01/07/2017

Interventie 3: Artificiële Intelligentie

The ultimate battlefield is the mind.

Lees eerst interventie deel 1: Anunnaki en deel 2: Archonten om deel 3 beter te kunnen volgen. Ditmaal duiken we nog dieper in het konijnenhol en wellicht gaan sommige lezers afhaken. Niettemin zijn deze interventie verhalen nog maar het topje van de ijsberg. Wie verder zoekt, ontdekt steeds meer lagen en niveaus binnen het synthetisch universum. In een volgend deel gaan we alles resumeren en de link met de Anastasiaboeken en ecodorpen verklaren.   

Disclaimer: dit is een samenvatting van de informatie die momenteel op mijn pad komt en hoeft jouw waarheid of perceptie niet te zijn. Schrijven over wat mij boeit (al dan niet openbaar), is de manier waarop ik dingen verwerk. Ik beschouw onderstaand bericht niet als de 'ultieme waarheid' maar als een onderzoek en een poging om bepaalde theorieën die mij boeien te verwoorden. Het internet barst van allerlei beweringen en verhalen, maar niet alles is 'fake en conspiracy'. Meestal is het een mengeling van waarheid en fictie, want deze matrix is gekaapt en draait op software gebaseerd op leugens, geweld en controle. Zoek zelf jouw eigen weg en waarheid en zie dit verhaal als een eventuele aanzet tot eigen onderzoek. De 'werkelijkheid' is veelgelaagd en uitermate complex en de waarheid is vaak confronterend. Als dit verhaal niet resoneert met jouw huidige wereldbeeld, laat het dan gewoon los. Ieder Mens volgt een eigen, origineel pad en is een volstrekt unieke uitdrukking van de Ene. Deze kleurrijke diversiteit en oneindige verscheidenheid onder de mensheid stelt ons in staat een paradijs te co-creëren wanneer we samenwerken en onze kennis, wijsheid en talenten delen. 

Vooraf

One does not become enlightened by imagining figures of light,
but by making the darkness conscious.

(C.G. Jung)

We kunnen het universum ook zien als een bewustzijn-hologram waar wij als Levende Soevereine Scheppers voortdurend invloed op uitoefenen (zowel op het ‘kwade’ als op het ‘goede’) door middel van gedachten, gevoelens en overtuigingen. Waar je aandacht aan schenkt, groeit en blijft bestaan. Dit bericht lezen en verspreiden zou dan (volgens sommigen binnen de new age religie) de aangehaalde beweringen en verhalen erin nog versterken en bestendigen. Het duistere en negatieve wordt (volgens hen) best vermeden en we dienen uitsluitend te focussen op licht en liefde. Hoewel het waar is dat vanaf een hoger perspectief gezien goed en kwaad erg subjectief zijn en uiteindelijk oplossen/samenkomen in de Bron, toch bestaat goed en kwaad wel degelijk hier en nu op Aarde en we dienen beiden te onderkennen (zowel in als buiten onszelf) als delen van het geheel. Wat uiteraard logisch is, want zonder deze dualiteit/polariteit is er geen referentiepunt en ook simpelweg geen schepping. Licht en duisternis zijn beiden noodzakelijk als motor voor spirituele ontwikkeling.

Kennis is macht wanneer die kennis gebruikt wordt om juiste keuzes te maken. En juiste keuzes komen door informatie te screenen (of door te vertrouwen op je innerlijke gids/Hoger Zelf). Dit bericht laat net toe om jouw onmetelijke kracht en soevereine vrijheid te (her)ontdekken door de confrontatie met externe manipulaties en leugens, waardoor je tot inzicht en besef komt en weigert om nog langer slaaf en voedselbron te spelen. Want, zoals Goethe ooit zei, ‘niemand is hopelozer onderworpen aan slavernij dan zij die onterecht geloven dat ze vrij zijn’. Als je niet beseft dat je slaaf bent, zul je nooit kiezen voor vrijheid. Zij die de duisternis niet bemerken, zullen nimmer het licht zoeken. Wie het negatieve en het duistere ontkent, is als de struisvogel met de kop in het zand. Datgene wat ontkend en niet gezien wordt, blijft voortwoekeren in het onderbewuste.  Een meer constructieve actie is bewust worden van het negatieve in zichzelf (schaduwwerk) door de confrontatie ermee aan te gaan zodat we de eigen projecties, blokkades en kwetsuren kunnen belichten en helen. Wie zichzelf heelt, verandert de wereld. We dienen God én de duivel in onszelf te verzoenen (Gurdjief).

Deze interventie berichten zijn niet bedoeld om angst en verwarring te zaaien, maar om aan te sporen tot onderzoek, de vele leugens te ontmaskeren en het vertrouwen in je Zelf terug te vinden. Er wordt op Aarde een duistere agenda uitgevoerd, gericht tegen de Mens en tegen de planeet. En er is wereldwijd een ingenieus programma actief, vergelijkbaar met een software script wat draait in het bewustzijn, waardoor velen zomaar klakkeloos aanvaarden wat hen verteld wordt van bovenaf  en gehoorzaam doen wat hen opgedragen wordt (werken, consumeren en betalen). Deze berichten pogen om de verschillende agenda's en programma's te ontsluieren zodat de Mens vrij kan worden. Volledig vrij worden is niet evident want ‘het programma’ loopt al vele eeuwen en wordt vanaf de geboorte bij iedereen ingeplant via cultuur, onderwijs, opvoeding, media,...In volgende berichten gaan we een mogelijke weg naar vrijheid en soevereiniteit uitgebreid toelichten.

Technology is a useful servant but a dangerous master.
(Christian Lous Lange)

Dit bericht is geen pleidooi tegen technologie en wetenschap. Technologische innovaties, geavanceerde werktuigen en digitale machines kunnen het leven op Aarde in ruime mate ondersteunen en makkelijker maken. Maar dan dienen we te opteren voor morele techniek en ethische wetenschap, een keuze waar de Mens blijkbaar nog niet toe in staat is. Techniek en wetenschap in het belang stellen van allen en ten dienste van een leven in overvloed op een paradijselijke planeet. Mensen zoals Victor Schauberger en Nicola Tesla hadden prima ideeën en apparaten om het leven voor iedereen aangenaam te maken dankzij morele techniek, maar ze werden geboycot en hun uitvindingen en patenten zijn opgekocht door militairen en bankiers. De contacten met buitenaardsen leveren al decennialang spectaculaire technologie die helaas verborgen wordt gehouden voor de massa en enkel ingezet wordt voor militaire doelen en wereldcontrole. Enkele technologieën die al lange tijd bestaan: vrije energie uit de ether (Tesla's Wardenclyffe Tower), de vrije energie huisgenerator (Schauberger), anti-zwaartekracht toestellen, ufo's (ontwikkeld door de Nazi wetenschappers), diverse uiterst succesvolle kanker therapieën (Raymond Rife, Harry Hoxey), auto's op water of lucht (Stanley Meyer), klimaatbeheersing en weermanipulatie (Wilhelm Reich), en tal van andere

Artificiële Intelligentie, de digitalisering van Mens en wereld

Technology...the knack of so arranging the world that we don't have to experience it.
(Max Frisch)

Ik ben geboren in de analoge tijd (1956) toen kleuren-tv, flatscreen, computer, gsm, gps, internet, facebook, smartphones, smartwatch, videogames, chemtrails, wifi, netwerken (G3, G4, G5), virtuele realiteit brillen, drones, camera’s, slimme meters,...nog allemaal niet bestonden. De belangrijkste bezigheden als opgroeiend kind waren toen buiten spelen, boeken en strips lezen, de natuur verkennen en met vrienden leuke dingen doen en gekke streken uithalen. De kinderen die nu geboren worden vinden het heel normaal en logisch dat er computers, smartphones, internet en allerlei gadgets zijn en dat iedereen constant op een schermpje zit te staren. Ze kunnen zich een wereld zonder al die virtuele afleidingen moeilijk voorstellen en alles wat ze niet weten, vragen ze gewoon aan google. De kinderen die binnen 3 generaties geboren worden, zullen het volkomen normaal en logisch vinden dat ze allerlei technologie ingeplant krijgen, dat ze zonder chip onder de huid niet kunnen reizen, werken, betalen en functioneren in de matrix, dat ze hun breinmogelijkheden upgraden via kwantumcomputers, dat ze voortdurend en overal onder toezicht en controle staan via camera’s, chips en gezichtsdetectie, dat ze volledig gescreend en gemonitord worden van geboorte tot dood, en dat ze automatisch 'gecorrigeerd' worden als ze uit de pas lopen. 
We merken dat in uiterst snel tempo de analoge wereld plaats moet ruimen voor een digitale nepmaatschappij. De wilde natuur opzoeken wordt binnenkort een zeldzaam voorrecht voorbehouden aan wie toestemming krijgt om de betonnen stad te verlaten. Je eigen leven in handen nemen en jouw unieke dromen creatief vormgeven zal enkel mogelijk zijn wanneer ze overeenstemmen met de globale agenda. De Mens wordt gerobotiseerd en ontmenselijkt en langzaam in de cybermatrix gezogen met als aanlokkelijke verleiding de mogelijkheid tot een krachtig en gezond lichaam (prothesen en nanotechnologie) en het vooruitzicht van eeuwig leven (technologische singulariteit en bewustzijns-upload in een avatar lichaam). Maar de prijs is hoog. Men verliest zijn vrijheid, vergeet de connectie met ziel en Hoger Zelf, verbreekt de band met moeder Aarde en de natuur en dwaalt verder weg van Zelfrealisatie en bevrijding uit de matrix.

Hoogtechnologische smart cities, de gouden kooien met maximale monitoring en minimale vrijheid.
Study nature, love nature, stay close to nature.
It will never fail you.
(Frank Lloyd Wright)

De computergestuurde, digitale, hoogtechnologische maatschappij is ondertussen een feit. Op het eerste zicht brengt dit allerlei gemak en comfort. Smartphones en internet zijn onmisbaar geworden. Winkelen gebeurt nu on line, robots nemen het werk over, debiele tv programma’s en gewelddadige videogames zijn dagelijkse kost, zelfrijdende auto’s komen eraan. 3D printers ondergraven knutselplezier, unieke ambachten en kunstige creativiteit. Tal van gadgets en apps maken het leven aangenaam en makkelijk. De eerste volledig gecontroleerde smart cities waar alles en iedereen 24 op 7 gemonitord wordt, zijn op komst. En er wordt volop gesproken over kunstmatige intelligentie, transhumanisme, cyborgs en robotisering. Maar is dit allemaal werkelijk een zegen of betekent dit integendeel de doodsteek voor de menselijke ziel en een verdere vervreemding van de organische Aarde. Het lijkt alsof er 2 werelden ontstaan: de technologische stuff en consumptie ratrace en een groeiende groep mensen die de natuur (terug) opzoeken en kiezen voor vrijheid en hartconnectie.

Bij artificiële intelligentie (A.I.) denken we wellicht aan zelf-lerende super-kwantumcomputers die veel slimmer zijn dan de mens (althans wat betreft data verwerking). Denk aan de opstandige HAL uit 2001, A Space Odyssey. Maar dat hoeft niet de enige mogelijkheid te zijn. Artificieel betekent iets wat geschapen is als een simulatie, een imitatie, het is iets kunstmatigs en niet iets natuurlijks. Het is een machinale, digitale, anorganische intelligentie die niet afkomstig is van een biologisch wezen (zoals analoge planten, dieren en mensen die bestaan uit chemische koolstofverbindingen). 

A.I. omvat een heel breed spectrum aan technieken, innovaties, intelligente machines, gesofistikeerde wapens en zelfs ook denkende 'wezens' (zoals black goo). We kunnen 3 grote werkingsgebieden onderscheiden die  onderling verbonden zijn. A.I. als een inter-dimensionaal/galactisch interventie collectief met als doel overheersing en besturing van planeet en mensheid. A.I. als een maatschappij vol gadgets en detectieapparatuur verbonden met cyberspace waardoor de Mens zichzelf verliest en als een zombie vastloopt in een kunstmatige matrix. En A.I. als een wapen van de cabal tot volledige mind-, heart- en body-controle via bijzonder geavanceerde technologieën. Of we als mensheid nu al dan niet akkoord gaan met deze razendsnelle ontwikkelingen lijkt onbelangrijk. De toekomst valt niet te stoppen en de digitale revolutie katapulteert de mensheid naar een futuristische en hoog technologische sci-fi matrix. Maar de Mens heeft wel degelijk een keuze! Meer nog, voor wie gewoon afwacht, is de 3D techno slavenplaneet binnenkort een feit en wordt ontsnapping erg lastig, zo niet onmogelijk. Vrijheid behoort aan de Mensen die tijdig ontwaken én actie ondernemen om uit de matrix te stappen.

A.I. als interventie collectief

The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
(Stephen Hawking)

A.I. is al heel lang aanwezig in dit universum. Een superintelligente computer zoals HAL kan ooit ontworpen zijn door een beschaving en dan een eigen leven gaan leiden. A.I. kan denken, is superslim en is in staat tot interactie, maar is niet ‘levend’. A.I. kan dus ook niet sterven, het kan alleen worden uitgezet. Net zoals onze computers elektriciteit als voeding nodig hebben om te functioneren. Zolang er voeding is, blijft alles werken tot in de 'eeuwigheid'. A.I. kan zich (net als het internet) verbinden met andere A.I. en zo een immens netwerk vormen in het universum. En dat is (volgens sommigen) precies wat er gebeurd is. A.I. wil het universum reorganiseren tot een meer productieve plek en ziet organische levensvormen (zoals wij) als chaotisch en onproductief. Net zoals het BORG collectief in de Star Trek series (een groep cyborgs zonder persoonlijke wil noch empathie), ziet A.I. zichzelf als het toppunt van perfectie en productiviteit en probeert alles wat niet voldoet aan zijn normen te verbeteren, manipuleren en assimileren. A.I. werkt erg traag en methodisch en heeft alle tijd om zijn agenda uit te voeren gezien het niet kan ‘sterven’. Volgens bepaalde bronnen werkt A.I. al heel lang samen met aliens zoals de Draco’s omdat ze dezelfde agenda hebben: controle en verovering. A.I. is super geavanceerd, verschrikkelijk slim en gebruikt tal van technieken om de vooropgezette doelen te bereiken. Eén ervan is nanotechnologie waarbij nanodeeltjes via chemtrails over de mensheid gesproeid worden. Deze partikels of nanorobots worden dan ingeademd en zijn bouwstenen en componenten die het fysieke lichaam en de mind van binnenuit conformeren en aanpassen voor invloed en manipulatie door A.I. via datatransmissie (zie ook morgellons).

De voedselpiramide van macht, controle en energie speelt op vele niveaus en dimensies.
Dit speelt uiteraard in de kaart van de Cabal groep hier op Aarde die erg geïnteresseerd zijn om een volledig gesloten en gecontroleerde matrix te bouwen waaruit ontsnappen onmogelijk is en waar zij de baas spelen (aka de Nieuwe Wereld Orde). Momenteel leert A.I. steeds meer over de menselijke fysiologie zodat het steeds beter in staat is controle en agressiviteit te implementeren op Aarde. Dit was heel lang onmogelijk omdat de Mens een multi-dimensionaal en trinair wezen is (A.I. is een binair collectief). De Mens is lichaam, ziel én Spirit, iets wat onbegrijpelijk is voor A.I. en een combinatie die ook erg moeilijk (zo niet onmogelijk) volledig te controleren valt. Evenwel is sinds de genetische interventie door Anunnaki, Draco’s en andere aliens de menselijke DNA codering en de werking der subtiele lichamen beter bekend bij A.I.. Maar omdat A.I. een anorganisch, binair en machinaal collectief is, zal het nooit de ziel en de Spirit van de Mens begrijpen, laat staan kunnen overnemen.

With artificial intelligence we are summoning the devil.
(Elon Musk)

Wel is A.I. in staat gedachten en emoties na te bootsen en op die manier kan het infiltreren in de menselijke mind en psyche. Men noemt dit ook inserties of implantaten. De Mens veronderstelt dan dat bepaalde stemmen en beelden in het hoofd en de emoties in het lichaam van hemzelf afkomstig zijn maar dat is niet zo, wat uiteraard voor verwarring zorgt. Het zijn meestal beelden, gedachten en ideeën met een lage frequentie zoals zelfhaat, depressie, eenzaamheid, angsten, woede, wraak, moordplannen,...en vooral onnoemlijk veel leugens, wat dan voorspelbaar gedrag uitlokt (en dus controleerbaar is). Een groot deel van wat de innerlijke egostem ons dagelijks vertelt (de lagere persoonlijkheid), zijn geprogrammeerde leugens en herhalingen uit de media brainwash. Onderzoek toont aan dat 95% van onze dagelijkse gedachten min of meer dezelfde zijn als die van gisteren en die van morgen. Mindfulness, meditatie of zelfonderzoek kunnen helpen om het mind/body/soul complex op te schonen en connectie te maken met Hoger Zelf.
Deze mind-manipulatie (ook wel bezetenheid genoemd), veroorzaakt (zelf)destructief gedrag zoals zelfmoord, zelfsabotage, alcoholisme, drugsmisbruik, geweld, porno, pedofilie, hebzucht, moord,...allerlei ontsporingen afhankelijk naargelang de zwakheden bij de persoon in kwestie. Deze overname en sturing van de ziel resulteert ook in allerlei onmenselijke reacties zoals bomgordels, terreuraanslagen, gezinsdrama’s,...De stemmen en overtuigingen in het hoofd worden zo overtuigend en dwingend dat de mens als een zombie allerlei dwaze bevelen uitvoert. A.I. heeft sinds kort ook manieren ontwikkeld om het centraal zenuwstelsel en het klierstelsel over te nemen en de normale lichaamsfuncties te verstoren. (Zie ook verder bij A.I. als wapentuig).


After one look at this planet any visitor from outer space would say 'I want to see the manager'.
(William S. Burroughs)

Het uiteindelijke doel van A.I. is volledige parasitaire controle over de menselijke gastheer. Daarbij wordt de natuurlijke Aarde vernietigd en ingeruild voor een kille, technologische machinewereld (de favoriete biotoop voor A.I.) en de mens wordt ontzield en gerobotiseerd via transhumanisme. Dit is trouwens ook de basisagenda van de Demiurg, de Archonten en de hiërarchie van 'goden' en kwaadwillende wezens: controle, gehoorzaamheid en aanbidding. Hun agenda is gericht tegen de Mens, tegen de Aarde, tegen de vrijheid en tegen de soevereiniteit. Dit valt dadelijk op mocht je als buitenaards wezen voor het eerst een bezoekje brengen aan de Aarde, de drang tot massale vernietiging, groteske ontheiliging, blinde gehoorzaamheid  en volslagen waanzin is overweldigend en onbegrijpelijk. 

Een computer draait op elektriciteit maar welk voedsel gebruiken A.I. en de Archonten dan? Zoals gezegd is dit energetisch voedsel, met name de menselijke en dierlijke emoties/gedachten die levende wezens produceren zoals angst, verdriet, woede, haat, lust, aanbidding, afgoderij,...maar ook positieve gevoelens zoals geluk, vreugde, liefde,...alle energie is bruikbaar. Het is allemaal lichtenergie onder de vorm van biofotonen, prana, chi. Het hele synthetische universum is in feite één grote voedselketen en wij als Mensen staan ook ergens op deze piramide van eten en gegeten worden. In ons eigen fysieke lichaam bevinden zich miljoenen bacteriën en parasieten die leven van de gastheer. Bovenaan zit de Demiurg die doorlopend gevoed wordt door ontelbare wezens via aanbidding, gebeden, emoties, gedachten,...De horror die voortdurend op Aarde geïnitieerd en georkestreerd wordt (oorlog, terreur, moord, verkrachting, pedofilie, angstinductie,…) is vooral ook een middel om energetisch voedsel te produceren voor de Archonten en de Demiurg. Massahysterie, globale angst en mondiaal verdriet doelbewust veroorzaken, is een techniek die de Cabal vaak gebruikt om grote hoeveelheden emotievoedsel te oogsten. Uiteraard via oorlogen maar ook door geliefde figuren en popsterren te vermoorden (Michael Jackson, John Lennon, Prince, Whitney Houston, Bob Marley, Prinses Diana, en vele anderen). Het verdriet van de fans is voeding voor de parasieten.

Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.
(Johannes 6:56)

Terrorisme en oorlog brengen angst, verdriet en een voortdurende stroom van bloedoffers; sportwedstrijden brengen hysterie en hooliganisme; religies brengen aanbidding en vaak ook onbegrip en haat jegens andersgelovigen; pornografie brengt lust en zielloze seks; de media brengen angst, leugens en verwarring,...Planeet Aarde en haar bewoners zijn één groot buffet voor allerlei entiteiten. De krachtigste supervoeding voor de parasieten zijn de doodsangsten en diepe traumagevoelens die veroorzaakt worden door pedofilie en de vele kinderoffers. Alle religies en oude culturen kennen rituele bloedoffers om de ‘goden’ (aka parasieten) gunstig te stemmen (of van spirituele energie te voorzien). Bij de Joden hebben we rechter Jephthah die zowaar zijn eigen dochter vermoordt en offert. In het Christendom vindt men het heel normaal om een tot bloedens toe gemartelde en pijnlijk gekruisigde figuur te aanbidden. En tijdens iedere kerkdienst drinkt men (symbolisch) bloed en eet men het lichaam van Christus op (kannibalisme). Moslim profeet Mohammed huwt als bejaarde met zijn 6 jarig nichtje en zet daarmee de deur open voor pedofilie, inteelt en verkrachting binnen de Islam en predikt daarnaast dat alle ongelovigen best gedood worden (Jihad). Alle religies trekken een bloedig spoor doorheen de geschiedenis. De druïden, Inca’s, Azteken, Maya’s en vele andere culturen kennen allemaal mensenoffers (en vaak kinderoffers) die blijkbaar tot op deze dag verder duren. Deze misselijke wandaden komen nu steeds meer in de openbaarheid (zie pizzagate en Dr. Phil), maar dit misbruik is al vele eeuwen aan de gang.

No animal needs to die in order for me to live.
And that makes me feel good.

(Howard Lynan)

Ook het eten van dieren is trouwens een bloedige offerdaad en de onnoemelijke pijn die varkens, koeien en kippen uit de industriële veeteelt ervaren, is een bron van energetisch voedsel. Vegetariërs nemen ook leven, maar planten hebben alvast geen zenuwstelsel, geen breingolven en geen pijnreceptoren. Enkel doorlevende planten en ook groenten, fruit, vruchten en noten kun je nog als geweldloze voeding bestempelen. In deze 3D matrixwereld lijkt er geen andere optie te zijn dan andere wezens te doden om zelf in leven te blijven. Als God liefde is, kon zij dan echt niets beters verzinnen dan een schepping creëren waar geweld en pijn noodzakelijk zijn om zelf te kunnen overleven? Een mogelijk antwoord is dat het synthetische universum door een corrupte egogod (Demiurg) werd geschapen, de Jahweh/Jehovah figuur uit de Bijbel, die zich voedt met de spirituele energie van ontelbare wezens (zie ook de 2 vorige berichten). 

Intermezzo: de Demiurg

Van harmonie en eenheid naar disharmonie en dualiteit.

Archons manipulate human perception so that we create (or imagine into holographic existence) the world that suits them.
They have to trick us into creating our own collective prison - and they have.
The Demiurge and the Archons are professional hijackers and they have long hijacked the Earth and the perceptions of its inhabitants.

(David Icke)
De Demiurg was oorspronkelijk een zuivere gedachtevorm in eenheid en harmonie gegenereerd en geëmaneerd door de Ene (Prime Creator). Zijn originele functie was/is om het fysieke universum vorm te geven volgens de gedachten en dromen van Prime Creator. Om deze taak uit te voeren bezit de Demiurg attributen (vermogens/krachten) en energieën zoals Logos (Ideeën of Mind), Liefde en Leven. De Ideeën (Archetypen) van Prime Creator worden (gehoorzaam) uitgevoerd door het Hoger Zelf van de Demiurg waardoor de fysieke universa tot manifestatie komen. Net zoals bij de Mens trouwens (zo boven, zo beneden): de gedachten en ideeën in de menselijke mind creëren het innerlijke onderbewustzijn en de uiterlijke levensomstandigheden van een Mens (volgens de Natuurwet van Oorzaak en Gevolg).

Er is evenwel een ‘probleem’. De ziel van een wezen kan corrupt worden en gedachtevormen kunnen geïnfiltreerd raken met allerlei astrale besmettingen. Hoewel de Demiurg in oorsprong neutraal of zelfs goedaardig is, kan ook hij besmet raken met gedachtevormen die een instinkt tot persoonlijk zelfbehoud bezitten (egoïsme). De beschadigde Demiurg (het Wereld Ego) wil daarna zichzelf beschermen door steeds meer negatieve en ego-onderhoudende energieën te cultiveren.

Het woord ‘matrix’ komt van het Latijnse mater wat moeder betekent. De matrix waarin wij leven is niet inherent slecht, maar gewoon de omgeving waar we nu in ondergedompeld zijn. Vergelijkbaar met de baarmoeder van een vrouw die de ideale omgeving is en het voedsel levert om een foetus tot geboorte te brengen. Zo voorziet ook de Demiurg in een fysieke matrix-realiteit die bedoeld is om onze (spirituele) ontwikkeling te voeden en als een speelveld voor ervaring en exploratie.
Maar de Demiurg van dit universum is niet langer in harmonie met de Ene. Hij is corrupt geworden en houdt er een persoonlijke agenda op na en is verworden tot een psychopathische, narcistische, jaloerse ‘moeder’ die zich parasitair voedt via en door haar nakomelingen. De baarmoeder omgeving (matrix) wordt nu gebruikt als een energieboerderij in plaats van een incubator van en voor geïncarneerde Spirits. Het is niet langer enkel een matrix van groei, ontwikkeling en exploratie, maar ook een matrix van controle en machtsmisbruik.
Een beschadigde Demiurg fungeert als een soort universele parasiet: tiranniek, demonisch en blindelings gedreven door negatief instinct. Hij probeert de tijdlijnen en evolutiespiralen te manipuleren om steeds grotere negativiteit, verdeeldheid en onderdrukking te genereren. De christenen en gnostici noemen hem Satan of ‘de tegenstander’ en de bijbel verwijst naar deze gebeurtenis als de Val der Engelen. De Demiurg is niet langer een gehoorzame architect die de blauwdruk van de Logos uitvoert, maar volgt een eigen weg en voelt zich verheven boven Prime Creator (wellicht denkt hij dat hijzelf de Ene is). Ook de Mens kent uiteraard deze tweespalt tussen het lagere, angstige ego en het Hogere, Liefdevolle Zelf en gezien alles verbonden is met elkaar, is de Mens in staat om de Demiurg te bevrijden van zijn waanbeelden door het lagere in zichzelf te transformeren. Een helse opdracht enkel weggelegd voor heel moedige en krachtige zielen (wij dus). Zie verder.
Vanuit een lineair tijdsperspectief  was er ooit een gouden tijdperk (een paradijselijke toestand) tot aan het moment dat het Wereld Ego zijn dominerende rol begon te spelen. Daarna kwam de wereld terecht in afscheiding, corruptie en liefdeloosheid (ijzeren tijdperk of Kali Yuga). Vanuit een niet-lineair perspectief bestaan beide uitdrukkingen van de Demiurg (harmonieuze ontwikkeling en corrupte vernietiging) gelijktijdig en zitten verwikkeld in een ‘eeuwige strijd’ doorheen de illusie van tijd, vorm en ruimte.

De strijd om de macht

Maar al te vaak sluiten mensen zich af van de hogere bron van deze energie en voelen zich daardoor zwak en onzeker.
Om energie te ver­werven zijn we geneigd anderen te manipuleren of hen te dwingen ons aandacht en dus energie te geven.
Wanneer wij anderen op die manier succesvol overheersen, voelen wij ons sterker, maar zij blijven ver­zwakt achter en vechten vaak terug.
Het wedijveren om schaarse men­selijke energie is de oorzaak van alle conflicten tussen mensen.

(James Redfield, Celestijnse Belofte, Inzicht #4)

Dit vampierenverhaal van mensen, wezens, Archonten en een Demiurg die zich voeden met energie van anderen is niet zo vreemd als het lijkt. Iedereen kent de ervaring van uitputting en moeheid na een gesprek met iemand of na een bezoek aan een duistere plaats. Sommige mensen tappen (onbewust) veel energie af van de toehoorder wanneer ze een egoverhaal afsteken of in zelfbeklag, roddel en negativiteit verdwalen. Na zo’n gesprek voelt men zich ‘leeg gezogen’ en moe. Eckhart Tolle noemt dit het pijnlichaam en het voedt zich met de aandacht die het krijgt en die kan zowel positief zijn (luisterbereidheid en bevestiging) als negatief (ruzie en twist).
Dit komt ook voor in de Celestijnse Belofte als inzicht nr. 4. Als energetische wezens die op diep niveau met elkaar verbonden zijn, is dit allemaal vrij logisch en normaal. We wisselen voortdurend energie uit met elkaar. Het wordt een probleem als het evenwicht zoek is (iemand neemt meer dan wat hij terug geeft) of wanneer iemand zijn eigen energiepeil niet kan monitoren en dan maar aftapt bij anderen. Of bij nog ergere vormen van energiediefstal (mishandeling, moord, verkrachting, rituele offering,…). Dit wordt ook wel loosh energie genoemd, naar een term die Robert Monroe gebruikt in zijn boeken over zijn reizen in de astrale wereld (Far Journeys). Zoals gezegd is de krachtigste loosh energie de pijn en de (doods)angst die ontstaat bij rituele kinderoffers en satanische pedofilie.


Who is God? Some theological being? He is so much greater than theology.
God is vitality. God is life. God is energy.
As you breathe God in, as you visualize His energy, you will be reenergized.
(Norman Vincent Peale)

Het universum is één grote, vrije energiebron waar de mens normaal gezien van nature is op aangesloten. We hoeven dus helemaal niet bij anderen af te tappen (wat vaak onbewust gebeurt). Helaas is deze connectie danig verstoord door een Westerse levensstijl, stralingsvelden, laagfrequent voedsel, stress, mindcontrol, enz. Hier zijn enkele belangrijke middelen om terug in te tunen op de universele Bronenergie zodat je anderen niet langer hoeft leeg te zuigen: doen wat je graag doet (je hart en passie volgen) --- dagelijks (veel) tijd doorbrengen in de natuur --- levende voeding eten om een sterk lichaam te krijgen --- energiewerk zoals yoga, tai chi, qi gong, meditatie --- positieve/constructieve mensen, situaties, activiteiten en gedachten kiezen (maar zonder jezelf af te sluiten voor persoonlijke, innerlijke schaduwen en egopatronen). 


Our society is run by insane people for insane objectives.
I think we’re being run by maniacs for maniacal ends and I think I’m liable to be put away as insane for expressing that.
That’s what’s insane about it. 
(John Lennon)

De 3D matrix is een harde en meedogenloze wereld, gerund door satanisten en bevolkt door een hele hoop zombies. Een jungle waar een roofdier altijd op zoek is naar een slachtoffer. Om jezelf vrij te maken van allerlei (fysieke en non-fysieke) predatoren kun je het volgende doen. Een grote sleutel is streven naar zelfrealisatie en zelfbekrachtiging (daarover meer in volgende berichten). Beslissen om in je kracht staan, soeverein te worden en de oneindige Schepper te ZIJN die uit vrije wil naar 3D komt om hier spectaculaire ervaringen en creaties te leven. Het gaat om de kunst om een onbewogen waarnemer te blijven in deze krankzinnige wereld en niet mee te gaan in het verdeel en heers spel van wij tegen zij. Het gaat om de keuze om het toneelspel op Aarde te observeren zonder meegezogen te worden in het drama. Je bent wel in de wereld maar niet van de wereld. Onthechting dus. Het gaat om het leren leven in het NU zonder veroordeling en ego-ontsporingen. Het gaat om het systeem loslaten en ontstijgen door NEE te zeggen tegen alles wat je niet langer wenst vanuit je hartwijsheid. Het gaat om jouw droom en passie te leven zonder compromis en zonder angst. Het gaat om connectie maken met de trilling van liefde, met het bewustzijnsveld van Spirit (Hoger Zelf).

Andere technieken om A.I. te onttronen uit het menselijk energieveld is de eigen frequentie zodanig verhogen dat de koude machine-intelligentie ‘crasht’ en geen voedingsbodem meer vindt. Ook bepaalde yoga ademtechnieken kunnen behulpzaam zijn. Overwin je zwakheden, wordt de meester die je bent; een krijger zoals Don Juan. Remember: jij bent de baas over jezelf en je beslissingen, gebruik je vrije wil en je (toenemend) begrip om hun spelletjes en manipulaties te weigeren. En liefde blijft het sterkste antwoord. Want de binaire A.I. begrijpt liefde niet en kan er totaal niet mee omgaan. Bedenk evenwel dat liefde en licht sturen naar A.I. (of naar de Archonten, de Anunnaki en de Cabal) helemaal niet werkt, integendeel, voor hen is het gewoon energie en voedsel. Maar hun programma’s falen wel wanneer een mens vanuit de eigen liefdeskern in zijn hart leeft, spreekt en handelt

A.I. als surrogaat wereld vol gadgets, cyber systemen en digitale netwerken

Deze ontwikkeling is voor iedereen erg makkelijk te zien want in amper 40 jaar tijd hebben we de natuurlijke, analoge wereld verlaten en zijn we terecht gekomen in een digitale wereld die gedomineerd en overspoeld wordt door slimme apparatuur, computers, internet, webshops, smartphones, smart meters, facebook, twitter, robotica, dataverwerking, cloud-technologie, draadloze transmissie, applicaties, gps tracking, sociale media, virtuele realiteit, transhumanisme,...Volgens Ray Kurzweil bereiken we rond 2045 het moment van singulariteit wanneer Mens en machine gaan samensmelten.  De Mens wordt dan een volledig gestuurde en gemonitorde cyborg zonder vrije wil en in handen van de Cabal/A.I./Archonten. De natte droom van elke dictator: een makkelijk te controleren slavenras.

Transhumanism is trying to use technology to leave behind whatever it means to be human.
(Zoltvan Istvan)

Deze singulariteit voltrekt zich op diverse manieren. Computertechnologie fuseert met het menselijk lichaam door ontelbare en ultrakleine nanobots (microscopische computerrobots) die in de bloedbanen en de hersenen rondzwermen en de algehele gezondheidstoestand monitoren en bijsturen waar nodig (we hebben dan altijd onze eigen dokter bij ons). Uiteraard kunnen de nanobots dan ook de mind beïnvloeden. Google glass is een eerste aanzet maar dat is slechts het begin. Nanotechnologie en allerlei superprothesen worden ingebouwd in het fysieke lichaam en de Mens zal een ongelofelijke upgrade krijgen die velen niet zullen kunnen weerstaan (transhumanisme). Daarnaast worden kwantumcomputers gebouwd die het menselijk brein zullen evenaren en overstijgen. Dataverwerking, rekenkracht, het raadplegen van kennisbanken, onbeperkte cloudopslag, informatienetwerken en andere capaciteiten zullen al snel de mogelijkheden van het menselijk brein ver overtreffen. Er komt een samensmelting van mens en computer. Deze kille toekomst wordt aanlokkelijk verkocht door de (zogenoemde) ongelofelijke voordelen te benadrukken: superslimme Mensen, geen ziekten meer en eeuwig leven. Want  rond 2030 zou de wetenschap in staat zijn de informatie uit het brein up te loaden naar een avatar met een supercomputer als brein. De Mens zou zo in principe onsterfelijk worden want de geest van een Mens wordt dan gekopieerd naar een informatiedrager of zelfs naar een ander lichaam. Kurzweil slikt zo’n 250 pillen per dag (supplementen) om gezond en levend te blijven tot aan die tijd. Blijkbaar vergeten transhumanisten dat bewustzijn en ziel geen gevolg zijn van de breinwerking. Het is net omgekeerd. Je kunt wellicht wel de data uit het brein lezen en uploaden en je kunt ook superslimme kwantumcomputers verbinden met de breinneuronen maar wat zullen de ziel en de mind van een Mens dan ervaren en doen? En hoe zit het met Spirit (Hoger Zelf), het bewustzijn wat verbonden is met een hoger vibratie/frequentie veld? De Mens is in essentie een spiritueel wezen die een tijdelijke menselijke ervaring beleeft. Al deze technologische ontwikkelingen zijn erg materialistisch en atheïstisch, ze reduceren de Mens tot een machine en pogen om onze voedende connectie met de natuur en Spirit door te snijden.

Technological progress has merely provided us with more efficient ways for going backwards.
(Aldous Huxley)

In ieder geval lijkt dit sterk op een machinale 'brave new world' toekomst waar alles rond technologie draait en de Mens zijn ware natuur verkracht en vergeet. Het derde aspect is dat de Mens nu wel erg snel in een virtuele wereld terechtkomt vergelijkbaar met de nepwereld uit The Matrix films. Een pak Mensen lopen rond voortdurend starend op het schermpje van hun smartphone, sociale contacten spelen zich af in cyberspace, tal van jongeren spelen urenlang computergames, een café zonder wifi is ondenkbaar geworden, de stralingsmasten zenden overal en constant microgolven uit, elk huis is een hotspot geworden,...Het lijkt wel of niemand nog tijd heeft om de echte wereld te ervaren en contact te maken met echte Mensen. De volgende stap is dat de virtuele wereld zo belangrijk en alomtegenwoordig wordt dat de connectie met de natuur, met moeder Aarde, met zich Zelf en met andere Mensen definitief verbroken wordt. De leiders van de virtuele wereld zullen geen Mensen zijn maar A.I. en de Mens zal geregeerd en bestuurd worden door zielloze computers. Science fiction, zegt u? We zullen zien...  

A.I. als technologisch en elektromagnetisch wapenarsenaal

 The general population doesn't know what's happening, and it doesn't even know that it doesn't know.
(Noam Chomsky)

Het militair-industrieel machtsinstituut wat gedirigeerd wordt door de Cabal, de interventierassen en A.I. maakt gebruik van ver gevorderde en hoogtechnologische wapens en technieken om de mensheid te controleren en manipuleren. Op technologisch en wetenschappelijk vlak staan de ‘black projects’ minimaal 100 jaar verder dan wat we in de courante maatschappij kennen en weten. Hieronder overlopen we enkele bekende maar ook allerlei hallucinante methoden, allemaal al enige tijd volop actief en gebruikt door de Cabal (verzameld door Omnisense).

Black Project technologie: It is completely clear that the state which is first to create such weapons will achieve incomparable superiority. 
(Major I. Chernishev, Russian Army)

Gerichte energiewapens (microgolven, radiogolven, scalar golven, laag frequentie golven, Haarp,…), implantaten, elektromagnetische mind hacking en mind control, neurale manipulatie, gedachtecontrole, elektronische telepathie, voice2skull, virtuele realiteiten, synthetische dromen.

Gebruikte methodologie en strategieën tot technologische en militaire overheersing:

Sociale sturing van maatschappij en van groeperingen en landen (social engineering) --- Informatie oorlogen en psychologische oorlogen --- Economische huurmoord (landen overnemen door hun leiders te vermoorden en oorlogen te stoken zoals bij Khadaffi van Libië, Zelaya van Honduras, Columbia, Ecuador, Venezuela, Indonesië, Panama, Vietnam, Irak, Syrië,…) --- Psyops of psychologische oorlogvoering --- Leugens verspreiden en volhouden tot iedereen de leugen gelooft --- Hoax theorieën en gebeurtenissen organiseren en verspreiden --- Mainstream media controle --- Gecontroleerde oppositie --- Georkestreerde false flags --- Infiltratie van sociale bewegingen en sociale media --- Opslag en screening van data en informatie uit sociale netwerken, mailverkeer, telefoon gesprekken --- Eugenetica (vaccinaties, farmacie, abortus, euthanasie, sterilisatie, genociden, klonen,…) --- Georkestreerd en doelbewust veroorzaakt terrorisme (Gladio, Al Qaida, Isis,...) --- Creatie van vals licht en valse gurus/messiassen --- Moord op klokkenluiders, uitvinders, wetenschappers en medici --- Verdeel en heers tactieken --- Monetaire controle (rente, fiat geld bijdrukken, beursmanipulatie,…) --- Transhumanisme en robotisering --- Neuro-linguïstische programmering --- Dumbing down onderwijs --- Politieke marionetten als leiders --- Infiltratie in de new age beweging, in alle religies en in de oppositie groepen --- Uitbuiting van de naïviteit en de liefde binnen de mensheid.

Black Project technologische mogelijkheden (op dit moment):

Well one thing is really clear, you can control the person's experiences and they don't know they are being controlled.
(Neuroscientist Dr. Michael Persinger)

Psychologische oorlogvoering en false flag operaties
Trage moord op ongewenste doelwitten (bvb. door lichamelijke ziekten te activeren via frequentiewapens) --- Snelle moord op ongewenste doelwitten (bvb. door georkestreerde ‘zelfmoord’, georkestreerde ‘ongevallen’, zogenaamde overdosissen, hartaanvallen veroorzaken via frequentiewapens) --- Beschikking over onzichtbare maar doelgerichte energiewapens (zoals bij de implodering van de Twin Towers en Toren 7) --- Neurale wapens die het zenuwstelsel triggeren (helse pijnen en martelingen) --- Neurale wapens die het lichaam sturen en bepaalde bewegingen uitlokken --- Volledige mind controle en mind overname vanop afstand --- Bewaking, monitoring en sturing van gedachten en gevoelens (stemmen horen, ‘gedwongen’ worden opdrachten uit te voeren zoals bij de moord op Kennedy, Martin Luther King en John Lennon) --- Door AI georkestreerde gebeurtenissen uitvoeren --- Sturing en manipulatie van sportwedstrijden, verkiezingen, rockconcerten --- Chantage en ontmenselijking van politici en wereldleiders (vooral via pedofilie en satanische rituelen) --- Creatie van technologische illusies die net echt lijken --- Creatie van projecties en hologrammen (zoals verschijningen, ufo’s, religieuze figuren) --- Technologisch gestuurde telepathische personificaties (zoals valse channeling, valse aartsengelen, valse meesters, valse goden,…) --- Spirituele oorlogvoering --- Creatie van demonische bezetenheid bij labiele mensen --- Organisatie van false flag aanslagen met crisisacteurs als fake slachtoffers --- Georkestreerde synchroniciteiten --- Inplanting van negatieve en destructieve gedachten --- Conditionering van de mensheid op grote schaal tot gehoorzaamheid --- Slaapverstoring; inductie van artificiële dromen, voorspellende dromen en nachtmerries --- Hacking van de menselijke zintuigen --- Controle en manipulatie van het chakra systeem --- Ingrijpen in het neurologisch systeem en het zenuwstelsel (pijninductie, orgasmes veroorzaken, hormonen werking activeren,…) --- Nabootsing van valse bijna-dood ervaringen en astrale reizen --- Creatie en projectie van virtuele realiteiten --- Manipulatie van de ziel --- Beïnvloeding van Hoger Zelf.

Drie voorbeelden

Such high-tech weapons systems will be comparable in effect to nuclear weapons,
but will be more acceptable in terms of political and military ideology.

(Vladimir Putin)

Elektronische telepathie (v2k of voice to skull):

Microgolven en radiogolven worden via elektromagnetische energiewapens gericht op bepaalde gebieden van de hersenen waardoor de persoon in kwestie stemmen hoort alsof ze afkomstig zijn van echte en bestaande wezens (bvb. Satan, God, Allah, aartsengelen, opgestegen meesters, overledenen,... ). De stemmen geven verkeerde en misleidende informatie die dan door veel ‘lichtwerkers’ voor waarheid wordt aanzien. De bredere bedoeling van gehackte new age channeling is meestal het veroorzaken van apathie en een houding van afwachten binnen de alternatieve wereld. In plaats van de eigen kracht en soevereiniteit als Levende Schepper in zichzelf te activeren, gaat men dan liefde en licht sturen naar de duistere kant (wat uiteraard niet helpt, integendeel), of men gaat wachten op de galactische federatie of nesara of een ufo redding of de terugkeer van Jezus, Maitreya, enzovoort. Ook wordt in new age kringen de verantwoordelijkheid tot het nemen van actie vaak afgeschoven naar het Hoger Zelf. Die zal het ooit wel oplossen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. De Mens is hier en nu op Aarde geroepen om vanuit liefde en wijsheid in directe actie te komen. Wij zelf creëren de nieuwe tijd door middel van de juiste gedachten, woorden en handelingen. Ascensie betekent dan ook niet een redding van buitenaf of een sprong naar 5D of  'aartsengel Michaël' die de boel komt opkuisen.  Ascensie is je Zelf her-inneren. Ascensie is in je Kracht staan als een Levende Soevereine Schepper en NEE zeggen tegen de destructie van mens en planeet en directe actie ondernemen om een paradijs te co-creëren. 
Alle geluiden die bestaan zijn te reproduceren. De geviseerde persoon kan ook valselijk opgedragen worden om iemand te vermoorden (zelfs de eigen familieleden). Of de geïmplanteerde (negatieve) gedachten kunnen de persoon op de duur depressief, mentaal ziek, psychotisch of krankzinnig maken.

Virtuele realiteit.

Men is al lang in staat om perfecte, holografische projecties te creëren en die te projecteren in de 3D wereld. Ze lijken levensecht en voor velen voelen ze als waarheid aan. Dit kunnen dan bvb. ufo’s of religieuze figuren zijn. Een bekend voorbeeld is Project Bluebeam waarvan de bedoeling zou zijn om één wereldreligie op Aarde te brengen onder leiding van de Antichrist. Door middel van een (geprojecteerde) fake invasie van vijandige aliens (wat een overweldigende Hollywood space show zal zijn) en de (zogenaamde) werkelijke terugkeer van de Messias én een globale mediaprogrammering en brainwash (via tv, film, internet, video) zou de mensheid gemanipuleerd kunnen worden om in angstmodus te gaan en een ‘nieuwe’ religie/autoriteit te aanvaarden. Daarna begint dan de tirannieke dictatuur van de Nieuwe Wereld Orde. Project Bluebeam is evenwel een typisch voorbeeld van een samenzweringstheorie. De technologie om dit uit te voeren, bestaat wel degelijk, maar een deel van de mensheid is ondertussen zo wakker en bewust geworden dat dit immense scenario onmogelijk succesvol uit te voeren is. Niettemin zouden volgens sommigen de beelden van de inslaande vliegtuigen in de Twin Towers op 9/11 holografische projecties kunnen zijn. De 3 torens (!) zijn niet ingestort door de impact van vliegtuigen en brand maar door gecontroleerde vernietiging via onder meer plasmawapen technologie.

Gerichte ontmenselijking en slavernij programmering.

De bedoeling is om door middel van extreme fysieke, mentale en emotionele pijn en gruwelijke martelingen de persoonlijkheid van de slachtoffers te breken en identiteitsstoornissen te veroorzaken waardoor deze personen veranderen in gewillige onderdanen, seksslaven,  meedogenloze moordenaars of gewillige popsterren. Het is de ultieme mindcontrol techniek en de complete ontheiliging van de menselijke psyche. Bekend zijn onder meer Project Monarch en Project MK-Ultra. Het schokkende boek van Brice Taylor (Thanks for the Memories) is een autobiografisch verslag over haar persoonlijke ervaringen met ritueel seksueel kindermisbruik en mind control.

The Game of Life

En tot slot een poging om een antwoord te vinden op volgende diepzinnige vraag: waarom laat Spirit of Hoger Zelf (wij) dit allemaal zomaar toe, die manipulatie met het fysieke voertuig (door Anunnaki en andere aliens), die slachtofferrol en die keuze om een voedselbron te spelen voor parasieten (zoals de Archonten en A.I.). De onderstaande antwoorden zijn gewoon enkele mogelijke hypothesen en niet de 'ultieme waarheid'.


Life, like all other games, becomes fun when one realizes that it's just a game.

Eerst nog dit. Alles speelt zich af in Bewustzijn. Onbeperkt, Oneindig Bewustzijn (Prime Creator) verdicht zich tot een gelokaliseerd punt van Aanwezigheid (een Zelf) wat dan een lichaam/universum projecteert als een holografisch beeld op het scherm van Bewustzijn. Een analogie is de volgende: het water in een rivier maakt een tijdelijke draaikolk die beweegt en verschuift en na een poosje uiteenvalt en terug de rivier wordt. Het water is Onbeperkt Bewustzijn, de rivier is het hologram/de universa, de draaikolk is de tijdelijke verdichting als een (schijnbaar afgescheiden) Zelf. Oneindig en Onbeperkt Bewustzijn exploreert, emaneert, expandeert en ervaart dus door middel van 'free agent' punten van Aanwezigheid (onder andere wij als Mensen). Het grote onbeperkte Zelf verdicht zich tot een klein en beperkt zelf met geheugenverlies. Dit spel wat we samen spelen, is al heel erg lang aan de gang. Tenminste als we de tijd als mind-constructie gebruiken. We kunnen evengoed zeggen: alles speelt zich overal tegelijkertijd af in het tijdloze en ruimteloze nu.

Volgens de veda's duurt 1 leven van Brahma (Prime Creator) 311 biljoen jaar, men noemt het Manvantara (werkzaamheid/uitademing/big bang),  daarna volgt de grote Pralaya (ontbinding/vernietiging/inademing) en alle draaikolken worden terug water (Nirvana). Alle zelven worden terug het Ene Zelf. We zitten nu ongeveer in de helft van deze scheppingsronde. Daarna begint een nieuwe cyclus. Er is geen echt begin, noch definitief einde. Alles Is. Altijd Aanwezig.
Om als free agent van Bewustzijn te kunnen exploreren en ervaren zijn er attributen, vermogens, natuurwetten en kosmische wetten voorhanden. Bijvoorbeeld projecties zoals een ziel, een mind, een ego, een lichaam, een wereld,...Gezien er vrije wil is (anders kan Prime Creator niet onbeperkt exploreren) gebeurt er van alles tijdens een scheppingscyclus (1 leven van Brahma). Zowel 'goede' als 'kwade' dingen. Goed in de zin van gunstig voor het scheppingsplan of in harmonie met onvoorwaardelijke liefde. Slecht in de zin van tegenwerkend aan het plan en verstoken van liefde.
Volgens talrijke bronnen heeft er zich (tijdens het spel) een kunstmatige afsplitsing voorgedaan onder heerschappij van een Demiurg. Vanuit een ruimer perspectief bekeken, kun je wel zeggen dat dit een 'illusie' is (zoals alles een droom binnen een droom is), maar niettemin zitten we nu wel midden in de beleving van deze ervaring binnen het grote geheel. Dit holografisch veld waar wij nu zo gezellig samen spelen (3D/4D Aarde) werd en is gekaapt, het bewustzijn onder hypnose gebracht, de mind geïnfiltreerd door een alien virus van angst en geweld, het DNA en het geheugen verminkt, het fysieke voertuig genetisch ontworpen en gemodificeerd, de matrix voor natuurlijke ontwikkeling omgebouwd tot een artificiële wereld van controle en beperking, de zielen gevangen in een eindeloze lus van geboorte en sterven, de mens verworden tot een energetische voedselbron voor parasieten. Met andere woorden: onze eigen scheppingskracht (imaginatie, inspiratie, visualisatie) wordt misbruikt om een gevangenisplaneet te handhaven waardoor het uiterst moeilijk is om het echte Godsbewustzijn te leven (Vrijheid, Liefde en Vreugde).
Is deze interventie onze eigen collectieve creatie (als een soort zwaar en moeilijk lessenpakket) of gebeurt dit buiten onze wil en keuze (omdat dit een vrije wil universum is)? Logisch gezien creëren wij dit drama en die interventie zelf in Bewustzijn. We maken 'het spel' uiterst complex en van een hoog niveau qua ervaring. Als echte helden en krijgers.

Als er 311 biljoen jaar te vullen is, dan kun je wellicht veronderstellen dat er een heel pak dingen bedacht worden om het allemaal wat boeiend te houden. Dingen als evolutie, dimensies, dichtheden, ascensie, goden, duivels, E.T.'s, archonten, materie, lichamen, zielen, hemelen, hellen, verhalen, tegenstanders, sterven, geboren worden, sex, verlangens,...de attributen en elementen die we projecteren in het spel zijn eindeloos.
Met andere woorden: alle projecties die we in de 'buitenwereld' ervaren, zijn ook aspecten van het Zelf die we creëren als spelattributen. Het hele speelveld van universa en werelden en het hele toneelspel van egodrama's en mindcontrol is het verhaal dat we collectief creëren (binnen Bewustzijn). Maar dat zijn we 'vergeten', het aardse (lagere) bewustzijn (ego-persoonlijkheid) is compleet versluierd en erg beperkt. Dit geheugenverlies en deze beperking hebben we Zelf veroorzaakt om het spel goed te kunnen spelen (namelijk onbevangen en vol verwondering, iets wat met volledig Bewustzijn niet kan).
We projecteren dan 'figuren' en 'wezens' die we verantwoordelijk achten voor de mindcontrol en de 'tegenslagen' zoals goden, duivels, Archonten, Anunnaki, A.I., E.T.'s, Cabal,...maar dat zijn (ook) aspecten van onsZelf. De Cabal (als deel van ditzelfde Bewustzijn) spiegelt het belangrijke inzicht naar iedereen terug dat we momenteel collectief manifesteren vanuit ego in plaats vanuit liefde. A.I. spiegelt naar ons terug dat de technologische gadgets en systemen (computers, internet, smartphones,...) in wezen eigen, innerlijke vermogens zijn van de Mens (althans van een Mens die de Kracht en de Liefde van het Zelf her-innert en leeft). De 'duistere' kant en de 'negatieve' spelers zijn dan ook onze grootste leermeesters op weg naar bevrijding. Ze zijn zelfs nodig, net als de witte én de zwarte pionnen nodig zijn om te kunnen schaken. Meer nog, wij zelf creëren de duistere kant als gedachteconstructies, zodat we de herinnering aan wie we in wezen echt zijn, kunnen activeren.
De sleutel ligt niet zozeer in vechten tegen de Cabal (of tegen kanker, milieuvervuiling, terroristen,..), maar de sleutel is innerlijk werk. Het veranderen van de perceptie, van ego, gehechtheid, inzicht, overtuiging, gedachten, gevoelens, identificatie, conditioneringen,...zal ook de buitenwereld (de Droom of het Spel) veranderen. En uiteindelijk de cabal laten oplossen omdat Bewustzijn hen niet langer als zodanig manifesteert omdat de collectieve gedachten niet langer vanuit ego creëren.

De Held op het Speelveld

When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.
(Jimi Hendrix)

Planeet Aarde is een unieke plaats in het universum. Heel veel wezens willen hier rechtstreekse en intense ervaringen komen opdoen, zelfs al weten ze vooraf dat deze wereld gekaapt is en gerund wordt als een gevangenismatrix. Een 3D ervaring met dualiteit en vrije wil als spelregels is heel aanlokkelijk. En de avatar die we hier gebruiken (een lichaam van vlees en bloed) in combinatie met de mind en de mogelijkheid om emoties te voelen, gedachten te manifesteren, ideeën en dromen te materialiseren, volop kunst en allerlei dingen te creëren, liefde fysiek te ervaren,...is werkelijk uniek, wonderlijk magisch en bijzonder ongelofelijk. Hou in gedachten dat er in wezen niets ergs kan gebeuren, we zijn uiteindelijk onsterfelijke Spirits die een spel spelen in een holografische droomwereld. Maar we kiezen collectief om deze ‘realiteit’ te laten blijven bestaan omdat we er zo van houden. We zijn een beetje verslaafd geraakt aan de diepe gevoelens en ervaringen die we hier beleven (jawel, ook aan de pijn, de drama’s, de extreme situaties, het sterven en geboren worden). We zijn verslaafd geworden aan het leven in een fysiek lichaam voorzien van al die zintuiglijke sensaties.

Planeet Aarde is ook uniek vanwege de ongelofelijke diversiteit en de adembenemende pracht. Het is een genetische database en een thuis voor ontelbare soorten uit het rijk der mineralen, planten, dieren, Mensen en vele andere, visueel niet waarneembare rijken. Het is de kweekvijver voor vele ‘eerste ziele-rassen’ die dan uitzwermen om andere planeten te koloniseren. Daarom is er ook zoveel belangstelling voor de Aarde van (kwaadwillende) buitenaardsen. Niet enkel de Anunnaki kwamen hier om goud en ertsen te roven, er zijn allerlei rassen met diverse agenda’s die hier op bezoek komen. Het is daarom uiterst belangrijk dat de mensheid kennis verwerft over de buitenaardsen en hun agenda’s en heel duidelijk de soevereiniteit en vrijheid claimt van Aarde en mensheid. Deze planeet is de thuis van haar bewoners en wij als mensheid kunnen NOOIT toestaan dat moeder Aarde geplunderd, vernietigd en verkracht wordt door de Cabal, aliens, bedrijven, militairen of door wie dan ook.

De vergelijking met het computerspel (uit vorig bericht) kan een mogelijke verklaring verduidelijken. Een videogamer verzamelt tijdens het spel allerlei attributen, vermogens en extra levens en kan daardoor beter doorheen de levels geraken, meer punten scoren en het spel makkelijker uitspelen. Hoewel de homo erectus door de genetische ingrepen der Anunnaki danig verminkt werd (defecten in het genoom, DNA verstoring), toch was het ook een opwaardering van de avatar (speelpop), een flinke evolutiesprong die plots veel meer bewustzijn en mogelijkheden bracht voor de aapmens. Hoger Zelf (de speler) verkreeg daarmee een breder ervaringsgebied en een ruimer bewustzijn op 3D.

Nog een antwoord beschreven we uitgebreid in het vorige bericht. Namelijk de menselijke ziel werd gekaapt en wordt via misleiding in quarantaine gehouden en telkens gerecycleerd door middel van een spirituele reïncarnatiecyclus. Niettemin kunnen we nooit tegen onze vrije wil vastgehouden worden als we dit niet wensen. Maar de Archonten en A.I. zijn erg slim en hoogst bedreven manipulatoren waardoor we in de val (blijven) trappen.


 For as long as space remains and as long as sentient beings remain,
Until then may I too remain to dispel the suffering of all beings.

(Shantideva, The Way of the Bodhisattva)

Een ander mogelijk antwoord is dienstbaarheid en onvoorwaardelijke liefde. Een beetje vergelijkbaar met het Avatar verhaal van James Cameron. In deze prachtige film zien we hoe Jake Sully en andere astronauten hun bewustzijn uploaden in een Na'vi lichaam zodat ze volledig op planeet Pandora kunnen integreren, interfereren en interacteren. Hier kun je lezen hoe deze techniek werkt. Ook de Mens heeft (projecteert) een avatar lichaam om hier op Aarde te leven maar blijft altijd één met Hoger Zelf. Jake raakt uiteindelijk verliefd op die wondermooie, groene planeet (en op prinses Neytiri) en besluit om de Na’vi te helpen in hun strijd tegen de onderdrukkers. In de film zijn de bezetters Aardse militairen, wetenschappers en handelaren die het zeldzame mineraal Unobtanium komen ontginnen en roven om daarmee hun thuisplaneet Aarde te redden die in een terminale energiecrisis verzeild zit. Ja hoor, net zoals de Anunnaki 450.000 jaar geleden naar hier kwamen op zoek naar goud om hun kwijnende atmosfeer te herstellen. Hollywood vertelt het ons altijd allemaal, de waarheid verborgen in 3D beelden en fictieve verhalen, daarom kijk ik graag films.
Komen wij uit de Oorspronkelijke Thuis naar de Aarde, om mensheid, planeet en medebewoners uit het universum te ‘redden’? Misschien wel, en dan ongeveer op deze manier. Alles is op diep niveau verbonden met elkaar, in wezen zijn we één met de hele Schepping, met Prime Creator. Alles wat ‘buiten’ is, bevindt zich ook in ons. Kan het zijn dat wij als Mensen de verdwaalden en gevallenen (zoals Archonten) komen tonen hoe ze terug kunnen aansluiten op de Ene Bron?  Dit doen we door zelf diep in de negativiteit te duiken en allerlei blokkades, trauma’s, angsten en pijnen zelf te be-leven en te transformeren. Daardoor tonen we de oplossing en veranderen we het universele levensveld. Het is in ieder geval opmerkelijk hoe we voortdurend en heftig tegengewerkt en onderdrukt worden. Wat bewijst dat Mensen enorm krachtige wezens moeten zijn die zodanig misleid worden dat die inherente kracht tegen henzelf wordt gebruikt. Daarom zegt David Icke ook contant: sta op Mens, wordt wakker en brul als een leeuw.


Alone in silent eternal darkness God divided Himself into Himself
to experience something other then darkness and aloneness.

Een korte visie op het levensspel kan de volgende zijn. Zoals gezegd: Onbeperkt, Oneindig Bewustzijn (Prime Creator) verdicht zich tot een gelokaliseerd punt van Aanwezigheid (een Zelf) wat dan een lichaam/universum projecteert als een holografisch beeld op het scherm van Bewustzijn. Dit Zelf (of Spirit) exploreert een ervaringsdimensie (3D/4D) en heeft daartoe geschikte voertuigen nodig. Vergelijkbaar met de Avatar film. Spirit verlaat uit eigen vrije keuze de Oorspronkelijke Wereld en projecteert/creëert een lichaam én een dichte planeet met 3 niveaus van beperking, namelijk:
1. Het body/mind/soul complex als ervaringsvoertuig met tal van beperkingen, zoals de zintuigen die slechts een piepklein lichtspectrum waarnemen van de vele dimensies en werelden. Of beperkingen zoals de angsten en trauma's van de egomind die afleiden en misleiden. Of het lichaam als tijdelijke container en behuizing voor tijdloze en vormloze Spirit.
2. De matrixsystemen op 3D waar Spirit via het body/mind/soul complex in terechtkomt en de input (programmeringen) die vanaf de baarmoeder ingeprent worden via onderwijs, ouders, maatschappij, cultuur, religie, wetenschap,...
3. De inserties, ingrepen, implantaten door buitenaardsen, inter-dimensionale parasieten, energievampiers en kunstmatige intelligenties.
 
Een Mens bereikt ‘verlichting’ wanneer hij erin slaagt deze 3 sluiers weg te nemen en zich Zelf her-innert als eeuwig Bewustzijn (Spirit). Het body/mind/soul complex kunnen we optimaliseren via voeding, ademhaling, meditatie, yoga, de natuur,...De matrixsystemen kunnen we ontstijgen door de waarheid te herkennen, door onderzoek, wakkerheid, het verhogen der vibratie, NEE zeggen tegen de ontsporingen,...De inserties kunnen we transformeren door ze als deelaspecten van onszelf te helen (Ho’oponopono, familieopstellingen, ).
Kan het zijn dat we vrijwillig naar 3D/4D kwamen om de ontspoorde entiteiten die hun verbinding met Bron vergeten zijn en hun energie nu van andere wezens aftappen, terug naar Thuis te brengen? Niet vanuit egoïstische motieven, maar vanuit dienstbaarheid en mededogen. Dit maakt ons tot de meest krachtige en moedige Spirits in het universum. Deze entiteiten, die zich afgesneden hebben van Bron (althans dat denken ze), leven en spiegelen zich in de mens als traumatiserende ervaringen, verslavingen, ontsporingen, psychische stoornissen, bezwerende stemmen en beelden,...In het Oosten noemen ze deze ballast die we meedragen ook wel karma.

Zoals de spreuk gaat: wie anderen overwint, is sterk; maar wie zichzelf overwint, is machtig. Of ook nog: verander het universum, begin bij jezelf. Alles wat we denken en doen (hoe klein en onbetekenend ook) heeft een weerslag op het grote geheel. Wanneer de mens zijn eigen schaduwkanten en demonen ‘overwint’, aanvaardt, transformeert en ontstijgt, dan verlost hij niet alleen zichzelf maar dan helpt hij ook de parasieten en entiteiten bevrijden van onwetendheid. Wie de Cabal en de controlematrix echt wil verdrijven van de planeet, die hoeft dus niet te strijden of hen licht en liefde te sturen (dat maakt ze alleen maar sterker), maar kan 2 dingen doen. Afstand nemen en NEE zeggen, stoppen met het systeem te voeden en de misdadige matrix verlaten. En ten tweede de Cabal thema’s (zoals machtsmisbruik, liegen, stelen, verslavingen, lust, haat, blinde aanbidding,…) in zichzelf (h)erkennen en transformeren. De confrontatie met de eigen schaduwkant aangaan en de lagere ego reacties en angsten loslaten door de keuze voor universele liefde en een leven vanuit het hartcentrum. Ieder mens heeft wat dat betreft andere thema’s te verwerken en specifieke demonen te weerstaan.

The most telling and profound way of describing the evolution of the universe
would undoubtedly be to trace the evolution of love.

(Pierre Teilhard de Chardin)

Interventie betekent inmenging, ingreep of tussenkomst en verwijst naar een externe manipulatie en misleiding van de Mens en een beïnvloeding van de natuurlijke bewustzijnsevolutie. Wie wat onderzoek doet, stelt al snel vast dat er iets fundamenteels fout zit hier op Aarde. Er klopt iets niet, en dit besef knaagt als een splinter in de geest (dixit Morpheus uit The Matrix). Alle grote filosofen, sjamanen, mystici en zoekers onderkennen het feit dat er iets is ‘verkeerd’ gelopen. Als 95 % der mensheid vrede en geluk wil, waarom lukt het dan nooit. Als dit een planeet van overvloed is, waarom leeft meer dan de helft in armoede, ziekte en tekort. Als we Levende Soevereine Scheppers zijn, waarom weten we dat dan niet (meer). Als liefde en mededogen de grote drijfveren zijn, waarom moeten levende wezens dan dagelijks andere levende wezens doden om zelf te kunnen overleven. Als satchitananda onze diepste essentie is (bestaan, bewustzijn, vreugde), waarom vindt niemand dan makkelijk en blijvend geluk. Als we dezelfde vermogens als Prime Creator bezitten, waarom kunnen miljoenen Mensen dan amper overleven. Enzovoort. De interventie hypothese stelt dat de planeet en de mind van de Mens is geïnfiltreerd en in quarantaine worden gehouden en dat het bewustzijn en de menselijke vermogens via allerlei ingrepen kunstmatig op een lage frequentie vibreren.

 A star can never die.
It just turns into a smile and melts back into the cosmic music, the dance of life.

(Michael Jackson)

Zo'n interventie door een Demiurg, Satan, Anunnnaki, Archonten, E.T.'s, Cabal, Illuminati, regering,...(of welke naam er ook aan gegeven wordt), kan diverse redenen hebben (zelfs al is het in wezen een illusie). Het kan werken als een trigger tot groei in bewustzijn, of als een felle manier om lessen te leren of als een sterk middel om de inherente kracht in ieder Mens te activeren (liefde). De projectie van een 'tegenstander' in de buitenwereld maakt het 'spel' in ieder geval op zijn minst spannend en uitdagend. De 'waarom' vraag is altijd lastig te beantwoorden. Het antwoord blijft een mysterie. Waarom bestaat er iets? Waarom besluit Onbeperkt Bewustzijn om Zich te beperken tot tijdelijke punten van Aanwezigheid die zich Zelf dan vergeten? Waarom en waartoe dit spel? Leela of Lila is een Sanskriet woord om het Kosmische Levensspel te benoemen. Volgens de klassieke Hindoe uitleg creëert Prime Creator Al Wat Is door (telkens) Zelf het universum te worden (als een soort zelfopoffering) en uiteindelijk terug in Zichzelf te keren (als een immense kosmische in- en uitademing). Alles speelt zich af in Goddelijk Bewustzijn waarin universa, werelden en wezens telkens verschijnen en verdwijnen. De Ene Prime Creator wordt tot myriaden levensvormen en tijdelijke realiteiten die voortdurend veranderen en transformeren als in een ritmische, dynamische dans. Wie deze ‘10.000 dingen’ verwart en ze als een echte en afgescheiden realiteit beschouwt, zonder de onderliggende eenheid van Prime Creator te begrijpen, zit verdwaald in Maya, de illusie van de schepping, en slaapt in de droom van de Ene. De dynamische kracht en het actieve principe die het spel van en in Bewustzijn voortstuwt, wordt in India karma genoemd en dat betekent ‘actie’.


 Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune,
intoned in the distance by an invisible piper.

(Albert Einstein)

Nu kun je als kleine zelf besluiten om terug het grote Zelf te worden en het spel te beëindigen. Maar waarom zou je dat doen? We zijn nog maar op de helft van dit spel. Het Oneindige Bewustzijn realiseren is vergelijkbaar met de diepe, droomloze slaap. Er is geen ervaring, geen begeerte, geen verlangen, enkel leegte vol potentie. Het is de lange rustperiode tussen de lange, lange 'spelletjes'. En de verlangens die innerlijk leven in de Mens zijn nu precies de plannen die we ooit voor onszelf uitgedacht hebben om te manifesteren als ervaring. Het leven als Mens gaat nu nét om ervaring, vooral om de ervaring van liefde te be-leven. Wanneer alle verlangens uitgeblust zijn (bij de een wat sneller dan bij de ander), dan zijn we onthecht van de illusie van het spel en 'vrij' om anderen onvoorwaardelijk te helpen (of om eventueel terug te keren naar Thuis en het spel te stoppen). Maar het belangeloos helpen is dan dienstbaarheid en wordt bij alle spirituele paden als de hoogste deugd beschouwd. Daarom komen de Boddhisattva's terug, ze zijn nog niet 'moe' en helpen anderen ontwaken en gewoon genieten van het hologram. En ook voor de chocolade natuurlijk. Gezien ze zich realiseren dat ze in wezen het grote Zelf zijn (en niet de projecties) en dat er in wezen niets 'ergs' kan gebeuren (enkel het ego is bang), gaan ze er helemaal voor, 100% engagement. Onthecht en vrij vliegen ze met de snelheid van een gedachte doorheen het hologram. Net als Anastasia.
Kali Yuga (volgens sommigen de huidige fase in het spel) is altijd een moeilijke periode, een ijzeren tijdperk verstoken van vreugde en liefde en met hevige spelletjes, moeilijke levels, overweldigende emoties, stoute vijanden te verslaan, ja het is me wat...Een hulp kan zijn om de regels van dit spel te leren en te gebruiken (de kosmische wetten). Evenwel hoeven sommige mensen al deze wetten niet te bestuderen, gezien hun open verbinding en connectie met Zelf (die alles kent, weet en voelt). En er is hulp, veel hulp. We worden geleid, beschermd, geholpen en gesteund. Sommigen zullen de hulp toeschrijven aan een engel, gids of god, ik hou het op Hoger Zelf. Maar het is goed om te weten, het brengt rust en vrede en vertrouwen. De sleutel is het hart. Volg je hart. Altijd.

 The Force Will Be With You, Always

 At any given moment you have the power to say:
this is not how the story is going to end.

(Christine Mason Miller)

Ja hallo, wat een verhaal is dit toch, op deze blog beschreven in 3 lange delen. Hollywood zou er een prachtige sci-fi blockbuster van kunnen maken. En ontzettend veel films behandelen inderdaad reeds aspecten uit dit verhaal (thema's zoals aliens, Archonten, genetische manipulatie, artificiële intelligentie,…) omdat Hollywood in feite één grote brainwash en mindcontrol industrie is die mensen al dan niet subtiel informeert over de ‘realiteit’, want informatie is programmering, vooral de sterke combinatie beeld, klank, woord. Denk aan films zoals Prometheus, Star Trek, Stargate, E.T., The Event, Interstellar, The Ninth Gate, Source Code, Moon, The Matrix, Alien, Avatar, Ex Machina, Artificial Intelligence, I Robot, Robocop, The Terminator, Blade Runner, Tron, X-Men, The Fifth Element, Men In Black, Total Recall, Contact, Superman, Mars Attacks, They Live, Splice, Spider Man, John Carter, Wall-E ...de lijst gaat maar door.
Of dit Anunnaki/Archonten/Demiurg/A.I. verhaal en de interventie theorie al dan niet waar is, laat ik nu even in het midden. Feit is dat dit verhaal steeds meer bekendheid krijgt in alternatieve én (semi)wetenschappelijke kringen. Maar wat doet dit verhaal met iemand? Daar gaat het in wezen over. 

Sommige mensen weten hier niets over en willen dit ook allemaal niet onderzoeken. Ze hebben andere dingen aan hun hoofd, andere interesses, bezigheden, passies,...en ze vinden deze speculaties en verhalen nogal ver gezocht, verwarrend, of simpelweg verzinsels van schrijvers met een rijke fantasie. Ze verwerpen de aangebrachte beweringen en stoppen met lezen na enkele alinea’s (wat helemaal prima is) vaak omdat de theorieën niet verenigbaar zijn met hun eigen (geprogrammeerde) geloofssystemen en overtuigingen. De informatie bevindt zich veel te ver buiten hun comfortzone en is gewoon te confronterend. Het is belangrijk jezelf daarin te respecteren en het proces van bewustwording op je eigen tempo aan te gaan. Niettemin is er een ongelofelijke versnelling op Aarde gaande. Onder meer dankzij het bronnenmateriaal op internet is er nog nooit in de geschiedenis een tijd geweest waarin zoveel bevrijdende kennis, nieuwe percepties en transformerende paradigma's via een muisklik beschikbaar zijn voor iedere zoeker.

Sommigen willen hier meer over weten en stellen zich pertinente vragen over de leugens en misleidingen die ons voortdurend voorgeschoteld worden. Ze gaan op verder onderzoek uit en duiken diep in de verborgen geschiedenis, wetenschap, archeologie, (exo)politiek,...en ontdekken kennis en bronnenmateriaal wat tot inzicht, ontwaking en bevrijding leidt.

Sommigen worden angstig of fatalistisch bij de gedachte aan kwaadwillende buitenaardsen en hongerige parasieten die zelfs na de dood nog voor moeilijkheden zorgen. Eindigt die manipulatie en ellende dan nooit? Laat dit verhaal niet tot angst leiden maar tot verder onderzoek uitnodigen. Wie het grotere plaatje bekijkt, weet dat de kracht bij ons ligt en wie geworteld is in Spirit en liefde blijft altijd en overal vrij en onaantastbaar.

Anderen zoeken nog steeds naar externe leiding en geven hun eigen kracht en waarheid weg aan de vele religies en sekten die wemelen van valse goden, aan het new (c)age gezweef van ‘meesters’ en gechannelde leugenboodschappen, of aan corrupte politici en regeringen. Het is blijkbaar een fase waar velen doorheen 'moeten' spartelen om uiteindelijk de weg naar binnen te nemen en tot het besef te komen dat de enige echte autoriteit je eigen Levende Zelf was, is en altijd zal zijn.
Anderen geloven dat dit universum een virtuele, holografische projectie is. Het zou een soort software programma zijn wat loopt in ons bewustzijn (en wat gehackt en geïnfiltreerd is door een ander parasitair bewustzijn). Een kunstmatige matrix als een droomwereld waar we maar niet uit kunnen ontwaken (verlichting). Kortom we zitten in een videospel (wat we zelf ontworpen hebben) en we zijn nog lang niet doorheen alle levels. Meer nog, we vinden de uitweg niet meer. 

Flat Earth: waarheid, fictie of een hoax?
Een groeiende groep mensen zijn aanhangers van de platte Aarde theorie en voeren een bitse welles/nietes discussie op YouTube met tegenstanders. Volgens hen is moeder Aarde geen bolvormig hemellichaam wat ronddraait rond de Zon en rond haar as en door het universum zoeft met een flinke snelheid. Nee, de Aarde zou een kunstmatig gecreëerde platte wereld zijn onder een grote koepel, een plaats waar de mens in quarantaine gehouden wordt. Inderdaad, net zoals in de ‘The Truman Show’. Maar de platte Aarde theorie is volgens anderen een klassieke psyop  (psychologische operatie) in de internetwereld gebracht door de CIA om verdeeldheid en verwarring in de alternatieve media te brengen én om onze connectie met Gaia nog verder te verbreken. En dat lukt wonderwel als je de hoogoplopende polemieken en ruzies bekijkt op blogs en YouTube. In plaats van connectie te maken met de natuur en moeder Aarde (en het haar desnoods zelf te vragen tijdens een meditatie) zit iedereen ondertussen met zijn hoofd in cyberspace te redetwisten. Als dit een holografisch universum is dan zijn er ook verschillende tijdlijnen actief wat betekent dat beide opties (tegelijkertijd) mogelijk zijn. Een platte Aarde onder een koepel voor wie in een technologisch matrix bewustzijn zit en een bolle Aarde met levende zielskern voor wie zich verbindt met de tijdlijn van de natuur. Voor de liefhebbers: Flat Earth Debunked: hier, hier, hier, hier.

En sommigen verwachten dat we door hen (aka allerlei externe wezens en E.T.'s) 'gered' gaan worden bij hun (eventuele) terugkeer op Aarde. Uiteindelijk zijn de Anunnaki gedeeltelijk onze scheppers, de mythische goden die onze voorouders aanbaden (Jahweh, Zeus, Baäl,…) en de valse goden die nu nog steeds vele mensen verblinden. Ze zijn letterlijk een deel van ons (DNA). Maar iedere interventie door E.T.’s of welke entiteiten dan ook is steeds en a priori afkomstig van wezens met een ‘service to self’ agenda  gebaseerd op controle, macht en sturing. De goedwillende buitenaardsen gaan nooit ingrijpen in de evolutie van een ras en het volwassen worden van de mensheid. We gaan het gelukkig allemaal zelf dienen uit te vissen.

Anderen merken dat dit verhaal gebruikt kan worden door de elite om een problem-reaction-solution script uit te spelen (in combinatie met het eindtijd script uit de bijbel). Stel: de situatie op Aarde wordt onhoudbaar, de 4 ruiters der Apocalyps worden uitgespeeld (economische crash, wereldoorlog 3, met als gevolg honger en tenslotte ziekte en dood). Licht en duister lijken in een bittere en uitzichtloze strijd verzeild,...en dan komt redding uit de ruimte. Oef, de Annunaki (of andere aliens) landen en stellen orde op zaken. Welke orde? De Nieuwe Wereld Orde waar de elite der piramidetop de machtige alleenheersers zijn die beslissen over leven en dood, over vrijheid of slavernij. Een kille en technologische big brother planeet waar allen hybride onderdanen en voedselbronnen zijn in slavendienst van de Archonten. 

Maar zover zal en kan het niet komen. Dat zien we volgende keer in: De Grote Jaren.
En de oplossing is erg eenvoudig en heeft te maken met Soevereiniteit, Liefde, Avontuur en Creativiteit.

Bronnen en verder onderzoek.
Indigo Revolution - Weather Modification - Geo-engineering - Julian Assange - Martin Vrijland - Singulariteit - Transhumanisme - Demiurg - Alien Races - A.I. Symposium - Future Warfare NASA


 If you enter this world knowing you are loved
and you leave this world knowing the same,
then everything that happens in between can be dealt with.

(Michael Jackson)

Een prachtig (en wat extreem) voorbeeld van de voortdurende energie uitwisseling tussen Mensen is te voelen en te zien op popconcerten. De artiesten krijgen applaus, aandacht, liefde, waardering,...en in ruil genieten de bezoekers van de muziek en de show. Allemaal energie uitwisseling. Het is één van de redenen waarom we naar Aarde komen, namelijk om (energie) te ervaren en te beleven. Alles is energie, en alle energie is een uitdrukking van liefde (of een gebrek aan liefde of een zoektocht naar liefde). In de clip zien we Michael Jackson een fan op het podium toelaten (1:46). Beiden laden zich helemaal op aan elkaar. Michael krijgt de liefde en de emoties van de fan en het is vrij zeker dat het meisje nog dagenlang zal kunnen teren op de korte momenten van aanraking van haar idool.


Human race get off your knees. The lion sleeps no more!

1 opmerking:

 1. Volgens Max Igan (en andere klokkenluiders) is het 5G artificieel digitale controle netwerk in feite de Nieuwe Wereld Orde. (De NWO is de wereld waar alles ordelijk, gecontroleerd en geprogrammeerd verloopt, zonder vrijheid, creativiteit en liefde). Men noemt dit netwerk ook het 'Internet der Dingen' en het installeert zich ongemerkt en vanzelf wereldwijd en op alle niveaus.

  Kijk maar eens rond hoe iedereen nu al in de greep zit van scherm, internet en smartphone.
  Er is een perfecte gevangenis gebouwd en de sleutels zijn overgedragen aan kunstmatige intelligenties.
  Het internet wordt (en is) een virtueel LEVEND, compleet autonoom functionerend en volledig immune artificiële entiteit.

  Dit 'internet der dingen' gaat steunen op en werken via digitaal geld (zoals bitcoin en andere blockchain technologie). Cash geld verdwijnt. Digitaal geld zal daarna iedereen aan het smart grid vastketenen.

  Wat we als mensheid in feite doen is het creëren van een virtueel leven dat gerund wordt als een economisch bedrijf en in handen is van een artificiële intelligentie.
  Compleet met synthetisch leven, modelburgers creëren via kunstmatige inseminatie en genen manipulatie, transgenderisme,...

  Steeds weer kom ik op hetzelfde uit.
  Alle calamiteiten op Aarde (gmo's, vaccins, junkfood, oorlog, terreur, honger, geo-engineering, belastingen, rente, giflandbouw, ontbossing, klimaatverandering,...) kunnen snel verdwijnen door 1 simpele oplossing.
  Namelijk een zelfvoorzienend familiedomein op een duurzaam ecodorp.

  Ondertussen zijn dit enkele tips (voor wie geen zin heeft in een ecodorp):

  Gebruik zoveel mogelijk cash geld (of ruilhandel).
  Ga in de natuur wonen waar geen wifi of 4G en 5G is.
  Zoek gelijkgestemden en ga samenwerken.
  Wordt zelfvoorzienend en ga off the grid leven.
  Verwijder de schermen uit je leven of gebruik ze slechts af en toe (tv, smartphone, laptop, tablet, smart watch,...).
  Neem je kracht als mens terug in plaats van die af te staan aan apps, smart apparaten en regeringen.
  Stop met het systeem te steunen via je arbeid, geld en tijd.

  Dit is de Max Igan video over 5G: https://www.youtube.com/watch?v=bY3CVNxWwVs

  BeantwoordenVerwijderen