslaten en neutrale toeschouwer zijn is de opdracht.
°°°23°°° Observeer hoe we de wereld voortdurend beschouwen in tegenovergestelde aspecten. Alles heeft zijn tegendeel. Het zwart-wit denken is eigen aan het cultuurpatroon van dualiteit en polariteit en is een uitnodiging voor twist en afscheiding.
°°°24°°° Observeer waar je je aandacht verliest en in slaap bent gevallen.
°°°25°°° Kom regelmatig tot jezelf door bijvoorbeeld te luisteren naar het verste geluid. Geniet van de stilte.

Gurdjieff heeft een hele reeks oefeningen en technieken nagelaten voornamelijk afkomstig uit de Soefi en Tantra tradities. Bekend zijn de heilige dansen, de bewegingsoefeningen en het belang van het enneagram als psychologisch/spiritueel model. De video boven dit bericht is een voorbeeld van een heilige dans. Hij schreef ook prachtige muziek samen met componist Thomas de Hartmann.

De Oosterse spirituele tradities kennen uiteraard dit pad van zelfobservatie en zelfonderzoek. Het werd beter bekend (in het westen) toen Ramana Maharshi dit onderzoek terugbracht tot de kernvraag 'wie ben ik?' waarover de adept dan kan mediteren. Het doel is bewust worden van diegene of datgene wat bewust is (awareness of the awareness itself). Wie is het die bewust is (van gedachten, gevoelens, sensaties, percepties, indrukken, van het ego,...)? Deze vraag is evenwel niet te beantwoorden met de mind (verstand), het is eerder een loslaten van alle attributen en conditioneringen die 'ontwaking' belemmeren. Een andere techniek is neti-neti (niet dit, niet dat). Daarbij gaat men systematisch alles elimineren wat men niet is waardoor uiteindelijk de ware natuur (of absolute essentie) overblijft. Tijdens meditatie en observatie kan men vaststellen dat men niet het lichaam, de gedachten, de gevoelens, de mind, het ego, enzovoort... is. Alles wat in het bewustzijn opkomt en ook weer verdwijnt is niet de absolute werkelijkheid. Men is de onveranderlijke kern waarin, waardoor en waarmee het kosmische spel zich ontvouwt.
De meditatietechniek die Boeddha tot verlichting bracht, bevat ook methodes tot zelfonderzoek en zelfobservatie en is heden ten dage gekend als Vipassana. Ook mindfulness en zen sluiten daar dicht bij aan. Rupert Spira is zonder twijfel mijn favoriete leraar die het 'directe pad' op heldere en eenvoudige wijze uitlegt.   

Are you in the world?
Or is the world in you?
(Nisargadatta Maharaj)

Onderstaande roadmap toont een overzicht van de werelden en dimensies binnen 'Al Wat Is'. Het Absolute is het enige wat 'echt' is, namelijk dat wat nooit verschijnt noch verdwijnt. Datgene wat is, was en altijd zal zijn. Een Mens, een lichaam, een mind, een wereld,...het verschijnt en verdwijnt wat later. En is dus niet echt (volgens Nisargadatta). Maar Mensen hebben bewustzijn en kunnen daardoor hun verbinding met het Absolute ontdekken (Zelfrealisatie). Het Absolute (als Universele Aanwezigheid) (ver)schijnt in, als en doorheen bewustzijn en manifesteert zich als een Getuige van en in tijd, ruimte en vorm. De eerste fase is de innerlijke herinnering aan/terugkeer naar het Absolute, de zoeker is dan vrij van alle attributen en mindgames en realiseert zijn ware natuur/essentie. Men bereikt dan een soort nulpunt, een leegte vol potentie, wellicht vergelijkbaar met wat soms nirvana, hemel, the void,..wordt genoemd. Het is Zijn zonder ervaring, alle verlangens en gehechtheden zijn uitgedoofd. Zoals in de Talking Heads song 'Heaven is a place where nothing ever happens'. De tweede fase is de terugkeer naar de wereld van illusies en de stroom van het leven, maar nu met 'verlicht' bewustzijn.
Van onder naar boven toont het diagram de voortgang van illusie naar het Absolute. Hou in gedachten dat alle 'lagere' delen zich binnen de bovenste delen bevinden, en dus niet echt van elkaar zijn gescheiden. De kaart bevat verschillende thema's of routes naar Zelfrealisatie die kleurgecodeerd zijn.

Van illusie naar Werkelijkheid.

°°° Het rode thema (hoofdthema): evolutie van: persoonlijkheid --> persoon --> aanwezigheid --> afwezigheid --> afwezigheid van afwezigheid.
°°° Het groene thema (staten van bewustzijn): evolutie van: wakker --> droom --> diepe slaap --> 'de vierde' --> 'voorbij de vierde'.
°°° Het blauwe thema (spraak): evolutie van: gesproken woord --> het tastbare woord --> het immateriële woord --> het bronwoord --> geen woord.
°°° Het bruin-gele of wezensthema: evolutie van: zijn, weten, doen --> zijn, weten --> zijn --> niet-zijn.
°°° Het roze of triade thema: evolutie van: mind (gehechtheid) --> zelf (onthechting) --> spirit (transcendent).
°°° Het bruine thema of Boeddha thema: evolutie van: wakker ontstegen --> droom ontstegen --> diepe slaap onstegen --> de vierde onstegen --> volledige ontwaking.

Only the 'Absolute' is real and everything else is some form of illusion.
Volgende keer benaderen we de psychologische matrix vanuit een andere invalshoek: De Zandbak.


We are ancients
As ancient as the sun
We came from the ocean
Once our ancestral home
So that one day
We could all return
To our birthright
The great celestial dome

We are the children of the sun
Our kingdom will come
Sunflowers in our hair
We are the children of the sun
Our carnival's begun
Our songs will fill the air


The greatest untold story is the evolution of God.
(G.I. Gurdjieff)