Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

zaterdag 29 april 2017

Interventie 2: Archonten'Let me tell you why you’re here. You’re here because you know something.
What you know you can’t explain, but you feel it.
You’ve felt it your entire life, that there’s something wrong with the world.
You don’t know what it is, but it’s there, like a splinter in your mind…

(Morpheus, The Matrix)
 
De tovenaars en sjamanen uit de traditie van Don Juan beweren dat het universum roofzuchtig is en vol predatoren zit. Ze bedoelen dit niet metaforisch of symbolisch, maar ze weten en aanvaarden dit als een vaststaand en werkelijk feit. Net zoals er Mensen zijn die kippen houden in een kippenren, zo zijn er entiteiten die mensen houden als een soort vee en voedselbron. Sjamanen noemen deze wezens flyers. Soms zijn ze zichtbaar als een vlugge schaduw op het netvlies. Sjamanen kunnen energie zien en volgens hen straalt ons bewustzijn als een lichtgevende bal rond het lichaam. Dit licht is het voedsel voor de flyers en ze eten net zoveel tot het enige wat de Mens nog rest een lage vorm van bewustzijn is. De sjamanen beweren ook dat alle religies en spirituele tradities bedacht zijn door de flyers om de Mens stil, zwak en afhankelijk te houden. Enkel door middel van een keiharde discipline en vastberadenheid kan de Mens een bewustzijn ontwikkelen wat onverteerbaar is voor de flyers en dus vrij worden van hun roofzucht. Men noemt iemand die dit pad kiest een krijger. (Carlos Castaneda, Journey To Ixtlan, 1972, vrije vertaling)


 In a world where death is the hunter, my friend, there is no time for regrets or doubts.
There is only time for decisions.

(Carlos Castaneda, Journey to Ixtlan)

In het vorige bericht spraken we over de Anunnaki invasie, dit keer duiken we nog dieper in het konijnenhol. Lees eerst deel 1 om onderstaand bericht goed te kunnen volgen.

Disclaimer: dit is een samenvatting van de informatie die momenteel op mijn pad komt en hoeft jouw waarheid of perceptie niet te zijn. Schrijven over wat mij boeit (al dan niet openbaar), is de manier waarop ik dingen verwerk. Ik beschouw onderstaand bericht niet als de 'ultieme waarheid' maar als een onderzoek en een poging om bepaalde theorieën die mij boeien te verwoorden. Het internet barst van allerlei beweringen en verhalen, maar niet alles is fake en conspiracy. Meestal is het een mengeling van waarheid en fictie, want deze matrix is gekaapt en draait op software gebaseerd op leugens, geweld en controle. Zoek zelf jouw eigen weg en waarheid en zie dit verhaal als een eventuele aanzet tot eigen onderzoek. De 'werkelijkheid' is veelgelaagd en uitermate complex en de waarheid is vaak confronterend. Als dit verhaal niet resoneert met jouw huidige wereldbeeld, laat het dan gewoon los. Ieder Mens volgt een eigen, origineel pad en is een volstrekt unieke uitdrukking van de Ene. Deze kleurrijke diversiteit en oneindige verscheidenheid onder de Mensheid stelt ons in staat een paradijs te co-creëren wanneer we samenwerken en onze kennis, wijsheid en talenten delen.

Het is werkelijk opvallend dat alle scheppingsverhalen, mythen en legenden van vrijwel alle volkeren op Aarde min of meer hetzelfde verhaal vertellen. Van de Indianen tot de Aboriginals, van de Maya’s tot de Babyloniërs, van de Indiërs tot de Afrikaanse stammen,...overal vinden we verwijzingen en aanwijzingen naar een interventie (van buitenaardsen) en een DNA ingreep bij onze voorouders. Maar het verhaal gaat nog veel dieper. Kwamen de Anunnaki goud delven op Aarde? Of hadden ze gewoon parasitaire neigingen en schuimen ze het universum af als piraten op zoek naar makkelijke slachtoffers? Of was de oermens helemaal geen mensaap maar een prachtige, hoog geëvolueerde Mens (op Atlantis) die zich liet verleiden tot een DNA upgrade maar in plaats daarvan een gebrekkig genoom en een slavenmind ingeplant kreeg en gevangen werd in een sterfelijk lichaam? Of speelt er nog iets meer? In dit bericht onderzoeken we de eventuele mogelijkheid van een archontische manipulatie van de menselijke mind en een kwaadaardige infiltratie in de astrale sferen.

 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
(2nd Corinthians 11:13-14)

Het woord goud kan in feite symbolisch ook ziele-energie betekenen en deze (menselijke) bio-energie (gevoelens, emoties, gedachten) kan als voedselbron dienen voor nog andere wezens (naast de Anunnaki) die bekend staan als Archonten. Omdat die Archonten zich zelf afgesneden hebben van de Ene Bron(energie), zijn ze namelijk aangewezen op externe energiebronnen. Hun voedsel is energetisch (angst, woede, haat, verdriet, aanbidding, lust, seksuele uitspattingen,…) en ze zuigen het licht op wat wij uitstralen (biofotonen). Deze Archonten staan nog een trede hoger op de piramide van controle en macht, nog boven de Anunnaki. Hou in gedachten dat niet alle Archonten, Anunnaki, ET's en aliens daarom uitsluitend kwaadwillend zijn. Sommige onderzoekers plaatsen ook de zogenaamde 'engelen, aartsengelen en opgestegen meesters' binnen de piramide van 'beperking en controle' en zien hen als handlangers van de Archonten. Hun namen (Michaël, Rafaël,...) eindigen op El (wat god betekent) en verwijzen naar de Elohim (of Anunnaki). Als je hun gechannelde zweefboodschappen doorneemt (in de veronderstelling dat ze werkelijk van hen afkomstig zijn), dan merk je dadelijk dat ze nooit bruikbare informatie geven maar steeds weer achter de feiten aanlopen of valse hoop wekken of loze beloftes doen waar veel 'lichtwerkers' intrappen.

Licht is informatie en data, maar niet alle licht komt uit een liefdesbron of van een 'service to others' bron. Er is 'vals' licht en er is werkelijk bevrijdend licht. Al deze wezens (inclusief engelen en aartsengelen) zitten vast in het synthetisch universum geschapen door de corrupte Demiurg (zie volgende keer in deel 3 en ook vorig bericht). Een makkelijke manier om onderscheid te maken is de hiërarchie sleutel. Informatie, wetten, geboden, raadgevingen, boodschappen, wezens,...die gelinkt kunnen worden aan een hiërarchisch systeem komen (altijd) uit een omgeving van controle en beperking en brengen verdeling en afscheiding. Het Nebadon diagram uit het Urantia boek is daarvan een mooi voorbeeld en toont de 'hemelse hiërarchie' en de machtspiramide van het valse licht in het synthetisch universum. Uiteraard zijn er belangrijke verschillen tussen de vele wezens en mensen onderling, afhankelijk van de mate van individueel bewust-zijn en de ontwikkelde vermogens, maar dit mag nooit een reden tot onderscheid en manipulatie worden. De werkelijk bevrijdende informatie komt uit bronnen die gelijkwaardigheid en eenheid uitdragen want de Mens is een evenwaardige emanatie van de Ene (Prime Creator). You are the Light of the world! (Jezus, Mattheus 5:14). Een tweede sleutel is geld. De waarheid is gratis en onvoorwaardelijk. Spirituele informatie, new age workshops en allerlei 'bevrijdende' cursussen die (soms veel) geld kosten, behoren tot de matrix. Daar is uiteindelijk niets mis mee, het hangt er gewoon vanaf wat jouw pad en verlangen is.
Maar goed, dit is wat expert John Lash over de Archonten beweert (korte en vrije samenvatting).

The Archons influence the way you perceive the world, not the world itself.
The primary power in the world we inhabit is the indwelling divinity of the planet,
the Gaian intelligence, called Sophia by the Gnostics.
If you are aligned to the Gaian intelligence,
you do not see the world as a place of fear and predation, but of beauty, bounty, and magic.
(John Lash)

Archon komt van het Grieks 'archai' en betekent 'oorsprong, dat wat eerst was'. In Gnostische teksten wordt het vaak vertaald als 'autoriteit of meester', met name religieuze en gouvernementele autoriteiten. In de Gnostische kosmologie zijn Archonten een ras van anorganische wezens die in ons zonnestelsel kwamen nog voor het ontstaan van de Aarde. Het zijn een soort cyborgs (artificiële intelligenties) die de neiging vertonen te interfereren met en binnen te dringen in de menselijke evolutie. In tegenstelling tot de Mens ontbreekt bij hen het vermogen tot empathie, liefde, creativiteit, verbeelding en intentie (dus het vermogen om zelf sturing aan het eigen leven te geven) wat hen 'jaloers' maakt op ons. Archonten zijn een alien kracht die subliminaal binnendringt in de menselijke mind en onze intelligentie misleidt richting waanzin en illusie. Het zijn niet perse de Archonten zelf die ons tot onmenselijke daden en gedachten aanzetten, want ieder Mens bezit het vermogen, het geweten en de intelligentie om onmenselijke gedachten en acties (die de waarheid in ons hart geweld aandoen), vlakaf te weigeren. Wat ze wel doen is onmenselijk gedrag laten escaleren tot extreme en gewelddadige situaties en ervaringen. Dit komt enkel omdat wij als Mens zelden of niet ingrijpen en de waanzin en onmenselijkheid laten gedijen en blijven voeden. Vaak uit onwetendheid en onbewust zijn.


 Human beings are on a journey of awareness, which has been momentarily interrupted by extraneous forces.
(Carlos Castaneda)

Archonten zijn dus psycho-spirituele parasieten die voor korte tijd kunnen binnendringen in de Aardse atmosfeer om de mensheid te terroriseren. Vanuit hun eigen sfeer (de Maan en Saturnus) en het 4D frequentiegebied dringen ze telepathisch binnen in de mind van de Mens. Men kan ook eenvoudig zeggen dat Archonten niets meer zijn dan (sterke) negatieve overtuigingen en beperkende gedachtepatronen in de mind. Door middel van suggestie, imitatie en verhalen proberen ze de 'normale' evolutieplanning voor de mensheid in de war te sturen en lokken ons in een artificiële en virtuele wereld. Ze zijn meesters in misleiding en het controleren van onze perceptie (de manier waarop we dingen bekijken en begrijpen). Hun meest succesvolle techniek is het gebruik van religieuze indoctrinatie en ideologieën om hun manier van denken aan ons op te dringen (hiërarchie, angst en controle) en zo de menselijke mind te vervangen door hun archon mind. We kunnen alle religies inclusief new (c)age dan ook zien als implantaten in onze mind die we eventueel kunnen loslaten. Ons vermogen om onze eigen mind (gedachten, gevoelens, overtuigingen) te onderzoeken op een (buitenaardse) inmenging is cruciaal als we willen overleven als vrije Mensen die in geweldloze co-creatie samenwerken met Gaia. Door de Archonten te herkennen voor wat ze zijn en hun indoctrinatie te weigeren, nemen we onze kracht terug, stellen we grenzen vast binnen het kosmische framework en erkennen en versterken we onze band met Gaia, de levende intelligentie van planeet Aarde. 

 The Archons burden the soul, attracting us to works of evil,
and pull us down into oblivion, making us forget who we are.
(The Apocryphon of John)

De Archonten misbruiken autoritaire systemen (inclusief geloofssystemen en monetaire systemen) op zo'n manier dat de mensheid haar aangeboren potentieel niet volledig leeft en haar symbiose met de natuur voortdurend verkracht. Het is niet zo dat de Archonten het ultieme kwaad zijn, ze zijn eerder manipulators van menselijke ‘fouten’. En wanneer een menselijke fout niet gecorrigeerd wordt (door onszelf) en steeds maar verder woekert en escaleert, dan verandert die fout in kwaad en werkt zo tegen het universele levensplan in. De Archonten misbruiken onze neiging om fouten ongecorrigeerd te laten. Let wel: fouten maken is vrijwel onvermijdelijk als onbewuste en gemanipuleerde Mens in de zware 3D omgeving, maar voortdurend (en bewust) dezelfde fouten herhalen of niet willen leren van de gemaakte fouten of telkens zwaardere fouten maken, keert zich uiteindelijk tegen de Mens zelf. Fouten zijn dan bvb. dingen als diefstal, moord, liegen, verkrachting, uitbuiting, slavernij, afgoderij, aanbidding,...kortom alles wat op een of andere manier gewelddadig ingrijpt in de soevereiniteit van onszelf, van andere wezens of van planeet Aarde. Do No Harm is de hoofdwet in het universum.

Een mooi voorbeeld van de subtiele manipulatie technieken die Archonten in ons bewustzijnsveld brengen, zijn de 10 geboden uit het oude testament. Wie bekend is met de Law of Attraction weet dat het universum (of het kosmische kwantum veld) geen negaties opmerkt en ‘begrijpt’. Een zin als: ‘denk niet aan een olifant’ brengt dadelijk het beeld van een olifant in het bewustzijn. Woorden zoals nee, niet, geen,...worden dus best vermeden in affirmaties en opdrachten. In plaats van te zeggen ‘ik wil niet ziek worden’ kies je beter een zin als ‘mijn fysieke lichaam is gezond en werkt optimaal’. Want het onderbewustzijn (onze verbinding met het universum) krijgt anders het woord ‘ziek’ ingeprent gezien het negaties niet herkent als zodanig en zal dan uiteindelijk ziekte manifesteren. Welnu, de 10 geboden zijn (in alle vertalingen) opgesteld als negaties: gij zult niet doden, gij zult geen onkuisheid doen, gij zult niet stelen, gij zult niets begeren dat van uw naaste is, enzovoort. Het gevolg is duidelijk: precies het tegenovergestelde wordt ingeprent in het onderbewustzijn, met een lange geschiedenis van moord, diefstal en overspel tot gevolg binnen de religieuze (abrahamitische) tradities.

Omdat de Archonten de medeplichtigheid van Mensen nodig hebben om macht te verkrijgen over planeet en mensheid, zou iemand die hen (al dan niet bewust) bijstaat kunnen worden beschouwd als een soort van Archon handlanger. Hoe helpen Mensen de Archonten? Eén manier is door het aanvaarden en uitvoeren van hun mentale programma's en die daadwerkelijk af te dwingen in de samenleving (zoals de cabal en de bloedlijnen al eeuwen doen). Een andere manier is door het actief of passief toestemmen met de voorgestelde en opgelegde agenda's (zoals de meeste sheeple doen). De Gnostici ontdekten dat de Archon agenda's aanwezig zijn in alle autoritaire structuren en systemen die de authenticiteit en zelfbeschikking ontzeggen aan het individu. Ze herkenden het fundamenteel verdorven karakter van alle menselijke ondernemingen en instellingen zoals tijd, geschiedenis, bevoegdheden, autoriteiten, staten, religies, rassen, naties,...Zie ook Larken Rose en Jeremy Locke.
Corruptie komt voor, niet omdat we fouten maken, maar omdat de fouten die we maken ongecorrigeerd blijven en buiten proportie blijven groeien en escaleren tot correctie onmogelijk lijkt. Alle macht, van welke aard dan ook, is een bron van vervreemding. Alle instellingen, instituten, hiërarchieën, wetten, godsdiensten, kerken en bevoegdheden zijn niets anders dan een schijnvertoning en een val, een eeuwenoude deceptie en illusie die maar blijft voortbestaan.

Maar wacht, het verhaal gaat nog veel verder.

Yaldabaoth (Demiurge) said to the authorities (Archons) with him, come,
let us create a human being after the image of god and with a likeness to ourselves,
so that this human image may give us light.

(The Secret Book of John, Nag Hammadi Texts)

Terwijl de Anunnaki de mensheid op fysiek/mentaal niveau manipuleren, bespelen de Archonten onze ziel en ons bewustzijn. Dit doen ze op velerlei manieren en in vele niveaus van bestaan. Zo zijn ze ook werkzaam in wat soms het hiernamaals wordt genoemd alwaar ze de Mensen gevangen houden in een reïncarnatie cyclus (het wiel van samsara of de voortdurende terugkeer naar het lijden). De menselijke cyclus van leven (in 3D) en 'dood' (in 4D) is een spirituele matrix gevangenis geworden. Via reïncarnatie worden de mensenzielen gevangen gehouden en blijven in een eindeloze cyclus op Aarde incarneren als voedselbron en speeltuig voor de Archonten. Dit is één van de diepste occulte waarheden en deze kennis werd in de mysteriescholen enkel aan de hoogste ingewijden verteld na vele initiaties. 

Intermezzo 1:   You are the Soul of the Soul of the Universe and your name is Love. (Rumi)


Ter herinnering. De Mens is in wezen een eeuwig, spiritueel Zelf, een Levend Bewustzijn, een Ik Ben, een onlosmakelijk deel van de Ene. Een onaantastbare Spirit (of Hoger/Innerlijk Zelf) die een ziel, een lichaam en een speelveld creëert als middel tot ervaring en expansie. De Anunnaki en de Archonten kunnen dan wel interfereren en sjoemelen met het mind/body/soul complex van de Mens, Hoger Zelf is altijd vrij, onbeschadigd en vol onvoorwaardelijke liefde. De indringers manipuleren onze ziel, mind, lichaam en tegenwoordig ook de hartenergie, zodat wij meer op hen zouden lijken (kil en oorlogszuchtig) en zodat wij collectief een duistere wereld zouden manifesteren waar zij dan kunnen gedijen. Het is de bekende tweespalt in iedere Mens: goed versus kwaad, liefde versus angst of in Bijbelse termen Jezus versus Satan. Aan ons om telkens de juiste keuze te maken. En de oplossing is echt eenvoudig, de sleutel is namelijk inderdaad het hart. De mind is geïnfiltreerd, maar het hart is in wezen onbezoedeld en vrij, het is de woonplaats van en de verbinding met Hoger Zelf (liefde). Laat je nooit angst aanpraten, ook niet door dit verhaal, angst is de grootste vijand van liefde en alle parasieten proberen hun slachtoffers in angstmodus te houden. Zowel YouTube als de alternatieve en de reguliere media staan bol van angstpropaganda. Laat dit verhaal integendeel aansporen om je eigen essentie en kracht te (her)ontdekken en aanmoedigen om steeds meer vanuit je liefdeskern te leven.
Maar waarom laat Hoger Zelf eigenlijk toe dat het mind/soul/body complex wordt gemanipuleerd en geïnfiltreerd? Dit is een heel diepe vraag met een veelgelaagd antwoord wat in deel 3 besproken wordt.

Reïncarnatie: mythe, leerschool, groeiproces of valkuil?  

Reincarnation exists only so long as there is ignorance.
From the standpoint of the Self, there is no birth or death, no heaven or hell, and no reincarnation.

(Sri Ramana Maharshi)

Reïncarnatie betekent letterlijk terug in het vlees komen en is een populaire opvatting binnen de Oosterse religies. Maar ook bij de Joden (Gilgul), de vroege christenen (Katharen, Essenen), de esoterische groepen (Antroposofie, Rozenkruisers) en de new age komt het voor. De meest gebruikte reden om reïncarnatie te verantwoorden is karma of de leer der gevolgen. De wereld en het leven worden dan gezien als een soort leerschool en iedere handeling (in gedachte, woord en daad) leidt tot een overeenkomstig gevolg (al dan niet dadelijk merkbaar of pas later in de tijd/ruimte matrix). Goede daden brengen goede gevolgen en slechte daden brengen slecht karma. Het resultaat van onze handelingen komt dan naar ons terug, ofwel nog in dit leven, ofwel in een volgend leven. De ervaringen en gebeurtenissen in dit huidige leven zijn dan het resultaat van vroegere handelingen. De Mens is dus zelf verantwoordelijk voor alles wat hem/haar overkomt (in plaats van de verantwoordelijkheid af te schuiven naar het lot of een god of toeval). Ontsnappen uit het rad van wedergeboorte kan door de gehechtheid aan handelingen en verlangens op te geven (boeddhisme) of door een goed en devoot leven na te streven (hindoeïsme) of door Zelfrealisatie (het opheffen van de onwetendheid waar Ramana Maharshi in het citaat hierboven over spreekt). Een andere (meer positieve) visie beweert dat de Mens (re)incarneert (in allerlei levensvormen op diverse planeten en dimensies) om te groeien in bewustzijn en steeds nieuwe ervaringen te beleven en bevat zodoende een element van spel en exploratie. Eigenlijk reïncarneren we voortdurend, we blijven als fysiek Mens geen nanoseconde gelijk. Gedachten en gevoelens verschijnen en verdwijnen, het lichaam is in voortdurende beweging, oude cellen sterven af en nieuwe worden aangemaakt. We zijn een totaal ander mens dan 20 jaar geleden, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. En toch hebben we het gevoel dat we steeds dezelfde 'aanwezigheid zijn' die in een constant veranderend mind/body/soul complex woont.


As we live through thousands of dreams in our present life,
so is our present life only one of many thousands of such lives which we enter from the other more real life and then return after death.
Our life is but one of the dreams of that more real life,
and so it is endlessly, until the very last one, the very real, the life of God.

(Leo Tolstoy)

De mogelijkheid van reïncarnatie roept uiteraard heel wat vragen op. Is het een mythe verzonnen door filosofen als antwoord op het mysterie van het leven en om een verklaring te vinden voor de quasi onrechtvaardige verschillen tussen geboren worden als rijke gelukzak met een voorspoedig leven of als een arme drommel die ziek en jong sterft? Als je maar 1 kans krijgt, als je maar 1 leven hebt, dan kun je maar beter hopen op wat geluk bij de geboorte. Is het een leerschool voor bewustzijn waarbij de gevolgen van vroegere handelingen uitgewerkt worden in volgende levens waardoor de ziel (hopelijk) steeds wijzer wordt en uiteindelijk (na veel vallen en terug opstaan) de weg vindt naar nirvana, hemel, samadhi, eenheid, Hoger Zelf? Maar hoe kun je nu lessen leren en 'verkeerde' handelingen goed maken als je je niets meer herinnert van voorbije levens en vorige handelingen? En hoe kun je ooit uit het wiel van samsara geraken als je bij ieder nieuw leven ook telkens nieuw (slecht) karma opstapelt? Dienen we dan allemaal als een monnik onder een boom te zitten en mediteren tot verlichting is bereikt? Of vinden veel zielen het hier zo leuk op Aarde dat ze telkens besluiten om terug te keren, verslaafd geraakt aan de sex, de chocolade, de drama's en de pijn. Of komen we terug omdat de omstandigheden hier zo hard en extreem zijn dat er net daardoor grote kracht en liefde kan ontwikkeld worden? Of is het een uit de hand gelopen experiment om de diepste vorm van afscheiding te ervaren (van de Ene en Hoger Zelf), zo diep dat we de uitweg niet meer vinden en de illusie van een geboorte/dood cyclus bedachten als een langzaam pad naar bevrijding? Of werden we als een onschuldige en naïeve ziel in een lichaam gelokt zonder onze (bewuste) toestemming? Of is het een valkuil opgezet om de mensenzielen in quarantaine te houden als voedselbron en om onze onmetelijke kracht en onbegrensde vrijheid op te sluiten binnen een 3D/4D grid rond de Aarde?

Intermezzo 2:    The Game of Life

Each person is an instrument of the Divine, composing cosmic symphonies while on earth.

Maar hoe werkt reïncarnatie dan eigenlijk precies? Ook daar bestaan vele theorieën over, afhankelijk van religie en perceptie, bijvoorbeeld de volgende (in enkele zinnen samengevat). De Ene (Prime Creator) emaneert uit Zichzelf holografische fragmenten om Zijn oneindige mogelijkheden en onbeperkte potentie te exploreren. Zo'n fragment van Bewustzijn of Goddelijke Aanwezigheid wordt geïndividualiseerd in de Mens als Hoger Zelf (of Spirit), ziel en lichaam. Hoger Zelf is de Godsvonk, het individuele en bewuste Zelf. De ziel is de brug tussen Hoger Zelf en het lichaam, namelijk het medium om beide te verbinden via de mind of persoonlijkheid en bevat diverse onderdelen zoals het astraal lichaam (mentaal gebied) en het etherisch lichaam (levenskracht). Het fysieke lichaam is de avatar die aangepast is aan een bepaalde dimensie en materiële omgeving en het voertuig/ruimtepak om het spel op Aarde te spelen. Niet alle wezens (en ook niet alle Mensen) bezitten deze drievoudige combinatie en de rechtstreekse connectie met de Ene, waardoor sommige rassen jaloers zijn op de Mens.

Incarnatie is Hoger Zelf die een zelfbewust fragment (ziel) met een bepaalde avatar verbindt (via geboorte) en dat fragment terugtrekt bij de dood, waardoor de avatar 'levenloos' wordt. Hoger Zelf kan tegelijkertijd verschillende fragmenten van zichzelf in verschillende avatars op diverse ruimte/tijd punten animeren. Men kan het vergelijken met vingerpoppen. De poppetjes op de vingers zijn de fysieke avatars, de vinger in de marionet is de ziel, de hand is Hoger Zelf en het lichaam is de Ene. Reïncarnatie hoeft dus geen lineaire progressie in de tijd te zijn. In plaats van de benaming vorige levens kunnen we ook spreken van simultane, andere levens. HZ stuurt via incarnatie zielsfragmenten van en uit zichzelf erop uit in allerlei dimensies/dichtheden en helpt daardoor mee om werelden te co-creëren die het bewustzijn dan kan ervaren en exploreren als een soort ontdekkingsreiziger en verlengstuk van de Ene. HZ projecteert als het ware een stukje Zelfbewustzijn in en via de ziel naar het lichaam op Aarde. Een beetje alsof de ziel een reporter is die daarna verslag uitbrengt van zijn reis aan HZ. Het bewustzijn wat je hier ervaart op Aarde is dus slechts een heel klein stukje van een veel ruimer, ouder en wijzer Zelf.

Reïncarnatie is wanneer het zielsfragment telkens terugkeert naar dezelfde wereld en dichtheid. Er zijn tal van redenen waarom HZ besluit om te incarneren en te reïncarneren. Ervaringen beleven, dingen leren, talenten ontwikkelen, het scheppingsplan verder helpen of tegenwerken, zich creatief uitleven, zielsvermogens oefenen, liefde in de praktijk brengen (in uitdagende omstandigheden), schoonheid en kunst materialiseren, humor delen,...er zijn evenveel redenen als er Mensen zijn. Het videofragment hiernaast bevat (zoals alle kennis op Aarde) zowel juiste inzichten  alsook enkele misleidende. (Engelse ondertiteling beschikbaar).

Zoals in een vorig bericht werd aangehaald, kan men ook de (gebrekkige en onvolledige) analogie van een computerspel gebruiken. HZ is de speler, de ziel is de software om het spel te kunnen spelen (de spelconsole, de Xbox of Playstation, het videospel,…), de 3D/4D Aarde (of een andere planeetwereld) is de virtuele spelwereld met de verschillende levels en opdrachten en het fysieke lichaam is de avatarpop die reageert op de handelingen van de speler. Wanneer de speler genoeg heeft van het spel (of het spel heeft uitgespeeld) zet hij het af waardoor de avatar van het speelveld verdwijnt (dood van het fysieke lichaam). Daarna kan de speler besluiten om een ander spel te spelen met nieuwe opdrachten, in nieuwe werelden en met een nieuwe avatar (incarnatie). Of hij kiest om nog eens hetzelfde spel te herbeginnen en verder te doen waar hij was gestopt (reïncarnatie). Wellicht had hij al een bepaald level (bewustzijnsniveau) bereikt in het afgelopen spel en had zijn avatar reeds bepaalde vermogens en attributen verzameld tijdens het vorige spel (talenten, wijsheid, karma,…). Hij hoeft dus niet van nul te herbeginnen. Ook kan de speler een hele virtuele wereld bouwen via de software en naargelang zijn wens (wet van aantrekking). Ieder computerspel kent een aantal regels, afspraken en beperkingen waar men niet onderuit kan (natuurwetten). Hoe beter men de regels begrijpt, hoe vlotter men het spel kan spelen. Ook is het mogelijk dat het videospel of de Playstation een virus bevat waardoor het spel gecorrumpeerd is en gebrekkig functioneert (interventie door archonten). Tegenwoordig zijn er al heel gesofisticeerde games zoals World of Warcraft (een online multilevel rollenspel) of Minecraft waar de speler een hele eigen wereld kan bouwen. In de nabije toekomst zullen de virtuele wereld en de 'echte', organische wereld steeds meer samensmelten (transhumanisme en singulariteit) wat de disconnectie met HZ nog zal vergroten. Dat bespreken we volgende keer in deel 3.

Het leven op Aarde is onderdeel van het Universele Spel bekend als De Schepping. Angst is dus helemaal niet nodig want het is allemaal gewoon een droomspel waarbij de speler altijd veilig, vrij en soeverein blijft. Het is niet ‘echt’, hoewel de pijn en het verdriet maar ook de vreugde en het geluk wél heel echt aanvoelen. Maar dat is nu net de ervaring die dualiteit ons brengt en die we zelf (bewust of onbewust) gekozen hebben. Verwondering en dankbaarheid vanwege deze perfecte en weergaloze Schepping zijn wellicht betere gevoelens. Jij (als Hoger Zelf) blijft ten allen tijde en voor eeuwig  rechtstreeks verbonden met de Ene (Prime Creator). Maar eeuwigheid duurt lang en uit ‘verveling’ besluiten we om ‘spelletjes’ te spelen met elkaar om allerlei dingen te ervaren zoals afscheiding, geestelijke groei, zintuiglijke sensaties, ontmoetingen met ‘de ander’,...Daartoe verdeelt HZ zich in ‘gefragmenteerde subzielen’ zodat het leven kan ervaren worden in een apart lichaam met een apart bestaan. Jij en ik zijn één van die zielsfragmenten (misschien zelfs wel behorend tot hetzelfde HZ - ik ben een andere jij of in lak'ech volgens de Maya's). Het bijzondere spel wat we nu allemaal samen hier op Aarde spelen gaat over polariteit (dualiteit), afscheiding en liefde. Dit 3D bestaan is zo extreem ‘dicht’, compact en beperkt dat de ziel een complete afscheiding van HZ en de Ene ervaart.


You've been controlled like sheep in a pen by those who think they own you
- from the government to the world management team, to those in space.
You've been deprived of knowledge by use of frequency control.

(Barbara Marciniak)

Nu zijn er in het spel ook ‘bad guys’, stoute en negatieve wezens die het spelniveau nog wat moeilijker en uitdagender maken (Archonten, illuminati, cabal, kwaadwillende aliens,...). Ze zijn noodzakelijk om de dualiteit te kunnen ervaren (zonder duisternis geen licht). Sommigen (zoals de Archonten) opereren vanaf de Maan en Saturnus en bouwen een energetisch net rond de Aarde waardoor de zielen gevangen blijven op 3D/4D. Dit grid of energierooster vangt het zielsfragment bij de dood en verhindert dat het terugkeert naar HZ. De negatieve wezens (het valse licht) misleiden en verblinden de Mens zodat men zelf kiest voor een terugkeer. Daarom is planeet Aarde (Gaia) vastgelopen in een tijd/ruimte matrix, een holografische loop. Dit alles kan omdat dit een vrije wil universum is. De piramide van het valse licht begint bij de Demiurg en loopt helemaal door tot in 3D op Aarde waar de mensenzielen gecontroleerd en belogen worden door de cabal, deep state, het Vaticaan, en andere marionetten in dienst van het Satanisch netwerk. Net als parasieten leven ze van de energie der mensen en consumeren het bewustzijnslicht wat wij uitstralen. Voortdurend zetten ze iedereen tegen elkaar op (verdeel en heers) waardoor we overal vijanden zien en uiteindelijk elkaar vernietigen waarna het hele proces opnieuw begint. Dit spel gaat al vele eonen door. Maar de sluiers vallen en steeds meer mensen worden nu wakker.

Eén van de manieren om te ontsnappen aan de reïncarnatie valstrik en de slavenmatrix is om de ‘realiteit’ die hier werd gemanifesteerd te verbreken door middel van nieuwe individuele en collectieve beslissingen. Er zijn 3 hoofdsystemen die de matrix in stand houden en die we kunnen loslaten: geld/monetaire systemen, georganiseerde religies en hiërarchie/autoriteiten. Wie nog steeds vasthoudt aan geld, religie en hiërarchie zit vast in de oude wereld en de gehechtheid daaraan zal het rad van reïncarnatie activeren en een terugkeer in de slavenmatrix veroorzaken. Geld kan vervangen worden door Ubuntu (of schenkeconomie), religie wordt Zelfrealisatie (bewuste communicatie met HZ) en hiërarchie wordt anarchie (en dat betekent geen meesters en geen slaven, gelijkwaardigheid en eigen autoriteit via de wijsheid van het hart).
Een gouden tip: alles gaat voorbij, niets duurt voor altijd. Sterke Bron frequenties verhogen reeds geruime tijd de vibratie op moeder Aarde waardoor Mensen zich Zelf beginnen te her-inneren (ascensie) en waardoor alle sluiers afbrokkelen en alle leugens geopenbaard worden. Op Aarde komt uiteindelijk alles goed. We zijn bewust en uit vrije wil naar hier gekomen om dit allemaal te be-leven. Enjoy the ride, play your game and create your dream.

Prison Planet Earth

In dit bericht bekijken we de Aardse matrix dus niet enkel als een leerschool maar ook als een gevangenis voor de ziel. Reïncarnatie is dan niet zozeer een gevolg van negativiteit en een 'foute' levenswijze, of van een bewuste en vrije keuze; maar een kunstmatige, spirituele procedure om de ziel aan 3D te binden. Karma is dan geen systeem van straf en beloning (met een soort fatalisme en een onrechtvaardig Indisch kastensysteem tot gevolg), maar eerder de natuurwet van oorzaak en gevolg. Reïncarnatie is in feite helemaal niet nodig (zoals trouwens ook Jezus beweert in het nieuwe testament en de apocriefe teksten). Het is geen opgelegde verplichting of een kosmische wet, maar een vrije keuze. Dat wil niet zeggen dat de Aarde (ook) geen leerschool kan zijn en dat zielen kunnen kiezen om nogmaals te incarneren om zich te volmaken en inzicht te verwerven in de grote thema's zoals liefde, vergeving, vrijheid, kunst. Maar de mogelijkheid is reëel dat de zielen die 'klaar' zijn met het Aardse plan en haar lessen van dualiteit, door de Archonten verhinderd worden om 3D/4D te verlaten.
De Archont parasieten ontberen een (actieve) Goddelijke Vonk en de connectie met de Ene waardoor ze energie van andere wezens moeten aftappen (onder vorm van voornamelijk negatieve gedachten/gevoelens/handelingen). De Oorspronkelijke Mens werd door de Anunnaki genetisch gemanipuleerd waardoor het 12 strengen DNA in sluimerstand werd gebracht en er nu slechts 2 strengen actief zijn, net genoeg om te overleven. De hogere menselijke vermogens werden gedeactiveerd (telepathie, helderziendheid, zelfgenezing en celregeneratie, astraal reizen, communicatie met de natuur, lange levensduur, rechtstreeks contact met Hoger Zelf, inpluggen in de Akasha kronieken,...). In India noemt men deze vermogens Siddhis. Bij Anastasia zijn ze wel actief zoals uit de boeken blijkt. Het blokkeren van deze vermogens leidde tot de ontwikkeling van (technologische) surrogaten die een flauwe afspiegeling zijn van de echte Menselijke krachten (tv, telefonie, internet, computer, voertuigen, vliegtuigen,...). De duistere wezens willen op Aarde zoveel mogelijk ellende, pijn, verdriet en extreme emoties veroorzaken als een bron van menselijk energetisch voedsel. Om zeker te zijn dat de zielen terugkeren naar de matrixgevangenis bouwden ze een energetisch vangnet rond de planeet en installeerden ze de reïncarnatie en karma procedures.    

 Seeing death as the end of life is like seeing the horizon as the end of the ocean.
(David Searls)

Een truc die de Archonten bedachten is rechtstreeks ingrijpen in 4D om de ziel te misleiden zodat die ‘vrijwillig’ kiest voor een nieuwe incarnatie op Aarde (wat dus eigenlijk helemaal niet hoeft als je dat niet wenst). De reïncarnatie en karma cyclus werkt dan als een valkuil die de mensheid vasthoudt als een soort 'voedsellarve’ en belemmert dat de mens een volledige spirituele groei doormaakt in harmonie met Gaia (de levende Aarde). Planeet Aarde is een transitie wereld, een doorgang naar wie wij werkelijk zijn (namelijk Levende Soevereine Scheppers), maar die doorgang is momenteel voor velen afgesloten. Net alsof er een schild, een soort grid rond de Aarde hangt waar de ziel niet doorheen kan. Evenwel zijn er ook steeds meer gaten en uitwegen in het grid te bespeuren. 
Het normale, organische groeiproces is gestopt en gekaapt door astrale parasieten die zich voeden met de etherische energieën die onze lagere en (onvolledig ontwikkelde) hogere lichamen produceren. De overgrote meerderheid der mensheid zit vast in een lus tussen 3D en 4D (dood en hergeboorte) waar ze leeggezogen worden terwijl ze zelf hun hemel en hel dromen. Deze cyclus gaat al vele eeuwen door en houdt de mensheid gevangen in de klauwen van de Archonten. Een andere Archonten ingreep veroorzaakt een zodanige verstoring/verduistering in het menselijk bewustzijn dat bijna niemand zich zijn vorige levens, noch zijn ware afkomst, noch zijn ongelofelijke kracht herinnert. Want zonder dit geheugenverlies zou de sluier wegvallen en zou de Mens inzien dat hij gevangen wordt gehouden als een energetische voedselbron voor parasieten en amper kan overleven in een matrixwereld van beperking. Het zijn trouwens net deze sluiers die momenteel verdwijnen waardoor steeds meer Mensen ontwaken en zich hun ware essentie her-inneren.
Zoals we ondertussen weten, wordt alles omgedraaid in deze wereld, net zoals George Orwell al voorspelde in het boek 1984. Vrede is oorlog geworden, gezondheid is ziekte, vrijheid is slavernij, onwetendheid is kracht...en de mainstream mediaberichten zijn complete fictie en fake terwijl de Hollywood fictie dan weer de waarheid vertelt, vermomd als entertainment. In het Star Trek fragment hiernaast wordt de reïncarnatie valkuil en de oogst van ziele-energie door de Demiurg (Satan/Sauron) aan het grote publiek bekend gemaakt. Remember: zonder onze goedkeuring en (onbewuste) toestemming hebben de Archonten, Anunnaki en aliens geen enkele macht over ons. Die goedkeuring verkrijgen ze door het sturen van onze vrije keuzewil en het manipuleren van onze perceptie (over onszelf, het leven en de dood) door middel van 'hersenspoeling' via o.m. religies, leugenmedia, onderwijs, wetenschap, muziek en de filmindustrie.

Zo boven, zo beneden;
zo binnen, zo buiten.

Men kan het vergelijken met de wijze waarop en de reden waarom boeren koeien houden in stallen, namelijk om hen te melken en op te eten. We vinden zo'n meester-slaaf verhouding ook terug in de natuur waar bepaalde mierenkolonies bladluizen houden als voedselbron door hun sappen op te zuigen. Met chemicaliën verdoven ze de luizen net genoeg om ze niet te doden, maar om ze in een dromerige staat te houden terwijl ze leeg gezogen worden. Ook in de Castaneda boeken over sjamaan Don Juan worden de Archonten beschreven als predatoren die leven van het (ziele)licht wat Mensen uitstralen. Volgens Don Juan spelen de Archonten een essentiële maar monsterlijke rol in het universum en zijn een middel om ons te ‘testen’. Als Mens bezitten we bewustzijn, meer nog, we zijn het bewustzijn waarmee het universum bewust wordt van zichzelf. De Archonten dagen ons uit (ze spiegelen obstakels) en telkens wanneer we hun uitdagingen overwinnen, volgt een bewustzijnssprong en evolueert het universum naar een nieuw frequentieveld. De mogelijkheid dat wezens zich blijkbaar voeden met menselijke energie is niet zo vreemd. Zelfs in ons eigen lichaam leven miljoenen bacteriën, microben en schimmels dank zij hun menselijke gastheer. Alles is energie en het hele universum is een voedselketen met bovenaan de piramide de Demiurg. Dat komt uitgebreider aan bod in deel 3.
De Archonten misbruiken vanuit 4D/5D onze eigen fouten en ontsporingen om steeds opnieuw terreur, oorlog, strijd, controle, lijden, pijn, vernietiging, gruwel, extase, trance, aanbidding, betovering, verslaving,...op Aarde te brengen zodat de mensheid zich verdwaasd en gehypnotiseerd laat misbruiken en leegzuigen. Daartoe gebruiken ze hun vazallen op Aarde (de Anunnaki, de Illuminati, de bloedlijnen en de cabal) om deze meester-slaaf toestand te bestendigen en te initiëren.

The light is a tric.
  
Dit verhaal is voor veel mensen zo confronterend dat ze dit gewoonweg weigeren toe te laten in hun bewustzijn. Waardoor ze uiteraard gevangen blijven in de reïncarnatiecyclus. Het (valse) licht aan het eind van de tunnel, de geliefden en familie die de gestorvene opwachten na de dood, figuren zoals Jezus en Maria, de opgestegen meesters, engelen,...het kunnen evengoed aanlokkelijke verleidingen en holografische projecties, leugens en verzinsels zijn die de Archonten aan de zielen voorschotelen om hen in de cyclus gevangen te houden. Het licht wat ze projecteren is een replica van het ware licht van de Oorspronkelijke Thuis. Men bespeelt de overleden Mens zodanig dat die vrijwillig een nieuw zielecontract aangaat en terugkeert in een Aards lichaam om ‘karma af te werken’ of om lessen te leren of om te groeien in bewustzijn of vanwege welke reden dan ook. Het is een briljante strategie van de Archonten om onze liefdesenergie tegen onszelf te gebruiken zodat we terugkeren als economische slaven in hun systeem. Het is trouwens opvallend dat bijna-dood ervaringen verschillen naargelang de religie en de cultuur waarin men opgroeit. De projecties en illusies worden dus aangepast van Mens tot Mens en dat kan omdat de Archonten de database van de mind van een overleden persoon kunnen screenen en misbruiken om verwarring te brengen. Zie ook het Tibetaanse Dodenboek en het Egyptische Dodenboek.
Let wel: dit betekent trouwens niet dat we onze geliefden en vrienden nooit meer opnieuw zullen ontmoeten na de dood of in andere bewustzijnsvelden. Spirit is onsterfelijk en onverwoestbaar. En het betekent ook niet dat een Mens geen hulp en steun van gidsen of ‘engelen’ ontvangt. Meestal komt de hulp trouwens niet uit een externe bron benoemd als een engel, maar van jouw eigen Hoger Zelf. En dat is een erg bevrijdende gedachte. Er is niemand buiten jou (nodig). Geen goden, meesters of engelen noch priesters, leiders of guru's. Anastasia spreekt met de Ene (vanuit gelijkwaardigheid en dankbaarheid), voor de rest vertrouwt ze alleen zich Zelf. Het betekent wel dat we alert dienen te zijn omdat er overal wezens leven die een eigen (duistere) agenda volgen en vanuit een ego bewustzijn ageren. Zo boven, zo beneden. Er zijn overal egotrippers, oplichters, dieven en parasieten actief. Zowel op Aarde als in andere sferen, dimensies en bewustzijnsvelden.

Bewijzen of verwijzingen?

Het is altijd lastig om keiharde (3D) bewijzen te vinden voor spirituele, metafysische, exopolitieke en intergalactische onderwerpen en fenomenen. Is er bewijs voor het bestaan van de Ene? De bewijzen zijn wellicht vooral innerlijk te vinden in de schatkamer van het eigen hart. Bovendien worden en werden vele verwijzingen naar Archonten, Anunnaki, Atlantis en nog veel meer...in de loop der geschiedenis (bewust) vernietigd. De Alexandrië bibliotheek is het bekendste voorbeeld maar het gaat om honderden bibliotheken en musea. Bij de Gnostici waren de Archonten en de Demiurg alvast bekend. Gnostiek is een verzamelnaam voor religieus/esoterische stromingen die zich baseren op mystieke kennis en weten in plaats van op geloof om de werkelijkheid en het mens-zijn te ontrafelen. In de Nag Hammadi geschriften en andere oude teksten wordt naar de Archonten verwezen. Volgens andere bronnen zijn de Archonten (net als de Aeons), een emanatie van Sophia (een inter-dimensionale kracht) die corrupt zijn geworden. Ook binnen de esoterische groepen zoals antroposofie, theosofie, rozenkruisers, kabbala, soefisme,...zijn deze wezens bekend als 'zonen' van inferieure Aeons die het astrale gebied regeren (diagram Pistis Sophia).
In sommige mediamiek ontvangen boeken en boodschappen worden Archonten besproken, maar het probleem met channeling is dat je nooit zeker weet of de bron 100% betrouwbaar is. Enkele namen zijn Barbara Marciniak, Barbara Hand Clow, John Lash, David Icke, Carlos Castaneda en de Neruda interviews. In het Ra materiaal (The Law of One) en bij de 3 abrahamitische religies wordt gesproken over 'de oogst van de zielen' (rapture). Kan dit verwijzen naar een letterlijke oogst van de ziel (en haar energie) als voedselbron?
Ook Hollywood laat zich niet onbetuigd en in tal van films spelen Archonten een kwalijke rol. Uiteraard in Star Wars, maar bijvoorbeeld ook in Prometheus en John Carter (waar ze Therns worden genoemd). In Lord of the Rings worden ze gespeeld door de slechte Maiar zoals Saruman en Sauron (er zijn ook goede Maiar zoals Gandalf en Radagast). Mensen die experimenteren met ayahuasca en andere psycho-actieve planten spreken over ontmoetingen met en visioenen over Archonten die geïnfiltreerd zijn in het menselijke energiesysteem en het pijnlichaam actief houden.

Ontsnappen uit de matrix en de reïncarnatiecyclus verlaten

To see the universe as it is, you must step beyond the net. It is not hard to do so, for the net is full of holes.
Look at the net and its many contradictions. You do and undo at every step.
You want peace, love and happiness, and work hard to create pain, hatred and war.
You want longevity and you overeat. You want friendship and you exploit.
See your net as made of such contradictions and remove them – your very seeing will make them go away.

(Nisargadatta Maharaj)

Ontsnappen uit de cyclus en het 3D/4D circus verlaten, is zowel makkelijk als moeilijk. Een eerste en belangrijke vraag is trouwens: wil je echt weg uit de matrix of wil je eerst nog wat meer avonturen op Aarde beleven...? We zijn Levende Scheppers. Levend betekent dat wij het leven zelf zijn, ongeboren en onsterfelijk, altijd en eeuwig aanwezig, onbezoedeld door tijd, vorm en ruimte, Dat Wat Is. Schepper betekent dat we onbeperkte scheppende vermogens bezitten (die momenteel grotendeels onbewust gebruikt worden). We creëren collectief de hemelen en hellen die we ervaren. We dromen collectief deze wereld tot aanschijn. Het 'kwantumveld' van bewustzijn waar we deel van uitmaken, is levend, plastisch, energetisch, vol potentie...en reageert op onze verlangens, visies en dromen. Het veld is 'de grondstof' die de mind gebruikt om onze dromen en overtuigingen te manifesteren. Maar de mind werd gekaapt door kunstmatige intelligenties. Alles wat de Mens voor waarheid houdt, wordt geboren in het veld! Dit weten de Archonten ook en ze misbruiken en sturen onze creatiekracht om via onze mind hun eigen systeem op Aarde te manifesteren (mind- en heartcontrol). We dienen ons gewoon te herinneren dat we Levende Scheppers zijn die een eigen, unieke droom (of ervaring) kunnen manifesteren. Het hele systeem loslaten en jouw eigen droom Leven. En die droom is geweldloos en in harmonie met de natuur, met Gaia en met al het Leven. Indien jouw droom niet geweldloos is op alle vlakken, dan is het een valse droom gevoed door het systeem of door Archontisch bewustzijn. Je eigen droom leven is makkelijk want het is gewoon zijn wie je in wezen bent (een goddelijk, puur, liefdevol Zelf), maar toch is het ook moeilijk omdat iedereen compleet vastzit in het systeem en gehersenspoeld is sinds de geboorte. De betovering is voor velen te sterk. Ontsnappen uit de cyclus betekent dus jouw oorspronkelijke kracht terug claimen en vanuit volledige soevereiniteit jouw eigen, unieke pad wandelen. Het betekent eenvoudig luisteren naar je hart en leven vanuit de liefdeskracht in het hart, zonder compromis en zonder angst.

The sorcerers' idea is we are entombed by social upbringing,
tricked into perceiving the world as a place of hard objects and finalities.
We go to our graves denying we are magical beings; our agenda is to service the ego instead of the spirit.
Before we know it, the battle is over...we die squalidly shackled to the self.

(Carlos Castaneda)

De Archonten laten ons vergeten wie we in werkelijkheid zijn: Levende Soevereine Scheppers. Op het moment dat we dit opnieuw volledig zullen beseffen, herinneren én leven, stopt het toneelspel en valt het doek. Men noemt dit ook Zelfrealisatie. Men dient alle illusies te verzaken, alle valse geloven, goden en guru's los te laten, en te stoppen met de Archonten en Anunnaki te voeden door aanbidding, bloed en energie. De sleutel is beseffen en weten dat wij Mensen alles zelf creëren. Dit hologram bevolkt met Mensen en dieren, aliens en demonen, goden en engelen is als een droom. Het is als een virtuele realiteit en het speelveld is jouw eigen bewustzijn. Niemand heeft enige macht over jou, niemand kan je ongelukkig of bang maken (tenzij je dit toestaat en zelf kiest). Niemand kan je dwingen opnieuw te reïncarneren (maar je kunt wel misleid worden en er dan zelf voor kiezen). Niemand kan je doden (iedere dood is een 'zelfdoding', een besluit van Hoger Zelf om de stekker eruit te trekken). Alles is een keuze en een kwestie van perceptie. We zijn Levende Scheppers en we zijn uit vrije wil naar de gevangenismatrix gekomen. Waarom? Dat proberen we volgende keer te ontrafelen. De ontwaking en bewustwording is in ieder geval volop aan de gang. En wie zich bewust wordt van wat er werkelijk speelt en van zijn eigen essentie en ongelofelijke kracht, verwerft inzicht en is niet langer te manipuleren.


Van dualiteit naar eenheid

Jezus zei tot hen:
Wanneer je de twee één hebt gemaakt,
wanneer je de binnenkant maakt als de buitenkant
en de buitenkant als de binnenkant
en het bovenste als het onderste,
en wanneer je het mannelijke en het vrouwelijke één maakt,
zodat het mannelijke niet meer mannelijk is
en het vrouwelijke niet vrouwelijk,
als je ogen maakt in plaats van een oog,
en een hand waar een hand is
en een voet waar een voet is,
en een beeld waar een beeld is
dan zul je binnengaan in het koninkrijk.

(Thomas Evangelie, 22)

Dit intrigerend vers gaat over de hereniging van de ziel met Hoger Zelf (HZ). In de Oorspronkelijke Thuis zijn ziel en HZ één en daar bestaat geen dood (noch reïncarnatie). Maar op 3D huist de ziel tijdelijk in een organische avatar (het fysieke lichaam) die onderhevig is aan geboorte en dood. Zie het bericht ‘De Innerlijke Gids’ met meer uitleg over HZ. Kort gezegd: de ziel is de persoonlijkheid (mind, denken, voelen, willen) en HZ is het Ik Ben, Goddelijke Aanwezigheid, de Ongeboren Essentie, het is in feite wie wij echt Zijn. Men noemt de ziel soms ook Sophia als het vrouwelijke aspect en HZ het Christus-bewustzijn of de Boeddha-natuur als het mannelijke aspect. De ziel is als het ware het medium om het geestelijke HZ met het materiële, fysieke lichaam te verbinden. Wanneer ziel en HZ terug verenigd worden (in de bruidskamer) dan verdwijnt ook de noodzaak tot sterven (en dat is verrijzenis). De meeste religies verkondigen dat de ziel zich (voorgoed) kan bevrijden uit het sterfelijke lichaam door haar lagere natuur te kruisigen. De religies bevelen dan aan om niet te zondigen, geen verlangens te hebben, deugdzaam te leven of veel te mediteren zodat men verlichting kan bereiken en de hemel binnengaan (hereniging met HZ).
Waarom de ziel en HZ gescheiden zijn geraakt, is een onderwerp van veel discussie. Eén theorie zegt dat op die manier HZ in staat was een unieke ervaring als een afgescheiden individualiteit te hebben. Maar door de diepe betovering van een fysieke ervaring in een lichaam, vergat de ziel haar oorsprong en verbinding met HZ en sindsdien is zij op drift in de vele werelden en dimensies van het hologram. Net zoals een videospeler helemaal opgaat in het videospel en zich zodanig vereenzelvigt met de avatarpop dat hij vergeet dat hij thuis in de zetel zit (zijn Oorspronkelijke Thuis). Een andere theorie beweert dat de Demiurg (de egogod van controle en angst) de scheiding veroorzaakte. De ziel bevat namelijk een levend lichtvonkje van Bron, een levenskern van HZ en de Demiurg werd jaloers op de ziel en sloot haar op in een sterfelijk lichaam en infiltreerde het bewustzijn. Er zijn nog andere theorieën. 
Archonten proberen de Mens te verleiden tot negativiteit en extremiteit en lokken het ego in de lagere, dierlijke natuur van de Mens. Een manier om de reïncarnatie cirkel te stoppen is vermijden dat de ziel meegaat in de waanideeën van het ego (het beest) maar integendeel kiest om samen te werken met HZ. Wat niet evident is door de zware dimensie, de materiële wereld met tal van verlokkingen, leugens en brainwash. HZ zit als het ware gevangen in materie (via de ziel en haar avatar) en het kruis symboliseert deze slavernij. Zelfrealisatie is een mogelijk pad om ziel en HZ terug te verbinden met elkaar (yoga) en leidt tot een voortdurend bewust ZIJN van de Oorspronkelijke Thuis (nirvana).

There is no light at the end the tunnel. There is only you. You Are the Light.

 The soul takes nothing with her to the next world but her education and her culture.
At the beginning of the journey to the next world, one's education and culture can either provide the greatest assistance,
or else act as the greatest burden, to the person who has just died.

(Plato)

Streven naar zelfrealisatie, zelfonderzoek, zelfbekrachting en spiritueel inzicht is dus wellicht het beste pad, maar hier zijn nog wat andere (Engelstalige) inzichten: Exit Strategy - Wes PenreGregg Prescott. Volgens Tom Kenyon en de Hathors krijgt de ziel na het verlaten van het fysieke lichaam de keuze uit drie portalen. Het eerste portaal is een tunnel van licht, het tweede is een pad naar een guru, meester of god en het derde is een tunnel die naar duisternis leidt. De lichttunnel wordt gegenereerd vanuit de pranische buis, een energiekanaal wat via de ruggengraat van het perineum onderaan naar de kruin bovenaan loopt. Op het moment van de dood verlaat de ziel het lichaam via deze tunnel en langs de kruinchakra (fontanel) en ervaart men een andere dimensie van bewustzijn. Aan de andere kant van de tunnel of het portaal is een helder licht en vaak ook een brug of rivier om over te steken en geliefden die je staan op te wachten. Er kunnen vele (emotionele en mentale) aanleidingen zijn om naar het licht te gaan (aantrekking, verlangen, schuldgevoel, gehechtheid, overtuigingen,...). Dit licht binnentreden leidt dan naar een nieuwe incarnatie (vaak terug op Aarde) om die verlangens en gehechtheden te bevredigen.

Het tweede portaal wordt gecreëerd door de persoonlijke wil van een guru of god waar men een diepe verbinding mee heeft en liefde voor voelt en leidt naar het trillingsveld van die guru (Jezus, Maria, Krishna, Boeddha, Allah, Jehovah, Osho, Sai Baba, Yogananda,...). De diepe wens om bij dit wezen te zijn, veroorzaakt de aantrekking naar het bijhorend bewustzijnsgebied, een hemels rijk wat dan gedefinieerd wordt door het evolutionaire niveau van de guru, maar ook door zijn beperkingen.
Het derde portaal komt uit in duisternis en brengt de ziel naar de Leegte, de tijd- en ruimteloze Oorsprong waaruit alles ontstaat. Dit vraagt een grote mate van ongebondenheid, onthechtheid en vrijheidsbesef. Dit portaal brengt de mogelijkheid andere dimensies, universa en realiteiten te verkennen. Klinkt veelbelovend maar vele zielen kunnen de confrontatie met de Leegte en Duisternis niet aan. Velen kiezen liever vertrouwde concepten zoals een Aardse reïncarnatie of een bepaald 'hemelgebied', dan het vertoeven in het potentieel van alle dingen, de Nietsheid die Alles bevat. In een staat van samadhi zijn er geen gedachten meer en dus ook geen ervaring van een wereld en een schepping.

Bovendien zijn (zoals gezegd) de Archonten actief in 4D en proberen ze de ziel te verleiden tot reïncarnatie. Ze zorgen voor een terugblik op het leven en bespelen ons gemoed met overleden geliefden en proberen ons te overtuigen van de noodzaak om levenslessen te leren op Aarde zodat we geneigd zijn uit vrije wil terug te komen met een gewist geheugen. Volgens Andrew Bartzis zijn de Archonten aangesteld als de beheerders van de spirituele reïncarnatie procedure en begeleiden ze het hele proces van dood en wedergeboorte in opdracht van een kleine groep (duistere) wezens. De mensheid zit al eonen lang vast in een quarantaine matrix waar erg weinig zielen kunnen uit ontsnappen. Ook het apocriefe evangelie van Maria Magdalena bevat enkele hinten naar 7 Archonten die de ziel na de dood moet zien voorbij te komen op weg naar hereniging met Hoger Zelf.
Met de hermetische spreuk indachtig: zo boven, zo beneden vinden we makkelijk een analogie hier op Aarde die een mogelijke uitweg kan bieden. De meeste mensen geven hun kracht, vertrouwen en soevereiniteit weg aan instanties buiten zich (aan de regering, de dokter, de apotheker, de onderwijzer, de priester, de werkgever, de politieman, de militair, het grootwarenhuis, de nutsbedrijven,...). In plaats van zelf te denken, te beslissen, te onderzoeken, en zelf in hun levensonderhoud en gezondheid te voorzien, zijn ze afhankelijk geworden van een kwetsbaar en vernietigend systeem. Het is nu eenmaal zo georganiseerd in deze matrix. Het mag dan makkelijk en logisch lijken, het is ook een valkuil en een gevangenis. De weg naar vrijheid op Aarde én in het 'hiernamaals' is volledig soeverein worden op alle niveaus. Het betekent jouw kracht en zelfbeschikkingsrecht terugnemen, luisteren naar je eigen autoriteit, connectie maken met Hoger Zelf en leven vanuit de liefde en wijsheid in het hart, zonder angst noch compromis. Geloven in je Zelf, vertrouwen op je Zelf, houden van je Zelf. Als je hier op Aarde gelooft en doet wat de autoriteiten, priesters en leiders allemaal verzinnen, dan zul je ook na de dood luisteren en uitvoeren wat je opgedragen wordt. Een Levende Soevereine Schepper creëert uiteindelijk altijd datgene wat hij voor waarheid houdt en echt gelooft.

Maar wacht, het konijnenhol gaat nog veel dieper. Dat zien we volgende keer in deel 3: Artificiële Intelligentie.

Bronnen en verder onderzoek
Wayne Bush (Trick Of The Light) - John Lash - Archon Matrix - Want To Know - Want To Know 2 - Exonews - Collective Evolution - Chris Bourne (Alien Intervention On Earth) - Tom Kenyon - Montalk - Humans Are Free - George Kavassilas - Cameron Day - Dolores Cannon - Bibliotheca Pleyades

Bonus (een poging het mysterie in poëzie te vatten, wat uiteraard nooit lukt)
 
Wat is toch die kracht waardoor dit universum tot ontstaan en zichtbaarheid komt en in beweging blijft?
Die kracht die expansie en groei brengt en alles bezielt met leven.
Die aanwezig is in iedere cel en in elk wezen.
Die kracht die we door het lichaam voelen stromen en laten vibreren als een sensatie van Zijn.
Sommigen noemen het God of Levensenergie of Tao of de Ene of Liefde of Dat Wat Is.
Anastasia noemt het Vader.
De naam is onbelangrijk want slechts een etiket.
Maar de Ene is overal en Vader is er altijd, ook hier en nu, en doordringt alles en iedereen, van de grootste planeet tot het kleinste mineraal,
wevend en werkend in de zichtbare en onzichtbare werelden.
Zonder die kracht bestaat niets en alles wat bestaat, is een perfecte uitdrukking van de Ene.
Het is wat wij ZIJN.
En het straalt als myriaden zonnen die oplichten in ruimte, tijd en vorm.
En het voelt als ervaringen van hemel en hel en alles daartussenin.
En het kent onze diepste gedachten en hoogste dromen en aanvaardt zonder oordeel al onze manifestaties.
En het zindert als vreugde en zaligheid doorheen de labyrinten van de ziel.
Men kan het zien in de sprankelende ogen van een elfenkind.
Of als de spiegelende dauwdruppel in het verlaten web van een spin.
Of als de innerlijke harteklop die zijn unieke lied zingt, een melodie vol verlangen en heimwee.
Het is koesterend licht, omhelzend geluid, woordeloos bestaan, onbegrijpelijk mysterie.
Het is het geheim achter de regenboog en de warmte van gelach. 

Het is de ultieme en eeuwige vraag die in iedere uithoek van de kosmos weerklinkt als geweeklaag en gezang
en het enige mogelijke en verpletterende antwoord geef je zelf met je eigen, onbevreesde en uitbundige leven.
De alpha en omega, de vraag en het antwoord, de gevangenis en de ontsnapping,
het is allemaal jouw eigen, waardevolle en onmisbare leven ZELF.
De hartslag van de Ene.

Koningskinderen werden slaven,
Levenloze slaven van het slijk der Aarde.
Kom terug naar de Bron!


zaterdag 8 april 2017

Interventie 1: Anunnaki
The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write,
but those who cannot unlearn the many lies that have been conditioned to believe,
and seek out the hidden knowledge that they have conditioned to reject.

(Gavin Nascimento)

Ditmaal een onwaarschijnlijk verhaal over de (mogelijke) oorsprong en geschiedenis der mensheid, over de zogenaamde interventietheorie die stelt dat planeet Aarde bezocht en gekaapt werd (en wordt) door buitenaardse beschavingen en dat de oorspronkelijke oermens lang geleden een reeks genetische aanpassingen heeft ondergaan met de bedoeling een ras van gehoorzame werkslaven te maken. Het is een uitgebreid en boeiend onderwerp wat nog steeds onderzocht wordt door tal van amateurs en wetenschappers. Deze theorie vraagt weliswaar een open geest van de lezer maar mogelijkerwijze vallen er ook een aantal puzzelstukjes op hun plaats. In ieder geval kunnen we rustig stellen dat de vakken geschiedenis en archeologie zoals ze onderwezen worden op school flagrant onvolledig en incorrect zijn. Er blijft veel verborgen wat niet verteld wordt. Of deze interventietheorie nu al dan niet klopt, dient iedereen voor zichzelf te onderzoeken. Bij mij heeft het alvast gezorgd voor een flinke verruiming van bewustzijn, een belangrijke paradigma verschuiving in de zin van: er is veel meer mogelijk dan datgene wat ons voorgespiegeld wordt (via media, wetenschap en onderwijs). En als overtuigd anti-theïst (ik ga ervan uit dat alle religies pure mindcontrol zijn), brengt deze informatie mij een bevestiging dat de ‘goden’ gewoon (mede)bewoners zijn uit het universum.

Disclaimer: dit is een samenvatting van de informatie die momenteel op mijn pad komt en hoeft jouw waarheid of perceptie niet te zijn. Schrijven over wat mij boeit (al dan niet openbaar), is de manier waarop ik dingen verwerk. Ik beschouw onderstaand bericht niet als de 'ultieme waarheid' maar als een onderzoek en een poging om bepaalde theorieën die mij boeien te verwoorden. Het internet barst van allerlei beweringen en verhalen, maar niet alles is fake en conspiracy. Meestal is het een mengeling van waarheid en fictie, want deze matrix is gekaapt en draait op software gebaseerd op leugens, geweld en controle. Zoek zelf jouw eigen weg en waarheid en zie dit verhaal als een eventuele aanzet tot eigen onderzoek. De 'werkelijkheid' is veelgelaagd, erg complex en vaak confronterend. Als dit verhaal niet resoneert met jouw wereldbeeld, laat het dan gewoon los. 

Er is meer tussen hemel en aarde dan wij vermoeden of kunnen dromen.
(Shakespeare)

Om echt vrij te zijn dient men vooreerst inzicht te verkrijgen in de afkomst en de oorsprong van de mens. Het zijn de aloude vragen: wie ben ik, wat doe ik hier, waar kom ik vandaan, waar ga ik heen,...of de ultieme vraag: waarom bestaat er überhaupt eigenlijk iets? Of zoals op de tempel van Delphi stond gebeiteld: Ken Uzelf. Is de mens een toevalstreffer ontstaan door eindeloze mutaties van ééncelligen in de oersoep van het leven? Of is er meer aan de hand? Is bewustzijn een bijproduct van het brein of bestaat bewustzijn ook los van de fysieke hersenen? Begint mijn leven bij de geboorte en eindigt het met de dood of is mijn aanwezigheid tijdloos, vormloos en ruimteloos? Is datgene wat de gebrekkige zintuigen en de beperkte vermogens van de mens ervaren de enige realiteit of zijn er vele andere dimensies en werelden die we (nog) niet kunnen detecteren? Is de mens helemaal alleen in het heelal of wordt het universum bewoond door ontelbare beschavingen? Het zijn cruciale vragen omdat de antwoorden jouw persoonlijke perceptie zullen kleuren en uiteindelijk bepalen in welke mate je (echte) vrijheid ervaart.

 You take the blue pill—the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
You take the red pill—you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Remember: all I'm offering is the truth. Nothing more.

(Morpheus, The Matrix)

Elke ziel die op Aarde geboren wordt, komt terecht in een zware dimensie (of bewustzijnsveld) van beperking, manipulatie en controle die in stand wordt gehouden door middel van verschillende matrix systemen. De eerste stap om opnieuw echt vrij te worden en de smaak van overvloed, creatiekracht en onvoorwaardelijke liefde te proeven (onze ware essentie), is inzicht verkrijgen in de diverse gevangenis systemen (de rode pil nemen). Steeds meer mensen onderkennen de fysiek/materiële/economische traumamatrix waar een kleine groep psychopaten de macht wil grijpen over de hele wereld en de mensheid. Deze fysieke en zichtbare matrix die het dagelijkse leven stuurt, heeft evenwel een psycho-spirituele en exopolitieke matrix als basis en oorzaak. Het matrixsysteem bestaat als het ware uit verschillende levels, niveaus en dimensies. Dit bericht en ook het volgende gaan daar dieper op in. Wat dit allemaal uiteindelijk met Anastasia, familiedomeinen en ecodorpen te maken heeft, zal later toegelicht worden. Gaia (moeder Aarde), de volstrekt unieke en verbijsterend mooie genetische database voor dit universum, wordt misbruikt om een technologische slavenwereld te installeren die dient als voedingsbron voor diverse rassen. Een terugkeer naar essentie, liefde, natuur, soevereiniteit, vrede en vrijheid is de eerste stap om de horror en het verdriet te transformeren naar schoonheid en vreugde.

Searching for truth is like searching in a pitch dark black room for a black cat that isn’t there.
(Soren Kierkegaard)

Laten we eerst enkele evolutie theorieën bekijken die proberen onze afkomst te verklaren en die pogen om een kosmologische geschiedenis op te stellen van de planeet, de mens en het leven an sich. Hou in gedachten dat dit allemaal theorieën zijn. Het zijn verhalen, aannames en mogelijkheden die momenteel geen keihard objectief en sluitend bewijs kennen maar niettemin allerlei verschillende agenda’s dienen. Wellicht bevatten ze hier en daar fragmenten van hoe onze geschiedenis nu werkelijk in elkaar steekt en naar mijn aanvoelen is de ‘echte’ waarheid over onze oorsprong een combinatie van 3 verhalen: schepping, evolutie én interventie. Namelijk schepping van Spirit (Hoger Zelf), evolutie van de fysieke en fijnstoffelijke voertuigen van Spirit en interventie op het fysieke en astrale plan door zowel organische als artificiële intelligenties. Of volgende variatie kan ook: Spirit (Ik Ben) werd nooit geschapen, we zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn (ja, het is een onbegrijpelijk mysterie) en we switchen tussen een bestaan in ruimte-tijd-vorm en een slaap in vormloze leegte. Wijzelf zijn de schepping en vormen het hele verhaal.
Wel werden en worden de fysieke, emotionele en mentale voertuigen die Spirit gebruikt als expressie en exploratiemiddel in ruimte-tijd-vorm voortdurend gemanipuleerd door verschillende fracties met verscheidene agenda’s en bijbedoelingen. De goden en duivels, de engelen en demonen die voorkomen in de heilige boeken, oude legenden en klassieke mythen kunnen evengoed verwijzingen zijn naar (goedwillende en kwaadwillende) buitenaardsen en inter-dimensionale kosmonauten. Spirit duikt diep in de dualiteit hier op 3D en dat betekent dat positief en negatief noodzakelijke polariteiten zijn en allebei nodig in het kosmische spel, in het taoïsme heten ze yin en yang. Met andere woorden: de Illuminati, Annunaki en Archonten zijn noodzakelijke spelers in het grote drama, door onszelf gewild en ook mee gecreëerd en in stand gehouden. De sleutel ligt dus bij ons want wij als Spirit/mens zijn perfect in staat een totaal andere realiteit te kiezen en te manifesteren, zonder parasieten en controlesystemen.

De klassieke evolutietheorie of darwinisme. 

Scientists have long known that darwinism is false.
They have adhered to the myth out of self-interest and a zealous desire to put down God.

(Phillip E. Johnson)   

Volgens deze theorie is het leven lang geleden ontstaan toen in de prehistorische tijd voortdurende blikseminslagen interacties en wijzigingen veroorzaakten in de chemicaliën en elementen van de 'oersoep' waardoor uiteindelijk levende cellen ontstonden (die dan evolueerden tot de mens van nu). Tal van wetenschappers hebben ondertussen deze bliksemtheorie proberen te toetsen in labo's door de omstandigheden na te bootsen uit de prehistorie, maar zonder succes. Bovendien is het een raadsel waarom er maar één genetische code is voor al het leven op Aarde. Als het leven ontstaan is in een oersoep, dan is het onvermijdelijk dat zich organismen met een verscheidenheid van genetische codes ontwikkelen.
Een ander argument wat gebruikt wordt bij deze theorie is 'micro-evolutie'. Men veronderstelt dat minimale fysieke wijzigingen binnen een soort zouden kunnen voorkomen over de loop van tienduizenden jaren. Zoals de nek van een schildpad die langzaam wat langer wordt om hoger groeiende vegetatie te eten, of de bek van een vogel die geleidelijk verandert om meer gevarieerd voedsel aan te kunnen. Men theoretiseert dan verder en stelt dat als deze kleine wijzigingen zich kunnen ontwikkelen via honderden generaties, dan ook de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat een bepaalde soort evolueert in een totaal andere soort, als er maar genoeg tijd overgaat. Darwin zelf gaf duidelijk aan dat dit slechts een theorie is en er zijn (tot op heden nog steeds) geen voldoende bewijzen gevonden om dit verhaal te bevestigen. Koortsachtig zoeken wetenschappers naar de 'missing link', dat wil zeggen 'transitie soorten', namelijk soorten die de tussenstappen vertegenwoordigen wanneer op macro niveau de ene soort evolueert in een andere soort. Het feit dat de missing link soorten niet gevonden worden en ook nu niet aanwezig zijn in de natuur, toont aan dat het darwinistisch evolutiemodel niet correct is en ook nooit te bewijzen valt, het is gewoon een aanname, een dubieuze hypothese.

The idea that some lives matter less is the root of all that is wrong with the world.
(Paul Farmer)

Maar dat is eigenlijk niet het ergste, er zijn tenslotte onnoemelijk veel theorieën die uiteindelijk, na nieuw onderzoek, verkeerd blijken te zijn en verdwijnen in de nevelen der tijd. Veel desastreuzer is het feit dat deze gebrekkige theorie nog steeds onderwezen wordt op scholen waar ze vaak als enige waarheid gepropageerd wordt én dat ze als ideologie misbruikt wordt door de elite om een duistere agenda te rechtvaardigen. Het geloof in neo- en sociaal darwinisme (het recht van de sterkste, natuurlijke selectie, toeval als evolutiefactor, de genen bepalen de mens,...) was en is namelijk medeoorzaak van kortzichtigheid, onnoemelijk veel lijden, materialisme, competitie en het economisch/sociaal model van 'ieder voor zich', werken als slaven om geld te verzamelen en ongezond egoïsme.
Eugenics is een ander weerzinwekkend gevolg van darwinistisch misdenken, namelijk het idee dat er een eliteklasse van mensen bestaat (of genetisch ontworpen kan worden) die over beter genenmateriaal en karaktertrekken beschikken dan andere mensen. En dat het dus normaal en gewenst is om enerzijds te selecteren op die specifieke genen, gewenste kenmerken en raszuiverheden en anderzijds de 'ongewenste en onproductieve' mensen te steriliseren, te aborteren en te elimineren. Hitler werd helemaal wild van dit idee van een übermensch en bracht het op gruwelijke wijze in praktijk. Hitler en anderen geloofden trouwens dat het blanke, Arische ras directe afstammelingen waren van de Anunnaki god Enki en dat dit ras dus het geboorterecht had om over de mensheid te regeren.

 What's gotten in the way of education in the United States is a theory of social engineering
that says there is only one right way to proceed with growing up.

(John Taylor Gatto)

Controle en human farming dus, precies wat de elite wil en trouwens ook al heel lang doet, namelijk het selecteren en manipuleren van de menselijke constitutie, haar biologie, het individuele bewustzijn en de ziel om die terug te brengen naar een lagere vibratie, naar een slavenmentaliteit, naar een zieke zombie. Met een mooi woord noemen ze het ook social engineering, de mensheid kneden en sturen richting gehoorzaamheid en conformiteit. Door middel van knutselvoedsel vol chemie, gemartelde dierenlijken vol additieven, chloor en fluor in drinkwater, chemtrails, giftige medicijnen, synthetische rommel, stralingsvelden, leugenmedia, angstinductie, chaoscreatie, valse wetenschap, verkeerde informatie, perceptie management, dumbing down onderwijs, transhumanisme,...wordt de (ziel van de) mens verzwakt, verdwaasd en uiteindelijk vernietigd. En uiteraard ook door direct fysieke ingrepen zoals de gedwongen sterilisatie van miljoenen Aboriginals, Indianen, Chinezen, Japanners,...de lijst is eindeloos. Of de gruwelijke en systematische vernietiging van 'ongewenste' Joden, Cambodjanen, Chinezen, mindervaliden, zigeuners, communisten, homoseksuelen, andersdenkenden,...Tijdens ieder decennium sinds het begin der menselijke ‘beschaving’ heeft ergens op Aarde wel een gruwelijke volkerenmoord plaats gevonden. Of ook nog het voluit propageren en aanmoedigen van abortus. Darwinisme wordt gebruikt om al deze genocides goed te praten en is op die manier satanisme geworden.

 The moment you change your perception is the moment you rewrite the chemistry of your body.
  (Bruce Lipton)

Een andere typische neo-darwinistische aanname blijkt ondertussen ook al volledig achterhaald. Namelijk het geloof dat de genen de menselijke constitutie en bepalen. Al tientallen jaren bewijst de epigenetica dat wij niet onze genetische code zijn, integendeel, wij zelf zijn de schrijvers van onze eigen genetische code en we zijn in staat die code te veranderen via perceptie en bewustzijn (zie Bruce Lipton, Nessa Carey). Wat een bevrijdend idee om te beseffen dat we via ons bewustzijn in staat zijn ons eigen leven en toekomst te sturen! We zijn daadwerkelijk krachtige, soevereine scheppers en één van de agenda's binnen het neo-darwinisme is om deze waarheid te vernietigen en te verbannen uit ons bewustzijn.
Niettemin is er wel degelijk sprake van een evolutie der menselijke fysieke lichamen doorheen de tijd, evenwel niet op de manier zoals door het neo-darwinisme wordt aangenomen. Het is Spirit zelf die de atomaire/moleculaire blauwdruk van het lichaam samenstelt en aanpast doorheen de generaties, rekening houdend met factoren als erfelijkheid, planetaire omgeving, bewustzijnsniveau, ziele-ontwikkeling, perceptieverschuiving, ervaringskeuzes,...

Creationisme of scheppingsleer.

Dit is het geloof dat al het leven werd geschapen door God via een bijzondere scheppingsdaad. Er zijn verschillende fracties binnen het creationisme. Sommigen geloven dat de schepping zich in amper 6 dagen voltrok zoals beschreven staat in de Bijbel, anderen geloven dat het wellicht miljoenen jaren in beslag nam, maar niettemin werd en wordt alles door God gestuurd en gewild. Bij deze laatste groep gelovigen zijn er ook die aannemen dat de schepping een combinatie is van enerzijds bewuste creatie (door God) en anderzijds evolutie van soorten en rassen.

De 3 grote monotheïstische wereldgodsdiensten aanvaarden slechts één Scheppergod als eerste bron en het begin van alles (Oerknal) en geven 'het' de naam Allah (Islam), Jahweh (Joden) of God (Christenen). Ook het Hindoeïsme (Brahma), Confucianisme (Tao) en Boeddhisme ( Dharmakaya) kennen een gelijkaardige opvatting van één Goddelijke Bron waar alles uit voortkomt.
Vele oude mythologieën en kosmologieën van natuurvolken vertellen een gelijkaardig verhaal. Er is ook vaak een Scheppergod maar daarnaast zijn er ook tal van lagere goden die de evolutie en de mensheid beïnvloeden en begeleiden. In de Griekse mythologie heten ze bvb. Gaia, Ouranos, Kronos, Zeus,...Bij de Egyptenaren was Ra de oppergod en was er ook nog Set, Osiris, Thoth, Isis, Hathor,…Op wikipedia staat een lange lijst van namen die aan de talrijke ‘goden’ werden gegeven. In feite krioelt het in de geschreven geschiedenis en in oude scheppingsmythen van allerlei goden en halfgoden die zich boven de mens stellen en van hen gehoorzaamheid en aanbidding verwachten.

 Religion is the tric to prefent the poor people to kill the rich.

De Demiurg is de schepper van het synthetisch universum (tot dimensie 5).
Het is hier dus belangrijk een onderscheid te maken tussen de Ene Levensbron, Al Wat Is, Oneindigheid, Levenskracht, Schepper,...of hoe je het grote Mysterie (wat wijzelf ZIJN) ook wilt benoemen en daarnaast het hele pantheon van lagere (en tijdelijke) 'goden' die vaak een eigen misleidende en beperkende agenda willen opdringen aan de mensheid. In de Bijbel is deze verwarring voortdurend aanwezig tussen Jehovah, Jahweh, Elohim, Adonai,...en de Ene. Er is een hele hiërarchie van goden en verheven wezens met aan de top van de piramide de scheppergod van dit universum. De Gnostici noemen hem de Demiurg (letterlijk wereldbouwer) en hoewel zij beweren dat dit wezen ons universum schiep, is hij NIET de Ene. Volgens de Gnostici is Jahweh uit het Oude Testament de Demiurg, een arrogante god van controle en ego die dit universum als een spirituele gevangenis schiep. Alle georganiseerde religies zonder uitzondering aanbidden één of meerdere van die lagere goden en uiteindelijk de Demiurg, vaak zonder het te beseffen. Met name concepten zoals hiërarchie, priesterkastes, schuld, boete, angst, straf, biecht, hel, hemel, reïncarnatie, karma, engelen, opgestegen meesters, galactische federatie, ashtar commando, channeling boodschappen...komen van de lagere ‘goden’ en vaak van wezens met een verborgen (ego)agenda.
Deze concepten of overtuigingen zijn daarom niet perse vals en onwaar (je creëert zelf wat je gelooft, je construeert je eigen universum en ervaring), het hangt ervan af vanuit welk bewustzijnsveld of dimensie je ze bekijkt. In wezen betekenen ze een omweg naar echte vrijheid, hoewel ze voor sommige mensen een tijdelijk houvast en troost kunnen betekenen. Het zijn zelfgecreëerde en in stand gehouden illusies, beperkende aspecten van ons eigen bewustzijn en percepties. Het zijn oerroude mind-implantaten die we nu onderhand wel kunnen loslaten. Het zijn paradigma’s en programma’s die in het bewustzijn werden ingebracht om de mensheid te controleren en manipuleren.
Ook wij zijn scheppers en dus in wezen gelijk aan de 'goden', we hoeven niemand te aanbidden (ook de Ene niet), of om gunsten te vragen of  in angst en zonde te leven. Zoek niet langer buiten jou, geef je kracht niet langer weg aan wie of wat dan ook, je bent een Levende, Soevereine Schepper die bezig is een eigen universum te creëren. Dit universum bevindt zich momenteel nog in gecondenseerde vorm in het fysieke lichaam (maar dat is een ander verhaal, misschien voor een volgende keer).

Intelligent ontwerp.

Deze theorie is een (pseudo)wetenschappelijk onderbouwd antwoord op enkele aspecten uit het darwinisme. Een nieuwe theorie werd noodzakelijk omdat oude en recente empirische bewijzen het materialistische neo-darwinisme volledig onderuit halen. Er is namelijk geen enkel bewijs voor, integendeel, ontdekkingen binnen bvb. de genetica, de epigenetica, de biologie en de (verborgen) archeologie en antropologie tonen aan dat darwinisme gewoon niet klopt. Er zijn zoveel verschillen (anatomisch en genetisch) tussen mensen en primaten (mensapen) dat wij onmogelijk via evolutie van de aap kunnen afstammen. Slechts 2 voorbeelden: primaten hebben 48 chromosomen terwijl de mens er 46 heeft en er zijn momenteel al meer dan 6000 defecten in de menselijke genen ontdekt die daar niet thuishoren. Evolutie werkt niet op die manier. Er is een ingreep gebeurd. Hoe en waarom wordt verderop besproken. Lloyd Pye noemt darwinisme een regelrechte leugen, de ‘biggest hoax of all time’ die ons wordt ingeprent zodat we onze ware essentie en afkomst niet ontdekken.

Bij intelligent ontwerp draagt men biologische bewijzen aan dat macro evolutie (de ene soort verandert in de andere soort) onmogelijk is op Aarde. De theorie luidt dat het leven (zelfs op moleculair niveau) zo ongelofelijk complex is (irreduceerbare complexiteit) dat het enige plausibele antwoord enkel kan zijn dat een hoog intelligent (eventueel bovennatuurlijk) wezen doelbewust en opzettelijk het leven creëerde. Wie dat wezen of deze architect (ontwerper) is, wordt niet gespecificeerd. Deze theorie sluit uiteraard nauw aan bij het creationisme maar dan zonder de dogma's, verzinsels, geboden en rituelen uit de religies en godsdiensten. Denk ook aan de uitspraak van Einstein: 'Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.'

Westerse en Oosterse esoterie.

 Gnosis is the awareness of who you are and knowing it.
You know you are a divine spark.

Esoterie is een verzameling verborgen kennis en occulte wijsheden die in oude tijden enkel aan ingewijden werd verstrekt, vaak in mysteriescholen en na een jarenlange voorbereiding. In onze tijd is esoterische kennis algemeen voorhanden en voor iedereen vrij toegankelijk (ook via internet, boeken en groepen). Belangrijke Westerse esoterische scholen en inwijdingswegen zijn Antroposofie, Theosofie, Rozenkruisers, Gnosticisme, Hermetisme,... In het Oosten kennen we o.m. Kabbala, Soefisme, Vajrayana,...
De esoterisch, kosmologische evolutieleer is heel complex en uitgebreid maar ook erg boeiend studiemateriaal. Enkele inzichten: alles wat bestaat heeft een geestelijke oorsprong; het Absolute (de onkenbare Bron) emaneert uit Zichzelf de hele schepping (alles is een uitvloeiing van de Schepperbron); er is een cyclische, progressieve evolutie doorheen vele planetaire toestanden en bewustzijnsstadia (yuga's of eonen of ronden); er is interactie en uitwisseling tussen de mens op Aarde en allerlei wezens van velerlei aard (in de Christelijke traditie benoemd als een negendelige hiërarchie waaronder cherubijnen, aartsengelen, engelen,...); de mens (en ook dieren, planten en mineralen) zijn wezens in voortdurende ontwikkeling waarbij hun eeuwige, geestelijke aspect telkens aangepaste voertuigen creëert om te ervaren en te evolueren.  
  
Nieuwere theorieën omvatten speculaties over parallelle universa en multiversa of ook nog een holografisch universum en de mogelijkheid dat we in een computersimulatie leven (zie de film The Matrix), een virtuele wereld (eventueel) geprogrammeerd en bestuurd door een technologisch hoger geëvolueerde beschaving (maar dan wezens zonder empathie, gevoelens en liefde). Dat onze wereld een bewust ontworpen, organische matrix zou kunnen zijn, wordt onder meer afgeleid uit het feit dat we steeds meer de broncode (de software) van dit hologram ontdekken (zoals de Fibonacci code, gouden ratio, heilige geometrie, fractalen, Pi algoritme,...). Maar wie schreef dan de software? En waarom? Wat ons bij de laatste theorie brengt: interventie.

Interventie.

De Maya raket man op het grafdeksel van Pakal I
Deze theorie wint tegenwoordig steeds meer veld en aanzien hoewel ze al heel lang bestaat. Men noemt het ook de paleocontact hypothese. Er zijn tal van archeologische, historische, biologische en antropologische bewijzen voor te vinden en alle oude beschavingen en geschriften maken er melding van (weliswaar vaak in cryptische taal). Net zoals bij de virtuele wereld theorie gaat de interventie theorie ervan uit dat de moderne mens (homo sapiens) gecreëerd (of althans aangepast) werd door een extern wezen of liever door een buitenaards ras (of meerdere rassen) van wetenschappelijk en technologisch hoog geëvolueerde wezens.

We are not alone in the universe.
They have been coming here for a long time.

(Edgar Mitchell, NASA, Apollo 14, zesde man op de maan)

De mogelijkheid dat buitenaardse beschavingen of inter-dimensionale wezens bestaan en ook nog eens veel verder geëvolueerd zijn dan wij, is helemaal geen vreemde gedachte. Tenslotte zijn er triljoenen en triljoenen zonnen en planeten en het is compleet uitgesloten dat wij moederziel alleen zijn in dit immense multiversum wat werkelijk wemelt van het leven. Er zijn maar 2 mogelijkheden. Ofwel zijn we alleen. Ofwel zijn we niet alleen en dan is het vrij zeker dat er hier en nu bezoekers zijn. Vandaar is het een kleine stap om de mogelijkheid te overwegen dat geavanceerde beschavingen de Aarde lang geleden bezocht hebben. Of dat deze buitenaardsen (zowel welwillende als kwaadwillende) momenteel nog steeds in onze buurt gestationeerd zijn en de mensheid gadeslaan, begeleiden, controleren of zelfs gevangen houden (zonder dat de meerderheid der mensheid zich daarvan bewust is). Of dat het (eencellig) leven op Aarde lang geleden ‘gezaaid’ werd door een buitenaards ras van wetenschappers die ons nog regelmatig komen opzoeken telkens wanneer hun planeet of ruimteschip in ons zonnestelsel verschijnt. Of dat er in de ruimte regelrechte starwars uitgevochten worden door (kwaadwillende) buitenaardse fracties die overhoop liggen met elkaar waarbij soms complete planeten en beschavingen verwoest worden. Of dat bepaalde alien rassen al eeuwenlang mensen ontvoeren voor onderzoek en genetische experimenten. Of dat de technologische hoogstandjes en razendsnelle innovaties van de afgelopen 50 jaar (computer, chips, nanotechnologie, geoengineering, Haarp, scalargolven, ufo’s, nulpuntenergie, antizwaartekracht,…) in feite afkomstig zijn van buitenaardsen die samenwerken met de machtselite om zo hun eigen agenda te kunnen doordrukken (de vestiging op Aarde van een artificiële, zielloze big brother wereld). Of dat er naast allerlei organische rassen zoals de mens (wat een trinair ras is met een liefdeskern) ook kunstmatige intelligenties bestaan (binaire rassen) zonder de mogelijkheid tot empathie, liefde of verbeelding.


When that truth of alien intervention in our planet's affairs and our ongoing contact with an alien culture is finally revealed, 
it won't be frightening even though it will be a shock.
(Colonel Philip J. Corso, U.S. National Security)

De bekendmaking van dit jarenlange contact tussen de mensheid en buitenaardse rassen wordt ook wel disclosure genoemd en er zijn vele onderzoekers bij betrokken. Wanneer men de heilige boeken leest met deze mogelijkheden in het achterhoofd dan krijgen de verhalen een andere invulling. Het staat bol van de verwijzingen naar wezens die benoemd worden als goden, halfgoden, aartsengelen, (gevallen) engelen, elohim,...Misschien kozen onze voorouders net deze namen om buitenaardse bezoekers (en hun planeten) te benoemen omdat hun onmetelijke macht en onbegrijpelijke technologie voor aanbidding en verwondering zorgden bij de toenmalige mensheid.

Er zijn vele verschillende interventietheorieën en die van Zecharia Sitchin is wellicht de bekendste, vooral bij mensen die vaak de alternatieve media raadplegen. Sitchin wordt door de wetenschappelijke wereld niet echt ernstig genomen en wordt vaak als een pseudo-wetenschapper weggezet (net als Von Däniken en Velikovsky). Anderen zien hem als een bevlogen onderzoeker in staat om het Sumerische spijkerschrift te lezen en die 30 jaar onafgebroken en diepgaand onderzoek heeft verricht.
Het verhaal gaat ongeveer als volgt (in eigen woorden samengevat en voor zover ik het begrijp). Hou ook in gedachten dat dit verhaal zich over een periode van 400.000 jaar afspeelt en hier in slechts enkele alinea's verteld wordt. Er zijn veel hiaten en ontbrekende passages.

Anunnaki

Met een verbluffende abruptheid verschijnt in deze kleine Sumerische moddertuin het gehele culturele syndroom,
dat sindsdien het kernpunt is geweest van alle hoge wereldbeschavingen.

(Joseph Campbell)

Sumer (Bijbelse naam Sjinar of Samaria) is de naam van een beschaving en een landstreek (tussen de rivieren Eufraat en Tigris) in het zuiden van Mesopotamië (Irak) en wordt door wetenschappers wel eens de wieg der beschaving genoemd omdat dit cultuurrijk veel ouder is dan het Babylonische tijdperk (1800-539 voor Chr.), de Egyptische dynastieën (3300-332 voor Chr.), de Indus beschaving (3300-1800 voor Chr.) of de Maya’s (2000 voor Chr.).
De Sumerische geschiedenis zou zelfs teruggaan tot 6000 voor Christus en de bewoners van Sumer bereikten rond 4000 voor Christus in uiterst korte tijd een onwaarschijnlijke hoge vorm van beschaving met tal van uitvindingen en innovaties zoals het schrift, drukkunst met rubberstempels, de rotatiepers, ingenieuze irrigatie systemen, landbouw, veredelde graansoorten, veeteelt, domesticatie van dieren, wiskunde, algebra, geometrie, astronomie, astrologie, kalenders, allerhande werktuigen, metaalbewerking, glasblazen, textielweven, prachtig borduurwerk, cosmetica, maquillage, de spiegel, keramiek, verftechnieken, petroleumraffinage, vergevorderde scheikunde en geneeskunde, chirurgie, stralingstherapie, prachtige grote steden, ongelofelijke tempels en paleizen, diverse boten, allerhande voertuigen, zeevaart, rechtbanken, het parlement, wetgeving, burgemeesters, militaire legers, wapenuitrusting, de eerste scholen, bibliotheken, (wereld)handel, het eerste geldsysteem, vele biersoorten, wijn, kaas, culinaire delicatessen, en niet te vergeten muziek en andere kunsten, muziekinstrumenten, liederen, zang, dans, partituren,...dit alles en nog veel meer werd ontwikkeld door zogezegd ‘primitieve’ oermensen.
Een ander groot raadsel is de Sumerische Koningslijst waarop een overzicht van de geschiedenis van Sumer gebeiteld staat. Het kleitablet begint als volgt: Nadat het koningschap uit de hemel was gekomen, arriveerde het in Eridoe. Aloelim werd koning: hij heerste 28.800 jaar. Alaljar heerste 36.000 jaar. Twee koningen; ze heersten 64.800 jaar. Eridoe werd later de naam voor onze planeet (Earth, Erde, Aarde). Vanaf de aankomst van de hemelkoningen tot aan de zondvloed (11.000 voor Chr.) heersten er slechts 8 regeerders over Sumer gedurende een periode van 241.200 jaar, wat betekent dat de koningen vele tienduizenden jaren oud werden. Ook Adam en zijn nageslacht (de aartsvaders) werden volgens Genesis gemiddeld 900 jaar. Na de zondvloed leefden de koningen (en ook de mensen) minder lang.

Het meest verwarrende feit is wellicht dat de reguliere wetenschap er nog steeds geen flauw benul van heeft wie de Sumeriërs waren, waar ze vandaan kwamen, waarom ze plotseling verdwenen en hoe deze uitzonderlijke beschaving het licht zag. De verschijning van deze beschaving (die de grondslag vormt voor de hele Westerse cultuur) was er ineens, onverwacht en kwam uit het niets. Want volgens de algemeen geldende theorie was de mens tot aan die tijd een soort veredelde holbewoner die pas het steentijdperk (paleolithicum) had verlaten en een jager-verzamelaar die in miljoenen jaren nauwelijks evolueerde. En dan ontstaat er zomaar vanzelf en vrij snel (in vergelijking met de voorgeschiedenis der mens) een vergevorderde beschaving in Mesopotamië. Hoe kan dat? De Sumeriërs zelf beweren (op hun kleitabletten) dat ze dit met de hulp van hun goden deden. Althans, met de hulp van wezens die zij als goden aanzagen en benoemden. Wie waren die goden?

Beings descended from the sky in flying vessels...
white men in flying rings, who can touch the sky.
(Chilam Balam, Ancient Mayan Book)

De interventie theorie beweert dat dit gebeurde door tussenkomst van een hoog geëvolueerd buitenaards ras (de Anunnaki) die de normale menselijke evolutie danig versnelde door allerlei kennis te introduceren en ingrepen uit te voeren. Een ras van mensachtigen (maar fysiek veel groter en sterker) die als goden over de mensen regeerden dank zij hun vergevorderde technologie, hun geavanceerde wapens en hun wetenschappelijke kennis die voor de mensheid van toen wonderlijk, onbegrijpelijk en ontzagwekkend moeten zijn geweest. Onder meer de bouw van honderden piramiden verspreid over de hele Aarde (die onder meer als een navigatie- en gidssysteem voor hun ruimtevaart dienden) en de Nazca lijnen in Peru worden toegeschreven aan deze kosmonauten.

Alle oude culturen (Sumer, Assyrië, Babylonië, Egypte, Indië, Griekenland, Rome,…) kennen een uitgebreid pantheon van tientallen goden. Maar volgens Sitchin gaat het telkens over dezelfde goden die bij iedere cultuur een andere naam krijgen en verwijzen naar planeten en buitenaardse bezoekers. Deze ‘goden’ hebben veel eigenschappen die overeenstemmen met die van sterfelijke mensen. Ze kunnen gelukkig en tevreden zijn of boos en jaloers. Ze maken onderling voortdurend ruzie en ze vechten, voeren oorlog en vernietigen steden en mensen als het hen uitkomt. En net als de mens brengen ze nageslacht voort door seksuele omgang (met elkaar en ook met mensen). Ze bemoeien zich voortdurend met het leven der mensen, zowel op positieve als negatieve wijze. Volgens de verhalen verplaatsen ze zich met ontzaglijke snelheden in vliegtuigen en raketten (Sjem of Moe in het Sumerisch). Vandaar dat ‘engelen’ en ‘cherubijnen’ met vleugels afgebeeld worden en er sprake is van ‘vogelmensen’ afgebeeld als arenden. Ook de Bijbelse uitdrukkingen over opstijgen, neerdalen, ten hemel opnemingen, uit de hemel naar de aarde komen, enz. verwijzen naar het gebruik van snelle vliegtuigen en space shuttles.

Er is ook een hiërarchie tussen de goden onderling. Er is altijd een groep van 12 oppergoden en die zijn verbonden met 12 hemellichamen. Denk ook aan de 12 apostelen, 12 maanden in het jaar, 12 tonen in een toonladder,...Bij de Grieken heten ze Zeus (Jupiter), Poseidon (Neptunus), Hades, Hera, Hestia, Demeter, Athene, Apollo, Ares (Mars), Aphrodite (Venus), Dyonisus en Artemis. Andere belangrijke namen zijn Gaia (Aarde), Hermes (Mercurius), Kronos (Saturnus). Bij de Sumeriërs heten de 12 oppergoden (of leiders van de ruimte-expeditie) Anu, Enlil, Enki, Nanna, Oetoe, Isjkoer, Antoe, Ninhil, Ninki, Ningal, Inanna en Ninhoersag.
Daarnaast zijn er ook tal van lagere goden en halfgoden. Naast de Annunaki leiders waren er namelijk ook nog andere expeditieleden nodig zoals astronauten om de ruimteschepen te besturen, wetenschappers, soldaten en werkers. Erich von Däniken, Zecharia Sitchin en andere onderzoekers beweren dat de goden uit de heilige boeken en klassieke mythen in feite verwijzen naar buitenaardse astronauten en kosmonauten.
Er zijn zoveel archeologische bewijzen, tekstuele verwijzingen en mythische overleveringen beschikbaar om de interventietheorie te staven dat dit verhaal afdoen als fantasie gewoon ontkenning en kortzichtigheid is en dus niet echt getuigt van een wetenschappelijke benadering. Bij vrijwel alle oude beschavingen zijn deze bezoekers uit de ruimte bekend onder vele diverse namen: Archonten (bij de Gnostici), Anunnaki (bij de Sumeriërs), in de Bijbel heten ze Elohim en Nephilim (vertaald als de gevallenen, de reuzen), Demonen (Christendom), Djinn (Islam), Slangengoden (Verre Oosten), Snake Brothers (Hopi), Flyers (Centraal Amerika), bij de Kelten bekend als Tuathe De Danann (de drakenheren van Anu), Nummo (bij de Afrikaanse Dogon stam), Chitawri (Zulu), gevallen engelen, wachters, star people,...

 There was a time, the Sumerians told, when civilized Man was not yet on Earth, when animals were only wild and undomesticated and crops were not yet cultivated. At that long ago time there arrived on Earth a group of fifty Anunnaki. Lead by a leader whose name was E.A. (meaning 'Whose home is water') they journeyed from their home planet NIBIRU ('planet of crossing') and, reaching Earth, splashed down in the waters of the Persian Gulf... The time: 445,000 years ago.
(Zecharia Sitchin, The Cosmic Code, p.42)

De Sumeriers gebruikten kleitabletten om hun verhalen, transacties en ook hun geschiedenis bij te houden en begin vorige eeuw werden er heel wat gevonden. In totaal zijn er tienduizenden tabletten beschikbaar. Het zijn de oudste geschreven documenten die ooit ontdekt zijn en een klein deel ervan doet gedetailleerd verslag van een buitenaards bezoek aan de Aarde door astronauten afkomstig van een andere planeet. De informatie uit die tabletten is dus veel ouder dan de Bijbel, de Koran, de Veda’s, de Popol Vuh of andere heilige boeken. Meer nog, vele andere heilige boeken beschrijven (herhalen) als het ware een eigen (kortere) versie van het Sumerische verhaal. Denk aan de oorlog in de Mahabarata waar het gebruik van kernwapens en ruimteschepen (vimana’s) ook al beschreven staat. Het eerste Sumerische Enki tablet beschrijft namelijk wat lijkt op een kernoorlog op Aarde duizenden jaren geleden. De tabletten zijn hier (video) of hier (video + tekst) na te lezen (in het Engels).

Zecharia Sitchin vertaalde vele tabletten en schreef er een pak boeken over (Earth Chronicles serie) en komt tot de conclusie dat zo’n 432.000 jaar geleden buitenaardse wezens naar de Aarde kwamen en dat ze ongeveer 300.000 jaar geleden de toenmalige oermensen genetisch manipuleerden tot slavenras zodat die de agenda van de bezettingsmacht zouden dienen. Deze buitenaardse rassen (die er uitzien als de huidige mens met een grotere gestalte) staan bekend als Anunnaki (letterlijk: van koninklijke bloede) en hun thuisbasis heet Nibiru of Planeet X, een planeet met een omlooptijd van 3600 jaar rond onze zon (volgens de berekeningen van Sitchin).

Onderzoeker Sitchin noemt Nibiru de 12de planeet omdat die samen met 11 andere hemellichamen (inclusief de zon en de maan) tot ons zonnestelsel behoort (maar evenwel een lange, uitzonderlijke en elliptische baan rond de zon beschrijft). Satellieten (manen) van planeet Nibiru zouden in een ver verleden tijdens een doortocht een ramp in het zonnestelsel hebben veroorzaakt wanneer ze inslaan op de toenmalige planeet Tiamat waardoor die een duw krijgt en in een nieuwe baan dichter bij de zon komt. De botsing slaat evenwel een groot gat in Tiamat en vele brokstukken worden de ruimte in geslingerd waar ze uiteindelijk de Asteroïdengordel vormen.
De gehavende Tiamat is onze huidige Aarde en de Stille Oceaan getuigt nog van die zware impact lang geleden. Volgens Sitchin werd gedurende deze ‘aanvaring’ ook het eerste leven ‘gezaaid’ op Aarde door het contact tussen levendragende deeltjes aarde, water en lucht van Nibiru (en haar satellieten) met planeet Tiamat waardoor de eerste organische levensvormen op Aarde ontstonden (men noemt deze zaaihypothese ook panspermia). De vroegere planeet Tiamat had ook manen en één ervan is onze maan geworden (Kingoe) terwijl de andere manen van Tiamat door de krachtige inslag nu kometen zijn in lange elliptische banen rond de zon. Dit alles wordt uitgebreid beschreven in het Mesopotamisch scheppingsepos Enuma Elish.

De baan van Nibiru brengt deze bij iedere doortocht naar de plaats waar eens Tiamat ronddraaide (tussen Mars en Jupiter) en dat is dus betrekkelijk dicht bij de Aarde, wat mogelijkerwijze voor allerlei turbulenties kan zorgen (zoals poolverschuivingen) gezien Nibiru bijna even groot is als Jupiter. Alle volkeren van de oude wereld beschouwden de periodieke nadering van Nibiru (de planeet van de kruising genoemd), als een teken van beroeringen, mogelijke klimatologische rampen, grote veranderingen en nieuwe tijden. Denk hier ook aan het verhaal/voorspelling van de Hopi Indianen over de blauwe en rode Kachina. Op het internet wemelt het ondertussen van websites die een nieuwe doortocht van Nibiru aankondigen en paniekerig aansporen om maatregelen te nemen. En de elite bouwt blijkbaar grote ondergrondse steden (DUMB bases) en verzamelt en bewaart alle plantenzaden in grote schuilkelders diep binnen in de bergen (een nieuwe ark van Noah). Is er iets op komst, of is het allemaal angstpropaganda? Andere bronnen berekenen een Nibiru doortocht en aankomst pas rond 3000 na Christus. Verwarring en verdeling alom dus, precies zoals de elite het graag ziet.

Maar goed, blijkbaar waren er dus al 12 planeten bekend bij de Sumeriërs wat toch wel vreemd is want Uranus werd dankzij de telescoop pas ontdekt in 1781, Neptunus in 1846 en Pluto in 1930. Bovendien beschikten de Sumeriërs over efemeriden (planeetstanden) en gedetailleerde kalendersystemen (net zoals de Maya’s trouwens) die onmogelijk zonder precisie-instrumenten en vergevorderde meet- en wiskunde kunnen opgesteld worden. Een compleet raadsel. Verder kenden ze alle 28 sterren-constellaties in de Noordelijke hemel (die pas in 1925 werden opgelijst) en ook een groot deel uit de Zuidelijke hemel. Ze hadden de precessie van de equinoxen ontdekt (veroorzaakt door de wiebelende aardas), kenden dus het grote Platonisch jaar en wisten dat de Aarde een bol was. Dit wordt tegenwoordig fel bestreden door de platte Aarde gelovers op YouTube (maar dat is een ander verhaal). Ze waren in staat afstanden tussen sterren correct te meten en hadden uitgebreide lijsten van honderden ver verwijderde hemellichamen met informatie over hun relatie tot elkaar en tot de Aarde. Het is onmogelijk om zoveel astronomische wijsheid te verzamelen op zo’n korte tijd. En al deze kennis wijst naar hetzelfde onderwerp: ruimtevaart.

 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren,
en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.
(Genesis 6:4, Statenvertaling)

Anu is een reus in vergelijking met de mens.
De Anunnaki rassen die op verovering en expeditie rondtrekken in het universum zijn vaak een dominant en arrogant volkje. Volgens sommige bronnen zijn ze merkelijk groter dan mensen (2,5 meter), knap en blank, met blond haar en blauwe ogen en ze leven vele tienduizenden jaren lang (omgerekend in Aardse jaren). Deze lange levensduur wordt evenwel tegengesproken door andere onderzoekers. Niettemin werden de aartsvaders (met hun Anunnaki genen) volgens de Bijbel allemaal 800 jaar en ouder. In vergelijking met mensen zijn de Anunnaki dus reuzen. Ondertussen zijn er bewijzen en aanwijzingen gevonden voor het bestaan van reuzen op Aarde. Er zijn verschillende fracties binnen de Anunnaki rassen, sommige zijn welwillend en empathisch, anderen zijn kwaadwillend en arrogant. Ook zijn er verschillende andere alien rassen betrokken bij de manipulatie der mensheid en de verovering van planeet Aarde (Draco’s, Reptilians, Greys, Nordics,…) en net als bij mensen zijn sommigen ter goeder trouw en anderen hebben een duistere agenda. Volgens de Sumeriërs, de Dogon (Mali) en vrijwel alle oude culturen werd de mens geschapen of liever herschapen als een werkkracht van en voor deze ‘goden’.

Waarom de Anunnaki rassen hier kwamen en de toenmalige mensheid onderwierpen en manipuleerden is niet helemaal duidelijk, wellicht spelen er verschillende agenda's. Volgens Sitchin was de atmosfeer op hun eigen thuisplaneet aan het verdwijnen en hadden ze dringend gouddeeltjes nodig om die te herstellen. Dit goud (en ook andere waardevolle ertsen en mineralen) vonden ze op Aarde (eerst in het water van de Perzische Golf en later in het zuiden van Afrika) en ook op Mars en vooral op haar maan Phoebus (waar ze basissen hadden/hebben). In Afrika werden trouwens talrijke verlaten mijnschachten ontdekt die tienduizenden jaar oud zijn. Niemand begrijpt hoe die daar komen. De Afrikaanse Dogon stam vertelt trouwens een gelijkaardig interventie verhaal. Tijdens zijn lange omlooptocht door het heelal (3600 jaar) en ver verwijderd van de warmte van de Zon zou men kunnen veronderstellen dat het erg koud en levenloos op Nibiru is. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Wetenschappers ontdekten bij de doortocht van Pionier 10 bijvoorbeeld dat Jupiter eigen planetaire bronnen van energie en warmte bezit. Nibiru kan ook eigen vulkanische of laag radioactieve stralingsenergiebronnen bezitten die voor warmte en licht zorgen en die door de dampkring vastgehouden worden. Een soort broeikaseffect die Nibiru beschermt tegen koude en uitsterving en ook het aanwezige water vasthoudt waardoor organisch, mensachtig leven mogelijk blijft. Deze verdwijnende dampkring, die een essentiële factor is om te overleven, zou nu dankzij (massa’s) goudmoleculen hersteld en intact gehouden kunnen worden. Volgens de Sumeriërs was Nibiru trouwens een groene, levende planeet met een overvloed aan water en een stralend roodgloeiend uiterlijk.

Volgens anderen gebruikten ze ook (monatomisch) goud als inwendig supplement om hun eigen levensduur te verlengen tot onsterfelijkheid en om gezond te blijven. In de Bijbel wordt dit supplement manna genoemd, bij de alchemisten bekend als het levenselixir of de steen der wijzen en tegenwoordig bekend als ormus. De aartsvaders werden wellicht 800 jaar dankzij dit krachtig middel wat blijkbaar inwerkt op het DNA. Genesis 2:11: En het goud van dit land is goed; daar is ook bedolah, en de steen sardonix. Deze eeuwenlange Anunnaki begeerte naar goud vinden we ook (en nog steeds) terug bij de royalty en hun kroonjuwelen, de expedities op zoek naar goud/El Dorado, de elite en hun honger naar rijkdom, een monetair systeem gebaseerd op goud en de goudkoorts van mensen. Lange tijd werkten de Anunnaki zelf in de mijnen om goud te verzamelen en te transporteren naar Nibiru. Maar er kwam opstand onder de Anunnaki die het zware en ongezonde werk in de mijnen beu waren en de halfbroers Enki en Enlil (de expeditieleiders) kregen van hun vader Anu (de baas op Nibiru) toestemming om een ras van werkslaven te creëren. Daartoe manipuleerden ze de toenmalige oorspronkelijke aardebewoners zodat die voor hen konden werken in de mijnen. Enlil vindt het evenwel van meetaf aan een slecht idee en verdedigt het standpunt dat de Anunnaki niet voor God moeten spelen en niet zomaar kunnen ingrijpen in de evolutie van een ander ras. Maar het voortbestaan van Nibiru en de Anunnaki staan op het spel en na vele discussies en vergaderingen geeft Anu tenslotte groen licht voor het plan.

Laat hem het juk dragen ...Laat hem de arbeid der goden verrichten!
Ze riepen de godin, Mami, (en zeiden tot haar)
'Jij bent de godin der geboorte, schep arbeiders!
Schep een primitieve arbeider, opdat hij het juk moge dragen!
Laat de arbeider het moeizame werk der goden doen!'
(Tabletten van Enki)

In het medisch labo, gelegen in de tuin van Edin (letterlijk ‘de vlakte’ en het gebied waar de Anunnaki hun landingsbasis hadden) werd het DNA van een mannelijke Anunnaki gecombineerd met dat van een vrouwelijke oermens (homo erectus) waardoor hun nageslacht een ‘upgrade’ kreeg en in staat was de bevelen van de Anunnaki op te volgen en te werken in de mijnen en in hun paleizen. Enki en zijn halfzuster (en liefdespartner) Ninmah/Ninki (hoofd medische dienst) slaagden er na een lange tijd en tal van mislukkingen in om een succesvol mengwezen te maken. Men noemde dit mengwezen een Lulu Amelu (primitieve werker) en dit was dus in feite de eerste reageerbuisbaby. Maar deze aangepaste mens was een steriele hybride en kon zelf niet voor nakomelingen zorgen, er was telkens een Anunnaki draagmoeder nodig om een nieuwe Lulu te baren (kunstmatige inseminatie). Ninmah werd later Mami genoemd, de moeder van alle mensen (dixit de Sumeriërs), omdat zij de eerste draagmoeder was. Vandaar stamt ook het woord mamma of het Engelse mommy.
Het voordeel van kunstmatige bevruchting is de makkelijke controle over de hoeveelheid werkers die geboren werden. Maar er was ook een nadeel want deze methode was te omslachtig, vooral omdat de vraag naar deze werkslaven exponentieel toenam en er slechts een kleine groep Anunnaki op Aarde was en dus niet voldoende draagmoeders. Wetenschappers Enki en Ninmah gingen opnieuw aan de slag in het labo en voerden een beenmergtransplantatie uit (het verhaal van de rib van Adam in Genesis) waardoor er geen afstotingsverschijnselen meer optraden tussen het Anunnaki sperma en de eicel van een mens. Ook schakelden ze bepaalde Anunnaki genen uit in het menselijk genoom, zoals het gen voor een lange levensduur. Deze hele procedure van trial and error, van homo erectus tot homo sapiens, duurde trouwens naar verluid 50.000 jaar! Maar uiteindelijk was de aangepaste mens nu zelf tot voortplanting in staat. Dit werd een ras van ‘modelslaven’ of Adapa, in de Bijbel aangeduid met de verzamelnaam Adam (laat ons mensen maken naar ons evenbeeld).
De genetische ingreep verliep evenwel niet vlekkeloos en perfect en dat hoefde ook niet, want het was voldoende dat de slaaf kon werken, bevelen opvolgen en de ‘goden’ aanbidden. Vandaar de 6000 genetische defecten waar we nog steeds mee opgezadeld zitten. Ook de opeenvolging binnen het menselijk genoom vertoont 'gaten' (wellicht door de slordigheid van de ingreep), waardoor de kans op oncontroleerbare celgroei bij de mens toeneemt (kanker). Wetenschappers (zoals professor Sam Chang) ondekten trouwens recent dat er buitenaardse genen in het menselijk DNA zitten. Alle primaten hebben 48 chromosomen (24 paar) terwijl de mens (homo sapiens) er 46 bezit (23 paar). De interventie theorie stelt dat Anunnaki genetici chromosoom 2a en 2b in elk paar fuseerden tot 1 zodat het compatibel was met de Anunnaki genen. Niettemin bezat de aangepaste mensaap nu ook de genen van een hoger geëvolueerd ras en dat verklaart de plotse sprong van homo erectus naar homo sapiens zonder tussenstappen (transitiesoorten). De eerste mensen beschouwden de Anunnaki als werkelijke goden en scheppers verblind als ze waren door het zien van hun vergevorderde technologie en wetenschap. En ook door het feit dat ze voor hen moesten werken in de mijnen en tempels in ruil voor hun leven, voor onderdak, voedsel en wat onderwijs. Dit is het begin van aanbidding en het ontstaan van religies en afgoderij, het moment dat de mens zijn kracht weggeeft en zijn soevereiniteit afstaat. In het Oude Testament zijn de namen der leiders der Anunnaki (Anu, Enki, Enlil, Nin-Hur-Sag,...) trouwens vervangen door het woord God of een synoniem (Jahweh, Jehovah, Heer, Adonai, Elohim,…).

Neanderthaler + Anunnaki = Homo Sapiens

Hier merken we dat de klassieke evolutietheorie samenkomt met de interventietheorie en met de verhalen uit het Oude Testament. De homo erectus (aapmens) kan het product zijn van een langzame en natuurlijke evolutie die miljoenen jaren geleden begon toen levend, organisch materiaal op Aarde viel na de botsing tussen Tiamat en Nibiru (de zaai-hypothese). Dit betekent dus ook dat er vanaf het prille begin al een relatie bestaat tussen de Anunnaki en de aapmens qua genetische codes en wij dus in feite (fysiek) verwant zijn aan hen, evenwel minder ontwikkeld (althans toen op dat moment in onze evolutie). Deze hominoïde werd dan zo’n 300.000 jaar geleden genetisch opgewaardeerd door de Anunnaki om gehoorzame, primitieve werkers te maken en verklaart de plotse verschijning van de homo sapiens op Aarde. Zonder deze ingreep was de aapmens wellicht ook langzaam verder geëvolueerd tot de moderne mens (homo sapiens) van nu maar dan pas na een tijdspanne van miljoenen jaren. Of misschien ook niet want momenteel bestaan er nog steeds hominoïden (= rechtop lopende primaten) op Aarde als een aparte evolutietak, wat zou betekenen dat er geen macro-evolutie plaatsvindt. Ze staan bekend als Bigfoot, Yeti, Alma en Agogwe en ze hebben zich terug getrokken in de onherbergzame, ondoordringbare en afgelegen gebieden op Aarde.

De broeders Enki en Enlil hadden een verschillende zienswijze op de genetische ingrepen en op de toekomst der mensheid. Bovendien waren beide halfbroers aartsvijanden die constant met elkaar overhoop lagen (o.m. vanwege de troonopvolging). Dit is trouwens een terugkerend feit in vele oude mythen: er is constant oorlog en ruzie tussen de ‘goden’ onderling, het lijken wel een stelletje ontevreden kinderen. Maar goed, Enki had toch een wat ethische kant en stond eerder positief tegenover de mensheid van toen en bracht hen beperkte vrijheid, vruchtbaarheid en zoals gezegd ook allerlei kennis (astrologie, astronomie, wiskunde, akkerbouw, veeteelt, spirituele kennis,…) terwijl Enlil de mens als een ordinaire slaaf en onderdaan beschouwde die in onwetendheid gehouden diende te worden. Die Enlil werd trouwens later in de Bijbel de jaloerse god Jahweh/Jehovah genoemd, Enki werd Adonai en zijn zoon Nanna werd bekend als Allah, de moslimgod. Bovendien was er het gevaar dat het slavenras te intelligent, te opstandig en te talrijk zou worden en dus uiteindelijk een gevaar voor de suprematie van de kleine groep bezetters. Wellicht werd ook een deel van het DNA uitgeschakeld (tegenwoordig junk DNA genoemd) om zo de vermogens van de mens te beperken en het bewustzijn te verlagen.

Bij de vele pogingen om een geslaagde werkmens te maken experimenteerden Enki en Ninmag (de moedergodin) en hun team lustig verder met genetische kruisingen, klonen en transplantaties en creëerden naast tal van mislukkingen en misbaksels ook een hele reeks nieuwe wezens die nu nog steeds bekend staan als de fabeldieren (draken, cyclopen, dryaden, eenhoorns, faunen, feniksen, griffioenen, harpijen, minotaurus, satyr, sfinx, sirene, zeemeermin, nimfen,…). Dit is niet zo vreemd als het lijkt want ook tegenwoordig zijn er tal van experimenten aan de gang om kruisingen te creëren. Deze mythologische dieren werden later allemaal weggevaagd door de zondvloed rond 11.000 voor Chr. en de nucleaire oorlog (2024 voor Chr.).

En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in die dagen mooie en bevallige dochters geboren werden.
En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar:
'Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken'
 En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten.
En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op.
En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken.
Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan...

(Henoch 6,7)

Kinderoffers bij Anunnaki godin Innana (of Ishtar)
De knappe Anunnaki vermengden dus hun genen met die van de  aapmens met als gevolg dat de vrouwelijke mensen zo aantrekkelijk geworden waren dat de Annunaki er verlustigd op werden en seksuele gemeenschap hadden met hen. Dit nageslacht (tussen de Anunnaki ‘goden’ en de mensen) waren een soort half-goden, bastaardgoden of reuzen en kenmerkten zich door brutaliteit en ongekende moed, wat dus uitstekende soldaten oplevert. Een flauwe afspiegeling en nabootsing daarvan vinden we later nog terug in de goed getrainde en onbevreesde Spartaanse, Griekse en Romeinse veroveringslegers. In de Bijbel heten deze bastaarden Nephilim (denk ook aan het verhaal van David en Goliath). Er waren nu dus 4 soorten mensachtigen op Aarde: de Anunnaki (verdeeld in 2 groepen: hogere goden zoals de leiders en lagere goden met name de werkers), de Adamu (een mix tussen homo erectus en Anunnaki DNA), de Nephilim en de oorspronkelijke aardebewoners zoals homo erectus en wellicht cro magnon.
Maar al deze ingrepen, interventies en manipulaties veroorzaakten ook een zodanige demonische en satanische infiltratie en degradatie van het mensen- en dierenras (denk hierbij niet alleen aan fysieke mankementen en gruwelijke misvormingen maar ook aan mensenoffers, kinderoffers, verkrachting, pedofilie, incest, slavernij, bestialiteit, kannibalisme,…) dat een drastische ingreep nodig werd: de zondvloed. Het werd namelijk zo bont en grotesk op Aarde dat bepaalde fracties binnen de Anunnaki ervoor pleiten om heel de boel maar op te ruimen. Bovendien vonden sommige Anunnaki leiders het niet kunnen dat er voortdurend  seksuele gemeenschap was tussen beide rassen. Enlil vond het vlakaf immoreel en ziekelijk en haatte zowel de Adamu als de Nephilim. Blijkbaar was vrijwel iedereen in die tijd bezeten door seks en lust (nog steeds heel herkenbaar in onze tijd waar porno, pedofilie en seksexploitatie alomtegenwoordig zijn). Enlil beraamde het plan om de Adamu en Nephilim uit te roeien. Eerst werden ziekten verspreid en hongersnood veroorzaakt om de bevolking te decimeren maar later bedacht en berekende men dat de nieuwe, aankomende doortocht van Nibiru (na 3600 jaar) het ijs op de poolkappen door de aantrekkingskracht zou verstoren en samen met overvloedige regen voor een heuse zondvloed zou zorgen. Bij iedere doortocht van Nibiru is er andere constellatie in ons zonnestelsel waardoor niet altijd grote rampen voorkomen, het hangt af van de planeetstanden.

Daarna zei de Allerhoogste: 'Ga naar Noach en zeg hem in mijn naam: 'Verberg jezelf!' en openbaar hem het einde dat nadert, dat de gehele Aarde vernietigd zal worden, 
en er een zondvloed gaat komen over de gehele aarde, die alles wat op Aarde is zal vernietigen. 
En geef hem dan aanwijzingen, zodat hij kan ontkomen en zijn zaad gespaard mag blijven voor alle generaties van de wereld'. 
(Henoch 10: 1-4)

Enlil (zittend) geeft de mens (die kleiner is) een ploeg en beveelt hem het land te bewerken.
Merk het zonnestelsel links bovenaan met alle planeten en de maan draaiend rond de zon.
Men verzweeg de op handen zijnde ramp voor de mensheid in de hoop op een totale genocide. Maar Enki liet Noah in het geheim een ark bouwen en redde daarmee een deel van de (zuivere) mensen, dieren, zaden en vooral de genen database en technieken. Noah werd gekozen omdat hij genetisch zuiver was (geen bastaard). En ook omdat Noah zich niet bezig hield met al die seksuele afwijkingen als sodomie e.d. en zich dus niet gedroeg als een verwilderde demon, zoals velen in die tijd. De Anunnaki trokken zich terug in hun ruimteschepen rond de Aarde en hun basissen op Mars en aanschouwden de verwoesting door de zondvloed (13.000 jaar geleden). Hun eeuwenlange inspanningen, artefacten, bouwwerken, mijnen, ruimtehavens, steden, fabeldieren,...werden in één klap weggevaagd en bedolven onder kilometers modder (vandaar dat er weinig overblijfselen gevonden worden, behalve de piramiden). Na de zondvloed strandt de Ark op de berg Ararat en begint de herbevolking van de Aarde. De mensheid was gered en mocht zich vermenigvuldigen. De 'goden' stelden de Aarde open voor de nieuwe mens, homo sapiens. De Anunnaki kwamen terug maar beslisten om het vanaf nu anders aan te pakken. I will remember My covenant which is between Me and you and every living creature of all flesh; the waters shall never again become a flood to destroy all flesh. (Genesis 9:15).

Het Sitchin verhaal eindigt met de lokale kernoorlog in 2024 voor Christus (tussen Enki en Enlil aanhangers). Er zijn diverse theorieën over wat daarna gebeurde met de Anunnaki en hun invloed op mens en planeet. Volgens sommigen trokken ze zich rond 550 voor Christus terug (een groep ging ondergronds, een andere groep vertrok de ruimte in), evenwel pas na het aanstellen van hun vazallen. Ze introduceerden hier een piramide machtsstructuur gebaseerd op geld, religie en hiërarchie met de bedoeling de mensheid te blijven besturen en controleren. Dit werden dan de priesterkastes (bij Anastasia), de farao's, koningen, keizers, bloedlijnen, royalty,...waarvan hun nakomelingen nu, na al die tijd, nog steeds de plak zwaaien anno 2017 en bekend staan als illuminati, cabal, deep state, schaduwregering, zionisten, het Vaticaan, enz.
En de mens? Die werkt zich nog steeds te pletter en is nog steeds een werkslaaf die zijn Goddelijke oorsprong vergeten is. Maar niet lang meer.

Genesis, de creatiemythe

Who really knows, and who can swear,
How creation came, when or where!
Even gods came after creation's day,
Who really knows and who can truly say,
When and how did creation start?
Did He do it? Or did He not?
Only He, up there, knows, maybe;
Or perhaps, not even He.
(Rig Veda)

Onderzoekers zoals Erich von Däniken en Zecharia Sitchin vonden vele en duidelijke aanwijzingen voor buitenaards bezoek aan de Aarde in het verre en nabije verleden. Niettemin beweren tegenstanders dat Sitchin de tabletten niet correct vertaalde en/of interpreteerde en er toch ook foutieve beweringen in zijn boeken staan. Aan de andere kant is er ook het gegeven dat alle oude beschavingen hetzelfde interventie verhaal vertellen in hun mythen. Ook in het eerste Bijbelboek Genesis staan verwijzingen naar het interventie verhaal (in symbolische en mythologische taal). Er zit dus zeker iets van waarheid in, hoewel de Bijbel (zelfs de oorspronkelijke Aramese en Hebreeuwse versies) danig verminkt en verkeerd begrepen zijn. Volgens onderzoekers zijn reeds meer dan 5000 verkeerde vertalingen in de Bijbel gevonden (King James versie).

Anu (bovenaan) kijkt toe hoe Anunnaki genetici het DNA manipuleren (de levensboom symboliseert het genoom)
Toch wel grappig en opmerkelijk dat het woord Genesis bijna letterlijk de genen van Isis betekent. Isis is de Egyptische godin van vruchtbaarheid en magie en slaagde erin om zwanger te worden van haar man Osiris nadat hij gedood en in stukken gehakt was door Seth. Zij baart dan later een zoon (Horus). Dit kan wijzen op een genetische techniek zoals kunstmatige inseminatie. Isis is een andere naam voor de Sumerische Inanna en de Babylonische Ishtar, het gaat telkens om dezelfde Anunnaki oppergodin (van oorlog, liefde, sex, vruchtbaarheid en macht) die in ieder cultuurtijdperk een andere naam krijgt. Later wordt ze in het christendom geïntroduceerd en vereerd als de maagd Maria, die ook zwanger wordt zonder man en een zoon baart (Jezus/Horus). De CIA / MOSSAD koos trouwens niet toevallig deze naam voor hun terreurgroep ISIS.

De tuin van Eden verwijst naar de landstreek waar de Anunnaki steden gelegen waren. Daar bevond zich ook het labo waar genetische experimenten uitgevoerd werden om het DNA van de oorspronkelijke menselijke oerrassen te vermengen met o.a. buitenaards DNA om homo erectus tot slaafmens te manipuleren (in het zweet uw aanschijns zult hij brood eten). Adam en Eva lopen ‘naakt’ rond in de tuin van Eden waarbij naakt verwijst naar hun onwetendheid, naar de gemanipuleerde mens zonder kennis over zijn ware afkomst en die eerst niet in staat is tot voortplanting (hybride). Pas na verschillende nieuwe genetische ingrepen onder leiding van Enki (die zijn halfbroer Enlil daarvan niet op hoogte brengt), wordt de hybride mens nu zelf vruchtbaar en verwerft seksuele vermogens. Enlil is evenwel niet akkoord met zijn halfbroer en hij laat de mens verdrijven uit het paradijs (Eden, het gebied waar de Anunnaki wonen). Misschien ook omdat het gevaar bestond van teveel slaven in de tuin van Eden nu de mensen zelf voor nageslacht konden zorgen en er kans op opstand was. De voortdurende ruzie en meningsverschillen tussen beide halfbroers is herkenbaar in het Oude Testament als de wispelturigheid van Jahweh/Jehovah die de ene keer goedaardig en vergevingsgezind is en het gebod uitvaardigt dat doden verkeerd is en de andere keer kwaadaardig en arrogant is en zelf mensenoffers vraagt. Het gaat namelijk om 2 verschillende 'goden'. Enki wil de mens kennis brengen en intelligent maken, evenwaardig aan de 'goden'. Enlil ziet de mens als een domme slaaf en minderwaardig, wat dan later terugkomt als en uitmondt in de onderdrukking van de vrouw. Deze eeuwenoude vete zal later trouwens een climax bereiken tijdens een lokale nucleaire oorlog (in 2024 voor Christus volgens Sitchin) en de vernietiging van Sodom en Gomorra en de Sumerische beschaving door kernwapens. Het geologisch litteken van deze kernbommen is nu nog altijd te zien als de Dode Zee en haar omgeving, de zoutpilaren die niet smelten, de zwarte rotsen,...Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities, and also the vegetation in the land. But Lot’s wife looked back, and she became a pillar of salt.(Genesis 19:24-26).

De Heer zag dat alle mensen op Aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt.
(Gen. 6:5-7)
Volgens sommigen was Jezus een Anunnaki rebel, volgens anderen heeft hij nooit echt bestaan maar werden oude mythen en verhalen
door de kerk gerecycleerd en aangepast om macht, controle, aanbidding, geld en afhankelijkheid te creëren. 
Jahweh verbiedt de mens om te eten van de boom van kennis (van goed en kwaad) in de tuin van Eden want ‘...ten dage dat gij daarvan eet zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God zijn’. Deze kennisboom heeft dus waarschijnlijk enerzijds te maken met voortplanting/seksualiteit en met het verschil tussen de oermensen die als wilde apen copuleren met elkaar en met andere dieren (sodomie dus, en dit wordt als slecht aanzien) en de ‘normale’ seks bij de Anunnaki goden (wat als goed bestempeld wordt). In het oude Testament wemelt het van de waarschuwingen tegen sodomie. En anderzijds symboliseert de boom van kennis het nieuw verworven vermogen van de mens om zelf voor nakomelingen te zorgen zonder de Anunnaki draagmoeders. Deze kennis maakt de mens dus ‘gelijk aan de God’ en maakt hem ook ‘vrij’ van verdere Anunnaki ingrepen.
In de Bijbel is het de slang die dit geheim vertelt aan Eva. Jahweh vertegenwoordig de strenge Enlil, de ordehandhaver van de mens en de slang symboliseert Enki (en niet Satan zoals iedereen aanneemt), de wetenschapper die de mens letterlijk het geheim der vruchtbaarheid geeft. De slang als symbool verwijst naar de caduceus, het embleem van alchemist en arts Enki en een duidelijke verwijzing naar de dubbele DNA spiraal, en wordt nu nog steeds gebruikt in de medische wereld. De nieuwe mens is nu zelf tot voortplanting in staat maar dat komt met een prijs, namelijk pijn en moeite. Tegen de vrouw zei Hij: 'Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.' (Genesis 3:16). Heeft dit te maken met de 6000 genetische defecten in het menselijk genoom (in Genesis de boom van leven genoemd) of met de geslachtsgemeenschap tussen de bevallige mensenvrouwen en de grote Anunnaki waardoor de baby's te groot zijn voor het geboortekanaal? De 2de zin maakt alvast duidelijk dat de Anunnaki de baas blijven.

Ook kan de boom van kennis een hint zijn naar een ‘slechte’ god (Enlil) die een verbod uitvaardigt op (bevrijdende) kennis en een ‘goede’ god (Enki of de slang) die de mens allerlei kennis en innovaties brengt. En het verhaal van de boom van leven kan ook een hint zijn naar de lange levensduur van de Anunnaki (tienduizenden jaren), mede dat zij het monatomisch goud (manna). Door hun DNA met dat van de aapmens te vermengen, zou de homo sapiens in principe nu ook van een lange levensduur kunnen genieten (zoals de aartsvaders), maar dit vermogen werd bij de gewone mens gemanipuleerd tot maximum 150 jaar. Toen zei de Heere: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. (Genesis 6:3) 

En Elohim zeide: "´Laat ons de mens maken naar ons beeld, onze gelijkenis'. (Genesis 1:26)
Zie! De mens is geworden als wij, en heeft kennis van goed en kwaad! (Genesis 3:22)

Om te vermijden dat de mens de ware toedracht ontdekt over de interventie en zodat hij die gebeurtenissen ‘vergeet’, brengen de Anunnaki schuld en zondebesef in het menselijk bewustzijn (verboden vruchten). A-dam komt uit het Sumerisch en betekent (volgens Alan Parks) letterlijk het ‘koloniseren van dieren’. Adam is dus niet de eerste mens maar de eerste slaaf in een kudde. De erfzonde verwijst naar de genetische experimenten en de vermenging van DNA om zo betere werkslaven te maken die hun Goddelijke oorsprong (Spirit) vergeten. De zondeval is de verdrijving uit Eden (het Anunnaki woongebied vol overvloed, rijkdom, prachtige steden en tempels, wetenschap, technologie,...) waardoor de mens de protectie van goedgezinde Anunnaki verliest en er nu alleen voor staat in een woeste wereld vol gevaren. Bovendien is hij door de vele genetische ingrepen niet langer aangepast aan de natuurlijke omgeving (zoals de primaten). Hij heeft kledij nodig, bescherming, onderdak, meer slaap, is vatbaarder voor ziekten, enz.

Caduceus, het symbool van Enki, op Sumerische vazen
Er werden allerlei dieren gekweekt in de aardse reservaten maar de mens werd er als laatste toegevoegd (pas op het einde van dag 6 zoals in Genesis staat). Er staat ook nergens in de Bijbel dat God de mens heeft geschapen. Er staat wel het volgende: 'en de Elohim zeiden: laten we de mens naar ons evenbeeld scheppen'. Elohim is meervoud wat dus wijst op meerdere goden (of buitenaardse bezoekers). Er staat ook dat God Adam in de tuin van Eden plaatste. Dus God schiep hem niet uit het niets, maar plaatste een reeds bestaand wezen van buitenaf erin. En Jahweh plant een tuin in Eden, vanaf het oosten, en Hij plaatst daar de mens die Hij vorm gaf (Genesis 2:8). Verder staat er nog dat God tegen Adam en Eva zegt: wees vruchtbaar, vermenigvuldig u en bevolk de Aarde opnieuw. God said unto (Adam and Eve): Be fruitful, and multiply, and replenish the earth...(Genesis 1:28). Nog een aanwijzing dat ze niet de eerste mensen waren, maar wel de eerste geslaagde genetische experimenten, de eerste slavenarbeiders. En nu ze niet langer hybride zijn, kunnen ze zich inderdaad vermenigvuldigen.
Zoals gezegd zijn de Bijbel en andere heilige boeken erg verwarrend omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Ene en de vele ego-goden met een eigen agenda (zoals Jahweh, Allah, Shiva,…). Het menselijk DNA werd ook vermengd met dat van apen (genetische experimenten) waardoor men ten onrechte veronderstelt dat de mens van de apen zou afstammen. Helaas is de mens door de vermenging met ander DNA nu een schizofreen wezen geworden met gebrekkige genen, slechts 2 DNA strengen (in plaats van 12) en hopen niet-geactiveerd (junk) DNA waardoor we niet ons volledige potentieel leven.

Niets in het universum is uitsluitend wit-zwart, licht-duister, goed-slecht, het is meestal een mengeling. De Anunnaki brachten dan misschien wel vooruitgang, technologie en kennis en ze gaven een boost aan de menselijke evolutie maar ze deden dit zonder toestemming waarbij ze sjoemelden met ons DNA. De Anunnaki (en Illuminati) beschouwen de mens als hun creatie en speeltuig, als hun onderdanen die patriarchale controle en hiërarchie nodig hebben. Zij ontberen de vrouwelijke, koesterende, zorgzame eigenschappen van de mens en zijn jaloers op ons vermogen tot (onvoorwaardelijke) liefde. Ze teren op leugens en geweld en komen over als dominant, koud, manipulatief en grote controlfreaks. Maar de tijd is nu gekomen dat de mensheid uit vrije wil en bewuste keuze de tirannie en de leugens volop weigeren en een paradijs van vrijheid zullen manifesteren als de Levende, Soevereine Scheppers die we zijn. Want (en dit is cruciaal om te begrijpen en de sleutel tot alles), wij zijn niet ons lichaam, noch onze mind. De Anunnaki manipuleerden dan misschien wel het fysieke mensaap lichaam en controleren na al die eeuwen nog steeds de mind via massahypnose en leugens, maar de inwonende Spirit die het body-mind-soul complex tijdelijk als avatar gebruikt, is vrij en onaantastbaar. Spirit is de ongeboren, eeuwige en zuivere liefdeskern die jij BENT en die verbonden is met de Ene en die uit vrije wil gekozen heeft om het avontuur en de creativiteit van het levensmysterie aan te gaan en die hier en nu op Gaia een prachtige en onwaarschijnlijke taak op zich neemt. Dat zien we volgende keer. 

Enki (als slang) geeft de mens kennis en seksuele voortplanting (appel), Enlil is niet akkoord en verdrijft hen uit het paradijs.

Het is werkelijk opvallend dat alle scheppingsverhalen, mythen en legenden van vrijwel alle volkeren op Aarde min of meer hetzelfde verhaal vertellen. Van de Indianen tot de Aboriginals, van de Maya’s tot de Babyloniërs, van de Indiërs tot de Afrikaanse stammen,...overal vinden we verwijzingen en aanwijzingen naar een interventie van buitenaardsen en een DNA ingreep bij de oermensen. Maar het verhaal gaat nog veel dieper. Kwamen de Anunnaki goud delven op Aarde? Of hadden ze gewoon parasitaire neigingen en schuimen ze het universum af als piraten op zoek naar makkelijke slachtoffers? Of speelt er nog iets meer?

Dat lezen we volgende keer in Interventie deel 2: Archonten

Enkele belangrijke data betreffende de interventie evolutietheorie:
 • 4,5 biljoen BC: de Zon creëert Tiamat, de voorloper van de Aarde. 
 • 200 miljoen BC: Nibiru en haar maan crasht met Tiamat en 'zaait' daardoor de eerste levensvormen op Aarde (Panspermia). Door de nieuwe baan om de zon veranderen de levensomstandigheden op de planeet en de evolutie en diversiteit van levensvormen nemen toe.
 • 450.000 BC: een klein groep Anunnaki hominoïden (minder dan 1000) landen op Aarde en bouwen een eerste nederzetting.
 • 400.000 BC: de Anunnaki beginnen met genetische experimenten en creëren allerlei (niet-intelligente) hybriden, hominoïden en dieren. 
 • 300.000 BC: de Anunnaki creëren (na talrijke mislukkingen en pogingen) de intelligente homo sapiens (Adam en Eva) als stamouders voor een ras van werkslaven.
 • 250.000 BC: de 'nieuwe' mensen vermenigvuldigen zich snel en groeien in aantal. Om de controle te bewaren wordt de mens aangeleerd de Anunnaki bezetters als goden te vereren.
 • 12.000 BC: de Anunnaki versterken hun greep op de mensheid. Tempels en beelden worden opgericht om de aanbidding van de Anunnaki als goden te valideren. Nieuwe planten- en dierensoorten worden geïmporteerd uit Nibiru. Planten worden veredeld en dieren gedomesticeerd als voedselbron voor de slaven en mijnwerkers.
 • 11.200 BC: een nieuwe passage van Nibiru veroorzaakt een zondvloed over de Aarde. De genetische database wordt bewaard in een zaden- en soortenbank (Ark van Noah) en na de ramp gebruikt om de beschaving opnieuw te starten. 
 • 9.000 BC: de Anunnaki copuleren met mensen (inteelt) wat het menselijk genoom steeds meer vermengd met dat van hen. Hun nageslacht zijn de Nephilim, de reuzen of 'helden' (Hercules, Goliath, Titanen,...).
 • 6.000 BC: de Anunnaki creëren bloedlijnen die in hun naam over de mensen moeten regeren. Ze installeren koningschap als hiërarchisch middel tot gehoorzaamheid. Hun nazaten zijn de royalty en bloedlijn families die nu nog steeds over Aarde heersen. Daarnaast creëren ze de georganiseerde religies als middel tot controle en aanbidding.
 • 2.024 BC: een kernoorlog vernietigt de Sumerische beschaving. De meeste Anunnaki verlaten de Aarde en keren terug naar Nibiru. 
Tijdlijn volgens Sitchin (van 500.000 tot 311 voor Christus): Anunnaki Chronology
Tijdlijn volgens Dan Sewell Ward (van 15 biljoen BC tot 2003 CE): A Brief Chronology
Tijdlijn volgens Sumerische Teksten (van 4,5 miljoen BC tot 311 BC): Sumerian Chronology
De Sumerische Tabletten (de 14 Enki Tabletten, Engelstalig):  Samenvatting - Full Text Video
De Sumerische Tabletten (7 Enki Tabletten, Nederlandstalig): Verloren Boek Van Enki
Enuma Elish (het oudste geschreven scheppingsverhaal en de bron voor Genesis): The Seven Tablets of the History of Creation 
De Anunnaki Geschiedenis volgens Michael Sokolov: Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4
Bronnen en verder onderzoek: Zecharia Sitchin (Earth Chronicles) - Lloyd Pye - Graham Hancock (Fingerprints Of The Gods) - William Bramley (Gods Of Eden) - John Lamb Lash (Not In His Image) - Michael Tellinger (Slave Species Of The Gods) - Chris Hardy (DNA Of The Gods) - Wes Penre Collection - Neruda Interviews
Websites: Sacred Text Archive - Bibliotheca Pleyades - Whale - Enki Speaks - We The Anunnaki - Halexandriah - Bible Origins

We are the stars which sing
We sing with our light
We are the birds of fire
We fly over the sky

Our light is a voice
We make a road for the spirit to pass over
For the spirit to pass over