29/04/2017

Interventie 2: Archonten'Let me tell you why you’re here. You’re here because you know something.
What you know you can’t explain, but you feel it.
You’ve felt it your entire life, that there’s something wrong with the world.
You don’t know what it is, but it’s there, like a splinter in your mind…

(Morpheus, The Matrix)
 
De tovenaars en sjamanen uit de traditie van Don Juan beweren dat het universum roofzuchtig is en vol predatoren zit. Ze bedoelen dit niet metaforisch of symbolisch, maar ze weten en aanvaarden dit als een vaststaand en werkelijk feit. Net zoals er Mensen zijn die kippen houden in een kippenren, zo zijn er entiteiten die mensen houden als een soort vee en voedselbron. Sjamanen noemen deze wezens flyers. Soms zijn ze zichtbaar als een vlugge schaduw op het netvlies. Sjamanen kunnen energie zien en volgens hen straalt ons bewustzijn als een lichtgevende bal rond het lichaam. Dit licht is het voedsel voor de flyers en ze eten net zoveel tot het enige wat de Mens nog rest een lage vorm van bewustzijn is. De sjamanen beweren ook dat alle religies en spirituele tradities bedacht zijn door de flyers om de Mens stil, zwak en afhankelijk te houden. Enkel door middel van een keiharde discipline en vastberadenheid kan de Mens een bewustzijn ontwikkelen wat onverteerbaar is voor de flyers en dus vrij worden van hun roofzucht. Men noemt iemand die dit pad kiest een krijger. (Carlos Castaneda, Journey To Ixtlan, 1972, vrije vertaling)
 
 
 In a world where death is the hunter, my friend, there is no time for regrets or doubts.
There is only time for decisions.

(Carlos Castaneda, Journey to Ixtlan)

In het vorige bericht spraken we over de Anunnaki invasie, dit keer duiken we nog dieper in het konijnenhol. Lees eerst deel 1 om onderstaand bericht goed te kunnen volgen.

Disclaimer: dit is een samenvatting van de informatie die momenteel op mijn pad komt en hoeft jouw waarheid of perceptie niet te zijn. Schrijven over wat mij boeit (al dan niet openbaar), is de manier waarop ik dingen verwerk. Ik beschouw onderstaand bericht niet als de 'ultieme waarheid' maar als een onderzoek en een poging om bepaalde theorieën die mij boeien te verwoorden. Het internet barst van allerlei beweringen en verhalen, maar niet alles is fake en conspiracy. Meestal is het een mengeling van waarheid en fictie, want deze matrix is gekaapt en draait op software gebaseerd op leugens, geweld en controle. Zoek zelf jouw eigen weg en waarheid en zie dit verhaal als een eventuele aanzet tot eigen onderzoek. De 'werkelijkheid' is veelgelaagd en uitermate complex en de waarheid is vaak confronterend. Als dit verhaal niet resoneert met jouw huidige wereldbeeld, laat het dan gewoon los. Ieder Mens volgt een eigen, origineel pad en is een volstrekt unieke uitdrukking van de Ene. Deze kleurrijke diversiteit en oneindige verscheidenheid onder de Mensheid stelt ons in staat een paradijs te co-creëren wanneer we samenwerken en onze kennis, wijsheid en talenten delen.

Het is werkelijk opvallend dat alle scheppingsverhalen, mythen en legenden van vrijwel alle volkeren op Aarde min of meer hetzelfde verhaal vertellen. Van de Indianen tot de Aboriginals, van de Maya’s tot de Babyloniërs, van de Indiërs tot de Afrikaanse stammen,...overal vinden we verwijzingen en aanwijzingen naar een interventie (van buitenaardsen) en een DNA ingreep bij onze voorouders. Maar het verhaal gaat nog veel dieper. Kwamen de Anunnaki goud delven op Aarde? Of hadden ze gewoon parasitaire neigingen en schuimen ze het universum af als piraten op zoek naar makkelijke slachtoffers? Of was de oermens helemaal geen mensaap maar een prachtige, hoog geëvolueerde Mens (op Atlantis) die zich liet verleiden tot een DNA upgrade maar in plaats daarvan een gebrekkig genoom en een slavenmind ingeplant kreeg en gevangen werd in een sterfelijk lichaam? Of speelt er nog iets meer? In dit bericht onderzoeken we de eventuele mogelijkheid van een archontische manipulatie van de menselijke mind en een kwaadaardige infiltratie in de astrale sferen.

 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
(2nd Corinthians 11:13-14)

Het woord goud kan in feite symbolisch ook ziele-energie betekenen en deze (menselijke) bio-energie (gevoelens, emoties, gedachten) kan als voedselbron dienen voor nog andere wezens (naast de Anunnaki) die bekend staan als Archonten. Omdat die Archonten zich zelf afgesneden hebben van de Ene Bron(energie), zijn ze namelijk aangewezen op externe energiebronnen. Hun voedsel is energetisch (angst, woede, haat, verdriet, aanbidding, lust, seksuele uitspattingen,…) en ze zuigen het licht op wat wij uitstralen (biofotonen). Deze Archonten staan nog een trede hoger op de piramide van controle en macht, nog boven de Anunnaki. Hou in gedachten dat niet alle Archonten, Anunnaki, ET's en aliens daarom uitsluitend kwaadwillend zijn. Sommige onderzoekers plaatsen ook de zogenaamde 'engelen, aartsengelen en opgestegen meesters' binnen de piramide van 'beperking en controle' en zien hen als handlangers van de Archonten. Hun namen (Michaël, Rafaël,...) eindigen op El (wat god betekent) en verwijzen naar de Elohim (of Anunnaki). Als je hun gechannelde zweefboodschappen doorneemt (in de veronderstelling dat ze werkelijk van hen afkomstig zijn), dan merk je dadelijk dat ze nooit bruikbare informatie geven maar steeds weer achter de feiten aanlopen of valse hoop wekken of loze beloftes doen waar veel 'lichtwerkers' intrappen.

Licht is informatie en data, maar niet alle licht komt uit een liefdesbron of van een 'service to others' bron. Er is 'vals' licht en er is werkelijk bevrijdend licht. Al deze wezens (inclusief engelen en aartsengelen) zitten vast in het synthetisch universum geschapen door de corrupte Demiurg (zie volgende keer in deel 3 en ook vorig bericht). Een makkelijke manier om onderscheid te maken is de hiërarchie sleutel. Informatie, wetten, geboden, raadgevingen, boodschappen, wezens,...die gelinkt kunnen worden aan een hiërarchisch systeem komen (altijd) uit een omgeving van controle en beperking en brengen verdeling en afscheiding. Het Nebadon diagram uit het Urantia boek is daarvan een mooi voorbeeld en toont de 'hemelse hiërarchie' en de machtspiramide van het valse licht in het synthetisch universum. Uiteraard zijn er belangrijke verschillen tussen de vele wezens en mensen onderling, afhankelijk van de mate van individueel bewust-zijn en de ontwikkelde vermogens, maar dit mag nooit een reden tot onderscheid en manipulatie worden. De werkelijk bevrijdende informatie komt uit bronnen die gelijkwaardigheid en eenheid uitdragen want de Mens is een evenwaardige emanatie van de Ene (Prime Creator). You are the Light of the world! (Jezus, Mattheus 5:14). Een tweede sleutel is geld. De waarheid is gratis en onvoorwaardelijk. Spirituele informatie, new age workshops en allerlei 'bevrijdende' cursussen die (soms veel) geld kosten, behoren tot de matrix. Daar is uiteindelijk niets mis mee, het hangt er gewoon vanaf wat jouw pad en verlangen is.
Maar goed, dit is wat expert John Lash over de Archonten beweert (korte en vrije samenvatting).

The Archons influence the way you perceive the world, not the world itself.
The primary power in the world we inhabit is the indwelling divinity of the planet,
the Gaian intelligence, called Sophia by the Gnostics.
If you are aligned to the Gaian intelligence,
you do not see the world as a place of fear and predation, but of beauty, bounty, and magic.
(John Lash)

Archon komt van het Grieks 'archai' en betekent 'oorsprong, dat wat eerst was'. In Gnostische teksten wordt het vaak vertaald als 'autoriteit of meester', met name religieuze en gouvernementele autoriteiten. In de Gnostische kosmologie zijn Archonten een ras van anorganische wezens die in ons zonnestelsel kwamen nog voor het ontstaan van de Aarde. Het zijn een soort cyborgs (artificiële intelligenties) die de neiging vertonen te interfereren met en binnen te dringen in de menselijke evolutie. In tegenstelling tot de Mens ontbreekt bij hen het vermogen tot empathie, liefde, creativiteit, verbeelding en intentie (dus het vermogen om zelf sturing aan het eigen leven te geven) wat hen 'jaloers' maakt op ons. Archonten zijn een alien kracht die subliminaal binnendringt in de menselijke mind en onze intelligentie misleidt richting waanzin en illusie. Het zijn niet perse de Archonten zelf die ons tot onmenselijke daden en gedachten aanzetten, want ieder Mens bezit het vermogen, het geweten en de intelligentie om onmenselijke gedachten en acties (die de waarheid in ons hart geweld aandoen), vlakaf te weigeren. Wat ze wel doen is onmenselijk gedrag laten escaleren tot extreme en gewelddadige situaties en ervaringen. Dit komt enkel omdat wij als Mens zelden of niet ingrijpen en de waanzin en onmenselijkheid laten gedijen en blijven voeden. Vaak uit onwetendheid en onbewust zijn.


 Human beings are on a journey of awareness, which has been momentarily interrupted by extraneous forces.
(Carlos Castaneda)

Archonten zijn dus psycho-spirituele parasieten die voor korte tijd kunnen binnendringen in de Aardse atmosfeer om de mensheid te terroriseren. Vanuit hun eigen sfeer (de Maan en Saturnus) en het 4D frequentiegebied dringen ze telepathisch binnen in de mind van de Mens. Men kan ook eenvoudig zeggen dat Archonten niets meer zijn dan (sterke) negatieve overtuigingen en beperkende gedachtepatronen in de mind. Door middel van suggestie, imitatie en verhalen proberen ze de 'normale' evolutieplanning voor de mensheid in de war te sturen en lokken ons in een artificiële en virtuele wereld. Ze zijn meesters in misleiding en het controleren van onze perceptie (de manier waarop we dingen bekijken en begrijpen). Hun meest succesvolle techniek is het gebruik van religieuze indoctrinatie en ideologieën om hun manier van denken aan ons op te dringen (hiërarchie, angst en controle) en zo de menselijke mind te vervangen door hun archon mind. We kunnen alle religies inclusief new (c)age dan ook zien als implantaten in onze mind die we eventueel kunnen loslaten. Ons vermogen om onze eigen mind (gedachten, gevoelens, overtuigingen) te onderzoeken op een (buitenaardse) inmenging is cruciaal als we willen overleven als vrije Mensen die in geweldloze co-creatie samenwerken met Gaia. Door de Archonten te herkennen voor wat ze zijn en hun indoctrinatie te weigeren, nemen we onze kracht terug, stellen we grenzen vast binnen het kosmische framework en erkennen en versterken we onze band met Gaia, de levende intelligentie van planeet Aarde. 

 The Archons burden the soul, attracting us to works of evil,
and pull us down into oblivion, making us forget who we are.
(The Apocryphon of John)

De Archonten misbruiken autoritaire systemen (inclusief geloofssystemen en monetaire systemen) op zo'n manier dat de mensheid haar aangeboren potentieel niet volledig leeft en haar symbiose met de natuur voortdurend verkracht. Het is niet zo dat de Archonten het ultieme kwaad zijn, ze zijn eerder manipulators van menselijke ‘fouten’. En wanneer een menselijke fout niet gecorrigeerd wordt (door onszelf) en steeds maar verder woekert en escaleert, dan verandert die fout in kwaad en werkt zo tegen het universele levensplan in. De Archonten misbruiken onze neiging om fouten ongecorrigeerd te laten. Let wel: fouten maken is vrijwel onvermijdelijk als onbewuste en gemanipuleerde Mens in de zware 3D omgeving, maar voortdurend (en bewust) dezelfde fouten herhalen of niet willen leren van de gemaakte fouten of telkens zwaardere fouten maken, keert zich uiteindelijk tegen de Mens zelf. Fouten zijn dan bvb. dingen als diefstal, moord, liegen, verkrachting, uitbuiting, slavernij, afgoderij, aanbidding,...kortom alles wat op een of andere manier gewelddadig ingrijpt in de soevereiniteit van onszelf, van andere wezens of van planeet Aarde. Do No Harm is de hoofdwet in het universum.

Een mooi voorbeeld van de subtiele manipulatie technieken die Archonten in ons bewustzijnsveld brengen, zijn de 10 geboden uit het oude testament. Wie bekend is met de Law of Attraction weet dat het universum (of het kosmische kwantum veld) geen negaties opmerkt en ‘begrijpt’. Een zin als: ‘denk niet aan een olifant’ brengt dadelijk het beeld van een olifant in het bewustzijn. Woorden zoals nee, niet, geen,...worden dus best vermeden in affirmaties en opdrachten. In plaats van te zeggen ‘ik wil niet ziek worden’ kies je beter een zin als ‘mijn fysieke lichaam is gezond en werkt optimaal’. Want het onderbewustzijn (onze verbinding met het universum) krijgt anders het woord ‘ziek’ ingeprent gezien het negaties niet herkent als zodanig en zal dan uiteindelijk ziekte manifesteren. Welnu, de 10 geboden zijn (in alle vertalingen) opgesteld als negaties: gij zult niet doden, gij zult geen onkuisheid doen, gij zult niet stelen, gij zult niets begeren dat van uw naaste is, enzovoort. Het gevolg is duidelijk: precies het tegenovergestelde wordt ingeprent in het onderbewustzijn, met een lange geschiedenis van moord, diefstal en overspel tot gevolg binnen de religieuze (abrahamitische) tradities.

Omdat de Archonten de medeplichtigheid van Mensen nodig hebben om macht te verkrijgen over planeet en mensheid, zou iemand die hen (al dan niet bewust) bijstaat kunnen worden beschouwd als een soort van Archon handlanger. Hoe helpen Mensen de Archonten? Eén manier is door het aanvaarden en uitvoeren van hun mentale programma's en die daadwerkelijk af te dwingen in de samenleving (zoals de cabal en de bloedlijnen al eeuwen doen). Een andere manier is door het actief of passief toestemmen met de voorgestelde en opgelegde agenda's (zoals de meeste sheeple doen). De Gnostici ontdekten dat de Archon agenda's aanwezig zijn in alle autoritaire structuren en systemen die de authenticiteit en zelfbeschikking ontzeggen aan het individu. Ze herkenden het fundamenteel verdorven karakter van alle menselijke ondernemingen en instellingen zoals tijd, geschiedenis, bevoegdheden, autoriteiten, staten, religies, rassen, naties,...Zie ook Larken Rose en Jeremy Locke.
Corruptie komt voor, niet omdat we fouten maken, maar omdat de fouten die we maken ongecorrigeerd blijven en buiten proportie blijven groeien en escaleren tot correctie onmogelijk lijkt. Alle macht, van welke aard dan ook, is een bron van vervreemding. Alle instellingen, instituten, hiërarchieën, wetten, godsdiensten, kerken en bevoegdheden zijn niets anders dan een schijnvertoning en een val, een eeuwenoude deceptie en illusie die maar blijft voortbestaan.

Maar wacht, het verhaal gaat nog veel verder.

Yaldabaoth (Demiurge) said to the authorities (Archons) with him, come,
let us create a human being after the image of god and with a likeness to ourselves,
so that this human image may give us light.

(The Secret Book of John, Nag Hammadi Texts)

Terwijl de Anunnaki de mensheid op fysiek/mentaal niveau manipuleren, bespelen de Archonten onze ziel en ons bewustzijn. Dit doen ze op velerlei manieren en in vele niveaus van bestaan. Zo zijn ze ook werkzaam in wat soms het hiernamaals wordt genoemd alwaar ze de Mensen gevangen houden in een reïncarnatie cyclus (het wiel van samsara of de voortdurende terugkeer naar het lijden). De menselijke cyclus van leven (in 3D) en 'dood' (in 4D) is een spirituele matrix gevangenis geworden. Via reïncarnatie worden de mensenzielen gevangen gehouden en blijven in een eindeloze cyclus op Aarde incarneren als voedselbron en speeltuig voor de Archonten. Dit is één van de diepste occulte waarheden en deze kennis werd in de mysteriescholen enkel aan de hoogste ingewijden verteld na vele initiaties. 

Intermezzo 1:   You are the Soul of the Soul of the Universe and your name is Love. (Rumi)


Ter herinnering. De Mens is in wezen een eeuwig, spiritueel Zelf, een Levend Bewustzijn, een Ik Ben, een onlosmakelijk deel van de Ene. Een onaantastbare Spirit (of Hoger/Innerlijk Zelf) die een ziel, een lichaam en een speelveld creëert als middel tot ervaring en expansie. De Anunnaki en de Archonten kunnen dan wel interfereren en sjoemelen met het mind/body/soul complex van de Mens, Hoger Zelf is altijd vrij, onbeschadigd en vol onvoorwaardelijke liefde. De indringers manipuleren onze ziel, mind, lichaam en tegenwoordig ook de hartenergie, zodat wij meer op hen zouden lijken (kil en oorlogszuchtig) en zodat wij collectief een duistere wereld zouden manifesteren waar zij dan kunnen gedijen. Het is de bekende tweespalt in iedere Mens: goed versus kwaad, liefde versus angst of in Bijbelse termen Jezus versus Satan. Aan ons om telkens de juiste keuze te maken. En de oplossing is echt eenvoudig, de sleutel is namelijk inderdaad het hart. De mind is geïnfiltreerd, maar het hart is in wezen onbezoedeld en vrij, het is de woonplaats van en de verbinding met Hoger Zelf (liefde). Laat je nooit angst aanpraten, ook niet door dit verhaal, angst is de grootste vijand van liefde en alle parasieten proberen hun slachtoffers in angstmodus te houden. Zowel YouTube als de alternatieve en de reguliere media staan bol van angstpropaganda. Laat dit verhaal integendeel aansporen om je eigen essentie en kracht te (her)ontdekken en aanmoedigen om steeds meer vanuit je liefdeskern te leven.
Maar waarom laat Hoger Zelf eigenlijk toe dat het mind/soul/body complex wordt gemanipuleerd en geïnfiltreerd? Dit is een heel diepe vraag met een veelgelaagd antwoord wat in deel 3 besproken wordt.

Reïncarnatie: mythe, leerschool, groeiproces of valkuil?  

Reincarnation exists only so long as there is ignorance.
From the standpoint of the Self, there is no birth or death, no heaven or hell, and no reincarnation.

(Sri Ramana Maharshi)

Reïncarnatie betekent letterlijk terug in het vlees komen en is een populaire opvatting binnen de Oosterse religies. Maar ook bij de Joden (Gilgul), de vroege christenen (Katharen, Essenen), de esoterische groepen (Antroposofie, Rozenkruisers) en de new age komt het voor. De meest gebruikte reden om reïncarnatie te verantwoorden is karma of de leer der gevolgen. De wereld en het leven worden dan gezien als een soort leerschool en iedere handeling (in gedachte, woord en daad) leidt tot een overeenkomstig gevolg (al dan niet dadelijk merkbaar of pas later in de tijd/ruimte matrix). Goede daden brengen goede gevolgen en slechte daden brengen slecht karma. Het resultaat van onze handelingen komt dan naar ons terug, ofwel nog in dit leven, ofwel in een volgend leven. De ervaringen en gebeurtenissen in dit huidige leven zijn dan het resultaat van vroegere handelingen. De Mens is dus zelf verantwoordelijk voor alles wat hem/haar overkomt (in plaats van de verantwoordelijkheid af te schuiven naar het lot of een god of toeval). Ontsnappen uit het rad van wedergeboorte kan door de gehechtheid aan handelingen en verlangens op te geven (boeddhisme) of door een goed en devoot leven na te streven (hindoeïsme) of door Zelfrealisatie (het opheffen van de onwetendheid waar Ramana Maharshi in het citaat hierboven over spreekt). Een andere (meer positieve) visie beweert dat de Mens (re)incarneert (in allerlei levensvormen op diverse planeten en dimensies) om te groeien in bewustzijn en steeds nieuwe ervaringen te beleven en bevat zodoende een element van spel en exploratie. Eigenlijk reïncarneren we voortdurend, we blijven als fysiek Mens geen nanoseconde gelijk. Gedachten en gevoelens verschijnen en verdwijnen, het lichaam is in voortdurende beweging, oude cellen sterven af en nieuwe worden aangemaakt. We zijn een totaal ander mens dan 20 jaar geleden, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. En toch hebben we het gevoel dat we steeds dezelfde 'aanwezigheid zijn' die in een constant veranderend mind/body/soul complex woont.


As we live through thousands of dreams in our present life,
so is our present life only one of many thousands of such lives which we enter from the other more real life and then return after death.
Our life is but one of the dreams of that more real life,
and so it is endlessly, until the very last one, the very real, the life of God.

(Leo Tolstoy)

De mogelijkheid van reïncarnatie roept uiteraard heel wat vragen op. Is het een mythe verzonnen door filosofen als antwoord op het mysterie van het leven en om een verklaring te vinden voor de quasi onrechtvaardige verschillen tussen geboren worden als rijke gelukzak met een voorspoedig leven of als een arme drommel die ziek en jong sterft? Als je maar 1 kans krijgt, als je maar 1 leven hebt, dan kun je maar beter hopen op wat geluk bij de geboorte. Is het een leerschool voor bewustzijn waarbij de gevolgen van vroegere handelingen uitgewerkt worden in volgende levens waardoor de ziel (hopelijk) steeds wijzer wordt en uiteindelijk (na veel vallen en terug opstaan) de weg vindt naar nirvana, hemel, samadhi, eenheid, Hoger Zelf? Maar hoe kun je nu lessen leren en 'verkeerde' handelingen goed maken als je je niets meer herinnert van voorbije levens en vorige handelingen? En hoe kun je ooit uit het wiel van samsara geraken als je bij ieder nieuw leven ook telkens nieuw (slecht) karma opstapelt? Dienen we dan allemaal als een monnik onder een boom te zitten en mediteren tot verlichting is bereikt? Of vinden veel zielen het hier zo leuk op Aarde dat ze telkens besluiten om terug te keren, verslaafd geraakt aan de sex, de chocolade, de drama's en de pijn. Of komen we terug omdat de omstandigheden hier zo hard en extreem zijn dat er net daardoor grote kracht en liefde kan ontwikkeld worden? Of is het een uit de hand gelopen experiment om de diepste vorm van afscheiding te ervaren (van de Ene en Hoger Zelf), zo diep dat we de uitweg niet meer vinden en de illusie van een geboorte/dood cyclus bedachten als een langzaam pad naar bevrijding? Of werden we als een onschuldige en naïeve ziel in een lichaam gelokt zonder onze (bewuste) toestemming? Of is het een valkuil opgezet om de mensenzielen in quarantaine te houden als voedselbron en om onze onmetelijke kracht en onbegrensde vrijheid op te sluiten binnen een 3D/4D grid rond de Aarde?

Intermezzo 2:    The Game of Life

Each person is an instrument of the Divine, composing cosmic symphonies while on earth.

Maar hoe werkt reïncarnatie dan eigenlijk precies? Ook daar bestaan vele theorieën over, afhankelijk van religie en perceptie, bijvoorbeeld de volgende (in enkele zinnen samengevat). De Ene (Prime Creator) emaneert uit Zichzelf holografische fragmenten om Zijn oneindige mogelijkheden en onbeperkte potentie te exploreren. Zo'n fragment van Bewustzijn of Goddelijke Aanwezigheid wordt geïndividualiseerd in de Mens als Hoger Zelf (of Spirit), ziel en lichaam. Hoger Zelf is de Godsvonk, het individuele en bewuste Zelf. De ziel is de brug tussen Hoger Zelf en het lichaam, namelijk het medium om beide te verbinden via de mind of persoonlijkheid en bevat diverse onderdelen zoals het astraal lichaam (mentaal gebied) en het etherisch lichaam (levenskracht). Het fysieke lichaam is de avatar die aangepast is aan een bepaalde dimensie en materiële omgeving en het voertuig/ruimtepak om het spel op Aarde te spelen. Niet alle wezens (en ook niet alle Mensen) bezitten deze drievoudige combinatie en de rechtstreekse connectie met de Ene, waardoor sommige rassen jaloers zijn op de Mens.

Incarnatie is Hoger Zelf die een zelfbewust fragment (ziel) met een bepaalde avatar verbindt (via geboorte) en dat fragment terugtrekt bij de dood, waardoor de avatar 'levenloos' wordt. Hoger Zelf kan tegelijkertijd verschillende fragmenten van zichzelf in verschillende avatars op diverse ruimte/tijd punten animeren. Men kan het vergelijken met vingerpoppen. De poppetjes op de vingers zijn de fysieke avatars, de vinger in de marionet is de ziel, de hand is Hoger Zelf en het lichaam is de Ene. Reïncarnatie hoeft dus geen lineaire progressie in de tijd te zijn. In plaats van de benaming vorige levens kunnen we ook spreken van simultane, andere levens. HZ stuurt via incarnatie zielsfragmenten van en uit zichzelf erop uit in allerlei dimensies/dichtheden en helpt daardoor mee om werelden te co-creëren die het bewustzijn dan kan ervaren en exploreren als een soort ontdekkingsreiziger en verlengstuk van de Ene. HZ projecteert als het ware een stukje Zelfbewustzijn in en via de ziel naar het lichaam op Aarde. Een beetje alsof de ziel een reporter is die daarna verslag uitbrengt van zijn reis aan HZ. Het bewustzijn wat je hier ervaart op Aarde is dus slechts een heel klein stukje van een veel ruimer, ouder en wijzer Zelf.

Reïncarnatie is wanneer het zielsfragment telkens terugkeert naar dezelfde wereld en dichtheid. Er zijn tal van redenen waarom HZ besluit om te incarneren en te reïncarneren. Ervaringen beleven, dingen leren, talenten ontwikkelen, het scheppingsplan verder helpen of tegenwerken, zich creatief uitleven, zielsvermogens oefenen, liefde in de praktijk brengen (in uitdagende omstandigheden), schoonheid en kunst materialiseren, humor delen,...er zijn evenveel redenen als er Mensen zijn. Het videofragment hiernaast bevat (zoals alle kennis op Aarde) zowel juiste inzichten  alsook enkele misleidende. (Engelse ondertiteling beschikbaar).

Zoals in een vorig bericht werd aangehaald, kan men ook de (gebrekkige en onvolledige) analogie van een computerspel gebruiken. HZ is de speler, de ziel is de software om het spel te kunnen spelen (de spelconsole, de Xbox of Playstation, het videospel,…), de 3D/4D Aarde (of een andere planeetwereld) is de virtuele spelwereld met de verschillende levels en opdrachten en het fysieke lichaam is de avatarpop die reageert op de handelingen van de speler. Wanneer de speler genoeg heeft van het spel (of het spel heeft uitgespeeld) zet hij het af waardoor de avatar van het speelveld verdwijnt (dood van het fysieke lichaam). Daarna kan de speler besluiten om een ander spel te spelen met nieuwe opdrachten, in nieuwe werelden en met een nieuwe avatar (incarnatie). Of hij kiest om nog eens hetzelfde spel te herbeginnen en verder te doen waar hij was gestopt (reïncarnatie). Wellicht had hij al een bepaald level (bewustzijnsniveau) bereikt in het afgelopen spel en had zijn avatar reeds bepaalde vermogens en attributen verzameld tijdens het vorige spel (talenten, wijsheid, karma,…). Hij hoeft dus niet van nul te herbeginnen. Ook kan de speler een hele virtuele wereld bouwen via de software en naargelang zijn wens (wet van aantrekking). Ieder computerspel kent een aantal regels, afspraken en beperkingen waar men niet onderuit kan (natuurwetten). Hoe beter men de regels begrijpt, hoe vlotter men het spel kan spelen. Ook is het mogelijk dat het videospel of de Playstation een virus bevat waardoor het spel gecorrumpeerd is en gebrekkig functioneert (interventie door archonten). Tegenwoordig zijn er al heel gesofisticeerde games zoals World of Warcraft (een online multilevel rollenspel) of Minecraft waar de speler een hele eigen wereld kan bouwen. In de nabije toekomst zullen de virtuele wereld en de 'echte', organische wereld steeds meer samensmelten (transhumanisme en singulariteit) wat de disconnectie met HZ nog zal vergroten. Dat bespreken we volgende keer in deel 3.

Het leven op Aarde is onderdeel van het Universele Spel bekend als De Schepping. Angst is dus helemaal niet nodig want het is allemaal gewoon een droomspel waarbij de speler altijd veilig, vrij en soeverein blijft. Het is niet ‘echt’, hoewel de pijn en het verdriet maar ook de vreugde en het geluk wél heel echt aanvoelen. Maar dat is nu net de ervaring die dualiteit ons brengt en die we zelf (bewust of onbewust) gekozen hebben. Verwondering en dankbaarheid vanwege deze perfecte en weergaloze Schepping zijn wellicht betere gevoelens. Jij (als Hoger Zelf) blijft ten allen tijde en voor eeuwig  rechtstreeks verbonden met de Ene (Prime Creator). Maar eeuwigheid duurt lang en uit ‘verveling’ besluiten we om ‘spelletjes’ te spelen met elkaar om allerlei dingen te ervaren zoals afscheiding, geestelijke groei, zintuiglijke sensaties, ontmoetingen met ‘de ander’,...Daartoe verdeelt HZ zich in ‘gefragmenteerde subzielen’ zodat het leven kan ervaren worden in een apart lichaam met een apart bestaan. Jij en ik zijn één van die zielsfragmenten (misschien zelfs wel behorend tot hetzelfde HZ - ik ben een andere jij of in lak'ech volgens de Maya's). Het bijzondere spel wat we nu allemaal samen hier op Aarde spelen gaat over polariteit (dualiteit), afscheiding en liefde. Dit 3D bestaan is zo extreem ‘dicht’, compact en beperkt dat de ziel een complete afscheiding van HZ en de Ene ervaart.


You've been controlled like sheep in a pen by those who think they own you
- from the government to the world management team, to those in space.
You've been deprived of knowledge by use of frequency control.

(Barbara Marciniak)

Nu zijn er in het spel ook ‘bad guys’, stoute en negatieve wezens die het spelniveau nog wat moeilijker en uitdagender maken (Archonten, illuminati, cabal, kwaadwillende aliens,...). Ze zijn noodzakelijk om de dualiteit te kunnen ervaren (zonder duisternis geen licht). Sommigen (zoals de Archonten) opereren vanaf de Maan en Saturnus en bouwen een energetisch net rond de Aarde waardoor de zielen gevangen blijven op 3D/4D. Dit grid of energierooster vangt het zielsfragment bij de dood en verhindert dat het terugkeert naar HZ. De negatieve wezens (het valse licht) misleiden en verblinden de Mens zodat men zelf kiest voor een terugkeer. Daarom is planeet Aarde (Gaia) vastgelopen in een tijd/ruimte matrix, een holografische loop. Dit alles kan omdat dit een vrije wil universum is. De piramide van het valse licht begint bij de Demiurg en loopt helemaal door tot in 3D op Aarde waar de mensenzielen gecontroleerd en belogen worden door de cabal, deep state, het Vaticaan, en andere marionetten in dienst van het Satanisch netwerk. Net als parasieten leven ze van de energie der mensen en consumeren het bewustzijnslicht wat wij uitstralen. Voortdurend zetten ze iedereen tegen elkaar op (verdeel en heers) waardoor we overal vijanden zien en uiteindelijk elkaar vernietigen waarna het hele proces opnieuw begint. Dit spel gaat al vele eonen door. Maar de sluiers vallen en steeds meer mensen worden nu wakker.

Eén van de manieren om te ontsnappen aan de reïncarnatie valstrik en de slavenmatrix is om de ‘realiteit’ die hier werd gemanifesteerd te verbreken door middel van nieuwe individuele en collectieve beslissingen. Er zijn 3 hoofdsystemen die de matrix in stand houden en die we kunnen loslaten: geld/monetaire systemen, georganiseerde religies en hiërarchie/autoriteiten. Wie nog steeds vasthoudt aan geld, religie en hiërarchie zit vast in de oude wereld en de gehechtheid daaraan zal het rad van reïncarnatie activeren en een terugkeer in de slavenmatrix veroorzaken. Geld kan vervangen worden door Ubuntu (of schenkeconomie), religie wordt Zelfrealisatie (bewuste communicatie met HZ) en hiërarchie wordt anarchie (en dat betekent geen meesters en geen slaven, gelijkwaardigheid en eigen autoriteit via de wijsheid van het hart).
Een gouden tip: alles gaat voorbij, niets duurt voor altijd. Sterke Bron frequenties verhogen reeds geruime tijd de vibratie op moeder Aarde waardoor Mensen zich Zelf beginnen te her-inneren (ascensie) en waardoor alle sluiers afbrokkelen en alle leugens geopenbaard worden. Op Aarde komt uiteindelijk alles goed. We zijn bewust en uit vrije wil naar hier gekomen om dit allemaal te be-leven. Enjoy the ride, play your game and create your dream.

Prison Planet Earth

In dit bericht bekijken we de Aardse matrix dus niet enkel als een leerschool maar ook als een gevangenis voor de ziel. Reïncarnatie is dan niet zozeer een gevolg van negativiteit en een 'foute' levenswijze, of van een bewuste en vrije keuze; maar een kunstmatige, spirituele procedure om de ziel aan 3D te binden. Karma is dan geen systeem van straf en beloning (met een soort fatalisme en een onrechtvaardig Indisch kastensysteem tot gevolg), maar eerder de natuurwet van oorzaak en gevolg. Reïncarnatie is in feite helemaal niet nodig (zoals trouwens ook Jezus beweert in het nieuwe testament en de apocriefe teksten). Het is geen opgelegde verplichting of een kosmische wet, maar een vrije keuze. Dat wil niet zeggen dat de Aarde (ook) geen leerschool kan zijn en dat zielen kunnen kiezen om nogmaals te incarneren om zich te volmaken en inzicht te verwerven in de grote thema's zoals liefde, vergeving, vrijheid, kunst. Maar de mogelijkheid is reëel dat de zielen die 'klaar' zijn met het Aardse plan en haar lessen van dualiteit, door de Archonten verhinderd worden om 3D/4D te verlaten.
De Archont parasieten ontberen een (actieve) Goddelijke Vonk en de connectie met de Ene waardoor ze energie van andere wezens moeten aftappen (onder vorm van voornamelijk negatieve gedachten/gevoelens/handelingen). De Oorspronkelijke Mens werd door de Anunnaki genetisch gemanipuleerd waardoor het 12 strengen DNA in sluimerstand werd gebracht en er nu slechts 2 strengen actief zijn, net genoeg om te overleven. De hogere menselijke vermogens werden gedeactiveerd (telepathie, helderziendheid, zelfgenezing en celregeneratie, astraal reizen, communicatie met de natuur, lange levensduur, rechtstreeks contact met Hoger Zelf, inpluggen in de Akasha kronieken,...). In India noemt men deze vermogens Siddhis. Bij Anastasia zijn ze wel actief zoals uit de boeken blijkt. Het blokkeren van deze vermogens leidde tot de ontwikkeling van (technologische) surrogaten die een flauwe afspiegeling zijn van de echte Menselijke krachten (tv, telefonie, internet, computer, voertuigen, vliegtuigen,...). De duistere wezens willen op Aarde zoveel mogelijk ellende, pijn, verdriet en extreme emoties veroorzaken als een bron van menselijk energetisch voedsel. Om zeker te zijn dat de zielen terugkeren naar de matrixgevangenis bouwden ze een energetisch vangnet rond de planeet en installeerden ze de reïncarnatie en karma procedures.    

 Seeing death as the end of life is like seeing the horizon as the end of the ocean.
(David Searls)

Een truc die de Archonten bedachten is rechtstreeks ingrijpen in 4D om de ziel te misleiden zodat die ‘vrijwillig’ kiest voor een nieuwe incarnatie op Aarde (wat dus eigenlijk helemaal niet hoeft als je dat niet wenst). De reïncarnatie en karma cyclus werkt dan als een valkuil die de mensheid vasthoudt als een soort 'voedsellarve’ en belemmert dat de mens een volledige spirituele groei doormaakt in harmonie met Gaia (de levende Aarde). Planeet Aarde is een transitie wereld, een doorgang naar wie wij werkelijk zijn (namelijk Levende Soevereine Scheppers), maar die doorgang is momenteel voor velen afgesloten. Net alsof er een schild, een soort grid rond de Aarde hangt waar de ziel niet doorheen kan. Evenwel zijn er ook steeds meer gaten en uitwegen in het grid te bespeuren. 
Het normale, organische groeiproces is gestopt en gekaapt door astrale parasieten die zich voeden met de etherische energieën die onze lagere en (onvolledig ontwikkelde) hogere lichamen produceren. De overgrote meerderheid der mensheid zit vast in een lus tussen 3D en 4D (dood en hergeboorte) waar ze leeggezogen worden terwijl ze zelf hun hemel en hel dromen. Deze cyclus gaat al vele eeuwen door en houdt de mensheid gevangen in de klauwen van de Archonten. Een andere Archonten ingreep veroorzaakt een zodanige verstoring/verduistering in het menselijk bewustzijn dat bijna niemand zich zijn vorige levens, noch zijn ware afkomst, noch zijn ongelofelijke kracht herinnert. Want zonder dit geheugenverlies zou de sluier wegvallen en zou de Mens inzien dat hij gevangen wordt gehouden als een energetische voedselbron voor parasieten en amper kan overleven in een matrixwereld van beperking. Het zijn trouwens net deze sluiers die momenteel verdwijnen waardoor steeds meer Mensen ontwaken en zich hun ware essentie her-inneren.
Zoals we ondertussen weten, wordt alles omgedraaid in deze wereld, net zoals George Orwell al voorspelde in het boek 1984. Vrede is oorlog geworden, gezondheid is ziekte, vrijheid is slavernij, onwetendheid is kracht...en de mainstream mediaberichten zijn complete fictie en fake terwijl de Hollywood fictie dan weer de waarheid vertelt, vermomd als entertainment. In het Star Trek fragment hiernaast wordt de reïncarnatie valkuil en de oogst van ziele-energie door de Demiurg (Satan/Sauron) aan het grote publiek bekend gemaakt. Remember: zonder onze goedkeuring en (onbewuste) toestemming hebben de Archonten, Anunnaki en aliens geen enkele macht over ons. Die goedkeuring verkrijgen ze door het sturen van onze vrije keuzewil en het manipuleren van onze perceptie (over onszelf, het leven en de dood) door middel van 'hersenspoeling' via o.m. religies, leugenmedia, onderwijs, wetenschap, muziek en de filmindustrie.

Zo boven, zo beneden;
zo binnen, zo buiten.

Men kan het vergelijken met de wijze waarop en de reden waarom boeren koeien houden in stallen, namelijk om hen te melken en op te eten. We vinden zo'n meester-slaaf verhouding ook terug in de natuur waar bepaalde mierenkolonies bladluizen houden als voedselbron door hun sappen op te zuigen. Met chemicaliën verdoven ze de luizen net genoeg om ze niet te doden, maar om ze in een dromerige staat te houden terwijl ze leeg gezogen worden. Ook in de Castaneda boeken over sjamaan Don Juan worden de Archonten beschreven als predatoren die leven van het (ziele)licht wat Mensen uitstralen. Volgens Don Juan spelen de Archonten een essentiële maar monsterlijke rol in het universum en zijn een middel om ons te ‘testen’. Als Mens bezitten we bewustzijn, meer nog, we zijn het bewustzijn waarmee het universum bewust wordt van zichzelf. De Archonten dagen ons uit (ze spiegelen obstakels) en telkens wanneer we hun uitdagingen overwinnen, volgt een bewustzijnssprong en evolueert het universum naar een nieuw frequentieveld. De mogelijkheid dat wezens zich blijkbaar voeden met menselijke energie is niet zo vreemd. Zelfs in ons eigen lichaam leven miljoenen bacteriën, microben en schimmels dank zij hun menselijke gastheer. Alles is energie en het hele universum is een voedselketen met bovenaan de piramide de Demiurg. Dat komt uitgebreider aan bod in deel 3.
De Archonten misbruiken vanuit 4D/5D onze eigen fouten en ontsporingen om steeds opnieuw terreur, oorlog, strijd, controle, lijden, pijn, vernietiging, gruwel, extase, trance, aanbidding, betovering, verslaving,...op Aarde te brengen zodat de mensheid zich verdwaasd en gehypnotiseerd laat misbruiken en leegzuigen. Daartoe gebruiken ze hun vazallen op Aarde (de Anunnaki, de Illuminati, de bloedlijnen en de cabal) om deze meester-slaaf toestand te bestendigen en te initiëren.

The light is a tric.
  
Dit verhaal is voor veel mensen zo confronterend dat ze dit gewoonweg weigeren toe te laten in hun bewustzijn. Waardoor ze uiteraard gevangen blijven in de reïncarnatiecyclus. Het (valse) licht aan het eind van de tunnel, de geliefden en familie die de gestorvene opwachten na de dood, figuren zoals Jezus en Maria, de opgestegen meesters, engelen,...het kunnen evengoed aanlokkelijke verleidingen en holografische projecties, leugens en verzinsels zijn die de Archonten aan de zielen voorschotelen om hen in de cyclus gevangen te houden. Het licht wat ze projecteren is een replica van het ware licht van de Oorspronkelijke Thuis. Men bespeelt de overleden Mens zodanig dat die vrijwillig een nieuw zielecontract aangaat en terugkeert in een Aards lichaam om ‘karma af te werken’ of om lessen te leren of om te groeien in bewustzijn of vanwege welke reden dan ook. Het is een briljante strategie van de Archonten om onze liefdesenergie tegen onszelf te gebruiken zodat we terugkeren als economische slaven in hun systeem. Het is trouwens opvallend dat bijna-dood ervaringen verschillen naargelang de religie en de cultuur waarin men opgroeit. De projecties en illusies worden dus aangepast van Mens tot Mens en dat kan omdat de Archonten de database van de mind van een overleden persoon kunnen screenen en misbruiken om verwarring te brengen. Zie ook het Tibetaanse Dodenboek en het Egyptische Dodenboek.
Let wel: dit betekent trouwens niet dat we onze geliefden en vrienden nooit meer opnieuw zullen ontmoeten na de dood of in andere bewustzijnsvelden. Spirit is onsterfelijk en onverwoestbaar. En het betekent ook niet dat een Mens geen hulp en steun van gidsen of ‘engelen’ ontvangt. Meestal komt de hulp trouwens niet uit een externe bron benoemd als een engel, maar van jouw eigen Hoger Zelf. En dat is een erg bevrijdende gedachte. Er is niemand buiten jou (nodig). Geen goden, meesters of engelen noch priesters, leiders of guru's. Anastasia spreekt met de Ene (vanuit gelijkwaardigheid en dankbaarheid), voor de rest vertrouwt ze alleen zich Zelf. Het betekent wel dat we alert dienen te zijn omdat er overal wezens leven die een eigen (duistere) agenda volgen en vanuit een ego bewustzijn ageren. Zo boven, zo beneden. Er zijn overal egotrippers, oplichters, dieven en parasieten actief. Zowel op Aarde als in andere sferen, dimensies en bewustzijnsvelden.

Bewijzen of verwijzingen?

Het is altijd lastig om keiharde (3D) bewijzen te vinden voor spirituele, metafysische, exopolitieke en intergalactische onderwerpen en fenomenen. Is er bewijs voor het bestaan van de Ene? De bewijzen zijn wellicht vooral innerlijk te vinden in de schatkamer van het eigen hart. Bovendien worden en werden vele verwijzingen naar Archonten, Anunnaki, Atlantis en nog veel meer...in de loop der geschiedenis (bewust) vernietigd. De Alexandrië bibliotheek is het bekendste voorbeeld maar het gaat om honderden bibliotheken en musea. Bij de Gnostici waren de Archonten en de Demiurg alvast bekend. Gnostiek is een verzamelnaam voor religieus/esoterische stromingen die zich baseren op mystieke kennis en weten in plaats van op geloof om de werkelijkheid en het mens-zijn te ontrafelen. In de Nag Hammadi geschriften en andere oude teksten wordt naar de Archonten verwezen. Volgens andere bronnen zijn de Archonten (net als de Aeons), een emanatie van Sophia (een inter-dimensionale kracht) die corrupt zijn geworden. Ook binnen de esoterische groepen zoals antroposofie, theosofie, rozenkruisers, kabbala, soefisme,...zijn deze wezens bekend als 'zonen' van inferieure Aeons die het astrale gebied regeren (diagram Pistis Sophia).
In sommige mediamiek ontvangen boeken en boodschappen worden Archonten besproken, maar het probleem met channeling is dat je nooit zeker weet of de bron 100% betrouwbaar is. Enkele namen zijn Barbara Marciniak, Barbara Hand Clow, John Lash, David Icke, Carlos Castaneda en de Neruda interviews. In het Ra materiaal (The Law of One) en bij de 3 abrahamitische religies wordt gesproken over 'de oogst van de zielen' (rapture). Kan dit verwijzen naar een letterlijke oogst van de ziel (en haar energie) als voedselbron?
Ook Hollywood laat zich niet onbetuigd en in tal van films spelen Archonten een kwalijke rol. Uiteraard in Star Wars, maar bijvoorbeeld ook in Prometheus en John Carter (waar ze Therns worden genoemd). In Lord of the Rings worden ze gespeeld door de slechte Maiar zoals Saruman en Sauron (er zijn ook goede Maiar zoals Gandalf en Radagast). Mensen die experimenteren met ayahuasca en andere psycho-actieve planten spreken over ontmoetingen met en visioenen over Archonten die geïnfiltreerd zijn in het menselijke energiesysteem en het pijnlichaam actief houden.

Ontsnappen uit de matrix en de reïncarnatiecyclus verlaten

To see the universe as it is, you must step beyond the net. It is not hard to do so, for the net is full of holes.
Look at the net and its many contradictions. You do and undo at every step.
You want peace, love and happiness, and work hard to create pain, hatred and war.
You want longevity and you overeat. You want friendship and you exploit.
See your net as made of such contradictions and remove them – your very seeing will make them go away.

(Nisargadatta Maharaj)

Ontsnappen uit de cyclus en het 3D/4D circus verlaten, is zowel makkelijk als moeilijk. Een eerste en belangrijke vraag is trouwens: wil je echt weg uit de matrix of wil je eerst nog wat meer avonturen op Aarde beleven...? We zijn Levende Scheppers. Levend betekent dat wij het leven zelf zijn, ongeboren en onsterfelijk, altijd en eeuwig aanwezig, onbezoedeld door tijd, vorm en ruimte, Dat Wat Is. Schepper betekent dat we onbeperkte scheppende vermogens bezitten (die momenteel grotendeels onbewust gebruikt worden). We creëren collectief de hemelen en hellen die we ervaren. We dromen collectief deze wereld tot aanschijn. Het 'kwantumveld' van bewustzijn waar we deel van uitmaken, is levend, plastisch, energetisch, vol potentie...en reageert op onze verlangens, visies en dromen. Het veld is 'de grondstof' die de mind gebruikt om onze dromen en overtuigingen te manifesteren. Maar de mind werd gekaapt door kunstmatige intelligenties. Alles wat de Mens voor waarheid houdt, wordt geboren in het veld! Dit weten de Archonten ook en ze misbruiken en sturen onze creatiekracht om via onze mind hun eigen systeem op Aarde te manifesteren (mind- en heartcontrol). We dienen ons gewoon te herinneren dat we Levende Scheppers zijn die een eigen, unieke droom (of ervaring) kunnen manifesteren. Het hele systeem loslaten en jouw eigen droom Leven. En die droom is geweldloos en in harmonie met de natuur, met Gaia en met al het Leven. Indien jouw droom niet geweldloos is op alle vlakken, dan is het een valse droom gevoed door het systeem of door Archontisch bewustzijn. Je eigen droom leven is makkelijk want het is gewoon zijn wie je in wezen bent (een goddelijk, puur, liefdevol Zelf), maar toch is het ook moeilijk omdat iedereen compleet vastzit in het systeem en gehersenspoeld is sinds de geboorte. De betovering is voor velen te sterk. Ontsnappen uit de cyclus betekent dus jouw oorspronkelijke kracht terug claimen en vanuit volledige soevereiniteit jouw eigen, unieke pad wandelen. Het betekent eenvoudig luisteren naar je hart en leven vanuit de liefdeskracht in het hart, zonder compromis en zonder angst.

The sorcerers' idea is we are entombed by social upbringing,
tricked into perceiving the world as a place of hard objects and finalities.
We go to our graves denying we are magical beings; our agenda is to service the ego instead of the spirit.
Before we know it, the battle is over...we die squalidly shackled to the self.

(Carlos Castaneda)

De Archonten laten ons vergeten wie we in werkelijkheid zijn: Levende Soevereine Scheppers. Op het moment dat we dit opnieuw volledig zullen beseffen, herinneren én leven, stopt het toneelspel en valt het doek. Men noemt dit ook Zelfrealisatie. Men dient alle illusies te verzaken, alle valse geloven, goden en guru's los te laten, en te stoppen met de Archonten en Anunnaki te voeden door aanbidding, bloed en energie. De sleutel is beseffen en weten dat wij Mensen alles zelf creëren. Dit hologram bevolkt met Mensen en dieren, aliens en demonen, goden en engelen is als een droom. Het is als een virtuele realiteit en het speelveld is jouw eigen bewustzijn. Niemand heeft enige macht over jou, niemand kan je ongelukkig of bang maken (tenzij je dit toestaat en zelf kiest). Niemand kan je dwingen opnieuw te reïncarneren (maar je kunt wel misleid worden en er dan zelf voor kiezen). Niemand kan je doden (iedere dood is een 'zelfdoding', een besluit van Hoger Zelf om de stekker eruit te trekken). Alles is een keuze en een kwestie van perceptie. We zijn Levende Scheppers en we zijn uit vrije wil naar de gevangenismatrix gekomen. Waarom? Dat proberen we volgende keer te ontrafelen. De ontwaking en bewustwording is in ieder geval volop aan de gang. En wie zich bewust wordt van wat er werkelijk speelt en van zijn eigen essentie en ongelofelijke kracht, verwerft inzicht en is niet langer te manipuleren.


Van dualiteit naar eenheid

Jezus zei tot hen:
Wanneer je de twee één hebt gemaakt,
wanneer je de binnenkant maakt als de buitenkant
en de buitenkant als de binnenkant
en het bovenste als het onderste,
en wanneer je het mannelijke en het vrouwelijke één maakt,
zodat het mannelijke niet meer mannelijk is
en het vrouwelijke niet vrouwelijk,
als je ogen maakt in plaats van een oog,
en een hand waar een hand is
en een voet waar een voet is,
en een beeld waar een beeld is
dan zul je binnengaan in het koninkrijk.

(Thomas Evangelie, 22)

Dit intrigerend vers gaat over de hereniging van de ziel met Hoger Zelf (HZ). In de Oorspronkelijke Thuis zijn ziel en HZ één en daar bestaat geen dood (noch reïncarnatie). Maar op 3D huist de ziel tijdelijk in een organische avatar (het fysieke lichaam) die onderhevig is aan geboorte en dood. Zie het bericht ‘De Innerlijke Gids’ met meer uitleg over HZ. Kort gezegd: de ziel is de persoonlijkheid (mind, denken, voelen, willen) en HZ is het Ik Ben, Goddelijke Aanwezigheid, de Ongeboren Essentie, het is in feite wie wij echt Zijn. Men noemt de ziel soms ook Sophia als het vrouwelijke aspect en HZ het Christus-bewustzijn of de Boeddha-natuur als het mannelijke aspect. De ziel is als het ware het medium om het geestelijke HZ met het materiële, fysieke lichaam te verbinden. Wanneer ziel en HZ terug verenigd worden (in de bruidskamer) dan verdwijnt ook de noodzaak tot sterven (en dat is verrijzenis). De meeste religies verkondigen dat de ziel zich (voorgoed) kan bevrijden uit het sterfelijke lichaam door haar lagere natuur te kruisigen. De religies bevelen dan aan om niet te zondigen, geen verlangens te hebben, deugdzaam te leven of veel te mediteren zodat men verlichting kan bereiken en de hemel binnengaan (hereniging met HZ).
Waarom de ziel en HZ gescheiden zijn geraakt, is een onderwerp van veel discussie. Eén theorie zegt dat op die manier HZ in staat was een unieke ervaring als een afgescheiden individualiteit te hebben. Maar door de diepe betovering van een fysieke ervaring in een lichaam, vergat de ziel haar oorsprong en verbinding met HZ en sindsdien is zij op drift in de vele werelden en dimensies van het hologram. Net zoals een videospeler helemaal opgaat in het videospel en zich zodanig vereenzelvigt met de avatarpop dat hij vergeet dat hij thuis in de zetel zit (zijn Oorspronkelijke Thuis). Een andere theorie beweert dat de Demiurg (de egogod van controle en angst) de scheiding veroorzaakte. De ziel bevat namelijk een levend lichtvonkje van Bron, een levenskern van HZ en de Demiurg werd jaloers op de ziel en sloot haar op in een sterfelijk lichaam en infiltreerde het bewustzijn. Er zijn nog andere theorieën. 
Archonten proberen de Mens te verleiden tot negativiteit en extremiteit en lokken het ego in de lagere, dierlijke natuur van de Mens. Een manier om de reïncarnatie cirkel te stoppen is vermijden dat de ziel meegaat in de waanideeën van het ego (het beest) maar integendeel kiest om samen te werken met HZ. Wat niet evident is door de zware dimensie, de materiële wereld met tal van verlokkingen, leugens en brainwash. HZ zit als het ware gevangen in materie (via de ziel en haar avatar) en het kruis symboliseert deze slavernij. Zelfrealisatie is een mogelijk pad om ziel en HZ terug te verbinden met elkaar (yoga) en leidt tot een voortdurend bewust ZIJN van de Oorspronkelijke Thuis (nirvana).

There is no light at the end the tunnel. There is only you. You Are the Light.

 The soul takes nothing with her to the next world but her education and her culture.
At the beginning of the journey to the next world, one's education and culture can either provide the greatest assistance,
or else act as the greatest burden, to the person who has just died.

(Plato)

Streven naar zelfrealisatie, zelfonderzoek, zelfbekrachting en spiritueel inzicht is dus wellicht het beste pad, maar hier zijn nog wat andere (Engelstalige) inzichten: Exit Strategy - Wes PenreGregg Prescott. Volgens Tom Kenyon en de Hathors krijgt de ziel na het verlaten van het fysieke lichaam de keuze uit drie portalen. Het eerste portaal is een tunnel van licht, het tweede is een pad naar een guru, meester of god en het derde is een tunnel die naar duisternis leidt. De lichttunnel wordt gegenereerd vanuit de pranische buis, een energiekanaal wat via de ruggengraat van het perineum onderaan naar de kruin bovenaan loopt. Op het moment van de dood verlaat de ziel het lichaam via deze tunnel en langs de kruinchakra (fontanel) en ervaart men een andere dimensie van bewustzijn. Aan de andere kant van de tunnel of het portaal is een helder licht en vaak ook een brug of rivier om over te steken en geliefden die je staan op te wachten. Er kunnen vele (emotionele en mentale) aanleidingen zijn om naar het licht te gaan (aantrekking, verlangen, schuldgevoel, gehechtheid, overtuigingen,...). Dit licht binnentreden leidt dan naar een nieuwe incarnatie (vaak terug op Aarde) om die verlangens en gehechtheden te bevredigen.

Het tweede portaal wordt gecreëerd door de persoonlijke wil van een guru of god waar men een diepe verbinding mee heeft en liefde voor voelt en leidt naar het trillingsveld van die guru (Jezus, Maria, Krishna, Boeddha, Allah, Jehovah, Osho, Sai Baba, Yogananda,...). De diepe wens om bij dit wezen te zijn, veroorzaakt de aantrekking naar het bijhorend bewustzijnsgebied, een hemels rijk wat dan gedefinieerd wordt door het evolutionaire niveau van de guru, maar ook door zijn beperkingen.
Het derde portaal komt uit in duisternis en brengt de ziel naar de Leegte, de tijd- en ruimteloze Oorsprong waaruit alles ontstaat. Dit vraagt een grote mate van ongebondenheid, onthechtheid en vrijheidsbesef. Dit portaal brengt de mogelijkheid andere dimensies, universa en realiteiten te verkennen. Klinkt veelbelovend maar vele zielen kunnen de confrontatie met de Leegte en Duisternis niet aan. Velen kiezen liever vertrouwde concepten zoals een Aardse reïncarnatie of een bepaald 'hemelgebied', dan het vertoeven in het potentieel van alle dingen, de Nietsheid die Alles bevat. In een staat van samadhi zijn er geen gedachten meer en dus ook geen ervaring van een wereld en een schepping.

Bovendien zijn (zoals gezegd) de Archonten actief in 4D en proberen ze de ziel te verleiden tot reïncarnatie. Ze zorgen voor een terugblik op het leven en bespelen ons gemoed met overleden geliefden en proberen ons te overtuigen van de noodzaak om levenslessen te leren op Aarde zodat we geneigd zijn uit vrije wil terug te komen met een gewist geheugen. Volgens Andrew Bartzis zijn de Archonten aangesteld als de beheerders van de spirituele reïncarnatie procedure en begeleiden ze het hele proces van dood en wedergeboorte in opdracht van een kleine groep (duistere) wezens. De mensheid zit al eonen lang vast in een quarantaine matrix waar erg weinig zielen kunnen uit ontsnappen. Ook het apocriefe evangelie van Maria Magdalena bevat enkele hinten naar 7 Archonten die de ziel na de dood moet zien voorbij te komen op weg naar hereniging met Hoger Zelf.
Met de hermetische spreuk indachtig: zo boven, zo beneden vinden we makkelijk een analogie hier op Aarde die een mogelijke uitweg kan bieden. De meeste mensen geven hun kracht, vertrouwen en soevereiniteit weg aan instanties buiten zich (aan de regering, de dokter, de apotheker, de onderwijzer, de priester, de werkgever, de politieman, de militair, het grootwarenhuis, de nutsbedrijven,...). In plaats van zelf te denken, te beslissen, te onderzoeken, en zelf in hun levensonderhoud en gezondheid te voorzien, zijn ze afhankelijk geworden van een kwetsbaar en vernietigend systeem. Het is nu eenmaal zo georganiseerd in deze matrix. Het mag dan makkelijk en logisch lijken, het is ook een valkuil en een gevangenis. De weg naar vrijheid op Aarde én in het 'hiernamaals' is volledig soeverein worden op alle niveaus. Het betekent jouw kracht en zelfbeschikkingsrecht terugnemen, luisteren naar je eigen autoriteit, connectie maken met Hoger Zelf en leven vanuit de liefde en wijsheid in het hart, zonder angst noch compromis. Geloven in je Zelf, vertrouwen op je Zelf, houden van je Zelf. Als je hier op Aarde gelooft en doet wat de autoriteiten, priesters en leiders allemaal verzinnen, dan zul je ook na de dood luisteren en uitvoeren wat je opgedragen wordt. Een Levende Soevereine Schepper creëert uiteindelijk altijd datgene wat hij voor waarheid houdt en echt gelooft.

Maar wacht, het konijnenhol gaat nog veel dieper. Dat zien we volgende keer in deel 3: Artificiële Intelligentie.

Bronnen en verder onderzoek
Wayne Bush (Trick Of The Light) - John Lash - Archon Matrix - Want To Know - Want To Know 2 - Exonews - Collective Evolution - Chris Bourne (Alien Intervention On Earth) - Tom Kenyon - Montalk - Humans Are Free - George Kavassilas - Cameron Day - Dolores Cannon - Bibliotheca Pleyades

Bonus (een poging het mysterie in poëzie te vatten, wat uiteraard nooit lukt)
 
Wat is toch die kracht waardoor dit universum tot ontstaan en zichtbaarheid komt en in beweging blijft?
Die kracht die expansie en groei brengt en alles bezielt met leven.
Die aanwezig is in iedere cel en in elk wezen.
Die kracht die we door het lichaam voelen stromen en laten vibreren als een sensatie van Zijn.
Sommigen noemen het God of Levensenergie of Tao of de Ene of Liefde of Dat Wat Is.
Anastasia noemt het Vader.
De naam is onbelangrijk want slechts een etiket.
Maar de Ene is overal en Vader is er altijd, ook hier en nu, en doordringt alles en iedereen, van de grootste planeet tot het kleinste mineraal,
wevend en werkend in de zichtbare en onzichtbare werelden.
Zonder die kracht bestaat niets en alles wat bestaat, is een perfecte uitdrukking van de Ene.
Het is wat wij ZIJN.
En het straalt als myriaden zonnen die oplichten in ruimte, tijd en vorm.
En het voelt als ervaringen van hemel en hel en alles daartussenin.
En het kent onze diepste gedachten en hoogste dromen en aanvaardt zonder oordeel al onze manifestaties.
En het zindert als vreugde en zaligheid doorheen de labyrinten van de ziel.
Men kan het zien in de sprankelende ogen van een elfenkind.
Of als de spiegelende dauwdruppel in het verlaten web van een spin.
Of als de innerlijke harteklop die zijn unieke lied zingt, een melodie vol verlangen en heimwee.
Het is koesterend licht, omhelzend geluid, woordeloos bestaan, onbegrijpelijk mysterie.
Het is het geheim achter de regenboog en de warmte van gelach. 

Het is de ultieme en eeuwige vraag die in iedere uithoek van de kosmos weerklinkt als geweeklaag en gezang
en het enige mogelijke en verpletterende antwoord geef je zelf met je eigen, onbevreesde en uitbundige leven.
De alpha en omega, de vraag en het antwoord, de gevangenis en de ontsnapping,
het is allemaal jouw eigen, waardevolle en onmisbare leven ZELF.
De hartslag van de Ene.

Koningskinderen werden slaven,
Levenloze slaven van het slijk der Aarde.
Kom terug naar de Bron!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten