Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

  • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
  • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
  • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

vrijdag 15 juli 2011

Wales deel 6: De nieuwe Mens


Things are coming into your experience in response to your vibration.
Your vibration is offered because of the thoughts that you are thinking,
and you can tell by the way you feel what kinds of thoughts you are thinking.
Find good feeling thoughts and good feeling manifestations must follow.

Low impact living is de toekomst. Tenminste als we deze mooie planeet ook voor volgende generaties leefbaar willen houden. Het concept is even ingenieus als eenvoudig. Geef mensen de kans een stukje van moeder Aarde te behoeden en rijker, mooier en vruchtbaarder te maken op duurzame en ecologische wijze. Als we dit allemaal doen is er genoeg van alles voor iedereen en maken we de planeet tot een groen paradijs. Ieder mens heeft recht op een stuk land, onderdak, water, energie en educatie. Luxe en comfort hoeven niet te ontbreken en ook de grondstoffen van de planeet niet uit te putten. Het gaat over een bewuste keuze om minder te consumeren, veel te recycleren en de eigen vervuiling op te ruimen of te vermijden. Permacultuur, vrije energie en sociale/lokale economie zijn de sleutels om een nieuwe samenleving te creëren en iedereen vrijheid en overvloed te schenken. Geen olieafhankelijke graai- en consumptie economie meer, maar ieder huishouden heeft zijn eigen duurzame energievoorziening en kiest voor samenwerking en uitwisseling.

Wales neemt het voortouw in de transitie naar een nieuwe samenleving. De regering maakt low impact living mogelijk en wettelijk. En verder is hier reeds een netwerk van uitwisseling en allerlei ecologische projecten gaande, de freecycle websites (database van gratis spullen), vele fairtrade en transitie gemeenten, winkeltjes op basis van eerlijkheid (honesty shops) dus zonder personeel en waar je zelf de rekening maakt en betaalt, charity shops die goede doelen steunen, massa's lokale bioproducenten, de mogelijkheid om probleemloos thuisonderwijs te geven of een eigen school te beginnen.
Heel wat boeiende mensen wonen hier zoals Mark Boyle die een jaar lang zonder geld leefde en nu als volgende stap gemeenschappen wil opzetten die zonder een geldsysteem leven, maar wel op basis van uitwisseling, ruilhandel en de overvloed en mogelijkheden die de natuur verschaft. Lammas biedt dan weer een kader om de vestiging van ecodorpen makkelijker te maken. Overal ontstaan dan ook eco-gemeenschappen en individuele projecten van families die de stap naar zelfredzaamheid zetten. Hier is ook het CAT (Centre for Alternative Technology), waar ze zowat alles verzameld hebben betreffende alternatieve systemen (op vlak van energie, ecologische bouw, waterzuivering, noem maar op...) zowel qua theorie als in de praktijk met voorbeelden en werkende toestellen. Wales lijkt wel een broeinest waar allerlei transitie oplossingen geleefd, gedemonstreerd en als experiment uitgetest worden.

De nieuwe mens laat de oude systemen en structuren los omdat ze onrechtvaardig zijn en de planeet onder druk zetten.
De nieuwe mens staat sterk in kracht, vreugde en liefde.
De nieuwe mens volgt de kosmische natuurwetten die vrij maken en niet de menselijke wetten die beperken en controleren.
De nieuwe mens is integer, bewust en dienstbaar.
De nieuwe mens is een co-creator voor het hoogste goed, werkt mee aan het scheppingsplan en respecteert het grote geheel.

Mijn bezoek aan Wales toonde nogmaals duidelijk aan dat een sterke en vernieuwende energie de mensheid tot ontwaken en bewustwording aanspoort en de hele planeet inspiratie brengt (zie ook het blogbericht 'Op Aarde komt alles goed'). Een nieuwe samenleving wordt nu geboren, niet door te strijden tegen de bestaande machten en structuren, maar door bewust nieuwe keuzes te maken en het oude gewoon los te laten. De transitie naar een planeet van vrijheid, vreugde, liefde en overvloed is niet te stuiten, want hangt helemaal samen met de geboorte van de Universele Mens tijdens het Watermantijdperk, een evolutionaire impuls die een volgende fase in het Scheppingsplan en bewustwordingsproces aanduid. Overal op Aarde ontstaan nu kleinschalige eco-nederzettingen opgezet door wakkere Mensen die de transformatie naar de nieuwe tijd de juiste en meest geschikte vorm willen geven. Regeringen, beleidsmensen en verouderde wetten zullen automatisch volgen en zich aanpassen, misschien na wat strijd, maar uiteindelijk dienen te zwichten voor de kracht van een vrije Mens, een co-creator die de verantwoordelijkheid voor het eigen leven en deze mooie planeet opneemt. Eindelijk thuis!

You are the creator of your own life experience,
and as the creator of your experience,
it is important to understand that it is not by virtue of your action, not by virtue of your doing,
it is not even by virtue of what you are saying that you are creating.
You are creating by virtue of the thought that you are offering.

Een mooi voorbeeld van de innerlijke beweging naar meer integriteit en vrijheid bij ontwakende mensen is het verhaal van Tir Y Gafel bewoners Leander & Katie. Leander legde een weg van twijfel en vele vragen af vooraleer de definitieve stap naar het leven op een ecodorp te zetten. Zoals velen had het koppel een mooi afgebakend en zekerheid biedend stadsleven opgebouwd met een eigen huis, vast werk, mooie carrière, lieve kinderen en de luxe van de consumptiemaatschappij. Maar toch bleef er iets knagen en ontwaakten nieuwe dromen bij hen. Toen Katie het Lammas project ontdekte, was ze niet te houden en voelde zich enorm aangesproken. Leander had heel wat meer weerstand en allerlei beslommeringen en bedenkingen. Zomaar alle zekerheid en een aangenaam luxeleven inruilen voor een pioniersbestaan vol risico en moeilijke (maar avontuurlijke) tijden. Was dit wel een wijze beslissing? Ook al omdat Leander eigenlijk heel lui is (zegt hij zelf al grappend) en een familieplot opstarten toch een serieuze uitdaging is. Maar waar een droom leeft en waar een wil is, daar is ook een weg. Katie nam de bouw van hun roundhouse op zich terwijl Leander de technische aspecten onderzocht. Een totaal ander leven ontvouwde zich, vol vrijheid en creativiteit. Ondertussen wonen ze al langer dan een jaar op hun plot en van een terugkeer naar het oude leven is helemaal geen sprake meer, integendeel. Leander heeft de moed gehad zijn hart te volgen en de sprong naar een nieuwe mens te maken.

There are two mistakes one can make along the road to truth...
not going all the way, and not starting.

Wat gebeurt er met een mens die terug contact maakt met de natuur? Hoe is het om te ontwaken en je eigen essentie te ontdekken? Welke meerwaarde brengt een leven in harmonie, eenvoud en samenwerking omringd door goeie vrienden? Wat brengt die zo lang gezochte vrijheid? Woorden kunnen nooit ten volle beschrijven wat het werkelijke beleven van de ervaring teweegbrengt. Dat is de uitdaging die iedere wakkere mens kan aangaan. Het verlaten van de oever van het oude leven en de sprong in de stroom, op weg naar nieuwe landschappen en ervaringen. De huidige tijd op Aarde is uitermate geschikt om de transitie naar een nieuw bestaan te maken en, net als een slang, de oude huid af te werpen en een nieuwe, betere en volmaaktere versie van jezelf te creëren. Een ecodorp, waar de overvloedige natuur ondersteunend werkt, is dan het ideale biotoop om die nieuwe Mens te laten geboren worden.

May you have the hindsight to know where you've been,
the foresight to know where you're going,
and the insight to know when you're going too far.

Volgende keer het laatste deeltje in deze serie met een overzicht van persoonlijke bedenkingen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten