10/01/2020

Tijdlijnen

Het is in de oneindige oceaan van mijzelf dat de schepping van de geest, de wereld genoemd, plaatsvindt.
(Ashtavakra Gita) 


In deel 3 van de serie 'Verloren Verleden ' bekijken we verschillende tijdlijnen. Lees deel 1: Verborgen Archeologie en deel 2: Vreemde Mysteries.

Een tijdlijn is een overzicht (al dan niet gedetailleerd) van de evolutionaire geschiedenis van het leven op Aarde en de planetaire en kosmische ontwikkelingen. Er zijn vele tijdlijnen bekend, elke cultuur en beschaving en ieder volk op Aarde heeft wel een tijdlijn over de geschiedenis van Mens en planeet. Maar een tijdlijn hoeft niet beperkt te zijn tot de lineaire tijd (van verleden over het heden tot de verre toekomst) of tot de evolutie van fysieke lichamen (genre Darwinisme), maar kan ook aspecten bevatten van evolutie doorheen dimensies, dichtheden en parallelle universa. Er lopen dus altijd verschillende tijdlijnen samen, zowel fysiek/atomaire als energetisch/spirituele lijnen, zowel op planetair 3D niveau als in de hogere dichtheden/dimensies van het hologram (de droomstaat binnen Gewaarzijn/Awareness/Schepper). Dat maakt dat de studie van de kosmologische tijdlijnen een heel complex en uitgebreid onderzoeksgebied is wat buiten de intentie van dit bericht valt. In feite toont iedere tijdlijn in wezen de evolutie van bewustzijn. Onderstaand bericht wil enkele bekendere tijdlijnen samenleggen en zien wat de verschillen en overeenkomsten zijn.

Ancient Stargate in Peru
Het belang van tijdlijn onderzoek kan niet onderschat worden. Niet enkel om de (ware) geschiedenis en het verleden en de oorsprong van de mensheid te kennen, wat voor een diepe, innerlijke ontwaking zal zorgen (een bewustzijnssprong). Maar ook om te kunnen anticiperen op de toekomstige tijdlijnen. Het is goed mogelijk dat het militair/industrieel complex ondertussen beschikt over sterrenpoort technologie (Stargates en Wormgaten) en over teleportatie (Project Pegasus) en tijdreis apparatuur (Looking Glass). Nicola Tesla werkte al aan tijdreis en teleportatie apparaten in de 19e eeuw. In de jaren '70 werd het Montauk project opgestart waar werd geëxperimenteerd met tijdreizen. Via 'reserve engineering' van ET technologie achtergelaten op Aarde en de blauwdrukken van Tesla bestaan nu opnieuw werkende Stargates (de oude sterrenpoorten zijn allemaal vernietigd of onbruikbaar). Tijdlijn reizen wordt door de VS gebruikt om zich te informeren en voor te bereiden op toekomstige gebeurtenissen. Via project Looking Glass zagen ze 2 mogelijke tijdlijnen voor de (nabije) toekomst van Aarde en mensheid. Tijdlijn 1 is een globale spirituele ontwaking en een gouden tijdperk. Tijdlijn 2 is een reeks van rampen die het leven op Aarde grotendeels vernietigen. De elite zou zich voorbereiden op het tweede scenario. Naar verluid zou ook het Vaticaan over een apparaat beschikken (de Chronovisor) om verleden en toekomst te bezoeken. Is het echt mogelijk om te reizen doorheen de tijdlijnen en om die zelfs te veranderen? Heeft het Mandela effect daar iets mee te maken? Deze vreemde psychologische anomalie waarbij Mensen zich het verleden anders herinneren dan het was, zou kunnen wijzen op verstoringen in het ruimte/tijdlijn veld waarbij de 'werkelijkheid' verandert. Men beweert dat de elite poogt om de tijdlijnen (de toekomst) te manipuleren volgens hun eigen agenda, niet enkel via social engineering en mindcontrol, maar ook effectief door tijd en ruimte om te buigen (zie ook het CERN hoofdstuk uit het vorige bericht).  

De bekendste en algemeen aanvaarde tijdlijn is het academische model gebaseerd op het Darwinisme, theoretische astronomie, kosmologie, paleontologie, genetica, archeologie, geologie en nog andere disciplines. In het kort gaat het ongeveer zoals hieronder volgt. Bedenk wel dat dit allemaal nog steeds een theorie is en dat er onnoemelijk veel ontbrekende puzzelstukjes, speculaties en vraagtekens zijn. Het is een lang overzicht maar wellicht maakt het duidelijk dat deze theorie nogal wankel en onvolledig is. Er is voorlopig geen enkel bewijs die de ontelbare overgangen tussen de verschillende soorten, klassen, orden en geslachten kan aantonen. Laat staan de overgangen tussen de rijken (van niets naar iets, van amoebe naar eencellig, van eencellig naar plant, van plant naar vis, van vis naar landdier, van primaat naar Mens). Het is allemaal speculatie en Darwin zelf hield steeds vol dat zijn theorie slechts een mogelijkheid is, geen vaststaand hard feit. Niemand weet hoe al die splitsingen en overgangen gebeuren, er is nergens bewijs. De miljoenen ontbrekende schakels (missing link) worden niet gevonden omdat ze niet bestaan (nu niet en toen niet) en ook niet kunnen bestaan. Zoals Jed McKenna zo mooi zegt: 'Godsdienst is een geloofssysteem waarin God de magische oplossing is. Wetenschap is ook een geloofssysteem waarin de Oerknal de oplossing is'. Uit het niets ontstaat een heel universum, en dat is onverklaarbaar via de wetenschappelijke argumentatie en zonder Eerste Beweger.

Dat wil niet zeggen dat de evolutietheorie daarom (volledig) verkeerd is, maar wel dat ze slechts een klein deel van het hele verhaal is. Andere aspecten die zeker een rol spelen zijn schepping en interventie (bewust gestuurde manipulatie). En we zien ook cyclische herhaling, bvb. de foetus doorloopt in 9 maanden baaarmoedertijd alle (voorgaande) evolutionaire stadia, van een eencellig organisme tot een compleet menselijk lichaam (de recapitulatie theorie van Ernst Haeckel). Er is dus zeker een vorm van evolutie doorheen de tijd, dat merken we reeds wanneer een zaadje uitgroeit tot bloem. Wat in het zaad in aanleg aanwezig is (genetische blauwdruk), ontwikkelt zich tot manifestatie in verschillende fasen. Bevat ook de Mens een zaadkiem die uitgroeit tot een voldragen en volmaakt wezen? Volgens de Rozenkruisers tijdlijnen wel. Evolutie is dan het uitrollen van wat reeds in potentie bestaat. Verder kunnen we opmerken dat de academische tijdlijn het ontstaan van bewustzijn als lineair en gradueel oplopend ziet én als een (bij)product en gevolg van materie. Dit is bij de andere tijdlijnen niet zo en zelfs omgekeerd, bewustzijn is eerst en materie ontstaat daarna, als gevolg van geestelijke fenomenen. Zolang de academische wereld weigert om het geestelijke bewustzijnsaspect te integreren bij hun onderzoek, zolang zullen ze in het ongewisse blijven over het ware evolutiemodel. Wat trouwens logisch is want je kunt onmogelijk bruikbare resultaten en valabele theorieën postuleren zonder de waarnemer daarbij te betrekken, alles speelt zich af in en met bewustzijn, ook wetenschappelijk onderzoek. En daar bovenop komt nog dat de menselijke geest (mind) de waarheid filtert en kleurt volgens haar eigen beperkingen en modaliteiten. Een wezen met een andere zintuigelijke opmaak en een andere mindconfiguratie, bvb. met een ruimer frequentie/dimensie bereik, zal een andere werkelijkheid en 'waarheid' ervaren en waarnemen. Echt objectieve kennis is dus onmogelijk wat betekent dat wetenschap nooit kan uitstijgen boven speculatie.

Alle getallen zijn in jaren, BC betekent voor Before Christ, AD betekent Anno Domini (na Christus geboorte).

Scientism and godism are superstitions, one blindly believes in what's visible, the other blindly believes in what's invisible.
(Fakeer Ishavardas)

De Wetenschappelijke Tijdlijn

° 13,8 miljard BC : de Big Bang (Oerknal), het ontstaan van het heelal uit een singulariteit (een oneindige concentratie van energie in 1 punt)  
°  4,6 miljard BC : vorming van planeet Aarde
°  3,8 miljard BC : het begin van het leven op Aarde in de oceanen als oerbacteriën (archaea)
°  3,5 miljard BC : de eerste eencellige organismen
°  3,4 miljard BC : de eerste microben
°  3 miljard BC : de eerste virussen
°  2,3 miljard BC : de Aarde bevriest (de eerste ijsplaneet) en geeft bij de opwarming daarna erg veel zuurstof vrij
° 2,15 miljard BC : de eerste blauwalgen, cyanobacteriën en fotosynthese (of de kringloop van koolstof opname en zuurstof afgave onder invloed van het zonlicht)
° 2 miljard BC : evolutie van Eukaryoten (cellen met een celkern) naar Chloroplasten (organismen in staat tot fotosynthese) en veel later naar algen en planten
° 1,5 miljard BC : de Eukaryoten splitsen zich in 3 groepen die de voorouders worden van de planten, de zwammen en de dieren
° 900 miljoen BC : de eerste meercelligen ontstaan (men weet niet precies hoe of waarom)
° 800 miljoen BC : de meercelligen splitsen zich op in de sponsachtigen (Parazoa) en de orgaandieren (Eumetazoa), later splitst een kleine groep zich af (Placozoa), de vermoedelijke gemeenschappelijke voorouder van de dieren
° 770 miljoen BC : de Aarde bevriest opnieuw (de tweede ijsplaneet)
° 730 miljoen BC : de ribkwallen (Ctenophoren) splitsen zich af van de andere meercellige organismen, later gevolgd door de neteldieren (Cnidaria)
° 630 miljoen BC : ontstaan van bilaterale organismen, vermoedelijk wormsoorten (bilateraal betekent organismen met een duidelijke voorkant, achterkant, bovenkant en onderkant), men weet niet precies hoe of waarom
° 590 miljoen BC : de Bilateria splitsen zich in de Protostomia (oermondigen) en de Deuterostomia (nieuwmondigen) - de Protostomia worden de voorouders van de Arthropoda (geleedpotigen) zoals insecten, krabben, spinnen en ook de wormen - de Deuterostomia worden de voorouders van de Vertebrata (gewervelden)
° 575 miljoen BC : het verschijnen van Ediacarische biota, complexe meercellige organismen
° 570 miljoen BC : een kleine groep splitst zich af van de Deuterostomia, gekend als de Ambulacraria die verder evolueren tot de Echinodermata (stekelhuidigen) en de Hemichordata (kraagdragers) - men veronderstelt dat een bepaald Echinodermata organisme, de zeelelie, de 'missing link' is tussen de gewervelden en de ongewervelden
° 540 miljoen BC : binnen de Deuterostomia ontstaan de Chordadieren, een stam gewervelden
° 535 miljoen BC : de Cambrische explosie of 'oerknal van het leven' waarbij zich een spectaculaire toename van organismen en nieuwe vormen voordoet (men snapt niet echt hoe dat kwam)
° 530 miljoen BC : de eerste echt gewervelde soort met een ruggengraat verschijnt, wellicht een slijmprik of een lancetvisje
Daphnia magna (watervlo)
° 500 miljoen BC : de eerste organismen verlaten de oceanen en verkennen het land, wellicht een soort geleedpotigen (Euthycarcinoidea)
° 489 miljoen BC : de explosie in bio diversiteit tijdens het Ordovicium geologische tijdperk leidt tot een overweldigende toename van planten en dieren en nieuwe variëteiten
° 465 miljoen BC : planten verlaten de oceanen en veroveren het land
° 460 miljoen BC : de vissen splitsen zich in 2 groepen: de beenvisachtigen (Osteichthyes) met skelet en de kraakbeenvissen (Chondrichthyes) zonder hard skelet
° 440 miljoen BC : de beenvisachtigen splitsen zich in 2 groepen: de kwastvinnigen (Sarcopterygii) en de straalvinnigen (Actinopterygii) - de kwastvinnigen leiden naar het ontstaan van de amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren; de straalvinnigen leiden naar de meeste vissoorten die nu bestaan
° 400 miljoen BC : de oudste bekende insecten leven nu, sommige planten ontwikkelen houtige stammen
° 397 miljoen BC : de eerste vierpotige dieren (Tetrapoda) ontwikkelen zich in ondiepe zoetwater poelen en veroveren het land, ze zijn de voorouders van alle amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren
° 385 miljoen BC : de oudste gefossiliseerde boom stamt uit deze tijd
° 375 miljoen BC : Tiktaalik, een uitgestorven Chordadier, wordt als tussensoort beschouwd tussen de vissen en de viervoetige landdieren waarbij de vinnen veranderen in ledematen
° 340 miljoen BC : de eerste grote splitsing bij de viervoeters zorgt voor het ontstaan van de amfibieën
° 310 miljoen BC : een volgende splitsing bij de viervoeters brengt de Sauropsida die verder evolueren tot de reptielen, dinosauriërs en vogels en de Synapsiden die uitgroeien tot de zoogdieren
° 320 -> 250 miljoen BC : de Pelycosauria (zoals de Dimetrodon) is de eerste grote groep van zoogdieren die het land domineren
° 275 -> 100 miljoen BC : de Therapsida, verwant aan de Pelycosauria, is een volgende groep zoogdieren die de Aarde bevolkt - de Cynodontia, een suborde van de Synapsiden, ontwikkelen hondachtige tanden en evolueren tot de eerste zoogdieren
° 250 miljoen BC : het Perm tijdperk eindigt met de 'grote uitroeiing' waarbij 95% van al het leven uitgeroeid werd (men denkt aan een meteoriet of een vulkaanexplosie) - daarna veranderen de ecosystemen op Aarde en begint het rijk van de Sauropsida (dinosauriërs) - de voorouders van de zoogdieren overleven als kleine nachtwezens - in de oceanen ontwikkelen de reptielen zich tot immense zeedino's
° 200 miljoen BC : het Trias tijdperk eindigt opnieuw met een wereldramp, de dinosauriërs nemen nu de hele Aarde over - voorlopers van de zoogdieren ontwikkelen warmbloedige lichamen
° 180 miljoen BC : een eerste splitsing in de vroege zoogdieren populatie zorgt voor de cloacadieren (Monotremata) die eieren leggen in plaats van levende jongen te baren
° 168 miljoen BC : Epidexipterix, een half gevederde dinosauriër die niet kan vliegen, wordt als een mogelijke voorouder van de vogels beschouwd
° 150 miljoen BC : Archaeopteryx wordt als de eerste vogel beschouwd en leeft in Europa
° 140 miljoen BC : een volgende splitsing bij de zoogdieren zorgt voor de buideldieren (Marsupialia) die hun jong extern opkweken in een buidel en de Placentalia die hun jong intern volgroeien in een baarmoeder
° 130 miljoen BC : de eerste bloeiende planten met bloemen
° 105 -> 85 miljoen BC : de placenta zoogdieren splitsen zich in 4 grote groepen: de Laurasiatheria (met onder meer de hoefdieren, walvissen, vleermuizen, honden); de Euarchontoglires (met onder meer de primaten en knaagdieren); de Xenarthra (gordeldieren, luiaards, miereneters) en de Afrotheria (Afrikaanse mollen, muizen, slurfdieren) - het is nog steeds volstrekt onduidelijk hoe en waarom deze splitsing zich voordeed en of er überhaupt wel een splitsing was van gemeenschappelijke voorouders
° 100 miljoen BC : in het Krijt tijdperk bereiken de dinosauriërs hun hoogtepunt, het grootste landdier ooit leeft nu (de Argentinosaurus)
° 93 miljoen BC : de oceanen verliezen hun zuurstof, wellicht door een onderwater vulkaan uitbarsting, 27 % van het zeeleven sterft uit
° 75 miljoen BC : de voorouders van de moderne primaten splitsen zich af van de voorouders van de moderne knaagdieren - de knaagdieren (konijnen, hazen,...) worden bijzonder succesvol en productief
° 70 miljoen BC : de grassen evolueren, maar het duurt nog miljoenen jaren voor de uitgestrekte graslanden ontstaan
° 65 miljoen BC : de grote Krijt-Tertiair massa extinctie roeit alle grote reptielen uit zoals de dinosauriërs, de vliegende pterosauriërs, de zwemmende ichthyosauriërs, de Ammonieten (schelpdieren) - daarna worden de zoogdieren de dominante groep op Aarde
° 63 miljoen BC : de primaten splitsen in 2 groepen: de Haplorhini (droge neus primaten) en de Strepsirrhini (halfapen of natte neus primaten) - de Haplorhini ontwikkelen zich tot apen en uiteindelijk tot Mensen
° 58 miljoen BC : de Tarsier (of spookdiertje), een primaat met grote ogen, splitst zich af van de rest van de Haplorhini
° 55 miljoen BC : het 'Paleoceen-Eoceen Thermale Maximum' is een plotse stijging in broeikasgassen waardoor de planeet opwarmt en vele zeefauna en zeeflora uitsterft, de landdieren worden minder getroffen door de ramp - de eerste primitieve primaten ontwikkelen zich
° 50 miljoen BC : Artiodactyls, een soort kruising tussen een wolf en een tapir, begint te evolueren naar een walvis
° 48 miljoen BC : Indohyus, een mogelijke voorvader van dolfijnen en walvissen, leeft in India
° 40 miljoen BC : breedneusapen zijn de eerste (hogere) apen die zich afsplitsen van de primaten en zuid Amerika koloniseren
° 25 miljoen BC : meer (mens)apen splitsen zich af van de primaten
° 18 miljoen BC : de gibbons (mensaap) splitsen zich af van de andere apen
° 14 miljoen BC : orang-oetans (mensaap) splitsen zich af en koloniseren Afrika en Azië
Australopithecus afarensis
° 7 miljoen BC : gorilla's (mensaap) splitsen zich af
° 6 miljoen BC : proto-Mensen splitsen zich af van hun naaste verwanten, de chimpansees en de bonobo's - kort daarna beginnen de Mensen op 2 benen te lopen
° 5,8 miljoen BC : Orrorin tugenensis, de oudste gekende voorouder van de Mens loopt op 2 benen
° 5,5 miljoen BC : Ardipithecus, een vroege proto-Mens leeft in het bos en is verwant aan de chimpansees en gorillas
° 4 miljoen BC : de Australopithecines (een groep Hominoïden of mensachtigen) verschijnen, hun breininhoud is vergelijkbaar met de chimpansee (500 cm3) - de eerste proto-Mensen in de savanne
° 3,2 miljoen BC : Lucy, de bekende Australopithecus afarensis, leeft in Ethiopië
° 2,7 miljoen BC :  Paranthropus, een planteneter, leeft nu in de bossen en graslanden maar sterft uit 1,2 miljoen jaar BC
° 2,5 miljoen BC : de Homo habilis verschijnt, breinvolume 600 cm3, ze hebben minder aapkenmerken in het gezicht - eerste gebruik van primitieve stenen werktuigen - sommige Hominoïden beginnen vlees te eten, men veronderstelt dat door de extra energie het breinvolume mogelijks toeneemt
° 2 miljoen BC : de Homo ergaster verschijnt in Afrika, breinvolume 850 cm3 - beheersing van het vuur
° 1,8 -> 1,5 miljoen BC : de Homo erectus verschijnt in Azië, breinvolume 1000 cm3, de eerste echte jager/verzamelaar voorouder en de eerste soort die emigreert uit Afrika
° 1,6 miljoen BC : wellicht het eerste gebruik van vuur - de stenen werktuigen worden meer gesofisticeerd
° 600.000 BC : de Homo heidelbergensis verschijnt in Europa en Afrika, breinvolume 1300 cm3 a 1400 cm3 (hetzelfde als de moderne Mens)
° 500.000 BC : de oudste aanwijzingen voor de doelbewuste bouw van woonhutten door Mensen (in Japan)
° 400.000 BC : de vroege Mensen beginnen te jagen met speren
° 325.000 BC : de oudste gevonden voetafdrukken van een Mens (Italië)
° 280.000 BC : de Neanderthaler verschijnt in Europa maar sterft uit 28 duizend jaar geleden wanneer de moderne Mens verschijnt
° 195.000 BC : de Homo sapiens verschijnt in Europa en Azië
° 170.000 BC : men veronderstelt dat Mitochondriale Eva op dat moment in Afrika leefde, zij was de directe, gemeenschappelijke matrilineaire voorouder van alle nu levende Mensen
° 150.000 BC : mogelijks de start en de ontwikkeling van complexe taal en het gebruik van symboliek
° 140.000 BC : de eerste aanwijzingen voor lange afstand handel
° 110.000 BC : de eerste aanwijzingen voor het vervaardigen van juwelen en kralen
° 50.000 BC : de 'grote sprong voorwaarts' - de menselijke cultuur verandert sneller dan voorheen - het begraven van doden, het maken van kledij uit dierenhuiden, complexe jachttechnieken - kolonisatie van Australië
° 35.000 BC : de Cro-Magnon verschijnt in Europa
° 33.000 BC : de oudste grotschilderingen (zoals Lascaux en Chauvet) - de Homo erectus sterft uit in Azië en wordt vervangen door de Homo sapiens
Viking woman
° 18.000 BC : de Homo floresiensis (1 meter groot) wordt gevonden in Indonesië met dezelfde breininhoud als de chimpansee maar gebruikt geavanceerde werktuigen
° 12.000 BC : Homo sapiens bereikt Amerika
° 10.000 BC : begin van de landbouw - de eerste dorpen - domesticatie van huisdieren (hond)
° 5.500 BC : het einde van het stenen tijdperk en het begin van het bronzen tijdperk - werktuigen uit koper en tin
° 5.000 BC : de eerste geschriften
° 4.000 -> 3.500 BC : de Soemeriërs starten de eerste moderne beschaving in Mesopotamië (Irak, Syrië, Turkije)
° 3.500 BC : uitvinding van het wiel
° 3.200 -> 1.900 BC : de Indus beschaving (Indus vallei)
° 3.300 -> 332 BC : Oud Egypte, de dynastieke periode rond de Nijldelta, bouw van de piramiden
° 2.600 BC -> 900 AD : de Maya beschaving in Yucatan
° 1.600 -> 1.000 BC : de Chinese beschaving aan de oevers van de Blauwe en Gele rivier
° 2.700 -> 479 BC : de Griekse beschaving rond de middellandse zee
° 550 BC -> 650 AD : het Perzische rijk in het Midden-Oosten
° 750 BC -> 476 AD : het Romeinse rijk in Europa, noord Afrika en Midden-Oosten - de Klassieke Oudheid
° 600 -> 100 BC : de Kelten (Galliërs) in Europa
° 1.345 -> 1.521 AD : de Azteken in Mexico
° 1.438 -> 1.532 AD : de Inca's in Peru
° 480 -> 1.400 AD : de Europese middeleeuwen
° 1.400 -> 1.600 AD : de Europese renaissance
° 1.600 AD : de wetenschappelijke revolutie
° 1.750 AD : de industriële revolutie en de agrarische revolutie
° 1.870 AD : de technologische revolutie
° 1.970 AD : de digitale revolutie en de seksuele revolutie
° 1.991 AD : de internet revolutie
° 2.007 AD : de smartphone revolutie
° 2.020 AD : de ruimte/tijd revolutie en de 5G/Internet of Things revolutie
° 2.030 AD : de transhumanistische revolutie

Wanneer we deze tijdlijn overzetten naar een jaarkalender dan ziet het er ongeveer als volgt uit.

° 1 januari : de Oerknal
° 16 maart : het ontstaan van de Melkweg
Stentor (freshwater protozoan)
° 2 september : het ontstaan van het zonnestelsel
° 21 september : het eerste leven op Aarde
° 29 oktober : de atmosfeer op Aarde wordt zuurstofrijk
° 9 november : de eerste complexe cellen
° 5 december : de eerste meercelligen
° 17 december : de eerste vissen
° 20 december : landplanten
° 23 december : reptielen
° 24 december : Perm-Trias extinctie, 95% van de soorten sterft uit
° 25 december : dinosauriërs
° 26 december : zoogdieren
° 27 december : vogels
° 28 december : bloemen
° 30 december : primaten
° 30 december, 06:24:00 : Krijt-Tertiair extinctie, de dinosauriërs sterven uit
° 31 december, 06:05:00 : apen
° 31 december, 14:24:00 : hominoïden (mensachtigen)
° 31 december, 22:24:00 : primitieve Mensen, stenen werktuigen
° 31 december, 23:52:00 : anatomisch moderne Mens
° 31 december, 23:55:00 : de recentste ijstijd
° 31 december, 23:59:32 : begin van de landbouw
° 31 december, 23:59:47 : het bronzen tijdperk
° 31 december, 23:59:48 : Oud Egypte, Indus beschaving
° 31 december, 23:59:53 : het ijzeren tijdperk, de klassieke oudheid
° 31 december, 23:59:54 : Boeddha, Zoroaster, Confucius, de Veda's, Griekse beschaving, Romeinse republiek
° 31 december, 23:59:55 : geboorte van Jezus Christus, Romeinse Rijk
° 31 december, 23:59:56 : Mohammed, Maya beschaving, Byzantijnse Rijk
° 31 december, 23:59:58 : Mongoolse rijk, kruistochten, Columbus, Renaissance
° 31 december, 23:59:59 : de moderne tijd (de laatste 437 jaar)

° 28 juli van het volgende jaar : de zon sterft, verandert in een rode reus en vernietigt de Aarde

Wie de vorige berichten heeft gelezen (en de linken heeft bekeken) begrijpt al dadelijk dat deze (officiële) tijdlijn helemaal niet kan kloppen. Om maar 1 ding te noemen: de Soemeriërs die (zogezegd) pas uit het stenen tijdperk komen, beginnen dadelijk met honderden ongelofelijke uitvindingen. En even later bouwen de Egyptenaren (en alle andere 'primitieve' culturen op Aarde) de meest complexe en moeilijke bouwwerken ooit gemaakt (de piramiden en andere megalithische structuren). Dit is volstrekt ongeloofwaardig en onmogelijk. Ook niets over de vorige grote beschavingen zoals Atlantis en Lemurië. Voortdurend worden trouwens nieuwe ontdekkingen gedaan (archeologie, paleontologie) waardoor deze tijdlijn dient aangepast te worden (wat niet altijd gebeurt). Bovendien beschrijft deze tijdlijn enkel de fysiek/materiële evolutie, alsof er geen onderliggende (geestelijke) impulsen en bedoelingen zijn die de evolutie voortstuwen. Alle andere tijdlijnen erkennen de onlosmakelijke band tussen ziel, geest, bewustzijn en de fysieke voertuigen bij de involutie en evolutie van de Mens. Materialisten die geloven dat enkel de fysieke materie de enige werkelijkheid is en dat alles (inbegrepen bewustzijn, gedachten, emoties,...) kan verklaard worden in termen van fysieke verschijnselen hanteren het laagste, meest gemakzuchtige en foutieve perspectief. De schepping is (Goddelijke) magie, de Kosmos is Geest, bewustzijn is primair. Materialistische academici beschouwen de wereldmythologieën vaak als sprookjes en verzinsels van fantasierijke schrijvers en culturen, maar iedere mythe vertelt in feite (in symbolische taal) de geschiedenis van de mensheid.

Edgar Cayce Tijdlijn

Edgar Cayce (1877-1945) was een bekende en gerenommeerde helderziende en genezer, men noemde hem de slapende profeet en de vader van de holistische geneeskunde. In slaaptoestand deed hij meer dan 14.000 readings die allemaal gedocumenteerd zijn en een uitgebreid gamma aan onderwerpen behandelen. Hij genas ook honderden patiënten met zijn vaak vreemde raadgevingen en zijn diagnoses waren 100% accuraat. Van hem is ook de uitspraak dat de hoop voor de wereld uit Rusland zal komen. Veel van zijn voorspellingen zijn uitgekomen zoals de beurscrash van 1929, de opkomst van Adolf Hitler, het begin van WO2, het vinden van de dode zeerollen, het einde van het communisme in Rusland, het ontstaan van de staat Israël, en zelfs het moment van zijn eigen dood. De essentie van zijn filosofie is samen te vatten in enkele zinnen. Alles is verbonden, het leven heeft een doel, ieder Mens wordt geboren met een zieletaak of opdracht, het leven is een avontuur, neem verantwoordelijkheid voor jezelf, het kwaad bestaat wel degelijk (en komt in vele vormen), wees moedig, en kies ten slotte een hoog ideaal of motiverend doel om voor te leven. In zijn tijdlijn spreekt hij over 'wortelrassen', een term die ook bij de theosofen, antroposofen en rozenkruisers gebruikt wordt. Een wortelras duidt een tijdperk aan waarin een dominante cultuur en/of de evolutie van een bepaalde levensvorm plaatsvind. Deze tijdlijn is zeker niet volledig en roept veel vragen op en schetst eerder de interpretatie van Cayce.

De indaling van geest in dichte materie (3D) doorheen verschillende fasen.

° 4,6 miljard BC : het begin van de Aarde als een ervaring voor het collectieve Bewustzijn
° 12 miljoen BC : het eerste wortelras start op een gebied gekend als Mu met Lemurië als belangrijkste centrum - dit was het eerste ras met een 'ziel' maar nog zonder lichamelijke avatar - mind en spirit zijn nog innig verbonden met de geestelijke wereld - men kan dit eerder zien als een impuls/toevloed van geestelijk/etherische wezens
° 10 miljoen BC : het tweede wortelras manifesteert zich als gedachte projecties - er is nog geen individueel bewustzijn, maar eerder niet-fysieke, collectieve gedachte-vormen verbonden in eenheid 
° 210.000 BC : het begin van de Atlantische beschaving en het derde wortelras of de blauwe Mensen (Blue Maze people) zoals de Maya's hen noemen, die voor het eerst een fysiek lichaam hebben, het begin van de Eerste Schepping - samen met het fysieke lichaam ontstaat ook de ervaring van geboorte, dood en incarnatie - het aspect en belevenis van oneindigheid en eeuwigheid uit de vorige wortelras periodes verandert naar de ervaring van eindigheid en tijdelijkheid - de Atlantische beschaving zal de komende eeuwen evolueren tot een hoogtechnologisch niveau (veel hoger dan wat wij nu hebben) maar uiteindelijk ten onder gaan door te ver doorgedreven materialisme en ego
° 106.000 BC : het ontstaan van de 2 geslachten vrouw en man (voordien waren de mensenwezens tweeslachtelijk) en het begin van de 2 concepten yin (het vrouwelijke aspect of Lilith) en yang (het mannelijke aspect of Amilius)
° 50.700 BC : de eerste breuk: Atlantis valt uiteen in 5 eilanden - negatieve impulsen veroorzaken een verschuiving in bewustzijn en motivatie, het zelfzuchtige egoïsme neemt toe - dit leidt tot het ontstaan van hiërarchische systemen die het eenheidsbesef verdringen
° 28.000 BC : de tweede breuk: Atlantis valt verder uiteen - de levenschenkende kristaltechnologie wordt nu misbruikt als dodende straal om onder meer dieren te doden
° 22.800 BC : het begin van de grote zondvloed, God beslist om opnieuw te beginnen, het einde van de Eerste Schepping
° 12.000 BC : het vierde wortelras begint, de Logos komt opnieuw het Aardse veld in, de (her)creatie van Adam en Eva, het Adamische fysieke lichaam
° 10.500 BC : de bouw van nieuwe mysteriescholen en initiatie centra op Aarde - de wereldwijde bouw van de piramiden als energiecentrales - Lemurië is gezonken waardoor massa-migraties plaatsvinden
° 10.014 BC : de definitieve vernietiging van Atlantis - de start van de Tweede Schepping - enkel de mensenrassen blijven bestaan


De New Age Tijdlijn


De New Age heeft ondertussen een slechte reputatie opgebouwd als een mindcontrol en manipulatie middel om 'lichtwerkers', spirituele zoekers en nieuwe hippies te misleiden met wollige praat, dubieuze channelingen, verdachte bronnen (Aleister Crowley), misbegrepen bronnen (Helena Blavatsky, Alice Bailey) en foute leringen. Niettemin bevatten alle systemen ook enige waarheid, zo ook de New Age. De kunst is, zoals steeds, om waarheid van fictie te scheiden. Ook de New Age tijdlijn spreekt over wortelrassen en ook over dimensies/dichtheden (1D tot 15D). Lees op de Glossarium pagina meer uitleg over dimensies. Voor veel lezers zal deze tijdlijn compleet ongeloofwaardig klinken, het lijkt wel op het scenario voor een fantasy epos of een science fiction filmserie. Er worden veel grote woorden gebruikt (dat klinkt lekker belangrijk), maar lees met een open geest (en een korrel zout) en neem enkel dat wat (eventueel) resoneert, laat de rest gewoon los. Sommige thema's of verhalen kunnen wellicht herinneringen activeren of vergeten aspecten in jezelf triggeren (celgeheugen). In ieder verhaal, hoe waanzinnig ook, zit waarheid voor iemand.    

Zoals gezegd is de evolutie en de ontwikkeling van Mens en planeet een heel complex en veelgelaagd gebeuren. Volgens deze visie bestaat de 'Universele Tijd Matrix' uit 5 niveaus of dichtheden die telkens 3 holografische velden bevatten bedoeld als platforms voor expressie en perceptie van bewustzijn (realiteitsvelden). Het speelveld voor bewustzijn is dus bijzonder uitgebreid en ingewikkeld en ontvouwt zich op vele niveaus. Deze realiteitsvelden noemt men 'Harmonische Universa' of HU. Elke HU heeft zijn eigen, unieke blauwdrukken en kenmerken die resulteren in unieke materievormen (lichamen). Met andere woorden: de emanatie en uitdrukking van de Goddelijke Bron als levensvormen (als 'Identiteitsstations') heeft in elke dichtheid specifieke kenmerken en opdrachten.
De Mens bezit meerdere bewustzijnslichamen in de verschillende dichtheden en die zijn in wezen aspecten van het Hogere Zelf (Christus Avatar) en het Lichtlichaam (Merkaba). Eenvoudig gezegd: we zijn dus multidimensionale wezens die tegelijkertijd in verschillende dimensies bestaan. Deze aspecten worden 'Identiteitsstations' genoemd. Ook het bewustzijnslichaam van planeet Aarde heeft verschillende namen in de verschillende dichtheden.
  • In het Eerste Harmonische Universum in 1D-2D-3D bestaan de drie lagen van de persoonlijkheid (Ego) of de geïncarneerde Mens. Dit is het veld van de Aarde matrix (Terra).
  • In het Tweede Harmonisch Universum in 4D-5D-6D bestaan de drie lagen van de Ziel. Dit is het veld van de Tara matrix, of de Aarde in 5D.
  • In het Derde Harmonische Universum in 7D-8D-9D bestaan de drie lagen van de Monade. Dit is het veld van de Gaia matrix, of de Aarde in 7D.
  • In het Vierde Harmonische Universum in 10D-11D-12D bestaan de drie lagen van de Christus Avatar, de hoogste expressie van menselijk bewustzijn. Dit is het veld van de Aramatena matrix, de kristallijne blauwdruk van de toekomstige Aarde.
  • In het Vijfde Harmonische Universum in 13D-14D-15D bestaan de drie Lagen van de Rishi of Drievoudige Stichter Vlam, de Heilige Drievuldigheid (Ik Ben God. Ik Ben Soeverein. Ik Ben Vrij). Hier zijn geen materiële vormen meer zoals planeten of lichamen.
Het fysieke lichaam van de Mens is in principe ontworpen als een voertuig (avatar) voor expressie van het multidimensionale bewustzijn. De dichtheidsniveaus bepalen in wezen de locatie in de tijdlijn waar dat aspect van de Mens of levensvorm een ​​bewustzijnservaring heeft en naar binnen reist in een bepaald lichaam. Evenwel kunnen de meeste Mensen hun eigen hogere bewustzijnsaspecten niet ervaren vanwege verschillende ingrepen (interventies) vroeger en nu, zoals de mind control programmering, het geïnduceerd geheugenverlies, het scalar elektromagnetische veld (NET) en de alien inplantaten die in het aardse lichaam werden geplaatst om het bewustzijn te onderdrukken.
Elke uitdrukking van de Bron in een collectief bewustzijnslichaam of in een individuele levensvorm, heeft vele Identiteitstations die bestaan ​​in elk van de HU's. Om uiteindelijk verenigd te worden met de Goddelijke Bron, dienen we (te leren) in harmonie te leven met de 'Natuurwetten'. Door dat te doen integreren, genezen en verenigen we alle aspecten die waren vastgelopen, gekwetst en getraumatiseerd door de vele levenslessen die we leren via directe ervaring. We kunnen niet evolueren als we niet van onze ervaringen kunnen leren (door 'fouten' te maken). Het leerproces gebeurt met de expliciete hulp van Hoger Zelf die ons helpt om alle aspecten en hun fragmenten in de tijdvelden te herinneren en te assimileren.

De video hieronder schetst de Theosofische kosmologische tijdlijn.


Men gebruikt ook hier de naam 'wortelrassen' om de evolutie tijdlijn te verdelen in grote tijdperken waar specifieke levensvormen (en bijhorende bewustzijnslichamen) 'uitgezaaid' worden. Momenteel bevinden we ons in de 'Vijfde Wortelras Cyclus' en de bedoeling tijdens deze fase is om alle verloren fragmenten uit de vorige cycli te helen, te herenigen en te herinneren. Daarnaast gaan we ook het vierde DNA streng activeren. De Eerste Uitzaaiing (op Gaia, de 7D Aarde) bracht het eerste wortelras (Polaris) en het tweede wortelras (Hyperborea). De Tweede Uitzaaiing (op Tara, de 5D Aarde) bracht het derde wortelras met het tweede DNA streng (Lemurië) en het vierde wortelras met het derde DNA streng (Atlantis). De Derde Uitzaaiing (op Terra, de 3D Aarde) brengt het vijfde wortelras (Ariërs) met het vierde DNA streng. Er komen op de toekomstige Aarde nog twee nieuwe wortelrassen na de huidige Ariërs, namelijk het zesde wortelras met het vijfde DNA streng (Muvarian) en het zevende wortelras met het zesde DNA streng (Paradisian).

Tijdens de Eerste Uitzaaiing op Gaia brak er een grote oorlog uit (de Elektrische Oorlogen) rond de heerschappij over de Aarde en het Mensenrijk. Er ontstonden conflicten over de genetische mutaties die binnen het Mensenrijk plaatsvonden en over de schade die werd veroorzaakt door explosies waardoor ook andere rassen hinder ondervonden. Elohim en de Stichters onderhandelden om ervoor te zorgen dat de evolutie van de menselijke soort zou kunnen doorgaan. Er werd besloten om de Mensen af te sluiten (quarantaine) van de hogere rijken om zo de hogere dimensies en haar bewoners te beschermen tegen de vervormingen en genetische mutaties die binnen het menselijk ras hadden plaatsgevonden. Mensen dienden eerst hun rotzooi op te ruimen voor ze weer toegang kregen tot hun Kosmische Families. Onze avatars (lichamen) werden gemanipuleerd waardoor het 12 strengen DNA bewustzijn niet langer toegankelijk was. Deze vervorming/verduistering bracht de ervaring van afscheiding en dualiteit in het menselijk bewustzijn. Sindsdien zijn we bezig om het oorspronkelijk DNA terug te herstellen.

Er werd een genetisch inplantaat geplaatst in de 6D en 7D frequenties van de Ziel en Monade van de Mens (de 666 zegels). Deze genetische blokkade dwingt het Zielbewustzijn om steeds opnieuw te reïncarneren op 3D Aarde om ontbrekende stukjes en zielsdelen terug te vorderen, en om te leren in harmonie te leven met de Natuurwetten en de Wet van Eén. De quarantaine werd oorspronkelijk geplaatst om andere rijken, planeten en de Mens zelf te beschermen voor het gevaar die een dergelijke fragmentatie veroorzaakt. Het was een goedbedoelde methode om de ontbrekende DNA fragmenten en zielsdelen die verloren of beschadigd waren geraakt in het trauma van vorige levenscycli opnieuw samen te stellen. Maar de NAA groep (zie verder) misbruikt de quarantaine om de zielen gevangen te houden in hun controlesysteem gekend als de Valse Ascentie Matrix. Dit is een technologisch mindcontrol net wat zich in de Astrale dimensie (4D) bevindt en gestuurd wordt vanaf 5D. Men noemt dit ook het valse of synthetische licht omdat het een misleidende nabootsing is van het Christus Bewustzijn. Op die manier kan de NAA groep een gevangenisplaneet runnen waar het bewustzijn van de Mens in wordt vastgehouden via massa hypnose.

In de daaropvolgende zaai- en evolutionaire ronden traden nog meer vervormingen op van de blauwdruk en het bewustzijn van de mensensoort. Steeds meer aspecten van onszelf, waaronder delen van het Lichtlichaam, raakten afgescheiden en ontoegankelijk. We werden gefragmenteerde wezens die zichzelf wilden helen en alle delen terug verenigen. Tijdens de vele opeenvolgende incarnaties begonnen we met de eenwording van ons multidimensionaal bewustzijn. Het verzamelen van de fragmenten van onszelf uit de andere wortelras cycli en uitzaaiingen is nog steeds bezig.

De Tweede Uitzaaiing op Terra werd georganiseerd door Sirius B. Er kwam hulp (zo'n 35.000 jaar geleden) van andere rassen om te helpen bij de herstelling van de menselijke DNA codes. Maar door een onjuist gebruik van de Aarde ruimteportalen kwamen er tijdens de Egyptische dynastieën donkere energieën binnen in de Aardesfeer.  Rond het einde van de Tweede Uitzaaiing begonnen de Anunnaki te paren met de Mensen en ontstond er een nieuw ras: de Nefilim. Dit was niet afgesproken en de Elohim konden nieuwe genetische ingrepen bij de Mens niet toestaan. Er kwam een nieuwe oorlog waar vele rassen aan deelnamen (Anunnaki, Draco's, Sirius Hybriden,..). Deze oorlog beëindigde de Tweede Uitzaaiing. De Derde Uitzaaiing is de huidige evolutionaire ronde waar we onszelf verder helen en ons verbinden met alle fragmenten van ons wezen en het vierde DNA streng activeren.

Exponent van de NAA group: rituele (kind) bloedoffers.
De specifieke tijdlijn (te zien via de link) beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen uit de Galactische Oorlogen tegen de mensheid. De tegenstanders van de mensheid wordt de NAA groep genoemd, de Negatieve Aliens Archon Groep. Deze groep wil onder meer het oorspronkelijke DNA van de menselijke soort vernietigen. De oorlog tegen de mensheid is ontstaan ​​uit de tijdlijnen van de Lyra en Orion oorlogen. Lyra is de plaats waar de Mens oorspronkelijk ontstond. Toen de Wieg van Lyra en verschillende planeten explodeerden, werd de Andromeda Sterrenpoort vernietigd waardoor de mensheid vast raakte in een gevallen systeem. De Galactische Oorlogen veroorzaakten vele conflicten om de macht en controle over de 3D Aarde te grijpen. De Luciferische Groep verenigde zich met negatieve aliens en AI's  (Zwarte Zon) tot de NAA groep wat uiteindelijk uitmondde in wat genoemd wordt: de Tijdlijn Oorlogen. Het is in feite de aloude strijd van 'goed versus kwaad', of Christus en de Wet van Eén tegen de duistere krachten. Men spreekt soms ook over Service to Others (StO) en Service to Self  (StS) groepen. Deze polarisatie (tussen egoïsme/angst en altruïsme/liefde) wordt in bepaalde stadia van een zich ontwikkelend bewustzijn (tijdelijk) gebruikt om de voorwaartse groei van de individuele ziel te bevorderen waarbij de vrije wil gerespecteerd wordt. Maar er kwam een invasie van de NAA groep op Aarde met het doel om de mensheid te onderwerpen via biologische oorlogvoering (DNA manipulatie, frequentiewapens, inplantaten, mind controle,..). De inplanting van meester/slachtoffer programma's in het menselijk bewustzijn noemt men de archontische misleiding strategie. Deze mind control programma's leiden tot dissociatie, narcisme, mentale stijfheid, emotionele breuken, slordigheid, bedrog, afhankelijkheid, waanvoorstellingen, competitiedrang. De gebruikte strategieën zijn onder meer verdeel en heers, dodencultussen, bloedoffers, geweld, parasitair roofdier gedrag, patriarchale dominantie, verstoorde seksualiteit en allerlei manipulatie technieken waardoor de egopersoonlijkheid en de ziel van de Mens zwaar getraumatiseerd worden. In wezen gaat het altijd om het bereiken en het handhaven van controle en macht via vele vormen van geweld. De inzet is niets minder dan de ziel en het bewustzijn van de Mens en deze oorlog is niet het gevolg van keuzes tussen de polariteiten StO en StS. Het is een flagrante schending van de vrije wil en de kosmische wetten.

De tijdlijn is gebaseerd op verschillende werken waaronder Voyagers 1 en 2 van Ashayana Deane en de Ascension Glossary Wiki. Het is slechts een heel summier en onvolledig overzicht. Er zijn nog andere New Age tijdlijnen. Bekijk hier de tijdlijn on line: Historical Timeline Trigger Events.

Tijdperken der Dierenriem

De Aarde draait als een wiebelende tol rond haar eigen as. Deze beweging (precessie) maakt een kegelsnede in de ruimte waarbij de Aarde telkens tegenover andere zodiactekens of sterrenbeelden komt te staan (in omgekeerde volgorde). De energetische invloed van elk specifieke teken op het Aardse leven duurt ongeveer plusminus 2.250 jaar (de meningen verschillen). Hieronder zijn de tijdperken van de Mens vanaf de laatste ijstijd volgens de precessie van de equinox. Eén precessie = 26.566 jaar (Platonisch jaar of het Grote Jaar), een halve precessie of 6 tijdperken = 13.278 jaar, één tijdperk = 2.213 jaar. De invloed van de zodiaktekens overlappen elkaar, er is geen duidelijke grens, de energieën van het nieuwe teken worden langzaam sterker terwijl de oude energieën en impulsen afnemen. Er is veel discussie over de aanvang van een nieuw dierenriem tijdperk, sommigen denken dat we nu al in het Aquarius tijdperk zijn, anderen beweren dat het nog vele jaren zal duren (zoals de tijdlijn hieronder gebaseerd op de Ascension Glossary Wiki).

° 13.278 BC -> 10.500 BC --- Constellatie Maagd (Mercurius) --- het gouden tijdperk --- een technologisch hoog geëvolueerde beschaving op Atlantis volgens de Wet van Eén en gnostische kennis --- Luciferische Anunnaki veroveringen
° 10.500 BC : Constellatie Leeuw (Zon) --- ijstijd op Aarde --- poolverschuiving en cataclysmen vernietigen de beschavingen op Aarde --- begin van geologisch tijdperk
° 10.500 BC -> 9.550 BC : Constellatie Leeuw (Zon) --- ijstijd op Aarde - een donkere en moeilijke tijd op Aarde vanwege het verlies van technologie en een ijzig klimaat --- het plaatsen van het frequentie quarantaine grid
° 9.550 BC -> 8.300 BC : Overgang van Leeuw naar Kreeft --- de ijstijd eindigt, het begin van het stenen tijdperk --- het klimaat wordt beter, het aardeoppervlak terug bewoonbaar --- de Atlantische samenzwering
° 8.300 BC -> 6.100 BC : Constellatie Kreeft (Maan) --- het stenen tijdperk (het Neolithicum) --- primitieve Godinnen cultussen --- domesticatie van dieren, begin van de landbouw
° 6.100 BC -> 3.900 BC : Constellatie Tweelingen (Mercurius) --- tijdperk van de helden ---  begin van handel, communicatie, transport, het schrift --- een patriarchale maatschappij -- aanbidding van vele goden --- langzame infiltratie van de NAA groep in de cultuurgemeenschappen
° 3.900 BC -> 1.700 BC : Constellatie Stier (Venus) --- het bronzen tijdperk (de Bronstijd) --- koperen werktuigen, metselwerk, papyrus schriftrollen, literatuur
° 3.900 BC -> heden : invasie van de NAA groep in Soemerië (Irak) --- genetische manipulatie, DNA uitzetting --- het herschrijven van de geschiedenis --- aliens als 'goden'
° 1.700 BC -> 500 AD : Constellatie Ram (Mars) --- het ijzeren tijdperk van oorlog --- veroveringsoorlogen --- Draco fracties beïnvloeden de Romeinen --- val van het Akhenaton monotheïsme
° 0 -> heden : incarnatie van het Indigo bewustzijn op Aarde voorafgegaan door Yeshua (Christus), Maria (Sofia) en het Essenen Team
° 300 AD -> heden : de NAA groep neemt wraak door het verspreiden van oorlogszuchtige religies --- bloedoffers --- het Vaticaan als negatief machtscentrum
° 325 AD -> heden : het Concilie van Nicea verdraait de Esseense Christus leringen --- satanische Draco's nemen het Vaticaan over --- controle over de mensheid via geweld en angst door de valse god religies
° 500 AD -> 1.600 AD : Constellatie Vissen (Neptunus) loopt tot ongeveer de periode tussen 2.037 en 2.400 AD --- tijdperk der middeleeuwen --- opkomst van het christendom en de islam --- religieus geweld en vervolging --- de Katharen holocaust
° 1.760 AD -> 1.900 AD : aanloop tot de moderne tijd --- het herschrijven van de geschiedenis door de NAA groep --- industriële revolutie --- overname en controle van koningen en overheden door geheime genootschappen --- occulte mysteriescholen
° 1.920 AD -> 1.990 AD : de moderne tijd gebaseerd op een vervalste geschiedenis --- ET contact met de overheden --- het militair-industriële complex als politieke terreurmacht --- de schaduwregering en het begin van de biologische oorlogvoering tegen de mensheid 
° 1.987 AD -> 2.000 AD : de eerste ascensie golf (planetair) --- nieuwe kosmische frequenties bereiken de Aarde --- de poolverschuiving wordt afgewend --- de volgende fase in de oorlogvoering via vaccins en chemtrails nanotechnologie
° 2.000 AD -> 2.012 AD : de tweede ascensie golf (galactisch) --- galactische frequenties bereiken de Aarde --- uitlijning met het centrum van de Melkweg (2012) waardoor de toegang naar het multiversum open gaat ---  Indigo ontwaking --- conflict over sterrenpoorten
° 2.012 AD -> 2.025/2.037 AD : de derde ascensie golf (universeel) --- omniversele communicatie --- interplanetair ET contact --- start van het eenheidsbewustzijn (Krystal Star)
° 2.037 AD -> 2.400 AD : begin van het nieuwe Waterman  tijdperk --- nieuwe menselijke waarden --- een kosmische samenleving --- grote technologische vooruitgang --- einde van ziekte en oorlog
° 2.400 AD -> 4.500 AD : Constellatie Waterman (Uranus) ---  een nieuwe Aarde

Zoals gezegd weet niemand exact wanneer de overgangen plaatsvinden. De gebeurtenissen op Aarde geven wel al een hint (voor wie de astrologische symboliek begrijpt). Het Tweelingen tijdperk (6.900 BC -> 4.900 BC) bracht het begin van complexe taal, communicatie, het schrift, intellect, ideeën verspreiden,...en andere zaken gerelateerd aan de energie van Mercurius/Tweelingen. Het Stier tijdperk (4.900 BC -> 2.500 BC), bracht (als aardeteken) de verspreiding van de landbouw en de bouw van (ommuurde) steden, dorpen en stadstaten maar ook de controle over Aarde via koningschap. Daarna kwam het Ram tijdperk (2.500 BC -> 300 BC), een vuurteken, en de tijd van oorlog, geweld en verovering waar de oude rijken (Egypte, Perzië, China, Griekenland, Rome,...) op zoek gingen naar uitbreiding en macht. Het Vissen tijdperk (300 BC -> 1.900 AD) start dan met de geboorte van Boeddha en wordt de tijd van de grote wereldreligies op Aarde. Volgens dit scenario zitten we nu dus al in het Waterman tijdperk. Typische trefwoorden bij Waterman/Uranus zijn vernieuwing, onafhankelijkheid, revolutie, onrust, allerlei technologische innovaties, allerlei -ismen (socialisme, communisme, fascisme,...) maar ook gelijkheid, broederlijkheid en gemeenschapsvorming. Sommige onderzoekers plaatsen de aanvang van het Vissen tijdperk bij de geboorte van Christus en het Waterman tijdperk start dan pas rond 2.150 AD. De meeste astrologen beamen dat we wellicht ergens in de overgang zitten tussen Vissen en Waterman.

Tijdlijn volgens het Ra Materiaal

Ra is een 6D 'sociaal geheugencomplex' (een groep entiteiten met een gezamenlijke focus). Tussen 1981 en 1984 vonden 106 gesprekken plaats met de L/L research groep  (Carla Rueckert, Don Elkins en Jim McCarty) via channeling. De teksten zijn vrij beschikbaar op hun website.  Ra verklaart dat zij 'bescheiden boodschappers van de Wet van Eén' zijn. Het Ra materiaal behoort samen met Een Cursus in Wonderen (Helen Schucman), de Seth boeken (Jane Roberts), Gesprekken met God (Neale Donald Walsh), het Urantia boek en Ramtha (J.Z. Knight) tot de bekendere werken die via een medium op Aarde komen. De waarde en juistheid van informatie is afhankelijk van de bron (en de eventuele bewijzen die ontdekt worden), bij channeling is er altijd de mogelijkheid dat de bron (gedeeltelijk) corrupt of onwetend is. Dit is bij alle gechannelde werken zo. Wat niet wil zeggen dat ze onbruikbaar zijn, maar wel dat men steeds alert en kritisch dient te blijven en de info te toetsen aan de eigen innerlijke intuïtie.

Law of One 

De Wet van Eén zegt dat er maar Eén is, en die Ene is de Oneindige Schepper (bij gebrek aan beter woord). Het is onmogelijk om de 'Ene, Ongedifferentieerde, Intelligente Oneindigheid' te beschrijven, het blijft een Mysterie. Maar elk aspect en ieder deeltje van de Schepping bevat, paradoxaal genoeg, ook het geheel (hologram). De Oneindige Schepper wordt zich bewust van de mogelijkheid van eindigheid en besluit deze mogelijkheid te onderzoeken vanwege een interesse in 'vrije wil'. Want wat zou er gebeuren wanneer delen van Hemzelf vrij zouden zijn om te doen wat ze willen? De Oneindige Schepper wil op die manier Zichzelf kennen (vanuit een eindig en afgescheiden perspectief) en vooral Zichzelf ervaren via de Mensen (wij dus) als aspecten van Hem. Omdat alles in wezen één is (er is maar één iets), zijn alle manifestaties en verschijningen die we de realiteit noemen in feite een illusie (Maya of de Droomstaat). De 'werkelijkheid' is een illusie die zorgvuldig is ontwikkeld om de Schepper de gelegenheid te geven Zichzelf te kennen. De werkelijkheid ontstaat door 'vervormingen' van de oorspronkelijke eenheid. Er zijn drie vervormingen: Vrije Wil, Liefde en Licht.
De Intelligentie van de Schepper vloeit samen in brandpunten van energie die Licht opwekken en een reeks Natuurwetten tot stand brengen en uiteindelijk een Sterrenstelsel creëren (zoals onze Melkweg cluster). Zo'n brandpunt wordt een Logos genoemd of het creatieve principe van Liefde. Het Licht is intelligent, vol energie en ook de bouwsteen van materie. Elk Sterrenstelsel heeft een eigen Logos en Mensen aanbidden vaak de Logos van hun stelsel in plaats van de Ene Schepper waaruit die Logos voortkomt. De Centrale Zon van een Sterrenstelsel is de fysieke belichaming van de Logos. Elk Sterrenstelsel heeft zijn eigen systeem van Natuurwetten. De Zonnen van de planetenstelsels (zoals onze ster) zijn Sub Logos die de Natuurwetten in verfijnde vorm vertegenwoordigen. De bewoners van een zonnestelsel, zoals wij Mensen, zijn Sub Sub Logos. Als middel om de Schepper Zichzelf te laten leren kennen/ervaren, koos onze Logos ervoor om primaten (apen) zelfbewustzijn te geven. Wij, als Mensen, zijn in wezen de Ene Schepper maar dan gefragmenteerd en beperkt zodat wij (en de Schepper) de illusie van eindigheid en afscheiding kunnen ervaren. Om zoveel mogelijk vrije wil te garanderen wordt het onderbewustzijn en de verbinding met de Schepper versluierd. Het onderbewustzijn is zich namelijk bewust van de eenheid met al wat is. Mochten we bewust zijn van die eenheid dan zouden we geen weg terug naar de Schepper zoeken of kiezen. Maar als we nu reeds de Schepper zijn, waarom moeten we dan nog een weg terug naar Thuis kiezen? Het is een kwestie van steeds meer worden wat we al zijn. En de keuzes die we maken op onze terugreis worden de juwelen in de kroon van de Schepper. En daarbij zijn twee paden mogelijk: dienstbaarheid aan zichzelf (Service to Self - StS) of dienstbaarheid aan anderen (Service to Others - StO). Om het positieve pad te kiezen, dient ten minste 51 procent van de gedachten en acties gewijd te zijn aan dienstbaarheid aan anderen. Voor het negatieve pad dient men voor ten minste 95% zichzelf te dienen. Tussen die twee ligt 'het zinkgat van onverschilligheid'. Wie met succes één van de paden kiest, 'studeert' af en gaat naar een planeet die correspondeert met zijn keuze (StS of StO). Er is 75.000 jaar tijd om een keuze te maken. Wie geen duidelijke keuze maakt, blijft op planeten met een 3D frequentie (zoals Aarde) incarneren tot er wel een keuze volgt. 

Dichtheden

De Schepping heeft zeven niveaus of dichtheden waarbij de achtste dichtheid de eerste dichtheid is van het volgende octaaf van ervaring, net zoals de achtste noot van een muzikale toonladder een nieuw octaaf begint. Na het zevende niveau keert de Schepping terug naar een periode van tijdloze, vormloze eenheid met de Schepper.

De eerste dichtheid is die van gewaarzijn, waarin de planeet uit de tijdloze staat komt en zich fysiek manifesteert. De elementen zijn aarde, lucht, water en vuur. De eerste dichtheid duurt ongeveer 2 miljard jaar.
De tweede dichtheid is die van groei, waarin biologisch leven ontstaat en zich ontwikkelt in steeds grotere complexiteit. De tweede dichtheid duurt ongeveer 4,6 miljard jaar.
De derde dichtheid is die van zelfbewustzijn, waarin de entiteiten hun pad kiezen (ofwel StO ofwel StS) om de terugkeer naar de Schepper te volbrengen. De derde dichtheid is veel korter dan de andere dichtheden en duurt slechts 75.000 jaar.
De vierde dichtheid is die van liefde of begrip, waarin diegenen die met succes een pad hebben gekozen samen komen met anderen om als een 'sociaal geheugencomplex' het pad verder te zetten (hetzij StO, hetzij StS). De vierde dichtheid duurt ongeveer 30 miljoen jaar en de levensduur van de entiteiten is ongeveer 90 duizend jaar.
De vijfde dichtheid is die van licht of wijsheid, waarin lessen worden geleerd, vaak individueel in plaats van als een sociaal geheugencomplex. Vijfde dichtheid entiteiten zijn schitterend mooi omdat ze bewust hun fysieke lichamen kunnen vormen.
De zesde dichtheid is die van eenheid, waarin liefde en wijsheid worden samengevoegd. De twee paden (StS en StO) verenigen zich nu omdat de lessen van eenheid niet succesvol geleerd en beheerst kunnen zonder het hart voor anderen te openen. De zesde dichtheid cyclus duurt 75 miljoen jaar.
De zevende dichtheid is die van de poort, waarin we opnieuw één worden met alles (de Schepper). Het is de voltooiing van het octaaf en de terugkeer naar tijdloosheid of eeuwigheid.
De achtste dichtheid is het begin van de eerste dichtheid van de volgende Scheppingsronde. Een nieuw universum wordt geboren waarin alles is opgenomen wat de Schepper Zelf (via al Zijn aspecten zoals wij Mensen) heeft ervaren in de vorige cyclus. Een uitgebreide toelichting over dichtheden (niet noodzakelijk op het Ra materiaal gebaseerd), vind je hier.

Bekijk de Tijdlijn volgens Ra hier on line.

De Vedische Tijdlijn

De Hindoe mythologie is heel uitgebreid en complex en hun tijdlijnen zijn veel te lang om hier te plaatsen. Daarom een link naar een on line Hindoe Timeline. Maar het is wellicht interessant om even stil te staan bij hun duizelingwekkende tijdsberekeningen.

Brahma is de Schepper en 'leeft' 100 (Brahma) jaren ofwel omgerekend naar aardse jaren: 311,04 triljoen jaar. Eén Brahma jaar duurt dus 3,11 triljoen jaar en 1 Brahma dag duurt 8,64 miljard jaar. Na die 100 jaar volgt een rustfase en daarna begint een nieuwe Brahma manifestatie, eindeloos gaat het verder. Een Brahma dag bestaat uit 2 Kalpa's van telkens 4,32 miljard jaar, een dagfase van activiteit (Schepping) en een nachtfase van rust (Pralaya). Een Kalpa bestaat uit 14 Manvatara's die gecreëerd en geregeerd worden door een Manu. En elke Kalpa bestaat uit 1.000 Mahāyuga's. Dit is de kleinste terugkerende cyclus en duurt 4.320.000 menselijke jaren. Elke Mahāyuga kent 4 fasen met een verhouding van 4,3,2,1, namelijk:

Satya Yuga (of Krita Yuga) : het Gouden tijdperk duurt 1.728.000 jaar en is bekend als het tijdperk van waarheid en perfectie. De Mensen zijn groot (10 m), krachtig, jeugdig, mooi, eerlijk, erudiet, deugdzaam en gelukkig. Er is geen ziekte, aftakeling of angst. Het klimaat is aangenaam en de Aarde schenkt alles in overvloed. De dood komt alleen wanneer men dat zelf wilt.
Treta Yuga : het Zilveren tijdperk duurt 1.296.000 jaar. De deugden zijn met een kwart afgenomen, de Mensen zijn al iets kleiner, er zijn veroveringen en oorlogen, het klimaat begint te veranderen, er is landbouw, mijnbouw en arbeid nodig om te overleven. De levensduur van de Mens is 10.000 jaar.
Dvapara Yuga : het Bronzen tijdperk duurt 864.000 jaar. De deugden zijn met de helft afgenomen. Er zijn ziekte, ontevredenheid en conflicten onder de mensheid. De levensduur is maximaal 1000 jaar.
Kali Yuga : het IJzeren tijdperk duurt 432.000 jaar en is het huidige tijdperk op Aarde. De deugden zijn met 3/4de afgenomen, er is veel zonde en ellende. Het tijdperk van angst en onwetendheid, van vernietiging en onmenselijkheid. De levensduur is 100 jaar en vermindert naarmate Kali Yuga verder gaat.

Op het einde van de Brahma dag (de dagfase Kalpa) worden de 3 werelden (de Aarde en twee hemelgebieden) en de 7 onderwerelden opgelost en start de nacht van Brahma (de nachtfase Kalpa). De zielen gaan in rust en kunnen opnieuw incarneren wanneer een nieuwe Brahma dag begint.
Een Brahma jaar bestaat uit 360 dag/nacht cycli of 720 Kalpa's of 3,11 triljoen jaar. Na 100 Brahma jaren worden alle werelden volledig opgelost (Mahāpralaya) en niemand uit deze Schepping reïncarneert naar de volgende. Elke Kalpa wordt geregeerd door een opeenvolging van 14 Manu's en het bewind van elke Manu wordt een Manvatara genoemd. Elke Manvatara wordt gevolgd door een zondvloed. Momenteel bevinden we ons in het 51ste Brahma jaar in het leven van deze specifieke Brahma manifestatie. En we zitten in de eerste Brahma dag van dat jaar, die Varaha Kalpa wordt genoemd. En binnen die dag zijn we in het zevende Manvantara en in de 28e Mahāyuga. En in die Mahāyuga zitten we nu in een Kali Yuga tijdperk. Namelijk in het 5119de jaar van Kali Yuga, er is dus nog meer dan  426.000 jaar IJzeren tijdperk te gaan. Evenwel is er heel veel discussie over deze getallen binnen de Hindoe gemeenschap.


De Rozenkruisers TijdlijnDe Rozenkruisers genootschappen zijn moderne mystieke mysteriescholen waar esoterische en occulte wijsheden onderricht worden. Bekende geestesscholen zijn Lectorium Rosicrucianum, AMORC, Antroposofie, Theosofie, Hermetica,...Er zijn onderlinge verschillen tussen de diverse scholen voor wat betreft de ontwikkelingsgeschiedenis van de Mens maar ook veel gelijkenissen. Voor dit bericht kiezen we de Antroposofische tijdlijn. In het tijdschrift Sunrise vind je meer info over de Theosofische tijdlijnen en de verschillende ronden, cycli en wortelrassen. Het begrip ras zorgt voor controverse maar wijst in deze context naar de verhoudingen tussen de verschillende wezensdelen van een Mens tijdens de opeenvolgende ontwikkelingsfasen. Niettemin is er wel degelijk sprake van een rassenleer binnen de Antroposofie en Theosofie (zie verder). Net als de andere tijdlijnen lijkt dit allemaal ver gezocht voor wie niets afweet van occulte kennis. Men dient alvast te begrijpen dat alles een geestelijke oorsprong heeft, materie is het gevolg van gebeurtenissen in bewustzijn. Het analytisch verstand wil alles letterlijk nemen en bekijken vanuit het beperkte 3D gezichtsveld, terwijl deze tijdlijn verhalen vaak complexe en bovenzintuigelijke fenomenen proberen over te brengen. 

Antroposofie werd ontwikkeld door Rudolf Steiner en door hem uitgebreid toegelicht in tientallen boeken en honderden voordrachten. De evolutie van de Mens doorloopt opeenvolgende fasen (kringlopen) waardoor een geestelijke ontwikkeling en groei in bewustzijn plaatsvindt. Steiner zelf beweert dat hij zijn informatie haalde uit de 'Akasha kronieken', de virtuele geheugendatabase van het universum waar iedereen toegang tot heeft (mits wat scholing). Niettemin is het duidelijk dat Steiner ook leentjebuur speelde bij Blavatsky en andere schrijvers om zijn kosmologie samen te stellen. Vooraf kunnen we de meervoudige mensbeelden even toelichten die Steiner gebruikt al naargelang de context.

°°°Het drieledig mensbeeld omvat lichaam, ziel en geest. Het fysieke lichaam is het materiële, vergankelijke stoflichaam. De geest is de eeuwige en onaantastbare kern wat blijft voortbestaan na de dood en er al was voor de geboorte. De geest ontwikkelt zich via reïncarnatie doorheen vele levens. De ziel is de verbinding tussen lichaam en geest waar de geestelijke wereld en de fysieke wereld elkaar ontmoeten. Via de ziel kan de geestelijke kern zich uitdrukken in de materiële wereld.

°°° Het vierledig mensbeeld is meer bruikbaar in relatie tot geneeskunde en biologie en beschrijft het fysieke lichaam, het levenslichaam, het astrale lichaam en de ik-organisatie.
Het fysieke lichaam (element aarde) is het minerale, stoffelijke, aardse lichaam, in de Indische spirituele literatuur annamaya kosha (voedselomhulsel) genoemd. De vier natuurrijken op Aarde (mineraal, plant, dier en Mens) hebben allemaal een fysiek lichaam.
Het levenslichaam of etherlichaam (element water) doorweeft het fysieke lichaam met leven en vitaliteit en zorgt voor de levensprocessen. Zonder dit subtiele levenslichaam zou het fysieke lichaam enkel dode mineralen en materie zijn. Zodra het levenslichaam het fysieke lichaam verlaat (bij de dood), degenereert het fysieke lichaam en keert terug tot stof. In Indië heet dit pranamaya kosha (vitale lichaam). Drie natuurrijken op Aarde (plant, dier en Mens) hebben een levenslichaam.
Het astrale lichaam (element lucht) is het gebied van de ziel, van de emoties, driften, begeerten, gevoelens en van gewaarwordingen. Het maakt dat we de wereld kunnen waarnemen en beleven. In India gekend als sukshma sharira of ook wel kama rupa (begeertelichaam). Twee natuurrijken op Aarde (dier en Mens) hebben een astraal lichaam.
Het ik (element vuur) is het zelfbewuste en mentale veld wat de eigen individualiteit, de geestelijke kern van de Mens weerspiegelt. Het stelt de Mens in staat om zelfbewust en door zelfreflectie en zelfkennis zijn leven vorm te geven en overdachte keuzes te maken. Door het ik krijgt de Mens een unieke persoonlijkheid, geheugen, herinneringen. Het ik bestaat uit 3 aspecten (zie verder) die in Indië volgende namen hebben: manomaya kosha (denkomhulsel), vijnanamaya kosha (intellect omhulsel) en aham vritti (ego).

°°° Een verdere onderverdeling en detaillering levert het negendelig mensbeeld op verdeeld als drie groepen van drie energielichamen.
1. De fysieke wereld bestaat uit enerzijds de minerale wereld (fysieke lichamen) en daarnaast de levenswereld (de levensprocessen). Daarin werken drie lichamen: het fysieke lichaam (materie en vorm), het levenslichaam (dat de fysieke stoffen tot leven wekt en ze via groei in een bepaalde vorm houdt) en het gewaarwordingslichaam (dat de drager is van de specifieke, uiterlijke, persoonlijke geaardheid die door overerving via de ouders op de nakomelingen wordt overgedragen). De fysieke wereld is onderhevig aan de wet van geboorte en dood.
2. De zielenwereld is waar de ziel leeft en is de werkplaats van de geest waarin gevoelens, hartstochten, driften en neigingen opflakkeren. Daarin onderscheiden we drie subtiele lichamen: de gewaarwordingsziel (ik neem waar, ik wordt gewaar, ik ervaar), de verstandsziel (ik denk na over mijn gewaarwordingen) en de bewustzijnsziel (ik ben bewust van het goede en het ware zonder vooroordeel noch persoonlijke gevoelens). Het ik is de kern van de ziel (ik ben zelfbewust en gebruik de omhulsels lichaam en ziel en leer ze te beheersen en om te vormen tot hogere wezensdelen). De gewaarwordingsziel en het gewaarwordingslichaam vormen samen het astraal lichaam uit vorige onderverdeling. De ziel is onderhevig aan de wet van karma (het zelfgeschapen lot waarin iedere daad verbonden wordt met een overeenkomstig gevolg).
3. De geestelijke wereld is de oorspronkelijke wereld van het ware en het goede. Wanneer het ik erin slaagt de lagere wezensdelen om te vormen tot hogere dan worden drie hogere lichamen ontwikkeld. Met name: het Geestzelf (de geest die als ik leeft en één wordt met het eeuwige ware en goede), de Levensgeest (verworven vaardigheden, vermogens, aanleg en vruchten van vorige levens die blijvend zijn geworden) en de Geestmens (het eeuwige, soevereine, goddelijke wezen). Het omgevormde astraal lichaam wordt het Geestzelf (of Hoger Zelf of Manas in Indië). Het omgevormde levenslichaam wordt de Levensgeest (Buddhi). Het omgevormde fysieke lichaam wordt de Geestmens (Atman). De geest is onderhevig aan de wet van wederbelichaming.

Volgens Steiner dienen we de 3 hogere wezensdelen nog verder te ontwikkelen/vervolmaken. Dit gebeurt in lange tijdperken waarin de menselijke 'oergeesten' op pelgrimstocht gaan doorheen 7 x 7 x 7 incarnaties van de Aarde. Daarbij krijgen ze hulp van een 'hemelse hiërarchie', namelijk hoger geëvolueerde scheppende wezens die de mensheid bijstaan. En er zijn ook 'tegenkrachten' die weliswaar voor belangrijke impulsen in de evolutie zorgen maar ook een valkuil kunnen zijn. Zo brengt de 'gevallen' Engel Lucifer de vrijheid aan de Mens om te kiezen tussen goed en kwaad maar aan de andere kant ook de kans op eenzijdig egoïsme wanneer het ik van de Mens de driften niet kan beteugelen. Het is een ongelofelijk indrukwekkend en boeiend verhaal wat je eventueel kunt nalezen in 'De Wetenschap van de Geheimen der Ziel' (Rudolf Steiner) of 'De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers' (Max Heindel). Lees hier hoofdstuk 4 uit het Steiner boek. Opvallend is het gegeven dat de Mens er al was voordat de Aarde bestond (de apen zijn dus een afsplitsing (een soort achterblijvers) van de Mens, niet omgekeerd) en dat het fysieke lichaam het oudste wezensdeel is en het ik het meest recente aspect.

De Pelgrimstocht der Oergeesten

Uit het Max Heindel boek: The Rosicrucian Cosmo-Conception

De Aarde en mensheid gaan doorheen 7 lange tijdsfasen of perioden die elk 7 grote tijdperken bevatten die op hun beurt telkens 7 cultuurperiodes omvatten. Het zijn cycli in cycli waarbij de Mens van in het begin al aanwezig is, zij het dan in niet-materiële vorm. Tijdens dit proces van 343 stappen en verschillende wortelrassen wordt alles wat in aanleg als kiem aanwezig is in de Mens ontwikkeld en voldragen, net als een zaadje wat uitgroeit tot een mooie plant. De 7 lange tijdsfasen worden genoemd naar een planeet wat verwarrend is omdat de naam niets te maken heeft met de planeten die we nu kennen onder diezelfde naam. Na iedere tijdsfase verdwijnt alles en volgt een kosmische nacht. In India noemen ze de ontwikkelingsfases manvantara's en de rustfases pralaya.

De eerste Aarde incarnatie heet (Oude) Saturnus en daarin vindt de ontwikkeling plaats van het fysieke lichaam onder leiding van de Tronen. De Mens is nog onbewust en in diepe trance. Deze eerste vormfase is geestelijk van aard (niet materieel) en speelt in het hoger devachan (geestelijke dimensie).
De tweede Aarde incarnatie heet (Oude) Zon en daarin vindt de ontwikkeling plaats van het levenslichaam onder leiding van de Cherubijnen. De Mens is onbewust en in droomloze slaap. Ook de tweede vormfase is geestelijk van aard en speelt in het lager devachan.
De derde Aarde incarnatie heet (Oude) Maan en daarin vindt de ontwikkeling plaats van het astrale lichaam onder leiding van de Serafijnen. De Mens heeft een beeldend droombewustzijn. Ook de derde vormfase is geestelijk van aard maar is opnieuw 'gedaald' (verdicht), deze keer naar het astrale gebied.
De vierde Aarde incarnatie heet Aarde en is de fase waar we nu inzitten. We ontwikkelen het denkvermogen en het ik. De Mens heeft een objectief waakbewustzijn. Tijdens deze vormfase bereiken we de dichtste kristallisatie van geest, die zich manifesteert als fysieke materie. De geest daalt in de stof om daar wijzer te worden en keert dan terug naar de oorsprong.
De vijfde (toekomstige) Aarde incarnatie heet Jupiter en daar ontwikkelen we ons tot Geestzelf. De Mens heeft dan een zelfbewust beeldend bewustzijn. We evolueren nu terug naar het geestelijke en deze vormfase speelt in de hogere astrale wereld.
De zesde (toekomstige) Aarde incarnatie heet Venus en daar ontwikkelen we ons tot Levensgeest. De Mens heeft dan een objectief, zelfbewust, scheppend bewustzijn. Speelt zich af in vervolmaakt lager devachan.
De zevende (toekomstige) Aarde incarnatie heet Vulcanus en daar ontwikkelen we ons tot Geestmens. De Mens heeft nu het hoogste geestelijke bewustzijn. Speelt zich af in vervolmaakt hoger devachan.

Na de zeven tijdsfasen volgt het 'laatste oordeel'. Er zijn twee ontwikkelingsbewegingen tijdens die 7 lange fases. Eerst is er een indalende involutiefase waarbij de Geest in de stofmaterie neerdaalt door kristallisatie tot lichamen. Wat begint als geestelijke 'warmtelichamen' tijdens de Saturnus periode verdicht zich steeds meer tot vaste, zintuiglijk waarneembare materie op 3D Aarde. Tijdens die fase ontwikkelt zich het drievoudig lichaam (fysiek lichaam, levenslichaam, astraal lichaam) en wordt het ik een brandpunt van denkvermogen voor het bereiken van zelfbewustzijn. Deze fase is ondertussen (sinds korte tijd) voorbij en wordt gevolgd door een opstijgende evolutiefase waarbij de Geest zich uit de materie verheft door de lichamen tot ziel te vergeestelijken. De groei van de drievoudige ziel door juist handelen, juist denken en juist voelen zal uiteindelijk tot de vervolmaking van de Geestmens leiden op Vulcanus, de zevende tijdsfase. Steiner hecht veel belang aan het 'Mysterie van Golgotha', het offer van Christus waardoor het ik-bewustzijn in de Mens werd geboren.

Zoals gezegd zitten we nu in de vierde grote tijdsfase genaamd de Aardeperiode waarin het ik en het waakbewustzijn tot ontwikkeling komen. Het doel van deze periode is het leren en ervaren van liefde. De vierde Aarde incarnatie kent 7 grote periodes: het Polaris tijdvak, het Hyperborea tijdvak, het Lemurië tijdvak, het Atlantis tijdvak (waar de Mens zijn (huidige) stoffelijke vorm aanneemt), het Arische tijdvak (dit is het huidige tijdvak), daarna volgen nog het Slavische tijdvak en het Amerikaanse tijdvak.

Elk tijdvak bestaat uit 7 cultuurperiodes waarin bepaalde aspecten en vermogens ontwikkeld worden. Op Atlantis (het vierde en vorige tijdvak) waren dat: de Rmoahals, de Tlavatli, de Oer-Tolteken, de Oer-Turaniërs, de Oer-Semieten, de Oer-Akkadiërs en de Oer-Mongolen. We zitten nu in het vijfde tijdperk (Arisch) van de vierde Aarde en ook dit tijdperk bestaat uit 7 grote cultuurperiodes. Namelijk: de Oud Indische periode  --- de Oud Perzische periode  -- de Egyptisch-Babylonische periode  --- de Grieks-Romeinse periode  waarin we de waarneming ontwikkelen --- de Moderne periode  waarin we het intellect en de bewustzijnsziel ontwikkelen --- de zesde periode waarin we het gevoel zullen ontwikkelen en tot slot --- de zevende periode waarin we de moraliteit zullen ontwikkelen. Daarna start het zesde tijdvak. Als we het even in een schema gieten, krijg je het volgende.

Kaballa - Levensboom
VORMFASE 1: Oude Saturnus - hoger devachan - de oergeesten (Mensen) beginnen hun reis
VORMFASE 2: Oude Zon - lager devachan
VORMFASE 3: Oude Maan - astrale wereld
VORMFASE 4: Aarde - fysieke wereld - 7 wortelrassen (of tijdvakken)
              Tijdvak 1: Polaris
              Tijdvak 2: Hyperborea - de huidige zon scheidt zich af
              Tijdvak 3: Lemurië - de huidige maan scheidt zich af
              Tijdvak 4: Atlantis - eindigt met de Bijbelse zondvloed
                        Cultuurtijdperk 1: Rmoahals
                        Cultuurtijdperk 2: Tlavavtli
                        Cultuurtijdperk 3: Oer Tolteken
                        Cultuurtijdperk 4: Oer Turaniërs
                        Cultuurtijdperk 5: Oer Semieten
                        Cultuurtijdperk 6: Oer Akkadiërs
                        Cultuurtijdperk 7: Oer Mongolen
             Tijdvak 5: Arisch - eindigt met de grote oorlog van allen tegen allen
                        Cultuurtijdperk 1 (7227 BC - 5076 BC): Oud Indisch
                        Cultuurtijdperk 2 (5076 BC - 2907 BC): Oud Perzisch
                        Cultuurtijdperk 3 (2907 BC - 747 BC): Egyptisch-Babylonisch
                        Cultuurtijdperk 4 (747 BC - 1443 AD): Grieks-Romeins
                        Cultuurtijdperk 5 (1443 AD - 3573 AD): Europees - huidig tijdperk
                        Cultuurtijdperk 6: (3573 AD - ± 6000 AD) Russisch
                        Cultuurtijdperk 7: (± 6000 AD - ± 8500 AD) Amerikaans
            Tijdvak 6: Slavisch - Homo spiritalis (de spirituele Mens)
            Tijdvak 7: Amerikaans - de fysieke Aarde verdwijnt en wordt astraal
VORMFASE 5: Jupiter - hogere astrale wereld
VORMFASE 6: Venus - vervolmaakt lager devachan
VORMFASE 7: Vulcanus - vervolmaakt hoger devachan - de oergeesten zijn nu Christussen geworden

Bonus Tijdlijnen

°°° Tijdlijn van de Alchemie : van Atlantis/Lemurië (30.000 BC) tot heden (2.010 AD)
°°° Tijdlijn van de Mysterie Scholen : van Oud Egypte (10.000 BC) tot heden (2.019 AD)
°°° Tijdlijn van Astronomie en Kosmologie : van Mesopotamië (2.000 BC) tot heden (2.015 AD)
°°° Tijdlijn van de Wereld Historie : van de eerste mensaap (4,3 miljoen BC) tot heden (2.015 AD)
°°° Tijdlijn van de Aarde Historie (volgens de Cirkel van Sirius) : van 350.000 BC tot heden (1.998 AD)
°°° Tijdlijn der Anunnaki (volgens Zecharia Sitchin) : van  4,5 miljoen BC tot  132 AD (Joodse opstand tegen de Romeinen)
°°° Tijdlijn volgens Alex Collier : vanaf 4,5 miljard BC tot 27.603 BC (ondergang van Atlantis)
°°° Tijdlijn volgens Wes Penre : vanaf 13,7 miljard BC tot heden
°°° Tijdlijn volgens Robert Morning Sky : de Terra Papers
°°° Tijdlijn uit het Urantia boek: vanaf 987 miljard BC tot 2.011 AD

Bronnen en Info
°°° Exopaedia °°° Exopolitics °°° Wes Penre °°° Bibliotheca Pleyades °°° Ascension Glossary °°° Geestkunde °°° Esoteric Astrologer °°° Golden Mean °°°

De 'Oorlog in de Hemel' zoals beschreven in de Bijbel (schilderij door Pieter Bruegel).
Een symbolische weergave van een echte ruimte oorlog die lang geleden planeet Marduk vernietigde.
Zie het 'remote viewing' verslag van het Farsight instituut.
Er is geen waarheid behalve de waarheid in onszelf.
Dat is waarom zoveel Mensen een onwerkelijk leven leiden.
Ze zien de beelden buiten henzelf voor de werkelijkheid aan
en geven de wereld in henzelf geen kans om naar buiten te treden.
(Hermann Hesse)

Slotbedenking

Wanneer we de vele tijdlijnen vergelijken, merken we telkens verschillende terugkerende thema's die blijkbaar een belangrijke rol spelen in de menselijke historie: DNA, Seks, Oorlog, Buitenaardsen Rassen(leer) en Dimensies.
Sinds het begin van de opgetekende beschaving (Soemerië, 6.000 jaar geleden) is er constant oorlog, geweld, doodslag en horror op Aarde. Wat is er in godsnaam aan de hand? Er zijn verschillende verklaringen. Als de wereld buiten ons een reflectie is van de innerlijke wereld dan kunnen we stellen dat de Mens in oorlog is met zichzelf en dit spiegelt zich als buitenwereld. De oorzaak is dus vooral ego en onwetendheid en er zal pas iets veranderen wanneer vrede en liefde stevig in ieders hart geworteld zit. Het patriarchale, hiërarchische piramide machtssysteem op Aarde zorgt ook voor samenlevingen in disbalans. Dit wijst op een onvolwassen mensheid. Echte en bewuste volwassenen hebben namelijk geen leiding en bestuur nodig in de vorm van overheid en religie. En wat is er beter om liefde te leren dan incarneren op een planeet vol oorlog? Er is ook sprake van een immense mindcontrol via film, muziek, videogames en media die constant geweld en oorlog tonen, verheerlijken en als noodzakelijk voorstellen. Uiteraard gaan alle oorlogen ook over het in bezit nemen van allerlei grondstoffen, waaronder olie en kostbare mineralen, gebieden, landen, planeten, en zelfs Mensen. Geld en macht dus. In vorige berichten ontdekten we dat 'Archonten' en buitenaardsen planeet Aarde als een energieboerderij runnen en de gruwel op Aarde initieren en uitlokken om zo hun voedsel (angst, verdriet, haat, pijn,...) te kunnen oogsten. De opdracht voor de Mens ligt dan in het 'opstaan in kracht' en niet langer participeren aan alles wat de negatieve tijdlijn in stand houdt en de archontische parasieten van voedsel voorziet.

Waarom zou DNA en genetische manipulatie zo cruciaal kunnen zijn? We zien ook dat de huidige wetenschappers op Aarde druk bezig zijn met dit onderwerp: de GMO gewassen, het klonen van dieren, het patenteren van geïsoleerde genen, het 'Humane Genome Project' die alle genen uit het menselijk DNA wil identificeren, de CRISPR methode om designer baby's te maken, het mysterie van het Junk DNA, enzovoort. En waarom hechten de royalty zoveel belang aan het 'zuiver' houden van hun (blauw)bloedlijn? Ze huwen altijd binnen hun eigen kliek en zelden tot nooit met 'gewone' burgers om hun genenlijn te beschermen. Welk geheim zit hier achter? Enkele weetjes over het DNA die wellicht minder bekend zijn:
° DNA zendt licht uit en absorbeert licht.
° DNA gedraagt zich als 'vloeibaar kristal'.
° DNA is een organische supergeleider die zich gedraagt als een BEC (Bose-Einstein Condensaat), wat de vijfde staat van materie is (vast, vloeibaar, gas, plasma, BEC).
° DNA kan magnetische wormgaten maken in de vacuüm ruimte en informatie uit andere velden overdragen aan het bewustzijn waardoor nieuwe kennis opgeslagen wordt - men noemt dit hypercommunicatie - actieve vormen van hypercommunicatie zijn inspiratie, intuïtie, telepathie en channeling.
° DNA reageert op gerichte intentie (hypnose, placebo en nocebo effect).
° DNA reageert op muziek en woord (affirmaties maar ook mindcontrol).
° DNA-achtige dubbele helixen zijn de grootste krachtcentrales in het universum.
° Het universum is in staat het DNA te veranderen (kosmische straling, zonnevlammen, frequenties uit de ruimte).
° DNA werkt als een antenne en kan door frequenties worden beïnvloed.
DNA manipulatie is dus een heel krachtig instrument om individuen, groepen, beschavingen, rassen en hele werelden te controleren. En het is ook het middel om nieuwe soorten te maken en bestaande soorten aan te passen (richting supersoldaten zonder menselijkheid of gehoorzame burgers als energievoedsel). 'Spelen voor god' is waar het om draait, zonder ethische of morele bezwaren, zonder liefde. De tijdlijnen tonen dat het DNA van de Mens reeds verscheidene malen werd gemanipuleerd in het verleden. Zie ook het werk van Dan Winter, DNA is het zaadkristal van het Lichtlichaam. En de manipulatie gaat ondertussen nog steeds verder met de tranhumanistische agenda, designer baby's, cyborg robotica,...Want, het is niet goud, land of olie wat de grootste waarde heeft op Aarde en in het universum, het is bewustzijn! DNA en bewustzijn zijn de top handelswaar. 

Er is blijkbaar een (eeuwenoude) strijd aan de gang die op diverse niveaus speelt. De strijd om het DNA en de loosh energie van de Mens, het verwerven van controle over de fysieke lichamen (via vaccinatie en nanotechnologie) en controle over de mind (via social engineering, programmering, inplantaten), én daar bovenop de manipulatie van de tijdlijnen. Dit laatste klinkt als sci-fi maar de militaire technieken staan op ongekend hoog niveau. Kan het zijn dat de elite de mensheid wil meetrekken in een satanische, negatieve tijdlijn waar zij heer en meester zijn over een slaafse en gehoorzame kudde order volgers? En wat valt daaraan te doen? De sleutel is soevereiniteit, de sleutel (zoals reeds vele malen op deze blog werd aangekaart), is de matrix tijdlijn van angst en controle loslaten en focussen op de positieve tijdlijn en jouw kracht als scheppende creator inzetten om de oplossingen te manifesteren (permacultuur, schenkeconomie, familiedomeinen, ecodorpen, autonomie, thuisonderwijs, Zelfrealisatie,...kortom volwassen worden).

Waarom is het échte en diep menselijke bewustzijn zo zeldzaam op Aarde? De DNA strengen die de Mens in staat stellen om een hoger en multidimensionaal bewustzijn te ervaren (waarheid, eenheid, liefde) worden in sluimertoestand gehouden door allerlei (niet-menselijke) dominerende controlesystemen op Aarde. Dit hele toneelspel hier (wat sommigen de droomstaat noemen) tovert slechts een illusie van menselijk leven, het toont valse beelden van fysieke plaatsen en dingen door middel van digitale technologieën, het zijn verdovende creaties afkomstig van de A.I. matrix overlay. De menselijke biologie wordt met opzet vergiftigd en verzwakt via vele middelen, dingen zoals straling van elektronische apparaten, giftige gassen in de lucht, synthetische chemicaliën in alles wat men consumeert, vervuild drinkwater, ontwrichtende vaccins in de bloedbaan en talloze andere soorten parasitaire microdieren en nanopartikels. Deze gifstoffen worden continu in de menselijke samenleving gehouden om de helende effecten van de zonne-energie en de natuurfrequenties teniet te doen. Dit zijn allemaal (bewuste) misdaden tegen de mensheid begaan door de overheid, de corporaties en de elite. Mensen worden beroofd van hun ware en volledige spectrum aan essentiële en levenschenkende impulsen en voedingsstoffen waarmee ze op een hoger bewustzijnsniveau zouden kunnen functioneren. Daarom is de ruimte van liefde op het familiedomein in een ecodorp de basis voor een nieuwe samenleving van bewuste, gezonde en liefdevolle Mensen die hun volledig potentieel en innerlijke vermogens ontwikkelen. De natuurlijke omgeving, de hoogwaardige voeding, de dagelijkse creativiteit, de hechte vriendschappen, de vreugde en zingeving,...alles werkt samen om het bio-elektrische energieveld van het lichaam sterk en gezond te houden, om alle 12 DNA strengen te activeren en om re-connectie te maken met de diepste essentie van wat/wie wij zijn. Want de ultieme vraag is: 'waarom zijn we het Zelf vergeten?' 'Ken Uzelf' stond al gebeiteld op de Griekse tempel in Delphi ter herinnering aan de voorbijgangers. Dit zijn enkele mogelijke antwoorden waarom we ons Zelf vergeten:
° Er is een DNA manipulatie gebeurd en het bewustzijn werd en wordt onderdrukt en kunstmatig beperkt.
° De sluier van de droomstaat illusie (Maya) is te sterk waardoor we onze ware natuur (Atman) vergeten.
° Er is een ontwikkeling gaande waarbij we als Mens een steeds ruimer bewustzijn ervaren en daarvoor ook aangepaste voertuigen (lichamen) en DNA strengen (blauwdrukken) manifesteren.
° De enige manier waarop Bewustzijn (Brahman, Oneindige Schepper) Zichzelf (onbevangen) kan ervaren, is door een deel van Zichzelf (schijnbaar) af te scheiden en te vergeten.

Een ander aspect is het principieel verschil in perceptie tussen het Darwinisme/wetenschappelijke model en de esoterische tijdlijnen zoals die van de Rozenkruisers. Beiden erkennen een voortgaande evolutie maar bij de ene (Darwin) gebeurt alles eerder toevallig en zonder diepere zin. Waar het Darwinisme uitgaat van toevallige mutaties met de grootste kans op voortbestaan door de meest geschikte soort (survival of the fittest), zien de Rozenkruisers scholen de evolutie der mensheid als teleologisch van aard, er is een plan, alles heeft 'zin'. De evolutie werkt naar een doel toe en niets gebeurt zomaar. Alles is onderdeel van een groot ‘kosmisch plan’, waarin alle hiërarchieën, ook de geestelijke hiërarchieën boven de mens een bepaalde rol spelen.

Niettemin blijven er bij alle tijdlijnen, zowel de wetenschappelijke als de spirituele, onnoemelijk veel vragen, onduidelijkheden en misvattingen die soms voor controverse zorgen. Denk aan de discussies over de wortelrassen en onderrassen bij de Antroposofen en Theosofen die makkelijk als racistisch kunnen beoordeeld worden. Er is inderdaad duidelijk sprake van een rassenleer bij Steiner. In hun ontwikkelingsgang reïncarneren de geestelijke wezens in de stoffelijke lichamen van de verschillende rassen die verschillende fases van het evolutieproces vertegenwoordigen (telkens met bepaalde specifieke kenmerken en vermogens). Wanneer de ontwikkelingsgang, die behoort bij een bepaald ras, is volbracht, incarneren de geesten in een nieuw en verder geëvolueerd ras. Maar het oude ras als voertuig bestaat nog en degenereert dan geleidelijk en verdwijnt uiteindelijk (volgens Steiner). Vele rassen en subrassen bestaan dan gelijktijdig naast elkaar waarbij sommigen op een ander evolutionair niveau zitten. Het valt niet moeilijk te snappen dat dit de deur opent voor allerlei uitwassen en dwazigheid, zoals de 'Übermensch' van Nietsche. Hitler gebruikte dit idee om het blanke, Arische ras als hoogwaardig te beschouwen, de Joden bestempelen zichzelf als het uitverkoren volk, Leopold II en zijn troepen beschouwden de Afrikanen als domme werkdieren, de kolonisten in Amerika roeiden de Indianen uit omdat ze 'wilden' waren, de vele natuurstammen worden als primitief beschouwd, enz. Overal en altijd zien we op de tijdlijnen dat er rassenongelijkheid is en strijd wordt gevoerd rond dit thema. In de new age beweert men dat sinds de jaren zestig van vorige eeuw indigokinderen, kristalkinderen en nieuwetijdskinderen geboren worden die met speciale gaven en taken naar Aarde komen en incarneren in aangepaste lichamen. Het maakt niet uit of we in wezen allen evenwaardig zijn (als Geestmensen), wanneer we een lichaam bezielen wat zich ontwikkelt doorheen evolutiestadia ontstaan sowieso verschillen. Vergelijkbaar met een klas leerlingen waarvan sommigen op het einde van het jaar niet geslaagd zijn of onvoldoende voorbereid zijn om over te gaan naar een hogere klas. Maar zoiets kan en mag nooit aanleiding geven tot discriminatie of superioriteit. De vraag dringt zich uiteraard op welke invloed de artificiële lichamen (half robot/half Mens) inclusief inplant A.I. chips, die in het komende decennium ontwikkeld zullen worden, op de incarnerende zielen zullen hebben. Is dit de ervaring die we zoeken? Een digitale cyborg in een transhumane of zelfs posthumane wereld? En leidt deze keuze weg van het natuurlijke evolutieproces? Wat momenteel in China gebeurt met het 'sociaal krediet systeem' toont dat het veranderen van de tijdlijnen niet zo heel erg moeilijk meer is dankzij technologie en data verwerking. Iedereen wordt (voortdurend) gescreend, geëvalueerd en bijgestuurd richting de agenda van de overheid, richting een bepaald transhumaan ras, richting een gemanipuleerde toekomst.

En dat brengt ons opnieuw bij de bedenkingen uit de inleiding, namelijk kunnen we tijdlijnen beïnvloeden, is het mogelijk om de toekomst en het verleden te bezoeken, zijn we in staat om in de tijd te reizen? En gebruiken de machtigen op Aarde 'remote viewing' en bepaalde technologieën (Project Looking Glass, Project Stargate, Project Pegasus, Yellow Cube en Tesla Teleportatie) om de toekomstige (en voorbije) tijdlijnen te zien en te controleren? Het antwoord is hoogstwaarschijnlijk ja. Naar verluid zag men na 2012 twee mogelijke tijdlijnen voor Aarde ontstaan: in tijdlijn 1 ontwaakt de mensheid en kiest ze om samen te leven in vrede en liefde en de (verborgen) duurzame technologieën in te zetten om vrijheid en overvloed aan iedereen te brengen. Volgens de white hats zou Donald Trump en Q-Anon deze tijdlijn willen manifesteren (wat ik ten zeerste betwijfel). In tijdlijn 2 krijgen we natuurrampen, oorlogen en de gevreesde new world order, een gevangenisplaneet waar we geldslaven zijn voor een kleine elite en energievoedsel voor archontische A.I. parasieten. Deze beweringen roepen uiteraard vragen op. Als we afgaan op de beschreven tijdlijnen hierboven dan zou het 'gouden tijdperk' nog lang niet aan de orde zijn. De evolutie volgt dan een vastgelegde wetmatigheid, net zoals het bloemenzaad zich ontwikkelt tot bloem volgens bepaalde stadia. Het is een oeroude vraag, verloopt het leven volgens een goddelijk plan met determinisme, causaliteit en predestinatie (voorbeschikking) als natuurwetten of is er onbeperkte vrije wil en ligt niets vast...of is het ergens tussenin. Als je een videogame speelt, dan zitten alle spelmogelijkheden reeds opgeslagen in de software. Je kunt niets doen wat niet opgeslagen zit in de coderingen. Tenzij...we inderdaad onbeperkte vrije wil hebben en zelf de software kunnen schrijven naarmate we keuzes maken. In dat geval is de toekomst niet wat zal gebeuren, maar wat we zullen kiezen. Helaas is de toestand van de mensheid anno 2020 nog steeds hoodzakelijk verwarring, onwetendheid of illusie, slechts een kleine minderheid lijkt écht wakker en bewust en in staat nieuwe keuzes te maken. En daar draagt iedereen een grote verantwoordelijkheid. Welk spel wil je spelen in het grote game? Wie tijdlijn 1 wil ingaan, dient in zijn kracht te staan en soeverein te worden. En, zolas op deze blog al herhaaldelijk werd aangetoond, dat kan het beste op een familiedomein in een ecodorp. Wanneer voldoende Mensen ontwaken voor hun goddelijke en scheppende essentie en 24/7 focussen op een gouden toekomst en de heling van de planeet en haar bewoners, dan verliest de negatieve tijdlijn haar bestaanskracht.

Er zijn vele, vele tijdlijnen, op alle niveaus van bestaan. Elke cultuur, beschaving en volk heeft eigen tijdlijnen, wellicht volgt ieder Mens zelfs een eigen tijdlijn. Er zijn veel gelijkenissen maar ook veel verschillen. Het toont opnieuw dat niemand de 'waarheid' kent die bedolven zit onder ontelbare verhalen. Til niet te zwaar aan wat je allemaal leest, neem het niet te ernstig, er is zoveel fake info dat je er duizelig van wordt. Dient het leven een groter doel en steekt er een welbepaalde reden achter? Evolueren we van alpha (onbewustzijn) naar omega (goddelijk bewustzijn)? Of is de enige zin van het leven diegene die we zelf verzinnen? Tat Tvam Asi is de bekendste Sanskriet spreuk en kan vertaald worden als volgt. Het immanente, eeuwige Zelf is één met Brahman, het absolute principe van het bestaan. Het uiteindelijke doel van ieder menselijk wezen is dit feit zelf ontdekken, is erachter komen wie hij werkelijk is. Brahman is Atman en Atman is Brahman. En Brahman is Bewustzijn en Atman is Zelf, dus Bewustzijn is wat we Zijn en dat is het enige wat waarheid is. Al de rest is een tijdelijk spel. Alles wat verschijnt en verdwijnt in dat Bewustzijn is illusie, het is het spiegelpaleis van Maya, de droomstaat die zo echt lijkt. Een droomstaat waarin we allerlei tijdlijnen en drama's verzinnen om Bewustzijn als het ware te 'entertainen'. Enjoy the never ending show!

Volgende keer: Het Heilige Geheim

Er is niet één grote kosmische betekenis voor iedereen, er is alleen de betekenis die ieder van ons aan ons eigen leven geeft.
Er is dus alleen een individuele betekenis, een individueel plot, een individuele roman als het ware of een boek voor iedere persoon apart.
(Anais Nin)


Time
The Circle Game


De enige waarheid is Ik Ben - Ik Besta. Al de rest zijn concepten.
(Ramesh Balsekar)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten