27/03/2019

Mens & Machine

'What is a human being, then?'
'A seed.'
'A... seed?'
'An acorn that is unafraid to destroy itself in growing into a tree'
(David Zindell, The Broken God)

In razendsnel tempo verandert de technologische (r)evolutie het wereldbeeld en de levensomstandigheden. Zo snel dat de Mens dreigt om een banaal radertje in een goed geolied systeem te worden en mee gezogen raakt in een kunstmatige realiteit. Deze evolutie naar een transhumanistische wereld valt moeilijk te stoppen, het is eigen aan de menselijke ontwikkeling dat alles wat kan worden bedacht, uitgevonden en toegepast ooit op een dag tot manifestatie komt. De grote vraag betreft de ethische en morele kant van de zaak, de manier waarop we omgaan met technologie en welke (figuurlijke) prijs we als Mens bereid zijn te betalen in ruil voor blitse smartphones in de hand, nanorobotten in het brein en straling in het lijf. De grote vraag is wat het betekent om Mens te zijn én te blijven in een wereld die verandert in een digitaal, virtueel en artificieel spinnenweb. De vraag is hoe de Mens tot waarheid komt in een maatschappij die samenhangt met een lawine aan fake news, leugens en mindcontrol.


De artificiële wereld van machines en apparaten


Transhumanisme

Het woord betekent letterlijk voorbij (trans) de Mens (humanisme) en is de filosofie en wetenschap om de natuurlijke evolutie (versneld) in een bepaalde richting te sturen en de Mens te upgraden via allerlei technologie, computers en nanochips. Transhumanisten zien de Mens als (niets meer dan) een biologische machine die gerepareerd en verbeterd kan worden. Men kan aanvoeren dat het streven naar een beter en langer leven, het bouwen van een sterker en een gezonder lichaam, het opvoeren van de breinmogelijkheden, het creëren van een betere samenleving, het overstijgen van culturele en erfelijke beperkingen, enzovoort... allemaal lovenswaardige initiatieven zijn. Maar de wijze waarop dit gebeurt binnen het transhumanisme (door materialistische wetenschap en technologie) is een gevaarlijke en riskante onderneming.
De Mens wordt namelijk op die manier ontheemd en ontkoppeld van zijn natuurlijke habitat en zijn noodzakelijke connectie met de levende natuur. De fysieke samensmelting van Mens en machine wordt ook een cyborg genoemd. Er zijn onschuldige vormen van cybernetica zoals een pacemaker, een prothese, een hoorapparaat of Mensen die zich laten invriezen met het oog op een opwekking in de toekomst. Maar het wordt kwalijker wanneer binnenkort bewustzijn/brein en computer/internet gaan samensmelten waardoor de Mens zijn soevereiniteit en vrijheid zal verliezen en vanop afstand rechtstreeks te sturen en te controleren wordt.

Volgens transhumanisten zal het binnenkort mogelijk zijn de menselijke geest te uploaden naar een super kwantumcomputer annex gesofisticeerde robot waardoor de Mens in een virtuele wereld terechtkomt die niet van echt te onderscheiden is. Zie de films Avatar en The Matrix. Men veronderstelt dat op die manier het bewustzijn eeuwig kan blijven ‘leven’ als een soort menselijk softwareprogramma verbonden met de cyborg en met cyberspace (de virtuele matrix). Transhumanisme is een heel materialistische ontwikkeling en visie die weinig snapt van wat sterven, ziel, bewustzijn en Zelf precies zijn. Men wil voor God spelen door techniek en wetenschap als hoogste drijfveer en ultiem middel voor evolutie te zien terwijl de menselijke ontwikkeling vooral spiritueel is en niet (enkel) materieel. Want de Mens is in de eerste plaats een spiritueel wezen die een tijdelijke menselijke ervaring beleeft. De trans-humanistische agenda wil (al dan niet bewust) de Mens tot machine reduceren en de ziel ketenen aan een virtuele en digitale gevangenis en onze verbinding met moeder Aarde, de natuur en ons Zelf doorsnijden.

Posthumanisme

Het doel van het transhumanisme is het streven naar een nieuw evolutiestadium in de menselijke ontwikkeling gekend als posthumaan of  'na de Mens'. Het (huidige) transhumane tijdperk is dan een overgang naar een volgende fase waar de Mens in niets zal gelijken op de biologisch organische Mens van nu. De huidige menselijke soort (homo sapiens sapiens) zal dan verdwenen zijn, behalve bij enkele archaïsche groepen die technologie afzweren of beperken (zoals de Amish people en natuurvolkeren). Hoe de 'nieuwe' Mens er dan uitziet en over welke vermogens en mogelijkheden hij zal beschikken, is moeilijk te zeggen. Het moment dat Mens en machine zullen samensmelten, noemt men singulariteit. Het is het moment waar de technologische en wetenschappelijke vooruitgang zo vergevorderd en zo snel is geworden dat ze niet meer te volgen en te begrijpen zijn voor hedendaagse Mensen.

Singulariteit

Technologische singulariteit is het moment in de nabije toekomst waar Mens en machine een éénheid worden. Dit zal resulteren in ‘posthumans’ of cyborgs, namelijk Mensen die zodanig technologisch verbeterd en aangepast zijn (zowel fysiek als op vlak van intelligentie en vermogens) dat hun eigen ontwikkeling voortdurend wordt opgevoerd waardoor ze steeds artificiëler worden. Het is ook het tijdperk waar veel Mensen zullen vervreemden van de maatschappij (en van zich Zelf) omdat de technologische vooruitgang exponentieel sneller evolueert dan de intelligentie en moraliteit van de Mens. Een mogelijk gevaar is het ontstaan van een kleine groep elite AI’s die toegang heeft tot state-of-the-art technologie, vergevorderde wetenschap en onbeperkte intelligentie en zo makkelijker de mensheid kan controleren en sturen (volgens sommigen gebeurt dit trouwens nu al). Een ander gevaar is de volledige technologisering van de maatschappij onder bestuur van AI’s, de evolutie naar een gecontroleerde computer- en machinewereld waar geen plaats meer is voor ongebreidelde creativiteit en waar een wild en vrij bestaan in harmonie met de natuur onmogelijk is. Volgens bekende aanhangers van het transhumanisme, zoals Google topman Ray Kurzweil en Tesla baas Elon Musk, zou singulariteit rond 2045 bereikt worden. Tal van Hollywood sci-fi films behandelen dit onderwerp.

AI is veel gevaarlijker dan kernwapens.
(Elon Musk)
Artificiële Intelligentie (AI)

De meest brede definitie van AI omvat alle machines, computers en systemen die ‘intelligent’ gedrag vertonen. De vraag is dan natuurlijk hoe we intelligentie kunnen definiëren. Vaak wordt dan de Turingtest aangehaald die stelt dat als een machine erin slaagt een proefpersoon te laten geloven dat het een echte Mens is (zonder dat de proefpersoon op de hoogte is van de test), de machine of computer intelligent kan genoemd worden. AI is altijd afkomstig van anorganische, binaire, digitale machines en computers in tegenstelling tot de organische intelligentie (wijsheid) die afkomstig is van ziele-wezens zoals Mensen en dieren. AI kan eenvoudig zijn zoals een rekenmachine of een batterij maar ook erg complex zoals een zelfdenkende, zelflerende, super kwantumcomputer die eigenhandig beslissingen neemt en menselijk gedrag kan imiteren (deep learning) en zich kan verbinden met andere AI (netwerk) waardoor dataverwerking en intelligentie exponentieel toenemen. Niettemin blijft AI altijd verstoken van empathie, liefde, creativiteit en zelfbewustzijn, wat typische kenmerken zijn van Spirit/Zelf. Een uitgebreid blogbericht behandelt dit thema. 

Internet of Things (IoT)

Wie open staat voor samenzweringstheorieën zou kunnen aanvoeren dat de ontwikkeling van computers, internet, draadloze apparatuur, smartphones, 5G, smart cities,...en tot slot het IoT en AI allemaal deel uitmaken van een (lang vooraf) geplande agenda om een sluitend controlesysteem te ontwerpen voor deze planeet. Het 'Internet der Dingen' is namelijk het netwerk van onderling verbonden apparaten, voertuigen, smart grids, data computers, social media, huizen, steden, Mensen, dieren,...kortom gewoonweg ALLES... wat met elkaar verbonden is via chips, camera's, elektronica, sensoren, software, hardware, apps, enz., waardoor de fysieke wereld samensmelt met een computer gestuurde virtuele wereld. Het nieuwe 5G, 6G en 7G netwerk is noodzakelijk om het IoT mogelijk en makkelijk te maken. Met het IoT begint de vierde industriële revolutie, de digitale maatschappij waar iedere Mens verbonden is met allerlei apparatuur en met het grote artificiële superbrein (AI). Dit AI lijkt wel sterk op een nieuw soort almachtige en alwetende god met een bijhorende religie (transhumanisme).

Dit IoT netwerk installeert zich ongemerkt en vanzelf wereldwijd en op alle niveaus. Kijk maar eens rond hoe iedereen nu al in de greep zit van scherm, internet en smartphone. Het lijkt alsof er een perfecte gevangenis is gebouwd waarvan de sleutels zijn overgedragen aan kunstmatige intelligenties. Het internet wordt (en is) een virtueel levend, compleet autonoom functionerend en volledig artificiële entiteit. Het IoT netwerk gaat steunen op en werken via digitaal geld (zoals bitcoin en andere blockchain technologie). Cash geld verdwijnt dan stap voor stap. Digitaal geld zal daarna iedereen aan het smart grid vastketenen want zonder het virtuele geld ga je niet kunnen functioneren in de matrix. De bankkaart en de smartphone worden overbodig en zullen vervangen worden door de ingeplante brein interface chip die veel meer voordelen en mogelijkheden zal bieden.

Wat we als mensheid in feite doen is het creëren van een virtueel leven dat gerund wordt als een economisch bedrijf en in handen is van een artificiële intelligentie. Compleet met synthetisch leven, gemodificeerd voedsel, modelburgers creëren via kunstmatige inseminatie, genen manipulatie, transgenderisme, klimaatbeheersing, camerabewaking,...

Nanotechnologie / Nanobots

Dit is de studie, de ontwikkeling en de manipulatie van materie en deeltjes (atomen, moleculen) op uiterst kleine nanometerschaal (een miljoenste van een millimeter). De mogelijkheden op medisch, technologisch en militair vlak zijn enorm en nog grotendeels onontdekt. Materie gedraagt zich anders op microniveau dan op macroniveau, er gelden andere (kwantum)wetten. Men ziet nu al mogelijkheden zoals ‘slimme’ geneesmiddelen, bewuste materie, zelflerende supercomputers, biologisch-elektronische systemen en zelfs onsterfelijkheid. Nanopartikels kunnen ook makkelijk onzichtbaar verspreid worden via lucht, water, vaccins, chemtrails, medicijnen of ggo voeding. Zoals steeds worden er weinig ethische vragen gesteld rond de eventuele gevaren van deze technologie. Bijvoorbeeld als de slimme moleculen zich onbeperkt beginnen binden en vermenigvuldigen (men noemt dit grey goo).

Het komende 5G frequentie netwerk wordt gecombineerd met de nanodeeltjes die iedereen reeds in het lichaam heeft zitten. De nanopartikels zijn uiterst kleine, onzichtbare deeltjes die zich in het lichaam kunnen verenigen tot nanobots (micro robotten). Op die manier worden een synthetisch zenuwstelsel en ook breinneuronen gebouwd door ons eigen lichaam. Dit kan omdat de elementen die het lichaam normaal gebruikt om het zenuwstelsel te herstellen en te vernieuwen gewoonweg ontbreken (oligo-elementen zoals koper, magnesium). Koper zit al 50 jaar bijna niet meer in de voeding. Daarentegen bevat het lichaam veel kwik, aluminium en borium (uit vaccins en chemtrails), die de zenuwen beschadigen. Het lichaam gebruikt nu die verschillende zware metalen en bouwt daarmee een zenuwstelsel dat vergelijkbaar is met de originele versie maar met een nieuwe set van operationele eigenschappen. Een daarvan is dat het informatie van ons lichaam kan verzenden en dat het informatie van buitenaf kan ontvangen. Dus in feite ontvangen we onbewust al sublimale instructies (mindcontrol en mindhack). We zenden onze gemoedstoestand en op een laag niveau ook onze gedachten uit. We worden reeds gecontroleerd en gemanipuleerd door een centraal AI commando. Ja, het lijkt wel een Hollywood thriller. Maar transhumanisme is de ideale manier om een hele planeet te beheersen en te controleren. En helaas zijn de meesten te diep in slaap gesukkeld om te merken wat er aan de hand is. We worden afgeleid met zwarte piet en sinterklaas, met vluchtelingen en brexit, met voetbal en gele jasjes, met klimaatjongeren en nepverkiezingen. We worden bang gemaakt met terreur en enge ziekten. We worden gedrogeerd tot apathie via tv en pillen. Deze agenda is al heel lang bezig en langzaam wordt de mensheid getransformeerd tot iets dat harteloos, liefdeloos en goddeloos is. Tot iets wat gevangen zit, onmachtig om te ontsnappen.

Terravorming

Deze term duidt op het wijzigen en aanpassen van de levensomstandigheden en de biosfeer van een planeet (klimaat, atmosfeer, dampkring, lucht, water, voedsel, natuur, de bewoners,…) zodat die bewoonbaar wordt voor bijvoorbeeld indringers zoals een externe groep buitenaardsen, een ET beschaving of AI’s. Volgens sommige bronnen ondergaat planeet Aarde momenteel een proces van terravorming. Er is een regelrechte oorlog aan de gang tegen de Aarde en de mensheid. De Aarde en haar uitbundige natuur wordt op grote schaal vernietigd en leeg geplunderd en de mensheid onderdrukt en leeg gezogen. Een kille, betonnen, technologische, digitale, elektromagnetische en doodse omgeving komt in de plaats van de omgehakte bomen en de verdwenen bossen, wat een ideale biotoop is voor AI’s en bepaalde ET rassen. Dit is wat transhumanisme/terravorming in actie betekent:

°°° Elke boom wordt binnenkort vervangen door een antennemast.
°°° De zuivere luchten rijk aan bosaroma's en zuurstof worden vervangen door microgolfstraling en chemtrail gif.
°°° Het wereldwijde web van ondergrondse draden die voeding en informatie doorgeven aan plant, dier en Mens (het mycelium) wordt vervangen door internet.
°°° De Schepperbron (Prime Creator) wordt vervangen door een AI computer god.
°°° Het biologisch lichaam wordt vervangen door een programmeerbare robot.
°°° De natuur wordt vervangen door een virtuele realiteit.
°°° De groene wijken worden vervangen door giftige steden vol camera's en smog.
°°° De vrijheid wordt vervangen door big bother controle.
°°° De wijsheid wordt vervangen door artificieel smart.
°°° De liefde wordt vervangen door angst en vrees.
°°° De mens wordt niets meer dan een applicatie in het systeem van het beest.

5G is the endgame

5G staat voor het vijfde generatie mobiele netwerk. 1G was actief tussen 1980 en 1990 en het eerste draadloze netwerk voor de allereerste particuliere draagbare telefoons. De 1G frequentieband was een analoog signaal op 30KHz en de datatransmissie was uiterst traag (2kbps), net voldoende om te bellen (stem). De opvolger was 2G, actief tussen 1990 en 2000, de frequentie was digitaal (1,8GHz), het nieuwe toestel was de GSM (tekst en stem) en de data overdracht iets sneller maar nog steeds weinig (64kbps). Vanaf 2000 werd 3G actief, de frequentie ligt tussen 1,8 en 2GHz en de datatransmissie tussen 144kbps en 2Mbps. Met 3G kwam ook de smartphone en werd het mogelijk om mobiel te surfen op het internet en films te kijken. Rond 2010 startte het 4G netwerk met een frequentie tussen 2 en 8GHz en een datacapaciteit van 100Mbps tot 1Gbps en een nieuw toestel: de tablet. Vanaf 2020 wordt het 5G millimeter golven netwerk uitgerold met een frequentie tussen 3 en 300GHz en een ongelofelijke datatransmissie tussen 1 en 10Gbps en meer (een film downloaden duurt nog enkele seconden).

Met 5G komt niet direct een nieuw toestel op de markt maar worden alle andere en nieuwe toestellen omgebouwd en aangepast. 5G is het begin van het Internet of Things. Na 5G komt nog 6G wat gecombineerd wordt met satelliet bereik voor mondiale dekking en de mogelijkheid opent voor 'smart cities'. Dit netwerk vraagt de lancering van 20.000 nieuwe satellieten die de hele Aarde vanuit de ruimte gaan bestralen. Het valt te verwachten dat wie dan in een stad woont of werkt zich constant doodmoe zal voelen door al deze straling. En bij 7G zal de hele wereld draadloos verbonden zijn. Om het 5G netwerk te activeren zijn ontelbare nieuwe antennes nodig (small cells) die overal in het straatbeeld zullen opduiken. Omdat het 5G stralingsbereik wordt geblokkeerd door bomen worden die nu overal in snel tempo omgehakt (beweren bepaalde bronnen). Internet heeft in 30 jaar tijd onze wereld volledig onderste boven gehaald. 5G zal een gelijkaardige en ongeziene revolutie teweegbrengen, we krijgen een volledig geautomatiseerde maatschappij waar menselijkheid ver te zoeken zal zijn.

Slimme meters

De plannen om overal in de geïndustrialiseerde wereld de woningen te voorzien van een slimme meter (soms zelfs verplicht) heeft een deel van de bevolking wakker geschud en tal van facebook groepen en petities werden opgestart om tegenwind te bieden. In de VS, Canada en Australië is er een beweging actief die op legale wijze de aansprakelijkheid betreffende de risico's van slimme meters bij de verantwoordelijken zelf legt (politici, netbeheerders,...). Waardoor de meters met succes kunnen geweigerd worden, zelfs indien ze verplicht zijn. Onder meer in Vlaanderen wordt de installatie verplicht. In Nederland kun je momenteel nog kiezen om te weigeren maar de vraag is of dit zo zal blijven in de toekomst.  Zoals we ondertussen weten wijst elke verplichting op een vorm van gerichte manipulatie, opgelegde slavernij, blinde gehoorzaamheid en onterechte controle. Het maakt niet uit of de verplichting komt van een vriend, een buurman, een dictator of de overheid. Iets wat VERPLICHT wordt, is ALTIJD een inbreuk op de soevereiniteit en vrijheid van een mens en verdoezelt trouwens hoogstwaarschijnlijk allerlei verborgen agenda's. Denk ook aan de verplichte vaccinaties, verplichte legerdienst ooit, verplichte wapeninlevering, leerplicht,... en zie deze 2 belangrijke boeken: Larken Rose - Het meest gevaarlijke bijgeloof en Jeremy - Het einde van al het kwaad.

En zoals steeds worden de nadelen en de nefaste gevolgen van een politieke beslissing zelden of nooit ter harte genomen. Waarom is een slimme meter geen goed idee? Kort gezegd: het is een onnodig, kostelijk, schadelijk en ziekmakend controle apparaat en een regelrechte aanval op de vrijheid. De slimme meter is een volgende stap op weg naar 'smart cities' bevolkt door volledig gestuurde robotmensen.

°°° De slimme meter geeft vaak een – veel – te hoog verbruik aan. De energiefactuur zal stijgen.
°°° De elektromagnetische straling van de slimme meter is zeer ongezond, de toestellen zenden 24/7 microgolf straling uit. Wie in de stad woont, krijgt ook de straling van de buren erbij. De klachten bij de bewoners variëren van mild (hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid) tot ernstig (depressies, kanker, hormonale verstoringen).
°°° De energiemaatschappij kan op afstand de elektriciteit en het gas afsluiten.
°°° De slimme meter tast je privacy aan, men weet wat er gebeurt in huis qua apparatuur en toestellen, qua aankoopgedrag en levenswijze. Tot op de minuut krijgen ze gedetailleerde informatie over wat je allemaal doet in je privé-leven. Er zit geen limiet aan de frequentie van het verzenden van de gegevens: de digitale meter kan om het kwartier je gegevens doorgeven aan de netbeheerders. Op die manier hebben de netbeheerders (en iedereen die toegang krijgt tot deze data) een heel gedetailleerd beeld van wat er in jouw huis gebeurt: wanneer je opstaat, wanneer je je huis verlaat, wanneer je thuiskomt, wanneer je gaat slapen, wanneer je op vakantie bent, hoeveel mensen er in je huis wonen, wanneer je je kleren wast, wanneer je kookt, of je ’s nachts vaak opstaat, of je laat uitgaat, of en wanneer er zich ‘afwijkende’ gebeurtenissen voordoen, enzovoort. Zelfs welke (merken) apparaten je op welk moment gebruikt of welke tv-programma’s je bekijkt kan aan de hand van algoritmes afgeleid worden.
°°° Energiebedrijven verkopen jouw verbruiksgegevens door. Inbrekers weten wanneer jij niet thuis bent, de meter is eenvoudig te hacken.
°°° De slimme meter maakt deel uit van de 5G en 'The Internet of Things' agenda, de volledige digitalisering van mens en maatschappij en de komst van 'big brother' smart cities.

De status in Europa is als volgt (januari 2019):
° De uitrol van slimme meters is klaar in Italië, Finland en Zweden.
° De uitrol van slimme meters is bezig in Oostenrijk, Denemarken, Estland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Spanje, Roemenië en Groot Brittanië.
° De uitrol van slimme meters voor grote verbruikers is bezig in Duitsland en Slovakije.
° De uitrol van slimme meters is nog niet bezig in België, Bulgarije, Cyprus, Portugal en Slovenië, maar gaat binnenkort van start.
° Slimme meters werden (voorlopig) geweigerd door Tsjechië, Hongarije en Litouwen.

Smart cities

Het IoT betekent dus dat alle apparatuur met elkaar verbonden wordt en gemonitord kan en zal worden. ALLE apparaten worden smart. Ook de mens wordt smart gemaakt, namelijk artificieel smart en geeft daardoor zijn zielewijsheid definitief op. IoT heeft 5G nodig om de hele mensheid aan het internet te binden onder controle van AI (robotica). Daaruit volgt automatisch dat de steden van de toekomst digitale gevangenissen worden waar alles over iedereen gekend is en er geen ruimte meer om jouw eigen uniek-zijn te beleven. S.M.A.R.T. betekent ook Secret Militarised Armaments in Residential Tech of anders gezegd: via 5G komen de steden onder militair toezicht. Er worden nu overal hightech steden gebouwd (vooral in China, Azië en Afrika) waar miljoenen Mensen kunnen wonen. Sommige zijn al actief, maar de meeste zijn momenteel nog onbewoond. Zijn deze steden de voorlopers van big brother planeet Aarde? Enkele voorbeelden:

°°° Oman NanoCity (Oman)
°°° Astana (Kazakstan)
°°° Kilamba (Afrika)
°°° Enorme onbewoonde hightech steden in China
°°° Honderden nieuwe hightech steden overal in de wereld

Brein interface

De wereld verandert razendsnel en een nieuwe, verbeterde versie van de Mens staat NU voor de deur. Ondertussen zijn al vele Mensen cyborgs geworden want onlosmakelijk verbonden met de Android Artificiële Intelligentie van hun smartphone. Maar technologie staat niet stil en de tijd van de (externe) smartphones zal ooit afgelopen zijn. Dat is onvermijdelijk. Binnen 10 jaar (of minder) zal de brein interface het nieuwste gadget zijn en heel veel Mensen zullen in de rij staan om een breinchip te nemen.

Meer nog, zonder rechtstreekse (brein)connectie met de google cloud en het wereldwijde AI netwerk wordt je een digitale paria die niet langer zal deel uitmaken van de 'moderne' maatschappij. Zonder deze chip zul je niet langer kunnen functioneren in de maatschappij (geen vliegreizen, geen uitkeringen, geen ziekteverzekering, geen boodschappen doen,...). De breinchip zal ontzettend veel voordelen bieden en zal jouw persoonlijke, innerlijke assistent worden (dokter, wikipedia, gps, social media,...). Het zal een ongelofelijke upgrade betekenen (dataverwerking, rechtstreekse communicatie met familie en vrienden via digitale telepathie, informatie opslag, een interne persoonlijke dokter die preventief werkt, het delen en uploaden van dromen en gedachten, full immersion games, 'levensechte' porno via directe projectie in het brein, het delen van virtuele realiteiten en livetreams over je leven, en nog veel meer...). In combinatie met de nanotechnologie en een lichamelijke upgrade (augmented humanity) zullen (de rijken) vele honderden jaren lang leven in sterke lichamen zonder noemenswaardige ziekten.
Er is maar 1 nadeel...de prijs is hoog, namelijk jouw ziel. Je wordt deel van de 'hive mind' van google die onder controle staat van de elite. De hele mensheid wordt draadloos gekoppeld aan de big brother machine. Dat was en is nog altijd het plan.

Non player character

Dit is een term uit de wereld van de videogames om de figuranten en achtergrond figuren in de spelletjes aan te duiden. Ook op Aarde zijn er NPC's actief, een soort cyborg spelers zonder ziel. Er zijn verschillende soorten, zowel echte Mensen van vlees en bloed als kunstmatige robotten. En die laatste groep evolueert nu razend snel. Begin dit jaar kreeg de robot Sofia het staatsburgerschap van Saudi Arabië en daarmee verwerft ze meer rechten dan de vrouwen van dat land zelf! De porno industrie neemt hier het voortouw en biedt levensechte seksrobotten aan die kunnen communiceren en reageren in real time. Deze technologie staat nog in de kinderschoenen maar binnen enkele jaren komen er super intelligente robotten die niet van echte Mensen te onderscheiden zijn (denk aan films zoals Ex Machina, A.I. van Spielberg en vele andere). Elon Musk waarschuwt al langer en stelt onomwonden dat de ontwikkeling van AI de grootste existentiële bedreiging voor de mensheid ooit is. We roepen de duivel op (zegt hij) en inviteren hem in onze levens.

I fear the day that technology will surpass our human interaction.
The world will have a generation of idiots.

(Albert Einstein)


De oorlog tegen de mensheid

Al die nieuwe uitvindingen, toestellen en technologieën draaien op elektriciteit, batterijen en draadloze verbindingen en verhogen de elektromagnetische straling in Mens en maatschappij. Mensen in steden en dichtbevolkte gebieden leven nu al in een soort microgolfoven en worden dagelijks bestookt met hoogfrequente en laagfrequente straling. Tel daarbij nog de giffen uit chemtrails en vaccins, de dode ggo junkvoeding in de supermarkten, de fijnstof vervuiling in de atmosfeer en de mindcontrol via leugenmedia en je mag gerust spreken van een ware oorlog tegen de mensheid gedirigeerd vanuit de overheid. En niet enkel Mensen zijn het slachtoffer, ook insecten, dieren en planten worden aangetast en sterven uit, waaronder de bijen die noodzakelijk zijn voor de voedselvoorziening. 

Met 5G, IoT en de persoonlijke inplantchip zal de straling spectaculair toenemen. Wetenschappers waarschuwen voor een waslijst aan klachten en ziekteverschijnselen die niet enkel de kinderen, bejaarden en hoog gevoelige Mensen (EHS) zullen treffen maar iedereen die in een stad woont. Enkele gevolgen: slaapproblemen, tinnitus, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, geheugenverlies, leerproblemen, auto-immuunziekten, hartkloppingen, misselijkheid, pijn in gewrichten, zwelling van het gezicht en hals, oogproblemen, huiduitslag, spontane abortussen, onvruchtbaarheid, depressies, angstgevoelens, DNA mutaties, hormonale verstoringen,...Zoals ondertussen aangetoond in laboratorium testen (met ratten) kan men een toename aan allerlei kankers verwachten. Maar ook sterilisatie van man en vrouw want het aantal zaadcellen en de kwaliteit van het sperma daalt drastisch door de mobieltjes en ook de eicellen van de vrouw worden 24/7 bestraald. Dit ruikt naar genocide en eugenetica. Kan het zijn dat de kinderen van de toekomst niet langer op natuurlijke wijze geboren (kunnen) worden maar (noodgedwongen) in fertiliteitsklinieken waar ze samengesteld worden uit een genen database (CRISPR). Een nieuw mensenras 3.0 wordt (kunstmatig) gemaakt dat nog makkelijker te controleren is en niet langer een verbinding met hart en Zelf heeft.

Er zijn ondertussen tal van wetenschappelijke  onderzoeken die de stralingsgevaren aantonen, teveel om hier allemaal op te lijsten. Dit zijn er enkele die boven alle verdenking staan en objectief verslag brengen: °°° Joel M. Moskowitz, Ph.D. (University of California) - 5G Wireless Technology: Millimeter Wave Health Effects °°° Beatrice Alexandra Golomb, Ph.D., M.D. (University of California) - Warning on California Bill SB 649 °°° US Naval Medical Research Institute - Bibliography of Reported Biological Phenomena and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation °°° Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry -  Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression °°° Dr. Martin Pall - The Great 5G Risks °°° Health Impact News - 5G Is Coming °°° Dr. Sharon Goldberg - Wireless Radiation Has Biological Effects °°° Jon Rappoport - 5G Betekent Voortdurende Stress en Totale Controle °°°

Hoewel officiële instanties en telecom bedrijven de mogelijke gevaren en nadelen van de draadloze netwerken minimaliseren (en zelfs niet onderzoeken) toch is er een groeiende groep bezorgde burgers die meer onderzoek eisen en 5G voorlopig willen stoppen. Ook vele wetenschappers luiden de alarmklok en willen eerst degelijk onderzoek voor men tot actie overgaat.

Maar de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk is onmogelijk te stoppen. Geen enkele petitie noch referendum zal dit kunnen tegenhouden. Er spelen te veel grote belangen en de volksgezondheid  is absoluut geen prioriteit. En die belangen zijn wellicht ook de redenen dat 5G niet uitvoerig getest wordt of dat de onderzoeksresultaten van tafel geveegd worden. Duitsland is begonnen met de veiling van de 5G frequenties en wil tegen 2022 dat 98% van het land gedekt is. 5G heeft absolute prioriteit en we zullen straks zien waarom. Bedenk ook dat in het verleden het roken van sigaretten ooit werd aanbevolen door dokters en massaal werd gepromoot, en dat DDT, thalidomide (de Softenon pil), asbest, glyfosaat en vaccins ooit als veilig werden beschouwd. Niets bleek achteraf minder waar. Ook met de gevaren rond de toegenomen straling gebruikt men nu hetzelfde scenario van fake news en leugens om een bepaalde agenda uit te voeren.

Sommige voorstanders van 5G argumenteren dat al die straling toch niet zo erg schadelijk kan zijn want anders was iedereen al lang ziek van de gsm, smartphone, 3G, 4G, wifi en draadloze toestellen. En er zijn toch ook stralingsnormen die gecontroleerd worden door het ministerie van volksgezondheid? Dit zijn valse en belachelijke argumenten. De stralingsnormen worden gewoon verhoogd om 5G goed te keuren, zoals onlangs nog in Brussel. En de toename aan kankers en electrosensitieve aandoeningen is spectaculair gestegen sinds al die draadloze technieken actief zijn. In sommige landen is EHS al een erkende ziekte. Er komen steeds meer websites en facebook groepen waar stralingsslachtoffers terecht kunnen (Stralingsleed, Stralingsbewust, Stralingsresultaat, Eerlijk over Straling, SOS Straling, Stop UMTS, CPLD, Verminder ElectrosmogZeeuws Platform Stralingsrisico, Lets Talk About Tech, ...).   

De Schumann resonantie

Wat doen al die netwerk frequenties met Mens, dier en plant? En welke invloed hebben ze op de natuurlijke frequentie van de Aarde? De ionosfeer rond onze planeet is positief elektrisch geladen, terwijl het oppervlak van de Aarde een negatieve lading heeft. Dit veroorzaakt een spanningsveld wat soms voor bliksemontladingen zorgt. Nikola Tesla ontdekte dat de trilling of frequentie van de Aarde tussen de 6 en 8 Hertz ligt. Hij voerde als eerste draadloze energie-experimenten uit die krachtige elektrische spanningen en kunstmatige bliksems opwekten. Deze bliksemschichten produceerden ook radiogolven. Vanwege hun extreem lage frequentie kunnen deze golven zonder weerstand de Aarde binnendringen en daardoor ontdekte Tesla de resonantiefrequentie van de Aarde. In 1952 kon de Duitse natuurkunde professor Schumann de resonantie meten en kwam uit op 7,83 Hertz. Sindsdien noemt men de planetaire frequentie ook de Schumann resonantie.

Deze frequentie werkt als een soort stemvork voor al het leven op Aarde. Het is een belangrijke en natuurlijke elektromagnetische golf, een achtergrond frequentie die de biologische oscillatoren in de hersenen van Mensen en zoogdieren beïnvloedt. Deze trilling beroert elke levende cel en komt trouwens overeen met de alfagolven die de hersenen produceren wanneer we ontspannen en rustig zijn. Dit onzichtbare elektromagnetische veld is de natuurlijke omgeving waarin en waardoor we al eonenlang kunnen leven op deze planeet. Het is de hartslag van moeder Aarde. Maar sinds zo'n 30 jaar zijn daar dus tal van nieuwe kunstmatige elektromagnetische velden bijgekomen. Niemand weet wat dit op lange termijn allemaal zal veroorzaken, maar de gevolgen zijn nu al dramatisch te noemen (op vlak van gezondheid). In de menselijke hersenen bevinden zich magnetiet kristallen die beschermd worden door magnetosomen. Magnetiet is gevoelig voor elektromagnetische velden en magnetosomen zijn de receptoren voor het magnetisch veld van de Aarde en stellen Mensen en dieren in staat om te leven en zich te oriënteren. Sommige Mensen hebben meer magnetosomen dan anderen, maar iedereen heeft het natuurlijke trillingsveld van de Aarde gewoon nodig om te kunnen leven. Hoe reageren de magnetosomen op de veranderde frequenties en nieuwe stralingsbronnen? Niemand die het weet, niemand die het onderzoekt. Zie ook de boeiende docu: Resonance.

Wat we feite aan het doen zijn, is een omgeving creëren die `out of tune’ is met de natuur zelf. Er is dringend behoefte aan onafhankelijk onderzoek naar de biocompatibiliteit tussen natuurlijke en kunstmatige signalen en frequenties. Zorgen de kunstmatige en gepulste frequenties voor gevaren die we nooit eerder tegengekomen zijn? Gaan we ooit een hoge prijs betalen voor de kortzichtigheid van de technologische revolutie? De Russissche site Space Observing System houdt de Schumann resonantie dagelijks bij. Het natuurlijk trillingsveld zou al verhoogd zijn naar 16,5 hertz in 2015. Is deze stijging de oorzaak dat er officieel 480.000 Nederlanders aangeven dat ze ziek worden van de elektromagnetische velden der mobiele netwerken? Anderen beweren dat de stijging een natuurlijke verhoging is van de planetaire frequentie omdat we naar hoger bewustzijnsveld ascenderen. 

5G is de ultieme agenda voor massacontrole, al de rest is slechts afleiding.

5G en IoT, de basis voor een smart big brother world

Waarom wordt het 5G netwerk in snel tempo uitgerold terwijl het steeds duidelijker wordt dat al die straling bijzonder schadelijk is? In de VS is het nu zelfs niet langer toegestaan (als gemeente of als individu) om 5G masten en zenders te weigeren op basis van gezondheidsklachten. Tegen 2020 worden alle grote Amerikaanse steden 5G zones. Europa volgt onvermijdelijk. Wie in de stad woont, wordt dag en nacht en 365 dagen per jaar bestookt met schadelijke straling. De gevolgen zijn dan ook te merken: explosieve toename van kankers, hartfalen, vermoeidheid, slapeloosheid, angsten, pijnen, allergieën, ontstekingen, dementie, enzovoort, het is een eindeloze lijst.

Wat is er aan de hand? Waarom brengt de overheid haar bevolking moedwillig in gevaar? Is het echt nodig dat er overal supersnel, mobiel internet is? Is het echt nodig dat alles 'smart' is, van koelkasten en auto's tot de nanobots in ons lichaam die signaleren wanneer je vitamines te kort komt? Zijn we zelf zo dom en onbeholpen geworden dat we ons leven volledig overdragen aan machines?

Bij 5G spelen verschillende belangen. 5G betekent namelijk de start van totale digitale controle, totale gehoorzaamheid, totale slavernij, geen privacy meer, een puntensysteem zoals in China,...Het is de voorbereiding van Agenda 2030 en de NWO. Het is de natte droom waar politici en de deep state helemaal wild van worden. De slavenkudde van werkers kan dan geen kant meer uit, tenzij ze wakker worden en de masten opblazen. Dit zijn de 4 belangrijkste motieven waarom 5G er absoluut zal komen.

1. Geld

Vooreerst de economische belangen, het gaat om miljarden euro's voor bedrijven, telecom, internationale handel, beurs en aandelenmarkten, enz. Namelijk zo'n 12 biljoen dollar (voor 5G alleen al) volgens een voorzichtige raming (en dat is maar liefst 1/5 van het wereldwijde BBP). De technologie overdosis is niets minder dan economisch terrorisme. De planeet en mensheid worden vernietigd, verkracht, bestraald en besproeid...omdat het geld opbrengt. 

2. Macht en oorlog

5G is in feite ook een echt militair wapen wat kan gebruikt worden als een DEW (Directed Energy Weapon) en als een ADS (Active Denial System) bedoeld als een aanvalswapen op burgers en soldaten. En ook om cyber aanvallen te weren, militaire operaties te coördineren, snelle interventies te doen, en nog veel meer. China staat al veel verder op dat vlak en Europa en de VS kunnen natuurlijk niet achterblijven. Vandaar de enorme druk om dit overal snel te implementeren niettegenstaande de nefaste invloed op de fysiek/etherische/astrale lichamen van de Mens (het menselijke hart wordt gekookt in het lichaam). Men noemt het ook: 'A silent war with secret weapons'. De 5G frequenties verstoren het metabolisme, het immuunsysteem, de bloed/brein barrière, het zenuwstelsel, de fijnstoffelijke lichamen (chakra/aura systeem),...Zoals gezegd, een rechtstreekse aanval op de mensheid dus (en niet enkel op de soldaten in oorlogen en conflictgebieden). De recente ban van de VS op de Huawei 5G technologie toont al dat er militaire belangen spelen (niet enkel voor spionage doeleinden maar ook als wapen). Onderzoeker Dean Henderson beweert vlakaf dat 5G deel uitmaakt van het genocideplan van de elite (zoals bekend zijn er volgens hen veel te veel Mensen op Aarde en daar willen ze iets aan doen). Momenteel krijgt 1 op 3 mannen en 1 op 4 vrouwen kanker (in Europa) en dat cijfer stijgt ieder jaar. Wat de gevolgen zullen zijn wanneer de 5G microgolfstraling erbij komt, gaan we wellicht pas na enkele jaren merken. Steeds meer mannen en vrouwen worden nu ook onvruchtbaar vanwege de smartphone en straks verhoogt de totale hoeveelheid straling nog. De genocide werkt dus op vele niveaus, rechtstreeks via het ziekmaken van de burgers en het doden/vergiftigen van fauna en flora en onrechtstreeks door geboortecontrole en het verminderen van toekomstige generaties.

3. Mindcontrol en mindhack

De nanodeeltjes en de zware metalen zoals aluminium, kwik, barium,... die ondertussen bij iedereen in het lichaam zitten (door de chemtrails, vaccinaties, pesticiden,...) zijn geleidend en bestuurbaar vanop afstand via Haarp en andere neuro-wapens. Het betekent concreet dat de hersenen en het lichaam rechtstreeks beïnvloedbaar zijn en dat er hologrammen, stemmen, beelden en synthetische dromen in het bewustzijn ge-upload kunnen worden via het 5G netwerk. Stemmen die jou bijvoorbeeld de opdracht geven om aanslagen te plegen op scholen enzovoort. De brainwash der bevolking is dan compleet en bijna onomkeerbaar en de kinderen die in deze digitale wereld geboren worden, zullen niets anders kennen en niet beter weten. Het worden zombies en menselijke robotten. Misschien denk je dat dit allemaal science fiction is, maar de technologie van de elite staat al veel verder dan de meesten beseffen.

In een vorig blogbericht was te lezen hoe het bewustzijn van geboorte tot dood gevoed wordt met gedachten afkomstig van partijen met een agenda. Voortdurend worden 'foute' ideeën in het brein geplant en herinneringen vervalst (Mandela effect). Alle officiële instituten op Aarde maken deel uit van de controlematrix, zoals regeringen, media, onderwijs, religies, noem maar op...Mindcontrol en het beheersen van de denkprocessen van het menselijk ras is al heel oud en gaat ver terug in de tijd. Maar met de komst van 5G en IoT komt de mindhack op een ongezien niveau. Het gebeurt op alle gebieden, je zou kunnen stellen dat niemand een echt vrije geest heeft, we zijn als het ware 'ontworpen' om gecontroleerd te worden. De mind is geïnfiltreerd met een angstvirus (Wetico), de enige 'vrije ruimte' is het hart, daar kunnen we nog heen, daar ligt de sleutel. De liefde die in het hart woont. Vandaar de Ruimte van Liefde op het familiedomein. Geen antennes en big brother toestanden, maar knuffels en echte natuur.

4. Sociale controle

Er zijn twee hoofdvormen van sociale controle die uitgerold worden. Aan de eerste werken we zelf mee door onze dagelijkse interactie met internet en AI. Alles wat we doen, schrijven, zeggen, bekijken en delen via internet wordt bijgehouden in een logboek. Google weet meer over jou dan jij over jezelf weet. De smartphone en straks de breinchip is de constante 24/7 verbinding met het systeem. Via algoritmes en feedback apps kan het systeem griezelig accuraat voorspellen wat je zult doen, hoe je denkt, wie je ontmoet, waar je bent, hoe ziek of gezond je bent, enzovoort .
Het tweede controlesysteem is het 'sociaal krediet systeem' wat nu in China actief is en wellicht wereldwijd zal toegepast worden. Iedere burger zit in een database en is gekoppeld aan zijn persoonlijke logboek en een puntensysteem. Overal zijn gezichtscamera's en sensoren waardoor big brother perfect weet wie zich waar bevindt en op welk moment en wat hij of zij doet. Je kunt goede punten verdienen door de wetten te gehoorzamen en andere burgers te verklikken. Je krijgt slechte punten als je kritiek hebt op de regering of een rood licht negeert. Wanneer je teveel slechte punten hebt, verlies je bepaalde rechten zoals vliegreizen boeken, een job zoeken, een huis kunnen huren,... Dit is uiteraard je reinste slavernij.

China, het proefproject voor een slavenplaneet

China bewijst dat big brother reeds lang actief is en iedereen 24/7 gemonitord wordt. Deze digitale dictatuur komt straks ook naar Europa. Het sociaal krediet controlesysteem betekent dus concreet dat wie gehoorzaamt aan de wetten, regeltjes en besluiten opgesteld door de elite beloond wordt. Wie tegendraads is en zijn eigen weg wil gaan en een creatief en soeverein leven wil uitstippelen voor zichzelf komt op de zwarte lijst en verliest allerlei rechten. Het is duidelijk dat dit krediet systeem de Mens reduceert tot een slaafse robot door zijn kracht, uniekheid en vrijheid nog verder af te pakken. Beloning en straf horen bij de oude 3D wereld en een mensheid die nog nood heeft aan externe leiding. Maar we worden langzaam wakker en 'volwassen' en creëren nu een nieuwe wereld waar we eigen verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor aanmoediging en samenwerking (en humor/vreugde). De 'moderne' Chinese maatschappij:

°°° Alle burgers worden gerangschikt volgens een 'sociaal krediet systeem'.
°°° De overheid weet ALLES over iedereen.
°°° De overheid (een elitair groepje van wereldvreemde psychopaten) bepaalt wat juist is en wat fout is.
°°° Wie buiten de lijntjes kleurt of niet gehoorzaamt, valt uit de boot en wordt gestraft.
°°° Wie de waarheid verspreidt of dingen in vraag stelt, verliest punten.
°°° Wie 5 'fouten' maakt, komt op de zwarte lijst en kan niets meer doen in de stad waar hij woont.
°°° Andere 'misdrijven' zijn bvb. de fiets verkeerd parkeren, te voet door een rood licht stappen, onoprechte verontschuldigingen aanbieden,...
°°° Wie slecht scoort, kan niet langer met het openbaar vervoer of het vliegtuig nemen,...
°°° Wie slecht scoort, krijgt geen lening, kan geen job als ambtenaar beginnen, kan zijn kinderen niet naar een goede school sturen,...
°°° Er staan ontelbaar veel camera's die werken via gezichtsherkenning.
°°° Alles wordt gecontroleerd en opgeslagen in jouw persoonlijk dossier.
°°° Burgers worden preventief opgepakt omdat de computer hen bestempelt als 'niet aangepast aan de maatschappij'.
°°° De politie gebruikt slimme meters en AI brillen om gezichten en nummerplaten te screenen.
°°° Elke burger kan op 3 seconden tijd en vanop afstand geïdentificeerd worden en opgezocht in een gigantische database.
°°° Iedereen met een 'afwijkende mening' wordt opgepakt.
°°° Er is een strikte censuur in China, duizenden websites worden geblokkeerd, de jarenlange bezetting van Tibet is nog steeds taboe.
°°° Er is geen vrije meningsuiting in China, critici, onderzoekers en journalisten worden opgepakt en gevangen gezet, internetproviders worden verplicht al hun data aan de overheid te geven.
°°° De Chinese overheid (gekken in maatpak) vermoorden burgers aan de lopende band, tienduizend doodstraffen per jaar (China is nr. 1 in de wereld op dat vlak).
°°° Vergeet ook moordenaar Mao niet die naar schatting 100 miljoen burgers (!) liet afslachten tijdens zijn gruwelijke dictatuur. Wellicht zit deze genocide nog steeds in het collectief geheugen van de Chinezen waardoor ze braafjes hun slavenbestaan accepteren.
°°° Toemaatje: koop nooit voedsel uit China (zelfs geen bio producten), de voedselveiligheid is een ramp en vrijwel alles wordt volop besproeid met gif en geteeld in afvalwater en vieze grond.

Uiteraard is dit soort praktijken al veel langer aan de hand. Men noemt het social engineering of human management. Het verschil is dat dank zij de vergevorderde technologie (straks 5G overal) de controle en het management van de kudde nu veel makkelijker gaat. De elite en de overheid zien de burgers als 'goederen' en 'slavenarbeiders' die vooral dienen als productie-unit en om het systeem draaiend te houden. Daarom krijgt iedere Mens ook een (rijks)nummer bij de geboorte (straks een echte chip), een teken dat je vanaf dan eigendom bent van de staat. De inschrijving in het bevolkingsregister is een CONTRACT met de overheid waardoor ze jouw arbeid, energie en tijd kunnen opeisen (in een systeem van plichten, rechten en belastingen). Maar goed, dat is een ander verhaal.

Relax, China is een ver van mijn bed show, kun je zeggen. Heb ik niks mee te maken. Wel,...de politieke leiders van de 'vrije' wereld kijken likkebaardend toe hoe China een 'modelland' wordt. Als het van hen afhangt, zal dit systeem ook hier ingevoerd worden, stap na stap tijdens de komende jaren. Het is trouwens ook nu al makkelijk te merken voor wie alert is. Er komen steeds meer camera's en controles, slimme meters, het IoT, en elke dag worden nieuwe (dwaze) wetten gestemd en vrijheden afgepakt. Maar het ergste zijn nog de commentaren en lezersbrieven op berichten zoals deze. De helft van de (in slaap gesukkelde en gebrainwashte) Mensen vind dit sociaal kredietsysteem een goed idee. Oh my god, het is soms echt om hopeloos en moedeloos van te worden. De kuddemens vraagt zelf om slavernij.

Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar.
Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar.
En op Aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente.


They are watching you...always & everywhere

Lang geleden nam men het land af van de Mensen via oorlog, eigendomsrecht en wetgeving. Een Mens zonder land kan niet langer voor zichzelf en zijn gezin zorgen en is afhankelijk geworden van corporaties en regeringen. Daarna kwam het geldsysteem wat velen gek en egocentrisch maakt. Daarna het piramidale en patriarchale bestuur met 300 families die de wereld als hun eigendom beschouwen. Daarna kwam de grote oorlog tegen allen en alles, de vernietiging van moeder Aarde, de giftige landbouw, de afslachting der dieren, de aanval op het lichaam via gedegenereerd voedsel en vaccinaties, het zaaien van terreur en oorlog, de chemtrails en stralingsvelden, enzovoort...En nu, als sluitstuk van de piramide, het digitale spinnenweb van mind- en heartcontrol waar velen in verstrikt zullen raken en hun eigenheid verliezen.

In Vlaanderen komen 3000 slimme ANPR camera's die het rijgedrag en alle verplaatsingen zullen screenen. Bye bye privacy, de combinatie smartphone, camera's, het IoT en 5G maakt dat de Mens continu gesurveilleerd, bespioneerd en gestuurd gaat worden. Vergeet niet dat jouw PC, laptop en smartphone ook camera's bevatten en gesprekken (kunnen) opnemen en doorsturen. Denk ook aan voorspellende films als 1984, Brazil, The Net, Total Recall, V For Vendetta en The Truman Show, de film waarin Jim Carrey 24/7 gemonitord wordt. De camerawereld is fake, in de échte wereld zijn geen camera's. Of wacht, dat klopt ook al niet meer, onlangs werd het eerste natuurpark in Europa volgehangen met camera's, jawel ook al straling en controle tot in het bos toe.

Matthias Dobbelaere-Welvaert van Knack somt 8 redenen op om NEEN te zeggen tegen deze camera technologie op de Vlaamse wegen en steden.
°° De slimme camera's kunnen ook gezichtsherkenning aan en registreren bestuurder én passagiers in uw voertuig. En wat als een dictatoriaal regime aan de macht komt (zoals in Turkije bvb.) die dan dadelijk beschikt over een surveillance netwerk waardoor niemand nog veilig is. Iedereen die een andere mening heeft of kritiek uit op het regime is gekend en gelokaliseerd via smartphone, camera's, facebook, enzovoort.
°° En dan zeggen sommigen sheeple: 'ik heb niets te verbergen, dus ik heb niets te vrezen'. Dat is hetzelfde als zeggen: 'I don't care about free speech because I have nothing to say'.
°° 3000 slimme camera's, die dag en nacht de bewegingen van elke burger gaan bijhouden, en waarvan de data één jaar wordt bewaard worden, staan niet verhouding tot de oorspronkelijke bedoeling (criminelen opsporen).
°° Het is niet democratisch want er is geen enkel mandaat van de burgers om deze bespionering door te voeren.
°° Het is niet efficiënt want echte criminelen kunnen de camera's zo omzeilen indien ze dit willen.
°° Het is erg duur, meer dan 100 miljoen, en dit bedrag kan beter geïnvesteerd worden in het herstellen van de abominabele Vlaamse wegen.
°° De data van de camera's wordt gescreend door een dubieuze firma (Trafiroad) die verwikkeld zit in fraude en corruptie toestanden.
°° Er is geen opt-out, iedereen wordt gefilmd en gevolgd, willen of niet.

Wat betekent dit allemaal op spiritueel vlak? Het sociaal krediet systeem = oordeel, beoordeling, veroordeling. Camera = kijken, registreren. Controle = sturing geven vanuit angst en wantrouwen. De wereld buiten ons is een projectie van het innerlijk en vertelt iets over het collectieve pad naar bewustwording. Als we dit verinnerlijken dan komt het aan op zelfrealisatie en zelfopvoeding, namelijk kijken naar en in onszelf om de gedachten en daden te onderzoeken en te beoordelen om dan bewust sturing te kunnen geven aan het eigen leven. Het gaat over het laten schijnen van het licht van bewustzijn (camera) op wie we in essentie zijn. Het gaat om eigen verantwoordelijkheid nemen (controle) voor leven en welzijn en je kracht niet langer weggeven. Het gaat om samen een nieuwe wereld creëren (sociaal systeem) vanuit creativiteit, vrijheid en liefde.
Leve de de vrije levensdorpen waar de enige camera's dienen om foto's te nemen van gelukkige kinderen en stralende Mensen. Leve de familiedomeinen waar de enige controle dient om te zien of de tomaten al rijp zijn. Leve de Mensen die kiezen voor een opt-out uit het systeem van repressie en spionage en de ratrace verlaten.

NWO is het digitale controle grid

Klokkenluiders waarschuwen dat dit alles deel uitmaakt van een groter plan. Internet werd uitgevonden door militaire geheime diensten en het was van meet af aan de bedoeling om iedereen in het net te vangen. De duistere kant van internet is namelijk dat het als een controle-, manipulatie- en afleidingsmiddel ingezet kan worden. Vooral als je rechtstreeks verbonden bent met het net via jouw brein. De smartphone werd eigenlijk ontwikkeld als tussenstap en als een verslavend speeltje om gewenning en afhankelijkheid te veroorzaken. De echte bedoeling is evenwel de inplant chip, die velen uit vrije wil zullen nemen ('het nummer van het beest' volgens de bijbel, namelijk digitale enen en nullen).

Dit betekent ook dat 'de macht achter de schermen' vele decennia vooruit plant en een bepaald script (of software programma) volgt/uitwerkt. En dit wijst erop dat deze matrix wellicht een virtuele simulatie is (gekaapt en/of gebouwd door AI, archonten, de demiurg,...). Maar dat is een verhaal voor een andere keer.

Het 5G netwerk opent de mogelijkheid om alles te digitaliseren, te controleren en iedereen aan het smart grid te ketenen. En het overgrote deel der Mensen zal dit ook aanvaarden en goedkeuren vanwege de vele 'voordelen'. Volgens Max Igan (en andere klokkenluiders) is het artificieel digitale controle netwerk in feite de Nieuwe Wereld Orde. (De NWO is de wereld waar alles ordelijk, gecontroleerd en geprogrammeerd verloopt, zonder vrijheid, creativiteit en liefde). Om dit te bereiken is het 5G netwerk nodig (vanaf 2020), de hele wereld zal in het controle spinnenweb van big brother zitten. Op het moment dat alles digitaal met elkaar verbonden is in het artificieel netwerk van de elite begint de NWO of de globalistische slavenplaneet. Daarna is geen terugweg meer mogelijk tenzij we de antennemasten opblazen, de smartphones kapotslaan, de regeringen afzetten en de ecodorpen starten.

Het gevaar bestaat dat de Mens als een analoog, natuurlijk wezen zal verdwijnen. De nieuwe Mens wordt een mix van techniek, ingebouwde nanobots en organisch leven. Deze Mens zal het internet met en in hem meedragen en hij zal 24/7 verbonden zijn met servers en met het wereldbrein. De bouw van dit wereldbrein is nu bezig, iedereen met een smartphone is trouwens al aangesloten op dit AI netwerk. De Mens krijgt een synthetisch aura dat langzaam het natuurlijke etherisch/astrale auraveld zal vervangen. We worden losgekoppeld van de natuur en in een virtuele wereld gezogen, meer nog, we kiezen er zelf voor. Mensen gaan straks in de rij staan om slim, mooi, sterk, populair en perfect te zijn...en hun brein te laten hacken door chips en het wereld computerbrein. Net zoals iedereen nu een smartphone wil...het onmisbare toestel wat voor velen een persoonlijke gevangenis is geworden. Nu kun je wel zeggen: 'hé, ik laat me nooit een chip inplanten, never'. Maar 90% van de mensen die nu een smartphone hebben, zal die (logische) stap ooit zetten. Meer nog, iedereen die een smartphone heeft, draagt nu reeds een artificiële intelligentie op zijn lichaam, hij heet Android en zijn persoonlijke assistenten heten Siri, Alexa, Cortana,...De beste vriend van vele smartphone gebruikers is nu een robot en niet langer een echte Mens. De ontwikkelingen op vlak van geminoid robots/cyborgs (menselijke robotten) en transhumanisme gaan erg snel. Enkele voorbeelden.

°°° Er is nu al een sociaal krediet systeem in China waarbij mensen gescand en gevolgd worden en punten krijgen naargelang ze zich conformeren aan de gevestigde orde.
°°° Het is nu al normaal dat bedrijven solliciterende werknemers laten scannen door machines en hun emoties en mentale activiteiten testen via AI.
°°° Het is nu al mogelijk om jezelf te upgraden via technologie, niet door prothesen maar via computer brein/lichaam implantaten, men noemt het 'augmented reality'.
°°° De eerste breinchirurgie op afstand (!) vond onlangs plaats dankzij het 5G netwerk, patiënt en dokter waren 3.000 km van elkaar verwijderd, de operatie was succesvol.
°°° De Japanner Hiroshi Ishiguro is een pionier op vlak geminoid robottten en biedt verschillende modellen aan.
°°° Een robot met de naam 'Minder' leidt de boeddhistische gebedsdiensten in Kyoto (Japan).
°°° Een andere robot 'Tengai' neemt job interviews af.
°°° Een ziekenhuisrobot komt de patiënt meedelen dat hij terminaal is.
°°° Robotvrouw Erica wordt in Japan al gebruikt als receptioniste.
°°° Reeds in 2011 waren er al pretty amazing menselijke robotten zoals deze.
°°° Vervangen robotten binnenkort rechters om te oordelen over mensen?
°°° 23 miljoen Chinezen mogen niet meer reizen omdat de AI God beslist dat ze te weinig punten hebben.
°°° Facebook, Pinterest en Amazon gaan 'nepnieuws' (lees waarheidsnieuws) over vaccins blokkeren.
°°° In Saoedi Arabië zitten de vrouwen in een database en kunnen onmogelijk nog uit het land ontsnappen omdat ze digitaal opgespoord worden.
°°° De toename aan zelfmoorden onder jongeren loopt gelijk op met de verhoogde verslaving aan social media en schermpjestijd.

Het avatar project

Volgens de transhumanisten zal binnenkort (2045) het uploaden van het bewustzijn in een avatar een eeuwig leven binnen bereik brengen (voor wie rijk en dom genoeg is). Velen gaan de enorme voordelen van de breinchip niet kunnen weerstaan en denken dat het een onmisbaar speeltje is (net als hun smartphone nu). Bovendien zullen veel Mensen deze spectaculaire ontwikkelingen met open armen verwelkomen. De werelden van Star Wars, Star Trek, Avatar, Blade Runner en vele andere Hollywood sci-fi worden (binnenkort) werkelijkheid. Velen zullen dit fantastisch vinden en deze ervaringen willen beleven. Dit is de roadmap die nu actief is.

Lichaam A (of avatar) = een artificiële kopie van het menselijke lichaam (een antropomorfische robot) bestuurd door het brein via een neurale interface (een kwantum neuronen computer), denk aan het bedrijf Neuralink van Elon Musk.
Lichaam B = een avatar waarin het brein wordt getransplanteerd op het einde van het leven.
Lichaam C = een avatar met een artificieel brein en synthetische dragers voor bewustzijn waarin de menselijke persoonlijkheid wordt ge-upload op het einde van het leven.
Lichaam D = een hologram avatar.

°°° 2015: de eerste avatar kopie
°°° 2017: het begin van de massaproductie van avatars (denk aan robot Sofia en vele andere)
°°° 2020: wereldwijde productie van betaalbare avatars (ongeveer de kostprijs van een wagen)
°°° 2020: de eerste succesvolle transplantatie van een brein in een kunstmatig lichaam van een avatar
°°° 2025: de eerste commerciële kopie van lichaam B
°°° 2030: de creatie van een kunstmatig brein
°°° 2035: het succesvol overzetten van de mind (geest) naar een volledig kunstmatig lichaam
°°° 2040: de creatie van het hologram lichaam
°°° 2045: het succesvol overzetten van de mind (geest) naar het hologram lichaam

The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
(Stephen Hawking)

De spirituele component


Volgens bepaalde theorieën zou dit Aardse leven en deze planeet een hologram zijn, een simulatie, een matrix die dienst doet als een soort energieboerderij voor wezens hogerop de voedselpiramide. En worden we door het valse licht (Archonten) en via de reïncarnatie/karma valstrik telkens verleid om terug te keren (wat helemaal niet nodig is). Dan is het best mogelijk dat technologie, transhumanisme, 5G en smartphones aan de Mens 'gegeven' zijn door de 'overlords', en niet voor ons gemak en bestwil, maar om ons nog meer te ketenen en onze vermogens op non-actief te krijgen.

Rudolf Steiner waarschuwde veelvuldig voor de (negatieve) invloed van een leven omringd door elektriciteit en straling. Niet alleen raakt de Mens ontworteld van de natuur, verliest de connectie met zijn ziel en wordt steeds dommer maar hij verliest ook zijn inherente hogere spirituele vermogens (zie verder). Kort gezegd: het bewustzijn wordt ingeperkt en zelfs uitgeschakeld waardoor de Mens een zombie wordt zonder vrije wil.

Wegraken van de energieboerderij en terug 'ontwaken' in de Oorspronkelijke Thuis is al niet evident (Zelfrealisatie). Maar Mensen die ontworteld zijn van zichzelf en van de natuur en hun ziel uploaden in een virtuele wereld maken het zich wel extra moeilijk. Het technologische speelgoed en de nieuwste gadgets die voortdurend gepromoot worden, zijn wel heel verleidelijk maar ook misleidend.

Niettemin hebben de 'overlords' enkel macht over ons (ook in het leven na de dood) als wij onze kracht en verantwoordelijkheid afstaan aan externe autoriteiten en valse (af)goden. De donkere krachten hebben geen enkele greep op Anastasia net omdat zij stevig geworteld is in haar essentie, in haar weten (gnosis) en in Zelf-bewustzijn.

Zonder onze medewerking kan de digitale wereld niet blijven bestaan. Daarin draagt iedereen een persoonlijke verantwoordelijkheid. Wat we kiezen, wordt werkelijkheid. Maar wie is bereid om de smartphone weg te doen, de slimme meter te weigeren en de vaccinspuit uit zijn lichaam te houden? Weinig wakkeren zullen dit kiezen en het digitale tijdperk is een ervaring die velen zullen willen ervaren. Hun bewustzijn (gedachten, gevoelens) wordt nu al (via de smartphone) ge-upload in de 'cloud' waarbij alles wordt bijgehouden in een google grootboek en stap voor stap verwordt de mens tot een cyborg die verdwijnt in een technocratische maatschappij. De cloud zal alle informatie screenen en selecteren en enkel nog fake nieuws en gemanipuleerde data beschikbaar stellen. Kinderen zullen opgroeien in een fake wereld vol leugens en 2 belangrijke en echte bronnen van wijsheid (het hart en de natuur) verliezen. Welkom in de machinewereld.


De organische wereld van Mens en natuur

Is 5G, IoT (en haar gevaren) een zoveelste conspiracy theorie en zal het allemaal niet zo'n vaart lopen? Of is er werkelijk iets duisters aan de hand? Kunnen we een digitale hightech toekomst nog vermijden? Behoren een analoog leven en wonen in de natuur binnenkort definitief tot het verleden? Verdwijnt de huidige Mens en ruimt die plaats voor een volledig geprogrammeerd leven als transhumane robot? Ontstaat er een totaal nieuwe wereld(orde) waar we allemaal onherroepelijk in worden meegezogen? Of zijn de Levensdorpen een mogelijke uitweg?

De duizelingwekkende informatie over wat er allemaal aan de hand is op Aarde zal zonder twijfel voor een bewustzijnssprong zorgen binnen de mensheid. Vele klokkenluiders waarschuwen: 'People need to wake up and put down their phones'. Dit gaat natuurlijk niet (massaal) gebeuren en er ontstaan verschillende interessante pistes. De vraag is welke wereld we samen zouden kunnen creëren wanneer we de eigen, innerlijke vermogens inzetten in plaats van dode technologie. Het is trouwens deze vraag die de Anastasiadorpen proberen te beantwoorden door hun verbinding met de organische wereld te behouden en nog te versterken. Een groep Mensen gaat helemaal meegaan in de digitalisering van hun werk, woon en leefwereld. Een andere groep gaat de impact van de virtuele wereld op hun leven zo minimaal mogelijk houden en terugkeren naar de natuur en de echte wereld.

Het is opmerkelijk dat Anastasia geen nood heeft aan technologie en toch verbonden is met de wereld en het universum. Waarom dan? Omdat zij (en ook iedere Mens) reeds alle nodige 'technologie' in zich draagt. Je hoeft die vermogens alleen maar te ontwikkelen in jezelf. Maar dat kan enkel als je de valse kopieën en digitale imitaties loslaat. Ga eens een week in het bos leven zonder technologie en je zult merken dat er vermogens gewekt worden waarvan je niet eens wist dat je ze had. Het hart genereert een eigen elektromagnetisch veld dat communiceert met de omgeving via het elektromagnetisch veld van de Aarde. In feite kun je voor elke technologische innovatie ook een menselijk origineel vinden.

°°° GSM en Email = telepathie, gedachten overdracht, zesde zintuig.
°°° GPS = intuïtie, synchroniciteit.
°°° Smartphone = jouw innerlijke gids, intuïtie.
°°° TV = creatieve visualisatie, wetenschap der verbeelding.
°°° Auto en vliegtuig = teleportatie, levitatie en astraal reizen.
°°° Computer = een 100% werkend menselijk brein (momenteel gebruiken we slechts 10% van de totale capaciteit).
°°° Internet = eenheidsbewustzijn.
°°° Google en Wikipedia = de Akasha kronieken (de database van het universum lezen via meditatie), channeling van hoger Zelf.
°°° Social Media = liefde, empathie, tantra, verbinding, samenwerking, connectie in real life.
°°° Straling afkomstig van toestellen = straling afkomstig van ons eigen wezen, de energie van het hart.
°°° Transhumanisme en singulariteit = Merkaba, het lichtlichaam van iedere Mens.
°°° 5G (het surrogaatveld van cyborgs, slavernij en controle) = 5D (het échte veld van eenheid, vrijheid en liefde)

Klokkenluiders beweren dat de Saturnus/Maan matrix (die het controlegrid rond de Aarde in stand houdt) nu aan het afbrokkelen is. Vandaar de 'Grote Ontwaking' onder de mensheid en het langzaam doorsijpelen van de waarheid over onze afkomst en essentie. Een oud tijdperk verdwijnt en wanhopig probeert de elite om hun voorbijgestreefde matrix nog via geweld en angst aan ons op te dringen. Laat je niet vangen door hun leugens, verlaat de matrix door je aandacht te verplaatsen naar de exponenten van de nieuwe tijd, zoals de Anastasiadorpen.    

Is 5G en IoT nu goed of slecht?

Dat is een persoonlijke visie en die verschilt van Mens tot Mens. Want technologie en upgrades maken het leven voor sommigen ook makkelijker, avontuurlijker en rijker aan nieuwe ervaringen (auto's, vliegreizen, computers, games, communicatie, dataverwerking, automatisering, en nog veel meer...). En uiteindelijk leiden alle wegen naar Thuis. Het verschil tussen beide paden (digitale technologie of analoge natuur) ligt in de gekozen beleving en de gezochte ervaring. De technocratische maatschappij die vooral gebaseerd is op angst en geld ontbeert vaak liefde en dit ontbreken van liefde zal dit systeem uiteindelijk ook laten instorten en de Mens terug naar liefde brengen. De ervaring van beperking, onvrijheid en tekort (aan liefde) en het gevoel van disconnectie met Bron worden uiteindelijk onhoudbaar en de verloren zoon keert terug.
Bestaat de valkuil dat we nog maar eens gekaapt en gehackt worden en dat we de kracht buiten ons zoeken en gevangen raken in een digitale surrogaat wereld? Hoeven we bang te zijn dat T.I. (Technical Intelligence) de O.I. (Organic Intelligence) zal vernietigen? Is de Mens op zich niet goed genoeg en heeft hij 'tech upgrades' nodig om zich beter te voelen, langer te leven, slimmer te zijn, comfortabeler te leven? Het antwoord is driemaal nee.

De grote vraag is: kunnen we ons nog een leven voorstellen zonder tv, internet, computers, smartphones en straks brein interface technologie? En hoe zou zo'n leven er dan uitzien? De virtuele matrix is de collectieve droom die we gezamenlijk dromen en waarin een AI programma loopt wat het bewustzijn manipuleert. De Mens is in staat om deze droom (het hologram) te beïnvloeden en te veranderen. We zijn krachtiger dan we ons kunnen voorstellen. We creëren samen de droom die we leven noemen en we kunnen alles corrigeren wat we willen veranderen. Er is geen technologie of transhumanisme nodig om dit te doen. De connectie met alles en allen gebeurt niet via een brein interface maar via de innerlijke weg (meditatie, her-innering, wetenschap der verbeelding). Er is wel een keuze nodig. Een keuze die ieder individu nu dient te maken. En daarna is samenwerking nodig in autonome Anastasiadorpen, want geïsoleerd en alleen kun je het niet redden in de komende zielloze high tech matrix.

Back to nature & real organic life

En er is dus ook een groep die eruit stapt en die groep wordt met de dag groter.  In Rusland is die nieuwe beweging het duidelijkst zichtbaar bij de familiedomein dorpen geïnspireerd op de Anastasia boekenreeks. De raad van Anastasia is heel eenvoudig: verlaat het systeem, ga terug in de natuur wonen op een familiedomein in een autonoom dorpje en help elkaar zoveel mogelijk. Dit is geen stap terug (zoals sommigen wellicht opwerpen), ecologische en zelfvoorzienende gemeenschappen waar gelijkgestemde mensen samenwonen omringd door voedselbossen zijn de toekomst. Vooral de kinderen beleven er de tijd van hun leven en zijn levend, speels, nieuwsgierig en creatief (ook al omdat ze niet gevaccineerd worden).

De Mensen die kiezen om in permacultuur ecodorpen te wonen, focussen op het integreren en het dagelijks oefenen van respect, samenwerking en liefde. Dit pad werkt via creativiteit, vrijheid en overvloed,...en is een rechtstreeks en natuurlijk pad naar de toekomst, namelijk De Co-creatie van een Levende Hartbeschaving op Aarde. Wij kunnen samen de softwarecode van het hologram herschrijven en dat doen we via onze dagelijkse gedachten, gevoelens en daden.

Wat kun je concreet doen?

Verlaat het mensonterend, onderdrukkend en ziekmakend systeem. Petities en betogingen hebben geen zin. Beslis dagelijks met je geld, tijd en energie. Waar geef je aandacht aan waardoor het blijft bestaan en groter wordt? Ga in de natuur wonen, koop geen smartphone, weiger smart meters, gebruik alle smart technologie zo weinig mogelijk, betaal alles cash, teel je eigen groenten, studeer permacultuur, stop met rommel eten, voed je kinderen op in de natuur en zonder allerlei schermen (tv, smartphone, computer), ga samenwerken met je vrienden, enzovoort...

Als je in de stad woont, koop een goeie stralingsmeter (zoals de HF-Analyser HF35C) en controleer het huis, de tuin en de buurt op straling. Verwijder dan zoveel mogelijk stralingsbronnen in huis, geen draadloze technologie, geen wifi, geen hotspots, enzovoort. Ga zoveel mogelijk (terug) analoog leven. Verhoog je eigen vibratie zodat je immuun wordt.

Richt je focus en aandacht steeds meer op meditatie, innerlijke rust en vrede, op het volgen van je hart, op samenwerken met positieve gelijkgestemden, en vooral op de natuur, op moeder Aarde. Liefde, humor en de natuur zijn de sleutels. (Bomen houden 5G straling tegen, vandaar dat ze in steden en op andere plaatsen zoveel bomen omhakken). Focus steeds meer op de oplossingen: permacultuur, familiedomeinen, ecodorpen, schenk-economie, vegetarisme, minder werken, minder stuff, voedselbossen, lokale ecoprojecten,...Streef naar zelfvoorziening en autonomie. Neem je kracht als Mens terug in plaats van die af te staan aan apps, smart apparaten en regeringen. Neem de verantwoordelijkheid over je leven terug in eigen handen. Stop met het systeem te steunen via je arbeid, geld en tijd. Doorzie de misleiding, de corruptie, de leugens. Geen angst, vertrouw je Zelf. WEET dat je een onbeperkte schepper bent. Ontstijg de 5G frequentie. Maak anderen wakker.

Get off the grid °°° No device is no contact °°° Unplug yourself
Leave the system °°° Back to nature °°° Become self sufficient
Say NO to alle control, oppression & destruction
Become human (again) °°° Reclaim your power
Focus on the good stuff  °°° Create your garden
Take back your Motherland
LOVE °°° LOVE °°° LOVE


Bronnen & Info

Documentaires en commentaren:

Max Igan - 5G and The Control Grid °°° Max Igan - 5G The Elephant in Your Living Room °°° Max Igan - 5G Transhumanism and the Collective Surrendering of Freewill °°° Max Igan - We Are Being Modified For The Smart Grid °°° Max Igan - Global 5G Will Blanket The Earth in a Mosaic of 'Cells' °°°  Truthstream Media - Human 2.0 Is Almost Here: The Transhumanism Agenda Just Went Mainstream °°° Truthstream Media - Most People Don't Even Realize What's Coming °°° Truthstream Media - The Transhumanism Agenda Just Went Mainstream °°° Collective Evolution -  5G is the Stupidest Idea in the History of the World °°° InPower Movement - The Truth About 5G °°° Barrie Trower - There Is No Safe Place, No Where To Go °°° Barrie Trower - 5G Gigantic Health Hazard °°° David Icke - Global 5G Wifi °°° David Icke - 5G, War on Humanity °°° The Fullerton Informer °°° The Dangers of 5G – 11 Reasons To Be Concerned °°° 5G: What You Need To Know °°°

Ubiquity (Bregtje van der Haak) - Internetgiganten (Facebook/Google) en telefoonproviders willen het wereldwijde web van digitale netwerken volledig dekkend maken, zodat we altijd en overal met het internet verbonden zijn. Maar sommige mensen zijn overgevoelig voor de elektromagnetische straling van dit web. Ze voelen de pulsen van wifi-routers, smartphones en zendmasten in hun lichaam. Daardoor worden ze gedwongen om de draadloze wereld te ontvluchten. Zijn zij de kanaries in de kolenmijn, die ons wijzen op de onzichtbare netwerken om ons heen? En is er voor hen nog plek op deze planeet, als straks echt alles en iedereen door een draadloos web verbonden wordt?

Resonance, Beings of Freqency (James Russel) -  Resonance is a sensational eye opening documentary which reveals the harm we are doing by existing in an ocean of man made wireless frequencies.

Digitropolis, The Dark Side of AI, 5G & IoT (We Are Change, Rotterdam) - Als je de media, politiek en bedrijven mag geloven, kleven er uitsluitend voordelen aan de key aspects van de tech revolutie. Over de fundamentele 'dark sides' en ethische kwesties wordt nadrukkelijk gezwegen. Welke impact heeft die nieuwe digitale infrastructuur op ons dagelijks leven? Welke effecten heeft dit op onze privacy, gezondheid, veiligheid en democratische invloed? Veel tijd om over deze vragen na te denken hebben we niet. Steeds meer devices en apparatuur zijn namelijk al 'smart'. Ze zijn uitgerust met sensoren, een besturingssysteem en mogelijkheden tot het zenden en ontvangen van data.

5G Apocalyps, The Extinction Event - A full length documentary by Sacha Stone exposing the 5G existential threat to humanity in a way we never imagined possible.

Galactic Space Family vs. Alien Overlords & The God Program - Dit interview van Lucas Alexander (Age of Truth) met George Kavassilas schetst een overzicht (volgens zijn visie en perceptie) van de huidige Aardse situatie op de drie speelvelden (geopolitiek, exopolitiek, kosmopolitiek ofwel het godprogramma). Vraagt een open geest en wat basiskennis over de matrixsystemen, maar zeker boeiende info.

5G versus 5D

Vele oude bronnen beweren dat de 'buitenwereld' een reflectie en het gevolg is van een oorzakelijke wereld die bestaat in en als bewustzijn. De kwantumfysica ontdekte dat de waarnemer (wij dus) het veld van oneindige mogelijkheden laat instorten tot één bepaalde (virtuele) realiteit. Wijze meesters vertellen dat wij de wereld creëren met onze mind (gedachten, gevoelens, intenties). Het collectieve informatieveld kent een exponentiële groei sinds de wereldwijde introductie van het internet en de groei van social media (sinds de mayadatum 21-12-2012). Er vindt een boeiende uitwisseling en interactie plaats tussen bewustzijn en de virtuele 3D matrix. 

Men definieert de (spirituele) dichtheden of dimensies als frequentievelden binnen een bepaald lichtspectrum. De dichtheid waargenomen door het huidige dagbewustzijn van de Mens noemt men gemakshalve 3D en wordt gelimiteerd door de zintuigen van het fysieke lichaam en de beperkingen van de mind (we nemen minder dan 1% van de totale ‘realiteit’ waar). Zo kan het menselijk oog slechts een beperkt gebied van het oneindige lichtspectrum waarnemen, namelijk tussen 400 en 800 terahertz. De detectie van geluid door het menselijk oor valt tussen 20 en 20.000 Hz. Zodoende zijn het grootste deel van de schepping, het synthetisch holografisch universum en de vele wezens daarbinnen, niet waarneembaar voor het normale zintuiglijke dagbewustzijn. Over het aantal dichtheden/dimensies zijn de meningen verdeeld. Het astrale gebied of 4D vibreert op een iets hogere frequentie dan 3D en correspondeert met de menselijke ziel en haar hogere zintuigen (chakra’s). Het Zelf (Atman), de Levensvonk die de Mens verbindt met de Prime Creator, vibreert op 6D niveau. 

De dichtheden of dimensies zijn in de eerste plaats bewustzijnsgebieden die soms (maar niet altijd) corresponderen met bepaalde ruimte/tijd velden. Enkele kenmerken van een 5D bewustzijn: het grotere plaatje kunnen zien en begrijpen, vanuit het hart leven en beslissen, weten dat alle antwoorden in je Zelf zitten, onvoorwaardelijke liefde, meesterschap over het ego, manifestatie via gedachten,...5D staat voor een ruimer ervaringsveld, een groter bewustzijn, een diepere connectie met je Zelf, het staat voor vrede, vreugde, onthechting, samenwerking, liefde...Het Grote Ontwaken is het 'downloaden' van (bevrijdende en bewustmakende) informatie in het bewustzijn, zowel direct uit de Akasha kronieken (de database van het universum) als via internet (activatie via herinnering) waardoor de mensheid naar een 5D bewustzijn evolueert.

Daartegenover staat het 5G frequentie netwerk of de digitale controle en big brother systemen en een samenleving gebaseerd op angst en manipulatie. 5G is het antwoord van de elite op het Grote Ontwaken, een aanval op de planetaire frequentieverhoging door hun eigen stralingsveld te installeren als een grid rond de mensheid. 

De sleutel ligt in het pad naar Zelfrealisatie, onthechting van de drama's, verhalen, leugens, beperkingen, oordelen en angsten. No judgment, no attachments, no drama, just self awareness seeing through the illusion. Gebruik je creatieve potentieel en bevrijd jezelf van het op controle gebaseerde planetaire verhaal. Laat het los en focus (enkel nog) op wat jij wilt creëren. Doe schaduwwerk om je emotionele lichaam en onderbewuste trauma's en shit op te ruimen. Maak (dagelijks) verbinding met je hoger Zelf (Bronessentie) via het hartcentrum om zo de wereld die jij wilt zien geboren worden te manifesteren uit het veld van oneindige mogelijkheden. Dat is leven binnen 5D, het is wandelen tussen de (virtuele) werelden, zonder gehechtheid.

Een Mens die in kracht, gnosis en zelfbewustzijn staat is ongenaakbaar voor welke externe macht of AI dan ook. Vergeet niet dat dit hele toneelspel op Aarde een multiplayer, multilevel game is. Wij (als onsterfelijk, eeuwig Zelf) animeren een avatar (fysiek lichaam) via een biocomputer (bewustzijn) in een hologram (universum). Er kan niets ergs gebeuren, ofwel crasht het game en beginnen we opnieuw ofwel schrijven we een nieuw game. De digitale matrix is slechts een fase in het grote game of life. Geen eindfase maar een overgang. Er komt een 'system failure' (zoals ook voorspeld wordt in de Matrix filmtrilogie en door Anastasia), je hoeft geen Nostradamus te zijn om dit te zien aankomen. Er komt een wereld zonder controle en angst, zonder grenzen en beperkingen, een wereld...waar alles mogelijk is. Want wij zijn krachtige scheppers die wakker worden voor ons oneindig potentieel. Geen enkel digitaal speeltje kan dit tegenhouden. So...

WAKE UP !


What would you do if you only had one day left in this world?
Spend it with the people you love?
Travel to the far corners of the earth to see as many wonders as possible?
Eat nothing but chocolate?
Would you apologize for all your mistakes?
Would you stand up to those you'd never had the courage to face?
Would you tell your secret crush that you loved him or her?
Why is it that we wait till the last minute to do the things we should be doing all along?
(Jodi Picoult)

3 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geweldig goeie blog en overzicht met bronnen van wat er nu gaande is op allerlei lagen op aarde, in onze kosmos, en/dus in ons bewustzijn. We kunnen onszelf op allerlei manieren ondersteunen om ons bewustzijn te versterken en zo immuun te worden voor de negatieve technologieën die op dit moment nog over ons worden uitgestort. Vele wakkere mensen hebben hier al over geschreven en gepubliceerd. Ik noem er hier een aantal: Nikola Tesla, Raymond Rife, Wilhelm Reich. Er zijn even zoveel mensen die zich hebben verdiept en onderzoek hebben gedaan naar de ancient technologies waarvan de kennis verborgen is geworden, zoals die over de heilige geometrie, alchemie, de kracht van kristallen, etc. Er komt op dit moment zoveel kennis ook innerlijk bij mensen terug (letterlijk 'her-inneren' van cellulair opgeslagen kennis) dat het internet er zo ongeveer van explodeert. Als je weet waar je moet kijken tenminste en zelf je eigen innerlijke pad volgt en bewandelt (mijn ervaring is dat er dan steeds meer voor-je-eigen pad-relevante info naar je toekomt, geheel conform de wet der resonantie en je eigen manifestatie vaardigheden).

  Ik wil er toch één uitlichten, die zeker nu veel mensen kan helpen die zich afvragen wat ze in hemelsnaam zouden kunnen doen om zichzelf en de planeet te beschermen en gezond te houden in deze tijden van oorlog om ons bewustzijn (want dat is 5G zeker). En dat is de heer Dr. Fred Bell (kleinzoon van Graham Bell, de 'uitvinder' van de telefoon). Hij is een voormalig NASA wetenschapper en heeft als insider enorm veel kennis opgedaan van technologieën die op dit moment tegen de mensheid worden gebruikt, en toen hij daarachter kwam is hij zich toe gaan leggen op het verspreiden van kennis over technologieën die de mensheid juist kunnen helpen en beschermen. Zie voor meer info zijn site, die na zijn overlijden in 2011 beheerd wordt door zijn dochters:
  https://www.pyradyne.com/pages/dr-fred-bells-background

  En zo zijn er op dit moment steeds meer wetenschappers die dichtbij het vuur hebben gewerkt als het gaat om technologieën die tegen de mensheid worden ingezet, en nu vanuit de intentie om mensen te helpen juist menshelpende technologieën ontwikkelen en verspreiden. Meestal wordt hen het leven erg moeilijk gemaakt en overlijden zij op vreemde wijze. Dit is een krachtige indicator dat zij juist essentiële kennis bezitten en onthullen (en verspreiding daarvan komt onze machthebbers, onderdrukkers en slavendrijvers natuurlijk niet uit). De onderdrukking en moord en de steeds groter wordende leugens werken inmiddels echter als een soort boemerang en zorgen voor alleen maar meer bewustwording. Het boek van Fred Bell "The Promise" vertelt hoe we hierbij ondersteund worden door onze galactische zielsfamilie die ons al eeuwenlang uit deze strijd helpt ontwaken en zich letterlijk en figuurlijk steeds meer aan ons laten zien. We leven in een prachtige tijd en staan aan de poort van een nieuw gouden tijdperk waarin wij als mensen maximaal aan zet zijn om die door te laten breken en vorm te geven. Hoe gaaf is dat?!

  Dank voor je heldere blog 🙏🏼💗

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Grote dank voor jouw mooie reactie en aanvulling ♥♥♥

   Verwijderen