11/06/2016

De Innerlijke Gids

Alleen met het hart kun je goed zien,
het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.
(Antoine de Saint-Exupéry) 

Vorige  afleveringen in de Mind Power Serie:
Deel 1: Follow Your Bliss
Deel 2: Feeling Good

Disclaimer: dit is mijn waarheid op dit moment in mijn leven en geschreven in een persoonlijke stijl, namelijk vrij direct. Dit hoeft jouw waarheid niet te zijn. Geloof niemand, geloof mij niet, geloof jezelf niet (de mind liegt ons voortdurend voor, enkel met het hart kun je goed zien), maar zoek je eigen waarheid en zie deze artikelen als inspiratiebron en een uitnodiging tot verder onderzoek. De waarheid is namelijk een land zonder wegen. Jijzelf bent het pad.

De mens is een complex en energetisch wezen
We are not human beings having a spiritual experience.
We are spiritual beings having a human experience.

(Pierre Teilhard de Chardin)

De mens is een een samengesteld wezen wat uit verschillende delen (bvb. geest, ziel, lichaam) en uit diverse systemen bestaat. In het fysieke lichaam vinden we het cardiovasculair systeem, de spijsvertering, het zenuwstelsel, het immuunsysteem, het ademhalingsstelsel, het endocrien systeem, en nog een paar andere. En op energetisch niveau kennen we o.m. het chakra systeem, de meridianen, het auraveld, de subtiele lichamen (etherisch, mentaal, astraal, causaal,...) en ook het emotioneel gidssysteem waar dit bericht over handelt. En op spiritueel niveau spreken we over ziel, hoger zelf, monade, atma, spirit,...vaak verschillende namen voor hetzelfde onvergankelijke levensprincipe.
In dit bericht ontdekken we dat ieder mens de beschikking heeft over een wijze gids die op een heel eenvoudige en directe manier met ons communiceert via het gevoelslichaam wat verbonden is met het hart.


Vooraf
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen gevoel en emotie, want ze zijn niet hetzelfde hoewel ze nauw verwant zijn aan elkaar. En het vraagt wellicht wat oefening om onderscheid te leren maken tussen emoties (stromende energieën) en het innerlijke sturingssysteem wat via gevoel werkt.
Een gevoel komt van Spirit, het is een influistering van je ziel en is nauw verbonden met de intuïtie en het geweten. Gevoelens vertellen ons 'hoe te leven', ze laten weten dat er een juiste en een verkeerde manier is, ze verschaffen informatie over een duurzame en lange termijn houding ten opzichte van de werkelijkheid.
Een emotie is gewoon energie in beweging (e-motion). Emoties tonen onze voorkeuren en afkeer, ze waarschuwen voor onmiddellijke gevaren en bereiden voor op actie. Emoties (verdriet, woede, verrast zijn, nieuwsgierigheid,...) stromen voorbij, het zijn meer (tijdelijke) sensaties. Daarom is het onderdrukken, vasthouden en opkroppen van emoties niet altijd een goed idee. Emoties zijn als software programma's die automatisch lopen, het zijn vaak biochemische reacties. In tegenstelling tot gevoelens die meer een detectie systeem zijn, inherent aan het menselijk bewustzijn. Emotionele reacties zijn vaak mind-gebonden, terwijl gevoelens hart-gebonden zijn.
In dit bericht gaat het dus wel degelijk over gevoel, hoewel beide termen soms gebruikt worden. Enkele voorbeelden om het subtiele verschil te duiden. Geluk, bezorgdheid, tevredenheid, bitterheid, depressie en liefde zijn eerder gevoelens. Blijdschap, angst, enthousiasme, woede, verdriet en lust zijn eerder emoties. Het innerlijke gidssysteem werkt via het gevoel en niet via de emoties. Dit is belangrijk om te beseffen.

Your heart knows things that your mind can't explain.

Men kan ook zeggen: het gevoelslichaam is een instrument om emoties te voelen, net zoals het mentale lichaam bedoeld is om gedachten te denken. Voorbeeld: je beste vriend sterft en je voelt verdriet (emotie), maar als je gedurende lange tijd blijft vasthouden aan dit verdriet dan kun je in een toestand van depressie belanden (gevoel). Verdriet mag er uiteraard zijn en tranen mogen stromen, maar als je (jarenlang) blijft treuren, dan laat het lichaam weten via een gevoel (depressie) dat je op verkeerde weg bent.
Ander voorbeeld: je hebt een job die wel ok is en ook goed betaald, maar eigenlijk geen echte voldoening brengt. En op een dag komt je vriend langs met het voorstel om samen met hem een zelfstandig bedrijfje op te starten. Dit houdt uiteraard een flink risico in (zoals je huidige, vaste job opgeven) en het brengt onzekerheid en het roept allerlei vragen en angsten op (de mind wordt actief). Het verstand brengt een heel pak bezwaren aan zodat je flink gaat twijfelen. Maar als je naar het gevoelslichaam gaat, dan voel je misschien opwinding, enthousiasme, verlangen, vreugde, de passie ontwaakt,...Het voelen van deze emoties wijzen er op dat de beslissing om in zee te gaan met je vriend een volmondig ja krijgt van Hoger Zelf. Het wordt dan een hartkeuze en geen verstandskeuze. Uiteraard dien je beide vermogens te gebruiken in het dagelijkse leven (en dus streven naar een evenwicht tussen voelen en denken), maar uiteindelijk weet het hart de waarheid dadelijk en is het verstand eerder beperkt en geïnfiltreerd met allerlei angsten. Het hart weet, de mind wikt en weegt. Dit is trouwens hoe ik zelf vaak het innerlijke gidssysteem toepas. Voel ik mijn hart open of dicht gaan bij een keuze, bij een beslissing, een gedachte of overtuiging? Als mijn hart zich sluit, dan zit de gedachte of keuze niet op 1 lijn met Hoger Zelf. Een andere techniek is jezelf de vraag stellen: wat zou liefde nu doen?
Samenvattend: je zou de innerlijke gids kunnen zien als Hoger Zelf die communiceert via het gevoelslichaam en via het hart met de persoonlijkheid op Aarde.

Focus your thoughts, with emotion, on things that bring you joy (using your feelings as an 'inner guidance system')
and allow the Law of Attraction to create what you desire…a life of joy and fulfillment.
(Abraham-Hicks)

Zoals we vorige keer konden lezen, is niets belangrijker dan je goed voelen. Dit kan absurd lijken als je tegenslag ervaart of zorgen hebt. Maar toch is het volkomen waar. Laten we even herhalen waarom precies. We zijn energiewezens die vibreren op een bepaalde frequentie. Energieën met een zelfde vibratie trekken elkaar aan en versterken elkaar. Wie zich goed voelt, creëert steeds meer dingen om zich goed over te voelen. Een gevoel is altijd het gevolg van een gedachte. De gedachte komt eerst, maar is soms zo subtiel en onmerkbaar, bijna onbewust, dat we ze niet opmerken. Positieve gedachtes genereren positieve gevoelens die op hun beurt gelijkaardige positieve situaties en creaties aantrekken.

Als mensen bezitten we een uniek (en helaas te weinig gebruikt) vermogen: we kunnen namelijk op ieder moment bewust bepaalde gedachten (en dus ook gevoelens) kiezen. We hoeven geen speelbal te blijven van de wervelende gedachtestroom die als een kwebbelende innerlijke stem ons van morgen tot avond entertaint. Wanneer een negatieve gedachte in ons bewustzijn opduikt, dan kunnen we 3 dingen doen: de gedachte aandacht schenken waardoor ze sterker en groter wordt en waardoor we ons slecht beginnen voelen; de gedachte negeren waardoor ze verdwijnt of de gedachte onderzoeken naar wat haar betekenis en bedoeling is. Dit bericht gaat over die laatste mogelijkheid. Een negatieve gedachte (en een slecht gevoel) is namelijk een signaal van Hoger Zelf/Spirit dat je uit balans bent en niet langer uitgelijnd zit met de vibratie van je ware Zelf, met je verlangens en met de taak van je ziel.


Every man is a divinity in disguise, a god playing the fool.
(Ralph Waldo Emerson)


Eerst even uitleggen wat de relatie is tussen Hoger Zelf (HZ) en de persoonlijkheid op Aarde (volgens Bentinho Massaro en het Ra materiaal). Hij gebruikt de analogie van het videospel. De speler met de console in handen die het videospel speelt (zichtbaar op het tv scherm) is het Hoger Zelf. Maar om een spel te spelen is er ook een figuurtje nodig, een speelpoppetje of avatar die door middel van de videogame-software kan bewegen op het scherm en daar allerlei avonturen beleeft en uitdagingen aangaat naargelang het gekozen game (of dimensie). Dat is de persoonlijkheid op Aarde. De speler (HZ) blijft ondertussen vanuit de zetel de avonturen volgen en het poppetje instructies geven. Of anders gezegd: Spirit (HZ) heeft een voertuig/persoonlijkheid gecreëerd (het body/mind complex) om hier op Aarde ervaringen en sensaties te beleven.

Suffering is the sandpaper of our incarnation.
It does its work of shaping us.

(Ram Dass)
Waarom zou Spirit/HZ dat doen? Wel, er zijn vele redenen waarom HZ ervaringen in de dichte en duistere derde dimensie zoekt en verlangt. Twee ervan zijn contrast en weerstand. In de hogere geestelijke gebieden, waar we oorspronkelijk vandaan komen, heersen licht en liefde. Maar om licht te kunnen ervaren, is duisternis nodig als contrast. Als je schildert met witte verf op een wit doek, zie je niets want er is geen contrast. Leven op Aarde in zware omstandigheden en vaak verstoken van liefde levert een leerzaam contrast, waardoor ervaring en groei mogelijk worden. Weerstand is een tweede reden. In de geestelijke sferen is de spirituele materie erg plastisch en etherisch. Van zodra men iets denkt, is het er. Denkt men aan een bloemenweide of tropisch eiland, dan manifesteert zich dat onmiddellijk. Net zoals we hier op Aarde onze fantasie gebruiken en een gedachtebeeld in de mind creëren. We zien onmiddellijk het beeld verschijnen in ons bewustzijn. Het verschil is dat hier in de fysieke dimensie het gedachtebeeld in onze mind blijft, en in de geestelijke werelden het gedachtebeeld de spirituele energiedeeltjes dadelijk omzet in realiteit. Op Aarde zit er weerstand en tijd tussen gedachte en manifestatie. Een architect ontwerpt eerst een beeld van een huis als idee, als een gedachte. Dan komt er een tekening, dan de zoektocht naar geld en een aannemer, dan gaan de bouwvakkers aan de slag met de ruwbouw, dan komt de afwerking, enz. In de geestelijke werelden ontbreekt deze weerstand en dat tijdsverloop. Maar omdat er geen weerstand is, ontbreekt daar ook de mogelijkheid om het verschil tussen goed en kwaad te leren. Gezien er enkel liefde is, kun je nooit kwaad doen en dus niet ontdekken wat liefde echt is. Op Aarde ervaren we lijden waardoor we mededogen, vergeving en liefde leren. Op Aarde kunnen we wel experimenteren met kwaad en daar ook de gevolgen van ervaren (via karma of de wet oorzaak en gevolg) en zodoende het verschil leren tussen goed en kwaad. Door de ervaring van het ontbreken van liefde leren we wat liefde echt is. Door de ervaring van het kwade leren we wat het goede echt betekent. Men spreekt trouwens niet van goed en kwaad, maar van aangenaam goed en onaangenaam goed. Lijden is onaangenaam maar uiteindelijk goed want daardoor groeien we in bewustzijn en worden we een vollediger mens, een Christus in de gelijkenis van de Schepper (zie ook volgend bericht).
We kunnen de geestelijke werelden zien als onze ware thuis en de ervaring op Aarde als een reis die  we ondernemen. Als je wilt leren diepzeeduiken dan kun je dat niet vanuit de luie zetel doen. Je dient te reizen naar een geschikte biotoop waar de ideale omstandigheden aanwezig zijn om dat te leren: de oceaan. Zo is de Aarde een reisbestemming en een ideale biotoop om liefde (en nog veel meer) te leren.

My brain is only a receiver, in the Universe there is a core from which we obtain knowledge, strength and inspiration.
I have not penetrated into the secrets of this core, but I know that it exists.
(Nicola Tesla)

Celbioloog Bruce Lipton gebruikt de analogie van een tv toestel om hetzelfde principe over te brengen. De omroeper die je op scherm ziet, bevindt zich niet in het toestel maar ergens in een tv studio ver weg. De tv is enkel een apparaat die de uitgezonden frequentie opvangt en in beelden en geluid omzet. Als het tv toestel stuk gaat, dan heeft dat geen invloed op de omroeper, die is er nog steeds. Men koopt gewoon een nieuw toestel en de ontvangst kan opnieuw beginnen. Hoger Zelf is als een zendstation en het mind/body complex op Aarde kan intunen op die uitgestuurde frequentie. Spirit bevindt zich dus niet in het fysieke lichaam. Net zoals de omroeper zich niet in de radio of tv bevindt, net zo is bewustzijn niet in het brein te vinden. Looking for consciousness in the brain is like looking inside a radio for the announcer. (Nassim Haramein)
Bewustzijn is niet het gevolg van de werking der neuronen in de hersenen. Wat was er het eerst: licht of de ogen om dat licht waar te nemen? Licht was eerst en evolutie ontwikkelde ogen onder invloed van dit licht. Bewustzijn was eerst en ontwikkelde een brein om bewustzijn te kunnen ervaren in een fysiek lichaam. En net zoals een kapotte radio kan vervangen worden door een nieuw toestel klaar om opnieuw zenders te ontvangen, net zo wordt een dood lichaam vervangen door een nieuw fysiek voertuig klaar voor nieuwe avonturen (reïncarnatie of letterlijk  'opnieuw in het vlees komen').


God is in you.
(Vedas) 
In de tekening zie je 4 gebieden, helemaal links is het Absolute (de Ene, het Onkenbare Mysterie, Oneindigheid, Al Wat Is). Om Zichzelf in Alle Oneindige Mogelijkheden te ervaren, om Al Wat Is te kunnen exploreren, creëert de Ene een 'free agent'. Dat is het 2de gebied van Zijn en Aanwezigheid (Awareness). In het 'laagste' deel van het derde gebied (6D) bevindt zich Hoger Zelf, het 'Ik Ben', de Overziel. Dit HZ projecteert, kristalliseert, emaneert dan een mind/body voertuig wat aangepast is om op 3D te functioneren. Dat is het vierde gebied van 'Ik Ben Piet' bvb. Men kan vaststellen dat de mens op Aarde altijd rechtstreeks en onlosmakelijk verbonden is met de Ene (God). De mens (en alle andere wezens trouwens) zijn in wezen een emanatie, een verlengstuk van de Ene. Alles wat bestaat, existeert voor altijd in de Ene. Zoals ook de bijbel bevestigt: 'In Hem leven we, bewegen we ons en zijn we' (Hand.17:28).

Laten we nog een ander gezichtspunt beschouwen. Deze keer van de Deense esotericus Martinus. De mens is een eeuwig, drievoudig wezen. Er is een 'ik' (een schepper), er is een 'faculteit' (een vermogen, kracht, werkzaamheid) en er is 'dat wat gecreëerd wordt' (een schepping). Martinus noemt het X1, X2 en X3. Deze triniteit vinden we terug in alle mythologieën en religies (Vader, Zoon, Heilige Geest of Osiris, Isis en Horus of Brahma, Vishnoe en Shiva). De kern van ieder wezen is een eeuwig, onsterfelijk 'iets dat is'. Martinus noemt het dus X1, voor het gemak noemen we het 'Zelf'. Iets kan onmogelijk uit niets ontstaan, evenmin als iets ooit in niets kan veranderen (de wet van behoud van energie). Iets wat IS, is altijd en kan nooit niet-bestaan.  Dat 'iets' is dus een eeuwig, onvergankelijk, nooit geboren en onsterfelijk Zelf. Al het geschapene is wel vergankelijk (cellen, lichamen, planeten,...). Datgene wat leeft in het menselijke wezen is het 'Zelf'. Datgene wat 'dood' en sterfelijk is, is het fysieke lichaam en alle andere structuren die de geschapen werkelijkheid vormen.

De belangrijkste details van het symbool. Het bovenste witte deel symboliseert het Zelf of X1 van het levende wezen. - Het middelste gedeelte symboliseert het vermogen van het Zelf, Martinus noemt het X2. - Het onderste deel symboliseert dat wat ontstaat doordat X1 gebruik maakt van X2, met het gevolg dat X3 ontstaat. - De paarse kleur geeft de moeder-energie weer, de hoogste energie van het leven. Alle belangrijke functies van het leven zijn geworteld in deze energie. - De gekleurde cirkeltjes symboliseren de elementaire talent-kernen (talenten en DNA blauwdrukken die we doorheen ontelbare incarnaties vervolmaken). - De zes gekleurde secties symboliseren de geschapen lichamen en hun rijken (plantenrijk, dierenrijk, mensenrijk en de hogere rijken). Ieder wezen draagt deze 6 rijken in zich maar in verschillende gradaties.

Deze voorbeelden laten zien dat ieder mens een meervoudig samengesteld wezen is, met o.m. een onvergankelijk Zelf wat communiceert met de persoonlijkheid op Aarde via het gevoelslichaam wat een basis heeft in het hartchakra. Op die manier draagt ieder mens dus als het ware zijn eigen guru, zijn eigen persoonlijke leraar met zich mee, met name het Hoger Zelf.

If you experience contraction/negative emotion, that means that you have bumped into something that is out of alignment with your higher self, find out with surgical precision what it is and what value you can still extract from that belief/thought/circumstance that caused the experience of contraction. See it as an awesome opportunity, a signal from higher mind that there is something interesting to learn for you and that you therefore are on the brink of even more expansion.
(Bentinho Massaro)

Je goed voelen is dus meer dan een gevoel, een emotie of een staat van zijn. Het is ook een boodschap van het HZ (via het innerlijke gidssysteem) dat je op de juiste weg bent. Eenvoudig gezegd: een slecht gevoel betekent dat wat je op dat moment denkt (ivm wat je wenst) niet correct is of dat je de 'verkeerde' richting uitgaat. Een goed gevoel betekent dat je op de juiste weg bent en dat jouw gedachten op 1 lijn vibreren met HZ. Een goed gevoel is een bevestiging van HZ dat je goed bezig bent en het juiste pad bewandelt op dat moment.

Het gevoelslichaam is een brug tussen het lichaam/mind complex hier op Aarde en HZ (in 6D). Het werkt als een communicatiemiddel tussen deze 2 gebieden (het fysieke in 3D en het geestelijke in 6D). HZ spreekt rechtstreeks met ons via het gevoelslichaam en laat ons weten welke richting uit te gaan en welke keuzes te maken. Daarom is het ontzettend belangrijk om te begrijpen hoe dit gidssysteem werkt. Helaas wordt de werking en betekenis van dit fantastische en eenvoudige instrument nooit op school onderwezen en weten ouders en opvoeders hier erg weinig over. Hoewel we spreken over 3D en 6D betekent dit niet dat HZ lichtjaren verwijderd is van ons. Er is een dimensie-verschil, geen tijd en ruimteverschil. HZ zit bij wijze van spreken op onze schouder en is dichter bij dan je denkt.


Stay in alignment with your higher self to the best of your ability and use your emotional guidance system to do integrity checks.
The better you feel, the more in alignment you are. Your only loyalty is to your alignment with your higher self.

(Bentinho Massaro)

Wanneer je vreugde en geluk voelt dan betekent dit dat je perfect uitgelijnd bent, dat je in verbinding staat met HZ, dat je op 1 lijn zit met jouw levensperspectief, dat je in harmonie bent met je gezichtspunt, met je idealen, met jouw eigen en unieke waarheid. Precies omdat je op 1 lijn zit met Hoger Zelf voel je vreugde, voel je verbinding, voel je overvloed, je voelt je gewoon goed. 
Wanneer je depressief bent en je slecht voelt dan ben je uit balans, je bent uit verbinding met je diepste verlangens en met je ware droom. Een slecht gevoel betekent dat wat je op dat moment denkt, niet in harmonie is met HZ.
Belangrijke toelichting: je slecht voelen en depressief zijn, is dus helemaal niet 'verkeerd', integendeel zelfs. Maar je dient gewoon te snappen wat het betekent, namelijk dat je de kans krijgt tot groei. Het is een signaal om bij te sturen en beter in verbinding te komen met HZ. Het is een boodschap van HZ dat je afgeweken bent van jouw levenspad, dat je uit balans en uit harmonie bent geraakt. Het is een oproep om even stil te staan bij je levenssituatie, om even van op afstand te kijken naar wat je allemaal denkt, voelt en doet, en wellicht drastische keuzes te nemen en veranderingen aan te brengen. Lijden en mentale/emotionele pijn zijn bedoeld om je terug op 1 lijn te brengen met je ware Zelf. Het is een soort waarschuwing om even pauze te nemen en wat zelfonderzoek en zelfopvoeding te doen. Of om externe hulp te zoeken als je er op eigen kracht niet uitraakt. En indien je deze signalen niet ter harte neemt, dan wordt de boodschap (in de loop der jaren) steeds krachtiger overgebracht, uiteindelijk via ongelukken, ziekte en lichamelijke aandoeningen.

Een negatief gevoel is dus een signaal om even stil te staan bij wat er gebeurt en te reflecteren. En een positief gevoel is een signaal om te gaan handelen, een oproep tot actie. Een negatief gevoel betekent dat je geloof hecht aan een gedachte die jou niet langer van dienst is. Men kan deze gedachte dan onderzoeken (via The Work bvb., zie vorig bericht) waardoor jouw geloof in die gedachte wordt losgelaten. Door deze gedachte niet langer te geloven, verdwijnt ook het negatieve gevoel.

Every time you don't follow your inner guidance,
you feel a loss of energy, loss of power, a sense of spiritual deadness.
(Shakti Gawain)

Het Universum/Hoger Zelf geeft ons dus continu feedback over deze uitlijning door middel van het innerlijke gidssysteem. HZ gebruikt liever gevoelens als een natuurlijk gidssysteem dan gedachteboodschappen, omdat gevoelens het analytische, piekerende en vaak angstige verstand omzeilen. Een gevoel is een eenvoudige, duidelijke en rechtstreekse boodschap (iets voelt goed of niet goed, het hart gaat open of dicht). Een verstandelijke gedachte staat makkelijker open voor interpretatie, overweging, twijfel en complexiteit.
Het verstand zegt bvb.: 'Piet is opnieuw te laat op onze afspraak, dat is al de derde keer deze maand. Goed, laat ik er maar geen probleem van maken, hij zal wel een goede reden hebben.' Maar eigenlijk voelen we ons slecht over deze situatie, we voelen ons niet gerespecteerd, gekleineerd, zelfs boos en gefrustreerd. We kunnen dit gevoel en deze emoties wel aan de kant schuiven, we hebben inderdaad de vrije wil om het emotionele gidssysteem te negeren, maar dat doet niets af aan wat we voelen. Je kunt de Wet van Aantrekking (WvA) niet voor de gek houden. Het zijn onze gevoelens en niet de verstandelijke overwegingen die het niveau van vibratie (en dus de aantrekking) bepalen, zelfs al stop je die gevoelens weg.
Nu kun je zeggen: 'Ik wou dat ik me niet zo boos voel over heel deze situatie'. Maar dat is een ontkenning van wat er op energetisch niveau aan de hand is en een ontkenning van het emotionele gidssysteem dat via een negatief gevoel laat weten dat er iets dient te veranderen betreffende deze situatie. Misschien is het een oproep om in je kracht te gaan staan en Piet uit leggen dat het voor jou belangrijk is dat hij op tijd komt. Misschien dien je eerst zelfrespect te leren zodat ook anderen je meer zullen respecteren en op tijd komen (de buitenwereld is een spiegel van je eigen innerlijk). Misschien is de tijd gekomen om minder afspraken met Piet te maken. Misschien dien je jouw overtuiging dat mensen altijd op tijd moeten komen, te onderzoeken. Alleen jij kunt de boodschap van HZ ontdekken die via een negatief gevoel tot jou komt.

 Your higher self is the real you, your total soul consciousness.

In deze video benadert Teal Swan de innerlijke gids op een andere manier. De stem in je hoofd is in principe de innerlijke gids, zegt ze, maar er zijn vaak verschillende stemmen aan het kwebbelen. Het grootste deel van de tijd is het angstige en manipulatieve ego aan het woord en die praat zo luid dat de innerlijke gids niet meer te horen valt. Een eerste oplossing is meditatie. De gedachtestroom stoppen en de mind verstillen zodat de stem van jouw HZ makkelijker doorkomt. Vaak spreekt HZ dan via ingevingen, inspiraties en visioenen. Meditatie vraagt wat oefening maar is een prima methode om connectie te maken met de innerlijke werelden. Een tweede methode is de mentale gesprekken omzeilen door te luisteren naar het gevoelslichaam zoals in dit bericht besproken wordt.

When you trust your inner guidance and begin moving in the direction of your dreams (aligned with your individual gifts)
you will be cloaked in an armor bestowed upon you by your guardian angel.

(Charles Glassman)

Het innerlijke gidssysteem is dus een soort kompas wat je de weg toont naar de realisatie van je dromen en verlangens. Jouw gevoelens laten weten of je in de juiste richting gaat. Maar veel mensen hebben moeite om hun gevoelens goed te voelen, om ze correct te duiden en om ze te erkennen en te uiten. Deze blokkade stamt vaak uit de kindertijd toen kinderen aangeleerd kregen om hun gevoelens te verbergen of omdat ze merkten dat volwassenen niet eerlijk waren. Een kind kan bvb. vragen: 'mama, je lijkt zo verdrietig, wat scheelt er?'. En mama antwoordt: 'niks aan de hand hoor schat, alles is ok, ga maar flink spelen'. Terwijl de moeder inderdaad verdrietig is maar dit ontkent tegenover het kind die wel degelijk voelt dat er iets niet klopt. Het kind raakt daardoor in verwarring en leert om zijn eigen emoties te onderdrukken en begint zijn eigen gidssysteem te wantrouwen. Als dit frequent voorkomt gaat het kind steeds minder het innerlijk kompas gebruiken en het volledig vergeten zijn wanneer het eenmaal volwassen is.

Maar door oefening en aandacht kunnen we het emotioneel gidssysteem terug leren gebruiken. Stop regelmatig met wat je aan het doen bent, las een pauze in en volg deze stappen:

Kijk naar je gedachten en voel hoe je je voelt (goed of slecht). Er zijn maar 2 hoofd categorieën: gedachten en gevoelens die je neerhalen en deprimeren of die je omhoog tillen en opbeuren.
Identificeer en specificeer het gevoel. Het kan eerst wat oefening vragen om het juiste label op het gevoel te plakken: vreugde, extase, hoop, geluk, woede, haat, teleurstelling,...
Gebruik een schema met schaalverdeling om het gevoel juist te kunnen plaatsen. Dit zijn 2 mogelijke schema's: Abraham-Hicks (hiernaast) of Lazaris Tiers of Emotion.
Daarna kun je stap na stap, naar het eerstvolgende betere gevoel op de schaal gaan (zie het vorige bericht om deze techniek te leren of via deze video's: A Simple Way To Raise Your Frequency & How To Keep Your Frequency High).

The only way to get what you really want,
is to know what you really want.
And the only way to know what you really want,
is to know yourself.
And the only way to know yourself,
is to be yourself.
And the only way to be yourself is to listen to your heart.

(Mike Dooley)


We weten ondertussen dat de WvA niet zozeer via gedachten werkt maar wel via gevoelens. Uiteraard zijn beiden rechtstreeks verbonden want een gedachte veroorzaakt vaak een gevoel, maar het is hoofdzakelijk onze gevoelsvibratie die magnetisch werkt. Het zijn niet perse de gedachten die de manifestatie aantrekken, maar hoe we ons voelen over deze gedachten. De WvA luistert niet naar de woorden die we spreken en de gedachten die we denken maar luistert naar de energievibratie, de frequentie der gevoelens. En als we deze gevoelsvibratie veranderen, dan verandert ook de realiteit die de WvA ons brengt. Daarom is het cruciaal om te ontdekken wat we het Universum precies laten weten via onze gevoelens door deze te identificeren (via de schema's bvb. en door er bewust naar te kijken).

Soms zijn we zo gewoon aan een gevoel dat we er niet meer bij stil staan. Bijvoorbeeld: veel mensen ervaren het gevoel van (negatieve) stress als normaal en beseffen niet dat ze dit constant uitzenden en dus nog meer stress situaties aantrekken. Ze vinden dit zelfs niet negatief maar eerder 'normaal' in deze drukke maatschappij waar iedereen altijd maar bezig is en van hot naar her rent. Als je vraagt hoe het met hen gaat, dan luidt het antwoord: 'druk, druk, druk, man, ik heb zoveel aan mijn hoofd'. Maar de WvA brengt ons steeds meer van wat we vibreren. En stress is één der hoofdoorzaken voor alle ziekten (zie volgend bericht). Eén van de methodes die hier aangereikt wordt, is dus om de gedachten/gevoelens eerst te identificeren en dan naar een hoger punt op de schaal te brengen.
De WvA is een neutrale, onpersoonlijke wet (zoals zwaartekracht bvb.), het bezit geen onderscheidingsvermogen of intelligentie. Het snapt niet dat jij je slecht voelt omdat je een bepaalde ervaring in je leven niet wenst of omdat er van alles 'verkeerd' loopt. Alles wat de WvA doet, is dingen die op dezelfde frequentie vibreren, samen brengen. Het is gewoon een magneet die via de kracht der gevoelens werkt. Als je je slecht voelt, dan krijg je nog meer van hetzelfde. En omgekeerd.
We activeren de WvA via onze vibratie. En onze gevoelens zijn het kompas wat ons laat weten of we juist of verkeerd zitten (betreffende wat we wensen en verlangen). De manier om de vibratie te veranderen is gedachten kiezen die beter voelen. Mensen denken gewoonlijk dat ze zich slecht voelen vanwege de dingen die gebeuren in de buitenwereld, maar dat is niet zo. Men voelt zich slecht vanwege de (onware) gedachten die men er op na houdt over wat er gebeurt. Men voelt zich slecht omdat hetgeen men denkt niet langer uitgelijnd is met Hoger Zelf en het Universum.


There is a voice inside of you that whispers all day long,
"I feel this is right for me, I know that this is wrong."
No teacher, preacher, parent, friend or wise man can decide
What's right for you--just listen to the voice that speaks inside.
(Shel Silverstein)

Volgens Bentinho Massaro en Abraham-Hicks dienen gevoelens enkel en alleen als signaalfunctie van het innerlijke sturingsmechanisme om je duidelijk te maken of je al dan niet uit balans bent met HZ. In dat opzicht is ieder negatief gevoel een zegen want het betekent dat je (bewust of onbewust) geloof hecht aan een onware gedachte en daar ook duidelijk op gewezen wordt. Als je die gedachte kunt ontdekken, onderzoeken en integreren maak je een bewustzijnssprong en groeiproces door. Dit is dus een win-win situatie. Een negatief gevoel kan constructief worden gebruikt om nieuwe inzichten toe te laten en verkeerde aannames los te laten. En een positief gevoel betekent een volmondig ja van het HZ en een uitnodiging tot handelen waardoor je steeds beter in harmonie komt met je diepste essentie. Je goed voelen is een wegwijzer naar meer vrijheid. Beide gevoelens (negatief en positief) resulteren dus in persoonlijke groei. Wat opnieuw bewijst dat het Universum ter goeder trouw is, en ook volkomen vriendelijk, zacht en geduldig en enkel het beste met je voor heeft. Het is alvast een oproep om te leren samenwerken met jouw innerlijke gids en eerder te vertrouwen op het gevoelslichaam dan op het verstand.

Laten we tot slot niet vergeten dat de communicatie tussen HZ en de mens op Aarde niet enkel verloopt via het gevoel en het hart. Er zijn tal van manieren waarop boodschappen en antwoorden worden overgebracht. Denk aan dromen, ingevingen, inzichten tijdens een meditatie, aangetrokken worden tot een boek, een 'toevallige' ontmoeting, een liedje op de radio met het antwoord op je vraag of overweging, een gesprek met een vriend,...Wees alert, wakker en bewust en je zult de natuur en de uiterlijke wereld steeds beter leren lezen, overal is wijsheid te ontdekken. Luister naar je eigen innerlijke guru. En vertrouw op je gevoel. 

Nothing is too simple or too good to be true, and nothing is too wondrous or too ecstatic to be yours - nothing.
You deserve all you can conceive of - because you exist!
And if you exist, then obviously All That Is, the Infinite Creator believes you deserve to exist.

(Bashar)

Deze keer als uitsmijter en als herinnering aan deel 1 (Follow Your Bliss): 'De Formule' (volgens Bashar) in een vrije vertaling. Luisteren naar de innerlijke gids is luisteren naar jouw passie, naar de influisteringen van het hart.

Bashar: In het leven van een mens zijn er altijd en op ieder moment verschillende opties en mogelijkheden waaruit je kunt kiezen en waarnaar je zou kunnen handelen. Het enige wat je hoeft te doen is die optie kiezen die de meeste passie oproept, die jou het grootste enthousiasme bezorgt, waar je warm van wordt, waar je hart van open gaat. En dan volg je dit pad met volledige inzet en naar je beste vermogen en zonder verwachtingen over het eindresultaat.
Zo eenvoudig is de volledige formule tot creatie en manifestatie.
Telkens wanneer je de keuze maakt of de beslissing neemt die bij jou de meeste opwinding en passie oproept, zit je op 1 lijn met Hoger Zelf. Het fysieke lichaam interpreteert de energie die Hoger Zelf vibreert als opwinding, passie, liefde en creativiteit. Deze vibraties zijn je ware Zelf. En wanneer je gehoor geeft aan deze signalen, zonder verwachtingen over de uitkomst, open je een complete set van tools die je zullen ondersteunen en (bege)leiden bij je beslissing. Je ontvangt de kracht om vol te houden en het inzicht om obstakels te overwinnen. Je trekt synchrone gebeurtenissen in je leven aan, die precies op het juiste moment komen en in precies de juiste volgorde. En je passie volgen, is de weg van de minste weerstand, het is een moeiteloze manier om de stroom van het leven te volgen, in plaats van tegen de rivier in te roeien. Succes!

Listen to your heart. Even though it's on the left side, it's always right.

Volgende keer: een heel pak tips om je vibratie te verhogen.


You are not on a path.
You are the path.

1 opmerking:

  1. Wat fijn dat je dit wilt delen met ons en schrijf je mooie teksten en verhalen. Ik volg je blog al lang en geniet van je wijsheid en de fijne liefdevolle manier waarop je dit deelt.
    Dankjewel.
    Groetjes Sanne

    BeantwoordenVerwijderen