Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

12/12/2011

Vrijheid ?!

 
None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Er is veel te doen rond de bewustmakende film ‘Thrive’. De maker (Foster Gamble) is lid van een uiterst rijke familie die onder meer een dubieuze multinational beheert (Procter & Gamble). De affiche en ook de film zelf zit vol Illuminati symboliek en zou bedoeld zijn om kijkers angstig te maken/te houden en een gevoel van machteloosheid te bezorgen. Althans volgens de tegenstanders. In een interview neemt Foster Gamble evenwel afstand van zijn familie en wenst met zijn geld voortaan positieve acties op poten te zetten zoals het Thrive Movement.
Bedenk verder dat het altijd om de boodschap gaat en niet om de boodschapper. Deze film maakt mensen wakker en bewust over wat er allemaal achter de schermen aan de gang is, waardoor positieve acties ontstaan en een nieuwe richting gekozen word. Het laatste halfuur in de film worden trouwens ook oplossingen aangebracht, zodat we het onrechtvaardige systeem kunnen transformeren via nieuwe keuzes en nieuwe gedachten. Hoewel die oplossingen wat zwak zijn en te weinig ver gaan, toch kunnen ze ook aansporen tot transitie en meer fundamentele oplossingen.
Kennis is macht. Wie door informatie angstig wordt, kan beter geen enkele nieuwe of oude media site meer bezoeken of de krant openslaan. Een opsomming van wat de financiële elite met de wereld van plan is (en dat is niet veel goeds), bezorgt mij geen angst maar moedigt juist aan de ketenen van slavernij te verbreken. De Illuminati hebben macht zolang wij hen die macht blijven geven en het kennen van hun morbide agenda is de eerste stap naar ontmaskering.
Jaren terug schreef ik onderstaand overzicht van de belangrijkste systemen/programma’s waarmee de elite probeert totale controle te verwerven, volledige macht te bereiken, angst te zaaien, zielen te binden en mensen te elimineren. Bij ieder thema wordt telkens ook een uitweg/oplossing gegeven die kan helpen om vrijheid terug te winnen. Slechts een handvol  illustere families bepalen het welzijn en de toekomst van de hele planeet en beheren vrijwel alle geld, grond, grondstoffen, eigendommen, politici en banken. Terwijl deze prachtige planeet makkelijk voor alle aardbewoners een paradijs kan zijn. Wij als 99 % kunnen een nieuwe toekomst kiezen als wij onze kracht niet langer weggeven aan deze families en aan het ingenieuze systeem wat zij gedurende honderden jaren opgebouwd en verfijnd hebben, namelijk de matrix van angst, tekort en financiële slavernij.
Belangrijk is te beseffen dat wij allen een persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de precaire situatie op Aarde. Bewustzijn groeit en evolueert door middel van uitdagingen, obstakels en het overwinnen van weerstand. Wij zelf als collectief bewustzijn hebben de Illuminati en het Aardse machtspel van angst, egoïsme en geweld in het leven geroepen om onszelf diepe lessen over liefde, vergeving, waarheid en wijsheid te leren. Een probleem kan nooit opgelost worden op het niveau waar het ontstond (Einstein). De vele lapmiddelen hebben weinig zin. Dit betekent dat wij een mondiale bewustzijnssprong naar een hoger bestaansveld dienen te maken om de chaos en onrechtvaardigheid op Aarde te transformeren. De Illuminati en hun spinnenwebben vol intriges en manipulaties zijn op die manier de springplank naar een nieuwe tijd, de brandstof voor nieuwe keuzes, de shocktherapie om de mensheid wakker te schudden.

Eerst even kijken naar de film (zolang hij nog beschikbaar blijft op het net).Twaalf Matrix Velden van controle en misleiding op Aarde.
De matrix programma's en de dualiteit op het Aardse speelveld.
Erg zwart/wit gebracht om de polariteiten duidelijk te stellen.

Hoewel een hoop mensen wellicht denken dat er in vele landen vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid heerst, toch is dit allemaal schijn. Het leven op Aarde is doelbewust georganiseerd volgens een uitgekiend model; een feodaal systeem van afhankelijkheid, manipulatie, mindcontrol en hersenspoeling; een big brother matrix van angst, kunstmatig gecreëerde schaarste, vernietiging en geweld; een verdeel en heers wereld waar religie, geld en oorlog al eeuwen de grote spelmakers lijken te zijn. Het mooie is nu dat dit systeem langzaam instort en zal verdwijnen, omdat mensen in razendsnel tempo bewuster worden en nieuwe keuzes gaan maken. Dank zij het internet verspreid bewustmakende informatie zich ogenblikkelijk en overal en kunnen makkelijk verbindingen ontstaan tussen allerlei bevrijdende initiatieven, en dat zijn er heel wat!. De grote kracht der 99 % ligt in samenwerking en verbroedering. Het op geregelde tijdstippen visualiseren van een betere wereld door duizenden mensen is geen nutteloze oefening. De gezamenlijk uitgestuurde energie en kracht beïnvloedt de gehele planeet en haar frequentie en de volledige mensheid op positieve wijze.
1. Fysieke Voeding & Drank

Je bent wat je eet. Matrix food (leidingwater en vrijwel alle warenhuis consumptievoedsel) is laag frequente (boviswaarde) en dode voeding zonder levenskracht. Giftig, bestraald, gemanipuleerd, vol chemische additieven. Op korte termijn haalt het de eigen energie naar beneden, op lange termijn bespoedigt het allerlei welvaartsziekten. De consumptie van industrieel vlees en vis veroorzaakt economisch, ecologisch, sociaal en lichamelijk onnoemelijk veel schade en lijden. Oceanen worden leeggevist, dieren worden op grootschalige en groteske wijze gemarteld en uitgeroeid.
Daarnaast proberen Monsanto en andere bedrijven de volledige zaadhandel in handen te krijgen en genetisch te manipuleren, alle voeding te controleren en de hele planeet te vergiftigen/besmetten en afhankelijk te maken van hun (schadelijke) producten en bestrijdingsmiddelen. Waterbronnen worden opgekocht als winstobject omdat zuiver water steeds schaarser wordt. Ondertussen sterven dagelijks mensen van honger en dorst terwijl grote bedrijven monopolies verwerven over alle voedsel en drank.

Positieve acties:
 • Koop uitsluitend biologische voeding en zuiver bronwater
 • Gebruik je macht als consument: wat je koopt, blijft; wat niet verkocht geraakt, verdwijnt uit productie
 • Teel zelf je eigen biologische voeding, desnoods op het terras of binnenshuis in potten
 • Huur een volkstuin of huur samen met vrienden een groter stuk grond om groenten te telen
 • Begin een voedselteam, zoek een pluktuin in de buurt
 • Wordt vegetariër, dit is wellicht de meest ingrijpende en positieve beslissing die je ooit in je leven kan nemen
 • Start een zaadbank en bouw een netwerk uit voor uitwisseling van biologische zaden
 • Bewaar de zaden van de (bio) groenten en het fruit wat je koopt en deel ze uit of stuur ze naar arme landen
 • Sluit aan bij transitie initiatieven of begin er zelf mee in je eigen gemeente
 • Schrijf gemeente, provincie en regering aan om een GMO vrije zone te eisen en om GMO producten te verbieden
2. Energetische Voeding

Ons bewustzijn wordt gevoed, getriggerd en bewerkt via verschillende kanalen. Alle informatie die wij toelaten is uiteindelijk ook energie en kan onze energetische lichamen beïnvloeden. Informatie (voeding) komt tot ons via de zintuigen en het verstand. De belangrijkste inputkanalen zijn ogen en oren (en de mond). Er is een onophoudelijke beeldenstroom via TV, internet, film,...en een oorverdovende geluidstroom via muziek, lawaai, auto's,... die onze subtiele wezensdelen niet enkel enorm belasten maar ook manipuleren. Omdat mensen in wezen ook (Goddelijke) energie zijn, veroorzaken alle muziek en klank frequenties ook een rechtstreekse beïnvloeding van het bewustzijn. Niet alleen is de huidige muziekklank niet meer zuiver (432 herz ipv 440 herz) maar heel veel ‘muziek’ en (onhoorbare) klanken verlagen ons bewustzijn.

Positieve acties:
 • Wees erg selectief betreffende de informatie (energie) die je toelaat en de keuze van muziek, films, video's, boeken,...
 • Raadpleeg ook neutrale en onafhankelijke mediabronnen
 • Geloof mij niet, geloof jezelf niet, geloof de anderen niet....maar….controleer, ervaar, leef en deel je licht/liefde
 • Zoek regelmatig de rust en de stilte der natuur op
 • Luister ook naar muziek met hoogwaardige informatie zoals klassiek (Bach), mantra's,...

  3. Medicatie & Gezondheidszorg

  De belangrijkste drijfveer der meeste farmaceutische bedrijven is pillen en vaccins verkopen en geld verdienen door mensen ziek en zwak te houden. Gezonde mensen kopen immers geen pillen. Kruiden en vitaminen (die wel blijvende genezing zonder bijwerkingen kunnen brengen) zijn niet te patenteren en dus niet winstgevend genoeg om gebruikt te worden. Deze worden dan ook geboycot en in diskrediet gebracht. Farmacie is big business en er worden regelmatig nieuwe virussen en ziekten ontwikkeld in de farmaceutische laboratoria om de lucratieve handel draaiende te houden (zoals bvb. Mexicaanse griep). De vraag die Big Pharma zichzelf stelt is niet: hoe kunnen we mensen genezen? Maar wel: hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk onze producten laten kopen? Dit doen ze via verschillende technieken zoals pillen ontwikkelen die verslavend werken; pillen opdringen die geen blijvende genezing brengen maar symptomen onderdrukken; lobbywerk bij politiekers; sponsoring van eigen wetenschappelijk onderzoek; onderdrukken van objectief wetenschappelijk onderzoek; smeergeld en andere middelen om druk uit te oefenen op dokters, apothekers, rechters en autoriteiten; misleidende info via de media verspreiden; nieuwe aandoeningen en ziekten verzinnen; nieuwe ziekten en virussen ontwikkelen;…Grote groepen mensen zijn ondertussen verslaafd aan allerlei chemische pillen die tal van bijwerkingen veroorzaken en geen blijvende oplossingen brengen. De derde grootste doodsoorzaak in het Westen zijn allerlei medicijnen die op voorschrift en correct worden ingenomen, jaarlijks goed voor tienduizenden doden door bijwerkingen en allergie reacties. De reguliere gezondheidszorg draait op symptoombestrijding en is blind voor de werkelijke oorsprong der ziekten. Het holistisch/geestelijke mensbeeld wordt verworpen, enkel een materialistische benadering wordt onderwezen en getolereerd. Ziekenhuizen (zoals de naam al zegt) zijn gespecialiseerd in ziekten en niet in blijvende heling. Enkel bij acute noodsituaties (breuken, operaties, ongevallen,…dus bij allerlei noodhulp) kunnen ze nuttig zijn, voor chronische aandoeningen bieden ze zelden soelaas. 
  Het lijkt er steeds meer op dat alle medicatie en vaccinatie uiteindelijk slechts ordinaire en gevaarlijke propaganda materialen zijn om mensen krachteloos, afhankelijk, onbewust en ziek te houden. Steeds maar nieuwe ziekten worden uitgevonden om de giga winstmolen draaiende te houden, zoals orthorexia nervosa: mensen die bewust kiezen om gezond te eten zijn ziek volgens de psychiaters en dienen gifmedicatie te krijgen! De volgende stap is mij al bekend: onvoorwaardelijke liefde zal straks als ernstige aandoening gecatalogiseerd worden en mensen die elkaar zomaar helpen of zelfs een knuffel geven of eigen gezonde groentjes telen in de tuin komen in het gekkenhuis of in de gevangenis terecht.

  Positieve acties:
  • Bouw geleidelijk aan chemische medicatie af
  • Heel jezelf met natuurlijke middelen (fytotherapie, homeopathie, levende voeding, orthomoleculaire supplementen, zuiveringskuren, energetische- en informatiegeneeskunde,…)
  • Neem je eigen genezing ter hand op drie niveaus (lichaam, ziel en geest)
  • Werk zoveel mogelijk preventief
  • Weiger alle vaccins (een uiterst schadelijke mengeling van ziektekiemen, zware metalen, bewaarmiddelen en andere rommel)
  • Versterk je eigen immuniteitssysteem en gezondheid door levende voeding, zuiver water, de natuur, beweging, positief denken, humor, kruiden,…
  4. Educatie

  De indoctrinatie en hersenspoeling via het onderwijs start op prille kleuterleeftijd en loopt door tot aan de universiteit. Het programma dat neergeschreven wordt op de bio-computer van elk kind, stimuleert een erg eenzijdige ontwikkeling der vermogens en hersenspoelt opgroeiende mensen tot werkslaven die een vernietigend economisch/monetair systeem draaiende moeten houden. De courante, huidige onderwijssystemen leggen vooral de nadruk op cognitieve kennis, competitie, conditionering, presteren en uniformiteit.
  De kinderen worden volgepropt met (vaak nutteloze en zelfs verkeerde) informatie en in sneltempo klaargestoomd hun plaats in te nemen in de zielloze, materialistische consumptiemaatschappij. Velen verliezen onderweg hun kracht, motivatie en creativiteit. De talentvolle kristalkinderen worden ten onrechte ziek verklaard (ADHD,…) en verdoofd met medicatie. Alle schoolmethodes zijn erop gericht om de mens aan het systeem te onderwerpen, zodat iedereen hetzelfde opgroeit en in het systeem past. De vaak gelauwerde autoriteit op dit gebied John Taylor Gatto stelt onomwonden dat de scholen de creativiteit en aangeboren nieuwsgierigheid der kinderen doden.
  Het kind wordt gezien als een leeg vat dat gevuld dient te worden met nutteloze en verkeerde onzin. Het systeem van straffen en belonen, van competitie en prestatie, van uniformiteit en indoctrinatie, van conditionering en gehoorzaamheid is gebaseerd op het Pruisische model dat tot doel heeft/had efficiënte, gehoorzame werkslaven te modelleren. De kinderen groeien uit tot psychopathische, ongelukkige, bange, materialistische volwassenen.

  Positieve acties:
  • Geef kinderen thuiseducatie of kies een zieleschool (Sudbury, Freinet, Steiner, Anastasia,…)
  • Integreer bewustzijnsontwikkeling in scholen (meditatie, mindfulness, gnostisch onderzoek,…)
  • Ontdek de universiteit van het leven en de natuur en ga op zoek naar de universele wijsheid in eigen hart
  • Creatieve expressie is de grondslag van leren en evolueren
  • Denk buiten de kaders, denk zelf in plaats van anderen na te praten
  • Zoek onafhankelijke informatiekanalen

  5. Militair geweld & Genocide

  Oorlog is één der grootste en meest winstgevende industrietakken op Aarde. Geweld, repressie en het recht van de sterkste worden nog altijd uit machtsbehoud door de meeste regeringen gebruikt en aanvaard als oplossing voor conflicten. Terreur en valse angsten worden geënsceneerd om een politiestaat en grotere controle te rechtvaardigen (denk aan de Twin Towers aanslag opgezet door de Amerikaanse regering). De natte droom van de elite, namelijk de wereldbevolking terugbrengen tot 500 miljoen gechipte werkslaven, wordt stap voor stap uigevoerd door een wereldwijde genocide op grote groepen mensen (door middel van geweld, oorlogen, terreur, virussen, ziekten, rampen, giftige voeding, uitbuiting, vergiftiging, chemtrails, geo-engineering, GMO voeding, additieven, enz.).

  Positieve acties:
  • Weiger legerdienst, huw nooit militairen
  • Ban alle wapens het huis uit
  • Laat je nooit bang maken en zeker niet door politiekers, militairen en media
  • Transformeer het geweld in jezelf en vind innerlijke vrede
  • Laat nooit een chip inplanten in je lichaam (vanaf 2013 verplicht !)
  • Verspreid bewustmakende informatie over de ware agenda van de elite
  6. Regering & Wetgeving

  In ruil voor sociale zekerheid en de verlokkingen van de verzorgingsstaat geven we onze soevereiniteit en vrijheid weg en worden we gereduceerd tot gehoorzame werknemers van staat en kapitaal en uitgeperste belastingbetalers. We buigen voor eeuwenoude wetten en zinloze reglementen die opgesteld zijn om de bestaande machtsorde veilig te stellen en een algehele controle te legaliseren. De politieke wereld zit vol marionetten die de agenda van macht en kapitaal uitvoeren onder benaming dictatuur of (schijn) democratie.
  Maar democratie kan nooit werken omdat maximaal 49 % van de bevolking niet gehoord en gerespecteerd wordt. Bovendien wordt de keuze en de wil van de kiezer vaak genegeerd en de hoogdravende verkiezingsbeloftes nooit ingevuld.
  Rechtbanken en corrupte rechters wegen met 2 maten en gewichten. De samenleving is overgereglementeerd en de burger wordt in het gareel gehouden door een lawine van wetten, doorgedreven controle en harde repressie.
  De grootste truc die de elite bedacht heeft, is de maritieme wet. Bij de geboorte krijgt iedereen een (rijksregister)nummer en wordt een verhandelbaar product, een juridische entiteit die via de persoonsnaam gebonden is aan opgelegde wetgeving. Het geboortecertificaat wordt gebruikt als onderpand bij de Nationale bank voor (toekomstige) leningen van de staat ter waarde van 630.000 €. Bij de aangifte van de geboorte van een kind wordt een dode juridische entiteit “Natuurlijk Persoon” gemaakt. Dit ongevraagde staatsburgerschap is een overeenkomst die niet opzegbaar is, en dus “slavernij”. De enige methode om onder die slavernij uit te komen (hoe aangenaam en kleurrijk ook verpakt via allerlei rechten en sociale voorzieningen), is het claimen van achtereenvolgens je naam en je soevereiniteit.
  Heel weinig mensen beseffen dat er geen enkele wet, regel of macht boven hen kan staan (tenzij je hen die macht blijft verlenen). Deze maritieme wet hangt nauw samen met verschillende pauselijke encyclieken waarin de ziel van de mens geclaimd wordt via o.m. inschrijving in doopregisters, sacramenten,…. Zo valt de mens volledig in handen van de elite: de rechtspersoon is eigendom van de wet (met rechten en plichten) en de ziel komt in de grijpgrage handen van de kerk.

  Positieve acties:
  • Je bent geen burger, noch een (rechts)persoon, noch een rijksregisternummer; je bent een vrije mens van vlees en bloed, een wijze Ziel die geen enkele elitewet, dwaas reglement of onterechte belasting hoeft op te volgen
  • Wordt wereldburger
  • Wordt een soeverein mens via de stappen uitgelegd in deze presentatie
  • Bescherm je privacy en persoonlijke levenssfeer (contant betalen, geen schulden maken, beperk gsm en internetgebruik, verlaat sociale websites,…)
  • Streef naar een zo groot mogelijke autonomie en onafhankelijkheid op alle vlak (economisch, inkomsten, voedselvoorziening, energie, huisvesting,…)
  • Begin een ecodorp of sluit aan bij een intentionele gemeenschap
  • Laat je ontdopen
  • Eis referenda over alle belangrijke politieke en andere beslissingen (bvb. via internet)
  • Ga enkel stemmen als er daadwerkelijk positieve verandering mogelijk is, indien niet blijf dan thuis
  • Onderzoek andere vormen van bestuur zoals sociocratie, meritocratie, constitutionele republiek,…
  7. Monetair Banksysteem

  Een hogelijk corrupt en onrechtvaardig monetair stelsel, in stand gehouden door enkele hoofdbanken en machtige families, houdt de hele mensheid in een wurggreep. De (zeepbel) krediet maatschappij gebaseerd op leningen, schulden, interesten en beursspeculaties is een gemanipuleerde carrousel van recessie en depressie die megawinsten oplevert voor enkelingen ten koste van hardwerkende burgers die als gevolg tot armoede en afhankelijkheid gedoemd zijn. Er wordt uit het niets geld bijgedrukt alsof het lucht is (en dat is het ook) terwijl de belastingdruk onhoudbaar wordt. Rente en interest vragen zijn misdadige praktijken omdat het de armoede en afhankelijkheid verhoogt, er geld wordt verdiend op schuldengeld (= slavernij) en omdat er geld wordt terug geëist wat helemaal niet bestaat. Lees een eenvoudige uitleg over het waanzinnige bankenspel via bovenstaand linkje.

  Positieve acties:
  • Geld van de bank en de beurs halen of eventueel ethisch bankieren en beleggen (Triodos)
  • Een gelijk maandelijks basisinkomen voor iedereen, een gelijk pensioen voor iedereen
  • Rentevrij lenen  
  • Ontkoppelen van de wereldmunten (euro, dollar,...) en overstappen op de uitgifte door gemeenschappen en landen van eigen geld (zonder rente en zonder zakenbanken)
  • Opteren voor Equi, Lets systemen en ruilhandel
  8. Economie & Ecologie

  Een dolgedraaide economie gericht op groei, winst en hebzucht heeft de hele wereld in haar greep. De voortdurende plundering van alle grondstoffen en levensbronnen op Aarde, om slechts enkelen steeds rijker te maken ten koste van mens, dier, plant en mineraal, bedreigt het voortbestaan van alle (menselijk) leven op Aarde. De graai en verspil economie waarbij kunstmatig gecreëerde schaarste hoge winsten garandeert, kan vervangen worden door een nieuwe ethische economie die grondstoffen, voorraden, bronnen en hulpmiddelen aan iedereen gelijkwaardig ter beschikking stelt en niet enkel aan de 'happy few' zoals nu. Een sociale economie is nodig die volledig ten dienste staat aan het duurzaam voortbestaan van wereld en mens (tot vele generaties ver) en niet aan het spijzen van banken en vergroten van macht.

  Positieve acties:
  • Kiezen voor Resource Based Economy
  • Onderzoek het Venusproject
  • Koop locaal, steun locale producenten
  • Koop veel minder stuff
  • Recycleer en hergebruik zoveel mogelijk
  • Deel, ruil of schenk weg wat je niet gebruikt of teveel hebt
  • Leef, bouw en rij zo ecologisch mogelijk
  • Bereken je eigen ecologische voetafdruk en stuur bij indien nodig
  • Vermijd importproducten en vliegreizen, koop lokale producten
  • Begin een transitie initiatief
  9. Media

  Alle grote mediaconcerns (kranten, tijdschriften, radio, tv) zijn in handen van machtige lobby's die journalisten, berichten en nieuws manipuleren om hun eigen agenda door te drukken. De focus ligt op het zaaien van angst, het verheerlijken van geweld, het denigreren der menselijke waarden en het aanbieden van 'brood en spelen' om kijkers en luisteraars weg te leiden van hun eigen ontwaking en bewustwording. TV is de grootste bron en oorzaak van de mondiale hersenspoeling en dumbing down.

  Positieve acties:
  • Stop NU en VOOR ALTIJD met tv kijken, stop met video spelletjes en ontdek het echte leven
  • Ga zelf op zoek naar de waarheid via de onafhankelijke nieuwsbronnen op het internet (zolang het nog kan)
  • IJver voor een vrij internet
  • Kies inspirerende boeken en films om je ziel te voeden
  • Organiseer momenten van uitwisseling en creativiteit met vrienden en buren in je huiskamer

  10. Wetenschap & Technologie

  Objectief wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties die de mensheid kunnen bevrijden van fossiele brandstoffen en nucleaire energie krijgen nog steeds te weinig kansen. De vervuilende verbrandingsmotor is compleet achterhaald en blijft alleen bestaan omdat de olieconcerns alle alternatieven de kop indrukken zodat hun winsten behouden blijven. Vele onderzoeken en wetenschappelijke studies worden gefinancierd door coöperaties, militairen, farmaciebedrijven en regeringen en zijn helemaal niet objectief en bevrijdend. Wetenschappers en uitvinders die alternatieve modellen en nieuwe theorieën introduceren worden geboycot. Technologieën zoals Haarp, Echelon en geo-engineering worden misbruikt om totale 'mind- and soulcontrol' te verwerven.

  Positieve acties:
  • Keer terug naar essentie en zelfvoorziening zodat je niet afhankelijk blijft van technologie
  • Gebruik menswaardige technologie ten gunste van planeet en mensheid
  • Ga op onderzoek naar integere en objectieve wetenschappers en hun ontdekkingen
  • Verspreid informatie over de nieuwe technologieën en de nieuwe wetenschap
  • Bouw je eigen vrije energie toestel en wagen op water
  • Wordt immuun voor straling en manipulatie door je eigen frequentie te verhogen via meditatie.
  11. Religies & Geloofssystemen

  Wellicht de grootste bron van afscheiding en geweld ooit door de machtselite ontwikkeld, met als laatste grote tak de New Age/guru/channeling matrix waar heel wat goedhartige mensen in gevangen zitten. Alle religies brengen verdeeldheid, misleiding, angst en leugens. Zoals de bankier zegt tegen de pastoor: ‘hou jij ze dom, dan hou ik ze arm’. Onnoemelijk veel lijden en ontelbare doden zijn gevallen in naam van religies en ‘heilige boeken’.

  Positieve acties:
  • Negeer gechannelde boodschappen en New Age gezwets
  • Verlaat de georganiseerde religies en kerken, laat je ontdopen
  • Zoek de waarheid nooit buiten jou, keer naar binnen en heropen de rechtstreekse verbinding met de Bron
  • Jij zelf bent diegene waarop je wacht en waar je naar zoekt
  • God is Bewustzijn en dit Bewustzijn creëert het universum om Zichzelf in al zijn facetten te ervaren. We maken allemaal eeuwig en onlosmakelijk deel uit van dit Bewustzijn vol onvoorwaardelijke
   Liefde en Wijsheid
  • Respecteer ieders overtuiging en ervaring van het leven zonder oordeel

  12. Planetaire & Humanitaire Destructie

  De vernietiging en leegroof van onze prachtige thuis, moeder Aarde, gaat onverminderd verder. Dieren, planten en bossen verdwijnen, grondstoffen raken op, oceanen en rivieren worden vervuild, aarde en lucht bezoedeld. Bijen verdwijnen spoorloos, vele soorten sterven uit, bomen worden aan razend tempo gekapt. We delven ons eigen graf en dat van onze kinderen.
  Vlaanderen is ondertussen één der meest vervuilde plaatsen ter wereld. Een overbevolkte lap beton vol industrie en wagens. Daar bovenop komt de gifcocktail van chemische chemtrails die over ons heen wordt gesproeid.
  De electrosmog neemt onderhand hallucinante vormen aan. GSM, DECT telefoon, computer, draadloos internet, magnetron, overal zendmasten, een huis stampvol elektronische toestellen,...Onze energetische wezensdelen worden voortdurend blootgesteld aan allerhande stralingsbronnen die een resem van aandoeningen veroorzaken (van vermoeidheid tot kanker).
  Allerhande drugs, pillen, tv programma's, porno,... houden ons bewustzijn verlaagd, verslaafd en verdoofd.

  Positieve acties:
  • Denk 7 generaties terug en 7 generaties in de toekomst en neem dan lange termijn beslissingen
  • Werk samen met de Aarde en de natuur
  • Bestudeer permacultuur
  • Hou zelf bijen in de tuin
  • Plant overal (fruit)bomen, struiken en bloemen
  • Weiger je lichaam, die wonderlijke tempel waarin je ziel woont, te vergiftigen met drugs, alcohol en tabak
  • Zoek dagelijkse de laatste stukjes natuur op en zuig je longen vol gezonde pollen en zuurstof
  • Bouw een chembuster
  • Dien klacht in bij de politie wanneer je chemtrails opmerkt
  • Laat massaal je proteststem horen als weer eens bomen gekapt worden
  • DECT telefoon en magnetron wegdoen, geen draadloze toestellen
  • Zo weinig mogelijk GSM gebruiken
  • Niet bij zendmasten wonen
  • Verminder de elektronica in huis
  • Dagelijks de natuur opzoeken als tegengewicht (bos of strand).

   All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

  Bovenstaande velden zijn verweven met elkaar en vormen samen een goed doordacht plan om de mensheid te gijzelen en onbewust te houden. Het is de structuur van een fascistische gevangenis planeet die ons opgelegd wordt door een kleine groep machtswellustelingen en regelrechte psychopaten. Hun agenda is totale macht, controle en wereldheerschappij over een geselecteerde groep gechipte werkslaven.
  Dit ruikt misschien allemaal erg naar samenzweringen, complot theorieën, doemdenken en angstzaaierij, en sommigen kiezen dan ook bewust om deze informatie te negeren. Want zegt de ‘law of attraction’ niet dat je aantrekt waar je op focust, dat waar je aandacht aan schenkt ook groeit en sterker wordt. Dat is zo, maar de kop in het zand steken, helpt de ellende niet uit de wereld. Liefde en meditatie zijn niet genoeg, mensen dienen massaal afstand te nemen van de oude wereld en dit circus op te doeken door gerichte en doelbewuste acties.
  Jezelf terugtrekken in een ecodorp op een zelfvoorzienende en eetbare permacultuurtuin is een aanlokkelijk perspectief, maar zolang er niks fundamenteels verandert in het huidige economische, monetaire en politieke systeem blijft de slavernij aanwezig en de energie op de planeet hangen in de dimensie van hebzucht en angst.
  Deze oude wereld is nu met veel geraas aan het instorten, wat de nodige chaos en ellende brengt, maar de elite heeft nog heel wat duistere plannen in petto. De vraag is of er voldoende mensen op tijd wakker worden en het systeem ontmaskeren, de schuldigen straffen en buiten spel zetten (zoals in IJsland) en enkel nog voeding (tijd en energie) geven aan een wereld van harmonie, vrede en samenwerking. In Atlantis is het vorige keer niet gelukt en heeft de elite de toenmalige beschaving vernietigd. Eenzelfde duistere kliek heeft opnieuw de wereld in haar greep omdat wij dit gezamenlijk toestaan en zelfs zo gecreëerd hebben. De situatie wordt stilaan onhoudbaar en zal ofwel een nieuwe vernietiging teweegbrengen, ofwel een kans op een paradijs. En wijzelf zijn degene waarop we wachten en die dit gaan creëren.

  De oplossing ligt in wakkerheid en bewustwording van wat er aan de hand is, gerichte vragen stellen aan beleidsmensen, een totale weigering om nog langer mee te doen met dit gekkensysteem (burgerlijke ongehoorzaamheid), volledig focussen op positieve oplossingen en bovenal samenwerken en zich aansluiten bij gelijkgestemde initiatieven en groepen. De eerste stap is dus wakker en bewust worden van wat er nu aan de hand is op Aarde door een film zoals Thrive (Apocalyps betekent letterlijk onthulling), tweede stap is de schuldigen ontmaskeren en de duistere praktijken stoppen, derde stap is de schuldigen tot inzicht brengen (verlichten), daarna kunnen nieuwe keuzes genomen worden en nieuwe gedachten ontstaan die onvermijdelijk een nieuwe samenleving zullen creëren.
  Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en kiezen een nieuwe richting. Bedenk dat de machtselite hooguit enkele honderden mensen zijn, terwijl miljarden mensen vrede, overvloed, geluk en harmonie wensen. En ook de kracht bezitten om daadwerkelijk een nieuwe wereld te bouwen, nieuwe keuzes te maken en de evolutie te herschrijven.
  Stap uit de kudde ! Laat het systeem los ! Verlaat de vicieuze cirkel van werken en consumeren !
  Uiteraard komt alles goed. Het scheppingsplan werkt perfect en God maakt geen fouten. De Illuminati hebben verloren omdat hun taak voorbij is. Maar het is nu aan ons om de handen, harten en hoofden te zijn van het nieuwe Gouden tijdperk. We worden nu wakker en soeverein en verwerpen angst, geweld en egoïsme voorgoed. We zijn cocreators en kiezen bewust voor solidariteit, liefde en vrede. We delen de overvloed en helpen elkaar door samen te werken in kleinschalige ecologische gemeenschappen en transitie initiatieven die streven naar zelfvoorziening en harmonie.

  Lees ook hier: Onze vrijheid

  Welcome to your life.
  We have a lot to do.

  Occupy your mind
  Occupy your heart
  Occupy your life
  Occupy your love

  Word soeverein!
  Declare independence!
  Don't let them do that to you!
  2 opmerkingen:

  1. Mooi aansluitend op dit artikel is het verslag van de marathon voordracht van David Icke in Amsterdam op 10/12/11:
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M7&s=M43&ss=P1475&l=NL

   BeantwoordenVerwijderen