23/09/2021

De Polio HistorieInleiding

De geschiedenis van polio (kinderverlamming) is een beklemmend verhaal: lang, ingewikkeld en lelijk. Het is geen verhaal wat dokters en experts vertellen of wat in de medische opleidingen onderwezen wordt. Achter de rook en de propaganda vinden we dubieuze statistieken, het hernoemen van ziekten, oplichting, onkunde, chantage, foute beslissingen, experimenten op kinderen, zelfs moord. En daar bovenop nog eens de polio die veroorzaakt wordt door de Salk en Sabin vaccins. Het orale Sabin poliovaccin veroorzaakt trouwens tot op heden nog steeds verlammingsverschijnselen bij kinderen die ermee gevaccineerd zijn. Uit dagboeken van personen uit de hele wereld, die leefden toen de eerste vaccins op grote schaal werden toegediend, blijkt keer op keer dat hun kinderen na vaccinatie ongezonder en zieker werden en de ongevaccineerde kinderen altijd sterker en gezonder (op korte en op lange termijn). En dat is nog altijd zo. Zie ook bij de Amish people (geen vaccins, nooit ziek, sterke en gezonde kinderen). Sinds de start van het toedienen van de eerste vaccinaties lang geleden ontstond ook dadelijk vaccinosis (of ziekten veroorzaakt door vaccins). Vaccinosis ontstaat omdat vaccins onnatuurlijke, niet-organische, lichaamsvreemde immuunuitdagingen zijn. Vaccins genezen niet en ze voorkomen niets, ze veroorzaken enkel problemen voor de geïnjecteerden en winsten voor de bedrijven.

Tegenwoordig denkt bijna iedereen dat polio is uitgeroeid door vaccinatie. Ondanks de goed gedocumenteerde artikelen en boeken die een ander verhaal vertellen, toch wordt het poliovaccin (en ook het pokkenvaccin) als grote wetenschappelijke en medische doorbraken gezien. Bij iedere discussie met een pro-vaccinatie gelover wordt al snel de dooddoener gebruikt: dankzij het vaccin is er geen polio meer op Aarde, dus vaccins zijn nuttig en goed en het geloof in vaccinatie is terecht. Iedereen die dit in vraag durft stellen, wordt gek verklaard, want je wilt toch geen verlamde kinderen! Iedereen die durft twijfelen, wordt uitgescholden als anti-vaxxer, conspiracy gek of als iemand die niet vertrouwt op de wetenschap. Op welke wetenschap? Op deze van het grote geld en big pharma? Nee, deze zijn inderdaad niet te vertrouwen, dat is reeds honderd maal bewezen via de vele processen en veroordelingen die ze telkens opnieuw oplopen wegens fraude, oplichting en leugens.

Dit bericht heeft zeker niet de intentie om volledig te zijn noch om de ultieme waarheid te verkondigen. Het wil een summiere introductie zijn tot een minder bekende kant van het heel complexe en uitgebreide polio verhaal. Zoals steeds, ga zelf op onderzoek en vorm je eigen mening want dit bericht zal wellicht meer vragen oproepen dan antwoorden geven. Eindeloze discussies tussen pro en anti zijn vrij zinloos, er zijn altijd zinnige argumenten te vinden voor alle mogelijke standpunten, en niets is zwart/wit. Wie de terreintheorie kent (Antoine Béchamp) en vertrouwd is met de Germaanse Geneeskunde, begrijpt wellicht dat ziekmakende virussen nog nooit bewezen zijn. Er bestaat ook nergens een zuiver virus isolaat (Koch postulaten), noch van Covid, noch van enig ander virus trouwens. De genoom sequenties die ze als 'virusbewijs' aanvoeren zijn computergestuurde knip en plak illusies, de foto's zijn ofwel computer animaties ofwel foto's van afstervend celmateriaal die ten onrechte als virussen worden benoemd. Vaak zijn virussen gewoon eiwitten die mens en dier zelf aanmaken tijdens genezings- en detoxfases, het zijn restproducten van noodzakelijke processen. Ze veroorzaken geen ziekte en zijn niet besmettelijk (het is een lang verhaal). Maar de farma industrie gebruikt de (onbewezen) virus kiemtheorie om een lucratief ziektemodel in stand te houden en vaccins en pillen te kunnen ontwikkelen en verkopen. Zie bij deze berichten: Terreintheorie & Medische Fraude. Maar wat is polio dan? Wel, dat is een goeie vraag.

Volgens de officiële en algemeen aanvaarde theorie bestaan er 2 soorten van polio veroorzakende virussen in de wereld. Namelijk WPV's (wild polioviruses) die van nature voorkomen op Aarde. En VDPV (vaccine derived polioviruses) die afkomstig zijn van het poliovaccin zelf. Bij de 'wilde' poliovirussen zijn er 3 verschillende types. Twee daarvan zijn wereldwijd verdwenen en komen niet meer voor. Het derde type is zo zeldzaam dat het enkel nog voorkomt in 3 landen (Afghanistan, Nigeria en Pakistan) en dat er in 2017 slechts 6 ziektegevallen bekend waren. ALLE andere polio ziektegevallen worden veroorzaakt door het poliovaccin zelf. Het gaat om honderdduizenden slachtoffers wereldwijd. Dat het poliovaccin zelf polio kan veroorzaken is welbekend in de medische wereld (maar wordt nooit in de media verteld). In 2016 werd opdracht gegeven om alle oude poliovaccins te vernietigen (vanwege het gevaar op VDPV) en een modernere variant op de markt te brengen. De zekerste manier om polio te krijgen, is het vaccin nemen.

Samenvatting van dit bericht


Ziekten zoals polio zijn in feite de fysiologische en symptomatische gevolgen van een voortdurende contaminatie met en blootstelling aan allerlei vergif die het centrale zenuwstelsel aantast. Polio komt dan niet door een virus noch is het besmettelijk, het is de acute en chronische vergiftiging van het lichaam met chemische producten uit de industrie, de landbouw, het voedsel, de lucht en het water. De bekende polio epidemieën vallen samen met de 'eeuw van de pesticiden', de start van het commerciële gebruik op grote schaal van chemisch gif in de landbouw, de industrie en het huishouden vanaf de jaren '40. Ten onrechte denkt men dat een virus de oorzaak is van polio en men fabriceert niet-werkende vaccins ter bescherming. Deze vaccins veroorzaken nog meer polio en ontelbare nieuwe kankerpatiënten (door het SV40 virus in het vaccin). Men besluit om de verlamming ten gevolge van zware metalen en andere giffen niet langer polio te noemen maar allerlei andere namen te geven onder de noemer AFP. Daardoor dalen de poliogevallen uiteraard spectaculair in de statistieken en denkt iedereen dat de vaccins werken. Zo kan men de ware toedracht en oorzaak verdoezelen en het vaccin als oplossing verder blijven promoten. De farma industrie begreep toen en snapt nu nog altijd dat hier een gouden kans ligt om grote winsten te maken en gebruikt de niet-bewezen kiemtheorie om hun vaccinatieprogramma's te verkopen. Tot op heden is er geen zuiver isolaat van het poliovirus gevonden. En 'polio' bestaat nog steeds, niettegenstaande de wereldwijde vaccinatie, want er is nog steeds vervuiling en vergiftiging overal, meer dan vroeger zelfs, alleen worden de gevolgen van het gif nu anders benoemd, namelijk als AFP (Acute Flaccid Paralysis), een hele resem aandoeningen die gelijkenis vertonen met polio zoals verlammingsverschijnselen, griepsymptomen, chronische vermoeidheid en orgaanfalen. Polio vaccinatie wordt gerekend tot de 10 grootste oplichtingen en schandalen uit de medisch-farmaceutische geschiedenis. Overal waar het poliovaccin geïntroduceerd wordt, stijgen de poliogevallen en dodelijke slachtoffers.

Wat zijn virussen?

De farma industrie maakt enorme winsten door de angst voor (niet-bestaande) virussen uit te buiten. Maar wat zijn virussen precies (volgens de algemene overtuiging)? Dat is niet eenvoudig uit te leggen. Er zijn verschillende theorieën en er is geen consensus in de wetenschappelijke en medische wereld der virologen, immunologen, microbiologen en epidemiologen. Wikipedia zegt dat een virus genetisch materiaal is (DNA of RNA moleculen) die instructies bevatten om eiwitten te maken. Lange tijd veronderstelde men dat virussen vijanden waren die infecties en ziektes veroorzaken. Maar zo simpel is het niet. Het woord 'virus' is Latijn en betekent 'giftige vloeistof'. Dit wijst er al op dat het ook iets anders kan zijn dan een vijand, bijvoorbeeld een restproduct van een reiniging.

Ondertussen weten we dat het menselijk lichaam virussen nodig heeft en ook zelf creëert. De cellen bevatten kleine moleculaire ingenieurs, transposons genaamd, die het DNA verknippen en aanpassen. Soms moet het lichaam genetische code van de ene cel naar de andere sturen - misschien om genetische problemen op te lossen of om met toxines om te gaan. Cellen kunnen dit doen door transposons om te vormen tot boodschappers die de genetische code van cel naar cel overbrengen. Reizende transposons worden 'endogene' virussen genoemd: het lichaam maakt ze zelf. Ze zijn essentieel voor de interne, genetische informatiesnelweg. Het lichaam maakt miljoenen van zulke virussen.

Andere virussen zijn 'exogeen' en afkomstig van buiten het menselijk lichaam. Zij moeten cellen binnendringen (infecteren) om zich te kunnen 'reproduceren'. Sommige doden de cellen die zij daarvoor gebruiken, andere doen dat niet. Als het virussen zijn die het lichaam nog niet kent, dan is de kans groter dat ze gevaarlijk kunnen zijn. Maar veel exogene virussen doen geen kwaad. Bovendien heeft het lichaam uitstekende beschermingsmechanismen die sinds eeuwenlang geperfectioneerd zijn en gevaarlijke indringers uitschakelen. De sleutel is om het immuunsysteem in goede conditie te houden (en niet te ondermijnen via chemische vaccins). Dit is wat de terreintheorie verkondigt: een gezond intern milieu kan exogene virussen en bacteriën makkelijk aan. Want er is eigenlijk maar één hoofdoorzaak voor 95% der ziekten: metabole acidose (verzuring van het bloed) door vervuilde omgevingsfactoren, een verkeerde levensstijl en ondermijnende gedachten/gevoelens. 

Een andere theorie die snel aan belang wint, gaat over exosomen. Zie dokters Tom Cowan, Andrew Kaufman, Stefan Lanka, Brecht Arnaert en anderen. Het bestaan van een ziekmakend virus is nog nooit wetenschappelijk aangetoond. Ook de besmettelijkheid van een virus is nog nooit wetenschappelijk aangetoond. Virus transmissie bestaat niet, dit werd 100 jaar geleden al vastgesteld. Wat de wetenschap virussen noemt, zijn in feite exosomen. Een vergiftigd en vervuild lichaam wordt beschermd en gereinigd via de aanmaak van deze exosomen door de cellen. De exosomen verwittigen dan andere cellen om een specifiek gif in het lichaam op te ruimen. Op bepaalde seizoensgebonden tijdstippen gaat het lichaam zich ontdoen van opgestapelde giffen (griepseizoen). Dit gaat soms gepaard met ziekteverschijnselen (snot, koorts, hoesten, hoofdpijn,...) wanneer het lichaam erg vervuild is. Het is een cyclisch gebeuren. Vandaar dat veel culturen vastenperiodes kennen om het lichaam te ondersteunen bij die reiniging. Exosomen worden endogeen (inwendig) aangemaakt door de cellen als middel om zure afvalstoffen uit de stofwisseling, de omgeving, de voeding en/of de ademhaling te bufferen, teneinde het delicate pH-evenwicht van de intravasculaire en intracellulaire vloeistoffen op 7,365 te houden. Exosomen (of virussen) zijn niet overdraagbaar noch besmettelijk tenzij via rechtstreekse injectie (van een vaccin bijvoorbeeld). Deeltjes zoals exosomen, microben, microzyma, somatiden,...zijn ook pleomorf, ze kunnen transformeren en zich aanpassen aan de veranderingen in het innerlijk milieu van het lichaam. Zie ook Terreintheorie, Virologie en Virusbedrog. Kortom, wat de virologie gevaarlijke virussen noemt, zijn lichaamseigen exosomen die betrokken zijn bij herstelprocessen. Ze zijn het gevolg van iets, niet de oorzaak. En bij de Germaanse geneeskunde worden 'virussen' en microben beschouwd als noodzakelijk vanwege hun ondersteunende rol bij het helingsproces. Het lichaam is uitgerust met een uitstekend heling- en geneessysteem waar virussen en bacteriën deel van uitmaken.

Korte inhoud

Het polio verhaal is interessant om te kennen omdat het een prima voorbeeld is van de fraude en de misdaden die de grote industrieën voortdurend plegen (big pharma, big medicine, big agriculture,..). Vanaf de jaren 1800 werden steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen ingezet bij de land- en tuinbouw waaronder 'Paris Green' een uiterst giftige combinatie van arsenicum, lood en koper die neurologische afwijkingen (zoals verlammingen) veroorzaakte. Pesticiden zijn specifiek ontwikkeld om het zenuwstelsel van schadelijke insecten uit te schakelen, en dat is precies wat er ook gebeurt bij 'polio'. Bestrijdingsmiddelen zijn een heel lucratieve business en toen er een golf van verlammingen uitbrak (te wijten aan de giffen uit landbouw en industrie) begonnen de chemische lobbygroepen die hun verkoop niet wilden verliezen, het verhaal te verspreiden dat de verlammingsverschijnselen veroorzaakt werden door een 'virus'. Er werd een vaccin ontwikkeld en in 1956 vaardigde AMA (American Medical Association) een decreet uit waarbij verlamming niet langer als 'polio' mocht benoemd worden. Alle verlammingen werden nu ondergebracht onder de noemer AFP (Acute Flaccid Paralysis - acute slappe verlamming). Op die manier (naamsverandering) kon men beweren dat het vaccin succesvol was en polio had uitgeroeid wat uiteraard onmogelijk is gezien de neuropathologische ziektebeelden veroorzaakt worden door chemische giffen in de omgeving, in vaccins en op het voedsel. Want gezien ook het poliovaccin toxische stoffen bevatte (en nog steeds bevat) die gelinkt kunnen worden aan verlamming zag men een toename aan polio in de gebieden waar gevaccineerd werd. Op de bijsluiter van de meeste vaccins staat trouwens nog altijd verlamming of paralysis of iets dergelijks als mogelijke bijwerking. De échte oorzaak van 'polio' en AFP is vergiftiging door zware metalen in combinatie met auto-immuunziekten veroorzaakt door vaccins waarbij het lichaam het eigen neurologisch systeem aanvalt in een poging om de gifstoffen te verwijderen. Zowel aluminium als kwik (in vaccins) zijn gekend als zware giffen die neurologische afwijkingen kunnen teweegbrengen.   
 
Het eerste poliovaccin werd ontwikkeld door dr. Jonas Salk en getest op weeskinderen omdat daarvoor geen toestemming nodig was van ouders. Het gevolg was dat tientallen kinderen stierven, honderden verlamd raakten en 40.000 kinderen polio kregen door het vaccin (het zogenaamde Cutter incident). Er werd dan een 'verbeterd' vaccin ontwikkeld en toegediend aan miljoenen mensen. Dit vaccin bevatte zowel het SV40 kanker virus als het Simian HIV virus en de gevolgen laten zich raden. Ontelbare kanker- en AIDS gevallen vanwege een gecontamineerd vaccin. Het polio verhaal behoort tot de 10 grootste medische misdaden ooit en tot op heden veroorzaakt het vaccin ondraaglijk leed en dood. Polio is geen virale ziekte en kan niet worden overgedragen, het wordt veroorzaakt door zware metalen, allerlei chemische giffen en het (niet-werkend) vaccin zelf.

Chronologische geschiedenis

Polio is een verwoestende ziekte waarop de medische wereld maar 1 antwoord heeft: vaccinatie. Nochtans zijn er massaal veel historische bewijzen die erop wijzen dat de ziekte niet wordt veroorzaakt door een virus maar door industriële en agrarische vervuiling. In de eerste helft van de 20e eeuw verspreidt kinderverlamming zich als een lopend vuurtje, maar enkel en alleen in het geïndustrialiseerde Westen en gelijk oplopend met het toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en het huishouden. Het verhaal van het polio 'virus' en het vaccin is de meest uitgebreide medische fraude uit de geschiedenis. Hier is een overzicht van enkele belangrijke gebeurtenissen en data, zowel wat betreft de vaccin ontwikkeling als de verhalen rond de pesticiden en politieke agenda's.

° 1824 - Metaalwerkers hebben (al vele decennialang) last van verlammingen die lijken op polio en veroorzaakt worden door het lood en arsenicum in de metalen waarmee ze werken. De Engelse wetenschapper John Cooke merkt op: 'De dampen van deze metalen en/of de opname ervan in de maag veroorzaakt vaak verlamming'. Vergiftiging door lood, kwik, cadmium en andere soortgelijke zware metalen veroorzaakt letsel aan de neurologische weefsels. Met andere woorden: het gif vernietigt de zenuwbanen (communicatiewegen) die de hersenen met de organen in het lichaam verbinden. Er zijn (in de loop der geschiedenis) vele voorbeelden te vinden, zoals de vergiftigingen in Japan door industriële vervuiling in het afvalwater en de lucht: Minamata ziekte (kwik), Itai-itai ziekte (cadmium), Yokkaichi astma (zwaveldioxide), Toroku ziekte (arsenicum).

° 1878Alfred Vulpian ontdekt het verband tussen verlamming en toxines wanneer hij vaststelt dat honden die lood toegediend krijgen dezelfde schade oplopen in hun motor-neuroncellen als bij de menselijke slachtoffers van kinderverlamming.

° 1880 - Een vaak voorkomende pesticide in de jaren 1800 is Paris Green. Het is een combinatie van koper acetaat en arseen trioxide. Asenicum is één van de meest giftige stoffen op Aarde. Rond 1880 is het één van de meest gebruikte chemische insecticiden (onder meer tegen de Colorado kever) en een fervent ratten verdelgingsmiddel. Het supergif wordt ook gebruikt als kleurstof in veel artikelen, waaronder behang en verf. Schrijvers gebruiken het soms als moordwapen in hun romans omdat arseen bekend staat als een zeer efficiënte manier om een moord in scène te zetten zonder sporen na te laten. 

° 1883 - De Rus Popow ontdekt dat arsenicum dezelfde neurologische schade veroorzaakt als lood. Deze vaststelling zou voor een schokgolf in de medische wereld moeten zorgen, want het op arseen gebaseerde pesticide Paris Green wordt sinds 1870 op grote schaal gebruikt om te voorkomen dat rupsen van de fruitmot de appeloogst verwoesten. Maar vreemd genoeg verandert er niets, tot men in 1890 overstapt op loodarsenaat, wat nog giftiger is.

° 1890 - Een bestrijdingsmiddel gebaseerd op loodarsenaat (lood en arsenicum, 2 van de zwaarste giffen) wordt in de VS gebruikt om de fruitmotten in de appelboomgaarden te doden. Tot 12 keer per zomer worden de gewassen bespoten. De bestrijdingsmiddelen veroorzaken neurologische schade bij insecten en ongedierte met orgaanfalen tot gevolg. Ook polio vertoont gelijkaardige symptomen, namelijk neurologische schade waardoor organen falen. En de polio uitbraken doen zich voor gedurende de zomer, tijdens de sproeitijden van pesticiden. De gebruikte pesticiden zijn specifiek ontworpen om het zenuwstelsel van insecten te verlammen, en dat is ook precies wat 'polio' doet, namelijk verlammen.

° 1892 - In Vermont, een gebied waar appels worden geteeld, beginnen zich uitbraken van polio voor te doen (2 jaar na het algemeen gebruik van loodarsenaat). Regeringsinspecteur Dr. Charles Caverly merkt in zijn verslag op dat ouders melden dat sommige kinderen ziek worden na het eten van fruit. Hij verklaart dat 'kinderverlamming zich gewoonlijk voordoet in gezinnen met meer dan één kind, en aangezien het zieke kind niet wordt geïsoleerd het vrij zeker is dat de ziekte niet besmettelijk is'. (Gezien er slechts één kind in het gezin wordt getroffen door de ziekte).  

° 1897 - De Australian Medical Gazette meldt dat formaldehyde in melk verscheidene gevallen van verlamming heeft veroorzaakt.

° 1907 - Calciumarsenaat, een zeer toxische verbinding van calciumzout en arseenzuur, wordt vooral gebruikt op katoengewassen.

° 1908
- In een stadje in Massachusetts met drie katoenfabrieken (waar ze calciumarsenaat lozen) en vele appelboomgaarden (waar loodarsenaat gebruikt wordt), krijgen 69 kinderen kinderverlamming. Er is enorme ongerustheid bij het publiek. Ondanks het bewijs dat de oorzaak blootstelling aan gifstoffen kan zijn, zien de onderzoekers de nieuwe pesticiden over het hoofd. Ze achtten deze van essentieel belang voor de oorlog tegen virussen, bacteriën en schadelijke insecten, en ook voor de financiële gezondheid van de landbouwindustrie en haar opbrengsten. De wetenschappers, afgeleid door de toen gloednieuwe theorie dat alle epidemieën worden veroorzaakt door besmettelijke ziektekiemen, gaan op zoek naar het 'verantwoordelijke' virus.

° 1909  - Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de invoer van appels uit de Verenigde Staten vanwege de zware loodarsenaat resten.

° 1909 - Karl Landsteiner en Erwin Popper melden dat ze wellicht 'een onzichtbaar virus' hebben gevonden. Ze vermalen het ruggenmerg van een negenjarig polio-slachtoffer en injecteren de suspensie rechtstreeks in de hersenen van twee apen. Eén aap sterft onmiddellijk en de andere raakt langzaam verlamd. Bij de ontleding van de apen vindt men beschadigingen in het centrale zenuwstelsel vergelijkbaar met die van kinderverlamming. De WHO crediteert Landsteiner en Popper nog steeds als de ontdekkers van het poliovirus via dit experiment. Wat compleet absurd is. De vloeistof die zij injecteren, bevat veel menselijke celresten plus eventuele toxines die betrokken zijn bij de ziekte van het kind, en waarschijnlijk verschillende soorten virussen. Het is niet verwonderlijk dat de apen zo wanhopig ziek worden. Een dergelijke soep kan in geen geval worden beschouwd als een 'zuiver isolaat' van een virus. De vloeistof is ook niet besmettelijk want de apen raken niet verlamd wanneer zij ervan drinken of wanneer men het inspuit in de armen, en zij geven het ook niet door aan andere apen. Het experiment geeft in feite geen uitsluitsel over de oorzaak van de verlamming van de apen, en dus ook niet van de kinderen.

° 1910 - Simon Flexer en Paul Lewis (Rockefeller Institute) herhalen het experiment. Ze vermalen en vermengen menselijk ruggenmerg met polio en injecteren de suspensie rechtstreeks in de hersenen van een aap. Die aap raakt verlamd, waarop men wat vloeistof uit zijn hersenen neemt om te injecteren in de hersenen van een andere aap. Men herhaalt telkens dit proces bij een hele reeks apen die allemaal verlamd raken. Wanneer men apen de vloeistof laat drinken of die inspuit in de armen dan blijven ze ongedeerd en worden niet verlamd. Deze experimenten worden in leerboeken geroemd als de eerste keer dat werd bewezen dat een 'virus' een grote epidemie veroorzaakt. Men vindt geen bacterie in de preparaten en culturen. De onderzoekers concluderen: 'het infectie agens van het epidemische poliovirus behoort tot de klasse van minuscule en filtreerbare virussen die tot nu toe niet met zekerheid onder de microscoop zijn aangetoond.' Maar er wordt geen rekening gehouden met toxische oorzaken, noch met de schok van het rechtstreeks in de hersenen injecteren van deze vreemde cocktail, waarbij het immuunsysteem en spijsverteringsstelsel worden omzeild. De wetenschappers staan echter onder grote druk om een geneesmiddel te vinden tegen de golven polio gevallen die tijdens de zomer kinderen uit de middenklasse treffen. Zie hier en hier.

Met andere woorden, er wordt een cocktail van virussen, celresten en DNA geïnjecteerd in een reeks apen, en daarna wordt aangenomen dat een (nog nooit geïdentificeerd) virus verantwoordelijk is! De procedure van Flexner en Lewis is al even dubieus als hun conclusie. Ze houden geen rekening met de verontreinigende stoffen in het fijngestampte brouwsel. Gezien het bewijsmateriaal wat toen beschikbaar was, is het verrassend dat men nooit monsters van arseen, cyanide of lood in de hersenen van apen injecteert om te zien of die ook verlamming veroorzaken. Neonatoloog Emmett Holt rapporteert: 'de suggestie dat de ziekte waar we het hier over hebben besmettelijk is, moet beschouwd worden als een grap.' Niettemin inspireert deze ruwe 'wetenschap' tot een 40 jaar durende jacht op het kinderverlammingsvirus. Allerlei biologisch materiaal - ruggenmerg, hersenen, fecaliën, zelfs vliegen - worden vermalen en in de hersenen van apen geïnjecteerd om te proberen verlamming op te wekken.

° 1921 - President Franklin D. Roosevelt krijgt verschijnselen van verlamming  na het zwemmen in de Bay of Fundy (New Brunswick). Er is geen unanimiteit over de diagnose, zowel poliomyelitis als Guillain-Barré syndroom behoren tot de mogelijkheden. De giftigheid van het water kan te wijten zijn aan de afvloeiing van verontreinigingen uit landbouwgebieden.

° 1938 - President Roosevelt richt de National Foundation for Infantile Paralysis (NFIP) op. De NFIP besluit prompt dat er geen genezing mogelijk is voor wie polio heeft. Men weigert ook om rapporten te onderzoeken over succesvolle behandelingen met tegengiffen tegen de residu's van de pesticiden. In plaats daarvan richt de organisatie zich op het inzamelen van geld voor onderzoek naar vaccins door verhalen naar buiten te brengen over de verschrikkingen van kinderverlamming. En de ergste gevallen zijn inderdaad beangstigend, sommige slachtoffers moeten in 'ijzeren longen' worden geplaatst om hen te helpen ademen.

De reclamecampagnes zijn een sensationeel succes, zowel om geld in te zamelen als om de angst voor het poliovirus te verspreiden, vooral onder ouders. Het povere advies is om de kinderen schoon te houden, uit de buurt te blijven van besmettingshaarden, en vliegen te doden. De ijver van de ouders wordt aangemoedigd door advertenties waarop reusachtige vliegen te zien zijn die kinderen aanvallen. De rijkere gezinnen proberen om hun huizen in steriele zones te veranderen door voortdurend te sproeien met insecticiden. Maar deze sprays blijken nutteloos. En wat nog vreemder is, de dokters melden dat de ziekte vooral de kinderen uit de beter gesitueerde gezinnen treft, vooral bij diegenen die veel vers fruit eten. Men noemt de ziekte dan ook 'de pest van de middenklasse'. Dit alles is zo volkomen onverklaarbaar dat veel ouders zich hulpeloos en wanhopig voelen.

° 1939 - De vaccinwetenschappers hebben verschillende 'virale isolaten' uit besmette apenhersenen getest, maar wanneer men deze isolaten oraal toedient aan de apen worden de dieren niet ziek. Dit is zeer raadselachtig. De apen produceren daarna antilichamen, er is dus een virus aanwezig maar het veroorzaakt geen ziekte. De enige manier waarop de wetenschappers een versie van kinderverlamming bij de apen kunnen veroorzaken, is door grote hoeveelheden van de 'virus'-suspensies rechtstreeks in de hersenen te injecteren.

° 1941 - Dr. John Toomey meldt in The Journal of Pediatrics dat polio niet wordt overgedragen tussen individuen 'hoe intiem men ook blootgesteld wordt'. Als de ziekte niet besmettelijk is, dan is een virus niet de oorzaak en dan zou een vaccin nutteloos zijn. Er komen nog meer gaten in de virus theorie. Legerartsen stellen wijdverbreide immuniteit vast voor het poliovirus in het Midden-Oosten, Azië en Afrika, ze vinden geen bewijs voor kinderverlammingsepidemieën. In Turkije noemt men polio 'de Amerikaanse ziekte'. De artsen zijn verbaasd: immuniteit voor het virus betekent vermoedelijk dat de hele bevolking is besmet. Hoe komt het dan dat in deze landen geen epidemieën ontstaan?

° 1942 - Voor het eerst wordt een antibioticum (penicilline) succesvol ingezet bij genezing van infecties. Massaproductie wordt opgestart.

° 1943 - Introductie van DDT, een neurotoxisch pesticide en insecticide. In de daaropvolgende jaren wordt het op grote schaal gebruikt in de Amerikaanse huishoudens. Zo wordt met DDT geïmpregneerd behang in de slaapkamers van kinderen gebruikt. Het wordt beschouwd als een wondermiddel en pas vanaf 1972 verboden in de VS wegens de gevaren voor het milieu en de volksgezondheid (kanker, onvruchtbaarheid, miskramen, leverbeschadiging,...).

° 1943 - Uitbraak van een polio epidemie in de VS en de UK

° 1943 - Een polio epidemie in de Britse stad Broadstairs (Kent) wordt in verband gebracht met een plaatselijke zuivelfabriek waar de koeien met DDT worden gewassen.

° 1944 - In Amerikaanse militaire kampen op de Filipijnen begint men dagelijks te sproeien met DDT om vliegen te doden. Albert Sabin schrijft later in The Journal of the American Medical Association dat poliomyelitis de tweede belangrijkste doodsoorzaak is onder de troepen uit deze kampen (op nr. 1 staat oorlogsgeweld). De bevolking uit de niet-besproeide buurlanden worden niet door de ziekte getroffen. Dus weeral die connectie tussen polio en DDT. Aan het eind van de oorlog worden de DDT-voorraden van het Amerikaanse leger aan het publiek verkocht (ondanks de ernstige waarschuwingen van wetenschappers).

° 1944 - Het NIH (National Institute of Health) meldt dat DDT dezelfde voorste hoorncellen beschadigt die bij kinderverlamming worden aangetast.

° 1945 - DDT wordt massaal ingezet om polio uitbraken te bestrijden. Men denkt dat vliegen polio kunnen overbrengen en mensen besmetten, de DDT wordt gebruikt om insecten te doden die mogelijks besmettingen kunnen verspreiden. Kinderen worden tijdens de schoolmaaltijden massaal besproeid (foto verderop), overal rijden sproeiwagens door de straten, de huizen worden ontsmet met gif. Dit is uiteraard de omgekeerde wereld: op grote schaal gif gebruiken wat insecten en bacteriën doodt (zie video hierboven) en ook schadelijk is voor de mens en de goede bacteriën in de darmen aantast. Iedereen weet dat een kapotte darmflora de basisoorzaak is voor allerlei ziekten.  

° 1946 - Professor Gebhardt stelt vast dat de polio uitbraken zich voordoen tijdens het oogstseizoen van fruit en op plaatsen waar veel vliegen zijn. Zijn raad is om handen en fruit goed te wassen, de vliegen uit te roeien en geen (besproeid) fruit in het wild te eten.

° 1947 - De wetenschappers die in de race zitten om een vaccin te vinden, zijn zo overtuigd dat een virus de schuldige is van polio dat zij elk bewijs van het tegendeel negeren. Onder hen is Jonas Salk. Tussen de resten en toxinen van 'virale isolaten' van experimenten met apenhersenen vind hij 'iets' waarvan hij denkt dat het een poliovirus is. Hoewel hij niet kan bewijzen dat dit 'iets' polio bij de mens kan veroorzaken, hoopt hij het te gebruiken om een vaccin te maken. Maar de zeer gerespecteerde bacterioloog Claus Jungeblut denkt daar anders over. Hij stelt vast dat dergelijke 'virale isolaten' bij apen niet dezelfde ziekte veroorzaakten als de kinderverlamming bij de mens. Hij concludeert: 'het virus bij de resusapen is waarschijnlijk een laboratorium artefact en niet het agens dat de natuurlijke ziekte bij de mens veroorzaakt'. Met andere woorden, het 'virus' wat de wetenschappers vonden, bestaat waarschijnlijk niet in het wild maar is een product van hun experimenten. Dit zou kunnen betekenen dat de 'isolaten' die door Salk worden gebruikt om een vaccin te maken (wat bij meer dan honderd miljoen mensen wordt ingespoten), geen verband heeft met de menselijke ziekte die het moet tegengaan.

° 1948 - Gilbert Dalldorf en Grace Sickles claimen dat ze het virus hebben gevonden in de uitwerpselen van kinderen met polio. Ze bereiden een suspensie uit de uitwerpselen en injecteren dit rechtstreeks in de levende hersenen van zogende muizen van 3 tot 7 dagen oud. Ze raken allemaal verlamd.

° 1949 - Endocrinoloog Dr. Morton Biskind, een arts en medisch onderzoeker, ontdekt dat DDT 'letsels in het ruggenmerg veroorzaakt die vergelijkbaar zijn met menselijke polio'.

° 1949 - John Enders (Harvard University) slaagt er in om poliomyelitis virussen te laten groeien in culturen van verschillende soorten weefsel. Hij beweert dat hij het 'poliovirus' kan extraheren uit menselijke embryonale cellen, waardoor het veel makkelijker wordt om een vaccin te maken. Men concludeert dat dit een succesvolle en zuivere isolatie is van het virus wat bij mensen polio verlamming veroorzaakt. Maar het enige wat ze aantonen is dat een uit de ontlasting afkomstige suspensie van menselijk celmateriaal ziekte veroorzaakt bij proefdieren. Ze noemen deze suspensie 'poliovirus' en het zal een 'vaccinzaad' worden voor de latere moderne poliovaccins. John Enders krijgt hiervoor de Nobelprijs 1954.

° 1950
- US Public Health Industrial Hygiene Medical Director, J.G. Townsend, merkt de gelijkenis op tussen parathionvergiftiging en polio en gelooft dat sommige polio veroorzaakt zou kunnen worden door het eten van fruit of groenten met parathionresten. Parathion (E605) is een krachtig insecticide en ondertussen verboden bij de fruit- en groenteteelt. 

° 1950 - Lindaan (of Benzeen Hexachloride), een ander chemisch bestrijdingsmiddel en veel gevaarlijker dan DDT, wordt massaal gebruikt in de landbouw. Pas in 2009 wordt een wereldwijd verbod uitgevaardigd op het gebruik van lindaan bij voedselteelt.

° 1950 - Een klein bolvormig deeltje (24-30 nanometer groot) wordt geïsoleerd uit menselijke uitwerpselen en 'zichtbaar' gemaakt met een elektronenmicroscoop. Men noemt het 'poliovirus'. Darm-enterovirussen zoals deze komen bij iedereen heel veel voor. Er is geen enkel bewijs dat dit deeltje de oorzaak van polio is. Waarom en hoe zou een vaak voorkomend virusdeeltje wat in de darmen wordt aangetroffen het zenuwstelsel aanvallen zoals polio dat doet?

° 1950 - Dr. Morton Biskind presenteert bewijs aan het Amerikaanse Congres dat pesticiden de hoofdoorzaak zijn van polio epidemieën. Hij wordt bijgestaan door Dr. Ralph Scobey die meldt dat hij duidelijk bewijs van vergiftiging heeft gevonden bij het analyseren van chemische sporen in het bloed van polio slachtoffers. Dr. Biskind: 'Ziekten van het centrale zenuwstelsel (CZS) zoals polio zijn in feite de fysiologische en symptomatische manifestaties van de voortdurende door overheid en industrie gesponsorde overspoeling van de wereldbevolking met vergif die het centrale zenuwstelsel aantast.' Maar helaas, het establishment weigert het bewijs. De theorie van de virale oorzaak van polio kan niet in twijfel worden getrokken. De carrières van prominente virologen en gezondheidsautoriteiten worden daardoor bedreigd alsook de winsten van de vaccinproducenten. De ideeën van Biskind en Scobey worden belachelijk gemaakt.

° 1951 - Dr. Morton Biskind behandelt zijn poliopatiënten als vergiftigingsslachtoffers en verwijdert de giftige stoffen uit voedsel en omgeving, vooral de met DDT besmette melk en boter. Dr. Biskind schrijft: 'Hoewel jonge dieren gevoeliger zijn voor de effecten van DDT dan volwassenen, blijkt uit de beschikbare literatuur dat de effecten van dergelijke concentraties op zuigelingen en kinderen niet zijn onderzocht'.

° 1951 Dr. Ralph Scobey en Dr. Morton Biskind getuigen voor het Amerikaanse Congres dat de als polio bekend staande verlamming wordt veroorzaakt door industriële giffen en dat een virustheorie opzettelijk wordt verzonnen door de chemische industrie en de regering om rechtszaken tegen beide partijen te vermijden. Zie: Pesticides and Polio: A Critique of Scientific Literature. Hier vind je de getuigenis van Dr. Ralph Scobey voor het Congres, waarin hij uitlegt hoe de regering, de chemische bedrijven en de media het publiek op een dwaalspoor proberen te brengen wat betreft de oorzaken en de behandeling van de verlamming die ten onrechte wordt toegeschreven aan een virus. Sommige mensen uit de academische wereld beweren zelfs dat dit opzettelijk wordt gedaan om de macht van een corrupte regering te vergroten.

° 1949-1951 - Andere artsen melden dat ze succes hebben bij de behandeling van polio met middelen tegen vergiftiging, dimercaprol (een middel om zware metalen te binden en te verwijderen uit het lichaam) en ascorbinezuur (vitamine C). Dr. F.R. Klenner rapporteert: 'tijdens de poliomyelitis epidemie in North Carolina in 1948 kwamen 60 gevallen van deze ziekte onder onze zorg. De behandeling bestond uit massale doses vitamine C elke twee tot vier uur. Kinderen tot vier jaar kregen een vitamine C injectie intramusculair. Alle patiënten waren klinisch gezond na 72 uur'.

° 1951 - Wetenschappers melden dat ze het aangewezen poliovirus in veel polio slachtoffers niet kunnen vinden. Deze informatie wordt genegeerd, want komt ongelegen. Het publiek eist namelijk een oplossing voor de polio epidemie die de kinderen uit de middenklasse treft.

° 1952 - Professor Konstantine Vinodouroff van het Instituut voor Neurologie (Russische Academie voor Medische Wetenschap), vertelt de Amerikanen dat Rusland nog nooit een uitbraak van polio heeft gehad. De Amerikanen zijn verbaasd.

° 1953 - Kleren worden mot bestendig gemaakt door ze te wassen in EQ-53, een formule die 25% DDT bevat.

° 1953 - Dr. Biskind schrijft: 'In 1945 was reeds bekend dat DDT wordt opgeslagen in het lichaamsvet van zoogdieren en in hun melk voorkomt. Maar in plaats van toe te geven dat er een zo duidelijk oorzakelijk verband bestaat tussen DDT en polio, een verband wat in ieder ander biologisch vakgebied onmiddellijk zou worden aanvaard, wordt vrijwel het gehele communicatieapparaat, zowel leken als wetenschappers, nu gewijd aan het ontkennen, verbergen, onderdrukken en verdraaien van dit overweldigende bewijs waarbij gepoogd wordt om het om te zetten in het tegendeel. Smaad, laster en economische boycot worden in deze campagne niet geschuwd.' Dr. Biskind beweert verder dat de polio epidemie na WO2 veroorzaakt wordt door het massale gebruik van bestrijdingsmiddelen, de grootste vergiftigingscampagne ooit waarbij maar liefst 1,5 miljard kg pesticiden worden gesproeid.

° 1954 - Er komt wetgeving waarin de gevaren van pesticiden wordt erkend. De geleidelijke stopzetting van DDT in de VS komt in een stroomversnelling, samen met een verschuiving van de verkoop van DDT naar derdewereldlanden. DDT wordt tot op heden nog steeds gebruikt in tal van landen in Afrika, Zuid Amerika en Azië. Merk op dat DDT geleidelijk wordt afgeschaft op hetzelfde moment als het begin van de wijdverbreide vaccinaties tegen polio. Het langzaam verdwijnen van polio komt niet zozeer door de vaccins maar door het stoppen met het massaal gebruik van DDT. Zie foto van statistiek verderop.

° 1954 - Dr. Jonas Salk ontwikkelt het eerste commerciële poliovaccin op basis van een virus dat gevonden wordt in 'de samengevoegde feces van drie gezonde kinderen in Cleveland'. Dr. Salk gebruikt dus niet eens de uitwerpselen van polio slachtoffers. Het Salkvaccin maakt gebruik van dood poliovirus, in tegenstelling tot het orale Sabin poliovaccin gebaseerd op levend, verzwakt virus. Het Salkvaccin wordt als test toegediend aan 400.000 Amerikaanse kinderen. In het officiële veiligheidsrapport staat dat het een beschermingspercentage heeft van 30 tot 90 procent. Dit is een vage statistiek. De winstmarge van de fabrikanten is 300%. Salk waarschuwt dat zijn vaccin niet 100% veilig is en wellicht meer polio gevallen zal veroorzaken dan voorkomen. Toch is er geen gebrek aan vrijwilligers dankzij een sterke mediacampagne om 'polio pioneer' te worden.

° 1954 -  Het Cutter incident. De menselijke experimenten met het Salkvaccin worden uitgevoerd op weeskinderen uit instellingen die onder beheer staan van de overheid of de kerk. Men kiest doelbewust voor weeskinderen omdat er dan geen handtekeningen en toestemmingen van ouders nodig zijn. Het vaccin wordt (zoals altijd)  'veilig verklaard', zelfs al doodt en verlamt het vaccin de apen tijdens de dierproeven. De toediening van het Salkvaccin door Cutter Labs in Californië veroorzaakt de ergste polio uitbraak in de geschiedenis, waarbij 200.000 mensen besmet raken met polio (waaronder 40.000 weeskinderen), 70.000 ziek worden, 200 kinderen blijvend verlamd worden en er 10 sterfgevallen te betreuren zijn. Een gerichte aanval op weerloze kinderen door mensen die belast zijn met hun zorg. De dode en verlamde kinderen worden daarna geprezen als 'een grote hulp voor de wetenschap' bij het beter begrijpen van de ziekte. Tja, ook nu met de experimentele Covid vaccins zijn de kinderen en volwassenen proefkonijnen, er is nog niets verandert in de industrie van ziekte en dood.

Het volgende 'verbeterde' poliovaccin wat aan honderden miljoenen wordt gegeven, bevat zowel het SV40 kankervirus als de voorloper van het HIV virus (het SIV of Simian Immunodeficiency Virus). Dit laatste virus is kleiner dan SV40 en kon in de jaren '50 nog niet gedetecteerd worden.  Zoals gewoonlijk verklaren de artsen en 'experts' dat alles veilig is. Zelfde verhaal toen, zelfde verhaal nu. Maar helaas, tot op de dag van vandaag wordt SV40 terug gevonden in kankerpatiënten, tot zelfs bij de kinderen van mensen die ooit jaren geleden het besmette poliovaccin kregen. Het SV40 virus is ook overdraagbaar via bloedtransfusies en seksuele betrekkingen. Laat dit even heel goed inzinken: er bestaan geen veilige en effectieve vaccins, het is letterlijk onmogelijk om een veilig vaccin te maken, iedere viroloog weet dit. Alle vaccins zijn besmet met kankerverwekkende substanties, besmettelijke virussen, lichaamsvreemd DNA, riskante bacteriën en schadelijke chemicaliën. Allemaal. Uit ongegronde angst en onwetendheid laten mensen zich inspuiten met ziekmakende stoffen die het eigen immuunsysteem ondermijnen. Onbegrijpelijk.

° 1955 - Salk verdeelt zijn vaccin 'zaad' (afkomstig van de uitwerpselen van gezonde kinderen) onder de fabrikanten. Het zaad wordt vermengd met grote hoeveelheden gehakte apen nieren om het virus te vermenigvuldigen. Daarna wordt formaldehyde toegevoegd om het replicatieproces te doden. Er worden 27 miljoen vaccinatiedoses gemaakt. Onthoud dat dit vaccin in alle haast wordt ontwikkeld vanwege de paniek die media en overheid verspreidt (net zoals bij de Covid vaccins) waarbij fouten worden gemaakt.

° 1955 - Dr. Bernice Eddy, een bacteriologe bij het NIH, onderzoekt en test het Salkvaccin op veiligheid waarbij ze defecte partijen ontdekt. Wanneer de apen die ze inspuit allemaal verlamd raken, probeert ze om de vrijgave van het vaccin uit te stellen. Een aantal prominente dokters leggen hun reputatie in de schaal om het vaccin toch te promoten en vrij te geven. Dr. Anton Ochsner, die aandelen heeft bij één van de labo's die vaccins ontwikkelt, gaat zover dat hij zijn 2 kleinkinderen inspuit met het Salkvaccin om vertrouwen te wekken bij de twijfelaars. Zijn kleinzoon sterft 48 uur na de injectie aan polio, zijn kleindochter raakt voor het leven verlamd.

° 1955 - President Dwight Eisenhower verleent Salk de Congressional Medal en verklaart het poliovaccin tot een grote overwinning voor de Amerikaanse wetenschap.

° 1955 - Ten gevolge van het Cutter incident wordt de productie van het Salkvaccin tijdelijk geschorst. Na spoedvergaderingen tussen Salk, de fabrikanten en de overheid start men de distributie vijf dagen later opnieuw op, nu met nieuwe voorschriften die moeten zorgen voor betere normen in de vaccin labo's. De algemene consensus is dat de polio gevallen worden veroorzaakt door virussen in het vaccin die de formaldehyde hebben overleefd, ondanks bewijs dat herhaalde injecties verlamming kunnen veroorzaken. Vier maanden na de nieuwe opstart worden in Boston meer dan 2.000 gevallen van kinderverlamming geregistreerd, na inenting van 130.000 kinderen in de stad. Het jaar daarvoor werden er slechts 273 gevallen geregistreerd. Door de vaccinatie campagne verdubbelt het aantal polio gevallen in New York State en Connecticut, en verdrievoudigt in Vermont. Ze vervijfvoudigen in Rhode Island en Wisconsin. Velen raken verlamd aan de geïnjecteerde arm. Het lijkt erop dat het vaccin spoedig volledig in diskrediet zal raken. Om de president, Salk, de vaccinproducenten en de dokters te beschermen tegen de vernedering van een mislukking moeten de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten het aantal gevallen van poliomyelitis drastisch terugdringen. Ze slagen hierin door simpelweg de manier waarop ze de incidenten van poliomyelitis registreren te veranderen.

° 1956 - Gezondheidsautoriteiten veranderen de regels voor het definiëren van polio. Artsen krijgen de instructie polio alleen vast te stellen wanneer de patiënt 60 dagen of langer verlammingsverschijnselen heeft. Aangezien veel mensen binnen 60 dagen herstellen, leidt deze maatregel tot een drastische vermindering van het officiële aantal gevallen. Deze 'daling' van het aantal polio gevallen wordt publiekelijk toegeschreven aan het vaccin. Mildere gevallen van polio worden niet langer gemeld.

° 1956 - Elke gediplomeerde arts wordt door de AMA (The American Medical Association) gevraagd (verplicht) om polio niet langer als polio te classificeren, anders zal hun praktijkvergunning worden ingetrokken. Elke verlamming moet nu worden gediagnosticeerd als AFP (acute flaccid paralysis) waaronder MS, MD, Bell's Palsy, cerebrale parese, ALS (Lou Gehrig's Disease), Guillian-Barre (GBS), meningitis, provocatie poliomyelitis, transversale myelitis, virale meningitis, Chinees paralytisch syndroom, enterovirale encefalopathie, traumatische neuritis en het syndroom van Rey, chronisch vermoeidheidssyndroom, enz.

Dit wordt met opzet gedaan om het publiek te laten geloven dat polio is uitgeroeid door het vaccin, want plots verdwijnen de polio gevallen nu uit de statistieken en dat komt zogezegd door een werkzaam vaccin, terwijl het gewoon een naamsverandering is. En gezien het poliovaccin giftige bestanddelen bevat die rechtstreeks in verband staan met verlammingsverschijnselen, breekt er een ware polio epidemie uit (enkel in de gevaccineerde gebieden). Die gevallen worden dan niet als polio geïdentificeerd maar krijgen allemaal andere namen onder de noemer AFP.

De meeste bijsluiters van vaccins vermelden verlamming als een mogelijke bijwerking, men spreekt dan niet over polio maar over Guillian-Barré of gewoon  over 'verlamming'. Dat deze verlamming wordt veroorzaakt door vergiftiging met de zware metalen uit de vaccins (aluminium en kwik) en het gif uit de omgeving wordt niet duidelijk uitgelegd. Ook vertelt men niet dat vaccins auto-immuunziekten veroorzaken waarbij het lichaam het eigen zenuwstelsel aanvalt in een poging om zichzelf te zuiveren van de geïnjecteerde giftige stoffen.    

° 1956/1957 - Verschillende landen waaronder Canada, veel Europese landen en 17 Amerikaanse staten stoppen met de distributie van het Salkvaccin.  De New York Times rapporteert dat bijna de helft van de gevallen van kinderverlamming bij kinderen tussen vijf en veertien jaar zich voordoet na vaccinatie. Om het poliovaccin toch nog de schijn te geven van een triomf der moderne geneeskunde zijn nog meer wettelijke en statistische veranderingen nodig. Het plan is om alle gevallen van polio te herclassificeren in tal van andere ziekten, met als resultaat een massale vermindering van het aantal polio gevallen, en het ontstaan van een groot aantal andere ziekten die nieuwe financieringen en medicijnen kunnen opleveren. 

° 1958 - Vervolgens wordt een andere zwendel toegepast om de cijfers van poliomyelitis naar beneden te krijgen. Men maakt gebruik van de ontdekking in 1951 dat verschillende virussen aanwezig konden zijn in gevallen van kinderverlamming. Vóór 1958 deed dit er niet toe. Een arts diagnosticeert iemand met polio door te letten op de duidelijke symptomen. Hij onderzoekt niet of het poliovirus aanwezig is. In 1958 wordt een nieuwe verordening van kracht die artsen verplicht een patiënt alleen als polio te registreren wanneer het poliovirus aanwezig was, iets wat zeer moeilijk met zekerheid vast te stellen is. Om te beginnen is het onmogelijk om dat aan de hand van de symptomen te ontdekken. Het Textbook of Child Neurology meldt: 'Coxsackievirus en echovirussen kunnen paralytische syndromen veroorzaken die klinisch niet te onderscheiden zijn van paralytische poliomyelitis.' Deze nieuwe eis aan artsen zorgt voor een enorme daling van het aantal gevallen dat als poliomyelitis wordt geregistreerd, een daling die sindsdien uitsluitend aan het vaccin wordt toegeschreven.

° 1958 - De CDC verandert de regels voor het definiëren van polio opnieuw. Ontstekingen van het membraan dat de hersen- en ruggenmergcellen beschermt en die spierzwakte en pijn veroorzaken (maar geen verlamming), mogen niet langer als polio worden geclassificeerd. Deze gevallen moeten voortaan virale of aseptische meningitis worden genoemd. Niet paralytische gevallen moeten nu meningitis worden genoemd, zelfs wanneer het poliovirus aanwezig is. De gerapporteerde cijfers voor polio moeten officieel 'gevallen van aseptische meningitis als gevolg van het poliovirus of andere entero-virussen' uitsluiten. De gerapporteerde gevallen van aseptische meningitis gingen van bijna nul naar duizenden, en de geregistreerde polio gevallen daalden in dezelfde mate.

° 1958 - Ambtenaren veranderen de definitie van polio opnieuw. Nu moeten alle gevallen met de klassieke polio verlammingsverschijnselen in eerste instantie worden gediagnosticeerd als Acute Slappe Verlamming (AFP) tot verder onderzoek uitsluitsel geeft. Door de definitie te wijzigen, kan men het aantal polio gevallen drastisch verminderen waardoor het lijkt alsof de polio vaccinaties succesvol zijn. Zonder dit voortdurende proces van herclassificatie zou het onmogelijk zijn geweest om te verbergen dat het aantal gevallen van kinderverlamming sterk was toegenomen na de introductie van het Salkvaccin. Zonder de herclassificaties van Coxsackie en aseptische meningitis zou bijvoorbeeld het aantal gemelde gevallen van paralytische polio zijn verdubbeld van 2.500 in 1957 tot 5.000 in 1959.

° 1958 - Ambtenaren verklaren triomfantelijk dat grote delen van de wereld nu polio vrij zijn. Wat ze vergeten te melden is dat de nieuw gedefinieerde Acute Slappe Verlamming (AFP) nu plotseling veel meer voor komt. De eer voor deze grote overwinning wordt gegeven aan Salk, Sabin en de vaccinfabrikanten.

° 1959 - Bacteriologe Bernice Eddy komt na haar onderzoek van kanker en het gebruik van apen nieren bij de productie van vaccins tot de conclusie dat een volledige generatie is ingeënt met kanker virussen (die zich in de apen nieren bevinden). Dit is het SV40 virus (en andere virussen) waarvan hierboven sprake (in 1959 wordt het nog Polyoma virus genoemd). Ze voorspelt een ware epidemie van kanker in de toekomst.

° 1960 - Bernice Eddy houdt een voordracht voor de New York Cancer Society over de besmetting van de poliovaccins met kanker virussen. Dit is niet naar de zin van het NIH. Bernice Eddy wordt professioneel uitgerangeerd, ze verliest haar baan en haar labo en men boycot de publicatie van haar onderzoekpapers.

° 1960 - Dr. Maurice Hilleman, wetenschapper bij het Merck farmabedrijf, ontdekt dat de poliovaccins besmet zijn met virussen die er niet in thuishoren, zoals SV40. Later zal hij ook (voor de camera) toegeven dat de hepatitis B vaccins van Merck besmet zijn met een virus die de AIDS epidemie veroorzaakt in de VS. Hij geeft toe dat alle (Merck) vaccins besmet zijn met kanker en andere virussen.

° 1961 - Verslag in JAMA: 'het wordt nu algemeen erkend dat heel veel van de gebruikte Salkvaccins waardeloos waren'. Sindsdien worden de orale Sabinvaccins gebaseerd op verzwakte, levende stammen gebruikt.

° 1961 - Men geeft nu toe dat het poliovaccin het SV40 virus bevat, waarvan bekend is dat het tumoren veroorzaakt. De NIH bepaalt dat nieuwe vaccins vrij dienen te zijn van SV40, maar weigert om de reeds geproduceerde (besmette) vaccins terug te roepen, met als gevolg dat miljoenen Amerikanen tussen 1961 en 1963 een kankerverwekkend vaccin krijgen. In totaal krijgen 98 miljoen Amerikanen de mogelijk kankerverwekkende vaccins. Als gevolg daarvan identificeren overheidsonderzoekers in 1996 SV40 in 23 procent van de bloedmonsters en 45 procent van de verzamelde spermamonsters. Zes procent van de kinderen geboren tussen 1980 en 1995 zijn besmet. Het vaccin wordt aan miljoenen mensen gegeven, ook al weet men dat het besmet is met SV40. SV40 wordt gebruikt voor kankeronderzoek omdat het betrouwbaar kankerverwekkend is. Kankers bij de babyboomgeneratie zijn geëxplodeerd, huidkanker met 70 procent, lymfeklierkanker en prostaatkanker met 66 procent, hersenkanker met 34 procent. Drieduizend Amerikanen worden jaarlijks gediagnosticeerd met mesothelioom (dit was voor 1950 heel zeldzaam), 60% van de tumoren die getest worden bevatten SV40. Nu weten we dus waarom zoveel mensen kanker krijgen (hoewel er nog andere oorzaken zijn). Ongeveer 1 op de 200 mensen krijgt kanker te wijten aan het poliovaccin.

° 1961 - De regering ziet een epidemie van kanker aankomen en besluit om in het geheim te werken aan een kanker vaccin. Het lab staat onder leiding van dr. Alton Ochsner, dr. Mary Sherman en Sarah Stewart. De geheimhouding is in eerste instantie om blamage en negatieve publiciteit te vermijden indien het kanker vaccin onderzoek mislukt. Maar later blijken er nog andere redenen te zijn voor de strikte geheimhouding. Een vaccin maakt men door een virus te verzwakken of te doden. Het doden van ultra kleine virussen zoals SV40 kan via bestraling met isotopen. De apenvirussen worden bestraald om hun genetische componenten te veranderen en daarna ingespoten in muizen om de groei van tumoren te onderzoeken. Maar kleine virussen zoals het HIV virus overleven de straling en beginnen te muteren waardoor ze gevaarlijker en besmettelijker kunnen worden.

° 1962 - Introductie van het orale Sabinvaccin gebaseerd op levende, verzwakte polio virussen. Dit vaccin gebruikt evenwel dezelfde (SV40 besmette) apen nieren als kweekmedium.

° 1962 - Publicatie van Rachel Carson's boek Silent Spring. Een onderzoek naar de fatale invloed van bestrijdingsmiddelen op het milieu en de mens.

° 1962 - Dr. Bernard Greenberg, het hoofd van de afdeling Biostatistiek van de Universiteit van Noord-Carolina, getuigt tijdens een hoorzitting van het Congres dat het aantal gevallen van kinderverlamming na de invoering van het vaccin van 1957 tot 1958 met 50% is toegenomen, en van 1958 tot 1959 met 80%. Hij concludeert dat de Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen de statistieken hebben gemanipuleerd om een geheel tegenovergestelde indruk te wekken.

° 1963 - Door de Cuba crisis (communistische raketten aan de voordeur) besluit de VS om een Bio Weapon Team labo op te richten onder leiding van dr. Mary Sherman waar men een virus als biowapen wil ontwikkelen om de Cubaanse president Fidel Castro (en anderen) te doden. Het onderzoek naar een kanker vaccin (zie hierboven) is nu een dekmantel om een kankerverwekkend virus te maken. De jonge, maar veelbelovende Judyth Vary Baker is één van de onderzoeksters. Men ziet de ontwikkeling van een dodelijk virus biowapen als een middel om een derde wereldoorlog te voorkomen. Door Castro te doden met een kankervirus zou men geen argwaan wekken en geen internationale spanningen oproepen. Judyth Baker gebruikt met SV40 besmette muizen om een snel werkend en dodelijk kankervirus te ontwikkelen. Het kankervirus werkt in combinatie met de röntgenbestraling tegen kanker en een verzwakt immuunsysteem waardoor het slachtoffer snel achteruit gaat. Ze slaagt erin een biowapen te maken die de apen doodt en ook een gevangene die als 'proefkonijn' sterft na 28 dagen. Ook Lee Howard Oswald, de vermeende moordenaar van president Kennedy, is betrokken bij dit geheime project en begint zelfs een relatie met Judyth.

° 1964 - Dr. Mary Sherman wordt brutaal vermoord in haar appartement. De zaak wordt nooit opgelost. Haar labo wordt gesaboteerd. Het is de ontmanteling van de operatie rond de plannen voor een Castro aanslag en de Kennedy moord, alle getuigen worden opgeruimd. Lee Oswald wordt uitgeschakeld en ook de moordenaar van Oswald, Jack Ruby, sterft aan longkanker voor zijn 2de proces begint. Hij zegt dat hij geïnjecteerd werd met een kankervirus en dan 45 minuten bestraald werd met röntgenstraling, 29 dagen later sterft hij. Dit verhaal over een kankervirus is even een zijsprong en wordt aangehaald om aan te tonen dat bewapende vaccins met labo gemaakte virussen al heel lang bestaan en gebruikt worden. Er zijn bewijzen dat ook de Covid vaccins in feite biowapens zijn.  

° 1967 - België verplicht het polio vaccin voor alle kinderen. Men gebruikt in België tegenwoordig het hexavalent vaccin (Vaxelis), een combinatievaccin tegen polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B. Er zijn 5 injecties met dit vaccin op 8 weken, 12 weken, 16 weken, 15 maanden en 6 jaar. Het is evenwel mogelijk om dit vaccin te weigeren (niettegenstaande de verplichting), steeds meer ouders doen dit.

° 1968 - DDT registratie geannuleerd voor de VS.

° 1971 - Het nieuws meldt: 'er zijn experimenten aan de gang met Simian en andere virussen om mutanten te fabriceren die ziekten veroorzaken bij mensen'. Sinds begin jaren '60 heeft de CIA tientallen geheime onderzoekscentra in gebruik, maar dit is de eerste maal dat het publiek op de hoogte wordt gesteld van het inzetten van labo gemaakte virussen als biologische wapens. Tegen die tijd waren er letterlijk al duizenden mutanten en bewapende virussen ontwikkeld in vele labo's zoals Fort Detrick (Maryland).

° 1997 - Journal of the National Cancer Institute: 'Tijdens de jaren '50 was SV40 één van de kankerverwekkende virussen waarmee de Salk en Sabinvaccins besmet waren en die werden toegediend aan kinderen in de VS en Europa.'

° 2000 - Het gebruik van het orale polio vaccin (OPV) met levend, verzwakt virus wordt stopgezet vanwege het gevaar op vaccin afgeleide polio (VDPV) en nieuwe polio uitbraken ten gevolge van het vaccin. 

° 2002 - University of Texas en The Lancet: 'sporen van het apenvirus SV40 aanwezig in de poliovaccins die werden toegediend tussen 1955 en 1963 zijn aangetroffen in 43% van de tumoren bij Non-Hodgkin lymfoom'. SV40 besmetting wordt ook gelinkt aan brein-, long- en beenkanker. 

° 2008
- Acute Slappe Verlamming (AFP) is nog steeds een vaak voorkomende, maar weinig vermelde epidemie, in vele delen van de wereld waar veel bestrijdingsmiddelen (waaronder DDT) worden gebruikt.

° 2008 - De WHO verklaart op haar website: 'Er is geen genezing voor polio. De gevolgen zijn onomkeerbaar'. Dit is een pertinente leugen die dient om de vaccinatie politiek te kunnen handhaven.

° 2008 - Gewone dokters kunnen nog steeds geen polio vaststellen door naar de symptomen te kijken. De WHO eist nog steeds dat twee drollen van elk slachtoffer van kinderverlamming naar hun laboratoria worden gestuurd. Als daarin geen poliovirus wordt aangetroffen, dan wordt verklaard dat het geen polio is, ook al lijden deze kinderen aan dezelfde ernstige verlammingsverschijnselen en pijn als bij de ergste gevallen van polio tijdens de Amerikaanse epidemieën. Vraag: kunnen er naast het virus ook nog andere oorzaken voor polio zijn? Het vinden van het poliovirus in menselijke uitwerpselen is logisch en natuurlijk, en het detecteren van het virus in uitwerpselen bewijst niet dat het polio veroorzaakt.

° 2008 - Op de CDC website legt Dr. John Lienhard uit dat te veel hygiëne de oorzaak is van de polio epidemieën in de jaren '50. De meeste kinderen pikken het virus op in de tuinaarde en worden er van nature immuun voor, maar niet de kinderen die worden blootgesteld aan de over hygiënische ouders van de jaren '50.

° 2011 - Een overheidsonderzoek bevestigt dat het poliovaccin van GAVI doden en verlamden veroorzaakt in Pakistan.

° 2012 - Zo'n 47.000 Indische kinderen raken verlamd door het poliovaccin van Bill Gates.

° 2013 - GAVI (de vaccin organisatie van Bill Gates) wordt verantwoordelijk geacht voor de dood van 10.000 Pakistaanse kinderen door het poliovaccin.

° 2017 - Gemuteerde stammen van het poliovaccin veroorzaken nu meer polio dan het wilde poliovirus doet.

° 2018 - De Universiteit van Californië geeft toe dat het poliovaccin de meeste gevallen van polio veroorzaakt.

° 2019 - Het poliovaccin veroorzaakt een polio uitbraak op de Filipijnen.

° 2020 - Het poliovaccin van het WHO veroorzaakt een polio uitbraak in Tsjaad en Soedan.

Conclusie

De effectiviteit van het Salkvaccin en Sabinvaccin is niets meer dan een wetenschappelijke mythe, frauduleus gepromoot door de politieke en medische autoriteiten van die tijd, en iets wat tot op heden nog steeds wordt aanvaard en geloofd. Miljoenen polio vaccinaties worden wereldwijd nog steeds toegediend, in wezen zonder enig doel. Dat polio wordt veroorzaakt door een virus is nog nooit aangetoond. Maar dit geloof zorgt wel voor onnoemelijk veel leed en tragedie. Kinderen krijgen polio en sterven door de vaccins. En één van de ware oorzaken, vervuiling en vergiftiging door zware metalen en pesticiden, wordt niet aangepakt. Overheidsgeld wordt verspild aan nutteloze en gevaarlijke vaccins terwijl de kinderen behandeld zouden kunnen worden met antigiffen, gezonde voeding en goede leefomstandigheden. Chemische medicijnen en vaccins zijn enkel ontworpen om geld te verdienen, dat is zowat de enige reden. Planten en kruiden, die vaak even goed werken, worden verdoemd omdat ze niet kunnen gepatenteerd worden.

In het boek Virus Mania verklaren topwetenschappers dat polio geen virale ziekte is. Polio wordt niet veroorzaakt door een virus wat zich van mens tot mens of van dier tot dier verspreidt. Als het geen virale ziekte is, wat is het dan wel? We kennen het antwoord ondertussen: het komt door zware metalen en andere vormen van vergiftiging die gedeeltelijke of volledige verlamming veroorzaken door vernietiging van het zenuwstelsel. De polio oplichting (die in de top 10 staat van de grootste medische fraudes aller tijden), wordt duidelijk beschreven in hoofdstuk 12 van 'Dissolving Illusions' door vooraanstaand medisch arts Dr. Suzanne Humphries. De reden waarom zoveel moeite wordt gestoken in dit soort medische oplichting is om het publiek voortdurend valse angst aan te jagen voor niet bestaande virussen, en om blind geloof te wekken in giftige vaccins en medicijnen, die de algemene gezondheidstoestand van een bevolking alleen maar verslechteren. Maar waarom zou iemand dit doen? Het gaat in wezen om diverse mogelijkheden tot geld verdienen, controle en eugenetica. Een zieke, stervende, gedeprimeerde, ontevreden, gedesoriënteerde en afgestompte bevolking is nu eenmaal makkelijker te controleren, te bestelen, te manipuleren en te regeren. Het gaat niet echt om polio of virussen, het gaat om het chemisch vergiftigen van de bevolking tot een soort dociele zombiestaat. Het gaat om het uitvoeren van een selectieprocedure in mensheid, namelijk wie mag leven en wie moet verdwijnen, zoals blijkt uit het Jonas Salk boek Survival of the Wisest. Overal waar het westers technologisch en materialistisch model wordt geïntroduceerd, ontstaan al snel de bijhorende ziekten (die er voordien niet waren). Denk aan Indianen, Aboriginals, Natuurvolkeren,...De heerschappij over 8 miljard mensen door een extreem kleine elite groep (de 0,1%) kan alleen bereikt worden wanneer die 8 miljard mensen in een voortdurende chaos, angst en afhankelijkheid verkeren...zowel fysiek, economisch, mentaal als spiritueel.

Vaccins maken deel uit van de 'Silent war, silent weapens' plannen. Wat met polio gebeurde, is nu opnieuw bezig met Covid. Er zijn veel gelijkenissen: onvoldoende geteste en onwerkzame vaccins die de ziekte veroorzaken waartegen ze moeten beschermen, mediapropaganda, onrechtstreekse dwang vanuit de overheid, fenomenale winsten voor big farma, geneesmiddelen die geboycot worden, censuur op social en mainstream media, onderzoeken die geboycot worden, dokters die geschrapt worden,...Het grote verschil is dat de vaccins van tegenwoordig veel gesofisticeerder en gevaarlijker zijn dan toen. Het zijn hightech gentherapeutische onderdrukkingsmiddelen geworden, stille wapens in een stille oorlog. Dit zal pas door de latere generaties begrepen en gezien worden, net zoals we stilaan de waarheid over de Spaanse griep, de pokken en de polio fraude ontdekken.

Bronnen & Onderzoek

° Forrest Maready - The Moth in the Iron Lung: A Biography of Polio - Book
° Walene James - Immunization: The Reality Behind the Myth - Book
° Janine Roberts - Fear of  the Invisible - Book

° Dr. Suzanne Humphries - Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History - Free Book
° Compton Burnett - Vaccinosis - Free Book
° Debbie Bookchin - The Virus and the Vaccine: Contaminated Vaccine, Deadly Cancers, and Government Neglect - Book
° Edward Haslam - Dr. Mary's Monkey - Book 

° Dr. Suzanne Humphries - Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History - Video
° Dr. Tent - The Exploding Auto-Immune Epidemic - Video

° The Effect of Aluminum in Vaccines on Humans - Video

° Patrick Jordan - The History of Weaponized Vaccines, Militarized Medicine & Serum Sickness - Video

° Polio Vaccin, the Smoking Gun and the Origin of AIDS - Video
° Jonas Salk - Survival of th Wisest - Video
° Virus Mania Deel 1 - The Truth About Infectious Diseases - Video
° Virus Mania Deel 2 - The Truth About Infectious Diseases - Video

° Polio - A Shot in the Dark - Artikel Reduce the Burden
° Pesticides and Polio: A Critique of Scientific Literature - Artikel Weston Price
° Jason Christoff - 20 Things You Don't Know About Polio - Artikel Jason Christoff

° Polio outbreaks in Africa caused by mutation of strain in vaccine - Artikel The Guardian

° SV40 - A Cancer Causing Monkey Virus from FDA Approved Vaccines  - Artikel SV40 Foudation
° 47,000 children crippled and permanently disabled in India, a direct result of Bill Gates’ Polio vaccine - Artikel Rangitikei
° Did Bill Gates Know His Polio Vaccination Push Would Paralyze Children? - Artikel Truthstream Media
° Return of Polio? Six Studies Linking Acute Myelitis (aka paralysis) to Vaccines - Artikel Health Freedom
° The CDC Made These Two Radical Changes and 30,000 Diagnoses of Polio Instantly Disappeared - Artikel Vaccine Truth
° Pesticides and Polio: A Critique of Scientific Literature - Artikel Weston Price Foundation
° Age of Polio: DDT Toxicity and Elimination by Reclassification - Artikel Health Freedom Ohio

° Did Vaccines Really Eliminate Polio? - Artikel Health Impact News
° What if the Polio Vaccine Did Nothing to Reduce Cases of Polio? - Artikel Liberty Beacon

° Polio & DDT - Whale backup
° The Polio Vaccine Racket  - Whale backup
° The Poison Cause of Poliomyelitis And Obstructions To Its Investigation - Whale Backup

° Covid Serie - Alle berichten over Covid en vaccinaties op 1 pagina

River Man
Northern Sky

Geen opmerkingen:

Een reactie posten