23/09/2016

De Trauma Matrix

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.   
(J. Krishnamurti)

Een serie over Vrijheid en Mind Power
Deel 1: Follow Your Bliss
Deel 2: Feeling Good
Deel 3: De Innerlijke Gids
Deel 4: Verhoog Je Vibratie

Disclaimer: dit is mijn waarheid op dit moment in mijn leven en geschreven in een persoonlijke stijl, namelijk vrij direct. Dit hoeft jouw waarheid niet te zijn. Geloof niemand, geloof mij niet, geloof jezelf niet (de mind liegt ons voortdurend voor, enkel met het hart kun je goed zien), maar zoek je eigen waarheid en zie deze artikelen als inspiratiebron en een uitnodiging tot verder onderzoek. De waarheid is namelijk een land zonder wegen. Jijzelf bent het pad.

De naam van deze serie werd ondertussen veranderd van Mind Power naar Vrijheid omdat dit beter overeenstemt met de inhoud. Dit bericht en ook het volgende bericht behandelen weliswaar wat zware en duistere thema's, maar ze kunnen helpen om de context beter te begrijpen wanneer de oplossingen aan bod zullen komen (vanaf deel 7). 
Unplug yourself.

Geen enkele maatschappij staat toe dat je bewust wordt van je ware Zelf. Omdat bewustwording van wie je werkelijk bent een bedreiging is voor de gevestigde religies, voor de staat, voor de massa, voor de traditie,...Omdat de mens, zodra hij zijn ware Zelf kent een individu wordt. Hij hoort niet meer bij de massa, hij is niet meer bijgelovig en hij kan niet meer uitgebuit worden, niet meer als vee geleid worden, niet meer bevolen en gecommandeerd worden. Hij leeft volgens zijn eigen Licht en vanuit zijn eigen innerlijk. Zijn leven heeft een geweldige schoonheid en integriteit en dat is precies waar de maatschappij bang voor is. De maatschappij wil geen soevereine individuen. In plaats van individualiteit leert de maatschappij je een persoonlijkheid te zijn. Persoonlijkheid komt van 'persona', wat masker betekent. De maatschappij geeft je een vals beeld van wie je bent. Ze geeft je alleen een stuk speelgoed waaraan je je hele leven aan blijft vastklampen.  (Osho - 1979)

In het vorige bericht stond een opsomming van 15 manieren om de vibratie te verhogen richting vrede, vreugde en jouw ware Zelf. En de volgende 3 berichten gaan integraal over wat wellicht de belangrijkste methode is om je eigen frequentie te versnellen, het bewustzijn te verruimen en de zoete smaak van vrijheid te proeven, namelijk het verlaten van de (fysiek/materiële en psycho-spirituele) matrix, het zich ontkoppelen van het systeem. Inderdaad, nog maar eens over die gekke cabal en hun doemscenario's. Maar we leven nu eenmaal midden in de matrix en haar lage vibratie beïnvloedt iedereen (die zich ervoor openstelt) en dwingt je een masker op te zetten en programmeert de mens op zodanige wijze dat hij zijn ware Zelf en zijn echte oorsprong vergeet en verloochent.

 Freedom is not something that anybody can be given.
Freedom is something people take, and people are as free as they want to be.

(James Baldwin)

De matrix is alles wat geen waarheid is. Dat is natuurlijk een heel algemene uitspraak. Waarheid is datgene wat jij in wezen bent, namelijk vrij, soeverein, eeuwig, onbeperkt bewustzijn, een extensie van Bron, een gemanifesteerde ontdekkingsreiziger 'on a mission from God', een Levende Schepper. Levend betekent dat jij het Leven zelf bent, ongeboren, onsterfelijk, dat wat is, je bent er altijd geweest en zult er altijd zijn. Schepper betekent dat jij het vermogen hebt om bewust te creëren via de wetenschap der verbeelding. Wat jij in werkelijkheid bent is onvoorwaardelijke liefde, wijsheid en kracht tijdelijk verpakt in een menselijk lichaam. Jouw vibratie trilt van nature op een heel hoge frequentie (neem maar eens een pasgeboren baby in de armen en voel de zuiverheid, onschuld en liefde). En alles wat die vrijheid en soevereiniteit; die liefde, kracht en wijsheid; die hoge frequentie wil onderdrukken, dat is de matrix.

Accepteer de gevestigde orde niet. Zorg dat je er van af komt.
(Johnny Rotten)

De matrix is een virtueel systeem, een kunstmatig bewustzijnsveld, een illusie droomwereld, een soort gevangenis boerderij wat op de Aarde werd en wordt geïnstalleerd en gebaseerd is op egoïsme en angst. Die productie boerderij wordt momenteel gerund door een kleine groep psychopaten en hun vele vazallen om totale macht, veel geld/bezit en een doorgedreven controle te verwerven ten koste van mens, dier, plant en de hele planeet. Deze elite ziet de mensheid als vee, als 'onderdanen', als nietige dienaren, als onbeduidende lijfeigenen. Er zijn verschillende piramides of machtsblokken binnen deze matrix en in vorige blogberichten en op vele websites is meer info te vinden. In twee woorden samengevat: de matrix is liefdeloze controle. Of in 2 andere woorden: egocentrische manipulatie. Of ook nog: gewetenloze indoctrinatie. We kunnen ondertussen drie matrixsystemen onderscheiden: de fysiek/materiële matrix, de pyscho-energetische matrix en de spirituele matrix in 4D. Alle 3 hebben min of meer dezelfde bedoeling: beïnvloeding en manipulatie van de mind en de perceptie. Via de mind controleren ze de mens en via de perceptie sturen ze ervaring en uiteindelijk de 'realiteit'. Dit bericht behandelt de fysieke matrix die makkelijk zichtbaar en herkenbaar is voor een steeds groter wordende wakkere mensheid. 

Terwijl de knuppel, de boog en het zwaard de directe wapens waren in de vroegere cultuurperiode in de geschiedenis van de mensheid,
werd de bankrekening later, in de moderne cultuur van het valse zakenprincipe, het meest geraffineerde moordwapen.

(Martinus)

Deze fysieke matrix steunt op een zevental onderling verbonden controle piramidesystemen die we kort en vanuit een bepaalde invalshoek als volgt kunnen samenvatten. 

Er is de economisch/monetaire piramide waar alles draait rond geld, belastingen, uitbuiting en vernietiging met de bedoeling afhankelijkheid, schaarste en armoede op wereldschaal te creëren. Eigendomsrecht en belastingen zijn in wezen diefstal en in dat opzicht misdadig omdat ze de vrijheid inperkt en de arbeid der mensen hypothekeert. Mensen vragen zich dan altijd af: maar waar komt dan het geld vandaan om wegen en scholen te bouwen als er geen belastingen meer geïnd worden. Wel, geld is nooit de oorzaak van wegen of scholen, het zijn de mensen die bouwen en creatief zijn. Natuurvolken leven zonder geld en toch hebben ze huizen, wegen, kledij en kookpotten. Mensen dienen volledig vrij te zijn om zelf hun eigen gemeenschap te organiseren zonder bemoeienis van overheid, regeringen, banken of bedrijven. De basisprincipes voor deze nieuwe wijken, dorpen en steden zijn soevereiniteit, geweldloosheid, onvoorwaardelijke contributie, zelfbestuur en vrijwillige samenwerking. Men noemt het ook libertarisme of anarchisme (wat eenvoudig betekent: geen meesters en geen slaven). Bedenk ook dat eigendom en bezit illusies zijn, gecreëerd om afscheiding en verdeling te rechtvaardigen. Niemand kan materie of de natuur echt 'bezitten', sommigen snappen dit pas als de dood aan hun deur klopt en ze materie en mensen moeten loslaten.
Bovendien creëren privéfirma's (FED en ECB) geld met hopen zomaar naar believen en uit het niets, lenen het dan uit met interest aan regeringen en veroorzaken op die manier schuldenbergen die onmogelijk nog terug te betalen zijn. Leven in de ban van afgod geld en bestuurd door een ego in angst, dat is de grote gesel van onze tijd. Het hele systeem is zwaar ziek en de heling begint bij ieder individu zelf (wat hoopgevend nieuws is).

Religion is the cause of all the problems in the world.
I don't believe in organised religion at all. It's what seperates people.
One religion just represents fragments, it causes war.
(Gwyneth Paltrow)

Er is de religieus/kerkelijke/new age matrix bedoeld om onwetendheid, afgoderij en allerlei trauma’s en leugens in de mensheid te brengen. De 3 grote westerse wereldgodsdiensten zijn mannelijke machtscentra die het vrouwelijke onderdrukken en nog steeds dagelijks mensen vermoorden in naam van hun afgod. De oosterse religies gebruiken de reïncarnatie en karma mythe om de zielen in een eeuwige cyclus vast te houden (daarover meer in volgend bericht). Religies en godsdiensten zijn niet langer nodig, alle religies zijn pure mindcontrol, het zijn poenscheppende poppenkasten die de mensheid verblinden en afhankelijk houden. Ieder mens is nu zelf in staat connectie te maken met de Ene Schepper en Hoger Zelf zonder tussenkomst van pedofielen in pij, ashramgoeroes, kwakende imams of allerhande verdorven instituten.

Er is de maatschappelijk/sociale matrix die kinderen tot gehoorzame werkslaven en geconditioneerde zombies ‘onderwijst’ en die de volwassenen die willen ontsnappen aan de ratrace en de slavernij naar psychiater, gevangenis, gekkenhuis of sloppenwijk stuurt. Een hoop mensen staan dagelijks in de file om tegen hun zin een onbevredigende job vol te houden zodat ze facturen en stuff kunnen betalen. In de 'rijke' wereld werken veel mensen als robotten in een corrupt en vernietigend systeem van produceren, consumeren en verspilling. Op andere plaatsen in de wereld vechten mensen om te overleven terwijl ze (onderbetaald) spullen maken en voeding telen bestemd voor de rijken, terwijl ze zelf honger lijden. Dat is dus niet de bedoeling van het leven.

Er is de technologisch/wetenschappelijke matrix die mensen in zielloze robots wil transformeren (transhumanisme), die hen meelokt in een virtuele wereld via videogames, smartphone, ipad en tv scherm, die (verborgen gehouden) kennis misbruikt om vernietiging te brengen en die ondertussen bevrijdende uitvindingen en ontdekkingen tegenhoudt. Belangrijke waanbeelden binnen deze piramide zijn de medische inprent (de mens is slechts een machine met kapotte onderdelen), de farmaceutische maffia (gezonde mensen brengen geen geld op, dus laten we ze ziek maken en zwak houden), de giflandbouw (vechten tegen de natuur in plaats van ermee samenwerken) en de Darwin doctrine (de sterkste aap overleeft via competitie in plaats van liefde als evolutionaire stuwkracht).
Er is de militaire en politie matrix die voortdurend oorlog, terreur, strijd en gruwel onder de mensheid brengt zodat die verlamd is van angst en gehoorzaam blijft aan dwaze wetten en hun vrijheid vrijwillig opgeeft en uiteindelijk zelfs (ongelofelijk maar waar) de eigen soortgenoten begint aan te vallen (verdeel en heers). Speciale afdelingen en geheime diensten binnen deze politiemachten zijn verantwoordelijk voor vrijwel alle 'terroristische' aanslagen van de laatste decennia. Via false flags en nepterreur lokken ze oorlogen uit (hitman), brengen ze stromannen en dictators aan de macht en drukken ze duistere agenda's door (problem, reaction, solution), creëren proxy legers (IS, Al Qaida) en organiseren psyops (psychologische operaties om de mind te bespelen).

We kunnen ook vaststellen dat de grote schuldigen hier niet zozeer de bevelhebbers, politici en machtigen zijn die besluiten om een land binnen te vallen en tot puin te schieten of om een vreedzame betoging neer te slaan; de echte verantwoordelijken zijn de uitvoerders der bevelen, met name de militairen, soldaten en oproerpolitie, die zonder twijfel tot de meest zieke en gehersenspoelde 'mensen' op deze planeet behoren. What if they gave a war and nobody came?

Er is de regeringsmatrix die de moderne varianten zijn van de baljuw, tollenaar en belastinginner en waar de politici niks meer zijn dan vetbetaalde marionetten in dienst van de elite en die voortdurend onnozele wetten en overbodige regeltjes verzinnen om de mensen afhankelijk, onvrij, bang en arm te houden. 

Er is de main stream media/brood en spelen matrix die de mensheid misleidt via gecontroleerde en gemanipuleerde berichtgeving (96% van alle media is in handen van 6 (Joodse) bedrijven), en hen verdwaast en dom houdt via een eindeloze stroom debiele pulp programma’s en opzweept tot hysterie en competitiedrang via voetbal en sportwedstrijden. De filmwereld met Hollywood op kop produceert voortdurend brainwash films die vaak tonen hoe de matrix-wereld werkt. Denk aan The Matrix, The Truman Show, Avatar, The Wizard Of Oz, Star Trek, The Hunger Games, Lord Of The Rings, Prometheus,...De Disney prinsessen programmeren de kinderen subtiel tot het geloof dat er een hiërarchie bestaat tussen de mensen: het gewone plebs en de verheven royalty.

Welcome to the machine.

Daarnaast zijn er nog enkele verborgen machtsblokken: de matrix der cabal, royalty, bloedlijnen, occulte genootschappen, Jezuïeten, vrijmetselaars, het Vaticaan,...die al eeuwen de baas spelen op Aarde in dienst en opdracht van valse 'goden' (archonten). Deze archonten en andere zelfzuchtig ingestelde wezens zijn ook actief in de astrale matrix (of lager dechavan of 4D) van waaruit ze de mensheid proberen te manipuleren en als energetische en emotionele voedselbron gebruiken. In een volgende bericht gaan we het over deze psycho-energetische/spirituele matrix hebben.
De pijn, het lijden en de leugens die deze piramides al eeuwen veroorzaken, zijn niet in woorden te vatten en slaan diepe trauma's in het individuele en mondiale bewustzijn. Wat een complete waanzin dat wij dit collectief nog steeds toelaten en onszelf als klein en onmachtig laten onderdrukken.

 The world is a dangerous place, not because of those who do evil,
but because of those who look on and do nothing.

(Einstein)

Deze matrix piramides brengen de vibratie omlaag omdat ze specifiek bedoeld zijn om de soevereine en vrije mens kapot te maken. Zoals vroeger Katharen, tempeliers, heksen, zigeuners, indianen, Aboriginals, andersdenkenden en iedereen die de algemene consensus in vraag durfde te stellen uitgemoord werden door de toenmalige elite, zo worden de mensen van nu dood gemaakt door hun hoge vibratie neer te halen en hun levensenergie weg te zuigen via dit matrix software programma. De vraag of de matrix doelbewust ontworpen en geïmplementeerd is door de cabal (bij Anastasia de priesterkaste genoemd) of dat de matrix eerder vanzelf is ontstaan in de loop der tijden en dat er dus geen gerichte, doelbewuste samenzwering tegen de mensheid is, doet in wezen niet veel ter zake. Feit is dat iedereen die de moeite neemt zelf op onderzoek te gaan, makkelijk kan vaststellen dat die matrix en haar piramidesystemen wél degelijk bestaan, onderling verbonden zijn en niet veel goeds op het oog hebben. Er is momenteel een oorlog tegen en in de mensheid gaande, een soort 'eindstrijd' tussen de krachten van liefde en de illusies van angst, tussen de keuze voor vrijheid of het aanvaarden van slavernij.

The way to fight the system is to not be a part of the system.

De matrix en haar lage vibratie verlaten, is een belangrijke beslissing als je een goed gevoel wil cultiveren. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Je kunt de matrix figuurlijk en energetisch verlaten door voortdurend de eigen vibratie te verhogen en hoog te houden (zie de 15 tips in vorig bericht). In het kort: altijd liefde kiezen in plaats van angst. Altijd. Let wel: liefde betekent niet in lotushouding zitten mantra's zingen en samen mediteren voor wereldvrede. Dat mag uiteraard, maar liefde is bovenal ook het weigeren om mee te werken aan de vernietiging van de planeet, NEE zeggen tegen het uitbuiten van de mens en het weigeren jezelf tot slaaf te maken. 

Liefde is je eigen kracht aanspreken en activeren in plaats van jouw verantwoordelijkheid weg te geven aan de machtsinstituten der elite. De werkelijke agenda binnen de matrix is naast het verwerven van controle (het einde van vrijheid) ook het roven en leegzuigen van de ziel der mensen (het einde van liefde) en het breken van hun soevereiniteit (het einde van meesterschap en kracht). Maar wie zijn frequentie naar een hoger niveau tilt, wordt immuun voor de lagere vibraties der matrix. Men komt als het ware in een ander veld, in een hogere dimensie waar de ontsporingen der matrix veel minder invloed uitoefenen. Men schenkt er eigenlijk steeds minder aandacht aan en focust steeds meer op geboorte van een liefdesplaneet (bij Anastasia: de ruimte van liefde in het eigen hart) waardoor de matrix kracht verliest en uiteindelijk verdwijnt. Remember: de matrix blijft alleen bestaan omdat de mensheid dit collectief toelaat en omdat velen het systeem (onbewust) blijven steunen en er dus medeplichtig aan zijn. En vechten tegen dit systeem is in feite zinloos want die strijd brengt net meer energie aan waardoor het systeem meer voedsel krijgt en sterker wordt. De beste manier om de matrix te bestrijden, is haar verlaten (onder meer door jouw perceptie te veranderen).

You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged.
And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they wille fight to protect it.

(The Matrix Movie)
Maar, zoals gezegd, veel mensen zijn best wel tevreden met de wereld zoals die nu georganiseerd is en ze willen hun leven en perceptie eigenlijk niet veranderen. En daarom verandert de wereld ook niet. Veel mensen zijn tevreden met een wereld waar competitie en concurrentie ons verdeelt, waar verschillen worden beloond, waar de strijd om het bestaan winnaars en verliezers veroorzaakt, waar ruzies opgelost worden met conflict en oorlog, waar mensen dakloos en uitgehongerd raken omdat ze 'verliezer' zijn, waar anderen uitgebuit worden omdat ze niet 'sterk' genoeg zijn, enz. Ze snappen niet dat er ook een totaal andere wereld mogelijk is, een paradijselijk bestaan waar alle wezens in harmonie en vrede met elkaar samenleven...mochten wij dit collectief kiezen

Naast het verhogen van de vibratie kunnen we de mind control systemen ontstijgen door mind power technieken aan te leren en in te zetten bij de herprogrammering van het onderbewustzijn. Dit komt aan bod in volgende berichten. De bedoeling is om de angst software, de patronen van beperking en de blokkerende conditioneringen die sinds de geboorte ingeplant worden in onze biocomputer te deleten uit het onderbewuste en te vervangen door bevrijdende waarheid en nieuwe paradigma's gebaseerd op overvloed en liefde.
Daarnaast gaan we leren het krachtigste woord in het Universum te gebruiken om paal en perk te stellen aan de matrix der vernietiging en controle. En dat woord is NEE. Weigeren om nog langer mee te spelen in dit georkestreerde drama. Tenminste voor wie echt klaar is om deze moedige en transformerende stap te nemen. Gelukkig zijn steeds meer mensen bereid hun onmetelijke kracht en creativiteit in te zetten om een nieuwe samenleving vorm te geven.

Dit betekent 4 nieuwe gezichtspunten om het leven te bekijken (perceptie): liefde kiezen in plaats van angst, in je kracht staan in plaats van de slachtofferrol te spelen, overal overvloed zien in plaats van in schaarstedenken te blijven hangen en in vrijheid leven in plaats van slavernij te aanvaarden. Oefen deze bevrijdende gezichtspunten tot ze een gewoonte zijn geworden en je zult merken dat jouw realiteit mee verandert.

No one rules if no one obeys.

Een tweede manier is de piramide systemen zoveel als mogelijk letterlijk verlaten en off the grid gaan leven in de natuur omringd door gelijkgestemden in autonome en vrije ecodorpen. Steeds meer mensen nemen deze weg (waaronder ook ikzelf). Uiteraard kun je nooit volledig afgezonderd leven van de matrix maar als je deze stap combineert met de eerste manier (je eigen vibratie verhogen), dan kom je al een heel eind. En het is ook logisch, je kunt geen 2 meesters tegelijk dienen. Als je blijft werken in het systeem, en je geld op de bank laat staan, en je kinderen naar de brainwash instituten stuurt, en dagelijks voor de tv hangt, en de main stream media leugens gelooft, en allerlei junkfood of gmo spul koopt, en gifvaccins in je lijf toelaat, en round up op je gazon spuit, en bij het leger gaat,  en om de 4 jaar gaat stemmen, enz...dan hou je de matrix in stand. Je voorziet de 7 piramides van jouw energie zodat die blijven bestaan en zodat ze iedereen kunnen blijven uitbuiten. 

Don't cooperate with evil.

Een derde optie is vreedzame revolutie. De aristocraten en autoriteiten bovenaan de piramide zullen hun machtspositie nooit vrijwillig opgeven. Ze zullen nooit een andere wereld toestaan waar iedereen vrij en gelijkwaardig is. Het middel voor de ontwakende mensheid om haar vrijheid terug te nemen, is burgerlijke ongehoorzaamheid. De hele boel platleggen. Stoppen met het systeem te voeden en met de meesters te gehoorzamen. Politici, presidenten, royalty, militairen en bankiers in de gevangenis gooien (of heropvoeden) en samen met elkaar een nieuwe wereld co-creëren zonder meesters en zonder slaven. 
Let wel, deze vorm van revolutie is niet hetzelfde als burgeroorlogen en volksopstanden. Alle revoluties (en oorlogen) uit het verleden waren en zijn slechts trucjes, bedacht door de elite om de machtsposities te hertekenen en een meer gesofistikeerde slavernij in te voeren. Eerst waren we werkslaven (Egypte, Babylonië, Romeinen,...), dan lijfeigenen en horigen (Middeleeuwen) en tegenwoordig noemt met het werknemers en arbeidskrachten. De namen veranderen, de omstandigheden verbeteren, maar we zijn nog steeds 'onderdanen'. De echte revolutie, waar de elite doodsbang voor is, gaat over een wakkere mensheid die niet langer meespeelt, die de piramide verlaat waardoor die instort (de 99% heeft de macht, niet de 1%), die haar eigen soevereiniteit en creatiekracht valideert en leeft. Vechten tegen de matrix en revoluties organiseren is niet de juiste weg, want dat is precies wat de elite wilt. Door voortdurend terreuraanslagen te organiseren waardoor woede ontstaat tegenover bvb. moslims of joden hopen ze dat de mensen tegen elkaar geen vechten (verdeel en heers). Geweld en angst zijn hun taal en op dat gebied zijn ze onverslaanbaar. Geweld is niet de weg, maar gewoon stoppen, gewoon weigeren om nog mee te doen, afhaken, negeren, eruit stappen, enkel nog focussen op wat jij wilt manifesteren, de positieve initiatieven steunen, enz....dat is de weg. Fuck the system, create your own paradise.

Het vierde scenario is armageddon, de eindfase van een beschaving (niet van de planeet). De mensheid is niet bij machte om moeder Aarde te vernietigen (gelukkig maar). Dit komt omdat de Aarde een levend, intelligent en erg wijs wezen is met een eigen agenda (Gaia). Zij heeft de controle over haar lichaam en ze kan vrij eenvoudig en in enkele dagen een einde stellen aan de pijn die we haar aandoen. Gelukkig is Gaia erg geduldig en liefdevol. Maar een totale reset door ofwel een natuurramp of door een georkestreerde beurscrash of een wereldwijde oorlog behoort tot de mogelijkheden. En blijkbaar is zo'n massale uitsterving al vaker voorgekomen in het verleden, de vorige keer was de ondergang van Atlantis. Wat daarna komt, hangt van het bewustzijn der overlevenden af. Zullen ze een nieuwe slavenmatrix toestaan of kiezen ze een ander spel.

What if I told you that there is no such thing as the 'law'.
Only a series of rules forced upon you with threats and intimidation
by a group of thugs with a monopoly on violence.
(The Matrix Movie)

Sommigen beweren dat je door nieuwe autoriteiten (democratisch) te kiezen wellicht betere leiders aan de macht krijgt die de mensen onderaan de piramide meer vrijheid en welzijn zullen schenken. De gevangenis wordt op die manier nog wat aangenamer gemaakt. En er is inderdaad 1 land waar met dit idee geëxperimenteerd wordt. In Bhutan wordt het bruto nationaal product niet in geld of economische omzet berekend maar via de hoogte van het algemeen welzijn en het geluk van de hele bevolking. Men noemt dit het bruto nationaal geluk. Niettemin blijft een piramide altijd een piramide met machtshebbers bovenaan en werkslaven onderaan. En de autoriteiten aan de top zullen blijven beslissingen nemen zonder inspraak en consensus toestemming van de onderdrukte bevolking. Dit is een verticaal, patriarchaal systeem wat altijd tot corruptie en machtsmisbruik leidt. Ik pleit voor een horizontale, matriarchale samen-leving, zonder meesters en slaven en waar iedereen gelijkwaardig is en gehoord wordt. Ook dit systeem wordt momenteel op Aarde geboren: men noemt het Ubuntu (of de schenkeconomie).
Let wel: de reeds bestaande sociale voorzieningen die onze voorouders via een harde strijd en veel opoffering ooit afdwongen van kasteelheer, koning, dictator en president, zijn een prachtig vangnet en verdienen alle lof (dingen zoals pensioenen, ziekteverzekering, uitkeringen, rechtsbijstand, sociale woningen, gratis onderwijs, straks wellicht het basisinkomen... kortom de hele verzorgingsstaat),...maar ze zijn de gouden tralies der gevangenis en houden de elite aan de macht. De Aarde en al haar grondstoffen en overvloed behoren toe aan de gehele mensheid om eerlijk onder elkaar te verdelen. Zo simpel en logisch is het. Eigendomsrecht en belastingen innen, zijn misdaden tegen de mensheid. 

Slechts 70 mensen (!!) bezitten momenteel meer dan 50% van de rijkdom in de wereld (geld, goederen en land) en deze wanverhouding stijgt ieder jaar. Amper dertien fabelachtig rijke families controleren alle geldstromen en de hele wereldhandel. Ze dicteren politici en media, beginnen overal oorlogen en conflicten en beschouwen de Aarde als hun schaakbord en de mensen als nutteloze pionnen. De ongelijkheid neemt toe en steeds meer mensen vallen uit de boot (en niet alleen in sloppenwijken en derde wereld landen). De meeste mensen zijn geketend aan de verzorgingsstaat via hun job, uitkering, hypotheek, schoolgaande kinderen,...en ze durven de matrix niet verlaten (mochten ze dat al willen). Waar moeten ze heen, de matrix is overal. Het sociale opvangnet is nu de gevangenis geworden waarin ze steeds langer moeten werken, steeds minder geld overhouden en voortdurend gecontroleerd worden door camera en politie en via social media en hun eigen smartphone. Zo graven ze hun eigen graf waar ze hun eigen ziel voorgoed in begraven.

Anderen denken nog steeds dat regeringen het goed voor hebben met de bevolking. Dat politici het beste willen voor de bewoners van hun land, dat ze keuzes maken in het algemeen belang en dat ze luisteren naar de stem van het volk wanneer referenda worden gehouden. Sommigen denken dat we leven in een parlementaire democratie waar eerlijke verkiezingen integere politici op ministerpostjes brengen. De mensen die dit geloven, zijn blijkbaar nog steeds diep in slaap. 
Het is wellicht voor velen moeilijk te verteren maar regeringen willen de honger in de wereld helemaal niet beëindigen. Politici willen geen vrije samenleving van soevereine en verantwoordelijke burgers. De main stream media wil de waarheid niet verspreiden. De grote olieconcerns willen de duurzame vrije energie oplossingen niet toestaan. De farmaceutische industrie wil niet dat mensen genezen en gezond blijven. De medische wereld wil de alternatieve geneeskunde niet valideren. De conventionele landbouw wil geen gezonde groenten. Monsanto wil geen vrije uitwisseling van biozaden. De militairen willen absoluut geen vrede. Het economische systeem wil geen duurzaamheid (auto's op water of lucht), efficiëntie (wasmachines en spullen die honderden jaren blijven functioneren) en lange termijn ontwerpen want dat ondergraaft hun productie en verkoopcijfers. Politie en gevangenissen willen niet dat misdaad verdwijnt. De wetenschappers willen hun voorbijgestreefde theorieën niet loslaten. De kerken willen de waarheid over onze afkomst en de kosmische wetten niet bekend maken. Het Vaticaan wil haar bibliotheek niet openstellen. Al deze instituten zijn bang. Bang om hun vastgeroeste overtuigingen, hun aanhang, hun sponsoring, macht en controle te verliezen. Daarom houden ze de status quo in stand en maken deze planeet voor velen tot een hel. Maar de uiteindelijke macht ligt bij de individuele mens die bewust kiest om deze matrix ontsporingen niet langer te steunen.

All government, of course, is against liberty.
(H.L. Mencken)

Om nog maar eens te onderstrepen dat regeringen en overheden niet alleen totaal overbodig zijn maar zelfs al eeuwenlang een bittere strijd tegen de eigen bevolking voeren, volgt hieronder een (onvolledig) overzicht door professor Rummel, die onderzoek deed naar wat hij 'democide' noemt, namelijk de moorden die overheden op de eigen burgers plegen (boek: Death by Government).

China (1949-1987): 76.702.000 ~ U.S.S.R. (1917-1987):  61.911.000 ~ Kolonialisme (20ste eeuw): 50.000.000 ~ Duitsland (1933-1945): 20.946.000 ~ China (Kuomintang) (1928-1949): 10.214.000 ~ Japan (1936-1945): 5.964.000 ~ China (Mao Sovjets) (1923-1948): 3.468.000 ~ Cambodja (1975-1979): 2.035.000 ~ Turkije (1909-1918): 1.883.000 ~ Vietnam (1945-1987): 1.670.000 ~ Polen (1945-1948): 1.585.000 ~ Pakistan (1958-1987): 1.503.000 ~ Joegoslavië (Tito) (1944-1987): 1.072.000 

Samen met andere massamoorden, zuiveringen en genociden gepleegd door overheden, komt Rummel op een onthutsende 262 miljoen moorden op burgers begaan door de eigen overheid (alleen al in de twintigste eeuw). De volgende vijftien bloedige oorlogen maken daar deel van uit: WO II (20 miljoen), WO I (8,5 miljoen), Korea (1,2 miljoen), China burgeroorlog (1,6 miljoen), Vietnam (1,2 miljoen), Iran-Irak (850.000), Rusland burgeroorlog (800.000), Indochina (385.000), Mexico revolutie (200.000), Spanje burgeroorlog (200.000), Algerije (160.000), Afghanistan (150.000), Rusland-Japan oorlog (130.000), Marokko (100.000), Soedan (100.000), Rusland-Polen oorlog (100.000), Biafra (100.000), enz.
De 21e eeuw is nog maar enkele jaren begonnen en er zijn momenteel (21 sep 2016) al 723 bloedige conflicten en oorlogen in 67 verschillende landen aan de gang terwijl de banken en de elite dagelijks aansturen op een globale 3de wereldoorlog.

Laat dit duidelijk zijn: 95% der mensheid wil vrede, voorspoed en geluk, ze willen geen oorlog. Het zijn de regeringen, bankiers, bedrijven en generaals die oorlog stoken en miljoenen onschuldigen laten afslachten door gehoorzame soldaten. Stop met jouw stem en kracht weg te geven aan deze zielloze parasieten. Zeg NEE, ik doe niet meer mee.

 A nation of sheep will soon have a government of wolves.

De premisse in de video hiernaast is voor velen een brug te ver. Maar toch is ze waar. De reden waarom veel mensen deze waarheid niet begrijpen of aanvaarden, is omdat ze nog steeds (geloven dat ze) autoriteit en bestuur nodig hebben. Ze willen geen eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes, voor hun leven, voor de samenleving op deze planeet. Ze verkiezen dat iemand anders de beslissingen neemt en ook de gevolgen van die beslissingen draagt. Ze zijn er nog helemaal niet aan toe om als een soevereine en bewuste co-creator te leven. Ze willen duidelijke regeltjes en wetten in plaats van vrijheid. Ze willen een of andere zondebok in plaats van eigen verantwoordelijkheid nemen. Net zoals kinderen hun ouders nodig hebben, net zo hebben zij nog autoriteiten en regeringen en religies nodig. Het collectieve bewustzijn op Aarde is in dat opzicht helemaal nog niet klaar voor Ubuntu (onvoorwaardelijke contributie).

Man, the living creature, the creating individual,
is always more important than any established style or system.

(Bruce Lee)

Het geloof in regeringen en autoriteiten haalt de vibratie omlaag omdat je jouw kracht en zelfstandigheid afstaat (aan een bende pathetische psychopaten dan nog). De meeste mensen vinden de betutteling en controle van politici nuttig en noodzakelijk, ze geloven dat hoe meer regeltjes er zijn, hoe beter de maatschappij functioneert. Ze vinden het helemaal niet erg dat er binnenkort een camera en een smartmeter in hun huis hangt die alles zal registreren en een chip in hun lichaam om hun doen en laten te controleren en tal van apps die hun privéleven aan de geheime diensten doorsturen. Ze vinden de miljoenen camera's op straat helemaal te gek, want ze hebben toch niks te verbergen. En wellicht merken ze ook wel dat de politie er tegenwoordig bijloopt als een zwaar bewapende robocop in plaats van een vriendelijke, behulpzame wijkagent maar tja, met al die terroristen en betogers is dat toch nodig... Maar ze snappen niet dat  alle terreuraanslagen nu net door regeringen en geheime diensten georganiseerd worden om angst te zaaien (bange mensen zijn veel makkelijker te controleren). Ze snappen niet dat ze op die manier hun kracht, soevereiniteit en verantwoordelijkheid weggeven (bescherm ons, want we hebben het veel te druk om de ratrace vol te houden en de brainwash programma's op tv te volgen). En wie zijn kracht weggeeft, verlaagt de vibratie. Bovendien belemmeren die duizenden wetten en regels allerlei creatieve oplossingen en laten ze de maatschappij vastlopen in bureaucratie en misplaatste gehoorzaamheid. Het is een keurslijf, een soort dwangbuis geworden.

Like it or not, everything is changing.
The result will be the most wonderful experience in history of man
or the most horrible enslavement that you can imagine. 
Be active or abdicate. The future is in your hands.
 (William Cooper)

Toelichting. Ik ben de neiging toegedaan dat de cabal, de illuminati, de schaduwregering, de machtselite,...of hoe je ze ook wilt benoemen, noodzakelijk zijn in dit bewustzijnsspel op 3D. In de  geesteswetenschap worden ze de tegenkrachten genoemd en ze komen in 3 hoedanigheden (Luciferisch, Ahrimanisch en Azurisch). Ze zijn de trigger die de mensheid naar meer wakkerheid, een ruimer bewustzijn en een grotere verantwoordelijkheid stuwt. Vanuit een hoger perspectief bekeken, zijn ze medespelers in het grote menselijke drama die de moeilijkste taak opnemen, namelijk de rol van slechteriken die door niemand geliefd worden in de 3D dualiteit. Maar die wel nodig zijn om de mensheid vrijheid van keuze en ervaring te bieden. It's all part of the game. Alles maakt deel uit van het grote plan. Zonder yin en yang geen Tao, zonder plus en min geen elektriciteit, zonder licht en duister geen contrast en dus geen ervaring. Meer nog, de cabal zijn een deel van onszelf. Ze spiegelen de schaduwkanten die in ieder mens op heling en integratie wachten. De vraag is alleen: welke lessen en ervaringen wil jij nu nog allemaal beleven (van leven voorzien)? Ervaringen van slavernij of van vrijheid? Niet elke mens is nu al klaar om in volledige vrijheid, totale verantwoordelijkheid en echte soevereiniteit te leven. Ik ben in ieder geval wel klaar met het macht-, geld en gruwelspel van de elite. Op naar een volgend niveau waar we in wijsheid en liefde samen creëren. Op naar een wereld waar iedereen een kunstenaar en artiest is in plaats van een gehoorzame werkslaaf of een bereidwillige militair die onschuldigen neer knalt. 

Ik twijfel er niet aan dat de schepping in zijn glorieuze eenheid perfect werkt. God maakt geen fouten. Het betekent dat dit leven in 3D en in deze gevangenismatrix precies zo bedoeld en samen gecreëerd is als we nu ervaren. Op 3D bestaat weliswaar geen perfectie (het is een warrig en crazy toneelspel, droomtijd noemen de Aboriginals het) maar vanuit een hoger perspectief gezien kan niks verkeerd gaan. De elite heeft geld en macht genoeg, waarom willen ze nog meer, waarom willen ze hun exuberante rijkdom niet delen? Waarom nemen ze alles, ook mensenlevens en schenken ze niets terug. Sommigen beweren dat de elite streeft naar werelddictatuur omdat ze eigenlijk 'de duivel' aanbidden (het zijn satanisten) en ze geloven dat Lucifer (antichrist) op een dag openlijk op Aarde zal heersen en daartoe veroorzaken ze bewust zoveel mogelijk ellende en lijden. Ben niet echt zeker of dit verhaal klopt maar het behoort tot de mogelijkheden, vooral als je de Bohemian Grove video bekijkt.

Maar kan het niet zijn dat de elite ons een geweten schopt, dat de piramidetop er gewoon is om de extremen zo ver door te drijven dat we wel wakker moeten worden. Zo bewijzen ze ons dus een dienst. Soms kan ik me voorstellen dat de Bilderberg groep of Trilaterale commissie samenkomt en iets zegt in de trant van: nou, de mensheid is echt wel diep in slaap gesukkeld, wat voor extreme beslissingen kunnen we nog verzinnen om hen zodanig dooreen te schudden dat ze hun eigen creatiemacht en liefdeskracht wel moeten ontdekken en terugnemen. Weet je wat: laten we hun kinderen verplicht vaccineren met chemische rommel, dat zullen ze niet leuk vinden. Of laten we nog een paar false flags organiseren om hun angst te triggeren. Of laten we alle voedsel vergiftigen en nog wat chemtrails sproeien om hen ziek te maken (vul zelf maar verder aan). We zijn niet in staat van oorlog met de elite (zoals vele klokkenluiders denken), ze dwingen ons gewoon een andere weg te nemen, ze laten ons duidelijk zien wat liefde is door het tegendeel (angst en afscheiding) zo grotesk mogelijk te maken dat iedereen geroepen wordt diep in zichzelf te kijken...en een keuze te maken. Wil jij dit systeem verder steunen of niet? Dat is de keuze. Ja of NEE.

You don’t fight the old reality,
You create the new reality.
(Buckminster Fuller)

Er is nog iets. Hoewel het belangrijk is dat je weet wat er aan de hand is op Aarde en dat je de agenda van de elite een stukje kent, toch dien je ook afstand te nemen. Kennis is macht, dat is waar. Als je weet wat er achter de schermen gebeurt, dan kun je ook de juiste beslissingen en gerichte actie nemen. Kennis is dus enkel macht als je met die kennis ook iets doet. Veel alternatieve mediabronnen en klokkenluiders sturen dagelijks doemscenario's en negatieve verhalen de wereld in en een hoop lezers en toehoorders raken helemaal van streek en voelen angst en moedeloosheid opkomen. Dit brengt bij sommigen geen kracht tot verandering maar eerder apathie. Het is te begrijpen dat velen deze informatie zelfs niet willen horen want ze brengt de vibratie omlaag en de reactie is dan vaak: 'we kunnen er toch niets aan doen, dus ik hoef het allemaal niet te weten'. Bovendien wordt er ook erg veel onzin en desinformatie verspreid. Er is ook al een woord voor: angstporno en gecontroleerde oppositie en sommigen zijn eraan verslaafd en blijven in die negatieve berichtenspiraal hangen. Maar we kunnen er juist wél iets aan doen, meer nog, onnoemlijk veel moedige mensen doen er al lang iets aan. Het vraagt inderdaad kracht, moed en inzicht om de kop niet in het zand te steken én toch in een positieve vibratie te blijven. Lezen en weten wat er allemaal verkeerd loopt in de wereld en je toch goed blijven voelen, vraagt maturiteit en kracht. Het is een kwestie van evenwicht en dosering en de goeie (info)bronnen kiezen. Weten wat er speelt en je niet laten neerdrukken door de info, maar focussen op de vele oplossingen die overal ontstaan en bewust meebouwen aan de nieuwe wereld. Je bent niet alleen en als we de rangen sluiten dan zullen er heel snel veel positieve veranderingen plaatsvinden.

The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
(The Matrix Movie)

De filmtrilogie 'The Matrix' is een vrije maar accurate interpretatie van de wereld waarin we leven en zit vol symboliek. Deel 1 vertelt wat de matrix precies is, in deel 2 komen we te weten waarom de matrix er is en deel 3 toont hoe we er uit kunnen ontsnappen. De matrix is in feite het geloof in autoriteit, het aanvaarden van meesters, het accepteren van slavernij. We zien eindeloze rijen cocons waar mensen ingeplugd zitten via dikke kabels in het systeem en geprogrammeerd worden sinds de geboorte. Via de kabels worden ze leeggezogen en leveren ze voedsel aan de meesters, aan de bestuurders en ontwerpers van de matrix. Deze voeding is drievoudig en energetisch, het zijn namelijk onze gedachten, emoties en daden. De matrix mindcontrol programmeert het bewustzijn op zo'n manier zodat we precies denken wat de elite wil wat we denken (als gehoorzame slaven die geloven in beperking), en zodat we exact die emoties genereren die hen voeden (vooral angst, hysterie, haat, aanbidding,...) en enkel die dingen doen die zij wensen (het systeem in stand houden door onze arbeid en het geldsysteem). De 3 hoofdpersonages vertegenwoordigen de 3 zielvermogens der mens (denken, voelen en willen). Neo verpersoonlijkt de menselijke wilskracht en moed, het verruimde bewustzijn en de drang naar vrijheid (Actie). Morpheus staat voor intelligentie, kennis en waarheid (Denken). En Trinity vertegenwoordigt het hart vol mededogen en liefde (Voelen). Agent Smith is de angst, de duisternis, de dood die zich als een virus over Aarde verspreidt. Neo is 'the one', de nieuwe mens met ontwaakt Christusbewustzijn. En hoe raakt Neo uiteindelijk uit het systeem? De eerste stap is ontwaken uit de droom (de rode pil kiezen), en dan vastberadenheid, doorzetting en het verlangen zich uit de matrix te bevrijden en het openen van de hartenergie (liefde). Dit kan door de mindcontrol te weigeren en mind power in te zetten om het bewustzijn te herprogrammeren, zoals we in volgende berichten zullen zien. Alle verandering gebeurt eerst op innerlijk niveau. Ken jezelf. Tenminste voor wie klaar is, want zoals in de film ook gezegd wordt: niet iedereen is klaar om ontkoppeld te worden. Niet iedereen wil de rode pil nemen. Ignorance is bliss. De hoofdboodschap van de film is leren NEE zeggen. STOP, genoeg is genoeg. Deze ratrace naar hel op Aarde wil ik niet langer voeden. En dan volhouden tot de laatste snik, blijven volhouden tot liefde als ware heerseres op Aarde verschijnt en tot de levenloze machinewereld implodeert.
Het grote probleem is dat we allen op een ander bewustzijnsniveau vibreren. Sommigen zijn klaar met de hel, anderen willen nog steeds macht en ego ervaren; sommigen nemen beslissingen vanuit het reptielenbrein, anderen vanuit de hartchakra. 

In deze video legt klokkenluider David Icke uit dat vibratie inderdaad het middel is waardoor hij in een positieve frequentie komt waar hij immuun is voor de duistere matrix en de kwade bedoelingen van anderen (die blijkbaar al verschillende moordpogingen op hem beraamd hebben). Dit sluit aan bij de eerste manier bovenaan dit hoofdstukje. David Icke laat de gedachte dat iemand hem kwaad kan doen of kan vermoorden gewoon niet toe in zijn bewustzijn. Hij weet dat hij oneindig, onsterfelijk bewustzijn is en vanuit die ongelofelijke krachtbron en rotsvaste overtuiging accepteert hij de lage gedachte aan moord niet. En het kwade is blijkbaar niet in staat door te dringen tot dit vibratieveld. Men wordt als het ware vibrationeel en energetisch onzichtbaar door de eigen frequentie te verhogen. Hij zegt verder dat mocht hij een lijfwacht inhuren, dit geïnterpreteerd zou worden als 'nood aan bescherming' en dus een signaal dat hij toch kwetsbaar is voor aanslagen. En dit verlaagt de vibratie naar een niveau waar het duistere inderdaad succesvol kan toeslaan. 

Om onaantastbaar te blijven, is het wel essentieel dat wat je doet in overeenstemming is met hetgeen je hart ingeeft (follow your bliss), dat je intenties zuiver zijn en dat je op 1 lijn zit met Hoger Zelf (feeling good). Op die manier creëer je een energetisch schild, je genereert een hogere frequentie die ontoegankelijk is voor de duistere krachten en de matrix systemen. Dankzij dit schild is David Icke (en anderen) in staat zijn gevaarlijke opdracht te voltooien en blijft hij onkwetsbaar net zolang tot zijn taak vervuld is. Dit is trouwens één der grootste angsten van de elite, namelijk dat mensen hun onmetelijke kracht gaan beseffen, hun soevereiniteit herinneren en hun vibratie zo hoog gaan brengen dat de elite hun voedingsbodem en noodzaak verliest. Ze verdwijnen dan gewoon van het toneel als een luchtbel die uiteen spat. En dat is trouwens de volgende fase in de evolutie van bewustzijn, een wereld zonder meesters. Dus, geen zorgen, de geboorte van een nieuwe mensheid is turbulent en intens, maar alles komt goed op Aarde. De huidige fase, waar we midden inzitten, gaat over het transcenderen van de egoïstische, dierlijke en lage driften en instincten in de mens naar de echt menselijke waarden en deugden. Het is de moeilijkste fase in het hele traject van dit eonenlange tijdperk (kali yuga noemen de Hindoes het). 

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world;
indeed it is the only thing that ever has. 
(Margaret Mead)

Het is uitermate belangrijk te beseffen dat het politiek/maatschappelijk/economisch systeem wat nu  op Aarde bestaat (macht, geld en geweld) bijlange niet de enige mogelijkheid is om het leven hier te organiseren. Integendeel. Nochtans denken veel mensen dat het nu eenmaal niet anders kan. Maar we kunnen perfect zonder geld en geweld samenleven. Er hoeven helemaal nooit kinderen te sterven van honger of door kogels en bommen. Het is echt mogelijk om de petroleum afhankelijke economie in te ruilen voor iets veel beters. Het is niet nodig om de Aarde te plunderen en te vernietigen om welvaart en welzijn te ervaren. We hoeven niet te vechten en te concurreren met elkaar om ons deeltje te krijgen. We kunnen best zonder regeringen en autoriteiten in harmonie en vrede samen co-existeren. We zijn namelijk perfect in staat voor onszelf en de planeet te zorgen. Er zijn tal van andere en betere systemen mogelijk...als we er voor kiezen. Eén mogelijkheid uit de vele zal in deel 7 worden besproken (namelijk Kindom).
Wat is nu echt belangrijk? Wat zal jouw ziel echt waarderen de dag dat je het lichaam verlaat? Is het geld, luxe, gadgets, carrière, videogames, shoppen, materie, sex als lust, winnen ten koste van,...? Of zullen het andere dingen zijn als geluk, vrede, liefde, gezondheid, vrienden, creativiteit, mededogen,...? Jij beslist. Tussen: ja, dit systeem mag blijven bestaan of... NEE, ik kies iets anders, iets beters.

Om de matrix te transformeren is een wakkere en bewuste massa nodig. Niet slechts enkele miljoenen zoals nu, maar er zijn miljarden mensen nodig die weigeren nog mee te doen. Dit zal het collectieve bewustzijnsveld (en dus de realiteit) op een hoger plan laten vibreren waardoor de elite overbodig wordt. Hun taak om de mensheid verantwoordelijk en volwassen te maken, zit er dan op. Empowerment (zelfbekrachtiging) is de weg om de matrix te veranderen, we worden onze eigen regering, wij allen samen worden de (be)hoeders van de planeet. We stoppen met onze kracht weg te geven. Er is geen gewelddadige strijd nodig, het is gewoon een verandering van perceptie. Het is geen uiterlijke oorlog van de 99% tegen de 1%, het is een opening in het eigen bewustzijn naar het veld waar liefde leeft. Het is een innerlijke weg. Verander de matrix, begin bij jezelf. Dit klinkt simpel genoeg maar dat is het niet precies door de brainwash programmering van geboorte tot dood. 

Maar als het lukt, en het zàl lukken want de droom is te sterk, de mens te wakker, de informatie  overal aanwezig, de tijd overrijp, de pioniers te talrijk, de liefdeskracht te groot,...dan creëren we samen een paradijs van overvloed, liefde en eenheid. Eindelijk thuis!

Volgende keer: de psycho/spirituele matrix

Bonus 1: De MIR methode is een eenvoudige en makkelijke manier om het eigen zelfgenezende vermogen te activeren bij allerlei lichamelijke en emotionele problemen. Werkwijze: gedurende 1 maand gaan we 2 maal per dag 9 zinnetjes 3 maal herhalen terwijl we onze hand strelen. De zinnetjes programmeren een Mentale en Intuïtieve Reset in het body/mind complex. Het strelen beoogt het contact met lichaam op een liefdevolle manier te herstellen. De 9 zinnetjes zijn: 1. Zuurgraad optimaliseren ~ 2. Detox alle toxische belasting ~ 3a. Vader loskoppelen ~ 3b. Moeder loskoppelen ~ 4. Meridianen zuiveren ~ 5. Alle tekorten aanvullen ~ 6. Hormoonstelsel in evenwicht brengen ~ 7. Basisbehoeften aanvullen ~ 8. Chakra’s en aura optimaliseren ~ 9. Missie verduidelijken. Op de website staat ook een korte instructievideo. Veel plezier.

Bonus 2: De 3 film meesterwerken van Godfrey Reggio (director) & Philip Glass (soundtrack)

Koyaanisqatsi: Life Out Of Balance - Full Version
Powaqqatsi: Life In Transformation - Full Rorschach Version
Naqoyqatsi: Life As War - Full Version


Do not look outside yourself for the leader.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten