31/03/2016

Follow Your Bliss !


Sometimes it befalls upon a generation to be great.
You can be that generation.

(Nelson Mandela)

 
Wat zou jij doen met je leven als geld geen rol speelde?
Je kunt dus alles doen wat je maar wenst en je hoeft je geen zorgen te maken over geld.
Wat zou jij dan doen?
 
 Can you remember who you were before the world told you what you should be. 
(Danielle Laporte)

Wil jij ook leven in vrede en overvloed op een wereld waar harmonie en geluk lekker logisch, volstrekt vanzelfsprekend en altijd alomtegenwoordig zijn? Wil jij ook meebouwen aan een nieuwe samenleving waar zelfvoorzienende paradijsjes overal oprijzen en waar iedereen uitsluitend nog doet wat goed voelt, wat zinvol is en wat de gemeenschap oneindige voorspoed en eeuwige duurzaamheid brengt? Wil jij ook de kans, de mogelijkheid en de uitnodiging krijgen om jouw mooie dromen te manifesteren, om jouw creativiteit te ontplooien, om jouw passies en talenten te ontdekken en te beleven? Wil jij ook wonen en spelen op een groene planeet waar liefde, schoonheid, vreugde, gelach en samenwerking de belangrijkste bezigheden zijn?

Het is allemaal werkelijk heel eenvoudig. Er is geen strijd noch geweld nodig. Er is geen oorlog tegen de elite nodig. Er zijn geen nieuwe regeringen en charismatische leiders nodig. Er is geen geld nodig, noch zijn bloedige revoluties noodzakelijk. Er is alleen een keuze nodig, zo simpel is het. Jouw keuze op ieder moment en bij uitbreiding de keuze van alle mensen samen zal onvermijdelijk een nieuwe wereld tevoorschijn brengen. En die keuze is drievoudig: de keuze om anders beginnen te denken (alles is mogelijk, alles wat je kunt bedenken kun je ook manifesteren), de keuze om uitsluitend nog je hart te volgen (in plaats van de agenda der elite of de angsten die jouw verstand dicteren) en tenslotte de keuze om te luisteren naar de autoriteit in je Zelf (in plaats van te luisteren naar de anderen).

Wat zich in ons leven voordoet is louter het resultaat van wat we geloven.
(Darel Rutherford)

Welke keuzes maak jij nu dagelijks? Welke gedachten laat jij toe in je bewustzijn? Welke overtuigingen bepalen jouw leven? Houden die keuzes, gedachten en overtuigingen de onrechtvaardige matrix in stand of geven ze energie aan de nieuwe wereld? Bestendigen en valideren jouw dagelijkse keuzes de bestaande status quo van onderdrukking en ellende of  helpen ze mee de wereld bevrijden van onwetendheid en angstzaaierij? Brengen jouw dagelijkse gedachten meer eenheid, vrede, solidariteit en liefde of genereren ze steeds meer afscheiding, competitie, egoïsme en angst. Onderzoek grondig de dagelijkse keuzes die je maakt en vooral de gedachten die je denkt, de woorden die je spreekt en de overtuigingen die je er op nahoudt en stuur bij waar nodig. Dat is de weg. Laat al jouw keuzes, gedachten en overtuigingen geworteld zijn in een diep respect voor al het leven en voor de glorieuze taak die je naar de Aarde meebrengt, wachtend op manifestatie. En hoe kun je weten wat jouw taak of zielsopdracht is? Volg je verlangens en doe wat goed voelt.

Om de kwaliteit van je leven te veranderen
hoef je slechts de manier waarop je denkt te veranderen.

(Darel Rutherford)

Het Universum (de Schepping) is ter goeder trouw. Laat dit een rotsvaste overtuiging en een overduidelijk weten worden. Het Universum steunt ons onvoorwaardelijk in alles wat we denken, spreken, verlangen en doen. Wij zijn een extensie, een onlosmakelijk verlengstuk van de oneindige en onkenbare Bron, en we zijn geschapen naar Zijn Beeld. Dat wil zeggen dat we alle attributen van de Bron ook als latente vermogens in ons dragen. Ook wij zijn dus scheppers. Meer nog, eigenlijk creëren en scheppen we nu al constant onze realiteit, ons droombestaan, onze 3D omgeving en ervaring (zoals ook de kwantum fysica bevestigt). Dit doen we door onze gedachten, gevoelens, geloven en overtuigingen (de mind). De meesten doen dit onbewust en zonder inzicht. Maar waarom niet beginnen om bewust datgene te scheppen wat jij wenst te ervaren? Het is allemaal heel eenvoudig.

 Stop holding on to what hurts and make room to what feels good.

De belangrijkste opdracht is je goed voelen. Vaak verstoren negatieve gedachten de innerlijke vrede en rust. En dat is trouwens precies de belangrijkste agenda van media en propaganda, namelijk gedachten en beelden met een lage frequentie van angst, schaarste, geweld en leugens in het onderbewustzijn inprenten. Maar een belangrijk inzicht is het feit dat ieder mens in staat is om gedachten bewust te kiezen. We hoeven geen slachtoffer te zijn van de media programmering, we kunnen zelf beslissen wat we denken, voelen en geloven. De informatie die media, onderwijs, religies, politici, wetenschappers,...ons dagelijks voorschotelen en die veel mensen (onbewust) downloaden in hun biocomputer als 'waarheid' zijn als software programma's geïnfecteerd met virussen. Men kan ze rustig deleten en beslissen om zelf na te denken, zelf onderzoek te doen en zo jouw eigen waarheid te vinden en te leven. Een computer die besmet is met virussen gaat trager werken en loopt uiteindelijk vast. Ook veel mensen zitten duidelijk op hun tandvlees, voelen zich leeg en futloos en zitten vast in een zinloze ratrace. Ze slepen zoveel drama's, trauma's, beperkende overtuigingen en negatieve gedachtepatronen met zich mee dat ze crashen.

Zo verwoordt de radicale leraar Jed McKenna de essentie van dit leven (in het boek 'Spoedcursus Verlichting' van Tijn Touber).

Think for yourself! Maak hiervan je mantra. Tatoeëer het op de binnenkant van je oogleden. Het is jouw show, het is jouw universum. Er is niemand anders dan jij. Je bent compleet alleen, helemaal op jezelf aangewezen en alles staat tot je beschikking. Niemand heeft iets wat jij nodig hebt. Niemand kan je leiden, helpen of dragen. Niemand is nodig voor jouw succes. Het is heel eenvoudig: jij bent in slaap en jij moet wakker worden. Als je dat begrijpt, dan zie je in dat dat het beste nieuws is dat je ooit zult krijgen. Waarom? Omdat je dan op je eigen benen gaat staan. Je kunt eindelijk op jezelf gaan vertrouwen en je losmaken van goeroes, meesters en dubieuze overleveringen van mensen die al duizenden jaren dood zijn.

  Excitement is your body’s physical translation of the true core nature of who you really are.

Wanneer een gedachte opkomt die goed voelt, dan is dat een boodschap van Hoger Zelf om vooral deze richting verder te exploreren. Een stressvolle of negatieve gedachte die niet goed voelt daarentegen, betekent dat hetgeen je op dat moment denkt onwaar is. Bijvoorbeeld: je wordt ontslagen en dadelijk denk je aan geldgebrek en mogelijke armoede en deze gedachten voelen helemaal niet goed. Dit is een boodschap van het eigen emotioneel lichaam (wat als een gids functioneert) dat hetgeen je denkt, helemaal niet waar is en zich niet hoeft te manifesteren. Je zult geen geldgebrek en armoede ervaren als je een job verliest. Misschien openen er zich net allerlei nieuwe mogelijkheden en prachtige kansen nu je vrij bent.
 The most powerful weapon on earth is the human soul on fire.

Maar wat dan met de stoute elite, de machtige coöperaties en de gekke leiders die voelen dat ze hun greep op de mensheid verliezen. En die daarom allerlei draconische maatregelen nemen om onze vrijheden steeds meer in te perken en steeds meer terroristische activiteiten en false flags  organiseren om angst te zaaien. Moeten we niet bang zijn? En onmacht voelen? Wel, dat zouden ze wel willen, natuurlijk, maar dat gaan we dus lekker niet doen. Geen angst, geen onmacht, geen tekorten. We voelen en genereren uitsluitend liefde, kracht en overvloed. We denken vreugde en volgen ons hoogste verlangen. Want wij allen zijn machtige scheppers. We follow our bliss. 

De kracht ligt bij en in ons en dat is altijd zo geweest. Het menselijk vermogen om bewust positieve gedachten te kiezen, om altijd liefdevolle gevoelens te genereren en om bevrijdende percepties toe te laten in het bewustzijn, is de grootste kracht die we bezitten en de elite is doodsbang dat we deze kennis zullen ontdekken en toepassen. Gedachten zijn krachten en worden ook ervaringen en dingen (als je ze lang genoeg denkt) en wanneer 7 miljard mensen positieve gedachten zouden kiezen, dan creëren we ogenblikkelijk een paradijs.

Wanneer ik in de toekomst kijk, is die zo stralend dat het pijn doet aan mijn ogen.   
(Oprah Winfrey)

Er bestaan nu 2 werelden naast elkaar, de oude wereld die verdwijnt (3D) en de nieuwe wereld die geboren wordt (4D). Beide existeren momenteel samen op dezelfde planeet en op hetzelfde moment, maar de ene verdwijnt langzaam en met veel kabaal, de andere groeit en bloeit en wordt elke dag sterker. Van deze beide ontwikkelingen zijn genoeg voorbeelden te vinden. 

De oude wereld is moe, uitgedoofd, voorbijgestreefd, ten einde raad,...Het is een wereld met een lage frequentie mede veroorzaakt door laag vibrerende energieën zoals angst, geweld, oorlog, racisme, egoïsme,...Maar steeds meer mensen vibreren nu op een hogere frequentie. Ze worden bewuster door bevrijdende informatie op te nemen. En door kosmische lichtimpulsen die ons zonnestelsel overspoelen. Het hele zonnestelsel, de planeten, de Aarde, de mensheid,...alles transformeert en verandert (in vrij snel tempo). Het is een evolutiesprong, het is een bewustzijnsverruiming en we zitten er midden in en we kijken toe van op de eerste rij. Meer nog, wij zelf  zijn de scheppers van die toekomst, want de toekomst is niet wat zal gebeuren, de toekomst is wat wij samen bewust zullen kiezen en manifesteren. En die toekomst ziet er zo stralend uit dat we best al wat zonnebrillen aanschaffen. 

 We were all human beings until race disconnected us,
religion seperated us, politics divided us and wealth classified us.

(Karter Zaher)

Die oude wereld is de nieuwe wereld orde. Het Vissen tijdperk. De slavenmatrix. Het tijdperk wat nu verdwijnt. Een kleine groep psychopaten (300 families) opereert al vele eeuwen achter de schermen met de bedoeling om totale macht en controle over planeet en mensheid te verkrijgen. Ze streven naar 1 wereldleger, 1 wereldregering, 1 wereldreligie, 1 wereldeconomie,...waar iedereen zal moeten luisteren naar wat de top dicteert.

Op die manier ontstaat een soort Big Brother systeem; een technologische, doodse en kille hel die gestuurd wordt vanuit de piramidetop om de hele wereld in boeien vast te houden en te controleren. Ze gebruiken technieken als zwarte magie, occulte geheimen, bloedige rituelen, kinderoffers, hoog ontwikkelde technologie, mindcontrol, propaganda, geld als rente en schuld, grootbanken, en vele andere ontsporingen...om hun doelen te bereiken. Ze bedenken en sturen alle oorlogen en terreuracties op Aarde en vinden dat er veel te veel mensen zijn. Om de mensheid te decimeren (tot een vlot te controleren aantal van 500 miljoen gehoorzame slaven) en het ascensieproces naar 4D te vertragen en te stoppen, combineren ze allerhande duivelse technieken: geo-engineering, geweld, terreur, angst, junkfood, vaccins, gmo's, enz...Enfin, de wakkere burger kent het verhaal ondertussen, veronderstel ik.

Some people are so poor, all they have is money.

Let wel, de duistere kliek was wellicht noodzakelijk om de mensheid te laten ontwaken. Ze werkten als trigger die ons wakker heeft geschud zodat we betere keuzes kunnen maken en zo een nieuwe toekomst kunnen co-creëren. Voor vele zielen op Aarde evenwel, is die trigger niet langer meer nodig. De rol der illuminatie is uitgespeeld. En dat weten ze maar al te goed. Niettemin willen ze hun satanisch verworven macht niet zomaar afstaan en ze gaan maar door met aanslagen en terreurdaden te bedenken en uit te voeren om de mensheid zodanig in verdwazing en verstomming te brengen dat die hun ziel, hun soevereiniteit en hun vrijheid vrijwillig zullen opgeven. Welnu, dat zal dus niet gebeuren. Het proces van bewustwording (ascensie) is niet te stoppen, de overwinning van het Licht is uiteindelijk onvermijdelijk. Liefde overwint....ALTIJD. 

Even tussendoor: ook de elite en illuminati zijn trouwens slaven. Dat merk je aan hun kledij. Ze dragen een driedelig pak met stropdas. Een stropdas dragen rond de keel is toch wel erg symbolisch. Het is een strop rond de nek, het is een leiband, ze zijn onvrij want gebonden via een koord rond de nek. In ruil krijgen ze veel geld en macht. Maar wie zijn dan hun meesters, wie houdt dan de touwtjes in handen? Dit artikel zou te lang worden om hier op in te gaan. Ga gerust zelf op onderzoek 'down the rabbit hole' als je die antwoorden wilt weten.

De mensen die nog steeds ervaringen en lessen in 3D verlangen en nodig hebben, zullen wel in die valkuil trappen, die zullen verder 'slapen' en in handen blijven van de elite. De mensen die klaar zijn voor 4D zullen zich niet laten vangen en vrij blijven. Dit is geen oordeel, ieder mens volgt een eigen uniek pad en bevindt zich op een verschillend bewustzijnsniveau. Welnu, ikzelf laat mij niet langer bang maken. Ik kies om die oude, zieke wereld los te laten en te focussen op de nieuwe tijd. En datgene waar je op focust, waar je aandacht aan schenkt, waar jouw liefde naar toe stroomt, dat zal groeien en bloeien en steeds maar groter worden. Het wordt zo groot dat er voor de oude wereld geen plaats meer zal zijn.

If you are not doing what you love, you are wasting your time.
(Billy Joel)

De nieuwe wereld daarentegen is de Aquarius Tijd waar soevereine mensen uitsluitend hun hart volgen en bewust hun mind gaan gebruiken om te co-creëren met Bron. Ascensie is de naam voor het evolutionair proces waarin zonnestelsel, Aarde en mensheid momenteel in betrokken zijn. Een belangrijke exponent van dit Waterman tijdperk zijn de ecodorpen, leefgemeenschappen en familiedomeinen die nu overal ontstaan en die worden opgestart door pioniers die de weg banen voor een groeiende groep ontwakende zielen. Het zijn als oases die de proeftuinen worden voor de nieuwe wereld. Lichtdorpen vol ruimten van liefde. Op deze Levensdorpen wonen en leven families op zelfvoorzienende, autonome leefhectares inclusief low-impact woning, permacultuur tuinen, een voedselbos, bijenkorven, hernieuwbare energie, afvalbeheer, en nog veel meer. Op het familiedomein dorp wordt men omringd door gelijkgestemde vrienden en is er een bruisende uitwisseling en samenwerking met elkaar (zonder geld noch ruilmiddel). Iedereen helpt en steunt elkaar onvoorwaardelijk bij de co-creatie van de individuele en gezamenlijke dromen en verlangens der bewoners. De bewoners gaan de ‘wetenschap der verbeelding’ (law of attraction) en mind power technieken bewust toepassen. Ze gaan daadwerkelijk leven als de scheppers die we allemaal zijn en voelen zich niet langer als slachtoffers van allerlei wetten, van de elite, van het noodlot.

Mind power gaat over het begrijpen van de Natuurwetten en over het bewust leren gebruiken van de mind en de gedachten om datgene te creëren wat jij wenst te ervaren. Dit is het beste antwoord op de mind control en de elite, namelijk de wet van aantrekking gebruiken via vele mind power technieken (daarover meer in volgende berichten) om de 3D matrix te transformeren (niet via strijd maar via nieuwe gedachten en overtuigingen) tot een nieuwe samenleving. De gedachten die we voortdurend en bewust herhalen en opladen met gevoel worden magnetisch en laten de atomen uit het universele kwantum veld van energie ‘instorten’ tot ‘realiteit’. Zo kunnen we een nieuwe wereld manifesteren waar de cabal niet aanwezig is omdat zij de nieuwe (en hogere liefdes)vibratie niet (kunnen) voeden. 

The things you are passionate about are not random, they are your calling.
(Fabienne Frederickson)

Het is mijn persoonlijke ervaring van de afgelopen jaren dat het volgen van je hart (follow your bliss) en de bewuste keuze om je droom waar te maken altijd en volop ondersteund worden door het Universum (via Hoger Zelf). Zoals trouwens ook vele leraars bevestigen (Bashar, Abraham, en de fantastische Bentinho Massaro,...). Zet gewoon de eerste stap en je zult telkens verder geholpen worden, nieuwe kansen en mogelijkheden zien en alle nodige steun en oplossingen vinden. Meer nog: jouw ultieme droom, wens of verlangen bestaat nu reeds in dit multidimensionaal Universum. Het bestaat reeds als een parallelle realiteit en alles wat jij hoeft te doen, is er op intunen. Spirituele bronnen en ook de kwantumfysica bevestigen dat tijd en ruimte holografische illusies zijn die niet werkelijk bestaan. Ze lijken realiteit voor het bewustzijn maar zijn een tijdelijke droomcreatie. Verleden, heden en toekomst en alle gebeurtenissen bestaan hier en nu tegelijk als parallelle universa. Wij als mensen hebben het vermogen te kiezen tussen de frames. In de wereld van de 'law of attraction' benoemt men dit proces van intunen als 'see it, feel it, be it'

Eerst creëer je een gedachte, een visioen, een visualisatie; je fantaseert een beeld, een gedachteconstructie van jouw droom of verlangen (see it). Dit beeld kan erg gedetailleerd zijn en completer worden naarmate je er langer over dagdroomt. Daarna ga je jouw droom of verlangen zo goed mogelijk voelen (feel it). Precies alsof jouw droom of verlangen al werkelijkheid is en je er dagelijks met volle teugen van geniet. Voel jezelf positief, gelukkig, gezegend, dankbaar, blij, beschermd, geleid, enthousiast, vreugdevol, enzovoort terwijl je het beeld van je droom ziet. In de laatste fase ga je gewoon je droom effectief zijn en ook daadwerkelijk hier en nu al leven (be it).

 Probeer niets.
Doe iets, of doe het niet.
Proberen bestaat niet.   
(Yoda)

Wil je bvb. een familiedomein, ga dan hier en nu al zoveel als mogelijk exact leven zoals je later op je familiedomein wenst te leven. Zoek bvb. een familiedomein van iemand anders en ga er meehelpen, of begin met groenten telen, zaden verzamelen, oefenen met leembouw, en andere dingen die later op het familiedomein van belang kunnen zijn. En het allerbelangrijkste: doe het vreugdevol en geniet ervan. Op die manier leef je eigenlijk al je droom en het Universum zal onvermijdelijk meer van datgene in je realiteit brengen van waar je mee bezig bent en op focust. Dit komt omdat wij co-creators zijn, we scheppen nu al constant onze realiteit via de mind en door middel van gedachten, gevoelens, geloofsovertuigingen, verlangens,....In het Waterman tijdperk gaan we ook bewust beginnen creëren. Kies wel best een verlangen of droom die echt goed voelt, waar je warm en enthousiast van wordt, waar je gelukkig en blij van wordt, waar je onweerstaanbaar toe aangetrokken wordt. Op die manier weet je zeker dat jouw verlangen of droom ook in harmonie is en op 1 lijn zit met Hoger Zelf/Universum.

Act on your highest excitement, to the best of your ability, with zero insistence on the outcome,
trusting that your Higher Mind will manifest what you truly need.

(Bashar)

De law of attraction gebruikt ook deze samenvattende zin: 'Volg je hoogste verlangen met integriteit en zonder verwachtingen'. Ik begrijp dit ongeveer als volgt. De eerste stap is dus ontdekken wat je hoogste verlangen hier en nu op dit moment is. Het is datgene waar je helemaal blij van wordt, het is die droom of dat verlangen waar je vol passie over spreekt tegen vrienden en familie, waar het hart van overloopt, wat telkens terugkeert in je bewustzijn als een liedje dat op repeat staat. Jouw hoogste verlangen kan trouwens veranderen in de loop der tijd, zodat ook jouw levenspad verandert.


Dit hoogste verlangen volg je met integriteit. Dat betekent dat je altijd en overal en 100% focust op dit verlangen of droom. Je laat geen enkele twijfel meer toe, je laat geen negatieve, beperkende gedachten en gevoelens toe die de droom ondermijnen. Je mijdt alle mensen die jouw droom onderuit halen. Je bent volledig trouw aan jezelf en aan hetgeen je wilt manifesteren. Integriteit betekent ook dat je vreugdevol en blij bent als je werkt aan de manifestatie van je droom. Het is echt het liefste wat je doet, het brengt je zoveel voldoening. Integriteit betekent ook daadwerkelijk beslissingen nemen en actie ondernemen. Actie is een onderdeel van de wet van aantrekking wat vaak vergeten wordt. Jouw droom visualiseren en voelen alleen, is niet voldoende. Je dient ook de nodige concrete stappen te zetten en de synchrone gebeurtenissen en kansen die zich onvermijdelijk zullen aandienen (en die goed voelen), te grijpen. Velen falen in deze fase uit angst. 

En ten derde: doe dit zonder verwachtingen. Je bent niet gehecht aan het resultaat. Het maakt voor jou eigenlijk helemaal niets uit of je dromen en verlangens ooit realiteit worden. Maar toch blijf je er dagelijks op gefocust en je geniet ondertussen met volle teugen van de reis. Als je niets verwacht of vooropstelt, dan wordt de manifestatie van jouw droom misschien nog veel mooier en beter dan wat jij in eerste instantie verwacht had. Alles is mogelijk. Laat het beperkte verstand niet in de weg zitten van de oneindige mogelijkheden die het Universum je kan aanbieden.

 Alle menselijke activiteit wordt opgewekt door verlangen.
(Bertrand Russell)

Merk op dat veel religieuze en spirituele stromingen de verlangens die leven in de mens beschouwen als gevaarlijke valkuilen, als te mijden, als een grote bron van lijden, als obstakels en omwegen op het pad naar verlichting, nirvana of de hemel. Dit is deels onwaar. Er is niets mis met verlangen. Wel kan de gehechtheid aan dingen, gedachten en emoties (welke de manifestaties zijn die verlangens nu eenmaal tevoorschijn brengen) voor obstakels en negatieve patronen zorgen. De mens is een geboren schepper. En een verlangen wat onstuitbaar opborrelt in de mens, dat is precies de manier waarop het Universum ons laat weten welk pad te gaan, welke taak ons wacht, welke droom tot manifestatie wil komen. Hoger Zelf communiceert met ons via gevoelens en verlangens. Omarm je verlangens in plaats van ze weg te duwen door allerlei schuld of angstcomplexen. Maar oefen geduld, focus en liefde voor jezelf. Relax en doe het rustig aan. We hebben alle 'tijd', er is niets te vrezen, alles is perfect, niemand is echt schuldig, we zijn allen zonnestralen van dezelfde Zon, de matrix is een holografische droom, enkel onze ervaringen zijn echt, al de rest is een toneelspel, een tragikomedie. En het zijn enkel onze (incorrecte) gedachten over de wereld (en over onze ervaringen in die wereld), die voor afscheiding, ellende en onwetendheid zorgen.

 Do what makes your soul shine.

En hoe beter iets voelt, hoe zekerder je kunt zijn dat die weg de juiste weg is voor jou op dat moment. Voelt het slecht, dan is ofwel de gedachte die je op dat moment denkt onwaar, ofwel is het een signaal dat je uit balans bent met Hoger Zelf en dat je dient bij te sturen om terug op 1 lijn te komen. Hoger Zelf communiceert met je persoonlijkheid op Aarde via gevoelens. Het emotioneel lichaam is de perfecte gids om jou te tonen wat de snelste en makkelijkste weg is naar de realisatie van je dromen en ook nog naar eenheid, extase, vrijheid, vreugde, vrede, liefde. Doe enkel wat goed voelt, wat energie schenkt, wat vreugde brengt, waar je blij van wordt. En zie hoe op korte tijd alles verandert. Door je vibratie te veranderen (verhogen) moet onvermijdelijk ook jouw eigen gecreëerde realiteit mee veranderen. Materie volgt energie. Het is Wet. En ieder mens kan energie genereren want we zijn tenslotte ook zelf Bron Energie (geschapen naar het Beeld van de Bron), pulserend licht, eeuwig bewustzijn,...onlosmakelijk verbonden in eenheid met de Oneindige Onkenbare, net als zonnestralen die onlosmakelijk deel uitmaken van de zon en toch hun eigen, unieke licht verspreiden. Dus genereer positieve energie, laat oude paradigma's los en kies om te leven vanuit een leven-brengend, liefderijk en hoopvol wereldbeeld. Verhoog je vibratie door bewust positieve gedachten te kiezen, door bewust leuke dingen te doen die je vreugde brengen, door regelmatig stil te worden en afstand te nemen van de dagelijkse ratrace. Wordt terug als kinderen (zei Jezus) want kinderen (die nog niet geprogrammeerd zijn door smartphone en tablet) doen enkel wat ze graag doen. Spelen noemt men het. Als ze groot worden verandert dat spelen helaas in werken voor staat en bank. Creëer ook een eigen heilige ruimte waar je dagelijks tot rust en meditatie kan komen en je jezelf kunt afzonderen van het hypnotische 3D circus. Dit is echt essentieel geworden in deze woelige en hectische tijden.  

Abundance is not something we aquire. It is something we tune into.
(Wayne Dyer)

Het Universum is overvloed. Veel mensen associëren overvloed met veel geld of bezittingen hebben, maar dat is een grove onderschatting van wat overvloed echt betekent. Overvloed betekent dat hetgeen je echt nodig hebt, altijd op het juiste moment in je leven verschijnt, niet vroeger of later, maar precies op tijd. Gebrek bestaat eigenlijk niet, tenzij jij gelooft dat het wel bestaat. Het is trouwens een truc die de elite met succes toepast, namelijk de mensheid van kleins af aan laten geloven dat tekort ervaren en gebrek lijden de normale gang van zaken is. En dat werken en geld verdienen de enige manieren zijn om gebrek en tekort te veranderen in overvloed en geluk. Wel, niets is minder waar. Het Universum is overvloed, het kent geen gebrek, overal is leven, groei, expansie, ervaring,.. Het is een wonderlijke en magische explosie en exploratie van oneindige mogelijkheden. 

Bron wil Zijn Oneindigheid leven en faciliteert daartoe ook alle attributen en mogelijkheden die nodig zijn om Zichzelf te ontdekken en uit te breiden. Bron wil niets liever om precies datgene te manifesteren en te beleven wat jij kiest en verlangt, en doet dit via jou. Zo kan het (door en als jouw Zelf) ook Zelf ervaren en groeien.  Dit betekent dat als je echt iets verlangt en het ook in overeenstemming is met Hoger Zelf (en dat weet je omdat het goed voelt), dat dit verlangen zich onvermijdelijk vroeg of laat op je pad zal manifesteren. Trouwens, jij bent het pad. Je bent niet op weg naar iets ofzo. Er is geen pad. Je bent Zelf wat je zoekt. Oneindig Bron Bewustzijn. En je kiest iedere nanoseconde je eigen realiteitsframe. Want ja, we zijn scheppers, remember.

Bij overvloed kun je ook denken aan een goede gezondheid bezitten, trouwe vriendschappen, elke dag voldoende voedsel, een leuke job, liefde kunnen ontvangen en schenken, kennis en wijsheid delen, een gezond lichaam, de zon op je huid, genieten van de prachtige natuur, de 5 zintuigen volop ontdekken, enz. Overvloed heeft niets met geld te maken maar met het diepe besef dat dit Universum altijd ter goeder trouw is (altijd en overal en in elke situatie,... als we het maar kunnen en willen zien), het Universum is vriendelijk en het voorziet in alles wat nodig is voor onze reis. En Hoger Zelf voelt zoveel liefde voor ons dat woorden tekort schieten.

Miracles start to happen when you give as much energy to your dreams as you do to your fears.
(Richard Wilkins)

Ik heb net genoeg geld om iedere maand rond te komen (mede dankzij mijn eenvoudige levensstijl) en daar ben ik erg dankbaar voor. Maar toch creëer ik mijn droom, zoals ik nu een prachtig terrein heb gemanifesteerd. Net als vele andere mensen overal speel en oefen ik met mind power technieken en de wetten van aantrekking. Dat klinkt misschien wat hoogdravend maar eigenlijk is het gewoon verantwoordelijkheid nemen voor je leven en dat begint met meester worden over jouw gedachten, gevoelens en overtuigingen. Op het moment dat geld nodig zou zijn om de verdere realisatie van mijn droom vooruit te helpen, dan zal dat geld er ook zijn. Hoe? Dat weet ik niet en dat is ook niet mijn taak. Mijn taak is mijn energie te focussen op de droom en mijn vibratie naar het niveau te brengen waar de droom realiteit is. Dat betekent dus: de droom echt gaan leven.  Actie is de belangrijkste component van de wet van aantrekking. Het Universum zorgt voor de details en de ondersteuning. Dat vraagt vertrouwen, moed, hoop en vooral dankbaarheid. Dingen die je kunt oefenen, en dan worden ze sterker en dan gaan ze je eigen dagelijkse realiteit en jouw perceptie op het leven grondig en ten goede veranderen. Probeer het maar.  

Een oude occulte wijsheid zegt dat meesters en magiërs makkelijker kunnen co-creëren doordat ze de drie zielsvermogens (denken, voelen, willen) bewust op 1 lijn brengen.
De sleutel is dus eerst beslissen wat je nu precies echt wilt en daarna denken, voelen en willen op 1 lijn brengen en als een laserstraal richten op je droom. De meeste mensen zijn erg versnipperd en verstrooid op dat vlak. Ze denken en dromen over een nieuw leven, over dat sterk verlangen wat in hen leeft, over andere en betere ervaringen. Maar ondertussen voelen ze angst, onduidelijkheid, twijfel en gebrek en (wat erger is) ze nemen ook beslissingen vanuit dat gevoel. En hun acties en handelingen (willen) staan lijnrecht tegenover wat ze echt diep van binnen wensen.

I think the person who takes a job in order to live - that is to say, for the money -
has turned himself into a slave. 

(James Campbell)

Beslissingen nemen vanuit angst en twijfel en vanuit de gedachte dat je (financieel en ander) tekort zult ervaren wanneer je een bepaalde weg inslaat, genereert alleen maar meer angst en twijfel en niet de manifestatie van je droom. Zo werkt de wet van aantrekking, je krijgt meer van datgene wat je vibreert en uitzendt. Nadenken is twijfelen. En wie twijfelt, begint te piekeren en zendt tegenstrijdige boodschappen naar het Universum. Een kind twijfelt niet, het beslist wat het wil spelen of doen en doet het dan gewoon. Volwassenen dragen zoveel ballast, angstprogramma's en beperkende overtuigingen met zich mee dat ze zichzelf en hun dromen constant in de weg zitten en de creatiespiraal blokkeren. Ik heb er zelf jarenlang mee geworsteld en noem het zelf-sabotage.

Follow your bliss and the universe will open doors where there were only walls.
(James Campbell)
 Enkele tips:
 • De eerste stap is uiteraard weten wat je precies wilt manifesteren en dat is voor veel mensen al een zware dobber. Het kan goed zijn hier een tijdje over te mediteren. Stil worden en het hart laten spreken. Wat wil je nu echt. Ik zelf weet exact wat ik wil: een ruimte van liefde creëren op een familiedomein in een ecodorp. Wanneer je niet weet wat je wilt, zul je uiteindelijk hebben wat je wilt...niets. En te weten komen wat je wilt, begint met weten wat je niet (langer) wilt. Je eigen negatieve gedachtepatronen en beperkende geloofsovertuigingen creëren steeds maar situaties die je eigenlijk niet wenst. En zo fungeren ze eigenlijk als gids om te weten wat je wel wilt.

 • Schrijf op wat je droom is. Met de hand schrijven activeert veel meer neuronen in de hersenen dan typen. Je kan het algemeen houden of je kan heel gedetailleerd alles beschrijven. Ik schreef bvb. de Rivendell website onder meer om mijn droom zo goed mogelijk te verwoorden. Woorden en zinnen zijn gedachten en gedachten zijn krachten.

 • Beslis om er voor te gaan. Echt en onvoorwaardelijk beslissen ontketent een enorme innerlijke kracht. Het moment dat je beslist en je jezelf engageert om je droom te realiseren, zal het hele Universum je beginnen te steunen. Once you make a decision, the Universe conspires to make it happen. (Ralph Waldo Emerson)

 • Ban alle twijfel uit. Twijfel veroorzaakt tegenstrijdige vibraties en werkt contraproductief. Wie beslissingen neemt vanuit angst, twijfel en schaarstedenken, krijgt meer angst, twijfel en tekort.

 • Breng denken, voelen en willen op 1 lijn. Als je denkt aan je droom...en je voelt daarbij twijfel, angst, onduidelijkheid en onzekerheid...en je handelingen (willen) staan lijnrecht tegenover wat je echt diep van binnen wenst...tja, dan gaat het niet lukken natuurlijk. Maar als je denkt aan je droombeeld...én je voelt opwinding, vreugde en een diepgevoelde zekerheid dat het gaat lukken...én je dagelijkse handelingen en keuzes staan volledig in dienst van jouw droom, zodat ze die stap voor stap dichterbij brengen...dan kun je niet falen. Wees wel geduldig want het Universum beslist over het moment van manifestatie. Bij mij duurde het 10 jaar en dat was maar goed ook, want 10 jaar geleden was ik helemaal niet klaar om mijn droom te ontvangen, nu wel.

 • Wees dankbaar. Zowel spirituele meesters als kwantumfysici bevestigen dat alles energie is. Elke gedachte en ieder gevoel vibreert op een bepaalde frequentie. Eenmaal een gedachte/gevoel in het Kosmische Veld (in de Bijbel het Koninkrijk genoemd) uitgezonden wordt, zullen ze frequenties en energieën aantrekken die op dezelfde golflengte vibreren. Echt gemeende en diep gevoelde dankbaarheid vibreert ook een welbepaalde (hoge) energie en zal steeds meer gelijkgestemde energiegolven naar je toe halen. Anders gezegd, echt dankbaar zijn, zal steeds meer dingen en situaties in je leven aantrekken om dankbaar voor te zijn. Je krijgt meer van wat je uitzendt. Let wel, dankbaarheid is een gevoel en niet zozeer een mentaal idee, je moet het echt voelen. Dankbaarheid is (na liefde) de krachtigste motor om overvloed en geluk in je leven aan te trekken. Wees eens gedurende 1 week echt dankbaar voor alles wat op je pad komt: mensen, dieren, planten, gebeurtenissen, ervaringen,...Voel gewoon al dankbaarheid dat je dit miraculeuze en wonderlijke geschenk dat we leven noemen, mag en kan beleven. Zeg gewoon dank u tegen alles en meen het. Ik garandeer dat je na 1 week een ander mens bent én andere (betere) ervaringen zult beleven. Een andere techniek is een lijstje maken en opschrijven waar je allemaal dankbaar voor bent (en dat is heel veel). Overloop dit lijstje elke dag 10 minuutjes en breidt het uit. Be thankful for what you have and you will end up having more. (Opra Winfrey)

Follow your bliss. Wat betekent dit eigenlijk? Wat is Bliss? Het is grote vreugde. Het is gelukzaligheid. Het is een diep, vervullend en stuwend verlangen in jezelf. Het is je ware Zelf. Het is jouw levensdoel. Het is dat wat zin aan jouw leven geeft. Het zijn jouw allerdiepste dromen en verlangens. Bliss is het pad wat je onvermijdelijk naar een gelukkig en zinvol leven zal leiden. Eenvoudig vertaald betekent het: volg je hart, volg je intuïtie, volg de (dagelijkse) inspiraties die je ontvangt, jaag je droom na, vervul je verlangen, doe wat goed voelt, doe wat jou het meeste vreugde en voldoening brengt en doe dit elke dag en op ieder moment.


 • Let wel, dit vraagt heel veel moed en vertrouwen want iedereen is sinds de prille kindertijd danig geprogrammeerd: om te luisteren (naar mensen die het ook niet weten), om je creativiteit en uniek-zijn te ontkennen, om orders en dwaze wetten op te volgen, om in de pas te lopen, om jezelf klein, schuldig en onmachtig te voelen, om dingen te moeten doen die je eigenlijk niet echt wilt doen. En dan volg je dus eigenlijk het pad van iemand anders en dit zal nooit geluk brengen.
  Ja, er is moed nodig om jouw eigen unieke pad te lopen, er zal weerstand komen (maar daar wordt je sterker van), je zult vrienden en familie verliezen (maar ook nieuwe vrienden vinden), je zult uitdagingen krijgen (maar ook de kracht om ze te overwinnen), je zult vaak vallen (en telkens terug opstaan), je zult tegen onbegrip en afkeuring aanlopen (een test om te zien hoe sterk je gelooft in jouw droom),...maar de beloning als je jouw passie leeft, is groot: een zinvol leven, diepe vreugde en duurzaam geluk worden jouw deel. Moed is: doodsbang zijn...en toch je paard zadelen. (John Wayne)

  Soms stap ik in de valkuil van te doen wat ik denk dat ik zou moeten doen, in plaats van wat ik wil doen.  
  (Bjork)

  Er is dus moed vereist, maar ook geduld (het Universum heeft zo zijn eigen timing om dingen te manifesteren) én er is ook een plan nodig. Want actie en beslissingen nemen horen erbij. Gewoon weten wat je vreugde brengt, is niet voldoende. Je dient ook actie te ondernemen. Volgen is een werkwoord, je hart volgen, betekent dus dingen doen, actief zijn. Door betrokkenheid en door actief in de wereld te staan, bereik je kleine en grote successen en resultaten. En die successen zullen deuren openen die er voordien niet waren. Indolence is a delightful but distressing state; we must be doing something to be happy. (Mahatma Gandhi)

  If you are going down someone else’s path, you are not following your bliss; you are following someone else’s bliss. 
  Your bliss can only be found where there is no path.  
  It is a journey that you, and only you, can take. 
  It is a waltz that Life can only do with You.

  (James Campbell)

  Je droom verwezenlijken is als een reis van waar je hier en nu bent naar een doel in de toekomst (de realisatie van je droom of verlangen). Heel belangrijk: wacht niet om vreugdevol en gelukkig te zijn tot je aankomt op de bestemming en je doel bereikt is. De reis is even belangrijk als de aankomst. Meer nog: die reis is zelfs belangrijker, want die reis is nou net jouw hele leven. Want wanneer je doel bereikt is, dan zal een nieuwe droom geboren worden in je hart, steeds weer. 'It’s better to travel well than to arrive', zoals Boeddha al zei.

  You are the Hero of your own Story.

  Je hart volgen betekent gewoon elke dag en op elk moment in je leven datgene doen wat je gelukkig maakt en vreugde brengt. Het is beslissingen nemen die de ware essentie van wie je werkelijk bent weerspiegelen. Het draait allemaal om bewust worden, wakker worden voor je Zelf. Als je bewust bent van je Zelf, wanneer je elk moment en iedere gebeurtenis bewust beleeft, dan kun je makkelijker kiezen om vreugde, perfectie en geluk in ieder moment te vinden. Wie zijn hart consequent en zonder compromis volgt, vibreert een energie van liefde en geluk die beantwoord zal worden door het Universum, je gaat dan steeds meer gelijkaardige ervaringen van liefde en geluk aantrekken in je leven. Wat je uitzendt, komt terug. Het is Wet. Dus volg je hart, je berooft het Universum van jouw prachtige en unieke Licht als je het niet doet. En dat zou jammer zijn.

 •  Je zit voortdurend met jezelf opgescheept, wat je ook doet.
  Je moet je tot je eigen God richten in je eigen tempel.
  Het komt allemaal op jezelf neer, vriend.  
  (John Lennon)
  Er komen dit jaar een aantal berichten over 'mind power' en de 'law of attraction' op deze blog. In elk bericht zal ik een formule of meditatie delen. Deze eerste is een vrij eenvoudige manier hoe je kunt omgaan met negatieve gedachten, beperkende patronen en probleemsituaties. De power pause van John Harricharan neemt slechts enkele minuten in beslag. Telkens je een probleem hebt of angst voelt, kun je deze techniek toepassen.

  Stap 1. Richt je aandacht naar binnen, wordt stil en denk aan je lievelingsplek. Iedereen kent wel zo'n rustige en vredevolle plek. Een plekje in de duinen waar je de golven van de zee hoort, een open grasveldje in het bos waar je één bent met de natuur, een bloemenweide langs een bergrivier waar vogels kwetteren en vlinders op je hand komen zonnen,...Denk nu aan je lievelingsplek en ga daar in je geest naartoe. Voel je een hele minuut vredig en stil. De eerste keer dat je deze plek opzoekt, kan het even duren om vrede te voelen, maar na enkele malen oefenen, zul je bijna meteen tot rust en stilte komen. Dit ogenblik van vrede plaatst met opzet een buffer tussen jou en het probleem.

  Stap 2. Visualiseer je leven zoals het zou zijn als de reden voor je angst niet meer zou bestaan. Wie zou je dan zijn en hoe zou je je voelen? De bedoeling is het gevoel van vreugde en welzijn op te wekken dat je zou hebben wanneer het probleem was opgelost en niet meer bestond en de angst verdwenen was. Je viert die overwinning. Let wel, het is niet de bedoeling om een oplossing voor je probleem of angst te vinden of om het probleem te ontkennen. Je hebt (in je geest) het probleem al opgelost en je voelt nu de vreugde en de voldoening die daar bij horen. Je bent echt blij en opgelucht, het probleem is namelijk opgelost en het hele verhaal, wat eerst zoveel angst en onmacht bracht, kent een happy end. Ervaar de fijne en positieve gevoelens die daar bij horen. Het is ook niet de bedoeling om het probleem te ontkennen, je zet het alleen even opzij voor een ogenblik van vrede.

  Stap 3. Dank God (of hoe jij de hogere macht ook mag noemen) dat het probleem opgelost is. Je visualisatie is nu bekrachtigd, je hebt jouw probleem opgelost gezien en nu ben je erg dankbaar. Een dankbare houding is het krachtigste gebed.

  De hele oefening duurt 3 minuten en je kunt er een gewoonte van maken. Even samenvatten: denk aan wat op dit moment in je leven een probleem is en voor stressvolle gedachten zorgt. Las een pauze in van enkele minuten. Ga naar je stilteplek en ervaar een volle minuut vrede. Visualiseer je leven zoals het zou zijn als het probleem opgelost was. Ervaar de vreugde, de verrukking en het warme gevoel dat je zou hebben als het probleem niet meer bestond. Eindig de oefening met een diepe dankbaarheid en zeg: dank u God.
   
  Neo: ik dacht dat het niet echt was.
  Morpheus: je gedachten maken het echt.
  (The Matrix)

  Zo, en hier dan het geheim van het hele leven in 4 minuten filmmagie.
  Ja, het is allemaal bijzonder eenvoudig en volkomen logisch.


  In volgende berichten gaan we bekijken hoe we onze mind (gedachten, gevoelens en overtuigingen) bewust kunnen leren gebruiken zodat we onze dromen realiseren en een nieuw en beter leven voor onszelf creëren. Stay tuned.

  Wanneer je de moed hebt om gehoor te geven aan je roeping, dan opent het hele leven zich.
  Wanneer je je bliss volgt – dat wat je diep raakt en waarvan je het gevoel hebt dat het je leven is – dan gaan er deuren open.
  Wanneer je geen gehoor geeft aan de oproep, omdat je in je veilige en vertrouwde omgeving wilt blijven, dan droogt het leven op.
  Vaak kom je jezelf dan op middelbare leeftijd weer tegen, wanneer de top van de ladder is bereikt
  en je ziet dat de ladder tegen de verkeerde muur staat.
  (James Campbell)

  Emancipate yourselves from mental slavery.
  None but ourselves can free our minds.
  How long shall they kill our prophets,
  While we stand aside and look.


  Let go, let God.

  2 opmerkingen:

  1. Soms lijk je een beetje paranoia, maar dat zeef ik eruit. Zelf zit ik halfweg "het proces" en als de moed wat zakt,of ik begin me af te vragen waar ik nu eigenlijk mee bezigben...dan lees ik je blog van 4 juli 2015 terug en dan weet ik het weer.
   Sinds 2 jaar verdiep ik me in eco-villages/projecten in midden Frankrijk. Aangezien ik nog zoekende ben , heb ik me alvast in België bij een nieuw initiatief aangesloten ; zo zit ik al in de richting, doe ervaring op en leer gelijkgezinden kennen.
   Eigenlijk wou ik gewoon zeggen dat ik je schrijfsels enorm apprecieer.

   BeantwoordenVerwijderen
   Reacties
   1. dank je om te reageren, sara, ik vind het altijd fijn om feedback te krijgen
    heb trouwens besloten om nooit meer over illumati en doemscenario's te schrijven
    volledig focussen op de oplossingen en mooie ontwikkelingen die gaande zijn
    succes met je dromen, follow your bliss

    Verwijderen