22/05/2016

Feeling Good

En God zag dat het goed was.

In het niet erg frappant dat God na iedere scheppingsdag telkens bevestigt dat alles goed is?
Het is een flinke hint dat we ons in feite nooit zorgen hoeven te maken
en dat een positieve levensinstelling uitermate belangrijk is,
want uiteindelijk en vanuit een breder perspectief gezien is alles altijd goed.

Vooraf

Dit is deel 2 in een serie over Mind Power en de Wet van Aantrekking (WvA). Lees hier deel 1: Follow Your Bliss! In de Anastasia boekenreeks worden deze eeuwenoude creatie technieken benoemd als de 'wetenschap der verbeelding'. In het kort: gedachten zijn krachten die, door bewust en gericht gebruik te maken van de mind (denken, voelen, willen, perceptie en geloof), uiteindelijk ook dingen en ervaringen worden omdat ze de energie-kwanta uit het Veld van Oneindige Mogelijkheden (via het onderbewustzijn) laten instorten tot gemanifesteerde ‘realiteit’. Materie volgt energie. Waarnemen beïnvloedt de resultaten (zie kwantumfysica). Bewustzijn creëert het holografisch Universum en projecteert het als maya (de illusiewereld) naar ‘buiten’ waar het als een spiegel reflecteert wat de bewuste en onderbewuste mind van de mens allemaal gelooft, verzint en uitvoert. Alles speelt zich af in bewustzijn, er is geen wereld buiten ons, enkel 'gedachtestof'. Wat we materie noemen zijn elektrische signalen die via het brein omgezet worden in visueel/tastbare dingen. Net zoals een computer de wifi-signalen download en omzet in beelden op het scherm. Het mind/body complex werkt als een decodeer apparaat wat informatie (energie) leest en vertaalt tot een waarneembare realiteit. Een boom is een wervelend energieveld (een aura van lichtfotonen) tot de mind er een zintuiglijk beeld van maakt in het bewustzijn. Materie is dus in feite gekristalliseerde gedachte-energie en ieder mens is een machtige Creator in het 3D speelveld, een leerling tovenaar eigenlijk. Ja, het lijkt Harry Potter wel of Gandalf Grijsmantel. We zijn inderdaad magiërs die school lopen op de universiteit van het leven.
Every person has free choice. Free to obey or disobey the Natural Laws. Your choice determines the consequences.
Nobody ever did, or ever will, escape the consequences of his choices.

(Alfred A. Montapert)

Deze artikelenreeks is gebaseerd op het werk van de pioniers Napoleon Hill, Charles Haanel, Eugene Fersen, Raymond Holliwell en Wallace Wattles en op recentere leraars zoals Bashar, Abraham-Hicks, John Kehoe, Bentinho Massaro, Byron Katie, Bruce Lipton en Bob Proctor. De aandachtige lezer zal merken dat elk artikel vaak herhalingen bevat en telkens dezelfde inzichten benadrukt. Dit is bewust zo gedaan omdat herhaling de beste manier is om iets te leren en om het onderbewustzijn te 'herprogrammeren'.
Volgens vele bronnen maakt de mensheid momenteel een kwantumsprong in bewustzijn door. In de new age wereld spreekt men over ascensie. We evolueren collectief (maar elk op zijn of haar eigen tempo) van een onbewuste, onwetende en gehoorzame volgeling (de kindfase der mensheid) naar een wakkere burger die verantwoordelijkheid begint te nemen en zijn ware Zelf leert kennen (de puberteitsfase) en tenslotte naar een vrije en soevereine co-creator die de kosmische wetten (zoals de WvA) onderzoekt, kent en bewust toepast (een volwassen mensheid).
Kosmische wetten (Natural Law) zijn principes die de spirituele en energetische evolutie van het bewustzijn organiseren. Net zoals bij de natuurwetten (zoals zwaartekracht) is ieder mens eraan onderhevig, ongeacht of je ze nu gelooft en aanvaardt of niet. Maar als mens met een vrije wil kun je kiezen om de principes bewust te gebruiken of ze te negeren.

The cosmos is within us; we are made of star stuff.
We are a way for the cosmos to know itself.

(Carl Sagan)

Ik schrijf deze reeks vanuit volgende motivatie.
 • Om de mind power inzichten/technieken en de kennis/wetenschap over de kosmische wetten zoveel als mogelijk gratis te verspreiden. Deze bieden namelijk onmisbare handvatten en bruikbare tools aan om als mens een bewuste co-creator te worden, om vrij te worden van angsten en beperkingen, en om als mensheid een volgende evolutiesprong te maken, van homo sapiens naar homo universalis naar homo galacticus. Van beperking en angst naar creativiteit en liefde.
 • Het aanleren en toepassen van mind power technieken is wellicht één der beste antwoorden op de doorgedreven mind control en voortdurende mind manipulatie die overal merkbaar zijn en nog iedere dag toenemen en die de mensheid afhankelijk maken van duivelse agenda's, big brother systemen, zielloze technologie en de geld- en egomaatschappij. Van slavernij naar vrijheid.
 • De wetenschap der verbeelding, zoals Anastasia mind power noemt, is de basis van het gemanifesteerde Universum. Het is de manier waarop de Schepper exploreert en Zich uitbreidt. De oorzaak der Schepping is Liefde, haar wetmatigheden zijn Wijsheid en Waarheid, haar levensenergie is Kracht en Macht, en haar overvloed en oneindigheid zijn Verbeelding en Verlangen. Als onlosmakelijke uitdrukking van de Schepper bezit de mens (in potentie) ook alle vermogens van Bron. Het bewust toepassen van de wetenschap der verbeelding is dus niet alleen ons geboorterecht maar zelfs onze opdracht om zo de Schepper en haar Schepping tot aanzien te vol-brengen.
 • En tenslotte is het schrijven van deze samenvattingen de manier waarop ik zelf nieuwe dingen leer en bevrijdende inzichten opneem. En op deze blog deel ik graag wat mij inspireert, motiveert en enthousiast maakt. 
 • Disclaimer: dit is mijn waarheid op dit moment in mijn leven en geschreven in een persoonlijke stijl, namelijk vrij direct. Dit hoeft niet jouw waarheid te zijn. Geloof niemand, geloof mij niet, geloof jezelf niet (de mind liegt ons voortdurend voor, alleen met het hart kun je goed zien), maar zoek je eigen waarheid en zie deze artikelen als inspiratiebron en een uitnodiging tot verder onderzoek. De waarheid is namelijk een land zonder wegen. Jijzelf bent het pad.
The standard of success in life isn’t the things. It isn’t the money or the stuff.
It is absolutely the amount of joy that you feel.

(Abraham-Hicks)

Inleiding

Een goed gevoel cultiveren en daardoor een hogere frequentie aanhouden, bevat 4 belangrijke en verschillende aspecten die in de drie volgende berichten uitgebreid aan bod komen.
 • Een goed gevoel genereert een hoge vibratie en ondersteunt op die manier in belangrijke mate de WvA en het proces van co-creatie. Het is de hefboom om steeds meer positieve en goede dingen in het leven aan te trekken. (Meer hierover in dit bericht).
 • Een goed gevoel is een signaal dat je op de juiste weg bent. Een slecht gevoel is een signaal om de bijhorende gedachte te onderzoeken en om bij te sturen zodat je opnieuw in harmonie komt met je ware Zelf. Men noemt dit het emotioneel gidssysteem. (Volgend bericht).
 • Je goed voelen is een innerlijke keuze en heeft niets te maken met wat er allemaal in de buitenwereld gebeurt. Om die keuze te ondersteunen, bestaan er talrijke tools en middelen die een levensstijl vol vreugde en geluk faciliteren. (Volgend bericht). 
 • En tenslotte beschermen positieve gevoelens en een hoge vibratie ons tegen die wezens in de voedselketen die ons leegzuigen en die hun energetisch voedsel halen uit negatieve emoties zoals angst en haat.
In veel zelfhulp boeken over de WvA worden enkele belangrijke stappen beschreven om verlangens en dromen te manifesteren (en dit bericht gaat vooral over punt 4). De WvA correct toepassen bevat verschillende onderdelen. Een vaak onderschatte en vergeten voorwaarde om succesvol te manifesteren, is om eerst en vooral alle beperkende programma's en blokkades uit het onderbewustzijn te deleten. Dit komt aan bod in een volgend bericht.
 • Schrijf op wat je precies wenst, noteer exact wat jouw droom, verlangen of doel is.
 • Visualiseer je droom meerdere keren per dag gedurende langere tijd. Visualiseer de droom niet als een toekomstige gebeurtenis maar alsof hij hier en nu al realiteit is, terwijl je ondertussen een positief gevoel genereert. Je bent 100% overtuigd dat het zal lukken (geloof) en dat voelt reuze goed.
 • Onderneem actie en zet de nodige stappen om je doel te bereiken (dit is een vaak vergeten onderdeel). Door te visualiseren trek je 'toevallige' gebeurtenissen, mogelijke kansen en de juiste acties aan die de manifestatie stap voor stap dichterbij brengen. Maar het is aan jou om die kansen ook te grijpen. You can’t just visualize it, and then go eat a sandwich (Jim Carrey).
 • Zorg voor een permanent hoge vibratie door je voortdurend goed te voelen.
If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.
(Nikola Tesla) 

Alles is energie 

Over deze bewering is ondertussen vrijwel iedereen het eens. Sinds de 2 geniën Nicola Tesla en Albert Einstein er ook formules en theorieën voor bedachten (bvb. E=MC2) weten we dat materie eigenlijk gestolde energie is. En dat alle energie voortdurend in beweging is. Als je op een solide stoel zit, zou je dat niet dadelijk vermoeden maar de atomen en protonen die de stoel vorm en massa geven, dansen constant aan hoge snelheid in het rond. Bovendien zijn atomen geen kleine, vaste materiedeeltjes maar energiegolven, gestold licht in feite, gepolariseerd bewustzijn. Energie in beweging genereert ook een trilling, een vibratie, een frequentie, een bepaalde golflengte. En aangezien alles energie is, heeft alles wat bestaat dus ook een bepaalde vibratie, zelfs een bepaalde klank. Gedachten, gevoelens, mensen, dieren, cellen, dingen, wolken, planeten,...alles trilt op een bepaalde frequentie en zendt een bepaalde vibratie uit. Sommige dingen en wezens vibreren op een hoge trilling, zo hoog en snel dat ze niet langer zichtbaar zijn voor de fysieke zintuigen (die slechts een piepklein spectrum kunnen waarnemen). Een goed en positief gevoel trilt op een hogere frequentie dan een slecht en negatief gevoel. De WvA stelt dat gelijke vibraties elkaar als magneten aantrekken, dus is het volstrekt logisch dat het cultiveren van goede en positieve gedachten en gevoelens steeds meer goede en positieve aspecten in jouw leven zullen brengen. Dit is geen zweverige theorie maar pure wetenschap.    

Everything you see on earth is made from one original substance, out of which all things proceed.
It is a thinking stuff from which all things are made, and which, in its original state, permeates, penetrates,
and fills the inter-spaces of the universe. A thought, in this substance, produces the thing that is imaged by the thought.
Man can form things in his thought, and, by impressing his thought upon formless substance, can cause the thing he thinks about to be created.
(Wallace Wattles)

Nothing good has ever come from doing something you don’t like

Een krachtig onderdeel van de WvA is dus het besluit en de bewuste keuze om jezelf ten allen tijde goed te voelen. Gewoon omdat vibraties met dezelfde frequentie elkaar aantrekken en versterken. Een 'goed gevoel' vibratie zal dus meer dingen in je leven aantrekken om je goed over te voelen. Like attracts like. Een vaak gemaakte opmerking is dan: 'Ja maar, ik moet wel dagelijks dingen doen die ik niet echt leuk vind en die niet zo goed voelen, zoals een saaie en stressvolle job zodat huur en boodschappen betaald kunnen worden'.
Ten eerste: het woordje 'moeten' heb ik zelf al lang geleden uit mijn leven geschrapt. Niemand 'moet' ooit iets, je kiest ervoor of je kiest iets anders (wat eventueel beter voelt). Ten tweede: als je deze gedachtegang gelooft en aanvaardt, dan zal dit inderdaad ook waarheid zijn voor jou, want iedereen creëert tenslotte zijn eigen realiteit en perceptie op het leven. Deze manier van denken (dat je dingen tegen je zin moet doen om je dromen en doelen te bereiken) is een rechtstreeks gevolg van de beperkende opvoeding en brainwash educatie die vrijwel iedereen sinds de kindertijd meekrijgt op school en van ouders en familie. Het resulteert in een laag zelfbeeld, blinde gehoorzaamheid, onderdrukte creativiteit, enz. Veel kinderen vinden het klassieke schoolmodel en de bergen huiswerk die ze dagelijks krijgen niet leuk maar doen het toch omdat ze 'moeten' en in de hoop dat er iets goeds uit voortkomt. Maar alle succesvolle mensen bevestigen keer op keer dat je enkel succesvol kunt zijn (op lange termijn) wanneer je doet wat je graag doet. En succesvolle mensen geloven echt dat ze alles kunnen creëren wat ze maar wensen, het zijn net als spelende kinderen die alles mogelijk achten. Ze zien nergens beperkingen en obstakels, maar overal kansen en boeiende uitdagingen. En volgens hen is het belangrijkste middel om je doelen te bereiken jezelf goed voelen en volop genieten van wat je aan het doen bent.
Maar sinds de geboorte wordt vrijwel iedereen ingeprent dat er nu eenmaal dingen zijn die je gewoon moet doen en dat die onvermijdelijk zijn. En de algemene consensus is dat je gewoon maar moet accepteren dat je dingen tegen je zin moet doen. Maar in feite hoeven wij helemaal niets tegen onze zin doen. Alles is een keuze. De reden waarom we deze dingen toch blijven doen, is ofwel omdat we ten onrechte geloven dat we ze nu eenmaal wel moeten doen (en dat is gehoorzaamheid aan valse aannames en onderbewuste programmering), ofwel omdat we de beslissing om ermee te stoppen niet durven nemen (uit angst en onzekerheid).
En ten derde: de sleutel om wat je niet leuk vind om te doen, toch graag te doen, is je houding of perceptie ertegenover veranderen (we komen daar in een volgend bericht op terug).

It's really important that you feel good.
Because this feeling good is what goes out as a signal into the Universe and starts to attract more of itself to you.
So the more you can feel good, the more you will attract the things that help you feel good and that will keep bringing you up higher and higher.
(Joe Vitale)

Jezelf goed voelen is topprioriteit nummer 1

Het gekwetste en angstige ego is verslaafd aan negatief denken en doemscenario's verzinnen en herkauwt voortdurend de beperkende en valse overtuigingen die geprogrammeerd zitten in de (onderbewuste) mind sinds de kindertijd. Dingen zoals 'ik ben niet goed genoeg', 'ik verdien het niet om geliefd te zijn', 'ik kan het niet', 'ik ben een mislukkeling', 'de wereld is een tranendal', 'je moet vechten om je deel te krijgen' of ook nog 'mooie en goeie dingen overkomen mij nooit', 'ik heb altijd tegenslag', 'om veel geld te verdienen, moet je veel werken', 'je kunt niemand vertrouwen', 'moslims zijn terroristen', 'zigeuners zijn dieven', enz. Deze onware en negatieve gedachten over onszelf, over anderen en over gebeurtenissen zorgen voor stress, lusteloosheid en depressie, het tegenovergestelde van zich goed voelen. En wat meer is, deze zware gedachten met een lage frequentie trekken net nog meer gebeurtenissen en ervaringen aan die we eigenlijk niet wensen en op die manier onze onware overtuigingen bevestigen. Het is een vicieuze cirkel.
De sleutel is drievoudig: de beperkende overtuigingen uit het onderbewustzijn verwijderen, ten tweede stoppen met denken aan wat je niet wenst (en dit vraagt oefening) en ten derde beginnen focussen op datgene wat je wél wilt ervaren. Met andere woorden: we gaan de voortdurende gedachtestroom beginnen monitoren en screenen en we selecteren welke gedachten we energie geven en welke we negeren (hoe we dat precies kunnen doen en hoe we blokkades deleten, bekijken we in volgende berichten). Om je goed te voelen en je vibratie zo hoog te krijgen dat je aantrekt wat je wenst, is het vooreerst belangrijk om zoveel als mogelijk alle zelfkritiek en zelfveroordeling te vermijden en ten tweede om (negatieve) oordelen over anderen los te laten en te vervangen door bvb. mededogen, empathie en begrip. Iedere vorm van zelfkritiek is een doodsteek voor het (fysieke en spirituele) hart. De eerste stap is alle zelfkritiek en zelfsabotage te vervangen door onvoorwaardelijke zelfliefde en positieve feedback voor onszelf. Alle succesvolle mensen hebben een hoge waardering voor henzelf en hun verwezenlijkingen.


Judging other people is such a natural and reflex phenomenon that even when somebody advises everybody not to judge anybody,
actually he never realised that he has already judged that people judge others.
(Anuy Somany)

Toelichting: een mens oordeelt altijd, dat is onvermijdelijk, het is namelijk de manier waarop het mind-ego deze wereld waarneemt (tenzij je dagelijks mediteert en het bewustzijn kunt verplaatsen van het oordelende ego naar de onbewogen getuige, naar de objectieve waarnemer). Maar anderzijds is oordelen gewoon bewust waarnemen. Voortdurend registreren de zintuigen (de mind is ook een zintuig) allerlei gebeurtenissen en dingen, maar enkel degene waar we over oordelen worden bewust gemaakt. Een oordeel kan positief, negatief of neutraal zijn. Eenvoudig gezegd is een oordeel het verbinden van een gedachte/gevoel aan een gebeurtenis of ding. Je kijkt bvb. rond in de tuin, er zijn honderden indrukken per seconde die binnenkomen via de zintuigen, maar enkel degene waarover je 'oordeelt', worden bewust (de boom is recht, die bloem is mooi, deze plant is ziek, een vogel vliegt voorbij, er zijn veel wolken, het is koud voor de tijd van jaar, het ruikt hier lekker, het gras moet gemaaid worden, een zoemt ergens een insect,...). Al deze oordelen maken de ervaring bewust, alle andere (honderden) gebeurtenissen in de tuin registreren we via zintuigen en hersenen ook wel, maar die blijven onbewust. In de bijbel en de new age kerk wordt het oordelen over de naaste afgeraden, maar voor veel mensen is dit momenteel niet haalbaar zonder dagelijkse meditatie  en mindfulness of zonder spiritueel inzicht. Wel kunnen we ervoor kiezen om steeds minder een negatief oordeel of een vooroordeel te koppelen aan wat in wezen neutrale dingen en gebeurtenissen in de buitenwereld zijn. 

It’s not your work to make anything happen. It’s your work to dream it and let it happen. Law of Attraction will make it happen.
In your joy, you create something, and then you maintain your vibrational harmony with it, and the Universe must find a way to bring it about.
That’s the promise of Law of Attraction. 
 
(Abraham Hicks)

It is good to feel good!


De WvA bevestigt dat er niets belangrijkers is dan je goed voelen. Waarom is dat zo en hoe kunnen we dat integreren in het dagelijkse leven?
Hier volgen heel wat wat tips en inzichten.


Geluk is een keuze en het is ons geboorterecht
  Het diepe verlangen wat schuil gaat achter bijna elk droom, iedere wens of elk doel wat men wil manifesteren, is niet zozeer de specifieke realisatie van die droom, maar meestal het geluk, de vreugde, de vervulling, de voldoening, de tevredenheid en de vrede die samenhangen met de realisatie van de droom en het gevolg ervan zijn. Namelijk je beter voelen dan nu dank zij de uitgekomen droom. Is het dan niet beter om dadelijk te focussen op dat goede gevoel in plaats van een omweg te nemen door het materiële object te verlangen? Bovendien zit er een gevaarlijk addertje onder het gras. Als je focust op een verlangen (bvb. een nieuwe auto) dan gebeurt het vaak dat je onbewust de aandacht richt op het ontbreken van de nieuwe auto op dit moment in je leven. En deze focus op tekort brengt meer tekort en blokkeert de manifestatie.

  What you are, comes to you.
  (Ralph Waldo Emerson)


  De WvA gaat niet zozeer over het voortdurend denken van bepaalde gedachten om dingen te laten gebeuren. Weliswaar spelen de juiste gedachten een belangrijke rol, omdat ze de verlangens en dromen helpen visualiseren. Maar het is niet nodig om daar constant te lopen over nadenken (wat soms tot piekeren leidt). En zoals gezegd denken veel mensen verkeerd, ze beginnen te focussen op het ontbreken van datgene wat ze verlangen, wat tot meer gebrek leidt. Het belangrijkste aspect is zoals gezegd het verhogen van je vibratie, en dat is de som van al je gevoelens en overtuigingen, het is jouw staat van zijn op een bepaald moment. Hoe beter je je voelt, des te hoger de vibratie. Je kunt de hele dag lopen nadenken over wat je allemaal wilt, maar als je niet echt het gevoel hebt dat het ook echt mogelijk is, dat het er in wezen zelfs al is en dat je daar super blij om bent,...dan zal het niet gebeuren. Geloof, overtuiging en zekerheid dus. In principe is het toepassen van de WvA vrij eenvoudig, maar het zijn vaak allerlei oude programma's, blokkades en onbewuste gedachten/overtuigingen die het proces vertragen en moeilijk maken. Dat bespreken we in volgende afleveringen.
  There is nothing more important than to feel good.
  Because if you feel good, you've got control of your vibration.
  And when you've got control of your vibration, you are the deliberate creator of your experience.

  (Abraham Hicks)
  Wat je denkt en voelt, breidt zich uit. Gedachten en gevoelens trekken andere gedachten en gevoelens met dezelfde vibratie aan. Als je gelukkig, tevreden en vredevol bent en deze hoog vibrerende gedachten aanhoudt, dan trek je nog meer gedachten/gevoelens aan die je geluk en tevredenheid brengen. En je goed voelen versnelt het proces van manifestatie van je verlangens. Want wanneer je je goed voelt dan laat je toe dat de droom realiteit wordt (Wet van Toestaan). Wanneer je je slecht voelt dan blokkeert de creatiestroom.
  Mensen denken meestal dat ze zich slecht voelen vanwege wat er gebeurt.
  Maar je kunt je alleen maar slecht voelen door geloof te hechten aan een gedachte die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.
  Elke gedachte die gebrek bevat, voelt slecht omdat gebrek niet bestaat en deze hele lijn van denken onwaar is.
  Overvloed is alles wat er is, en deze lijn van denken is waar en voelt daarom goed.
   
  (Bentinho Massaro)
  Een slecht gevoel ontstaat meestal omdat we geloof hechten aan een foutieve gedachte die onwaar is (zie volgend bericht: het emotioneel gidssysteem). En volgens Bentinho Massaro voelt een gedachte/gevoel slecht omdat die altijd gaat over het geloof in een of andere vorm van gebrek of tekort. Zo’n gedachte voelt slecht omdat gebrek, schaarste en tekort onmogelijk zijn. Gebrek is het enige wat niet bestaat in het Universum. En als je zo’n gedachte denkt, laat het Universum weten dat je fout zit door een slecht gevoel wat opkomt. In het Universum is alleen maar oneindige overvloed op alle vlak en daaraan denken voelt goed omdat het waar is. Bentinho zegt verder dat geloof hechten aan de gedachte dat gebrek en tekort überhaupt kan bestaan de moeder is van alle stressvolle gedachten en de oorzaak is van al het lijden in de wereld. Enkele van de meest voorkomende schaarstegedachten zijn: gebrek aan geld, gebrek aan liefde, gebrek aan gezondheid, gebrek aan tijd, gebrek aan geluk, gebrek aan vrienden,...Het hele onrechtvaardige monetaire geldsysteem is trouwens gebaseerd op dit foute geloof in schaarste. Wanneer je deze onware aannames onderzoekt via The Work van Byron Katie dan kom je tot de vaststelling dat ze inderdaad slechts een geloof zijn, een foutieve perceptie, een opgelegde conditionering en niet op waarheid berusten. Eenmaal je dit begrijpt, kun je die gedachten makkelijk loslaten.
  Een andere techniek is werken met een schaal van 1 tot 10. Ga even bij jezelf na hoe je je nu voelt, bekijk even welke gedachten nu de overhand hebben, waarbij 1 staat voor slecht en depressief en 10 voor supergoed en positief. Stel dat je uitkomt op 3 en je wilt je beter voelen en meer positieve gedachten denken. In plaats van dadelijk naar 10 te springen, wat trouwens erg moeilijk is, je kunt niet zomaar van wanhoop naar extase gaan, kies je gewoon een gedachte die ietsje beter voelt dan degene die je momenteel denkt, een 4 op de schaal. En zo bouw je stap voor stap op tot 10.
  Pick the higest frequency/resonating thought that you can find,
  become it as fully as you can and then find an even higher frequency/resonating thought and become that.
  Keep repeating this process.

  (Bentinho Massaro)
  De vorige tip is een variant op een oefening van Bentinho Massaro. In die techniek ga je gedurende een tijdje (bvb. een half uur) telkens de best voelende gedachte kiezen waar je op dat moment toegang tot hebt. Je gaat dus bewust op zoek naar een positieve en goed voelende gedachte en je houdt je aandacht erop gericht. Door te focussen op een gedachte die goed voelt, begin je je zelf ook goed te voelen. Kies daarna telkens opnieuw een nog betere gedachte, ga er volledig in op en zet de oefening verder. Bentinho adviseert om dit 2 uur lang te doen waardoor je in een uitermate positieve en krachtige vibratie komt. Hier is de video: A Simple Way to Raise Your Frequency

  Happiness is the meaning and purpose of life, the whole aim and end of human existence.
  (Aristotle)
  Jezelf regelmatig vertellen dat niets zo belangrijk is dan jezelf goed voelen, werkt aanstekelijk en zal de aandacht verplaatsen naar gedachten en dingen die je steeds beter laten voelen en die zo je vibratie zullen verhogen. Op een dag kun je gewoon beslissen dat jezelf goed voelen (iedere dag opnieuw) het belangrijkste is wat je tijdens dit korte leven kunt doen. Het is een keuze, en het is nog waar ook. Geluk is een inside job. Telkens je merkt dat een slecht gevoel opkomt, stop dan even en adem diep terwijl je het gevoel (en de gedachte die erachter steekt) onderzoekt. Want een gevoel is altijd het gevolg van een gedachte. Dus, hoe je je voelt, hangt in wezen altijd af van welke gedachten je denkt op dat moment.
  Wat betekent het gevoel/de gedachte? Is het een boodschap dat je bent afgeweken van harmonie, is de gedachte die je op dat moment denkt onwaar, waardoor je je slecht voelt? Dit wordt uitgelegd in het volgende bericht: het emotionele gidssysteem. Een krachtige techniek om overtuigingen en gedachten te onderzoeken is zoals gezegd The Work van Byron Katie. Je kunt ten allen tijde kiezen om onware en negatieve gedachten te veranderen naar een (iets) beter voelende gedachte zoals de vorige tip uitlegt. Begin bvb. je leukste droom of diepste verlangen te visualiseren en voel blijdschap en vreugde om de op handen zijnde manifestatie van jouw verlangen. Het vraagt uiteraard toewijding en oefening om altijd je gedachten, gevoelens en houding te richten op wat je wenst, op wat goed loopt in je leven en op wat goed voelt. Maar als je volhoudt, zul je uiteindelijk aantrekken wat je wenst.


  The power is not in the wanting. The power is in the allowing.
  (Abraham-Hicks)
  In feite gaat het over toelaten. Wanneer je op zoek gaat naar redenen en manieren om je goed te voelen ondanks wat zich hier en nu in je leven afspeelt, dan laat je toe. Jouw huidige realiteit (ziekte, geldgebrek, eenzaamheid, whatever...) is een gevolg van vroegere gedachten, overtuigingen en keuzes. En de beste manier om die (ongewenste) realiteit te veranderen in iets wat je wel wenst, is om je huidige gedachten en overtuigingen te veranderen zodat die een nieuwe toekomst creëren. Je laat nieuwe en positieve gedachten toe niettegenstaande de realiteit die je nu ervaart, helemaal anders is. Als je ziek bent, laat je gedachten aan gezondheid toe; als je arm bent, laat je gedachten aan overvloed toe; als je eenzaam bent, laat je gedachten over vriendschap toe, enz.

  True imagination is not fancyful daydreaming; it is fire from heaven.
  (Ernest Holmes)
  Speel met je dagdromen, werk je visualisaties uit en fantaseer er op los. Zoals we ondertussen weten, is het de 'staat van zijn' (het geheel van gedachten, gevoelens en overtuigingen) wat voortdurend en automatisch allerlei situaties en ervaringen in ons leven aantrekt die gebaseerd zijn op hoe we ons gedurende het grootste deel van de tijd voelen. Het betekent dat we dus best die gevoelens oproepen (vibraties) die de gewenste omstandigheden in de fysieke realiteit zullen brengen. Kortom, hoe beter we ons voelen, hoe beter de omstandigheden worden.
  En één van de beste manieren om dit te doen is door middel van dagdromen en visualisaties. Het zijn 2 zeer krachtige tools om die fantastische, warme vibraties te genereren waarmee het Universum onze verlangens manifesteert. Er zijn evenwel 2 grote obstakels. Vooreerst het onderbewustzijn wat werkt als een automatische piloot die dingen manifesteert gebaseerd op oude, beperkende programma's, op gewoontes en op 'verkeerde' input (dit wordt uitgebreid behandeld in volgende berichten). Het tweede obstakel is het verstand (de bewuste mind) wat in de weg zit waardoor we de prachtige creatiestroom onderbreken of boycotten. Wanneer je dus aan het dagdromen bent, probeer jezelf dan niet te censureren omdat het verstand misschien denkt dat jouw dromerij onrealistisch of zelfs onmogelijk lijkt. Laat gewoon alles opkomen en ga mee in de stroom van creatie. 


  Niets is onmogelijk, alles wat je kunt verzinnen, kan ook gemanifesteerd worden. Het is enkel het verstand wat altijd obstakels vindt. Het verstand zal allerlei excuses verzinnen of zich zorgen maken of in angstmodus gaan of helemaal niet begrijpen hoe je in godsnaam die onmogelijke verlangens kunt realiseren (je hebt bvb. helemaal geen geld en je wilt volgende maand met dolfijnen gaan zwemmen in Hawaï, het verstand snapt totaal niet hoe dit kan en dit brengt de vibratie omlaag). Zet het verstand dus even op pauze en laat je volledig gaan in de dagdromerij, net zoals je als kind al deed. Gebruik je dagdromen en visualisaties als een leuk en boeiend tijdverdrijf. Schep vreugde en plezier in het fantaseren, hou je helemaal niet in, er zijn geen grenzen in de onmetelijke en creatieve ruimten van de mind... behalve degene die je zelf stelt natuurlijk.
  De hele bedoeling van de WvA is om jouw vibratie op één lijn te brengen met wat je wenst en alles wat daarbij kan helpen (zoals dagdromen) is een nuttig en prima tijdverdrijf. Besef ook dat hetgeen allemaal gebeurt in je hoofd als je dagdroomt en visualiseert (de beelden en gedachten die je fantaseert) weinig te maken heeft met het aantrekken van wat je verlangt. Het is gewoon een middel om je vibratie te verhogen, een tool om jezelf goed te voelen. En het is precies dat goeie en positieve gevoel (vibratie) wat de manifestatie zal aantrekken. Dit is trouwens de basiskracht in het Universum en het zorgt voor alle creatie, op Aarde noemt men deze kracht liefde.  
  Relax en laat toe dat er opties zijn die je op dit moment niet kunt zien. Het verstand ziet de oneindige mogelijkheden, de synchrone gebeurtenissen, de ongekende ideeën en de eenvoudige oplossingen niet. Je kunt je geen gedachten vormen over wat je je (nog) niet bewust bent. We kunnen alleen die oplossingen en ideeën zien en toelaten waar het verstand een gelijke vibratie van bezit. Tenzij je een goed ontwikkelde intuïtie bezit zoals geniën en kunstenaars. Einstein had zijn beste ideeën tijdens dagdromerijen. Met andere woorden: het verstand heeft een vrij beperkt beeld van wat allemaal mogelijk is. Het kijkt naar de huidige situatie vanuit vroeger opgedane ervaringen en oude mind programma's en kan slechts een handvol manieren verzinnen om de situatie te verbeteren. En het begint koortsachtig allerlei bekende opties te onderzoeken om tot oplossingen te komen. En meestal raken we ontmoedigd omdat geen van deze beperkte opties plausibel lijkt of de gewenste uitkomst brengt. En dat leidt dan tot een negatieve vibratie wat de vele en ongeziene mogelijkheden blokkeert.
   
  Tension is who you think you should be.
  Relaxation is who you are.
  (Chinese proverb)
  Maar er zijn oneindig veel manieren om een situatie te verbeteren en er zijn onnoemlijk veel oplossingen die gewoon onzichtbaar en ontoegankelijk zijn gezien vanuit jouw huidige vibratie en geloofssysteem. Het belangrijkste gevoel wat we in zulke situaties kunnen oproepen is opluchting, vertrouwen en ontspanning. Namelijk het vertrouwen dat de situatie zich hoe dan ook zal oplossen, een gevoel van opluchting omdat je weet dat er ergens een ideale uitkomst bestaat die het beperkte verstand nu nog niet kan zien. Ontspanning is een zeer krachtig en weldadig gevoel, het is een energieverschuiving van spanning en zich zorgen maken (wat de energiestroom blokkeert) naar ontspanning en zorgeloosheid (wat de levensstroom activeert). Vele (volwassen) mensen komen vrijwel nooit in deze zalige vibratie van opluchting, vertrouwen en zorgeloosheid omdat ze alleen zien en geloven wat het beperkte verstand kan bedenken en dat is dus heel weinig (in vergelijking met de oneindige mogelijkheden in het Universum). Het verstand is vooral goed om ons te overtuigen dat alles wat het zich niet kan voorstellen ook niet kan bestaan. Het is een instrument van beperking geworden (voornamelijk door verkeerde programmering sinds de kindertijd). 

  There are no ends or beginnings.
  There is just a constant flow of Universal abundance and you are in the midst of it all.
  Just tune in.

  (Roxana Jones)

  Dus eerst geloven en dan zien. Wanneer je slechts een beetje vertrouwen hebt in de WvA dan besef je dat er oneindig veel oplossingen zijn en dat het Universum onbeperkt en oneindig is qua mogelijkheden. Het enige wat niet bestaat in het Universum is gebrek en schaarste. Een eerste stap is dus het ontwikkelen van vertrouwen en het feit accepteren dat er vele oplossingen en mogelijkheden zijn, zelfs indien je ze nu nog niet kan zien. Misschien belt een rijke tante of werkcollega onverwacht op met de vraag of je mee wilt naar Hawaï, want ze heeft een ticket over. Vertrouw erop dat het Universum alles wat je nodig hebt op het juiste moment zal manifesteren. En dat iedere situatie, elk probleem en iedere uitdaging op jouw pad zich hoe dan ook zal oplossen, zelfs met heel weinig eigen inbreng, of omdat het antwoord  bijna vanzelf naar je toe zal komen.
  Trouwens, dit gebeurt de hele tijd. Denk maar eens terug aan momenten toen je een antwoord zocht of toen zich een probleem voordeed of toen er zorgen waren. Het antwoord kwam altijd, de oplossing diende zich steevast aan, de zorgen verdwenen uiteindelijk, en meestal op het moment dat je er niet zo mee bezig was. Als je het vertrouwen en de zekerheid kunt ontwikkelen dat er altijd ergens een ideale oplossing klaar ligt, zelfs al is die nu nog onzichtbaar, dan activeer je een enorme energieverschuiving en dan ga je steeds meer beginnen aantrekken wat je verlangt.


  Realize that now, in this moment of time, you are creating.
  You are creating your next moment based on what you are feeling and thinking.
  That is what’s real.

  (Doc Childre)
   Waardeer en bevestig al jouw creaties en manifestaties in plaats van ze af te breken. We kunnen alleen maar manifesteren wat correspondeert met de eigen uitgezonden vibratie. Dat betekent dat we vaak niet exact krijgen wat we precies willen of verlangen omdat onze vibratie (nog) niet klopt met de vibratie van de droom. En veel mensen raken dan teleurgesteld of ontmoedigd en vragen zich af waarom het niet lukt.

   Have an attitude of gratitude.
     
   Het is erg belangrijk om dankbaar te zijn voor AL onze manifestaties ook al zijn ze niet exact wat we verlangen. We zijn eerst en vooral tevreden omdat het ons lukt om te creëren via gedachten/gevoelens. Het is een bevestiging dat we echte magiërs in spe zijn, maar we zitten nog in de kleuterklas. En we blijven ondertussen bijsturen en finetunen en focussen op het verlangen en vooral op ons goed voelen. Het is onproductief om te balen omdat de manifestatie niet exact klopt, om te jammeren en te klagen omdat het (nog) niet perfect lukt om datgene te creëren wat we wensen. In de plaats kunnen we dankbaarheid voelen voor iedere kleine overwinning op weg naar meesterschap. Door te klagen zeggen we eigenlijk dat hetgeen we creëren niet goed genoeg is en dit gevoel haalt de vibratie omlaag. Het creëert een gevoel van gebrek, van 'moeten' en van 'nodig hebben' en deze gevoelens beletten ons in een stroom van goed gevoel te blijven en te appreciëren wat er reeds is.
   Stop dus met klagen over de geweldige creaties die gelukt zijn maar nog niet helemaal op punt staan en vier elke realisatie met vreugde en dankbaarheid. Ze zijn het bewijs dat je op de goeie weg bent. Blijven oefenen en finetunen. Blijven focussen op een positieve vibratie.  De werking van de WvA is hetzelfde, ongeacht of je nu grote of kleine dromen hebt. Dat sommige dingen manifesteren moeilijker lijkt dan andere, is uitsluitend vanwege de sterke blokkades en vastgeroeste overtuigingen die in het onderbewustzijn leven, en niet omdat bepaalde dingen inherent moeilijker zijn om aan te trekken. Vergeet ook niet dat sommige dingen langer duren om zich te manifesteren dan andere. Het Universum volgt een eigen tijdsagenda.


   The Universe is not punishing you or blessing you.
   The Universe is responding to the vibrational attitude that you are emitting.
   The more joyful you are, the more well-being flows to you.

   (Abraham-Hicks)

   Maar we krijgen altijd precies wat we uitzenden. Het is zinloos om daarover teleurgesteld te zijn. Het is veel productiever om bij te sturen en jouw vibratie steeds meer in harmonie te brengen met je droom of met datgene wat je verlangt. 
   Het betekent ook dat het manifesteren van sommige dingen makkelijk gaat en dat bepaalde andere dingen heel moeilijk lukken. Dit komt omdat sommige verlangens geblokkeerd worden door beperkende programma's in het onderbewustzijn. Een ideale parkeerplaats manifesteren in een drukke stad lukt makkelijk bij vrijwel iedereen omdat daar geen grote negatieve lading op zit. Maar 100.000 € manifesteren voor het einde van het jaar is veel lastiger omdat bij velen een onbewust software programma loopt wat de creatie blokkeert (zoals: geld groeit niet aan de bomen, men dient te werken om geld te hebben, ik verdien het niet om rijk te zijn, als je arm geboren bent, dan blijf je ook arm, enz.). Hoe we deze oude programma's eenvoudig en voorgoed kunnen deleten, zien we in een volgende aflevering. 
   Als je overweegt om een gedurfde en drastische stap te zetten, zoals stoppen met je baan wanneer je slechts twee maanden spaargeld op de bank hebt, dan zijn er volgende tips. Je dient een sterk vertrouwen te ontwikkelen in het proces van de WvA en je dient de technieken goed onder de knie te hebben en je dient alle angst uit te bannen en te ruilen voor zin in avontuur en een rotsvast vertrouwen. Anders ga je in paniek raken en daardoor de manifestatie van een betere toekomst of een nieuwe job vertragen. Het draait allemaal over hoe we ons voelen en wanneer je beslissingen neemt die angst of negatieve gedachten veroorzaken dan breng je de vibratie omlaag en dat zal de manifestatie blokkeren. Het is echt waar dat je alles kunt verwezenlijken wat je maar kunt bedenken, maar ga niet te snel en verbeter de technieken zodat je energetisch klaar bent en je voortdurend goed en positief voelt, wat er ook gebeurt. 

   Wanneer een negatief gevoel/gedachte opkomt en we even tijd nemen om er bewust van te worden, dan merken we dat dit ons niet gelukkig maakt. Sommigen gaan er vanuit dat haatgedachten of wraakgevoelens hen een (tijdelijk) goed gevoel zullen bezorgen, maar uiteindelijk voelen deze mensen zich ontevreden, ongelukkig en slecht. Dat komt omdat negatieve emoties weerstand veroorzaken en die wrijving voelt niet goed. Bovendien is een slecht gevoel een boodschap van Hoger Zelf dat je uit verbinding bent (zie volgend bericht). Positieve gevoelens volgen daarentegen de natuurlijke stroom van verbinding met Hoger Zelf en voelen daarom wel goed.

   Your thoughts and beliefs of the past have created this moment, and all the moments up to this moment.
   What you are now choosing to believe and think and say will create the next moment
   and the next day and the next month and the next year.

   (Louise Hay)

   Als je deze weerstand opmerkt dan kun je ervoor kiezen om de eigen vibratie te veranderen van frustratie en onbehagen naar aanvaarding, vrede en vertrouwen (nadat je de negatieve gedachte onderzocht hebt). Want ieder mens bezit de vrije wil om te kiezen hoe hij zich voelt en welke perceptie hij erop nahoudt, ongeacht wat de omstandigheden zijn.
   Het Universum is altijd druk in de weer om ons te helpen. Maar we zien de oplossingen en wonderen niet omdat we meestal focussen op controle, stress en hard werken om te krijgen wat we willen. Vele mensen zien het leven als een worsteling, een strijd, een uitputtingsslag en vele mensen zijn gefixeerd op wat er allemaal 'verkeerd' loopt in hun leven en ze blijven maar klagen, zagen en zeuren en focussen op ellende. Maar om vanuit deze lage en negatieve vibraties een beter leven te creëren, is gewoon onbegonnen werk. De eerste stap is dus jouw vibratie veranderen.  

   The Universe is always speaking to us.
   Sending us little messages, causing coincidences and serendipities,
   reminding us to stop, to look around, to believe in something else, somenthing more.
   (Nancy Thayer)

   Begin met dagelijkse dankbaarheid voor de vele zegeningen in je leven, het is de snelste en makkelijkste manier om je vibratie te verhogen. En doe uitsluitend nog dingen die goed voelen. Wees ook niet te beroerd of te trots om hulp te vragen aan Hoger Zelf of God of het Universum of vrienden. Je zult altijd antwoord krijgen. Zoals de bijbel vertelt: 'klop en er wordt open gedaan, vraag en het zal gegeven worden, zoek en je zult vinden'. Vraag het Universum om je te helpen, vraag om vrede en vertrouwen, vraag om steun, wijsheid en inzicht, vraag om (bewuste) verbinding met Hoger Zelf. Het Universum is specifiek gemaakt om jou te helpen en te ondersteunen in alles wat je verlangt en wilt ervaren. Het Universum en Hoger Zelf zijn jouw partners in co-creatie. En nogmaals, oefen dankbaarheid, voel regelmatig en gedurende 1 minuut diepe dankbaarheid...en ga daarna in godsnaam iets leuks doen.

   Being happy is the cornerstone of all that you are! Nothing is more important than that you feel good!
   And you have absolute and utter control about that
   because you can choose the thought that makes you worry or the thought that makes you happy;
   the things that thrill you, or the things that worry you. You have the choice in every moment.

   (Abraham-Hicks)

   En tenslotte. Je goed voelen,...dat voelt gewoon supergoed. Dat klinkt misschien wat banaal maar eigenlijk is het een waarheid als een koe. En dit is de snelweg naar geluk. De WvA is eigenlijk de Wet van Voelen. De snelkoppeling naar het aantrekken van meer geluk en vreugde in je leven, is op zoek gaan naar ervaringen en redenen om je NU goed te voelen! Het is de essentie van de Wet van Toestaan: breng je vibratie op dezelfde frequentie van datgene wat je zoekt en verlangt.

    A thought is harmless unless we believe it. It’s not our thoughts, but our attachment to our thoughts, that causes suffering.
   Attaching to a thought means believing that it’s true, without inquiring.
   A belief is a thought that we’ve been attaching to, often for years.

   (Byron Katie)

   Bij ieder artikel hoort een meditatie of techniek tot persoonlijke groei. Dit keer over The Work van Byron Katie. The Work is een fantastisch en bevrijdend zelfonderzoek naar stressvolle gedachten, 'verkeerde' overtuigingen, beperkende geloven en aannames door middel van 4 vragen. Om de techniek aan te leren is er vooreerst een handige boekje en daarnaast tal van video's op haar website of via YouTube zodat je precies kunt mee volgen hoe The Work werkt en kunt zien hoe mensen totaal veranderen doordat ze hun onware gedachten loslaten.
   Volgens Byron Katie is lijden een keuze. Als we stress voelen (variërend van een licht onbehagen tot intens verdriet, woede en wanhoop), kunnen we er zeker van zijn dat er een specifieke gedachte is die deze fysieke en emotionele reactie veroorzaakt, of we er ons nu al dan niet bewust van zijn. De manier om de stress aan te pakken, is het onderzoeken van de gedachte die de pijn veroorzaakt met behulp van 4 vragen en de omkering. De wijsheid achter dit proces is al eeuwenoud. De oude Grieken wisten al dat we niet verstoord raken door wat ons overkomt, maar door onze gedachten over wat er gebeurt. Of anders gezegd: geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop we die zien.

   Volgende keer: Het emotionele gidssysteem


    It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
     And I'm feelin' good.

   Life is simple. Everything happens for you, not to you.
   Everything happens at exactly the right moment, neither too soon nor too late.
   You don't have to like it... it's just easier if you do. 
   (Byron Katie)

   Geen opmerkingen:

   Een reactie posten