11/02/2011

Informatie

Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?


Het informatie tijdperk biedt unieke kansen om de innerlijke waarheid en wijsheid te activeren. De geboorte van nieuw tijdperk is volop aan de gang, ondermeer gekenmerkt door het ontwaken van het volledige menselijke potentieel en de verdere ontsluiering van belangrijke levensmysteries. Momenteel gaan we nog door een periode van vele innerlijke en uiterlijke crisissen noodzakelijk om mens en planeet te zuiveren en klaar te maken voor nieuwe ontwikkelingen rond bewustzijn, energie en materie. Met name de huidige crisissen op vlak van geld, milieu, klimaat, economie, politiek, religie,…markeren de ondergang van de oude en patriarchale leefsystemen, die plaats zullen ruimen voor een nieuwe wereld met nieuwe aandachtspunten en bewustzijnsaspecten, zoals vrije energie, antizwaartekracht technologie, energetische geneeskunst, verbondenheid, eindeloos bewustzijn, multi-dimensionaal leven, matriarchale inzichten, onvoorwaardelijke liefde en innerlijke/uiterlijke vrede. Kortom: een paradijs op Aarde. Klinkt altijd allemaal heel mooi natuurlijk, al die hoopvolle new age gedachten, maar is daar eigenlijk iets van aan?

Knowledge is power. Information is liberating.
Education is the premise of progress, in every society, in every family.

Wel, ik vermoed dat iedereen onderhand zelf wel voelt dat dit toch een heel bijzondere tijd is, uniek en ongezien in de geschreven geschiedenis der mensheid. We worden wakker. We worden steeds bewuster. We ontdekken ons potentieel. We begrijpen ons wezen. We zien onze unieke taak. We ervaren andere werelden en dimensies. We gebruiken meer vermogens. We ontwaken uit de droom. Dit gebeurt nu bij iedereen, maar wel met een verschillende snelheid en intensiteit. Iedereen staat voor een innerlijke en alles bepalende keuze. Het pad naar liefde, vrijheid, kracht en co-creatie ligt stralend en uitnodigend te wachten op onze deelname. Alles wordt openbaar. De onwetendheid ruimt plaats voor kennis en inzicht. De wereld is een dorp geworden, elektronisch aaneengesloten via Facebook, Skype, YouTube en Twitter. We voelen ons steeds meer verbonden met elkaar en met de planeet. We zijn dadelijk op de hoogte van alle veranderingen wereldwijd. De informatiestroom is overweldigend en bezit zowel de kracht om te kluisteren als om vrij te maken, bezit het potentieel om angstig te maken of om liefde te brengen, is doorspekt met waarheid, halve waarheden en ook vele leugens. Informatie is in staat om mensen te manipuleren en te misleiden en zelfs om energie en materie te beïnvloeden, maar ook om mooie beelden en dromen in de wereld te brengen. Een grote en moeilijke opdracht voor ieder bewust mens is de informatie te filteren en te selecteren op wat vrede, vreugde en schoonheid brengt. Net zoals je kwaliteitsvoeding kiest om je lichaam in goede gezondheid te houden (met name levende bio-voeding), net zo is informatie (uit boeken, muziek, films, gesprekken, berichten, tv, internet,…) voeding voor de energetische delen van je wezen. Kies dus heel bewust en selectief wat de eigen microkosmos binnenkomt én buitengaat.

We zijn bevroren muziek en gecondenseerd licht.

Hoe dan ook, een prachtige tijd om op Aarde te zijn, vol potentiële mogelijkheden, dat staat buiten kijf. Nog nooit is zoveel vrijmakende informatie makkelijk beschikbaar geweest voor iedereen. Allerlei gnostische, esoterische en occulte boekwerken zijn zomaar te koop of vrij te lezen op het computerscherm. Nieuwe wetenschap (van kwantumfysica tot permacultuur), is voor iedereen openbaar te volgen via YouTube filmpjes. De eeuwenoude wijsheid der natuurvolkeren wordt verspreid op internet en via voordrachten. Nog maar 100 jaar geleden was dit allemaal ondenkbaar. Het informatie tijdperk maakt bewust. En kan leiden tot meer wijsheid en begrip. We bevinden ons midden in de wedergeboorte van een nieuwe mens op een nieuwe wereld. Werkelijk heel bijzonder, niet echt in enkele armzalige woorden te omschrijven. We zijn als kinderen op ontdekkingstocht, die leren om het bewustzijn (gevoelens, gedachten en wil) te focussen en op die manier een fysieke wereld én onze eigen toekomst te creëren. We ontdekken onze kracht om een mede-schepper te zijn. Vroeger slechts voorbehouden aan een handvol mystici, alchemisten en magiërs, opgeleid in mysteriescholen, maar nu zijn de kosmische wetten en principes niet alleen gekend, maar ook voor iedereen vrij toegankelijk en bewust toepasbaar. De nieuwe wereld zal zich dan ook (onvermijdelijk) manifesteren omdat grote groepen mensen vanuit een ander paradigma gaan leven, een nieuwe perceptie hanteren, een omvattender visie integreren. En dit kan allemaal omdat bewustmakende informatie razendsnel verspreid wordt en sterke energieën en fotonen uit kosmos en zon onze slapende vermogens, energetische organen en (junk)DNA activeren. Wat zit niet allemaal klaar om gebruikt te worden in die 95 % junk DNA? We kennen de functie en het doel van dit DNA niet, beweren bepaalde wetenschappers, maar de natuur ontwikkelt geen nutteloze dingen. Zie ook bioloog Bruce Lipton.


Ja, heftig voor lichaam, ziel en geest om midden een evolutiesprong te zitten, maar geef toe, wat een avontuur! En de toestroom van informatie versnelt exponentieel. Er is berekend dat de hoeveelheid aanwezige informatie tussen het jaar 0 en het jaar 1000 verdubbeld is. Maar nog voor het jaar 1500 was er opnieuw een verdubbeling. En zo is het telkens sneller gegaan. Er wordt beweerd dat tegenwoordig de hoeveelheid beschikbare informatie iedere 11 uur verdubbelt! Dit leidt wellicht uiteindelijk tot een climax, een nulpunt, een shift, een ascensiesprong, een evolutie impuls,…de naam doet er niet toe, maar denk even terug aan het beeld van de monoliet in de sci-fi klassieker ‘2001, A Space Odyssey’. Telkens de monoliet verschijnt, maakt de mensheid een bewustzijnssprong. Dit is wat ook nu aan de hand is. Met name informatie is de monoliet die de mensheid in een volgende en ruimere bewijstzijnswereld zal katapulteren. Hier is een tip om de woelige transformaties en razendsnelle impulsen aan te kunnen: creëer een ‘heilige ruimte’ waar je tot rust en bij jezelf kunt komen. Het kan in de natuur zijn of een rustig plekje in huis, waar ruimte en tijd is om dagelijks wat te ‘mediteren’. Sluit je ogen, volg je ademhaling en wordt (voor even) een onbewogen observator van opkomende gedachten en gevoelens. Gewoon zonder oordeel observeren wat innerlijk gebeurt. Wanneer je afdwaalt en meegezogen wordt in gedachtespinsels of emoties, keer dan telkens terug naar het volgen van de ademstroom. Een kwartiertje per dag mediteren zal na enige tijd steeds meer rust en vrede brengen. Want daardoor daagt een nieuw weten aan de horizon van het bewustzijn. We zijn niet ons lichaam, persoonlijkheid, gedachten, emoties of ego. We zijn veel en veel ruimer. We zijn de eeuwige waarnemer die gebruik maakt van fantastische instrumenten en lichamen om te ervaren en te groeien. We zijn een bio-holografisch wezen wat bestaat uit een blauwdruk van energie, geluid, trilling, frequentie. Alle materie is tenslotte gestolde energie, is vertraagde trilling. Materie bestaat uit moleculen die een samenstelling zijn van verschillende atomen. Maar een atoom is 99 % lege ruimte met een piepkleine atoomkern. En in die kern vinden we protonen en neutronen, die ook al 99 % lege ruimte zijn, met daarin verschillende quarks. Dit zijn subatomaire energietjes die beïnvloedbaar zijn door de waarnemer. Dat leert ons de kwantumfysica en ook films zoals ‘What the bleep do we know’ en ‘The Secret’. Ik spreek dus van energietjes en niet van deeltjes, want de wetenschap graaft steeds dieper maar vindt geen basisdeeltje als ultieme bouwsteen van materie. Met andere woorden: materie is vooral lege ruimte gevuld met energie. Waarom voelt materie dan toch zo stevig aan als het vooral lege ruimte is? Door de snelheid van de bewegende energie ontstaat de illusie van vastheid. Zoals een sneldraaiende ventilator de illusie van een vaste cirkel toont.


Information is not knowledge,

knowledge is not wisdom,

wisdom is not truth,

truth is not beauty,

beauty is not love.


Dat is allemaal razend interessant, want gezien wij mensen ook energie (en 70% water) zijn, kunnen wij die energie in materie bewust beïnvloeden. Ook ons fysieke lichaam en haar lichaamsprocessen zijn in feite energiecycli en golfprocessen die beïnvloedbaar zijn door frequenties zoals geluid en licht, maar ook door gedachten en gevoelens. Materie is energie. En energie is in feite informatie. In het geval van bvb. de quarks is de informatie een bepaalde lading en massa. Maar ook gedachten en gevoelens zijn informatie en net zoals overtuigingen, intenties, en suggesties,…beïnvloeden ze lichaamsprocessen, bewustzijn en materie. In dit opzicht kunnen we ook homeopathie en Bachbloesems vermelden. Bij onderzoek worden in die middelen geen materiële, stoffelijke deeltjes meer aangetroffen, wat reguliere artsen ten onrechte doet besluiten dat deze therapieën niet werkzaam kunnen zijn. Maar de verdunningen bevatten de blauwdruk van plant, dier of mineraal en werken door informatie- en energieoverdracht. In plaats van rechtstreeks stoffen en substanties in te nemen ter genezing, is het ook mogelijk een imprint, een blauwdruk van een bepaalde plant of mineraal op te slaan in een draagmiddel zoals water. Denk aan de experimenten van Masaru Emoto waarbij water positief dan wel negatief geladen wordt simpelweg door een woord op de fles te schrijven of uit te spreken. De essentiële informatie van een plant of mineraal of wat dan ook kan opgeslagen worden in een drager, zelfs zonder de plant te vernietigen, en daarna toegediend worden. De werking is quasi gelijk als bij inname van materiële stoffen en substanties. De informatie blauwdruk activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Deze geneeskunst staat pas in de kinderschoenen, maar biedt fantastische mogelijkheden. Door enkel de informatie van een stof te gebruiken (te strippen), is ze niet alleen oneindig te kopiëren en te reproduceren, maar belanden we in het tijdperk van gratis en veilige geneeskunde. Met nieuwe technologieën kunnen we via lichtemissies holografisch de blauwdrukinformatie van allerlei stoffen en plantmateriaal projecteren op water. Dit water met bvb. de informatie van morfine kan dan makkelijk verspreid worden waar nodig en voor genezing en verlichting zorgen. In de toekomst gaan nog meer mogelijkheden van informatie-, energie- en frequentiegeneeskunde ontwikkeld worden. Licht en vooral klank/geluid zijn krachtige genezers. Iedereen weet dat muziek een sterke invloed heeft op onze subtiele lichamen. Klassieke muziek, als hoogkwalitatieve en harmonische informatie, bevordert plantengroei, terwijl hardrock de plantengroei vertraagt of stopt. Vele experimenten bewijzen dat. Zelfs zonder de muziek te spelen is er reeds invloed. Dat bewees althans de spiertest die Wayne Dyer ooit bij zijn zoon deed. Wanneer de jongen een biologische banaan in de hand hield, was hij niet omver te duwen. Maar een cd met rapmuziek vasthouden, bleek hem zo te verzwakken dat hij wel makkelijk was om te duwen. De volgende vaststelling is dan het groeiend besef dat wij onszelf kunnen herprogrammeren. Het DNA en de genen zijn niet de oorzaak van gedrag, ziekte of karakter. Nee, het is onze perceptie, de informatie die we toelaten en voor waarheid aannemen, die ons leven en toekomst bepalen. Hoe wij de wereld bekijken en aanvaarden is in staat ons DNA te veranderen. Wat een totaal ander en bevrijdend gezichtspunt! Bruce Lipton vertelt het in zijn voordracht nog veel boeiender.

Fear is the path of the dark side.

Maar het informatie tijdperk heeft ook een negatieve kant. We leven als energiewezens in een oceaan van energie die alles met allen verbindt. En gezien er een rechtstreekse connectie is tussen informatie, energie en materie begrijpen we ongetwijfeld het belang dat vele machthebbers vroeger en nu aan informatie hechten. Kennis is macht. Wie de media controleert, kan de massa bespelen. En met nieuwe technologieën, zoals Haarp, hologrammen, satellieten, chemtrails en nanochips, is het vrij eenvoudig geworden om het ontwaken der mensheid te belemmeren, het klimaat te verstoren, natuurrampen te veroorzaken, het bewustzijn suf te houden en grote groepen dieren en mensen van op afstand te doden. Informatie- en energiewapens als zwarte kant van de medaille. Minuscule nanochips worden verspreid via chemtrails, daarna ingeademd door mens en dier en via de Haarp installaties elektromagnetisch gestuurd en geactiveerd. Het werkt net zo accuraat als een soort GPS systeem. Iedereen is volledig traceerbaar ook mede dank zij onze grote aanwezigheid op internet. Big brother en de controlemaatschappij zijn al lang een feit. Ook deze informatie over de duistere plannen is aanwezig en maakt deel uit van een propaganda machine die een bepaalde invloed uitoefent. Wees bewust van beide kanten. Niks hoeft ons angstig of moedeloos te maken. Ieder kan informatie en energie gebruiken om bescherming, kracht en immuniteit te verwerven. Want wie heeft uiteindelijk de controle? Niet de negatieve en leugenachtige propaganda, maar de soevereine mens die innerlijke kracht en waarheid leeft natuurlijk. Een persoon die in liefde staat, is niet werkelijk te bedreigen. Dit is de dubbele kant van het verhaal: enerzijds kan juiste informatie/energie ons vrij, bewust en wakker maken; anderzijds creëert een voortdurende focus op negatief nieuws en doemscenario’s bij velen een soort apathie, cynisme en moedeloosheid en zodoende een bestendiging van de wantoestanden. De doemverhalen toelaten is alleen te verantwoorden als ze ook tot positieve daden en gedachten leiden die verandering ten goede brengen.

The song of the heart.

Want het innerlijk creëert altijd de uiterlijke wereld. Met andere woorden: wanneer informatie positief gebruikt wordt, om de eigen frequentie te verhogen, om de licht en liefdekracht te versterken, dan worden we immuun voor het speelgoed van de machthebbers en leugenachtige illusies die verspreid worden. De wereld buiten is een reflectie van je innerlijk. De berichten en info die ons bereiken, appelleren vaak aan innerlijke angst- en egopatronen en kunnen dus (eventueel) helpen om die angsten helder te zien en te transformeren. In dat opzicht wel bevrijdend, tenminste bij mensen die zich daar bewust van zijn en aan zichzelf willen werken, en dat zijn er nog weinig. Vele scenario’s en berichten die de ronde doen brengen geen kracht, vrede en liefde. Ik vind althans geen waarheid in de informatie uit de new age wereld vol vele gechannelde en misleidende zweefboodschappen, noch bij de doemprofeten die wauwelen over rampen en het einde van de wereld, noch bij de duistere elite met hun misdaadplan tot volledige controle en genocide van mens en planeet, noch bij de volgzame schapen die in een lethargische verdwazing sukkelen gekluisterd aan tv en internet, noch bij de werkrobotten die jammerlijk gevangen zitten in een afstompend geld en belastingsysteem,…Deze informatiebronnen brengen geen oplossingen, maar vlucht- en vechtreacties.

Informatie komt altijd ergens vandaan, er is altijd een bron, meestal een levend wezen, die de info verspreid. De eerste vraag is dan ook welke agenda en bedoelingen die informatiebron er precies op na houdt. Informatie uit farmaceutische lobbygroepen zal vaccinaties en chemische pillen aanbevelen en goedpraten, gsm producenten minimaliseren de nadelige invloed van straling, gentech bedrijven verdoezelen de gevolgen van genetische modificatie, voedselproducenten zwijgen over de gevaren van aspartaam en additieven, enz. Iedereen verdedigt zijn eigen winkel en wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Heel verwarrend allemaal, al die vaak tegenstrijdige berichten. De informatiebron controleren kan op verschillende manieren. De eigen innerlijke barometer, het gevoel wat intuïtief ontstaat als je info toelaat, is een goede graadmeter. En dat is bij iedereen anders, afhankelijk van wie, wat en waar je bent, welk pad je volgt en wat je ziel nodig heeft om te leren en te ontwaken. Wat goed voelt en vreugde en meer licht brengt is voedend en ok. Wat zwaar voelt en angst oproept, laat je beter los. Onthoud dat onze perceptie (= informatie) over de wereld en van het leven ook daadwerkelijk die wereld en ons leven energetisch en zelfs tot in de fysieke realiteit verandert. Dus, kies niet alleen juiste gedachten, maar ook juiste informatie.
Wie is nog echt vrij? Wie is volledig los van de eeuwenlange indoctrinatie? Wie kan helder zien in de wirwar van berichten? Wie kan de informatie stroom juist duiden? Wie kent de waarheid? De oplossing is eenvoudig en toch diepzinnig.

Jij bent het antwoord. Altijd. Eerst jij alleen. Met je hart en in je hart,…gesteund door hoofd en buik.
En dan,... wij allemaal samen.
Een veelvoud en een verbinding van kracht en verbeelding.
En daarna, de era der duizend stralen van liefde.
De mens als lichtzon die schenkt, heelt en deelt.
En in wezen is het eenvoudig en zoals alles in dit Universum is het… muziek.

Vind het lied in je hart.
En zing het !


We have to find our heart songs all by ourselves.

It’s the voice you hear inside.
Who you truly are.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten