11/11/2017

Moederland Partij

Take back your Motherland!


Een opmerkelijk gevolg van de Anastasia boekenreeks is dat er sinds hun verschijning in 1996 verschillende politieke partijen zijn ontstaan die het gedachtegoed uit de boeken als basis voor hun programma nemen. Dit is naar mijn weten uniek in de wereldgeschiedenis. Namelijk een verhaal over een Siberische blonde bosnimf wat inspireert tot een politiek partijprogramma met de opzet om een maatschappelijke verandering te initiëren. Vooral in Rusland en haar buurlanden, waar de boeken voor het eerst verschenen, is er veel politieke wil en ook voldoende steun vanuit de bevolking om zo’n ‘Moederland’ partij tot regeringsdeelname te verkiezen. Een mogelijke reden kan zijn dat het concept van een familiedomein helemaal niet nieuw is voor de Russen en de autoriteiten. Er zijn reeds lange tijd miljoenen dacha’s of volkstuinen in het land, waar families hun vrije tijd doorbrengen en voedsel telen. Het familiedomein concept is en blijft een schitterend idee, zoveel is in ieder geval zeker. En (volgens de boeken) was er duizenden jaren geleden een vredige en hoogstaande Vedische cultuur in Rusland van familiedomeinen in rurale nederzettingen. Dit wordt evenwel niet bevestigd door historici.
 Anastasia's advice, to those who can do so, is to return to Nature, build a family farm, and live there in happiness on a family homestead.
The tools she suggests for bringing this into reality are thoughts and images of a better and more harmonious life.
She feels that the traveling bards and storytellers will carry these ideas throughout the Russias.
She aims at no less than changing civilization as we know it.

Een wereld veranderend idee

Men kan de vraag stellen waarom er politieke partijen nodig zijn om familiedomein bewoning te legaliseren. Vooral omdat men toch makkelijk ergens een buitenverblijf, volkstuin of moestuin kan opstarten zonder allerlei wettelijke procedures te doorlopen. Maar een familiedomein is toch nog even wat anders dan een volkstuin. Dit zijn enkele kenmerken en verschillen.
 • Het familiedomein is vrij van belastingen en overerfbaar aan directe nakomelingen.
 • De aanbevolen oppervlakte is 1 hectare en het hele domein is omzoomd door een levende omheining.
 • De ligging is vaak op agrarische grond (waarop dus officieel niet gebouwd mag worden).
 • Het is een permanente woon- en leefplaats voor een gezin of een meergeneratie familie.
 • Er worden op het domein één of meerdere geld genererende activiteiten gestart.
 • Het domein bevindt zich in een dorp van gelijkaardige percelen of leefhectares.
 • Het individuele familiedomein en het hele dorp zijn autonoom (energie, water, voedsel, afvalverwerking,...) en dus off the grid.
 • Er is een gezamenlijke consensus of consent medebeslissingsprocedure op het dorp over het dagelijkse verloop en de toekomstvisie van de gemeenschap.
Zodoende is een legaal kader waarbinnen dit familiedomein concept officieel geregeld wordt essentieel om de co-creatie van zulke dorpen te bespoedigen en te faciliteren. Een belangrijke stap daartoe kan het oprichten van een politieke partij zijn.

Men zou het basisidee als volgt kunnen kort samenvatten:
De Aarde en haar rijkdommen behoren toe aan de hele mensheid om samen te behoeden en te beheren. De Aarde terug vrijmaken kan door het familiedomein concept toe te passen waarbij iedere familie de gratis toegang tot én de verantwoordelijkheid over een stukje van moeder Aarde verkrijgt. Deze individuele woon- en leefhectares zijn vrij van belastingen en overerfbaar aan nakomelingen en organiseren zich in kleinschalige en autonome dorpsgemeenschappen van maximaal 200 domeinen (ongeveer 500 a 600 bewoners). Op die manier ontwikkelen zich vrij spoedig drie belangrijke gevolgen. De bewoners herwinnen hun vrijheid, soevereiniteit en welzijn. De economie en de ecologie van een regio en een land krijgen een krachtige en positieve impuls. En de structuur van een samenleving verandert naar een nieuwe vorm van wonen, werken en leven gebaseerd op talenten, passies, creativiteit en samenwerking.

Stappenplan

When a man moves away from nature, his heart becomes hard.
(Lakota Tribe)

Twintig jaar na het verschijnen van de Anastasia boeken zijn er nu meer dan 1.000 familiedomein dorpen in Rusland en Belarus (ongeveer 400 staan ook geregistreerd op de Russische Anastasia website). De sleutel om dit te bereiken is/was samenwerking, focus en overtuiging/geloof.

Het Russische scenario ging ongeveer als volgt.
 • Lezers van de boeken en moedige pioniers verhuizen naar het platteland en starten hun familiedomein.
 • Er wordt een (individuele en gemeenschappelijke) inkomstenstroom opgestart (door te doen wat je graag doet en goed kan).
 • De dagelijkse praktijk toont al snel dat het leven en wonen op een familiedomein in een Anastasiadorp haalbaar is en werkt.
 • De bewoners schrijven een visie document en de statuten voor hun dorp.
 • Nieuwe bewoners worden aangetrokken om de prille dorpen te steunen en te bewonen.
 • Men organiseert conferenties doorheen het hele land met andere lezers van de boeken.
 • Men schrijft politieke documenten en voorstellen tot wijzigingen in de wetgeving om Anastasiadorpen en familiedomeinen mogelijk te maken.
 • Deze voorstellen worden naar lokale en landelijke politici en autoriteiten gestuurd.
 • Men blijft de lokale politici voortdurend aanmoedigen om de wetten en reglementen aan te passen aan de noden en verlangens van de mensen. 
 • Waardoor uiteindelijk een politieke partij ontstaat die de belangen van de bevolking vertegenwoordigt.
 • De opgerichte politieke partij dient wetsvoorstellen in die uiteindelijk goedgekeurd worden.
 • Men houdt allerlei evenementen om de publieke opinie wakker en bewust te maken (van oplossingen en alternatieve leefwijzen). 
 • Er zijn opendeurdagen op de dorpen om bezoekers te laten kennis maken met een zelfvoorzienend off the grid leven.
Familiedomeinen in honingraat vorm.
Na deze fase werd de wet voor 'vrije en gratis grond' uiteindelijk ingediend bij het Russische parlement (Duma) én werd (in mei 2016) ook aanvaard! Zo werd in 20 jaar tijd de deur geopend naar een nieuwe samenleving in Rusland. Maar dit kan ook in andere landen gemanifesteerd worden. Een eerste stap is dus voldoende Mensen vinden die hieraan willen meewerken en pioniersgroepen vormen.
Als we het Russische scenario volgen dan is dit een mogelijk (optimistisch) timeframe.
 • 2005 - De boeken verschijnen in het Engels (en in tientallen andere talen) en inspireren miljoenen Mensen.
 • 2010 - Vele permacultuur familiedomeinen zijn opgestart en overal ter wereld verhuizen steeds meer Mensen naar het platteland om zelfvoorzienend en off the grid te leven.
 • 2023 - Statuten, documenten en wetsvoorstellen zijn opgesteld en voorgesteld aan politici.
 • 2025 - 140 landen stemmen de 'Vrije Aarde' wet en maken de weg vrij voor Anastasiadorpen.
 • 2030 - Alle landen in de wereld (198) schenken het land terug aan de mensheid.
Wat betekent Moederland?

The land is sacred. The land is our mother, the rivers our blood.
Take our land away and we die. That is, the Indian in us dies.

(Mary Brave Bird, Lakota Tribe)

In Rusland en bij de Russische Anastasia lezers draagt het begrip ‘Moederland’ een belangrijke en waardevolle betekenis. In eerste instantie kan men veronderstellen dat het verwijst naar het geografische land of de staat Rusland, maar het gaat dieper dan dat. Het Russische woord voor Moederland is Rodina en dat verwijst naar een diepe eerbied voor de voorouders, een verantwoordelijkheid voor de nakomelingen en een intieme verbinding met het land waarop men woont, geboren wordt en sterft. Het woord Rodina bestaat uit 2 wortels. Rod is de oud Slavische naam voor de Scheppergod en betekent: oorsprong, geboorte, herkomst, stamfamilie, en ook ‘Vader’. Na betekent ‘Moeder’ en vind men ook terug in de Engelse woorden natal (geboorte), native en nature. Moederland (Rodina) omvat dus denkbeelden, gedachten en connecties met Vader, Moeder, familiebanden en de Aarde waar men leeft en woont.

Het gaat dus niet zozeer over een bepaalde regionale streek of een politieke natie maar om het stuk land waar opeenvolgende generaties van dezelfde familie wonen, werken, leven en sterven. Dit stuk land wordt een Moederland, het wordt en het is een echte Thuis waar voorouders gedurende vele jaren prachtige tuinen en allerlei voorzieningen hebben gecreëerd. Een Thuis waar lief en leed is gedeeld en geboorte en dood zijn gekomen. De nieuwe generaties erven dan een zelfvoorzienend paradijsdomein van hun ouders en grootouders en bouwen ook telkens verder aan de familiedroom. Zo is de voorspoed en het welzijn van hun nakomelingen verzekerd tot vele generaties ver.

Men vindt deze visie ook voor een stuk terug bij de First Nations in Amerika en bij natuurstammen die eeuwenlang op hun landgebieden wonen. Bij het nemen van beslissingen denken de Indianen 7 generaties terug in het verleden en 7 generaties ver in de toekomst. En er leeft bij hen een zeker respect en eerbied voor de bloedbanden, voor de medebewoners, voor moeder Aarde. Er zijn ceremonies en rituelen om verbinding te maken met natuurwezens, spirituele dimensies, voorouders.

Er kunnen verschillende bedenkingen gemaakt worden omtrent het erfrecht van vrije landgoederen. Een familie of gezin kan meerdere kinderen en kleinkinderen hebben zodat de hectare in principe verdeeld en opgesplitst zou worden onder alle erfgenamen bij de dood van de ouders. Dat is evenwel niet de bedoeling. Een hectare land kan voorzien in de basisbehoeften van 7 tot 15 mensen (afhankelijk van hun voedingswijze). Een familiedomein is dus in staat om een grote meergeneratie familie te huisvesten en te voeden. Bovendien zullen niet alle nakomelingen deze levenswijze kiezen. Sommigen zullen naar de stad trekken of andere horizonten opzoeken. In de boeken staat het verhaal over de huwelijksceremonie waarin een verliefd koppeltje op zoek gaat naar hun eigen familiedomein door de omliggende percelen en landerijen rond het dorp te voelen en te verkennen tot ze hun eigen droomplekje gevonden hebben. Een opstartend dorp kan rekening houden met een mogelijke uitbreiding van de gemeenschap en enkele hectares vrijhouden voor nieuwe generaties.   

Partij programma & algemene richtlijnen

When a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, and the flower will fix itself.
In the same way, when people do not thrive, you fix the environment in which they thrive,
and the people will fix themselves.

Er zijn Moederland Partijen actief in Rusland en Wit Rusland (Belarus). Wat staat er in hun programma? Opgelet, we hebben het hier NIET over de politieke partijen met dezelfde naam (Moederland) die actief zijn in onder meer Turkije, Oekraïne, Iran en ook in Rusland en die vaak een erg nationalistisch, patriottisch en (extreem)rechts gedachtegoed propageren. Het gaat enkel over deze Russische (Anastasia) Moederland  partij: Родная партия.

Hoofdpeiler van deze politieke beweging is de onvoorwaardelijke teruggave van het land aan de bevolking/mensheid. Iedereen die dat wenst kan behoeder worden van 1 hectare land (een familiedomein). Het domein is geen eigendom van de bewoners. Immers, men kan de Aarde, de grond, de lucht, het water, de rivieren, de dieren, de grondstoffen,..nu eenmaal niet bezitten. Ze behoren namelijk toe aan de gehele mensheid samen (behalve de dieren die uitsluitend aan zichzelf toebehoren). Maar de bewoners bezitten wel een allodium (Zonneleen of eigengoed). Allodium is een oude middeleeuwse term die duidt op een uitzonderlijke vorm van grondbezit, waarover het bezitsrecht absoluut is. Het is afgeleid van het Germaanse woord alauda (of allaz audaz) en betekent letterlijk 'overdraagbare bezittingen'. Er is ook een connectie naar het Engelse werkwoord to allot (toekennen) en het verwijst naar een bezit toegekend door God (alloted by God).

Men leent als het ware (van planeet Aarde) een stuk grond zolang men leeft (leengoed). In de meest beknopte definitie zei men in oude wetteksten dat boven een allodium alleen nog God en de zon stonden, vandaar de term Zonneleen. Iedere vorm van vruchtgebruik of rechtspleging binnen het betrokken grondstuk behoorde toe aan de bezitter. Men kan namelijk de vraag stellen: aan wie behoort het land (en de planeet) eigenlijk toe? Wie grond koopt en een huis bouwt is daarom geen echte eigenaar. Probeer maar eens een jaar de taksen en grondbelastingen niet te betalen, 'jouw' huis en grond worden aangeslagen. Het eigendomsrecht kent een lange en troebele geschiedenis en is ooit begonnen toen veroveraars (onrechtmatig) het land claimden dat ze gewelddadig innamen. Tegenwoordig wordt zomaar aanvaard dat het land eigendom is van de kroon, de staat of zelfs van corporaties (Canada is bvb. geen land maar een corporatie ingeschreven op de beurs en eigendom van het Engelse koningshuis) en dat het heffen van belastingen 'normaal en logisch' is (terwijl beide handelingen in feite neerkomen op gelegaliseerde diefstal).

Het domein (of allodium) kan niet worden verkocht, het kan enkel worden overgedragen (erfenis) aan een familielid. Het land wordt door de regering vrijelijk geschonken aan de Mensen (die dat wensen). Na 5 jaar volgt dan een officiële evaluatie en enkel wanneer de bewoners blijk geven het domein goed te beheren, verkrijgen ze effectief de wettelijke en geregistreerde landtitel van allodium. Wanneer de bewoners hun 'claim' waardig zijn, wordt het familiedomein 'vrij erfgoed', 'voorouderlijk land', 'moederland', 'kin's domain', 'familiedomein', ‘leefhectare’, ‘Zonneleen’, ‘allodium’,...er zijn dus verschillende termen en synoniemen voor.

Het familiedomein op zich is niet belastbaar (zoals grondlasten of kadastraal inkomen). Enkel de productie, activiteiten of ondernemingen die op het familiedomein gestart worden, zijn belastbaar. Iedere regering kan een eigen versie schrijven van de erfgoed wetgeving omdat ieder land anders is qua oppervlakte, sociale structuur, politieke wetgeving, economie, ecologie,…Eerst 2 belangrijke begrippen:
 • Een Zonneleen of allodium is een autonoom permacultuur familiedomein van 1 hectare.
 • Een Levensdorp is een cluster van Zonnelenen (tussen 20 en 200 familiedomeinen) rond een centrale gemeenschappelijke dorpskern. 

  Dit zijn enkele richtlijnen voor de erfgoed landwetten.
 1. Vrije  en gratis schenking van 1 hectare land (per familie, gezin, partners, alleenstaanden en hun kinderen).
 2. Het land wordt na evaluatie een wettelijk erkend Zonneleen van de bewoners voor onbeperkte tijd (een allodium).
 3. Het Zonneleen wordt niet belast en is vrij van taksen.
 4. Het individuele Zonneleen maakt bij voorkeur deel uit van een grotere dorpsgemeenschap van gelijkaardige familiedomeinen (van minimum 20 tot maximaal 200 domeinen bijvoorbeeld). 
 5. Alle nutsvoorzieningen (energie, water, afvalbeheer,…) en ook alle tuinen en gebouwen op het individuele Zonneleen worden (met hulp der dorpsgemeenschap) door de bewoners zelf bekostigd, gebouwd en ingericht. 
 6. Het land kan niet verkocht worden. Het Zonneleen wordt overgedragen aan de directe nakomelingen via (niet belaste) erfenis. Het Zonneleen is onbeperkt in tijd (eeuwigdurend vruchtgebruik).
 7. Het Zonneleen kan niet gebruikt worden om belastingen of boetes te ontwijken of te ontlopen. Dit om grond speculatie en andere malafide praktijken te vermijden.
 8. De bewoners zijn de behoeders en de beschermers van het Zonneleen en tonen hun meesterschap bij de inrichting en het management van het domein. Enkele concrete aanbevelingen (via unanieme dorpsbeslissing): het land mag niet verkommeren, de dorpswegen tussen de buren worden regelmatig onderhouden, dieren die vrij rondlopen mogen geen overlast veroorzaken voor andere bewoners, het huis dient bewoonbaar en comfortabel te zijn, enzovoort...eigenlijk allemaal gewoon logische dingen.
 9. Er dienen één of meerdere activiteiten te worden opgestart als mogelijke inkomstenbron. De bedoeling is om financieel onafhankelijk te worden dankzij het Zonneleen en de eigen creativiteit. Er wordt een businessplan opgemaakt wat samen met de aanvraag tot gratis land ingediend wordt. Mogelijke activiteiten: voedselteelt en verkoop, ecotoerisme, ambachten, artisanale creaties, kunst, healing, cursussen, educatie, enzomeer.
 10. Deze activiteiten dienen ten eerste legaal te zijn volgens de wetgeving van het land en ten tweede in overeenstemming met het dorpsreglement. Als het dorp samen beslist om vegetarisch of alcoholvrij te zijn, dan kunnen bvb. geen geslachte dieren verkocht worden of zelfgestookte jenever.
 11. De activiteiten vormen een integraal en noodzakelijk onderdeel van de dorpsgemeenschap. Er is een brede uitwisseling en een vruchtbare samenwerking.
 12. De geld genererende activiteiten op het Zonneleen zijn belastbaar volgens de economische wetgeving van een land.
 13. De opbrengsten/winsten uit de activiteiten stromen bij voorkeur terug naar de lokale gemeenschap. Het steunen van grootbanken en multinationale corporaties wordt afgeraden.
 14. Het aangaan van bankleningen en hypotheken wordt afgeraden. Bij geldgebrek worden alternatieve oplossingen gezocht binnen de dorpsgemeenschap.
 15. Het Levensdorp wordt georganiseerd via zelfbestuur en via consensus/consent beslissingen van alle bewoners samen.
 16. Het Levensdorp kan (na unaniem akkoord) richtlijnen uitschrijven voor wat betreft de inrichting van het zonneleen. Zoals de keuze voor tiny house bewoning, 1/3 voedselbos op het domein, hernieuwbare energie, duurzame materialen, biologische tuinbouw technieken, respectvolle omgang met dieren,...
Inhuldiging van een nieuw huis op een Russisch Levensdorp.
De voornaamste doelstellingen van de Anastasia Moederland Partij (in Rusland).
 • De mogelijkheid openen tot een harmonieuze levenswijze en verbindende ceremonies die in staat zijn de liefde in de gezinnen voor altijd te bewaren.
 • De creatie van familiedomeinen (Zonneleen) en kleinschalige nederzettingen (Levensdorp) als duurzame woon-, leef- en werkplaatsen voor de huidige en toekomstige generaties.
 • Het verlenen van hulp, steun en kennis bij de economische, ecologische, spirituele en culturele opleving van het land. De basis leggen voor een welvarende staat waar gezinnen harmonieus en liefdevol samenleven, omringd door een schoon milieu en een groene omgeving. 
 • Het aanbieden van (politieke en andere) educatie aan de bevolking en hen hulp bieden bij de bescherming van hun rechten, vrijheden en legitieme belangen (op basis van de grondwet van een land en de universele rechten van de Mens).
 • Het vertegenwoordigen van de belangen van de burger bij de overheid en bij de lokale besturen.
 • Het verkondigen en uitdragen van de meningen der burgers over kwesties van het openbare leven om deze onder de aandacht van het grote publiek en de overheid te brengen.
 • Het deelnemen aan het sociale en politieke leven van de samenleving, het participeren aan verkiezingen, referenda, publieke en politieke acties. Het benoemen en afvaardigen van kandidaten voor het (Russische) parlement.
Intermezzo 1: Kovcheg

Op bezoek in Levensdorp Kovcheg - - - Enkele weetjes uit 2011:
 • Ligging: Kaluga regio, 140 km van Moskou.
 • Opgericht in 2001, 120 ha, 80 families, 250 bewoners.
 • Elk jaar worden 15 nieuwe huizen gebouwd door de bewoners.
 • Ondertussen staan er meer dan 100 ecohuizen en vele verbindingswegen, vijvers, duizenden fruitbomen, honderden groentetuinen,...
 • Sinds 2007 is er ook een schooltje voor de vele kinderen.
 • Ongeveer de helft der bewoners houdt ook bijen.
 • Er is een gemeenschapsgebouw voor ontvangst van gasten en het geven van workshops en cursussen.
 • Alcohol, drugs en het doden van dieren zijn niet toegestaan.
De hoofdvisie van Kovcheg:
Iedere familie of deelnemer bezit een eigen stuk land om een Ruimte van Liefde te creëren. Op deze familiedomeinen worden duizenden fruitbomen en eetbare struiken en gewassen geplant. Zo heeft iedere familie alles om eenvoudig en gelukkig in harmonie met de Aarde te leven: een eigen ecohuis, biologisch voedsel, zuiver water en lucht, een gezonde omgeving, duurzame energiebronnen,..Dit maakt een familiedomein de ideale plaats om kinderen te laten opgroeien, want kinderen zijn de toekomst.
Anastasia richtlijnen

First, choose for yourself a place of your own you like the best, of all the pleasing spaces on the Earth
- a space where you would like to live and would like your children to live out their lives.
The climate too must be favourable for you.
Take one hectare of land in that place for yourself in perpetuity.
 
(Anastasia, Book 4)

Dit zijn enkele (ingekorte) aanbevelingen die in de boekenreeks beschreven staan of die eruit afgeleid kunnen worden. Deze kunnen als eerste aanzet en inspiratiebron gebruikt worden bij de gesprekken en meetings over de statuten en het beleid van de familiedomein dorpen. Hoewel de grote lijnen wellicht wereldwijd gelijk zullen lopen (gezien Anastasia de gemeenschappelijke inspiratiebron is), toch zullen er ook verschillen zijn van land tot land naargelang cultuur en geschiedenis. Let wel, deze aanbevelingen zijn geen verplichte reglementen doch enkel bedoeld als denkpistes. Hou in gedachten dat de boeken specifiek geschreven zijn vanuit de Russische situatie, geschiedenis, geografie, politiek, economie,...en dat de bedoeling nooit kan zijn om iets zomaar klakkeloos over te nemen. Luister altijd naar jouw eigen wijsheid en de innerlijke stem van het hart.
 1. Vrije Schenking – Van belang hier is de voorouderlijke verbinding. Families die al vijf generaties of meer een voorouderlijke band hebben met een bepaalde regio, zullen als eersten in aanmerking komen voor het verkrijgen van een Zonneleen. Dit principe kan mensen aanmoedigen terug te keren naar hun eigen Moederland. Zo kan men de vluchtelingenstromen inperken of zelfs stoppen omdat repatriëring aanlokkelijk is wanneer gratis land geschonken wordt in het land van herkomst.
 2. Cultuur & Erfgoed – De banden met onze voorouders en met het specifieke, culturele erfgoed van een land of regio worden geëerd en waardevol geacht. Dit komt tot uiting in het vieren en in stand houden van allerlei gebruiken, typische streekgerechten, mythologie, taal en dialecten, dansen, kleding, muziek, liederen, epische gedichten, mondelinge geschiedenissen, oude ambachten, artisanale uitingen,...
 3. Lokale Landbouw – Het Zonneleen (allodium) dat elke familie in behoederschap krijgt, is de hoeksteen en de basis voor alle landbouwactiviteiten. De hectare voorziet in voedselgewassen, kruidengeneesmiddelen, brandhout, bouwmaterialen, waterreservoirs, bijenkorven, hennepkledij, en nog veel meer. Het Zonneleen is autonoom en zelfredzaam. Overschotten worden worden geruild of verkocht via coöperaties en dorpswinkels.
 4. Omgeving & Milieu – Er is een innige verbinding en een doorvoelde éénheid met het Moederland waarop men woont. De bewoners kiezen een bewuste en respectvolle omgang met de Aarde en de dieren. Niemand haalt het in zijn hoofd om de eigen woonomgeving te vervuilen of te vernietigen. Integendeel, men streeft naar steeds meer schoonheid en biodiversiteit.
 5. Burgerrechten – Er zijn gelijke rechten die gelden voor iedereen. Er is respect en eerbied voor alle Mensen. Iedere stem telt (ongeacht leeftijd) en elke mening is belangrijk. Er kan educatie nodig zijn om te leren geweldloos te communiceren met elkaar. Bij conflicten worden vreedzame oplossingen en eventueel onafhankelijke bemiddelaars gekozen.
 6. Gezondheid & Voeding – De bewoners kiezen voor oerrassen, vergeten groenten, voedselbossen, biologische planten en permacultuur tuinbouw. Er zijn grote opbrengsten en de vele familiedomeinen verspreid over het land zorgen voor voldoende overschotten aan biologische producten. Stedelijke en landelijke bewoners verkrijgen zo makkelijk en lokaal toegang tot goedkope biologische eetwaren. Dieren worden gezien als voelende zielewezens en evenwaardige medebewoners en worden nooit zomaar gedood. De algemene gezondheid verbetert overal zienderogen.
 7. Sociaal Welzijn - De landen en naties behouden hun huidige sociale infrastructuur en sociale verworvenheden (zolang dat nodig blijkt). Mensen die dat wensen en die in aanmerking komen voor een Zonneleen, worden na verloop van tijd uiteindelijk zelfvoorzienend, financieel onafhankelijk, economisch autonoom en helemaal gezond. Zij kunnen dan desgevallend het sociale stelsel verlaten en zo de druk op het hele zorgsysteem helpen verlichten. Dure (regerings)uitgaven zoals ziekteverzekering, werkloosheid, kinderbijslag, geboortepremies, pensioenen, basisinkomen, rusthuizen, kindercrèches, armenzorg, leefloon, daklozensteun, voedselbedeling,...zijn dan allemaal niet langer nodig. Dit kan uiteraard enkel wanneer een familie in voorspoed en verbinding met zichzelf en de natuur op haar ruimte van liefde leeft in een autonoom en zelfredzaam permacultuur Levensdorp.
 8. Educatie – De kinderen en jongvolwassenen leren van zichzelf, van elkaar, van de natuur en van de medebewoners op het dorp. Men ziet erop toe dat de inherente creativiteit, wijsheid en nieuwsgierigheid nooit onderdrukt worden. Thuisonderwijs, zelf-educatie, unschooling, holistische educatie, en de methodiek uit de Tekos (Anastasia) school van Mikhail Shchetinin zijn mogelijke vormen van anti-autoritair onderwijs. Ook het Finse schoolmodel kan een bron van inspiratie zijn. Op de grotere Levensdorpen kan een eigen schooltje gestart worden.
 9. Zwangerschap & Geboorte –  De keuze voor een natuurlijke conceptie, zwangerschap en geboorte ligt voor de hand, zie deze pagina voor uitgebreide uitleg: Matriarchaat. Alle baby's worden geboren met een intacte en innige verbinding met de Schepperbron. De ideale omgeving voor een opgroeiende baby en peuter is de ruimte van liefde op een familiedomein omringd door natuur, familie, vriendjes en dieren.
 10. Huisvesting - Alle gezinnen worden aangemoedigd om zelf hun eigen duurzaam, ecologisch en off the grid huis te bouwen uit natuurlijke en lokale materialen. Ze worden geadviseerd en geholpen door deskundige bouwers en handige vrienden binnen de eigen dorpsgemeenschap. Op deze pagina vind je tientallen mogelijkheden: Huisvesting. De energie komt uit hernieuwbare bronnen (zon, wind, water, aarde), de verwarming en het koken kan op hout, en er is afvalbeheer, recyclage, compostering.
 11. Levensdorp – Ieder Levensdorp is anders en ieder Zonneleen is uniek. De dorpsgemeenschap beslist samen over de inrichting en de toekomst van het dorp via consensus en/of consent beslissingen. Er kan eventueel een wisselend (onbezoldigd) bestuur en een burgemeester gekozen worden om de dagelijkse gang van zaken te regelen (lokaal zelfbestuur). Een Levensdorp van 100 gezinnen bestrijkt een oppervlakte van 120 tot 200 hectare naargelang ligging en grondkwaliteit. Ruim 20% wordt voorbehouden als gemeenschappelijk land en wilde natuur. Men kan ook percelen vrijhouden voor komende generaties.
 12. Bestuur – Decentralisatie is de sleutel. De verschillende Levensdorpen, regio’s en provincies genieten autonomie en zelfbestuur (via consensus en consent). De wetten en reglementen worden beslist in functie van het welzijn der bevolking en bewoners (en niet om banken en grootkapitaal te begunstigen of om controles en boetes te verantwoorden). Ieder land is als een uitvergrote versie van het Levensdorp. Net zoals het Levensdorp uit autonome Zonnelenen bestaat, is een land als een lappendeken van Levensdorpen verzameld als culturele regio’s. Er is geen reden om oorlog te voeren of om te twisten met buurlanden, want er is geen corrupte hiërarchie meer aan de top en iedereen is ‘rijk’ en leeft in voorspoed en welzijn.
 13. Economie – Er is een een kleinschalige en lokale economie gebaseerd op lokale productie en consumptie, op samenwerking en coöperaties, op uitwisseling en schenkeconomie (Ubuntu). Een goed beheerd Zonneleen ondersteunt een welvarend Levensdorp. Welvarende dorpen vormen samen een levendige en productieve regio. Economisch stabiele en productieve regio's zijn de levensadem voor vitale en innovatieve landen. De basis voor een gezonde (wereld)economie is het autonome Zonneleen. Import uit en export naar verre landen is niet echt nodig, alle basisbehoeften worden voorzien op het Zonneleen. Buren en Levensdorpen kunnen onderling handel drijven. Landen opteren voor diversiteit, regionale rijkdom en open grenzen. De focus verschuift naar dingen zoals sharing is caring, open source, netwerken, peer to peer, crowdfunding, act local, small is beautiful, menselijk niveau, gemeenschapsmunten, pluktuinen, transitiesteden,...
 14. Wetenschap & Techniek – Alle verborgen gehouden patenten en uitvindingen die de mensheid ten goede kunnen komen, worden vrijgegeven. Men opteert voor morele techniek en ethische wetenschap. De petroleum afhankelijke economie en maatschappij wordt vervangen door de niet-vervuilende en onbeperkt voorhanden zijnde vrije-energie economie.
Politieke verschuivingen

The earth does not belong to man, man belongs to the earth.
All things are connected like the blood that unites one family.
Man did not weave the web of life, he is merely a strand in it.
Whatever he does to the web, he does to himself.
The earth is sacred and men and animals are but one part of it.
Treat the earth with respect so that it lasts for centuries to come and is a place of wonder and beauty for our children.
(Chief Seattle, Duwamish Tribe)

Het voedselbos van Robert Guyton.
Op 1 mei 2016 keurde het Russische parlement (Duma) de wetgeving goed rond de schenking van grond in Oost Rusland. Iedere Russische staatsburger (die dat wenst) kan een aanvraag doen om 1 hectare grond gratis in bruikleen te verkrijgen. De bewoners krijgen 5 jaar de tijd om de hectare te bewerken en er een activiteit te starten (voedselteelt, bosbouw, jacht, visvangst, landbouw,…). Na 5 jaar volgt een evaluatie en bij goedkeuring wordt de hectare ofwel opnieuw voor een periode toegewezen aan de bewoners ofwel definitief toegewezen aan hen. De website die de aanvragen verwerkte, crashte al de eerste dag toen er 400.000 bezoekers inlogden. Een onverwacht succes wat aantoont dat ook de Russen nood hebben aan een nieuw avontuur in hun leven. Niet alleen Anastasia fans zijn blij met deze mogelijkheid, ook Russen die de boeken niet kennen, wagen hun kans. 

Het verre oosten van Rusland is enorm uitgestrekt en dun bevolkt. In een eerste fase worden 9 districten opengesteld met een totale oppervlakte van 8,5 miljoen hectares. Daarvan worden 1 miljoen hectares beschikbaar gesteld als familiedomein in de (prachtige en ongerepte) regio's Yakutia, Primorye, Khabarovsk, Amur, Magadan en Sakhalin. In juli 2016 werden nog eens 400.000 hectares in Kamchatka toegevoegd aan de ‘Free Land’ actie. De regering heeft niets te verliezen met deze beslissing. Integendeel. Door het openstellen van verafgelegen gebieden wordt het land opgewaardeerd en gecultiveerd, begint de economie te groeien, ontstaan er nieuwe dorpen, worden de Mensen zelfredzaam en gaan ze minder steunen op het sociale systeem, wordt Rusland minder afhankelijk van import,...Een goeie zet, zowel voor het land als voor de bewoners.

In Belarus (Wit Rusland) zijn momenteel 45 actieve Anastasiadorpen en in september 2017 werd een wetsvoorstel opgesteld om familiedomein bewoning op agrarische grond goed te keuren en de ecodorp beweging te steunen. In oktober 2017 heeft de eerste minister van Belarus (Mikhael Rusy) toegezegd om de wetgeving aan te passen om familiedomeinen (dacha's) en ecodorpen te promoten en faciliteren. Dit dus in navolging van buurland Rusland.

In Wales kreeg de groep rond Paul Wimbush en Lammas na jarenlang overleg en discussie met de autoriteiten uiteindelijk groen licht om een low impact dorp op (goedkope) agrarische grond te bouwen. Hun strijd resulteerde in nieuwe wetten en reglementen bekend als ‘Policy 52’ en ‘Low-Impact Development’ die een antwoord willen bieden voor uitdagingen als CO2 uitstoot, klimaatverandering, overconsumptie. Het streefdoel van Wales is om het verbruik tot één ecologische voetafdruk per persoon terug te brengen én om minder afhankelijk te worden van import door Mensen de kans te geven zelfvoorzienend te worden en overschotten te produceren. De nieuwe wet is vooral bedoeld om Mensen aan te sporen autonoom en off the grid te leven op het platteland. Maar net zoals in Rusland zijn er wel voorwaarden verbonden aan de creatie van Levensdorpen en er worden controles en evaluaties uitgevoerd. Dit zijn enkele clausules uit de wet.
Samen bouwen aan elkaars huis.
 • Een project (zoals bvb. een Levensdorp) dient een sociale, ecologische en /of economische bijdrage te leveren die het publiek ten goede komt.
 • Alle gebouwen en activiteiten dienen een lage impact te hebben op het milieu en een laag gebruik van hulpbronnen.
 • Reeds bestaande gebouwen op het domein dienen waar mogelijk hergebruikt te worden.
 • Het project wordt geïntegreerd in het landschap en heeft geen nadelige visuele effecten.
 • Het project kan enkel op een landelijke/agrarische locatie gestart worden en moet activiteiten van landbouw, bosbouw en/of tuinbouw omvatten.
 • De bewoners dienen zelf te voorzien in hun levensonderhoud via de activiteiten op hun domein.
Het mooie is dat Lammas heel veel documenten vrij beschikbaar stelt op hun website die kunnen helpen bij ontwikkeling van een aangepaste wetgeving in andere landen of bij de creatie van een Levensdorp.

In Zuid Afrika ontstond de Ubuntu beweging van Michael Tellinger die politieke en economische oplossingen aandraagt waaronder een geldloze schenkeconomie, allodium domeinen en lokaal zelfbestuur.

Is er nog ergens 'vrije grond' in de wereld? Wie goed zoekt, niet te kieskeurig is en bereid tot emigratie, kan zeker nog ergens gratis of spotgoedkoop land vinden.
In 1862 werd in Amerika de 'Homestead Act' van kracht. De bedoeling was om het 'wilde westen' (nu midden Amerika) te ontsluiten voor nieuwe bewoners.  Het hoofd van een huishouden kon toen gratis of voor een spotprijs een stuk land krijgen tot wel 65 hectare groot. De koper/ontvanger moest beloven om er tenminste 5 jaar te blijven wonen, de grond te onderhouden en te ontwikkelen en er een huis te bouwen. De wet veroorzaakte een ware emigratiegolf van miljoenen Europeanen die hun kans waagden in de VS. Het werd geen eenduidig succesverhaal. De condities waren loodzwaar en vele pioniers slaagden er niet in om een nieuw leven op te bouwen. Rond die tijd waren ook in Canada en Nieuw Zeeland gelijkaardige wetten van kracht om 'onbewoonde' gebieden te 'cultiveren'. Bedenk wel dat het land wat de regering zomaar wegschonk eerst werd afgenomen van de oorspronkelijke bewoners (de Indianen in VS/Canada en de Maori in Nieuw Zeeland). Het is anno 2017 nog steeds mogelijk om in Canada en de VS gratis land te vinden. Verschillende staten en steden bieden een stuk grond aan in ruil voor bewoning en onderhoud. De grond is gratis maar er zijn wel belastingen, dus het is niet echt een allodium. Ook een aantal Afrikaanse landen schenken land aan buitenlandse boeren. 

We evolueren naar een samenleving
 • van open, onafhankelijke regio's en duurzame, zelfvoorzienende gemeenschappen in plaats van onleefbare steden en kunstmatige landsgrenzen
 • van lokaal zelfbestuur en consent sociocratie in plaats van Europese dictatuur en een elite wereldregering
 • van horizontaal en holistisch bestuur in plaats van piramidale hiërarchie en een corrupte cabal
Er is nog een lange weg te gaan maar verschillende landen in Oost Europa kiezen een nieuwe aanpak en bouwen samen met de bevolking aan een betere toekomst.

Intermezzo 2: Voedselbos


My philosophy in life about what to do in the world isn’t to go to a pristine area and live there and enjoy your life; it’s to find a place that’s degraded and fix it up. (Robert Guyton)

Een voedselbos is een zelfonderhoudend ecosysteem bestaande uit 7 tot 9 lagen nuttige en bruikbare planten die in vrijwel alles voorzien om autonoom te worden (voedsel, brandstof, geneesplanten, kledij, bouwmaterialen,...). De aanleg van het bos en de eerste jaren zijn arbeidsintensief, daarna doet de natuur al het werk en is er enkel nog wat onderhoud en management nodig. En uiteraard het oogsten van al die lekkere vruchten. Het vraagt een investering in tijd, werk en geld maar dit is vlug terug verdiend en vele komende generaties kunnen nog genieten van de overvloed. Na verloop van tijd ontstaan zelfs nieuwe waterbronnen op het terrein. Een typisch familiedomein bestaat uit 1/3de voedselbos waardoor nog ruim voldoende plaats overblijft voor woning, bijgebouwen, moestuinen, waterpartijen en allerlei andere creaties.
Hiernaast een bezoek aan het schitterend voedselbos van Robert Guyton wat 23 jaar geleden werd aangeplant op een verwaarloosd en braakliggend terrein.

Het volk beslist, de regering voert uit

Wie de boeken van Larken Rose en Jeremy Locke kent of al eens iets van Pieter Stuurman leest, beseft dat regeringen eigenlijk helemaal niet nodig zijn om een goed functionerende samenleving te hebben. Integendeel, meestal maken ze er een ongelofelijke puinzooi van. Het geloof in een autoriteit buiten ons (politiek, religieus, militair) is een valkuil en leidt altijd tot corruptie, misleiding en machtsmisbruik. Ieder hiërarchisch model verzandt uiteindelijk in de onderdrukking van de onderste groep in de piramide. Zo werken piramidesystemen nu eenmaal. Het geloof in een regering is niets anders dan het geloof dat een bepaalde elitaire groep het morele recht heeft om te heersen over anderen. Zoiets heet slavernij en geregeerd worden door koningen, despoten, dictators, presidenten of regeringen (de naam doet er niet toe want een woord is slechts een label) resulteert al eeuwenlang in oorlog, terreur, pijn, ellende, onderdrukking, onrechtvaardigheid en miserie. De chaos en het geweld in de wereld zijn net het gevolg van bestuurlijke macht.

Wat als we helemaal geen bestuur, leiding of gezag nodig hebben om het juiste te doen?
Wat als we gewoon gingen doen wat we allemaal willen doen: voor onszelf en voor onze dierbaren zorgen?

Maar goed, voorlopig zitten we dus opgescheept met regeringen en wetten en zolang we elke 4 jaar gaan stemmen, zullen die aan de macht blijven. We kunnen wel, net zoals in Rusland en Wales, pogen om de wetten aan te passen aan de noden van de bevolking. Politici vertegenwoordigen de stem van het volk en hun mandaat dient (in principe) om wetsvoorstellen in te dienen volgens de verlangens van hun kiezers. Zoals de mogelijkheid om zelfvoorzienend en off the grid te wonen en te leven op agrarische grond (voor wie dat wenst). Om deze mogelijkheid een kans te geven, zijn een aantal wetswijzigingen nodig (die verschillen van land tot land). Namelijk:
 • Een aanpassing van de wetgeving en de reglementen op vlak van urbanisatie en gewestplanning om familiedomein bewoning op agrarische gronden en andere gebieden mogelijk te maken en de opstart van Levensdorpen te versoepelen. Tenslotte worden deze gronden opgewaardeerd, gesaneerd en verrijkt door het ecologische behoederschap der bewoners, en dit zonder kosten voor de bevolking.
 • Een aanpassing van de wetgeving en reglementen op bouwvergunningen en milieunormen zodat de zelfbouw van low-impact woningen, die niet aangesloten zijn op de distributie- en rioleringsnetwerken (off the grid), toegestaan wordt.
 • Een aanpassing van de wetgeving op erfrecht, eigendomsrecht en grondbelasting om het toekennen van taksvrije en overerfbare percelen onder allodium titel legaal te regelen.
 • Een aanpassing van het sociaal statuut van de zelfstandige om de mogelijkheid te openen voor het starten van kleinschalige economische en creatieve activiteiten op het dorp.
 • Het vrijmaken van geschikte gemeentelijke-, provinciale- en rijksgronden en gebieden (zoals bvb. militaire domeinen, verlaten boerderijen, verwaarloosde sites, braakliggende terreinen,..) om ze beschikbaar te stellen voor bewoning in Levensdorpen.
Positieve impact

De Levensdorpen of familiedomein dorpen zijn geen ecodorpen in de klassieke zin van het woord, maar dorpen die bestaan uit overerfbare, voorouderlijke, zelfredzame woonhectares. Dat is iets helemaal anders. En zoals we hebben gemerkt, zijn er nog andere grote en essentiële verschillen met het courante ecodorp model.
 • Iedere familie is zelf verantwoordelijk voor eigen inkomsten en uitgaven.
 • Iedere familie creëert een uniek en verschillend permacultuur domein wat bovendien vrij is van taksen en overerfbaar aan nakomelingen.
 • Ieder domein is autonoom en off the grid (dus geen dure en lange leidingen en nutsvoorzieningen doorheen de dorpen en regio’s).
 • Ieder familiedomein is een afzonderlijke woon- en leefunit met veel privacy en onafhankelijkheid.
En hoewel een klassiek ecodorp al een grote en positieve impact op Mens en samenleving heeft, geldt dit voor het Levensdorp in nog veel grotere mate. We overlopen enkele voordelen en die zijn mindblowing als je er even goed bij stilstaat.

Economisch

De natuur IS overvloed.
Een autonoom en zelfbedruipend Zonneleen en Levensdorp voorzien de bewoners in alle basisbehoeften. Dat betekent veel minder tot geen maandelijkse uitgaven en vaste kosten meer. Energie, water, verwarming, voeding, wonen,...het is allemaal quasi gratis dankzij het permacultuur domein. Er zijn geen taksen en belastingen op wonen en grond. Men wordt onafhankelijk van het kwetsbare (economisch-monetaire) systeem en van de sociale verzorgingsstaat. De inkomsten uit het productieoverschot (voeding, planten, hout,..) en de opgestarte zelfstandige activiteiten zorgen voor financiële zekerheid. In het bericht over Spirituele Permacultuur wordt aangetoond dat een familiedomein makkelijk en minimaal 30.000 euro per jaar opbrengt (zie punt 16 van het bericht). En in de recentste uitgave van het Anastasia magazine 'The Earth' worden maar liefst 140 bronnen van inkomsten opgesomd.

Ook voor het land zijn er pluspunten: de noodzaak tot invoer en import van levensmiddelen, goederen en energie (vanuit het buitenland) vermindert want de bevolking voorziet zichzelf in alles. Meer nog, er is zoveel overvloed aan hoogwaardige kwaliteitsproducten dat de voorspelling waarin Rusland bestempeld wordt als de grootste toekomstige producent en exporteur van biologisch voedsel wel eens waar kan zijn. De zelfredzame bewoners hoeven nu ook niet zoveel en zo vaak meer terug te vallen op allerlei sociale voorzieningen wat een positieve impact heeft op de staatsuitgaven. Opvang van kinderen en bejaarden kan op het Levensdorp. Het platteland leeft terug op, verlaten boerderijen en braakliggende percelen krijgen een nieuwe bestemming en worden voedselparadijzen.

Ecologisch

De permacultuur Zonnelenen en de groene Levensdorpen garanderen en beschermen een voedingsrijke bodem, zuivere lucht, schoon water, visrijke rivieren en bossen vol dieren. Er ontstaat meer biodiversiteit, meer biomassa en meer zuurstofproductie. Er ontwikkelen zich nieuwe waterbronnen, humusrijke grond en vele variëteiten. Er is een algemene versterking van het ecosysteem en verrijking van de bodem. De natuurlijke hulpbronnen worden gehandhaafd. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (petroleum, gas, steenkool) verdwijnt en zorgt samen met verminderd transport en het toepassen van hernieuwbare energiebronnen voor minder uitstoot en vervuiling. De woningen zijn ecologisch, low impact en uit natuurlijke en lokale materialen gebouwd in harmonie met de omgeving, opnieuw een verlichting voor het milieu.  

Sociaal

De Mensen zijn vrij, soeverein, verantwoordelijk en autonoom en kunnen zichzelf voorzien in alle basisbehoeften op het Levensdorp. Dit verlicht in belangrijke mate de druk op de sociale voorzieningen. Werkloosheid verdwijnt want iedereen heeft genoeg te doen op het familiedomein en verdient er nog geld mee ook. Armoede en honger verdwijnen want zijn a priori onmogelijk op een permacultuur voedselparadijs. Eenzaamheid en depressie krijgen minder kans gezien de warme nabijheid van vele vrienden en de vreugde die ontstaat wanneer Mensen een waardevol doel hebben in het leven. Opvang van kinderen en bejaarden gebeurt op het Levensdorp dankzij het meergeneratie woonconcept. De hoge levenskwaliteit (stressvrij, veel natuur, gezonde voeding, vrienden,...) zorgt voor een stabiele gezondheid en vermindering der medische kosten. Oude en nieuwe ambachten komen tot leven, creativiteit en kunstzinnigheid worden aangewakkerd, allerlei innovaties en natuurtechnische uitvindingen worden toegepast (denk aan Viktor Schauberger, Nicola Tesla, Stanley Meyer, Tom Bearden, John Bedini, Royal Rife, ...en tal van anderen waarvan de baanbrekende uitvindingen geboycot werden/worden).

Kortom: het zelfvoorzienend permacultuur Zonneleen Levensdorp is:
 • volledig autonoom en onafhankelijk van een kwetsbaar en destructief economisch systeem
 • het beste alternatieve antwoord op de mondiale crisis en de komende wereldstorm
 • de bakermat voor een samenleving gebaseerd op schenkeconomie, overvloed, creativiteit en liefde
 • de ware thuis van de Mens die in harmonie met de natuur, met zichzelf en met anderen leeft
 • de ideale plaats om jouw dromen, passies en talenten tot manifestatie te brengen
 • het ultieme middel om jezelf te helen en te leren co-creëren via de wetenschap der verbeelding
 • een natuurlijke speeltuin waar kinderen tot wijze meesters en ware kunstenaars kunnen opgroeien
 • een essentiële bouwsteen voor een prachtig, groen paradijs op moeder Aarde
 • een rustplek om je Zelf terug te vinden en de her-innering aan de Ene te activeren
De mythe van overbevolking

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.
(Gandhi)
Ontwerpplan Levensdorp Slavnoe
Planeet Aarde behoort rechtmatig toe aan iedereen die erop geboren wordt. Dat betekent dat ieder Mens het geboorterecht heeft op een stukje van moeder Aarde om te behoeden, te beheren, te verfraaien en ervan te genieten. Niet als eigenaar maar als tijdelijke bewoner en bewaker. Zonder dat er geld of belasting aan te pas komt.

Nu kan men aanvoeren dat er wellicht niet voldoende plaats is op Aarde om 7 biljoen Mensen allemaal 1 hectare land te schenken. En bovendien groeit de wereldbevolking in alarmerend tempo waardoor voedselschaarste, petroleumtekort en plaatsgebrek om de hoek loeren. Maar het zal de wakkere Mens niet verbazen dat het fabeltje van de overbevolking een zoveelste mythe is in de wereld gebracht om allerlei agenda’s te dienen. Er is geen overbevolking en er is geen schaarste.

Overbevolking is een situatie waar er teveel Mensen zijn in verhouding tot de beschikbare voorraden, grondstoffen en levensruimte binnen een bepaald gebied. Er wordt dus over aantallen gesproken en niet over beslissingen van autoriteiten en het gedrag van een bevolking. Beslissingen zoals iedereen aanmoedigen om in betonnen blokken in onleefbare steden te gaan wonen of gedrag zoals overconsumptie en verspilling. De steden kennen inderdaad overpopulatie en veel onbewust gedrag en egocentrische keuzes helpen mee de Aarde leeg te roven. Maar uitgestrekte plattelandsgebieden zijn schaars bewoond en daar is nog plaats zat. De hele wereldbevolking kan wonen (elk in een eigen huis van 100 m2) op een gebied amper zo groot als Texas.

En er is honger en armoede in de wereld maar dat komt niet door overbevolking of gebrek aan voedsel, maar door politieke, economische en militaire beslissingen. Er is meer dan genoeg voedsel en water om iedereen te voorzien, meer nog, jaarlijks worden miljoenen tonnen voedsel vernietigd of het ligt te rotten op de akkers. De verwende  ‘eerste wereld’ bewoners (wij dus) verspillen jaarlijks 220 miljoen ton voedsel, dit is 4 keer de hoeveelheid die nodig is om alle honger in de wereld uit te bannen. De natuur is gemaakt om overvloed te schenken, van 1 plant zijn honderden nieuwe zaden te oogsten. Het probleem is niet dat er teveel Mensen (zouden) zijn, het probleem is dat de mensheid geen vrije toegang krijgt tot land, voeding en water. Het probleem ligt op vlak van ongelijkheid, politiek, demografie, economie, transport en uiteraard geld en heeft niets te maken met het aantal Mensen. De mythe van overbevolking wordt door politici en ‘wetenschappers’ misbruikt om de oorzaken van ongelijkheid en onrechtvaardigheid te maskeren en hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Het fabeltje van overbevolking maakt ook deel uit van de eugenetica en depopulatie agenda met als luguber plan om de mensheid (die ze als ‘nutteloze eters’ beschouwen) uit te roeien via vaccins, gmo’s, chemtrails, virussen, aids, kanker, junkfood,...

De cijfers zijn als volgt (volgens de CIA). Wanneer al het land op de planeet verdeeld wordt onder alle Mensen dan heeft iedere man, vrouw en kind 2,5 hectare. Wanneer al het vruchtbare en bewerkbare land verdeeld wordt dan komt het op een kwart hectare per persoon. Als we uitgaan van een gemiddeld gezin van 4 personen dan komt dit perfect uit. Iedere familie op Aarde kan 1 (vruchtbare) hectare krijgen om in harmonie met de natuur te leven. En deze unieke, paradijselijke familiedomeinen bieden ieder Mens de mogelijkheid om zichzelf en zijn gezin te voorzien in de basisbehoeften.
Maar het land op Aarde is onrechtmatig gestolen van de mensheid en dat mooie land wordt nu leeg geplunderd en vernietigd. Dit is ontstaan in de Romeinse tijd toen het eigendomsrecht werd ingevoerd. Maar men kan moeder Aarde niet bezitten, het is letterlijk onmogelijk. Bezit is niets anders dan papiertjes, transacties en geld. Door het eigendomsrecht is er in de derde wereld landen armoede en honger. De boeren werken voor een hongerloon op land dat aan een grootgrondbezitter of grootbank toebehoort. En de arbeid van de Mens wordt gehypothekeerd door een corrupt geldsysteem en torenhoge belastingen (= diefstal). Een Mens mét land is vrij, want hij kan zijn gezin rechtstreeks voorzien in alles wat nodig is. Toen werd geld bedacht als tussenstap en middel tot slavernij. De Mens was niet langer meer vrij want er was nu voor alles geld nodig, zelfs om gewoon te kunnen (over)leven. En daarbovenop kwamen dan nog de ontelbare wetten en verplichtingen in een over-gereglementeerde matrix.
De 3 grootste landbezitters in de wereld zijn koningin Elisabeth die zomaar eventjes 1/6de van de totale landmassa op Aarde bezit (inclusief volledige landen). Nummer 2 is de koning van Saoedi Arabië en nr 3 het Vaticaan. Zij confisqueerden het land, de bomen en de grondstoffen van moeder Aarde door middel van onnoemlijk veel lijden en bloedvergieten en zij verzamelden hun onmetelijke rijkdom ten koste van ontelbare Mensen.

Take back your Motherland! 
To protect the planet.
To feed your family.
To create true heaven and real peace.

The future is bright

 To the end of their days, most people are incapable of realizing the truth.
You would think it was a simple question: What is the meaning of life? Yet it remains unanswered.
But the meaning of life lies in truth, joy, and love.

(Anastasia)

Het is uiteraard niet omdat er genoeg plaats is op Aarde om elke familie een hectare te geven dat iedereen ergens een familiedomein moet starten. Zoiets blijft altijd een persoonlijke beslissing. Maar het zou op zijn minst een wettelijk erkende mogelijkheid kunnen zijn voor wie het verlangen voelt off the grid en zelfvoorzienend te leven. Ik beweer ook niet dat dit familiedomein idee de magische oplossing is voor alle (wereld) problemen en uitdagingen. Het is gewoon één van de vele prachtige grassroots alternatieven die nu overal opduiken en mogelijke antwoorden bieden. 
Onze keuzes bepalen de toekomst want als Levende Creators zijn wij de scriptschrijvers van ons eigen levensverhaal. Welke weg kiezen we in 2018? Gaan we (door onze dagelijkse keuzes) de agenda van de machthebbers verder blijven volgen en steunen, en dat is een script vol controle, geld, schulden, geweld, transhumanisme, mindcontrol, smart cities, geo-engineering, belastingen, schaarste, hiërarchie, angst, stress, vernietiging, competitie, strijd, onderdrukking, materialisme, oorlog,...
Of schrijven we een ander verhaal, dit keer vanuit het hart, en gaan we onze creatiekracht gebruiken om eruit te stappen en samen een nieuwe werkelijkheid te co-creëren. Een nieuw script met woorden als overvloed, vrijheid, samenwerking, vrede, vreugde, schoonheid, liefde, kunst, creativiteit, permacultuur, vrije energie, schenkeconomie, solidariteit, Levensdorpen,...


Er is maar 1 autoriteit in je leven: jij Zelf.
Dat brengt kracht maar ook verantwoordelijkheid.

Kenmerken familiedomein:
 • 1 hectare grond, een uniek stukje van moeder Aarde om te behoeden en te verfraaien
 • geregistreerd als gratis verkregen Zonneleen, vrij van belastingen en overerfbaar aan nakomelingen 
 • omringd door een levende omheining vol eetbare struiken en nuttige bomen
 • er zijn low-impact ecohuizen en er is meer-generatie bewoning (kinderen, ouders, kleinkinderen, grootouders)
 • eventueel serres, ijskelder, lemen sauna, bijgebouwen, werkplaats, leemoven,...
 • gebruik van lokale en hernieuwbare energiebronnen
 • 1/3 van het domein is gemengd (voedsel)bos
 • diverse waterpartijen (vijvers, bronnen, beekjes, swales, watervallen, fonteinen, waterput,...)
 • waterzuivering door middel van planten
 • compostering van afval en droogtoilet resten, recyclage en hergebruik
 • voldoende moestuinen en boomgaarden (volledige zelfvoorziening qua voedsel)
 • natuurlijke bijenkasten (boomstronk)
 • een vegetarisch en/of veganistische levensstijl op het dorp
 • alle dieren zijn vrienden en blijven (uit vrije wil) bij de bewoners tot hun natuurlijke dood
 • de bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun domein en de voorziening in hun levensonderhoud
 • de bewoners helpen elkaar en de buren bij allerhande klusjes en diensten
het familiedomein = vrijheid, vrede, vreugde
het familiedomein = creativiteit, passie, geluk
het familiedomein = autonomie, zelfredzaamheid, natuur
het familiedomein = rust, gezondheid, overvloed
het familiedomein = verbinding, spirit, liefde

Bronnen & info

Video -> Anastasiadorpen en voordrachten van Leonid Sharashkin (LS).
Levensdorp -> Enkele bestaande & actieve Levensdorpen in West Europa Mauri (Estonia) FB - Ravenwood (Italy) FB - Lammas (Wales) - Dabrava (Bulgaria) FB - Terra de Lutz (France) FB
Familiedomein Video -> FD01 - FD02 - FD03 - FD04 - FD05 - A Simpler Way
Facebook ->  Ringing Cedars of Russia (English) - Kin’ Domains of the Earth - Take Back Your Motherland - Anastasia Sympathisanten Nederland


I walked across an empty land
I knew the pathway like the back of my hand
I felt the earth beneath my feet
Sat by the river, and it made me complete

Oh, simple thing, where have you gone?
I'm getting tired, and I need somewhere to begin

So why don't we go
Somewhere only we know?
 

Be the change you want to see in the world.
Nobody else can do it for you.

2 opmerkingen:

 1. heerlijk om te lezen Glenn. Een opmerkingen: Paul Wimbush heeft zijn naam veranderd naar Tao

  BeantwoordenVerwijderen
 2. zeer informatief artikel glenn,zeker ook voor mensen die (nog) niet bekend zijn met het familiedomein concept,bedankt

  BeantwoordenVerwijderen