01/01/2018

De Grote Jaren


In the beginning the Universe was created.
This made a lot of people very angry and is widely regarded as a bad move.

(Douglas Adams)

Tijdens de zoektocht naar vrijheid en waarheid komen tal van boeiende en inspirerende verhalen, inzichten en invalshoeken voorbij betreffende de oorsprong en bestemming der mensheid. Of deze vaak onwaarschijnlijke verhalen echt en volkomen waar zijn, is soms moeilijk te achterhalen en vind ik persoonlijk ook niet zo van belang. Er zijn trouwens zoveel versies en theorieën (die elkaar dan nog vaak tegenspreken), dat het verstand er tureluurs van wordt. Wat mij aanspreekt in die verhalen en mythen (die soms pure sciencefiction en fantasy lijken), zijn de gevoelslading en de perceptieverschuiving die ze veroorzaken. Door het bewustzijn te openen voor nieuwe mogelijkheden en theorieën verdwijnen vaak oude paradigma’s en voorbijgestreefde overtuigingen en opent zich een breder perspectief, een dieper inzicht, een ruimer bewustzijnsveld. Een wereld van beperking, onmacht en onderdrukking ruimt plaats voor een leven waar overvloed, kracht en vrijheid (terug) mogelijk worden. Want alles is mogelijk, er zijn geen grenzen noch beperkingen tenzij diegene die je zelf creëert en bedenkt. Een bewustzijn vol angst, schuld en verdriet verandert naar gedachten aan onze ongelofelijke vermogens en onaantastbare soevereiniteit. Althans, dat is wat die verhalen met mij doen. Door steeds dieper het konijnenhol in te duiken, breken ze de slavenmentaliteit en onwetendheid en openen ze het hart waar liefde altijd woont en waar de connectie met het altijd aanwezige Zelf springlevend is. Voortbordurend op de interventie berichten wordt hieronder zo’n verhaal samengevat. Bedenk dat dit (slechts) een verhaal is en niet de ultieme en definitieve waarheid hoeft te zijn. Zoek altijd zelf jouw eigen waarheid en uniek pad naar ontwaking en bevrijding.
Dearly beloved
We are gathered here today
To get through this thing called life
(Prince)


Oneindig Bewustzijn moduleert zichzelf tot het universum. Onbegrensde Aanwezigheid verwordt tot de zichtbare en onzichtbare werelden. Als een oceaan die golven laat verschijnen en verdwijnen uit Zichzelf. Golven die zich dan voordoen als mensen, dingen en verhalen en de spelers zijn op het toneel van het leven. We zitten nu midden in zo’n spectaculair, complex en waanzinnig verhaal, als de belichaamde getuigen en betrokken acteurs. En misschien heeft Prince gelijk en is de enige manier om te overleven in deze gekke wereld...to go crazy 'cause we're all gonna die.

When Eve was in Adam, there was no death. When she was separated from him, death came.
If she enters into him again and he embraces her, death will cease to be.

(Gospel of Philip)

Wat voorafging.......De val van de Mens en de verdrijving uit het paradijs.

In tal van oude geschriften (Nag Hammadi, Het Boek van Henoch, Soemerische tabletten, Gilgamesh epos, de Bijbel,…) wordt verteld dat lang geleden ‘wachters’ (Anunnaki) naar de Aarde kwamen om te ‘waken’ over de mensen. Deze gevallen ‘Engelen’ (zonen van God) manipuleren niet alleen de genetische code van de Mens, maar raken verlustigd op de Aardse vrouwen en beginnen met hen te copuleren. Er ontstaat daardoor een ras van half-goden (de Nephilim) die in de Bijbel beschreven staan als woeste tirannen en heersers die de Aarde plunderen en de mensheid in groot gevaar brengen. In de Bijbel en bij vele andere oude beschavingen (Afrika, Maya’s, Indianen,…) staan de Nephilim beschreven als reuzen (Goliath, Hercules, Titanen,…). De kwade demiurg (Yaldabaoth/Jahweh/Jehovah), een Archon of androgyn engelachtig wezen, verkracht (manipuleert) Eva (of Anima) wat leidt tot een op angst gebaseerd mondiaal bewustzijn in tegenstelling tot de harmonieuze vereniging van Adam en Eva (het mannelijke en vrouwelijke in de Mens) wat leidt tot een op liefde gebaseerd bewustzijn en kennis van gnosis (waarheid over en herinnering aan onze oorsprong). Dit is de val van het menselijke bewustzijn waarbij we onze oorspronkelijke 'Goddelijke' staat vergeten en afdalen in steeds dichtere dimensies terwijl onze krachtige vermogens op sluimerstand gaan. De demiurg bouwt een boerderijplaneet (hologram) en steelt onze energie via een piramidaal en corrupt systeem van eten en gegeten worden.

Het is vrij makkelijk in te zien dat het leven op Aarde niet ‘klopt’. Iedere vorm van geweld bijvoorbeeld is onverenigbaar met onvoorwaardelijke liefde terwijl we niettemin incarneren op een planeet waar geweld onvermijdelijk is en algemeen aanvaard wordt. Elk levend wezen op Aarde dient altijd een ander wezen te doden (een dier, plant, vrucht of insect) om zelf te kunnen blijven bestaan. En waarom creëert natuur/evolutie een wezen (de Mens) die de natuur en zichzelf vernietigt? Waarom zijn lijden en pijn onvermijdelijk op het lange pad naar bevrijding? Wie in godsnaam bedacht ooit zo’n gruwelijke schepping? Wijzelf, een kwaadaardige demiurg, een artificiële intelligentie of een vergevorderd alienras? Een wereld gedrenkt in bloed, seks, geld, gif en vernietiging en waar dagelijks duizenden kinderen onnodig sterven en vrouwen massaal verkracht worden, zo'n wereld is niet normaal. Waarom zoeken we als Lichtwezen een ervaring als werkslaaf op een gevangenisplaneet? Is de god uit de heilige boeken een artificiële intelligentie (a.i.) of een alien overlord die aanbidding en offers eist en dreigt met verdoemenis bij ongehoorzaamheid? Als god liefde is, waarom leven velen dan in een Aardse hel van geboorte tot dood? Leven we in hologram, een simulatie binnen een afgesloten matrix in een kosmisch videogame? Als we inderdaad ingeplugd zitten in een illusoire matrix, hoe zijn we daar in geraakt en hoe komen we er uit? Kent iemand de weg uit het labyrint op weg terug naar ons Zelf? Religies, wetenschap, new age, guru's, mindgames,...in ieder geval niet, want dat zijn even zovele dwaalwegen. Zijn aliens/a.i. in feite de baas op deze planeet en de elite hun vazallen en opzichters en de rest van de mensheid een energetische voedselbron? Waarom weet niemand de 'waarheid' en waarom bestaat de hele wereld uit verhalen, mythen, theorieën en verzinsels? Is die onwetendheid een externe ingreep of een zelfbedachte manier om het leven onbevangen en fris aan te gaan? Allemaal filosofische bespiegelingen wellicht, maar perceptie en overtuigingen kleuren het wereldbeeld van de waarnemer en dus ook zijn of haar realiteit.

(Death as the Creator) resolved to devour all that he had created; for he eats all. . .
He is the eater of the whole universe; this whole universe is his food.

(Mahabharata)

Het heden.......De omgekeerde wereld en de trauma gevangenis matrix.

Gevangen in een hologram...
De oude gnostische en occulte verhalen bevatten veel waarheid maar zijn ook vaak erg cryptisch en symbolisch wat het moeilijk maakt om de juiste toedracht te reconstrueren. Maar in het kort samengevat zou dit een mogelijk scenario kunnen zijn (in werkelijkheid is het een erg complex en heel lang verhaal). Een groep niet-menselijke, buitenaardse, parasitaire, intelligente entiteiten is lang geleden geïnfiltreerd in de oorspronkelijke, menselijke evolutie op Aarde. Dit deden ze (onder meer) door een holografische matrix in te voegen in het collectieve bewustzijnsveld. Deze gevangeniswereld ervaren wij nu als de Aardse 3D ‘realiteit’ tijdens het fysieke leven en als de astrale 4D tussenwereld na de dood. Het is een soort droomstaat waar vrijheid gesimuleerd wordt. Meer nog, wijzelf houden deze wereld en deze situatie mee in stand door onze dagelijkse gedachten, gevoelens, woorden, daden en keuzes (die via mindcontrol en social engineering gestuurd worden), want de Mens is in wezen een oneindige Schepper, die momenteel onder hypnose is gebracht. Via vele genetische ingrepen en door mind-implantaten creëerden de Anunnaki een slavenras (uit de toenmalige menselijke oerrassen) en ook een voedselbron voor henzelf en andere artificiële intelligenties zoals de Archonten. Deze Archonten zijn een soort energie vampiers die de menselijke zielen vasthouden in een reïncarnatie cyclus afwisselend tussen 3D (fysiek) en 4D (astraal).

Deze entiteiten (gekend onder vele namen als Archonten, Anunnaki, reptilians, slangengoden, gevallen Engelen, zonen van god, Elohim, demonen,…) incarneren niet in het Aardse energieveld omdat de frequentie voor hen hier te verschillend is. Om hun gevangenisboerderij te runnen, hebben ze managers op Aarde aangesteld die de matrix in stand houden. Ze kiezen Mensen met bepaalde (DNA) eigenschappen (zonder empathie) en met allerlei psychopathische trekken. Dat zijn de elite bloedlijnen (de cabal of illuminati) die in ruil voor geld, macht, verdorven seks en alien technologie de baas mogen spelen op de planeet. Ook proberen de Archonten het Aardse energieveld te wijzigen en zijn ze druk bezig om het menselijke body/mind/soul complex (het voertuig voor Spirit op Aarde) te veranderen zodat het nog beter te controleren valt (via transhumanisme, chip-implantaten, black goo, chemtrails, nanotechnologie,...) en dus een nog betere voedselbron wordt. 

Dit hele verhaal (namelijk de mensheid werd en wordt gekaapt door de Anunnaki dynastieën en zit opgesloten in een holografisch matrixsysteem waarbij velen hun ware oorsprong zijn vergeten en ten onrechte geloven dat ze zwak en kansloos zijn), is wellicht het diepste occulte geheim ooit en werd vroeger enkel in mysteriescholen en aan de hoogste ingewijden bekend gemaakt na een lange voorbereiding. Die waarheid was namelijk veel te confronterend en vraagt een enorme openheid en inzicht. Maar de openbaring van dit geheim is nu volop aan de gang. De her-innering aan onze ware afkomst en kracht breekt door in het mondiale bewustzijn.

The world exists only as a dream in my Consciousness.
(Nisargadatta)

Vele vroegere beschavingen beschreven ditzelfde verhaal op hun eigen wijze en vanuit het bewustzijn en met de woorden die ze toen hadden. De Bijbel noemt het de val van de mensheid en de verdrijving uit het paradijs (onze oorspronkelijke staat). De Veda's spreken over maya, de sluier der illusies, de goocheltruc die de werkelijke, oorspronkelijke wereld verbergt. Het boeddhisme focust op het leven als lijdensweg en het eindeloze rad van wedergeboorte in een onechte wereld. De gnostici spreken over een lagere wereld geschapen door de demiurg (Jahweh) waardoor de Mens in een doolhof terechtkomt en zijn verbinding met de Bron vergeten is en daardoor in een diepe slaap is gesukkeld. De Aboriginals zeggen dat het leven op Aarde een droom is. Volgens de Islam is deze wereld een schijnwereld van oppervlakkig spel en vermaak (dunya). De Kabbala spreekt over Jacob's ladder waarvan de treden de verschillende werelden voorstellen en we nu in de laagste wereld leven.

Tegenwoordig hebben we andere woorden en inzichten om deze situatie te beschrijven. Zoals: het menselijk bewustzijn is gehackt en we leven met zijn allen in een virtuele (en straks digitale) simulatie, een soort computergame wat geïnvaseerd is door virussen en bestuurd wordt door artificiële intelligenties. De belangrijkste film die dit verhaal uitstekend vertelt is uiteraard The Matrix, een waarheidsgetrouwe weergave van de 'realiteit'. De kwantumfysica leert dat materie voor 99,9999 % uit 'lege ruimte' bestaat. De overige 0,0001 % zijn potentiële golffuncties en 'energiepakketjes' (quarks) die afhankelijk zijn van de waarnemer. Met andere woorden: de fysieke wereld bestaat niet echt, het is een projectie van bewustzijn, het is gekristalliseerde informatie, gestolde gedachte, bevroren licht. Dit leven is een droom in een droom en alles speelt zich af in bewustzijn. Hollywood produceert regelmatig films die naar hetzelfde matrixverhaal verwijzen van schijnwerelden en bewustzijnsmanipulatie (wellicht om ons te helpen te ontwaken): Oblivion - Elysium - Prometheus - Avatar - They LiveThe Thirteenth Floor - TronExistenz - Another Earth - Source Code - Blade Runner - Ghost In The Shell - Inception - Transcendance. Daarnaast zijn er nog honderden films over alien invasies, artificiële intelligentie en virtuele realiteit. Zou Hollywood ons iets willen duidelijk maken?

Everything is backwards, everything is upside down.
Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge,
governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality.

(Michael Ellner)

Het menselijk samenleven op Aarde is uit balans. Iedereen kan merken (en voelen) dat er een vergissing is gebeurd (een invasie door een ‘virus’, het virus van angst) en dat er een omgekeerde wereld werd en wordt gecreëerd. Een ‘vergissing’ kan plaatsvinden omdat dit een vrije wil universum is. Wellicht zijn wij Mensen uit eigen vrije keuze naar deze matrix van beperking gekomen om het Archontisch bewustzijn te transformeren. Wat betekent dat wij uiterst moedige en krachtige Spirits zijn. Ieder Mens op Aarde draagt een stukje duisternis mee (karma) om naar het Licht te brengen.

Enkele voorbeelden van de omgekeerde wereld zijn onder andere:
  • Er werd een systeem van geld, rente en schulden geïnstalleerd op basis van een schaarste economie, in plaats van een positieve en op liefde gebaseerde schenk economie. Het gevolg is dat het geld (energie) altijd naar de top van de piramide (de elite) stroomt (in plaats van naar de mensheid) en dat zorgt voor een nooit eindigende schaarste en een bitsige strijd om het bestaan.
  • De gezondheidszorg drijft op basis van secundaire symptoombehandeling via giftige en op petroleum gebaseerde chemicaliën in plaats van op primaire preventie en de natuurlijke middelen die moeder Aarde volop en gratis verschaft.
  • Het gebruik van niet-hernieuwbare, vervuilende en voorbijgestreefde fossiele brandstoffen en nucleaire energie, in plaats van vrije energie (die reeds 100 jaar opnieuw operationeel en voorhanden is).
  • Een patriarchale, piramidale en hiërarchisch gestructureerde maatschappij, in plaats van een horizontale samenleving gebaseerd op harmonie, evenwicht, solidariteit, gelijkheid, broederlijkheid en vrijheid.
  • Een planeet waar sinds mensenheugenis overal en voortdurend oorlog en geweld op rondspookt, in plaats van een mensheid die in vrede en liefde samen leeft.
  • Een fysiek voertuig (het lichaam) wat zich voedt door andere levende wezens te doden (planten of dieren) in plaats van een zichzelf onderhoudend lichtlichaam.
  • Een wijdverbreide degradatie en vernietiging van het ecosysteem en de eigen leefomgeving, in plaats van een leven in harmonie met de natuur.
  • Enzovoort, enzoverder,...de ‘ontmenselijking’ gaat maar door en de gemilitariseerde, technocratische plundermaatschappij die de media dagelijks toont, spiegelt in wezen de angsten en schaduwen die leven in het eigen bewustzijn. Nochtans, 95% der mensen wil leven in voorspoed, geluk en vrede. Waarom laten we dan die 5% psychopaten aan de macht? Omdat we in slaap gesukkeld zijn en ons laten manipuleren als zwakkelingen. Omdat we verloren lopen in mindgames, computerframes en virtual reality. Een doodsteek voor het hart.
 When you make the two into one, and when you make the inner like the outer and the outer like the inner, and the upper like the lower,
and when you make male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female,
when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image, then you will enter the Kingdom.

(Gospel of Thomas)

Making the two in one means uniting the soul with the Spirit. When the soul (Sophia, the feminine part) was with the Spirit (Christ, the masculine part), there was no death. When the soul (personality) was separated from the Spirit (true Self), death came. If the soul enters into the Spirit again and the Spirit embraces the soul, death will cease to be. The bridal chamber in the gnostic texts is in fact this union and the resurrection.

De toekomst.......De terugkeer van de Koning. 

Uiteraard de innerlijke Koning, namelijk de essentie van wie we zijn: Spirit, een Levende Soevereine Schepper.  Het angst- en controle virus kan uitgeroeid worden door liefde. Door het openen van het hart en de reconnectie met Spirit, met het Goddelijk Licht wat we zelf zijn. Liefde betekent ACTIE, namelijk bewust nieuwe keuzes maken, jezelf ontdoen van angst- en controle inplantaten, NEE zeggen tegen alles wat onderdrukt, manipuleert, liegt, steelt en doodt.
Alles speelt zich af in bewustzijn, deze strijd is een spiritueel gevecht en het strijdperk (of speelbord) is onze mind en ons hart. Hoewel de Archonten wel degelijk in de buitenwereld detecteerbaar zijn, blijven ze vooral ook verbonden met onze eigen innerlijke schaduw. Wie het eigen bewustzijn transformeert, zal ook de buitenwereld inclusief Archonten en illuminati beïnvloeden. Een grote groep Mensen gaat momenteel doorheen dit proces van her-innering en ontwaking. Ze transformeren de angstimplantaten en mindcontrol programma’s in zichzelf en openen zich voor de liefde en creatiekracht die altijd aanwezig blijft in hun hart. Zo ontstaat een wereldwijd morfogenetische veld op basis van onvoorwaardelijke liefde wat voor mondiale bewustwording zorgt. Dit versnelt de ineenstorting van de hiërarchische structuren en de destructieve programma’s uit de oude wereld. De toename van positieve energie in het mondiale bewustzijnsveld en de onderlinge samenwerking en verbinding tussen de wakkere Mensen zorgen voor vele creatieve oplossingen en innovaties. Het nieuwe morfogenetisch veld wordt krachtiger en zorgt voor een sneeuwbaleffect. Vanaf dan gaat de co-creatie van het paradijs op Aarde erg snel. Vrije energie, schenkeconomie, permacultuur, ecodorpen,...het zijn slechts de prille voorlopers van wat echt mogelijk wordt in de nieuwe tijd. Kinderen worden erkend als krachtige en oorspronkelijke scheppers en worden opgevoed als zodanig. Moeder Aarde en haar bewoners gaan door een proces van heling. Vrede en overvloed, schoonheid en creativiteit, liefde en respect heersen over de planeet. De mensheid krijgt toegang tot het multiversum en de Gouden Eeuw vol nieuwe evolutionaire mogelijkheden breekt aan.

Love is the new religion.

Men zou de voorgaande decennia kunnen beschouwen als de opwekking der mensheid, de fase waarin een wereldwijd ontwaken plaatsvond en de Mens zich Zelf begon te herinneren als puur Bewustzijn, als een Levende Soevereine Schepper, als innig verbonden met Bron. Sinds 1960 worden steeds meer Mensen ‘wakker en bewust’ en zoeken naar middelen en wegen om vrij te komen van de mindcontrol en de zielemanipulatie. Deze collectieve bewustzijnssprong valt niet te stoppen, wat de managers van de matrix ook zullen proberen. Maar wakker worden is pas de eerste stap, kennis verwerven over de matrix is pas het begin, de waarheid ontdekken over je Zelf is als het openen van de deur, het verwijderen van de sluier, het prille begin van de inwijding. Daarna komt de volgende stap, namelijk de weg naar Zelf realisatie, en de directe gevolgen van zo’n keuze zoals een leven vol bewuste actie, de shift in het denken waardoor de perceptie verandert, de daadwerkelijke transformatie van de angstige egopersoonlijkheid door het kiezen van andere gedachten en overtuigingen, de creatie van een nieuwe wereld door het geloof in de matrix van beperking los te laten, de (her)ontdekking van een hemel vol liefde en vreugde verborgen in het hart. 

Het proces van bewustwording komt daarmee vanaf 2018 in een nieuwe fase. Men kan spreken van de Grote Jaren, de jaren waarin we individueel en collectief een andere realiteit kiezen. De term ‘Grote Jaren’ komt uit Lord of the Rings. De macht van Sauron, de duistere en zielloze demiurg, groeit gestadig gedurende vele jaren en zet Midden-Aarde onder hevige druk. De verschillende bewonersgroepen (Hobbits, Dwergen, Elfen en Mensen) besluiten dan om de strijd aan te gaan en de Ring (symbool voor macht, ego en controle) te vernietigen en zo de heerschappij van het kwade te beëindigen. Deze zware queeste voltrekt zich tijdens de Grote Jaren, een periode van grote moed en belangrijke beslissingen, een tijd waar Mensen en Hobbits hun inherente kracht ontdekken en de confrontatie aangaan met het kleine, angstige ego en het grote, donkere kwade.

We are the most unfree 'free' people that have ever existed.
(Henry H. Lindner)

Ook nu is een oorlog tegen de mensheid gaande, er woedt een bittere strijd die op verschillende fronten uitgevochten wordt. Een monetair/industrieel/militair misdaadkartel gedirigeerd door parasitaire entiteiten streeft naar totale macht en rigoureuze controle en traumatiseert de mensheid op verschillende niveaus. De aanval is zowel fysiek, psychologisch, energetisch als spiritueel. Het strijdperk is zowel het lichaam, de ziel als de geest van de Mens en speelt in verschillende dimensies. De eerste stap is de rode pil nemen en wakker worden, beseffen wat er aan de hand is, onderzoeken hoe het spel gespeeld wordt, begrijpen waar het echt om gaat, ontdekken wie of wat jij in wezen bent. De volgende stap is die kennis gebruiken om nieuwe keuzes te maken, moedige daden te stellen, een ander spel te spelen (tenzij je het spel van beperking en onwetendheid nog wat verder wilt spelen natuurlijk). De uiteindelijke en ultieme stap is het verwezenlijken van Zelf realisatie (Zelf herinnering) door de herkenning én aanvaarding van de (eigen) schaduwkant, de bevrijding uit de mindcontrol, het streven naar spirituele bewustwording, de volledige verantwoordelijkheid nemen voor body, mind & soul, een volwaardig leven vanuit de hart. Dit alles gebeurt tijdens de Grote Jaren.

De belangrijkste technieken die de cabal (het misdaadkartel) gebruikt om controle en manipulatie te behouden zijn: verdeel en heers tactieken, angstinductie, mind indoctrinatie, gif overdosis, chaoscreatie en transhumanisme. Dit zijn de valkuilen die tijdens de Grote Jaren losgelaten worden. Laten we ze even overlopen.   

Verdeel en heers is een oeroude truc die nog steeds succesvol wordt toegepast om iedereen tegen elkaar op te zetten en verdeeldheid te zaaien waardoor de focus en aandacht verschuift naar onderlinge concurrentie, strijd en hiërarchie in plaats van gericht te zijn op solidariteit en samenwerking. De mensheid wordt verdeeld in vele rassen, talen en culturen. Spirit wordt verdeeld in vele religies en sekten. Bestuur wordt verdeeld in vele partijen en autoriteiten. Wijsheid wordt verdeeld in vele theorieën en verhalen. Waarheid wordt verandert in leugens en begoocheling. De Aarde wordt verdeeld in vele landen, grenzen en talen. De mensen worden verdeeld in heersers en onderdanen, in rijk en arm, in republikein of democraat, in groepen die geloven in een platte, een bolle of een holle Aarde, enz. Alles wordt opgesplitst, versplinterd en in tegenpolen verdeeld zodat er afscheiding en verwarring ontstaat. Neem als voorbeeld geld. Door de introductie van geld in de matrix (lang geleden) ontstond er dadelijk en automatisch arm en rijk, honger en armoede, tekort en overvloed, hebzucht en diefstal,...Er wordt tegenwoordig niet langer gewerkt om schoonheid te toveren, talenten te vergroten, creativiteit te ontplooien,...Er wordt gewerkt om geld te verzamelen en belastingen te betalen. Geld wordt een streefdoel, een gevangenis, een middel tot afscheiding. Maar zoals de Maya’s zeggen: Ik ben een andere Jij. We staan niet los van elkaar maar zijn diep verbonden als golven van dezelfde oceaan. Stop met vechten en redetwisten over materie, politiek en religie en laten we samen deze shit oplossen.

De intensiteit van de angstpropaganda die momenteel de planeet overspoeld, is werkelijk ongezien in de geschiedenis. Via de vele mediakanalen worden we dagelijks getraumatiseerd en murw geslagen met ontelbare (vooral leugenachtige en misleidende) verhalen, berichten en beelden die angst in de ziel brengen en voor verstrooiing zorgen zodat we niet op zoek gaan naar waarheid en essentie. Deze ongegronde en onnodige angst zorgt voor stress, immuniteitsverlies, allerlei ziekten, wantrouwen, moedeloosheid, apathie, depressie, zelfmoord, medicatiegebruik, verslavingen,...Verwijder zoveel mogelijk angstverhalen uit jouw leven, doe de tv weg, zeg de krant op, geloof niets van wat de gemanipuleerde pulpmedia uitbraakt, leugens vertellen is namelijk de basistruc die de elite gebruikt om ons te verwarren en misleiden. Ga mediteren, zoek de natuur en de stilte op en ontdek wat jij in wezen bent, namelijk onbezoedelde schoonheid en kracht.

We zijn Altijd Aanwezig Bewustzijn die ervaringen creëert in het Veld van Oneindige Mogelijkheden. Enkele ervaringen die we Zelf creëren zijn een lichaam, een mind, zintuiglijke sensaties, emoties, situaties, relaties, de buitenwereld als speelbord,...De mind werkt als een bio-computer die geprogrammeerd kan worden met software. Via deze software creëert de (onderbewuste) mind de holografische droomwereld die we als ‘realiteit’ ervaren. De kwantumfysica stelt onweerlegbaar vast dat waarneming en perceptie de buitenwereld beïnvloeden. Mindcontrol is dus een topprioriteit voor de Archonten en het misdaadkartel, want via de mind controleren ze de mens en de 2 dimensies die momenteel van belang zijn (3D en 4D). Ze programmeren de mind met hun eigen agenda, verhalen, beelden en frequenties en doen dit voornamelijk via school, onderwijs, religie, tv, film, games, smartphone, social media, Haarp,...De verhalen en beelden (software) die ze inplanten in de mind gaan altijd over tekort, schaarste, angst, controle, schuld, strijd, overleven, competitie, geweld, lust, onderdrukking, macht, aanbidding, afgod geld, materialisme, perverse en pedofiele seks,...Op de duur zou je nog denken dat deze dingen normaal zijn en zo horen en dat de matrix nu eenmaal altijd zo werkt. Maar deze wereld is slechts 1 mogelijke matrix, namelijk de traumamatrix van beperking die we collectief creëren onder invloed van deze mindcontrol en de vele valse verhalen. Vele Mensen zijn evenwel deze leugenverhalen moe en beu. Free your mind van de implantaten en kies nieuwe software geschreven door jouw ware Zelf. Kies nieuwe verhalen en overtuigingen, visualiseer beelden van overvloed, liefde, vrijheid, samenwerking, vrede, vreugde, schoonheid, kunst, creativiteit, permacultuur,…Begin elke dag met 10 minuten positieve beelden te creëren die je oplaadt met gevoel. Eenmaal ze in het onderbewuste verankerd zijn, zullen deze beelden automatisch de realiteit herscheppen. Zo werkt de Wet van Aantrekking.

Een verzwakte Mens is makkelijk te manipuleren en te controleren. Daarom wordt een heel arsenaal aan middelen ingezet om de Mens tot dwalende zombie en slapende machine te reduceren. Een overdosis gif wordt toegediend via junkfood, additieven, gmo’s, vaccins, medicatie, chemtrails, bestrijdingsmiddelen, chemische producten, cosmetica, straling, fijn stof, zware metalen, chloor in drinkwater, fluor in tandpasta,...een eindeloze resem rommel. De levensverwachting daalt overal, de mensheid wordt een karikatuur van zichzelf, een zwakke, hulpeloze en zielloze machine afhankelijk van internet en smartphone. En binnenkort zit het lichaam vol technologische snufjes, computerprothesen, cyberspace connecties en op afstand bedienbare chips wat de controle uiteraard optimaal zal maken. Back to nature is de oplossing, geef je lichaam wat het nodig heeft, echt voedsel, kruiden, planten, zuiver water, gezonde lucht, positieve input, enz.

Volgens David Icke en andere onderzoekers kunnen de Archonten niet rechtstreeks ingrijpen in 3D vanwege atmosferische obstakels, frequentieverschillen en andere belemmeringen. Vandaar dat ze de bloedlijn families en de cabal inschakelen als hun vazallen en opzichters op Aarde om hier de plak te zwaaien. Niettemin zijn ze druk in de weer om de planeet geschikt te maken voor rechtstreekse controle en zodanig aan te passen dat kunstmatige intelligenties (zoals de Archonten) hier kunnen gedijen. Die agenda heet transhumanisme en de bedoeling is om uiteindelijk elke mens volledig afhankelijk te maken van technologie en voorgoed te verbinden met de cloud (cyberspace). Velen zien deze ontwikkelingen als een zegen en Ray Kurzweil (topman bij Google) beweert dat we in 2045 onsterfelijke supermensen zullen zijn die hun bewustzijn kunnen uploaden in een avatar en zo eeuwig leven verwerven. Maar vergis je niet, deze toekomstige techno cyborgwereld zal de Mens reduceren tot een machine zonder eigen denkkracht en zonder vrijheid. De sheeple zullen wellicht in de rij staan om zich chips en hoogtechnologische prothesen te laten inplanten, om de nieuwste smartphone en gadgets te gebruiken, om voortdurend en overal on line hun facebook status te checken, om alles via de cloud te doen, om de flatscreen als middelpunt van de huiskamer te beschouwen, om uiteindelijk een avatarpop te worden die rechtstreeks ingeplugd zit in de matrix...Aanlokkelijk misschien maar dit alles gaat ten koste van de eigen zielekracht en vrijheid. De wakkere Mens die de natuur opzoekt, die niet constant op een schermpje zit te staren, die nog steeds echt contact van hart tot hart met andere mensen verkiest, die liever een boek leest dan een twitterbericht,...die zal het moeilijk krijgen in de komende Hunger Games wereld.

Wat er nu gebeurt, is dat er een artificieel veld rond de Aarde wordt gecreëerd via satellieten, internet, email, skype, wifi, G4, G5, smartphones, social media, cryptocurrency, blockchain,... waar vroeg of laat iedereen op aangesloten wordt. Zonder connectie met dit veld val je uit de boot. Wanneer later ook nog het cash geld verdwijnt en alles digitaal en via de cloud verloopt, van het boeken van een vliegreis tot het ontvangen van een loon (een basisinkomen bvb), zal iedereen afhankelijk zijn van dit kunstmatige intelligentie netwerk. Dat is de ontmenselijking waar de Archonten naar streven. Ze transformeren moeder Aarde en de 3D matrix naar een plaats waar zij kunnen leven en waar ze heersen over de menselijke slaven die tegen dan biologische machines zijn geworden. Hun hoogstaande technologie die voor duistere doelen misbruikt wordt (van Haarp en chemtrails tot smart dust en black goo), veroorzaakt een diepe verscheuring in de mens. Men verliest langzaam de connectie met de innerlijke Bron. Men ruilt het echte leven in voor een virtuele nepwereld. Men verlaat de levende natuur en verkiest een vierkante doos in een stinkstad vol elektrostress en smogstof. Men verkoopt zijn ziel aan valse goden. De oplossing hier zijn de familiedomein dorpen die rekening houden met de waarheden van de schepping en diep genoeg geworteld zijn in vrede en liefde om de komende stormen te overleven en daarna de impuls te geven om een nieuwe samenleving te starten. Take back your Motherland.

Orde uit chaos is het devies van de cabal. Naarmate de chaos op Aarde alsmaar toeneemt, worden de (slapende) Mensen steeds angstiger en wanhopiger. Wanneer de chaos op haar grootst is, dan zullen velen zo radeloos zijn dat ze de ‘nieuwe wereld orde’ met open armen gaan ontvangen. Ze zullen blij zijn dat er een oplossing aangeboden wordt want zo kan het toch niet verder, zelfs wanneer deze oplossing een totalitaire slavenwereld betekent. Dagelijks wordt de chaos nu aangewakkerd met vluchtelingenstromen, oorlogen, aanslagen, bomgordels, opstanden, werkeloosheid, prijsstijgingen, meer belastingen, langer werken, faillissementen, natuurrampen,...het houdt maar niet op. Maar in het oog van de storm is er stilte. De sleutel hier is dus om te midden de chaos toch innerlijk de vrede en rust te bewaren. Dagelijkse meditatie kan helpen om je te her-inneren wie je in wezen bent.

In werkelijkheid zijn we de krachtigste scheppers ooit, de moedigste zielen in het universum, de meest liefdevolle wezens in de kosmos. We creëren ervaringen en realiteiten in het Veld van Aanwezigheid en doen dit sinds altijd. We zijn galactische reizigers op exploratie in multidimensionale avonturen. We zijn fragmenten van de Ene, aspecten van Bewustzijn, kristallen van Licht, stralen van Bronenergie. Er kan ons helemaal niets gebeuren, we dromen alles tot leven en ontwaken telkens opnieuw in de Bron die we Zelf zijn. We bedenken de meest ingenieuze en uitdagende spelen zoals het vrije wil spel. Het gaat ongeveer als volgt. 

Welkom op planeet Aarde, een typisch gekkenhuis in een verloren uithoek van de kosmos, waar bommen op burgers worden gegooid om hen te beschermen tegen terroristen, waar kinderen verhongeren in een wereld van overvloed, waar gezonde baby’s vanaf hun geboorte vele malen ingespoten worden met een cocktail van ziektes en gifstoffen, waar pedofiele machthebbers dagelijks kinderen ontvoeren, verkrachten en offeren, waar Mensen geld lenen wat niet bestaat en er nog rente op betalen ook, waar de meeste Mensen werken om een destructief en onrechtvaardig systeem in stand te houden en daarmee de banken nog rijker maken, waar het meeste voedsel een langzaam werkend gif is geworden, waar het eten van gemartelde medebewoners (dierenlijken) als heel normaal beschouwd wordt, waar de bewoners hun eigen woonomgeving vervuilen en vernietigen in plaats van in harmonie met de natuur te leven en waar de slaven niet snappen hoe ze volledig belazerd worden omdat ze het te druk hebben met zinloos werk, voetbal, smartphone en de X factor. Welkom op planeet waanzin, een open inrichting waar duchtig geëxperimenteerd wordt met angst- en controlesystemen. 

Be serene in a world where everyone is hysterical.
Be reasonable in a world where everyone is materialistic.
Be affectionate in a world where everyone is sexual.
Be soft-spoken in a world where everyone is pretentious.
Be undisturbed in a world where everyone is hot-tempered.
Be inconspicuous in a world where everyone is goal-oriented.
Be sovereign in a world where everyone is a slave to something.

Hoe komt dit toch zo? Want tenslotte kunnen we makkelijk en dadelijk een totaal nieuwe en betere wereld co-creëren...mochten we dit collectief beslissen en kiezen. Zoals gezegd is er lang geleden een kwaadaardige interventie geweest in de mensheidsevolutie en die is nog steeds gaande. Parasitaire intelligenties manipuleren het bewustzijn der Mensen en hebben een gevangenis matrix geïnstalleerd op Aarde die hier gerund wordt door hun opzichters (de illuminati of bloedlijn families). De mensheid wordt gerobotiseerd tot gehoorzame, volledig gecontroleerde en ontmenselijkte zombies en in een lage bewustzijnsstaat gehouden. De Archonten brachten 3 controlesystemen naar Aarde waar vrijwel iedereen in vast gelopen zit (behalve enkele oorspronkelijke natuurvolkeren): geld, religie en hiërarchie. Deze systemen dienen we zo snel mogelijk los te laten. Ze houden de mensheid vast in een eindeloze loop tussen 3D en 4D door middel van de reïncarnatie/karma valkuil en het valse licht (engelen, galactische federatie, opgestegen meesters,…). Deze Archonten oogsten onder meer onze energie onder vorm van emoties en het licht wat we uitstralen (wat ze als een voedselbron gebruiken) en activeren voortdurend angst, verdriet, haat, aanbidding, lust,...in het mondiale veld. En ze belemmeren dat we ons herinneren wie we in werkelijkheid zijn:  onbeperkt scheppend bewustzijn, levende creators, meesters in manifestatie, de meest moedige zielen in het universum. 

Andere beschavingen hebben gelijksoortige matrixgevangenissen weten te ontstijgen door een collectieve beslissing. Namelijk door collectief te stoppen met alles wat ze aan het doen waren. Stoppen met werken, betalen, consumeren,...stoppen met het hele systeem te voeden. Op het moment dat de matrix (collectief) niet meer gevoed wordt, valt die ook dadelijk weg. Er ontstaat een moment van stilte waarin zich een ruimer bewustzijn openbaart waar de Archontische invloeden (hiërarchie, controle, geld, aanbidding, religies,...) niet meer in voorkomen. De creatie van een nieuwe werkelijkheid (zonder illuminati en Archonten, zonder geld en geweld, zonder controle en regeringen) is dus een collectieve keuze. Daar zijn we op Aarde nog helemaal niet aan toe, maar we zijn op weg, het ontwakingsproces is volop aan de gang. Wat de wakkere Mens wel kan doen zijn nu al de tegenovergestelde velden activeren: in plaats van de angstige mind te volgen kunnen we ook connectie maken met het hartsbewustzijn (liefde) en van daaruit gaan leven; in plaats van in giftige smart cities amper te overleven kunnen we ook reconnectie maken met de natuur waar we dan bewust en creatief in overvloed gaan samenleven (in Anastasiadorpen bvb): en in plaats van de destructieve matrix dagelijks te voeden met onze energie en werk kunnen we die gevangenis ook gewoon loslaten en verlaten (leave the system, create your dream).

What you believe you perceive and what you perceive you experience.

Julie Hanson schrijft in haar boek ‘Awakening To Your Creation’ ongeveer het volgende:
De Aarde is de meest zware, intense en uitdagende planeet in het universum. En dat is niet toevallig, het is bewust zo ontworpen. En niet iedereen kan hier zomaar incarneren en is in staat om te gaan met de extreme toestanden. Je dient een meestergraad als Schepper te hebben.
Wie op Aarde wil geboren worden, dient meester te zijn over het proces van manifestatie. De uitdaging in dit spel is om te incarneren op de meest uitdagende planeet ooit waar het lijkt alsof je met loden schoenen op drijfzand loopt. Maar waarom zouden we dat doen en deze omgeving kiezen? Wel, gedeeltelijk uit verveling eigenlijk.

Vergeet niet dat wij allen Levende Creators zijn. We creëren werelden en universa, dat is wat we doen. Als we even de analogie van het videospel gebruiken. Onthoud dat dit een analogie is en dus niet exact hoe het is. Een videospel heeft verschillende levels, een aantal regels en ook een einddoel. Telkens je als speler een bepaald level succesvol bent doorgekomen, krijgt de avatar of het speelpoppetje toegang tot een hoger level. Onderweg verlies je wellicht levens en moet je telkens opnieuw beginnen, maar je leert ondertussen de skills en valkuilen kennen en je wordt steeds beter in het spel. De volgende levels van het game zijn telkens moeilijker en uitdagender. Wanneer je alle levels hebt afgewerkt, dan ben je een meester geworden in dit specifieke spel. En wat dan? Wel, dan speel je nog een spel, een ander spel. Waar je andere skills oefent en nieuwe ervaringen beleeft. En wanneer je ook daar een meester in bent, kies je een volgend spel. Tot je alle spelletjes hebt gehad en die succesvol bent doorlopen. En wat dan? Wel, waarom dan niet zelf een spel ontwerpen? Want dat is wat topspelers doen, zelf een boeiend spel bedenken en ontwerpen omdat de andere spelletjes te makkelijk zijn en hen al snel vervelen.
It’s just a ride.

Welnu, wij als Meesters in Manifestatie, ontwerpen voor onszelf een aartsmoeilijk en ongelofelijk uitdagend spel. Het ultieme spel. Binnen het Veld (het Lichaam van de Ene, het Koninkrijk) creëren we eerst een zware en beperkende omgeving (3D en 4D). Als Levende Creators zijn we eigenlijk gewoon dat alles wat we verzinnen zich dadelijk manifesteert. En we reizen met de snelheid van een gedachte. Maar nu, in dit Aardse spel, gaat alles zo verschrikkelijk moeilijk en traag en zitten we vast aan een fysiek voertuig en een lastige egomind. Een spel heeft altijd een aantal regels, maar in dit spel besluiten we dat er behalve de wetten van het Veld (de zogenaamde mechanische en spirituele natuurwetten), er geen andere regels zullen zijn. Iedereen kan doen wat hij wil, er is vrije wil (weliswaar met de bijhorende gevolgen). Iedereen kan dus ook zelf allerlei regels en wetten verzinnen en die opleggen aan anderen vanuit valse autoriteit en als middel tot onderdrukking (zoals regeringen doen via de menselijke wetten, of de priesterkaste via de religieuze regels). Om het nog uitdagender te maken, gaan we ook nog eens vergeten wie we zijn en vergeten dat dit een spel is wat we zelf ontworpen hebben. We gaan alles vergeten, ook het feit dat we machtige scheppers zijn en we vergeten ook de uitweg uit het spel. En alsof dat nog niet genoeg is, creëren we een speelbord wat doorheen verschillende dimensies schuift en spelen we tegelijkertijd op verschillende levels en niveaus binnen tijd en ruimte. En als kers op de taart en om het allemaal nog wat moeilijker te maken, gaan we ook nog een schijnbaar onverslaanbare kwade demiurg in de levels en dimensies loslaten die samen met zijn Archonten, trawanten en tirannen de boel op stelten zetten, en ons onderdrukken, misleiden en leegzuigen. Heavy stuff hoor, zelfs als je weet dat het maar spel is, want de droom lijkt zo echt.

I am of the nature of consciousness.
I am made of consciousness and bliss.
I am nondual, pure in form, absolute knowledge, absolute love.
I am changeless, devoid of desire or anger, I am detached.
I am One Essence, unlimitedness, utter consciousness.
I am boundless Bliss, existence and transcendent Bliss.
I am the Atman, that revels in itself.
I am the Sacchidananda that is eternal, enlightened and pure.

(Tejobindu Upanishad)

Het verhaal van de Archonten en de buitenaardse interventie, de illuminati en de controlematrix lijkt soms wel pure sciencefiction maar wie grondig onderzoek doet, komt al snel tot verbijsterende en bevrijdende inzichten en begint te beseffen dat de weg ‘down the rabbit hole’ ontzettend diep en veel gelaagd is. De vraag of deze verhalen al dan niet waarheid zijn, laten we nu even in het midden. Het feit is wel dat deze verhalen momenteel in het mondiale bewustzijnsveld binnen stromen en steeds meer mensen erover horen en lezen (en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen). De vraag is dan: wat doen deze verhalen met de onderzoeker en met het bewustzijn van de lezer? Brengen ze nog meer angst, apathie en machteloosheid of brengen ze net kracht, soevereiniteit en vrijheid? Het antwoord is opmerkelijk genoeg dat deze verhalen het bewustzijn triggeren om in kracht en liefde te gaan staan en jouw soevereiniteit en vrijheid als een geboorterecht eindelijk terug te nemen. Althans bij die mensen die wakker genoeg zijn.
Genoeg controle en manipulatie, genoeg dood en verderf, genoeg ellende en tekort, het antwoord is NEE, Ik Ben de bewuste creator van een paradijs en ik stuur AL mijn dagelijkse gedachten, gevoelens en keuzes naar de manifestatie van een mooie wereld.

Wanneer je beseft dat je in een soort gevangenis zit, maar wel zelf de sleutel tot ontsnapping bij je draagt, dan vat je toch moed. Wanneer je inziet dat de controle en angstmatrix probeert om je dagelijks te onderdrukken en te manipuleren, maar dat je die eenvoudig kunt ontstijgen door vanuit je hart en liefdeskracht te leven en van daaruit nieuwe keuzes te maken, dan ben je toch niet langer bang. Wanneer je werkelijk weet dat je eeuwig, onsterfelijk Bewustzijn bent, dan ga je toch heel anders in het leven staan. Wanneer je ontdekt dat alle wijsheid, waarheid, kennis en liefde enkel en alleen in jezelf te vinden zijn, dan laat je toch religie, regering en media gewoon los omdat die systemen jouw kracht onderdrukken en manipuleren. Wanneer je merkt dat de Annunaki en illuminati ongeveer alles uit de kast halen om ons te onderdrukken en in onwetendheid te houden, dan weet je ook dat wij de meest krachtige, moedige en liefdevolle scheppers moeten zijn in het universum. Daarom doen ze ook zoveel moeite om deze waarheid te verdoezelen, want wanneer wij dit terug gaan weten en leven, dan is hun morbide spelletje dadelijk afgelopen.

Wij zelf zijn de sleutel tot verandering. 

De echte sleutel tot volledige bevrijding is Zelf realisatie, herinneren wie of wat je bent. Zelf realisatie (of verlichting) is heel eenvoudig je Zelf herkennen als de Getuige en Creator van de belevenissen. Het is weten uit directe ervaring (dus niet zozeer geloven of aannemen, maar echt weten) dat je de Aanwezigheid bent waarin alle dingen opkomen en verdwijnen. Het lichaam, de mind, de buitenwereld, gedachten, gevoelens, ervaringen, sensaties,...het zijn allemaal manifestaties die verschijnen in Bewustzijn. Je bent ze niet, in werkelijkheid ben je de onbewogen en ongeboren Getuige van al die gebeurtenissen. En die Aanwezigheid is volgens de Veda’s sat - chid - ananda, namelijk Zijn, Bewustzijn en Gelukzaligheid, onze ware natuur. Wie het Zelf realiseert, doorziet de misleidingen en manipulaties in de matrix, ontwaakt uit de droom en is vrij en ongebonden. 

If you think the Universe came first, you are it’s prisoner,
when you know that you came first, you are free.

(Michael Rodriguez)

Maar met vele technieken uit de occulte trukendoos (mindcontrol, social engineering, chaoscreatie,…) vertraagt en verhindert het misdaadkartel die Zelf realisatie en ontwaking. Op succesvolle wijze bespelen ze het mentale gebied verbonden met het brein (mind, ego, verstand,…), het emotionele gebied verbonden met de zonnevlecht (emoties) en het basisgebied verbonden met de wortelchakra (overleven, instincten). Dit alles om ons weg te leiden van het belangrijkste gebied, het hart, onze verbinding met allesomvattende Liefde en Waarheid. In het hart woont het onvergankelijke, altijd aanwezige Goddelijk deeltje, daar ligt de connectie met hoger Zelf en de Ene. De mind en de zintuigen controleren is vrij eenvoudig en de Archonten sturen de perceptie zodanig dat we onszelf als klein, onmachtig en angstig blijven zien. Maar we zijn Al Wat Is, onbeperkt en onbegrensd Bewustzijn, Zaligheid en Geluk en we kunnen kiezen om oneindige mogelijkheden te zien in plaats van beperking. Deze nieuwe perceptie toelaten, zal alles veranderen. Identificatie met het angstige ego, met de lage persoonlijkheid houdt de matrix in stand. Verander wat je denkt dat je bent, verander jouw perceptie over je Zelf en je afkomst, verander jouw visie op de wereld en op dit droomspel en zie hoe ook de ervaringen en de realiteit automatisch mee veranderen. Alles wat de Mens voor waarheid houdt, wordt geboren in het Veld. Nogmaals deze verbluffende en bevrijdende waarheid:  Alles wat de Mens voor waarheid houdt, wordt geboren in het Veld. Dit Veld van Bewustzijn waar we deel van uitmaken, is levend, plastisch, energetisch, vol potentie...en reageert op onze verlangens, visies en dromen. Het Veld is 'de grondstof' die de mind gebruikt om onze dromen en overtuigingen te manifesteren. We dromen collectief deze wereld tot aanschijn. Wat een kracht en pracht borrelen op wanneer je dit ten volle beseft en daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Deze sterke en diepzinnige quote van M. Rodriguez  vat het perfect samen: als je denkt dat het universum eerst kwam, dan ben je haar gevangene; wanneer je weet dat jij er eerst was, dan ben je vrij! Hebben de Archonten en illuminati macht over ons? Kunnen ze de gevangenis matrix in stand houden? Zijn ze staat ons bewustzijn te blijven manipuleren? Ja, indien wij dit blijven toestaan. Nee, indien we onze kracht en autoriteit terugnemen en opstaan in Goddelijke pracht als de Meesters van Manifestatie en de Zaaiers van Liefde die we in wezen zijn. Dit is het terug claimen van onze Zelfautoriteit en soevereiniteit.

Within each of us, there is a silence, a silence as vast as the universe.
And when we experience that silence, we remember who we are.

(Gunilla Norris)

De matrixsystemen zijn veelgelaagd en complex. De fysieke, psychologische en spirituele matrix transformeren vraagt kennis, wijsheid, inzicht, moed en kracht. De fysieke matrix is de dagdagelijkse slavenplaneet van controle en privacyverlies, brood en spelen, geld en geweld, zinloos werk en overcomsumptie, regeringen en autoriteit, transhumanisme en technologie, chemtrails en vaccins,...De psychologische matrix is de voortdurende manipulatie van de mind en het hart via social engineering, leugenmedia, dumbing down onderwijs, indoctrinatie, religies, valse wetenschap, valse geschiedenis, valse archeologie, haarp en black goo...De spirituele matrix is de ontvoering van de ziel, de valkuil van de reïncarnatiecyclus, de manipulatie van het chakra systeem, het menselijk bewustzijn vernietigen en vervangen door een artificieel bewustzijn, het activeren van frequenties van angst, schuld, haat, aanbidding,...Deze matrixsystemen verlaten vraagt een drievoudige stap die we in vorige en volgende berichten nader bespreken. Namelijk de Creatie van een Ruimte van Liefde op een familiedomein, de weg naar Zelfrealisatie inslaan en de Wetenschap der Verbeelding toepassen vanuit het hartbewustzijn.   

 In a world of Masters,...who rules?

2018 is numerologisch een 11 jaar, een meestergetal wat oproept tot Zelf herinnering en het volgen van je hart.
2018 kan de start zijn van de Grote Jaren, de jaren waar we nieuwe visies en percepties toelaten en omarmen.
De jaren waar we het hart openen omdat we snappen dat een ego in angst de deur naar bevrijding op slot houdt.
De jaren waar we ontdekken dat er maar één echte autoriteit is: je ware Zelf.
De jaren waar de chaos wellicht nog zal toenemen maar de innerlijke stilte oorverdovend onmisbaar wordt.
De jaren waar gruwel en strijd krampachtig rondspoken maar het verlangen naar vrede steeds sterker blijkt.
De jaren waar de kracht van samenwerking de illusie van afscheiding breekt.
De jaren waar steeds meer eco-gemeenschappen en permacultuur projecten de vruchtbare grond vormen voor diepe heling en economische vrijheid.
De jaren van disclosure en het loslaten van fossiele brandstoffen ten gunste van ethische technologie en vrije energie.
De jaren waar het materialisme en de onverschilligheid hun aantrekking verliezen en plaats ruimen voor spiritualiteit en solidariteit.
De jaren waar de Archonten en de elite ontmaskerd worden en we hun infiltratie en mindcontrol vlakaf weigeren.
De jaren waar onwetendheid wordt vervangen door wijsheid en kennis.
De jaren van onvoorwaardelijke liefde voor al wat is.
De jaren waar ieder individu volledige verantwoordelijkheid neemt voor alles wat gebeurt op de planeet.
De jaren waar we terug de hoeders en beschermers worden van moeder Aarde.
De jaren waar we steeds duidelijker gaan beseffen dat wijzelf de scriptschrijvers van deze realiteit zijn en de creatiekracht bezitten om een totaal nieuwe werkelijkheid te creëren. 

De Grote Jaren van het hart, de liefde en de innerlijke kracht.

Althans dat zijn de beelden waar mijn focus en aandacht heen stroomt. En waar je op focust, dat manifesteert zich. En wanneer 7 miljard mensen focussen op gelijkaardige beelden dan creëren we ogenblikkelijk een gouden tijdperk van vrede, schoonheid en oneindige mogelijkheden.
Let’s do it! Together!

Het lied van vrijheid zindert door de ether, de melodie van liefde beroert ieders hart.
Free your mind, open your heart and sing along.


In a world where you can be anything,...be kind!Geen opmerkingen:

Een reactie posten