Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

05/08/2009

Rivendell Village

Rivendell Village

Het genezen van onze samenleving gaat hand in hand met het genezen
van onze persoonlijke, elementaire band met de waarneembare wereld.

Volgende keer meer reisverhaaltjes en boeiende ontmoetingen, maar eerst even een intermezzo.
Naarmate de creatie van de Rivendell droom zich hier ontvouwt en een aantal puzzelstukjes mooi op hun plaats beginnen te vallen, groeit ook het vertrouwen om de stroom te blijven volgen en ontstaat de kracht om de nodige stappen te zetten. Tijd dus om even te recapituleren en het Rivendell Village project nog even samen te vatten. Op de website vind je veel meer info, en voor velen is het onderstaande dan ook een herhaling. Evenwel blijft de website een rijke bron van inspiratie en kennis om je voor te bereiden op autonoom leven in een ecodorp. En ja, het is allemaal weliswaar theorie, terwijl ik merk dat de praktijk toch altijd even anders blijkt te zijn, maar woorden en beelden zijn onmisbare tools op weg naar creatie. Pin je er dus niet op vast, maar lees ze als inspiratie- en referentiekader.
Some day, after we have mastered the winds, the waves, the tides and gravity,
we shall harness the energies of love.


Creatieve Ruimten van Liefde op Geweldloze Dorpen van Leven.

Wat is het doel?

Een ‘do-no-harm’ nederzetting co-creëren op een mooie en groene plaats in Zuid Frankrijk (Katharenstreek) waar we in harmonie samenleven met elkaar, de natuur en alle wezens. Daarbij kiezen we een ecologisch/spirituele levensstijl, streven we naar zelfvoorziening, delen we onze passies en talenten en manifesteren we onze hartedroom. We zoeken een mooi en gezond evenwicht tussen enerzijds samenwerken ten dienste van elkaar, de gemeenschap en het Scheppingsplan en anderzijds voldoende privacy en aandacht voor individuele ontwikkeling.

Wat is er nodig?

 • Een vlot bereikbaar, zuidgericht terrein met voldoende vlakkere stukken, verschillende biotopen, waaronder volwassen bomen en bosgebied, bij voorkeur grenzend aan een natuurlijk woud of een berg.
 • Een waterbron die winter en zomer voldoende debiet geeft (of meerdere bronnen), eventueel zelfs een meer of rivier.
 • Een gebouw (eventueel op te knappen) als gemeenschappelijke ruimte (liefst ook met elektriciteit, water, verwarming en telefoon/internet aansluiting).
 • Voldoende financiële middelen voor aankoop en inrichting van de nederzetting via schenkingen, subsidies en de eigen middelen der bewoners.
 • Bouwvergunningen en urbanisatietoestemmingen om bewoning en huisvesting op familiedomeinen mogelijk te maken.
Wat is er ondertussen klaar en voorhanden?

 • Een uitgewerkte visie, kant en klare dossiers en voorbereidende cursussen op de website.
 • Een (groeiend) lokaal netwerk en belangrijke connecties in de uitgekozen streek (Aude, Zuid Frankrijk)
 • Een groep mensen met allerlei talenten en kennis (van woningbouw tot spirituele permacultuur, van energiewerk tot therapeuten) die willen meewerken of aansluiten.
 • Mooie en geschikte terreinen die te koop staan.
Wat zijn de afspraken en belangrijke visiepunten?

 • De negendelige “Zoemende Ceders” Anastasia boekenreeks (en ook andere spirituele kanalen) zijn belangrijke inspiratiebronnen. Eventuele deelnemers aan het project dienen deze boeken te lezen. Het is evenwel niet de bedoeling ons vast te pinnen op de strikte en letterlijke toepassing van de teksten, maar we bewaren openheid en flexibiliteit, blijven telkens terugkoppelen naar hier en nu situaties en besteden aandacht aan het verloop der tijd (evolutie) en de levende inspiratie aanwezig in iedere mens, want alles is beweging en voortdurend in verandering.
 • Het terrein wordt verdeeld in afzonderlijke woondomeinen (kavels) afhankelijk van de totale oppervlakte, situering en aantal deelnemers (de domeinen variëren tussen 0,5 en 2 hectare). Zo worden individuele ontplooiing, persoonlijke creativiteit en voldoende privacy maximaal bewaard en is er voldoende grond om zelfvoorziening te bereiken. Een familiedomein kan bewoond worden door 1 persoon, 2 partners, een gezin/familie of een groep vrienden.
 • Iedere bewoner is zelf verantwoordelijk om in zijn levensonderhoud te voorzien (inkomsten) en om te zorgen voor de inrichting en creatie van zijn familiedomein (Ruimte van Liefde), waaronder de bouw van de ecowoning, aankoop zaden en planten, opzetten van de eetbare tuin, toevoer van energie en water,...
 • Evenwel is het vrij evident en logisch dat gezamenlijke aankopen georganiseerd worden (om de kosten te drukken); wagens, toestellen en materialen gedeeld worden en onderlinge hulp verleend wordt bij de bouw van de woningen en dergelijke.
 • De familiedomeinen vormen samen een onafhankelijke nederzetting (dorp) van gelijkgestemde Mensen die elkaar in dienstbaarheid en liefde helpen en steunen.
 • De inrichting, het onderhoud en het behoederschap der familiedomeinen gebeurt via ecologische, biologische en duurzame technieken (zoals spirituele permacultuur, natuurlijke tuinbouw, bostuinieren, levende voedselomheiningen, ecovoudige woonunits, hernieuwbare energiebronnen, afvalbeheer, recyclage en een low-impact levensstijl). Zie de website voor uitgebreide beschrijvingen, dossiers en filmpjes.
 • Volledige autonomie en zelfvoorziening (op vlak van voeding, water, energie, huisvesting) kan bereikt worden na 1 tot 3 jaar, afhankelijk van inzet, mogelijkheden en behoeften.
 • De familiedomeinen genereren na enkele jaren overvloed op vlak van kwaliteitsvoeding, zaden, plantenmateriaal,...die verhandeld/geruild kunnen worden en zo een bron van inkomsten kunnen worden. Voedsel geteeld op een Ruimte van Liefde bezit een krachtige energetische frequentie, een sterke geneeskrachtige werking en een hoge hoeveelheid voedingsstoffen (vitaminen, mineralen, enzymen,...). Zulke levende voeding zal erg gegeerd en gezocht worden in de komende tijden.
 • Op organische wijze en vanuit volledige vrije wil ontstaan samenwerkingsverbanden tussen de dorpsbewoners onderling, en ook met andere eco-nederzettingen en lokale mensen. Deze creatieve groepen zijn ideale broedplaatsen en ontwikkelingskernen om je eigen passies en talenten uit te leven, je hartedromen te realiseren en (belastingvrije) inkomsten/ruilmiddelen te genereren. Voorbeelden van creatieve groepen zijn bvb.: educatie (school), holistische activiteiten, energiewerk, bereide gerechten en voedingsproducten, boomgaard, moestuin, planten- en zaadkweek, winkel, restaurant, ecologische woningbouw, workshops, permacultuur, hernieuwbare energie, kunst, muziek, dans, keramiek, kledij,...Aansluiten bij een creatieve groep kan nooit een verplichting zijn maar is altijd een vrije keuze.
 • Alle bewoners bezitten inspraak in de beleidslijnen en bepalen de toekomst van het dorp via wekelijkse samenkomsten. Een regelmatig wisselende dorpsraad coördineert het dagelijkse bestuur van het dorp en onderhoudt de officiële contacten. De wettelijke taksen en kosten van het dorp (zoals grondbelasting) worden door de gemeenschap samen gedragen. Daartoe kan een bepaalde bijdrage gevraagd worden aan iedere bewoner of bewonersgroep.
 • Rivendell Village is een ‘do no harm’ nederzetting, wat betekent dat alle geweld tegenover Mensen en dieren en de vervuiling en leegroof van moeder Aarde niet bij ons toekomstbeeld horen. Het codewoord voor de omgang met Mensen en dieren is respect.
 • De bewoners kiezen een levensstijl waar gezondheid, zuiverheid en een helder bewustzijn vanzelfsprekend zijn. Alle drugs (ook planten zoals marihuana en ayuhuasca), tabak, dagelijks alcoholgebruik en wapens behoren tot de oude 3D wereld die we nu verlaten en maken daarom geen deel uit van nieuwetijds-nederzettingen zoals Rivendell Village.
Wie zijn de bewoners?

 • Mensen die enthousiast worden van deze droom en hun hart sneller voelen slaan bij het lezen van de website of de Anastasia boeken.
 • Mensen die vanuit een spirituele visie in het leven staan maar wel voldoende geaard en gegrond zijn om hun dromen te kunnen realiseren.
 • Mensen die klaar zijn om nieuwe gemeenschappen vorm te geven gebaseerd op respect, dienstbaarheid en liefde.
 • Mensen die in hun kracht staan met een open hart naar de wereld, die bereid zijn bij te dragen aan het welslagen van het dorp, die kunnen samenwerken met anderen maar ook groot belang hechten aan individuele ontwikkeling (bewustzijnswerk) en privacy.
 • Mensen die bereid zijn hun ego te ontstijgen, hun pijnlichaam te helen en te leven vanuit de diepere bewustzijnslaag waar Stilte en Liefde wonen. Aanbevolen lectuur: “Een Nieuwe Aarde” van Eckhart Tolle, een modern basiswerk over omgaan met ego en lijden.
 • Mensen die mogelijks op de hoogte zijn van de doemscenario’s, de negatieve spiraal, de mind- en soulcontrol en de angstmatrix uit de 3D wereld (dualiteit, competitie, lijden en strijd), maar deze energieën niet langer willen voeden en bewust kiezen om concreet mee te werken aan een nieuwe 5D wereld (vrede, harmonie, liefde, samenwerking, geweldloosheid).

Wat is Rivendell Village NIET?


 • Een van de buitenwereld geïsoleerde sekte waar de vrijheid van denken en doen aan banden wordt gelegd.
 • Een groep alternatieve zwevers die zich afzonderen van de maatschappij.
 • Een spirituele, religieuze of new-age ashram/centrum waar één leider of guru allerlei richtlijnen uitvaardigt en zo het dagelijkse leven bepaalt.
 • Een commune of co-housing gemeenschap waar alle bewoners samen in een gebouw wonen, samen arbeiden, samen eten en alle taken verdelen.
 • Een kant- en klaar ecodorp waar je een familiedomein kunt kopen om je vakantie door te brengen of om je af te zonderen van de gemeenschap.
Voorbeeld van een familiedomein.

Waarom nieuwetijds-dorpen?

Lees bvb. (op de Rivendell nieuwspagina) de nieuwsbrief van 22 maart 2009 en de pdf file “Matrix methodes” of de "Trouble In Paradise" pagina. Even kort door de bocht: we staan op een nooit gezien kruispunt in de evolutie der mensheid. Onze gedachten, keuzes en beslissingen bepalen hier en nu de toekomst: ondergang of ascentie (= quantumsprong in bewustzijn). Er bestaan (nu reeds) twee werelden die steeds verder uit elkaar zullen groeien (denk aan de blauwe en rode pil in de film “The Matrix”). Enerzijds de fascistische gevangenis wereld vol geweld, vernietiging, ziekte, lijden en strijd, waar we als slaven volledig gecontroleerd en gemanipuleerd worden door een kleine groep machtswellustelingen die 90 % van de mensheid willen uitroeien via verplichte gifvaccinaties en andere wapens. Anderzijds een wereld waar we als broeders en zusters bouwen aan een paradijs waar iedereen in harmonie, vrede, geluk en overvloed leeft. Het is de keuze tussen liefde en vrijheid of angst en slavernij. Het is de keuze tussen een leven bepaald door het ego en de lagere instincten of wakker worden voor het Goddelijke in onszelf. Het is letterlijk de keuze tussen leven en dood, en niet alleen de fysieke dood, maar ook leven of dood van je eigen ziel. En, het is niet 5 voor 12, er is zelfs helemaal geen tijd meer, je dient Hier en Nu en heel duidelijk te kiezen.

Anastasia toont ons een schitterende mogelijkheid om het pad naar de ondergang te verlaten en een hemel op Aarde te brengen. Het creëren van “Een Ruimte van Liefde op een Geweldloos Dorp”, waar je levende voeding eet en het contact met de wijsheid van de natuur en de Bron in jezelf herstelt, is de meest natuurlijke en effectieve manier om je los te koppelen van de 3D angst- en controlewereld en de sprong te maken naar de volgende, hogere bewustzijnsdimensie. Alles begint in het eigen hart, waar zich een “Ruimte van Liefde” opent die zich daarna manifesteert in de creatie van je familiedomein. Verschillende familiedomeinen samen verbinden zich tot kleine geweldloze en onafhankelijke nederzettingen (dorpen) die op hun beurt geleidelijk aan volledige landen zullen transformeren en een nieuwe Aarde co-creëren: een Hemelse Tuin van Eden waar ieder wezen in harmonie, vrede en overvloed samen leeft. Ja hoor, dit is mogelijk. En het mooie is: wij hebben allemaal de kracht om dit te creëren, om dit samen te doen. Er zijn misschien 1000 Illuminati die de angstmatrix in stand willen houden. Maar er zijn 6 miljard harten die nu en straks op 1 lijn komen met het hart van God en zullen open gaan en volop liefde stralen. En er zijn uiteraard de talrijke Engelenscharen die ons steunen, inspireren en liefhebben. Wie zal ‘winnen’, denk je?

Wel, wie doet mee? Wie is klaar?
Wie wil écht leven en niet enkel ‘overleven’ als slaaf in een gekkensysteem?
Take back your Motherland !


>

Geen opmerkingen:

Een reactie posten