07/09/2018

Levensdorpen in de Matrix

Russisch Anastasiadorp en familiedomeinen in volle opbouw
"De woorden die een droom beschrijven, zetten een enorme energie in beweging.
Een Mens creëert zijn toekomst door zijn dromen en gedachten.
Geloof me, Vladimir, alles zal zich voor ons tweeën precies zo voltrekken als ik net heb beschreven.
Maar ook jij bent vrij in je droom, en je kunt alles veranderen wat je wilt door andere woorden uit te spreken.
Je bent vrij, iedere Mens is een schepper voor zichzelf"

(Anastasia, boek 5)

In dit bericht belichten we 12 aandachtspunten en telkens ook het hemelsbreed verschil tussen het overleven in de matrix en het bewust leven op een Anastasiadorp. Dit onderscheid heeft niets te maken met 'goed' of 'slecht', noch met juist of fout. Het hangt er gewoon van af in welke wereld jij wilt leven, welk systeem je dagelijks wilt steunen, welke maatschappij je wilt co-creëren, welke ervaringen je als ziel nog zoekt en verlangt, en welke toekomst je voor jezelf en je kinderen wilt scheppen.
Maar wat wél steeds meer opvalt, is de duidelijke en volledig tegengestelde weg die de bewoners van een Levensdorp kiezen in vergelijking met de levenswijze van vele westerse gezinnen en de politiek/economische situatie in Europa. Hieronder bespreken we enkele belangrijke ontwikkelingen en verschillen. (Onder meer hier en hier kun je nalezen wat een Levensdorp precies is). Deze 12 punten zijn wellicht nu (anno 2018) nog niet volledig zichtbaar en werkzaam, maar zullen steeds duidelijker worden naarmate de jaren verstrijken. Ze tonen een beeld van de heel nabije toekomst.
Vooraf nog dit. Anastasia staat voor soevereiniteit (zelfbeschikking), vrijheid, verbinding, liefde en anarchie (geen meesters en geen slaven). Zij toont hoe de Mens heel eenvoudig in harmonie kan leven met de natuur en met de medebewoners op de planeet. Zonder de noodzaak voor regeringen, autoriteiten, religies en allerlei bedachte 'systemen' met dubbele agenda. Al die instituten beogen namelijk slechts 1 ding (verborgen onder de mooie woorden en valse beloftes): ze nemen de soevereiniteit, de verantwoordelijkheid en de scheppingsenergie weg van de Mens (die in wezen een volstrekt uniek en onbeperkt Zelf is).

Regelmatig komen de bestuurders van deze planeet samen om te bepalen hoe de mensheid moet leven en welke soort maatschappij zij willen controleren. Die Bilderberg vergaderingen zijn geheim en de mensheid krijgt geen inspraak bij de beslissingen over hun eigen toekomst. Dit is uiteraard totaal onbegrijpelijk en misdadig en staat lijnrecht tegenover de visie van Anastasia. Enkele thema's op de Bilderberg 2018 vergadering waren artificiële intelligentie, de toekomst van arbeid en kwantum computing. Waar gaat het (in het kort) over? Wel, het grote plan is nog steeds de 'nieuwe wereld orde', een volledig gecontroleerde, gemanipuleerde digitale gevangenisplaneet onder keihard bestuur van een select groepje bloedlijn families. Niets lijkt hun plannen in de weg te staan, stap voor stap wordt de agenda uitgevoerd. Meer nog, er is al een wereldregering (de VN) met wereldwetten en een wereldwijd monetair systeem (fiat geld). En in dit 'systeem' is de Mens niets meer dan 'menselijk kapitaal' en energetisch voedsel. Elke nieuw geboren baby krijgt een rijksregister (slaven)nummer en brengt de staat (en de elite) vele honderdduizenden euro's op aan belastingen, arbeid, leningen en aankopen.

De matrix versus het Levensdorp

 The price of anything is the amount of life you exchange for it.
(Henry David Thoreau)

Er is een oorlog gaande op Aarde, een oorlog die al eeuwen duurt en op verschillende niveaus speelt. Aan de ene kant vinden we de autoriteiten en de elite (politiek, religieus, monetair) die koste wat kost hun positie, macht en geld willen behouden. Aan de andere kant staat een ontwakende massa die de spelletjes van onderdrukking, leugens en beperking steeds meer beu zijn. Deze innerlijke en uiterlijke strijd tussen angst en liefde hebben we samen als mensheid gecreëerd om te leren, te evolueren en te exploreren en duurt zolang wij toestemming geven en akkoord gaan met de overheersing. De 'duistere' zijde speelt daarbij de noodzakelijke trigger in 'The Game of Life' om de Mens de nodige uitdagingen, obstakels en ervaringen tot groei en inzicht te bieden.

Want...
°° Wie zijn soevereiniteit niet claimt en leeft, zal worden bestuurd door externe en valse autoriteit.
°° En wie zijn gezondheid niet zelf in handen neemt, wordt ziek gemaakt en gehouden door de farmacie maffia.
°° En wie zijn vrijheid niet leeft, wordt een slaaf in het systeem van een ander.
°° En wie geen verantwoordelijkheid neemt voor eigen leven en welzijn, blijft afhankelijk van anderen die hun eigen agenda opdringen.
°° En wie zelf niet in kracht gaat opstaan, zit gevangen in de macht van onderdrukkers.
°° En wie niet gelooft in overvloed en de eigen creativiteit, komt terecht in het systeem van schaarste en zinloze jobs.
°° En wie niet geworteld is in liefde, zal verstrikt raken in de angstverhalen van de elite.

0. De agenda van de elite

Dit zijn de 25 principes/doelen die Adam Weishaupt opstelde nadat de Rothschild bloedlijn familie begon met de financiering van de Illuminati samenzwering. Deze 25 strategieën vormen een stapsgewijze handleiding over de manier waarop de elite totale macht en controle over de wereld wil verwerven. Het zijn lange termijn plannen die werden vastgelegd bij de oprichting van de Illuminati in 1776 maar aangepast worden naarmate de tijd vordert en volgens de feedback van de mensheid. Wie de wereld goed observeert, merkt dat deze agenda overal wordt uitgerold en toegepast en dat de elite inderdaad stap na stap hun ultieme doel bereikt: wereldheerschappij.  

De 25 doelen en strategieën van de Illuminati:

1. Gebruik het gegeven dat Mensen makkelijker neigen naar het kwade dan naar het goede.
2. Propageer het liberalisme (kapitalisme).
3. Gebruik en propageer het idee van vrijheid om zo klassenoorlogen uit te lokken.
4. Alle middelen zijn toegestaan om onze doelen te bereiken.
5. Gebruik en misbruik het recht en de mogelijkheid om te liegen.
6. De bronnen en hulpmiddelen die wij zelf gebruiken moeten onzichtbaar en verborgen blijven tot ze genoeg kracht verzameld hebben om elke aanval en ondermijning te weerstaan.
7. Het gebruik en de inzet van psychologische brainwash technieken om de bevolking te controleren. 
8. Het gebruik en de inzet van alcohol, drugs, corruptie en alle vormen van ondeugd om de jongeren systematisch te bederven.
9. Het stelen en in beslag nemen van eigendommen op alle mogelijke manieren.
10. Het gebruik van slogans zoals 'gelijkheid, vrijheid, broederschap' als middel tot psychologische oorlogsvoering om de bevolking te misleiden en te sussen. 
11. De voortdurend uitgelokte oorlogen moeten zo opgezet worden dat alle betrokken landen steeds verder in schulden en afhankelijkheid komen. De vredesconferenties moeten zo worden gedirigeerd dat uiteindelijk geen enkele partij territoriumrechten krijgt.
12. De Illuminati leden moeten hun rijkdom gebruiken om de juiste politieke kandidaten en belangrijke ambtenaren te laten verkiezen die gehoorzaam zijn aan onze eisen en doelen. Ze worden dan gebruikt als pionnen in het spel om onze agenda uit te voeren. Beleidsmensen zullen van kinds af aan grootgebracht en opgeleid worden om over de wereld te regeren als stromannen van onze groep.
13. Streef naar controle over alle mediakanalen.
14. Onze handlangers en tussenpersonen zullen naar voren komen na traumatische situaties (terreur) en zich voordoen als redders van de wereld en de samenleving.
15. Creëer industriële en economische depressie en financiële paniek; zorg voor werkloosheid, honger en tekort aan voedsel en gebruik dit om de bevolking en/of de maffia te beheersen en gebruik dan de maffia om al degenen die in de weg staan ​​op te ruimen.
16. Infiltreer in de geheime vrijmetselaars loges om ze te gebruiken voor Illuminati doeleinden.
17. Gebruik voortdurend en systematisch de techniek van misleiding. Gebruik mooi klinkende slogans, beweringen en allerlei loze beloftes om de bevolking zoet te houden, ook al zijn ze onwaar en kunnen de beloftes niet worden gehouden.
18. Zaai onrust en chaos en gebruik volksopstanden en revoluties om de bevolking in een snelle onderwerping te brengen.
19. Gebruik na en tijdens oorlogen handlangers en agenten als adviseurs achter de schermen en gebruik geheime diplomatie om controle te verkrijgen.
20. Creëer grote monopolies en corporaties die de wereldcontrole en het globalisme dichterbij brengen.
21. Gebruik middelen als hoge belastingen en oneerlijke concurrentie om economische ondergang te bereiken door beheersing van grondstoffen. Organiseer onrust onder de arbeiders en subsidieer hun concurrenten.
22. Zorg voor veel gehoorzame en goed bewapende politiemachten en militairen die onze plannen en doelstellingen (onbewust) beschermen.
23. Alle leden en leiders van de wereldregering moeten worden benoemd door de Illuminati families.
24. Infiltreer in alle klassen en niveaus van maatschappij en overheid met als doel om de jongeren van de samenleving te misleiden door hen theorieën en principes te leren waarvan wij weten dat ze onjuist zijn.
25. Nationale en internationale wetten moeten worden opgesteld en gebruikt om de beschaving te vernietigen en de mensen tot slaaf te maken en te controleren.

1. Omvolking van de autochtone bewoners

°°° Leven in de matrix --> Er is een instroom van steeds meer vluchtelingen en migranten die de Europese cultuur en waarden niet aanvaarden. Dit gebeurt trouwens niet toevallig maar maakt deel uit van de plannen die de elite en Bilderberg strategen al vele jaren doorvoeren. De bewust gestuurde vluchtelingenstromen hebben een veel gelaagde agenda die na valt te lezen in het zogenaamde Coudenhove-Kalergi plan en het boek ‘Praktisch Idealisme’. Het Europees parlement besliste dat er 60 miljoen extra migranten nodig zijn (als werknemers) terwijl de robotisering en al dat 'made in China' spul voor steeds meer werklozen zal zorgen (zie punt 13). Via het opstoken van oorlogen (Irak, Iran, Afghanistan, Syrië,..), het vermoorden van volksleiders zoals Khaddafi in het ooit welvarende Libië, het organiseren en sponsoren van terreur, het leegroven van arme landen en het vernietigen van hun gronden zorgt de elite ervoor dat er vluchtelingenstromen op gang komen richting Europa. Deze gemanipuleerde migranten invasie heeft volgende bedoelingen:

° Het destabiliseren van Europa en aldus conflict en angst veroorzaken.
° De vernietiging van de Europese cultuur, tradities, waarden en normen.
° De vernietiging van de christelijke morele idealen.
° De versmelting van volkeren en rassen.

Onderlinge verschillen, specifieke regio's en unieke Mensen dienen te verdwijnen. De bedoeling is om door het vermengen van de volkeren van Europa met Aziatische, Arabische en Afrikaanse inwijkelingen een multi-etnische kudde te laten ontstaan zonder echte identiteit en noemenswaardige kwaliteit. Zo’n uniforme en ontwortelde bevolking heeft voor de elite een economisch/financieel voordeel en bovenal ook een sociologisch doel. Men wil namelijk de karakteristieken van de Europese rassen aanpassen en modificeren (social engineering) om een volgzame en hybride massa te creëren die makkelijk te controleren valt (namelijk slim genoeg om te werken als slaaf maar te dom en te gebrainwasht om in opstand te komen).
Het is waar dat er altijd al volksverhuizingen zijn geweest in de geschiedenis der mensheid, maar nog nooit op de grote schaal die nu georkestreerd wordt. Migraties zijn dus in wezen normaal en natuurlijk, maar dat miljoenen Mensen (vooral mannen) wegvluchten uit hun thuisland is niet normaal. Bovendien is er ook een cultuurclash, een religieuze onverenigbaarheid en een integratieprobleem gezien veel moslims willen vasthouden aan hun eigen taal, wetten en gebruiken en volledige wijken en gebieden inpalmen waar vaak radicale en fundamentalistische ideeën verspreid worden. En hoe snel het kan gaan, zien we nu in Zweden gebeuren. Het land was ooit een boegbeeld van een vrije en open democratie maar tegenwoordig zijn er tal van no-go areas en waarschuwen politici en academici dat het Zweedse systeem zal instorten onder druk van de toenemende instroom van vreemdelingen (de prognose is dat de Zweedse bevolking tegen 2050 uit 30% tot 50% moslims zal bestaan). Ook in Duitsland nemen de onvrede, de conflicten en de misdaden in alarmerend tempo toe door het falend asielbeleid.

Let wel, het gaat hier niet om racisme of een oproep om de grenzen sluiten als bescherming van de eigen cultuur of uit angst voor terreur en misdaden. Het gaat om vreedzame inburgering, afspraken naleven en respect voor anderen. Tenslotte zijn er op de Anastasiadorpen ook afspraken en regels na te leven, er is een gezamenlijk gedragen toekomstvisie en er is respect voor alles en iedereen. Het gaat ook om het feit dat de tijd gekomen is om onze leiders, verkozen ministers, bankiers en andere verantwoordelijken aan te klagen wegens hun medeplichtigheid aan vele oorlogsmisdaden en criminele activiteiten die de wereld ontwrichten en Mensen uit hun thuisland wegjagen. Zoals bijvoorbeeld in IJsland waar meer dan 25 bankiers de gevangenis invlogen en vele banken failliet werden verklaard waarna het land volledig herstelde van de economische crisis.
  
°°° Op het familiedomein dorp --> Er wordt geen religieuze en politieke propaganda toegestaan --- de voorouderlijke cultuur en eeuwenoude tradities worden in ere gehouden --- het moederland wordt beschermd en gerespecteerd --- er zijn duidelijke regio’s en specifieke dorpen die hun kleurrijke verschillen benadrukken en vieren --- nieuwe bewoners en inwijkelingen passen zich aan en respecteren de afspraken en levenswijze --- de eigen identiteit als uniek en creatief Mens wordt gekoesterd --- universele waarden zoals geweldloosheid, samenwerking en liefde worden geleefd --- de echte oorzaken van de migraties (een elite die oorlog, terreur, armoede, economische ongelijkheid en monetaire schuldspelletjes gebruikt om macht en controle te behouden), kunnen aangepakt en vermeden worden door iedereen een familiedomein te geven (in hun geboorteland) om zichzelf en hun families makkelijk te voorzien in alle basisbehoeften. 

2. Gender verwarring en de inbeslagname der kinderen

De CRISPR transhumane designer baby
°°° Leven in de matrix --> De groeiende genderbeweging doet hetzelfde als het Kalergi plan maar dan op vlak van geslacht en conceptie. Geen man en vrouw identificatie meer, maar verwarring alom, en de ontkenning van het typisch vrouwelijke en mannelijke aspect in de Mens. Op Facebook kun je nu kiezen uit 56 verschillende gender-identiteiten (en gewoon 'vrouw' of 'man' staan er niet eens meer tussen). Via nieuwe woorden (en NLP technieken) wordt de jeugd gewend gemaakt aan het idee dat de natuurlijke verschillen tussen man en vrouw (die wel degelijk bestaan en van groot belang zijn trouwens) niet langer van tel zijn. Hier steekt een duistere bedoeling achter. Volgens Martin Vrijland kadert dit hele gender gedoe in een stappenplan naar transhumanisme en de verstoring van onze biologische identiteit. De klassieke rol en bedrading van een man is een krijger en beschermer, kernwoorden zijn kracht, wijsheid, verstand, actie, focus, visie, wilskracht, missie, leiderschap. De vrouw is een behoedster en healer, kernwoorden zijn schoonheid, moederschap, levenskracht, gevoel, liefde, verbinding, relaties, creativiteit en intuïtie. Het zijn deze inherente capaciteiten die vernietigd worden. De typische westerse man is een makke loonslaaf geworden in plaats van een moedige krijger. 

Het is de herdefiniëring van de menselijke, biologische identiteit en past in de agenda van ontzieling en ontmenselijking (in combinatie met het Kalergi plan voor rassenvermenging en uniformiteit). In 2008 werd het idee al gelanceerd dat ook een man een zwangerschap kan dragen mits de nodige chirurgische ingrepen. De volgende stap is dat conceptie en geboorte los van de menselijke invloed en medewerking komen en plaatsvinden in klinische omstandigheden (zonder liefde) en in fertiliteitsklinieken met genendatabanken gecontroleerd door de staat (de overheid is dan baas over 'jouw' kinderen vanaf de conceptie tot de dood). De techniek bestaat al en heet CRISPR, ouders kunnen hun baby zelf 'samenstellen' en een specifieke genenselectie kiezen. Het typische gezin (man, vrouw, kinderen) als basisunit dient te verdwijnen. Gezien kinderen altijd de toekomst vormen (het is de volgende generatie) gaan deze gender ‘verwarring’ en de designer baby's uiteindelijk in wezen over wie de controle kan verwerven over de kinderen.

°°° Op het familiedomein dorp --> Het klassieke gezin (man, vrouw, kinderen) is de hoeksteen van het dorp waarbij de man en de vrouw hun innerlijke kwaliteiten (h)erkennen en leven --- de ouders creëren een Ruimte van Liefde om de baby te verwelkomen en te omhullen en ze maken contact met de indalende ziel --- er wordt gekozen voor natuurlijke conceptie, zwangerschap en geboorte --- de kinderen worden opgevoed in harmonie en dichte relatie met de natuur --- kinderen zijn vrij en soeverein, hun energetische en hoogfrequente bedrading wordt niet vernietigd door vaccins en medicatie. 

3. Smart Prison Planet

°°° Leven in de matrix --> De steden worden betonnen en digitale gevangeniskooien vol straling, gif en vervuiling. Daar experimenteren ze al een tijdje mee in Astana (Kazakhstan) en binnenkort Neom (Saoudi Arabië). Vele moderne steden worden stap voor stap 'smart' gemaakt. De camera's met gezichtsherkenning en sensoren in zitbanken zijn slechts het begin. Zelfs een heel land wordt nu aangesloten op het A.I. wereldbrein (Estland). De snelle uitrol van alles wat 'smart' is (smart meters, smart cars, smart phones, smart cities,...) kadert in het plan om een 'smart planet' te maken (slavernij via technologie). De cell phone (Engels voor mobieltje) vormt daarvan een belangrijk onderdeel (cell betekent dus letterlijk gevangenis).

Het komende 5G netwerk zal niet alleen veel mensen paranoia en ziek maken en de bijen, vlinders en vogels laten verdwijnen, maar is het spinnenweb waar alles en iedereen op aangesloten wordt. Met het 5G netwerk komt ook 'het Internet der Dingen', een wereld waar gewoonweg alles, van apparaten tot Mensen, 365 dagen per jaar en 24/7 verbonden zullen zijn met artificiële intelligenties en virtuele technologie. Het 5G netwerk is ook bedoeld om de hogere 5D frequentie te blokkeren (ascensie of de natuurlijke bewustzijnsupgrade). De Mens zal niet langer vrij kunnen denken en gedachten worden gestuurd (mindhack).

°°° Op het familiedomein dorp --> Geen ‘smart village’ maar een natuurdorp waar oude ambachten, artisanale producten en kunstzinnig handwerk floreren en de bewoners omringd zijn door vele hectares levende natuur en zuivere lucht en echte contacten onderhouden met dichte buren en vrienden.

4. Transhumanisme

°°° Leven in de matrix --> De geo-engineering technieken (zoals chemtrails) brengen (onder meer) nanodeeltjes in de atmosfeer die een soort elektromagnetisch plasmagrid rond de Aarde leggen. Dit wordt nog versterkt door de duizenden satellieten in de ruimte die microgolf straling uitzenden en de Aarde in een kunstmatige tijdfrequentie houden. Trouwens, de aerosols die ze spuiten, samen met de Haarp installaties, creëren nieuwe chemische wolken, nog nooit gezien op moeder Aarde. Elf nieuwe soorten hebben ook al een naam gekregen. Dit grid en de nanodeeltjes ioniseren de atmosfeer en dienen voor militair/industriële controle en oorlogsvoering (en blokkeren ook het helend zonlicht).
De nanodeeltjes komen ook het lichaam binnen (via chemtrails, vaccinaties en gmo voedsel) en ioniseren de mens (ontzieling) en fuseren met organisch materiaal tot nano-biologische zend/ontvangst bots voor mindcontrol op afstand (morgellons).

We zijn analoge wezens en verbonden met Al Wat Is (Broncodering), de bedoeling is deze verbinding te breken en te reduceren tot nullen en enen (de digitale mens). We evolueren van natuurlijk en echt (een mens in de natuur) naar een kille software illusie (een smart robot in een virtuele nepwereld). Het bewustzijn wordt gehackt en iedereen is al lange tijd aangesloten op het technologische grid en op het wereldbrein via zijn smartphone (zelfs al denk jij van niet). Dit A.I. is super geavanceerd maar ontbreekt 3 dingen wat de mens (voorlopig nog) wél bezit: creatieve verbeelding, wijsheid en liefde.

°°° Op het familiedomein dorp --> Er zijn geen vaccinaties, chemische pillen noch gmo rotzooi voedsel --- de bewoners creëren hun eigen grid rond het dorp, een Ruimte van Liefde die beschermt tegen energetische aanvallen en vervuiling --- de vele bomen op het dorp neutraliseren straling --- de connectie met het Zelf en de Schepperbron wordt open en actief gehouden.

5. Big Brother Control

Big Brother IS already watching you 24/7
°°° Leven in de matrix --> Om een wereldwijde opstand van arme, hongerende vluchtelingen en werklozen te vermijden zal ooit het universele basisinkomen worden ingevoerd. Uiteraard wordt dat dan digitaal cryptomoney en enkel beschikbaar met chip (implantaat) en bij goed gedrag (China beloont nu al goede burgers en straft wie buiten de lijntjes kleurt).
Er komt dus een sociaal controlesysteem waarbij elke burger gescreend wordt en punten krijgt naargelang gedrag en conformiteit aan de regels, ontsnappen is onmogelijk. Dit 'sociaal krediet' systeem wordt in China volledig actief vanaf 2020 en dan zullen daar 1,3 miljard burgers 24/7 gemonitord worden en bijgestuurd worden wanneer ze volgens de elite niet genoeg gehoorzamen. Nu al worden 'overtreders' (bijvoorbeeld mensen die niet op het zebrapad lopen) publiekelijk te schande gezet op grote tv schermen in de stad. Dit is werkelijk hallucinant.
We krijgen dus een globale en digitale overheid met drones en robots als politiemacht en de mens als een gechipte werkslaaf die ingeplugd zit in het netwerk en die zelfs geen eigenaar meer zal zijn van zijn DNA en genen.

°°° Op het familiedomein dorp --> De bewoners hebben geen basisinkomen nodig --- ieder domein is zelfvoorzienend en brengt geld en/of ruilmiddel op --- er zijn geen camera’s noch controle, iedere bewoner neemt zijn eigen verantwoordelijkheid op en is soeverein --- alle afspraken en reglementen op het dorp worden samen beslist (consensus) --- de dorpen en regio’s hebben zelfbestuur --- er is geen inmenging van Europa, Bilderberg of corrupte politici en corporaties.

6. Slavernij

°°° Leven in de matrix --> Er worden steeds meer vrijheden afgenomen. In Amerika moet je nu aan de overheid toestemming vragen: om te gaan vissen, om regenwater op te vangen, om groenten in je tuin te kweken, om een huis te bouwen of te renoveren, om eigendom te hebben, om te huwen, om een zaak te beginnen, om een voertuig te besturen, om limonade te verkopen voor een goed doel, enzovoort. Dit was 125 jaar geleden helemaal nog niet zo en ook vrij ondenkbaar. De overheid moeit zich nu met alles en nog wat. Onderzoekers stellen vast: hoe meer regeltjes en bemoeienis door de overheid, hoe meer onrust en chaos in de maatschappij. En hoe meer vrijheid in een samenleving, hoe meer rust en voorspoed er ontstaat. Denk ook aan de Mexicaanse stad Cheràn die besloot om alle politici, regeringsleden, maffialeden en politie buiten te gooien en over te stappen op lokaal bestuur georganiseerd door de bewoners zelf. Gevolg: terwijl in Mexico geweld en corruptie dagelijkse kost zijn, is er in Cheràn vrede, rust en voorspoed. Een prachtig voorbeeld van de kracht en de logica van anarchie (= geen meesters en geen slaven).

°°° Op het familiedomein dorp --> Er is lokaal zelfbestuur, alle bewoners (ook kinderen) beslissen samen over de toekomst van het dorp --- er is vrijheid en autonomie --- er is een horizontaal en holistisch bestuur in plaats van een piramide hiërarchie --- iedereen wordt aangemoedigd om voedsel te telen, creatief te zijn, en zijn of haar talenten en ideeën zoveel mogelijk te delen.

7. De industrie van ziekte en dood

°°° Leven in de matrix --> Voor wie nog twijfelt en gelooft dat regeringen en autoriteiten handelen en beslissen in het belang van de burger volgt hier wellicht een koude douche. Het gehele maatschappelijk systeem is ingericht om Mensen ziek, afhankelijk en dom te houden met geld als rode draad doorheen alle aspecten van de samenleving. De warenhuizen liggen vol gedenatureerd dood voedsel vol chemische additieven, suiker en slechte vetten. Het water uit de kraan is flink behandeld met allerlei chemie en bevat hoe dan ook medicijn resten. De steden zijn verzadigd van fijn stof, roetdeeltjes, stank en vervuiling. De ontelbare masten en hot spots zenden dag en nacht elektromagnetische stralingen doorheen huizen en lichamen. Wifi, smart meters (en straks 5G) veroorzaken een exponentiële toename aan kankers en onvruchtbaarheid (eicellen en zaadcellen worden vernietigd door de straling). Dokters en apothekers zitten in de klauwen van de farmaciemaffia die helemaal geen mensen willen genezen, integendeel. Ooit slikte slechts 4% der bevolking pillen. Maar big pharma wou meer en ze bedachten en ontwikkelden nieuwe ziekten, ze introduceerden (verplichte) vaccinaties, ze kopen dokters en politici om en hun pillen genezen nooit de oorzaak maar veroorzaken steeds meer problemen en bijwerkingen. En tegenwoordig is bijna 100% der bevolking dagelijkse klant bij de farma industrie. Vaccinaties hebben helemaal niets met preventie en gezondheid te maken. Ze dienen een dubbel doel: enerzijds een lucratief business model in stand houden, en anderzijds als biologisch wapen om de bevolking te verzwakken, het natuurlijk immuunsysteem te blokkeren en extra inkomsten te halen uit het behandelen van de opgelopen vaccinatieschade (autisme, dementie, kanker, epilepsie, en nog veel meer). Natuurlijke middelen worden geboycot en in diskrediet gebracht, homeopathie wordt belachelijk gemaakt. De leiders en politici steunen oorlogen en wapenfabrikanten terwijl ze dikke premies opstrijken voor hun corrupt en misdadig gedrag. Meer nog, geheime diensten organiseren zelf false flags en terreuraanslagen (zoals 9/11) om angst te zaaien en strengere wetten in te voeren. De landbouwgrond is ziek, vervuilende industrieën krijgen subsidies, de lucht zit vol chemtrails, dingen als glyfosaat (roundup), gmo's en andere rommel worden gewoon toegestaan. Enzovoort, enzoverder,...de lijst is werkelijk eindeloos en dit alles gebeurt met medeweten en goedkeuring van 'onze' leiders en politici, die uiteraard slechts zwakke, laffe en narcistische marionetten zijn in handen van de grootbankiers en de cabal.

°°° Op het familiedomein dorp --> Het dorp bestuurt zichzelf, niet via democratie maar via consensus en consent: iedereen wordt rechtstreeks gehoord en echt betrokken bij alle beslissingen --- alle chemie, gif en straling wordt geweigerd of tot een minimum beperkt --- de natuur voorziet in alles wat nodig is om gezond en harmonieus samen te leven --- geweld naar anderen en vervuiling van de leefomgeving worden niet getolereerd --- de bewoners nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun daden en voor hun dorp.

8. Brave New World Order

°°° Leven in de matrix -->  Er staat (volgens de agenda van de elite) nog een flinke wereldoorlog gepland en een ongeziene monetaire crash die alles en iedereen onderuit zal halen. Ondertussen duurt de genocide op mens, dier en natuur gewoon voort. Dit zijn enkele manieren waarop de langzame genocide, sterilisatie en 'dumbing down' worden uitgevoerd: aspartaam, gmo voedsel, bestrijdingsmiddelen, vaccins, farma medicijnen, eugenetica, fluor, straling, chemtrails, junkfood, fijn stof, terreur, vervuiling en vernietiging van het milieu en de oceaan, voortdurende oorlogen (er is al 5000 jaar lang continu oorlog op Aarde!)
Planeet Aarde ondergaat een proces van terravorming (aanpassing van atmosfeer, klimaat, milieu, maatschappij,...) richting transhumanisme en singulariteit (rond 2045). De mens is dan ondergeschikt aan A.I. (artificiële intelligentie) en niet langer soeverein.
De levende natuur en de vrije mens moeten plaatsmaken voor dode, hightech machines en intelligente robotten, voor smart cities vol transhumane geprogrammeerde zombies. Inderdaad, een Heerlijke Nieuwe Wereld (Brave New World), reeds beschreven door Aldous Huxley in zijn boek uit 1932, een wereld waar de vrije keuze voor een uniek individueel bestaan niet langer mogelijk is.

°°° Op het familiedomein dorp --> Men leeft in permanente harmonie en uitwisseling met de natuur (permacultuur) --- chemische rommel, pillen en dood voedsel zijn nutteloos en onnodig --- de omgeving en het milieu worden beschermd en verfraait --- men kiest bewust voor een ‘analoog’ leven in eenvoud en leert samenwerken met de levende planeet --- iedereen wordt aangemoedigd zijn of haar uniek en individueel Zelf te laten stralen.

9. Perceptie Management

°°° Leven in de matrix --> Tegenwoordig weet iedereen dat de ruimte of de ether gevuld zijn met onnoemlijk veel informatie gedragen door elektromagnetische straling. De lucht is gevuld met allerlei data die onzichtbaar, onhoorbaar en voor de meesten ook onvoelbaar is. Enkel via een geschikt apparaat (laptop, smartphone, radio, tv,…) kun je die informatie ook decoderen en zichtbaar maken op een scherm. We hebben het natuurlijk over het informatie tijdperk van draadloos internet, computers en radio/tv signalen. We leven met zijn allen letterlijk in een veld van informatie gedragen door golffrequenties en decodeerbaar via elektronische apparatuur. In iedere stad is er tegenwoordig wifi en kun je op elke plaats informatie downloaden en omzetten naar beelden en geluiden op jouw toestel.

Vandaar is het een kleine stap om een analogie te maken met de relatie Mens/bewustzijn/wereld. Want net als bij een laptop of smartphone gebruikt de Mens software (de 5 zintuigen plus de mind) om de energieën in het ‘Veld van oneindige mogelijkheden’ te decoderen tot de ‘realiteit’ van elke dag, net zoals een computer de uitgezonden data decodeert tot zichtbare beelden op een scherm. Welke beelden men ziet op zijn scherm hangt af van welke website men bezoekt of op welke (radio/tv) zender men afstemt. En de ‘realiteit’ die de Mens manifesteert hangt af van zijn bewustzijn en perceptie (waarneming, geloof, visie, overtuiging, programmering). Dit is ook bekend als de Wetenschap der Verbeelding en het is het grootste geheim wat de elite verborgen houdt. We zijn scheppers en creëren de werkelijkheid via perceptie en interactie (met de wereld). We schrijven het script van deze virtuele realiteit door wat we denken, geloven, doen...én zeggen. Want woorden en taal zijn wellicht de krachtigste alchemistische toverspreuken die we dagelijks hanteren (In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. - Joh 1).

Welke wereld en ervaring we creëren hangt letterlijk af van de perceptie die we ‘uitzenden’, de overtuiging die we hebben. Bewustzijn (waarneming) laat de golffrequenties instorten tot de ervaarbare 3D ‘realiteit’. In de kwantum fysica wordt dit het waarnemer fenomeen genoemd. Denk aan het ‘dubbel split’ experiment uit de kwantum fysica. De waarnemer (de Mens) decodeert via de zintuigen plus de mind (bewustzijn) de aanwezige energiegolven (het Veld) tot een zichtbare wereld (3D realiteit). Net zoals de smartphone de wifi signalen decodeert tot beelden op een schermpje. De manier waarop jij de wereld bekijkt en de overtuigingen die jij gelooft (perceptie), bepalen in grote mate welke wereld jij ervaart. Vandaar de new age stelregel: angst genereert meer angst en liefde zien laat meer liefde ontstaan. 

Maar wat als je de mind zou kunnen controleren en de Mensen allerlei dingen zou kunnen laten geloven die jij als (religieuze of politieke) autoriteit bepaalt? Wat als je de menselijke perceptie zou kunnen sturen? Dan zou je in principe een wereld en een samenleving kunnen creëren die in geweld, angst, schaarste, gehoorzaamheid en beperking leeft en je zou een Mens kunnen opdragen om zijn Kracht en Soevereiniteit weg te geven aan allerlei valse instanties en figuren buiten zich. En dat is precies wat er gebeurt is en nog steeds gebeurt! De elite (of de priesterkastes) gebruiken al vele eeuwen allerlei perceptie management technieken om de mind en het bewustzijn van de mensheid te bespelen, te sturen en te controleren om een specifieke werkelijkheid en ervaring te genereren gekend als de ‘traumamatrix van slavernij’. Tot de bekendste ’brainwash’ technieken behoren onderwijs, religie, wetenschap, politiek, media, verdeel en heers spelletjes, het probleem/reactie/oplossing scenario,...die allemaal bol staan van leugens. Deze feiten zijn de wakkere Mens al langer bekend. Maar wat kunnen we doen om dit te veranderen? 

°°° Op het familiedomein dorp -->  De Mens is een onbeperkte, onbegrensde en oneindige Aanwezigheid (Zelf), nooit geboren en onsterfelijk, in staat om alles te creëren (te decoderen) wat maar denkbaar is. Zelfs dingen die niet in het script van het virtuele hologram staan, want de Mens is in staat om de Broncode te herschrijven via de combinatie vrije wil/liefde/zelfrealisatie. De sleutel is om het denken en de mind vrij te maken van de programmering en de leugens. De sleutel is om het bewustzijn te verruimen zodat andere (zuivere, hogere) informatie gedecodeerd wordt. De sleutel is om je Zelf te ontdekken en jouw onbeperkte creatiekracht in te zetten om een nieuwe wereld te decoderen. En deze sleutels zijn te vinden via een Ruimte van Liefde op een familiedomein.

Er zit evenwel een addertje onder het gras. Bij de Mens bevindt de decodeer software zich voor 95% in het onderbewuste. Daardoor reageren de meesten op automatische piloot en herkauwen elke dag dezelfde gedachten en overtuigingen. Waardoor de traumamatrix in stand wordt gehouden. Het onderbewuste vrijmaken van vastgeroeste en beperkende overtuigingen is een helse opdracht. Het vraagt veel oefening, de juiste technieken, ondersteuning door vrienden en een veilige omgeving. Allemaal aspecten die op de Anastasia dorpen aanwezig zijn. Men helpt elkaar om met een nieuwe visie en perceptie naar zich Zelf en naar de wereld te kijken. Waardoor die wereld verandert (it’s your mind that creates the world zei Boeddha).

Op veel dorpen wordt deze fase van transformatie de ‘mudroom’ of modderruimte genoemd. Het is een (vaak lange) tijd waarin de oude programma’s en overtuigingen losgelaten worden, de tijd waar de blokkades en trauma’s uit de oude wereld geheeld worden, de tijd waar beperkende gedachten en angsten getransformeerd worden. Want het is onmogelijk om een nieuwe wereld te scheppen vanuit de oude geloofssystemen en de voorbijgestreefde paradigma’s, vanuit een ongezonde levensstijl en een bewustzijn waar geweld en waanzin als normaal beschouwd worden. De dorpsbewoners helen eerst zichzelf en elkaar en openen hun bewustzijn en perceptie voor de ongebreidelde scheppingskracht en onvoorwaardelijke liefde die leeft in iedere Mens. Pas dan kan de échte Ruimte van Liefde ontstaan en het familiedomein een lichtbaken voor een nieuwe samenleving worden.

10. De Puppet Masters

°°° Leven in de matrix --> In een interne google video (The Selfish Ledger) wordt de manier geschetst hoe het ‘human management’ systeem er nu en later zal uitzien. Men verzamelt eerst allerlei persoonlijke data over ieder Mens op Aarde en gebruikt die informatie dan om de mensheid te herprogrammeren volgens een bepaalde agenda of een vooraf geschreven script. In dit script wordt de unieke, eigenzinnige en soevereine Mens uitgeveegd en in de plaats komt een uniforme kudde volgzame gemanipuleerde schapen.

Hoe gaat dit precies in zijn werk? Vele decennia geleden al bedenken de elite en hun handlangers plannen om de mensheid niet alleen te overheersen maar ook te manipuleren. En ze vinden het middel bij uitstek om dat te doen: informatie en communicatie controle. Vanaf de jaren ‘50 wordt het DNA in kaart gebracht (informatie) en begint men met genetische manipulatie in labo’s van planten en dieren en met de creatie van ‘designer baby’s’ (controle). De Mens wordt steeds meer gezien als een computersysteem vol data en software die programmeerbaar zijn en het idee van transhumanisme en singulariteit (de machinemens) is geboren. De CIA richt dan MK Ultra op, een geheime dienst die allerlei technieken en experimenten ontwikkelt en uitvoert om de Mens psychologisch, mentaal en spiritueel te breken en te sturen (mind- en heart control). Begin jaren ‘90 schiet het informatie tijdperk pijlsnel uit de startblokken, in amper 3 decennia tijd is de natuurlijke, analoge wereld verdwenen en zit iedereen 24/7 ingeplugd in cyberspace. Bomen, bijen en dieren verdwijnen in razendsnel tempo vanwege de dodende stralingsmasten, het 4G/5G netwerk en de chemtrails. De filmtrilogie ‘The Matrix’ schetst een grimmig beeld van deze (onze) huidige virtuele slavenwereld.

In 2018 lanceert google een video met de titel ‘het persoonlijke grootboek’. Daarin leggen ze uit hoe ze de mensheid sturen in de richting die zij willen (en met onze onbewuste medewerking).
De eerste fase is het verzamelen van data over iedereen. Alles wat we doen, zeggen en schrijven wordt bijgehouden via de hardware (smartphone, laptop, pc, gps,…) en de software (facebook, youtube, whatsapp, instagram, mail, skype, apps,…) die iedereen bezit. Alles wat je doet on line (bankieren, betalen, surfen, gamen, shoppen, chatten, praten, commentaar geven, dingen liken,…), zowel op je persoonlijke apparaat als op openbare toestellen, wordt bijgehouden en opgeslagen in jouw persoonlijk grootboek. Iedereen die on line gaat, heeft ondertussen zo’n boek bij google. Aan de hand van die data kent en weet google jouw voorkeuren, beslissingen, dagelijkse acties en handelingen, gemoedstoestanden, relaties, verplaatsingen, surfgedrag, seksuele voorkeuren en nog veel meer...Naarmate we dag na dag op het internet bezig zijn, wordt dit grootboek ook steeds uitgebreider, accurater en persoonlijker. Het is en het wordt een levende, evoluerende, griezelige en correcte voorstelling van jouw persoon. Een gecodeerde, digitale versie van jezelf.

De tweede fase is wanneer google het persoonlijke grootboek zichzelf laat schrijven via en met onze (al dan niet bewuste) medewerking. Dit gebeurt nu al uiteraard. Telkens we (privé) gegevens delen of inloggen op facebook, twitter, instagram, youtube, skype, enz... schrijven we mee aan ons persoonlijk grootboek. Maar dat kan nog beter. Google promoot dit idee van een individueel grootboek met de slogan dat het een onmisbare hulp kan zijn. Een soort persoonlijke assistent die ons kan helpen bij het maken van keuzes, bij gezondheidsvragen, bij het beheren van kennis en data, bij het voorstellen van opties, bij alles wat de gebruiker onderneemt,...En het klinkt op het eerste zicht fantastisch: we hebben dan altijd een persoonlijke gids en guru bij de hand die gebruik maakt van onze eigen info en data om te helpen en raad te geven (want hij kent ons het best). Hier kan al de vraag opkomen in hoeverre google haar visie, haar waarden en haar agenda niet (ongemerkt) zal opdringen aan de gebruiker. Een tweede vaststelling is dat de versmelting tussen machine (smartphone), artificiële intelligentie (digitaal grootboek) en de Mens dan onvermijdelijk is geworden (transhumanisme). Iedereen wordt verslaafd aan en geïntegreerd met zijn of haar digitale grootboek. Mensen zullen bewust en met plezier hun persoonlijke assistent van info en data voorzien want dan kan hij nog beter helpen.

De derde fase is wanneer het gedrag van de gebruiker 24/7 gestuurd wordt door google via het grootboek en de assistent. Er wordt een feedback loop geïnstalleerd waarbij het grootboek telkens bijgewerkt wordt aan de hand van de reacties en acties van de gebruiker. Zo wordt de assistent steeds beter in het manipuleren en conditioneren van het gedrag van de gebruiker. Het toestel bij uitstek wat die feedback loop genereert, is de smartphone. De Mens wordt dan een marionet geanimeerd door google via de smartphone. Het is dan de google assistent die op slinkse en subtiele wijze de beslissingen neemt en niet langer de Mens. En de agenda van google is uniformiteit, de conditionering van de mensheid naar een voorgeprogrammeerde robot waarvan de reacties en handelingen vooraf bekend zijn. Het is de natte droom van iedere dictator, de burger die vrijwillig zijn vrijheid en vrije wil opgeeft en zijn leven laat sturen door de computer (Big Brother).

Maar het gaat nog verder. Miljarden Mensen lopen ondertussen rond met een smartphone en hebben een grootboek vol data en gegevens wat dagelijks groeit. Google analyseert en interpreteert al deze data en gebruikt dit om modellen te maken en oplossingen te vinden voor de grote en kleine uitdagingen der mensheid zoals armoede, honger, depressies, conflicten,...Althans dat is hun uitleg. Maar het vraagt niet veel fantasie om te zien dat google hier een fantastisch instrument heeft om de massa te sturen. Zelf noemen ze het ‘behavioral sequencing’ en eenvoudig gezegd komt het neer op het beïnvloeden en manipuleren van het gedrag van de smartphone gebruikers. Google wil de Mens als soort én als individu volledig in kaart brengen, ontleden en terug in mekaar steken volgens hun eigen plannen en waarden. De mensheid wordt niet gezien als 8 biljoen unieke en soevereine individuen, maar als een homogene kudde, een sociaal mierennest, een uniforme massa die via google technologie makkelijk te (mis)leiden en te kneden is. Het grootboek openbaart dan zijn ware functie: het daadwerkelijk veranderen van de Mens, het doelbewust sturen van het bewustzijn en het vernietigen van echte vrijheid en soevereiniteit. Google wil niets minder dan de (natuurlijke) evolutie van de mensheid in handen nemen, en die controleren en via artificiële intelligentie een bepaalde kant opsturen. Welcome to the machine.

°°° Op het familiedomein dorp --> Vaak wordt het argument aangehaald dat technologie op zich niet goed of slecht is, maar in wezen neutraal is, het hangt er gewoon van af wat je ermee doet. Maar dit is in onze tijd al lang niet meer zo. Veel technologie werd en wordt doelbewust ontwikkeld om een duistere agenda te dienen. De ontwikkeling van allerlei wapens (om Mensen te doden) is een duidelijk voorbeeld. Veel technologie komt trouwens uit de ontwerpkamers van militairen en geheime diensten (chemtrails, Haarp, facebook,…). Sommige technologie dient men gewoon te weigeren, zo simpel en logisch is het. Op het familiedomein wordt de analoge wereld (de natuur) terug de basis, en staat moreel en ethisch verantwoorde technologie ten dienste van de Mens en haar harmonische evolutie.

Ook de bewoners van de Anastasiadorpen schrijven een boek, bekend als ‘het familieboek’. Iedere familie schrijft namelijk een eigen handleiding, inventaris en geschiedenis van het domein. Een groeiend dagboek waarin de wedervaren van een zelfvoorzienend leven in harmonie met elkaar en met de natuur worden bijgehouden voor toekomstige generaties. Een nuttig naslagwerk vol tips, weetjes, kennis, waarheid, rituelen en verhalen die een inspiratie vormen voor het hele dorp en de eigen nakomelingen. Welcome to nature.

Het idee dat we in een virtuele wereld leven (maya genoemd bij de Hindoes of droomtijd bij de Aboriginals), en dat het universum een soort holografische simulatie is, krijgt steeds meer aandacht en ook wetenschappelijke bewijzen (uit de kwantum fysica). De (illusie) materiewereld buiten ons is ‘niet echt’, het is niets meer dan een datastroom (van informatie) die gedecodeerd wordt door, met en in het bewustzijn tot ervaarbare en zintuiglijke fenomenen. En de oorspronkelijke taal waarin die informatiecode geschreven is, kan (onder meer) gelezen en begrepen worden via studie en interactie met de natuur. Vandaar de overvloed aan natuur op ieder familiedomein en de mogelijkheid die daardoor ontstaat om deze matrix illusie wereld te herschrijven/herscheppen.

11. Het einde van de natuurlijke Mens

Miljardair Zuckerberg loopt met brede grijns voorbij een legertje nerds
die vastgebonden zitten aan machines en verblind worden
voor de werkelijkheid door knipperende plastic maskers.
°°° Leven in de matrix --> De technologische ontwikkelingen in Silicon Valley en op andere plaatsen gaan razendsnel. Door computerchips en digitale apparatuur te integreren in het brein en het menselijk lichaam ontstaat een augmented reality, een verbeterde en opgewaardeerde versie van de Mens. De nieuwe mogelijkheden op vlak van gezondheid, educatie, entertainment,...zijn spectaculair en eindeloos. Zoals bijvoorbeeld het controleren en aansturen van externe apparatuur door gedachteoverdracht of het opnemen én identificeren van dromen via een computer (men weet en ziet precies wat je droomt). Door het inplanten van een draadloze chip in de hersenen en een andere chip in de lendenen kunnen verlamde personen met een gebroken rug of nek terug lopen. De signalen van het brein die opdracht geven aan zenuwen en ledematen om te lopen (en die bij verlamming onderbroken zijn) worden dan draadloos overgedragen naar de benen. Inplantchips in de hersenen kunnen gedachten ‘lezen’ en opdrachten uitvoeren zoals een rolstoel (draadloos) laten bewegen. Ook bij dementie verschijnselen kan een breinchip helpen om de hersenwerking spectaculair te verbeteren.

Maar het gaat nog verder. Personen met een chip in de hersenen kunnen met elkaar communiceren via draadloze gedachteoverdracht, ook al zijn ze duizenden kilometers van elkaar verwijderd. Smartphone, skype of mail zijn ‘old school’ en niet langer meer nodig, alle communicatie gaat rechtstreeks van brein naar brein! Via de hersenchip is men ook rechtstreeks verbonden met het internet en haar oneindige schat aan informatie. Het is dan alsof men constant een bibliotheek, gps, en een smartphone met zich meedraagt IN het lichaam die 24/7 bruikbaar is. Een vraag stellen aan google of wikipedia via de smartphone is binnenkort verleden tijd, men denkt gewoon aan de vraag en het antwoord komt dadelijk in het brein via het chip implantaat.
Men kan niet alleen kennis overdragen, ook het delen van herinneringen en persoonlijke ervaringen zijn mogelijk. Als iemand bijvoorbeeld gaat skydiven of diepzeeduiken dan kan hij zijn vrienden laten meegenieten van die belevenissen via mind-overdracht van de zintuiglijke sensaties en de projectie van visuele beelden in hun brein (virtual reality). Of stel dat er een robot op Mars gedropt wordt en je kunt inloggen op zijn chip waardoor je de rode planeet kunt ervaren alsof je er zelf bent. Of stel dat je verbonden bent met de breinchip van je favoriete popster tijdens een optreden en alle sensaties kunt meebeleven zonder je huis te verlaten.

En het gaat nog verder. Net zoals je nu alles kunt zien en lezen wat je vrienden posten op facebook, net zo zul je alles wat je gechipte vrienden doen en denken echt kunnen meebeleven (als zij daar toestemming voor geven). Sommigen zullen hun persoonlijke leven volledig openbaar maken en zo de mogelijkheid creëren dat anderen die ervaringen kunnen downloaden en beleven. Op die manier vervaagt het onderscheid tussen de eigen persoonlijke ervaringen en herinneringen en diegene die afkomstig zijn van een andere persoon. Wat behoort bij wie? Dan zal men tijdens het leven niet 1 leven leiden (namelijk jouw eigen leven) maar vele diverse levens (inclusief de gedachten, emoties, sensaties en percepties van elk leven). Een soort digitaal eenheidsbewustzijn.

En zal het nog nodig zijn om een diploma te halen? Want alle kennis is dan rechtstreeks en dadelijk toegankelijk via een chip in het brein. Men kan informatie downloaden van de grootste wetenschappers en slimste genieën aller tijden. Universiteiten zullen overbodig worden want ‘de cloud’ of cyberspace worden de nieuwe leraren gekoppeld aan een oneindige informatie database. Alles en iedereen is dan rechtstreeks verbonden met elkaar.

Momenteel is de Virtual Reality bril het nieuwste gadget. Via de bril wordt een hele wereld voor je ogen en oren getoverd die levensecht lijkt en waar je in kunt bewegen en acties ondernemen. Maar die bril zal snel plaats ruimen voor de breinchip. Een hele wereld zal dan rechtstreeks gedownload worden in het brein, alsof je meespeelt in een film die geprojecteerd wordt op je netvlies, alsof je een droom beleeft die zo echt lijkt dat je gelooft dat hij werkelijkheid is. De Mens wordt dan meegezogen in een virtuele wereld en zal de verbinding met de ‘echte’ wereld en met zich Zelf steeds meer verliezen. De Mens wordt dan letterlijk het internet...en omgekeerd.

De Mens wordt aangesloten op artificiële intelligenties allerhande en de ongelofelijke upgrade en vele mogelijkheden die daarmee samenhangen (zoals nieuwe zintuigen, het creëren van nieuwe realiteiten, bewustzijnsverbinding met anderen, onbeperkte database toegang, een eeuwig levend lichaam,..), zullen voor velen zo onweerstaanbaar zijn dat de breinchip straks (net als de smartphone en de flatscreen nu) gewoon onmisbaar zal worden. En weinigen zullen zich afvragen wat er gebeurt als de chip in jouw brein gehackt wordt…En weinigen zullen protesteren wanneer Mensen niet langer voor een rechtbank met een echte jury en een rechter verschijnen maar veroordeeld worden door een computer (gebeurt nu al in India en China) die in jouw brein vooraf kan lezen of jij een potentiële overtreder bent...

°°° Op het familiedomein dorp --> De surrogaat wereld die de technologische revolutie zal genereren wordt op het familiedomein tot het uiterste minimum beperkt. Hier kiezen we resoluut voor een analoge omgeving, een natuurlijk leven, een her-innering en ontwikkeling van de eigen vermogens, de echte verbinding met anderen in ‘real life’, de open en rechtstreekse communicatie met andere mensen, met dieren, met planten, en met het eigen Hoger Zelf.

12. Virtuele Werelden

°°° Leven in de matrix --> Het lijkt er dus op dat de mensheid een nieuwe era binnen gaat en niets lijkt deze evolutie te kunnen stoppen, de analoge wereld verandert in een virtuele realiteit. Maar wat is ‘realiteit’ eigenlijk? Is de wereld buiten ons werkelijk écht en solide en bestaat die onafhankelijk van ons? De kwantum fysica beweert van niet. De ‘bouwstenen’ van materie zoals atomen, protonen en andere elementaire deeltjes zijn helemaal geen deeltjes. Het zijn geen vaste partikels maar potentiële golffuncties, het zijn mogelijke energie kwanta. En het is de waarnemer die de energie kwanta laat 'instorten' tot fysieke 3D realiteit. Zonder waarnemer (bewustzijn) is er geen schepping! Bewustzijn decodeert de informatie (energie kwanta) tot de zintuiglijke ervaarbare vormen, tijden en ruimten die we waarnemen. Een beetje zoals de virtuele realiteit bril miljoenen digitale databits omzet tot een levensechte wereld die onze zintuigen kunnen waarnemen op het scherm van de bril. En net zoals bewustzijn een nachtelijke droom voor het geestesoog tovert. Alles speelt zich af in, door en met bewustzijn.

Maar wat is dan bewustzijn? Dat is de grote vraag natuurlijk en niemand weet het antwoord, het blijft voorlopig een mysterie. Het is wat we zijn,...Creatief, Onbeperkt, Oneindig Zijn,...Ik Ben. Door onze mind focus (aandacht, waarneming, perceptie, overtuiging) te verplaatsen, decoderen we telkens een andere parallelle ‘realiteit’. Bijvoorbeeld planeet Aarde tijdens het dagbewustzijn, de droomwereld tijdens de slaap, de astrale werelden tijdens BDE’s, uittredingen of drugexperimenten en de vele hemelgebieden na de fysieke dood. Vandaar is het een kleine stap om de mogelijkheid te overwegen dat we nu al reeds in een virtuele wereld zouden kunnen leven. Net zoals in de film ‘The Matrix’ waar de mensheid in werkelijkheid ingeplugd zit in een soort voedselpod en zich ondertussen inbeeldt (droomt) dat hij op Aarde rondloopt. Enkel wie de rode pil neemt ontwaakt en beseft dat hij in een holografische simulatie zit. Een minder negatieve vergelijking dan de energieboerderij uit de Matrix film is de volgende analogie. Hoger Zelf als speler animeert een bio-avatar (wij als Mens) in de 3D realiteit (planeet Aarde) en ook in andere dimensies. Alle dimensies en werelden zijn virtuele realiteiten (informatie en datavelden) bedoeld voor ervaring en exploratie die gedownload en gedecodeerd worden door het bewustzijn (mind + zintuigen) als een feedback speelveld voor groei, creatie en liefde.

Dit idee roept heel wat interessante vragen op. Is het universum één grote supercomputer en zijn atomen dan niets meer dan informatie bits die de illusie van een realiteit coderen, met de Mens als de ultieme app? Wie schreef/schrijft het script (de softwarecode) voor deze ‘realiteit’? En waarom, wat is de bedoeling? Heeft het script een open einde (vrije wil) of staan de uitkomst en de gebeurtenissen vast? Kunnen wij de broncode herschrijven en zo de ‘realiteit’ veranderen? Hoe kunnen we ontwaken en ontsnappen? Hoeveel matrixsystemen of virtuele realiteiten zijn er eigenlijk? Creëert het bewustzijn na de fysieke dood een volgende (nep)realiteit afhankelijk van intentie, perceptie, geloof en vermogens? Wie of wat is dan de grote ‘architect’? Waar of wat is de Oorspronkelijke Wereld (waar de supercomputer zich bevindt die al de virtuele werelden genereert)? Op welke energie draait die computer? Wat heeft (een ruimte van) liefde met dit alles te maken? Deze vragen worden in één van de volgende berichten uitgebreid behandeld.

Maar als deze wereld reeds een virtueel speelveld is, dan is de ontwikkeling van de digitale wereld in deze matrix (die nu aan de gang is) een volgende en diepere laag van illusie waarin ontwaken nog moeilijker zal worden. Er wordt dus bovenop en binnenin de ‘natuurlijke’ wereld een digitale internetmatrix gebouwd waar Mensen nog veel makkelijker te controleren, te manipuleren en te misleiden zijn. De ‘New World Order’ is niet enkel de dictatoriale politiestaat die overal angst en valse autoriteit brengt, maar is vooral ook het digitale technogrid: The Internet of Things.

°°° Op het familiedomein dorp --> De Ruimte van Liefde zorgt voor een voedende, veilige en vredige omgeving waar via meditatie en andere technieken de Mens tot Zelfrealisatie kan komen en zo de virtuele dimensies kan bespelen, besturen en co-creëren. Vergeet niet dat wij machtige scheppers zijn. Via onze collectieve gedachten creëren wij deze virtuele realiteit als speelveld tot ervaring en exploratie voor bewustzijn. Op het familiedomein gaan we via de Wetenschap der Verbeelding een nieuwe virtuele wereld scheppen waar liefde, samenwerking en éénheid alomtegenwoordig zijn. Althans, deze mogelijkheid staat open voor wie het spel van angst, geweld en afscheiding onderhand beu is...In dat opzicht zijn de familiedomeinen pioniersprojecten. Het zijn de eerste coördinaten en dragers van het hologram van licht en harmonie, de blauwdrukken van een nieuw paradigma, de exponenten van een verruimd bewustzijn verbonden met Hoger Zelf.

Live the Solution, Be the Answer, Walk the Talk


De ultieme oplossing voor vrijwel alle mondiale uitdagingen en 'problemen':
het autonome familiedomein op een groen dorpje vol vrienden.

Dit mag voor sommigen allemaal bijzonder hallucinant klinken, maar nu het goede nieuws en ook de link met Anastasia. Het lijkt alsof er 2 werelden ontstaan naast elkaar: de oude maatschappij gebaseerd op hiërarchie, geld, tekort en technologie en een nieuwe beweging die kiest voor samenwerking, overvloed, liefde en natuur en waar de Levensdorpen een exponent van zijn.
De duistere krachten kunnen niet op tegen een ruimte van liefde, dat bewijst Anastasia regelmatig in de boeken (wanneer ze fysiek en ook energetisch wordt aangevallen). Daarom is deze boekenreeks ook zo krachtig en transformeert ze mensen, dorpen en landen in snel tempo. De zinnen en gedachten bevatten namelijk Waarheid.
Anastasia toont de eenvoudige oplossing: familiedomeinen op ecodorpen waar lokaal zelfbestuur en schenk-economie gelden en waar de bewoners vrijheid en liefde samen be-leven. Er zijn 3 niveau's waarop een 'ruimte van liefde' op een autonoom familiedomein transformerend werkt, lees ze na bij de epiloog in dit bericht.

Niemand komt ons redden, het gaat erom dat iedereen geroepen wordt om op te staan in Kracht, Soevereiniteit en Liefde. Het gaat om het terugnemen van jouw Vrijheid en Moederland. Het gaat om het verhogen van jouw frequentie, het versnellen van jouw gedachten, het verdiepen van jouw bewustzijn, het verbinden met jouw echte Zelf. En dit gaat bijna vanzelf als je op jouw familiedomein connectie maakt met moeder Aarde en de frequenties van de natuur (ik spreek uit ervaring).

Jij bent degene waarop je wacht. Jij bent de oplossing. Je hebt geen enkele 'verplichting' aan dit ziek systeem noch aan haar totaal geschifte bestuurders. ALLES bevindt zich in jouw Zelf. Je hebt geen religie, guru, meester of regering nodig. Je hoeft enkel de kwantum verbinding met jouw Essentie bewust te maken en in te tunen op het Veld (het biopsychisch netwerk) via de natuur of meditatie. Wat Anastasia de Wetenschap der Verbeelding noemt, is onze onbeperkte Scheppingsenergie (die nu gehackt en aangevallen wordt). Het 5G stralingsveld wat mens en planeet nu en straks gaat verbinden met het artificiële wereldbrein is slechts een flauwe surrogaat kopie van het Veld van Liefde op het familiedomein die de bewoners verbindt met de Schepper.

Steeds meer wetenschappers en onderzoekers sluiten aan bij de theorieën die stellen dat dit universum een holografische virtuele simulatie realiteit is. Een belangrijke naam daarbij is Tom Campbell en zijn 'Theory of Everything' (daarover meer in een volgend bericht). De beste raad is dan ook om dit hele menselijke drama als een spel te zien (want dat is het ook). En dus wat afstand te nemen van de Aardse gebeurtenissen. Je niet laten meeslepen door de verhalen uit de media maar steeds in de rol van observator te blijven. Uiteindelijk kan er niets ergs gebeuren (het Zelf is ongeboren en onsterfelijke vrede en vreugde), we spelen en creëren samen een complex multilevel game. It's just a ride, zei Bill Hicks. Sommigen nemen de rol van slechterik op, anderen spelen een heilige. Dat maakt de interactie met elkaar boeiend, uitdagend en leerrijk. Maar uiteindelijk is het allemaal slechts een droom van en in bewustzijn, zo levensecht, hypnotisch en onvoorstelbaar magisch dat we er helemaal in opgaan. Wil jij ander verhaal of scenario be-leven binnen het spel? Ben je het oude spel moegespeeld? Neem dan je kracht en soevereiniteit terug, laat los wat niet langer resoneert met jouw dromen en creëer een nieuwe belevenis en een ander leven. Niemand anders kan en zal dit voor jou doen.

Wake up and Change your Vision!

Ben jij al wakker en bewust? Leef jij al soeverein en vrij? Of zit je nog vast in de ratrace en de slaven programmering? Hier zijn enkele signalen die erop wijzen dat je nog steeds in een slavenmatrix leeft (volgens Waking Times). Weet en besef dat een ander leven mogelijk is, je hoeft er enkel voor te kiezen.

°°° Je betaalt belasting aan mensen die eigenlijk in de gevangenis thuishoren.
°°° Je gehoorzaamt duizenden wetten en regeltjes die bedoeld zijn om jouw vrijheid en creativiteit te onderdrukken.
°°° Je denkt dat regeringen, overheden en autoriteiten noodzakelijk zijn en de enige manier om een samenleving te organiseren.
°°° Je gaat (vaak) naar de dokter maar je geneest nooit echt en blijft ziek.
°°° Je stemt op een politieke partij en discuteert er met vrienden over.
°°° Je werkt hard en tegen je zin om fiat geld te verzamelen en toch kom je niet toe.
°°° Je bent bereid schulden te maken om allerlei nutteloze stuff te kopen en de buren jaloers te maken.
°°° Je praat met mensen over futiele tv shows en sportprogramma's.
°°° Je vind het niet erg dat alles wat je doet en zegt en ook je locatie gekend is en en dat je voortdurend gemonitord wordt (want je hebt toch niets te verbergen).
°°° Je denkt dat de wapens die de regeringen, politie en militairen gebruiken de wereld veel veiliger maken.
°°° Je gaat vrijwillig bij het leger als soldaat of je huwt met een militair.
°°° Je weet dat je water met fluor en chloor drinkt en voedsel met gif eet en toch blijf je jouw gewoonten verder zetten.
°°° Je eet bewust voedsel met additieven en chemische producten en je warmt eten op in een microgolf oven.
°°° Je eet nog steeds lijken van giftige en gemartelde dieren.
°°° Je vertrouwt op de farmaceutische industrie voor het welzijn van je eigen lichaam.
°°° Je denkt dat vaccinaties veilig zijn en ziekten kunnen vermijden en dat ze voor het welzijn van de bevolking dienen.
°°° Je kijkt nog steeds TV en volgt en gelooft de nieuwsprogramma's en de kranten.
°°° Je aanvaardt wat de reguliere wetenschap beweert en wantrouwt alles wat afwijkt van de norm.
°°° Je stelt de gemanipuleerde en algemeen aanvaarde verhalen over onze afkomst, geschiedenis, archeologie,...nooit in vraag.
°°° Je beseft niet dat je in feite een spiritueel wezen bent en dat materie een manifestatie van bewustzijn is.

Levensdorpen zijn als oases die het hologram van een nieuwe wereldtijd vasthouden en verankeren. Ze zijn de vrije enclaves in de slavenmatrix van geld en geweld. Levensdorpen tonen de natuurlijke levenswijze als tegengewicht voor het technologische surrogaat leven in de smart cities. Vergelijk het met voeding. Tweehonderd jaar geleden was alle voeding biologisch en natuurlijk. Tegenwoordig is biologische voeding een apart niche segment binnen het grote aanbod van gedenatureerd en gemanipuleerd voedsel. Tweeduizend jaar geleden waren de Russische Levensdorpen de logische, eenvoudige en makkelijke manier om in harmonie samen te leven met elkaar en met de natuur. Tegenwoordig leeft de overgrote meerderheid samengepakt in de stress, het gif, het lawaai en de controle van de 'slimme stad'. Maar, gelijklopend met de explosieve groei en het succes van bio-voeding overal, volgen steeds meer Mensen de roep in hun hart, slaan een andere richting in, claimen hun soevereiniteit en vrijheid en geven levensadem aan een groene wereld vol autonome domeinen en dorpen.

Volgende keer gaan we op bezoek in Anastasiadorp Skazochnyy kray.
En we sluiten met een klassieker uit de hippietijd (Peace Train van Cat Stevens) en één van mijn favoriete danscompagnies (Beyond Words van Kate Jablonski).

Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train
Oh peace train take this country, come take me home again 


There are only four questions of value in life, Don Octavio.
What is sacred?
Of what is the spirit made?
What is worth living for?
What is worth dying for?
The answer to each is the same... Only love.

(Lord Byron)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten